REAL

Items where Subject is "T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TF Railroad engineering and operation / vasútépítés és üzemeltetés"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items at this level: 97.

A

Albert, Gábor and Szűcs, Hajnalka (2018) Vonattal Ferihegyre? KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (6). pp. 15-34. ISSN 0023-4362

Antal, Ildikó (2014) A magyar villamosenergia-ipar 1896–1914. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 101 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-05-8

Aradi, Szilárd and Lindenmaier, László and Lövétei, István Ferenc (2023) Runtime Performance Analysis of a MILP-Based Real-Time Railway Traffic Management Algorithm. In: IEEE 21st International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2023), 2023.09.21. - 2023.09.23., Pula (Croatia).

Artner, Ramona (2012) A Magyar Királyi Államvasutakat a Magyar Királyi Csendőrséget és a Magyar Királyi Rendőrséget érintő hatásköri szabályozás. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (37-38). pp. 182-187. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

B

Bajor, Tibor (2023) A záhonyi MÁV átrakókörzet történetileg változó helyzete és szerepe. HUN-REN KRTK RKI, Pécs. ISBN 9786155949159

Balogh, Imre (2018) Az V. páneurópai vasúti közlekedési alapfolyosó és a szárnyvonalak magyarországi szakaszainak korszerűsítése. 1. rész. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (3). pp. 12-24. ISSN 0023-4362

Balogh, Imre (2018) Az V. páneurópai vasúti közlekedési alapfolyosó és a szárnyvonalak magyarországi szakaszainak korszerűsítése. 2. rész. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (4). pp. 31-45. ISSN 0023-4362

Balogh, Imre (2017) A x/b páneurópai vasúti közlekedési folyosószárny. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 67 (2). pp. 53-65. ISSN 0023-4362

Balogh, Róbert and Kozma, Sándor and Vass, Gyula (2019) A vasúti veszélyesáru-szállítás hatósági felügyeletével kapcsolatos tapasztalatok értékelése a bírságjogszabály változásának következtében = Evaluation of Experiences Related to the Authority Supervision of Railway Transportation of Dangerous Goods Following the Change of the Legal Framework. MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY, 29 (3). pp. 21-34. ISSN 1219-4166

Berényi, János and Oszter, Vilmos (2017) Célforgalmi vizsgálatok a magyar vasúti hálózaton. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 67 (5). pp. 25-32. ISSN 0023-4362

Buga-Kovács, Luca and Horváth, Norbert (2024) Bükk és csertölgy faanyagok zsugorodás-dagadásának és elővákuumos faanyagvédőszeres telítési eljárások által elért védőszerfelvételének vizsgálata = Study of shrinkage, swelling and preservative uptake of beech and turkey oak woods by pre-vacuum wood preservative impregnation processes. GRADUS, 11 (1). ISSN 2064-8014

Bulková, Zdenka and Gašparík, Jozef and Dedík, Milan and Kampf, Rudolf (2022) Implementation of COVID-19 measures in railway operation in the Slovak Republic. COGNITIVE SUSTAINABILITY, 1 (2). ISSN 2939-5240

Bácsi, Sándor (2019) Piaci szerkezet és verseny a vasúti árufuvarozásban. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (3). pp. 19-35. ISSN 0023-4362

C

Csehy, Erzsébet (2019) A Hódmezővásárhelyet Szegeddel összekötő, TRAM-TRAIN integrált villamos- és nagyvasúti rendszer egyes működtetési, üzemeltetési kérdései. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (5). pp. 4-17. ISSN 0023-4362

D

Dusek, Tamás (2011) The effect of the reduction of the Hungarian railway network in 2009 on accessibility. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 29-43. ISSN 2063-9538

E

Erdei, Attila (2019) A KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS SZEREPE BUDAPEST KELETI AGGLOMERÁCIÓJÁNAK FEJLŐDÉSÉBEN = THE ROLE OF TRACK-BASED TRANSPORTATION BY THE DEVELOPMENT OF EASTERN AGGLOMERATION OF BUDAPEST. Studia Mundi – Economica, 6 (4). pp. 17-27. ISSN 2415-9395

Erdei, Balázs and Erdődi, László Zoltán (2019) Vasúti hidaknál alkalmazott monitoring-rendszerek. Vasbetonépítés, 21 (4). pp. 90-96. ISSN 1419-6441

Erdei, László and Bányai, Tamás (2020) Intelligens megoldások az egységes vonatbefolyásolás területén. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 10 (2). pp. 14-24. ISSN 2062-9737 (nyomtatott), 2786-1465 (online)

Erdősi, Ferenc (1987) Területi érdek és a vasúti közlekedés. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 46-65. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2009) Összeomlás vagy reneszánsz? A hagyományos vasúti közlekedés állapota és kilátásai Kelet-Európában. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 1-23. ISSN 0237-7683

F

Farkas, András (2019) Vasúti pályadiagnosztikai információk feldolgozása az R programcsomag felhasználásával. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (2). pp. 37-50. ISSN 0023-4362

Fetter, Marcell and Csonka, Bálint (2021) Multikritériumos értékelő módszer hibrid meghajtású vasúti járművek üzemeltetéséhez. In: XI. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia. Széchenyi István Egyetem, Győr, pp. 116-126. ISBN 9786155837869

Ficzere, Péter (2023) The Role of Artificial Intelligence in the Development of Rail Transport. COGNITIVE SUSTAINABILITY, 2 (4). pp. 37-41. ISSN 2939-5240

Ficzere, Péter (2023) The role of artificial intelligence in the development of railway transportation. DESIGN OF MACHINES AND STRUCTURES, 13 (1). pp. 67-73. ISSN 1785-6892

Fleischer, Tamás (2011) A folyami áruszállítás perspektívái Európa közepén. In: Logisztikai Antológia 2010. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Budapest - Győr, pp. 291-305. ISBN 978-963-9505-41-4

Frisnyák, Zsuzsa (2013) The Centrally Planned Economy and Railways in Hungary. In: Eastern European Railways in Transition. Ashgate, Farnham, pp. 171-182. ISBN 9781409427827

Frisnyák, Zsuzsa (2013) A kisforgalmú vasútvonalak bezárása a Kádár-korszakban. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 2. pp. 95-109. ISSN 2063-630X

Frisnyák, Zsuzsa (2022) Áruforgalom, áruszállítás és a magyarországi vasutak (1895) : Vasút – ember – térkapcsolatok. MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Történeti Földrajzi Albizottsága; Nyíregyházi Egyetem Földrajztudományi Tanszéke, Budapest, Nyíregyháza. ISBN 9786156448095

Frisnyák, Zsuzsa (2013) A vasút hatása a községek fejlődésére az első világháború előtt. In: Kárpát-medence: természet, társadalom, gazdaság. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete - Szerencsi Bocskai István Gimnázium, Nyíregyháza; Szerencs, pp. 267-276. ISBN 978 615 5097 61 4

G

Grotte, Judit and Erdeiné Késmárki-Gally, Szilvia and Erdei, Attila (2021) A magyar vasút személyforgalmi kihívásai a változó európai világban = The Challenges of Hungarian Rail Passenger Transport in a Changing European World. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 24 (3). pp. 77-101. ISSN 1416-6151

H

Hadas, Ádám (2019) Felsővezeték- és áramszedőmeghibásodások hatása a vasút működésére = The Effect of Overhead Line and Pantograph Failure for Railway Operations. MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY, 29 (2). pp. 145-154. ISSN 1219-4166

Horváth, Attila and Tóth, Bence (2019) A magyarországi vasúthálózat támadásokkal szembeni ellenállósága. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 29 (E-szám). pp. 93-104. ISSN 1215-4121

Horváth, Balázs Zsigmond (2021) A magyar páncélvonatok a 2. világháborúban. HADITECHNIKA, 55 (1). pp. 71-75. ISSN 0230-6891

Horváth, Csaba Sándor (2012) Alternatív periodizáció a magyar vasúttörténetben. In: XV. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2011. A gazdasági és társadalmi átalakulás perspektívái Magyarországon. Tanulmánykötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, pp. 29-42. ISBN 9789633340776

Horváth, Csaba Sándor (2019) Két világrendszeren átívelő vasúti vállalat, a GYSEV. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (1). pp. 123-147. ISSN 0040-9634

Horváth, Csaba Sándor (2018) Sopron környékén zakatoló vicinálisok a kezdetektől 1920-ig. Palatia Nyomda és Kiadó Kft, Győr. ISBN 9786155904028

Horváth, Csaba Sándor (2010) Vasútfejlesztési koncepciók a nyugat-dunántúli régióban. In: XIV. Apáczai Napok 2010 - Nemzetközi Tudományos Konferencia. Európaiság, magyarság Közép-Európában. Tanulmánykötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, pp. 539-551. ISBN 9789633340301

Horváth, Csaba Sándor (2013) A sopron-pozsonyi HÉV építéstörténete. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 14 (52). pp. 43-68. ISSN 1586-2410

Horváth, Csaba Sándor (2017) A vasút funkciói és társadalmi, gazdasági hatásai Magyarországon 1920-ig. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 67 (4). pp. 52-59. ISSN 0023-4362

Horváth, Marcell (2019) Vasúti Új Selyemút, mint a 21. századi Eurázsia egyik meghatározó konnektivitása. MODERN GEOGRÁFIA, 14 (2). pp. 35-57. ISSN 2062-1655

I

Imre, Gabriella (2010) Záhony szerepe az Európa és Ázsia közti vasúti áruszállításban. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 177-192. ISSN 0237-7683

J

Jerney, Zoltán István and Zentai, Nóra and Neuschl, Szilárd and Bodnár, Károly (2022) Main elements of the Rail Cargo Hungaria Zrt’s environmental concept. GRADUS, 9 (2). ISSN 2064-8014

Juhász, Károly Péter and Schaul, Péter (2018) Synthetic fibre reinforcement in concrete tramlines. Concrete Structures, 19. pp. 2-7. ISSN 1586-0361

K

Kalocsai, Péter (2019) Az első világháború utáni vasúti változások az osztrák–magyar határ mentén. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (6). pp. 13-26. ISSN 0023-4362

Kerényi, Levente (2022) A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia hatása a katonai vasúti szállítási feladatok végrehajthatóságára = The impact of the Budapest Agglomeration Railway Strategy on the feasibility of military railway transport tasks = Die Auswirkungen der Budapester Agglomerationsbahnstrategie auf die Durchführbarkeit militärischer Eisenbahntransportaufgaben. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 72 (3). pp. 17-31. ISSN 0023-4362

Kiss Leizer, Géza Károly (2019) Vasúti baleseti és katasztrófahelyzeti hulladék-kezelésben alkalmazható biztonságtechnika és RFID-DRÓN módszerek. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (3). pp. 66-75. ISSN 0023-4362

Komlós, Attila (2003) Vasúti közlekedésünk főbb problémái, különös tekintettel a mellékvonalak fenntarthatóságának kérdéseire. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 87-101. ISSN 0237-7683

Kristályos, Álmos and Ficzere, Péter and Borbás, Lajos (2021) Fotóalapú 3D modellalkotás. ACTA PERIODICA (EDUTUS), 23. pp. 53-64. ISSN 2063-501X

Krénusz, Márton and Kovács, Róbert Sándor and Kremer, Miklós (2021) Estimating the Damage of Railway Carriage Wheels Equipped with Disc Brakes. PERIODICA POLYTECHNICA-MECHANICAL ENGINEERING, 65 (3). pp. 286-292. ISSN 0324-6051

Kubinszky, Mihály (2009) Vasúti mellékvonalak építtészettörténete = Buildings of secondary railway lines. Project Report. OTKA.

Kánya, József (2000) A székely körvasút regionális hatásai. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 255-264. ISSN 0237-7683

Kővári, Bálint and Balogh, Csanád L. and Aradi, Szilárd (2023) Multi-Agent Reinforcement Learning for Railway Rescheduling. In: 17th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI), 2023.05.23. - 2023.05.26., Timişoara (Romania).

Kővári, Bálint and Lövétei, István and Aradi, Szilárd and Bécsi, Tamás (2022) Multi-Agent Deep Reinforcement Learning (MADRL) for Solving Real-Time Railway Rescheduling Problem. In: The Fifth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Montpellier, France.

L

Lakatos, András Rudolf and Mándoki, Péter (2019) A magyarországi regionális vasúti és autóbuszos személyszállítás párhuzamosságának analitikus vizsgálata logit-modell segítségével. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (5). pp. 29-40. ISSN 0023-4362

Lakatos, András Rudolf and Soltész, Tamás and Lepsényi, István (2022) Akkumulátoros és hidrogén hajtás vizsgálatának szempontrendszere a városközi vasúti személyszállításban Magyarországon = Criteria for the Assessment of Battery and Hydrogen Propulsion in Intercity Passenger Rail Transport in Hungary = Kriteriensystem zur Prüfung von Batterie- und Wasserstoffantrieb im Schienenpersonenfernverkehr in Ungarn. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 72 (6). pp. 4-16. ISSN 0023-4362

Locsmándi, Szabolcs (2009) A határon átnyúló vaspálya. A GYSEV fejlődése és szerepe a határ menti kapcsolatokban Eisenstadt (Kismarton)-Sopron térségében. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 135-153. ISSN 0237-7683

Lévai, Zsolt (2023) A fővonali vasúti Tisza-hidak helyettesíthetőségének kérdései = The Questions of the Substitutability of the Main-Line Railway Bridges on the River Tisza. MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY, 33 (2). pp. 59-74. ISSN 1219-4166

Lövétei, István and Kővári, Bálint and Bécsi, Tamás and Aradi, Szilárd (2022) Environment Representations of Railway Infrastructure for Reinforcement Learning-Based Traffic Control. APPLIED SCIENCES, 12 (9). p. 4465. ISSN 2076-3417

M

Maros, Dóra and Tokodi, Dániel and Tiszavölgyi, Zsolt (2015) A GSM-R rendszer jelene és jövője. VEZETÉKEK VILÁGA, XX (1). pp. 17-22. ISSN 1416-1656

Michelberger, Pál and Ferenczi, Mihály (1982) Kváziszimmetria kihasználásán alapuló közelítő számítási módszer vasúti kocsik keresztirányú rezgéseinek vizsgálatára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 62. pp. 13-29. ISSN 0027-5085

Molnár, Balázs (2020) A nemzetközi vasúti személyszállítás versenyképessége. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 70 (2). pp. 40-50. ISSN 0023-4362

Molnár, Gergely (2021) A vasút néprajza : A vasúthálózat hatása közlekedésre, életmódra, társadalomra Kecskeméten (1850–1980). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest - Kecskemét. ISBN 9786158171427

Molnár, Levente and Vinkó, Ákos and Vasvári, Gergely (2021) Kölcsönösen átjárható városi, – és elővárosi vasúti rendszerek globális forgalmi hatásainak komplex vizsgálata. ÚTÜGYI LAPOK: A KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZAKTERŰLET MÉRNÖKI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 9 (15). pp. 20-29. ISSN 2416-2175 (nyomtatott); 2064-0919 (elektronikus)

N

Németh, Ernő and Sárhidai, Gyula (2017) A vasúti tüzérség általános jellemzői és egyes típusai I. rész. HADITECHNIKA, 51 (1). pp. 54-58. ISSN 0230-6891

O

Otlacan, Dimitrie and Kaposta, Iosif and Tusz, Francisc and Dobránszky, János (2006) Buffers for Railway Vehicles: Measures for an improved Velocity on the Railways. SCIENTIFIC AND TECHNICAL BULLETIN OF THE AUREL VLAICU UNIVERSITY OF ARAD SERIES: CHEMISTRY, FOOD SCIENCE AND ENGINEERING, 2. pp. 31-39. ISSN 1582-1021

P

Padányi, József and Balla, Tibor (2021) Műszaki kiválóságok: Hollán Ernő. MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY, 31 (3). pp. 33-48. ISSN 1219-4166

Papp, József and Tokodi, Dániel and Schuster, György (2014) Díjnyertes intelligens vasútirányítási rendszer. INNORAIL MAGAZIN, I (4). pp. 46-49. ISSN 2064-6747

Papp, Péter (2007) A vasúti és közúti közlekedés helyzete a Dél-Dunántúlon az 1920-as években. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 309-323. ISSN 1587-6292

Parádi, József (2020) Vasúti határátkelőhelyek a dualista Magyarország határain. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 30 (59-60). pp. 209-224. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Perger, Imre (2022) Tapasztalatok a magyar vasúti személyszállítás terén a világjárvány alatt és után = Experiences in Hungarian rail passenger transport during and after the pandemic = Erfahrungen im ungarischen Schienenpersonenverkehr während und nach der Pandemie. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 72 (5). pp. 4-21. ISSN 0023-4362

Perger, Imre (2017) Vasúti fejlesztések utasszemmel. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 67 (3). pp. 40-52. ISSN 0023-4362

Perger, Imre (2021) A magyar vasút Trianon előtt és azóta. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 71 (1). pp. 4-23. ISSN 0023-4362

R

Regőczi, Ágnes and Kapi, Rita and Horvát, Ferenc (2018) Közlekedési csomópont világvárosi színvonalon. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (3). pp. 4-11. ISSN 0023-4362

S

Somogyi, Bence (2015) A vasút turisztikai integrációjának értékelése a borturizmus példáján, különös tekintettel a Villány-Siklósi Borvidékre. MODERN GEOGRÁFIA, 10 (4). pp. 39-52. ISSN 2062-1655

Sragner, Márta and Gazda, István (2016) A magyar ipartörténeti irodalom négy évtizede. Az önálló művek bibliográfiája, egyszerűsített címleírásokkal (1945-1985). A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 85 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. (Unpublished)

Suba, János (2011) A Magyar Királyi Csendőrség és a vasútbiztonság 1917–1918. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 21 (24). pp. 126-135. ISSN 1216-6774

Szabó, András and Zobory, István (2004) Wheel-Profile Wear Simulation in Case of Operation on a Specified Railway Network. European Railway Review, 1. pp. 86-89. ISSN 1351-1599

Szászi, Gábor and Lévai, Zsolt (2022) A védelmi felkészítés követelményeinek érvényesülése a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia által javasolt új hálózati elemek esetében = Validation of the requirements of defence preparation of new network elements proposed by the Budapest Agglomeration Railway Strategy = Validierung der Anforderungen an die Verteidigungsvorbereitung neuer Netzelemente, die von der Eisenbahnstrategie für den Budapester Ballungsraum vorgeschlagen werden. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 72 (4). pp. 29-45. ISSN 0023-4362

T

Tamáska, Máté (2019) Orte der Mobilität : Eine architektursoziologische Skizze zum Wandel von „Eisenbahnlandschaften“ im 19./20. Jahrhundert. In: Orte und Landschaften der Mobilität. Archäologie – Geschichte – Geographie 36 (2019), 35 . Arbeitskreises für Historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa ARKUM, Bonn, pp. 165-199. (In Press)

Tokodi, Dániel (2015) Vasúti biztosítóberendezések elektronikus kezelőfelületeinek összehasonlítása. In: XXXII. OTDK, 2015, Óbudai Egyetem.

Tokodi, Dániel and Schuster, Görgy and Ihász, Jácint (2014) SMART Rail technológiák lehetőségei, az intelligens vasúti hálózatok kialakításának kérdései. VEZETÉKEK VILÁGA : magyar vasúttechnikai szemle , XIX (2). pp. 11-15. ISSN 1416-1656

Tokody, Dániel (2021) Intelligens vasúti informatikai és biztonsági rendszerek fejlesztése. In: Studia Doctorandorum Alumnae II. (2021). Association of Hungarian PHD and DLA Students, Budapest, pp. 811-963.

Trexler, Máté (2022) Közlekedési párhuzamosságok vizsgálata a Győr- Balaton vasúti tengely mentén = Investigation of transport parallelism along the Győr-Balaton railway axis = Untersuchung der Verkehrsparallelität entlang der Eisenbahnachse Győr-Balaton. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 72 (2). pp. 44-62. ISSN 0023-4362

Tóth, Bence (2019) Forgalmatlan, de nélkülözhetetlen - a magyarországi vasúthálózat redundanciavizsgálata. In: Közlekedéstudományi Konferencia : Technika és technológia a fenntartható közlekedés szolgálatában. Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék, Győr, pp. 1-9.

Tóth, Bence (2020) A magyarországi vasúthálózat "gyenge láncszemei". In: Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia. Széchenyi István Egyetem - Közlekedéstudományi Egyesület, Győr, pp. 1-10.

Tóth, Bence (2019) A magyarországi vasúthálózat redundanciáját biztosító vonalszakaszok. HADMÉRNÖK, 14 (2). pp. 74-86. ISSN 1788-1919

Tóth, Bence (2018) A magyarországi vasúthálózat zavarainak gráfelméleti alapú vizsgálata. In: Közlekedéstudományi Konferencia: Technika és technológia a fenntartható közlekedés szolgálatában. Széchenyi István Egyetem, Közlekedési Tanszék, Győr, pp. 505-519. ISBN 978-615-5776-13-7

Tóth, Bence G. and Horváth, István (2019) How the Planned V0 Railway Line Would Increase the Resilience of the Railway Network of Hungary Against Attacks. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 18 (3). pp. 109-129. ISSN 2498-5392

V

Varga, Károly (2020) Több mint 120 éve létesítették a körmendi fűtőházat. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 70 (6). pp. 54-56. ISSN 0023-4362

Varga, Károly (2019) Több mint 90 éve létesítették a Kecskeméti Gazdasági Vasút fűtőházát. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 69 (3). pp. 49-51. ISSN 0023-4362

Varga, Károy (2017) 145 éve létesítették a veszprémi fűtőházat. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 67 (4). pp. 60-62. ISSN 0023-4362

Vlkovský, Martin (2018) Comparison of Fastening Methods of Military Vehicles on Railway Freight Wagons Using Fastening Straps. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 17 (2). pp. 169-176. ISSN 2498-5392 (print); 2786-0744 (online)

Z

Zobory, István and Békefi, Elemér (2006) Control Strategy of the Brake Dynamics for Railway Vehicles Equipped with Anti-Slip-Device. In: Proceedings of the 9th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies. BME Vasúti Járművek Tanszék, Budapest, pp. 227-236. ISBN 963 420 875 4

Zsákai, Tibor (2021) Szemelvények a Cegléd környéki vasutak történetéből. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 71 (2). pp. 48-60. ISSN 0023-4362

Á

Ács, Balázs (2010) Upgrading Seishun18 kippu to Japan Rail Pass. JAPAN RAILWAY AND TRANSPORT REVIEW, 56. pp. 47-49. ISSN 1342-7512

Ágh, Csaba (2019) Vasúti pályák vizsgálatának korszerű módszerei = Recent Diagnostic Methods for Railway Tracks. MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY, 29 (1). pp. 219-230. ISSN 1219-4166

Ágh, Csaba (2018) Vágánygeometriai irány- és fekszinthibák valós nagyságának értékelése húrmérési eredmények alapján. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (5). pp. 45-55. ISSN 0023-4362

This list was generated on Mon Jul 22 06:30:42 2024 CEST.