REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | É
Number of items at this level: 159.

A

Agyagási, Klára and Bereczki, Gábor and Grünthal, Riho and Rédei, Károly and Winkler, Eberhard (2010) Cseremisz etimológiai adatbázis = An Etymological Database of Cheremis Language. Project Report. OTKA.

Arany, János and Hász-Fehér, Katalin (2016) Arany János: Lapszéli jegyzetek, Folyóiratok I. S. a. r., bevezető, jegyzetek: Hász-Fehér Katalin (Arany János Munkái, kritikai kiadás, szerk. Korompay H. János), Universitas Kiadó--MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2016. Arany János Munkái, Lapszéli jegyzetek, I. . Universitas Kiadó--MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9671-55-3

Asztalos, Erika (2016) A fejvégű grammatikától a fejkezdetű felé: generációs különbségek a mai udmurt beszélőközösségben a szórendhasználat és -megítélés terén. In: Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Szent István Társulat, Budapest--Piliscsaba, pp. 124-154. ISBN 978 963 277 629 3

Asztalos, Erika Éva (2023) The expression of constituent negation in Udmurt: From scope-ambiguous to scope-transparent constructions. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (2). pp. 248-283. ISSN 2559-8201

Asztalos, Erika Éva and Gugán, Katalin and Mus, Nikolett (2017) Uráli VX szórend: nyenyec, hanti és udmurt mondatszerkezeti változatok. In: Nyelvelmélet és diakrónia 3. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; Szt. István Társulat, Budapest; Piliscsaba, pp. 30-62. ISBN 978-963-308-299-7

B

Bakró-Nagy, Marianne (2003) Az írástudók felelőssége. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 100. pp. 44-62. ISSN 0029-6791

Bakró-Nagy, Marianne (2001) Obi-ugor szótagszerkezeti és hangtörténeti problémák. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 98. pp. 71-118. ISSN 0029-6791

Bakró-Nagy, Marianne and Bíró, Bernadett and Sipőcz, Katalin and Sipos, Mária (2013) Obi-ugor nyelvek: konceptuális struktúrák, lexikon, szerkezetek, kategóriák (A hanti és a manysi leírását szolgáló források létrehozása innovatív módon) = Ob-Ugric languages. Project Report. OTKA.

Bakró-Nagy, Marianne and Laakso, Johanna and Skribnik, Elena (2015) Endangered Uralic languages in the (Bermuda) triangle of documentation, theory, and application. In: 4th International Conference on Language Documentation and Conservation (ICLDC), 2015.02.27, Manoa (HI).

Bakró-Nagy, Marianne and Mus, Nikolett and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Takács, Dávid and Várnai, Zsuzsa (2013) Uráli etimológiák a világhálón. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Beke, Ödön (1954) Újabb finnugor alaktani kutatások : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953. február 16-án tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 39-70.

Biró, Annamária (2018) Das Bild des Intellektuellen im deutschsprachigen und im ungarischen Aktivismus. In: Übersetzungsereignisse: Kultur, Wissenschaft, Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Praesens Verlag, Wien, pp. 275-297. ISBN 978-3-7069-1015-6

Biró, Annamária (2018) Erdélyi jelenlét a nyugat-magyarországi sajtótermékekben. Johann Seivert és Benkő József tudósítói tevékenysége. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. ISSN 0586-3708 (Submitted)

Biró, Annamária (2019) Réka Lengyel and Gábor Tüskés ed., Learned Societies, Freemasonry, Sciences and Literature in 18th-Century Hungary. A Collection of Documents and Sources (Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, 2017), 247. HELIKON IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE, 2018 (4). pp. 560-561. ISSN 0017-999X

Biró, Annamária (2018) Siebenbürgische Präsenz in der Presse Westungarns. Die Korrespondenten Johann Seivert und József Benkő. In: Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon. (Submitted)

Bodó, Csanád (2017) Magdolna Kovács - Petteri Laihonen - Hanna Snellman eds.,Culture, Language and Globalization among the Moldavian Csángós Today. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 96-100. ISSN 0025-0228

Bradley, Jeremy and F. Gulyás, Nikolett (2023) Between East and West: Hungarian and the Volga-Kama Sprachbund. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (1). pp. 123-139. ISSN 0236-6568

Budenz, József (1867) Az ime végű eszköznevekről a finn nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (2). pp. 175-190. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1886) Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Első rész. Az ugor nyelvek szóképzése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (2). pp. 251-305. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1886) Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Első rész. Az ugor nyelvek szóképzése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (3). pp. 401-466. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1867) A magyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések I. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (3). pp. 374-478. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1868) A magyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések II. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1). pp. 1-62. ISSN 0029-6791

Bódi, Katalin (2016) Kazinczy Ferenc „görög értelemben” vett epigrammái a neoklasszicista művészet kontextusában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. pp. 1-17. ISSN 0021-1486 (In Press)

C

Csepregi, Márta (2017) In memoriam Vikár László. MAGYAR NYELV, 2017 (3). pp. 374-376. ISSN 0025-0228

Csepregi, Márta (2016) Simoncsics Péter 70 éves. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 241-244. ISSN 0025-0228

Csepregi, Márta and Salánki, Zsuzsanna (2018) A többnyelvűség dinamikája. ELTE BTK Finnugor Tanszék; Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, BUDAPEST. ISBN 978-963-489-027-0

Csernicskó, István (1997) „Imja otcsesztvo”. In: Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I-II. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (209). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 162-167. ISBN 963 7530 26 6

Csörsz, Rumen István (2015) Magyar világi ponyvairodalom (1700–1820). Szöveggyűjtemény I. Lírai dalok és versek (KÉZIRAT). -. (Unpublished)

Csörsz, Rumen István and Mészáros, Gábor and Vaderna, Gábor (2020) Csokonai és íróbarátai. Egy dunántúli kutatócsoport műhelyéből. In: Ezer éves végvár Csurgó : Csurgói Baksay Népfőiskola Évkönyve 2019/2020. Csurgói Baksay Sándor Alapítvány, Csurgó, pp. 67-91. ISBN 978-615-80837-7-5

Csúcs, Sándor (2015) Voltak-e a finnugor alapnyelvben hosszú magánhangzók? = Did long vowels exist in Proto-Finno-Ugric? NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 277-309. ISSN 0029-6791

Csúcs, Sándor and Fejes, László (2009) Permi nyelvészeti adatbázisok = Permic linguistic databases. Project Report. OTKA.

D

Darabos, Enikő (2018) Társadalmunk testközelből, avagy a hiperrealizmus esete az ágyneműtartóval. MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 63 (067). pp. 83-85. ISSN 1789-1965

Deme, Andrea (2011) Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése. In: Félúton 6.: A hatodik Félúton konferencia (2010) kiadványa. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 25-42.

Deme, Andrea (2012) Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése. In: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain: 6. Félúton konferencia. ELTE - Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 33-46. ISBN 978 963 312 097 2

Deme, Andrea (2014) Björn E. Lindblom 80 éves. BESZÉDKUTATÁS, 22. pp. 277-281. ISSN 1218-8727

Deme, Andrea (2011) Egy nyolcéves gyermek énekelt és beszélt magánhangzóinak akusztikai jellemzői. Esettanulmány. Alkalmazott nyelvtudomány, XI (1-2). pp. 169-188. ISSN 1587-1061

Deme, Andrea (2014) Formant strategies of professional female singers at high fundamental frequencies. Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP). pp. 90-93.

Deme, Andrea (2014) A MÁSSALHANGZÓ-KÖRNYEZET ÉS A ZÖNGEINDULÁS HATÁSA AZ ÉNEKELT MAGÁNHANGZÓK ÉSZLELÉSÉRE. BESZÉDKUTATÁS, 22. pp. 155-171. ISSN 1218-8727

Deme, Andrea (2011) Zene és nyelv II. - Az énekelt beszéd sajátosságai. In: Nyelvészetről mindenkinek: 77 nyelvészeti összefoglaló. Inter Nonprofit Kft,, Budapest, pp. 374-377. ISBN 978 963 892 400 1 4

Domokos, Johanna and Tamás, Ildikó (2017) A számi társadalom kihívásai a kortárs drámák tükrében. In: Szerencsefia. Kortárs számi drámák. Drámatájak (7). Napkút kiadó, Budapest, pp. 5-12.

Domonkosi, Ágnes (2017) A NYELVI KAPCSOLATTARTÁS ALAPFORMÁI : Megszólítások és köszönések. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 279-298. ISBN ISBN:978 963 693 824 6

Domonkosi, Ágnes (2018) A megszólítások és a nemi szerepek konstruálása. Performa (7). ISSN ISSN 2498-731X

Duray, Zsuzsanna (2013) Nyelvi attitűdök Enontekiö és Sodankylä beszélőközösségeiben. NYELVTUDOMÁNY - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS SECTIO LINGUISTICA, 5-6. pp. 55-86. ISSN 1786-7428

Duray, Zsuzsanna and Horváth, Csilla and Várnai, Zsuzsa (2017) Visual multilingualism in the Arctic minority context of indigenous urban communities (Enontekiö, Dudinka and Khanty-Mansiysk). JOURNAL DE LA SOCIETE FINNO OUGRIENNE, 96. pp. 21-54. ISSN 0355-0214

Dyekiss, Virág (2010) Mистические существа : человеческие существа. исследование низших мифологических существ северных самодийских народов (Mističeskie suŝestva : čelovečeskie suŝestva. Issledovanie nizših mifologičeskih suŝestv severnyh samodijskih narodov). In: Енисейская провинция (Enisejskaâ provinciâ). aльманах (al'manah) (5). Литера-принт (Litera-print), Красноярск (Krasnoârsk), pp. 177-181. ISBN 978-5-904896-24-9

Dékány, Éva (2014) Argument structure and functional projections in Old Hungarian gerunds. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 61 (3). pp. 317-361. ISSN 1216-8076

Dékány, Éva (2012) Nem jöttem hínia az igazakat : Az ómagyar anti-egyezetett főnévi igenevekről. Nyelvtudományi Közlemények, 108. pp. 219-252.

Dékány, Éva and Csirmaz, Aniko (2014) Hungarian is a classifier language. In: Word classes: nature, typology and representations. Current Issues in Linguistic Theory (332). John Benjamins, Amsterdam, pp. 141-160. ISBN 978-90-27-24851-0

F

F. Gulyás, Nikolett and Janurik, Boglárka and Mus, Nikolett and Tánczos, Orsolya (2012) The 11th International Congress for Finno-Ugric Studies: Finno-Ugric Peoples and Languages in the 21st Century. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, 1 (1-2). pp. 98-105. ISSN 2063-8825

Farkas, Judit and Alberti, Gábor (2013) The Finnish Voice Continuum. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Fejes, László and Ruttkay Miklián, Eszter and Sipos, Mária (2011) Obi-ugor morfológiai elemzők és korpuszok = Ob-Ugric morphological analyzers and corpora. Project Report. OTKA.

Fejős, Edina (2005) Suomen frekventatiivijohdosten käyttö. In: Tanulmányok nyelvről, kultúráról. A finnugor tanszékek első országos diákkonferenciájának terméséből. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest, pp. 53-61.

Fokos, Dávid (1954) Helyreigazító észrevételek a finnugor szövegkiadványokkal kapcsolatban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 629-632.

Fóris, Ágota (2012) A szótár fogalma a magyar lexikográfiában. In: Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Grimm Kiadó, Szeged, pp. 22-38. ISBN 978 963 9954 67 0

Földes, Györgyi (2020) Le langage corporel dans Une femme. In: Péter Esterházy et le postmodernisme. Éditions Pétra, Paris, pp. 91-98.

Földes, Györgyi (2016) A szegény teste mint abjekt (Tóth Krisztina, Krasznahorkai László). HÍD: VAJDASÁGI SZERVEZETEK KULTURÁLIS FOLYÓIRATA, 80 (7). pp. 1-11. ISSN 2335-030X

Földvári, Sándor (1996) A Baltikum nyelveinek areális (és tipológiai) kapcsolatairól. In: Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, pp. 193-198. ISBN 963 7170 86 3

Földvári, Sándor (1996) Contributions to The Contacts Between Finno-Ugric and Slavic Linguistics in The Late 18th and Early 19th Century. In: Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Pars IV. Sessiones sectionum. University of Jyväskylä, Jyväskylä, pp. 276-278. ISBN 9529073712

G

Georgieva, Ekaterina (2017) Az ’ahelyett, hogy’-mellékmondatok az udmurt nyelvben. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 15-38. ISSN 0239-1953

Georgieva, Ekaterina (2016) Kitett alanyok az udmurt nem véges mellékmondatokban. In: LingDok 15. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 31-50.

Georgieva, Ekaterina (2017) A nem véges mellékmondatokról: a magyar -ván/-vén képzős határozói igeneves szerkezetek elemzése finnugor és törökségi nyelvek adatainak tükrében. In: Stratégiák és struktúrák. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 55-69. ISBN 978-963-315-329-1

Georgieva, Ekaterina and Ótott-Kovács, Eszter (2016) Nem véges alárendelői mellékmondatok a Volga-vidéki nyelvi areában. In: LingDok 15. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 51-67.

Gugán, Katalin (2017) Bakró-Nagy Marianne 70 éves. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 377-378. ISSN 0025-0228

Gács, Anna (2016) Hasonló a hasonlónak: A "saját" problémája Nádas Péter Saját halál című önéletrajzi szövegében és Forgács Péter filmadaptációjában. In: Filozófus a műteremben: Írások Radnóti Sándor 70. születésnapjára. ELTE Eötvös, Budapest, pp. 231-238. ISBN 9789632847511

H

Hajdu, Péter (2014) Bel Ami in the Austro-Hungarian Empire: Sándor Bródy's Novel The Knight of the Day as a Maupassant Adaptation. In: Echilibrul între antiteze: Studii oferite profesorului Paul Cornea cu ocazia celei de 90-a aniversări. Editura universităţii din Bucureşti, Bucureşti, pp. 215-224. ISBN 978-606-16-0502-6

Hajdú, Péter (1952) Az ugor kor helyének és idejének kérdéséhez. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 54. pp. 264-269. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1976) L. Gy. a finnugor hangjelölés jellegéről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 78. pp. 322-327. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1952) Mathias Aleksanteri Castrén. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 54. pp. 3-9. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1951) Obi-ugor szamojéd szómagyarázatok. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 53. pp. 270-273. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1952) Pápai Károly szelkup szójegyzéke. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 54. pp. 141-184. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1978) Rekonstrukció az urálisztikában. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 80. pp. 15-29. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1981) Turkui tapasztalatok. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 83. pp. 169-178. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1953) A másodlagos szókezdő nazálisok a szamojédban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 55. pp. 60-97. ISSN 0029-6791

Halm, Tamás András (2017) A Review of 'Approaches to Hungarian 15: Papers from the Leiden Conference'. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, 6 (2). pp. 106-133. ISSN 2063-8825

Hartmann, Jutta M. and Hegedűs, Veronika and Surányi, Balázs (2013) Pseudoclefts in Hungarian. In: Approaches to Hungarian Volume 13: Papers from the 2011 Lund conference. John Banjamins, Amsterdam, pp. 67-96. ISBN 978-90-272-0483-7

Honti, László (2017) A magyar és a nyugati ótörök szókészlet kapcsolatairól. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (196). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-114-1

Hovánszki, Mária (2017) Faludi Ferenc és Amade László formaújításai, avagy a magyar nyelvű gáláns-rokokó énekköltészet (1730–1770). In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon (Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez 2). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 289-302.

J

Jeney, Éva (2016) Littérature mondiale hongroise où littérature du monde hongrois? In: Letteratura ungherese, letterature ungheresi. Sangue e Oro (2). Savaria University Press, Szombathely, pp. 1-6. (Submitted)

Józan, Ildikó (2019) La Fondation de la chaire des langues finno-ougriennes à l'École des langues orientales vivantes. Hungarian Studies, 33 (2). pp. 367-383. ISSN 0236-6568

K

Klaniczay, Tibor (1967) Kollokvium a finn-ugor és magyar kutatások helyzetéről Franciaországban. MAGYAR TUDOMÁNY, 12(74) (9). ISSN 0025-0325

Kovács, Judit and Vámos, Ágnes (2007) Hungary. In: Windows on CLIL: Content and Language Integrated Learning in the European Spotlight. Hague, European Centre for Modern Languages, pp. 100-107. ISBN 978-90-74220-74-3

Kálmán, C. György (2013) Kritikai élet Magyarországon | Kritika na Madžarskem. LUD Literatura. pp. 1-3.

L

Lakó, György (1954) Finnugor nyelvészeti munkálatok és nyelvtudományi nézetek a Szovjetunióban : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953. VI. 15-én tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 183-211.

Lengyel, Réka (2019) The First Student's Guides to Natural Sciences in Eighteenth-Century Hungary: Physicotheology in Translation. In: Ruditatis antidotum Eruditio est – Remedy against ignorance is education. Slovenská národná knižnica, Martin. (In Press)

Lengyel, Réka (2018) Verseghy Usus aestheticus linguae hungaricae című kézikönyvének forrásai. In: In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3–4-én rendezett tudományos konferencia anyagából. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok. ISBN 978-963-7613-63-0

M

Maticsák, Sándor (2022) A magyarországi finnugor nyelvtudomány az ezredforduló után. MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 129-146. ISSN 0025-0228

Mácsai, Boglárka (2017) Létezik-e városkutatás az uralisztikában? FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 91-114. ISSN 0239-1953

Márku, Anita (2019) Outi Tánczos, Magdolna Kovács & Ulriikka Puura (Eds.): Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Mészáros, Edit and Kazajeva, Nyina and Maticsák, Sándor and Motorkina, Szvetlana and Sirmankina, Raisza (2008) Erza-mordvin szótárak = Erza-Mordvin vocabularies. Project Report. OTKA.

N

Nyirkos, István and Hoffmann, István and Maticsák, Sándor and Tóth, Valéria (2008) Névtudományi kutatások az uráli nyelvek körében: Onomastica Uralica 6-11. = Onomastic research in Uralic Languages. Project Report. OTKA.

Németh, G. Béla (1971) Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (6). pp. 760-761. ISSN 0021-1486

O

Oszkó, Beatrix and Ponomareva, Larisza (2017) Kudymkar nyelvi tájképe. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 147-162. ISSN 0239-1953

P

Pachné Heltai, Borbála (2017) Multilingualism and Seasonal Migration : Linguistic Practices of Finnish House Owners in a German Minority Village in Southern Hungary. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 163-178. ISSN 0239-1953

Papp, Ferenc (1957) Mit tudott Lomonoszov a magyar nyelvről és a finnugor nyelvrokonságról? MAGYAR NYELVŐR, 81 (4). pp. 463-468. ISSN 0025-0236

Papp, Sára Írisz (2017) Egy listatörténet mámora: Ars memorativa a közép-európai művelődésben. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 2017 (1). pp. 6-11. ISSN 1216-2965

Papp, Sára Írisz (2014) Gondolatok a képtudományról. Vörös postakocsi online.

Papp, Sára Írisz (2019) A láttatás szerepe a 18. századi katolikus metszetolvasásban. In: KOR/TÁRS : Kapcsolat, háló(zat) és közösség az 1800 előtti Európában : Fiatalok Konferenciája 2018. Reciti Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 141-154.

Pirinen, Tommi A. and Simon, Eszter and Tyers, Francis M. and Vincze, Veronika (2016) Report on the Second International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, 5 (1). pp. 1-5. ISSN 2063-8825

Pusztay, János and Balaskó, Mária and Balázs, Géza and Csire, Márta and Ilves, Marju and Kovács, László (2008) Közép- és kelet-európai nyelvek korpuszalapú többnyelvű terminológiai adatbázisai = Central- and East-European corpus-based multilingual terminological databases. Project Report. OTKA.

R

Ruttkay-Miklián, Eszter (2013) A tisztátalanság eredete: Az állatok szerepe a hanti tisztaság-koncepcióban. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

S

Schirm, Anita (2018) A diskurzusjelölők manipulatív szerepéről különféle szövegtípusok tükrében. In: Egy- és többértelműség a nyelvben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (205). Kodolányi János Egyetem - Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár - Budapest, pp. 214-220. ISBN 978-963-409-174-5

Simon, Eszter and Benyeda, Ivett Zsuzsanna and Koczka, Péter and Ludányi, Zsófia (2015) Automatic creation of bilingual dictionaries for Finno-Ugric languages. In: Proceedings of the First International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages. University of Tromso, Tromso, pp. 119-131.

Simon, Eszter and Mus, Nikolett (2017) Languages under the influence: Building a database of Uralic languages. In: Proceedings of the Third Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages, 2017.01.23-2017.01.24, Saint Petersburg.

Simon, Zsolt (2020) Urindogermanische Lehnwörter in den uralischen und finno-ugrischen Grundsprachen. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN, 125 (1). pp. 239-265. ISSN 0019-7262

Sipos, János (2013) Finnugor nyelv versus török-mongol népzene. In: Zenei művelődésünk a változó régióban. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 80-95. ISBN 978 606 8178 70 7

Sipos, János (2011) Néhány gondolat a magyar népzene finnugor és török kapcsolatairól. In: Magyarország-Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde, 2010.11.20-2010.11.24, Budapest.

Sipos, Mária (2018) Bilingualism and text edition. VESTNIK UGROVEDENIA, 8 (1). pp. 86-97. ISSN 2220-4156

Sipos, Mária (2018) A TAHI nominalizátor néhány északi hanti nyelvjárásban. In: Языки и культура народов Арктики как полиэтнического региона в условиях глобализаци. Югорский государственный университет, Hanti-Manszijszk, pp. 76-86. ISBN 9785961101454

Sipőcz, Katalin and Dolovai, Dorottya and Kozmács, István and Mészáros, Edit and Wagner-Nagy, Beáta (2006) A Mikola-hagyaték gondozása = Taking care of Mikola-heritage. Project Report. OTKA.

Szarka, Szilvia (2022) Homályba veszett fordítások: Franz Kafka magyar nyelvű recepciójának 1921 és 1957 közötti időszakáról. In: „A rejtelem volt az írósága…” : A ködlovag-jelenség történeti, poétikai és biografikus vetületei a századfordulótól napjainkig. Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc-Egyetemváros, pp. 115-128. ISBN 9789633582732

Szelestei Nagy, László (2015) Horányi Elek, a lexikonszerző. VIGILIA, 2015 (1). pp. 20-25. ISSN 0042-6024

Szelestei Nagy, László (2014) Magyar bencések prédikációi a 17–18. század fordulójáról. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti források (3). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-213-3

Szelestei Nagy, László (2014) Pázmány-prédikációk bencés szerzetesek átírásában (1700 körül). In: Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 125-132. ISBN 978-963-508-788-4

Szeverényi, Sándor (2015) Color terms in Nganasan. In: Color Language and Color Categorization. Cambridge Scholar. (Submitted)

Szeverényi, Sándor (2014) Cлово в Cибири. NAUCHNYI VESTNIK NORILSKOGO INDUSTRIALNOGO INSTITUTA, 15. pp. 64-67. ISSN 2074-2509

Szeverényi, Sándor (2014) Derivational suffixes as/or classifiers? – the word-formation of the Nganasan adjectives. Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology, 4 (4). pp. 49-58. ISSN 2307–6119

Szeverényi, Sándor (2016) Egy nganaszan episztenciális finit ige lexikalizációja. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei 9. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei (9.). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 303-317.

Szeverényi, Sándor (2016) Finnugor konteo és a stigmatizált emlékezet. In: Összeesküvés-elméletek. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 1-18. (Submitted)

Szeverényi, Sándor (2014) Hiányosan dokumentált nyelvek relevanciája a lexikai szemantikai kutatásokban, avagy meddig ér a nganaszan takaró? Jelentés és nyelvhasználat, 1 (1). pp. 55-65. ISSN 2064-9940

Szeverényi, Sándor (2017) The Nganasan lexicon from a diachronic onomasiological point of view : the case of metonymy. In: Uralic and Siberia Lexicology and Lexicography. Studia Uralo-Altaica (51). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 107-122. ISBN 978-963-306-549-5

Szeverényi, Sándor (2015) Rendkívül rövid bevezetés a dokumentációs nyelvészetbe. In: Érdekes nyelvészet. JATEPress, Szeged, pp. 145-156.

Szeverényi, Sándor (2015) A finnugor "mítosz". In: Hubbes László - Povedák István (szerk.): Új magyar mitológia. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged. (Submitted)

Szeverényi, Sándor and Várnai, Zsuzsa (2015) Családfa és etimológia összefüggései a szamojéd példa alapján. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 22. pp. 233-254. ISSN 0239-1953

Szolláth, Dávid (2015) Mészöly Miklós prózája. Documentation. MTA BTK. (Unpublished)

Szolláth, Dávid (2021) A fikció terei. LITERATURA (2). pp. 181-182. ISSN 0133-2368

Szolláth, Dávid (2015) A történeti összefüggés rejtélye mint elbeszélő forma (Mészöly Miklós: Film; Nádas Péter: Párhuzamos történetek). JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT. pp. 997-1005. ISSN 0447-6425

T

T. Szabó, Levente (2020) Frédéric Mistral és az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. KORUNK (KOLOZSVÁR), 2019 (11). pp. 3-11. ISSN 1222-8338

T. Szabó, Levente (2021) "Kritikai komolysággal tapsol." Gyulai Pál, a színházi kihívások és a színházi hivatásosodás fordulata. VERSO: IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 2021 (2). ISSN 2630-8479 (In Press)

Tamás, Ildikó (2013) "Few words are sung in it" Questions of Methodology in Studying Sami Yoik Texts. In: L’Image du Sápmi. Humanistic Studies at Örebro University, Örebro, pp. 62-86. ISBN 978-91-7668-944-8

Tánczos, Orsolya (2018) Matti Miestamo et al. (szerk.): Negation in Uralic Languages. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 187-193. ISSN 0029-6791

Tánczos, Orsolya (2012) Szórendi variációk és lehetséges okaik az udmurtban. Nyelvtudományi Közlemények, 107. pp. 218-228. ISSN 0029-6791

Tánczos, Orsolya (2014) Towards an analysis of the causative/non-causative alternation in Udmurt. Acta Linguistica Hungarica, 61 (3). pp. 297-315. ISSN 1216-8076

Tánczos, Orsolya (2013) Winkler, Eberhard: Udmurtische Grammatik Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica Band 81. Nyelvtudományi Közlemények, 108. pp. 495-503. ISSN 0029-6791

Tánczos, Orsolya (2013) A syntactic approach to Udmurt causatives. Bucharest Working Papers in Linguistics, XV (2). pp. 61-76. ISSN 2069-9239

Tóth, Zsolt (2021) Néhány magyar igenévi szerkezet urál-altaji összevetésben. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 1 (1). pp. 193-210. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Tüskés, Gábor (2021) Magyarország képe II. Rákóczi Ferenc önéletrajzi műveiben = The Image of Hungary in the Autobiographic works of Prince Francis II Rákóczi. In: Rákóczi emlékkönyv. Második, átdolgozott kiadás. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, pp. 245-263. ISBN 9786158169417

Tüskés, Gábor and Lengyel, Réka (2021) Teljes odaadásra van szükség. Tüskés Gábor irodalomtörténésszel Lengyel Réka beszélget. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 75 (5). pp. 49-59. ISSN 0133-1167

V

Varga, Ildikó P. (2019) Cultural Policies. The First Decade of the La Fontaine Literature Society (1920–1930). Hungarian Studies, 33 (1). pp. 103-114. ISSN 1588-2772

Veres, András (2013) Az Eszmélet szerkezetéről. In: Eszmélet. A 12 legszebb magyar vers, 1 (11). Savaria University Press, Szombathely, pp. 121-131. ISBN 9786155251160

Veres, András (2013) Kosztolányi Dezső, József Attila, Fejtő Ferenc, Németh G. Béla. In: "Szépet, jót, igazat akarva". Tanulmányok N. Horváth Béla 60. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, pp. 9-16.

Várnai, Zsuzsa (2013) Этническая идентичность и Этнолингвистическая витальность коренных народов Таймыра: методогические подходы к пилотному исследованию. In: Социально-Экономические и этнокултурные проблемы Севера и Сибири как объект изучения современной науки, 2013, Noril'sk.

Várnai, Zsuzsa (2016) Малые языки в процессе урбанизации: Сравнительное исследование городского многоязычия в Арктических аборигенных сообществах. In: Таймырские Чтения 2016, 2016. 03. 14-15., Norilszk.

Várnai, Zsuzsa (2016) Az őslakos kisebbségi identitás vizuális megjelenése egy arktikus szibériai városban. A nyelvi tájkép vizsgálata Dugyinkában. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 1 (23). pp. 275-292. ISSN 0239-1953

Várnai, Zsuzsa (2012) Consonant clusters in four Samoyedic languages. In: Consonant Clusters and Structural Compexity. Interface Explorations (26). Mouton de Guyter, Berlin, pp. 119-154. ISBN 978-1-61451-077-2

Várnai, Zsuzsa (2002) Hangtan. In: Chrestomathia Nganasanica. SUA Supplementum, Szeged, pp. 33-72.

Várnai, Zsuzsa (2016) Kisebbségi identitás vizsgálata arktikus városokban. Édes Anyanyelvünk, 38 (3). pp. 16-17. ISSN 0139-0457

Várnai, Zsuzsa (2019) „Сувениры Севера” Kisebbségi identitás és diskurzus. Őslakos közösségek reprezentációja a tajmiri közösségi médiában. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 1 (26). ISSN 0239-1953 (In Press)

Várnai, Zsuzsa (2018) Kisebbségi nyelvek az urbanizáció folyamatában. A városi többnyelvűség összehasonlító vizsgálata sarkköri őshonos közösségekben – Dugyinka. In: KÉTNYELVŰSÉG – HÁTRÁNY VAGY ESÉLY? Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Újvidék, Újvidék. ISBN 978-86-6065-499-3

Várnai, Zsuzsa (2020) Who am I?” Indigenous identity in arctic urban communities. Sociolinguistic interviews in Dudinka. In: Minority languages in the process of urbanization: A comparative study of urban multilingualism in Arctic indigenous communities. Nyelvtudományi Intézet, pp. 1-20. (Unpublished)

Várnai, Zsuzsa and Dobzhanskaya, Oksana (2018) Язык как фактор сохранения этнокультурных ценностей (венгерско-российское социолингвистическое исследование среди коренных малочисленных народов Таймыра). ВЕСТНИК КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ (13). pp. 108-112. ISSN 2414-0066

Várnai, Zsuzsa and Dobzsanszkaja, O. E. (2013) Современная социолингвистическая ситуация у малочисленных наподов. In: Социально-Экономические и этнокултурные проблемы Севера и Сибири как объект изучения современной науки, 2013, Noril'sk.

Várnai, Zsuzsa and Sipos, Mária (2017) A kazimi magánhangzórendszer újragondolása. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 275-294. ISSN 0239-1953

van Gelderen, Elly (2016) Features and affix-hop. Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 1-22. ISSN 1216-8076

Z

Zimonyi, István (2020) Klára Agyagási, Chuvash Historical Phonetics. An areal linguistic study with an Appendix on the Role of Proto-Mari in the History of Chuvash Vocalism. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (4). pp. 480-487. ISSN 1216-8076

Zsávolya, Zoltán (2013) A nemzeti fordulat kisprózája : Tematikus, narratív és műfaji alakzatok Tormay Cécile húszas években írt elbeszéléseiben. In: "nemcsak a magam terhét hordom" Tormay Cécile és a Napkelet. Orpheusz Kiadó, Budapest, pp. 138-162.

É

É. Kiss, Katalin (2015) Mondattani rekonstrukció nyelvi kövületekből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 27. pp. 107-125. ISSN 0569-1338

É. Kiss, Katalin (2020) What determines the varying relation of case and agreement? : Evidence from the Ugric languages. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (4). pp. 397-429. ISSN 1216-8076

É. Kiss, Katalin (2023) The (non-)finiteness of subordination correlates with basic word order: Evidence from Uralic. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (2). pp. 171-194. ISSN 2559-8201

É. Kiss, Katalin and Tánczos, Orsolya (2018) From possessor agreement to object marking in the evolution of the Udmurt -jez suffix: A grammaticalization approach to morpheme syncretism. LANGUAGE, 94 (4). pp. 733-757. ISSN 0097-8507

This list was generated on Wed Nov 29 09:31:14 2023 CET.