REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PC Romance languages / újlatin nyelvek, romanisztika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 129.

A

Adamik, Béla (2019) Az esetrendszer átépülése az afrikai latinságban a feliratok tükrében. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, 23 (1). pp. 11-34. ISSN 1219-543X

Adamik, Béla (2017) On the Role of Palatalization in the Vulgar Latin Sound Change /w/ > /β/. Proceedings of the 12th International Colloquium on Vulgar and Late Latin (Latin vulgaire – latin tardif XII). (Submitted)

Adamik, Béla (2017) On the Vulgar Latin merger of /b/ and /w/ and its correlation with the loss of intervocalic /w/: Dialectological evidence from inscriptions. Pallas, 103. pp. 25-36. ISSN 0031-0387

Adamik, Béla (2017) Second International Workshop on Computational Latin Dialectology. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 283-285. ISSN 1803-7402

Adamik, Béla (2017) A palatalizáció szerepe a vulgáris latin [w] > [β] hangváltozásban. In: Nyelvelmélet és diakrónia 3. Szt. István Társulat, Budapest – Piliscsaba, pp. 9-29. ISBN 978-963-308-299-7

Adamik, Béla (2017) The problem of the omission of word-final -s as evidenced in Latin inscriptions. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 5-21. ISSN 1803-7402

Adamik, Béla (2015) A szinkópa gyakorisága a kései latin nyelvben a feliratok tanúbizonysága alapján. In: Studia Classica: Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. Antiqua et Orientalia (4). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 303-316. ISBN 978 963 284 632 3

Adamik, Béla (2015) A számítógépes latin dialektológia régi-új útjain: a vulgáris latin magánhangzó-fúziók, a szinkópa és a hangsúly korrelációja. In: Nyelvelmélet és dialektológia. Szent István Társulat, Budapest, pp. 11-24. ISBN 978-963-277-545-6

Adamik, Béla (2018) A szóvégi -s kiesésének problémája a latin feliratok tükrében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 62 (1). pp. 31-53. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2014) Durch Liebe genährt… Ein erotisches Motiv auf Wanderwegen. Gymnasium, 121. pp. 457-468. ISSN 0342-5231

Angyalosi, Gergely (2013) Teátrális megoldások. Jákfalvi Magdolna: A félrenézés esetei. Jean Racine drámái. HOLMI, XXV. (10). pp. 1326-1330. ISSN 0865-2864

Angyalosi, Gergely (2013) Vezér nélkül, de szépen. Foucault és a „szép élet” etikája. REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES, no hor. pp. 193-201. ISSN 1416-6399

B

Balázs, Géza (2016) Magyari Sára: A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 255-257. ISSN 0025-0236

Benda, Mihály (2013) Un poème « rigoureusement existentialiste ». (L’interprétation sartrienne du Coup de Dés). REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES, 2013 (klsz). pp. 201-211. ISSN 1416-6399

Bene, Sándor (2007) Az ellenállás hermeneutikája : Egy fejezet a Rákóczi-szabadságharc politikai publicisztikájának történetéből. In: „Nem sűlyed az emberiség…” Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 1035-1058. ISBN 978-963-7341-82-3

Berta, József Tibor (2007) Morfoszintaktikai változások a XV. és XVI. századi iberoromán nyelvekben = Morphosyntactic Changes in the Iberoromanic Languages of the XV th and XVI th Centuries. Project Report. OTKA.

Bolonyai, Gábor (2012) Görög tragikusok Naldo Naldi könyvtárleírásában. In: Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. MANYE - Debreceni Egyetem, Debrecen – Budapest.

Borbély, Anna (2013) Limbă română şi identitate românească în Ungaria – Aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice şi demografice –. Dürer, Gyula. ISBN 978-615-5369-00-1

Bárdosi, Vilmos (2017) "Egy szótár, ami nélkül túl kockázatos lenne élni". MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 10-19. ISSN 0025-0236

Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2014) Reflexiones sobre la asimilación de sonoridad de la /s/. In: GPS 60. ELTE BTK, Budapest, pp. 25-36. ISBN 978-963-284-492-3

Bódi, Katalin (2014) Jöjj, de hogyan láss? A látás mint tevékenység Diderot és Winckelmann teóriáiban. Irodalomtörténet, 95 (3). pp. 293-310. ISSN 0324-4970

C

Csörsz Rumen, István and Szilágyi N., Zsuzsa (2016) Kintyets Kimpenyesty (1768). In: Nunquam autores, semper interpretes. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 69-93. ISBN 978-615-5478-25-3

D

Dormán, András (2016) A Franciaországon kívüli európai frankofón államok. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 73-79. ISSN 2060-0623

Draskóczy, Eszter (2020) Eszkatológia és túlvilág-ábrázolás a Dante előtti népnyelvű irodalomban: a pokol Giacomino da Verona és Bonvesin de la Riva szerint. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 3 (5). pp. 35-66. ISSN 2560-2659

Draskóczy, Eszter (2017) Le illustrazioni del Codex Italicus 1 fra il testo, la tradizione iconografica e la fantasia del miniatore. In: DANTE VISUALIZZATO. Carte ridenti I: XIV secolo. Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 219-235. ISBN 9788876676574

Draskóczy, Eszter (2018) “Nessuno ci sta più vicino, e nessuno ci sta più lontano!” Momenti e aspetti della fortuna di Dante nell’Ungheria interbellica. In: Tra una guerra e l’altra. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont; Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull'Europa Centrale e Orientale (CISUECO), Budapest, Roma, pp. 311-326. ISBN 9789634161189

Draskóczy, Eszter (2020) Representation of the Damned and the Infernal Guardians in Codex Italicus 1. In: Oltre le righe : Usi e infrazioni dello spazio testuale. Edizioni della Normale, Pisa, pp. 85-100.

E

Egedi-Kovács, Emese (2020) A Barlám-regény kódex-képei és címsorai (cod. athon. Iviron 463). Antik Tanulmányok. ISSN 0003-567X (In Press)

Egedi-Kovács, Emese (2018) Prolégomènes à l’édition critique de la version grecque du manuscrit d’Iviron de Barlaam et Joasaph (cod. athon. Iviron 463). Зборник радова Византолошког института [Zbornik radova Vizantološkog instituta] (55). pp. 127-140. ISSN 0584-9888

Egedi-Kovács, Emese (2020) Translation mistakes? (Barlaam et Joasaf, cod. athon. Iviron 463). Зборник радова Византолошког института [Zbornik radova Vizantološkog instituta], 57. ISSN 0584-9888 (In Press)

F

F. Molnár, Mónika (2016) Olasz hadi írók és generálisok Bécs és Isztambul között. Reciti Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5478-26-0

Fodorné Bene, Kata Beatrix (2015) Collocazioni – Trovare le parole giuste per le proprie idee : I recenti dizionari italiani dedicati alla combinatoria nel lessico. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 9. ISSN 2064-1346

Fried, Ilona (2012) Identita italiana e cultura europea – il teatro negli anni ’30. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 2. pp. 135-158. ISSN 2064-1346

Földes, Györgyi (2020) A francia Marie NDiaye mint afrikai író. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 66 (4). pp. 592-605. ISSN 0017-999X

Földes, Györgyi (2015) A nyelv mint ellenség. In: Térátlépések. Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Veszprém, pp. 119-126. ISBN 978-963-396-079-0

Förköli, Gábor (2016) Apprentissage galant, apprentissage politique :le cabinet d’écriture du secrétaire Le Masle. In: La sociabilité du solitaire: pratiques et discours de l'intimité, de l'exclusion et du secret à l'époque moderne. Hermann, Paris, pp. 137-153. ISBN 9782705692988

G

Gonda, Attila (2015) Aquincum latin nyelve. In: Studia Classica: Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. Antiqua et Orientalia (4). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 317-337. ISBN 978 963 284 632 3

Gonda, Attila (2017) Changes in the consonant system of Pannonia Inferior, Dalmatia and Venetia et Histria. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 165-181. ISSN 1803-7402

H

Hermann, Veronika (2020) Dicsőség a kószálónak. Megjegyzések a flâneur társadalomtörténetéhez. APERTÚRA, 15 (4). pp. 1-13. ISSN 1787-7245

Hopkin, David (2020) Balladák és egylapos ponyvák Franciaországban : Számvetés egy hiányról. In: Doromb : Közköltészeti tanulmányok 8. reciti, Budapest, pp. 119-146.

Horváth, László and Egedi-Kovács, Emese (2019) Le poème grec du Vieux Chevalier : un roman de Tristan. In: LATE, Littérature Arthurienne Tardive en Europe (1270-1530). Presses universitaires de Rennes, Rennes. (In Press)

Huszthy, Bálint (2017) Az olasz mint zöngésségi hasonulást nélkülöző zöngenyelv. In: LingDok 16. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 41-64.

J

Jeney, Éva (2014) Christie McDonald–Susan Rubin Suleiman, French Global : Une nouvelle perspective sur l'histoire littéraire, Paris, Classiques Garnier, 2014. 752. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, LX (4). pp. 615-618. ISSN 0017-999X

K

Katona, Eszter (2019) Federico García Lorca hazai recepciója és a Bernarda Alba háza sikere. SZCENÁRIUM. A NEMZETI SZÍNHÁZ MŰVÉSZETI FOLYÓIRATA, 7 (2). pp. 73-85. ISSN 2064-2695

Katona, Eszter (2018) Vamos a contar mentiras, de Alfonso Paso, en húngaro, al aire libre. ANAGNORISIS: REVISTA DE INVESTIGACION TEATRAL, 18. pp. 230-237. ISSN 2013-6986

Katona, Eszter (2019) A jövő emlékezete : Polgárháború, diktatúra és emlékezet a kortárs spanyol drámairodalomban. L' Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-470-0

Katona, Eszter (2018) A spanyol dráma magyarországi recepciója. In: 25 év - 25 tanulmány. Fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből. 1993-2018. 25 años - 25 ensayos. Capítulos de la historia del Departamento de Estudios Hispánicos. 1993-2018. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 159-172. ISBN 9789633153826

Kelemen, János and Nagy, József and Mátyus, Norbert and Hoffmann, Béla and Draskóczy, Eszter and Tóth, Tihamér and Berényi, Márk (2019) Dante Alighieri: Komédia I. Pokol. Kommentár. ELTE Eötvös Kiadó, ELTE BTK, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-489-156-7

Kerber, Balázs (2018) La Storia come Fantasia e Proiezione: Luigi Pirandello e Miklós Szentkuthy. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 15. pp. 331-343. ISSN 2064-1346

Kirkham, Victoria and Maggi, Armando (2018) Petrarca – Kalauz az életműhöz. Kortárs Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-435-033-0

Kiss, Sándor and Marádi, Krisztina and Skutta, Franciska (2009) Az igenem mondattani és szövegszemantikai vizsgálata a latintól a mai franciáig = Syntax and textual semantics of the verbal voice from Latin to Modern French. Project Report. OTKA.

Knapp, Éva (1986) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. In: Tüskés Gábor (szerk.): "Mert ezt Isten hagyta ...": Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető, Budapest, pp. 117-188.

Knapp, Éva and Tüskés, Gábor (2014) La bibliothèque de Rodostó (Tekirdağ, Turquie) du prince François II Rákóczi. Nouvel essai de reconstitution. WOLFENBÜTTELER NOTIZEN ZUR BUCHGESCHICHTE, 39 (2). pp. 185-208. ISSN 0341-2253

Kálai, Sándor (2017) Les traductions du roman policier français et francophone en Hongrie sous le régime socialiste. In: Romanesques. n° 9 - Le roman français vu de l’étranger. Éd. Classiques Garnier, pp. 259-273.

Kántás, Balázs (2014) A tiszta szerelem rég letűnt költői : Megkésett bekezdések Szabics Imre A trubadúrok költészete című monográfiájához. FOLYÓ: KORTÁRS IRODALMI MAGAZIN, 11. pp. 1-5.

Körömi, Gabriella (2020) Écrire L’Exil dans Les porteurs d’eau d’Atiq Rahimi. Performa : Kultúratudományi és társadalomfilozófiai folyóirat (12). pp. 1-14. ISSN 2498-731X

L

Lengyel, Réka (2019) „Mesélő tükrök”. Az ifjabb Hatvani István állatmeséinek forrásai. In: Nagy az Isten állatkertje...: Állatságok a magyar irodalomban. Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 79-96.

M

Monostori, Tibor (2018) Antineutralidad: an unknown and unpublished book of Diego de Saavedra Fajardo. JANUS: ESTUDIOS SOBRE EL SIGLO DE ORO, 7. pp. 1-18. ISSN 2254-7290

Mátyus, Norbert (2017) "Gondold át ezt a kis kóstolót" Olasz-magyar filológia. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-010-4

Mátyás, Dénes (2018) Appunti su una narrativa realista riduttiva italiana (dagli anni Ottanta agli anni Duemila). In: Dai margini a dentro, da dentro ai margini : Mappe dei cambiamenti letterari e culturali. Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 81-89. ISBN 978-88-7667-713-7

Mátyás, Dénes (2014) Az olasz futurizmus és az európai modernség. Tiszatájonline : online kulturális magazin (1). pp. 1-4.

Mátyás, Dénes (2007) Cosa tradurre e perché? Traduzioni ungheresi di romanzi italiani degli ultimi decenni: la fortuna di alcuni e la sfortuna di altri. QUADERNI VERGERIANI, 3. pp. 111-118. ISSN 1827-2126

Mátyás, Dénes (2007) Minimalista o no? Gli influssi su Andea De Carlo. In: Miscellanea di studi in onore di Nándor Benedek. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 223-243.

Mátyás, Dénes (2016) Olasz pszichó? Giuseppe Culicchia és a Brucia la città. In: Lát(szó)tér. Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Szeged, pp. 345-370. ISBN 978-963-306-509-9

Mátyás, Dénes (2018) Poszt- után hiper-? A kortárs olasz próza alakulása. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 59 (1-4). pp. 327-335. ISSN 0017-999X

Mátyás, Dénes (2017) Reduktív realista próza a nyolcvanas évektől napjainkig : Gondolatok egy kortárs olasz irodalmi irányról. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 71 (6). pp. 62-71. ISSN 0133-1167

Mátyás, Dénes (2012) Sul "Fango" (1996) di Niccolò Ammaniti – un libro italiano all’americana? In: Contacts and Contrasts. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 103-116. ISBN 978-963-315-083-2

Máté, Ágnes (2018) Fabula és história határán: két festői történet a XVI. század Magyarországáról. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 1. pp. 99-112. ISSN 2560-2659

N

N., J. (2019) Zsuzsanna Tóth-Izsó, Letteratura e Psicosintesi. Testimonianze dell’amicizia dimenticata fra Giovanni Papini e Roberto Assagioli, Berlin, Edizioni Sant’Antonio, 2019, pp. 232. Fronesis, 15 (29). pp. 133-138. ISSN 1825-3628

Nagy, Eszter (2019) „Genius kertjei”: szöveg és illusztráció a Rózsaregényben = «Les jardins de Genius»: texte et illustration dans le Roman de la Rose. In: A Rózsaregény : Kontextus, üzenet, recepció. ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék, Budapest, pp. 131-145. ISBN 978-963-489-094-2

Nagy, József (2013) Baroque – on line. Nuova Corvina, 25. pp. 143-146. ISSN 1218-9472

Nagy, József (2015) A Carla Rossi Academy – International Institute of Italian Studies tevékenységéről. olaszissimo.blog.hu.

Nagy, József (2015) Commentare Dante oggi. Itadokt.hu.

Nagy, József (2015) Cronaca. Attività della Società Dantesca Ungherese [2015]. DANTE FÜZETEK, 12. pp. 228-231. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2014) Dante eterodosso ed ortodosso. Nuova Corvina (26). pp. 142-145.

Nagy, József (2013) Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica. Quaderni d Italianistica, 34 (2). pp. 169-171. ISSN 0226-8043

Nagy, József (2017) Dante és Vico : Dante politikai teológiája : fejezetek a Dante-recepció történetéből. Hungarovox, Budapest. ISBN 978-615-5562-97-6

Nagy, József (2018) Dante és a jog határai. JOGELMÉLETI SZEMLE (4). pp. 275-281. ISSN 1588-080X

Nagy, József (2015) «De sono humano in sermone». Lessico e idee musicali nella letteratura medievale italiana. DANTE FÜZETEK, 12. pp. 215-223. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2018) Elementi autoriflessivi in Inferno XI. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2015) Giorgio Vasta és Hölderlin az ELTE Olasz Tanszékén. Rövid beszámoló a 2015 február 20-i Itadokt Klub előadásairól. olaszissimo.blog.hu.

Nagy, József (2018) Guerre, conflitti, violenza – La cultura dell’odio dal Novecento fino all’11 settembre. olaszissimo.blog.hu.

Nagy, József (2013) Hagyomány és modernség Croce eszmevilágában. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 57 (1). pp. 192-197. ISSN 0025-0090

Nagy, József (2015) «Per le note di questa comedía, lettor, ti giuro...». Il linguaggio autoriflessivo in Dante. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907 (In Press)

Nagy, József (2018) Scienza e divulgazione scientifica nell’Italia del Sei e Settecento. Libro aperto, 95 (4). pp. 197-199. ISSN 1121-9661

Nagy, József (2018) Secoli eccellentemente luminosi. In: Visszhang III. Madarász Imre könyvei a kritika tükrében. Hungarovox, pp. 70-76. ISBN 9786155743405

Nagy, József (2015) Sul dibattito tra Bettinelli e Gozzi, su Dante. In: L'Italia e la cultura europea. Franco Cesati, Firenze, pp. 69-76. ISBN 978-88-7667-520-1

Nagy, Levente (2017) Reformáció, népi vallásosság, románok. (Román látnokok és „enthusiasták” a 16-17. században). Szépirodalmi Figyelő, 15 (5). pp. 47-58. ISSN 1585-3829

Nagy, Levente (2018) Todoreszku Gyula és az OSZK Cyrillica-gyűjteménye. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 185-210. ISSN 0025-0171

Nagy C., Katalin (2015) Adatok és érvelés a történeti pragmatikában. Pragmatika, 2 . Loisir Könyvkiadó Kft., Budapest. ISBN 978-963-89655-2-3

Nádudvari, Gabriella (2020) A romantikus gyermektisztelet Jean Paul Levana avagy neveléstan című művében. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Közleményei = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae (43). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 9-22.

P

Pajorin, Klára (2011) Aragóniai Beatrix szerepe Mátyás király irodalmi mecenatúrájában. Irodalomtörténeti Közlemények, 115. pp. 158-167. ISSN 0021-1486

Pajorin, Klára (2011) Asztali művelődés és szórakozás Mátyás király udvarában. In: “Ritrar parlando il bel”. Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, pp. 287-298.

Pullia, Anna and Falvay, Dávid (2012) La sacra rappresentazione fiorentina di Santa Guglielma, regina d'Ungheria. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 4. pp. 235-248. ISSN 2064-1346

R

Rosenberg, Mátyás (2019) The Language of Bayash Communities in Central and Eastern Hungary. Documentation. Brill, Hollandia. (Submitted)

Ráduly, Zsuzsanna (2018) A magyar nyelv olasz eredetű eponimái. In: Velencétől Dubrovnikig : Köszöntő kötet Vig István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 203-212. ISBN 978-963-284-966-9

S

Salvi, Giampaolo (2006) A középkori olasz nyelv mondattana = The Syntax of Medieval Italian. Project Report. OTKA.

Salvi, Giampaolo (2010) Come Sopravvivere alle Catastrofi: Il Passivo nelle Lingue Romanze. In: Tradizione e modernità nella cultura italiana contemporanea : Italia e Europa. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék; Ponte Alapítvány, Budapest, pp. 183-193. ISBN 978-963-284-025-3

Salvi, Giampaolo (2012) Il ruolo degli scrittori settentrionali nella formazione dell'italiano letterario moderno. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 2. pp. 67-82. ISSN 2064-1346

Seláf, Levente (2021) Hőstípusok és politikai ideológia a 15. századi Roman de Buscalus-ben. In: Hősök, mártírok, áldozatok, szentek. Károli Kiadó, Budapest, pp. 147-154.

Smid, Bernadett (2019) Piety, practices of reading and inquisition. A Catalan Saint Cyprian prayer from 1557 and its context. Acta Ethnographica Hungarica, 64/65. ISSN 1216-9803 (In Press)

Smid, Bernadett (2018) Vallásos áhítat, olvasás és inkvizíció. Egy 1557-ben kiadott, katalán nyelvű Szent Ciprián ima és kontextusa. Ethographia (129.). pp. 297-325. ISSN ISSN 0014-1798

Szegedi, Eszter (2018) Balassi Szép magyar komédiája és olasz forrása, Castelletti Amarilli című pásztorjátéka. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-489-018-8

Szilágyi, Ildikó (2010) Contribution de critères linguistiques au renouvellement de la versification française. In: Des mots et du texte aux conceptions de la descritption linguistique. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 407-414. ISBN 978-83-235-0691-1

Szilágyi, Ildikó (2014) Kortárs francia költészet magyar fordításokban. In: Nyelv - Társadalom - Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák. XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, 2013. március 26-28., ELTE BTK. Budapest.

Szilágyi, Ildikó (2010) Les poèmes en prose de Gustave Kahn (Palais nomades). In: Műhelymunkák. A Nyíregyházi Főiskola Modern Filológiai Intézetének kiadványa. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, pp. 27-38. ISBN 978-963-9891-11-1

Szilágyi, Ildikó (2013) Les traductions poétiques et le renouvellement formel en France au XIXe siècle. Nouvelles Francographies, 4.2 (1). pp. 95-104. ISSN 2167-0498

Szilágyi, Ildikó (2012) Mesure et démesure: les choix formels des poètes québécois du XXe siècle. Transcanadiana. Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d'Études Canadiennes (5). pp. 93-107. ISSN 1899-0355

Szilágyi, Ildikó (2011) Phénomènes d’ellipse dans la poésie moderne et contemporaine. In: Survivance du latin et grammaire textuelle. Mélanges offerts a Sándor Kiss a l'occasion de son 70e anniversaire. Studia Romanica de Debrecen, Hors Série . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 357-368. ISBN 978-963-318-123-2

Szilágyi, Ildikó (2013) Questions de forme et de genre en traduction poétique. Translationes (5). pp. 62-74. ISSN 2067-2705

Szilágyi, Ildikó (2010) Retour au vers: un retour en arrière? (L’exemple de la poésie française moderne et contemporaine). In: Résistances a la modernité dans la littérature francaise de 1800 a nos jours. L'Harmattan, Paris, pp. 263-278. ISBN 978-2-296-12868-2

Szilágyi, Ildikó (2009) « Significatif silence » : le blanc typographique en écriture poétique. Logosphere. Revue d'Études Linguistiques et Littéraires, 5. pp. 105-118. ISSN 1698-8981

Szilágyi, Imre (2018) Elementi di Sintassi del Parlato ne "La ciociara" di Alberto Moravia. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 16. pp. 1-11. ISSN 2064-1346

Szilágyi, Imre (2017) La Sintassi dei Verbi Fattitivi e Percettivi in base al Romanzo Agostino di Alberto Moravia. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 14. pp. 1-9. ISSN 2064-1346

Szilágyi, Levente (2016) Nyelvi tájkép a magyar-román-ukrán hármas határ térségben. SATU MARE STUDII SI COMUNICARI, XXXII (II). pp. 331-339. ISSN 2067-6948

Szkárosi, Endre (2010) Plurilinguismo nella Poesia Italiana del Secondo Novecento. In: Tradizione e modernità nella cultura italiana contemporanea : Italia e Europa. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék; Ponte Alapítvány, Budapest, pp. 351-357. ISBN 978-963-284-025-3

Szkárosi, Endre (2003) QUALE PARLAR MATERNO? : ASPETTI (PLURI)LINGUISTICI DELLA POESIA DI TOMASO KEMENY. In: Le esperienze e le correnti culturali europee del novecento in Italia e in Ungheria, 2003.01.01, Budapest.

Szovák, Márton (2021) Dante Alighieri, Komédia I. Pokol. Kommentár, szerk. Kelemen János, közrem. Berényi Márk, Draskóczy Eszter, Hoffmann Béla, Mátyus Norbert, Nagy József, Tóth Tihamér, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, ELTE BTK, 2019. 553 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (1). pp. 124-129. ISSN 0025-0171

T

T. Szabó, Levente (2020) Frédéric Mistral és az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. KORUNK (KOLOZSVÁR), 2019 (11). pp. 3-11. ISSN 1222-8338

Timár, Andrea (2011) Cultural Memory – en absence. Ágota Kristóf’s The Notebook. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, pp. 341-351. ISBN 978-963-284-204-2

Tódor, Erika-Mária (2020) Predarea-învăţarea limbii române ca limbă nematernă : O alternativă a lingvisticii aplicate. Jegyzet . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-032-2

Tóth, Tünde (2015) Diktatúra-humor (Daniel Bănulescu Csókolom a segged, Szeretett Vezérünk!). SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, 19 (5). pp. 159-162. ISSN 1453-3871

Tüskés, Anna (2009) Jean Rousselot levelei Illyés Gyulához. (Válogatás.). Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények. pp. 365-409.

Tüskés, Anna (2020) „en-nemzetem külhoni híre-sorsa” Fejezetek a 20. századi francia–magyar irodalmi kapcsolatok történetéből. reciti, Budapest.

Tüskés, Anna and Dauphin, Christophe (2015) Les Orphées du Danube: Jean Rousselot, Gyula Illyés et Ladislas Gara. Suivi de Lettres à Gyula Illyés, par Jean Rousselot. Éditinter ; Rafael de Surtis, Soisy-sur-Seine : Cordes-sur-Ciel. ISBN 978-2-3532-8150-3, 978-2-8467-2384-8

Tüskés, Gábor (2017) PSYCHOMACHIE D’UN PRINCE CHRÉTIEN : AU CARREFOUR DES GENRES AUTOBIOGRAPHIQUE ET RELIGIEUX FRANÇOIS II RÁKÓCZI : CONFESSIO PECCATORIS(seconde partie). Chroniques de Port-Royal. pp. 323-341. ISSN 0529-4975

V

Vig, István (2021) Hiperkorrekt fonémahelyettesítés néhány itáliai újlatin eredetű csa horvát szóban. In: Arcana linguarum : Köszöntő kötet a 80 éves Bańczerowski Janusz professzor tiszteletére. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet; ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 475-483. ISBN 9789634893400

Z

Z. Varga, Zoltán (2020) Autofikció és önéletírás-kutatások Franciaországban. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 66 (2). pp. 5-25. ISSN 0015-1785

Zelenai, Nóra (2016) „Libertae isdem coniugi T. Licinius”. Az idem névmás megkövesedésének problematikája. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 60 (2). pp. 159-172. ISSN 0003-567X

This list was generated on Wed Oct 27 13:55:55 2021 CEST.