REAL

Items where Year is 1986

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | J | K | M | O | P | R | S | T
Number of items: 59.

A

Anda, Angéla (1986) Effect of Cement Kiln Dust on the Radiation Balance and Yields of Plants. ENVIRONMENTAL POLLUTION SERIES A ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL, 40 (3). pp. 249-256. ISSN 0143-1471

Andó, István and Morgan, G. and Levinsky, R. J. and Crawford, D. H. (1986) A family study of the x-linked lymphoproliferative syndrome: evidence for a B cell defect contributing to the immunodeficiency. Clinical & Experimental Immunology, 63 (2). pp. 271-279. ISSN 1365-2249

B

Balázs, Mihály and Monok, István (1986) Szamosközy István és a Corvina. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 102 (2-3). pp. 215-219. ISSN 0025-0171

Buczkó, Krisztina (1986) In memoriam Dr. Zsuzsanna P.-Komáromy (1942-1985). ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI - A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 78. pp. 11-14. ISSN 0521-4726

Buczkó, Krisztina (1986) A comparative study of the periphytic algae on three different flower plant species in Lake Hidegségi Fertő, Hungary. STUDIA BOTANICA HUNGARICA, 19. pp. 63-71. ISSN 0301-7001

Bárd, Károly (1986) Legalitás és bűnüldözés. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 41 (9). pp. 402-409. ISSN 0021-7166

C

Crawford, D. H. and Andó, István (1986) EB virus induction is associated with B-cell maturation. Immunology, 59 (3). pp. 405-409. ISSN 1365-2567

Csókás, J. and Dobróka, Mihály and Gyulai, Ákos (1986) Geoelectric determination of quality changes and tectonic disturbances in coal deposits. Geophysical Prospecting, 34 (7). pp. 1067-1081. ISSN 0016-8025 (print), 1365-2478 (online)

D

Dózsa, László (1986) On the reliability of minority carrier injection DLTS spectra. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH, 94 (2). pp. 735-743. ISSN 0031-8965

E

Erdős, Péter and Katona, Gyula (1986) All Maximum 2-part Sperner Families. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A, 43 (1). pp. 58-69. ISSN 0097-3165

Erdős, Péter and Katona, Gyula (1986) Convex hulls of more-part Sperner families. GRAPHS AND COMBINATORICS, 2 (1). pp. 123-134. ISSN 0911-0119

F

Farkas, Edit (1986) Új levéllakó zuzmó-taxonok és kombinációk jegyzéke, 1952-1985 = Checklist of new foliicolous lichen taxa and combinations, 1952–1985. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 73 (1-2). pp. 87-91. ISSN 0006-8144

Farkas, Edit (1986) A levéllakó zuzmók újabb irodalma, 1952-1985 = Recent literature on foliicolous lichens, 1952–1985. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 73 (1-2). pp. 81-86. ISSN 0006-8144

Farkas, József and Jármai, Károly and Szabó, Ferenc János (1986) Tetszőlegesen terhelt, hosszirányban bordázott szekrényszelvények optimális méretezése személyi számítógéppel. In: XXIV. borsodi műszaki és közgazdasági hetek 1986, 1986.00.00, Miskolc.

Farkas, József and Jármai, Károly and Szabó, J. Ferenc (1986) Hegesztett szerkezetek számítógépes optimális méretezése. GÉP, 38 (4). pp. 144-147. ISSN 0016-8572

Farkas, József and Jármai, Károly and Szabó, J. Ferenc (1986) Optimum design of longitudinally stiffened arbitrarily loaded box sections. In: Stability of Steel Structures, 1986.09.25-1986.09.26, Tihany.

Fehér M., István (1986) Hermeneutische Notiz zu Poppers Dialektik-Begriff. In: Die Krise der Phänomenologie und die Pragmatik des Wissenschaftsfortschritts. Edition S, Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, Wien, pp. 215-218. ISBN 3-7046-0043-1

Fehér M., István (1986) Zum Denkweg des jungen Heidegger. I. Die ersten Veröffentlichungen. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 20. pp. 163-184. ISSN 0524-9023

Fleischer, Tamás (1986) Hogyan bújhatunk ki a csapdákból? (Válasz Ertl István hozzászólására). KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 33 (9). pp. 1137-1140. ISSN 0023-4346

Fleischer, Tamás (1986) Infrastruktúra-fejlesztési csapdák. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 33 (2). pp. 150-161. ISSN 0023-4346

Fleischer, Tamás (1986) A települési környezet többdimenziós minősítési módszere II. ZÖLDFELÜLETGAZDÁLKODÁS, 16 (62). pp. 16-22. ISSN 0237-0077

Fleischer, Tamás and Várkonyi, Miklós (1986) Magyar tervezők regionális terve az algériai Skikdában: II. Fejlesztési célok, rendezés és stratégia. VÁROSÉPÍTÉS, 22 (2). pp. 32-35. ISSN 0505-0294

H

H. Gyürky, Katalin (1986) "Hedvig-poharak". Egy XII. századi üveg ereklyetartó pohár a középkori budai királyi kápolna kincstárából. In: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Gondolat, pp. 234-253. ISBN 963 281 702 8

H. Gyürky, Katalin (1986) The Use of Glass in Medieval Hungary. Journal of Glass Studies, 28. pp. 70-81. ISSN 0075-4250

Holl, Imre (1986) Kőszeg vára a 13. században. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (113). pp. 50-68. ISSN 0003-8032

Horváth, Attila (1986) Eckhart Ferenc. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 1 (1). pp. 92-94. ISSN 0237-7284

J

Jádi, Ferenc and Tüskés, Gábor (1986) A népi vallásosság pszichopatológiája : Egy hasznosi parasztasszony látomásai. In: "Mert ezt Isten hagyta...". Magvető Kiadó, Budapest, pp. 516-556.

Jármai, Károly (1986) Egyfőtartós futódaru optimális méretezése személyi számítógéppel. GÉP, 38 (6). pp. 234-237. ISSN 0016-8572

K

Kertész, L. and Szász, András and Zakharova, M. I. and Khundzhua, A. K. (1986) Study of Crystal and Electronic Structure of Ti-Cr Alloys during Decomposition of b-Solid Solution. PHYSICA STATUS SOLIDI, 98. pp. 107-115. ISSN 0031-8957

Keveházi, Katalin and Monok, István (1986) Régi könyveink és kézirataink katalógusai : XVI. századi könyvek. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae (1). JATE, Szeged. ISBN 963-481-757-2

Knapp, Éva (1986) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. In: Tüskés Gábor (szerk.): "Mert ezt Isten hagyta ...": Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető, Budapest, pp. 117-188.

Krsmanović, Ljubica and Purger, J. J. and Mikes, M. (1986) Some taxonomic characters and age of the common hamster, Cricetus cricetus L. in the area of Vojvodina (Yugoslavia). BULLETIN DU MUSÉUM D HISTOIRE NATURELLE DE BELGRADE - SÉRIE B SCIENCES BIOLOGIQUES, B 41. pp. 123-134. ISSN 0373-2134

Kövics, György and Holly, L. and Simay, E. I. (1986) An ascochytosis of the chickpea (Cicer arietinum L.) caused by Didymella rabiei (Kov.) v.Arx; Imperfect Ascochyta rabiei (Pass.) Lab. in Hungary. ACTA PHYTOPATHOLOGICA ET ENTOMOLOGICA HUNGARICA, 86 (1-2). pp. 147-150. ISSN 0238-1249

M

Makó, Csaba and Dubois, Pierre (1986) L’inventissement productif en Europe de l’Est. (Gaspillage des ressources? Délais de réalisation importants? Retard technologique?). Revue d'Études Comparatives Est-Ouest, 17 (4). pp. 49-74. ISSN 0338-0599

Monok, István (1986) Collection des inventaires des livres des XVIe-XVIIe siècle à l'Université Attila József de Szeged. NOUVELLES DU LIVRE ANCIEN, 1986 (45). p. 6. ISSN 0335-752X

Monok, István (1986) Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686–ban talált kódexek és nyomtatott könyvek. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 8 (3-4). pp. 37-38. ISSN 0209-4800

Monok, István (1986) De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen (Sambucus, Emblemata). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 90 (6). pp. 727-728. ISSN 0021-1486

Monok, István (1986) Ecsedi Báthori István meditációi. Sajtó alá rend. Erdei Klára, Keveházi Katalin. CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE, 10. pp. 125-127. ISSN 0133-8889

Monok, István (1986) Fráter Jánosné: Az akadémiai könyvtár iratai 1831–1949. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 8 (3-4). p. 63. ISSN 0209-4800

Monok, István (1986) Fülszövegen igen, monográfiában nem – 'Könyvkiadás és olvasás'. [Hozzászólás a Szeged története 2. köt. 1686–1848]. SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1986 (1-2.). pp. 112-113. ISSN 0237-3742

Monok, István (1986) Krmann Dániel: Küldetésem története. Itinerarium (1708–1708). Ford. Szabó Zsuzsa. Utószó, jegyzet: Fabiny Tibor, Kiss Gy. Csaba. (Bibliotheca Saeculorum) Bp., 1984. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 90 (1-2). pp. 190-191. ISSN 0021-1486

Monok, István (1986) Kőváry László: Tájképek utazási rajzokban. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 8 (3-4). pp. 108-109. ISSN 0209-4800

Monok, István (1986) A gyöngyösi református gyülekezet lelkipásztorai és tanítói. A Ráday Gyűjtemény Füzetei (1). Ráday Gyűjtemény, Budapest. ISBN 963-01-7650-5

Monok, István (1986) A táguló világ magyarországi hírmondói. XV–XVII. század. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 90 (4). pp. 473-475. ISSN 0021-1486

O

Obál, F. and Kovalzon, V.M. and Kalikhevich, V.N. and Török, A. and Alföldi, P. and Sáry, Gyula and Hajós, M. and Penke, Botond (1986) Structure-activity relationship in the effects of delta-sleep-inducing peptide (DSIP) on rat sleep. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 24 (4). pp. 889-894. ISSN 0091-3057

Obál, F. and Sáry, Gyula and Alföldi, P. and Rubicsek, G. and Obál, F. (1986) Vasoactive intestinal polypeptide promotes sleep without effects on brain temperature in rats at night. Neuroscience Letters, 64 (2). pp. 236-240. ISSN 0304-3940

P

Pardavi-Horváth, M. and Vértesy, Gábor (1986) Effect of ion-implantation on stripe-domain and bubble-domain coercivity. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 59 (6). pp. 2119-2124. ISSN 0021-8979

Patakfalvi, Albert and Bencze, Katalin and Papp, György and Ferenczy, Sándor and Joós, László and Csermely, Ferenc and Sebestyén, Miklós and Császár, Tamás and Kelényi, Gábor (1986) Adatok a primaer gastrointestinalis lymphomák klinikumához és therápiájához. Orvosi Hetilap, 127 (31). pp. 1885-1889. ISSN 0030-6002 (print), 1788-6120 (online)

Patakfalvi, Albert and Bencze, Katalin and Papp, Györgyi and Ferenczy, S. and Joós, L. and Csermely, F. and Sebestyén, M. and Császár, Tamás and Kelényi, G. (1986) Data on the clinical aspects and therapy of primary gastrointestinal lymphomas. Acta Medica Hungarica, 43 (4). pp. 397-405. ISSN 0236-5286

Puky, Miklós and Oertel, Nándor (1986) Békafajok nehézfémakkumulációja. In: Hidrobiológia a vízgazdálkodásban, 1986.10.01-1986.10.02, Tihany.

R

Rajczy, M. and Buczkó, Krisztina and P.-Komáromy, Zs. (1986) Contributions to the flora of the Hungarian caves I. Flora of the entrances of the caves Lők-völgyi-barlang and Szeleta- barlang. STUDIA BOTANICA HUNGARICA, 19. pp. 79-88. ISSN 0301-7001

S

Sz. Csih, Zsuzsanna and Szász, András (1986) Speciális felületek - Felületi specialitások. FIZIKAI SZEMLE. pp. 170-178. ISSN 0015-3257

Szabó, Elemér (1986) Újabb paleoklimatológiai hipotézis. LÉGKÖR, 31 (3). pp. 28-29. ISSN 0133-3666

Szigeti, Jenő (1986) Homological methods in the solution of certain functional equations. AEQUATIONES MATHEMATICAE, 31 (2-3). pp. 310-314. ISSN 0001-9054

Szász, András (1986) Az Al-Fe binér híg ötvözet komplex vizsgálatához felhasznlt kutatási műdszerek összefüggései. MAGYAR ALUMÍNIUM, 23. pp. 47-50. ISSN 0025-0058

T

Takács, Péter (1986) A politikai és jogi konstrukciók megalapozottságának kérdése Arisztotelész Politikájában. Magyar Filozófiai Szemle, 30 (3-4). pp. 307-325. ISSN 0025-0090.

Tüskés, Gábor (1986) Dinzelbacher, Peter: Vision und Visionsliteratur im Mittelalter. (Monographien zur Geschichte des Mittelalters Bd. 23.) Anton Hiersemann. Stuttgart, 1981. 288 l. ETHNOGRAPHIA, 97 (1). pp. 150-151. ISSN 0014-1798

Tüskés, Gábor (1986) A népi vallásosság kutatása Európában : Tudománytörténeti vázlat = Erforschung der volksreligiosität in Europa. Wissenschaftsgeschichtliche skizze. ETHNOGRAPHIA, 97 (1). pp. 75-113. ISSN 0014-1798

Tüskés, Gábor (1986) A népi vallásosság kutatása Magyarországon. In: "Mert ezt Isten hagyta ...". Magvető Kiadó, Budapest, pp. 18-62.

This list was generated on Mon Apr 22 20:58:11 2019 CEST.