REAL

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CR Heraldry / címertan, zászlók, jelvények"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
Number of items at this level: 51.

A

Albert, Zoltán Máté (2022) Short History of the So-Called Kossuth Coat of Arms After 1945 = Az úgynevezett Kossuth-címer rövid története 1945 után. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 2 (2). pp. 5-26. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

B

B Stenge, Csaba (2016) Egy magyar repülős századjelvény és annak készítője. HADITECHNIKA, 50 (6). pp. 20-23. ISSN 0230-6891

Bakos, Gábor (2024) U-Boat War Badge – U-Boot Kriegsabzeichen (1939–1945). ACTA NUMISMATICA HUNGARICA (2). pp. 71-78. ISSN 2677-0598

Baán, Kálmán and Kóczy T., László and Gazda, István (1984) Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561-1944. Tudománytár . Könyvértékesítő Vállalat, Budapest. ISBN 963-02-2985-5

Bertényi, Iván (2013) A Badacsony-hegy fontosabb helynevei a 20. században. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 237-242. ISBN 978-963-87475-3-2

Bertényi, Iván (1963) A Toldi szerelme heraldikája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 295-325.

G

Gulyás, Borbála (2016) Previously Unknown Charters in Booklet Form by the Calligrapher George Bocskay. Acta Historiae Artium, 57. pp. 105-130. ISSN 0001-5830

Gyenes, László (2022) A Regnum Marianum-eszme heraldikai megjelenítései a XVI-XVIII. században. In: Regnum Marianum : Az eszme története, jelentősége és hatása. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (46). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 113-159. ISBN 9786156117595

H

Halász, Iván and Schweitzer, Gábor (2020) Nemzeti jelképek. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 1-38.

Harmatta, János (1946) Le problème cimmérien. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 7-9 (3. pp. 79-132. ISSN 0003-8032

Holl, Imre (1984) Heraldikai megjegyzések. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (111). pp. 109-114. ISSN 0003-8032

Holl, Imre (2008) Heraldikai megjegyzések II. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (133). pp. 67-84. ISSN 0003-8032

Holler, László (2001) A magyar országalmáról = On the Hungarian royal globe. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 50 (3-4). pp. 317-323. ISSN 0027-5247

J

Jakab, Elek (1867) Az erdélyi országos czímerek története. SZÁZADOK, 1 (4). pp. 336-352. ISSN 0039-8098

K

Kecskés, Gusztáv (2005) Franciaország állami és nemzeti szimbólumai. In: Állami és nemzeti szimbólumok az Európai Unióban. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (24). Europa Institut Budapest, MTA TTI, Budapest, pp. 103-118. ISBN 963-218-512-9

Kántás, Balázs (2023) A magyar állami rendőrség szolgálati igazolványai és jelvényei a Horthy-korszaktól napjainkig : rendvédelmi okmánytörténeti forráskiadás. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 9786156250872

Körmendi, Tamás (2013) Dalmácia címere a középkori magyar királyok heraldikai reprezentációjában. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. 13. . Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 391-408. ISBN 978-963-87475-3-2

L

Lupescu, Radu (2014) Heraldikai reprezentáció és szöveges manifesztum Kolozsvár városfalán a 15-17. században. VÁRAK KASTÉLYOK TEMPLOMOK. pp. 42-47. ISSN 1786-7150

Lupescu, Radu (2014) Social Hierarchy and Heraldic Culture in Transylvania in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 155-172. ISBN 978-963-473-767-4

Lővei, Pál (2015) Das Baumkircherrelief in der Burg Schlaining. Die Geschichte und Herausbildung eines Darstellungstyps. In: Andreas Baumkircher und das ausgehende Mittelalter. Tagungsband der 32. Schlaininger Gespräche 16. bis 20. September 2012. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) (152). Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 – Landesmuseum, Eisenstadt, pp. 193-208. ISBN 978-3-85405-191-6

Lővei, Pál (2014) Uralkodói lovagrendek a középkori Magyarországon: a Szent György Rend és a Sárkányrend. In: Szent István lovagjai. A legrangosabb magyar kitüntetés 250 éve. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 13-19.

Lővei, Pál (2009) „…jelen levelünket …szokott pecsétjeinkkel meg is erősítettük …” - Sokpecsétes oklevelek megpecsételési folyamata. In: „A feledés árja alól új földeket hódítok vissza”. Írások Tímár Árpád tiszteletére. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet; MissionArt Galéria, Budapest, pp. 109-117. ISBN 978-963-7381-95-9

Lővei, Pál (2017) A tornai római katolikus templom középkori sírkövei. JAMÉ – A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 54 (1). pp. 135-144.

M

Mikó, Árpád (2023) Heraldikai reprezentáció és nemzeti hagyomány : Szent István király alakja a kora újkori címeres nemesleveleken. In: Régi magyar bibliofilek nyomában. Research Centre for the Humanities, Institute of Art History; BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 205-226. ISBN 9786155133251

Mikó, Árpád (2023) II. Lajos király címereslevelei : Egy speciális heraldikai reprezentációs forma művészettörténeti kérdései a késő Jagelló-kori Magyarországon. In: Régi magyar bibliofilek nyomában. Research Centre for the Humanities, Institute of Art History; BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 71-96. ISBN 9786155133251

Mikó, Árpád (2023) Szirének, szatírok, kentaurok. Klasszikus mitológiai figurák Jagelló-kori címeresleveinken. In: Régi magyar bibliofilek nyomában. Research Centre for the Humanities, Institute of Art History; BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 97-109. ISBN 9786155133251

Mráv, Zsolt (2016) A helytartó szolgálatában : Helytartói törzsjelvényt ábrázoló bronz kardszíjveret az Iseumból. In: Műtárgy esetek 2. Savaria Múzeum, Szombathely, pp. 51-57. ISBN 978-963-9827-27-1

N

Novák, Ádám and Ölbei, Tamás and Visegrádi, Renáta (2023) Magyar zsoldosok címerei Mantovából = Coats of Arms of Hungarian Mercenaries from Mantua. TURUL, 96 (2). pp. 73-86. ISSN 1216-7258

P

Pulszky, Ferenc and Henszlmann, Imre (1877) A magyar Tudományos Archaeologiai Bizottság 1877. Octóber 23-ki ülésében Maros-Torda és Szolnok-Doboka vármegyék uj czimerei tárgyában tett jelentése. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 11 (9). pp. 273-275. ISSN 0003-8032

Pálffy, Géza (2022) Koronázási zászlók a 17. századból. HÁROMSZÉK, XXXIV (9588.). pp. 8-9. ISSN 1221-0161

Pálffy, Géza (2010) A Magyar Korona országainak koronázási zászlói a 16–17. században. In: "Ez világ, mint egy kert...". MTA Művészettörténeti Kutatóintézet; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 17-52. ISBN 978-963-7381-99-7

Pálffy, Géza (2014) Najstariji prikazi hrvatskih zastava iz 16. i 17. stoljeća. In: Ascendere historiam : Zbornik u čast Milana Kruheka. Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Zagreb, pp. 327-346. ISBN 978-953-7840-38-9

Pálffy, Géza (2013) Rendkívüli források a horvát nemzeti szimbólumok történetéhez. Horvátország zászlajának legkorábbi ábrázolásai a 16–17. századból. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 409-432. ISBN 978-963-87475-3-2

Pálffy, Géza (2017) A Szent Korona alig ismert kalandja. Hol volt a magyar korona az 1663–1664. évi nagy török háború idején? In: A szentgotthárdi csata és a vasvári béke / La bataille de Saint Gotthard et la paix de Vasvár. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 305-318. ISBN 978-963-416-093-9

Péri, Ákos and Péri, Benedek (2018) Egy dokumentum margójára. A perzsa Nap és oroszlán rend adományozási okiratának másolata az MTA Könyvtára Keleti Gyűjteményében. KELETKUTATÁS, 2018 (tavasz). pp. 147-155. ISSN 0133-4778

R

Reich, Szabina and Kulcsár, Mihály and Lángi, József and Bartos, György and Lővei, Pál (2016) Leletek Székesfehérvár középkori Szent Péter-plébániatemplomából. Művészettörténeti Értesítő, 65 (2). pp. 373-381. ISSN 0027-5247

Rómer, Flóris (1869) Czímertani kérdés. SZÁZADOK, 3 (3). pp. 201-203. ISSN 0039-8098

S

Simon, Melinda (2011) Magyar kiadók és nyomdák beszélő jelvényei a 20. század első felében. In: Crescit eundo. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (4). Argumentum; OSZK; MTA Irodalomtudományi Intézet; MOKKA-R Egyesület, Budapest, pp. 183-190. ISBN 978-963-446-639-0

Simon, Melinda (2009) Vizuális reklámstratégiák : Historizálás 19–20. századi európai és amerikai kiadók jelvényeiben. In: Bölcsészműhely 2008. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 111-127.

Simon, Melinda (2024) A „csúnya” jelvények apológiája : A méltatlanul mellőzött 18. századi kiadói és nyomdászjelvények. In: Musis patriis... Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, pp. 277-293. ISBN 9789730396850

Simon, Melinda (2012) A kiadói jelvények mint a jogfolytonosság jelzésének eszközei. In: Médiumok, történetek, használatok. Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, pp. 454-470. ISBN 978-963306177-0

Sobczyk, Paweł and Poniatowski, Michał (2021) Summary. In: Religious Symbols in the Public Sphere. Studies of the Central European Professors’ Network . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest, Miskolc, pp. 273-279. ISBN 9786156356062; 9786156356079; 9786150130057; 9786150130064

Szentmártoni Szabó, Géza (2011) Kanizsai János esztergomi érsek korabeli portréja és címere Bázelban. TURUL, 84 (4). pp. 137-139. ISSN 1216-7258

T

Tarján, Eszter (2021) A Hunyadiak címereslevelei 1447-1489 [The Hunyadi family grants of arms, 1447-1489] Edited by Anton Avar. Budapest : National Archives of Hungary, 2018. 320 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 386-388. ISSN 2063-8647

Teszelszky, Kees (2009) Az ismeretlen korona: Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás. Historia Pro Futuro, 3 . Bences Kiadó, Pannonhalma. ISBN 978-963-9226-87-6

Tuhári, Attila (2019) Catullus on a Coat-of-Arms: A Pictorial Paraphrase of Catull. 11 from Late Medieval Hungary. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 8 (3). pp. 497-507. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Tóth, Ferenc (2022) Steven Thiry - Luc Duerloo (eds.) Heraldic Hierarchies : Identity, Status and State Intervention in Early Modern Heraldry. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 135 (2). pp. 445-449. ISSN 0017-6540

Tóth, Gergely (2014) Az 1622. évi soproni címerbővítés. In: Egy új együttműködés kezdete. Annales Archivi Soproniensis (1). Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megyei Soproni Levéltára; MTA BTK, Történettudományi Intézet, Sopron; Budapest, pp. 293-311. ISBN 978-963-8327-38-3

Török, Pál (1943) Középkori magyar nemes családok Erdélyben. Magyar családtörténeti szemle, 9. pp. 102-110.

V

Varga, Szabolcs (2020) Géza Pálffy, Die Krönungsfahnen in der Esterházy Schatzkammer auf Burg Forchtenstein, Die Geschichte der Krönungsfahnen der Länder der Stephanskrone vom Spätmittelalter bis Anfang des 20. Jahrhunderts, Eisenstadt, 2018 (Mitteilungen aus der Sammlung Privatstiftung Esterhazy, 10). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 80-82. ISSN 0025-0171

W

W. Kovács, András (2017) Vármegyei jegyzőkönyv és vármegyei pecsét a középkori Erdélyben? CERTAMEN IV : ELŐADÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET I. SZAKOSZTÁLYÁBAN. pp. 271-285. ISSN 2393 – 4328

This list was generated on Mon Jul 15 20:18:33 2024 CEST.