REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BJ Ethics / erkölcstan > BJ2 Social ethics / szociáletika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | H | J | K | L | M | N | P | S | T | Z | Ó
Number of items at this level: 44.

B

Bodzási, Balázs (2016) Ethical Lending - Ethical Legislation. In: Ethical economic thinking and competitiveness. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, pp. 132-138. ISBN 978-963-9808-70-6

Boros, János (2011) Demokrácia és szabadság : Filozófiai írások a demokrácia megerősítéséhez. Iskolakultúra könyvek, 42 . Gondolat, Budapest. ISBN 978 963 693 384 5

Boros, János (2016) Etika és politika : A demokrácia egyéni felelősség. Iskolakultúra könyvek, 51 . Gondolat, Budapest. ISBN 978 963 693 733 1

Boros, János (2013) Időszerű etika : Esszék a felelősségről. Iskolakultúra könyvek, 46 . Gondolat, Budapest. ISBN 978 963 693 097 4

Bylok, Felicjan (2016) The Concept of Corporate Social Responsibility in Strategies of SMEs. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 12 (1). pp. 19-26. ISSN 1589-3413

C

Csízy, Katalin (2015) Az európai hagyomány és az ideális vezető politikus. L'Harmattan, Budapest, Eötvös Collegium. (Unpublished)

Csízy, Katalin (2007) Die Definition der Philosophie in den Werken von Julian dem Abtrünnigen. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 47 (4). ISSN 0044-5975

Csízy, Katalin (2010) Emperor and Priest. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 50 (4-5). pp. 419-430. ISSN 0044-5975

Csízy, Katalin (2007) Porphyrios: Pros Markellan. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 47 (2.6). pp. 227-236. ISSN 0044-5975

Csízy, Katalin (2010) Über die Relation der Tugenden eines Priesters und eines Herrschers. Die Brieffragmente 89a und 89b von Julian dem Abtrünnigen. In: Pietas non sola Romana. Typotex - Eötvös Collegium, Budapest, pp. 121-130.

Csízy, Katalin (2014) A velünk élő antik és keresztény erkölcsök. A humanitas-eszme Cicero levelezésében. In: HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA, XXVIII (28.). Debreceni Egyetem, Debrecen, pp. 93-100. ISBN 978-963-318-421-9

D

Demeter, M. Attila (2017) Az interkulturális párbeszéd referenciái. Kellék (57). ISSN 1453-7400 (In Press)

Dubcová, Gabriella (2012) Present Challenges of the International Business Ethics. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (1-2). pp. 22-37. ISSN 0865-7823

F

Fazakas, Sándor (2017) Egy új erkölcsi maxima: ne szégyeníts és ne szégyenkezzél! : A szégyen teológiai értelmezése és szociáletikai relevanciája. In: A szégyen reprezentációi. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 23-47. ISBN 9789633186862

Fazakas, Sándor (2009) Kálvin szociáletikája. In: Kálvin időszerűsége : Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Kálvin Kiadó, Budapest, pp. 104-139. ISBN 9789635581313

Fazakas, Sándor and Kovács, Krisztián (2020) „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben..." : Az élet kezdetén felmerülő döntések keresztyén etikai megközelítése. Szociáletikai Intézet kiadványai (SzIK) (8). Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézete, Debrecen. ISBN 978-615-5853-32-6

Fehér, Katalin and Zelenkauskaite, Asta (2020) AI in Society and Culture: Decision Making and Values. In: 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2020. április 25. - 2020. április 30., Honolulu (HI).

H

Hegyi, Ádám (2015) Ateista lelkészek szerepe a Békési Református Egyházmegye erkölcsi normáinak alakításában a 18-19. század fordulóján. In: Van-e egyetemes erkölcs? Nemzetközi konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Filozófiai Intézetének szervezésében, 2014. május 8-9., Budapest. (Unpublished)

Hornyik, Zsuzsanna and Jakab, László (2020) A közlekedési morál helyreállításának lehetőségei Magyarországon = The opportunities for reconstruction of traffic morality in Hungary. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 68 (7). pp. 85-97. ISSN 2062-9494

Horváth, Márk and Lovász, Ádám (2021) Az állattá-leendés és az erkölcsiség viszonyáról. J. M. Coetzee Szégyen című regénye nyomán. 2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 33. pp. 17-28. ISSN 0864-800X

Héder, Klára (2019) Az anticipált megfigyelés, mint az antikorrupciós eredményesség egyik gátja = Anticipated surveillance as one of the barriers to success in anti-corruption efforts. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 67 (12). pp. 49-67. ISSN 2062-9494

J

Joób, Márk (2012) Freiheit als Grundlage der moralischen Verantwortung von Unternehmen und die Frage der Haftung = Freedom as Basis for Corporate Moral Responsibility and the Question of Liability. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (1-2.). pp. 3-21. ISSN 0865-7823

K

Kollár, Dávid (2020) A Protestáns etika kémiája. REPLIKA (117-18). pp. 273-284. ISSN 0865-8188

Kovács, Ágnes Zsófia (2012) “Sweet Duplicity: Jamesian Moral Ambiguity in Colm Tóibín’s Brooklyn”. In: Mítoszok bűvöletében. Debrecen University Press, Debrecen, 82-87..

L

Lippai, Zsolt Sándor (2021) Kondorosi Ferenc – Sereg András (szerk.): Noé galambja – Megjavul-e az emberiség a járvány után? (Budapest, Bíbor, 2020). MAGYAR RENDÉSZET, 21 (3). pp. 201-204. ISSN 1586-2895

M

Menyhay, Imre (2000) Vállalkozás, gazdálkodás, etika és társadalmi szereptévelygések. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2000 (1-2). pp. 5-82. ISSN 0865-7823

N

Nagy, József (2017) Dante és Vico : Dante politikai teológiája : fejezetek a Dante-recepció történetéből. Hungarovox, Budapest. ISBN 978-615-5562-97-6

Nagy, József (2015) Teológia és politika a francia ellenforradalomban. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE. ISSN 0025-0090 (Submitted)

Nagy, József (2014) Vico contra Hobbes. In: Normák, cselekvés, társadalom. Orthmayr Imre hatvanadik születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 29-46. ISBN 978-963-312-197-9

Nagy, József (2018) The tyranny of the majority. History, concepts, and challenges. Fronesis, 28. pp. 150-153. ISSN 1825-3628

Neumer, Katalin (2013) Szabálykövető morál, avagy lehetett-e a késői Wittgensteinnek etikája? In: Nehogy érvgyűlölők legyünk: Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára. L´Harmattan, Budapest, pp. 109-121. ISBN 978-963-236-423-0

P

Pásztori-Kupán, István (2015) Is there a crown without a cross? Two models describing the duty of Christians in the world. In: Langham Nemzetközi Konferencia, 2015. április 11–15., Berekfürdő, Magyarország. (Submitted)

Pásztori-Kupán, István (2014) Senatores boni viri, senatus autem mala bestia? In: IV. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia, 2014. június 7., Kolozsvár, Románia. (Submitted)

Pásztori-Kupán, István (2013) A teremtett világ védelmének bibliai parancsa. In: III. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia, 2013. június 8., Kolozsvár, Románia. (Submitted)

S

Simon, Attila (2009) Barátság és önmegértés Arisztotelésznél. In: Dionysos színrevitele. Ráció, pp. 167-189.

Simon, Attila (2015) Nyelv, kommunikáció, közösség és politika Arisztotelésznél. In: Más elmék. L'Harmattan. (Submitted)

Simon, Attila (2009) Philia és phronésis Aristotelés etikájában. In: Dionysos színrevitee. Ráció, pp. 190-199.

Simon, Attila (2015) A barátság Aristotelésnél – személyes vagy személytelen? ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL. ISSN 1589-2700 (Unpublished)

Simon, Attila (2015) A synesis mint politikai fogalom Aristotelésnél. Antik Tanulmányok, 59 (2). pp. 145-163. ISSN 0003-567X

Szabady, Balázs (2005) Egyéni racionalitás, közösségi racionalitás, erkölcs. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2005 (1). pp. 58-74. ISSN 0865-7823

T

Takács, Károly and Balogh, Eszter and Bartus, Tamás and Csabina, Zoltán and Eranus, Eliza and Janky, Béla and Kovács, Benedek and Lorincz, László and Siklós, Viktória and Tardos, Róbert (2009) Társadalmi kudarcok - társadalmi megoldások. Kooperációs és koordinációs normák keletkezése, érvényesítése és a normák megszegéséből adódó konfliktusok kezelése = Social failures - social solutions. The evolution and maintenance of norms of cooperation, and the handling of conflicts deriving from contraventions of norms. Project Report. OTKA.

Teixeira da Silva, Jaime A. and Katavić, Vedran and Dobránszki, Judit and Al-Khatib, Aceil and Bornemann-Cimenti, Helmar (2019) Establishing Rules for Ethicists and Ethics Organizations in Academic Publishing to Avoid Conflicts of Interest, Favoritism, Cronyism and Nepotism. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 7 (1). pp. 110-125. ISSN 2063-7330

Z

Zsolt, Péter (2015) A magyar közszolgálati „Etika és integritás”, valamint az „Integritásmenedzsment” tréningek hatásvizsgálata. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 150-166. ISSN 2063-9058

Ó

Ócsai, András (2018) A vállalkozások ökológiai tudatossága. VEZETÉSTUDOMÁNY, 49 (9). pp. 2-19. ISSN 0133-0179

This list was generated on Mon Jul 22 21:35:27 2024 CEST.