REAL

Items where Year is 1951

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ú
Number of items: 197.

A

Aczél, János (1951) Függvényegyenletek az alkalmazott matematikában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 131-142.

Alexits, György (1951) Az elméleti fizika és technika sorfejtései által elérhető megközelítések nagyságrendjéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 274-278.

Andics, Erzsébet (1951) Kossuth harca a reakció ellen (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. december 12-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 27-51.

Avanyeszov, R. I. (1951) I. V. Sztálin a nyelvek és nyelvjárások fejlődéséről. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 41-60.

B

Bakó, Ferenc (1951) A magyar paraszti mészégetés kutatása. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 285-330.

Balogh, Jolán (1951) Középkori faszobraink stílus-eredetéről. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 41-52.

Benda, Kálmán (1951) Ismeretlen politikai költemény 1790-ből. IRODALOMTÖRTÉNET, 39 (1). pp. 100-105. ISSN 0324-4970

Benedek, Pál and László, Antal (1951) A metán parciális oxidációja acetilénre és szintézis-gázra. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 57 (12). pp. 372-376. ISSN 0025-0155

Benkő, Loránd (1951) A nyelvtani szerkezet és a nyelvtan kérdései. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 36-63.

Beér, János (1951) Sztálin tanításai alapján az államelmélet néhány kérdéséről (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. december 12-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI ÖSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 97-112.

Bokor, Rezső (1951) Az erdei fahozam fokozásának agrotechnikai és agrobiológiai módszerei. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztályának közleményei, 1 (1). pp. 119-140.

Borzsák, István (1951) Aquis submersus. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 201-224. ISSN 0044-5975

Budagov, R. A. (1951) A szókészlet állandó és változó elemeinek problémájához. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (5). pp. 28-40.

Budó, Ágoston (1951) Matematikai módszerek a molekula-fizika egyes területein. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 173-180.

Bulahovszkij, L. A. (1951) A szláv nyelvek összehasonlító-történeti tanulmányozásának néhány kérdéséről. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 49-60.

Bárczi, Géza (1951) Sztálin cikkei és az általános nyelvtudomány. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. ÉS II. OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 21-39.

Bóka, László (1951) Sárosi Gyula: Ponyvára került Arany Trombita. Az örök igazság parancsolatjára mondvacsinálta — Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi Bisztray Gyula. Budapest, 1951. Akadémia Kiadó. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 412-417.

C

Csatkai, Endre (1951) A nyugatmagyarországi barokkszobrászat problémái. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 91-102.

Csernih, P. Ja. (1951) A nyelv fejlődésének és a nép történetének összefüggése I. V. Sztálin nyelvtudományi munkáinak megvilágításában. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (5). pp. 41-62.

Csikobava, A. Sz. (1951) A szovjet nyelvtudomány fejlődésének sztálini szakasza és a historizmus problémája. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 1-11.

Csikobava, A. Sz. (1951) A szovjet nyelvtudomány állapota és feladatai L. V. Sztálin útmutatásainak fényében. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 36-48.

Csányi, Károly (1951) Bizánci elemek az Árpád-kori magyar építészetben. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 25-40.

Csík, Lajos (1951) Táplálkozásélettani vizsgálatok házi- és üregi nyúlon. 2. Tájékozódó vizsgálatok a nyersrost kihasználásról. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 41-50. ISSN 0365-3005

Csík, Lajos (1951) Összehasonlító szövettani és élettani vizsgálatok házi- és üregi nyúlon. 4. Különböző nyúlfajták adrenalinérzékenysége. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 31-40. ISSN 0365-3005

Csík, Lajos and Fábián, Gyula (1951) Összehasonlító szövettani és élettani vizsgálatok házi és üregi nyúlon. 3. Haemoglobin vizsgálatok nyúlfajtákon. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 25-30. ISSN 0365-3005

Csík, Lajos and Pazonyi, Béla and Zsolt, János (1951) Légzési és erjesztési vizsgálatok a Saccharomyces cerevisiae anamensis élesztőgombán. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 249-256. ISSN 0365-3005

Csík, Lajos and Pazonyi, Béla and Zsolt, János (1951) Vizsgálatok egy magyar borélesztő alkoholadaptációjáról. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 257-262. ISSN 0365-3005

D

DI GLÉRIA, JÁNOS and KAZÓ, BÉLA (1951) Talajok nedvességtartalmának gyors meghatározása. Agrokémia és talajtan, 1 (1). pp. 99-110.

DVORACSEK, MIKLÓS (1951) A talaj tartósan morzsalékos szerkezete. Agrokémia és talajtan, 1 (2). pp. 255-260.

DWORAK, LAJOS (1951) A trágya-táplálóanyag megválasztásának útjai. Agrokémia és talajtan, 1 (2). pp. 241-254.

E

Eckhart, Ferenc (1951) Sztálin tanítása és a magyar állam- és jogtörténet (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. december 11-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 123-131.

Egerváry, Jenő (1951) A matematika gyakorlati alkalmazásai különös tekintettel a technika differenciálegyenleteire. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 101-115.

Egerváry, Jenő and Turán, Pál (1951) A kinetikus gázelmélet bizonyos kérdéseiről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2-4). pp. 303-314.

Elekes, Lajos (1951) Hunyadi János (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. december 13-án tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 53-73.

Entz, Béla (1951) Kísérletek balatoni halak vízen kívüli tartására («levegőtűrésére») és szállítására. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 171-174. ISSN 0365-3005

Entz, Béla (1951) Téli halrajok vizsgálata 1950-51-ben a tihanyi Kis-öbölben, különös tekintettel a küsz ipari felhasználhatóságára. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 185-210. ISSN 0365-3005

Entz, Béla (1951) Vízkémiai vizsgálatok a tihanyi Belső-tóban 1950-51-ben (Biológiai és kémiai vizsgálatok a megváltozott Belső tavon I.). A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 175-184. ISSN 0365-3005

Erdei, Ferenc (1951) A tanyarendszer kérdései a mezőgazdaság szocialista átszervezésével kapcsolatban (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. december 13-án tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 133-146.

F

FELFÖLDY, LAJOS (1951) Erdei fák lombjának mésztartalmáról. Agrokémia és talajtan, 1 (1). pp. 77-84.

FELFÖLDY, LAJOS (1951) Paradicsomfajták vízforgalmára vonatkozó élettani kísérletek. Agrokémia és talajtan, 1 (1). pp. 85-98.

FELFÖLDY, LAJOS (1951) Természetes poliploid növények összehasonlító vizsgálata. II. Természetes poliploid füvek kémiai összetételérõl. Agrokémia és talajtan, 1 (2). pp. 181-188.

FERENCZ, VILMOS (1951) M. S. Prokosev: A burgonya biokémiája. Agrokémia és talajtan, 1 (2). p. 261.

Fekete, Lajos (1951) Adalékok a grúzok XVI. századi történetéhez : előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1950. okt. 23-án tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 307-317.

Fenyő, István (1951) Az integrálegyenletek egy osztályáról és annak gyakorlati alkalmazásáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 120-130.

Fogarasi, Béla (1951) Apácai Cseri János logikájáról (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. december 14-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 75-80.

Fogarasi, Béla (1951) Az alap és felépítmény kérdése Sztálin újabb munkáinak megvilágításában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. ÉS II. OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 109-127.

Fogarasi, Béla (1951) A társadalmi-történeti tudományok helyzete és feladatai Sztálin elvtárs új munkáinak megvilágításában (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. évi december 10-én tartott előadás rövidített szövege). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 1-11.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1951) A foszforsav lekötõdése a talajban. Agrokémia és talajtan, 1 (1). pp. 25-50.

Fábián, Gyula (1951) Halbőr átültetési kísérletek (Haljelölés bőrátültetéssel). A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 65-67. ISSN 0365-3005

Fábián, Gyula (1951) Vadegér és albínó háziegér keresztezési kísérletek (A vakbél típusok örökletessége). A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 51-64. ISSN 0365-3005

Fényes, Imre (1951) Az irreverzibilis termodinamikai folyamatok kvantitatív leírása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 94-100.

Fónagy, Iván (1951) F. Saussure nyelvtudományi alapelvei. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 77-101.

Földes, István (1951) A valószínűségszámítás alkalmazásai a csillagászatban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 235-244.

Fülep, Ferenc (1951) Sztálin nyelvtudományi cikkeinek jelentősége a magyar régészet számára (A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályán 1951. december 12-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 147-163.

Fülep, Ferenc (1951) A magyar régészet ötéves terve. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 3-10.

Fülep, Lajos (1951) A magyar művészettörténelem föladata. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 3-24.

G

GARAY, KÁROLY and GUBA, FERENC (1951) Az ultraszonikus-,ultraibolya- és röntgensugárzás hatása az adenozin trifoszfátra (ATP). Agrokémia és talajtan, 1 (1). pp. 1-10.

GUBA, FERENC (1951) J. Bonner: "Növényi biokémia". Agrokémia és talajtan, 1 (2). p. 264.

GUBA, FERENC (1951) Kukorica csíranövények adenozin trifoszfát (ATP) tartalma. Agrokémia és talajtan, 1 (1). pp. 11-14.

Garas, Klára (1951) A Szépművészeti Múzeum u.n. Piombo férfiarcképe. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 67-78.

Gelei, József (1951) Az egysejtűek morphogenesise, tekintettel Szevercov morphogeneticus alapelveire. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). 3- 52.

Gerő, László (1951) A budai Várpalota rövid építéstörténete (Javaslat a déli középkori erődrendszer bemutatására). MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 53-60.

Gombás, Pál (1951) Az alkálifémek állapotegyenletéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 54-59.

Gyulai, Zoltán (1951) Kristálynövekedés és határréteg. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 10-29.

Gyóni, Mátyás (1951) A balkánfélszigeti vláchok kétlegelős pásztorkodása a középkorban : előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 19S1. jan. 22-i ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 337-349.

György, Lakó (1951) Sztálin elvtárs nyelvtudományi cikkei, a Sztálin cikkek előzményei. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 1-11.

H

Hadrovics, László (1951) A XVI. századi protestáns horvát nyomtatványok helyesírása : Székfoglaló előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1950. április 14-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 164-173.

Hajdú, Péter (1951) Adalékok a magyar magánhangzók rendszeréhez. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 53. pp. 220-225. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1951) Obi-ugor szamojéd szómagyarázatok. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 53. pp. 270-273. ISSN 0029-6791

Hajós, György (1951) A nomográfia alkalmazhatóságának határairól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 268-273.

Harmatta, János (1951) Мифические северные племена у Гелланика. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 91-111. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1951) A hun aranyíj. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 123-187.

Hegedűs, Lajos (1951) A nyelv és gondolkodás. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 48-63.

Herman, József (1951) A szókincs és fejlődése. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 21-35.

Horn, Artúr (1951) A micsurini biológia elveinek érvényesítése a fiatal állatok felnevelésében. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztályának közleményei, 1 (1). pp. 170-191.

Horn, Artúr and Kertész, Ferenc and Csire, Lajos (1951) Az első sertéstéteményképességi vizsgálat Magyarországon és a mangalica fajta takarmányhasznosítási képességének gyakorlati kiértékelési lehetősége. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). 362 -379.

Horváth, János and Szolnoki, János and Felföldy, Lajos (1951) Kísérlet Streptomyces fajok antibiotikus tulajdonsága és a termőtalajaik közötti összefüggés felderítésére. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 225-243. ISSN 0365-3005

Hámori, Dezső (1951) Csikófejlődési vizsgálatok I— II. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). pp. 391-412.

I

Infeld, L. (1951) A mozgás problémája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 164-167.

J

Jermilov, V. V. (1951) A szocialista realizmus elméletének néhány problémája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 225-265.

Jermy, Tibor (1951) Magyarországi megfigyelések a kolorádóbogáron. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). pp. 271-296.

Jordan, Károly (1951) Következtetések statisztikai észlelésekből. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 218-227.

JÁMBOR, BÉLA (1951) A morfin polarográfiás meghatározása. Agrokémia és talajtan, 1 (2). pp. 201-210.

JÁMBOR, BÉLA (1951) A nitrit mikro-mennyiségeinek meghatározása fotometrálással. Agrokémia és talajtan, 1 (1). pp. 51-66.

JÁMBOR, BÉLA (1951) A nitrit mikro-mennyiségeinek meghatározása fotometrálással. Agrokémia és talajtan, 1 (1). pp. 67-76.

Jánossy, L. and Rényi, A. and Aczél, J. (1951) Összetett Poisson-eloszlásokról I. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2-4). pp. 315-328.

Jánossy, Lajos (1951) Egy az elektronsokszorozó elméletben fellépő sztochasztikus folyamatról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2-4). pp. 357-367.

Jánossy, Lajos (1951) A Laplace-transzformáció általánosítása a valószínűségszámításban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2-4). pp. 343-350.

Jánossy, Lajos (1951) A kaszkádfolyamatok egy statisztikai problémájáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 213-217.

K

KAZÓ, BÉLA (1951) Talajok nedvességtartalmának meghatározása alkoholos égetéssel. Agrokémia és talajtan, 1 (2). pp. 235-240.

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1951) Antipov-Karatajev,I. N.,Kellermann,V. V. és Hán,C. D.: A talajaggregátumokról és a vizsgálatukra szolgáló eljárásokról. Agrokémia és talajtan, 1 (2). pp. 262-263.

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1951) Fémkationok (Ca,Mg,K,Na) egymásmelletti meghatározásáról talajkivonatokban. Agrokémia és talajtan, 1 (2). pp. 141-156.

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1951) Szódás,szikes talajok adszorpciós komplexusának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 1 (2). pp. 157-166.

Kardos, Tibor (1951) Velencei vonatkozású gazdaságtörténeti adatok a Jagelló-korból, 1502-1518. SZÁZADOK, 85 (3-4). pp. 434-442. ISSN 0039-8098

Katona, Imre (1951) Az első véres május 1-e a Viharsarokban (Adatok a békésmegyei agrárproletár-mozgalom folklorejához). MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 209-230.

Királyné Csilléry, Klára (1951) Az ácsolt láda. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 231-284.

Kiss, István (1951) Meteorobiológiai vizsgálatok a mikroszervezetek víz- és hóvirágzásában. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). pp. 53-100.

Klaniczay, Tibor (1951) A Szigeti veszedelem. Irodalomtörténet (39). pp. 411-438.

Klaniczay, Tibor (1951) A Szigeti veszedelem. IRODALOMTÖRTÉNET, 39 (4). pp. 411-438. ISSN 0324-4970

Korek, József and Nemeskéri, János and Bökönyi, Sándor and Meznerics, Ilona and Szepesi, Károly (1951) A badeni kultúra temetője Alsónémedin. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 41-104.

Kovács, István (1951) Harmadfokú szekuláris egyenletek közelítő megoldásának fizikai alkalmazásai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 181-191.

Krajevszkij, P. D. (1951) Gorkij, a szocializmus, a béke s a népek barátságának nagy harcosa : előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1951. jún. 18-án tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 267-280.

Kálmán, Béla (1951) Aurélien Sauvageot: Esquisse de la Langue Hongroise. Páris Klincksieck, 1951. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 407-411.

Kálmán, Béla (1951) A történeti-összehasonlító módszer. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 64-76.

Kónya, Albert (1951) A Compton-sáv profiljának elméleti meghatározása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 89-93.

L

Lakó, György (1951) Az egyszerű ragok keletkezésének kérdéséhez : előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1950. december 18-án tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 210-223.

Lelley, János (1951) Magyar nemesített búzafajták. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). pp. 229-270.

Lukács, György (1951) Nietzsche, mint az imperializmus filozófusa (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. december 14-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 81-95.

Lukács, György (1951) Sztálin cikkeinek tanulságai az irodalom és a művészettörténet szempontjából. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. ÉS II. OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 67-90.

László, Gyula (1951) A hún aranyíj jelentősége : Adatok a hún-nomád birodalom szerkezetéhez. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 105-122.

M

Manninger, Rezső (1951) Felnevelési betegségek elleni védekezés módszerei. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztályának közleményei, 1 (1). 220- 231.

Marx, György (1951) A magerők mezonelmélete. FIZIKAI SZEMLE, 1 (4). pp. 7-20. ISSN 0015-3257

Molnár, Erik (1951) Sztálin nyelvtudományi cikkei és a történettudomány. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. ÉS II. OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 53-66.

Molnár, Erik (1951) A magyar történetírás a felszabadulás óta: eredményei, hiányosságai és legsürgősebb feladatai (A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályán 1951. december 11-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 13-25.

Moravcsik, Gyula (1951) A szovjet bizantinológia (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. április 23-án tartott előadás). MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 73-96.

Mándy, György (1951) Üvegházban végzett gyapotfajta-vizsgálatok eredményei. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). pp. 195-228.

Mészáros, István (1951) A mesterséges termékenyítés mai állása Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). pp. 381-390.

Mócsy, András (1951) Attributio Acquincumban és a város decurioi. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 78 (2). pp. 107-110. ISSN 0003-8032

N

N. Sebestyén, Irén (1951) Az uráli népek régi lakóhelyeinek kérdéséhez : előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1951. február 26.-i ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 351-406.

Nagy, Elemér (1951) A lumineszkálási jelenségek vizsgálatánál alkalmazott új berendezések. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 47-53.

Neugebauer, Tibor (1951) Új összefüggés a gravitáció és mágnesség között. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 73-88.

Novobátzky, Károly (1951) A variációszámítás és tenzorkalkulus fizikai alkalmazásai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 168-172.

Náray, Zsolt (1951) Közvetlen és közvetett analógiarendszerek. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 266-267.

Németh, Gyula (1951) Sztálin nyelvtudományi cikkei és a hazai nyelvtudomány feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. ÉS II. OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 3-20.

O

Országh, László (1951) Sztálin cikkei és Intézetünk munkája. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 102-106.

Ortutay, Gyula (1951) Néprajz és kulturális forradalom. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 191-207.

Ozsegov, Sz. I. (1951) Az orosz nyelvfejlődés alapvonásai a szovjet korszakban. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (3). pp. 3-20.

P

PRETTENHOFFER, IMRE and SOMORJAI, FERENC and KERTÉSZ, LAJOS (1951) Kísérletek a rizs barnulásos (bruzone) betegségének megelõzésére. Agrokémia és talajtan, 1 (2). pp. 211-234.

Pach, Zsigmond Pál (1951) A majorsági gazdálkodás és a parasztság kisajátítása a XVII. századi Magyarországon. SZÁZADOK, 85 (3-4). pp. 391-414. ISSN 0039-8098

Poszpelov, N. Sz. (1951) I. V. Sztálin tanítása a nyelv nyelvtani szerkezetéről. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 24-40.

Pál, Sándor (1951) Ellenáramú diffúziós rendszerekről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 143-163.

Páter, Károly (1951) A viljamszi rendszer szerepe a mezőgazdaság fejlesztésében. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztályának közleményei, 1 (1). 4 -16.

Péter, Király (1951) A nyelv egysége. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 12-20.

R

Radocsay, Dénes (1951) A gogánváraljai (Goganvarolea) festett famennyezet lengyel rokonsága. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 61-65.

Reichart, Gábor (1951) A bimbólikasztó bogár. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). pp. 297-343.

Rosenberg, Imre (1951) Tanulmány az ügető félvértörzs kitenyésztéséről. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). pp. 413-420.

Rényi, Alfréd (1951) A Poisson-eloszlás problémaköréről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 202-212.

Rényi, Alfréd (1951) Valószínűségszámítás központi határértéktételének egy új általánosításáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2-4). pp. 351-355.

Rényi, Alfréd (1951) Összetett Poisson-eloszlásokról II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2-4). pp. 329-341.

Rényi, Alfréd and Turán, Pál (1951) Két bizonyítás Jánossy Lajos egy tételére. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2-4). pp. 369-370.

S

SARKADI, JÁNOS (1951) Néhány apróbb laboratóriumi újítás. Agrokémia és talajtan, 1 (1). pp. 111-114.

SCHOPFER, W.H. (1951) W. H. Schopfer: "Növények és vitaminok". Agrokémia és talajtan, 1 (2). pp. 265-267.

SCHÖNFELD, SÁNDOR (1951) Összehasonlító talajvizsgálatok különbözõ laboratóriumi módszerekkel. Agrokémia és talajtan, 1 (2). pp. 189-200.

SCHÖNFELD, SÁNDOR and PSIK, LAJOSNÉ (1951) A talaj oldható foszforsavtartalmának vizsgálata a szovjet talajtani iskola tapasztalatai alapján. Agrokémia és talajtan, 1 (1). pp. 15-24.

STEFANOVITS, PÁL (1951) Talajtérképezés a Szovjetunióban. Agrokémia és talajtan, 1 (1). pp. 137-140.

Schandl, József (1951) Az ikerellések jelentősége a juhászatban. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). pp. 361-365.

Schandl, József (1951) A cigája gazdasági értéke — szemben a magyar fésűsmerinóval. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). 345 -355.

Schandl, József and Salamon, István (1951) Az utópároztatás jelentősége a juhászatban. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). pp. 357-360.

Sebestyén, Olga (1951) Epibiontok balatoni Diaphanosomán. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 161-166. ISSN 0365-3005

Sebestyén, Olga (1951) Két egyszerű készülék limnobiológiai vizsgálatokhoz. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 167-170. ISSN 0365-3005

Sebestyén, Olga and Entz, Béla and Felföldy, Lajos (1951) Alacsony vízállással kapcsolatos biológiai jelenségekről a Balatonon 1949 őszén. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 127-160. ISSN 0365-3005

Sebestyén, Olga and Török, Piroska and Varga, Lajos (1951) Mennyiségi planktontanulmányok a Balatonon. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 69-125. ISSN 0365-3005

Sedlmayr, Kurt (1951) A micsurini biológia alkalmazása a növénynemesítésben. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztályának közleményei, 1 (1). pp. 81-97.

Somos, András (1951) Új agrotechnikai módszerek nagyüzemi zöldségtermesztésünk szolgálatában. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). pp. 101-143.

Soó, Rezső (1951) A viljamszi talajfejlődési elmélet és a növényföldrajz kapcsolatai. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztályának közleményei, 1 (1). pp. 43-60.

Stanisław, Kot (1951) Le rayonnement de Strasbourg en Pologne à l'époque de l'Humanisme. Revue des Études Slaves (27).

Stohl, Gábor (1951) Táplálkozásélettani vizsgálatok nyúlon. 1. Adatok a nyúl takarmányozásához. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 3-10. ISSN 0365-3005

Stohl, Gábor (1951) Összehasonlító szövettani és élettani vizsgálatok házi- és üregi nyúlon. 1. A mellékvese szöveti szerkezete. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 11-17. ISSN 0365-3005

Stohl, Gábor (1951) Összehasonlító szövettani és élettani vizsgálatok házi- és üregi nyúlon. 2. Újszülött nyulak pajzsmirigye. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 19-24. ISSN 0365-3005

Szabolcsi, Bence (1951) Népi elemek Bach művészetében : előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1950. június 12-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 205-209.

Szabó, Imre (1951) I. V. Sztálin tanítása a nyelvtudományról és a jogi felépítmény kérdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. ÉS II. OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 91-104.

Szabó, Imre (1951) I. V. Sztálin tanítása és a jogelmélet kérdései (A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályán 1951. december 11-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 113-122.

Szabó, Árpád (1951) Herodotea. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 75-89. ISSN 0044-5975

Szalay, Sándor and Földvári, Aladár (1951) Kőzetek radiológiai vizsgálata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 60-72.

Szanzsejev, G. D. (1951) A történeti nyelvfejlődés tanulmányozásának néhány kérdéséhez. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (3). pp. 21-42.

Szerebrennyikov, B. A. (1951) A nyelvtudomány összehasonlító-történeti módszerének fogyatékosságairól. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 12-23.

Szigeti, György (1951) Lumineszkálás elméletére vonatkozó újabb kutatások. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 30-46.

Szladits, Károly (1951) A kollektív szerződés (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1950. dec. 15-én tartott előadás). MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 51-60.

Szolnoki, János (1951) Adatok az Azotobacter oxydans nitrogénkötéséhez. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 245-247. ISSN 0365-3005

Székely, Gábor (1951) A kőtörés valószínűségszámítási tárgyalásához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 245-248.

Szőkefalvi-Nagy, Béla (1951) Sajátérték-feladatok perturbációszámítása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 288-293.

SÍK, KÁROLY (1951) A cink-elemnyom szakirodalmának összefoglalása. Agrokémia és talajtan, 1 (1). pp. 131-136.

T

Takács, Lajos (1951) Bekövetkezési és koincidencia jelenségek tárgyalása időtartamban tetszőleges eloszlású történések esetén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2-4). pp. 371-386.

Takács, Lajos (1951) Gép együttállások valószínűségszámítási tárgyalása tekintettel a várakozási időkre. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 228-234.

Tarján, Rezső (1951) Elektronikus számológépek. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 249-265.

Tolnai, Gábor (1951) Az első magyar köztársasági mozgalom néhány kérdése : székfoglaló előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1951. április 16-i ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 319-335.

Tombor, Ilona (1951) Borsodi festett asztalosmunkák. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 79-90.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1951) Homérosi kompozíció : székfoglaló előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1950. május 22-i ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 281-305.

Turán, Pál (1951) Magasabbfokú algebrai egyenletek közelítő megoldásáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 279-287.

Turóczi-Trostler, József (1951) Goethe, a világirodalom és Magyarország : előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1950. március 13-án tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 174-204.

V

VAS, KÁROLY (1951) Néhány szerves sav kimutatása megoszlási kromatográfiával. Agrokémia és talajtan, 1 (2). pp. 167-180.

Varga, Lajos (1951) Brachionus sessilis n. sp., új kerekesféreg-faj (Rotatoria) a Balatonból. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 217-224. ISSN 0365-3005

Varga, Lajos (1951) Philodinavus paradoxus Murray (Rotatoria) a Balaton környékéről. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 20. pp. 211-215. ISSN 0365-3005

Varga, Ottó (1951) Az integrálgeometria alkalmazása a geometriai optikában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 192-201.

Világhy, Miklós (1951) Hozzászólás »A kollektív szerződés« c. előadáshoz. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 61-66.

Vincze, István (1951) A Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Matematikai Intézetének feladatairól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 116-119.

Vinogradov, V. V. (1951) Az alapszókincs és ennek szerepe a szóalkotásban a nyelv fejlődése során. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (5). pp. 1-27.

Vinogradov, V. V. (1951) I. V. Sztálinnak a nyelvtudomány kérdéseiről szóló munkái és a szovjet nyelvtudomány fejlődésének új útjai a nyelvészeti vita eredményeivel kapcsolatban. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 1-35.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1951) Talajvédelmi kísérletek és teendõk. Agrokémia és talajtan, 1 (1). pp. 115-130.

Vértes, László (1951) Újabb ásatások az Istállóskői barlangban. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 11-40.

W

Waldapfel, Jószef (1951) Vörösmarty és kora : előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1950. november 20-án tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 133-163.

Weltner, Andor (1951) Hozzászólás »A kollektív szerződés« c. előadáshoz. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 67-72.

Z

Zsirai, Miklós (1951) Sztálin cikkei és a történeti-összehasonlító nyelvtudomány. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. ÉS II. OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 42-51.

Á

Ábrahám, A. (1951) The Comparative Histology of the Stellate Ganglion. ACTA BIOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 2 (4). pp. 311-354. ISSN 0001-5288

Ábrahám, Ambrus (1951) Die intramuralen Nerven der Kranzgefässe / A koszorús erek intramuralis idegrendszere. Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, 3 (1-4). pp. 13-29. ISSN 0324-6817

Ábrahám, Ambrus (1951) Pavlov és a feltételes reflexek. Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, 3 (1-4). pp. 1-12. ISSN 0324-6817

Ú

Újvárosi, Miklós (1951) Szántóföldi kísérletek a különböző gabonavetések gyomirtó hatásának vizsgálására. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 2 (1-4). pp. 145-194.

This list was generated on Mon Jul 22 18:51:37 2024 CEST.