REAL

Items where Year is 1960

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 166.

A

ANTIPOV-KARATÁJEV, I.N. (1960) Szolonyec-talajok megjavításával kapcsolatos fizikai-kémiai vizsgálatok. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 163-178.

B

BACSÓ, ALBERT (1960) Adatok a hazai csernozjom talajok osztályozásához. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 135-144.

BACSÓ, ALBERT and LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1960) Csernozjom-talaj tulajdonságainak megváltozása néhány erdõtípus alatt. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 67-78.

BALLA, ALAJOSNÉ (1960) A trágyázás hatása a kukorica termésére és tápanyag összetételére. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 307-322.

BALLENEGGER, RÓBERT (1960) Páter Károly 60 éves. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 289-290.

Bartha, Dénes (1960) Haydn, az operakarmester. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 269-286.

Benedek, Pál (1960) Gázelegyek szétválasztása szilárd vagy folyékony szorbenssel. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 15 (10). pp. 432-441. ISSN 0025-0163

Benedek, Pál (1960) A vegyészmérnöki tudomány alapjai II. : Stacionárius műveleti egységek leírása. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 15 (8). pp. 355-361. ISSN 0025-0163

Benedek, Pál (1960) A vegyészmérnöki tudomány alapjai III. : Diffúziós műveletek szabadsági foka. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 15 (9). pp. 406-411. ISSN 0025-0163

Benedek, Pál (1960) A vegyészmérnöki tudomány alapjai III. : Vegyipari készülékek geometriai leírása. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 15 (11). pp. 500-504. ISSN 0025-0163

Benedek, Pál (1960) A vegyészmérnöki tudomány alapjai V. : Stacionárius működésű reaktorok szabadsági foka. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 15 (12). pp. 544-550. ISSN 0025-0163

Borka, Ferenc (1960) Nyugat repertórium : Összeállította: Galambos Ferenc. Bp. 1959, Akadémiai Kiadó. 571 p. Irodalomtörténeti Bibliográfiák 1. Szerkeszti: Kemény G. Gábor. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 442-446.

Borzsák, István (1960) Descende caelo... ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 8 (3-4). pp. 369-386. ISSN 0044-5975

BÉRES, JÓZSEF (1960) Adatok a burgonya leromlásának okaihoz. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 535-548.

Bóka, László (1960) Ignotus és a magyar kritika : A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály felolvasó ülésén, 1959. december 21-én elhangzott előadás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 345-374.

Bóna, István (1960) Az oroszvári 4. női sír melldísze : Adatok a közép-dunamedencei bronzkori viselethez II. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 87 (2). pp. 198-205. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1960) R. Feustel: Bronzezeitliche Hügelgräberkultur im Gebiet von Schwarza (Südthüringen). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 7 (1-2). pp. 98-100. ISSN 0003-567X

C

CSAPÓ, M. JÓZSEF (1960) Adatok a Kolozsvár környéki különbözõ talajtípusok természetes és mesterséges talajmorzsáinak vízállóságához. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 511-516.

Castiglione, László (1960) Die Rolle des Kyathos im Ägyptischen Kult. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 8 (3-4). pp. 387-404. ISSN 0044-5975

Cseh-Szombathy, László (1960) Az életszínvonal nemzetközi összehasonlításánál alkalmazott mutatószámok kiválasztása. STATISZTIKAI SZEMLE, 38 (7). pp. 678-694. ISSN 0039-0690

Csáki, Frigyes (1960) B. Fleck, Hochspannungs- und Niederspannungs- Schaltanlagen. Nagyfeszültségű és kisfeszültségű kapcsolóállomások. verlag W. Girardet. Essen. 1958. ELEKTROTECHNIKA, 53 (4). p. 193. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1960) Gyakorlati módszer turbógenerátorok aszinkron üzemének vizsgálatára. ELEKTROTECHNIKA, 53 (2-3). pp. 62-68. ISSN 0367-0708

D

DEBRECZENI, BÉLA and DEBRECZENI, BÉLÁNÉ (1960) Összehasonlító kísérletek különbözõ egyszerû és kombinált mûtrágyákkal. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 291-306.

DEBRECZENI, BÉLÁNÉ and DEBRECZENI, BÉLA (1960) Különbözõ szemcseméretû és oldhatóságú egyszerû és összetett mûtrágyák érvényesülésének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 453-468.

DI GLÉRIA, JÁNOS (1960) Dr. DOBY GÉZA: Növényi Biokémia (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 157-158.

DI GLÉRIA, JÁNOS and DARAB, KATALIN (1960) Oldatok Na-ion tartalmának meghatározása üvegelektróddal. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 261-270.

DOMBOVÁRI, JÁNOS (1960) Adatok a nitrát és ammónia mozgásához öntözött talajban. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 201-212.

DZUBAY, MIKLÓS (1960) A "T" érték lángfotometriás meghatározása Mehlich-módszerrel nyert talajoldatokból. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 271-276.

Deme, László (1960) Készülő helyesírási szótárunkról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 375-394.

E

Erdei, Ferenc (1960) A szakközépiskolák és a szakkáderképzés kérdéséről. MAGYAR TUDOMÁNY, 5 (12). pp. 721-723. ISSN 0025-0325

Erdey-Grúz, Tibor (1960) A mennyiségi változások átmenete minőségibe - ahogyan a vegyész látja : 1-2. MAGYAR TUDOMÁNY, 67. pp. 467-543. ISSN 0025-0325

F

Falvy, Zoltán (1960) Maróthy János: "Az európai népdal születése" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 403-410.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1960) Hazai talajok foszforszükségletének laboratóriumi megítélése. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 391-404.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1960) Szerveskötésû foszforfrakciók hazai talajainkban. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 245-260.

G

GEREI, LÁSZLÓ and MÁTÉ, FERENC and BENEDEK, JÁNOSNÉ (1960) A talajban végbemenõ vaskonkréció képzõdés vizsgálata modellkísérletben Fe59 izotóppal. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 491-494.

GRÕBLER, ANDRÁS (1960) A Szovjetúnió mezõgazdaságának kémiai problémáiról. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 427-432.

Gornung, B. V. (1960) A nyelvtudomány strukturális módszerei és a matematikai és alkalmazott nyelvészet kérdésének megvitatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 369-373.

Grétsy, László (1960) Műszaki nyelvünk védelmében. MAGYAR NYELVŐR, 84 (4). pp. 409-417. ISSN 0025-0236

Gutheil, Jenő and H. Gyürky, Katalin and Erdei, Ferenc and Koppány, Tibor (1960) A veszprémi Szent György egyház és konzerválása. MŰEMLÉKVÉDELEM, 4 (3). pp. 136-143. ISSN 0541-2439

Györffy, György (1960) Die Rolle des buyruq in der alttürkischen Gesellschaft. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1-3. pp. 169-179. ISSN 0001-6446

Györffy, György (1960) Diplomata Hungarica antiquissima 1000-1196. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 3 (4). ISSN 0040-9634

GÉCZY, GÁBOR (1960) Újabb mezõgazdasági talajhasznosítási osztályozási rendszer. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 405-418.

H

Hadrovics, László (1960) A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori irodalmunk. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 235-293.

Hahn, István (1960) A rabszolgatartó rend válsága a római birodalom nyugati tartományaiban. SZÁZADOK, 94 (1-3). pp. 381-384. ISSN 0039-8098

Hahn, István (1960) A római adószedés terminológiája egy rabbinikus szövegben. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 7 (1-2). ISSN 0003-567X

Hajdú, Péter (1960) D. R. Fokos-Fuchs: Syrjänisches Wörterbuch : Budapest 1959, Akadémiai Kiadó. I—II. k. 1564 l., 1 térkép. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 422-427.

Hajdú, Péter (1960) A szamojéd sámánok kategóriáiról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 62. pp. 51-71. ISSN 0029-6791

Harmatta, János (1960) Adatok az avar hring kérdéséhez. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 87 (1). pp. 63-64. ISSN 0003-8032

Harmatta, János (1960) Az Indus-kultúra története az újabb ásatások megvilágításában. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 87 (2). pp. 245-246. ISSN 0003-8032

Harmatta, János (1960) Egy arameus papírusz. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 295-357.

Harmatta, János (1960) Munkácsi Bernát, mint a finnugor-iráni kapcsolatok kutatója. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 392-397.

Harmatta, János (1960) A Surkh Kotal-i feliratok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 7 (3-4). pp. 185-210. ISSN 0003-567X

Herczegh, Géza Gábor (1960) A gyarmati népek és a nemzetközi jog a történelmi fejlődés tükrében. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 15 (1-2). pp. 75-82. ISSN 0021-7166

Horn, Artúr (1960) Die Heriabilität (h2) im Dienste der Tierzucht mit besonderer Berücksichtigung der Forschungen in Ungarn. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 10 (1-2). pp. 107-122. ISSN 0001-513X

Horváth, I. Károly (1960) Trencsényi-Waldapfel Imre: Vallástörténeti tanulmányok: Budapest, 1959. Akadémiai Kiadó. 536 lap — XXIX lap melléklet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 436-441.

Horváth, István Károly (1960) Tőkei Ferenc: A kínai elégia születése. Ktü Jüan és kora. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959. 236 l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 434-444.

Huszár, István (1960) A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének II. Évkönyve, 1958—59. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 343-346.

I

IHÁSZ, IMRE (1960) Gyakrabban elõforduló pázsitfüvek és herefélék karotin tartalmának meghatározása és értékelése. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 559-574.

Illés, László (1960) Kardos Pál: Nagy Lajos élete és művei (Bibliotheca, 1958. 416 l.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 430-434.

J

JASSÓ, FERENC (1960) Adatok alföldi réti öntéstalajaink genetikájához. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 53-66.

K

K. Palló, Margit (1960) Munkácsi Bernát jelentősége a magyar turkológiában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 397-402.

KAZÓ, BÉLA and GRUBER, LAJOS (1960) Talajeróziós kutatások izotóp jelzés segítségével. Agrokémia és talajtan, 9 (9). pp. 517-526.

KECSKÉS, MIHÁLY (1960) Talajmikroorganizmusok antibiotikum érzékenysége. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 549-558.

KERESZTÉNY, BÉLA and CSÓK, JÁNOS (1960) Néhány öntés és rétitalaj ammónium- és nitrátnitrogén tartalmi változásainak tényezõi. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 201-212.

KERESZTÉNY, BÉLA and NAGY, LEHEL ISTVÁN (1960) Néhány talaj szervesanyaghoz kötött molibdéntratalmának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 495-500.

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1960) A leningrádi második talajfizikai konferencia határozatai. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 285-288.

Kara, György (1960) Jelentés egy Kínában tett mongolista tanulmányútról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 423-427.

Kardos, Tibor (1960) "Dús Pannónia" : a renessaince-kori tájszépség felfedezéséhez Magyarországon. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 6 (1). pp. 1-19. ISSN 0015-1785

Kiss, Lajos (1960) Bekecs. MAGYAR NYELVŐR, 84 (4). pp. 477-479. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1960) Kucséber. MAGYAR NYELVŐR, 84 (1). pp. 101-103. ISSN 0025-0236

Klaniczay, Tibor (1960) La naissance et le développement de la littérature baroque en Hongrie. Acta Litteraria. pp. 131-190.

Klaniczay, Tibor (1960) Pais Emlékkönyv. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (5). pp. 616-618. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1960) Tanulmányút a Német Demokratikus Köztársaságban, Olaszországban, Rómában. Irodalomtörténeti Közlemények, 64. pp. 298-299.

Klaniczay, Tibor (1960) Tanulmányút a Német Demokratikus Köztársaságban, Olaszországban, Rómában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 64 (2). pp. 298-299. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1960) A magyar barokk irodalom kialakulása I. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 64 (3). pp. 319-341. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1960) A magyar barokk irodalom kialakulása II. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 64 (4). pp. 443-461. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1960) A magyar barokk irodalom kialakulása. Irodalomtörténeti Közlemények, 64. pp. 319-461.

Klaniczay, Tibor (1960) A magyar későreneszánsz problémái (Stoicizmus és manierizmus). Irodalomtörténet, 48. pp. 41-46.

Klaniczay, Tibor (1960) A magyar későreneszánsz problémái. IRODALOMTÖRTÉNET, 48 (1). pp. 41-61. ISSN 0324-4970

Klaniczay, Tibor (1960) A nacionalizmus előzményei a magyar irodalomban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 7-48.

Kollár, Lajos (1960) Központosan nyomott héj-vizek stabilitása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 4 (4). pp. 599-619. ISSN 0423-278X

Kremlev, J. (1960) Haydn és az orosz zenekultúra. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 287-294.

Kálmán, Béla (1960) Munkácsi Bernát emlékezete : születésének 100. évfordulójára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 381-391.

Károly, Sándor (1960) Berrár Jolán: "A magyar hasonlító mondatok kialakulása" című kandidátusi disszertációjának vitája (1958. június 24.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 395-398.

Kónya, Albert and Erdei, Ferenc (1960) Az országos távlati tudományos kutatási terv kidolgozása és a kutatások koordinálása. MAGYAR TUDOMÁNY, 5 (2). pp. 49-61. ISSN 0025-0325

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1960) Adatok a kukorica mûtrágyázásához. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 479-490.

Lakó, György (1960) Újabbkori változások az északi-manysi nyelvben : A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály felolvasó ülésén, 1959. szeptember 28-án elhangzott előadás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 331-344.

M

MANNINGER, ERNÕ and KERPELY, ANTAL and ZÁMORY, ÉVA (1960) Adatok a rhizobium baktériumokkal végzett tenyészedény kísérletek megbízhatóságához. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 11-18.

MITRA, S.P. and SINGH, R. (1960) Tanulmányok normális és szikes talajszelvényeken. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 179-188.

Marticskó, József (1960) Falus Róbert "Nomos és logos" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 403-408.

Marx, György (1960) Az elektron klasszikus mozgásegyenlete. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 8 (3). pp. 247-254. ISSN 0025-0104

Marx, György (1960) Üzenetek a világűrből. FIZIKAI SZEMLE, 10. pp. 335-337. ISSN 0015-3257

Marx, György and Szabó, János (1960) A fotonrakéta lehetősége. FIZIKAI SZEMLE, 10 (7). pp. 206-213. ISSN 0015-3257

Marx, György and Szépfalusyné Menyhárd, Nóra (1960) A neutrinócsillagászat lehetőségeiről. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 8 (6). pp. 507-517. ISSN 0025-0104

Mezey, László (1960) Renaissance tanulmányok : írták: Sallay Géza, Faragó Péterné, Rózsa Zoltán, Herczeg Gyula, Gáldi László, Nádor György, Kardos Tibor. — Szerkesztette: Kardos Tibor, Budapest, 1957. 542 1. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 415-422.

MÁTÉ, FERENC (1960) Javaslat a hazai réti talajok osztályozására. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 121-134.

MÁTÉ, FERENC (1960) Megjegyzés a talajok termékenységük szerinti osztályozásához. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 419-426.

MÁTÉ, FERENC and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and KENDE, IMRE (1960) A radioaktív jelzés alkalmazása a foszfortápanyag felvehetõségének vizsgálatában. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 79-88.

MÓRÓ, GÁBOR (1960) Hozzászólás Kabar Zoltán: a tõzeglápok megsemmisülésével foglakozó dolgozatához. Agrokémia és talajtan, 9 (2). p. 284.

Mádl, Ferenc (1960) Grotius először magyar nyelven. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 347-351.

Mérei, Gyula (1960) Szekfü Gyula történetszemléletének bírálatához = Contributions a la critique de la conception historique de Gyula Szekfü. SZÁZADOK, 94 (1-3). pp. 180-256. ISSN 0039-8098

N

Nagy, László (1960) A Munka Törvénykönyve rendszerének meghatározása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 293-315.

Németh, G. Béla (1960) A Pesti Napló kezdeti szakasza = Die Anfangsphase des "Pesti Napló". IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 64 (2). pp. 174-188. ISSN 0021-1486

P

PEKÁRY, KÁROLY (1960) Kísérleti eredmények az õszi nitrogénmûtrágyázás hatásáról. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 357-364.

PETERBURGSZKIJ, A.V. and DEBRECZENI, BÉLA (1960) Különbözõ szemcseméretû és oldhatóságú egyszerû és összetett mûtrágyák érvényesülésének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 469-478.

PETERBURGSZKIJ, A.V. and TARABRIN, G.A. (1960) A növényi gyökerek hidrogén ion kiválasztása a tápanyagfelvétel során. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 435-452.

PETRASOVITS, IMRE and DARAB, KATALIN (1960) A rizs sótûrésének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 89-102.

Papp, Ferenc (1960) Boпpocы кyлътypы peчи [Boppocy kyl"typy peči]. MAGYAR NYELVŐR, 84 (3). pp. 394-399. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc and Király, Gyula (1960) Научные доклады высшей школы. Филолойческке науки. (Рец. на N 2-4 1958 г. журнала). FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 6. pp. 129-135. ISSN 0015-1785

PÁLFI, GÁBOR (1960) A permetezõ trágyázás hatásának vizsgálata a búza tápanyagáramoltatására. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 345-356.

Pécsi, Márton (1960) A Duna–Tisza köze geomorfológiai problémái = Geomorphological Problems of Th E Area Betwee N the Danube and Tisza Rivers, Hungary. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 84 (1). 23-27, 27. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1960) Főtitkári beszámoló. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 84 (3). pp. 317-323. ISSN 0015-5411

R

Rubinyi, Mózes and Závodszky, Ferenc (1960) Ibsen-szótár. Ibsen Henrik összegyűjtött műveinek szókészlete = Ibsen-ordbok. Ordforradet i Henrik Ibsen samlede verker ved ragnvaldiversen : Szerkesztette Ragnvald Iversen. Gyldendal Norvég Kiadó 1958 Oslo. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 454-457.

Rusznyák, István and Stark, Ervin and Hollán, Zsuzsa and Földi, Mihály (1960) Trophicus fekély, mellékvese és flavonok. ORVOSI HETILAP, 101 (8). p. 258. ISSN 0030-6002

RÓZSAVÖLGYI, JÁNOS and STEFANOVITS, PÁL (1960) Barna erdõtalajok vékonycsiszolatainak vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 365-380.

S

STEFANOVITS, PÁL (1960) 10 éves a MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 154-156.

STEFANOVITS, PÁL (1960) DWORAK LAJOS 1902-1960. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 161-162.

STEFANOVITS, PÁL and MÁTÉ, FERENC (1960) Javaslat a hazai láptajok osztályozásához. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 277-283.

SVÁB, JÁNOS (1960) Szélsõséges adatok kizárása kísérleti eredmények értékelésébõl. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 145-153.

SZABOLCS, ISTVÁN and DARAB, KATALIN and KOCH, LEHELNÉ (1960) CaCO3 tartalmú javítóanyagok hatékonyságának vizsgálata szikes talajokon radioaktív indikáció segítségével. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 19-32.

SZEGI, JÓZSEF (1960) Antibiotikus anyagok hatása az Azotobacter nitrogénkötésében résztvevõ enzimrendszerre. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 1-10.

SZEGI, JÓZSEF (1960) N. A. KRASSILNIKOV: A talaj mikroorganizmusai és a magasabbrendû növények (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 575-576.

SZEGI, JÓZSEF (1960) Néhány antibiotikum készítmény inaktivációja a talajban. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 227-236.

SZÉKELY, ÁKOS (1960) Uránnyomok meghatározása talajokban érzékenyített (UO2)2(Fe(CN)6) rekacióval. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 381-390.

SZÉKELY, ÁKOS and SCHLICK, BÉLÁNÉ and SZABÓ, TIBORNÉ (1960) Szerveskötésû szén fotometrikus és kolorimetrikus meghatározása. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 111-120.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1960) A dél-tiszántúli löszhát talajai,különös tekintettel a csernozjom talajok képzõdésére I. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 33-52.

Schulek, Elemér and Burger, Kálmán (1960) Telítetlen szerves vegyületek brómklór-addíciójának vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 66 (7). pp. 251-254. ISSN 0025-0155

Schulek, Elemér and Burger, Kálmán and Fehér, Magda (1960) Az ammónia közvetlen alkalimetriás mérése a Kjeldahl-féle eljárásban. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 66 (7). pp. 250-251. ISSN 0025-0155

Sipos, István (1960) Hazai György: "A bulgáriai cirillbetűs török emlékek problémái" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 399-402.

Somogyi, Sándor (1960) Nacionalizmus az önkényuralom és a dualizmus korának magyar irodalmában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 109-131.

Szabolcsi, Miklós (1960) Egy fejezet József Attila életéből = Одна Глава из Жизни Аттилы Йожеф. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 64 (5). pp. 525-534. ISSN 0021-1486

Szabolcsi, Miklós (1960) Nacionalizmus és a legújabb magyar irodalom néhány problémája : vitaindító tézisek. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 133-192.

Szabó, Árpád (1960) Az ΑΞΙΩΜA szó mint matematikai terminus. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 7 (3-4). pp. 173-184. ISSN 0003-567X

Szalai, Sándor (1960) Az értelmi tevékenységek és az életműködések mechanizmusának kérdése a matematikai-logikai és kibernetikai kutatás újabb eredményeinek megvilágításában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 263-292.

Szász, Ferenc Andor (1960) Az operátormodulusok Kertész-féle radikáljáról = On the Kertész radical of operator modules. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10. pp. 35-38. ISSN 0025-035X

Szász, Ferenc Andor (1960) Über Ringe mit Minimalbedingung für Hauptrechtsideale. I. PUBLICATIONES MATHEMATICAE DEBRECEN, 7. pp. 54-64. ISSN 0033-3883

Sáringer, Gyula (1960) Adatok a mustárbogár (Colaphellus sophiae Schall., Coleoptera, Chrysomelidae) fejlődési alakjainak, elterjedésének és kártételének ismeretéhez. FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA, 13 (1). pp. 207-250. ISSN 0373-9465

Sőtér, István (1960) Németh László, a tanulmányíró (1959). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 64 (3). pp. 342-357. ISSN 0021-1486

T

Tarján, Imre and Voszka, Rudolf and Berkes, L. (1960) A színtelenítés hatása a fotovezetésre röntgenezett NaCI kristályoknál. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 8 (6). pp. 519-524. ISSN 0025-0104

Tarján, Imre and Voszka, Rudolf and Somló, Ágnes (1960) A fotoáram függése az F-centrumok koncentrációjától röntgenezett NaCI kristályok esetében. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 8 (1). pp. 21-29. ISSN 0025-0104

Tarján, Rezső (1960) A hazai kibernetikai kutatások. pp. 131-151.

Tarnai, Andor (1960) Szekfű és a "nemzetietlen kor" irodalomtörténete. Irodalomtörténeti Közlemények, 64. pp. 189-198.

Tarnai, Andor (1960) Vita a magyar barokk irodalom kialakulásáról. Irodalomtörténeti Közlemények, 64. pp. 626-628.

Tarnai, Andor (1960) Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza: Első száz (recenzió). Irodalomtörténeti Közlemények. pp. 726-728.

Temesi, Mihály (1960) Végh József: Őrségi és hetési nyelvatlasz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959. 189 lap + 217 térkép + 10 lap műmelléklet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 444-454.

Turchányi, György and Horváth, T and Tarján, Imre (1960) Felületi jelenségek temperált NaCI kristályokon. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 8 (3). pp. 229-241. ISSN 0025-0104

Tóth, Dezső (1960) Horváth János: Berzsenyi és íróbarátai : Akadémiai Kiadó, 1960. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 429-435.

Tóth, Dezső (1960) A polgári nacionalizmus kialakulása a magyar irodalomban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 49-107.

Töttösy, Csaba (1960) Pancsatantra azaz Ötös könyv (könyvismertető). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 7. pp. 97-98. ISSN 0003-567X

U

UNGÁR, TIBOR (1960) Homokszemcse-csoportok vízáteresztõ képességérõl. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 189-200.

Ujfalussy, József (1960) Hogyan kerülnek a magyarok Beethoven III. szimfóniájának utolsó tételébe? : Adalék a szimfonikus finálé tartalmi kérdéséhez. MAGYAR ZENE, 1 (1). pp. 7-15. ISSN 0025-0384

V

VARGA, GYULA and MÁTÉ, FERENC and GRUBER, LAJOS (1960) Radioaktív izotópokkal jelzett mûtrágyák elõállítása. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 527-534.

VARGA, LAJOS (1960) Egy hortobágyi degradált (szologyosodott) szolonyec talaj mikrofaunája. Agrokémia és talajtan, 9 (2). pp. 237-244.

Varjas, Béla (1960) Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. I. A mohácsi vész előtt : Bp. 1959, Akadémiai Kiadó, 258 l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 427-430.

Vayer, Lajos (1960) Lorenzo Ghiberti Imago Pietatis-a. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 10 (2-4). pp. 131-138. ISSN 0027-5247

Voszka, Rudolf and Tarján, Imre and Turchányi, György (1960) A NaJ(TI) kristályokról. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 8 (1). pp. 37-46. ISSN 0025-0104

W

WALGER, JÁNOS (1960) Mezõgazdasági Világirodalom (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 159-160.

WALGER, JÁNOS and SZABÓ,SZÛCS, JÁNOSNÉ (1960) A kukorica érésfolyamatának vizsgálata egy csövön belül. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 323-330.

WALGER, JÁNOS and THURÁNSZKY, ATTILÁNÉ (1960) A silókukorica tápértékének és termésmennyiségének változása a fejlõdés során. Agrokémia és talajtan, 9 (3). pp. 331-344.

Waldapfel, József (1960) Komját Aladár helye irodalmunk történetében : A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály felolvasó ülésén, 1959. október 19-én elhangzott székfoglaló előadás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 299-329.

Z

ZSOLDOS, FERENC (1960) Fiatal rizsnövények tápanyagfelvételének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 9 (1). pp. 103-110.

ZSOLDOS, FERENC (1960) A nitrogén hasznosításának vizsgálata rozs növényeknél. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 501-510.

Zambó, János (1960) A keresztvágatrendszer megválasztásáról. BÁNYÁSZATI LAPOK, 93 (9). pp. 579-583. ISSN 0365-9003

Zemplén, Géza and Bognár, Rezső and Pongor, Gábor (1960) A szaliciloil-populin és szaliciloil-szalicil szintézisére irányuló kísérletek. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 66 (10). pp. 403-407. ISSN 0025-0155

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1960) PRETTENHOFFER IMRE 60 éves. Agrokémia és talajtan, 9 (4). pp. 433-434.

Ábrahám, Ambrus and Biczók, Ferenc and Megyeri, János (1960) Összehasonlító faunisztikai vizsgálatok a Bükk-hegység kisvizeiben. SZEGEDI TANÁRKÉPZO FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 109-125.

This list was generated on Tue May 21 05:54:30 2024 CEST.