REAL

Items where Year is 1968

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ő
Number of items: 275.

A

Aliev,G. A, and Gasanov, H. N. (1968) Vodnij rezhim gorno-lesnih poèv shirokolinst-venih lesov yugo-vostoènogo sklona bosshogo kavkaza. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 95-104.

Arató, Mátyás (1968) Несмещенные оценки параметра комплексного стационарного гауссовского марковского процесса. Приближенные функции распределения. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 3 (1-3). pp. 153-158. ISSN 0081-6906

Arató, Mátyás (1968) О подобных критериях и допустимых оценках стационарного гауссовского марковского процессa. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 3 (1-3). pp. 159-166. ISSN 0081-6906

Awad, Amin and Petrasovits, Géza (1968) Különböző irányú erővel terhelt ferde és függőleges cölöpök teherbírásának kérdéséről. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 359-371.

B

BAKONDI-ZÁMORY, E. and GYÖRGY, B. (1968) A Rapid Method of Selecting Rhizobium strains. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 47-54.

BALLA, ALAJOSNÉ (1968) A műtrágyákkal a a talajba juttatott klorid ionok növényélettani szerepe. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 327-331.

BALLA, ALAJOSNÉ (1968) A tenyészterület, a növényápolás és a trágyázás hatása a kukorica termésére. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 101-108.

BOCSKAI, JÓZSEF (1968) Kőolajipari savgyanták felhasználása a szolonyec talajok kémiai javítására. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 439-452.

BOROS, ISTVÁN JÓZSEF (1968) Szikes talajok javítása az Örmény Szovjet Szocialista Köztársaságban. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 343-354.

BUZÁS, ISTVÁN and CZIKE, KÁLMÁN (1968) Egy flokkulálószer alkalmazása talajok vizes kivonatának készítésénél. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 311-318.

Bakos, István (1968) A gyümölcstermesztés gépesítésének általános kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 115-126. ISSN 0002-1113

Balla, László (1968) A búza termésének összefüggése a lisztharmat- és rozsdarezisztenciával. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 461-469. ISSN 0002-1113

Benda, Kálmán (1968) Adalékok Wathay Ferenc életéhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 72 (2). pp. 211-213. ISSN 0021-1486

Benda, Kálmán (1968) Helytörténeti irodalom. SZÁZADOK, 102 (1-2). pp. 292-298. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán (1968) Helytörténeti kiadványok. SZÁZADOK, 102. (3-4.). pp. 720-727. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán (1968) Hozzászólás Zimányi Vera Az 1610-1630-as évek problémái c. előadásához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 11. (1-2.). ISSN 0040-9634

Benda, Kálmán (1968) Még egyszer Verseghy Marseillaise fordításáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 72 (6). pp. 677-679. ISSN 0021-1486

Benda, Kálmán (1968) Még egyszer Verseghy Marseillaise-forditásáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 72 (6). pp. 677-679. ISSN 0021-1486

Bleyer, György (1968) Az építészeti tér lényegéről. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 525-556.

Body, Károly and Erdős, Géza and Szesztay, Károly (1968) Kisvízi vízálláselőrejelzés a Duna vaskapui szakaszára. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (1-2). pp. 203-221.

Bognár, Rezső and L. Tőkés, Adrienne and Rákosi, Miklós (1968) Flavonoidok XV. : A 4-amino-flaván reakeióiról és néhány új származékának előállításáról = Flavonoids XV. Synthesis and Reactions of Some New Derivatives of 4-aminoflavan. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 74 (10). pp. 457-461. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Makleit, Sándor (1968) A tozil-, ill. mezilszármazékok reakcióinak vizsgálata a morfinsorban III. : Azido- és amino-kodidok előállítása = Conversions of Tosyl and Mesyl Derivatives of the Morphine Group III. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 74 (11). pp. 523-526. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Makleit, Sándor and Mile, Teréz (1968) A tozil-, ill. mezilszármazékok reakcióinak vizsgálata a morfinsorban IV. : Azido- és amino-raorfidok előállítása = Conversions of Tosyl and Mesyl Derivatives of the Morphine Group IV. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 74 (11). pp. 526-530. ISSN 0025-0155

Boros, Ferenc (1968) A csehszlovák-magyar forradalmi, haladó kapcsolatok történetének egyes kérdései a magyar ellenforradalmi rendszer első éveiben (1919-1921). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1). pp. 135-152.

Borzsák, István (1968) Az Aeneis alvilági seregszemléjének utókorához. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 72 (4). pp. 432-437. ISSN 0021-1486

Borzsák, István (1968) Gioan Battista Comazzi Annales-kommentárja. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 15 (1). pp. 47-58. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1968) Ovidianum. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 16. pp. 271-274. ISSN 0044-5975

Bukai, József (1968) Diploid fajok felhasználásának lehetősége a rezisztencia-nemesítésben burgonyánál. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 613-617. ISSN 0002-1113

Burger, Kálmán and Korecz, László and Bor, György (1968) Vegyesligandum-komplexek kémiája, V. : Polinukleáris vegyes vas(0)-karbonilok M össbauer-vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 74 (11). pp. 542-545. ISSN 0025-0155

Burger, Kálmán and Pintér, Boglárka and Pappné, Molnár Etelka and Nemesné, Kósa Sarolta (1968) Vegyes komplexek kémiája, III. : A vízaktivitás hatása a bisz(dimetil-glioximato)-dijodo-kobaltát(II) vegyes komplexek stabilitására. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 74 (7). pp. 304-307. ISSN 0025-0155

Burger, Kálmán and Vértes, Attila and Pappné, Molnár Etelka (1968) A nefelauxetikus sorozat és vaskomplexek Mössbauer-paramétereinek sorrendje. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 74 (8). pp. 365-368. ISSN 0025-0155

Bálint, Andor (1968) A betegségellenállóság genetikai alapjai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 433-441. ISSN 0002-1113

Bócsa, Ivánné (1968) A búza levél- és szárrozsda fiziológiai specializálódásának hazai kutatási eredményei a legutóbbi 10 évben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 471-474. ISSN 0002-1113

Bóna, István (1968) Hessen, O., Die langobardische Keramik aus Italien. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 95 (2). pp. 277-279. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1968) Magyarország településtörténeti vázlata az V.-VII. században és a dunaújvárosi avar telep. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO UNIVERSITATIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE SER 3, 1 (9). pp. 21-32. ISSN 2064-4574

Bóna, István (1968) Opponensi vélemény Cs. Sós Ágnes "A Dunántúl IX. századi szláv népessége" c. kandidátusi értekezéséről. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 95 (1). pp. 115-120. ISSN 0003-8032

Bökönyi, Sándor (1968) Az állattartás történeti fejlődése Közép- és Kelet-Európában. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 10. pp. 277-342. ISSN 0002-1105

C

CERVENKA, L. and SZABOLCS, ISTVÁN (1968) Szlovákiai szikes talajok genetikája és tulajdonságai. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 269-282.

CZIKE, KÁLMÁN (1968) A talajok duzzadásának mérése indikátoróra segítségével. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 131-138.

Csanádi, György (1968) A közlekedéspolitika tudományos alapjai. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 305-319.

Csató, István (1968) EMG-830 : Elektronikus számítógépgyártás Magyarországon. Élet és Tudomány, 1968 (35). pp. 1-5.

Csató, István (1968) Számítógéptechnika’68 : A magyar eredmények seregszemléje. Élet és Tudomány, 1968 (42). pp. 1-4.

Csizmadia, Dezső (1968) A csehszlovák-magyar haladó erők két világháború közötti kapcsolatainak problémáihoz. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1). pp. 101-123.

Csizmazia, József (1968) A szőlő Plasmopara viticola és Viteus vitifolii elleni rezisztencia-nemesítésének kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 549-557. ISSN 0002-1113

Csépke, Csaba (1968) Alagútépítés nyitott pajzzsal. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (1-2). pp. 23-62.

Czagány, István (1968) Komplex kutatási módszer az építészettörténeti és helytörténeti tudomány szolgálatában. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (1-2). pp. 63-147.

Czakó, József and Veszely, Pálné and Turi, József (1968) A üszők takarmányozása színvonalának hatása a későbbi tejtermelésre. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 69-85. ISSN 0002-1113

D

DATTA, B. (1968) Agyagásványvizsgálatok a humid trópusi zóna néhány indiai vörös vasas talaján, kapcsolatban azok genetikájával. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 477-488.

DATTA, B. and ADHIKARI, M. (1968) Relation of Parent Material and Environment to the Clay Minerals of Some Indian Soils of the Arid Tropical Zone. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 125-141.

DEBRECZENI, B. and DOMBOVÁRI, J. and DEBRECZENI, K. (1968) Phosphorus Uptake by Oat Studied with P32 under Various Soil-,Water- and Nutrient Conditions. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 63-72.

DVORACSEK, MIKLÓS (1968) Készülék talajaggregátumok térfogatsúlyának és porozitásának mérésére. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 120-130.

DVORACSEK, MIKLÓS (1968) Penetrométer a talaj mechanikai ellenállásának szabadföldi méréséhez. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 319-326.

Debreczeni, Béla (1968) A kukoricatermesztés agrotechnikai tényezői közötti kölcsönhatások karbonátmaradványos barna erdőtalajon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 265-276. ISSN 0002-1113

Dolinka, Bertalan (1968) Rovarrezisztenciára nemesítés problémái, módszerei és eredményei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 517-527. ISSN 0002-1113

Dolmányos, István (1968) Eszmei viták, módszertani kérdések az Októberi Forradalom kutatásában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (2-3). pp. 107-120.

Dávid, Gábor (1968) Az eloszlás- és sűrűségfüggvény becslésének konvergenciája. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 26-39.

E

Engel, Pál (1968) A magyar világi nagybirtok megoszlása a XV. században. EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVEI, 4. pp. 337-358. ISSN 0524-9066

Erdei, Ferenc (1968) Egy szocialista intézményünk tanulságos fejlődése. Kritika (1963-1971), 6 (2). pp. 3-14. ISSN 0023-4818

Erdei, Ferenc (1968) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek differenciáltsága. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 15 (11). pp. 1282-1295. ISSN 0023-4346

Erdey-Grúz, Tibor and Kugler, Elvira (1968) A hidrogén- és hidroxidion vándorlási mechanizmusáról, VIII. : Glicerin — víz-elegyek összetételének és a hőmérsékletnek hatása az oldott HCl, KOH, KF és KC1 elektromos vezetőképességére és viszkozitására 5 és 25 C°-on. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 74 (3). pp. 135-142. ISSN 0025-0155

Erdélyi, István (1968) A szovjet régészet néhány elvi-módszertani kérdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (2-3). pp. 245-254.

F

FEKETE, JÓZSEF (1968) Mélyben sós réti csernozjomok víz- és sóforgalma a Hajdúszoboszlói Állami Gazdaságban. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 25-46.

FEKETE, ZOLTÁN (1968) India talajai. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 489-494.

FELKAI, BÉLÁNÉ (1968) Különböző redukálószerek alklamazása talajkivonatok P-tartalmának vizsgálatánál. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 215-224.

FILEP, GYÖRGY (1968) Öntözővízminősítési módszere összehasonlító értékelése. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 355-360.

Fekete, István (1968) A Kiskörei Vízlépcső és Öntözőrendszerei tervezésének összehangolása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 183-195. ISSN 0002-1113

Frank, Melanie and Mihályfalvy, István (1968) A lucerna vízfogyasztása és vízhasznosítása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 277-291. ISSN 0002-1113

G

GEREI, L. (1968) Transformation and Destruction of Clay Minerals in Alkali Soils as Affected by Soil Forming Processes. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 119-124.

GRANDE, R. (1968) Los suelos salinos de las marismas del Sur de Espana. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 113-118.

GYŐRI, DÁNIEL and TÖLGYESI, GYÖRGY (1968) Vadontermő növények (Trifolium repens,Galium mollugo,Achillea millefolium) mikroelemtartalmát befolyásoló tényezők vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 77-90.

Gergely, József (1968) Elektron-diffrakciós mérési adatok kiértékelése legkisebb négyzetek módszerével. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 46-53.

Grossfeld, Leon (1968) A cárizmus bukása, forradalom Oroszországban és a központi hatalmak állásfoglalása a lengyel kérdésben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (2-3). pp. 203-210.

Grétsy, László (1968) Nyelvi hibáztatások és ami mögöttük van. MAGYAR NYELV, 64 (2). pp. 220-226. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1968) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1968. január 16-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 92 (1). pp. 142-143. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1968) A lézer védelmében. MAGYAR NYELVŐR, 92 (4). pp. 417-419. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1968) A magyar erdészeti szaknyelv kialakulása. MAGYAR NYELVŐR, 92 (2). pp. 156-165. ISSN 0025-0236

Gróf, Ferenc (1968) Laboratóriumi kísérletek az aknatalp cementálása során fellépő jelenségek tanulmányozására. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 473-484.

Gunda, Béla (1968) Egy szatmári históriás ballada. ETHNOGRAPHIA, 79 (1). pp. 113-114. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1968) A Helianthus annuus termesztése az észak-amerikai indiánoknál. ETHNOGRAPHIA, 79 (4). pp. 485-502. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1968) Néprajz és népművelés. NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 11. pp. 153-158. ISSN 0547-0196

Gunda, Béla (1968) P. Szentmártoni Kálmán székely népmesegyűjtő. ETHNOGRAPHIA, 79 (4). pp. 588-593. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1968) Rénszarvasbéklyók a szibériai népeknél. ETHNOGRAPHIA, 79 (1). pp. 102-105. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1968) Részletek a készülő Magyar Néprajzi Lexikonból. DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1968 (50.). pp. 219-253. ISSN 0418-4513

Gunda, Béla (1968) Volkskunde und Volksbildung. NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1968 (11). ISSN 0547-0196

Gunda, Béla (1968) A toroczkói kemencék kultikus jelentőségéről. ETHNOGRAPHIA, 79 (3). pp. 421-424. ISSN 0014-1798

Gyuris, László (1968) Interpretált algoritmus-sémák analízise az automataelmélet segítségével. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 40-45.

Györffy, György (1968) Egy XI. századi magyarországi palimpszeszt. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 39 (1). pp. 3-8. ISSN 0024-1512

Győrffy, Béla (1968) Tudomány — Kutatás — Növénytermesztés. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 397-409. ISSN 0002-1113

H

HARGITAI, L. (1968) Characterization and Properties of the Biochemical Treshold Range of Soils. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 41-46.

HEPP, FERENC (1968) A művelésmélység és a trágyázás kölcsönhatásának vizsgálata homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 207-214.

HRASKO, J. (1968) Salt Sources of Alkali Soils in South Slovakia. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 105-112.

HUSZ, G. (1968) Az öntözővíz és az öntözött talajok kémiai tulajdonságainak összefüggése a Chicama-völgy alsó szakaszában. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 157-163.

HUSZ, G. (1968) A Chicama-völgyből származó talajok egyes kémiai tulajdonságának valószínű hatása a nyerscukor hamutartalmára. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 173-175.

Hahn, István (1968) Az Ókortudományi Társaság tizedik éve. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 15 (2). pp. 298-300. ISSN 0003-567X

Hajdu, Miklós (1968) Újabb eredmények a burgonya transzspirációjához. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 37-54. ISSN 0002-1113

Hajdú, Péter (1968) Finnugor őstörténet – finnugor régészet. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 12. pp. 5-10. ISSN 0586-3716

Hajdú, Péter (1968) A tomszki szamojéd kutatásokról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 70. pp. 245-248. ISSN 0029-6791

Hajdú, Tibor (1968) Adatok a Nagy Október magyarországi hatásához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (2-3). pp. 121-129.

Hajnóczi, Gábor (1968) Az emberközpontúság Vitruvius, Alberti és Palladio építészetelméletében. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 515-524.

Harmatta, János (1968) Az ősiráni fonémrendszer kérdéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 15 (1). pp. 59-61. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1968) Egy hettita törvény magyarázatához. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 15 (1). pp. 1-14. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1968) Görög nevek a hettita forrásokban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 15 (2). pp. 181-189. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1968) Zu den kleinasiatischen Beziehungen der griechischen Mythologie. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 16. pp. 57-76. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1968) A hettita törvények legvitatottabb mondata. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 15 (1). pp. 130-134. ISSN 0003-567X

Harnos, Zsolt (1968) Konvex zárt halmazok képének a zártságáról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 19-25.

Herczegh, Géza Gábor (1968) A nemzetközi folyóvizek hasznosításának néhány jogi kérdése. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 11 (1). pp. 12-30. ISSN 0002-564X

Holl, Imre (1968) Sopron középkori városfalai II. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (95). pp. 188-205. ISSN 0003-8032

Horn, Artúr (1968) Állatpopulációk integrált értékelése az állati termékelőállítás gazdaságosabbá tétele érdekében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK-BUDAPEST, 27 (3-4). pp. 355-369. ISSN 0002-1113

Horvát, A. Olivér (1968) Beszámoló a mecseki növényföldrajzi kutatásokról. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 235-237. ISSN 0002-1113

Horváth, Imre (1968) Az átfolyási elmélet alapelvei és azok alkalmazása szennyvíztisztító műtárgyak vizsgálatában. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (1-2). pp. 223-278.

Horváth, József (1968) A növényvírusok elleni védekezés lehetőségei, különös tekintettel a burgonyavírusokkal szembeni preventív módszerekre. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 55-67. ISSN 0002-1113

I

IMRE, JÓZSEF (1968) Talajok légjárhatóságának vizsgálata rádiumemanációs módszerrel. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 407-424.

Ill, Márton (1968) Vorwort. In: Ergebnisse der im Rahmen des Interobs-Programms abgehaltenen Kooperationswochen. Heft Nr. 7. 1966 : Objekte: 65-106-01, 65-106-02, 65-112-01. Sternwarte Baja, Baja, p. 3.

J

JEE, R.C. and DE, S.K. (1968) Adsorption of Iodide by Soils in the Presence of Some Inorganic Substances. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 90-94.

Jakucs, Pál (1968) Comparative and statistical investigations on some microclimatic elements of the biospaces of forests, shrub stands, woodland margins and open swards. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 14 (3-4). pp. 281-314. ISSN 0236-6495

Jakucs, Pál and Fekete, Gábor (1968) A Bükk-hegység xerotherm tölgyerdője (Corno-Quercetum). BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 55 (1). pp. 59-67. ISSN 0006-8144

Józsa, Antal (1968) Az internacionalisták katonai szerepe a polgárháborúban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (2-3). pp. 151-164.

K

KAHN, S. and SINGHAL, J.P. (1968) Indiai (Aligarh) talajokon végzett agyagásványtani viizsgálatok. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 55-60.

KECSKÉS, MIHÁLY (1968) Talajmikrobiológiai kutatások Bulgáriában (1952-1967). Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 337-341.

KERESZTÉNY, BÉLA (1968) Egyszerű és gyors módszer oxalátos talajkivonatok molibdéntartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 389-400.

KLIMES-SZMIK, A. (1968) Indice numerico para caracterizar las condíciones fisoco-mecanicas de las operaciones de la labranza de tierra en suelos de importancia agropecuaria en Cuba. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 13-20.

KOVÁCS, GY. (1968) Characterization of Molecular Forces Influencing Seepage by Means of the pF Curve. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 1-12.

KRÁMER, M. and KOZÁK, M. and LÁNG, I. (1968) Effect of Potassium Metaphosphate on the Dry Matter Yield and the Nutrient Uptake of Rye Seedlings,Cow-Pea (Vigna sinensis L.) and Tobacco Plants in Pot Experiments. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 55-62.

Kapeller, Károly and Márkus, Ferenc (1968) Fűszerpaprikával végzett rezisztencia-nemesítési vizsgálatok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 599-603. ISSN 0002-1113

Kardos, Tibor (1968) Arany Dante-ódája keletkezéséhez. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 14 (1-2). pp. 49-74. ISSN 0015-1785

Kaszonyi, Sándor (1968) Fuzárium izolátumok patogenitás csökkenésének megakadályozása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 583-587. ISSN 0002-1113

Katona, Gyula (1968) A theorem of finite sets. In: Theory of Graphs. Academic Press - Akadémiai Kiadó, New York; Budapest, pp. 187-207.

Kereszty, Péter (1968) Vasúti szelvény-előírások egységes szemléltetése. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 321-358.

Király, Zoltán (1968) A betegségrezisztencia élettani- és biokémiai mechanizmusa. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 443-454. ISSN 0002-1113

Kisfaludy, Mihály (1968) Kékpenész-ellenálló dohányfajták előállítása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 511-515. ISSN 0002-1113

Kiss, Ernő and Hetzer, Tiborné (1968) A Cercospora beticola (Sacc.) biotípus kutatásaink a rezisztenciára nemesítés szolgálatában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 619-627. ISSN 0002-1113

Kiss, Lajos (1968) Szófejtő szótár, értelmező szótár. MAGYAR NYELVŐR, 92 (1). p. 119. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1968) Szőlő- és borfajtáink szláv eredetű nevei. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 70. 397-408.. ISSN 0029-6791

Kizmus, Lajos (1968) Adatok a kukorica fuzárium-rezisztencia biokémiájához. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 543-547. ISSN 0002-1113

Koleda, István (1968) Eredmények a szőlő fagy- és perenoszpóra-rezisztencia nemesítésben kelet-ázsiai Vitis fajok felhasználásával. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 559-566. ISSN 0002-1113

Komjáthy, Miklós and Kávássy, Sándor and Benda, Kálmán and Kovács, Endre and Bellér, Béla (1968) Tudománytörténet - oktatás története. SZÁZADOK, 102 (5-6). pp. 1201-1206. ISSN 0039-8098

Korecz, László and Burger, Kálmán (1968) Vegyesligandum-komplexek kémiája, IV. : Vas(0)-karbonil vegyes komplexek Mösshauer-vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 74 (9). pp. 434-438. ISSN 0025-0155

Kosáry, Domokos (1968) A Bányászati és Kohászati Lapok alapításának és első éveinek történetéhez. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 101 (1). pp. 48-52. ISSN 0522-3512

Kovács, Ferenc (1968) Beszámoló a nagyüzemi állattartás állategészségügyi feltételei című kiemelt feladat kutatási eredményeiről. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 411-421. ISSN 0002-1113

Kovács, Sándor (1968) Télállóság és rezisztenciára való nemesítés módszerei, eredményei az őszibarack valamint alma esetében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 573-581. ISSN 0002-1113

Kozma, Pál (1968) A szőlő termékenységének biológiai és technikai tényezői. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 311-332. ISSN 0002-1113

Kristó, Gyula (1968) Megjegyzések középkori historiográfiánkhoz. SZÁZADOK, 102 (3-4). pp. 610-613. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1968) Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon (X—XV. század) (könyvismertető). BÉKÉSI ÉLET, 3 (1). pp. 130-131. ISSN 0522-7232

Kubinyi, András (1968) Pesti Gábor családi összeköttetései. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 72 (1). pp. 81-86. ISSN 0021-1486

Kubinyi, András (1968) Polgári értelmiség és hivatalnokrétege Budán és Pesten a Hunyadi- és Jagelló-korban. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 39 (2). pp. 205-231. ISSN 0024-1512

Kulin, Sándor (1968) A tejtermelés- és marhahizlalás gazdaságossága. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 87-108. ISSN 0002-1113

Kurnik, Ernő (1968) A napraforgó rezisztencia-nemesítés problémái és eddigi eredményei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 501-509. ISSN 0002-1113

Kákosy, László (1968) A Cheops piramis feltörésének kérdése. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 95 (1). pp. 82-89. ISSN 0003-8032

Kákosy, László (1968) Pythagoreus hatás Apuleius Metamorphoses XI-ben? ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 15 (2). pp. 243-245. ISSN 0003-567X

Kákosy, László (1968) Zu einer Etymologie von Philä: Die „Insel der Zeit”. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 16. pp. 39-48. ISSN 0044-5975

Köpeczi, Béla (1968) Eszmetörténet - irodalomtörténet (Módszertani kérdések). MAGYAR TUDOMÁNY, 13 (7-8). pp. 409-417. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1968) Le particulier et l'universel dans l oeuvre de Mihai Eminescu. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE. pp. 255-264. ISSN 0567-7661

Köpeczi, Béla (1968) A szocialista realizmus mint nemzetközi irodalmi irányzat. HELIKON, 14 (2). pp. 252-257. ISSN 0017-999X

Kоvács, György (1968) A szemcsealak jellemzése szivárgási vizsgálatokban. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (1-2). pp. 279-292.

L

L. Nagy, Zsuzsa (1968) Az „orosz kérdés" a párizsi békekonferencián és Magyarország. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (2-3). pp. 221-230.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and KRÁMER, MIHÁLY (1968) Az őszi búza és a kukorica műtrágyázás hatásának vizsgálata tartamkísérletben (1960-1967). Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 189-200.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and MÁTÉ, FERENC (1968) A fiatal kukoricanövény nitrogén- és foszforfelvételének vizsgálata kettős izotópjelzéssel. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 363-368.

Lacombe, Roger (1968) A gépesített szőlőművelés húsz évi tapasztalatai Franciaországban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 127-136. ISSN 0002-1113

Lammel, Kálmán (1968) A zöldségtermesztés gépesítésének eredményei Magyarországon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 163-168. ISSN 0002-1113

Lelley, János (1968) A transzgresszió lehetőségének kihasználása a búza levélrozsda rezisztenciára nemesítéskor. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 455-460. ISSN 0002-1113

Liptay, György and Pappné Molnár, Etelka and Burger, Kálmán (1968) Fémkomplexek termikus vizsgálata, I. : A termikus stabilitás és a komplex egyensúlyi állandó összefüggése. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 74 (12). pp. 585-587. ISSN 0025-0155

Láng, Géza (1968) Rendezvények, összefoglaló munkák - Osztályvezetői beszámoló. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 371-384. ISSN 0002-1113

M

MAKLED, F.M.A. and GÁTI, FERENC (1968) Vizsgálatok agyag-polimer, agyag-humusz és agyag-humusz-polimer kombinációjú modellanyagok ion-adszorpciós tulajdonságairól. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 47-54.

MAKLED, F.M.A. and MOWELHI, N.M. (1968) A foszforműtrágyák alkalmazásának, a mintavétel idejének és a növény növekedésének hatása az A-értékre. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 201-206.

MANNINGER, ERNŐ (1968) Beszámoló "A biológiai úton megkötött légköri nitrogén mezőgazdasági jelentősége" c. vitaülésről. Agrokémia és talajtan, 17 (3). p. 342.

MANNINGER, ERNŐ and SOÓS, TIVADAR (1968) Alacsony hőmérsékleten tárolt, fermentált rhizobium törzsek csíraszámának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 265-268.

MANNINGER, ERNŐ and WITKOVSZKY, ENDRE (1968) Szérodiagnosztikai próbák felhasználása a szőlő rizoszféra baktériumainak meghatározására. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 164-172.

MIHÁLYFALVY, ISTVÁN (1968) Trágyázási rendszerek vizsgálata öntözött talajon. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 297-310.

MIKLAY, FRIGYES and MOLNÁR, LAJOS (1968) A Mosoni-síkság talajviszonyai. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 495-506.

Magyar, János (1968) Erdőrendezés-fejlesztési problémáink, különös tekintettel az élőfakészletre, mint munkaeszközre. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 293-310. ISSN 0002-1113

Magyar, Péter and Bars, Ruth and Csáki, Frigyes (1968) Egyenáramú gépek átviteli függvényeinek meghatározása jel-folyam ábrákkal. ELEKTROTECHNIKA, 61. (4). pp. 129-136. ISSN 0367-0708

Manninger, István (1968) A szántóföldi provokációs kísérletek módszerei és lehetőségei a kukorica rezisztencia-nemesítésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 529-534. ISSN 0002-1113

Marx, György (1968) Milyen mélyre hatolhat a fizikai kutatás? FIZIKAI SZEMLE, 18 (9). pp. 257-264. ISSN 0015-3257

Meskó, Attila (1968) A sebességszűrés matematikai alapjai, digitális megvalósítása és közelítésének lehetőségei II. MAGYAR GEOFIZIKA, 9 (1). pp. 1-19. ISSN 0025-0120

Meskó, Attila and Rádler, Béla (1968) Modellszámítások alkalmazása a szeizmikus adatfeldolgozás és értelmezés előkészítésében. MAGYAR GEOFIZIKA, 9 (4-5). pp. 152-163. ISSN 0025-0120

Milei, György (1968) A szovjet-oroszországi magyar kommunista mozgalom néhány kérdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (2-3). pp. 137-149.

Mucsi, Ferenc (1968) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a magyar belpolitikai ellentétek kiéleződése 1917. november—1918. február. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (2-3). pp. 193-202.

Máthé, Imre and Précsényi, István (1968) Adatok egy búzatábla fitomassza-produkciójához. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 253-264. ISSN 0002-1113

Mérei, Gyula (1968) Elzász-Lotharingia Németországhoz csatolása 1870-1871-ben és a magyar közvélemény. ACTA HISTORICA (SZEGED), 12 (30). pp. 3-20. ISSN 0324-6965

Mészáros, István (1968) A szőlőtermesztés gépesítési tapasztalatai Magyarországon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 137-155. ISSN 0002-1113

Mészöly, Gyula (1968) A paradicsom dohánymozaikvírus (ТМV) rezisztenciája. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 333-353. ISSN 0002-1113

Mészöly, Gyula (1968) A paradicsom fajhibridek jelentősége egyes betegségekkel szemben ellenálló fajták kialakítása szempontjából. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 589-597. ISSN 0002-1113

Mészöly, Gyula (1968) A rezisztencia-nemesítés helyzete, jelentősége és várható fejlődése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 423-432. ISSN 0002-1113

Mócsy, András (1968) A Gellérthegy-tabáni telep és az eraviszkuszok problémája. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 15. pp. 275-279. ISSN 0003-567X

Mócsy, András (1968) Latrones Dardaniae. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 16. pp. 351-354. ISSN 0044-5975

N

NAGYMIHÁLY, FERENC (1968) DOBY GÉZA 90 éves. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 1-2.

Nagy, György and Petrányi, Gyula and Arany, László and Rácz, Mária (1968) Tapasztalatok a polycythaemia vera myelobromol kezelésével. ORVOSI HETILAP, 109 (49). pp. 2711-2713. ISSN 0030-6002

Németh, Ferenc (1968) Ferde vasalású vasbeton lemez méretezése adott pontban elliptikus hajlításra. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 373-394.

Németh, G. Béla (1968) A polgári realizmus kritikai kezdeményezői. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 72 (3). pp. 284-309. ISSN 0021-1486

O

O'sváth, János (1968) Rezisztencia-vizsgálatok polifaktoriális kísérletekben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 535-541. ISSN 0002-1113

P

PEKÁRY, KÁROLY (1968) Az őszi búza egymenetes őszi műtrágyázása. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 91-100.

PETRASOVITS, IMRE (1968) A növények csírázáskori sótűrése és az öntözés. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 61-76.

PROHÁSZKA, KÁROLY (1968) Duna-Tisza közi lepelhomok talajok Mn,Cu,Zn,Mo tartalma. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 375-388.

Pach, Zsigmond Pál (1968) A nemzetközi ideológiai harc és viszonyunk a polgári társadalomtudományokhoz. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 11 (1-2). ISSN 0040-9634

Pach, Zsigmond Pál (1968) A nemzetközi kereskedelmi útvonalak XV-XVII. századi áthelyeződésének kérdéséhez. SZÁZADOK, 102 (5-6). pp. 863-896. ISSN 0039-8098

Papp, Ferenc (1968) Adatok tőszókincsünk etimológiai rétegeinek végződés szerinti eloszlásához. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 70. pp. 200-209. ISSN 0029-6791

Papp, Ferenc (1968) Amíg a gépi listából olvasható tanulmány lesz. MAGYAR NYELVŐR, 92 (3). pp. 321-333. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1968) Szófaj és végződés. MAGYAR NYELVŐR, 92 (1). pp. 29-37. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1968) Tőigéink. MAGYAR NYELVŐR, 92 (1). ISSN 0025-0236

Petkov, Csavdar (1968) Kertészeti munkák gépesítése Bulgáriában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 157-162. ISSN 0002-1113

Petrasovits, Géza (1968) Előregyártott cölöpök talajba vitele vibrálással. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (1-2). pp. 3-21.

Petrányi, Gyula (1968) A chronicus pyelonephritis immunológiája. ORVOSI HETILAP, 109 (16). pp. 841-844. ISSN 0030-6002

Polinszky, Károly (1968) Az egyetemek és a tudományos kutatómunka Magyarországon. MAGYAR TUDOMÁNY, 75 (9). pp. 533-543. ISSN 0025-0325

Polinszky, Károly (1968) A veszprémi vegyipari intézmények szerepe tudományos életünkben. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 23 (9). pp. 473-476. ISSN 0025-0163

Pollhamer, Ernő (1968) A lisztharmat rezisztencia-nemesítés módszerei és eredményei az árpánál. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 493-500. ISSN 0002-1113

Pusztai, Antal and Kazó, Béla (1968) Új módszer a lejtős területek talajvédelmére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 1-12. ISSN 0002-1113

PÁLFI, GÁBOR and JUHÁSZ, JÚLIA (1968) A növények aminosav készletének változása vízhiány és sós talaj hatására. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 243-254.

Pécsi, Márton (1968) Evolution of the floodplain levels of the Danube and their principal bearings on the geography of agriculture. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 92 (3). 215-222, 267. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1968) A lejtőüledékek fő típusai és felhalmozódásuk dinamikája. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 17 (1). pp. 1-16. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton and Petri, Edit and Katona, Sándor (1968) A szovjet földrajztudomány félévszázados fejlődése. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 92 (1). pp. 1-20. ISSN 0015-5411

R

Ring, Gusztáv and Kuti, Csaba (1968) Nyílászáró esőárnyékoló szerkezeteken áthatoló sugárzási hőáram mérése. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 421-427.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1968) Josephus Macarius, ein ungarischer Schüler Melanchthons. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS, 4. pp. 107-117. ISSN 0418-453X

Román, András (1968) Elavult lakóépületek korszerűsítése. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 429-472.

S

SINGH, H.P. (1968) Humus and Nutrient Status of Salt Affected Soils in Relation to Their Genesis, with Special Reference to the Soils of the Hungarian Plain. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 73-89.

SZABOLCS, I. and DARAB, K. (1968) Investigation on the Effect of Anions on Na-Ca Ion Exchange wiith Radio-Active Racers. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 21-40.

SZABOLCS, ISTVÁN and DARAB, KATALIN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1968) A tiszai öntözőrendszerek és a Magyar Alföld talajainak termékenysége. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 453-464.

SZABÓ, BÉLA and SZABÓ, BÉLÁNÉ (1968) A bányászati tevékenységgel érintett területek rekultivációjának III. Nemzetközi Szimpóziuma. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 335-336.

SZEGI, JÓZSEF (1968) Adatok néhány cellulózbontó mikrogomba nitrogén táplálkozásához. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 255-264.

SZEGI, JÓZSEF (1968) DOBY GÉZA 1877-1968. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 187-188.

SZEGI, JÓZSEF (1968) E. H. MISUSZTIN,A. V. K. SILNIKOVA: A légköri nitrogén biológiai megkötése (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 510-512.

SZEGI, JÓZSEF (1968) IV. Humusz Szimpózium. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 332-334.

SZEGI, JÓZSEF and GULYÁS, FERENC (1968) Adatok néhány Streptomyces, valamint mikroszkopikus gomba humuszbontó tevékenységéhez. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 109-119.

SZEGI, JÓZSEF and GULYÁS, FERENC (1968) A Német Mezőgazdasági Tudományos Akadémia Cellulóz Szimpóziuma. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 179-181.

SZÁVA, JENŐ (1968) A szőlő szerves kötésű mikroelem trágyázása. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 369-374.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1968) Néhány adat a Borsodi-nyíltártér talajainak jellemzéséhez. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 3-24.

Somos, András and Tóth, Mihály and Tibold, Vilmos and Láng, Géza (1968) Rendezvények, összefoglaló munkák - Osztályvezetői beszámoló - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 385-396. ISSN 0002-1113

Somos, András and Zatykó, Ferenc (1968) A C02 trágyázás hatása a paprika fejlődésére és növekedésére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 25-36. ISSN 0002-1113

Sonnevend, György (1968) Végtelen dimenziós terek konvex halmazairól. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 3-13.

Spaldon, Emil and Ivanic, Jozef (1968) Műtrágyák hatása a fűszerpaprika minőségére és a terméseredményre. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 13-24. ISSN 0002-1113

Szabolcsi, Miklós (1968) Kétféle költészet. KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP, 8. pp. 30-35. ISSN 0324-7775

Szalay, Dezső (1968) Triticum X Agropyron hibridek betegségellenállósága. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 475-484. ISSN 0002-1113

Szalay, Sándor and Szilágyi, Mária (1968) Nyomtápelemek szorpciója tőzeghuminsavakon és jelentősége a gyakorlati mezőgazdaságban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 109-114. ISSN 0002-1113

Szegi, József (1968) A talajmikrobiológia kialakulása és helye a tudományok rendszerében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 213-225. ISSN 0002-1113

Szegi, József (1968) A termelés és vízgazdálkodás színvonalának kapcsolata a mezőgazdaságban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 227-234. ISSN 0002-1113

Szelezsán, János (1968) Optimális vezérlési feladat numerikus megoldása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 54-82.

Szigeti, József (1968) Törvény és norma viszonya az esztétikai megismerésben (akadémiai székfoglaló előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1). pp. 198-210.

Szilágyi, István (1968) A műszaki múzeumok helyzete és távlati fejlesztésének irányelvei. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 565-570.

Szokolay, Katalin (1968) A lengyel kérdés Magyarországon az első világháború idején. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (2-3). pp. 211-220.

Szászhelyi, Pál and Prettenhoffer, Imre and Petrasovits, Imre and Gerei, László and Géczy, Károly and V. Nagy, Imre and Salamin, Pál and Dobos, Alajos and Radnóczi, Ferenc (1968) A Kiskörei Vízlépcső és Öntözőrendszerei tervezésének összehangolása - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 196-212. ISSN 0002-1113

Szígyártó, Zoltán (1968) Árhullámkép gyakorlati meghatározása az átvonulási elmélet alapján. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 485-513.

Sárvári, István (1968) A burgonya vírusos leromlásával szembeni rezisztenciára nemesítés elvi alapjai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 605-611. ISSN 0002-1113

Sőtér, István (1968) Gorkij. Kritika (1963-1971), 6 (5). pp. 3-10. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1968) Közbeszólás. Kritika (1963-1971), 6 (10). pp. 28-32. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1968) „Lektori jelentés”. Kritika (1963-1971), 6 (4). pp. 20-25. ISSN 0023-4818

T

THAMM, FRIGYESNÉ and KRÁMER, MIHÁLY and SARKADI, JÁNOS (1968) Növények és trágyaanyagok foszfortartalmának meghatározása ammónium-molibdo-vanadátos módszerrel. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 145-156.

Tarnai, Andor (1968) Faludi Constantinus-drámájának programja. Irodalomtörténeti Közlemények, 72. pp. 563-566.

Tarnai, Andor (1968) Pax aulae. Irodalomtörténeti Közlemények, 72. pp. 273-283.

Tomcsányi, Marianna and Bihaly, Tamás (1968) Funkcionális körzetek kialakulása Magyarországon. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (1-2). pp. 149-201.

Tych, Felix (1968) A lengyel munkásmozgalom az Októberi Forradalom tükrében. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (2-3). pp. 167-191.

TÍMÁR, MÁTYÁSNÉ and PÁTKAI, TAMÁS (1968) Glukóz és laktát együttes mineralizációja a talajban. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 401-406.

TÖLGYESI, GYÖRGY and CSAPODY, ISTVÁN and BENCZE, LAJOS (1968) Savanyú őskőzeten és lajtamész alapkőzeten nőtt fás- és lágyszárú növények hamuösszetevőinek vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 225-236.

U

Ujfalussy, József (1968) Bartók Béla : Kontrasztok - hegedűre, klarinétra és zongorára (1938). MAGYAR ZENE, 9 (4). pp. 342-353. ISSN 0025-0384

V

V. Németh, Mária (1968) A víruskutatás jelentősége a gyümölcsnemesítésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 567-571. ISSN 0002-1113

VARGA, GYULA and GÁTI, FERENC and ALMÁSSY, GYULA (1968) Radioaktív cinktratalmú foszforműtrágya előállítása. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 139-144.

Varga, Gyula (1968) Bairstow-féle eljárás általánosítása trigonometrikus polinomok faktorizálására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 14-18.

Varga, József (1968) A magyar műszaki tudománytörténet helyzete és feladatai. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 559-564.

Varga, József (1968) A magyar műszaki tudománytörténet helyzete és feladatai. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 559-564.

Vayer, Lajos (1968) Pisanello lateráni freskó-fragmentuma a vatikáni múzeumban. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 14 (3-4). pp. 403-408. ISSN 0015-1785

Velich, Sándor (1968) A friss fogyasztású gyümölcs feldolgozógépeinek vizsgálati módszerei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-2). pp. 169-181. ISSN 0002-1113

Vendl, Aladár (1968) Régi elgondolások a felszíni és felszín alatti vízről. HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ, 8 (1). pp. 17-24. ISSN 0439-0954

VÁRALLYAY, GY. (1968) Activity of the Subcommission on Salt Affected Soils of the International Society of Soil Science. Agrokémia és talajtan, 17 (sup). pp. 142-145.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1968) A Nemzetközi Talajtani Társaság Szikes Albizottsága Európai Munkacsoportjának Értekezlete Novi Sad,1968. V. 21-24. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 507-509.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1968) A Nemzetközi Talajtani Társaság Szikes Albizottságának Vezetőségi Ülése. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 182-184.

Vértes, György (1968) Lemezvázas magasházak vízszintes irányú önrezgésszámának meghatározása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (3-4). pp. 395-419.

Z

ZSOLDOS, FERENC (1968) A hideg-sokk hatása a rubidium-ion felvételére különböző növényeknél. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 237-242.

Zambó, János (1968) Anyagmozgatás csatlakozó útrendszerének telepítése. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 101 (9). pp. 517-521. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1968) Anyagmozgatás útrendszerének telepítése egy gerincvonal esetében. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 101 (7). pp. 365-371. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1968) Anyagmozgatás útrendszerének telepítése tört gerincvonal esetében. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 101 (8). pp. 445-450. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1968) Bányaüzemi koncentráció gazdaságosságának elvi alapjai. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 101 (2). pp. 1-4. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1968) A bányászati beruházások megítélésének bizonytalanságáról. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 101 (5). pp. 221-225. ISSN 0522-3512

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1968) A dunavögyi szoloncsák-szolonyec talajok hasznosításának és javításának néhány kérdése. Agrokémia és talajtan, 17 (3). pp. 283-296.

ÁBRAHÁM, LAJOS and BODROGKÖZY, GYÖRGY (1968) Különböző nitrogéntrágyák hatása karbonátos réti szolonyec talajú természetes gyeptársulások fajösszetételére és hozamára. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 425-438.

ÁBRAHÁM, LAJOS and GYŐRI, DÁNIEL and JASSÓ, FERENC and SZABOLCS, ISTVÁN (1968) A Jugoszláv Talajtani Társaság III. Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 17 (1-2). pp. 176-178.

ÁBRAHÁM, LAJOS and KOVÁCS, MÁRIA (1968) Szikes talajaink vízben oldható bórtartalma. Agrokémia és talajtan, 17 (4). pp. 465-476.

Ő

Őrffy, László (1968) A rezisztencia-nemesítés tapasztalatai a rozs barnarozsdájával szemben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (3-4). pp. 485-491. ISSN 0002-1113

This list was generated on Tue May 21 06:50:42 2024 CEST.