REAL

Items where Subject is "T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TF Railroad engineering and operation / vasútépítés és üzemeltetés"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items at this level: 68.

A

Albert, Gábor and Szűcs, Hajnalka (2018) Vonattal Ferihegyre? KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (6). pp. 15-34. ISSN 0023-4362

Antal, Ildikó (2014) A magyar villamosenergia-ipar 1896–1914. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 101 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-05-8

Artner, Ramona (2012) A Magyar Királyi Államvasutakat a Magyar Királyi Csendőrséget és a Magyar Királyi Rendőrséget érintő hatásköri szabályozás. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (37-38). pp. 182-187. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

B

Balogh, Imre (2018) Az V. páneurópai vasúti közlekedési alapfolyosó és a szárnyvonalak magyarországi szakaszainak korszerűsítése. 1. rész. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (3). pp. 12-24. ISSN 0023-4362

Balogh, Imre (2018) Az V. páneurópai vasúti közlekedési alapfolyosó és a szárnyvonalak magyarországi szakaszainak korszerűsítése. 2. rész. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (4). pp. 31-45. ISSN 0023-4362

Balogh, Imre (2017) A x/b páneurópai vasúti közlekedési folyosószárny. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 67 (2). pp. 53-65. ISSN 0023-4362

Balogh, Róbert and Kozma, Sándor and Vass, Gyula (2019) A vasúti veszélyesáru-szállítás hatósági felügyeletével kapcsolatos tapasztalatok értékelése a bírságjogszabály változásának következtében = Evaluation of Experiences Related to the Authority Supervision of Railway Transportation of Dangerous Goods Following the Change of the Legal Framework. MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY, 29 (3). pp. 21-34. ISSN 1219-4166

Berényi, János and Oszter, Vilmos (2017) Célforgalmi vizsgálatok a magyar vasúti hálózaton. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 67 (5). pp. 25-32. ISSN 0023-4362

Bácsi, Sándor (2019) Piaci szerkezet és verseny a vasúti árufuvarozásban. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (3). pp. 19-35. ISSN 0023-4362

C

Csehy, Erzsébet (2019) A Hódmezővásárhelyet Szegeddel összekötő, TRAM-TRAIN integrált villamos- és nagyvasúti rendszer egyes működtetési, üzemeltetési kérdései. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (5). pp. 4-17. ISSN 0023-4362

D

Dusek, Tamás (2011) The effect of the reduction of the Hungarian railway network in 2009 on accessibility. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 29-43. ISSN 2063-9538

E

Erdei, Attila (2019) A KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS SZEREPE BUDAPEST KELETI AGGLOMERÁCIÓJÁNAK FEJLŐDÉSÉBEN = THE ROLE OF TRACK-BASED TRANSPORTATION BY THE DEVELOPMENT OF EASTERN AGGLOMERATION OF BUDAPEST. Studia Mundi – Economica, 6 (4). pp. 17-27. ISSN 2415-9395

Erdei, Balázs and Erdődi, László Zoltán (2019) Vasúti hidaknál alkalmazott monitoring-rendszerek. Vasbetonépítés, 21 (4). pp. 90-96. ISSN 1419-6441

Erdősi, Ferenc (1987) Területi érdek és a vasúti közlekedés. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 46-65. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2009) Összeomlás vagy reneszánsz? A hagyományos vasúti közlekedés állapota és kilátásai Kelet-Európában. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 1-23. ISSN 0237-7683

F

Farkas, András (2019) Vasúti pályadiagnosztikai információk feldolgozása az R programcsomag felhasználásával. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (2). pp. 37-50. ISSN 0023-4362

Fetter, Marcell and Csonka, Bálint (2021) Multikritériumos értékelő módszer hibrid meghajtású vasúti járművek üzemeltetéséhez. In: XI. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia. Széchenyi István Egyetem, Győr, pp. 116-126. ISBN 9786155837869

Fleischer, Tamás (2011) A folyami áruszállítás perspektívái Európa közepén. In: Logisztikai Antológia 2010. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Budapest - Győr, pp. 291-305. ISBN 978-963-9505-41-4

Frisnyák, Zsuzsa (2013) The Centrally Planned Economy and Railways in Hungary. In: Eastern European Railways in Transition. Ashgate, Farnham, pp. 171-182. ISBN 9781409427827

Frisnyák, Zsuzsa (2013) A kisforgalmú vasútvonalak bezárása a Kádár-korszakban. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 2. pp. 95-109. ISSN 2063-630X

Frisnyák, Zsuzsa (2013) A vasút hatása a községek fejlődésére az első világháború előtt. In: Kárpát-medence: természet, társadalom, gazdaság. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete - Szerencsi Bocskai István Gimnázium, Nyíregyháza; Szerencs, pp. 267-276. ISBN 978 615 5097 61 4

H

Hadas, Ádám (2019) Felsővezeték- és áramszedőmeghibásodások hatása a vasút működésére = The Effect of Overhead Line and Pantograph Failure for Railway Operations. MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY, 29 (2). pp. 145-154. ISSN 1219-4166

Horváth, Attila and Tóth, Bence (2019) A magyarországi vasúthálózat támadásokkal szembeni ellenállósága. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 29 (E-szám). pp. 93-104. ISSN 1215-4121

Horváth, Balázs Zsigmond (2021) A magyar páncélvonatok a 2. világháborúban. HADITECHNIKA, 55 (1). pp. 71-75. ISSN 0230-6891

Horváth, Csaba Sándor (2012) Alternatív periodizáció a magyar vasúttörténetben. In: XV. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2011. A gazdasági és társadalmi átalakulás perspektívái Magyarországon. Tanulmánykötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, pp. 29-42. ISBN 9789633340776

Horváth, Csaba Sándor (2019) Két világrendszeren átívelő vasúti vállalat, a GYSEV. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (1). pp. 123-147. ISSN 0040-9634

Horváth, Csaba Sándor (2018) Sopron környékén zakatoló vicinálisok a kezdetektől 1920-ig. Palatia Nyomda és Kiadó Kft, Győr. ISBN 9786155904028

Horváth, Csaba Sándor (2010) Vasútfejlesztési koncepciók a nyugat-dunántúli régióban. In: XIV. Apáczai Napok 2010 - Nemzetközi Tudományos Konferencia. Európaiság, magyarság Közép-Európában. Tanulmánykötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, pp. 539-551. ISBN 9789633340301

Horváth, Csaba Sándor (2013) A sopron-pozsonyi HÉV építéstörténete. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 14 (52). pp. 43-68. ISSN 1586-2410

Horváth, Csaba Sándor (2017) A vasút funkciói és társadalmi, gazdasági hatásai Magyarországon 1920-ig. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 67 (4). pp. 52-59. ISSN 0023-4362

I

Imre, Gabriella (2010) Záhony szerepe az Európa és Ázsia közti vasúti áruszállításban. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 177-192. ISSN 0237-7683

J

Juhász, Károly Péter and Schaul, Péter (2018) Synthetic fibre reinforcement in concrete tramlines. Concrete Structures, 19. pp. 2-7. ISSN 1586-0361

K

Kalocsai, Péter (2019) Az első világháború utáni vasúti változások az osztrák–magyar határ mentén. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (6). pp. 13-26. ISSN 0023-4362

Kiss Leizer, Géza Károly (2019) Vasúti baleseti és katasztrófahelyzeti hulladék-kezelésben alkalmazható biztonságtechnika és RFID-DRÓN módszerek. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (3). pp. 66-75. ISSN 0023-4362

Komlós, Attila (2003) Vasúti közlekedésünk főbb problémái, különös tekintettel a mellékvonalak fenntarthatóságának kérdéseire. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 87-101. ISSN 0237-7683

Kubinszky, Mihály (2009) Vasúti mellékvonalak építtészettörténete = Buildings of secondary railway lines. Project Report. OTKA.

Kánya, József (2000) A székely körvasút regionális hatásai. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 255-264. ISSN 0237-7683

L

Lakatos, András Rudolf and Mándoki, Péter (2019) A magyarországi regionális vasúti és autóbuszos személyszállítás párhuzamosságának analitikus vizsgálata logit-modell segítségével. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (5). pp. 29-40. ISSN 0023-4362

Locsmándi, Szabolcs (2009) A határon átnyúló vaspálya. A GYSEV fejlődése és szerepe a határ menti kapcsolatokban Eisenstadt (Kismarton)-Sopron térségében. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 135-153. ISSN 0237-7683

M

Maros, Dóra and Tokodi, Dániel and Tiszavölgyi, Zsolt (2015) A GSM-R rendszer jelene és jövője. VEZETÉKEK VILÁGA, XX (1). pp. 17-22. ISSN 1416-1656

Molnár, Balázs (2020) A nemzetközi vasúti személyszállítás versenyképessége. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 70 (2). pp. 40-50. ISSN 0023-4362

Molnár, Levente and Vinkó, Ákos and Vasvári, Gergely (2021) Kölcsönösen átjárható városi, – és elővárosi vasúti rendszerek globális forgalmi hatásainak komplex vizsgálata. ÚTÜGYI LAPOK: A KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZAKTERŰLET MÉRNÖKI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 9 (15). pp. 20-29. ISSN 2416-2175 (nyomtatott); 2064-0919 (elektronikus)

N

Németh, Ernő and Sárhidai, Gyula (2017) A vasúti tüzérség általános jellemzői és egyes típusai I. rész. HADITECHNIKA, 51 (1). pp. 54-58. ISSN 0230-6891

O

Otlacan, Dimitrie and Kaposta, Iosif and Tusz, Francisc and Dobránszky, János (2006) Buffers for Railway Vehicles: Measures for an improved Velocity on the Railways. SCIENTIFIC AND TECHNICAL BULLETIN OF THE AUREL VLAICU UNIVERSITY OF ARAD SERIES: CHEMISTRY, FOOD SCIENCE AND ENGINEERING, 2. pp. 31-39. ISSN 1582-1021

P

Padányi, József and Balla, Tibor (2021) Műszaki kiválóságok: Hollán Ernő. MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY, 31 (3). pp. 33-48. ISSN 1219-4166

Papp, József and Tokodi, Dániel and Schuster, György (2014) Díjnyertes intelligens vasútirányítási rendszer. INNORAIL MAGAZIN, I (4). pp. 46-49. ISSN 2064-6747

Perger, Imre (2017) Vasúti fejlesztések utasszemmel. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 67 (3). pp. 40-52. ISSN 0023-4362

Perger, Imre (2021) A magyar vasút Trianon előtt és azóta. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 71 (1). pp. 4-23. ISSN 0023-4362

R

Regőczi, Ágnes and Kapi, Rita and Horvát, Ferenc (2018) Közlekedési csomópont világvárosi színvonalon. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (3). pp. 4-11. ISSN 0023-4362

S

Sragner, Márta and Gazda, István (2016) A magyar ipartörténeti irodalom négy évtizede. Az önálló művek bibliográfiája, egyszerűsített címleírásokkal (1945-1985). A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 85 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. (Unpublished)

Szabó, András and Zobory, István (2004) Wheel-Profile Wear Simulation in Case of Operation on a Specified Railway Network. European Railway Review, 1. pp. 86-89. ISSN 1351-1599

T

Tamáska, Máté (2019) Orte der Mobilität : Eine architektursoziologische Skizze zum Wandel von „Eisenbahnlandschaften“ im 19./20. Jahrhundert. In: Orte und Landschaften der Mobilität. Archäologie – Geschichte – Geographie 36 (2019), 35 . Arbeitskreises für Historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa ARKUM, Bonn, pp. 165-199. (In Press)

Tokodi, Dániel (2015) Vasúti biztosítóberendezések elektronikus kezelőfelületeinek összehasonlítása. In: XXXII. OTDK, 2015, Óbudai Egyetem.

Tokodi, Dániel and Schuster, Görgy and Ihász, Jácint (2014) SMART Rail technológiák lehetőségei, az intelligens vasúti hálózatok kialakításának kérdései. VEZETÉKEK VILÁGA : magyar vasúttechnikai szemle , XIX (2). pp. 11-15. ISSN 1416-1656

Tokody, Dániel (2021) Intelligens vasúti informatikai és biztonsági rendszerek fejlesztése. In: Studia Doctorandorum Alumnae II. (2021). Association of Hungarian PHD and DLA Students, Budapest, pp. 811-963.

Tóth, Bence (2019) Forgalmatlan, de nélkülözhetetlen - a magyarországi vasúthálózat redundanciavizsgálata. In: Közlekedéstudományi Konferencia : Technika és technológia a fenntartható közlekedés szolgálatában. Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék, Győr, pp. 1-9.

Tóth, Bence (2020) A magyarországi vasúthálózat "gyenge láncszemei". In: Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia. Széchenyi István Egyetem - Közlekedéstudományi Egyesület, Győr, pp. 1-10.

Tóth, Bence (2019) A magyarországi vasúthálózat redundanciáját biztosító vonalszakaszok. HADMÉRNÖK, 14 (2). pp. 74-86. ISSN 1788-1919

Tóth, Bence (2018) A magyarországi vasúthálózat zavarainak gráfelméleti alapú vizsgálata. In: Közlekedéstudományi Konferencia: Technika és technológia a fenntartható közlekedés szolgálatában. Széchenyi István Egyetem, Közlekedési Tanszék, Győr, pp. 505-519. ISBN 978-615-5776-13-7

Tóth, Bence G. and Horváth, István (2019) How the Planned V0 Railway Line Would Increase the Resilience of the Railway Network of Hungary Against Attacks. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 18 (3). pp. 109-129. ISSN 2498-5392

V

Varga, Károly (2020) Több mint 120 éve létesítették a körmendi fűtőházat. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 70 (6). pp. 54-56. ISSN 0023-4362

Varga, Károly (2019) Több mint 90 éve létesítették a Kecskeméti Gazdasági Vasút fűtőházát. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (3). pp. 49-51. ISSN 0023-4362

Varga, Károy (2017) 145 éve létesítették a veszprémi fűtőházat. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 67 (4). pp. 60-62. ISSN 0023-4362

Z

Zobory, István and Békefi, Elemér (2006) Control Strategy of the Brake Dynamics for Railway Vehicles Equipped with Anti-Slip-Device. In: Proceedings of the 9th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies. BME Vasúti Járművek Tanszék, Budapest, pp. 227-236. ISBN 963 420 875 4

Zsákai, Tibor (2021) Szemelvények a Cegléd környéki vasutak történetéből. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 71 (2). pp. 48-60. ISSN 0023-4362

Á

Ács, Balázs (2010) Upgrading Seishun18 kippu to Japan Rail Pass. JAPAN RAILWAY AND TRANSPORT REVIEW, 56. pp. 47-49. ISSN 1342-7512

Ágh, Csaba (2019) Vasúti pályák vizsgálatának korszerű módszerei = Recent Diagnostic Methods for Railway Tracks. MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY, 29 (1). pp. 219-230. ISSN 1219-4166

Ágh, Csaba (2018) Vágánygeometriai irány- és fekszinthibák valós nagyságának értékelése húrmérési eredmények alapján. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (5). pp. 45-55. ISSN 0023-4362

This list was generated on Thu Oct 21 15:54:14 2021 CEST.