REAL

Items where Year is 1953

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 126.

A

Arató, Mátyás (1953) Beszámoló az uzsai kőbányában végzett kőtörési és energiamérési kísérletekről. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 223-228. ISSN 0541-9433

Avrorin, V. A. and Budagov, R. A. and Gyeserijev, Ju. D. and Szerebrennyikov, B. A. and Ubrjatova, Je. I. and Svedova, N. Ju. (1953) A leíró nyelvtanok készítésének problémái. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (3). pp. 357-380.

B

BALÁZS, OTTÓ (1953) Fagyasztás hatása élõ szervezetekre. I. A fagyasztás biológiai reverzibilitásának kérdése. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 353-368.

BICZÓK, FERENC (1953) Elõtanulmányok a búza rhizoszférájának protozoonjairól. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 45-64.

Bartha, Dénes (1953) Arany János népdalgyűjteménye. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 422-429.

Baróti, Dezső and Tarnai, Andor (1953) Batsányi széljegyzetei a Magyar Museum köteteiben. Irodalomtörténeti Közlemények, 57. pp. 213-216. ISSN 0021-1486

Beke, Ödön (1953) Válasz mari szövegeim I. kötetének bírálatára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 308-320.

Benda, Kálmán (1953) Hajnóczy József széljegyzetei egy nevelésügyi törvénytervezetre. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 57. (1-4.). pp. 272-285. ISSN 0021-1486

Benda, Kálmán (1953) A Rákóczi-nóta és a Rákóczi-induló reformkori életéről. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 57. (1-4.). pp. 77-80. ISSN 0021-1486

Bognár, Rezső and Farkas, István and Békési, István (1953) Fenilkarbamid- és szimmetrikus difenilkarbamid-származékok átalakításai. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 59 (10). pp. 289-295. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Nánási, Pál (1953) Nitrogén-glükozidok I. p-Aminobenzolszulfonsavamid-glükozidok. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 59 (6). pp. 178-184. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Nánási, Pál and Nánási, Pálné (1953) Nitrogén-glükozidok II. p-Aminoszalicilsav-glükozidok. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 59 (6). pp. 185-191. ISSN 0025-0155

Borzsák, István and Szilágyi, János György and Kozocsa, Sándor and Gyóni, Mátyás and Gerézdi, Rabán and Trencsényi-Waldapfel, Imre and Harmatta, János (1953) A magyarországi klasszika-filológia történetéből : vita Borzsák István bibliográfiájáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 295-302.

Bulahovszkij, L. A. (1953) Az összehasonlító-történeti módszer és a szláv nyelvek kutatása. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (2). pp. 248-274.

Böszörményi, Anikó (1953) Összefüggések a termés és a mag méret és számosság mutatói között az egyéves, lágy szárú lián süntöknél (Echinocystis lobata). BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 110 (2). pp. 155-166. ISSN 0006-8144

C

Csikobava, A. Sz. (1953) I. V. Sztálin tanítása a nyelvről mint társadalmi jelenségről. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (2). pp. 275-309.

Csáki, Frigyes (1953) Szinkron gépek állandói hirtelen üzemállapot változásakor. ELEKTROTECHNIKA, 46 (7). pp. 194-198. ISSN 0367-0708

D

DVORACSEK, MIKLÓS (1953) Hidrométeres súlymérés alkalmazása és egy gépesített megoldás a nedves szitálásos talajszerkezetvizsgálati módszerhez. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 425-436.

DVORACSEK, MIKLÓS and KLIMES-SZMIK, ANDOR and B. FEJÉR, SÁRA (1953) A kötöttség befolyása a talajmorzsák vízállóságára. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 17-26.

DWORAK, LAJOS (1953) Az agrokémia legégetõbb elsõ lépése. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 313-319.

DWORÁK, LAJOS (1953) A trágya-táplálóanyagok helyes országos eloszlásának megoldása és hatása a mezõgazdaságra. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 369-388.

E

EGERSZEGI, SÁNDOR (1953) Homokterületek termõképességének megjavítása "aljtrágyázás"-sal. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 97-108.

EIFERT, JÓZSEF (1953) A szõlõoltványok barnafoltosságáról és az azt elõidézõ oxidáló enzimrendszerek szerepérõl. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 209-222.

Elekes, Lajos and Ember, Győző and I. Tóth, Zoltán and Kosáry, Domokos and Arató, Endre and Lukács, Lajos and Mickun, N. I. and Bónis, György and Benda, Kálmán and Réti, László and Makkai, László and Zsigmond, László and Nemes, Dezső (1953) A magyar történettudomány helyzetének és feladatainak kérdéséhez a kongresszus tanulságai nyomán. SZÁZADOK, 87 (4). pp. 621-671. ISSN 0039-8098

F

FARKAS, GÁBOR (1953) Cukrok mérgezõ hatása a növények gyökereire. Cukorantagonizmusok. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 341-352.

FARKAS, GÁBOR (1953) N. M. Sziszakjan: A protoplazma szerkezetének fermentmûködése. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 454-455.

FARKAS, GÁBOR (1953) A növényélettani kutatások legújabb eredményei a Szovjetunióban. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 325-332.

FERENCZ, VILMOS and VERES, LILLA (1953) A kumarin fluorometrikus meghatározása Lange-rendszerû fényelektromos koloriméterrel és a módszer alkalmazása a somkóró kumarintartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 65-72.

FINÁLY, ISTVÁN (1953) Szerves és szervetlen kötésû foszforfrakciók a talajban. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 81-96.

Fogarasi, Béla (1953) Marx - A tudományos kommunizmus megalapozója. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 1-9.

Fogarasi, Béla (1953) A tudomány törvényei Sztálin "A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban" című művének megvilágításában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 285-321.

G

GARAY, KÁROLY and G. FEHÉR, IBOLYA (1953) Az ATP reverzibilis megváltozása vizes oldatban napfény hatására. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 255-272.

GARAY, KÁROLY and G. FEHÉR, IBOLYA (1953) További sugárzáskémiai vizsgálatok ATP-vel vizes oldatban. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 231-254.

GARAY, KÁROLY and G. FEHÉR, IBOLYA (1953) A fényenergia megkötése ATP-be fotokatalizátorokkal. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 273-282.

GUBA, FERENC and BIRÓ, ENDRE (1953) Néhány elektronmikroszkópos megfigyelés a haráncsíkolt izomfibrillumokon. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 41-44.

GYÕRFFY, BÉLA and SZABOLCS, ISTVÁN (1953) Megjegyzések az új talajtani tankönyvrõl. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 458-460.

Gerevich, László and Seitl, Kornél and Holl, Imre (1953) Megjegyzések a budai vár XIII. századi építéstörténetéhez. Művészettörténeti Értesítő (1-2). pp. 210-218.

Györffy, György (1953) A szávaszentdemeteri görög monostor XII. századi birtokösszeírása II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 69-104.

GÉCZY, GÁBOR (1953) OMMI talajtani tanulmányút Borsod és Heves megyék területén. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 455-457.

H

HORVÁTH, JÁNOS and OROSZLÁN, ISTVÁN (1953) Adatok a sztreptomiceszek festékképzéséhez szintétikus táptalajon egy antibiotikus Streptomyces fajjal végzett kísérletek alapján. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 283-292.

Hajdú, Péter (1953) Beke Ödön mari szövegkiadványainak I. kötetéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 302-308.

Hajdú, Péter (1953) Reguly Antal. MAGYAR NYELVŐR, 77 (5-6). pp. 327-330. ISSN 0025-0236

Hajdú, Péter (1953) A másodlagos szókezdő nazálisok a szamojédban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 55. pp. 60-97. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1953) A paleoszibériai népek és nyelvek. MAGYAR NYELVŐR, 77. pp. 71-78. ISSN 0025-0236

Harmatta, János (1953) Iráni nyelvi adatok a kenyér történetéhez. ETHNOGRAPHIA, 64 (1-4). pp. 167-196. ISSN 0014-1798

Harmatta, János (1953) A Recently Discovered Old Persian Inscription. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 2 (1-2). pp. 1-16. ISSN 0044-5975

Heller, Ágnes (1953) N. G. Csernisevszkij Válogatott filozófiai művei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 267-274.

Hevesi, Gyula (1953) A tudomány és a termelés szocialista kapcsolatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 395-436.

Horn, Artúr and Kertész, Ferenc and Csire, Lajos (1953) Novüj metod dija vnutrihozjajsztvennogo iszszledovanija szposzobnoszti k otkormu szvinej mangalica. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 3 (3). pp. 303-316. ISSN 0001-513X

I

Imre, Samu (1953) A Nyelvtudományi Bizottság vitája Bárczi Géza: A tihanyi apátság alapító levele, mint nyelvi emlék című könyvéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 436-439.

J

Jefimov, A. I. (1953) A XIX. századi és XX. század eleji orosz irodalmi nyelv fejlődésének kérdéséhez. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (4-5). pp. 451-474.

JÁMBOR, BÉLA (1953) A polarográfia és agrokémiai alkalmazása. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 199-206.

K

KERESZTÉNY, BÉLA (1953) A talaj foszfortartalmának változásai anaerob körülmények között. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 185-190.

KROLL, LÁSZLÓ (1953) Biokémiai módszer a talaj biológiai aktivitásának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 301-306.

Kardos, Tibor (1953) Huszita-típusú kantilénáink. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 57 (1-4). pp. 81-95. ISSN 0021-1486

Kardos, Tibor (1953) Kálmány Lajos népköltési hagyatéka. IRODALOMTÖRTÉNET, 41 (3-4). pp. 493-495. ISSN 0324-4970

Kardos, Tibor (1953) A magyar humanizmus kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 149-231.

Koch, Ferenc (1953) K. K. Markov A geomorfológia alapvető kérdései c. munkájának megvitatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 193-218.

Kodály, Zoltán (1953) Arany János dallamgyűjteménye : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952. okt. 27-én — Arany János halálának 70. évfordulója alkalmából — tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 215-219.

Kodály, Zoltán (1953) Kodály Zoltán kétszeres Kossuth-díjas nyilatkozata a pécsi kórusok munkájáról. DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 10 (12). ISSN 0133-2007

Komlós, Aladár (1953) József Attila összes művei I.-II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 415-422.

Kuznyecov, P. Sz. (1953) Bevezetés az alaktanba. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (3). pp. 381-394.

L

Lakó, György (1953) Tanulmányutam a Szovjetunióban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 125-147.

Ligeti, Lajos (1953) Afganisztán mongol és török nyelvei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 231-248.

Ligeti, Lajos (1953) Az uráli és altáji nyelvek viszonyának a kérdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (3-4). pp. 333-376.

LÓZSA, ALBERT (1953) Hazai rizsek fehérje-frakcióinak vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 147-160.

M

MATTYASOVSZKY, JENÕ (1953) Talajok vízvezetõképességének vizsgálata és az eredmények alkalmazása a talajvédelemben. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 161-172.

MATTYASOVSZKY, JENÕ (1953) Északdunántúli talajok eróziós viszonyai. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 333-340.

Marx, György (1953) Az elektromágneses tér mozgó anizotróp közegben. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 1. pp. 155-171. ISSN 0025-0104

Marx, György (1953) Relativitáselmélet és alkalmazásai. FIZIKAI SZEMLE, 3 (3). pp. 58-61. ISSN 0015-3257

Marx, György (1953) A béta-bomlás és a neutrinó. FIZIKAI SZEMLE, 3 (1). pp. 6-14. ISSN 0015-3257

Marx, György (1953) A centrifugális erőről. FIZIKAI SZEMLE, 3 (1). pp. 20-21. ISSN 0015-3257

Marót, Károly (1953) Praehomerikus katalógusok : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952 dec. 15-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 377-407.

Molnár, Erik (1953) Voluntarizmus és fatalizmus : A társadalmi törvényszerűség kérdése Sztálin »A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban« című művének megvilágításában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 323-356.

N

NYERGESNÉ ROGRÜN, EDIT (1953) A szõlõn elõforduló penészgombafajok és periodikus megjelenésük. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 191-198.

Nagy, Imre (1953) A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet néhány közgazdasági problémája a népi demokratikus országokban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 357-394.

Nádor, György (1953) A tudománytörténeti munka legközelebbi feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 187-191.

Németh, G. Béla (1953) Egy dunántúli falu keresztnévanyaga 1790 óta. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 1953 (2). pp. 120-133. ISSN 0541-9298

Németh, Gyula (1953) A szovjet turkológia. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 105-123.

O

Ozsegov, Sz. I. (1953) Az orosz szókincs szovjet-korszakbeli változásainak kérdéséhez. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (4-5). pp. 475-487.

P

PATAKI, BÉLA and KLIMES-SZMIK, ANDOR (1953) Mészszegény és átmeneti szikes talaj szerkezetváltozása talajjavítás hatására. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 389-408.

PATAKI, BÉLA and KLIMES-SZMIK, ANDOR (1953) A talajok szikességének gyors meghatározására szolgáló eljárásokról. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 409-424.

PRETTENHOFFER, IMRE (1953) Átmeneti szikesek javítása kombinált eljárással. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 27-40.

Pais, Dezső (1953) A magyar irodalmi nyelv. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (3-4). pp. 425-486.

Pais, Dezső (1953) A magyar nyelvtudomány időszerű kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 17-302.

Petrányi, Gyula and Leövey, András (1953) A lupus erythematosus belgyógyászati jelentősége és gyógyítása atebrinnel. ORVOSI HETILAP, 94 (38). pp. 1045-1048. ISSN 0030-6002

Párducz, Mihály (1953) Hallstatt-kori temető Szentes-Vekerzugon. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 21-67.

Pécsi, Márton (1953) Morfológiai megfigyelések a Duna völgyében Dunabogdány-Szentendre és Nógrádverőce-Dunakeszi között. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 4 (2). pp. 149-175. ISSN 0015-5403

S

SARKADI, JÁNOS (1953) Hozzászólás Dworak Lajos "Az agrokémia legégetõbb elsõ lépése" c. közleményéhez. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 437-438.

SARKADI, JÁNOS (1953) M. M. Kononova: A talajhumusz problémája és kutatásának jelen feladatai. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 322-324.

SIK, KÁROLY and KOCH, LEHELNÉ (1953) A kovasav zavaró hatásának egyszerû kiküszöbölése talajkivonatok kolorimetrikus foszforsav meghatározásánál. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 307-312.

SZABOLCS, ISTVÁN (1953) Talajvizsgálati módszerkönyv. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 207-208.

SZABÓ, ISTVÁN (1953) A talajmikróbák antagonizmusa kérdésének mai állása. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 439-454.

SZENDE, KÁLMÁN (1953) Növekedés és anyagcsere összefüggése Ustilago maydis-nál. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 223-230.

SZILVA, VILMOS (1953) Adatok a hansági láptalajok ismeretéhez. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 179-184.

SZÉKELY, ÁKOS and PÁNTOS, GYÖRGY (1953) Szikes talajok javítási lehetõségei szénsalakkal és pernyével. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 109-118.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1953) Magnézium meghatározása talajkivonatokban. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 119-124.

Sao, Zsung-Fen (1953) Az egységes nemzeti nyelv kialakulásának folyamata. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (4-5). pp. 488-492.

Sulán, Béla (1953) Egyetemi nyelvészeti oktatásunk helyzetéről és feladatairól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (3-4). pp. 377-424.

Sz. Kispál, Magdolna (1953) Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény III. kötet: Medveénekek. Második rész: Az obi-ugor medvetisztelet - tárgyi és nyelvi magyarázatok - szómutató. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 429-436.

Szabolcsi, Bence (1953) Népi és egyéni műalkotás a zenetörténetben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 273-299.

Szabolcsi, Bence (1953) Új kínai népdalgyűjtemények : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952. IX. 22-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 251-263.

Szabó, Imre (1953) Fogarasi Béla: Filozófiai előadások és tanulmányok. Akadémiai Kiadó, 1952. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 259-265.

Szabó, Árpád (1953) Zur Geschichte der Dialektik des Denkens. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 2 (1-2). pp. 17-62. ISSN 0044-5975

Szladits, Károly (1953) Az új családjogi törvény bemutatása és méltatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 11-20.

Sándor, István (1953) Világos és Arad a magyar néphagyományban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 105-186.

Sőtér, István (1953) Eötvös József. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 233-272.

Sőtér, István (1953) Két esztendő irodalomtörténeti munkássága a Petőfitől Adyig korszak területén. IRODALOMTÖRTÉNET, 41 (3-4). pp. 260-286. ISSN 0324-4970

T

Tamás, Gyula and Tarján, Imre (1953) Előadási kísérletek a rezgőmozgással, hullámmozgással és hangjelenségekkel kapcsolatban. FIZIKAI SZEMLE, 3 (1). pp. 22-25. ISSN 0015-3257

Tamás, Gyula and Tarján, Imre (1953) Előadási kísérletek a rezgőmozgással, hullámmozgással és hangjelenségekkel kapcsolatban. FIZIKAI SZEMLE, 3 (2). pp. 43-48. ISSN 0015-3257

Tamás, Lajos (1953) Albániai tanulmányutam. Az albán nemzeti és irodalmi nyelv kérdése : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953. 1. 19-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 265-293.

Tarján, Imre (1953) Színcentrumok alkalihalogenid kristályokban. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 39-54. ISSN 0025-0104

Tarján, Imre and Voszka, Rudolf (1953) Néhány kísérlet a Rayleigh-féle szórással kapcsolatban. FIZIKAI SZEMLE, 3 (6). pp. 157-159. ISSN 0015-3257

Tarján, Imre and Voszka, Rudolf (1953) Váltófeszültség vizsgálata porfigurákkal. FIZIKAI SZEMLE, 3 (5). pp. 122-124. ISSN 0015-3257

Tompa, József (1953) Anyanyelvünk leíró nyelvtana. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 33-104.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1953) Nyelv- és irodalomtudományunk feladatai a Szovjetunió Kommunista Pártjának XIX. kongresszusa után : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953 március 23-án tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 321-375.

V

VAS, KÁROLY (1953) A mikróbaölõ hatás mechanizmusáról. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 1-16.

VAS, KÁROLY (1953) A pektolízis vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 125-146.

Voinovich, Géza (1953) Arany János mint akadémiai főtitkár : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952. okt. 27-én — Arany János halálának 70. évfordulója alkalmából — tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 221-228.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1953) Hozzászólás Dworak Lajos "Az agrokémia legégetõbb elsõ lépése" címû közleményhez. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 319-321.

VÁRALLYAY, GYÖRGY and KERESZTÉNY, BÉLA (1953) Északdunántúli talajvizsgálati adatok kiértékelése. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 173-178.

W

WALGER, JÁNOS (1953) A levéltrágyázás. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 73-80.

WALGER, JÁNOS and VERECZKEY, PÁLMA (1953) Bórsavpermetezés hatása a salátalevél vízháztartására. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 293-300.

Z

Zsirai, Miklós (1953) A Szovjetunióban élő finnugor és szamojéd nyelvrokonaink népnevének használata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 249-250.

Zsirai, Miklós (1953) A magyar nyelvtudomány haladó hagyományai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (3-4). pp. 307-331.

Á

Ábrahám, A. (1953) Blood Pressure and Peripheral Nervous System = Blutdruck und peripherisches Nervensystem. ACTA BIOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 4 (3-4). pp. 307-365. ISSN 0001-5288

This list was generated on Tue May 21 18:52:22 2024 CEST.