REAL

Items where Year is 1969

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á
Number of items: 269.

A

AGAEV, B.M. and KULIEVA, G.S. (1969) Salt Liberation Capacity of Sodic Soils of the Karabakh Plain in Azerbaijan. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 345-350.

ANANIAN, A.K. and MKRTCHIAN, S.M. and MHITARIAN, G.M. and SIMONIAN, G.A. and KARAPETIAN, S.G. (1969) Research on the Design of Vertical Drainage for Sodic Solonchaks of the Ararat Plain. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 139-158.

ARTJUSHIN, A.M. and DERZHAVIN, L.M. and KREPAK, K.A. and PAK, K.P. and YAKOVLEVA, M.E. (1969) Reclamation of Solonetz Soils in the USSR and Principles for Planning Reclamation Work. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 307-309.

Andorka, Rudolf (1969) A regionális termékenységi különbségeket befolyásoló gazdasági és társadalmi tényezők. DEMOGRÁFIA, 12 (1-2). pp. 114-124. ISSN 0011-8249

Andrásfalvy, András (1969) Zöldségnövények fajtafenntartásának hazai problémái, különös tekintettel az idegentermékenyülés módjára és a szelekció. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 495-504. ISSN 0002-1113

B

B. Thomas, Edit (1969) Dávid király tánca. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (2-3). pp. 315-329.

BACSÓ, A. and FEKETE, J. (1969) Role of Ground Water in the Secondary Salinization of Meadow-Chernozem Soils in the Hajdúság Area. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 339-340.

BAKALIVANOV, D. (1969) Néhány talajgomba enzimkiválasztása. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 34-38.

BALBA, A.M. and BASSIUNY, H. and HAMDY, H. (1969) Use of 22Na in the Determination of the Gypsum Required for Ameliorating Soil Alkalinity. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 267-270.

BAZILEVICH, N.I. and PANKOVA, E.I. (1969) Classification of Soils According to Their Chemistry and Degree of Salinization. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 219-226.

BELÁK, SÁNDOR and GYÖRI, DÁNIEL and SÁMSONI, ZOLTÁN and SZALAY, SÁNDOR and SZILÁGYI, MÁRIA (1969) A mikroelem felvételének tanulmányozása a keszthelyi rétlápon I. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 263-288.

BLASKOVIC, P. (1969) Classification of Maritime Salt Affected Soils in Yugoslavia. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 197-206.

BOCSKAI, J. (1969) The Use of Acid Resins Supplied by the Oil Industry in the Chemical Amelioration of Alkali Soils. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 336-338.

BOCSKAI, JÓZSEF (1969) Kőolajipari savgyanták felhasználása a szolonyec talajok kémiai javítására. II. A mészkőpor és a savgyanta hatása a cirok termésére. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 197-210.

BOWER, C.A. (1969) Origin,Properties and Amelioration of Sodic Soils. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 69-72.

BURINGH, P. (1969) Sodic Vertisols in Central Sudan. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 100-102.

Bakó, András (1969) A legrövidebb út meghatározása veszteséges hálózatban. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 5. pp. 33-43. ISSN 0133-7459

Balla, László (1969) A Bezosztaja 1 fajtafenntartása és javításának lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 359-370. ISSN 0002-1113

Bartha, Antal and Bóna, István and Dienes, István and Györffy, György and László, Gyula and Pais, Dezső (1969) Megjegyzések Fettich Nándor válaszára. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 96 (1). pp. 114-125. ISSN 0003-8032

Benda, Kálmán (1969) Rimay János levele Illésházy Istvánhoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 73 (5). pp. 603-604. ISSN 0021-1486

Benda, Kálmán (1969) A múzeumi évkönyvek történelmi vonatkozású tanulmányai. SZÁZADOK, 103 (4). pp. 810-820. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán and Mann, Miklós and Szász, Zoltán and Stier, Miklós and Kisfaludy, Gyula and Fegyó, János and Niederhauser, Emil (1969) Magyar történelem. SZÁZADOK, 103 (5-6). pp. 1239-1247. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán and Niederhauser, Emil (1969) Nemzetközi konferencia a feudalizmus felszámolásáról. SZÁZADOK, 103 (1). pp. 268-271. ISSN 0039-8098

Benedek, Pál (1969) A rendszertechnika és a vegyészmérnöki tudomány I. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 24 (1). pp. 32-37. ISSN 0025-0163

Benedek, Pál (1969) A rendszertechnika és a vegyészmérnöki tudomány II. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 24 (2). pp. 94-101. ISSN 0025-0163

Benedek, Pál and László, Antal (1969) Kísérlet a vegyészmérnöki tudomány axiomatikus tárgyalására I. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 24 (6). pp. 277-283. ISSN 0025-0163

Bognár, Rezső and L. Tőkés, Adrienne and Frenzel, Heiner (1969) Flavonoidok XVI. : A floracetofenon mono- és digliikozidjai és azok átalakítása kaikon, flavanon és florrhizin típusú glükozidokká = Flavonoide XVI. Mono- und Diglucoside des Phloracetophenons und Um wandlung deren zu Chalkon-, Flavanon- und Phlorrhizinartigen Glucosiden. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 75 (3). pp. 115-121. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Makleit, Sándor and Mile, Teréz (1969) Tozil- ill. mezilszármazékok reakcióinak vizsgálata a morfinsorban : Acetilmerkapto- és merkaptoszármazékok előállítása = Conversions of Tosyl and Mesyl Derivatives of the Morphine Group. Preparation of Acetyimercapto and Mercapto Derivatives. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 75 (7). pp. 330-332. ISSN 0025-0155

Borus, József (1969) A burgonya fajtafenntartó nemesítés jelenlegi helyzete. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 405-411. ISSN 0002-1113

Borzsák, István (1969) Sárvári Pál levelezéséből. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 73 (2-3). ISSN 0021-1486

Borzsák, István (1969) Tacitus Germanicus-portréja. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 16 (1). pp. 45-53. ISSN 0003-567X

Burger, Kálmán and Vértes, Attila and Nagyné Czakó, Ilona (1969) Vas(II)-klorid szolvatációjának tanulmányozása a Mössbauer-effektus segítségével. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 75 (6). pp. 257-259. ISSN 0025-0155

Bálint, Andor (1969) A fajtafenntartás genetikai alapjai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 271-286. ISSN 0002-1113

Bánó, István (1969) Ültetvényes fenyőmagtermesztés az erdőgazdaságban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 353-358. ISSN 0002-1113

Bócsa, Iván (1969) A fajtajavító fenntartás elvi kérdései és korszerű módszerei a kendernél. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 413-418. ISSN 0002-1113

Böjtös, Zoltán (1969) Szintetikus fajtapopulációk fenntartásának elméleti- és gyakorlati problémái. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 463-470. ISSN 0002-1113

Bökönyi, Sándor (1969) Representations of camels in a Hungarian medieval chronicle. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 18. pp. 247-251. ISSN 0001-513X

Bökönyi, Sándor (1969) A háziasítás kérdései a legújabb kutatások fényében. ETHNOGRAPHIA, 80. pp. 276-281. ISSN 0014-1798

C

CAIRNS, R.R. (1969) Canadian Solonetz Soils and Their Reclamation. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 233-237.

CAIRNS, R.R. (1969) Szolonyec talajok elhelyezkedésének és a talajvíz viszonyoknak összefüggése Kanadában. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 159-166.

CAIRNS, R.R. (1969) Szolonyec talajok infiltrációs és kapilláris vízmozgásának vizsgálata modellkísérletekben. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 167-172.

CARDOSO, J.C. (1969) Reclamation of Saline Soils in Portugal. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 329-335.

CHEVERRY, C. (1969) La genése de sols salés á alcalis dans les polders des rivers nord-est du lac Tchad. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 238-242.

CSEH, ERVINNÉ (1969) Humuszminőség összehasonlítása optikai módszerrel közép- és nyugat-dunántúli talajokban. Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 421-430.

Committee of, Symposium (1969) List of Participants. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 6-10.

Committee of, Symposium (1969) Resolutions and Recommendations of the Symposium on the Reclamation of Sodic and Soda-Saline Soils Held in Yerevan, from 26 to 31 May 1969. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 17-18.

Cseh-Szombathy, László (1969) A Nemzetközi Családtervezési Szövetség Európai és Közel-keleti Régiójának 6., budapesti konferenciája. DEMOGRÁFIA, 12 (4). pp. 511-519. ISSN 0011-8249

Csiszár, Imre and Katona, Gyula and Tusnády, Gábor (1969) Information sources with different cost scales and the principle of conservation of entropy. ZEITSCHRIFT FUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE UND VERWANDTE GEBIETE, 12. pp. 185-222. ISSN 0044-3719

Csáki, Frigyes (1969) Néhány gondolat az Akadémiáról. MAGYAR TUDOMÁNY, 76 (12). pp. 746-749. ISSN 0025-0325

Czimber, Gyula (1969) A szarvaskerep kemény héjú magvainak termesztési értékelése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 41-53. ISSN 0002-1113

Czine, Mihály and Németh, G. Béla and Diószegi, András (1969) A magyar századvég modern prózai törekvéseiről. HELIKON, 15 (1). pp. 77-94. ISSN 0017-999X

D

DARAB, K. (1969) Isotope Tracer Method in Ion Exchange Studies on Alkali Soils. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 271-277.

DARAB, KATALIN (1969) ARANY SÁNDOR 70 éves. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 157-158.

DOROSZINSZKIJ, L.M. (1969) A lucerna és csillagfürt győkérgumóiban élő baktériumok által megkötött nitrogén mennyisége. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 3-10.

DURAND, J.H. (1969) Saline Soils of the Senegal Delta. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 181-186.

Domokos, János (1969) A fajtafenntartás módjai az ivartalanul szaporított különböző dísznövénykategóriáknál. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 307-312. ISSN 0002-1113

E

EGOROV, V.V. (1969) Some Aspects Relating to the Sodic Ssalinization of Soils in the Subhumid Regions of Europa and Asia. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 187-191.

ELGABALY, M.M. (1969) Three Types of Sodic Soils in the United Arab Republic. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 87-99.

Elek, Éva (1969) Adatok a kukorica foszfor-, vas- és mangánfelvételhez időszakos vízállás hatására. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 85-91. ISSN 0002-1113

Engel, Pál (1969) Zur Frage der mittelbyzantinischen Epibole. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 17. pp. 443-448. ISSN 0044-5975

F

FEKETE, J. (1969) Salt Circulation in Irrigated Meadow-Chernozem Soils of the Hajdúság Area of Hungary. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 341-344.

FEKETE, ZOLTÁN (1969) SZELÉNYI FERENC 60 éves. Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 349-350.

FILEP, GYÖRGY (1969) Nátrium-kálcium ionkicserélődés dinamikája talajoszlopokban. Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 383-394.

FILIPOVSKI, G. (1969) Results of Investigations on the Possibilities of Reclaiming Some Salt Affected Sodic Soils of Yugoslavia. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 385-389.

FLOREA, N. and MUNTEANU, I. (1969) Soils with Sodic Salinization in Rumania. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 207-218.

Fehér, Béla and Kiss, Árpád (1969) A triploid görögdinnye magtermesztése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 481-485. ISSN 0002-1113

Frank, Melanie (1969) A talaj tápanyagellátásának hatása a víz hasznosulására. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 109-122. ISSN 0002-1113

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1969) Néhány hazai talajtípus szerves foszfortartalma. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 299-312.

G

GILBERT, M. (1969) Thermodynamics of the Ion Exchange Reactions Between Na and Mn. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 251-258.

GOVINDA RAJAN, S.V. and MURTHY, R.S. (1969) Physico-Chemical Properties of Some Alluvial Soils Containing High Sodium Carbonate in the Indo-Gangetic Basin. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 243-245.

GULYÁS, FERENC (1969) Fenolok és aromás ligninszármazékok biológiai oxidációjának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 45-56.

GYŐRI, DÁNIEL and PÉTERFALVI, ANDOR (1969) A talajok aktív Mn tartalmának meghatározása polarográffal. Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 408-414.

Gergely, István (1969) A fajtafenntartás és vetőmagszaporítás módszerei, követelményei és jelentősége - Elnöki megnyitó. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 257-262. ISSN 0002-1113

Glatz, Ferenc (1969) Klebelsberg tudománypolitikai programja és a magyar történettudomány. SZÁZADOK, 102 (5-6). pp. 1176-1200. ISSN 0039-8098

Grétsy, László (1969) Adalékok az utónévválasztáshoz. MAGYAR NYELVŐR, 93 (4). pp. 438-450. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1969) Egy emberöltő nyelvünk védelmében. MAGYAR NYELVŐR, 93 (4). pp. 504-508. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1969) Tájékoztató a Helyesírási Bizottság és a Nyelvművelő Munkabizottság 1969. január 21-i együttes üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 93 (2). pp. 308-309. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1969) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1968. október 11-i és november 19-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 93 (1). pp. 163-165. ISSN 0025-0236

Gunda, Béla (1969) Az égetőgazdálkodás emlékei a kárpáti ukránoknál. ETHNOGRAPHIA, 80 (1). pp. 106-107. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1969) A Cavia porcellus domesztikációja. ETHNOGRAPHIA, 80 (4). pp. 493-503. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1969) Greta Karste-Liikkanen: Pietari-Suuntaus kannakselaisesse elämänkentässä 1800-luvun loppupuolelta vouteen 1918. ETHNOGRAPHIA, 80 (2). pp. 315-317. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1969) A Lycopersicum esculentum Mill. őshazája. ETHNOGRAPHIA, 80 (1). pp. 22-29. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1969) Ujjat húz valakivel. MAGYAR NYELVŐR, 93 (2). pp. 281-282. ISSN 0025-0236

Gunda, Béla (1969) A szerkesztés tudománya. MAGYAR TUDOMÁNY, 76 (7-8). pp. 480-484. ISSN 0025-0325

Gyires, Béla (1969) A matematikai statisztika alkalmazásai a vaskohászatban. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-KOHÁSZAT, 102. pp. 285-292. ISSN 0005-5670

Györffy, György (1969) L. Musset, Les invasions. Le second assaut contre l'Europe chrètienne (VII - XII siècles). ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 96 (2). pp. 277-280. ISSN 0003-8032

Györffy, György (1969) A magyar egyházszervezés kezdeteiről újabb forráskritikai vizsgálatok alapján. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (2-3). pp. 199-225.

Gáspár, Sándor (1969) Poliploid hibrid répafajták genom arány változásának vizsgálata a termesztés során. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 393-403. ISSN 0002-1113

H

H. Gyürky, Katalin (1969) Előzetes jelentés a budai domonkos kolostor ásatásáról. Archaeologiai Értesitő, 96 (1). pp. 99-104.

HAFEZ, M. (1969) Néhány szikes talaj vízgazdálkodási tulajdonságai és ezek összefüggése a szikesedés mértékével. Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 395-407.

HRASKO, J. (1969) Saline and Alkaline Soils is Czechoslovakia. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 192-196.

HUSZ, G. (1969) Contribution to the Discussion abot the Classification and Cartography of Salt Affected Soils. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 246-250.

Hadnagy, Árpád and Tálos, Béláné (1969) A vetőmag minőségét kialakító főbb tényezők és hatásuk a termőképességre. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 541-557. ISSN 0002-1113

Hahn, István (1969) Az antikvitás és feudalizmus kérdéséhez. Tőkei Ferenc: Antikvitás és feudalizmus. Bp. 1969. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 16 (2). pp. 213-220. ISSN 0003-567X

Hajdú, Péter (1969) Új hazát találtak, őshazát keresnek. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 13. pp. 9-15. ISSN 0586-3716

Hajdú, Péter (1969) A szamojéd konnektív-reciprok képző genetikai és areális-tipológiai összefüggései. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 71. pp. 61-78. ISSN 0029-6791

Harmatta, János (1969) Az utolsó Achaimenida. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 16 (2). pp. 203-204. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1969) Bizánc és a Sāsānidák kapcsolatainak történetéhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 16 (1). pp. 66-82. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1969) Byzantino-Iranica. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 17. pp. 255-276. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1969) Late Bactrian inscriptions. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 17. pp. 297-432. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1969) A legrégibb Xvārizmi felirat. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 16 (2). pp. 199-203. ISSN 0003-567X

Harmatta, János and Szilágyi, János György (1969) Az Ábel Jenő-emlékérem. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 16 (1). pp. 119-120. ISSN 0003-567X

Herczegh, Géza Gábor (1969) Az államközi kapcsolatok tudományos vizsgálatának eddigi útjai. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 12 (2). pp. 237-261. ISSN 0002-564X

Horváth, József (1969) A lokál-léziós gazdanövények különböző levélemeleteinek vírusfogékonysága. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 221-227. ISSN 0002-1113

Horváth, József (1969) A vírus-gazdanövény kapcsolatot befolyásoló tényezők és szerepük a lokál-léziós vírusaktivitás meghatározásában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 123-145. ISSN 0002-1113

Hussein, Touni Ali (1969) A növényszám és a műtrágyák hatása a kukorica levélfelületének nagyságára és produktivitására. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 313-219. ISSN 0002-1113

Huszár, Andor (1969) A hazai műtrágyagyártásunk helyzete és fejlődésének irányai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 161-175. ISSN 0002-1113

I

ILJINA, T.K. (1969) Adatok az Azotobacter vinelandii tenyészetből nyert sejtnélküli szubsztrátum nitrogénkötő aktivitásához. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 39-44.

Incze, Miklós (1969) Kónya Sándor: Gömbös kísérlete totális fasiszta diktatúra megteremtésére (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1). pp. 111-114.

Ivanyos, Lajos (1969) Ismétlőüzemű analóg számítórendszerek alkalmazási lehetőségei. Mérés és Automatika, 17 (4). pp. 157-161.

Iván, Géza and Kovács, Endre and Borosy, András and Benda, Kálmán and Bellér, Béla (1969) Egyetemes történelem. SZÁZADOK, 103. (5-6.). pp. 1247-1256. ISSN 0039-8098

K

KADRY, L.T. (1969) A Note on the Alluvial Soils of Iraq,Their Salinity,Sodicity and Reclaimability. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 159-168.

KALININSZKAJA, T.A. (1969) A mikroorganizmus szimbiózisok jelentősége a légköri nitrogén megkötésében a talajban. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 11-17.

KANWAR, J.S. (1969) Salt Affected Soils in India, their Nature and Distribution. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 79-86.

KANWAR, J.S. and BHUMBLA, D.R. (1969) Physico-Chemical Characteristics of Sodic Soils of the Punjab and Haryana and Their Amelioration by the Use of Gypsum. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 315-320.

KASTORI, RUDOLF (1969) A fény hatása a kalcium felvételére és anyagcseréjére. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 321-326.

KECSKÉS, MIHÁLY and VINCENT, J.M. (1969) Néhány fungicid hatása a Rhizobium leguminosarum sp-re. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 57-70.

KECSKÉS, MIHÁLY and VINCENT, J.M. (1969) Néhány fungicid hatása a Rhizobium leguminosarum sp-re. II. Fénykamrás és üvegházi vizsgálatok. Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 461-472.

KIRKHAM, DON and BAKR, H. (1969) Some Recent Research on Land Drainage. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 295-306.

KOVDA, V.A. and SAMOILOVA, E.M. (1969) Some Problems of Soda Salinity. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 21-36.

Kalmár, László (1969) Digitális számológépek és célgépek alkalmazása az orvosi diagnosztikában. Orvos és Technika, 7 (1). pp. 14-18.

Katona, Gyula and Nemetz, Tibor (1969) Néhány megjegyzés a a shift-regiszter generátorokról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 5. pp. 7-27. ISSN 0133-7459

Kazó, Béla and Pusztai, Antal (1969) Adatok a kémiai minimum tillage hazai alkalmazhatóságához. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 67-83. ISSN 0002-1113

Keresztury, Dezső (1969) A hatvan éves Nyugat. IRODALOMTÖRTÉNET, 1 (1). pp. 61-75. ISSN 0324-4970

Keresztury, Dezső (1969) A költő fia - Arany László születésének 125. évfordulójára. IRODALOMTÖRTÉNET, 1 (4). pp. 693-702. ISSN 0324-4970

Keresztury, Dezső (1969) A magyarországi korvinák kiállítása a Nemzeti Múzeumban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 85. (1). pp. 76-78. ISSN 0025-0171

Kiss, Lajos (1969) Az újabb szláv víznévkutatás. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 71. 165-176.. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1969) A Magyar Nyelvjárások Atlasza I. MAGYAR NYELVŐR, 93 (2). pp. 169-176. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1969) Magyar-lengyel szótár. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 71 (2). pp. 430-432. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1969) Még egyszer a kuká-ról. MAGYAR NYELVŐR, 93 (1). pp. 136-137. ISSN 0025-0236

Kopecky, Ferenc (1969) Nyárak és faalakú füzek fajtafenntartó-nemesítésének néhány kérdése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 347-352. ISSN 0002-1113

Kosáry, Domokos (1969) Szabadságharc és kiegyezés között : Reflexiók egy témához. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 11 (3-4). pp. 337-344. ISSN 0040-9634

Kovács, István (1969) Beltenyésztett vonalak változékonyságának vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 427-439. ISSN 0002-1113

Kozma, Pál (1969) Szőlő fajtafenntartás és minőségi szaporítóanyag-termesztés. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 287-305. ISSN 0002-1113

Kristó, Gyula (1969) Korai levéltári és elbeszélő forrásaink kapcsolatához. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 21. pp. 1-27. ISSN 0586-3708

Kristó, Gyula (1969) Magnae Moraviae fontes historici. I-II. Prameny k dejinám Veiké Moravy. I. Annales et chronicae (Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas Philosophica 104.). Pragae–Brunae, 1966. Státní Pedagogické Nakladatelství. 387 l. – II. Textus biographici, hagiographici, liturgici (Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas Philosophica 118.). Brno, 1967. Universita J. E. Purkynë 359 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 73 (5). ISSN 0021-1486

Kristó, Gyula and Makk, Ferenc (1969) Grzegorz Leopold Seidler: Politikai gondolkodás az ókorban és a középkorban. Budapest, 1967. SZÁZADOK, 103 (5-6). pp. 1234-1236. ISSN 0039-8098

Kákosy, László (1969) Még egyszer a Cheops-piramis feltöréséről és lezárásáról. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 16 (2). pp. 195-198. ISSN 0003-567X

Köpeczi, Béla (1969) Fénelon Telemachosának első magyarországi fordítási kísérlete. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 15 (1-4). pp. 1-18. ISSN 0015-1785

Köpeczi, Béla (1969) Histoire des idées et histoire de la littérature. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, Tomus (Fasc). pp. 3-19. ISSN 0567-7661

Köpeczi, Béla (1969) Művészet - tömeg - proletárforradalom : Jegyzetek a munkásmozgalom kultúra-felfogásáról. HELIKON, 15 (2). pp. 199-207. ISSN 0017-999X

Kőrös, Lajosné (1969) A gynoikus uborka fajtafenntartó nemesítésének és magtermesztésének problémái. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 487-494. ISSN 0002-1113

L

LIBOR, OSZKÁR and K. GRÁNER, LEA (1969) Karbamiddal érintkező montmorillonitok vizsgálata. I. Karbamid-oldatokkal érintkezésbe hozott montmorillonitok vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 431-452.

Latkovics, Györgyné (1969) Műtrágyázási kísérletek tapasztalatainak felhasználása a gyakorlatban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 183-188. ISSN 0002-1113

Ligeti, László and Förster, Herbert (1969) A dohány fajtafenntartó nemesítése és vetőmagtermesztése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 523-529. ISSN 0002-1113

Liptay, György and Pappné Molnár, Etelka and Ruff, Ferenc and Burger, Kálmán (1969) Fémkomplexek termikus vizsgálata, II. : Átmenetifémek piridin-rodanid vegyes komplexeiről. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 75 (9). pp. 420-423. ISSN 0025-0155

Láng, Géza (1969) Osztályvezetőségi beszámoló. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 561-573. ISSN 0002-1113

Láng, Géza (1969) A műtrágyázás jelentősége. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 155-159. ISSN 0002-1113

Lőrincz, József (1969) Öntözéses takarmánytermesztés eredményei homoktalajon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 93-107. ISSN 0002-1113

M

MALISZEWSKA, W. (1969) Különböző talajtípusok biológiai aktivitásának összehasonlítása. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 76-82.

MAMEDOV, T.A. (1969) Soil Salinity as Related to the Growth and Development of Crops on Leached Soils. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 390-392.

MAMEDOV, T.A. and RUSZTANOV, G.K. (1969) Kultúrnövények termesztésének lehetőségei a Karaba sztyepp szódás-szikeseinp. Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 415-420.

MANNINGER, ERNŐ (1969) Az V. Talajbiológiai Tudományos Ülés. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 135-138.

MANNINGER, ERNŐ and MOLNÁR, JOLÁN (1969) Rhizobium-törzsek teljesítőképességének (virulenciájának + effektivitásának) irányított fokozása. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 83-92.

MICEV, N. and BUBALOV, M. (1969) Néhány herbicid hatása az aerob cellulózbontó és a nitrogénkötő mikroorganizmusokra. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 71-75.

MILJKOVIC, N. and PLAMENAC, N. (1969) The Improvement of Solonetz Soils in Yugoslavia. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 377-384.

MOZHEIKO, A.M. (1969) Chemical Reclamation o Sodic Solonetzes in the Southern Part of the Midddle Dnieper Region by the Application of Gypsum and Calcium Chloride. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 310-314.

MULLER, A. and MULDER, C. and MASSARO, P. (1969) Laboratory Percolation Experiments with Saline Soils from Syria. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 259-266.

MURESANU, P.L. and GOIAN, M. (1969) Műtrágyázott és meszezett talajok foszfomonoeszteráz aktivitásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 102-106.

Magassy, Lajos (1969) A fajtafenntartás és javítás módszereinek fejlődése, további lehetőségei a répanemesítésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 381-391. ISSN 0002-1113

Makkay, János (1969) Patek Erzsébet: Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. Arch. Hung. XLIV. (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1). pp. 120-123.

Makleit, Sándor and Bognár, Rezső (1969) Tozil-, ill. mezilszármazékok reakcióinak vizsgálata a morfinsorban V. : Izo-kodein és dihidro-izo-kodein új előállítása = Conversion of Tosyl and Mesyl Derivatives of the Morphine Group V. A New Synthesis of Isocodeine and Dihydroisocodeine. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 75 (5). p. 235. ISSN 0025-0155

Maliga, Pál (1969) A gyümölcsfajták fenntartásának elvi alapjai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 313-320. ISSN 0002-1113

Manninger, Ernő and Bakondiné Zámory, Éva and Soós, Tivadar (1969) A hazai rhizobium kutatások néhány gyakorlati eredménye- és problémája. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 229-245. ISSN 0002-1113

Manninger, István (1969) Szakkifejezések szabatossága. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 201-202. ISSN 0002-1113

Manninger, István (1969) A kukorica fajtafenntartó nemesítés rezisztencia vonatkozásai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 441-448. ISSN 0002-1113

Miseta, Vendel (1969) További lehetőségek a napraforgó fajtafenntartása és vetőmagszaporítása terén. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 419-425. ISSN 0002-1113

MÁRTON, ÁRPÁD (1969) Különböző adagú és arányú nitrogén műtrágyák hatásának vizsgálata nyírségi homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 255-262.

Mándy, György (1969) Az időjárási tényezők hatása a populációk genetikai összetételére és teljesítményére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 531-539. ISSN 0002-1113

Mátyás, Vilmos (1969) A fajfenntartás, magtermelés módszerei, követelményei és jelentősége az erdészeti maggazdálkodásban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 335-346. ISSN 0002-1113

Mészöly, Gyula (1969) Növénynemesítési Tanácskozás - Tanácskozás értékelése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 559-560. ISSN 0002-1113

Mészöly, Gyula (1969) A fajtafenntartás és vetőmagszaporítás helyzete, jelentősége és feladatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 263-269. ISSN 0002-1113

Mészöly, Gyula and Báldy, Béla (1969) A paradicsom fajtafenntartás módszereinek értékelése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 471-479. ISSN 0002-1113

Mócsy, András (1969) Rudolf Egger (1882-1969). ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 96 (2). p. 247. ISSN 0003-8032

Mócsy, András (1969) Seminarium Epigraphicum II. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 16. pp. 121-122. ISSN 0003-567X

Mócsy, András (1969) A parndorfi villa kérdéséhez. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE, 10. pp. 56-64. ISSN 2064-4574

N

Niederhauser, Emil (1969) Az Annales és Kelet-Európa (Az Annales kör történetfelfogásáról : vita a Történettudományi Intézetben). SZÁZADOK, 103 (5-6). pp. 1130-1133. ISSN 0039-8098

Németh, G. Béla (1969) Kölcsey: Elfojtódás. MAGYAR NYELVŐR, 93 (3). pp. 357-362. ISSN 0025-0236

Németh, G. Béla (1969) Vajda János: A vaáli erdőben. MAGYAR NYELVŐR, 93 (1). pp. 69-73. ISSN 0025-0236

Németh, G. Béla (1969) A "közepes ember" fölmagasztalása : A kiegyezés első polgári védirata az esztétikában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 73 (5). pp. 556-565. ISSN 0021-1486

O

OLLAT, CH. and BECVAROVA, H. and BOUZAIDI, A. and COMBREMONT, R. and VAN HOORN, J.W. (1969) Lessivage et desalcalisation d'un sol salé a alcali. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 103-112.

OLLAT, CH. and BECVAROVA, H. and CHAARI, H. and COMBREMONT, R. and VAN HOORN, J.W. (1969) Salure et alcaliasion d'un sol salé et calcaire, irrigué avec des eaux saumatres. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 113-120.

OPREA, C.V. and SANDU, GH. and STEPANESCU, E. and VLAS, I. (1969) Reclamation of Sodic Soils in Rumania. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 321-328.

OVCSARENKO, F.D. and GORDIENKO, SZ.A. (1969) Az ukrán barnaszenekből és tőzegekből nyert huminsavak és a kétértékű 3d-átmeneti fémionok komplexeinek fizikai-kémiai vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 25-33.

P

PETROSIAN, G.P. and TCHITCHIAN, A.I. (1969) Soda-saline Soils of the Ararat Plain and Methods for Their Reclamation. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 121-138.

PLA, I. (1969) Calcium Requiered as an Amendment for Irrigation Waters High Bicarbonate Content in Relation to the Drainage Conditions. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 283-289.

Papp, Ferenc (1969) Az Értelmező Szótár legtöbb jelentésű szavairól. MAGYAR NYELVŐR, 93 (1). pp. 94-97. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1969) Gépi eredményeink felhasználása szótárírásunkban. MAGYAR NYELVŐR, 93 (3). pp. 376-381. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1969) Hogyan tanítunk meg az orosz igék parancsoló módjának képzésére egy embert és hogyan - egy elektronikus számológépet? MAGYAR NYELVŐR, 93 (4). pp. 456-466. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1969) Néhány megjegyzés a TESz első kötetével kapcsolatban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 71. pp. 129-135. ISSN 0029-6791

Pecznik, János (1969) A gazdaságos műtrágyázás kérdéseiről. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 195-199. ISSN 0002-1113

Pikalev, EM and Savchenko, MA and Sólyom, Jenő (1969) Thermodynamics and correlation functions of a Heisenberg antiferromagnet. SOVIET PHYSICS JETP-USSR, 28. ISSN 0038-5646

Probocskai, Endre (1969) A gyümölcs fajtafenntartás, -szaporítás és a gyümölcstermesztés kapcsolata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 321-326. ISSN 0002-1113

Pántosné Derimova, Tatjána and Pántos, György (1969) A szabadon élő nitrogénkötő baktériumok élettevékenységének hatására bekövetkező nitrogén-többlet a talajban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 247-255. ISSN 0002-1113

Pásztor, Károly and Pankucsi, László (1969) A hibridkukorica vetőmag-termesztési értékét meghatározó tényezők. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 449-461. ISSN 0002-1113

Pécsi, Márton (1969) A Balaton tágabb környékének geomorfológiai térképe. Kísérlet Magyarország áttekintő (1 : 300 000-es) geomorfológiai falitérképének elkészítéséhez (+ angol nyelvű kivonat). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 93 (2). 101-109, 109. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1969) A XXI. Nemzetközi Földrajzi Kongresszus (India, 1968. december 1-9.). MAGYAR TUDOMÁNY, 14 (76 (7-8). pp. 487-491. ISSN 0025-0325

Pécsi, Márton and Szilárd, Jenő (1969) Az elegyengetett felszínek főbb kutatási és nomenklatúrai problémái. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 18 (2). pp. 153-176. ISSN 0015-5403

R

RAYCHAUDHURI, S.P. (1969) Occurences and Reclamation of Soils of High Exchangeable Sodium Content in India. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 227-232.

REMÉNYI, MIKLÓSNÉ (1969) Talajminták előkészítése agyagásványok röntgendiffrakciós és DTA-módszerrel történő meghatározásához. Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 473-478.

RODE, A.A. (1969) A Biogeocoenological Approach to the Solution of Land Reclamation Problems. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 278-282.

RÉDLY, LÁSZLÓNÉ and DARAB, KATALIN (1969) Agyagásványok és talajok kationkicserélő kapacitásának meghatározása izotópindikációs módszerrel és összehasonlító értékelése. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 173-196.

RÉTALJINÉ GYÖRGYFY, KATALIN and JAKABFI, FRIGYESNÉ (1969) Adatok kétféle módon tartósított zöld lucerna karotinoid festékeinek összehasonlításáról. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 117-132.

S

SINGH, H.P. and SZABOLCS, ISTVÁN (1969) Szikes talajok tápanyagviszonyai és genetikájuk a Magyar Alföldön. I. Humusz- és nitrogénállapot. Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 351-366.

SINGH, H.P. and SZABOLCS, ISTVÁN (1969) Szikes talajok tápanyagviszonyai és genetikájuk a Magyar Alföldön. II. Foszfor- és káliumállapot. Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 367-382.

SKENE, J.K.M. (1969) General Report on International Symposium on the Reclamation of Sodic and Soda-Saline Soils. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 13-14.

SKENE, J.K.M. (1969) Mapping Salt Affected Soils of Australia. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 73-78.

SZABOLCS, I. (1969) The Influence of Sodium Carbonate on Soil Forming Processes and on Soil Properties. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 37-68.

SZABOLCS, I. (1969) Short Working Paper on Points to be Considered for the Preparation of the World Map of Salt Affected Soils Resulting from the Discussion on Tuesday,27th May, in Yerevan. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). p. 16.

SZABOLCS, I. and DARAB, K. and VÁRALLYAY, G. (1969) Methods of Predicting Salinization and Alkalinization Processes Due to Irrigation on the Hungarian Plain. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 351-376.

SZABOLCS, ISTVÁN (1969) Ausztrália szikes talajai. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 145-150.

SZABOLCS, ISTVÁN (1969) Az Egyesült Államok Szikesedési Laboratóriuma. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 151-154.

SZABOLCS, ISTVÁN (1969) DI GLÉRIA JÁNOS 70 éves. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 1-2.

SZABOLCS, ISTVÁN (1969) A Nemzetközi Talajtani Társaság IX. Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 139-143.

SZABOLCS, ISTVÁN and DARAB, KATALIN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1969) A tiszai öntözőrendszerek és a Magyar Alföld talajainak termékenysége. II. A talajvíz "kritikus" mélysége a kiskörei öntözőrendszer által érintett területen. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 211-220.

SZABOLCS, ISTVÁN and DARAB, KATALIN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1969) A tiszai öntözőrendszerek és a Magyar Alföld talajainak termékenysége. III. Az öntözés lehetőségeit és feltételeit ábrázoló 1 : 25000-es léptékű térképek készítésének módszerei. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 221-234.

SZEGI, JÓZSEF (1969) Adatok néhány cellulózbontó mikrogomba nitrogés táplálkozásához II. Összefüggés a tápközeg pH-ja és az N-forrás minősége között. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 18-24.

SZEGI, JÓZSEF (1969) A II. Latinamerikai Talajbiológiai Kongresszus. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 133-134.

SZÜCS, LÁSZLÓ and KAZÓ, BÉLA (1969) Nyirokszerű agyagon képződött talajok erodáltsági viszonyai az Északi-Középhegységben. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 235-254.

Sarkadi, János (1969) A műtrágyázás fejlődése és alkalmazásának néhány problémája. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 177-182. ISSN 0002-1113

Sebők, Imréné (1969) Sajmeggy klónok populációinak termesztési értéke a faiskolában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 327-333. ISSN 0002-1113

Sonnevend, György (1969) Megjegyzések a differenciál játékok egyszerű típusairól. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 5. pp. 44-50. ISSN 0133-7459

Sváb, János (1969) Módszer állatpopulációk gazdasági értékelésére, szerkesztett modell-tenyészettel. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 147-154. ISSN 0002-1113

Szabolcs, István (1969) Talajvizsgálatok és a műtrágyázás. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 189-194. ISSN 0002-1113

Szabolcsi, Miklós (1969) Tárgy és jelleg: a nemzeti és nemzetközi kérdéséhez társadalomtudományunkban. MAGYAR TUDOMÁNY, 14 (7-8). pp. 409-412. ISSN 0025-0325

Szabolcsi, Miklós (1969) Vita és gondolkodás közben. KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP, 11. pp. 12-20. ISSN 0324-7775

Szabó, Árpád (1969) Wie kamen die Pythagoreer zu dem Satz Eucl., Elem. II. 5? ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 17 (1-2). pp. 149-169. ISSN 0044-5975

Szabó, Árpád (1969) A cosinus-tétel a korai görög geometriában. MATEMATIKAI LAPOK, 20 (3-4). pp. 277-288. ISSN 0025-519X

Szalay, Ferenc (1969) A Makói vöröshagyma fajtafenntartásának és vetőmag előállításának sajátosságai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 505-522. ISSN 0002-1113

Szirtes, János (1969) Fűfajok és populációk nyersprotein tartalmának növelésére irányuló szelekció nem-lineáris regressziós függvények alkalmazásával. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 19-39. ISSN 0002-1113

Szász, Ferenc Andor (1969) Die Lösung eines Problems bezüglich des Durchschnittes zweier modularer Rechtsideale in einem Ring. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20 (1-2). pp. 211-216. ISSN 0001-5954

Szász, Ferenc Andor (1969) Ein radikaltheoretischer Vereinigungsendomorphismus des Idealverbandes der Ringe. ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO MATHEMATICA, 12. pp. 73-75. ISSN 0524-9007

Szász, Ferenc Andor (1969) Gyűrűk radikáljairól II. MATEMATIKAI LAPOK, 20. pp. 99-116. ISSN 0025-519X

Szász, Ferenc Andor (1969) Simultane Lösung eines halbgruppentheoretischen und eines ringtheoretischen Problems. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 30. pp. 289-294. ISSN 0001-6969

Szász, Ferenc Andor and Wiegandt, Richárd (1969) On the dualization of subdirect embeddings. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20 (3-4). pp. 289-302. ISSN 0001-5954

Szász, Kálmán and Horváth, Imre and Sz. Bars, Eszter and Garay, András (1969) On the accumulation of starch in red light and the possible role of chlorophyll-b in this process. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 15 (1-2). pp. 167-170. ISSN 0236-6495

Szász, Zoltán (1969) Csatári Dániel: Forgószélben (Magyar-román viszony 1940-1945) (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1). pp. 114-117.

Szűcs, Kálmán and Belák, Sándor and Tamássy, István and Erdős, Sándor and Tóth, Mihály (1969) Osztályvezetőségi beszámoló - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 574-588. ISSN 0002-1113

Sólyom, Jenő (1969) Spin waves and thermodynamic properties of unaxial antiferromagnets. SOVIET PHYSICS JETP-USSR, 28. ISSN 0038-5646

Sőtér, István (1969) 1919. Kritika (1963-1971), 7 (5). pp. 3-5. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1969) Bánk világa. Kritika (1963-1971), 7 (12). pp. 17-23. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1969) Nemzeti önnevelésért. Kritika (1963-1971), 7 (1). pp. 43-45. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1969) Vas István: Megközelítések. Kritika (1963-1971), 7 (9). pp. 45-48. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1969) A felvilágosodás és a romantika. Kritika (1963-1971), 7 (10). pp. 12-27. ISSN 0023-4818

T

TAMÁSSY, ISTVÁNNÉ (1969) Klorid ionok fiziológiai hatása a növényekre (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 485-486.

Tamássy, István and Nagy, Emilné and Serf, Lajos (1969) Nagyfeszültségű elektrostatikus tér magvakra gyakorolt hatásának citológiai vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 55-65. ISSN 0002-1113

Tomkó, József (1969) Várakozási-idővel kapcsolatos határeloszlás-tételekről. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 5. pp. 51-71. ISSN 0133-7459

TÖLGYESI, GYÖRGY (1969) A vas-mangán arány vizsgálata vadontermő és termesztett növényfajokban. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 289-298.

TÖRÖK, ISTVÁN (1969) Talajok nedvességtartalmának mérése neutronszóródásos nedvességmérővel. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 107-116.

Tóth, Tibor (1969) Az ősmagyarok genezisének szarmatakori etapjáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1). pp. 85-95.

Tőkei, Ferenc and Kou, Hszi and Tang, Hou (1969) Kuo Hszi: A tájkép tökéletessége ; Tang Hou: A festészet elmélete. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 6. pp. 1205-1230. ISSN 0025-0090

U

Ujvárosi, Miklós (1969) Gyomnövény vizsgálatok hungazinnal gyomirtott kukoricavetésekben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-2). pp. 1-18. ISSN 0002-1113

V

VAN BAREN, F.A. (1969) Results of the Meeting on the World Map of Salt Affected Soils. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). p. 15.

VAN BAREN, F.A. and KOVDA, V.A. (1969) Preface. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). p. 5.

VARGA, GYULA (1969) A talajban előforduló különböző nitrogén vegyületek elemzése Bremner szerint. Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 479-484.

VARGA, GYULA and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1969) Nitrogén műtrágyák talajban végbemenő változásainak vizsgálata. I. Bremner néhány módszerének alkalmazása hazai talajokra. Agrokémia és talajtan, 18 (3-4). pp. 453-460.

VARJÚ, MIHÁLY (1969) Néhány nyersfoszfát és szuperfoszfát Cuu,Mn és Fe mikroelemtartalmának vizsgálata spektrográfiás módszerrel. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 313-320.

Varga, Gyula (1969) Mátrixok sajátértékeinek meghatározása a "hasonlósági elimináció" módszerével. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 5. pp. 28-32. ISSN 0133-7459

Varga, Gyula (1969) Polinomfaktorizálás másodfoku tényezőkre. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 5. pp. 3-6. ISSN 0133-7459

Vendl, Aladár (1969) A víz a repedezett, tömött kőzetekbrn. HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ, 9 (1). pp. 10-13. ISSN 0439-0954

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1969) A talajok só- és vízháztartásának kérdései Hollandiában. Agrokémia és talajtan, 18 (2). pp. 327-338.

Vágó, Mihály (1969) A Kisvárdai rozs fajtafenntartásos nemesítésének módszere. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (3-4). pp. 371-380. ISSN 0002-1113

Vértes, Attila and Burger, Kálmán and Suba, Lászlóné (1969) Vízmentes vas(II)-klorid szolvatációjának tanulmányozása metanol-formamid-elegyekben Mössbauer- effektus segítségével. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 75 (7). pp. 317-318. ISSN 0025-0155

Vértes, Attila and Burger, Kálmán and Tarnóczi, Tivadar and Pappné Molnár, Etelka and Egyed C., László (1969) A vas(III)-dietil-ditiokarbamát Mössbauer-vizsgálatáról és mágneses viselkedéséről. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 75 (1). pp. 15-16. ISSN 0025-0155

W

WOJCIK-WOJTKOWIAK, D. (1969) Az 15N alkalmazása a nitrogénműtrágyák talajban történő átalakulásának tanulmányozásában. Agrokémia és talajtan, 18 (1). pp. 93-101.

Wellmann, Imre (1969) Dümmerth Dezső: Pest város társadalma 1686-1696 (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1). pp. 117-120.

Y

YAKOVLEVA, M.E. (1969) Chemical Properties and Fertility of Solonetzes of High Exchangeable Magnesium Content. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 290-294.

Z

ZAVALETA, A. (1969) Saline and Alkali Soils in Peru. Agrokémia és talajtan, 18 (sup). pp. 169-180.

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1969) A Nemzetközi Talajtani Társaság Szikes Albizottsága Szolonyecjavítási Munkacsoportjának Értekezlete. Agrokémia és talajtan, 18 (1). p. 144.

This list was generated on Tue May 21 23:04:31 2024 CEST.