REAL

Items where Year is 1972

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 206.

A

Arató, Mátyás (1972) SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ELMÉLETÉBEN ÉS STATISZTIKÁJÁBAN, BIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKKAL. MTA III. Osztály Közleményei, 21. pp. 205-212. ISSN 0025-035X

Arató, Mátyás and Benczúr, András (1972) Szimulációs eredmények az elemi Gauss folyamat paraméterei becsléseinek eloszlására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 8. pp. 3-35. ISSN 0133-7459

B

Belák, Sándor (1972) Nyugat-Magyarországi erdőtalajok meliorációjának eredménye. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 183-187. ISSN 0002-1113

Benda, Kálmán (1972) Die Festung von Kálló in den Jahre 1607-1608. NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 15-17. ISSN 0547-0196

Benda, Kálmán (1972) "Eödönfy Rimay Klára". IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 76. (5-6). pp. 620-621. ISSN 0021-1486

Benda, Kálmán (1972) A Magyar Országos Levéltár 1966-1975. évi kutatási tervének teljesítéséről. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 22 (3). pp. 156-157. ISSN 0457-6047

Benda, Kálmán (1972) A királyi Magyarország tiszti címtára, 1607-1608. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 43 (2). pp. 265-325. ISSN 0024-1512

Benda, Kálmán (1972) A nemzeti ébredés kezdetei a Habsburg-Monarchia országaiban. SZÁZADOK, 106 (1). pp. 157-161. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán and Glatz, Ferenc and Stier, Miklós (1972) Helytörténeti kiadványok. SZÁZADOK, 106 (3). pp. 743-753. ISSN 0039-8098

Biró, Géza (1972) A húsminőség szövettani vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 129-133. ISSN 0002-1113

Bocskai, József (1972) A talajművelés, trágyázás és kémiai javítás hatása a sztyeppesedő réti szolonyec talajok termékenységére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 109-120. ISSN 0002-1113

Bodolai, Imre (1972) Az ipari kutatások szerepe a korszerű zöldségtermesztési technológiák kialakításában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 57-60. ISSN 0002-1113

Bognár, Rezső and Makleit, Sándor and Mile, Teréz and Radics, Lajos (1972) Tozil, ill. mezilszármazékok vizsgálata a morfinsorban, IX. : Izotiocianátoszármazékok előállítása. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 78 (2-3). pp. 163-166. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Makleit, Sándor and Radics, Lajos and Mile, Teréz (1972) Tozil, illetve mezilszármazékok reakcióinak vizsgálata a morfinsorban, XI. : 14-Hidroxi-morfin-származékok, II. Halogénvegyületek. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 78 (5). pp. 228-229. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Mile, Teréz and Makleit, Sándor and Berényi, Sándor (1972) Tozil, ill. mezilszármazékok vizsgálata a morfinsorban, XII. : 14-Hidroxi-morfin-származékok, III. Izotiocianátoszármazékok. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 78 (6). pp. 279-281. ISSN 0025-0155

Borzsák, István (1972) Sambucus Horatius-kódexe. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 19 (1). pp. 39-51. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1972) Zur Überlieferungsgeschichte des Horaz. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20 (1-2). pp. 77-94. ISSN 0044-5975

Burger, Kálmán (1972) A fémkomplex-képződés analitikai alkalmazása. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 27 (5). pp. 246-252. ISSN 0025-0163

Buzdor, Attila (1972) A komplex talajmelioráció üzemi vonatkozásai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 205-215. ISSN 0002-1113

Bánházi, Gyula (1972) Az állattartó telepek műszaki fejlesztésének helyzete és a műszaki kutatás feladatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 61-70. ISSN 0002-1113

Bánki, László (1972) A peszticidhatás laboratóriumi mérésének alapelvei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 461-468. ISSN 0002-1113

Bányai, László (1972) Cirok nemesítési alapanyag vizsgálatának és szelekciójának eredményei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 333-344. ISSN 0002-1113

Bóna, István (1972) Alt-Thüringen, Jahresschift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens X. köt. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 99. pp. 122-123. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1972) Régészeti problémák 1. Az eneolitikum és a bronzkor abszolút kronológiája Kelet-Európában. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 99 (1). pp. 124-125. ISSN 0003-8032

C

CHATTERJEE, B.C. and KUNAL, GHOSH (1972) Fiziko-kémiai vizsgálatok a talaj fulvosav tartalmával kapcsolatban. Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 321-326.

Csáki, Frigyes (1972) Az állapotegyenletek meghatározása fizikai és kémiai megfontolások alapján. 1. rész. ELEKTROTECHNIKA, 65. (1-2). pp. 1-9. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1972) Az állapotegyenletek meghatározása fizikai és kémiai megfontolások alapján. 2. rész. ELEKTROTECHNIKA, 65. (3). pp. 65-70. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1972) Az állapotegyenletek meghatározása fizikai és kémiai megfontolások alapján. 3. rész. ELEKTROTECHNIKA, 65. (4). pp. 113-116. ISSN 0367-0708

D

DARAB, KATALIN and ÁKOS, ENDRE (1972) Talajok felvehető P2O5 tartalmának meghatározása ammóniumlaktástos kivonatból, folyamatos vegyelmező készülékkel. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 115-130.

DUCK, TIVADAR (1972) Hóolvadás hatására létrejött eróziós veszteségek vizsgálata mészlepedékes csernozjomon. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 19-28.

Deák, István (1972) Egy sztohasztikus programozási modell számítógépes kiértékelése. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 9. pp. 33-49. ISSN 0133-7459

Dimény, Imre (1972) A nagyüzemi mezőgazdaság gépesítésének ökonómiai kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 5-14. ISSN 0002-1113

Dinya, Zoltán and Litkei, György and Bognár, Rezső and Mátyás, György (1972) Flavonoidok és modellvegyületeik infravörös spektroszkópiai vizsgálata, V. : 4- és 4'-monoszubsztituált, illetve 2'-benziloxi-4-szubsztituált kalkon-epoxidok infravörös spektroszkópiai vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 78 (10). pp. 504-507. ISSN 0025-0155

DÖMSÖDI, JÁNOS (1972) A magyarországi Duna-völgy déli szakaszának lápi eredetű szervesanyag tartalékai. Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 337-354.

E

Erdey-Grúz, Tibor and Gallyas, Miklós and Szetey, Zoltánné (1972) Az oxigén-túlfeszültség függése a víz aktivitásától, IV. : A víz aktivitásának változtatása nemelektrolit által perklórsavoldatban. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 78 (5). pp. 242-247. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Kugler, Elvira and Nagyné Czakó, Ilona and Balthazárné Vass, Katalin (1972) Néhány elektrolit vezetőképességének anomális hőmérsékleti koefficiense dioxán-víz elegyekben. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 78 (1). pp. 26-30. ISSN 0025-0155

Erdős, Pál and Meir, A. and T. Sós, Vera and Turán, P. (1972) On some applications of graph theory, I. DISCRETE MATHEMATICS, 2 (3). pp. 207-228. ISSN 0012-365X

F

FILEP, GYÖRGY (1972) Egyszerűsített modell a talaj oldható sói kilúgzódásának és felhalmozódásának közelítő számítására. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 99-114.

FILEP, GYÖRGY (1972) Oszlopkromatográfiai elméletek, s felhasználásuk a talajtani és agrokémiai kutatásokban. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 255-263.

Fazekas, Sándor and Kiss, Barnabás and Szegedi, Gyula and Petrányi, Gyula (1972) Radiojóddal kezelt Basedow-Graves-kóros betegek autoimmun statusa. ORVOSI HETILAP, 113 (22). pp. 1281-1283. ISSN 0030-6002

Fekete, Béla and Szegedi, Gyula and Szabó, Gábor and Gergely, Péter and Petrányi, Gyula (1972) A rosettaképző lymphoid sejt. ORVOSI HETILAP, 113 (21). pp. 1227-1229. ISSN 0030-6002

Fekete, Béla and Szegedi, Gyula and Szabó, Gábor and Petrányi, Gyula and Bauer, Nándor (1972) Az uveitis corticosteroid és cystostaticus-immunosuppressiv kezelése. ORVOSI HETILAP, 113 (34). pp. 2036-2041. ISSN 0030-6002

Fekete, Zoltán (1972) Nyugat-Magyarország néhány jellemző talajtípusa és az erózió elleni védelem. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 195-200. ISSN 0002-1113

Felleg, János (1972) Munkafeltételek javításának munkaszervezési lehetőségei a tehenészetben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 521-527. ISSN 0002-1113

Fülöp, Gábor (1972) A minimális talajművelés gépei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 251-275. ISSN 0002-1113

G

GULYÁS, FERENC and SZEGI, JÓZSEF (1972) Adatok a mikroszervezetek pigmentképzésének tanulmányozásához. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 197-206.

Gerencsér, László (1972) Az S szintre való felrendelés elnevezésű készletmodellek költségfüggvényeinek összehasonlítása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 9. pp. 87-101. ISSN 0133-7459

Gergely, István (1972) A mezőgazdasági műszaki kutatások hasznosítása a termelés fejlesztésében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 83-92. ISSN 0002-1113

Gyurácz Németh, Teréz (1972) Néhány aszimmetrikus bolyongási feladat. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 8. pp. 37-40. ISSN 0133-7459

Gyurácz Németh, Teréz (1972) A Youle — Walker egyenletek megoldásáról. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 9. pp. 81-85. ISSN 0133-7459

Györffy, György (1972) Abfassungszeit, Autorschaft und Glaubwürdigkeit der Gesta Hungarorum des Anonymen Notars. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20 (1-2). pp. 209-229. ISSN 0044-5975

Györffy, György (1972) Az Árpád-kori szolgálónépek kérdéséhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 15 (3-4). ISSN 0040-9634

Györffy, György (1972) Sur la question de l'établissement des Petchénégues en Europe. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE. pp. 283-292. ISSN 0001-6446

György, Károlyné and Altmann, H. (1972) A Disk elektroforézis alkalmazásának lehetősége a vírusdiagnosztikában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 385-392. ISSN 0002-1113

H

H. Gyürky, Katalin (1972) Buda településének kezdete a régészeti adatok alapján. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (99). pp. 33-46. ISSN 0003-8032

HARGITAI, LÁSZLÓ (1972) Talajtani és agrokémiai kutatás Finnországban. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 282-284.

Hahn, István (1972) Az újév története. MÚZSÁK (MÚZEUMI MAGAZIN), 3 (4). pp. 14-17. ISSN 0133-2392

Hajdú, Péter (1972) A sumér mítosz és a valóság. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 26 (5). pp. 29-34. ISSN 0133-1167

Harmatta, János (1972) Landed property in early Roman Pannonia. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20 (1-2). pp. 123-132. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1972) Landed property in late Roman Pannonia. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20 (3-4). pp. 389-393. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1972) Yemen ókori történetéhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 19 (2). pp. 183-192. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1972) A föld jogi helyzete Pannoniában. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 19 (1). pp. 52-63. ISSN 0003-567X

Heiczman, János (1972) A szántóföldi zöldségtermesztés gépesítésének helyzete és tendenciái. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 43-52. ISSN 0002-1113

Herczegh, Géza Gábor (1972) A bakteriológiai fegyverek nemzetközi jogi tilalmáról. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 27 (4). pp. 143-149. ISSN 0021-7166

Herczegh, Géza Gábor (1972) A nemzetközi kapcsolatok vizsgálata az Amerikai Egyesült Államokban. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 15 (1). pp. 3-35. ISSN 0002-564X

Horváth, Miklós (1972) A szabadtartásos üszőnevelés szaporodásbiológiai problémái. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 515-520. ISSN 0002-1113

I

IBRAHIM, A.N. and MANNINGER, ERNŐ (1972) Néhány rhizobium-oltóanyag hatása a lucernára tenyészedény-kísérletben. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 207-214.

J

Jablonkay, József (1972) Adatok a Bükk-hegység molylepke-faunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 1. pp. 95-107. ISSN 0134-1243

Jablonkay, József (1972) A Mátra-hegység lepkefaunája. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 1. pp. 9-41. ISSN 0134-1243

Jankovics, József (1972) A Pápai Páriz család angol kapcsolatainak történetéhez. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 12. pp. 139-154.

K

KERESZTÉNY, BÉLA (1972) Mosonmagyaróvár környéki talajtípusok szántott rétegének könnyen oldódó B-,Cu-,Mn- és Mo-tartalma. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 172-192.

KERESZTÉNY, BÉLA (1972) Mosonmagyaróvár környéki talajtípusok szántott rétegének összes B-,Cu-,Mn- és Mo-tartalma. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 154-171.

KISS, A.SÁNDOR (1972) Kísérletek az AGRONIT magnéziumtartalmú műtrágyával. Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 377-386.

KISS, ÁRPÁD (1972) Kapcsolat a különböző kötöttségű szőlő-talajok és a klórtriazinalapú herbicid preparátumok optimális adagszükséglete között. Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 407-414.

KOZÁK, MÁTYÁS (1972) A műtrágyagyártás és felhasználás fejlődése Indiában. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 272-276.

KUNAL, GHOSH and MUKHERJEE, S.K. (1972) Természetes és mesterséges hymatomelán savak gerjesztéses fluoreszcencia színképe. Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 327-336.

Kardos, Tibor (1972) Janus Pannonius — Egy költői életpálya. IRODALOMTÖRTÉNET, 54 (3). pp. 533-561. ISSN 0324-4970

Kardos, Tibor (1972) Vitéz János és kora. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 18 (3-4). pp. 376-382. ISSN 0015-1785

Katona, Gyula (1972) Families of subsets having no subset containing another one with small difference. NIEUW ARCHIEF VOOR WISKUNDE, 20. pp. 54-67. ISSN 0028-9825

Katona, Gyula (1972) A generalization of some generalizations of Sperner's theorem. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B, 12 (1). pp. 72-81. ISSN 0095-8956

Katona, Gyula (1972) A simple proof of the Erdös-Chao Ko-Rado theorem. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B, 13 (2). pp. 183-184. ISSN 0095-8956

Katona, Gyula and Lee, M. A. (1972) Some remarks on the construction of optimal codes. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 23 (3-4). pp. 439-442. ISSN 0001-5954

Kecskés, Mihály (1972) A peszticid-probléma „A mezőgazdaság kemizálása" c. ankéton. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 529-531. ISSN 0002-1113

Kecskés, Mihály and Elek, Éva and Borbély, Irén and Borbély, Ferenc (1972) Herbicidek csillagfürt-rhizobium szimbiózisra gyakorolt hatásának laboratóriumi és szabadföldi vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 345-359. ISSN 0002-1113

Keresztury, Dezső (1972) Az önálló magyar opera- és balettszcenika kialakulása. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE (1972). pp. 343-369. ISSN 0524-8868

Kersner, Robert (1972) On the regularity of the solutions of the variational inequalities. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 8. pp. 81-91. ISSN 0133-7459

Kersner, Róbert (1972) Operátor-félcsoportok és parabolikus parciális differenciálegyenletek. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 9. pp. 69-80. ISSN 0133-7459

Kiss, Lajos (1972) A földrajzi köznevek és a földrajzi nevek. MAGYAR NYELVŐR, 96 (2). pp. 250-251. ISSN 0025-0236

Klafszky, Emil (1972) Geometriai programozás. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 8. pp. 41-65. ISSN 0133-7459

Klafszky, Emil (1972) Marginális értékek a geometriai programozásban. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 9. pp. 51-68. ISSN 0133-7459

Klaniczay, Tibor (1972) A magyar középkorkutatás feladatai. MAGYAR TUDOMÁNY, 17(79) (2). pp. 75-82. ISSN 0025-0325

Komáromi, Éva (1972) Egy véges prímál algoritmus a szállítási feladat megoldására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 8. pp. 67-80. ISSN 0133-7459

Korecz, László and Kurucz, István and Menczel, György and Pappné, Molnár Etelka and Pungor, Ernő and Burger, Kálmán (1972) Vas-alumínium vegyes oxidok Mössbauer-vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 78 (10). pp. 508-511. ISSN 0025-0155

Korecz, László and Mag, Pál and Papp, Sándor and Mohai, Béla and Burger, Kálmán (1972) A kationok hatása vas-ciano-komplex-anionok Mössbauer paramétereire. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 78 (9). pp. 479-482. ISSN 0025-0155

Kovács, Ferenc (1972) A korszerű nagyüzemi állattartási technológiák kialakításának állategészségügyi feltételei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 71-77. ISSN 0002-1113

Kovács, Ferenc and Rafai, Pál and Sallai, Józsefné and Pethes, György (1972) A nagyüzemi malacnevelés fontosabb környezet-élettani kérdéseinek vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 407-428. ISSN 0002-1113

Kristó, Gyula (1972) I. István és családja Árpád-kori történetírásunkban. ACTA HISTORICA (SZEGED), 40. pp. 51-74. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1972) Kézai Simon és a XIII. század végi köznemesi ideológia néhány vonása. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 76 (1). pp. 1-22. ISSN 0021-1486

Kristó, Gyula (1972) Mályusz Elemér: AZ V. István-kori gesta. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 76 (3). pp. 397-398. ISSN 0021-1486

Kristó, Gyula (1972) XI-XIII. századi epikánk és az Árpád-kori írásos hagyomány. ETHNOGRAPHIA, 83 (1). pp. 53-73. ISSN 0014-1798

Kubinyi, András (1972) A magyarországi városhálózat XIV-XV. századi fejlődésének néhány kérdése = Einige Fragen zur Entwicklung des Städtenetzes von Ungarn im 14. und 15. Jahrhundert. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 19. pp. 39-56. ISSN 0238-5597

Kulin, Sándor (1972) A tejtermelés és szarvasmarha-hizlalás üzemgazdasági kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 101-107. ISSN 0002-1113

KÉGL, LÁSZLÓ (1972) Hozzászólás Ábrahám Lajos: "A gipsz mint talajjavító anyag" c. közleményéhez. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 249-251.

Kákosy, László (1972) Az egyiptomi öröklét fogalom. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 19 (2). pp. 165-174. ISSN 0003-567X

Köpeczi, Béla (1972) Az akadémiai intézetek fiatal kutatóinak helyzete. MAGYAR TUDOMÁNY, 17 (11). pp. 669-675. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1972) Jegyzetek az európai szocialista országok irodalmának másfél évtizedéről. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (3-4). pp. 291-296. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1972) Nyelv, struktúra, eszme az irodalomban. MAGYAR TUDOMÁNY, 17 (4). pp. 189-196. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1972) A Tel Quel-csoport szétesése. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (1). p. 155. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1972) Változások a román irodalomban. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (3-4). pp. 439-441. ISSN 0017-999X

L

LANDY, LÁSZLÓ and SÁMSONI, ZOLTÁN and SZALAY, SÁNDOR and SZILÁGYI, MÁRIA (1972) Mikroelem permetezéses szabadföldi kísérlet az Enying környéki láptalajon. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 193-196.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1972) A műtrágyagyártás és felhasználás jelenlegi helyzete és várható irányzatok. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 215-248.

Lehoczky, László (1972) A mezőgazdaság műszaki tudományos fejlesztésének általános kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 15-30. ISSN 0002-1113

Lipcsey, Zsolt (1972) A Lax - Milgram - tétel általánosítása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 8. pp. 93-101. ISSN 0133-7459

Litkei, György and Neubauer, Alfréd and Bognár, Rezső (1972) Flavonoidok, XXIV. : Transz-kalkon-epoxidok és sztereoizomer klórhidrinjeik reakciója hidrazinnal. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 78 (7). pp. 359-363. ISSN 0025-0155

Loch, Jakab (1972) Összefüggések a talaj magnéziumtartalma és a növények által felvett magnézium között. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 495-507. ISSN 0002-1113

Láng, Géza (1972) A Magyar Tudományos Akadémia agrártudományok osztálya tudományos ülése - Megnyitó. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 1-3. ISSN 0002-1113

Lőrincz, József (1972) Termelésfejlesztés és melioráció. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 201-204. ISSN 0002-1113

M

MOUSTAFA, A.T.A. and ZEIN EL-ABEDINDE, A. and ABDALLA, M.M. (1972) Kicserélhető kationok hatása egyiptomi talajok vízvezetőképességére. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 89-98.

MUIR, J.W. (1972) Talajtani kutatások Skóciában. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 277-281.

Makleit, Sándor and Radics, Lajos and Bognár, Rezső and Mile, Teréz and Oláh, Éva (1972) Tozil, illetve mezilszármazékok reakcióinak vizsgálata a morfinsorban, X. : 14-Hidroxi-morfin-származékok, I. Azido- és aminovegyületek. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 78 (5). pp. 223-228. ISSN 0025-0155

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1972) Munkásmagatartások és a gazdasági szervezet. Szociológiai Tanulmányok, 13 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1972) Obstacles in the Structure of Interests and Powers to the Introduction of Efficient Money Incentives. European Economic Review, 3 (2). pp. 181-198. ISSN 0014-2921

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1972) Work-performance, Interests, Powers and Environment (The case of cyclical slowdowns in a Hungarian factory). The Sociological Review Monograph (17). pp. 123-150. ISSN 1467-954X

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1972) A vállalati kontroll mechanizmus és a szervezetlenség. Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézet, Budapest.

Manninger, G. Adolf (1972) A lucerna korszerű betakarítása és a bioszféra-mérgezés veszélyének csökkentése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 173-176. ISSN 0002-1113

Marillai, Vilmos (1972) Általános és különös vonások élelmiszergazdaságunk integrációs jelenségeiben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 393-405. ISSN 0002-1113

Meskó, Attila and Szulyovszki, Imre (1972) Frekvencia-, idő és z-tartományban végzett sávszűrés összehasonlítása. MAGYAR GEOFIZIKA, 13 (3). pp. 116-122. ISSN 0025-0120

Mihályfalvy, István (1972) Fontosabb másodvetésű takarmánynövények öntözéses agrotechnikája. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 451-459. ISSN 0002-1113

Mikecz, István (1972) Az állattartás nagyüzemi technológiáinak tudományos értékelése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 79-81. ISSN 0002-1113

Muszka, Dániel and Hantos, Zoltán and Madarász, István (1972) Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában. JATE Kibernetikai Laboratórium - NJSZT szegedi Csoportja, Szeged.

Mátrai, László and Harmatta, János and Ritoók, Zsigmond (1972) Moravcsik Gyula emlékezete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (3). pp. 295-300. ISSN 0025-0376

Mészáros, Sándor (1972) A műtrágyázás hatékonyságának és optimumainak vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 485-494. ISSN 0002-1113

Mészöly, Gyula (1972) A zöldségtermesztés gépesítésének biológiai feltételei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 53-56. ISSN 0002-1113

Mócsy, András (1972) Castiglione László: Az ókor nagyjai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-2). pp. 141-146. ISSN 0025-0376

Mócsy, András (1972) Das Problem der militarischen Territorien im Donauraum. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20 (1-2). pp. 133-168. ISSN 0044-5975

N

Nagy, Gyula (1972) Beköszöntő. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 1. pp. 5-7. ISSN 0134-1243

Nagy, György and Szegedi, János and Petrányi, Gyula (1972) Tapasztalatok a polycythaemia rubra vera (PRV) 5-hydroxyurea kezelésével. ORVOSI HETILAP, 113 (27). pp. 1601-1603. ISSN 0030-6002

Németh, G. Béla (1972) Bródy Sándor: Rembrandt eladja holttestét. IRODALOMTÖRTÉNET, 54 (2). pp. 451-458. ISSN 0324-4970

Németh, G. Béla (1972) A hetvenötesztendős ItK. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 76 (2). pp. 265-272. ISSN 0021-1486

O

Oroszlány, István (1972) A vízhasznosulás dinamikája és hatása az öntözéstechnikára. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 93-100. ISSN 0002-1113

P

PUSZTAI, ANTAL (1972) Erodált barna erdőtalaj terékenységének fokozása műtrágyázással. Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 363-376.

Pach, Zsigmond Pál (1972) Az 1514. évi parasztfelkelés és a „második jobbágyság". A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (3). pp. 231-257. ISSN 0025-0376

Pach, Zsigmond Pál (1972) Egy évszázados történészvitáról: áthaladt-e a levantei kereskedelem útja a középkori Magyarországon? = D'un débat séculaire des historiens: est-ce que la route du commerce levantin traversa la Hongrie médiévale? SZÁZADOK, 106 (4-5). pp. 849-891. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1972) A középkori Levante-kereskedelem "sorsa" a XIX-XX. századi történetírásunkban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 15 (3-4). ISSN 0040-9634

Pajorin, Klára (1972) Magyar királyok orvosa: Giovanni Jacopo Manardo. ORVOSI HETILAP (18). pp. 2177-2179.

Petróczi, István and Biróné Gosztonyi, Mária and Koppányi, Marietta (1972) Toxikológiai vizsgálatok a kukoricán károsító fusarium roseum var. graminearum (Schwabe) gombával. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 377-384. ISSN 0002-1113

Prettenhoffer, Attila and Ábrahám, Lajos and Hargitai, László (1972) A komplex talajmelioráció üzemi vonatkozásai - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 217-222. ISSN 0002-1113

Pritz, Pál (1972) Kovács Endre: Magyar-lengyel kapcsolatok a két világháború között. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (3). pp. 309-314. ISSN 0025-0376

Pritz, Pál (1972) Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság 1931-1936 (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-2). pp. 147-152. ISSN 0025-0376

Prékopa, András (1972) A ’’megengedett irányok” elnevezésű nemlineáris programozási módszer kiterjesztése kvázikonkáv feltételi függvények esetére. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 9. pp. 3-16. ISSN 0133-7459

Pécsi, Márton (1972) Birot, P.: Les régions naturelles du Globe. Paris, 1970. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 96 (4). pp. 349-350. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1972) A környezet komplex kutatásának földrajzi problémái (+ angol nyelvű kivonat). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 96 (2–3). 127-131, 132. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton and Somogyi, Sándor and Jakucs, Pál (1972) Magyarország tájtípusai. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 21 (1-4). pp. 5-12. ISSN 0015-5403

R

Rab, György (1972) A hazai traktorrendszer fejlesztésének kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 239-250. ISSN 0002-1113

Ravasz, Tibor (1972) A vízrendezés mezőgazdasági követelményei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 277-289. ISSN 0002-1113

Ritoókné Szalay, Ágnes (1972) Egy 16. századi vándor literátor : Bartholomaeus Georgievits. In: Szomszédság és közösség : délszláv–magyar irodalmi kapcsolatok. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 53-70.

Rübensam, E. (1972) Az agrárkutatás irányítása, tervezése és szervezése a Német Demokratikus Köztársaságban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 141-147. ISSN 0002-1113

S

SZABOLCS, ISTVÁN (1972) A. K. ANANJÁN: Drenaza pri oszvoenii szodovüh szoloncsakov (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 435-436.

SZABOLCS, ISTVÁN (1972) Szódás-szikesek és szolonyecek. Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 415-434.

SZABÓ, LAJOS (1972) A lejtők talajainak vízrendszere Voronyezs-i területen. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 29-37.

SZABÓ, LAJOS (1972) A talaj termékenységének növelése lejtős területeken Voronyezs környékén. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 38-56.

SZENDREI, GÉZA (1972) A kalcit és dolomit szerepe a talajokban és meghatározásuk módszerei. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 264-271.

SZÚCS, LÁSZLÓ (1972) A dunántúli mészlepedékes csernozjom. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 1-18.

SZÛCS, LÁSZLÓ (1972) GÓCZÁN LÁSZLÓ: A Marcal-medence talajföldrajza (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 285-287.

Sebők, Imréné (1972) Szelektált sajmeggy fajták értékelése a faiskolákban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 121-127. ISSN 0002-1113

Sipos, Sándor (1972) Új talajművelési rendszerek és eszközök agronómiai értékelése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 32-35. ISSN 0002-1113

Sitkei, György (1972) Traktormotorok tartós és hőterhelése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 223-237. ISSN 0002-1113

Soós, Gábor (1972) Talajtani Társaság Vándorgyűlése - Megnyitó. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 177-181. ISSN 0002-1113

Stefanovits, Pál (1972) Pangóvizes barna erdőtalajok genetikája. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 189-193. ISSN 0002-1113

Szabó, Gábor and Gosztonyi, Gabriella and Szegedi, Gyula and Fekete, Béla and Petrányi, Gyula (1972) Human vér lymphocytáinak sejtkárosító hatása homológ szövettenyészetben. ORVOSI HETILAP, 113 (49). pp. 2941-2946. ISSN 0030-6002

Szabó, Gábor and Szegedi, Gyula and Fekete, Béla and Petrányi, Gyula (1972) A sejt-migratio gátlás módszerének alkalmazása a cellularis típusú autoimmun válaszkészség vizsgálatára. ORVOSI HETILAP, 113 (3). pp. 134-136. ISSN 0030-6002

Szabó, Lajos (1972) A vízerózió és annak sajátosságai a lejtőszögtől és az expozíciótól függően Voronyezs oblaszty különböző talajkörzeteiben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 469-473. ISSN 0002-1113

Szalai, György (1972) A barázdás és esőszerű öntözőmódszerek alkalmazása dombvidéki körülmények között. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 475-483. ISSN 0002-1113

Szebényi, Lajosné and Pécsi, Márton (1972) Beszámolók a szimpóziumokról / Lösz-szimpózium. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 96 (2–3). pp. 252-256. ISSN 0015-5411

Szász, Ferenc Andor (1972) Certain subdirect sums of finite prime fields. COLLOQUIUM MATHEMATICUM, 25 (163). pp. 43-48. ISSN 0010-1354

Szász, Ferenc Andor (1972) On right residuals in lattice ordered groupoids. MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 53 (1-6). pp. 69-75. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1972) Some generalizations of strongly regular rings. I. MATHEMATICA JAPONICA, 17. pp. 115-118. ISSN 0025-5513

Szökő, Gyula (1972) A napraforgó fertőző betegségeinek tanulmányozása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 509-514. ISSN 0002-1113

Szörényi, László (1972) Petőfi Kördala: palindromon. Irodalomtörténeti Közlemények, 76. pp. 342-343.

Sőtér, István (1972) Az európai irodalom megújítása. (A Sturm und Drang és a romantika). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 76 (4). pp. 417-440. ISSN 0021-1486

T

TEJMUROV, K.G. (1972) Nehéz mechanikai összetételű szikes talajok kimosásos javítása kémiai javítóanyagok felhasználásával a Kura-Araksz Alföldön. Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 293-314.

Tarnai, Andor (1972) H. Balázs Éva. Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (1763–1795) (recenzió). A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának közleményei, 21. pp. 77-79.

Tarnai, Andor (1972) Magyar jakobinusok, bonapartisták és nyelvújítók. Irodalomtörténet. pp. 383-396.

TÍMÁR, MÁTYÁSNÉ (1972) Pseudomonas stutzeri denitrifikációs sajátságaival kapcsolatos vizsgálatok. Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 399-406.

TÖRÖK, ISTVÁN (1972) Az ország különböző pontjairól származó talajminták Sr-90 szennyezettsége. Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 315-320.

TÖRÖK, ISTVÁN (1972) Illit és montmorillonit szerkezetváltozásainak vizsgálat infravörös spektrofotométerrel. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 131-138.

TÖRÖK, ISTVÁN (1972) Klorid meghatározása talajoldatokból automatikus titráló készülékkel. Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 394-398.

TÖRÖK, ISTVÁN (1972) Néhány talajminta infravörös spektrumának értelmezése. Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 387-393.

TÖRÖK, ISTVÁN (1972) A Sr-89 adszorpciójának vizsgálata különböző talajokon. Agrokémia és talajtan, 21 (3-4). pp. 355-362.

Tötösné Nagy, Rózsa (1972) Tanulmány a kadarka szőlőfajta rizoszféra mikroorganizmusairól. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 361-375. ISSN 0002-1113

Túsz, Zsigmond (1972) A kemizálás biológiai összefüggéseinek tanulmányozása tenyészedény kísérletekben, erodált talajok termékenységének és műtrágyázásának vizsgálatával. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 297-317. ISSN 0002-1113

U

Ubrizsy, Gábor (1972) A mezőgazdasági munka kemizálása és a környezettel (bioszféra) való kölcsönhatások, I. rész. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 431-449. ISSN 0002-1113

Ubrizsy, Gábor and Csorba, Zoltán (1972) A növénykórtani mykológiai kutatások kialakulása és fejlődése Magyarországon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (2). pp. 149-171. ISSN 0002-1113

V

VARJÚ, MIHÁLY (1972) Növényi anyagok hamvasztásának néhány módszertani kérdése. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 139-153.

Varga, András (1972) Adatok a Mátra-hegység csigafaunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 1. pp. 43-94. ISSN 0134-1243

Varga, András (1972) A Vallonia RISSO 1826 nem magyarországi fajainak revíziója. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 1. pp. 109-120. ISSN 0134-1243

Varga, András and Pinter, L. (1972) Zur Problematik der Gattung Hygromia RISSO 1826. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 1. pp. 121-129. ISSN 0134-1243

Varga, Gyula (1972) Öröknaptár. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 9. pp. 103-108. ISSN 0133-7459

Varga, György (1972) A hőmérséklet, a víz és a termés összefüggései az uborkánál. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 319-331. ISSN 0002-1113

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1972) ÁBRAHÁM LAJOS és BOCSKAI JÓZSEF: Szikes talajaink hasznosítása és javítása (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 288-290.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1972) A Magyar Alföld szikes talajainak hidraulikus vezetőképessége. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 57-88.

Vértes, Attila and Burger, Kálmán and Nagy, Sándor (1972) The Mössbauer study of quick-frozen solutions of antimony pentachloride and tin tetrahalides in non-aqueous solvents (in Hungarian). MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 78. pp. 476-478. ISSN 0025-0155

Z

Zalka, András (1972) A mezőgazdasági automatizálás tudományos alapjai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1). pp. 37-42. ISSN 0002-1113

Zambó, János (1972) Az ércbányászati beruházási költség megtérülési idejének egyik megrövidítési lehetőségéről. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 105. (10). pp. 654-656. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1972) A jövő bányászata. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 105. (8). pp. 551-553. ISSN 0522-3512

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1972) Válasz Kégl László hozzászólására. Agrokémia és talajtan, 21 (1-2). pp. 252-254.

This list was generated on Tue May 21 22:52:29 2024 CEST.