REAL

Items where Year is 1985

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 254.

Article

UNSPECIFIED (1985) Az UVATERV története 1948-1985 között : A számítástechnika alkalmazása. UVATERV Műszaki Közlemények, 17.18. pp. 121-135. ISSN 0133-3208

ABDEL-MOTTALEB, M.A. and OMAR, M.A. and DORRA, M.D.M. and MAKLED, F.M.A. (1985) Nátriumsók hatása árpa foszfor- és nitrogénfelvételére vizkultúrában. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 91-96. ISSN 0002-1873

ANTON, ATTILA (1985) A talajenzimek szerepe a talaj anyagforgalmában. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 475-485. ISSN 0002-1873

Almádi, László (1985) Adatok az Észak-Jászság flórájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 25-30. ISSN 0134-1243

Andorka, Rudolf (1985) Társadalmi szervezet, mobilitás és életmód az ezredfordulón. MAGYAR TUDOMÁNY, 30(92) (7-8). pp. 518-527. ISSN 0025-0325

Angelova, G. (1985) Таблицы конъюнктивных запросов и их применение = Tableaux and their applications - Konjuktív lekérdezési táblázatok és alkalmazásaik. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 33. pp. 7-27. ISSN 0133-7459

Arató, Miklós (1985) О наблюдении авторегресий высших порядков с непрерывным временем в дискретных точках = Continuous time autoregression processes with discrete time observations = Folytonos idejű magasabbrendű autoregressziók megfigyelése diszkrét pontokban. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 32. pp. 5-12. ISSN 0133-7459

Aszalós, János and Jávor, András (1985) A számítógép mint szakértő. Élet és Tudomány, 1985 (15). pp. 456-457. ISSN 0013-6077

BICZÓK, G. and LÁSZTITY, B. and BÉKÉSSY, A. and RUDA, M. (1985) Modelling of dry matter and nutrient accumulation by winter wheat. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 108-119. ISSN 0002-1873

BOCZ, E. (1985) Soil fertility factors for the growth of Hungarian cereal production. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 20-23. ISSN 0002-1873

BOEHNCKE, E. (1985) The role of animals in an organic agricultural system. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 145-155. ISSN 0002-1873

BORNEMISZA, ELEMÉR (1985) Közép-amerikai talajtani problémák és gyakorlati vonatkozásaik. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 185-190. ISSN 0002-1873

BREZOVCSIKNÉ ANTAL, MÁRIA and ANTON, ATTILA (1985) Különböző magyarországi talajok szacharázaktivitásának összehasonlító vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 67-79. ISSN 0002-1873

Babai, László and T. Sós, Vera (1985) Sidon sets in group and induced subgraphs of Cayley graphs. EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 6 (2). pp. 101-114. ISSN 0195-6698

Benda, Kálmán (1985) Csöbörcsök : Egy tatárországi magyar falu története a 16-18. században = Csöbörcsök : Histoire d'un Village Hongrois en Pays des Tatares. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 119. (4.). pp. 895-916. ISSN 0039-8098á

Berényi, József and Kecskeméti, Tibor (1985) Beköszöntő, előszó. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, S1. pp. 5-6. ISSN 0134-1243

Bondár, Mária (1985) Rézkori idol Nagytarcsáról = Kupferzeitliches Idol von Nagytarcsa. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 112. pp. 206-209. ISSN 0003-8032

Borzsák, István (1985) Klasszikus kéziratok másolási hibái mint a vulgáris latin megismerésének egyik forrása. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (2). pp. 211-216. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1985) Weinstock István ébresztése. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (2). pp. 241-242. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1985) A klasszika-filológia az Eötvös-Collegiumban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (2). pp. 249-257. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1985) A tacitusi Agricola szöveghagyományához. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (2). pp. 203-209. ISSN 0003-567X

Bukovski, N. (1985) An experience with dynamic data independence. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 32. pp. 13-25. ISSN 0133-7459

Burger, Kálmán (1985) A Mössbauer spektroszkópia alkalmazásának újabb lehetőségei. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 40 (8). pp. 309-315. ISSN 0025-0163

Burger, Kálmán and Nemesné Vértessy, Zsuzsanna and Vértes, Attila and Afanaszov, M. J. (1985) Az antimon oxidációs állapota a különböző összetételű antimon-szulfidokban. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 91 (8). pp. 356-358. ISSN 0025-0155

Bárd, Károly (1985) A tárgyalás kettéosztásáról. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 40 (1). pp. 14-21. ISSN 0021-7166

Bónis, Ferenc (1985) Kodály - a Kalevala bűvöletében. FORRÁS : SZÉPIRODALMI, SZOCIOGRÁFIAI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 17 (2). pp. 42-43. ISSN 0133-056X

CANNELL, R.Q. (1985) Crop establishment in relation to soil conditions and cultivations. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 28-48. ISSN 0002-1873

CSILLAG, JULIANNA (1985) Talajoldat, vizes talajkivonatok és természetes vizek elektrolit-összetétele. (Szakirodalmi áttekintés a kémiai speciation módszerről). Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 199-208. ISSN 0002-1873

CSILLAG, JULIANNA and DARAB, KATALIN (1985) Számítógépes modell az ionok elektrosztatikai kölcsönhatásainak tanulmányozására telítési talajkivonatokban. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 27-52. ISSN 0002-1873

Csikós-Nagy, Béla (1985) A Magyar Közgazdasági Társaság kettős évfordulója. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 32 (7-8). pp. 995-997. ISSN 0023-4346

DARAB, KATALIN (1985) Környezetkímélő mezőgazdasági rendszerek. Tudományos értekezlet, Budapest, 1984. szeptember 10. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 239-242. ISSN 0002-1873

DAVIS, J.S. (1985) Impact of agriculture on surface and ground water: a comparative study on conventional and organic farming. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 181-196. ISSN 0002-1873

DEBRECZENI, B. (1985) Research in agricultural chemistry in Hungary. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 120-124. ISSN 0002-1873

DEBRECZENI, ISTVÁN (1985) A kukoricában levő növényi táplálóanyagok (NPK) energetikai értékelése. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 80-90. ISSN 0002-1873

DEBRECZENI, ISTVÁN and IZSÁKI, ZOLTÁN (1985) Bőrgyári szennyvíziszap hatása a növények elemi összetételére. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 421-432. ISSN 0002-1873

Dang, Van Hung (1985) Notes on trace languages, projection and synthesized computation systems. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 32. pp. 87-104. ISSN 0133-7459

De Wilde, J.J. and Van Goethem, J. L. and Marquet, R. (1985) The distribution of the species of the genus Deroceras Rafinesque, 1820 in Belgium (Gastropoda, Pulmonata, Agriolimacidae). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 103-114. ISSN 0134-1243

Demetrovics, J. and Ho, Thuan and Nguen, Thanh Thuy (1985) Optimization of selections in relational expressions. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 32. pp. 27-49. ISSN 0133-7459

Demetrovics, J. and Ho, Thuan and Nguyen, Xuan Huy and Le, Van Bao (1985) Balanced relation scheme and the problem of key representation. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 32. pp. 51-80. ISSN 0133-7459

Demetrovics, János and Füredi, Zoltán and Katona, Gyula (1985) MINIMUM MATRIX REPRESENTATION OF CLOSURE OPERATIONS. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS, 11. pp. 115-128. ISSN 0166-218X

Dömölki, Andrea (1985) Számítástechnikai oktatás az ipar szolgálatában. Ipari Szemle, 5 (3). pp. 66-69.

E. Kovács, Péter (1985) Kassa város egyházi kiváltságai a 13. században. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 35 (4). pp. 35-41. ISSN 0457-6047

Edlinger, K. (1985) Ökologische und chemische Aspekte des physiologischen Farbwechsels von Haminea navicula (Da Costa 1778) (Mollusca - Opisthobranchia). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 87-102. ISSN 0134-1243

Endes, Mihály (1985) A Kiskörei-víztároló gerincesállat-világa. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 131-148. ISSN 0134-1243

Endrődi, Sebő (1985) A Börzsöny-hegység bogárfaunája, XIII. Phytophaga II. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 31-44. ISSN 0134-1243

Engel, Pál (1985) Nagy Lajos bárói. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 28 (3). pp. 393-413. ISSN 0040-9634

Engel, Pál (1985) Ung megye településviszonyai és népessége a Zsigmond-korban (Adatok Magyarország középkori demográfiájához). SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 119 (4). pp. 941-1005. ISSN 0039-8098

Erdős, Pál and Fowler, J. C. and T. Sós, Vera and Wilson, R. M. (1985) ON 2-designs. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A, 38 (2). pp. 131-142. ISSN 0097-3165

Erdős, Péter and Frankl, Péter and Katona, Gyula (1985) Extremal hypergraphs problems and convex hulls. COMBINATORICA, 5 (1). pp. 11-26. ISSN 0209-9683

Erdős, Péter and Győri, Ervin (1985) Any four independent edges of a 4-connected graph are contained in a circuit. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA, 46 (3-4). pp. 311-313. ISSN 0236-5294

FADL, A.E. (1985) Néhány szudáni agyag- és magyarországi szikes talajszerkezetének problémái. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 3-16. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY (1985) Herke Sándor: Szikes talajok javítása és hasznosítása a Duna völgyében (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). p. 494. ISSN 0002-1873

FOWDEN, L. (1985) An introduction to field crop production in the United Kingdom. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 5-8. ISSN 0002-1873

FRENYÓ, VILMOS (1985) Nitrifikálás talajbaktériumok nélkül? Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 171-178. ISSN 0002-1873

Falusné Szikra, Katalin (1985) Small enterprises in private ownership in Hungary. ACTA OECONOMICA, 34 (1-2). pp. 13-26. ISSN 0001-6373

Fehér M., István (1985) Heideggers politisches Intermezzo: Rektor der Universität Freiburg. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 19. pp. 123-148. ISSN 0524-9023

Fleischer, Tamás (1985) Gondolatok a tervezés, a közúthálózatfejlesztés és az értékelés témaköréhez. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 35 (7). pp. 317-320. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1985) Iparkitelepítés és infrastruktúra. IPARGAZDASÁG, 37 (5). pp. 1-7. ISSN 0021-0749

FÜLEKY, GYÖRGY (1985) Krámer Mihály 1920- 1985. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0002-1873

Füköh, Levente (1985) A new Daudebardia species of Holocene from the Bükk Mountains (North Hungary). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 15-16. ISSN 0134-1243

Füköh, Levente and Krolopp, Endre (1985) A Kőlyuk II-barlang (Hillebrand Jenő-barlang) csigafaunája. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 17-24. ISSN 0134-1243

Fülöp, Mihály (1985) A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés. KÜLPOLITIKA : A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA, 12 (4). pp. 124-155. ISSN 0133-0616

GREENWOOD, D.J. (1985) Modelling and prediction of crop nitrogen requirements. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 104-107. ISSN 0002-1873

GYŐRFFY, B. (1985) Crop rotation and monoculture in corn production. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 53-56. ISSN 0002-1873

GYŐRI, D. and KISFALUSI, F. and PALKOVICS, M. (1985) The influence of acidity on soil fertility. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 73-76. ISSN 0002-1873

GYŐRI, DÁNIEL and PALKOVICS, MIKLÓSNÉ and NÁDASYNÉ IHÁROSI, ERZSÉBET (1985) Rozsdabarna erdőtalaj P-,K- és Ca-szolgáltató képességének vizsgálata EUF-módszerrel. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 387-396. ISSN 0002-1873

Glatz, Ferenc (1985) Pamlényi Ervin halálára. SZÁZADOK, 119 (3). pp. 599-607. ISSN 0039-8098

Gunda, Béla (1985) Hajdúsági kántálók egy bükki faluban. MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI, 1985 (23.). ISSN 0540-3391

Gál, Anna (1985) О сложности реализации одной треугольной матрицы вентильными схемами разной глубины = On the complexity of realization of a triangle-matrice by gate circuits of different depths = Egy háromszögmátrix bonyolultsága különböző mélységű kapuhálózatokkal való realizálása esetén. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 32. pp. 81-85. ISSN 0133-7459

Gállos, Erzsébet (1985) Géporvos? : Beszélgetés dr. Jávor András főorvossal. Élet és Tudomány, 1985 (15). p. 455. ISSN 0013-6077

Göbl, Gábor and Barsi, Béla (1985) Meggondolások a myocardiális infarctus acut szakában a homeostasist befolyásoló terápiás eljárásokkal kapcsolatban = Considerations in the acute phase of myocardial infarction concerning therapeutic procedures influencing the hemostasis. MAGYAR MENTÉSÜGY, 5 (2). pp. 63-64. ISSN 0209-7060

Görcs, Tamás J. and Liposits, Zsolt and Palay, Sanford L. and Chan-Palay, Victoria (1985) Serotonin neurons on the ventral brain surface. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 82 (21). pp. 7449-7452. ISSN 1091-6490

HADZSIJANAKIJEV, J.A. (1985) Az altalajlazítás hatása felszínén glejes, pszeudopodzolos barna erdőtalaj egyes vízgazdálkodási tulajdonságaira és termékenységére. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 191-198. ISSN 0002-1873

HARGITAI, L. (1985) Foreword. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). p. 4. ISSN 0002-1873

HARGITAI, L. (1985) Soil organic matter and soil fertility. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 24-27. ISSN 0002-1873

Harmatta, János (1985) Avar rovásírásos tárgyfeliratok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32. pp. 57-72. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1985) A Budapesti Történeti Múzeum avar rovásírások feliratai. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (1). pp. 46-56. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1985) Európa nyelvei és népessége a középkori paleolithikumban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (2). pp. 244-248. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1985) Venetica I. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (2). pp. 187-201. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1985) Újabb avar rovásirásos tárgyfeliratok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (2). pp. 217-226. ISSN 0003-567X

Hoang, Kiem and Pham, Ngoc Khoi (1985) An efficient synthesis of image matching algorithms. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 32. pp. 123-140. ISSN 0133-7459

Holl, Imre (1985) Dunántúli kályhacsempék = Kacheln in Transdanubien. A Veszprém megyei múzeumok közleményei, 17. pp. 209-220. ISSN 0506-8088

Holl, Imre (1985) Mittelalterliche Dorfgrundrisse in Ungarn. MITTEILUNGEN DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 14. pp. 243-249. ISSN 0133-6924

Horváth, Zoltán and Lindner, András (1985) Páris György a TII igazgatója. HVG, 1985 (14.dec). pp. 121-123.

Hubert, Ildikó (1985) Maróti Gyula–Révész László: Öt évszázad a magyar énekkari kultúra történetéből. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 214-215. ISSN 0209-4800

Húbert, Ildikó (1985) Az Útitárs című imakönyv első kiadása (1639). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 101 (1). pp. 58-62. ISSN 0025-0171

JOLÁNKAI, M. (1985) Differences in fertilizer response due to winter wheat varieties. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 57-59. ISSN 0002-1873

Jakucs, Pál (1985) Az erősödő savasodás hatása a természetes élővilágra. MAGYAR TUDOMÁNY, 92 (10). pp. 731-741. ISSN 0025-0325

Jankovics, József (1985) Kemény János versei és a halálával kapcsolatos alkalmi költemények. Irodalomtörténeti Közlemények, 89 (1). pp. 101-115.

Jankovics, József (1985) XVI–XVII. századi ráolvasások Máriássy József lógyógyászati kéziratában. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 21. pp. 55-61.

KERÉNYI, ATTILA (1985) Szabadföldi talajeróziós kísérletek Tokaj-Hegyalján. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 367-386. ISSN 0002-1873

KIRÁLY, Z. (1985) Balancing chemical and non-chemical methods to manage plant diseases, pests and weeds. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 156-164. ISSN 0002-1873

KRAMER, MIHÁLY and FÜLEKY, GYÖRGY (1985) Keresztény Béla (1924- 1980) agrokémiai-talajtani munkássága. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 433-445. ISSN 0002-1873

Karabutov, N.N. and Hadrevi, I. (1985) Исследование стохастической устойчивости адаптивных наблюдателей с помощью векторных функций ляпунова = Stochastic stability of adaptive observers using vector Ljapunov functions = Adaptív megfigyelők sztochasztikus stabilitása vektor Ljapunov függvények segítségével. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 33. pp. 29-35. ISSN 0133-7459

Katona, Gyula (1985) Probabilistic Inequalities from Extremal Graph Results (A Survey). NORTH-HOLLAND MATHEMATICS STUDIES, 118 (C). pp. 159-170. ISSN 0304-0208

Keveházi, Katalin and Monok, István (1985) XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences rendház könyvtárában. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 21. pp. 121-128. ISSN 0586-3708

Kiss, Lajos (1985) Barangolás földrajzi neveink világában. MAGYAR NYELVŐR, 109 (3). pp. 359-366. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1985) Ismerem még szilvafa korából. MAGYAR NYELVŐR, 109 (4). ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1985) Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 87 (1). pp. 262-263. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1985) Szőlőmunkák magyar megnevezései 1520-21-ben. MAGYAR NYELVŐR, 109 (1). pp. 112-113. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1985) Újonnan községgé alakított településeink: Sátorhely és Szárliget. MAGYAR NYELVŐR, 109 (2). pp. 243-245. ISSN 0025-0236

Kollar, J. and Kojnok, J. and Kertész, L. and Tóth, P. and Szász, András (1985) Do dilute aluminium alloys have a heat treatment memory? ALUMINIUM, 61. pp. 102-103. ISSN 0002-6689

Kordos, László (1985) Legányi Ferenc munkássága az ősgerincesek gyűjtésében. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 5-9. ISSN 0134-1243

Kordosné Szakály, Márta (1985) Legányi Ferenc munkássága a Természettudományi Múzeum Paleobotanikai gyűjteményének tükrében. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 1-4. ISSN 0134-1243

Kosáry, Domokos (1985) A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet és a korabeli gazdaságpolitikai törekvések Magyarországon, 1790-1848. VILÁGTÖRTÉNET, 7 (1). pp. 39-42. ISSN 0083-6265

Kovács, László (1985) Automated protocol verification. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 33. pp. 37-45. ISSN 0133-7459

Kovács, Margit (1985) A Sár-hegy növénytársulásai. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, S1. pp. 47-62. ISSN 0134-1243

Kristó, Gyula (1985) Az augsburgi csata (Veszprémy László) (recenzió). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 98 (2). pp. 467-469. ISSN 0017-6540

Kristó, Gyula (1985) Gellért püspök, valamint Péter és Aba Sámuel királyok viszonyának kérdéséhez. (Válasz Gerics Józsefnek.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 101 (2). pp. 170-180. ISSN 0025-0171

Kristó, Gyula (1985) A fekete magyarok és a pécsi püspökség alapítása. ACTA HISTORICA (SZEGED), 82. pp. 11-17. ISSN 0324-6965

Kubinyi, András (1985) A magyarországi orvos- és gyógyszerésztársadalom a Mohácsot megelőző évtizedekben. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 109-11. pp. 69-76. ISSN 0010-3551

KÁDÁR, I. and SARKADI, J. and THAMM, B. (1985) Some factors influencing the fertilizer requirement of winter wheat. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 95-103. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and CSATHÓ, PÉTER (1985) A szuperfoszfát tartamhatásának vizsgálata őszibúza-monokultúrában II. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 97-129. ISSN 0002-1873

KÁROLY, GABRIELLA and FERENCZI, MIKLÓSNÉ and BODOR, TAMÁS (1985) Gyomirtó szerek bomlásdinamikai vizsgálata három talajtípuson. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 53-66. ISSN 0002-1873

KÖVES-PÉCHY, KRISZTINA and CSATÓ, ZSUZSANNA (1985) Az Örmény Tudományos Akadémia Mikrobiológiai Intézete. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 209-210. ISSN 0002-1873

Kákosy, László (1985) Scond preliminary report on the Hungarian excavation in Thebes-West, Tomb N° 3 (eason 1984). ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 37 (Fasc.). pp. 295-305. ISSN 0001-5210

Kákosy, László and Gaál, Ernő (1985) First preliminary report on the Hungarian excavation in Thebes-West, Tomb 32. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 37 (Fasc.). pp. 13-22. ISSN 0001-5210

Kárász, Imre and Szakolczay, Róbert and Buschmann, Ferenc (1985) Rövid közlemények. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 149-152. ISSN 0134-1243

Köpeczi, Béla (1985) Az iskola és könyvtár. KÖNYVTÁROS, 35 (5). pp. 251-253. ISSN 0450-7886

Köpeczi, Béla (1985) The Conservative Tide and Western Intellectuals. NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 26 (100). pp. 34-45. ISSN 0028-5390

Köpeczi, Béla (1985) A jubiláló Magyar Könyvtárosok Egyesületének köszöntése. KÖNYVTÁROS, 35 (12). pp. 699-701. ISSN 0450-7886

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1985) IX. Műtrágyázási Világkongresszus. Budapest, 1984. június 11-16. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 211-238. ISSN 0002-1873

LOVEDAY, J. (1985) Sós és alkáli talajok Ausztráliában. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 179-184. ISSN 0002-1873

LUCONI, D.E. and LAVADO, R.S. (1985) Kénsavas kezelés hatása két argentin szikes talaj néhány kémiai tulajdonságára. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 453-456. ISSN 0002-1873

LÁNG, I. and HARNOS, Z. (1985) Economic and social constraints in establishing sustainable agricultural systems in Hungary. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 170-180. ISSN 0002-1873

LÁNG, I. and HARNOS, Z. and CSETE, L. (1985) Possibilities of biomass production and utilization in Hungary. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 9-19. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ (1985) A műtrágyázás hatása az őszi búza szemtermésére és néhány minőségi tulajdonságára. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 397-404. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and BICZÓK, GYULA and ELEK, ÉVA and RUDA, MIHÁLY (1985) A műtrágyázás hatása a kukorica fejlődésére és tápanyagforgalmára I. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 137-160. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and BICZÓK, GYULA and ELEK, ÉVA and RUDA, MIHÁLY (1985) A műtrágyázás hatása a kukorica fejlődésére és tápanyagforgalmára II. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 405-420. ISSN 0002-1873

MADAS, A. (1985) Crop nutrient suply in a sustainable agriculture. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 165-169. ISSN 0002-1873

MAKLED, F.M.A. and ABDEL-MOTTALEB, M.A. and SAYED-AHMED, M.M. (1985) Egyiptomi öntéstalajok kicserélhető Na%-ának és a vizes talajkivonatok elektromos vezetőképességének előzetes becslése. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 359-366. ISSN 0002-1873

MOORE, F.P.D. (1985) Soil loosening - The new technique. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 49-52. ISSN 0002-1873

Makó, Csaba (1985) Szervezeti innováció és a munkafolyamat társadalmi viszonyai. Valóság, 38 (2). pp. 57-63. ISSN 0324-7228

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1985) A taylorizmus hazai alkalmazásának kérdőjelei. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 32 (7-8). pp. 846-854. ISSN 0023-4346

Marx, György (1985) P.A.M. Dirac. MAGYAR TUDOMÁNY, 92 (5). pp. 393-395. ISSN 0025-0325

Meskó, Attila (1985) Radioaktív jelenségek és a Föld = Radioactivity and Earth's Internal Heat. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 109 (1). pp. 27-37. ISSN 0015-5411

Monok, István (1985) Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tom. XIX. kötet. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 9-10. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Dankanits Ádám: A hagyományos világ alkonya Erdélyben. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 44-45. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. Vál., bev. Veress Dániel. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). p. 53. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Kovács József László: Régen volt iskolák dicséretes törvényei. Zsámbék, 1984. (Zsámbéki füzetek 3.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 89 (3). pp. 376-378. ISSN 0021-1486

Monok, István (1985) Kutassátok az írásokat. Román krónikaírók munkáiból. Válogatta, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Pompiliu Teodor. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). p. 106. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Rétyi Péter naplója. Előszó jegyzetek: Maria Ursutiu. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 159-160. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Szakály Ferenc: Török megszállás alatt (1543–1686). SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1985. pp. 173-174. ISSN 0237-3742

Monok, István (1985) Székely oklevéltár. Udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek, 1569–1591. Közzéteszi: Demény Lajos és Pataki József. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 177-178. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Utazások a Török Birodalomban. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 194-195. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Vita Zsigmond: Művelődés és népszolgálat. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 202-203. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703–1708. I. 1703–1705. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7. (3-4.). pp. 205-206. ISSN 0209-4800

Muniz, E. and Fonfria, M. and De la Cantera, J. (1985) Experiences in the use of two database management systems for microcomputers. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 32. pp. 141-153. ISSN 0133-7459

Mócsy, András (1985) Aelius Triccianus származása. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 112. pp. 165-168. ISSN 0003-8032

Mócsy, András (1985) Szakirodalom - akadályokkal. A külföldi szakirodalom hozzáférhetőségéről. MAGYAR TUDOMÁNY, 30(92) (4). pp. 304-308. ISSN 0025-0325

Móra, László (1985) Egy tudós könyvtára egész életén át gyarapszik. KÖNYVTÁROS, 4. pp. 192-196. ISSN 0450-7886

Müller, H. and Kirchmayr, H. and Szász, András and Kojnok, J. (1985) Soft X-ray spectroscopy of Ce(Al, Cu)2 and Ce(Al, Ni)2. PHYSICA B - CONDENSED MATTER, 130B. pp. 59-60. ISSN 0921-4526

NGUYEN, THI DAN and NGUYEN, VAN TRUONG (1985) Mulcs alkalmazásának hatása vietnami vörösbarna latosol fizikai és vízgazdálkodási sajátságaira. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 449-452. ISSN 0002-1873

NGUYEN, THI DAN and PRIHAR, S.S. and GAJRI, P.R. (1985) A kukorica fejlődése és tápanyagfelvétele különböző N-adagok és vízellátás hatására. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 161-170. ISSN 0002-1873

NYIRI, L. (1985) Research work and development for protecting and increasing the fertility of the soil by complex amelioration. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 84-89. ISSN 0002-1873

Nagy, László and Horváth, István and Gajda, Tamás and Burger, Kálmán (1985) A laktobionsav mangánkoplexeinek elektrokémiai vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 91 (9). pp. 393-398. ISSN 0025-0155

Nguyen, Cong Thanh (1985) La non-stabilité negative implique des périodes doubles. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 33. pp. 47-54. ISSN 0133-7459

Niederhauser, Emil (1985) A nemzeti megújulás - az ideológiai átmenet egyik törvényszerűsége Közép- és Délkelet-Európában. VILÁGTÖRTÉNET, 7 (1). pp. 43-52. ISSN 0083-6265

Németh, G. Béla (1985) Az egyetemesség igénye. FILMVILÁG, 28 (2). pp. 2-5. ISSN 0428-3872

Németh, G. Béla (1985) Szerep és szembenézés. VIGILIA, 50 (6). pp. 471-474. ISSN 0042-6024

Németh, G. Béla (1985) A kiegyezés kori polgárosodás és a liberális sajtó kétarcúsága. MAGYAR TUDOMÁNY, 30 (1). pp. 15-25. ISSN 0025-0325

Németh, G. Béla (1985) A nyelv újítója - a művelődés újítója. MAGYAR NYELVŐR, 109 (4). pp. 385-391. ISSN 0025-0236

Obál, F. and Rubicsek, G. and Alföldi, P. and Sáry, Gyula and Obál, F. (1985) Changes in the brain and core temperatures in relation to the various arousal states in rats in the light and dark periods of the day. PFLÜGERS ARCHIV - EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY, 404 (1). pp. 73-79. ISSN 0031-6768

Obál, F. and Török, A. and Alföldi, P. and Sáry, Gyula and Hajós, M. and Penke, Botond (1985) Effects of intracerebroventricular injection of Delta Sleep-Inducing Peptide (DSIP) and an analogue on sleep and brain temperature in rats at night. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 23 (6). pp. 953-957. ISSN 0091-3057

Orbán, Sándor (1985) A Sár-hegy mohaflórája. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, S1. pp. 39-46. ISSN 0134-1243

PAIS, ISTVÁN (1985) Szabó S. András: Radioökológia és környezetvédelem (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). p. 497. ISSN 0002-1873

PIDGEON, J.D. (1985) Soil management for intensive cereal production. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 77-83. ISSN 0002-1873

Pach, Zsigmond Pál (1985) A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet megkésésének problémája a magyar fejlődésben. VILÁGTÖRTÉNET, 7 (1). pp. 53-65. ISSN 0083-6265

Padisák, Judit (1985) Population dynamics of the dinoflagellate Ceratium hirundinella in the largest shallow lake of Central Europe, Lake Balaton, Hungary. FRESHWATER BIOLOGY, 15. pp. 43-52. ISSN 0046-5070

Pajs, Júlia and Papp, Ferenc and Tüske, Margit (1985) A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótára. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 17 (64-65). pp. 573-587. ISSN 0350-2430

Papp, Ferenc and Hexendorf, Edit (1985) Magyar szókincs a könyvnyomtatástól napjainkig — számítógépre tervezve. MAGYAR TUDOMÁNY, 30. pp. 36-40. ISSN 0025-0325

Pardavi-Horváth, M. and Vértesy, Gábor (1985) Temperature-dependence of coercivity of epitaxial magnetic garnet-films. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 58 (10). pp. 3827-3832. ISSN 0021-8979

Peeva, K.G. (1985) On fuzzy automata and fuzzy grammars. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 33. pp. 55-67. ISSN 0133-7459

Pelyvás, István and Sztaricskai, Ferenc and Bognár, Rezső and Neszmélyi, András (1985) Azido-dezoxi-5-enopiranozidok átalakítása karbociklusos vegyületekké. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 91 (11). pp. 522-525. ISSN 0025-0155

Pham, Ngoc Khoi (1985) A data structure for quadtree codes and application. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 32. pp. 106-121. ISSN 0133-7459

Pozder, Miklós (1985) Kempelen Lajos (Ludwig von Kempelen). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 11-14. ISSN 0134-1243

Pozder, Miklós (1985) A Sár-hegy és szőlői. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, S1. pp. 63-72. ISSN 0134-1243

Pécsi, M. and Gerei, L. (1985) A domborzat hatása a magyarországi szikes talajok kialakulására = Influence of Topography on Formation of Salt-Affected Soils in Hungary. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 109 (2). pp. 100-110. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1985) Búcsúbeszéd Szádeczky-Kardoss Elemér akadémikus ravatalánál. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 109 (4). pp. 373-375. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1985) Talajtípusok a Nagyalföldön. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 33 (3). pp. 187-195. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1985) Tájtípusok a Nagyalföldön = Landschaftstypen in der Grossen Tiefebene. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 109 (3). pp. 187-195. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1985) A XXVII. Földtani kongresszus Moszkvában. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 34 (4). pp. 535-536. ISSN 0015-5403

Réger, Zita (1985) Beszámoló a “Halmozottan hátrányos helyzet és a nyelvi fejlettség” című folyamatban lévő kutatási projektum néhány eredményéről. MŰHELYMUNKÁK A NYELVÉSZET ÉS TÁRSTUDOMÁNYAI KÖRÉBŐL, 1. pp. 87-118. ISSN 0237-4226

SARKADI, JÁNOS and BALLA, ALAJOSNÉ and MIKLAYNÉ TÜDŐS, ESZTER (1985) Műtrágyázási tartamkísérletek eredményei egy mezőföldi mészlepedékes csernozjom talajon II. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 130-136. ISSN 0002-1873

SINGH, S.P. and PAL, B. (1985) A sófelhalmozódás vizsgálata homokos vályogtalajokban négyelektródás szondával. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 17-26. ISSN 0002-1873

STAUB, H.A. (1985) Western experience with the costs and benefits of organic agriculture. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 129-144. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, P. (1985) Clay mineral content of soil and fertilizer use. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 65-72. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, PÁL and DOMBÓVÁRI, LÁSZLÓNÉ (1985) A talajok agyagásvány-társulásainak térképe. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 317-330. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, PÁL and KÁLMÁN, ALAJOS and KÓNYA, KATALIN (1985) Hazai talajok K-szolgáltató és K-kötő ásványainak aránya. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 331-342. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, I. (1985) Foreword. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). p. 128. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1985) C. Rauta, S. Carstea: A talaj szennyeződésének megelőzése és ellenőrzése (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 251-252. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1985) K. S. Dargan et al.: Crop production in salt affected soil (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 253-255. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1985) Sandu, Gh.: Sós és alkáli talajok a Román Népköztársaságban és javításuk (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 495-496. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1985) A talajok szikesedési és sziktelenedési folyamatainak elméleti alapjai (Könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 249-250. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and SZEGI, JÓZSEF (1985) 20 éves a Kubai Tudományos Akadémia Talajtani Kutató Intézete. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 446-448. ISSN 0002-1873

SZEGI, J. and GULYÁS, F. and FÜLEKY, G. (1985) Some soil biological questions of intensive fertilization. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 60-64. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1985) E. M. Samojlova: Pocvoobrazujuscsnye porody (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 256-258. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1985) Oxidásványok a talajokban. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 457-474. ISSN 0002-1873

SZILI-KOVÁCS, TIBOR (1985) A szennyvíziszap-elhelyezés talajmikrobiológiai problémái. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 486-493. ISSN 0002-1873

SZÁSZ, GÁBOR (1985) A talaj vízkészletében bekövetkező változás modellezése és becslése különböző termesztett növénykultúrák alatt. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 300-316. ISSN 0002-1873

Scepanovic, R.L. (1985) О линейной сложности реализации некоторых операторов сдвига = Linear complexity of some translation operators = Bizonyos eltolás operátorok realizációinak lineáris komplexitása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 33. pp. 69-85. ISSN 0133-7459

Shtrakov, S. (1985) On the c-separable and dominant sets of variables for the functions. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 32. pp. 155-161. ISSN 0133-7459

Solti, Béla (1985) Vergleichende osteometrische Untersuchungen über den Körperbau europäischer Grossfalken sowie dessen funktionelle Beziehungen. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 115-130. ISSN 0134-1243

Szabó, Árpád (1985) A tudománytörténet-írásról és a leghosszabb nap kérdésköréről. Tudománytörténet – Technikatörténet. A Tudománytani Szemelvények új folyama (3). pp. 1-17.

Szentmártoni Szabó, Géza (1985) Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dícséretek. Kálmáncsehi Márton: Reggeli éneklések. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 79-80. ISSN 0209-4800

Szigeti, Csaba (1985) Appendix Balassiana:Kronológia, tradíció, hagyománytudat a XVII. századi Balassi-követő nemesi költészetben. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 89 (6). pp. 675-687. ISSN 0021-1486

Szigeti, Jenő (1985) U-lifters of single morphisms in the category of F-algebras. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN, 32 (1-2). pp. 37-41. ISSN 0033-3883

Szili Kovács, Tibor (1985) A szennyvíziszap elhelyezés talajmikrobiológiai problémái. Agrokémia és Talajtan, 34 (3-4). pp. 486-493. ISSN 0002-1873

Szász, András (1985) One Possible Analytical Approximation of the Critical Point of the Three-Dimensional Ising Model. PHYSICA STATUS SOLIDI, 130. K97-K100. ISSN 0031-8957

Szász, András and Kertész, L. and Hajdu, J. and Kollar, J. (1985) The role of the electronic structure in the solid phase transitions in age-hardenable aluminium alloys. ALUMINIUM, 61. pp. 1-4. ISSN 0002-6689

Szász, András and Kojnok, J. (1985) Soft X-ray emission depth profile analysis: SXDA. APPLIED SURFACE SCIENCE, 24. pp. 34-56. ISSN 0169-4332

Székely, András (1985) A Sár-hegy kialakulása és felszíni formái. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, S1. pp. 7-38. ISSN 0134-1243

Szörényi, László (1985) A latin költészet helyzete Magyarországon a XIX. században. Irodalomtörténeti Közlemények, 89 (1). pp. 1-17.

Sőtér, István (1985) Arany János és a Bánk bán. FORRÁS : SZÉPIRODALMI, SZOCIOGRÁFIAI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 17 (3). pp. 61-65. ISSN 0133-056X

TODD, J. (1985) Ecologically based culture of foods: its systems and technologies. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 197-210. ISSN 0002-1873

Tarnai, Andor (1985) Bán Imre köszöntése. Studia Litteraria, 23. pp. 7-9.

Tarnai, Andor (1985) Mollay Károly: Német–magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig (recenzió). Filológiai Közlöny, 31.

Tarnai, Andor (1985) Varjas Béla (1911–1985). Irodalomtörténet, 67. pp. 770-771.

Tihanyi, László (1985) VI. Országos Térinformatikai Konferencia, Szolnok. Számítástechnika - Computer World, 11 (41). p. 4. ISSN 0237-7837

Tátrai, Gábor and Zalai K., László (1985) Hogyan öntsünk vészharangot? : Tudósítás az ELTE helyzetéről. Mozgó Világ, 11. pp. 106-109. ISSN 0324-4601

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1985) Fejezet a 18. századi vallási ponyvairodalom történetéből. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 89. pp. 415-436. ISSN 0021-1486

Tőkei, Ferenc (1985) Demokrácia és szocializmus Lukács György politikai filozófiájában. MAGYAR TUDOMÁNY, 30 (4). pp. 278-288. ISSN 0025-0325

VARRÓ, TIBOR and FILEP, GYÖRGY and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1985) Iontranszport különböző porozitású és nedvességtartalmú talajokban. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 343-358. ISSN 0002-1873

Varga, András (1985) Vásárhelyi István gyűjteménye a miskolci Herman Ottó Múzeumban IV. (Mollusca—Puhatestűek). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 53-60. ISSN 0134-1243

Varga, András (1985) A magyarországi Stylommatophorak tápcsatornájának anatómiai vizsgálata I. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 62-86. ISSN 0134-1243

Varga, L.Zs. (1985) Comments on a problem of continous and periodic functions. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 33. pp. 87-94. ISSN 0133-7459

Velinov, Y.P. (1985) Nets, polycategories and semantics of parallel programs. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 33. pp. 95-112. ISSN 0133-7459

Vu, Duc Thi (1985) Algorithms for finding minimal keys and antikeys of relational data bases. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 33. pp. 113-143. ISSN 0133-7459

Vu, Duc Thi (1985) Some special Sperner-systems. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 32. pp. 163-174. ISSN 0133-7459

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1985) Klimes-Szmik Andor 1910-1985. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 265-266. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1985) Magyarország 1 : 100 000 méretarányú agrotopográfiai térképe. Agrokémia és talajtan, 34 (1-2). pp. 243-248. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1985) Magyarország talajainak vízháztartási és anyagforgalmi típusai. Agrokémia és talajtan, 34 (3-4). pp. 267-299. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY and SZÛCS, LÁSZLÓ and ZILAHY, PÉTER and RAJKAI, KÁLMÁN and MURÁNYI, ATTILA (1985) Soil factors determining the agro-ecological potential of Hungary. Agrokémia és talajtan, 34 (sup). pp. 90-94. ISSN 0002-1873

Vámos, Éva and Szabadváry, Ferenc (1985) Egy korai nemzetközi tudományos konferencia és kísérlet nemzetközi tudományos társaság létrehozására. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-KOHÁSZAT, 118 (11). pp. 516-519. ISSN 0005-5670

Zellei, Gábor (1985) Iskola-számítógépek alkalmazása a Polgári Védelmi Kiképző Központ tanfolyamain. POLGÁRI VÉDELEM, 27 (3). p. 10.

Ács, Judit and Demeter, Attila and Varró, R. (1985) Data-Processing of Enzyme Immunoassay Measurements Using Programmable Desk-top Calculator. Annales Immunologiae Hungaricae, 25. pp. 399-408. ISSN 0570-1708

Újhelyi, Sándor (1985) Újabb adatok a Mátra tegzes faunájához. Az eddig ismert fauna áttekintése. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 10. pp. 45-52. ISSN 0134-1243

Book Section

Bartók, István (1985) Adalék a XVIII. századi magyar egyházi retorika történetéhez: Gombási István prédikációelméleti munkássága. In: Prodromus. Studium . ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék; MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 28-30. ISBN 963-01-5966-X

Cserbák, András (1985) Esküvői- és halotti koronák : adalékok a művelődéstörténeti háttérhez. In: Artes populares : a Folklore Tanszék évkönyve. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 55-106.

Erdős, Pál and Sárközy, A. and T. Sós, Vera (1985) Problems and Results on Additive Properties of General Sequences IV. In: Number theory : Proceedings of the 4th Matscience Conference held at Ootacamund, India, January 5–10, 1984. Lecture Notes in Mathematics (1122). Springer, Berlin; Heidelberg, pp. 85-104. ISBN 978-3-540-15222-4 (print); 978-3-540-39642-0

Farkas, József and Jármai, Károly and Szabó, László and Szabó, Ferenc (1985) Computerized optimum design of economic series of welded profiles for load-carrying structures. In: APMS-COMPCONTROL'85. OMIKK-Technoinform, Budapest, pp. 550-559. ISBN 963-592-450-X

H. Gyürky, Katalin (1985) Az üveg használata a középkori Magyarországon a régészeti leletek fényében = Gebräuche des Glasses in mittelalterlichen Ungarn in Spiegel der archäologischen Funde. In: Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 407-427.

Holl, Imre (1985) Középkori régészetünk módszertani kérdései. In: Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai. Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), Budapest, pp. 29-38. ISBN 963-673-438-0

Horváth J., József (1985) Az ókori görög és latin irodalom Magyarországon. Az 1536 és 1984 között magyarra lefordított önálló művek bibliográfiája. In: Ókori lexikon. Tudománytár, 4 . Könyvértékesítő Vállalat, Budapest.

Jármai, Károly (1985) CAD of welded plane frames. In: Fourth Joint Anglo-Hungarian Seminar on CAD. SZTAKI, Budapest, pp. 259-264. ISBN 963-311-235-4

Ritoókné Szalay, Ágnes (1985) Perchè un gruppo di studenti ungheresi scelsero come metà del loro studi l’Archiginnasio di Roma. In: Roma e l’Italia nel contesto della storia delle università Ungherese : atti del Seminario italo–ungherese di Storia delle Università, Roma, Villa Mirafiori 10–12 novembre 1981. Studi e Fonti per la Storia dell’Università di Roma (5). Ateneo, Roma, pp. 85-96.

Szujkóné Lacza, Júlia and Padisák, Judit and P. Komáromy, Zsuzsanna and Gönczöl, János and Révay, Ágnes and Babos, Lórántné and Verseghy, Klára and Rajczy, Miklós and Szerdahelyi, Tibor (1985) Biológiai kutatások 1. : A Természettudományi Múzeum Növénytára kutatásai. In: Tudományos kutatások a Kiskunsági Nemzeti Parkban (1975-1984). Hungexpo, Budapest, pp. 97-117. ISBN 963-7252-42-8

Tarnai, Andor (1985) G. J. Vossius retorikájának kolozsvári kiadásai. In: Tótfalusi Kis Miklós: Előadások. KLTE Könyvtára, Debrecen, pp. 151-157.

Conference or Workshop Item

Jármai, Károly (1985) Optimal design of the main trusses of belt conveyor bridges by microcomputer. In: XIV. Conference on Steel Structures, 1985.00.00, Košice.

Kálmán, László and Kornai, András (1985) Pattern matching: a finite-state approach to generation and parsing. In: Salzburg Generative Grammar Fiesta, 1985.00.00, Salzburg.

Padisák, Judit (1985) A fitoplankton szukcessziója. In: A cönológiai szukcesszió kérdései (szimpózium), 1982. szeptember 27-28., Budapest, Hungary.

Book

Klaniczay, Tibor (1985) Pallas magyar ivadékai. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

Makó, Csaba (1985) A taylorizmustól a munkaszervezeti reformokig. Szociológiai Tanulmányok, 27 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 3517 3

Makó, Csaba (1985) A társadalmi viszonyok erőtere: a munkafolyamat. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 221 528 1

This list was generated on Wed Jun 19 07:35:04 2024 CEST.