REAL

Items where Year is 1992

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 362.

A

A. Gergely, András (1992) Olthatatlan kíváncsiság, életminőség, intim struktúrák. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 286-288. ISSN 0237-7683

A. Gergely, András (1992) Település – közgazdaság – kultúra. Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 121-123. ISSN 0237-7683

ADAM, M. (1992) Javított szolonyec talajok víz- és sóforgalma a Dráva völgyében. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 345-350. ISSN 0002-1873

Almár, Iván and Illés-Almár, Erzsébet and Horváth, A. and Kolláth, Z. and Bisikalo, D.V. and Kasimenko, T.V. (1992) Improvement of the MSIS 86 and DTM thermospheric models by investigating the geomagnetic effect. Advances in Space Research, 12 (6). pp. 313-316. ISSN 0273-1177

Ambrus, András and Bánkuti, Károly (1992) Adatok a Nyugat-Dunántúl Odonata faunájának ismeretéhez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 167-171. ISSN 0134-1243

Ambrus, András and Bánkuti, Károly and Kovács, Tibor (1992) Adatok a magyarországi Cordulegaster fajok lárváinak anatómiájához (Odonata). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 177-180. ISSN 0134-1243

Andorka, Rudolf (1992) Szabadság és/vagy szeretet? : az erkölcs szerepe a modern piaci gazdaságban és demokratikus társadalomban. LELKIPÁSZTOR, 67 (3). pp. 96-97. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1992) Tudományos kutatás és etika. LELKIPÁSZTOR, 67 (11). pp. 379-381. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1992) A magyar társadalom állapota és változásai : az 1990. évi statisztikai évköny alapján. LELKIPÁSZTOR, 67 (2). pp. 59-60. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1992) A művi abortusz ─ a demográfia nézőpontjából. DIAKONIA: EVANGÉLIKUS SZEMLE : A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA, 14 (3). pp. 50-52. ISSN 0139-1593

Andorka, Rudolf and Gilyén, Elemérné (1992) Másfél év után. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 39 (11-12). pp. 511-512. ISSN 0041-3917

Anđelić, Marija and Janjatović, Vera and Merkulov, Ljiljana and Knežević, Aleksa and Kabić, Dragica (1992) Ispitivanje morfo-anatomske gradje interesantnih biljaka odredjenih fitocenoza Koviljskog rita = Investigation of morpho-anatomical structure of certain plant species belonging to phytocenosis of Koviljski rit. ZBORNIK RADOVA PRIRODNO MATEMATICKOG FAKULTETA-SERIJA ZA BIOLOGIJU, 22. pp. 63-68. ISSN 0352-1788

Arató, András (1992) Civil társadalom Lengyelországban és Magyarországon. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (2). pp. 53-80. ISSN 1216-1438

B

BALLA, ALAJOSNÉ and FÜLEKY, GYÖRGY (1992) Trágyázási tartamkísérletek rövid értékelése (1950-1985). Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 371-389. ISSN 0002-1873

BALTRUSCH, M. and HANEWALD, K. (1992) Mittelfristige Entwicklung der Stickstoffoxidkonzentration in Hessen. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 29-36. ISSN 0002-1873

BALÁZS, A. (1992) Luftbürtige Stickstoffeintrage an den Messtationen der "Waldökosystemstudei Hessen" und ihre Auswirkungen auf die Boden- und Quellwasserqualitat. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 47-54. ISSN 0002-1873

BONDOR, A. (1992) Waldschadensforschung in dem Forstwissenschaftlichen Institut in Ungarn. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 11-14. ISSN 0002-1873

BRECHTEL, H.M. (1992) Luftbürtige Stickstoffeintrage in Waldökosysteme in der Bundesrepublik Deitschland (West) sowie in West- und Mitteleuropa. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 37-46. ISSN 0002-1873

Baar, Kenneth K. (1992) A területrendezés dilemmái a demokratikus piacgazdaságokban. Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 88-99. ISSN 0237-7683

Babai, László and T. Sós, Vera (1992) Tibor Gallai, 1912-1992. COMBINATORICA, 12 (4). pp. 371-372. ISSN 0209-9683

Balogh, István and Gedeon, Péter and Molnár, Máté and Szabó, Máté and Kiss, József and Szoboszlai, György (1992) Politikatudományi Szemle - Könyvismertető. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (2). pp. 201-222. ISSN 1216-1438

Balázs, Lajos and Eislöffel, J. and Holl, András and Kelemen, János and Kun, Mária (1992) The Optical Counterpart of the IRAS Point Source 22343+7501 in LN 1251. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 255 (1-2). pp. 281-284. ISSN 0004-6361

Balázs, Mihály and Monok, István and Tar, Ibolya (1992) Az első magyar ars historica: Szamoskőzy István Giovanni Michaele Bruto történetírói módszeréről (1594-1598). Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, IV (27). pp. 49-86. ISSN 0865-0632

Barta, Györgyi (1992) Fordulóponton a magyar területfejlesztési politika, avagy szem elől veszítjük-e a francia mintát? Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 17-35. ISSN 0237-7683

Bartha, Csilla (1992) Sztenderdizáció és/vagy nyelvi asszimiláció? : Megjegyzések az erdélyi menekültek nyelvhasználatban észlelhető változásokról. In: Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Linguistica : Series A : Studia et dissertationes, 9 . MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, pp. 19-28. ISBN 9638461667

Bartók, Mihály and Zsigmond, Ágnes and Notheisz, Ferenc and Pálinkó, István (1992) Térkémiai tényezők szerepe az alkánok és a cikloalkánok fémkatalizátorokon végbemenő átalakulásaiban. In: A kémia újabb eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 7-76. ISBN 963-05-6309-6

Beck, Mihály and Braun, Tibor (1992) Forradalom a kémiában: a fullerének felfedezése. MAGYAR TUDOMÁNY, 37(99) (12). pp. 1415-1429. ISSN 0025-0325

Beluszky, Pál (1992) Budapest térbeni-társadalmi szerkezetének változásai. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 289-290. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál (1992) Budapest és a modernizáció kihívásai. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 15-54. ISSN 0237-7683

Benda, Kálmán (1992) Kókay György: Geschichte des Buchhandels in Ungarn (recenzió). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 96. (5-6). pp. 694-696. ISSN 0021-1486

Benda, Kálmán (1992) Pázmány Péter politikai pályakezdése. VIGILIA, 43 (4). pp. 225-229. ISSN 0042-6024

Benkő, János (1992) Investment Allocation Model at ABC Gelderland. In: Bulletin of the University of Agricultural Sciences. GATE, Gödöllő, pp. 103-111.

Bitay, Enikő (1992) Idei... HELLO CAD FANS, 8. p. 23. ISSN 1220-6768

Bitó, T. and Vajda, Gy. and Hajdu, J. and Pál, A. (1992) Cerebral and umbilical arterial blood flow velocity wave-form measurements in growth-retarded fetuses. Journal of Perinatal Medicine, 20 (S1). p. 267. ISSN 0300-5577

Bondár, Mária (1992) Korabronzkori kocsimodell Börzöncéről | Das frühbronzezeitliche Wagenmodell von Börzönce. Zalai Múzeum, 4. pp. 113-127. ISSN 0238-5139

Borzsák, István (1992) A cicerói De re publica palimpsestusának nyelvi sajátosságai. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 36 (1-2). pp. 58-64. ISSN 0003-567X

Bress, Dennis L. (1992) FileNet to Sign Pact with Hungarian Distributor Today. Los Angeles Times, 1992 (09.jan). p. 2.

Bruszt, László and Simon, János (1992) A Nagy Átalakulás : Elméleti megközelítések és állampolgári vélemények a demokráciáról és a kapitalizmusról. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (1). pp. 75-98. ISSN 1216-1438

Buczkó, Krisztina and Ács, Éva (1992) Preliminary studies on the periphytic algae in the branch-system of the Danube at Cikolasziget (Hungary). Studia Botanica Hungarica, 23. pp. 49-62. ISSN 0301-7001

BÁNSZKI, TAMÁS (1992) Az NPK- és Ca-trágyázás hatása szolonyeces réti talajon telepített gyepen. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 283-298. ISSN 0002-1873

BÍRÓ, BORBÁLA (1992) Az Azospirillum-növényoltás lehetőségei. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 390-398. ISSN 0002-1873

BÍRÓ, BORBÁLA (1992) Nitrogénkötő, növényi növekedést serkentő Azospirillum baktériumok. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 139-144. ISSN 0002-1873

Bán, Tamás and Bárd, Károly (1992) Az Európai Emberi Jogok Egyezménye és a magyar jog : 5., 6. és 7. cikkek. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 3 (6-7). pp. 3-162. ISSN 0866-6628

Bánkuti, Károly (1992) Adatok Magyarország Odonata faunájához II. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 173-176. ISSN 0134-1243

Bánkuti, Károly (1992) A Coenagrion ornatum (Sélys-Longchamps, 1850) és a Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) lárváinak anatómiai vizsgálata (Odonata). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 163-166. ISSN 0134-1243

Bánkuti, Károly (1992) Érsekvadkert környéke Odonata faunája. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 155-162. ISSN 0134-1243

Bárd, Károly (1992) Editor’s foreword : Vorwort des Herausgebers. In: Criminal Policy and the Rule of Law. Proceedings of criminology [Studien in Kriminologie] . Hungarian Society for Criminology, Budapest, pp. 3-6. ISBN 9630420643

Bárd, Károly (1992) Human Rights and Criminal Law. In: Criminal Policy and Sentencing in Transition: Finnish and Comparative Perspectives. University of Helsinki, Helsinki, pp. 201-212.

Bárd, Károly (1992) Sozialwissenschaften und Stafrechtspflege. In: Criminal Policy and the Rule of Law. Proceedings of criminology [Studien in Kriminologie] . Hungarian Society for Criminology, Budapest, pp. 31-54. ISBN 9630420643

Bárd, Károly (1992) Visszamenő igazságszolgáltatás, alkotmányosság, emberi jogok. TÁRSADALMI SZEMLE, 47 (3). pp. 29-38. ISSN 0039-971X

Bárd, Károly (1992) A felülvizsgálat és egyéb lényeges változások a büntetőeljárásban. In: Harmadik Jogász Vándorgyűlés konferenciakötete, 1992.00.00-1992.00.00, Budapest.

Bárdi, Nándor (1992) Paál Árpád kézirathagyatéka: (Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum). Acta Universitatis Szegediensis: Acta Bibliothecaria (Tom. 1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-85039-2-0

Bérczi, Viktor and Stekiel, William J. and Contney, Stephen J. and Rusch, Nancy J. (1992) Pressure-induced activation of membrane K+ current in rat saphenous artery. HYPERTENSION, 19 (6 Pt 2). pp. 725-729. ISSN 0194-911X

Bőhm, Antal (1992) Önkormányzati választások 1990 (Rendhagyó recenzió). Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 279-283. ISSN 0237-7683

C

CSATHÓ, PÉTER (1992) K- és P-hatások kukoricában meszes csernozjom talajon. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 241-260. ISSN 0002-1873

CSILLAG, JULIANNA (1992) Nemzetközi szimpózium a szikes talajok képződéséről és termékenységéről. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 165-172. ISSN 0002-1873

Cestmir, Buzek and László, József (1992) Contribution to the Upper Pannonian flora from Visonta, northern Hungary. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 47-78. ISSN 0134-1243

Cockburn, David and Varga, László Zsolt and Jennings, Nick (1992) Cooperating Intelligent Systems for Electricity Distribution. In: BCS Expert Systems 92 Conference, 1992.12.15-1992.12.17., Cambridge, UK.

Csefkó, Ferenc (1992) A területi érdekképviselet, a területi politika és a normatív szabályozás alapkérdései. Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 47-56. ISSN 0237-7683

Cseh-Szombathy, László (1992) A magyar szociológia új útja - és ami a múltból felhasználható. MAGYAR TUDOMÁNY, 99. pp. 567-578. ISSN 0025-0325

Csepeli, György and Wessely, Anna (1992) A közép-európai szociológia kognitív esélye. REPLIKA. pp. 1-7. ISSN 0865-8188

D

DARAB, KATALIN (1992) A szikesedés kémiája és fiziko-kémiája. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 103-126. ISSN 0002-1873

Dimitriadis, C. A. and Coxon, P. A. and Dózsa, László (1992) Performance of thin-film transistors on polysilicon films grown by low-pressure chemical vapor deposition at various pressures. IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, 39 (3). pp. 598-606. ISSN 0018-9383

Dobróka, Mihály and Dresen, Lothar and Gelbke, Christoph and Rüter, Horst (1992) TOMOGRAPHIC INVERSION OF NORMALIZED DATA: DOUBLE-TRACE TOMOGRAPHY ALGORITHMS. Geophysical Prospecting, 40 (1). pp. 1-14. ISSN 0016-8025 (print), 1365-2478 (online)

Domokos, Tamás (1992) A klíma hatása a Helicigona banatica csigafaj házának morfológiájára a Makó-Landori erdőben. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 189-198. ISSN 0134-1243

Dunkl, István (1992) A Kelet-Mecsek hőtörténete, kiemelkedése a fission track adatok tükrében - előzetes tanulmány. - Fission track evidences on the thermal history and uplift of the Eastern Mecsek Mountains (Hungary) - Preliminary results. Általános Földtani Szemle, 26. pp. 163-168. ISSN 0133-6339

Dunkl, István (1992) Origin of the Eocene covered karst bauxites of the Transdanubian Central Range (Hungary): evidence for Early Eocene volcanism. European Journal of Mineralogy, 4. pp. 581-595. ISSN 0935-1221

Dunkl, István and Nagymarosy, András (1992) A new tie-point candidate for the Plaeogene timescale calibration: Fission track dating of tuff layers of Lower Oligocene Tard Clay (Hungary). NEUES JAHRBUCH FÜR GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN, 186 (3). pp. 345-364. ISSN 0077-7749

DÖBEREINER, J. (1992) Trópusi mezőgazdaság és a talajbiológia. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 127-138. ISSN 0002-1873

Dávid, Lóránt (1992) A Mátra északi lejtőinek csuszamlásos felszínfejlődése. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 9-26. ISSN 0134-1243

Dózsa, László (1992) A new method to measure fast defect transients in semiconductor and/or insulator samples. SOLID-STATE ELECTRONICS, 35 (2). pp. 228-230. ISSN 0038-1101

E

EICHHORN, J. (1992) Untersuchungen zum Stoffhaushalt im einem stickstoffgesattigten, nordhessischen Buchenwaldökosystem. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 55-64. ISSN 0002-1873

Engel, Pál (1992) Salgai Miklós. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 63. pp. 15-26. ISSN 0024-1512

Engel, Pál and Lővei, Pál (1992) Két töredékes sírkő a Margitszigetről. BUDAPEST RÉGISÉGEI, 29. pp. 49-56. ISSN 0133-1892

Enyedi, György (1992) Budapest az európai nagyvárosi rendszerben. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 5-14. ISSN 0237-7683

Enyedi, György (1992) Szép-e a kicsi? Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 119-120. ISSN 0237-7683

Erdős, Gabriella (1992) Taxation of Non-resident Corporations. EUROPEAN TAXATION, 32 (7). pp. 245-250. ISSN 0014-3138

Erdős, Pál and Simonovits, Miklós and Rao, S. B. and T. Sós, Vera (1992) On totally supercompact graphs. SANKHYA A, 54. pp. 155-167. ISSN 0581-572X

Erdős, Péter and Faigle, U. and Kern, W. (1992) A group-theoretic setting for some intersecting Sperner families. COMBINATORICS PROBABILITY AND COMPUTING, 1. pp. 323-334. ISSN 0963-5483

Erdős, Péter and Frankl, Péter and Kleitman, D. J. and Saks, M. and Székely, L. A. (1992) Sharpening the LYM inequality. COMBINATORICA, 12 (3). pp. 295-301. ISSN 0209-9683

Erdős, Péter and Székely, L.A. (1992) Evolutionary trees: An integer multicommodity max-flow-min-cut theorem. ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICS, 13 (4). pp. 375-389. ISSN 0196-8858

F

FATALIN, GY. (1992) Gesundheitszustand der Walder in dem Komitat Zala (SW-Ungarn). Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 22-28. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY and MOHAMED, J.W.WAFI (1992) Kettőshasznosítású (öntözö/ lecsapoló) drénhálózat hatása a talaj só- és Na -forgalmára szikes altalajú területen. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 323-336. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1992) A pH és az elektrolitkoncentráció hatása a talaj alumínium- és szilíciumvegyületeinek oldódására. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 177-188. ISSN 0002-1873

Falusné Szikra, Katalin (1992) Az értelmiség anyagi helyzete a rendszerváltásban. MAGYAR TUDOMÁNY, 37 (12). pp. 1430-1441. ISSN 0025-0325

Faragó, László (1992) Mi lesz veled területfejlesztés? Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 77-86. ISSN 0237-7683

Faragó, Tibor (1992) Climatic variability, impacts and sustainability: generalizations from regional climate impact studies. In: Impacts of climatic variations, 1992.01.27-1992.02.01, Fortaleza.

Faragó, Tibor and Bulla, M. and Nathon, I. (1992) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Környezet és Fejlődés Konferenciája: tények és adatok (UN Conference on Environment and Development). Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM), Budapest. ISBN 963 04 2549 1

Faragó, Tibor and Gyebnár, I. and Mika, J. and Pálvölgyi, T. and Poós, M. (1992) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Keretegyezménye az Éghajlatváltozásról (UN Framework Convention on Climate Change). Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM), Budapest. ISBN 963 04 2550 5

Farkas, József and Galántai, Aurél and Jármai, Károly (1992) Hegesztett rácsos csőszerkezetek optimális méretezése. In: MicroCAD-SYSTEM 92’: Nemzetközi Számítástechnikai Találkozó. Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 513-522. ISBN 963-661-212-9

Farkas, József and Galántai, Aurél and Jármai, Károly (1992) Hegesztett rácsos csőszerkezetek optimális méretezése I. rész. GÉP, 44 (7). pp. 23-25. ISSN 0016-8572

Farkas, József and Galántai, Aurél and Jármai, Károly (1992) Hegesztett rácsos csőszerkezetek optimális méretezése II. rész. GÉP, 44 (12). pp. 7-12. ISSN 0016-8572

Farkas, József and Jármai, Károly (1992) Optimum design of square hollow section beam-columns. In: V. International Civil Engineering Conference, 1992.09.23-1992.09.25, Herlany.

Fehér M., István (1992) The Early Heidegger. Phenomenology, Hermeneutics, Lebensphilosophie on His Way to Being and Time: The Confrontation with Husserl, Dilthey, and Jaspers. Existentia, 2 (1-4). pp. 69-96. ISSN 1215-5950

Fehér M., István (1992) Fundamental Ontology and Political Interlude: Heidegger As Rector of the University of Freiburg. In: Martin Heidegger. Critical Assessments. Routledge and Kegan Paul, London; New York, pp. 159-197.

Fehér M., István (1992) Lask, Lukács, Heidegger: The Problem of Irrationality and the Theory of Categories. In: Martin Heidegger. Critical Assessments. Routledge and Kegan Paul, London, pp. 373-405.

Fehér M., István (1992) Nemzet, filozófia, tudomány: A hazai filozófiai munkálkodás ágai és jelentősége. Existentia, 2 (1-4). pp. 495-540. ISSN 1215-5950

Fehér M., István (1992) Philosophen und Philosophieprofessoren - Philosophie und Philosophiewissenschaft: Überlegungen im Anschluß an eine Unterscheidung Martin Heideggers. Mesotes - Zeitschrift für Philosophischen Ost-West-Dialog, 1992 (2). pp. 122-132. ISSN 1017-8279

Fischer, G. and Szarka, László Csaba and Ádám, Antal and Weaver, J. (1992) The magnetotelluric phase over 2-D structures. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, 108 (3). pp. 778-786. ISSN 0956-540X

Fleischer, Tamás (1992) Az ellátottság elterjedése a településhálózaton. COMITATUS, 2 (12). pp. 15-30. ISSN 1215-315X

Fleischer, Tamás (1992) Cápafogsor a Dunán: a dunai vízlépcső esete. TÁRSADALOMKUTATÁS, 10 (2-3). pp. 28-47. ISSN 0231-2522

Fleischer, Tamás (1992) Infrastructures et réseaux dans le développement économique de la Hongrie. FLUX - Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et Territoires, 8 (10). pp. 41-51. ISSN 1958-9557

Fleischer, Tamás (1992) Kistelepülések térben és időben. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, 12 (3). pp. 39-48. ISSN 0230-4805

Fleischer, Tamás (1992) Környezet és kockázat. A környezeti hatásvizsgálatok során felmerülő bizonytalansági és kockázati tényezők vizsgálata. GYORSJELENTÉS-AZ ÉPÍTÉSI PIAC TÁJÉKOZTATÓJA, 26 (5). pp. 33-38. ISSN 1216-4275

Fleischer, Tamás (1992) Környezet és kockázat. A környezeti hatásvizsgálatok során felmerülő bizonytalansági és kockázati tényezők vizsgálata. GYORSJELENTÉS-AZ ÉPÍTÉSI PIAC TÁJÉKOZTATÓJA, 26 (6). pp. 18-20. ISSN 1216-4275

Fleischer, Tamás (1992) Környezetvédelem és baloldaliság? In: A szociáldemokrácia a kelet-közép-európai gazdasági átmenetben: Nemzetközi tanácskozás Budapesten, 1992. március 12-13-án. MSZP Országos Elnöksége, Budapest, pp. 190-194. ISBN 963-00-1620-6

Fleischer, Tamás (1992) A dél-budapesti városközpont szerkezeti hatásai (expo). ÖKO, 3 (2). pp. 23-29. ISSN 0866-1731

Fleischer, Tamás (1992) A magyarországi közúti szállítási tér. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 42 (6). pp. 201-208. ISSN 0023-4362

Fodor, László and Magyari, Árpád and Kázmér, Miklós and Fogarasi, Attila (1992) Gravity-flow dominated sedimentation on the Buda paleoslope (Hungary): Record of Late Eocene continental escape of the Bakony unit. Geologische Rundschau, 81 (3). pp. 695-716.

Fogarasi, Géza and Zhou, Xuefeng and Taylor, Patterson W. and Pulay, Peter (1992) The calculation of ab initio molecular geometries: efficient optimization by natural internal coordinates and empirical correction by offset forces. Journal of the American Chemical Society, 114 (21). pp. 8191-8201. ISSN 0002-7863 (print), 1520-5126 (online)

Forray R., Katalin and Kozma, Tamás (1992) Társadalmi tér és oktatási rendszer. Közoktatási Kutatások . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6440-8

Fried, Ervin and T. Sós, Vera (1992) A generalization of the three-distance theorem for groups. ALGEBRA UNIVERSALIS, 29 (1). pp. 136-149. ISSN 0002-5240 (print); 1420-8911 (online)

Fullér, Róbert and Werners, Brigitte (1992) The compositional rule of inference with several relations. Tatra Mountains Mathematical Publications, 1. pp. 39-44. ISSN 1210-3195

FÜHRER, E.GY. (1992) Einführung in die Problemstellung und Zusammenfassung der ergebnisse der Workshop " Auswirkungen Luftbürtiger Stickoffeintrage in Waldökosysteme". Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 5-6. ISSN 0002-1873

FÜHRER, E.GY. (1992) Luftbürtige Säurebelastung und Stickstroffeintrag in Waldökosysteme und ihre Auswirkungen auf die Bachwasserqualitat. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 95-102. ISSN 0002-1873

FÜHRER, E.GY. and HORVÁTH, L. (1992) Saure Deposition in Ungarn. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 90-94. ISSN 0002-1873

FÜHRER, ERNŐ GYULA (1992) Termöhely- és talajvizsgálatok a 16 x 16 km-es erdővédelmi hálózat erdőtársulásaiban. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 189-202. ISSN 0002-1873

Fülöp, Mihály (1992) The Military Clauses of the Paris Peace Treaties with Rumania, Bulgaria and Hungary. In: From Versailles to Baghdad: Post-War Armement Control of Defeated States,. United Nations University Press, New York (NY), pp. 39-54. ISBN 92-9045-070-3

Fűköh, Levente (1992) Malacostratigraphical Investigation of the Late Quaternary Subsided Zones of Hungary. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 97-106. ISSN 0134-1243

G

GARTNER, E.J. (1992) Luftverunreinigungen und Waldschaden. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 15-21. ISSN 0002-1873

Galasi, Péter and Antal, Zoltán László and Balázs, Péter and Kertesi, Gábor (1992) A hálapénz : Eltérő megközelítések. REPLIKA. pp. 62-64. ISSN 0865-8188

Gazda, István (1992) Ilustres Científicos, Descubridores e Inventores Húngaros. Hungexpo, Budapest.

Gaál, Tibor and Lupkovics, Géza and Kertész, Erzsébet and Katona, Márta (1992) A pulmonalis ballon valvuloplastika jelentősége a kettős kifolyású jobb kamra pulmonalis sztenózissal társult eseteiben. Cardiologia Hungarica, 21 (2). pp. 131-138. ISSN 0133-5596

Gerő, András (1992) A tolmácsokról. REPLIKA, 3 (1-2). pp. 15-17. ISSN 0865-8188

Gippert, T. and Bodrogi, G. and Tóth, S. and Bócsa, Iván and Bódi, László (1992) Szaponinszegény lucernaliszt hasznosítása a víziszárnyasok (liba, kacsa) takarmányozásában. ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS, 41 (5). pp. 461-470. ISSN 0230-1814

Gombos, Katalin (1992) A szabadságjogok fogalmáról. In: Emlékkönyv Dr. Cséka Ervin egyetemi tanár születésének 70. és oktatói munkásságának 25. évfordulójára. József Attila Tudományegyetem (JATE), Szeged, pp. 145-153. ISBN 9634819044

Greyerz, Kaspar von (1992) Lazarus von Schwendi (1522-1583) and Late Humanism at Basel. In: The Harvest of Humanism in Central Europe. Essays in Honor of Lewis W. Spitz. Concordia Publishing House, St. Louis, pp. 179-195. ISBN 0-570-04565-7

Grüll, Tibor and Monok, István (1992) Der Katalog der Ungnad-Truber Druckerei in Urach (Tübingen) im Bestand des Stadtarchivs von Sopron (Ödenburg) in Ungarn [Signatur: Lad. XII. ex M. fasc. VII. nr. 297.]. WOLFENBÜTTELER NOTIZEN ZUR BUCHGESCHICHTE, 17 (1). pp. 77-81. ISSN 0341-2253

Gunda, Béla (1992) Bátky Zsigmond jelentősége a magyar és az európai néprajztudományban. ETHNOGRAPHIA, 103 (3-4). pp. 281-286. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1992) Herder-díjas néprajzkutatók. 1992. NÉPRAJZI HÍREK, 21 (1-4). pp. 140-144. ISSN 0133-8021

Gunda, Béla (1992) Ház és ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei, I-IV. Szentendre, 1980-1990. MAGYAR TUDOMÁNY, 99 (5). pp. 632-634. ISSN 0025-0325

Gunda, Béla (1992) Méhészkedés a magyarságnál. AGRIA: ANNALES MUSEI AGRIENSIS, 1992 (27-28). pp. 303-368. ISSN 0236-9168

Gunda, Béla (1992) A tudományos kutatás néhány etikai kérdése. MAGYAR TUDOMÁNY, 99 (6). pp. 707-709. ISSN 0025-0325

Gurzó, Imre (1992) Alföldi Tanulmányok 1990–1991 XIV. kötet. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 296-297. ISSN 0237-7683

Gyarmati, György (1992) Föderációs törekvések a második világháború után. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (2). pp. 111-122. ISSN 1216-1438

Gábor, Kálmán (1992) A magyar szociológia intézményesüléséről. REPLIKA, 3 (1-2). pp. 31-47. ISSN 0865-8188

H

H. Gyürky, Katalin (1992) A Hadtörténeti Intézet udvarán 1988-ban feltárt sziklaüreg üvegleletei. Communicationes Archeologicae Hungariae, 12. pp. 224-227. ISSN 0231-133X

H. Gyürky, Katalin (1992) A KÁNAI APÁTSÁG RÉGÉSZETI KUTATÁSA 1983-89 KÖZÖTT. Budapest Régiségei, 29. pp. 225-228. ISSN 0133-1892

H. Gyürky, Katalin (1992) Középkori üveghuta feltárása a Nógrád megyei Diósjenő közelében. Archaeologiai Értesitő, 119 (1-2). pp. 69-85.

HOHLENKO, T.N. (1992) A talajrendszerek termodinamikai stabilitásának vizsgálata dél-ukrajnai öntözött csernozjom talajokon. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 337-344. ISSN 0002-1873

Hadas, Miklós (1992) Pegazus és Rosinante: Töredékes reflexiók Csepeli György és Wessely Anna írása kapcsán. REPLIKA. pp. 26-30. ISSN 0865-8188

Hajdu, J. and Pál, A. and Vajda, Gy. and Kovács, L. (1992) Is it unfortunate to be born as an IUGR premature? Journal of Perinatal Medicine, 20 (S1). p. 304. ISSN 0300-5577

Hajdú, Zoltán (1992) Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 283-285. ISSN 0237-7683

Haskó, Katalin (1992) A francia politikatudományról : Megkésettség vagy útkeresés? POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (2). pp. 177-192. ISSN 1216-1438

Hawari, Jalal and Demeter, Attila and Samson, Rejean (1992) Sensitized photolysis of polychlorobiphenyls in alkaline 2-propanol: dechlorination of Aroclor 1254 in soil samples by solar radiation. Environmental Science and Technology, 26 (10). pp. 2022-2027. ISSN 0013-936X (print), 1520-5851 (online)

Hegyessy, Gábor and Kovács, Tibor (1992) Új és ritka fajok Magyarország cincérfaunájában (Coleoptera, Ceramblcidae). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 181-188. ISSN 0134-1243

Hofer, Tamás (1992) Harc a rendszerváltásért szimbolikus mezőben. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (1). pp. 29-52. ISSN 1216-1438

Holba, Ágnes and Horváth, István and Lukács, Béla and Paál, György (1992) Cosmological parameters and redshift periodicity. Astrophysics and Space Science, 198 (1). pp. 111-120. ISSN 0004-640X (print), 1572-946X (online)

Holl, András and Deul, E. (1992) DENIS - a Forthcoming Near Infrared Survey. In: Astronomy from Large Databases II. ESO Workshop Proceedings (43). European Southern Observatory, Garching, pp. 337-342. ISBN 3-923524-47-1

Holl, Imre (1992) Középkori városi élet - Hiteles borkimérő edények. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (119). pp. 43-55. ISSN 0003-8032

Holl, Imre (1992) A középkori várak feldolgozásának néhány elvi kérdése. In: Várak a későközépkorban. CASTRUM BENE (2/1990). Castrum Bene Egyesület, Budapest, pp. 198-202.

Horowitz, Donald L. (1992) A demokratikus rendszerek összehasonlítása. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (1). pp. 160-166. ISSN 1216-1438

Horváth, Attila (1992) A tőzsdebíróság intézményének megszervezése Magyarországon. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 4 (5). pp. 29-39. ISSN 0237-7284

Horváth, Gyula (1992) A magyar regionális politika súlypontjai. Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 1-15. ISSN 0237-7683

Horváth M., Tamás (1992) A hatalom megosztottsága. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 179-199. ISSN 0237-7683

Huoranszki, Ferenc (1992) A „modern” társadalmi szerződéselméletek problémái : A társadalmi szerződéselméletek kialakulása. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (1). pp. 53-74. ISSN 1216-1438

Hír, János (1992) Subfossil Mesocricetus population from the Toros Mountains (Turkey) (Mammalia). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 107-130. ISSN 0134-1243

I

Illés, Iván (1992) A területfejlesztés irányításának kérdései. Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 57-68. ISSN 0237-7683

Illés-Almár, Erzsébet and Almár, Iván and Bencze, P. and Horváth, A. and Jakowski, N. and Jungstand, A. (1992) Similar behaviour of the thermosphere and the ionosphere in the recovery phase of geomagnetic disturbances,. Advances in Space Research, 12 (6). pp. 175-178. ISSN 0273-1177

Imre, Anna (1992) A paraszti polgárosodás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920). Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 129-131. ISSN 0237-7683

J

Janjatović, Vera and Merkulov, Ljiljana and Knežević, Aleksa and Kabić, Dragica (1992) Gradja epidermisa četiri slatinske vrste roda Plantago L. (Plantaginaceae Lindl.) = Epidermal structure of four saline-abiding species of the genus Plantago L. (Plantaginaceae Lindl.). ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA PRIRODNE NAUKE / PROCEEDINGS OF NATURAL SCIENCES, 82. pp. 109-117. ISSN 0352-4906

Jankovics, József (1992) Balassi Bálint számmisztikája. Literatura, 18 (2). pp. 160-167.

Juan, J. Linz (1992) Az elnöki rendszer veszélyei. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (1). pp. 142-159. ISSN 1216-1438

Jármai, Károly (1992) Gazdaságos futódaruhíd-méretezés szakértői programrendszerrel. GÉP, 44 (1). pp. 28-30. ISSN 0016-8572

Jármai, Károly (1992) Optimization techniques in the economic design of steel structures. In: MicroCAD-SYSTEM 92’: Nemzetközi Számítástechnikai Találkozó. Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 523-532. ISBN 963-661-212-9

Jármai, Károly (1992) Optimum design of metal structures using single- and multiobjective optimization techniques. In: Advanced TEMPUS Course on Numerical Methods in Computer Aided Optimal Design, 1992.05.11-1992.05.15, Zakopane.

Jármai, Károly (1992) Optimum design of tubular trusses. In: Advanced TEMPUS Course on Numerical Methods in Computer Aided Optimal Design, 1992.05.11-1992.05.15, Zakopane.

Jármai, Károly (1992) The efficiency of the optimization techniques in the economic design of steel structures. In: 15th IFIP conference on System Modelling and Optimization. Lecture notes in control and information sciences, 2 (180). Springer-Verlag, Berlin, pp. 504-505. ISBN 3-540-55577-3

K

KARÁCSONY, JÁNOS and SZALAI, GYÖRGY (1992) Nemzetközi Széleróziós Munkaülés Budapesten. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 158-164. ISSN 0002-1873

Kaposi, András Dezső and VANDERKOOI, J. M. (1992) VIBRONIC ENERGY MAP AND EXCITED-STATE VIBRATIONAL CHARACTERISTICS OF MAGNESIUM MYOGLOBIN DETERMINED BY ENERGY-SELECTIVE FLUORESCENCE. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 89 (23). pp. 11371-11375. ISSN 0027-8424

Katona, Gyula (1992) Combinatorial And Algebraic Results For Database Relations. In: Database Theory - ICDT'92. Lecture notes in computer science (646). Springer-Verlag, Berlin; New York, pp. 1-20. ISBN 3-540-56039-4

Kecskeméti, Gábor (1992) Domini sumus: Vallási tanítás és nemesi reprezentáció 17. századi halotti beszédek inventiójában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 96. pp. 381-398.

Kecskés, F. and Puky, Miklós (1992) Spawning preference of the agile frog, Rana dalmatina B. In: Proceedings of the 6th Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 251-254. ISBN 9637093125

Kis, János (1992) Az állam semlegessége. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (2). pp. 5-52. ISSN 1216-1438

Kiss, Lajos (1992) P. Stepanocić: A taxonomic description of the dialects of Serbs and Croats in Hungary : The Štokavian dialect. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 93 (1). pp. 231-233. ISSN 0029-6791

Klaniczay, Tibor (1992) Eckhardt Sándor és régi magyar irodalom. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 38 (1-2). pp. 76-79. ISSN 0015-1785

Klaniczay, Tibor (1992) Magyar diákok a középkori Párizsban. IRODALOMTÖRTÉNET, 23 (73 (2). pp. 364-366. ISSN 0324-4970

Klaudy, Kinga (1992) Empirical Research in Translation Studies. In: 8th International Congress on Translation and Interpreting, 1992.10.20.-1992.10.22., Praha.

Klukovitsné Paróczi, Katalin and Rácz, Béláné and Szabó, Éva (1992) Márki Sándor szakirodalmi munkássága. Acta Universitatis Szegediensis: Acta Bibliothecari (Tom. X). Scriptum, Szeged.

Knapp, Éva (1992) Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. In: Egyházak a változó világban: a Nemzetközi Egyháztörténeti Konferencia előadásai. Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata - József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, pp. 427-430. ISBN 963-7631-45-3

Knapp, Éva (1992) Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai. Sajtó alá rend. Varga Imre. Budapest 1990. Akadémiai Kiadó. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 96. pp. 707-708.

Knapp, Éva (1992) A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a 18. században. I.: Rekonstrukciós kísérlet. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 108 (3). pp. 193-216.

Knapp, Éva (1992) A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a 18. században. II.: Rekonstrukciós kísérlet. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 108 (4). pp. 311-328. ISSN 0025-0171

Kodály, Zoltán (1992) Bakterek éneke. FORRÁS : SZÉPIRODALMI, SZOCIOGRÁFIAI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 24 (12). pp. 63-70. ISSN 0133-056X

Kojnok, J. and Gyarmati, E. and Nickel, H. and Szász, András (1992) The Si p partial density of states in SiNx (0<x<2,0). JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 155. pp. 155-164. ISSN 0022-3093

Kojnok, J. and Szász, András and Krasser, W. and Márk, Géza István (1992) Local density of states in amorphous Ni-P alloys. JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 4. pp. 2487-2503. ISSN 0953-8984

Kolb, Robert (1992) Philipp's Foes, but Followers Nonetheless. Late Humanism among the Gnesio-Lutherans. In: The Harvest of Humanism in Central Europe. Essays in Honor of Lewis W. Spitz. Concordia Publishing House, St. Louis, pp. 159-177. ISBN 0-570-04565-7

Kollár, András and Papp, Lajos and Vecsey, Tibor and Alotti, Nasri and Kay, H. Philip and Walker, R. Duncan (1992) Coronaria-sebészeti tevékenységünk értékelése a leedsi eredmények tükrében. Cardiologia Hungarica, 21 (3). pp. 231-241. ISSN 0133-5596

Konrád, György and Szelényi, Iván (1992) Értelmiség és dominancia a posztkommunista társadalmakban. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (1). pp. 9-28. ISSN 1216-1438

Kovács, Zoltán (1992) Crime, policing and place – Essays in environmental criminology. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 293-294. ISSN 0237-7683

Kovács, Zoltán (1992) A budapesti bérlakásszektor privatizációjának társadalmi- és városszerkezeti hatásai. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 55-73. ISSN 0237-7683

Kovács, Éva and Tóth, István János (1992) Ki mit mondott 1990-ben? POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (1). pp. 99-124. ISSN 1216-1438

Kristiansen, J. and Padisák, Judit (1992) Silica-scaled chrysophytes (Chrysophyceae and Synurophyceae) from the Kis-Balaton Reservoir, Hungary. ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI - A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 84. pp. 7-16. ISSN 0521-4726

Kristó, Gyula (1992) Aba Sámuel és Károly Róbert családi kapcsolatairól. ACTA HISTORICA (SZEGED), 96. pp. 25-30. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1992) Rokay Péter: Salamon és Póla. Újvidék, 1990. (Értekezések, monográfiák, 23.). SZÁZADOK, 126 (5-6). pp. 660-663. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1992) Szent László királyra emlékezve. VIGILIA, 57 (5). pp. 343-347. ISSN 0042-6024

Krolopp, Endre and Sümegi, Pál (1992) A magyarországi pleisztocén Vertigo fajok elterjedése. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 85-96. ISSN 0134-1243

Kubinyi, András (1992) Egyetemalapítások a középkori Magyarországon. Napjaink : az Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság értesítője, 6 (2). pp. 19-24. ISSN 1217-0909

Kubinyi, András (1992) Mátyás király ausztriai kormányzata. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 63 (1-2). pp. 111-121. ISSN 0024-1512

Kukorelli, István (1992) Melyik kormányforma veszélyesebb az Elbától Keletre? POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (2). pp. 161-165. ISSN 1216-1438

Kurkina, L. I. and Farberovich, O. V. and Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Szász, András (1992) Calculation of the electronic structure and magnetic properties of iron microclusters. In: Physics and chemistry of finite systems: from clusters to crystals. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; Boston, pp. 623-628.

Kurkina, L. I. and Farberovich, O. V. and Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Szász, András (1992) Ionization potentials of Fe microclusters. In: Physics and chemistry of finite systems: from clusters to crystals. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; Boston, pp. 629-631.

Kádár, Imre (1992) A növénytáplálás alapelvei és módszerei. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA ATK TAKI), Budapest.

Kánnár, J. and Rácz, István (1992) On the Strength of Spacetime Singularities. JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS, 33. pp. 2842-2848. ISSN 0022-2488

Köpeczi, Béla (1992) Nemzetképkutatás Eckhardt Sándor műveiben. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 38 (1-2). pp. 83-85. ISSN 0015-1785

Köpeczi, Béla (1992) Stílus, korstílus, ember. MAGYAR TUDOMÁNY, 37 (7). pp. 775-780. ISSN 0025-0325

Körner, János and Simonyi, Gábor (1992) A Sperner-type theorem and qualitative independence. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A, 59 (1). pp. 90-103. ISSN 0097-3165

Kövics, György and Kálmán, T. (1992) Növényvédelmi tanszék. In: A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve. Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen, pp. 188-191. ISBN 963 7177 34 5 Ö

L

Ladányi, János (1992) Gondolatok a Középső-Józsefváros rehabilitációjának társadalmi összefüggéseiről. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 75-88. ISSN 0237-7683

Ladányi, János (1992) Szociológusok a fővárosról (Kerekasztal beszélgetés a Városházán). Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 227-243. ISSN 0237-7683

Lovász, György and Bellyei, Árpád and Schmidt, Béla (1992) Metatarsalgia kezelése Helal szerinti metatarsus osteotomiával. Magyar Traumatológia, Orthopaedia és helyreállító sebészet, 35 (2). pp. 131-136. ISSN 0025-0317

LÁSZTITY, BORIVOJ (1992) A tápláltság hatása az őszi búza molibdén-felhalmozására karbonátos csernozjom talajon. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 261-270. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and LÁSZTITY, DEMETER (1992) A makroelem-ellátottság hatása az őszi búza RNS-tartalmára a növekedés intenzív szakaszában, karbonátos homokon. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 271-282. ISSN 0002-1873

Láng, István (1992) Az akadémiai kutatóhálózat aktuális szervezeti kérdései. MAGYAR TUDOMÁNY, 99 (12). pp. 1461-1468. ISSN 0025-0325

Láng, István (1992) Korlátok - lehetőségek - feltételek : Az akadémiai kutatóhálózat helyzete, finanszírozásának lehetőségei, feltételei. MAGYAR TUDOMÁNY, 99 (1). pp. 45-50. ISSN 0025-0325

Láng, István (1992) Reform és jövőkép. MAGYAR TUDOMÁNY, 99 (6). pp. 662-677. ISSN 0025-0325

Lánszki, I. and Szarukán, I. and Deli, J. and Kövics, György and Lesznyák, M. (1992) A növényvédelem szerepe az alkalmazkodó növénytermesztésben. In: A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve. Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen, pp. 186-188. ISBN 963 7177 34 5 Ö

M

MAKÓ, ANDRÁS and MÁTÉ, FERENC (1992) Szerves folyadékok beszivárgásának vizsgálata talajoszlopokon. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 214-226. ISSN 0002-1873

MESSINA, E. J. and SUN, D. and Koller, Ákos and WOLIN, M. S. and KALEY, G. (1992) ROLE OF ENDOTHELIUM-DERIVED PROSTAGLANDINS IN HYPOXIA-ELICITED ARTERIOLAR DILATION IN RAT SKELETAL-MUSCLE. CIRCULATION RESEARCH, 71 (4). pp. 790-796. ISSN 0009-7330

Maczonkai, Mihály (1992) Önkormányzati perspektívák történelmi távlatból. Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 125-127. ISSN 0237-7683

Magdics, Mária and Schmidt, Béla (1992) Mozgásszervi betegségek gyakorisága bányászok között. Lege artis medicinae, 2 (2). pp. 142-145. ISSN 0866-4811

Makó, Csaba (1992) Arbeitsbeziehungen und sozialer Raum: Frankreich, Deutschland, Ungarn, Japan. In: Der Wandel industrieller Beziehungen in Osteuropa. Campus: Forschung, 686 . Campus Verlag, Frankfurt/Main, pp. 169-187. ISBN 3 593 34667 2

Makó, Csaba (1992) From Centralized Corporatism to Divided Unionism? Studies on Socialist Economy, 19 (12). pp. 32-42. ISSN 0288-9706

Makó, Csaba and Novoszáth, Péter (1992) Tudásfelhasználás és munkaköri mobilitás összehasonlító vizsgálata. Ergonómia : munkalélektan, munkaélettan, munkaszociológia, 25 (3). pp. 1-9. ISSN 0014-0120

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1992) Les méchanismes de régulation et les changements sociaux dans la sociétée hongroise. CAHIERS DE RECHERCHE SOCIOLOGIQUE (18-19). pp. 265-276. ISSN 0831-1048

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1992) New Strategies in the Hungarian Clothing Industry. In: Industry without Blue Collar Workers - Perspectives of European Clothing Industry in the 1990s. University of Tampere - Work Research Centre, Tampere, pp. 401-409.

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1992) Social Spaces and Acting Society. In: Labour Relations in Transition in Eastern Europe. Walter de Gruyter, Berlin; New York, pp. 29-84.

Mihály, Sándor and Detre, Csaba (1992) Bükk-hegységi újpaleozoos Echinoideák. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 79-84. ISSN 0134-1243

Mikó, József and Szemmelweisz, Tamásné and Jármai, Károly (1992) Gazdaságos tűzálló falszerkezetek tervezése. In: Tüzeléstechnika '92, 1992.08.26-1992.08.28, Miskolc.

Molnár, Kálmán and Csaba, György and Székely, Csaba and Baska, Ferenc and Láng, Mária (1992) Anguillicola crassus (Nematoda, Dracunculoidea) által okozott tömeges angolnaelhullás a Balatonban. In: 100 éves a Balaton-kutatás: XXXIII. Hidrobiológus Napok : Tihany, 1991. október 16-18. MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete : MHT Limnológiai Szakosztály, Tihany : Budapest, pp. 126-129. ISBN 963-04-2779-6

Monok, István and Viskolcz, Noémi (1992) Isaac Basire könyvei a nagyenyedi református kollégium könyvtárában (1679–1680). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 108 (3). pp. 256-264. ISSN 0025-0171

Montskó, Péter and Schmidt, Béla (1992) Chondroectodermalis dysplasia (Ellis van Creveld-szndróma). Orvosi Hetilap, 133 (20). pp. 1237-1239. ISSN 0030-6002 (print), 1788-6120 (online)

Moser, T. and Kustos, T. and Schmidt, B. (1992) Arthroscopy in paediatric orthopedics. Sportorvosi Szemle, 33 (1). pp. 48-52. ISSN 0209-682x

Musfeldt, J. L. and Kamarás, Katalin and Tanner, D. B. (1992) Infrared studies of the phase transition in the organic charge transfer salt N-propylquinolinium(TCNQ)2. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS, 45. pp. 10197-10205. ISSN 1098-0121

Márta, Ferenc (1992) A gödöllői Árpád-kori temető antropológiai vizsgálata. GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM ÉVKÖNYVE. pp. 27-35. ISSN 1216-7037

Mészáros, Gy. and Pál, A. and Vajda, Gy. and Bitó, T. and Bártfai, E. (1992) The effects of meteorological frontal stimuli of the fetus. Journal of Perinatal Medicine, 20 (S1). p. 340. ISSN 0300-5577

N

Nagy, Miklós and Springer, Ferenc and Tóth, Beatrix and Turchányi, Piroska (1992) Az IIF program. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 39 (2). pp. 85-89. ISSN 0041-3917

Nemes Nagy, József (1992) Margójegyzetek a regionális politikához. Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 69-76. ISSN 0237-7683

Niederhauser, Emil (1992) A magyar és délszláv történetírás. VILÁGTÖRTÉNET, 14 (ősz/t). pp. 3-7. ISSN 0083-6265

Novakova, A. A. and Sidorova, G. V. and Kiseleva, T. Yu and Szász, András (1992) Crystallization study of amporphous system Fe84-xWxB16. HYPERFINE INTERACTIONS, 73. pp. 309-312. ISSN 0304-3843

Nádas, Péter (1992) Jövő, múlt, szülővárosom. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 1-4. ISSN 0237-7683

Németh, G. Béla (1992) A konzervatív Akadémia. MAGYAR TUDOMÁNY, 37 (8). pp. 919-927. ISSN 0025-0325

Németh, G. Béla (1992) A műfaj álarca mögé rejtett személyesség. LITERATURA, 18 (3). pp. 269-273. ISSN 0133-2368

P

Paczolay, Péter (1992) Prezidenciális vagy parlamentáris demokrácia – választhat-e Közép-Európa? POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (2). pp. 167-176. ISSN 1216-1438

Pajorin, Klára (1992) Marsilio Ficino Kratülosz-argumentuma. Helikon. pp. 335-337.

Pajorin, Klára (1992) Rózsa Feuer-Tóth, Art and Humanism in Hungary in the Age of Matthias Corvinus. Irodalomtörténeti Közlemények (92). pp. 85-86.

Papp, Ferenc (1992) File. MAGYAR NYELVŐR, 116 (4). pp. 392-394. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1992) Julcsa anyanyelv(típus)t választ. MAGYAR NYELVŐR, 116 (1). pp. 4-5. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1992) Kompatíbilis. MAGYAR NYELVŐR, 116 (3). pp. 330-331. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1992) Új számítógépet vettem. MAGYAR NYELVŐR, 116 (2). pp. 129-137. ISSN 0025-0236

Paál, György and Horváth, István and Lukács, Béla (1992) Inflation and compactification from Galaxy redshifts? Astrophysics and Space Science, 191 (1). pp. 107-124. ISSN 0004-640X (print), 1572-946X (online)

Perczel, Anna (1992) A Közép-Józsefváros északi területére készülő részletes rendezési terv programja. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 89-162. ISSN 0237-7683

Pléh, Csaba (1992) Kognitív esélyek vagy kognitív feladatok. Hozzászólás Csepeli György és Wessely Anna tanulmányához. REPLIKA ('92 1-). pp. 18-20. ISSN 0865-8188

Purger, Jenő and Karanović, T. (1992) Analiza ishrane kukuvije, Tyto alba (Scop., 1769) preko sadržaja gvalica u okolini Apatina (Zapadna Bačka, Jugoslavija) [Diet of Barn Owl, Tyto alba (Scop., 1769) using the pellet analysis in Apatin and its surroundings (western Bačka, Yugoslavia)]. BULLETIN DU MUSÉUM D HISTOIRE NATURELLE DE BELGRADE - SÉRIE B SCIENCES BIOLOGIQUES, B 47. pp. 91-99. ISSN 0373-2134

PÁRTAY, GÉZA and NÉMETH, TAMÁS and BUZÁS, ISTVÁN and LUKÁCS, ANDRÁS (1992) A gázfázis vizsgálata bolygatatlan szerkezetű talajoszlopban, kvadrupol tömegspektrométerrel. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 299-322. ISSN 0002-1873

Pál, A. and Borthaiser, Z. and Vajda, Gy. (1992) Examination of the fetalblood flow velocity waveforms in the cases when oligohydramnios were observed. Journal of Perinatal Medicine, 20 (S1). p. 337. ISSN 0300-5577

Pál, A. and Vajda, Gy. and Bitó, T. and Herczeg, J. (1992) Diagnostical possibilities in the management of fetal status in postdatism. Journal of Perinatal Medicine, 20 (S1). p. 358. ISSN 0300-5577

Pálinkó, István and Bartók, Mihály and Smith, G. V. (1992) Efecto de los modificadores de superficie sobre reactiones de hidrogenización catalizadas por superficies de metales de transición. In: Actas del XIII Simposio Iberoamericano de Catalisis. -, Segovia (Spanyolország), pp. 415-418.

Pálinkó, István and Notheisz, Ferenc and Kiss T., János and Bartók, Mihály (1992) Hydrogenative ring-opening reactions of alkyl-substituted cyclopropanes over Pt/SiO2 catalyst. Journal of Molecular Catalysis, 77 (3). pp. 313-319. ISSN 0304-5102 (print); 1873-3131 (online)

Pálné Kovács, Ilona (1992) Gondolatok egy lehetséges folyamatról. Egy periféria főváros születése: Lyon? Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 291-293. ISSN 0237-7683

Pálné Kovács, Ilona (1992) A területi politika irányítási összefüggései. Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 37-46. ISSN 0237-7683

Pécsi, Márton (1992) Geomorfológiai kutatásirányzatok és eredmények az MTA FKI-ban 1951 - 1991 között. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 41 (1-4). pp. 33-58. ISSN 0015-5403

R

R. VÉGH, KRISZTINA (1992) Talaj és gyökér kölcsönhatások a tápanyagfelvételben. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 145-157. ISSN 0002-1873

Rimóczi, Imre (1992) A Tarnavölgyi erdők nagygombái. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 131-138. ISSN 0134-1243

Ritoókné Szalay, Ágnes (1992) Ein unbekannter Brief von Mátyás Dévai? : In memoriam Prof Dr. Jenő Sólyom. In: Lutherische Kirche in der Welt : Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes. Martin-Luther-Verl., Erlangen, pp. 71-80.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1992) Il ruolo mediatore dell’Ungheria nella missione protestante orientale. In: Les frontières religieuses en Europe du XVe au XVIIe siècle : actes du XXXIe Colloque international d'études humanistes. De Petrarque a Descartes (55). J. Vrin, Paris, pp. 291-299. ISBN 2711610691

RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1992) Nemzetközi szimpózium a szikes területek hasznosításának stratégiájáról (Bangkok, 1992. február 17-25.). Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 399-405. ISSN 0002-1873

Rácz, István (1992) Note on stationary axisymmetric vacuum spacetimes with inside ellipsoidalsymmetry,. CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY, 9 (8). L93-L98. ISSN 0264-9381

Rácz, István and Wald, R. M. (1992) Extension of spacetimes with Killing horizon. CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY, 9 (12). pp. 2643-2656. ISSN 0264-9381

Rózsa, György (1992) Magyar kutatókönyvtárak: hozzájárulásuk az európai kultúrához és kulturális örökséghez. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 39 (10). pp. 431-434. ISSN 0041-3917

Rózsa, György (1992) Országos szakirodalmi információs politika. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 39 (11-12). pp. 482-487. ISSN 0041-3917

S

SARKADI, JÁNOS (1992) Kádár Imre: A növénytáplálás alapelvei és módszerei (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 412-414. ISSN 0002-1873

SIEGHARDT, M. and HAGER, H. (1992) Auswirkungen erhöhter Stickstoffeintrage auf Fichtenbestande im Nahbereich einer Massengeflügelhaftung. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 65-84. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1992) B. Frenzel et al.: Pleistocene Holocene (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 415-416. ISSN 0002-1873

SZABÓ, LAJOS and SZERMEK, ZSOLT (1992) A talajpusztulás tényezőinek elemzése a Gödöllői Dombvidék északi mezőgazdasági területein. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 203-213. ISSN 0002-1873

SZEGI, JÓZSEF (1992) S. Kiss et al.: Környezetünk enzimológiája - Enzimek és talajtermékenység (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 406-408. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1992) J. P. Moberg, H. Breuning Madsen (eds.): Soil Research in Denmark (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 409-411. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1992) Mikromorfoiógia és talajosztályozás. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 351-370. ISSN 0002-1873

SZILI-KOVÁCS, TIBOR and SZEGI, JÓZSEF (1992) Néhány magyarországi talaj mikrobiális biomassza-C tartalmának meghatározása kloroform fumigációs és szubsztrát indukált respirációs módszerrel. Agrokémia és talajtan, 41 (3-4). pp. 227-240. ISSN 0002-1873

Sallai, Ágnes (1992) Cönológiai vizsgálatok az Ócsai Tájvédelmi Körzet területén, különös tekintettel a talajlakó makrofauna tagjaira (Diplopoda, Isopoda, Chilopoda). ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 78 (1). pp. 77-87. ISSN 0002-5658

Sallai, Ágnes (1992) On the soil-inhabiting macrofauna of Nagy-Szénás, with special reference to the isopods, diplopods and chilopods. OPUSCULA ZOOLOGICA (BUDAPEST), 25 (1). pp. 95-102. ISSN 0237-5419

Schmidt, Péter (1992) A magyar parlamentarizmus ma. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (1). pp. 167-173. ISSN 1216-1438

Schneller, István (1992) Budapest kiemelt középtávú fejlesztési céljai. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 265-278. ISSN 0237-7683

Schöpflin, György (1992) Hatalom, etnikum és kommunizmus Jugoszláviába. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (2). pp. 81-110. ISSN 1216-1438

Scultéty, Sándor and Béli, László (1992) Beszámoló a Nemzetközi Kontinencia Társaság kongresszusáról (Hannover, 1991. október 10-12-ig). Magyar Urológia, 4 (1). pp. 89-90. ISSN 0864-8921

Shulakov, A. S. and Szász, András and Müller, H. (1992) On the L2,3 Soft X-ray Emission of Al in Al-Mg Alloys. PHYSICA STATUS SOLIDI, 133. pp. 555-564. ISSN 0031-8957

Sipos, János (1992) Similar Melody-Styles in Hungarian and Turkish Folk Music. In: The Fourth International Turkish Folklore Congress III Yayınları 166. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınlar, Ankara, pp. 235-257. ISBN 975-17-0992-X

Sisa, József (1992) "Bárki mit mond is, az Architectúra törvényi csupa önkényen alapulnak". Széchenyi István építészeti érdeklodése. Művészettörténeti Értesítő, 41. pp. 45-61. ISSN 0027-5247

Somlai, Péter (1992) Gondolatok a "Terhesség - szülés - születés" I.-II. kötetének olvasása közben. REPLIKA. pp. 165-168. ISSN 0865-8188

Steel, M. and Hendy, M. and Székely, L.A. and Erdős, Péter (1992) Spectral analysis and a closest tree method for genetic sequences. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 5 (6). pp. 63-67. ISSN 0893-9659

Stepanyuk, V. S. and Grigorenko, A. A. and Katsnelson, A. A. and Szász, András (1992) Electronic Structure and Optical Properties of MgS. PHYSICA STATUS SOLIDI, 174. pp. 289-294. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Grigorenko, B. L. and Katsnelson, A. A. and Szász, András (1992) Investigation of the stable structures of Nix, Fex, Nix-y, Py, Nix-y, By, Fex-y, and Fex-yBy (x=13,y<13) microclusters. In: Physics and chemistry of finite systems: from clusters to crystals. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; Boston, pp. 471-477.

Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Szász, András (1992) The microstructure of liquid and amorphous aluminum. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 151. pp. 169-174. ISSN 0022-3093

Stepanyuk, V. S. and Kozlov, A. V. and Katsnelson, A. A. and Szász, András (1992) Electronic Structure of Vacancies in Transition Metals. PHYSICA STATUS SOLIDI, 171. pp. 459-467. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Grigorenko, A. A. (1992) Electronic Structure and Optical Characteristics of Alkaline-Earth Oxides. PHYSICA STATUS SOLIDI, 173. pp. 633-645. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Katsnelson, A. A. (1992) The Effect of the Electronic Density of States on the Stability of Dilute Cu-Based Alloys with 3d-Metals. PHYSICA STATUS SOLIDI, 170. pp. 189-198. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Katsnelson, A. A. (1992) Electronic Structure of MgO and SrS Compounds under Pressure. PHYSICA STATUS SOLIDI, 171. K23-K27. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Katsnelson, A. A. (1992) Microstructure and its relaxation in Fe-B amorphous system simulated by molecular dynamics. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 159. pp. 80-87. ISSN 0022-3093

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Katsnelson, A. A. (1992) The short-range order in amorphous NiP system changed by deep-freezing and subsequent relaxation. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 155. pp. 85-89. ISSN 0022-3093

Szabadváry, Ferenc (1992) Természettudomány és Akadémia a dualizmus korában. MAGYAR TUDOMÁNY, 37 (11). pp. 1393-1397. ISSN 0025-0325

Szabó, György and Schmidt, Béla and Novák, László (1992) Az allogén csontátültetések immunológiai vonatkozásai. Lege artis medicinae, 2 (22). pp. 139-142. ISSN 0866-4811

Szabó, Ildikó (1992) Egy párizsi intézet: a CEVIPOF. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (2). pp. 193-200. ISSN 1216-1438

Szabó, Máté (1992) A nyugatnémet politikatudomány keletkezése és fejlődése. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (1). pp. 175-190. ISSN 1216-1438

Szabó, Árpád (1992) Van-e legkisebb? ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 2 (15). pp. 16-20. ISSN 1215-5233

Szakáll, Sándor and Kovács, Árpád (1992) Adatok a Cserhát és a Karancs-hegycsoport ásványainak ismeretéhez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 27-45. ISSN 0134-1243

Szalkai, István and Sebestyén, Attila and Bódi, Ferenc and Kótai, László (1992) Comparison of Interpolation Methods: for Predicting the Vapour Pressure of Aqueous Glycerol Solutions. In: 42nd Annual Conf CSChE (Canadian Soc.for Chemical Eng.), 1992, Toronto.

Szentimrey, Tamás and Faragó, Tibor and Szalai, Sándor (1992) Window technique for climate trend analysis. CLIMATE DYNAMICS, 6 (3-4). pp. 127-134. ISSN 0930-7575

Szigeti, Csaba (1992) Versválság és prozódia. In: "de nem felelnek, úgy felelnek". Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, pp. 95-110. ISBN 963-641-287-1

Szpirulisz, Ildikó and Szőgyi, Lenke and Bőhm, Antal (1992) Rákosmente lakóinak szociális helyzete, állampolgári közérzete. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 163-177. ISSN 0237-7683

Szántó, Zoltán (1992) A racionális döntések normatív elmélete és a pozitív társadalomkutatás: Hozzászólás Róna-Tas Ákos A racionális döntések elmélete a szociológiában című cikkéhez. REPLIKA ('92 1-). pp. 116-118. ISSN 0865-8188

Szász, András (1992) Fullerene Superconductivity by Short-Range Order Instability. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY, 6. pp. 99-106. ISSN 0896-1107

Székely, Csaba and Bereczky, Magdolna Cs. (1992) An unusual case of disease in pet fish stocks caused by Coleps sp. (Protozoa: Kinetoflagminophorea). Diseases of Aquatic Organisms, 13 (2). pp. 143-145. ISSN 0177-5103 (print), 1616-1580 (online)

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán (1992) Goussia trichogasteri n. sp. (Apicomplexa: Eimenidae) infecting the aquarium-cultured golden gourami Trichogaster trichopterus trichopterus. Diseases of Aquatic Organisms, 13 (1). pp. 79-81. ISSN 0177-5103 (print), 1616-1580 (online)

Szőke, Éva and Kiss, A. S. and Kursinszki, László and Petri, Gizella (1992) Inhibition of aluminium toxicity by magnesium and citric acid in tobacco tissue culture. MAGNESIUM RESEARCH, 5 (2). pp. 83-87. ISSN 0953-1424

Sándor, Klára (1992) Some Graphotactical Correspondences of the Székely and Eastern Turkic runic script. In: Altaic Religious Beliefs and Practices. Research Group for Altaic Studies, HAS, ELTE, Budapest, pp. 295-299. ISBN 963 04 2583 1

Sándor, Klára (1992) A székely rovásírás átvételének lehetséges útjai. In: Rovásírás a Kárpát-medencében. József Attila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti Kutatócsoport, Szeged, pp. 79-91.

T

Tamás, Pál (1992) Bitkorszak: fejezetek a magyar számítástechnika történetéből. Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi Konfliktusok Kutatóintézete, Budapest. ISBN 963-7700-89-7

Tarján, Imre (1992) Akadémia és egyetem. MAGYAR TUDOMÁNY, 99 (2). pp. 210-213. ISSN 0025-0325

Tarján, Imre (1992) Vitázzunk! MAGYAR TUDOMÁNY, 99 (1). pp. 103-104. ISSN 0025-0325

Tarnai, Andor (1992) Soziale Existenz und Gelegenheitsdichtung im Späthumanismus. In: In Sozialgeschichtliche Fragestellungen in der Renaissanceforschung. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 83-95.

Tiner, Tibor (1992) Erdősi Ferenc: Telematika. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 289-302. ISSN 0237-7683

Toth, E. and Kövics, György and Tóth, O. (1992) A Diachea leucopodia (Buillard) Rostafinski nyálkagomba kártétele szamócában. In: 38. Növényvédelmi Tudományos Napok. Növényvédelmi Tudományos Napok . Bp. Főv. Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás, Budapest, p. 110. ISBN 963-02-9459-1

TÓTH, J. (1992) Ergebnisse der Waldschadenserhebungen in Ungarn in 1990. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 85-89. ISSN 0002-1873

Tétényi, Pál and Braun, Tibor (1992) Természettudományi publikációs tevékenység és a kutatási költségek : Magyarország és az OECD országok. MAGYAR TUDOMÁNY, 37(99) (5). pp. 545-551. ISSN 0025-0325

Tóka, Gábor (1992) A kakukk fészke : Pártrendszer és törésvonalak Magyarországon. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (2). pp. 123-160. ISSN 1216-1438

Tóth, Pál Péter and Cseh-Szombathy, László and Szelényi, Iván and Losonczí, Ágnes and Wessely, Anna and Kovách, Imre (1992) Fenyegetett helyzetben a szociológia?! MAGYAR TUDOMÁNY, 99 (5). pp. 567-598. ISSN 0025-0325

Tóth, Sándor (1992) Csúcstechnika a rendőrségnek. Zsaru, 1992 (29.aug). p. 23. ISSN 1215-802X

Tóth, Tibor (1992) Nemzetközi szimpózium Tokióban a szikesedés és a savasodás hatásairól. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 173-175. ISSN 0002-1873

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Bruderschaften in Ungarn im 17. und 18. Jahrhundert. In: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. Institut für Volkskunde, München, pp. 1-25.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Előzetes körkép a barokk kori búcsújárásról. In: Közelítések. Ethnica, Debrecen, pp. 71-91. ISBN 9634717810

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Europäische Verbindungen der mittelalterlichen Heiligenverehrung in Ungarn. ANALECTA BOLLANDIANA, 110. pp. 31-60. ISSN 0003-2468

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Literaturangebot und Bildungsprogramm in den barockzeitlichen Bruderschaftspublikationen in Ungarn. INTERNATIONALES ARCHIV FUR SOZIALGESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATUR, 17. pp. 1-42. ISSN 0340-4528

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Marienthal. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 316-317.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Máriabesnyő. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, p. 298.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Máriagyüd. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 299-300.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Máriapócs. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 306-307.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Máriaradna. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 307-308.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Mátraverebély. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 355-356.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Nádasi János. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 578-579.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Vallásos társulatok Magyarországon a XVII-XVIII. században. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA, 1. pp. 8-36. ISSN 1215-8097

U

Ujfalussy, József (1992) "Járdányi-ügy" a Magyar Zeneművészek Szövetségében (1951). MAGYAR ZENE, 33 (1). pp. 14-18. ISSN 0025-0384

Ujváry, Gábor (1992) "Magyarországi utazásom életem egyik legnagyobb élménye volt." : Johann von Leers beszámolója 1942 szeptemberi magyarországi előadókörűtjárói. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 42 (4). pp. 60-68. ISSN 0457-6047

Unger, János (1992) Diurnal and annual variation of the urban temperature surplus in Szeged, Hungary. IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE, 96. pp. 235-244. ISSN 0324-6329

V

Vajda, Gy. and Pál, A. (1992) Examination of the blood flow velocity waveforms of the renal artery in normal and complicated pegnancies. Journal of Perinatal Medicine, 20 (S1). p. 336. ISSN 0300-5577

Valat, Pierre and Wintgens, Veronique and Kossanyi, Jean and Biczók, László and Demeter, Attila and Bérces, Tibor (1992) Influence of geometry on the emitting properties of 2,3-naphthalimides. Journal of the American Chemical Society, 114 (3). pp. 946-953. ISSN 0002-7863 (print), 1520-5126 (online)

Vapa, Lj. and Purger, Jenő and Radović, D. (1992) Tkivna specifičnost izozima kod Apodemus agrarius (Rodentia, Mammalia) [Tissue specificity isozymes of Apodemus agrarius (Rodentia, Mammalia)]. ZBORNIK RADOVA PRIRODNO MATEMATICKOG FAKULTETA-SERIJA ZA BIOLOGIJU, 22. pp. 103-106. ISSN 0352-1788

Varga, András (1992) In memoriam JABLONKAY József (1895-1992). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 5-8. ISSN 0134-1243

Vastag, Gyula and Whybark, D Clay (1992) Comparing Manufacturing Practices in North America and Western Europe: Are There Any Surprises? In: INTERNATIONAL OPERATIONS: Crossing Borders in Manufacturing and Service. Publ by Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, pp. 7-12.

Vekerdi, László (1992) András Kertész: Die Modularitat dér Wissenschaft. Braunschweig: Vieweg and Sohn, 1991. 227 p. ANALECTA LINGUISTICA: INFORMATIONAL BULLETIN OF LINGUISTICS, 22 (1). pp. 5-10. ISSN 0044-8176

Veres, L. and Vajda, Gy. and Pál, A. (1992) Control of the ultrasonographycally estimated fetal weight based on the biometrical parameters. Journal of Perinatal Medicine, 20 (S1). p. 358. ISSN 0300-5577

Vizslán, Tibor (1992) Adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye Odonata faunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 151-153. ISSN 0134-1243

Vizslán, Tibor and Szentgyörgyi, Péter (1992) A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 199-208. ISSN 0134-1243

Vojtkó, András (1992) A délnyugati Bükk dolomitnövényzetének előzetes vizsgálata. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 17. pp. 139-150. ISSN 0134-1243

VÁRHELYI, J. (1992) Die Standortsbedingungen und wirtschaftlichen Verhaltnisse des Forst- und Holzwirtschaftsbetriebes des Komitates Zala. Agrokémia és talajtan, 41 (1-2). pp. 7-10. ISSN 0002-1873

Vértesy, Gábor and Tomas, I. and Pust, L. and Paces, J. (1992) TEMPERATURE-DEPENDENCE OF DOMAIN-WALL COERCIVE FIELD IN MAGNETIC GARNET-FILMS. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 71 (7). pp. 3462-3466. ISSN 0021-8979

W

Wetsel, William C. and Valença, Marcelo M. and Merchenthaler, István and Liposits, Zsolt and López, Francisco Jose and Weiner, Richard I. and Mellon, Pamela L. and Negro-Vilar, Andrés (1992) Intrinsic pulsatile secretory activity of immortalized luteinizing hormone-releasing hormone-secreting neurons. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89 (9). pp. 4149-4153. ISSN 1091-6490

Z

ZENG, Y. and Biczók, László and LINSCHITZ, H. (1992) EXTERNAL HEAVY-ATOM INDUCED PHOSPHORESCENCE EMISSION OF FULLERENES - THE ENERGY OF TRIPLET C-60. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY US, 96 (13). pp. 5237-5239. ISSN 0022-3654

Zellei, Gábor (1992) Az eszközkezelő gyakorló foglalkozások sajátosságai a polgári védelmi szakképzésben. SZAKOKTATÁS: AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET SZAKKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI FOLYÓIRATA, 42 (9). pp. 17-19. ISSN 0237-5338

Zellei, Gábor (1992) Vegyi katasztrófák megelőzése és elhárítása. RENDÉSZETI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1991-1994), 30 (8). pp. 68-74. ISSN 1215-167X

Zellei, Gábor (1992) A védelmi vezetőképzés néhány szociálpszichológiai problémája. RENDÉSZETI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1991-1994), 30 (8). ISSN 1215-167X

Zentai, Violetta (1992) A modern személyiség és a nagyváros. Gondolatok a Chicagói Iskola szellemi portréjához. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 250-263. ISSN 0237-7683

Á

Ágh, Attila (1992) A pártok parlamentesedése Magyarországon (1989-1991). POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 1 (1). pp. 125-140. ISSN 1216-1438

This list was generated on Tue May 21 16:57:13 2024 CEST.