REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BH Aesthetics / esztétika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | H | K | L | M | N | P | R | S | U | V | Z
Number of items at this level: 81.

B

Bacsó, Béla and Bartók, Imre and Bereczki, Péter and Darida, Veronika and Erdősi, Péter and Falvay, György Dávid and Haas, Lídia and K. Horváth, Zsolt and Kelemen, Pál and Kerekes, Amália and Kiss, Viktória and Lénárt, Tamás and Marsó, Paula and Nagy, Edina and Olay, Csaba and Seregi, Tamás and Sohajda, Ferenc and Takács, Ádám and Teller, Katalin and Varga, Zoltán (2011) A tértapasztalat esztétikai, történeti és társadalmi koncepciói a 20. században = Aesthetical, Historical and Social Concepts of Space Experience in the 20th Century. Project Report. OTKA.

Bacsó, Béla and Hegyessy, Mária and Kelemen, Pál and Kerekes, Amália (2006) Hermeneutika és esztétika. Kép és szöveg viszonya az esztétikai modernségben = Hermeneutics and Aesthetics. The Relation of Picture and Text in the Aesthetic Modernity. Project Report. OTKA.

Bagi, Zsolt (2018) Felszabadítás és lenyűgözés. A látás elméletének két formája a francia klasszicizmusban. Ars Hungarica. pp. 1-14. ISSN 0133-1531 (Submitted)

Balogh, Piroska and Fórizs, Gergely (2020) Friedrich August Clemens Werthes’ Appointment and Activity as Professor of Aesthetics at the Royal Hungarian University (1784–1791). In: Angewandte anthropologische Ästhetik. Konzepte und Praktiken 1700–1900 / Applied Anthropological Aesthetics. Concepts and Practices 1700–1900. Bochumer Quellen und Forschungen zum 18. Jahrhundert (11). Wehrhahn Verlag, Hannover, pp. 267-311. ISBN 978-3-86525-822-9

Balogh, Piroska and Fórizs, Gergely (2018) Vorwort. Aspekte zur anthropologischen Ästhetik. In: Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850 / Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850. Bochumer Quellen und Forschungen zum 18. Jahrhundert (9). Wehrhahn, Hannover, pp. 9-17. ISBN 978-3-86525-661-4

Balogh, Piroska and Fórizs, Gergely (2020) Zur Einleitung : Angewandte anthropologische Ästhetik – die Perspektive des Sowohl-als-auch. In: Angewandte anthropologische Ästhetik. Konzepte und Praktiken 1700–1900 = Applied Anthropological Aesthetics. Concepts and Practices 1700–1900. Bochumer Quellen und Forschungen zum 18. Jahrhundert (11). Wehrhahn Verlag, Hannover, pp. 7-11. ISBN 978-3-86525-822-9

Bewes, Timothy (2009) A regény, mint hiány: Lukács és a posztmodern széppróza eseményszerűsége. FORDULAT (7). pp. 26-45. ISSN 1585-0560 (nyomtatott); 2498-9347 (elektronikus)

Bogdanov, Edit and Székely, László (2017) Palágyi Menyhért írásainak áttekintő bibliográfiája (kiegészítve róla szóló ismertetések, elemzések adataival). In: Észlelés és fantázia: Válogatás Palágyi Menyhért írásaiból. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-693-794-2 (In Press)

C

Cora, Zoltán (2007) Aesthetical Aspects of the Gothic Revival. In: HUSSE8 Conference Papers, 2007.01.25-2007.01.27, Szeged.

Cora, Zoltán (2018) From Rhetoric to Psychology : The Metamorphosis of the Sublime in Eighteenth-Century British Literary Aesthetics (1700–1740). EGER JOURNAL OF ENGLISH STUDIES, 18. pp. 17-36. ISSN 1786-5638

D

Darabos, Enikő (2020) Narratológia és korporealitás Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényében (I. rész). IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA, LXII (2). pp. 33-57. ISSN 1336-5088

Darabos, Enikő (2020) Narratológia és korporealitás Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényében. A regény korporeális szemlélete (3. rész). IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA, LXIII (4). pp. 67-87. ISSN 1336-5088

Darabos, Enikő (2020) Narratológia és korporealitás Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényében. Animalitás vs. hatalom (2. rész). IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA, LXIII (3). pp. 20-41. ISSN 1336-5088

Darida, Veronika (2018) Giorgio Agamben és az esztétika destrukciója = Giorgio Agamben and the Destruction of Aesthetics. ERDÉLYI MÚZEUM, 80 (4). pp. 56-65. ISSN 1453-0961

Darida, Veronika (2020) Képgyűjtemények (Giorgio Agamben és a festészet kérdése). KORUNK (KOLOZSVÁR), 31 (7). pp. 19-25. ISSN 1222-8338

Darida, Veronika (2017) A vágy felfedezése. Performa. ISSN ISSN 2498-731X

Deczki, Sarolta (2013) Amire a játék kimegy. In: Kritikai mintázatok. Tanulmánykötet Angyalosi Gergely 60. születésnapjára. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 44-51. ISBN 978-963-318-323-6

Deczki, Sarolta (2013) A földi szerelem. In: A szerelem. Lábjegyzetek Platónhoz, 1 (11). Pro Philosophie Szegediensi Alapítvány, MFT, SZTE BTK Filozófia Tanszék, Státus Kiadó, Szeged, pp. 78-86. ISBN 978-963-88812-5-0

F

Farkas, András (2008) Az esztétikai ítéletek tere = Space of the aesthetic judgments. Project Report. OTKA.

Fehér M., István and Lengyel, Zsuzsanna Mariann and Kiss, Andrea-Laura and Bognár, László (2016) Szerkesztői előszó. In: Imagináció a filozófiában. Hermeneutikai, fenomenológiai, vallásfilozófiai megközelítések. A filozófia útjai (17). L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 7-15. ISBN 978-963-414-256-0

Fórizs, Gergely (2020) Bildung und Vormundschaft. Christian Oesers Frauenästhetik (1838/1899). In: Angewandte anthropologische Ästhetik. Konzepte und Praktiken 1700–1900 / Applied Anthropological Aesthetics. Concepts and Practices 1700–1900. Bochumer Quellen und Forschungen zum 18. Jahrhundert (11). Wehrhahn Verlag, Hannover, pp. 79-112. ISBN 978-3-86525-822-9

Fórizs, Gergely (2020) Methodology in Johann Ludwig Schedius' Principia philocaliae (1828). In: Súradnice estetiky, umenia a kultúry V. : Estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia – Dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie. Opera Philosophica; Studia Aesthetica (25; 20). Prešovská Univerzita v Prešove Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, pp. 50-68. ISBN 978-80-555-2516-7 (print); 978-80-555-2517-4 (online)

Fórizs, Gergely (2018) »Mit Wahrheit will ichs halten«. Wilhelm Traugott Krugs Philosophie im Spiegel der ungarischen Rezeption mit besonderer Rücksicht auf seine Ästhetik. In: Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750-1850 / Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850. Bochumer Quellen und Forschungen zum 18. Jahrhundert (9). Wehrhahn, Hannover, pp. 71-96. ISBN 978-3-86525-661-4

Fórizs, Gergely (2020) Schedius Lajos János Philokaliájának módszertana. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 64 (3). pp. 71-85. ISSN 0025-0090

Fórizs, Gergely (2019) Schedius Lajos János zsenielmélete. In: Esztétika - történelem - hermeneutika: Tanulmányok Kisbali László emlékére. Laokoón Könyvek . L'Harmattan, Budapest, pp. 95-111. ISBN 9789634145684

Fórizs, Gergely (2022) Tobias Gottfried Schröers Nationenkonzept. In: Sciences between Tradition and Innovation – Historical Perspectives / Wissenschaften zwischen Tradition und Innovation – historische Perpsektiven. Praesens Verlag, Wien. (In Press)

H

Heller, Ágnes (1952) Hegel: Esztétika. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 209-212.

Herzfeld-Schild, Marie Louise and Kopčáková, Slávka and Szilágyi, Márton and Fórizs, Gergely and D. Mohay, Borbála and Csuka, Botond and Bartha-Kovács, Katalin and Balogh, Piroska and Zelle, Carsten and Hlobil, Tomás and Policar, Antonín (2020) Angewandte anthropologische Ästhetik. Konzepte und Praktiken 1700–1900 = Applied Anthropological Aesthetics. Concepts and Practices 1700–1900. Bochumer Quellen und Forschungen zum 18. Jahrhundert, 11 . Wehrhahn Verlag, Hannover. ISBN 978-3-86525-822-9

Hornyik, Sándor (2014) A képek és a dolgok. A vizuális kultúra archeológiája a fotográfia mentén. Disegno, 1 (1). pp. 62-77. ISSN 2064-777

Hornyik, Sándor (2013) A spektákulum foglyai. Birkás Ákos és a képek háborúja. Ars Hungarica. pp. 348-359. ISSN 0133-1531

Hoványi, Márton (2013) Egy fogalom határátlépései: a parabasis. In: "Visszhangot ver az időben". Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Kalligram Kiadó, Pozsony, pp. 502-509. ISBN 978-80-8101-724-7

Hörcher, Ferenc (2013) Az esztétika (szak) vége és a művészek jövője : Avagy mi történt „A művészet vége” után? MAGYAR MŰVÉSZET, 1 (1). pp. 103-110. ISSN 2064-3799

Hörcher, Ferenc (2013) Esztétikai gondolkodás és gyakorlat a kora modern udvari kultúrában : Sir Philip Sidney példája. In: FEJEZETEK A KORA MODERN ESZTÉTIKAI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBŐL 1450 – 1650. L' Harmattan, Budapest, pp. 103-144. ISBN 978 963 236 744 6

Hörcher, Ferenc (2022) Hiábavaló és mulandó? Még egyszer az esztétika egyetemi oktatásáról. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY, 2022 (1). pp. 80-86. ISSN 1219-6800

K

Kisbali, László (2009) Sapere aude! : Esztétikai és művelődéstörténeti írások. Laokoón Könyvek . L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-236-206-9

Konkoly, Ágnes (2016) „A fenség ellenben…” Az eksztatikus tapasztalat Pszeudo-Longinosz A fenségesről című művében. KÜLÖNBSÉG, 16 (2). ISSN 1785-7821 (In Press)

Kállay, Géza (2006) Az irodalom filozófiai alapjai - A filozófia irodalmi gyökere = The philosophical basic of literature - the literary roots of philosophy. Project Report. OTKA.

L

Lengyel, Réka (2017) The Sources of Ferenc Verseghy’s Handbook of Aesthetics (Usus aestheticus linguae hungaricae, 1817). In: Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750−1850 – Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750−1850. Bochumer Quellen und Forschungen zum achtzehnten Jahrhundert . Wehrhahn Verlag, pp. 1-14.

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2016) Hermeneutika és kritikai filozófia - Határok gyakorlata. Metszéspontok: Kant, Heidegger, Gadamer. Documentation. L'Harmattan Kiadó, Budapest. (Unpublished)

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2016) Képzelőerő és megértés hermeneutikai nézőpontból Dilthey, Heidegger és Gadamer műveiben. In: Imagináció a filozófiában. Hermeneutikai, fenomenológiai, vallásfilozófiai megközelítések. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 159-204. ISBN 978-963-414-256-0 (In Press)

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2017) On Imagination and Understanding. Gadamer and Criticism of Kant’s Aesthetic Imagination. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOSOPHIA, 62 (2). pp. 15-27.

M

Magyar, Krisztina (2018) Michael Osborn. Michael Osborn on Metaphor and Style. EGER JOURNAL OF ENGLISH STUDIES, 18. pp. 85-87. ISSN 1786-5638

Margitházi, Beáta (Beja) (2015) Hibrid karakterek. Új képfajták és kísérteties arcok a digitális kor filmjeiben. Pannonhalmi Szemle, XXIII (2). pp. 96-105. ISSN 1216-9188

Markója, Csilla (2021) Everyday life at the Dvořák Seminar, on the basis of contemporary sources : Addenda to the history of the Vienna School of Art History. JOURNAL OF ART HISTORIOGRAPHY (25). ISSN 2042-4752

Markója, Csilla (2017) "A dolgok lényegének megragadása" - Hauser Arnold, a kritikus. Enigma, 24 (91). pp. 168-188. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2018) The modification of meaning: Cézanne, Hildebrand, Meier-Graefe and the problems of cultural transfer. Journal of Art Historiography. ISSN 2042-4752 (Submitted)

Markója, Csilla and Bardoly, István (2017) Válogatás Hauser Arnold ifjúkori írásaiból. Enigma, 24 (91). pp. 82-134. ISSN 1218-8069

Menke, Christoph (2022) Erő : Az esztétikai antropológia alapfogalma. Typotex Kiadó, Budapest.

Mester, Béla (2018) The Role of Aesthetics in the Works of a Professor at a Calvinist College : A Case Study on József Rozgonyi (1756–1823). In: Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850 = Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850. Wehrhahn Verlag, Hannover, pp. 197-210. ISBN 9783865256614

Márfai Molnár, László (2018) Túlélés és megértés : Alkalmazott etika és esztétika. L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN ISBN 978-963-414-358-1

N

Nagy, József (2013) Hagyomány és modernség Croce eszmevilágában. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 57 (1). pp. 192-197. ISSN 0025-0090

Nagy, József (2014) Pokol XI. ének : interpretáció, parafrázis, kommentár. DANTE FÜZETEK, 11. pp. 96-127. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2012) Tradizione e modernità nella filosofia di Benedetto Croce. Complessità (2).

Nagy, József (2013) The philosophy of history and the duty of freedom; Historicism and fascism in modern Italy. Libro aperto, 74 (3). pp. 166-168. ISSN 1121-9661

Neumer, Katalin (2013) Magyar filozófia, osztrák filozófia, filozófia I. BUKSZ, 25 (4). pp. 314-334. ISSN 0865-4247

Neumer, Katalin (2014) Megértés, magyarázat, morál Kemény Zsigmond három regényében. In: A sors kísértései. Tanulmányok Kemény Zsigmond születésének 200. évfordulójára. Ráció, Budapest, pp. 239-286. ISBN 978-615-5047-61-9 (Submitted)

Neumer, Katalin (2008) Verdächtige Bilder und Töne: Wittgenstein 1946–1951. In: Wittgenstein and the Philosophy of Information. Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. New Series, I. (6). Ontos, Frankfurt, pp. 61-80. ISBN 9783868380019

Németh, G. Béla (1990) Egy használható esztétika. VIGILIA, 55 (1). pp. 34-38. ISSN 0042-6024

P

Palágyi, Menyhért (2017) Észlelés és fantázia. ergo . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-693-794-2

Papp, Sára Írisz (2013) Az esztétika teológiához való viszonyítása – Békési Sándor: Ergon. A keresztény esztétika teológiája. SZKHOLION, 2013. pp. 55-59. ISSN 1787-0224

Papp, Sára Írisz (2015) A természet könyve mint képtudományos metafora Madeline von Foerster Waldkammer tematikájában. SZKHOLION, 2015. pp. 98-109. ISSN 1787-0224

Popovics, Zoltán (2021) "Sans lieu" : A távollét esztétikája. Typotex Kiadó, Budapest. ISBN 9789634931683

R

Radnóti, Sándor (2019) Apollónok. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 18 (2). pp. 17-30. ISSN 1589-2700

Radnóti, Sándor (2022) A táj keletkezéstörténetei : „Ők, akik nézték Hannibál hadát”. Mesteriskola . Atlantisz Könyvkiadó, Budapest. ISBN 9789639777675

Rosenkranz, Karl (2022) A rút esztétikája. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 9789634894384

Rákai, Orsolya (2018) A spanyolviasz: Affirmativitás és reflexivitás mint az újdonságigény két nyelve a modernség diskurzusában. In: A feltalálás vágya és ígérete: Tanulmányok az invencióról. L'Harmattan, Budapest, pp. 103-119. (In Press)

S

Soóky, Krisztina (2013) "Egy tréfa története". PASSIM: FILOZÓFIAI FOLYÓIRAT, 15 (1). pp. 107-126. ISSN 1585-3802

Soóky, Krisztina (2013) Irónia és romantikus szubjektivitás. PASSIM: FILOZÓFIAI FOLYÓIRAT, 15 (1). pp. 126-158. ISSN 1585-3802

Soóky, Krisztina (2015) Közelítés a Lucindéhez. PRO PHILOSOPHIA ÉVKÖNYV, 2015. pp. 72-81. ISSN 2060-100X

Soóky, Krisztina (2015) A szubjektum elnémulása Kierkegaard írásaiban. PRO PHILOSOPHIA ÉVKÖNYV, 2015. pp. 104-114. ISSN 2060-100X

Szabados, Bettina (2020) The Philosopher as a(n Anti-)Hero. In: Lords and Boors – Westernisers and ‘Narodniks’. Gondolat Publishers; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, Budapest, pp. 184-203. ISBN 978-963-556-108-7

Szigeti, József (1968) Törvény és norma viszonya az esztétikai megismerésben (akadémiai székfoglaló előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1). pp. 198-210.

Szénási, Zoltán (2013) Szóvá lett test : Allegória és/vagy szimbólum Vasadi Péter korai költészetében. Többlet, 5 (1). pp. 95-105. ISSN 2067-2268

U

Ugry, Bálint (2011) Jean–Luc Nancy: A portré tekintete. Szépirodalmi Figyelő (2). pp. 88-89. ISSN 1585-3829

V

Veres, Ildikó (2011) Brandenstein Béla "nyelvi játékai". In: Hiány-Filozófia_kritika. A magyar nyelvű filozófia irodalom forrásai (13). Pro-Philosophia, Kolozsvár-Szeged, pp. 237-257. ISBN 978-606-8074-03-014

Veres, Ildikó (2014) Mikrokozmosz a Makrokozmoszban: Brandenstein Béla filozófiájának szegmensei 1944-ig = Mikrokosmos im Makrokosmos: Segmente der Philosophie Béla Brandensteins bis 1944. MITTELEUROPA-STUDIEN (25). Integratio, Wien. ISBN 978-3-9501662-5-5

Vránkova, Kamila (2018) Modern Theories of the Sublime : The Question of Presentation. EGER JOURNAL OF ENGLISH STUDIES, 18. pp. 3-15. ISSN 1786-5638

Z

Zelle, Carsten and Richter, Sandra and Hlobil, Tomás and Fórizs, Gergely and Balogh, Piroska and Policar, Antonín and Bodrogi, Ferenc Máté and Tóth, Kálmán and Hörcher, Ferenc and Mester, Béla and Lengyel, Réka and Simon-Szabó, Ágnes and Gurka, Dezső and Csuka, Botond (2018) Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850 / Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850. Bochumer Quellen und Forschungen zum 18. Jahrhundert, 9 . Wehrhahn, Hannover. ISBN 978–3–86525–661–4

Zuh, Deodáth (2018) Egy narratíva zenei képe. Korunk (Kolozsvár), 2018 (1). pp. 114-119. ISSN 1222-8338

Zuh, Deodáth (2016) Hauser Arnold és manierizmus historiográfiája mint válságtan. In: Az értelem anyanyelvén. Komp-Press; Korunk, Kolozsvár, pp. 218-234. ISBN 978-606-773-015-9

Zuh, Deodáth (2016) A tizenegyedik óra előtt. Balázs Béla, a marxista. KORUNK (KOLOZSVÁR), 27 (10). pp. 61-69. ISSN 1222-8338

This list was generated on Mon Jul 22 22:33:42 2024 CEST.