REAL

Items where Year is 1983

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 277.

A

Agrokémia és Talajtan, Szerkesztősége (1983) Pretsch Ernőné köszöntése nyugdíjbavonulása alkalmából. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). p. 293. ISSN 0002-1873

Ancsel, Éva (1983) A gyermek komolyabb, mint mi. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 4 (4). pp. 26-37. ISSN 0209-584X

Andorka, Rudolf (1983) A termékenység társadalmi tényezői a fejlett társadalmakban. DEMOGRÁFIA, 26 (1). pp. 94-106. ISSN 0011-8249

B

BALOGH, ISTVÁN (1983) Nyírségi homoktalajok elsavanyodásának és kedvezőtlen Ca-,Mg-ellátottságának megszüntetése magnezitipari melléktermék felhasználásával. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 397-399. ISSN 0002-1873

BALOGH, ÁRPÁD and MÉSZÁROSNÉ KATONA, MÁRTA and VASS, ANDRÁS (1983) A műtrágyázás hatása a Jonathán alma termőtalajának tápanyag-szolgáltató képességére. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 419-420. ISSN 0002-1873

BALÁZSY, SÁNDOR and PÁL, MIKLÓS and KECSKÉS, MIHÁLY (1983) A fehérvirágú csillagfürt rizoszférájából és rizoplánjából származó baktériumok peszticidérzékenysége. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 599-603. ISSN 0002-1873

BARABÁS, ZOLTÁNNÉ (1983) Antibiotikum-rezisztencia és szimbiózisos N2-kötő képesség Rhizobium melilotiban. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 544-547. ISSN 0002-1873

BENESÓCZKY, JÓZSEFNÉ and ÁBRAHÁM, LAJOS (1983) Rekultivációs szeminárium,Gyöngyös, 1982. június 15-17. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 281-283. ISSN 0002-1873

BHATTACHARYYA, A.K. and SZEBENI, SZABOLCSNÉ and TIMÁRI, SÁNDOR and KECSKÉS, MIHÁLY and BORBÉLY, FERENC (1983) A nitrogén transzformációja barna erdőtalajon simazin jelenlétében. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 421-425. ISSN 0002-1873

BIRÓ, BORBÁLA and JAKAB, JUDIT and MÁTÉ, ANDRÁS and KECSKÉS, MIHÁLY (1983) Coronilla Rhizobium törzsek fungicidérzékenysége. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 592-597. ISSN 0002-1873

BLASKÓ, LAJOS (1983) A talaj savanyú vagy túlmeszezett állapota és a foszforszolgáltatás néhány összefüggése réti talajokon. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 399-406. ISSN 0002-1873

BORHIDI, ATTILA (1983) Talaj- és környezetvédelmi kutatások az MTA Botanikai Kutatóintézetében. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 380-383. ISSN 0002-1873

BUZÁS, ISTVÁN (1983) A nitrogénműtrágya-adagok becslése a talaj nitráttartalmának mérése alapján. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 406-411. ISSN 0002-1873

Bak, Hing Khang and Hoang, Kiem (1983) Распознающие алгоритмы в гиперкомплексном пространстве = Pattern-recognition alhorithms in hypercomplex space = Alakfelismerési algoritmusok a hiperkomplex térben. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 29. pp. 59-73. ISSN 0133-7459

Bakalár, Sándorné and Orbán, Sándor and Suba, János and Takács, Béla (1983) A Cypripedium calceolus L. feltárt termőhelyei a Bükk-hegységben és környékén. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 77-83. ISSN 0134-1243

Barta, Zoltán (1983) Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környéke madárfaunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 157-162. ISSN 0134-1243

Beluszky, Pál and Sikos T, Tamás (1983) Tipologiâ sel'skih naselënnyh punktov Vengrii. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 9637322213

Benda, Kálmán (1983) Albert Soboul (1914-1982). HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 29. (1.). p. 112. ISSN 0017-999X

Benda, Kálmán (1983) Moritz Csáky: Von der Aufklärung zum Liberalismus. Studien zum Frühliberalismus in Ungarn. Wien 1981. 272 1. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 99 (2). pp. 218-219. ISSN 0025-0171

Benedek, Pál (1983) Állapotegyenletek I. Részecskékből álló test mechanikája. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 38 (3). pp. 114-120. ISSN 0025-0163

Benedek, Pál (1983) Állapotegyenletek II. : Gömbszimmetrikus molekulákból álló test állapotegyenletei. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 38 (6). pp. 245-250. ISSN 0025-0163

Benedek, Pál (1983) Állapotegyenletek III. : Az alkalmas állapotegyenlet kiválasztása. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 38 (7). pp. 292-297. ISSN 0025-0163

Benedek, Pál (1983) Állapotegyenletek IV. : A molekula alakjának, nagyságának és polaritásának figyelembevétele az állapotegyenletekben. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 38 (8). pp. 338-343. ISSN 0025-0163

Benedek, Pál and Olti, Ferenc and Valkó, Péter (1983) Állapotegyenletek V. : Egykomponensű test termodinamikai tulajdonságainak számítása. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 38 (9). pp. 390-399. ISSN 0025-0163

Bergerat, Francoise and Geyssant, Jacques and Kázmér, Miklós (1983) Une tectonique synsedimentaire originale du Miocene moyen des environs de Budapest, marquer de l'extension du bassin pannonien. Middle Miocene synsedimentary tectonic structures near Budapest: evidence for extensional process within the Pannonian Basin. Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Paris, 296. pp. 1275-1278.

Borzsák, István (1983) Ausoniustól Rimay Jánosig. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (2). pp. 241-247. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1983) Fabius Pictor és a Nagy Sándor-hagyomány. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (2). pp. 199-205. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1983) Nagy Sándor és Bizánc. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (1). pp. 19-26. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1983) A Nagy Sándor-hagyomány Magyarországon. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (1). pp. 1-18. ISSN 0003-567X

BÁN, ISTVÁN (1983) A kiválasztási matematikai modell és gyakorlati alkalmazása (Válasz Kabos Sándor és Vargha Márton hozzászólására). Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 607-608. ISSN 0002-1873

BÁNHEGYI, ISTVÁN and KECSKÉS, MIHÁLY (1983) A Thiobacillus ferrooxidans, mint potenciális környezetszennyező. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 531-534. ISSN 0002-1873

Bába, Károly (1983) Magyarország szárazföldi csigáinak állatföldrajzi besorolásához felhasznált faj areatérképek I. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 129-132. ISSN 0134-1243

Bánkuti, Károly and Varga, András and Solti, Béla (1983) Rövid közlemények. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 177-181. ISSN 0134-1243

C

CSERNI, IMRE (1983) A talaj AL-oldható foszfortartalmának alakulása évenkénti és feltöltő műtrágyázás esetén lepelhomoktalajon. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 97-119. ISSN 0002-1873

Cseh-Szombathy, László (1983) A X. Szociológiai Világkongresszus. TÁRSADALOMKUTATÁS, 1 (2). pp. 112-114. ISSN 0231-2522

Csikós-Nagy, Béla (1983) Az értéktörvény szerepe a szocialista gazdaságban (akadémiai székfoglaló előadás). KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 30 (1). pp. 1-12. ISSN 0023-4346

Csákány, Antal and Marx, György (1983) Mikro. FIZIKAI SZEMLE : AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT LAPJA, 33 (5). pp. 161-165. ISSN 0015-3257

Czajlik, Péter (1983) Dr. Véghelyi Lajos (1895-1940). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 17-29. ISSN 0134-1243

Czajlik, Péter (1983) Dr. Véghelyi Lajos gyűjteménye: faunisztikai adatok Magyarország gerinces faunájához 1915-1940. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 173-176. ISSN 0134-1243

D

DEBRECZENI, BÉLA (1983) A tápanyagok mozgása és felhalmozódása a talajban. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 389-394. ISSN 0002-1873

DOBOLYI, CSABA and KECSKÉS, MIHÁLY (1983) Hazai Lipomyces izolátumok rendszertani helye és peszticidérzékenysége. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 574-576. ISSN 0002-1873

Demetrovics, János and Füredi, Zoltán and Katona, Gyula (1983) A függőségek és az individuumok száma közötti kapcsolat összetett adatrendszerek esetén. ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK, 9. pp. 13-21. ISSN 0133-3399

Dienes, Zsolt and Tury, Peregrin and Barsi, Béla (1983) Eltérések az intézeti és helyszíni diagnózis között. MAGYAR MENTÉSÜGY, 3 (2). pp. 49-53. ISSN 0209-7060

Dipotet, Perfecto (1983) Information system for planning a research program. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 29. pp. 7-20. ISSN 0133-7459

DÖMSÖDI, JÁNOS (1983) Nemzetközi láphasznosítási együttműködés és a magyar tervezési munka ismertetése. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 271-276. ISSN 0002-1873

E

EKE, ISTVÁN (1983) Az erdeifenyő dőlése elleni védekezés Fusarium-antagonista gombával. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 577-579. ISSN 0002-1873

Endrődy, Sebő (1983) A Börzsöny-hegység bogárfaunája, XI. Diversicornia II. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 107-119. ISSN 0134-1243

Engel, Pál (1983) The Political System in the Angevin Kingdom in Hungary. NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 24 (90). pp. 124-127. ISSN 0028-5390

Engel, Pál and Lővei, Pál (1983) Székesfehérvári kőfaragványok Györgyi Bodó Miklós prépost címerével. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 32. pp. 1-7. ISSN 0027-5247

Erdős, Pál and Hajnal, András and T. Sós, Vera and Szemerédi, Endre (1983) More Results ON Ramsey Turan Type Problems. COMBINATORICA, 3 (1). pp. 69-81. ISSN 0209-9683

Erdős, Pál and Mullin, R. C. and T. Sós, Vera and Stinson, D. R. (1983) Finite linear spaces and projective planes. DISCRETE MATHEMATICS, 47 (1). pp. 49-62. ISSN 0012-365X

Erdős, Pál and T. Sós, Vera (1983) On a generalization of Turán's graph-theorem. In: Studies in Pure Mathematics : To the Memory of Paul Turán. Birkhäuser Verlag, Basel, pp. 181-185. ISBN 978-3-7643-1288-6 (print); 978-3-0348-5438-2 (online)

F

FEKETE, ZOLTÁN (1983) Ballenegger Róbert életútja. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 611-613. ISSN 0002-1873

FEKETE, ZOLTÁN and SZABÓ, LAJOS (1983) Piuiu Stefan: Pedologie (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 639-640. ISSN 0002-1873

Fazekas, Imre (1983) The Catalogue of the Zygaenidae (Leach, 1819) collection in the Mátra Museum (Lepidoptera). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 121-124. ISSN 0134-1243

Fehér M., István (1983) Croce e l'Ungheria. La Cultura, 21 (2). pp. 356-369. ISSN 0393-1560

Fehér M., István (1983) Lukács e Sartre: Due itinerari filosofici a confronto. In: Il marxismo della maturita di Lukács. Prismi Editrice, Napoli, pp. 159-190.

Fehér M., István (1983) Popper and Dialectics. I. Dialectical Elements in Popper's Criticism of Dialectics. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvós Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 17. pp. 251-272. ISSN 0524-9023

Fock, Károly and Juhász, Ferenc (1983) Modellierung der Arbeit der magnetoelastischen Messwandler. ZEITSCHRIFT FÜR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK SUPPLEMENT, 63. pp. 155-156. ISSN 0946-8463

FÜLEKY, GYÖRGY (1983) Fontosabb hazai talajtípusok foszforállapota. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 7-30. ISSN 0002-1873

FÜLEKY, GYÖRGY (1983) Herke Sándor emlékülés,Szeged, 1982. szeptember 28. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 257-259. ISSN 0002-1873

FÜLEKY, GYÖRGY (1983) Ünnepi ülés a magyar Talajtani Társaság megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Budapest, 1982. december 13. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 252-256. ISSN 0002-1873

FÜLEKY, GYÖRGY and RAJKAINÉ VÉGH, KRISZTINA and BALÁZS, JULIANNA (1983) A talajok tápanyag-szolgáltató képességének vizsgálata kistenyészedényben III. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 31-46. ISSN 0002-1873

Füköh, Levente (1983) A Horváti-lik (Uppony) őslénytani ásatásának malakológiai eredményei. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 35-46. ISSN 0134-1243

Füköh, Levente (1983) Negyedkori üledékek biosztratigráfiai vizsgálata az Eger-völgyében. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 31-34. ISSN 0134-1243

G

G.-Tóth, László and Padisák, Judit (1983) Kísérlet a Balaton tihanyi térsége eutrofizálódásának több tényezős becslésére : II. Bakterioplankton, zooplankton, szerves szén. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 70 (1-2). pp. 91-96. ISSN 0006-8144

GAÁL, LAJOS and BODNÁR, SÁNDOR and MÁRTON, MIHÁLY (1983) Természetes ásványi anyagok hatásának - in vitro - vizsgálata a higiénés szempontból döntő baktériumok és geohelminthek életképességére. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 464-465. ISSN 0002-1873

GAÁL, LAJOS and PAUWLIK, LÁSZLÓ and MÁRTON, MIHÁLY (1983) A talaj peszticidterhelésének várható hatása a talaj útján terjedő bélférgesség epidemiológiájára. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 570-573. ISSN 0002-1873

GYŐRI, DÁNIEL (1983) A talaj szerepe a környezetben, az agrárökoszisztémában. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 377-380. ISSN 0002-1873

GYŐRI, DÁNIEL and PALKOVICS, MIKLÓSNÉ (1983) Bórtrágyázás hatása a szőlő bórfelvételére és termésére. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 88-96. ISSN 0002-1873

Garas, Klára (1983) A Szépművészeti Múzeum 1906-1981. SZÁZADOK, 117 (3). pp. 626-638. ISSN 0039-8098

Garcia, Luciano and Katrib, Miguel and Quesada, Eduardo (1983) A query subsystem for a relational database system. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 29. pp. 21-30. ISSN 0133-7459

Glatz, Ferenc (1983) Marxi elmélet és történeti szaktudomány. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 26 (3-4). pp. 353-366. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1983) A marxizmus pozíciói a magyar történettudományban. MAGYAR TUDOMÁNY, 90 (7-8). pp. 518-528. ISSN 0025-0325

Gorlov, V.V. and Lau, D. (1983) Congruences on closed sets of self-dual functions in many-valued logics and on closed sets of linear functions in prime-valied logics. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 29. pp. 31-39. ISSN 0133-7459

Gunda, Béla (1983) Kovács Endre: Doroszló hiedelemvilága. DUNATÁJ (SZEKSZÁRD), 6 (1). ISSN 0139-3324

Gyires, Béla (1983) Egy mátrixegyenlet megoldásáról és az eredmények alkalmazásáról valószínüségi eloszlásfüggyvények lineáris kombinációinak elméletében. ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK, 9. pp. 137-143. ISSN 0133-3399

Györffy, György (1983) Gyulafehérvár kezdetei, neve és káptalanjának registruma. SZÁZADOK, 117 (5). pp. 1103-1134. ISSN 0039-8098

H

HARGITAI, LÁSZLÓ (1983) Ballenegger Róbert munkássága az agrokémiában és a felsőoktatásban. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 628-633. ISSN 0002-1873

HARGITAI, LÁSZLÓ (1983) A talajok környezetvédelmi kapacitásának meghatározása humuszállapotuk alapján. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 360-364. ISSN 0002-1873

HARMATI, ISTVÁN (1983) Herke Sándor kutatásai a Duna- Tisza közi szikeseken. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 260-263. ISSN 0002-1873

HELMECZI, BALÁZS (1983) Műtrágyák hatása a talaj mikroflórájára. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 580-592. ISSN 0002-1873

HORVÁTH, AMANDA and SZABÓ, ZOLTÁN and SZABADOS, MÁRIA (1983) A higiénés talajnormák megállapításának elvi és módszertani kérdései (arzénmodellen). Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 498-506. ISSN 0002-1873

HORVÁTH, JENŐ (1983) A meliorációs tervezők talajvédelmi feladatai. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 352-354. ISSN 0002-1873

Hahn, István (1983) A Murena-összeesküvéstől a százados ünnepekig. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (1). pp. 61-70. ISSN 0003-567X

Hajnal, András and T. Sós, Vera (1983) Paul Erdös is seventy. JOURNAL OF GRAPH THEORY, 7 (4). pp. 391-393. ISSN 0364-9024

Harmatta, János (1983) Az avarok nyelvének kérdéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (1). pp. 71-84. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1983) Egy avar méltóságviselő pecsétgyűrűje. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (2). pp. 249-256. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1983) Egy párthus gazdasági dokumentum i. e. 151-ből. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (2). pp. 219-223. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1983) Türk rovásírásos feliratok Kelet-Európában. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (1). pp. 85-99. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1983) A földrajzinév-tanácskozás elé. MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI (21). pp. 1-3. ISSN 0540-3391

Herczegh, Géza Gábor (1983) Egy "kelet-európai birodalom" kialakulásának körvonalai, avagy a késő-középkori perszonáluniók Kelet-Közép-Európában. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 38 (2). pp. 114-118. ISSN 0021-7166

Hoang, Kiem and Ho, Tu Bao (1983) Об эквивалентности и устойчивости для эвристических алгоритмов распознавания и их применения хоанг кием и хо ту бао = About the equivalence and stability of heuristic algorithm of pattern-recognition with application = A heurisztikus alakfelismerési algoritmusok ekvivalenciája és stabilitása és alkalmazásai. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 29. pp. 41-58. ISSN 0133-7459

Holl, Imre (1983) Ausgrabungen im Dorf Sarvaly. Wüstungsursachen, Hausgrundrisse, ökonomische und soziale Gliederung im Spiegel archäologischer Funde. In: Mittelalterliche Wüstungen in Niederösterreich, 5.-7. Juli 1982, Großrußbach.

Holl, Imre (1983) Középkori kályhacsempék Magyarországon III . ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (110). pp. 201-230. ISSN 0003-8032

Holl, Imre and Parádi, Nándor (1983) Nagykeszi középkori falu kutatása = Erforschung des Mittelalterlichen Dorfes von Nagykeszi. A Veszprém megyei múzeumok közleményei, 16. pp. 181-202. ISSN 0506-8088

Horváth, Zsolt (1983) Kommunális hulladéklerakó helyek szerepe a felszín alatti környezetszennyezésben. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 494-498. ISSN 0002-1873

Húbert, Ildikó (1983) Erdélyi humanisták bejegyzései Brunfels Herbariumába. Irodalomtörténeti Közlemények, 87 (6). pp. 660-664. ISSN 0021-1486

I

Irani, M. and Orosz, László and Busby, S. and Taniguchi, T. and Adhya, S. (1983) Cyclic AMP-Dependent Constitutive Expression of gal Operon: Use of Repressor Titration to Isolate Operator Mutations. Proceedings of the National Academy of Sciences, 80 (15). pp. 4775-4779. ISSN 0027-8424

Iványi, Antal and Pergel, József (1983) Parallel processing of 0-1 sequences. ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EOTVOS NOMINATAE SECTIO COMPUTATORICA, 4. pp. 85-95. ISSN 0138-9491

J

JOSEPOVITS, GYULA (1983) Nyitott kérdések a talajba jutó peszticidek lebomlásában. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 535-538. ISSN 0002-1873

JÁRÓ, ZOLTÁN and SITKEY, JUDIT (1983) Talajvíz vizsgálata műtrágyázott nyárasban. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 456-458. ISSN 0002-1873

Jánossy, Dénes and Kordos, László and Krolopp, Endre (1983) A Függő-kői-barlang (Mátraszőlős) felső-pleisztocén és holocén faunája. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 47-61. ISSN 0134-1243

Jármai, Károly (1983) Direkt kereső módszerek alkalmazása a szerkezet-optimalizálásban. In: Borsodi Műszaki Hetek '83 előadásai, 1983.05.09-1983.06.13, Miskolc.

Józsa, László and Benedek, Pál (1983) A recirkuláció kémiai technológiai hálózatokban. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 38 (2). pp. 82-91. ISSN 0025-0163

K

KARDOS, JÓZSEF (1983) Az acetilénredukciós teszt alkalmazása a biológiai nitrogénkötés tanulmányozásában. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 239-245. ISSN 0002-1873

KAZÓ, BÉLA and KARUCZKA, ANTAL and KOCSIS, ISTVÁN (1983) Hígtrágyák besűrítéses kezelésének jelentősége talajtani és környezetvédelmi szempontból. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 460-464. ISSN 0002-1873

KECSKÉS, MIHÁLY (1983) Mikroorganizmusok laboratóriumban mért peszticidérzékenységének összehasonlítása, környezetvédelmi-talajbiológiai értékelése. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 604-606. ISSN 0002-1873

KECSKÉS, MIHÁLY (1983) A talaj környezetvédelméről. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 316-318. ISSN 0002-1873

KERÉNYI, ATTILA (1983) A szőlőtelepítés előtti tereprendezés és rigolszántás hatása a talajpusztulásra Tokaj-Hegyalja területén. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 354-357. ISSN 0002-1873

KISS, ERNŐ and HETZER, ÉVA and POÓS, GABRIELLA and PCHIMAF, A.F. (1983) Szinergista permetadalékok jelentősége a cukorrépa növényvédelmében és a környezetvédelemben. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 548-554. ISSN 0002-1873

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1983) SALAMIN PÁL: Erózió elleni küzdelem és környezetvédelem (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 644-645. ISSN 0002-1873

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1983) A trópusi talajok egyes fizikai sajátságai kubai vizsgálatok alapján I. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 129-138. ISSN 0002-1873

KRISZTIÁN, JÓZSEF (1983) Lejtős erodált területek biológiai talajvédelme. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). p. 351. ISSN 0002-1873

KRISZTIÁN, JÓZSEF (1983) Szántóföldi növénytermesztés lehetősége külszíni szénfejtés meddőhányóin. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 387-388. ISSN 0002-1873

KRÁMER, MIHÁLY (1983) Schőnfeld Sándor (1902-1983). Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 5-6. ISSN 0002-1873

KRÁNITZ, ERZSÉBET and URBÁNYI, GYÖRGY (1983) Olajos és szennyvíziszapok mezőgazdasági elhelyezésének vizsgálata tenyészedényes és parcellás kísérletekben. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 482-484. ISSN 0002-1873

Katona, Gyula (1983) Sums of Vectors and Turán's Problem for 3-graphs. NORTH-HOLLAND MATHEMATICS STUDIES, 75. pp. 377-382. ISSN 0304-0208

Katona, Gyula and Srivastava, Jaya (1983) Minimal 2-covering of a finite affine space based on GF(2). JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 8. pp. 375-388. ISSN 0378-3758

Katona, Gyula and Tarján, Tamás György (1983) Extremal Problems With Excluded Subgraphs IN The N-cube. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS, 1018. pp. 84-93. ISSN 0075-8434

Kemény, Gábor and Grétsy, László (1983) Címek a mérlegen. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 4 (2). pp. 106-115. ISSN 0209-584X

Keresztury, Dezső (1983) Mit jelentett önnek az Isenheimi oltár? VIGILIA, 48 (3). pp. 186-194. ISSN 0042-6024

Keresztury, Dezső (1983) Széljegyzetek Martinkó András cikkéhez. IRODALOMTÖRTÉNET, 15 (2). pp. 427-429. ISSN 0324-4970

Kertész, L. and Szász, András and Kojnok, J. and Katsnelson, A. A. (1983) Changes in AlMgSi surface layers at different temperatures. VACUUM, P20. pp. 63-66. ISSN 0042-207X

Kiss, Lajos (1983) Georg Heller: Comitatus Zempliniensis. MAGYAR NYELVŐR, 107 (4). pp. 499-500. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1983) Lezárult Magyarország Földrajzinév-tárának közzététele. MAGYAR NYELVŐR, 107 (1). pp. 119-120. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1983) Tolna megye földrajzi nevei. MAGYAR NYELVŐR, 107 (2). pp. 246-248. ISSN 0025-0236

Kiss, Ottó (1983) A study of the Trichoptera of the Szalajka Valley near Szilvásvárad as indicated by light trap material. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 97-106. ISSN 0134-1243

Kiss, Éva and Pintér, László (1983) Magyarország recens Clausiliidái. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 137-144. ISSN 0134-1243

Kiszelyné Vámosi, Anna (1983) A Mátra-hegység zuzmóflórája II. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 63-76. ISSN 0134-1243

Klaniczay, Tibor (1983) Manierizmus és barokk - a hagyomány és újítás szemszögéből. LITERATURA, 10 (1-4). pp. 177-183. ISSN 0133-2368

Knapp, Éva (1983) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. SZÁZADOK, 117. pp. 511-557. ISSN 0039-8098

Kodály, Zoltán and Bónis, Ferenc (1983) A zenetudomány feladatai Magyarországon = The Tasks of Musicology in Hungary. MAGYAR ZENE, 24 (1). pp. 3-11. ISSN 0025-0384

Kristó, Gyula (1983) Az alföldi bolgár uralom kérdéséhez a IX. században. DISSERTATIONES SLAVICAE, 14 (Suppl.). pp. 27-37. ISSN 0586-3732

Kristó, Gyula (1983) Nógrád megye kialakulásának kérdéséhez. PALÓCFÖLD, 17 (5). pp. 31-37. ISSN 0555-8867

Kristó, Gyula (1983) Wittman Tibor, a tanár és a kolléga. ACTA HISTORICA (SZEGED), 77. pp. 9-11. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1983) Új adatok és régi vélekedések Csák Mátéról. ACTA HISTORICA (SZEGED), 75. pp. 29-34. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1983) A magyar törzsszövetségről dilettáns módon. SZÁZADOK, 117 (5). pp. 1135-1143. ISSN 0039-8098

Kubinyi, András (1983) Gondolatok a középkor végi alföldi és Alföld-széli mezővárosaink alaprajzi és építészeti fejlődéséről. ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY, 15 (1-4). pp. 283-291. ISSN 0013-9661

KÁDÁR, IMRE (1983) Az egyoldalú műtrágyázás hatása néhány szántóföldi növény betegség ellenállóságára. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 432-436. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and DEBRECZENI, BÉLA (1983) KGST együttműködés az agrokémiai kutatásokban és a 2000-ig szóló távlati műtrágyaigény prognózisa. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 277-280. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and ELEK, ÉVA and FEKETE, ATTILA (1983) Összefüggés-vizsgálatok néhány talajtulajdonság, a műtrágyázás, valamint a termesztett növények jellemzői között. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 57-76. ISSN 0002-1873

Kárász, Imre and Suba, János (1983) A bükki "Őserdő" cönológiai és florisztikai viszonyai. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 85-91. ISSN 0134-1243

Köpeczi, Béla (1983) Egy felvilágosult magyar történelem : Claude-Louis-Michel de Sacy Histoire générale de Hongrie-ja. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 87 (1-3). pp. 225-237. ISSN 0021-1486

Köpeczi, Béla (1983) Paul Éluard költészete és a mindennapiság. LITERATURA, 10 (1-4). pp. 145-159. ISSN 0133-2368

Köpeczi, Béla (1983) Régi és új a francia irodalomtudományban. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 29 (3-4). pp. 283-286. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla and Sütő, András and Belon, Gellért (1983) GYULA ILLYÉS (1902-1983) At the Graveside. NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 24 (91). pp. 27-34. ISSN 0028-5390

L

Linial, N. and Saks, M. and T. Sós, Vera (1983) Largest Digraphs Contained IN All N-tournaments. COMBINATORICA, 3 (1). pp. 101-104. ISSN 0209-9683

LÁNG, ISTVÁN (1983) Tájékoztató a biomassza-felmérésről. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 319-323. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ (1983) Az intenzív foszfor- és káliumműtrágyázás hatása az őszi búza néhány sütőipari tulajdonságára. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 77-87. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and KAZÓ, BÉLA (1983) A nagyadagú PK-műtrágyázás hatása egy karbonátos homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 414-418. ISSN 0002-1873

Láng, István (1983) A biomassza hasznosításának lehetőségei. MAGYAR TUDOMÁNY, 90 (7-8). pp. 492-505. ISSN 0025-0325

Láng, István and Nékám, Kristóf and Gergely, Péter and Petrányi, Gyula (1983) Tumoros betegek csökkent természetes limfocitotoxicitásának fokozása transzfer faktor kezeléssel. ORVOSI HETILAP, 124 (14). pp. 807-810. ISSN 0030-6002

LŐRINCZ, JÓZSEF (1983) Sipos Sándor (1925-1983). Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0002-1873

M

MADAS, ANDRÁS (1983) A műtrágyázás hazai távlatai és környezetvédelmi aspektusai. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 331-337. ISSN 0002-1873

MANNINGER, ERNŐ and KŐVÁRI, BORBÁLA (1983) Rhizobium törzsek izolálása és hatékonyságuk vizsgálata 1981-ben. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 225-238. ISSN 0002-1873

MARTIN, BÉLA and GYŐRI, ZOLTÁN (1983) A tartamtrágyázás hatása a csernozjom talaj egyes tulajdonságaira és a termesztett növények kémiai összetételére. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 411-414. ISSN 0002-1873

MATHUR, O.P. and MATHUR, S.K. and TALATI, N.R. (1983) A különböző javítóanyagokkal történő kilúgzás hatása a talajtulajdonságokra és a rizs szemtermésére szikes talajokon. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 120-128. ISSN 0002-1873

MOHAMED, S.A. and VIRÁNYI, FERENC (1983) A nitrogénmennyiség hatása a tápoldatos napraforgónövények peronoszpórával szembeni fogékonyságára. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 429-431. ISSN 0002-1873

MOLNÁR, ENDRE (1983) Szegi J.: (szerk.): Recultivation of Technogenous Areas (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 637-638. ISSN 0002-1873

MOLNÁR, ENDRE and MÉLYVÖLGYI, JÓZSEF (1983) Kedvezőtlen folyamatokat megelőző, talajnedvesség-szabályozó beavatkozások talajtani megalapozása. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 453-456. ISSN 0002-1873

MUCSY, GYÖRGY (1983) A szennyvíz- és szennyvíziszap-kezelés módszerei, különös tekintettel a mezőgazdasági elhelyezésre. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 471-475. ISSN 0002-1873

MURÁNYI, ATTILA (1983) Az egyensúlyi oldatkoncentráció és a nátriumtelítettség hatása a talaj valódi permeabilitására. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 139-154. ISSN 0002-1873

Marx, György (1983) Ez persze nehéz kérdés... FIZIKAI SZEMLE : AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT LAPJA, 33 (12). pp. 446-451. ISSN 0015-3257

Marx, György and Szalay A., Sándor (1983) Hogyan születtek a galaxisok? FIZIKAI SZEMLE : AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT LAPJA, 33 (6). pp. 204-212. ISSN 0015-3257

Meskó, Attila (1983) Olaj- és gázkutatás rugalmas hullámokkal : A szeizmika fél évszázada. MAGYAR TUDOMÁNY, 90 (3). pp. 168-180. ISSN 0025-0325

Monok, István (1983) Csanaki Máté könyvjegyzéke. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 99 (3). pp. 256-262. ISSN 0025-0171

Monok, István (1983) Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566–1623). Sajtó alá rend. Jankovics József. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 5 (3-4). pp. 98-100. ISSN 0209-4800

Monok, István and Herner, János (1983) A magyar könyvkultúra múltjából. Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (11). JATE Központi Könyvtár, Szeged. ISBN 963-481-236-8

Morin Tejado, Elmira and Dipotet Barcada, Perfecto (1983) Planning perennial crop production in agricultural investment projects. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 29. pp. 93-114. ISSN 0133-7459

N

NAGY, JÚLIA (1983) Herke Sándor munkássága (Bibliográfia). Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 264-270. ISSN 0002-1873

NIKODÉMUSZ, ISTVÁN and SUJBERT, LÁSZLÓ and JÁGER, KATALIN S. and BÁNKUTI, FERENC (1983) Szappanok és mesterséges tisztítószerek germisztatikus hatása. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 517-523. ISSN 0002-1873

Nagy, László and Benda, Kálmán (1983) Benda Kálmán és Nagy László levele a szerkesztőhöz. IRODALOMTÖRTÉNET, 15/65 (2.). pp. 396-410. ISSN 0324-4970

Németh, G. Béla (1983) Image of the world and conception of literature in Babits' European literary history. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 25 (3-4). pp. 217-235. ISSN 0567-7661

Németh, G. Béla (1983) Köpeczi Béla: Műveltség és minőség. KÖNYVTÁROS, 1983 (10). pp. 619-620. ISSN 0450-7886

Németh, G. Béla (1983) Véleményem szerint. KÖNYVTÁROS, 1983 (9). p. 1. ISSN 0450-7886

Németh, G. Béla (1983) A művelődés szerkezetének egészében, szociológiai történetfilozófiai alapozással. MAGYAR TUDOMÁNY, 28 (4). pp. 274-276. ISSN 0025-0325

Németh, G. Béla (1983) A személyiség mint értékcél a századvég magyar lírájában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 87 (1-3). pp. 267-275. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1983) A tudatos életmű-alkotás jegyében (A hetvenesztendős Sőtér Istvánról, a tudósról). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 87 (4). pp. 311-317. ISSN 0021-1486

O

OROS, GYULA and HEINONEN-TANSKI, H. and KECSKÉS, MIHÁLY (1983) A CGA 64250 Rhizobium japonicum-gátló hatásának tanulmányozása laboratóriumi modellkísérletben. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 539-543. ISSN 0002-1873

P

P. KOMÁROMY, ZSUZSA and KECSKÉS, MIHÁLY (1983) Peszticidkezelés hatása szikes és homoktalajok algaflórájára. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 347-350. ISSN 0002-1873

PETRASOVITS, IMRE (1983) Az agro-ökopotenciál felhasználása, védelme és növelése. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 297-310. ISSN 0002-1873

PETRASOVITS, IMRE (1983) R. J. HANKS és G. L. ASHCROFT: Applied Soil Physics (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 287-288. ISSN 0002-1873

PFEIFFER, ZSUZSANNA and KECSKÉS, MIHÁLY (1983) A települési szilárd hulladékok ártalmatlanításának és hasznosításának ökológiai kérdései. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 492-494. ISSN 0002-1873

POZSGAI, JENŐ (1983) Adatok környezetkímélő gyomirtási eljárások kidolgozásához a cukorrépa-termesztésben. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 559-562. ISSN 0002-1873

PUSZTAI, ANTAL (1983) Bernáth Jenő,Tischner Tibor és Ábrányi Andor: Növénykörnyezet és szabályozása (Könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 291-292. ISSN 0002-1873

Pach, Zsigmond Pál (1983) Magyar Marx-évfordulók. SZÁZADOK, 117 (6). pp. 1189-1195. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1983) Társadalomtudományi kutatásainkról: Hogyan, merre? MAGYAR TUDOMÁNY, 90 (12). pp. 873-882. ISSN 0025-0325

Padisák, Judit (1983) A comparison between the phytoplankton of some brown-water lakes enclosed with reed-belt in the Hungarian part of Lake Fertő. BFB-BERICHT, 47. pp. 133-155. ISSN 0257-3105

Papp, Ferenc (1983) Nyelvészet és számítástechnika, nyelvoktatás és iskolai kisszámítógépek. FIZIKAI SZEMLE : AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT LAPJA, 33 (9). pp. 346-347. ISSN 0015-3257

Parádi, Nándor and Holl, Imre (1983) Die Erforschung des mittelalterlichen Dorfes Nagykeszi. MITTEILUNGEN DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 12-13. pp. 207-225. ISSN 0133-6924

Petrányi, Gyula (1983) Immunoplasia. Immunotrophia. Az immunológia másik oldala. ORVOSI HETILAP, 124 (36). pp. 2163-2167. ISSN 0030-6002

Polinszky, Károly and Blickle, Tibor (1983) Újabb szempontok a kémiai technológiák kutatásában. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 38 (2). pp. 73-81. ISSN 0025-0163

Pozder, Miklós (1983) Megemlékezés Kempelen Radóról. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 11-15. ISSN 0134-1243

Pulay, Peter and Fogarasi, Géza and Pongor, Gábor and Boggs, James E. and Vargha, Anna (1983) Combination of theoretical ab initio and experimental information to obtain reliable harmonic force constants. Scaled quantum mechanical (QM) force fields for glyoxal, acrolein, butadiene, formaldehyde, and ethylene. Journal of the American Chemical Society, 105 (24). pp. 7037-7047. ISSN 0002-7863 (print), 1520-5126 (online)

PÁNTOS-DERIMOVA, TATJANA (1983) A talaj enzimaktivitása néhány erdei ökoszisztémában. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 206-224. ISSN 0002-1873

PÁNTOSNÉ DERIMOVA, TATJÁNA and PÁNTOS, GYÖRGY and VAHAYE, G.A. (1983) Az avartakaró egyes komponenseinek és a talajok A-szintje humuszanyagainak minőségi vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 371-374. ISSN 0002-1873

PÁNTOSNÉ DERIMOVA, TATJÁNA and PÁNTOS, GYÖRGY and VAHAYE, G.A. (1983) Néhány magyarországi erdei ökoszisztéma avartakarójának átalakulása. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 365-371. ISSN 0002-1873

PÁSZTOR, ZSUZSA and DOBOLYI, CSABA and KECSKÉS, MIHÁLY (1983) Peszticid-interakciók hatása baktérium- és mikroszkopikus gombatörzsek szaporodására. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 563-570. ISSN 0002-1873

Pécsi, Márton (1983) A Dunántúli-középhegység sasbérc felszínei és a denudációs kronológia. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 32 (3-4). pp. 504-505. ISSN 0015-5403

R

RAGAB, B. (1983) A talaj kéntartalmának és a kénfrakcióknak a vizsgálata az Altalér Környezetvédelmi Modellterületen. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 513-517. ISSN 0002-1873

RAJKAI, KÁLMÁN and MOLNÁR, ENDRE and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1983) Előtanulmányok a Kiskunsági Nemzeti Park védett területei környezetvédelmi kezelési tervének talajtani megalapozásához. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 449-453. ISSN 0002-1873

RAVASZ, TIBOR (1983) Agronómiai lehetőségek a folyékony szennyvíziszapok folyamatos szántóföldi elhelyezésére. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 478-479. ISSN 0002-1873

Rajczy, M. and Padisák, Judit (1983) DIVDROP analysis - a new method for the interpretation of species importance in diversity changes. ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI - A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 75. pp. 97-105. ISSN 0521-4726

Ritoókné Szalay, Ágnes (1983) Galeotto Marzio e l'edizione di Bonfini. In: Galeotto Marzio e l'umanesimo italiano ed europeo : atti del 3 convegno di studio, Narni 8 - 11 nov. 1975. Pubblicazioni del Centro di Studi Storici. Atti dei congressi (1). Centro di Studi Storici, Narni, pp. 165-171.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1983) Nympha super ripam Danubii. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 87 (1-3). pp. 67-74. ISSN 0021-1486

RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1983) Cl-ion diffúziójának vizsgálata talajokon radioaktív indikációval. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 155-176. ISSN 0002-1873

RÓNAI, ANDRÁS (1983) Ballenegger Róbert kapcsolata az agrogeológiával. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 634-636. ISSN 0002-1873

Rékási, József (1983) A gyöngyösi Mátra Múzeum Mallophaga gyűjteményének alapvetése. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 93-95. ISSN 0134-1243

S

SALLAK, ANDOR (1983) Hígtrágya felhasználása a talajtermékenység fokozására és annak környezetvédelmi vonatkozásai. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 466-467. ISSN 0002-1873

SOMANI, L.L. (1983) A felvehető foszfortartalmak becslésére szolgáló módszerek tanulmányozása néhány rajasthani talaj esetében. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 47-56. ISSN 0002-1873

SOMBROEK, W.G. and VAN BAREN, J. (1983) A Nemzetközi Talajmúzeum. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 246-251. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, PÁL (1983) Ballenegger Róbert talajgenetikai és talajtérképezési tevékenysége. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 623-627. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, PÁL (1983) Mezőgazdaságilag művelt talajok környezetvédelmi kérdései. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 323-331. ISSN 0002-1873

SUJBERT, LÁSZLÓ (1983) Természetes mikroflórájú talajmodell baktériumszám-változása tenzidek hatására, különös tekintettel az ivóvízbázis talajaira. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 523-530. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1983) Racz Z.: Meliorativna Pedologija I-II (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 289-290. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1983) A. FINCK: Dünger und Düngung, Fertilizers and Fertilization (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 284-286. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1983) Ballenegger Róbert szerepe a magyar és a nemzetközi talajtanban. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 614-622. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1983) ZONN, SZ. V.: A vas a talajokban (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 641-643. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1983) A másodlagos szikesedés és a talajok környezetvédelme. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 344-346. ISSN 0002-1873

SZABÓ, ISTVÁN (1983) A kezeletlen szennyvíziszap közegészségügyi jelentősége, különös tekintettel a mikobaktériumok által okozott emberi megbetegedésekre. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 458-460. ISSN 0002-1873

SZABÓ, ZOLTÁN and HORVÁTH, AMANDA (1983) A kadmium talajhigiénés normamegállapítására vonatkozó mikrobiológiai vizsgálatok. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 507-510. ISSN 0002-1873

SZEGI, JÓZSEF (1983) Ferencz Vilmos (1913-1983). Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 3-4. ISSN 0002-1873

SZEKRÉNYI, BÉLA (1983) A talaj és víz kölcsönhatásának néhány kérdése. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 448-449. ISSN 0002-1873

SZŐNYI, ISTVÁN (1983) A szennyvíz- és szennyvíziszap-kezelés vízügyi vonatkozásai. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 475-477. ISSN 0002-1873

Sebestyen, I. (1983) Data Communication in Hungary - The Telecommunication Infrastructure and Relevant Administrative Procedures. IIASA Working Paper (WP-83-020) . IIASA, Laxenburg, Austria.

Solti, Béla (1983) Madártani megfigyelések a Cserhátból. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 163-168. ISSN 0134-1243

Szabadváry, Ferenc (1983) Joseph Priestley születésének 250. évfordulójára. ORVOSI HETILAP, 124 (42). pp. 2563-2564. ISSN 0030-6002

Szabadváry, Ferenc and Vámos, Éva (1983) Az 1786-ban, Selmecen alakult nemzetközi Bányászati Társaság alapszabályai. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 116 (4). pp. 267-269. ISSN 0522-3512

Szalkai, István (1983) The algebraic structure of primitive recursive functions. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 29. pp. 75-91. ISSN 0133-7459

Szigeti, Jenő (1983) On limits and colimits in the Kleisli category. CAHIERS DE TOPOLOGIE ET GEOMETRIE DIFFERENTIELLE CATEGORIQUES, 24 (4). pp. 381-391. ISSN 1245-530X

Szász, András and Kertész, L. and Kojnok, J. and Hegedűs, Z. and Tolnai, L. (1983) The SXES study of the amorphous Ni-P compounds. VACUUM, P34. pp. 107-110. ISSN 0042-207X

Szász, András and Kertész, L. and Kojnok, J. and Kováts, M. and Csih, S. Z. (1983) The surface chemical bonding investigation of CVD coated tool-steel. VACUUM, P11. pp. 43-47. ISSN 0042-207X

Szász, András and Kojnok, J. and Kertész, L. and Hegedűs, Z. (1983) On the formation of electroless amorphous layers. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 57. pp. 213-224. ISSN 0022-3093

Szöcs, József (1983) Aknázómoly adatok Salgótarján környékéről. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 125-128. ISSN 0134-1243

Szörényi, László (1983) II. Rákóczi Ferenc tanára, Melchior Guttwirt és műve, az Amores Mariani. Irodalomtörténeti Közlemények, 88. pp. 197-201.

SÁROSI, LAJOS (1983) Kommunális szennyvíziszapok mezőgazdaságilag művelt talajok felszíne alá való injektálása. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 480-482. ISSN 0002-1873

Sáringer, Gyula (1983) A nyugalmi állapotok jelentősége a rovarok folyamatos tenyésztésében. MTA VESZPRÉMI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGÁNAK ÉRTESÍTŐJE, 1983 (4). pp. 30-38. ISSN 0133-4948

Sőtér, István (1983) Csokonai és az európai párhuzamok. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 87 (1-3). pp. 252-258. ISSN 0021-1486

Sőtér, István (1983) A nógrádi Madách. PALÓCFÖLD, 17 (1). pp. 27-33. ISSN 0555-8867

Sőtér, István (1983) A szegényember méltósága : Nagy Lajos. IRODALOMTÖRTÉNET, 15 (4). pp. 829-836. ISSN 0324-4970

T

T. Sós, V. (1983) Irregularities of Partitions : Ramsey Theory, Uniform Distribution. In: Surveys in Combinatorics : Invited Papers for the Ninth British Combinatorial Conference 1983. London Mathematical Society Lecture Note Series (82). Cambridge University Press, Cambridge, pp. 201-246. ISBN 9781107325548

T. Sós, V. (1983) On strong irregularities of the distribution of {nα} sequences. In: Studies in Pure Mathematics : To the Memory of Paul Turán. Birkhäuser Verlag, Basel, pp. 685-700. ISBN 978-3-7643-1288-6 (print); 978-3-0348-5438-2 (online)

TAKÁCS, MONIKA (1983) Az ólomtartalom változásának vizsgálata az Általér Környezetvédelmi Modellterület néhány talajtípusán. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 510-513. ISSN 0002-1873

TATÁR, LÁSZLÓ and TATÁRNÉ MAKAY, PIROSKA (1983) A műtrágyázás hatása a nyírségi kovárványos barna erdőtalajok pH-értékének változására. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 394-397. ISSN 0002-1873

TATÁRNÉ MAKAY, PIROSKA and KLENCZNER, IMRE (1983) Adatok a homoktalajok szervesanyag tartalmának növelésére kéreghulladék felhasználásával. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 374-377. ISSN 0002-1873

TRASER, GYÖRGY (1983) Talajinszekticidek hatása a talajfaunára. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). p. 598. ISSN 0002-1873

Tarnai, Andor (1983) A Budapest–Németújvári Sermones Dominicales (Vázlat). Irodalomtörténeti Közlemények, 87. pp. 23-31.

Tarnai, Andor (1983) Die Universitätsdruckerei von Buda um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert. In: Wissenschaftszentren und geistige Wechselbeziehungen zwischen Mittel- und Südosteuropa vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts (8). Oldenbourg–Verlag für Geschichte und Politik, München–Wien, pp. 60-64.

Tarnai, Andor (1983) Jókai-kódex, XIV–XV. század: A nyelvemlék betűhű olvasata és latin megfelelője (recenzió). Magyar Könyvszemle, 99. pp. 210-212.

Tarnai, Andor (1983) Karácsonyi János és Békés megye. In: Karácsonyi János történetíró, akadémikus, címzetes püspök születésének 125. évfordulója tiszteletére rendezett emlékülés előadásai. Békés Megyei Tanács VB Tudományos Koordinációs Bizottsága,, Gyula, pp. 1-22.

Tolnai, L. and Kertész, L. and Szász, András and Kojnok, J. (1983) The changes of the electron states depending on the depth of surface layers of Al-based alloys. VACUUM, P18. pp. 59-61. ISSN 0042-207X

TÓTH, BÉLA (1983) Erdészeti kutatások és feladatok a talaj-környezetvédelem területén. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 337-343. ISSN 0002-1873

TÓTH, SEBESTYÉN (1983) Az erózió gazdasági hatásai az északi táj lejtős területű mezőgazdasági nagyüzemeiben. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 358-359. ISSN 0002-1873

TÓTH, SEBESTYÉN (1983) Jól szervezett rekultivációs tevékenységet a talaj környezetvédelme érdekében. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 383-386. ISSN 0002-1873

Tóvári, Judit (1983) Borsod-Abaúj-Zemplén megye műemléki bibliográfiája. Építészeti archívum (2). Herman Ottó Múzeum, Miskolc. ISBN 963 01 5433 1

Tüskés, Gábor (1983) Figures of Rhythm : The Art of András Ősze. NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 24 (91). pp. 177-180. ISSN 0028-5390

Tüskés, Gábor (1983) Ősze András és a Gilgames. BÉCSI NAPLÓ (WIEN), 4 (2).

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1983) Osteuropa. In: Wehrkirchen in Europa : Eine Bild-Dokumentation. Echter Verlag GmbH, Würzburg, pp. 144-155. ISBN 9783429008185

U

Uhrin, Béla (1983) Minkowski's convex body theorem and the measure of covering Rn by a set. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 29. pp. 115-121. ISSN 0133-7459

V

VERMES, LÁSZLÓ and SZLÁVIK, ISTVÁN (1983) A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági elhelyezésének hazai lehetőségei az eddigi kísérletek tükrében. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 468-471. ISSN 0002-1873

VIRÁG, LAJOS and LUKACSOVICS, FERENC (1983) Borászati üzemek környezetszennyező hatásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 436-437. ISSN 0002-1873

VIRÁGH, KLÁRA and FEKETE, GÁBOR (1983) Herbicidekkel előidézett degradáció legelő növényzetének struktúrájában. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 554-559. ISSN 0002-1873

Varga, András (1983) Die Publikationsdaten der Folia Historico-naturalia Musei Matraensis. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 7-10. ISSN 0134-1243

Varga, András (1983) Madártani feljegyzéseim (1960—1980 között). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 8. pp. 169-171. ISSN 0134-1243

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1983) Emlékülés Ballenegger Róbert születésének 100. évfordulóján. Budapest, 1982. december 14. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 609-610. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1983) A talaj vízgazdálkodása és a környezetvédelem. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 438-447. ISSN 0002-1873

VÖRÖS, JÓZSEF (1983) Mezőgazdasági talajok fokozódó biológiai szennyeződése Sclerotinia sclerotiorummal. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 426-429. ISSN 0002-1873

W

Wei, V. K. and Hwang, F. K. and T. Sós, Vera (1983) Optimal Sequencing of Items IN A Consecutive-2-out-of-n System. IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY, 32 (1). pp. 30-33. ISSN 0018-9529

Z

ZENTAY, TIBOR (1983) A talaj környezetvédelmének geológiai kérdései. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 489-491. ISSN 0002-1873

ZENTAY, TIBOR and RISCHÁK, GÉZA (1983) A Duna-Tisza közi homoktalajok és fekvő kőzeteik talajásványtani és kémiai vizsgálata I. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 177-192. ISSN 0002-1873

ZENTAY, TIBOR and RISCHÁK, GÉZA (1983) A Duna-Tisza közi homoktalajok és fekvő kőzeteik talajásványtani és kémiai vizsgálata II. Agrokémia és talajtan, 32 (1-2). pp. 193-205. ISSN 0002-1873

ZSILÁK, GYÖRGY LÁSZLÓ and JÓZSA, GÁBOR (1983) Veszélyes hulladékok elhelyezésének komplex földtani előkészítése. Agrokémia és talajtan, 32 (3-4). pp. 484-489. ISSN 0002-1873

Zoltán, András (1983) К предыстории русск. государь. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 29. pp. 71-110. ISSN 0039-3363

Zoltán, András (1983) Российская грамматика А. А. Барсова. Подготовка текста и текстологический комментарий М. П. Тоболовой. Под редакцией и с предисловием Б. А. Успенского. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1981. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 29. pp. 273-276. ISSN 0039-3363

Zoltán, András (1983) Grigorij Kotošixin, O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča. Edited with a commentary by A.E. Pennington. Oxford 1980. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 29. pp. 269-273. ISSN 0039-3363

Á

Ábrahám, A. (1983) Ultrastructural Studies on the Gastrointestinal Nervous System of Helix pomatia. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 29 (1-4). pp. 129-136. ISSN 0563-0592

This list was generated on Tue May 21 22:55:18 2024 CEST.