REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PC Romance languages / újlatin nyelvek, romanisztika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 127.

A

Adamik, Béla (2019) Az esetrendszer átépülése az afrikai latinságban a feliratok tükrében. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, 23 (1). pp. 11-34. ISSN 1219-543X

Adamik, Béla (2017) On the Role of Palatalization in the Vulgar Latin Sound Change /w/ > /β/. Proceedings of the 12th International Colloquium on Vulgar and Late Latin (Latin vulgaire – latin tardif XII). (Submitted)

Adamik, Béla (2017) On the Vulgar Latin merger of /b/ and /w/ and its correlation with the loss of intervocalic /w/: Dialectological evidence from inscriptions. Pallas, 103. pp. 25-36. ISSN 0031-0387

Adamik, Béla (2017) Second International Workshop on Computational Latin Dialectology. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 283-285. ISSN 1803-7402

Adamik, Béla (2017) A palatalizáció szerepe a vulgáris latin [w] > [β] hangváltozásban. In: Nyelvelmélet és diakrónia 3. Szt. István Társulat, Budapest – Piliscsaba, pp. 9-29. ISBN 978-963-308-299-7

Adamik, Béla (2017) The problem of the omission of word-final -s as evidenced in Latin inscriptions. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 5-21. ISSN 1803-7402

Adamik, Béla (2015) A szinkópa gyakorisága a kései latin nyelvben a feliratok tanúbizonysága alapján. In: Studia Classica: Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. Antiqua et Orientalia (4). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 303-316. ISBN 978 963 284 632 3

Adamik, Béla (2015) A számítógépes latin dialektológia régi-új útjain: a vulgáris latin magánhangzó-fúziók, a szinkópa és a hangsúly korrelációja. In: Nyelvelmélet és dialektológia. Szent István Társulat, Budapest, pp. 11-24. ISBN 978-963-277-545-6

Adamik, Béla (2018) A szóvégi -s kiesésének problémája a latin feliratok tükrében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 62 (1). pp. 31-53. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2014) Durch Liebe genährt… Ein erotisches Motiv auf Wanderwegen. Gymnasium, 121. pp. 457-468. ISSN 0342-5231

Angyalosi, Gergely (2013) Teátrális megoldások. Jákfalvi Magdolna: A félrenézés esetei. Jean Racine drámái. HOLMI, XXV. (10). pp. 1326-1330. ISSN 0865-2864

Angyalosi, Gergely (2013) Vezér nélkül, de szépen. Foucault és a „szép élet” etikája. REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES, no hor. pp. 193-201. ISSN 1416-6399

B

Balázs, Géza (2016) Magyari Sára: A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 255-257. ISSN 0025-0236

Benda, Mihály (2013) Un poème « rigoureusement existentialiste ». (L’interprétation sartrienne du Coup de Dés). REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES, 2013 (klsz). pp. 201-211. ISSN 1416-6399

Bene, Sándor (2007) Az ellenállás hermeneutikája : Egy fejezet a Rákóczi-szabadságharc politikai publicisztikájának történetéből. In: „Nem sűlyed az emberiség…” Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 1035-1058. ISBN 978-963-7341-82-3

Berta, József Tibor (2007) Morfoszintaktikai változások a XV. és XVI. századi iberoromán nyelvekben = Morphosyntactic Changes in the Iberoromanic Languages of the XV th and XVI th Centuries. Project Report. OTKA.

Bolonyai, Gábor (2012) Görög tragikusok Naldo Naldi könyvtárleírásában. In: Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. MANYE - Debreceni Egyetem, Debrecen – Budapest.

Borbély, Anna (2013) Limbă română şi identitate românească în Ungaria – Aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice şi demografice –. Dürer, Gyula. ISBN 978-615-5369-00-1

Bárdosi, Vilmos (2017) "Egy szótár, ami nélkül túl kockázatos lenne élni". MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 10-19. ISSN 0025-0236

Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2014) Reflexiones sobre la asimilación de sonoridad de la /s/. In: GPS 60. ELTE BTK, Budapest, pp. 25-36. ISBN 978-963-284-492-3

Bódi, Katalin (2014) Jöjj, de hogyan láss? A látás mint tevékenység Diderot és Winckelmann teóriáiban. Irodalomtörténet, 95 (3). pp. 293-310. ISSN 0324-4970

C

Csörsz Rumen, István and Szilágyi N., Zsuzsa (2016) Kintyets Kimpenyesty (1768). In: Nunquam autores, semper interpretes. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 69-93. ISBN 978-615-5478-25-3

D

Dormán, András (2016) A Franciaországon kívüli európai frankofón államok. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 73-79. ISSN 2060-0623

Draskóczy, Eszter (2020) Eszkatológia és túlvilág-ábrázolás a Dante előtti népnyelvű irodalomban: a pokol Giacomino da Verona és Bonvesin de la Riva szerint. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 3 (5). pp. 35-66. ISSN 2560-2659

Draskóczy, Eszter (2017) Le illustrazioni del Codex Italicus 1 fra il testo, la tradizione iconografica e la fantasia del miniatore. In: DANTE VISUALIZZATO. Carte ridenti I: XIV secolo. Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 219-235. ISBN 9788876676574

Draskóczy, Eszter (2018) “Nessuno ci sta più vicino, e nessuno ci sta più lontano!” Momenti e aspetti della fortuna di Dante nell’Ungheria interbellica. In: Tra una guerra e l’altra. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont; Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull'Europa Centrale e Orientale (CISUECO), Budapest, Roma, pp. 311-326. ISBN 9789634161189

Draskóczy, Eszter (2020) Representation of the Damned and the Infernal Guardians in Codex Italicus 1. In: Oltre le righe : Usi e infrazioni dello spazio testuale. Edizioni della Normale, Pisa, pp. 85-100.

E

Egedi-Kovács, Emese (2020) A Barlám-regény kódex-képei és címsorai (cod. athon. Iviron 463). Antik Tanulmányok. ISSN 0003-567X (In Press)

Egedi-Kovács, Emese (2018) Prolégomènes à l’édition critique de la version grecque du manuscrit d’Iviron de Barlaam et Joasaph (cod. athon. Iviron 463). Зборник радова Византолошког института [Zbornik radova Vizantološkog instituta] (55). pp. 127-140. ISSN 0584-9888

Egedi-Kovács, Emese (2020) Translation mistakes? (Barlaam et Joasaf, cod. athon. Iviron 463). Зборник радова Византолошког института [Zbornik radova Vizantološkog instituta], 57. ISSN 0584-9888 (In Press)

F

F. Molnár, Mónika (2016) Olasz hadi írók és generálisok Bécs és Isztambul között. Reciti Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5478-26-0

Fodorné Bene, Kata Beatrix (2015) Collocazioni – Trovare le parole giuste per le proprie idee : I recenti dizionari italiani dedicati alla combinatoria nel lessico. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 9. ISSN 2064-1346

Fried, Ilona (2012) Identita italiana e cultura europea – il teatro negli anni ’30. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 2. pp. 135-158. ISSN 2064-1346

Földes, Györgyi (2020) A francia Marie NDiaye mint afrikai író. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 66 (4). pp. 592-605. ISSN 0017-999X

Földes, Györgyi (2015) A nyelv mint ellenség. In: Térátlépések. Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Veszprém, pp. 119-126. ISBN 978-963-396-079-0

Förköli, Gábor (2016) Apprentissage galant, apprentissage politique :le cabinet d’écriture du secrétaire Le Masle. In: La sociabilité du solitaire: pratiques et discours de l'intimité, de l'exclusion et du secret à l'époque moderne. Hermann, Paris, pp. 137-153. ISBN 9782705692988

G

Gonda, Attila (2015) Aquincum latin nyelve. In: Studia Classica: Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. Antiqua et Orientalia (4). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 317-337. ISBN 978 963 284 632 3

Gonda, Attila (2017) Changes in the consonant system of Pannonia Inferior, Dalmatia and Venetia et Histria. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 165-181. ISSN 1803-7402

H

Hermann, Veronika (2020) Dicsőség a kószálónak. Megjegyzések a flâneur társadalomtörténetéhez. APERTÚRA, 15 (4). pp. 1-13. ISSN 1787-7245

Hopkin, David (2020) Balladák és egylapos ponyvák Franciaországban : Számvetés egy hiányról. In: Doromb : Közköltészeti tanulmányok 8. reciti, Budapest, pp. 119-146.

Horváth, László and Egedi-Kovács, Emese (2019) Le poème grec du Vieux Chevalier : un roman de Tristan. In: LATE, Littérature Arthurienne Tardive en Europe (1270-1530). Presses universitaires de Rennes, Rennes. (In Press)

Huszthy, Bálint (2017) Az olasz mint zöngésségi hasonulást nélkülöző zöngenyelv. In: LingDok 16. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 41-64.

J

Jeney, Éva (2014) Christie McDonald–Susan Rubin Suleiman, French Global : Une nouvelle perspective sur l'histoire littéraire, Paris, Classiques Garnier, 2014. 752. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, LX (4). pp. 615-618. ISSN 0017-999X

K

Katona, Eszter (2019) Federico García Lorca hazai recepciója és a Bernarda Alba háza sikere. SZCENÁRIUM. A NEMZETI SZÍNHÁZ MŰVÉSZETI FOLYÓIRATA, 7 (2). pp. 73-85. ISSN 2064-2695

Katona, Eszter (2018) Vamos a contar mentiras, de Alfonso Paso, en húngaro, al aire libre. ANAGNORISIS: REVISTA DE INVESTIGACION TEATRAL, 18. pp. 230-237. ISSN 2013-6986

Katona, Eszter (2019) A jövő emlékezete : Polgárháború, diktatúra és emlékezet a kortárs spanyol drámairodalomban. L' Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-470-0

Katona, Eszter (2018) A spanyol dráma magyarországi recepciója. In: 25 év - 25 tanulmány. Fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből. 1993-2018. 25 años - 25 ensayos. Capítulos de la historia del Departamento de Estudios Hispánicos. 1993-2018. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 159-172. ISBN 9789633153826

Kelemen, János and Nagy, József and Mátyus, Norbert and Hoffmann, Béla and Draskóczy, Eszter and Tóth, Tihamér and Berényi, Márk (2019) Dante Alighieri: Komédia I. Pokol. Kommentár. ELTE Eötvös Kiadó, ELTE BTK, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-489-156-7

Kerber, Balázs (2018) La Storia come Fantasia e Proiezione: Luigi Pirandello e Miklós Szentkuthy. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 15. pp. 331-343. ISSN 2064-1346

Kirkham, Victoria and Maggi, Armando (2018) Petrarca – Kalauz az életműhöz. Kortárs Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-435-033-0

Kiss, Sándor and Marádi, Krisztina and Skutta, Franciska (2009) Az igenem mondattani és szövegszemantikai vizsgálata a latintól a mai franciáig = Syntax and textual semantics of the verbal voice from Latin to Modern French. Project Report. OTKA.

Knapp, Éva (1986) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. In: Tüskés Gábor (szerk.): "Mert ezt Isten hagyta ...": Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető, Budapest, pp. 117-188.

Knapp, Éva and Tüskés, Gábor (2014) La bibliothèque de Rodostó (Tekirdağ, Turquie) du prince François II Rákóczi. Nouvel essai de reconstitution. WOLFENBÜTTELER NOTIZEN ZUR BUCHGESCHICHTE, 39 (2). pp. 185-208. ISSN 0341-2253

Kálai, Sándor (2017) Les traductions du roman policier français et francophone en Hongrie sous le régime socialiste. In: Romanesques. n° 9 - Le roman français vu de l’étranger. Éd. Classiques Garnier, pp. 259-273.

Kántás, Balázs (2014) A tiszta szerelem rég letűnt költői : Megkésett bekezdések Szabics Imre A trubadúrok költészete című monográfiájához. FOLYÓ: KORTÁRS IRODALMI MAGAZIN, 11. pp. 1-5.

Körömi, Gabriella (2020) Écrire L’Exil dans Les porteurs d’eau d’Atiq Rahimi. Performa : Kultúratudományi és társadalomfilozófiai folyóirat (12). pp. 1-14. ISSN 2498-731X

L

Lengyel, Réka (2019) „Mesélő tükrök”. Az ifjabb Hatvani István állatmeséinek forrásai. In: Nagy az Isten állatkertje...: Állatságok a magyar irodalomban. Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 79-96.

M

Monostori, Tibor (2018) Antineutralidad: an unknown and unpublished book of Diego de Saavedra Fajardo. JANUS: ESTUDIOS SOBRE EL SIGLO DE ORO, 7. pp. 1-18. ISSN 2254-7290

Mátyus, Norbert (2017) "Gondold át ezt a kis kóstolót" Olasz-magyar filológia. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-010-4

Mátyás, Dénes (2018) Appunti su una narrativa realista riduttiva italiana (dagli anni Ottanta agli anni Duemila). In: Dai margini a dentro, da dentro ai margini : Mappe dei cambiamenti letterari e culturali. Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 81-89. ISBN 978-88-7667-713-7

Mátyás, Dénes (2014) Az olasz futurizmus és az európai modernség. Tiszatájonline : online kulturális magazin (1). pp. 1-4.

Mátyás, Dénes (2007) Cosa tradurre e perché? Traduzioni ungheresi di romanzi italiani degli ultimi decenni: la fortuna di alcuni e la sfortuna di altri. QUADERNI VERGERIANI, 3. pp. 111-118. ISSN 1827-2126

Mátyás, Dénes (2007) Minimalista o no? Gli influssi su Andea De Carlo. In: Miscellanea di studi in onore di Nándor Benedek. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 223-243.

Mátyás, Dénes (2016) Olasz pszichó? Giuseppe Culicchia és a Brucia la città. In: Lát(szó)tér. Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Szeged, pp. 345-370. ISBN 978-963-306-509-9

Mátyás, Dénes (2018) Poszt- után hiper-? A kortárs olasz próza alakulása. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 59 (1-4). pp. 327-335. ISSN 0017-999X

Mátyás, Dénes (2017) Reduktív realista próza a nyolcvanas évektől napjainkig : Gondolatok egy kortárs olasz irodalmi irányról. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 71 (6). pp. 62-71. ISSN 0133-1167

Mátyás, Dénes (2012) Sul "Fango" (1996) di Niccolò Ammaniti – un libro italiano all’americana? In: Contacts and Contrasts. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 103-116. ISBN 978-963-315-083-2

Máté, Ágnes (2018) Fabula és história határán: két festői történet a XVI. század Magyarországáról. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 1. pp. 99-112. ISSN 2560-2659

N

N., J. (2019) Zsuzsanna Tóth-Izsó, Letteratura e Psicosintesi. Testimonianze dell’amicizia dimenticata fra Giovanni Papini e Roberto Assagioli, Berlin, Edizioni Sant’Antonio, 2019, pp. 232. Fronesis, 15 (29). pp. 133-138. ISSN 1825-3628

Nagy, Eszter (2019) „Genius kertjei”: szöveg és illusztráció a Rózsaregényben = «Les jardins de Genius»: texte et illustration dans le Roman de la Rose. In: A Rózsaregény : Kontextus, üzenet, recepció. ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék, Budapest, pp. 131-145. ISBN 978-963-489-094-2

Nagy, József (2013) Baroque – on line. Nuova Corvina, 25. pp. 143-146. ISSN 1218-9472

Nagy, József (2015) A Carla Rossi Academy – International Institute of Italian Studies tevékenységéről. olaszissimo.blog.hu.

Nagy, József (2015) Commentare Dante oggi. Itadokt.hu.

Nagy, József (2015) Cronaca. Attività della Società Dantesca Ungherese [2015]. DANTE FÜZETEK, 12. pp. 228-231. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2014) Dante eterodosso ed ortodosso. Nuova Corvina (26). pp. 142-145.

Nagy, József (2013) Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica. Quaderni d Italianistica, 34 (2). pp. 169-171. ISSN 0226-8043

Nagy, József (2017) Dante és Vico : Dante politikai teológiája : fejezetek a Dante-recepció történetéből. Hungarovox, Budapest. ISBN 978-615-5562-97-6

Nagy, József (2018) Dante és a jog határai. JOGELMÉLETI SZEMLE (4). pp. 275-281. ISSN 1588-080X

Nagy, József (2015) «De sono humano in sermone». Lessico e idee musicali nella letteratura medievale italiana. DANTE FÜZETEK, 12. pp. 215-223. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2018) Elementi autoriflessivi in Inferno XI. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2015) Giorgio Vasta és Hölderlin az ELTE Olasz Tanszékén. Rövid beszámoló a 2015 február 20-i Itadokt Klub előadásairól. olaszissimo.blog.hu.

Nagy, József (2018) Guerre, conflitti, violenza – La cultura dell’odio dal Novecento fino all’11 settembre. olaszissimo.blog.hu.

Nagy, József (2013) Hagyomány és modernség Croce eszmevilágában. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 57 (1). pp. 192-197. ISSN 0025-0090

Nagy, József (2015) «Per le note di questa comedía, lettor, ti giuro...». Il linguaggio autoriflessivo in Dante. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907 (In Press)

Nagy, József (2018) Scienza e divulgazione scientifica nell’Italia del Sei e Settecento. Libro aperto, 95 (4). pp. 197-199. ISSN 1121-9661

Nagy, József (2018) Secoli eccellentemente luminosi. In: Visszhang III. Madarász Imre könyvei a kritika tükrében. Hungarovox, pp. 70-76. ISBN 9786155743405

Nagy, József (2015) Sul dibattito tra Bettinelli e Gozzi, su Dante. In: L'Italia e la cultura europea. Franco Cesati, Firenze, pp. 69-76. ISBN 978-88-7667-520-1

Nagy, Levente (2017) Reformáció, népi vallásosság, románok. (Román látnokok és „enthusiasták” a 16-17. században). Szépirodalmi Figyelő, 15 (5). pp. 47-58. ISSN 1585-3829

Nagy, Levente (2018) Todoreszku Gyula és az OSZK Cyrillica-gyűjteménye. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 185-210. ISSN 0025-0171

Nagy C., Katalin (2015) Adatok és érvelés a történeti pragmatikában. Pragmatika, 2 . Loisir Könyvkiadó Kft., Budapest. ISBN 978-963-89655-2-3

Nádudvari, Gabriella (2020) A romantikus gyermektisztelet Jean Paul Levana avagy neveléstan című művében. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Közleményei = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae (43). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 9-22.

P

Pajorin, Klára (2011) Aragóniai Beatrix szerepe Mátyás király irodalmi mecenatúrájában. Irodalomtörténeti Közlemények, 115. pp. 158-167. ISSN 0021-1486

Pajorin, Klára (2011) Asztali művelődés és szórakozás Mátyás király udvarában. In: “Ritrar parlando il bel”. Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, pp. 287-298.

Pullia, Anna and Falvay, Dávid (2012) La sacra rappresentazione fiorentina di Santa Guglielma, regina d'Ungheria. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 4. pp. 235-248. ISSN 2064-1346

R

Rosenberg, Mátyás (2019) The Language of Bayash Communities in Central and Eastern Hungary. Documentation. Brill, Hollandia. (Submitted)

Ráduly, Zsuzsanna (2018) A magyar nyelv olasz eredetű eponimái. In: Velencétől Dubrovnikig : Köszöntő kötet Vig István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 203-212. ISBN 978-963-284-966-9

S

Salvi, Giampaolo (2006) A középkori olasz nyelv mondattana = The Syntax of Medieval Italian. Project Report. OTKA.

Salvi, Giampaolo (2010) Come Sopravvivere alle Catastrofi: Il Passivo nelle Lingue Romanze. In: Tradizione e modernità nella cultura italiana contemporanea : Italia e Europa. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék; Ponte Alapítvány, Budapest, pp. 183-193. ISBN 978-963-284-025-3

Salvi, Giampaolo (2012) Il ruolo degli scrittori settentrionali nella formazione dell'italiano letterario moderno. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 2. pp. 67-82. ISSN 2064-1346

Smid, Bernadett (2019) Piety, practices of reading and inquisition. A Catalan Saint Cyprian prayer from 1557 and its context. Acta Ethnographica Hungarica, 64/65. ISSN 1216-9803 (In Press)

Smid, Bernadett (2018) Vallásos áhítat, olvasás és inkvizíció. Egy 1557-ben kiadott, katalán nyelvű Szent Ciprián ima és kontextusa. Ethographia (129.). pp. 297-325. ISSN ISSN 0014-1798

Szegedi, Eszter (2018) Balassi Szép magyar komédiája és olasz forrása, Castelletti Amarilli című pásztorjátéka. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-489-018-8

Szilágyi, Ildikó (2010) Contribution de critères linguistiques au renouvellement de la versification française. In: Des mots et du texte aux conceptions de la descritption linguistique. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 407-414. ISBN 978-83-235-0691-1

Szilágyi, Ildikó (2014) Kortárs francia költészet magyar fordításokban. In: Nyelv - Társadalom - Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák. XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, 2013. március 26-28., ELTE BTK. Budapest.

Szilágyi, Ildikó (2010) Les poèmes en prose de Gustave Kahn (Palais nomades). In: Műhelymunkák. A Nyíregyházi Főiskola Modern Filológiai Intézetének kiadványa. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, pp. 27-38. ISBN 978-963-9891-11-1

Szilágyi, Ildikó (2013) Les traductions poétiques et le renouvellement formel en France au XIXe siècle. Nouvelles Francographies, 4.2 (1). pp. 95-104. ISSN 2167-0498

Szilágyi, Ildikó (2012) Mesure et démesure: les choix formels des poètes québécois du XXe siècle. Transcanadiana. Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d'Études Canadiennes (5). pp. 93-107. ISSN 1899-0355

Szilágyi, Ildikó (2011) Phénomènes d’ellipse dans la poésie moderne et contemporaine. In: Survivance du latin et grammaire textuelle. Mélanges offerts a Sándor Kiss a l'occasion de son 70e anniversaire. Studia Romanica de Debrecen, Hors Série . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 357-368. ISBN 978-963-318-123-2

Szilágyi, Ildikó (2013) Questions de forme et de genre en traduction poétique. Translationes (5). pp. 62-74. ISSN 2067-2705

Szilágyi, Ildikó (2010) Retour au vers: un retour en arrière? (L’exemple de la poésie française moderne et contemporaine). In: Résistances a la modernité dans la littérature francaise de 1800 a nos jours. L'Harmattan, Paris, pp. 263-278. ISBN 978-2-296-12868-2

Szilágyi, Ildikó (2009) « Significatif silence » : le blanc typographique en écriture poétique. Logosphere. Revue d'Études Linguistiques et Littéraires, 5. pp. 105-118. ISSN 1698-8981

Szilágyi, Imre (2018) Elementi di Sintassi del Parlato ne "La ciociara" di Alberto Moravia. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 16. pp. 1-11. ISSN 2064-1346

Szilágyi, Imre (2017) La Sintassi dei Verbi Fattitivi e Percettivi in base al Romanzo Agostino di Alberto Moravia. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 14. pp. 1-9. ISSN 2064-1346

Szilágyi, Levente (2016) Nyelvi tájkép a magyar-román-ukrán hármas határ térségben. SATU MARE STUDII SI COMUNICARI, XXXII (II). pp. 331-339. ISSN 2067-6948

Szkárosi, Endre (2010) Plurilinguismo nella Poesia Italiana del Secondo Novecento. In: Tradizione e modernità nella cultura italiana contemporanea : Italia e Europa. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék; Ponte Alapítvány, Budapest, pp. 351-357. ISBN 978-963-284-025-3

Szkárosi, Endre (2003) QUALE PARLAR MATERNO? : ASPETTI (PLURI)LINGUISTICI DELLA POESIA DI TOMASO KEMENY. In: Le esperienze e le correnti culturali europee del novecento in Italia e in Ungheria, 2003.01.01, Budapest.

T

T. Szabó, Levente (2020) Frédéric Mistral és az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. KORUNK (KOLOZSVÁR), 2019 (11). pp. 3-11. ISSN 1222-8338

Timár, Andrea (2011) Cultural Memory – en absence. Ágota Kristóf’s The Notebook. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, pp. 341-351. ISBN 978-963-284-204-2

Tódor, Erika-Mária (2020) Predarea-învăţarea limbii române ca limbă nematernă : O alternativă a lingvisticii aplicate. Jegyzet . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-032-2

Tóth, Tünde (2015) Diktatúra-humor (Daniel Bănulescu Csókolom a segged, Szeretett Vezérünk!). SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, 19 (5). pp. 159-162. ISSN 1453-3871

Tüskés, Anna (2009) Jean Rousselot levelei Illyés Gyulához. (Válogatás.). Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények. pp. 365-409.

Tüskés, Anna (2020) „en-nemzetem külhoni híre-sorsa” Fejezetek a 20. századi francia–magyar irodalmi kapcsolatok történetéből. reciti, Budapest.

Tüskés, Anna and Dauphin, Christophe (2015) Les Orphées du Danube: Jean Rousselot, Gyula Illyés et Ladislas Gara. Suivi de Lettres à Gyula Illyés, par Jean Rousselot. Éditinter ; Rafael de Surtis, Soisy-sur-Seine : Cordes-sur-Ciel. ISBN 978-2-3532-8150-3, 978-2-8467-2384-8

Tüskés, Gábor (2017) PSYCHOMACHIE D’UN PRINCE CHRÉTIEN : AU CARREFOUR DES GENRES AUTOBIOGRAPHIQUE ET RELIGIEUX FRANÇOIS II RÁKÓCZI : CONFESSIO PECCATORIS(seconde partie). Chroniques de Port-Royal. pp. 323-341. ISSN 0529-4975

V

Vig, István (2021) Hiperkorrekt fonémahelyettesítés néhány itáliai újlatin eredetű csa horvát szóban. In: Arcana linguarum : Köszöntő kötet a 80 éves Bańczerowski Janusz professzor tiszteletére. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet; ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 475-483. ISBN 9789634893400

Z

Z. Varga, Zoltán (2020) Autofikció és önéletírás-kutatások Franciaországban. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 66 (2). pp. 5-25. ISSN 0015-1785

Zelenai, Nóra (2016) „Libertae isdem coniugi T. Licinius”. Az idem névmás megkövesedésének problematikája. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 60 (2). pp. 159-172. ISSN 0003-567X

This list was generated on Wed Jun 23 02:02:36 2021 CEST.