REAL

Items where Year is 1959

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 228.

A

Aczél, János (1959) Néhány általánosabb módszer az egyváltozós függvényegyenletek elméletében és a függvényegyenletek egyes újabb alkalmazásai, I. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (4). pp. 375-422.

Alapy, Gyula (1959) A kriminalisztika: a bűnözés elleni harc tudományos fegyvere. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (3-4). pp. 277-296.

Alth, Guido (1959) Történeti munkák a német munkajog területén. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (3-4). pp. 309-316.

Antal, László (1959) Herman József "Az újlatin nyelvek alárendelő kötőszórendszerének kialakulása" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 168-171.

B

BELÁK, SÁNDOR (1959) Hozzászólás Kabar Zoltán cikkéhez. Agrokémia és talajtan, 8 (4). pp. 387-388.

Barkóczi, László (1959) Transplantations of Sarmatians and Roxolans in the Danube Basin. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 7 (4). pp. 443-453. ISSN 0044-5975

Becze, József (1959) A nőivarú hibridek ivari működésének vizsgálata öszvéreken. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (2). pp. 155-182.

Beke, Ödön (1959) Névszó és ige : Székfoglaló előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1959. április 20-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 59-69.

Benda, Kálmán (1959) Rákóczi és Vatikán : Brenner apát küldetése XI. Kelemen pápához (1707-1708). TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 2 (1-2). pp. 8-23. ISSN 0040-9634

Benda, Kálmán (1959) A kőszegi "jakobinusok". SZÁZADOK, 93 (2-4). pp. 534-541. ISSN 0039-8098

Beregi, Edit and Földes, István and Szlepka, Géza (1959) Morphologiai elváltozások időskori acut glomerulonephritisben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 73-80.

Beregi, Edit and Haranghy, László (1959) A pancreas öregkori elváltozásai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 303-307.

Berlász, Jenő (1959) Istvánffy Miklós könyvtáráról. Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. pp. 202-240.

Biczók, Ferenc (1959) A contractilis fehérjék szerepe az osmoregulatióban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (2). pp. 183-194.

Bobory, Júlia and Nagy, Sándor and Petrányi, Gyula (1959) Serum-precipitációs próbák értéke a systémás lupus erythematosus diagnosztikájában. ORVOSI HETILAP, 100 (24). pp. 853-856. ISSN 0030-6002

Borzsák, István (1959) "Adriai tengernek Syrenaia". IRODALOMTÖRTÉNET, 47 (3-4). pp. 480-488. ISSN 0324-4970

Borzsák, István (1959) Historiográfiai kérdések az ókori történelem tárgyköréből. SZÁZADOK, 93 (2-4). pp. 720-721. ISSN 0039-8098

BÁLINT, JOLÁN and TREIBER, JÁNOS (1959) Adatok a talaj szervesanyaga termodifferenciális analízisének kérdéséhez. Agrokémia és talajtan, 8 (1). pp. 59-64.

Bóka, László (1959) A két világháború közötti magyar líra néhány problémája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 145-201.

Bóna, István (1959) Bronzkori övkapcsok és diadémák : Adatok a Középduna-medencei bronzkori viselethez. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 86 (1). pp. 49-59. ISSN 0003-8032

C

Czeglédy, Károly (1959) A korai kazár történelem forrásainak kritikájához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 107-128.

D

DEBRECZENI, BÉLA (1959) Összehasonlító vizsgálatok a kettõsmûtrágya (NIFOSZ) hatásáról. Agrokémia és talajtan, 8 (2). pp. 137-152.

DZUBAY, MIKLÓS (1959) Néhány tisztántúli tárolóból származó öntözõvíz minõsége. Agrokémia és talajtan, 8 (3). pp. 251-264.

Diószegi, András (1959) József Attila öröksége és a mai magyar líra. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 65-123.

Dolmányos, István (1959) Rejtő István: Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon : Irodalomtörténeti Füzetek 21. sz. Budapest, 1958. 115. l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 376-378.

Dudich, Endre (1959) A barlangbiológia és problémái. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 323-357.

Dávid, Lajos (1959) In memoriam Wolfgangi Bolyai — Halálának 100. évfordulójára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3). pp. 215-236.

E

E. Szabó, László and Molnár, Lajos and Pataky, Zsigmond (1959) Újabb adatok a Malonsavdinitril neuroendocrin rendszerre való hatásához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 425-432.

Eckhardt, Sándor (1959) Balassi Bálint szép magyar komédiája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 257-265.

Ejdusz, D. M. (1959) Green-függvényre vonatkozó egyenlőtlenségek. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3). pp. 315-322.

Entz, Béla (1959) Chemische Charakterisierung der Gewässer in der Umgebung des Balatonsees (Plattensees) und chemische Verhältnisse des Balatonwassers. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 131-201. ISSN 0365-3005

Erdei, Ferenc (1959) A "családi farm" a jelenkori tőkés mezőgazdaságban. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 6 (2). pp. 128-146. ISSN 0023-4346

Erdei, Ferenc (1959) A népsűrűség egyes kérdései és az agrárnépsűrűség alakulása. DEMOGRÁFIA, 2 (1). pp. 12-31. ISSN 0011-8249

Erdei, Ferenc and Pataky, Ernő (1959) Termelői szervezetek a magyar mezőgazdaság kapitalista fejlődésében. 2. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 2. pp. 7-24. ISSN 0002-1105

Erdey-Grúz, Tibor and Kugler, Elvira and Hidvégi, Judit (1959) A hidrogén- és hidroxidion vándorlási mechanizmusáról III. : Etanol—víz elegyek összetételének hatása az oldott HCl, KOH, KF és KC1 vezetőképességére, valamint viszkozitására 5 és 25 C°-on. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 65 (3). pp. 114-123. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Kugler, Elvira and Hidvégi, Judit (1959) A hidrogén- és hidroxidion vándorlási mechanizmusáról IV. : Glikol—víz elegyek összetételének hatása az oldott HCl, KOH, K F és KC1 vezetőképességére, valamint viszkozitására 5 és 25 C°-on. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 65 (4). pp. 152-159. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Majthényi, Lajos (1959) A hidrogén- és hidroxilion vándorlási mechanizmusáról V. : Etanol—víz elegyek összetételének hatása az oldott HCl, KOH, KF és KC1 átviteli számaira, valamint ionmozgékonyságaira 5 és 25 C°-on. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 65 (5). pp. 167-174. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Majthényi, Lajos (1959) A hidrogén- és hidroxilion vándorlási mechanizmusáról VI. : Glikol—víz elegyek összetételének és a hőmérsékletnek hatása az oldott HCl, KOH, KF és KC1 átviteli számaira, valamint ionmozgékonyságaira 5 és 25 C°-on. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 65 (6). pp. 212-218. ISSN 0025-0155

F

Falvy, Zoltán (1959) Bartha Dénes "Beethoven szimfónikus művészete" című doktori értekezésének vitája (1958. jan. 29-én). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 333-338.

Farkas, Tibor and Herodek, Sándor (1959) Bonyolult zsírsavkeverékek papírkromatográfiája. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 203-209. ISSN 0365-3005

Fekete, Lajos (1959) Egy vidéki török úr otthona a XVI. században : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1959. május 18-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 87-106.

Felföldy, Lajos (1959) A balatonvíz tulajdonságainak vizsgálata algaélettani kísérletekkel. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 211-222. ISSN 0365-3005

Fernbach, József (1959) Az osteoporosis és terápiája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (2). pp. 195-210.

Frey, Tamás (1959) Interpoláció normális pontcsoportokon, I. (Erdős és Turán egy sejtésének bizonyítása). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (2). pp. 121-148.

Frey, Tamás (1959) Interpoláció normális pontcsoportokon, II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3). pp. 287-300.

Fábián, Gyula (1959) Az allometriás növekedés elvének alkalmazásáról mennyiségi jellegek phaen-analízisében. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (2). pp. 121-140.

Fábián, Gyula (1959) A mai genetikai kutatások módszertani kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 253-279.

Fábián, Gyula and Ernhaft, József (1959) A praesacralis csigolyák változatosságának vizsgálata nyulakon. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (2). pp. 141-147.

Fábián, Pál (1959) O. Nagy Gábor: Mi fán terem? (Magyar szólásmondások eredete) Gondolat Kiadó, Bp., 1957. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 258-260.

G

Gellért, József and Tamás, Gizella (1959) Detrítusz-turzások kovamoszatainak és csillósainak ökológiai vizsgálata a Tihanyi-félsziget déli partján. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 223-235. ISSN 0365-3005

Gregor, Ferenc (1959) I. Sipos: Geschichte der slowakischen Mundarten der Huta- und Hámor-Gemeinden des Bükk-Gebirges. Budapest, 1958. Akadémiai Kiadó, 344 l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 246-252.

Grätzer, György (1959) Standard ideálok. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1). pp. 81-97.

Grätzer, György and Schmidt, E. Tamás (1959) Szász Gábor egy tételéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3). pp. 255-258.

Grétsy, László (1959) Fosztóképzős alakpárjaink és a nyelvszokás. MAGYAR NYELVŐR, 83 (3). pp. 257-268. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1959) Hexendorf Edit: Szótanulmányok a szellemi élet középkori magyar kifejezésanyagának köréből. MAGYAR NYELVŐR, 83 (2). pp. 238-243. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1959) A párhuzamos alak- és jelentésmegoszlásról. MAGYAR NYELV, 55 (2). pp. 198-207. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1959) A párhuzamos alak- és jelentésmegoszlásról. MAGYAR NYELV, 55 (3). pp. 362-373. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1959) A székely duga és családja. MAGYAR NYELV, 55 (1). pp. 117-122. ISSN 0025-0228

Gubicza, András (1959) Adatok a hazánkban tenyésztett Bombyx mori L. rasszok és hibridek tulajdonságairól. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 5-18. ISSN 0365-3005

Gubicza, András and Konok, István (1959) Adatok az Antheraea pernyi Guer. (Tölgyselyem-lepke) hazai tenyésztéséhez. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 5-18. ISSN 0365-3005

Gunda, Béla (1959) Handabasa. MAGYAR NYELVŐR, 83. (2). pp. 221-222. ISSN 0025-0236

Gáldi, László (1959) Dobossy László "Romain Rolland" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 162-168.

Gáspár, Rezső (1959) Nemesgázatomok kölcsönhatási energiájának elméleti meghatározása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (4). pp. 365-373.

H

HAAS, ÁRPÁDNÉ (1959) Foszfátmegkötés és mobilizáció vizsgálata hazai talajtípusainkon. Agrokémia és talajtan, 8 (4). pp. 331-350.

HERKE, SÁNDOR (1959) A lignitpor hatása a rizs fejlõdésére a Dunavölgyében I. Agrokémia és talajtan, 8 (2). pp. 109-130.

Hajdú, Péter (1959) A jurák-szamojéd nyelvtan két kérdéséről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 61. pp. 223-246. ISSN 0029-6791

Haranghy, László (1959) A kagylók víztisztító hatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 282-292.

Harmatta, János (1959) Dura-Europos és az iráni Mezopotámia kapcsolatainak kérdéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 6 (1-3). pp. 110-112. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1959) Egy új párthus ideogram. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 6. pp. 81-86. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1959) Irano-Aramaica (Zur Geschichte des Frühhellenistischen Judentums in Ägypten). ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 7 (4). pp. 337-409. ISSN 0044-5975

Hašek, Milan (1959) A szöveti inkompatibilitás és az idegen szövetekkel szemben szerzett tolerancia kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 27-50.

Herczegh, Géza (1959) Az Állam- és Jogtudományi Intézet szervezete és feladatai. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (1-2). pp. 147-150.

Hopp, Lajos (1959) Köpeczi Béla (szerk. bev.): II. Rákóczi Ferenc válogatott levelei. Bp. 1958. Bibliotheca, 367 p. Aurora X. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 252-258.

Hopp, Lajos (1959) A Törökországi levelek műfaji problémái. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 129-152.

Hortobágyi, Tibor (1959) Algák a Balatonból. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 329-342. ISSN 0365-3005

Hortobágyi, Tibor (1959) Kiszáradó tófenék algáinak többhónapos élete megnehezített körülmények között. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (2). pp. 211-245.

Hortobágyi, Tibor (1959) Maucha Rezső 75 éves. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (2). pp. 115-119.

Horváth, I. Károly (1959) Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia : Budapest , 1956. „Művelt Nép" Kiadó. 407 lap. 3. átdolgozott és bővített kiadás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 354-359.

Horváth, János (1959) Az elektromágneses tér Maxwell-féle elméletének axiómarendszere. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3). pp. 259-286.

Hosszú, Miklós (1959) Belouszov egy tételéről és annak néhány alkalmazásáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1). pp. 51-56.

Hosszú, Miklós (1959) Függvényegyenletek és algebrai módszerek a geometriai objektumok elméletében, I. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (2). pp. 149-162.

Hosszú, Miklós (1959) Függvényegyenletek és algebrai módszerek a geometriai objektumok elméletében, II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3). pp. 237-253.

Hosszú, Miklós (1959) Függvényegyenletek és algebrai módszerek a geometriai objektumok elméletében, III. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (4). pp. 333-346.

I

Iharos, Gyula (1959) A Balaton vízterületének és parti övének Tardigradáiról. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 247-264. ISSN 0365-3005

J

Jakucs, Pál (1959) Mikroklimaverhältnisse der Flaumeichen-Buschwälder in Ungarn. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 9 (1-2). pp. 209-236. ISSN 0001-513X

Jakucs, Pál (1959) Über die ostbalkanischen Flieder-Buschwälder. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 5 (3-4). 357-390 +1 táblázat. ISSN 0236-6495

Jakucs, Pál and Fekete, Gábor (1959) A növényföldrajzi kutatás helyzete Jugoszláviában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 109-113.

Jellinek, Harry and Tabák, Péter and Gidáli, Júlia and Telkes, Margit (1959) A kórboncolás statisztikai eredményének tanulsága a gerontológia geriatriai vonatkozásaiban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 369-399.

Jámbor, Béla and Dévay, Márta (1959) Növényi dehidrogenáz-rendszerek mérése trifeniltetrazóliumkloriddal (TTC) II., a TTC szubsztrát és enzim koncentrációjának hatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 401-424.

József, Farkas (1959) Wéber Antal "A magyar regény kezdetei" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 171-176.

K

KABAR, ZOLTÁN (1959) A tõzeglápok megsemmisülésének,iletve a tõzegvagyon csökkenésének viizsgálata tõzeglápokon. Agrokémia és talajtan, 8 (4). pp. 377-386.

KERESZTÉNY, BÉLA (1959) A várható szuperfoszfát- éskálisóhatás hozzávetõleges kiszámítása a talajvizsgálati adatokból és a talajtuulajdonságiok alapján. Agrokémia és talajtan, 8 (1). pp. 65-72.

KERESZTÉNY, BÉLA and MARTON, LÁSZLÓ (1959) Sorozatvizsgálatokra alkalmas módszer a talaj könnyen oldható molibdéntartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 8 (3). pp. 265-272.

KISS, ISTVÁN (1959) A "talajvirágzás" szinoptikus meteorobiológiai vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 8 (1). pp. 49-58.

Kalkó F., Zsuzsa and Felföldy, Lajos (1959) Notes on the method for preparing bactcria-free cultures of green algae by ultra-violet irradiation. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 343-347. ISSN 0365-3005

Kardos, Tibor (1959) Jagello kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére). FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 5 (1-2). pp. 143-164. ISSN 0015-1785

Keresztury, Dezső (1959) A magyar könyv tizenöt éve. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE (1). ISSN 0524-8868

Kertész, Andor (1959) Vizsgálatok az operátormodulusok elméletében, II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1). pp. 15-50.

Kertész, Andor (1959) Vizsgálatok az operátormodulusok elméletében, III. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (2). pp. 105-120.

Kertész, Andor and Steinfeld, Ottó (1959) A féligegyszerű gyűrűk jellemzéseiről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3). pp. 301-314.

Kiss, D. and Pécsi, M. (1959) Morszkoj Atlasz. Tom II: fiziko-geograîicseszkij. Moszkva 1953 Izd. Gl. Staba Voenno-Morszkih Szil. XVIII, [6] p, 76 térk. 4 p. mutató — 52 cm. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 8 (1). pp. 149-152. ISSN 0015-5403

Kiss, Lajos (1959) Idegen szavak kéziszótára. MAGYAR NYELVŐR, 83 (4). pp. 495-499. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1959) Kahanyec. MAGYAR NYELVŐR, 83 (4). pp. 489-490. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1959) Mordályégető. MAGYAR NYELVŐR, 83 (3). pp. 339-343. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1959) Móva. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 61. 106-107.. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1959) Szláv eredetű tájszavainkhoz. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (5). pp. 147-152. ISSN 0541-9298

Kiss, Lajos (1959) A szlavóniai magyar népsziget népzenéje. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 269-311.

Klaniczay, Tibor (1959) A Fanchali-Jób kódex. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 243-249.

Klaniczay, Tibor (1959) Klaniczay Tibor tanulmányútja Jugoszláviában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 63 (1). pp. 162-164. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1959) Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelem (előszó). In: Zrínyi Miklós. Szigeti veszedelem. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, pp. 5-11.

Krasznai, István and Nagy, János and Tarján, Imre (1959) Vizsgálatok 4π számlálóval. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 7 (5). pp. 401-406. ISSN 0025-0104

Kubinyi, András (1959) Budai kereskedők udvari szállításai a Jagelló-korban. BUDAPEST RÉGISÉGEI, 19. pp. 99-119. ISSN 0133-1892

Kubinyi, András (1959) Csepel népessége a XVIII. században és a XIX. század első felében = Die Bevölkerung von Csepel im 18. und die ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 13. pp. 229-259. ISSN 0238-5597

Kubinyi, András (1959) Historisches Jahrbuch des Stadt Linz, 1957. (Linz 1957. Herausgegeben von der Stadt Linz). TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 13. pp. 555-558. ISSN 0238-5597

Kárpáti, Zoltán (1959) Humboldt jelentősége a növényföldrajz terén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 359-367.

Kárpáti, Zoltán (1959) A szövettan szerepe és jelentősége a növényrendszertani kutatásokban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 293-302.

L

Lissák, Kálmán (1959) A magatartás neuralis és hormonalis szabályozásának néhány kérdéséről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 61-71.

Lukacsovics, Ferenc (1959) A Gammarus (Rivulogammarus) Roeseli Gerv. laboratóriumi tenyésztése és biológiai vizsgálata. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 41-50. ISSN 0365-3005

Lukacsovics, Ferenc (1959) A Polymorphus minutus Goeze (Aeanthocephala) lárva hatása a Gammarus Roeseli Gerv. (Amphipoda) fajra. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 31-39. ISSN 0365-3005

M

M. Velenyák, Zsófia (1959) Beke Ödön: Mari szövegek. I. kötet : Gyűjtötte és kiadta Beke Ödön. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 351-354.

MARTON, MÁRIA and SZABÓ, ISTVÁN (1959) Tanulmányok egy szolonyectalaj B1- és B2-szintjeinek Actinomyceta flóráján. Agrokémia és talajtan, 8 (3). pp. 193-218.

MARTON, ÁDÁM (1959) A "kiegyensúlyozott inkomplett blokk" kísérleti elrendezése és gyakorlati alkalmazása. Agrokémia és talajtan, 8 (1). pp. 100-108.

MARTON, ÁDÁM and ZANA, JÁNOS (1959) Faktoriális parcella elrendezések alkalmazása szabadföldi kísérletekben. Agrokémia és talajtan, 8 (2). pp. 185-192.

MICHAEL, G. (1959) Radioaktív foszforral végzett újabb kutatások eredménye. Agrokémia és talajtan, 8 (1). pp. 9-26.

MITRA, S.P. and SINGH, R. (1959) Szabadföldi kísérletek szikes talajok megjavítására. Agrokémia és talajtan, 8 (1). pp. 27-36.

MITRA, S.P. and SINGH, R. (1959) Sók mozgása szikes talajszelvényekben. Agrokémia és talajtan, 8 (2). pp. 131-136.

Marticskó, József (1959) Sándor Pál: Aristoteles logikája : Gondolat Kiadó, 1958. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 370-376.

Marton, Géza (1959) Három könyv a szovjetjogi kártérítési felelősségről II. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (1-2). pp. 3-36.

Marx, György (1959) Novobátzky Károly köszöntése. FIZIKAI SZEMLE, 9. pp. 71-74. ISSN 0015-3257

Marx, György (1959) A fermionok másodrendű hullámegyenlete. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 7 (3). pp. 219-232. ISSN 0025-0104

Maróti, Egon (1959) Horváth István Károly "Catullus" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 338-343.

Matkovics, Béla and Kovács, Endre (1959) Potenciálváltozás vizsgálata citromsavtermelésnél felületi- és mélykultúrákban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (2). pp. 247-251.

Minker, E. and Ábrahám, A. (1959) The Role of Ganglions in the Motility of Bivalve Shells = Die Rolle der Ganglien im Bewegungsmechanismus der Muschel-schale. ACTA BIOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 9 (3). pp. 219-227. ISSN 0001-5288

Misianik, Ján (1959) A legrégibb szlovák szerelmes versek. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 251-255.

Molnár, Gyula and Széky, Pál and Nagy, Emil (1959) Haematológiai vizsgálatok balatoni fogassüllőn Lucioperca sandra Cuv. et Val.) és keszegen (Abramis brama L.). A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 51-68. ISSN 0365-3005

MÁTÉ, FERENC (1959) ARANY SÁNDOR 60 éves. Agrokémia és talajtan, 8 (3). I-II.

Mádl, Ferenc (1959) Az objektív felelősség történetéhez. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (1-2). pp. 101-146.

Mándi, András and Petrányi, Gyula (1959) Intravénás benzinintoxicatio kivédése. ORVOSI HETILAP, 100 (52). pp. 1876-1878. ISSN 0030-6002

Márkus, Ferenc (1959) Fábry Valér: Mezőgazdasági-szövetkezeti jog (Zemédélsko-druzstevní právo) Praha, 1956, a Csehszlovák Tudományos Akadémia kiadója, 510 p. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (1-2). pp. 162-164.

Mészöly, Gedeon (1959) Gondolatok Arany János olvasása közben. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 3-4. pp. 5-10. ISSN 0586-3716

Mészöly, Gedeon (1959) A leíró magyar nyelvtanról. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 3-4. pp. 11-18. ISSN 0586-3716

Müller, Miklós and Rappay, György (1959) Citokémiai vizsgálatok éhező és etetett amőbákon. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 81-86.

N

Nagy, Lajos (1959) Külföldi könyvészeti munka a magyar jog forrásairól és irodalmáról. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (1-2). pp. 151-161.

Nagy, Lajos (1959) A hazai állam- és jogtudományi dokumentáció kérdései. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (3-4). pp. 297-308.

Niederhauser, Emil (1959) Csehszlovák művészeti folyóiratok. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 8 (2-3). pp. 180-190. ISSN 0027-5247

P

PETRASOVITS, IMRE (1959) A rizs vízellátottsága és növekedése közötti néhány összefüggés. Agrokémia és talajtan, 8 (3). pp. 227-242.

PLETSER, JÁNOS and PUSZTAI, ANTAL (1959) Talajhõmérsékletmérés termisztorokkal. Agrokémia és talajtan, 8 (3). pp. 273-280.

PRETTENHOFFER, IMRE (1959) A nitrogéntrágya különbözõ mélységû bevitelének hatása a rizs termésére a tiszántúli rizstalajoknál. Agrokémia és talajtan, 8 (1). pp. 1-8.

Papp, Ferenc (1959) Új filológiai folyóirat a Szovjetúnióban. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 5 (1-2). pp. 225-229. ISSN 0015-1785

Papp, Ferenc (1959) Új irányzatok a szovjet nyelvtudományban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 61. pp. 392-410. ISSN 0029-6791

Pataky, Zsigmond (1959) A budapesti I. sz. Sebészeti Klinika gerontológiai beteganyagának statisztikai kiértékelése 1948. jan. 1.-1958. december 31-ig. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 319-322.

Paál, Margit (1959) Hisztokémiai vizsgálatok egér mellékvesén, különös tekintettel a nemi különbségekre. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (2). pp. 149-153.

Pentillä, Aarni (1959) Észrevételek a nyelvtan rendszeréről : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1959. április 21-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 15-23.

Perkal, J. (1959) A populációra vonatkoztatott hasonlóság fogalmáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (4). pp. 423-426.

Peschka, Vilmos (1959) A magyar magánjogtudomány jogbölcseleti alapjai. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (1-2). pp. 37-74.

Petrányi, Gyula (1959) Immunoendokrinologia. ORVOSI HETILAP, 100 (48). pp. 1713-1719. ISSN 0030-6002

Pol, Balthasar van der (1959) Rádiótechnika és számelmélet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (2). pp. 187-206.

Ponyi, Jenő (1959) Vizsgálatok a balatoni Dicerogammarusok (Crustacea, Amphipoda) szénhidrát-emésztésével kapcsolatosan. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 77-84. ISSN 0365-3005

Ponyi, Jenő (1959) A vízben levő elemi nitrogén megkötésének vizsgálata Dicerogammarusoknál. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 69-76. ISSN 0365-3005

Pungor, Ernő and Burger, Kálmán and Schulek, Elemér (1959) Az interhalogén vegyületek halogenid komplexeinek vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 65 (8). pp. 301-305. ISSN 0025-0155

PÁLFI, GÁBOR (1959) Száraz és árasztott mûvelésû rizs ásványi táplálkozásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 8 (3). pp. 243-250.

PÁNTOSNÉ DERIMOVA, TATJÁNA and PÁNTOS, GYÖRGY (1959) Ureaform készítmények mineralizálódása akukorica gyökérzónájából izolált baktériumok hatása. Agrokémia és talajtan, 8 (4). pp. 313-320.

Pécsi, Márton (1959) A negyedkori tektonikus mozgások mértéke a Dunavölgy magyarországi szakaszán. GEOFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK - GEOPHYSICAL TRANSACTIONS, 8 (1-2). pp. 73-84. ISSN 0016-7177

Pécsi, Márton and Pécsiné Donáth, Éva (1959) Elemző módszerek alkalmazása a geomorfológiai kutatásban. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 8 (2). pp. 165-178. ISSN 0015-5403

Péteri, Zoltán (1959) Gustav Radbruch és a relativista jogfilozófia néhány kérdése. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (3-4). pp. 183-221.

Přibil, Rudolf and Burger, Kálmán (1959) Új gyors módszer a tórium meghatározására cirkon, vas, lantán, urán és egyéb nehézfémek jelenlétében. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 65 (5). pp. 204-206. ISSN 0025-0155

R

Rubinyi, Mózes and Péter, Mihály (1959) A Puskin-szótárról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 359-370.

Révai, József (1959) József Attila problémák. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 5-34.

Róna, Tas András (1959) B. Rincsen : A mongol nyelv grammatikája című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 159-162.

Róna, Tas András (1959) Jelentés második mongóliai tanulmányutamról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 345-350.

S

S. Hámori, Antónia (1959) Mutatvány a Nyelvtörténeti Adattár próbagyűjtéséből. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 313-332.

SCHAUFELBERGER, P. (1959) A talajosztályozás bizonytalanságától a módosított Pallmann-féle talajrendszerig. Agrokémia és talajtan, 8 (1). pp. 73-82.

STEFANOVITS, PÁL (1959) Az agyagos rész vizsgálata jellemzõ talajtípusokban. Agrokémia és talajtan, 8 (1). pp. 37-48.

STEFANOVITS, PÁL (1959) A magyarországi erdõtalajok genetikus-talajföldrajzi osztályozása. Agrokémia és talajtan, 8 (2). pp. 163-184.

SZABOLCS, ISTVÁN and JASSÓ, FERENC (1959) A magyar szikes talajok osztályozása. Agrokémia és talajtan, 8 (3). pp. 281-300.

SZEBÉNYI, LAJOSNÉ (1959) A magyarországi váztalajok osztályozása. Agrokémia és talajtan, 8 (4). pp. 367-376.

SZEGI, JÓZSEF (1959) Az Azotobacter chroococcum 53-as törzs és a talajban élõ sugárgombák kölcsönhatása laboratóriumi viszonyok között. Agrokémia és talajtan, 8 (4). pp. 301-312.

SZEGI, JÓZSEF (1959) A talajban élõ sugárgombák hatása az Azotobacter chroococcum fejlõdésére természetes viszonyok között. Agrokémia és talajtan, 8 (2). pp. 153-162.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1959) A hazai csernozjom talajok osztályozása. Agrokémia és talajtan, 8 (1). pp. 83-92.

Schmidt, E. Tamás (1959) Algebrai struktúrák kongruenciarelációiról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (2). pp. 163-174.

Schmidt, Péter (1959) Decentralizáció és demokratikus centralizmus. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (1-2). pp. 75-100.

Sebestyén, Olga (1959) A Ceratium hirundinella (O. F. Müller) Schrank ökológiai helye a planktontársulásban és a tavi életben. Balatoni tanulmány. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 165-275. ISSN 0365-3005

Sebestyén, Olga (1959) Társulási kapcsolatok a nyíltvízi planktonban. Balatoni tanulmányok alapján. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 277-315. ISSN 0365-3005

Somogyi, Sándor (1959) A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve. Szerkesztette Vargha Balázs, Budapest, 1959. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 261-262.

Straub F., Brunó (1959) In memoriam Szörényi Imre. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 1-2.

Szabolcsi, Bence (1959) A búcsúzó klasszicizmus : Haydn utolsó kamaraművei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 7-14.

Szabolcsi, Miklós (1959) József Attila, Derkovits Gyula, Bartók Béla : kísérlet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 35-63.

Szabolcsi, Miklós (1959) A magyar proletárirodalom kutatásainak kérdéseihez = К Вопросам Исследования Венгерской Пролетарской Литературы. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 63 (2). pp. 177-183. ISSN 0021-1486

Szabó, András (1959) A fiatalkorúak büntetőjogi felelősségének és büntetési rendszerének egyes kérdései. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (3-4). pp. 222-260.

Szabó, Ernő (1959) Az Aszófői-Séd és a Pécsely-patak lebegtetett hordalékának kémiai vizsgála. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 317-328. ISSN 0365-3005

Szalay, Sándor and Berényi, Dénes (1959) Hasadási termékek a légköri csapadékban Debrecenben 1952. és 1957. között. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (2). pp. 175-180.

Szepessy, Tibor (1959) Falus Róbert: Horatius : Bibliotheca Kiadó, Budapest, 1958. 329. l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 378-382.

Szász, Ferenc Andor (1959) Die explizite Bestimmung von einigen Klassen der assoziativen Ringe. BULLETIN DE L ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES SCIENCES MATHEMATIQUES ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES, 7. pp. 107-110. ISSN 0001-4117

Szász, Gábor (1959) Komplementumos hálók szerkezetéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1). pp. 57-79.

Szászy, István (1959) A külföldi polgári eljárás jogi hatásainak elismerése a magyar jogban. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (3-4). pp. 167-182.

Szörényi, Imre (1959) A fermentek kémiai szerkezete és biológiai funkciója közötti kapcsolat néhány kérdéséről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 3-25.

Sőtér, István (1959) Beszámoló a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály munkájáról. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának közleményei, 14. pp. 207-220.

Sőtér, István (1959) Révai József (1898-1959). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 153-159.

T

Tamás, Gizella (1959) Algenflora des Balatonsees 1938-1958. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 349-392. ISSN 0365-3005

Tamás, Gizella and Gellért, József (1959) Parti kövek bevonatának kovamoszatai és csillósai a Tihanyi-félsziget déli részén. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 237-245. ISSN 0365-3005

Tamás, Gyula and Rontó, Györgyi and Tarján, Imre (1959) Az ultrahang diffúziónövelő hatásának vizsgálata. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 7 (5). pp. 407-414. ISSN 0025-0104

Tamás, Lajos (1959) Varia etymologica : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1959. január 19-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 73-85.

Tarján, Imre and Voszka, Rudolf (1959) Az ultraibolya sugárzás biológiai hatásosságáról = On biological effectiveness of ultraviolet rays. ORVOSI HETILAP, 100 (36). pp. 1299-1302. ISSN 0030-6002

Tarnai, Andor (1959) Sükösd Mihály: Tudós Weszprémi István: Arckép a magyar felvilágosodás előtörténetéből (recenzió). Irodalomtörténeti Közlemények, 63. pp. 547-549.

Tarnai, Andor (1959) A deákos klasszicizmus és a Milton-vita. Irodalomtörténeti Közlemények. pp. 67-83.

Tolnai, Gábor (1959) Radnóti Miklós és a felszabadulás előtti szocialista irodalmunk egyes kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 125-143.

Trócsányi, László (1959) A dolgozó joga fizetett szabadságra mint munkajogi alanyi jog. AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 2 (3-4). pp. 261-276.

Turóczi-Trostler, József (1959) Faust : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1959. március 16-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 25-57.

TÉTÉNYI, PÉTERNÉ (1959) Megfigyelések a P32 fiziológiai hatásáról néhány kertészeti növénynél. Agrokémia és talajtan, 8 (3). pp. 219-226.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1959) Adatok a komposztok érlelésénél lejátszódó folyamatok ismeretéhez. Agrokémia és talajtan, 8 (4). pp. 351-366.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1959) A nyersfoszfátos trágyaerjesztés jelentõsége és a szervesanyag szerepe a növények foszforellátásában. Agrokémia és talajtan, 8 (1). pp. 93-100.

Tölg, István (1959) A balatoni fogassüllő-ivadék (Lucioperca Sandra Cuv. et Val.) táplálékának vizsgálata. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 85-99. ISSN 0365-3005

Török, László József (1959) Az idegrendszer morphogenetikai szerepének vizsgálata a Dugesia (Euplanaria) lugubris örvényféreg-fajon. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 87-108.

U

Uherkovich, Gábor (1959) A Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. alakköréről. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 393-398. ISSN 0365-3005

Ujfalussy, József (1959) Szabolcsi Bence két újból megjelent könyve : A zene története az őskortól a XIX. század végéig. Budapest, 1958; Zeneműkiadó Vállalat. A melódia története. Vázlatok a zenei stílus múltjából. Budapest, 2/1957; Zeneműkiadó Vállalat. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 239-246.

V

Vajda, György Mihály (1959) Szemelvények a weimari Goethe-Schiller Archívum magyar anyagából (Jókai, Kertbeny, Vámbéry). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 221-237.

Vikár, László (1959) Volgavidéki mari népdalgyűjtés. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 191-219.

VÁMOS, REZSÕ (1959) A kénhidrogén képzõdésének akadályozása az elárasztott talajokban. Agrokémia és talajtan, 8 (4). pp. 321-330.

W

Woynárovich, Elek (1959) A 300-500 g súlyú (IV. osztályú) süllő (Lucioperca sandra Cuv. et Val.) táplálkozása a Balatonban. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 101-120. ISSN 0365-3005

Woynárovich, Elek (1959) Methode und Apparatur zur titrimetrischen Messung des Sauerstoffverbrauches von Wasserorganismen bei verschiedenen Temperaturen. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 26. pp. 121-129. ISSN 0365-3005

Z

Zajta, Aurél (1959) Az iteratív közelítőmódszerekről, III. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (4). pp. 347-363.

Zambó, János (1959) Van-e értelme a bányászati telepítések analitikai vizsgálatának? BÁNYÁSZATI LAPOK, 92 (2-3). pp. 96-97. ISSN 0365-9003

Zsoldos, Lehel (1959) Delaunay néhány tételének bizonyítása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (2). pp. 181-186.

Zólyomi, Bálint (1959) Beszámoló az MTA Botanikus Kertje és Geobotanikai Laboratóriuma munkájáról II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 51-59.

Á

Ábrahám, Ambrus (1959) Darwin Károly otthonában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 309-318.

Ábrahám, Ambrus (1959) A vese mikroszkópikus beidegzése. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 47 (1-2). 27-40 + 8 tábla. ISSN 0002-5658

Ábrahám, Ambrus and Biczók, Ferenc and Megyeri, János (1959) Vergleichende faunistische Untersuchungen in den Kleingewässern des Bükk-Gebirges. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 5 (3-4). pp. 201-214. ISSN 0563-0592

Ábrahám, Ambrus and Stammer, Aranka (1959) Untersuchungen über die Struktur die mikroskopische Innervation und die Cholinesteraseaktivität der Nebenniere von Vögeln. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 5 (1-2). pp. 85-95. ISSN 0563-0592

This list was generated on Mon Jul 15 01:59:39 2024 CEST.