REAL

Items where Year is 1967

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ú
Number of items: 276.

A

ABDEL SALAM, M.A. (1967) Ca45 izotóp kicserélődésének vizsgálata kalciumkarbonáton, aklciumszulfáton,és kalciummal telített agyagokon. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 357-364.

Andorka, Rudolf (1967) A magyar népesség termékenységének alakulását befolyásoló gazdasági és társadalmi tényezők. DEMOGRÁFIA, 10 (1). pp. 87-102. ISSN 0011-8249

Arató, Mátyás (1967) Komplex stacionárius Gauss folyamat „csillapodási” paraméterének becslése és konfidencia intervallumainak megszerkesztése. KÖZLEMÉNYEK - MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONTJA, 2. pp. 122-161. ISSN 0200-1667

Arató, Mátyás (1967) Sztochasztikus folyamatok regularitása. KÖZLEMÉNYEK - MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONTJA, 3. pp. 152-162. ISSN 0200-1667

Arató, Mátyás (1967) Torzítatlan becslések és közelítések komplex stacionárius Gauss-Markov folyamat egy paraméterére. KÖZLEMÉNYEK - MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONTJA, 3. pp. 15-24. ISSN 0200-1667

Arató, Mátyás (1967) A szovjet matematika 50 évéről. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 3-14.

B

BACSÓ, NÁNDOR (1967) A talajharmat mennyisége. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 669-670.

Babos, Sándor (1967) A galandférgesség elleni szervezett védekezés jövője hazánkban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 205-209. ISSN 0002-1113

Bacsó, Nándor (1967) Az öntözés fejlesztéséhez szükséges agrometeorológiai és egyéb kutatások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 165-170. ISSN 0002-1113

Bajai, Jenő (1967) A takarmánycirok-termesztés helyzete hazánkban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 525-539. ISSN 0002-1113

Bartha, Adorján (1967) A borjak légző- és emésztőszervi betegségei és megelőzésük lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 383-385. ISSN 0002-1113

Bauer, Ferenc (1967) Adatok a vetésforgó kísérletek hatéves eredményeiből Duna—Tisza közi lepelhomok talajon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 267-289. ISSN 0002-1113

Belák, Sándor (1967) A lápterületek kutatási és hasznosítási kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 541-551. ISSN 0002-1113

Benda, Kálmán (1967) Istvánffy Miklós levele 1605-ből. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 71 (2). pp. 187-190. ISSN 0021-1486

Benedek, Pál (1967) A műszaki színvonal állapothatározói. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 22 (11). pp. 566-584. ISSN 0025-0163

Berend, István (1967) Ipari eredetű por-, füst- és fluorhidrogén károk a mezőgazdaságunkban és ezek elhárítása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 99-113. ISSN 0002-1113

Berlász, Jenő (1967) Az Illésházy-könyvtár : Fejezet az Országos Széchényi Könyvtár állománytörténetéből. Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. pp. 57-97.

Bibó, István (1967) Az Alföld későbarokk és klasszicista építészetének néhány kérdése. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (3-4). pp. 525-564.

Brenner, János (1967) A városépítési szanálás néhány értékelési problémája. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1). pp. 41-57.

Burger, Kálmán and Korecz, László and Tóth, Árpád (1967) Nehéz donoratomú komplexek kémiája, I. : Átmenetifémek tionalidkomplexeinek koordinációs kémiai vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 73 (10). pp. 455-458. ISSN 0025-0155

Burger, Kálmán and Pappné, Molnár Etelka (1967) Szerves reagensek analitikai alkalmazásának néhány elméleti és gyakorlati kérdéséről, X. : Az x-furil-dioxim-komplexek vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 73 (2). pp. 77-81. ISSN 0025-0155

Burger, Kálmán and Pintér, Borbála (1967) Vegyes ligandum komplexek kémiája, II. : Egyfogú ligandumok koordinációjának hatása az átmcnctifém-dioxin-komplexek kötésviszonyaira. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 73 (5). pp. 209-215. ISSN 0025-0155

Bálint, Andor (1967) Heterózis a kromoszómák alakváltozásaiban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 445-449. ISSN 0002-1113

Bánki, György and Zoltai, Nándor (1967) Az emberi echinococcosis jelentősége hazánkban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 195-200. ISSN 0002-1113

Bóna, István (1967) B. Svoboda, Čechy v době stěhování národů. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 94 (2). pp. 248-250. ISSN 0003-8032

Bölcskei, Elemér (1967) A bauxitbeton építményekről. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1). pp. 3-17.

Bölcskei, Elemér (1967) A bauxitbeton építményekről. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1). pp. 3-17.

C

CERVENKA, L. (1967) Az öntözővíz minősítése Csehszlovákiában. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 493-498.

Cholnoky, Tibor (1967) A Mohr-féle tenzorábrázolás továbbfejlesztése. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (3-4). pp. 395-411.

Cselőtei, László (1967) A meteorológia szerepe az öntözés megalapozásában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 155-164. ISSN 0002-1113

Cseterki, Lajos and Erdei, Ferenc and Ránki, György (1967) Molnár Erik akadémikus (1894-1966). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (4). pp. 209-216.

Csáki, Frigyes (1967) Köszöntő. ELEKTROTECHNIKA, 60. (1-2). pp. 1-2. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes and Kárpáti, Attila (1967) Néhány megjegyzés a fázistrajektoriák szerkesztéséhez. ELEKTROTECHNIKA, 60. (5). pp. 227-230. ISSN 0367-0708

D

DARAB, KATALIN (1967) Megjegyzések dr. H. Franz "Adatok a negyedkori rétegzdéshez és a szikes talajok geneziséhez a Hortobágyon és annak peremvidékén" című tanulmányához. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 459-476.

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1967) K. K. GEODRIC és E. N. GAPON a modern talaj-fizikokémia úttörői. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 673-678.

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1967) Kalcium-nátriumion kicserélődési adszorpciójának vizsgálata kóülönös tekintettel a szikes talajok tulajdonságaira. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 575-594.

DEBRECZENI, BÉLÁNÉ (1967) A növények vázháztartásának egyes élettani vonatkozásai. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 221-230.

DOBAINÉ L., RÓZA and CSAPÓ M., JÓZSEF (1967) Összefüggések a talaj Arany-féle kötöttségi száma, higroszkópossága és humusztartalma között. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 255-260.

Dancs, Károlyné and Csorba, Zoltán and Ferencz, Vilmos and Pozsár, Béla (1967) Fungicidek alkalmazásának radiobiológiai értékelése az almafa varasodás elleni védekezésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 313-325. ISSN 0002-1113

Daniel, Lajos (1967) A fattyasodás öröklődésének vizsgálata a kukoricán. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 431-444. ISSN 0002-1113

Derzsy, Domokos (1967) A baromfi légzőszervi betegségei és az ellenük való védekezés. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 397-399. ISSN 0002-1113

Domokos, Miklós (1967) A vízhozamok eloszlásának jellemzése tartóssági alakzatokkal. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (2). pp. 315-333.

Duck, Tivadar (1967) Az erózió pusztító hatása barna erdőtalajon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 505-512. ISSN 0002-1113

Duck, Tivadar (1967) Eróziós károk Magyarországon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 13-25. ISSN 0002-1113

Dulácska, Endre (1967) Hosszú vasbeton dongahéjak számítása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (3-4). pp. 413-446.

Dulácska, Endre (1967) A beton σ-ε diagramjáról. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1). pp. 33-39.

Dávid, Gábor (1967) A sűrűségfüggvény becsléséről. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 163-181.

E

Erdei, Ferenc (1967) Tíz év szervezési tapasztalatai az agrárgazdasági kutatóintézetben : egy kutatóintézeti igazgató személyes tapasztalatai a kutatás iránytásáról. TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ, 7 (1). pp. 5-25. ISSN 0040-862X

Erdey-Grúz, Tibor (1967) A kémiai anyag szerveződési fokozatairól. MAGYAR TUDOMÁNY, 12(74) (12). ISSN 0025-0325

Erdey-Grúz, Tibor and Majthényi, Lajos and Nagyné Czakó, Ilona (1967) A hidrogén- és hidroxidion vándorlási mechanizmusáról, VII. : Glicerin—víz-elegyek összetételének és a hőmérsékletnek hatása az oldott HCl, KOH, KF és KC1 átviteli számaira, valamint ionmozgékonyságaira 5 és 25 C°-on. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 73 (4). pp. 163-168. ISSN 0025-0155

F

FERENCZ, KÁLMÁN (1967) Tessedik Sámuel talajtani és talajhasznosítási munkássága. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 279-286.

Fekete, Zoltán (1967) Kertészeti ültetvények talajvédelme. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 475-482. ISSN 0002-1113

Frey, Tamás (1967) Egyenletek megoldása szakaszonkénti perturbációval II. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 162-200.

Frey, Tamás (1967) Néhány újabb stabilitáselméleti eredményről. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 63-95.

Frey, Tamás (1967) Polinomfelbontás Hurwitz- és antihurwitz komponensre. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 41-47.

Frey, Tamás and Tomkó, József (1967) Nagy rendszerek üzemeltetésének néhány kérdéséről. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 96-121.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1967) A foszfor dinamizmusa egy szántóföldi kísérlet talajában. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 209-220.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1967) Összehasonlító vizsgálatok DL és AL módszerrel. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 441-447.

G

GULYÁS, FERENC (1967) Adatok néhány talajgomba szerepéről a lignin mikrobiológiai lebontásában. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 137-150.

Gergely, István and Magyar, János and Cselőtei, László and Stefanovits, Pál and Mészáros, János and Probocskai, Endre and Kurelec, Viktor and Király, Zoltán (1967) Osztálytitkári beszámoló - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 337-353. ISSN 0002-1113

Gergely, József (1967) Egy kiszolgáló rendszerrel kapcsolatos optimalizálási problémáról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 85-115.

Gergely, József (1967) Egy sorbanállási feladat megoldása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 3-25.

Gergely, József (1967) Fél-Markov folyamatok vezérlése. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 68-84.

Glatz, Ferenc (1967) A Magyar Történelmi Társulat megalakulásának története. SZÁZADOK, 101. pp. 233-267. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1967) Szerkesztőségi munka az induló Századoknál. SZÁZADOK, 101 (3-4). pp. 665-687. ISSN 0039-8098

Grétsy, László (1967) Fajcsek Magda-Szende Aladár: Miről vallanak a magyar szavak? MAGYAR NYELVŐR, 91 (3). pp. 370-374. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1967) Nyelvi játékok - nyelvi nevelés. MAGYAR NYELVŐR, 91 (2). pp. 171-182. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1967) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1966. november 10-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 91 (1). pp. 109-110. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1967) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1967. január 24-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 91 (2). pp. 262-263. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1967) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság április 13-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 91 (2). pp. 263-264. ISSN 0025-0236

Gulyás, Ferenc (1967) A lignin biológiai átalakulása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 87-98. ISSN 0002-1113

Gyuris, László (1967) Az információátalakítási "képességek" megmaradásának törvényéről. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 25-28.

Gyuris, László (1967) A gluskovi mikroprogram-rendszer módosításáról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 61-67.

Györffy, György (1967) A XII. századi dalmáciai városprivilégiunok kritikájához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 10 (1). ISSN 0040-9634

Győrffy, Barna (1967) Evolúció fajok közötti hibridálódással. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 115-129. ISSN 0002-1113

Győrffy, Barna (1967) Populációk heterozigotasága és evolúciós változásuk. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 407-429. ISSN 0002-1113

H

H. Gyürky, Katalin (1967) Középkori építőáldozat Buda egykori külvárosában. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (94). pp. 80-83. ISSN 0003-8032

HALÁSZ, KÁROLY (1967) A talaj felső rétegének humuszállapota a tavaszi hóolvadás után sztyeppesedő réti szolonyec, réti csernozjom és, réti talajon. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 185-194.

HARGITAI, LÁSZLÓ (1967) A Nemzteközi Talajtani Társaság II. és IV. szekciójának együttes konferenciája. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 681-682.

Hahn, István (1967) Appianos és Alexandria. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (2). pp. 223-237. ISSN 0003-567X

Hajnóczi, Gyula (1967) Térformák és térkapcsolatok az antik római építészetben. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1). pp. 91-138.

Haranghy, László and Rácz, Pál (1967) Az echinococcosis humánpatológiai vonatkozásai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 201-204. ISSN 0002-1113

Harmatta, János (1967) Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (2). pp. 318-319. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1967) Ahhiyawā és az achájok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (1). pp. 17-24. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1967) Bizánc és az arab hódítás. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (2). pp. 262-266. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1967) Kereskedelmi útvonalak a Kárpát-medence, Észak-Itália és Görögország között a korai vaskorban. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 94 (2). pp. 133-136. ISSN 0003-8032

Harmatta, János (1967) Pannoniai edény-feliratok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (1). pp. 67-101. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1967) Régészet, nyelvtudomány és őstörténet. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 94 (2). pp. 215-216. ISSN 0003-8032

Harmatta, János (1967) A pylosi királysírok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (1). pp. 135-136. ISSN 0003-567X

Hegedüs, Ábel and Nyerges, Pálné (1967) A szőlő szaporító anyag Botrytis-károsodásának megakadályozására irányuló vizsgálatok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 51-68. ISSN 0002-1113

Hepp, Ferenc (1967) Szervesanyagok eltérő mélységű alkalmazása homoktalajon II. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 37-40. ISSN 0002-1113

Herczegh, Géza Gábor (1967) A nácizmus magyarországi üldözötteinek nyújtandó kártalanítás néhány nemzetközi jogi kérdése. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 10 (1). pp. 25-44. ISSN 0002-564X

Holl, Imre (1967) Sopron középkori városfalai : Jelentés az 1961-64. évi ásatásokról. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (94). pp. 155-183. ISSN 0003-8032

Horler, Miklós (1967) A műemlékhelyreállítás irányelvei. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (3-4). pp. 447-460.

Horn, Artúr (1967) Genetika és környezeti előrehaladás az állattenyésztésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 513-523. ISSN 0002-1113

Horváth, Imre (1967) Az egyenlet analízis és a dimenzióanalízis kapcsolatának néhány kérdése. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1). pp. 59-72.

I

IBRAHIM, A.N. (1967) Talajbiológiai kutatások az EAK-ban. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 502-506.

IHÁSZ, IMRE (1967) Néhány zöld pillangós béta-karotin és össztokoferol tratalmának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 635-644.

J

JEE, R.C. and DE, S.K. (1967) A szervestrágya, komposzt és humuszsav hatása a talajok jodid-ion adszorpciójára. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 629-634.

Jakucs, Pál (1967) Phyllitidi-Aceretum subcarpaticum im nordöstlichen Teil des Ungarischen Mittelgebirges. Kalkstein-Schluchtwälder des Bükk-Gebirges und des Tornaer Karstgebietes. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 13 (1-2). 61-80 +1 táblázat. ISSN 0236-6495

Jassó, Ferenc (1967) A genetikus üzemi talajtérképek felhasználása a hegy- és dombvidéki talajok termékenységének fokozásában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 499-503. ISSN 0002-1113

Jándy, Géza (1967) Telepítés-optimálás diszkrét kapacitásokkal. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1). pp. 19-39.

K

KASZTORI, RUDOLF and TYUPINA, TOMISZLAV (1967) A Cu,B,Mn,és Zn hatása a kloroplaszt festékanyagainak tartalmára a búza fejlődésének egyes fázisaiban. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 161-168.

KHADR, M. (1967) A talajfelvételezés és osztályozás néhány kérdése az EAK-ban. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 499-501.

KISS, ÁRPÁD (1967) Adatok a Móri-árok vörösföldjeinek jellemzéséhez. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 417-426.

KISS, ÁRPÁD (1967) Szőlőkben használt herbicidek hatásának mikrobiológiai vizsgálata löszön képződött talajokon. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 111-124.

KOZÁK, MÁTYÁS (1967) Néhány hazai lignitpor viszgálata tenyészedény kísérletekben. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 379-394.

Kardos, Tibor (1967) Osservazioni sul problema "personalità e tipo" nella letteratura e nell'arte rinascimentale. ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 15 (13/1-3). pp. 137-148. ISSN 0001-5830

Kardos, Tibor (1967) Studi e Ricerche Umanistiche Italo-Ungheresi I. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen.

Katona, Gyula and Szemerédi, Endre (1967) On a problem of graph theory. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 2. pp. 23-28. ISSN 0081-6906

Katona, Gyula and Tusnády, Gábor (1967) The principle of conservation of entropy in a noiseless channel. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 2. pp. 29-35. ISSN 0081-6906

Kiss, Andor (1967) Az üzemi talajvédelmi tervezés helyzete és feladatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 483-489. ISSN 0002-1113

Kiss, Lajos (1967) Görvély. Kuka. MAGYAR NYELVŐR, 91. pp. 71-72. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1967) Slownik staropolskich nazw osobowych; "Bezprzem, Bezprzym. MAGYAR NYELVŐR, 91 (1). pp. 79-80. ISSN 0025-0236

Klafszky, Emil (1967) Legrövidebb út meghatározása időtől függő élhosszakkal bíró hálózatban. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 29-35.

Klaniczay, Tibor (1967) Kollokvium a finn-ugor és magyar kutatások helyzetéröl Franciaországban. Magyar Tudomány, 74 (9). pp. 614-615.

Klaniczay, Tibor (1967) Kollokvium a finn-ugor és magyar kutatások helyzetéről Franciaországban. MAGYAR TUDOMÁNY, 12(74) (9). ISSN 0025-0325

Klaniczay, Tibor (1967) Stílus és módszer. Kritika (1963-1971), 5 (3). pp. 29-40. ISSN 0023-4818

Knuth, Előd (1967) Egy ortogonális latin négyzetekkel kapcsolatos problémáról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 26-40.

Korecz, László and Burger, Kálmán (1967) A vaskomplexek Mössbauer-izomereltolódásai és a Pauling-féle neutralitási elv. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 73 (2). pp. 68-71. ISSN 0025-0155

Kosáry, Domokos (1967) A Társulat társadalmi bázisa és annak hatása a történetszemléletre. SZÁZADOK, 101 (6). pp. 1177-1180. ISSN 0039-8098

Kotlán, Sándor (1967) A taeniidosisok hazai jelentősége és az ellenük való védekezés lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 187-194. ISSN 0002-1113

Kovács, Ferenc (1967) Egyes környezeti tényezők szerepe a sertések légző- és emésztőszervi betegségeinek kialakulásában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 355-364. ISSN 0002-1113

Kozák, Mátyás (1967) A nitrogénműtrágyák hatékonyságának problémái szélsőségesen meszes homoktalajon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 291-300. ISSN 0002-1113

Kristó, Gyula (1967) Anjou-kori krónikáink. SZÁZADOK, 101 (3-4). pp. 457-504. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1967) Napkelet felfedezése. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 71 (3). ISSN 0021-1486

Kákosy, László (1967) Augustus és Egyiptom. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (2). pp. 307-315. ISSN 0003-567X

Kákosy, László (1967) Az egyiptomi aranykor-mítoszok történeti fejlődése és társadalmi vonatkozásai. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (1). pp. 1-16. ISSN 0003-567X

Kákosy, László (1967) Zur Vorgeschichte der Errichtung des Thebanischen Gottesstaates. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 15. pp. 369-376. ISSN 0044-5975

Kárpáti, Attila and Csáki, Frigyes (1967) Teljesítménymérési hibák egyenirányító körökben. ELEKTROTECHNIKA, 60. (3). pp. 105-106. ISSN 0367-0708

Kézdi, Árpád (1967) A talajstabilizáció néhány fizikai és kémiai vonatkozása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (2). pp. 179-204.

Köpeczi, Béla (1967) Karl Kohut: Was ist Literatur? Die Théorie der "littérature angagée" bei Jean-Paul Sartre. HELIKON, 13 (2-3). pp. 334-335. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1967) Pártosság, elkötelezettség, elkötelezettlenség. HELIKON, 13 (2-3). pp. 171-175. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1967) A propos des vues esthétiques de J.P. Sartre. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE. pp. 243-260. ISSN 0567-7661

Köpeczi, Béla (1967) A társadalmi tudat rétegződése Magyarországon. SZÁZADOK, 101 (6). pp. 1229-1233. ISSN 0039-8098

L

LAKATOS, MÁRIA (1967) Különböző nitrogénműtrágyák alkalmazása homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 615-628.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and MÁTÉ, FERENC (1967) N15 izotóppal jelzett karbamid hatása fiatal növények fejlődésére és tápanyagfelvételére. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 77-86.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and MÁTÉ, FERENC (1967) A fiatal kukoricanövény foszforfelvételének tanulmányozása P32 izotóp jelzéssel. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 403-408.

LONTAI, IMRE and CSEH, EDIT and BÖSZÖRMÉNYI, ZOLTÁN (1967) Nitrát és halogenát ionok felvétele és felvételi kölcsönhatása. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 97-110.

Lelley, János (1967) Citoplazmás hímsterilitással kapcsolatos megtermékenyülés biológiai megfigyelések búzánál. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 451-457. ISSN 0002-1113

M

MAKLED, F.M.A. (1967) A réteges homokjavítás hatása a lucerna termeléshozamára az Egyesült Arab Köztársaság El Tah ver Tartományban. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 179-184.

MANNINGER, ERNŐ and BAKONDINÉ ZÁMORY, ÉVA and SOÓS, TIVADAR (1967) Szabadföldi lucernakísérletek, különböző formában előállított rhizobium-oltóanyagokkal. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 409-416.

MIKLAY, FRIGYES (1967) A genetikus üzemi talajtérképezés módszerei szőlőterületeken. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 557-574.

Magyar, Arnold (1967) Das Urkloster der Franziskaner in Eisenstadt. Burgenländische Heimatblätter, 29. pp. 156-168.

Marosi, Ernő (1967) A kassai Szent Erzsébet templom és a későgótikus építészet. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (3-4). pp. 565-607.

Marx, György and Tóth, Kálmán (1967) Mezon 35+1 természetrajz. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 15 (4). pp. 349-364. ISSN 0025-0104

Maróthy, János and Ujfalussy, József and Zoltai, Dénes (1967) A moszkvai nemzetközi marxista zenetudományi szeminárium. MAGYAR ZENE, 8 (1). pp. 3-13. ISSN 0025-0384

Meskó, Attila (1967) A sebességszűrés matematikai alapjai, digitális megvalósítása és közelítésének lehetőségei I. MAGYAR GEOFIZIKA, 8 (5-6). pp. 165-190. ISSN 0025-0120

MÁTÉ, FERENC (1967) BALLENEGGER RÓBERT 85 éves. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 293-294.

Máthé, Imre (1967) Gyógyszeripari célra termesztésbe vett kis télizöld (Vinca minor L.) sarjtelepéről. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 27-35. ISSN 0002-1113

Máté, Ferenc (1967) A hegy- és dombvidéki talajok termékenységének fokozása és a tudományos kutatás időszerű problémái. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 465-470. ISSN 0002-1113

Méhes, György (1967) Az echinococcosis és a cysticercosis húshygienei jelentősége. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 211-219. ISSN 0002-1113

Mérei, Gyula (1967) Europa und Amerika in der Welt von Morgen = Európa és Amerika a holnap világában. Freiburg, 1964. SZÁZADOK, 101 (6). pp. 1414-1418. ISSN 0039-8098

Mészáros, János (1967) A sertések légző- és emésztőszervi betegségeinek kórfejlődéstani vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 365-371. ISSN 0002-1113

Mócsy, János (1967) Osztálytitkári beszámoló. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 327-336. ISSN 0002-1113

Müller, Georg (1967) A talaj anyagainak biológiai körforgalma különös tekintettel a humuszgazdálkodásra és a műtrágyázásra. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 553-570. ISSN 0002-1113

N

NITA, L. and GROSU, R. (1967) Adatok a Román Népköztársaság különböző talajtípusai cellulózbontó mikroflórájának ismeretéhez. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 169-178.

Nyiredy, István (1967) A keveréktakarmányok mikrobiológiai minőségének befolyása az emésztőcsatorna működésére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 373-377. ISSN 0002-1113

Németh, G. Béla (1967) Arany folyóiratainak világirodalmi tájékozódásáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 71 (5-6). pp. 607-615. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1967) Arany és Ábrányi Kornél vitája Wagner operareformjáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 71 (5-6). pp. 638-646. ISSN 0021-1486

P

PETERBURGSZKIJ, A.V. (1967) A trágyázás és műtrágyázás egyes kérdéseiről. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 231-236.

PETERBURGSZKIJ, A.V. and SZABÓ, BÉLA (1967) A molibdén hatása a vöröshere termésére és minőségére gyepes-podzol talajokon II. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 604-614.

PETERBURGSZKIJ, A.V. and SZABÓ, BÉLA (1967) A molibdén hatása a vöröshere termésére és minőségére gyepes-podzol talajokon. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 595-603.

PETROSZJÁN, G.P. (1967) Az Ararát síkság szódás szikeseinek kémiai javítása. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 515-524.

PETRÁNYI, ISTVÁN (1967) Adatok a Duna-Tisza közi homokhát legelőinek trágyázásához. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 87-96.

PUSZTAI, ANTAL (1967) A KGST Mezőgazdasági Állandó Bizottság Trágyázási Állandó Munkacsoport II. ülése Varsóban. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 507-508.

Pach, Zsigmond Pál (1967) Molnár Erik társadalomtörténet-írásáról. SZÁZADOK, 101 (6). pp. 1119-1125. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1967) A Szovjetunió történelmi szerepéről (A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójára.). MAGYAR TUDOMÁNY, 12 (11). pp. 695-710. ISSN 0025-0325

Pach, Zsigmond Pál (1967) A XVII századi majorgazdálkodas kérdéséhez. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 9 (1-2). pp. 260-263. ISSN 0002-1105

Palotás, Ferenc (1967) Telepítési tapasztalatok 2/3 éves nyár ültetési anyaggal. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 307-312. ISSN 0002-1113

Pane, Roberto (1967) „Eszmei " építészet a Sixtus-kápolna mennyezetén. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1). pp. 73-90.

Papp, Ferenc (1967) Hallható-e a mimika? MAGYAR NYELVŐR, 91 (3). pp. 377-378. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1967) Kiefer Ferenc: Matematikai nyelvészeti tanulmányok. MAGYAR NYELVŐR, 91 (2). pp. 250-252. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1967) Strukturális leírás és a nyelvtörténet. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 237-246. ISSN 0569-1338

Papp, Ferenc (1967) Tőigéink. MAGYAR NYELVŐR, 91 (1). pp. 45-52. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1967) A buli és társai az Értelmező Szótárban. MAGYAR NYELVŐR, 91 (3). pp. 346-353. ISSN 0025-0236

Pergel, József (1967) Egy biztonságos programfuttatásra vonatkozó minimalizálási feladatról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 48-62.

Petrányi, Gyula and Bobory, Júlia (1967) Krónikus myeloid leukaemiák kezelése Myelobromollal. ORVOSI HETILAP, 108 (15). pp. 689-692. ISSN 0030-6002

Preisich, Gábor and Benkhard, Ágost (1967) Budapest építészete a két világháború között. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (3-4). pp. 461-524.

Pusztai, Antal and Kovács, Károlyné (1967) A gramoxonos legelőfelújítás első hazai tapasztalatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 41-49. ISSN 0002-1113

PÁLFI, GÁBOR (1967) A beteg rizs, szója, burgonya és dohánynövények rendellenes aminosav anyagcseréjének új, közös indikátora. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 645-652.

Pécsi, Márton (1967) A földfelszíni külső (exogén) folyamatok osztályozása és nevezéktani értelmezése (+ orosz és angol nyelvű kivonat). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 91 (3). 199-209, 209. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1967) A löszfeltárások üledékeinek genetikai osztályozása a Kárpát-medencében. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 16 (1). pp. 1-18. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton and Somogyi, Sándor (1967) Magyarország természeti földrajzi tájai és geomorfológiai körzetei (+ német nyelvű kivonat). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 91 (4). 285-302, 302. ISSN 0015-5411

R

RAVASZ, TIBOR (1967) Néhány vizsgálati eredmény a homokos jellegű talaj felszínközeli rétegeinek napszakos víztartalom változásairól. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 670-672.

Rados, Kornél (1967) Építészeti és épületgépészeti szempontok egymásrahatása az ipartelepek telepítésénél és tervezésénél. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (2). pp. 205-212.

Renner, Gábor (1967) Elektrosztatikus és stacionárius elektromágneses tér alapegyenleteinek megoldása elektronikus számológéppel. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 130-151.

Ring, Gusztáv (1967) Hővezetőképesség mérése építőanyagokon impulzus módszerrel. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1). pp. 439-446.

Romány, Pál (1967) A gazdaságfejlesztés főbb ökonómiai kérdései a kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági üzemekben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 491-497. ISSN 0002-1113

Rontó, Györgyi and Tarján, Imre (1967) A bakteriofágok mint a biofizikai vizsgálatok objektumai. FIZIKAI SZEMLE, 17 (12). pp. 360-365. ISSN 0015-3257

S

SABET, G.A. and ABDEL SALAM, M.A. (1967) A foszforműtrágyák alkalmazási módjainak összehasonlító vizsgálata sivatagi talajokon az Egyesült Arab Köztársaságban. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 203-208.

SANDU, GH. and LUCA, A. (1967) A talajjavítási kutatások eredményei és feladatai Romániában. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 487-492.

SINGH, H.P. (1967) A nitrogénműtrágyázás hatása a "Paddy" rizs foszforfelvételére. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 395-402.

SOÓS, TIVADAR and NAGY, GÁBOR (1967) Néhány antibiotikum készítmény hatása különböző rhizobium törzsekre. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 659-662.

SZABOLCS, ISTVÁN (1967) De,S. K.: Practical Agricultural Chemistry (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 289-290.

SZABOLCS, ISTVÁN (1967) Szikes talajok a Nyírségen. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 295-326.

SZABOLCS, ISTVÁN (1967) Szikes talajok a Nyírségen II. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 525-540.

SZABOLCS, ISTVÁN (1967) A Szovjetunió III. Össz-szövetségi Talajtani Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 237-242.

SZEGI, JÓZSEF (1967) Georg Müller: Bodenbiologie (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 287-288.

SZEGI, JÓZSEF (1967) Nitrogénkötő mikroorganizmusok jelentősége a talaj termékenysége szempontjából. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 477-486.

SZEGI, JÓZSEF (1967) A talajban élő mikroorganizmusok kölcsönviszonyáról. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 243-254.

SZEGI, JÓZSEF and RODRIGUEZ, M. and VALDES, R. and SZEGI, JÓZSEFNÉ (1967) Adatok a Kubai Köztársasághoz tartozó Pinos sziget talajainak biológiai jellemzéséhez. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 434-440.

SZEGI, JÓZSEF and RODRIGUEZ, MARIA (1967) Cellulózbontó gombák hatása néhány mikroorganizmus, valamint a Canavalia ensiformis hüvelyes növény növekedésére. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 125-136.

SZÁSZ, GÁBOR (1967) Kondenzációs folyamatok megfigyelése és mérése homoktalajban. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 663-668.

SZÛCS, LÁSZLÓ (1967) A Nagykunság talajai, különös tekintettel a csernozjomok képződésére. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 1-26.

Simonyi, Károly (1967) Különböző energiafajták közvetlen átalakítása villamosenergiává. 2. rész. ELEKTROTECHNIKA, 60 (5). pp. 207-226. ISSN 0367-0708

Spaldon, Emil and Gromová, Zdenka (1967) A fűszerpaprika tápanyagfelvételének alakulása a növény fejlődése során. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 251-266. ISSN 0002-1113

Stefanovits, Pál (1967) A talajpusztulás és a talajvédelem témakörében folytatott kutatások helyzete. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 471-474. ISSN 0002-1113

Szabolcsi, Miklós (1967) Szövegelemzés és történetiség. KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP, 5-6. pp. 40-45. ISSN 0324-7775

Szabolcsi, Miklós (1967) A nemzetközi avantgarde. KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP, 12. pp. 3-13. ISSN 0324-7775

Szegi, József (1967) A mikroorganizmusok és a magasabb rendű növények kölcsönviszonyának néhány kérdése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 571-585. ISSN 0002-1113

Szelezsán, János (1967) Egy disztribúciós paraméteres optimalizálási feladat megoldása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 116-129.

Szelezsán, János (1967) Optimális vezérlés bizonyos típusú parciális differenciálegyenletek esetén. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 215-246.

Szelezsán, János (1967) Speciális optimalizálási feladatok megoldása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 201-214.

Szende, Kálmán (1967) Baktérium hibridálások és a DNS evolúciójának kérdése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 131-140. ISSN 0002-1113

Szentkirályi, Zoltán (1967) A térművészet történeti kategóriái. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (2). pp. 263-313.

Szopkó, Mihály (1967) A citoplazmás hímsterilitás helye az evolúcióban, valamint a citoplazma és a sejtmag kölcsönhatásai a kukoricánál. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 459-463. ISSN 0002-1113

Szász, Ferenc Andor (1967) Eine Charakterisierung des Jacobsonschen Radikales eines Ringes. BULLETIN DE L'ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES SCIENCES MATHEMATIQUES ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES, 15. pp. 53-56. ISSN 0001-4117

Szász, Ferenc Andor (1967) Einige Kriterien für die Existenz des Einselementes in einem Ring. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 28. pp. 31-37. ISSN 0001-6969

Szász, Ferenc Andor (1967) Hinreichende Bedingung für die Existenz eines Rechtseinselementes in einem Ring. PUBLICATIONES MATHEMATICAE DEBRECEN, 14. pp. 151-152. ISSN 0033-3883

Szász, Ferenc Andor (1967) Lösung eines Problems bezüglich einer Charakterisierung des Jacobsonschen Radikals. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 18 (3-4). pp. 261-272. ISSN 0001-5954

Szász, Ferenc Andor (1967) Radikalbegriffe für Halbgruppen mit Nullelement, die dem JACOBSONschen ringtheoretischen Radikal ähnlich sind. Mathematische Nachrichten, 34 (1-2). pp. 157-161. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1967) The sharpening of a result concerning primitive ideals of an associative ring. PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, 18. pp. 910-912. ISSN 0002-9939

Székely, András and Pécsi, Márton (1967) Jelentések a szakosztályok és vidéki szakosztályok működéséről / 1. Természeti Földrajzi Szakosztály. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 91 (2). pp. 181-182. ISSN 0015-5411

Szép, Iván (1967) A baromfitartás épületeinek összehasonlító vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 401-405. ISSN 0002-1113

Szőts, István and Gulyás, János (1967) A tüdő-echinocoecosis sebészi kezelése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 221-225. ISSN 0002-1113

Sőtér, István (1967) Arany János, a gondolkodó. MAGYAR TUDOMÁNY, 12 (4). pp. 216-225. ISSN 0025-0325

Sőtér, István (1967) Az irodalmi irányzatokról. Kritika (1963-1971), 5 (4). pp. 3-12. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1967) Az Ünnep tanulságai. Kritika (1963-1971), 5 (11). pp. 3-4. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1967) Campus. Kritika (1963-1971), 5 (3). pp. 41-51. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1967) Irányzat és módszer. Kritika (1963-1971), 5 (5). pp. 26-33. ISSN 0023-4818

T

TAKÁTS, TAMÁS (1967) A talajmikroszervezetek és a herbicidek kölcsönhatásáról. I. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 261-273.

TAKÁTS, TAMÁS (1967) A talajmikroszervezetek és a herbicidek kölcsönhatásáról. II. A talajban élő mikroszervezetek hatása a talajba került herbicidekre A talajban élő mikroszervezetek hatása a talajba került.II. A talajban élő mikroszervezetek hatása a talajba került. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 273-278.

TAMÁSSY, ISTVÁNNÉ (1967) O. P. TUEVA: Foszfor a növények táplálkozásában (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 679-680.

TIMÁR, MÁTYÁSNÉ and PÁTKAI, TAMÁS (1967) A biológiai szóda-képződést befolyásoló ökológiai tényezők vizsgálata a talajban. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 151-160.

Tarnai, Andor (1967) Batsányi Der Kampf-ja. Irodalomtörténeti Közlemények. pp. 265-274.

Tarnai, Andor (1967) "A magyar irodalomtudomány története" c. kézikönyv tervezete. Irodalomtörténeti Közlemények, 71.

Tarnai, Andor and Rigó, László and Varga, Rózsa (1967) Történészek vitaülései az irodalomtörténeti kézikönyv hat kötetéről. Irodalomtörténeti Közlemények, 71. pp. 366-380.

Terplán, Zénó (1967) Bolygóművek fogszámválasztása és méretezési tartományhatárok. NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI, 13. pp. 129-141. ISSN 0540-3413

Terplán, Zénó (1967) Kiegészítés a belső fogazatú kerekek fogakadásához. NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI, 13. pp. 143-148. ISSN 0540-3413

Terplán, Zénó (1967) A fogaskerék-bolygóművek méretezési kérdései. NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI, 15. pp. 449-466. ISSN 0540-3413

Tomkó, József (1967) Véges sorkapacitású egykiszolgálós várakozási-idő problémáról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 36-60.

Tomory, László (1967) Az istállóépítés és termelés kapcsolata a szarvasmarha és sertéstartásban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 387-390. ISSN 0002-1113

Tompa, Károly (1967) Fajhibridek jelentősége a fűztermesztésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 141-154. ISSN 0002-1113

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1967) A hangyasavas nátrium-formiát oldat alkalmazása komposzt vizsgálatokra. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 427-433.

Tóth, András (1967) A szántóföldi növénytermesztés hatása a láptalajok védelmére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 3-11. ISSN 0002-1113

Tóth, Béla (1967) A tejpótló tápszerek szerepe az emésztőszervi betegségek megelőzésében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 379-381. ISSN 0002-1113

Tőkei, Ferenc (1967) Traces et débuts des ballades populaires dans la poésie chinoise antique. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20. pp. 33-57. ISSN 0001-6446

Tőkei, Ferenc (1967) A termelési mód fogalmáról. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 14 (2). pp. 182-196. ISSN 0023-4346

U

Ubrizsy, Gábor (1967) Újabb irányok és eredmények a vegyszeres gyomirtásban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 69-86. ISSN 0002-1113

Ubrizsy, Gábor (1967) A növényegészségügyi (phytohygiéniás) szemlélet növekvő jelentősége. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 587-597. ISSN 0002-1113

Udvari, László (1967) A makro- és mikroklimatikus tényezők hatása a tehenek tejtermelésére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 391-396. ISSN 0002-1113

Ujfalussy, József (1967) Jelentős könyv a zene társadalmi életmódjáról : Maróthy János : Zene és polgár - zene és proletár. MAGYAR ZENE, 8 (1). pp. 14-25. ISSN 0025-0384

V

Vargha, László (1967) A népi műemlékek védelmének problémái. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (2). pp. 243-261.

Vendl, Aladár (1967) A források védelméről. HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ, 7 (1). pp. 10-13. ISSN 0439-0954

VÁMOS, REZSŐ (1967) A talaj redukciós folyamatainak szerepe a rizsnövény járulékos gyökérképződésében. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 195-202.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1967) A Duna-Tisza közi talajok sómérlegei. II. Sómérlegek öntözött viszonyok között. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 27-56.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1967) Vitatható megállapítások dr. H. Franz "Adatok a negyedkori rétegződéshezés a szikes talajok geneziséhez a Hortobágyon és annak peremvidékén" c. dolgozatában. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 448-458.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1967) A dunavölgyi talajok sófelhalmozódásának folyamatai. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 327-356.

Vértes, László (1967) Az őskori technológia fejlődési rátái. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (4). pp. 265-283.

Vértes, László (1967) Munkaértekezlet a szeleta-kultúra kérdéseiről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (4). pp. 301-311.

W

Wagner, Richárd and Petrasovits, Imre and Kakas, József and Németh, Sándor and Balogh, János and Antal, Emánuel and Hajdu, Miklós (1967) Az öntözés fejlesztéséhez szükséges agrometeorológiai és egyéb kutatások - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 171-186. ISSN 0002-1113

Z

ZSOLDOS, FERENC (1967) Alacsony hőmérséklet hatása a rizsgyökerek ionfelvételére. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 653-658.

Zambó, János (1967) Az energiahordozók termelésének várható alakulásáról. BÁNYÁSZATI LAPOK, 100 (8). pp. 505-509. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1967) Bányaüzemek telepítésének legfőbb paraméterei. NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI, 67 (14). pp. 177-178. ISSN 0540-3413

Zambó, János (1967) A beruházás megtérülési ideje a bányaüzem főparamétereinek függvényében. BÁNYÁSZATI LAPOK, 100 (1). pp. 1-5. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1967) A bányaüzemek korszerű költségelemzéséről. BÁNYÁSZATI LAPOK, 100 (6). pp. 361-363. ISSN 0365-9003

Zádor, Anna (1967) Palladio és a magyarországi renaissance néhány kérdése. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 11 (2). pp. 213-242.

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1967) HERKE SÁNDOR 85 éves. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 513-514.

ÁBRAHÁM, LAJOS (1967) Karbonátos szolonyec talajokon kialakult ősgyepek hozamának növelése a Dél-Tiszántúlon. Agrokémia és talajtan, 16 (4). pp. 541-556.

ÁBRAHÁM, LAJOS (1967) SZABOLCS ISTVÁN (szerk.): A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 509-510.

ÁBRAHÁM, LAJOS and GINÁL, ISTVÁN (1967) Genetikai szintenként alkalmazott kisadagú javítóanyagok hatásának vizsgálata szolonyec talajokon. Agrokémia és talajtan, 16 (3). pp. 365-378.

ÁBRAHÁM, LAJOS and KOVÁCS, MÁRIA (1967) A bórsavas gipsz hatásának vizsgálata szolonyec talajon. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 67-76.

ÁBRAHÁMI, LAJOS and GINÁL, ISTVÁN (1967) Szolonyec talajok néhány jellemző tulajdonságának változása szántóföldi művelés hatására. Agrokémia és talajtan, 16 (1-2). pp. 57-66.

Ábrahám, A. (1967) Electron Microscope Examinations on the Brain of Water Beetle (Dytiscus marginalis). ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 13 (1-2). pp. 47-62. ISSN 0563-0592

Ú

Újvári, Ferenc (1967) Az erdő hatása a hordalékképződésre. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3-4). pp. 301-305. ISSN 0002-1113

This list was generated on Tue May 21 22:49:39 2024 CEST.