REAL

Items where Year is 1950

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Alexits, György (1950) Sur la convergence et la sommabilité presque partout des séries de polynomes orthogonaux. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM (SZEGED), 12. pp. 223-225. ISSN 0001-6969

Benda, Kálmán (1950) A magyar jakobinusok kátéja. IRODALOMTÖRTÉNET, 38 (3). pp. 103-116. ISSN 0324-4970

Erdei, Ferenc (1950) A vízgazdálkodás a szovjet mezőgazdaságban. MAGYAR - SZOVJET KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 4 (8-9). pp. 125-132.

Erdey-Grúz, Tibor (1950) Az alumínium korróziója a vegyiparban. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 5 (2). pp. 40-51. ISSN 0025-0163

Fogarasi, Béla (1950) Társadalmi lét és társadalmi tudat az átmeneti korszakban (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1950. febr. 1-én tartott előadás). MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 3-23.

Goldziher, Ignác (1950) [Goldziher Ignác İslâm Ansiklopedisi 5. kötetében megjelent szócikkei]. İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 5 (47). pp. 921-1217.

Hajdú, Péter (1950) A jobb és bal fogalom elnevezései. MAGYAR NYELVŐR, 74. pp. 285-288. ISSN 0025-0236

Harmatta, János (1950) A magyarországi szarmaták történetéhez. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 77 (1). pp. 10-18. ISSN 0003-8032

Herman, József (1950) Nyelvészet és valóság. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 52. pp. 83-106. ISSN 0029-6791

Holl, Imre (1950) Világi építészet legkorábbi ábrázolása budai kályhacsempén. Építés-Építészet (2). pp. 419-420.

Kardos, Tibor (1950) A huszita mozgalmak és Hunyadi Mátyás szerepe a magyar nemzeti egyház kialakításában. SZÁZADOK, 84 (1-4). pp. 121-177. ISSN 0039-8098

Kardos, Tibor (1950) A magyar parasztháborúk irodalma 1437—1514. IRODALOMTÖRTÉNET, 38 (2). pp. 119-125. ISSN 0324-4970

Keresztury, Dezső (1950) A hallgató Arany. IRODALOMTÖRTÉNET, 38 (3). pp. 66-72. ISSN 0324-4970

Klaniczay, Tibor (1950) A régi magyar irodalom átértékelésének kérdése. Irodalomtörténet. pp. 60-66.

Klaniczay, Tibor (1950) A régi magyar irodalom átértékelésének kérdése. IRODALOMTÖRTÉNET, 38 (1). pp. 60-66. ISSN 0324-4970

Kodály, Zoltán (1950) Bartók Béla. ETHNOGRAPHIA, 61 (3-4). pp. 145-147. ISSN 0014-1798

Köpeczi, Béla (1950) Eminescu — a román nép nagy költője. IRODALOMTÖRTÉNET, 1950 (1). pp. 37-47. ISSN 0324-4970

Magyar, Arnold (1950) Nochmals: Dominikanerkloster in Güssing. In: 500 Jahre Franziskaner der Österreichischen Ordensprovinz, Festschrift zur Gründung der Österreichische Franziskanerprovinz zum hl. Bernardin von Siena durch den hl. Johannes von Capistran im Jahre 1451. Selbstverlag des Franziskaner-Provinzialates, Wien, pp. 31-34.

Mérei, Gyula (1950) Adalékok a magyar mezőgazdaság kapitalista fejlődésének történetéhez : feudális maradványok a munkaszervezetben, 1850-1945. SZÁZADOK, 84 (1-4). pp. 235-298. ISSN 0039-8098

Mócsy, András (1950) Újabb adat a canabae-k belső szervezetéhez Acquincumban. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 77 (2). pp. 117-119. ISSN 0003-8032

Németh, G. Béla (1950) Komjáthy Jenő kiadatlan versei. IRODALOMTÖRTÉNET, 1950 (2). pp. 108-112. ISSN 0324-4970

Pécsi, Márton (1950) Völgyfejlődéstörténeti és teraszmorfológiai megfigyelések a Dunavölgy balpartján Budapest és Baja között. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY, 30 (7-8). pp. 260-266. ISSN 0018-1323

Szabó, Imre (1950) Népi demokráciánk joga (A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának 1950. április 21-i felolvasó ülésén tartott székfoglaló előadás). MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 24-47.

Taraszenkov, An. (1950) Az irodalom és a nyelv. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 54-61.

Vinogradov, V. V. (1950) A marxista nyelvészet zseniális programja. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 3-41.

Ábrahám, Ambrus (1950) Further Investigations on the Structure and the Endings of the Nervus Depressor in Man. ACTA BIOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1 (1-4). pp. 165-178. ISSN 0001-5288

Ábrahám, Ambrus (1950) A vérerek beidegzése. Szegedi Tudományegyetem biológiai intézeteinek évkönyve = Annales Biologicae Universitatis Szegediensis, 1. pp. 137-235. ISSN 0563-0681

This list was generated on Thu Jun 13 15:52:54 2024 CEST.