REAL

Items where Year is 1984

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | É | Н
Number of items: 248.

A

ABDALLA, T.E.B. and SZEGI, JÓZSEF and KARDOS, JÓZSEF (1984) Különböző talajokból származó Rhizobium meliloti törzsek összehasonlító vizsgálata lucerna-jelzőnövénnyel. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 417-425. ISSN 0002-1873

AWAD, F. and FUDA, S. and ARAFAT, S.M. (1984) A vas és a mangán felvehetősége néhány egyiptomi talajban. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 443-457. ISSN 0002-1873

Albert, Zsuzsa and Keresztury, Dezső (1984) Babits maszkja. LITERATURA, 11 (1). pp. 60-75. ISSN 0133-2368

Almádi, László (1984) Adatok Tarnaörs környékének flórájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 15-17. ISSN 0134-1243

Andorka, Rudolf and Balázs Kovács, Sándor (1984) A háztartások jellemzőinek és azok változásának vagyoni rétegek szerinti különbségei Sárpilisen (1792-1804). DUNATÁJ (SZEKSZÁRD), 7 (2). pp. 53-62. ISSN 0139-3324

Andorka, Rudolf and Faragó, Tamás (1984) Az iparosodás előtti (XVIII-XIX. századi) család és háztartásszerkezet vizsgálata. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTÖRTÉNETI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 26 (3-4). pp. 402-437. ISSN 0002-1105

B

BAUER, FERENC (1984) Növénytermesztés és tápanyag-gazdálkodás Duna-Tisza közi homoktalajokon. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 170-174. ISSN 0002-1873

BIRÓ, BORBÁLA (1984) Kecskés Mihály: Fehér Dániel (A múlt magyar tudósai) (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 637-638. ISSN 0002-1873

BORNEMISZA, GYÖRGYNÉ (1984) Szimpózium a sugárzástechnikai módszerek alkalmazásáról a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. Debrecen, 1983. június 20-21. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 344-345. ISSN 0002-1873

BREZOVCSIKNÉ ANTAL, MÁRIA and GULYÁS, FERENC and TÓTH, BENEDEK (1984) A nitrogénműtrágyák hatása a silókukorica hozamára és a talajbiológiai folyamatokra. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 403-416. ISSN 0002-1873

Bakos, István (1984) Bemutatjuk a Tudományszervezési és Informatikai Intézetet. Könyvtáros, 34 (5). pp. 284-287.

Baán, Kálmán and Kóczy T., László and Gazda, István (1984) Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561-1944. Tudománytár . Könyvértékesítő Vállalat, Budapest. ISBN 963-02-2985-5

Benda, Kálmán (1984) A Habsburg-abszolutizmus és a magyar nemesség a 16. és 17. század fordulóján. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 27. (3.). pp. 445-479. ISSN 0040-9634

Benda, Kálmán (1984) II. Rákóczi Ferenc fejedelem diplomáciai kapcsolatai Velencével. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 27. (1-2.). pp. 103-110. ISSN 0040-9634

Berlász, Jenő (1984) A Dernschwam-könyvtár. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (12). JATE, Szeged. ISBN 963-481-187-6

Bondár, Mária (1984) Neuere Funde der Kostolac und Spätbadener Kultur in Ungarn. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 36. pp. 59-84. ISSN 0001-5210

Borzsák, István (1984) Abeliana recentiora. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (1). pp. 115-123. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1984) Tacitus Dialogus-a és Cicero Brutus-a. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (1). pp. 37-42. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1984) A hellénisztikus történetírás műhelyéből III. A kardiai Hieronymos és Tacitus IV. Antigonos aranyvetése V. "Attila sírjának" historiográfiájához. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (2). pp. 215-235. ISSN 0003-567X

Botka, János and Varga, András (1984) Az Arion (Arion) rufus (LINNÉ, 1758) előfordulása Magyarországon. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 167-168. ISSN 0134-1243

Bragado, Elena and Fonfria, Miguel and Munis, Eugenia (1984) Data entry, a very important process. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 30. pp. 53-59. ISSN 0133-7459

Bánkuti, Károly (1984) Adatok a Mátra-hegység flórájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 19-21. ISSN 0134-1243

Bárd, Károly (1984) "Alkalmazott" viktimológia Észak-Amerikában. MAGYAR JOG, 31 (1). pp. 20-29. ISSN 0025-0147

Bárd, Károly (1984) Rationality in Truth Finding: Procedural and Evidential Needs. In: Effective, rational and humane criminal justice : report of the European seminar held in Helsinki, Finland, 31 May – 3 June 1984. Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, 3 . Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, Helsinki, pp. 132-146. ISBN 9514681959

Bárány, Imre and Füredi, Zoltán and Pach, János (1984) Discrete convex functions and proof of the six circle conjecture of Fejes Tóth. Canadian Journal of Mathematics, 36 (3). pp. 569-576. ISSN 0008-414X

Bél, Mátyás (1984) Hungariából Magyarország felé (1713–1746). Magyar ritkaságok . Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

Bóna, István (1984) Bemerkungen zum I. Band des Werkes: Das landnahme- und früharpadenzeitliche Fundmaterial Ungarns. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 36. pp. 283-294. ISSN 0001-5210

Bónis, Ferenc (1984) Ki komponálta a Psalmus Hungaricus zenéjét? : Kodály vitája a német sajtóval 1942-ben. MAGYAR ZENE, 25 (2). pp. 135-139. ISSN 0025-0384

Bökönyi, Sándor (1984) Die frühneolitische Wirbeltierfauna von Nosa. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 36. pp. 29-41. ISSN 0001-5210

Bökönyi, Sándor (1984) Szarmata állatcsontleletek Biharkeresztes-Ártánd-Nagy- és Kisfarkasdombról. DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1982. pp. 251-266. ISSN 0418-4513

Bökönyi, Sándor (1984) A soroksári botanikuskertben feltárt korabronzkori áldozati gödrök állatcsontmaradványai. BUDAPEST RÉGISÉGEI, 26. pp. 145-151. ISSN 0133-1892

C

COOKE, G.W. (1984) A műtrágya-felhasználás és -hatékonyság, valamint a talajtermékenység kutatásának fejlődése. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 518-538. ISSN 0002-1873

CSEH, ERVINNÉ and PALKOVICS, MIKLÓSNÉ (1984) Egyszerűbb és nagyobb biztonságú helyszíni talaj-pH-meghatározás komplex G indikátorral és brómkrezolzölddel. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 615-619. ISSN 0002-1873

CSERNI, IMRE (1984) Duna-Tisza közi lepelhomoktalajok P-tápanyag-gazdálkodása. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 240-244. ISSN 0002-1873

Cimev, K.N. and Aslanski, M. (1984) Structural characteristics of one class of boolean functions. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 31. pp. 23-31. ISSN 0133-7459

Cseh-Szombathy, László (1984) A Társadalomtudományi Kutatást és Dokumentációt Koordináló Európai Központ. TÁRSADALOMKUTATÁS, 2 (2). pp. 119-122. ISSN 0231-2522

Cseh-Szombathy, László (1984) Változások a család társadalmi és gazdasági szerepében. TÁRSADALOMKUTATÁS, 2 (3-4). pp. 53-63. ISSN 0231-2522

Cseh-Szombathy, László and Hutás, Imre (1984) A népesség elöregedésének társadalmi következményei. MAGYAR TUDOMÁNY, 91 (7-8). pp. 497-509. ISSN 0025-0325

Csikós, M. (1984) Finitely generated clones with linear. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 31. pp. 7-21. ISSN 0133-7459

Csák, László (1984) Adalékok a Mátra madáréletéhez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 141-147. ISSN 0134-1243

Császár, Tamás and Rác, Szabolcs and Patakfalvi, Albert (1984) Ismétlődő bélvérzést okozó vékonybél-neurinoma aniográfiával igazolt és sebészileg megoldott két esete. MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM, 37 (3). pp. 159-163. ISSN 0133-5464

D

DEBRECZENI, BÉLA (1984) A talajtermékenység fokozása című tudományos ülésszak főbb megállapításai, illetve ajánlásai. Keszthelyi Georgikon Napok, 1983. augusztus 23-24. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 340-343. ISSN 0002-1873

DVORACSEK, MIKLÓS (1984) Trópusi talajok zsugorodási és vízgazdálkodási tulajdonságai. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 25-49. ISSN 0002-1873

Dang, Van Hung (1984) Languages of synthesized concurrent systems. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 31. pp. 33-43. ISSN 0133-7459

De Corte, F. and Demeter, Attila and Xilei, Lin and Moens, L. and Simonits, A. and De Wispelaere, A. and Hoste, J. (1984) Evaluation of the k(0)-Method by its Application to (n, γ) RNAA of Geological, Environmental and Clay Reference Materials. Isotopenpraxis Isotopes in Environmental and Health Studies, 20 (6). pp. 223-226. ISSN 0021-1915

Demetrovics, J. and Kerékfy, P. and Krámli, A. and Ruda, M. (1984) Some remarks on statistical data processing. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 30. pp. 37-51. ISSN 0133-7459

Demetrovics, J. and Malcev, I.A. (1984) О существенно минимальных tc-клонах на трехэлементном множестве = Essential minimal TC clones in the 3-valued logics = Lényegesen minimális TC klonok a 3-értékű logikában. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 31. pp. 115-151. ISSN 0133-7459

Dipotet, Perfecto (1984) Some experiences in the development of DBMS1. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 30. pp. 61-71. ISSN 0133-7459

Domokos, Tamás and Fuköh, Levente (1984) A Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) héjmorfológiája klímavizsgálatok tükrében (Gastropoda: Chondrinidae). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 91-107. ISSN 0134-1243

Dr. Mezei, Gyula (1984) Mapping to storage of a network structure. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 30. pp. 89-99. ISSN 0133-7459

DÖMSÖDI, JÁNOS (1984) A homoktalajok termőképességének fokozása talajjavító (szerves és ásványi) anyagokkal. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 175-182. ISSN 0002-1873

E

Endrődi, Sebő (1984) A Börzsöny-hegység bogárfaunája, XII. Heteromera. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 49-54. ISSN 0134-1243

Engel, Pál (1984) Hunyadi János kormányzó itineráriuma, 1446-1452. SZÁZADOK, 118 (5). pp. 974-997. ISSN 0039-8098

Erdős, Péter and Frankl, Péter and Katona, Gyula (1984) Intersecting Sperner families and their convex hulls. COMBINATORICA, 4 (1). pp. 21-34. ISSN 0209-9683

F

FEKETE, JÓZSEF (1984) Trópusi talajtani ismeretek oktatása a gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 629-631. ISSN 0002-1873

FEKETE, ZOLTÁN and SZABÓ, LAJOS (1984) D. Zachar: Soil Erosion. (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 346-347. ISSN 0002-1873

FERENCZ, KÁLMÁN and ZVADA, MIHÁLY (1984) Szennyvíziszap hatása karbonátos, humuszos homoktalajra. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 426-442. ISSN 0002-1873

FERENCZ, KÁLMÁN and ZVADA, MIHÁLY (1984) Települési szennyvíziszap elhelyezése karbonátos, humuszos homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 281-283. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY (1984) Arany Sándor 1899-1984. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0002-1873

FRENYÓ, VILMOS (1984) Berendezés tárolt gyümölcsök és zöldségfélék légzésintenzitásának a vizsgálatára. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 335-339. ISSN 0002-1873

Falusné Szikra, Katalin (1984) A munka szerinti elosztás és a reform. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 31 (9). pp. 1047-1058. ISSN 0023-4346

Fehér M., István (1984) Popper and Dialectics. II. Dialectics and Historical Knowledge. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 18. pp. 67-92. ISSN 0524-9023

FÖLDI, ISTVÁN and JUHÁSZ, TIBOR and SÁNDOR, IMRE and SOÓS, JULIANNA and SZENTIRMAY, BARNA (1984) Kísérleti program meszes homoktalaj javítására. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 284-288. ISSN 0002-1873

FÜLEKY, GYÖRGY (1984) A kálium deszorpciójának vizsgálata homoktalajokban elektro-ultraszűrés (EUF) segítségével. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 223-227. ISSN 0002-1873

G

G.-Tóth, László and Padisák, Judit (1984) Kísérlet a Balaton tihanyi térsége eutrofizálódásának több tényezős becslésére : III. Megbeszélés, az eutrofizálódás egy nagy időléptékű fejlődésmodellje. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 71 (1-2). pp. 7-16. ISSN 0006-8144

GIRDHAR, I.K. and YADAV, J.S.P. (1984) CaCO3-tal, valamint CaCO3 + CaSO4-tal kezelt talajkivonatok ionerősségének és kémiai összetételének hatása a CaCO3 oldhatóságára. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 75-85. ISSN 0002-1873

Gazda, István (1984) A magyarországi honismereti irodalom 1944-ben. HONISMERET, 12 (6). pp. 1-5. ISSN 0324-7627

Glatz, Ferenc (1984) Zene, politikai közgondolkodás, nemzeti eszmények. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 27 (1-4). pp. 165-171. ISSN 0040-9634

Grétsy, László (1984) A számítógépek iskolai alkalmazásáról - nyelvészszemmel. MAGYAR TUDOMÁNY, 29 (91 (9). pp. 725-727. ISSN 0025-0325

Györffy, György (1984) "Szent István koronája" az Árpád-korban. VIGILIA, 49 (8). pp. 580-585. ISSN 0042-6024

GÁTI, FERENC and LÁSZTITY, BORIVOJ (1984) Lassan ható nitrogénműtrágya hatása karbonátos homoktalaj termékenységére. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 183-188. ISSN 0002-1873

H

H. Gyürky, Katalin (1984) Feliratos sírkő 1289-es évszámmal a budai domonkos kolostorból. Budapest Régiségei (26). pp. 247-252. ISSN 0133-1892

H. Gyürky, Katalin (1984) A Szent Márton kápolna régészeti maradványai Budán. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 111. pp. 29-41. ISSN 0003-8032

HORVÁTH, JENŐ (1984) A homoktalajok meliorációjának időszerű kérdései. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 237-239. ISSN 0002-1873

Hahn, István (1984) Nimród alakja a szír mondai hagyományban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (1). pp. 81-99. ISSN 0003-567X

Hajdú, Péter (1984) A nyelvi változásnak egy különleges esetéről. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 15 (1). pp. 49-56. ISSN 0569-1338

Harmatta, János (1984) Avar rovásírásos edényfeliratok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (2). pp. 272-284. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1984) Az avar rovásírásos edényfeliratok Haithabuban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (2). pp. 261-271. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1984) Egy anatóliai eredetű vándorszó. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (1). pp. 1-6. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1984) A környei avarkori rovásírásos felirat. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (1). pp. 100-113. ISSN 0003-567X

Herczegh, Géza Gábor (1984) Milyen út vezet Trianonhoz? JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 39 (4). pp. 215-217. ISSN 0021-7166

Herczegh, Géza Gábor (1984) A nemzetközi viszonyok elméletéhez. KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA, 11 (4). pp. 86-91. ISSN 0133-0616

Herman, József (1984) A latin nyelv fejlődése a római-birodalom provinciáiban: problémák és távlatok. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 15 (1). pp. 57-63. ISSN 0569-1338

Holl, Imre (1984) Heraldikai megjegyzések. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (111). pp. 109-114. ISSN 0003-8032

Holl, Imre (1984) Négysaroktornyos, szabályos várak a középkorban. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (111). pp. 194-217. ISSN 0003-8032

I

IZSÁKI, ZOLTÁN (1984) A nitrogéntrágyázás hatása a cukorrépára I. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 86-104. ISSN 0002-1873

Inzelt, Péter and Uhrin, Béla (1984) Short-term production and distribution planning of stockpiling-distribution subsystems of crude oil. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 30. pp. 101-114. ISSN 0133-7459

Iványi, Antal and Pergel, József (1984) Performance evaluation of an algorithm, processing 0-1 sequences with priority. ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EOTVOS NOMINATAE SECTIO COMPUTATORICA, 5. pp. 37-40. ISSN 0138-9491

J

JUHÁSZ, ILONA (1984) A távérzékelés felhasználása a mezőgazdaságban és talajtanban. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 585-593. ISSN 0002-1873

Jablonkay, József and Varga, András (1984) Megemlékezés Antal Istvánról (1928-1981). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 7-8. ISSN 0134-1243

Jakucs, Pál (1984) Ökológiai és fizikai kutatások a környezetvédelem érdekében (korreferátum). FIZIKAI SZEMLE, 34 (9). pp. 332-334. ISSN 0015-3257

Jármai, Károly (1984) Computer-aided optimal design of structures made of higher strength steels. In: VII. International Scientific-Technical Conference on Metal Structures, 1984.05.23-1984.05.25, Gdansk.

Jármai, Károly (1984) Egyfőtartós futódaru optimális méretezése személyi számítógéppel. In: Anyagmozgató és Építőgépek Konstrukciós Fejlesztése Kollokvium. Gépipari Technológiai Intézet, Budapest, pp. 253-264. ISBN 963-01-6073-0

K

KABATA-PENDIAS, A. and PONDEL, H. (1984) A termőtalajok degradációjának veszélye Lengyelországban. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 539-544. ISSN 0002-1873

KERÉNYI, ATTILA (1984) A csepperózió hatása a homokszemcsék méret szerinti differenciálódására. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 63-74. ISSN 0002-1873

KERÉNYI, ATTILA (1984) A hagyományost kiegészítő kvantitatív talajeróziós térképezés. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 458-486. ISSN 0002-1873

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1984) A trópusi talajok egyes fizikai sajátságai kubai vizsgálatok alapján II. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 3-24. ISSN 0002-1873

KOVDA, V.A. (1984) A termőtalajok pusztulása a szikesedés következtében. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 511-517. ISSN 0002-1873

KOVÁCS, MARGIT and NYÁRI, ISTVÁN (1984) Budapesti közterületek talajainak nehézfémtartalma. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 501-510. ISSN 0002-1873

KOZÁK, MÁTYÁS and SZEMES, IMRE (1984) Összefüggések a lucerna tápanyag-ellátottsága, szénahozama és a karbonátos homoktalajok tulajdonságai között. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 245-252. ISSN 0002-1873

Kabić, Dragica (1984) Neke retke biljke Fruške gore u okolini Ležimira = Some rare plant species of Fruška gora mountains in Ležimir vicinity. In: "Naučni podmladak", 1984.04.00-1984.04.00, Rovinj.

Kenesei, István (1984) On what really figures in a non configurational language. GRONINGER ARBEITEN ZUR GERMANISTISCHEN LINGUISTIK, 24. pp. 28-54. ISSN 0924-655X

Kinzelbach, R. K. and Roth, G. (1984) Patterns of distribution of some freshwater molluscs of the Levant region. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 115-128. ISSN 0134-1243

Kiss, Lajos (1984) Fenőkővel kapcsolatos földrajzi nevek. MAGYAR NYELVŐR, 108 (2). pp. 236-240. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1984) Hungaro-Slavica 1983. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 87 (2). pp. 459-460. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1984) Mátra - Hernád. MAGYAR NYELVŐR, 108 (1). pp. 98-101. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1984) Teuscher, Und Reussischer Dictionarium (Dictionarium Vindobonense). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 87 (2). pp. 451-459. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1984) Vas megye földrajzi nevei = Geographishe Namen des Eisenburger Komitats. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 30. pp. 292-296. ISSN 0039-3363

Kiss, Lajos (1984) Vas megye földrajzi nevei. Bárdosi János vezetésével gyűjtötték a Vas megyei pedagógusok és más önkéntes munkatársak. MAGYAR NYELVŐR, 108 (1). pp. 102-105. ISSN 0025-0236

Kiss, Ottó (1984) A Trichoptera lárvák morfo-ökológiai vizsgálata. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 55-68. ISSN 0134-1243

Klaniczay, Tibor (1984) Kulturális és történelmi hagyományaink feltárása. MAGYAR TUDOMÁNY, 29(91) (12). pp. 953-961. ISSN 0025-0325

Klaniczay, Tibor (1984) Nemzeti irodalom és összehasonlító irodalomtörténet. FEJÉR MEGYEI SZEMLE, 21 (2). pp. 140-142. ISSN 0133-9389

Klaniczay, Tibor (1984) Wandlungen der Manierismus- und Barockauffassung. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 26 (1-2). pp. 117-128. ISSN 0567-7661

Klaniczay, Tibor (1984) "A könyvtár atmoszférájáról ..." : interjú Klaniczay Tiborral. KÖNYVTÁROS, 34 (6). pp. 316-319. ISSN 0450-7886

Klaniczay, Tibor and Béládi, Miklós (1984) A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság javaslata a külföldi felsőfokú magyar oktatás továbbfejlesztésére. NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK (54). pp. 15-23. ISSN 0133-2066

Kollár, Lajos (1984) Lécrácshéjak kontinuum-egyenletei. ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY, 16 (1-2). pp. 55-62. ISSN 0013-9661

Kollár, Lajos (1984) A ponyva megtámasztó hatása az ívsorra feszített sátrak íveinek oldalirányú stabilitására. ÉPÍTÉS - ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY, 16 (1-2). pp. 39-54. ISSN 0013-9661 (nyomtatott); 1588-2764 (elektronikus)

Kopacsi, I. and Dobránszky, János (1984) Автоматическая сварка: Современные проблемы сварки. In: Тезисы докладов школы по сварке, 1984.06.25-1984.06.29., Moszkva, Szovjetunió.

Korvin, Gábor (1984) Shale compaction and statistical physics. GEOPHYSICAL JOURNAL OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 78 (1). pp. 35-50. ISSN 0016-8009

Kosáry, Domokos (1984) Az európai fejlődési modell és Magyarország. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 27 (10). pp. 931-936. ISSN 0447-6425

Kosáry, Domokos (1984) Bél Mátyás helye a művelődés történetében. IRODALOMTÖRTÉNET, 16 (4). pp. 795-816. ISSN 0324-4970

Kosáry, Domokos (1984) A magyar történettudomány teendői és szervezeti kérdései. SZÁZADOK, 118 (4). pp. 832-859. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1984) Források kritikája és kritikus források az 1040-es évek magyar történetére vonatkozóan I. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 100 (3). pp. 159-175. ISSN 0025-0171

Kristó, Gyula (1984) Források kritikája és kritikus források az 1040-es évek magyar történetére vonatkozóan, II. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 100 (4). pp. 285-299. ISSN 0025-0171

Kubinyi, András (1984) Isten bárányát ábrázoló törvénybeidéző pecsét (billog). FOLIA ARCHAEOLOGICA, 35. pp. 139-159. ISSN 0133-2023

Kubinyi, András (1984) Városi vízellátási problémák a középkori Magyarországon. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 27 (4). pp. 636-643. ISSN 0040-9634

Kubinyi, András (1984) A parasztság hétköznapi élete a középkori Magyarországon = Bäuerlicher alltag im spätmittelalterlichen Ungarn. A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI, 17. pp. 221-231. ISSN 0237-9589

Kuznetzov, E.N. and Muchnik, I.B. and Hencsey, G. and Chkuasely, N.F. (1984) Монотонные системы на матрицах данных = Monotonic systems on data matrieces = Monoton rendszerek adat-mátrixokon. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 31. pp. 153-158. ISSN 0133-7459

KÁDÁR, IMRE (1984) W. Bergmann: Kultúrnövények táplálkozási zavarai (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 639-640. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and CSATHÓ, PÉTER and SARKADI, JÁNOS (1984) A szuperfoszfát tartamhatásának vizsgálata őszibúza-monokultúrában I. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 375-390. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and SHALABY, M.H. (1984) A nitrogén- és réztrágyázás közötti kölcsönhatások vizsgálata meszes homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 268-274. ISSN 0002-1873

KÖHLER, MIHÁLY (1984) A homoktalajok termőképességének növelése dúsított agyagos komposzt-trágyák felhasználásával. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 214-216. ISSN 0002-1873

Kárász, Imre and Salamon, Katalin (1984) A recski arborétum. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 9-14. ISSN 0134-1243

Kázmér, Miklós (1984) A Bakony horizontális elmozdulása a paleogénben Continental escape of the Bakony-Drauzug Unit in the Paleogene. Általános Földtani Szemle - General Geological Review, 20. pp. 53-101.

Kázmér, Miklós and Kovács, Sándor and Péró, Csaba (1984) Tanulmányúton a Pienini-szirtövben és a Lengyel-Tátrában. Általános Földtani Szemle, 20. pp. 103-144.

Köpeczi, Béla (1984) Culture and National Identity. NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 25 (94). pp. 21-25. ISSN 0028-5390

Köpeczi, Béla (1984) César de Saussure, Rákoczi udvari embere. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 30 (2-4). pp. 251-255. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1984) Magyarország és Európa a kulturális együttműködés folyamatában. KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA, 11 (3). pp. 61-70. ISSN 0133-0616

Köpeczi, Béla (1984) A századik évfolyam elé. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 100 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0025-0171

L

LAKATOS, MÁRIA (1984) A nagyadagú NPK-műtrágyázás hatása a talaj felvehető NPK készletének változására meszes homoktalajon, fűszerpaprika-tartamkísérletben. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 207-213. ISSN 0002-1873

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1984) EGB/FAO Szimpózium. Genf, 1983. január 17-21. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 620-625. ISSN 0002-1873

LESZTÁK, MARIANN (1984) Buzás István (Szerk.): A növénytáplálás zsebkönyve (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 635-636. ISSN 0002-1873

Le, Tien Voung (1984) Über N-fache dekomposition einer relation im Coddschen relationenmodell. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 31. pp. 95-113. ISSN 0133-7459

LÁNG, ISTVÁN (1984) Homoktalajok termőképességének fokozása. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 145-158. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ (1984) A Jugoszláv Talajtani Társaság VII. Kongresszusa. Pristina, 1984. június 5-8. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 626-628. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ (1984) R. Kastori: Az elemek szerepe a növények táplálásában (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 641-642. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and SIMONNÉ SARKADI, LÍVIA and HIDVÉGI, MÁTÉ (1984) A NPK-műtrágyázás hatása az őszi rozs és a triticale szemtermésének néhány beltartalmi jellemzőjére. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 391-402. ISSN 0002-1873

M

MAKLED, F.M.A. (1984) A homoktalajok javításának néhány módszere Egyiptomban az Asszuáni Gát felépítése után. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 326-330. ISSN 0002-1873

Makó, Csaba (1984) Automation, Workers' Needs and Work Content in Hungary. In: Automation and Work Design. North-Holland Publishing Company, Amsterdam, pp. 290-311. ISBN 0-444-87538-7

Makó, Csaba (1984) Organizational Innovation and the Social Conditions of the Labour Process. In: Work organization, incentive systems and effort bargaining in different social and national context. Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main, pp. 34-52.

Makó, Csaba (1984) A bürokratikus és a kvázi-bürokratikus kontroll a munkafolyamatban. Szociológia (1-2). pp. 25-43. ISSN 0133-3461

Marx, György (1984) Magyar iskolai számítógép. MAGYAR TUDOMÁNY, 29 (12). pp. 1002-1003. ISSN 0025-0325

Marx, György (1984) Törekvés az anyag egységes elméletére. FIZIKAI SZEMLE, 34 (7). pp. 248-254. ISSN 0015-3257

Marx, György and Ogborn, John and Tasnádi, Péter (1984) Miért nyúlik a gumi? FIZIKAI SZEMLE, 34. (4.). pp. 113-117. ISSN 0015-3257

Meskó, Attila (1984) A Nemzetközi Poláris Évek és a Nemzetközi Geofizikai Év. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 108 (4). pp. 333-338. ISSN 0015-5411

Monok, István (1984) Baranyai Decsi János magyar históriája (1592–1598). HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 5 (3-4). pp. 28-29. ISSN 0209-4800

Monok, István (1984) Demény Lajos: Bethlen Gábor és kora. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 5. (3-4.). p. 49. ISSN 0209-4800

Monok, István (1984) A szegedi alsóvárosi ferences rendház történetéhez, 1533-1644. SOMOGYI-KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1984. pp. 183-186. ISSN 0133-7106

Muniz, E. and Fonfria, M. and Bragado, M. (1984) Software developed in Cuba for data processing on minicomputers. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 31. pp. 45-50. ISSN 0133-7459

MÁRTON, ÁRPÁD (1984) Gyengén savanyú homoktalaj termékenységének növelése tarlón visszamaradt szalmatrágyával. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 195-198. ISSN 0002-1873

MÁRTON, ÁRPÁD (1984) Westsik Vilmos emlékülés. Nyíregyháza, 1983. június 16-17. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 323-325. ISSN 0002-1873

Mócsy, András (1984) Lateinische Cognomina als Geschichtsquelle: zwei Typen der provinzialrömischen Kultur. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 36. pp. 197-222. ISSN 0001-5210

N

Niederhauser, Emil (1984) Fischer, Holger: Politik und Geschichtswissenschaft in Ungarn (könyvismertetés). AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 26 (1-2). pp. 306-307. ISSN 0002-1105

Niederhauser, Emil (1984) A dicső múlt - mítosz és realitás. VILÁGTÖRTÉNET, 6 (1). pp. 74-83. ISSN 0083-6265

Németh, G. Béla (1984) The refuge of poetry Radnóti Miklós: Forced march. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 26. pp. 393-401. ISSN 0567-7661

O

OSZTOICS, ANDRÁSNÉ (1984) Foszforszorpció vizsgálata homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 228-232. ISSN 0002-1873

P

Pach, Zsigmond Pál (1984) Közélet és társadalomtudomány. MAGYAR TUDOMÁNY, 91 (9). pp. 649-651. ISSN 0025-0325

Padisák, Judit (1984) The algal flora and phytoplankton biomass of the Hungarian part of Lake Fertő I.: Rákosi-bay. BFB-BERICHT, 51. pp. 17-29. ISSN 0257-3105

Padisák, Judit and G.-Tóth, László and Vörös, Lajos (1984) Anabaenopsis raciborskii Wolosz. bloom in Lake Balaton in the summer and autumn of 1982. BFB-BERICHT, 51. pp. 77-81. ISSN 0257-3105

Padisák, Judit and Rajczy, Miklós and Páricsy-Komáromy, Zsuzsa and Hazslinszky, Tamás (1984) Experiments on algae and mosses developing around different lamps in the cave "Pál-völgyi-barlang". In: Nemzetközi Lámpaflóra Kollokvium = International Colloquium on Lamp Flora = Internationales Kolloquium für Lampenflora, 1984. október 10-13., Budapest, Hungary.

Papp, Ferenc (1984) Magyar nyelvoktatás és az iskolai számítógépek. MAGYAR NYELVŐR, 108 (1). pp. 83-89. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc and Füredi, Mihály (1984) Primenenie ÉVM v izučenii leksiki vengerskogo âzykâ. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 87 (2). pp. 409-414. ISSN 0029-6791

Petrányi, Gyula (1984) Markusovszky szellemének idézése a 3 évezred küszöbén. ORVOSI HETILAP, 125 (25). pp. 1487-1492. ISSN 0030-6002

Pintér, László (1984) Magyarország recens puhatestűinek revideált katalógusa (Mollusca). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 79-90. ISSN 0134-1243

Podani, János and Varga, András (1984) Bugát Pál a malakológus. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 75-77. ISSN 0134-1243

Polner, Gábor and Dorgai, László and Orosz, László (1984) PMAP, PMAPS - DNA PHYSICAL MAP CONSTRUCTING PROGRAMS. Nucleic Acids Research, 12 (1). pp. 227-236. ISSN 0305-1048 (print), 1362-4962 (online)

Purger, Jenő and Mikes, Mihály (1984) Naselje zglavkara u gnezdima seoske laste : Hirundo rustica L. In: Naučni podmladak - Zbornik radova studenata prirodno-matematičkih fakulteta Jugoslavije, 1984.04.00-1984.04.00, Rovinj.

Purger, Jenő and Mikes, Mihály (1984) Prikaz rezultata osmatranja ornitofaune Fruške gore. In: Zbornik studentskih radova, 1984.00.00-1984.00.00, Novi Sad.

Pécsi, Márton (1984) Az NDK Nemzeti Atlasza. (Szerk.: E. Lehmann.) Herausgegeben von der Akademie der Wissenschaften der DDR in Zusammenarbeit mit dem VEB Hermann Haack, Geographische-Kartographische Anstalt Gotha/Leipzig 1981. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 108 (2). pp. 161-162. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1984) Létezik-e egymillió évesnél idősebb valódi lösz? FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 33 (4). pp. 347-357. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1984) Magyarország domborzati formáinak minősítése = Assessment of Landforms in Hungary. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 108 (2). pp. 81-94. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1984) A földrajzi környezet értelmezése és a környezeti hatások értékelése a gazdaságfejlesztés szolgálatában. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 108 (4). pp. 309-313. ISSN 0015-5411

R

RAJKAI, KÁLMÁN (1984) A talaj kapilláris vezetőképességének számítása a pF-görbe alapján. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 50-62. ISSN 0002-1873

ROMÁNY, PÁL (1984) Dr. Romány Pál az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottsága első titkárának üdvözlő beszéde. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 142-144. ISSN 0002-1873

Radó, P. (1984) On the semantics of description languages. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 31. pp. 51-61. ISSN 0133-7459

Rajczy, Miklós and Padisák, Judit and Páricsy-Komáromy, Zsuzsa (1984) Flora in the lamp-areas of the caves near Lillafüred. In: Nemzetközi Lámpaflóra Kollokvium = International Colloquium on Lamp Flora = Internationales Kolloquium für Lampenflora, 1984. október 10-13., Budapest, Hungary.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1984) [Bevezető]. In: Hortus Musarum : egy irodalmi társaság emlékei. Studium. A Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-grafikai tanszékének kiadványai . Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, pp. 5-10.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1984) Dévai Mátyás egy ismeretlen levele? DIAKONIA: EVANGÉLIKUS SZEMLE : A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA, 6 (1). pp. 17-23. ISSN 0139-1593

Ritoókné Szalay, Ágnes (1984) Hortus Musarum : egy irodalmi társaság emlékei. Studium . Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest. ISBN 963-0 1-5163-4

Ritoókné Szalay, Ágnes (1984) Régi Magyarországi Nyomtatványok II. 1601–1635. [Recenzió]. MAGYAR TUDOMÁNY, 29(91). pp. 734-736. ISSN 0025-0325

Ritoókné Szalay, Ágnes (1984) A wittenbergi egyetem magyarországi promoveáltjai a 16. században. In: Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből : Luther Márton születésének 500. évfordulójára. Magyarországi Evangélikus Egyház, Budapest, pp. 222-239.

Rozs, Gy. and Kövics, György (1984) Magkórtani vizsgálatok fehér- és sárgavirágú csillagfürt (Lupinus albus, L. luteus) fajtáknál. NÖVÉNYVÉDELEM, 20 (3). pp. 117-123. ISSN 0133-0829

Rékási, József (1984) Mátra Múzeum Mallophaga gyűjteménye I. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 23-47. ISSN 0134-1243

Réti, Pál (1984) A keménykedő software. HVG, 1984 (26.máj). pp. 58-60.

S

SANDU, G. and DRACEA, M. and MLADIN, M. and BOBOCEA, D. and MIHAESCU, N. (1984) A komplex talajjavítás és a N-műtrágyázás hatása a szántóföldi növények hozamára a Román Síkság sós és szódás szikes talajainak intenzív művelése során. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 331-334. ISSN 0002-1873

SARKADI, JÁNOS and BALLA, ALAJOSNÉ and MIKLAYNÉ TÜDŐS, ESZTER (1984) Műtrágyázási tartamkísérletek eredményei mezőföldi mészlepedékes csernozjom talajon I. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 355-374. ISSN 0002-1873

SHALABY, M.H. and KÁDÁR, IMRE (1984) A foszfor- és cinktrágyázás közötti kölcsönhatások vizsgálata meszes homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 261-267. ISSN 0002-1873

SHALABY, M.H. and KÁDÁR, IMRE (1984) A kálium és bór közötti kölcsönhatások vizsgálata napraforgó jelzőnövénnyel, meszes homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 275-280. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, PÁL and FEKETE, JÓZSEF (1984) A lápföldes homokjavítás értékelése. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 199-206. ISSN 0002-1873

SVÁB, JÁNOS (1984) Korrelációs ellipszis alkalmazása és szerkesztése. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 105-124. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1984) 75 éve volt az I. Nemzetközi Agrogeológiai Értekezlet. Budapest, 1909. április 14-24. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 289-322. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1984) Szabolcs István előszava a MAE Talajtani Társaság Vándorgyűlése cikkeihez. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). p. 141. ISSN 0002-1873

SZABÓ, S. ANDRÁS (1984) Radioaktivitási viszonyok a talaj-növény relációban. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 594-606. ISSN 0002-1873

SZEGI, JÓZSEF (1984) Pántos György 60 éves. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 353-354. ISSN 0002-1873

SZEMES, IMRE and LÁSZTITY, BORIVOJ and KÁDÁR, IMRE (1984) A talaj K-ellátottsága és termékenysége közötti összefüggés vizsgálata kukorica-monokultúrában. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 253-260. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1984) Elsődleges szilikátásványok a talajokban. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 545-562. ISSN 0002-1873

SZÉKELY, GÁBOR (1984) H. J. Gold: Mathematical Modeling of Biological Systems (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 632-634. ISSN 0002-1873

Saliga, V. and Karabutov, N. and Chernogorov, A. and Hadrevi, I. (1984) Построение адаптивных рекурсивных фильтров для решения задач сглаживания и прогнозирoвания в системах управления = The construction of adaptive recursive filters for the solution of problems of glueing and prognosis in control systems = Adaptív rekurzív szűrők konstruálása az irányítási rendszerekben előforduló előrebecslési és szintézis problémákra. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 31. pp. 63-76. ISSN 0133-7459

Simonovits, Miklós and T. Sós, Vera (1984) On restricted colourings of Kn. COMBINATORICA, 4 (1). pp. 101-110. ISSN 0209-9683

Solti, Béla (1984) A Mátra Múzeum madártani gyűjteménye I. (Pátkai gyűjtemény). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 149-165. ISSN 0134-1243

Solti, Béla and Varga, András (1984) A Mátra-hegység hüllő faunája. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 129-140. ISSN 0134-1243

Szabadváry, Ferenc (1984) Mengyelejev és periódusos rendszere : Megemlékezés születésének 150. évfordulójáról. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 39 (9). pp. 407-411. ISSN 0025-0163

Szentmártoni Szabó, Géza (1984) Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 6 (3-4). pp. 69-70. ISSN 0209-4800

Szentmártoni Szabó, Géza (1984) Janus Pannonius. Magyarországi humanisták. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 6 (3-4). pp. 78-79. ISSN 0209-4800

Szigeti, Jenő (1984) A note on reflective subcategories defined by partial algebras. COMMENTATIONES MATHEMATICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE, 25 (2). pp. 319-323. ISSN 0010-2628

Szász, András and Kojnok, J. and Kertész, L. and Paál, Zoltán and Hegedűs, Z. (1984) The process of formation of amorphous Ni-P Layers made by electroless deposition. THIN SOLID FILMS, 116 (1-3). pp. 279-286. ISSN 0040-6090

Szőcs, József (1984) Aknázómoly adatok a Duna-Tisza közéről. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 69-73. ISSN 0134-1243

Sáringer, Gyula (1984) Relationship between the photoperiod and the diapause of endo-parasites of Athalia-rosae L. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 33 (1-2). pp. 57-58. ISSN 0001-513X

Sőtér, István (1984) Madách Imre. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 26 (3-4). pp. 317-337. ISSN 0567-7661

T

TATÁR, LÁSZLÓNÉ and KLENCZNER, IMRE (1984) Különböző meszezőanyagok hatása a gyengén savanyú homoktalajok termékenységére. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 189-194. ISSN 0002-1873

TIMÁR, ÉVA (1984) Nitrogén-körforgalom a bioszférában. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 563-584. ISSN 0002-1873

TORNYI, LÁSZLÓ (1984) A földértékelés helyzete Bács-Kiskun megyében. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 233-236. ISSN 0002-1873

Taraba, István and Gál, György and Petrányi, Gyula (1984) Dialízis kezelés a beteg otthonában. ORVOSI HETILAP, 125 (15). pp. 871-876. ISSN 0030-6002

Tarján, Imre (1984) Fizika és orvostudomány. FIZIKAI SZEMLE, 34 (2). pp. 66-67. ISSN 0015-3257

Tarnai, Andor (1984) Bél Mátyás (1684–1749). In: Bél Mátyás Hungariából Magyarország felé (1713-1746). Magyar ritkaságok . Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, pp. 5-33.

Tarnai, Andor (1984) Bél Mátyás és a magyar nyelv- és irodalomtudomány. Irodalomtörténet, 66. pp. 817-831.

Tarnai, Andor (1984) Lateinische Lyrik in Ungarn im 16–17. Jahrhunderten. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 26. pp. 233-242.

Tarnai, Andor (1984) Mátrai László (1910–1984). Irodalomtörténeti Közlemények, 88. pp. 263-264.

Tarnai, Andor (1984) Tudóslevelezések a XVII–XVIII. században. In: A magyarországi értelmiség a XVII–XVIII. században. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, pp. 118-126.

TÓTHNÉ SURÁNYI, KLÁRA (1984) A foszforadagolás hatásának vizsgálata szölőültetvényekben, karbonátos homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 217-222. ISSN 0002-1873

TÖLGYESI, GYÖRGY and BOKORI, JÓZSEF (1984) Nemzetközi összehasonlító mikroelem-analízisek növényi és állati eredetű anyagokban. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 607-614. ISSN 0002-1873

TÖLGYESI, GYÖRGY and VASS, ANNA (1984) Bazidiumos nagygombák, valamint magvas növények ásványianyag-tartalmának összehasonlító vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 125-138. ISSN 0002-1873

Tóth, A. (1984) System desing technology. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 31. pp. 77-94. ISSN 0133-7459

Tüskés, Gábor (1984) Skulpturen voll Rhythmus: Die Kunst von András Ősze. DAS MUNSTER: ZEITSCHRIFT FUR CHRISTLICHE KUNST UND KUNSTWISSENSCHAFT, 37 (3). pp. 222-223. ISSN 0027-299X

Tüskés, Gábor (1984) A barokk kori szenttisztelet rétegei. In: Történeti antropológia : Az 1983. április 18-19-én tartott tudományos ülésszak előadásai. Antropológiai írások (8-10). MTA Néprajzi Kutatócsoport, Budapest, pp. 138-151. ISBN 963-7761-81-0

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1984) Die barockzeitliche Verehrung des Hl. Johannes von Nepomuk in Ungarn anhand der Freiplastiken. In: Internationale Tagung für Bildstock- und Flurdenkmalforschung in Linz 11.10. - 14.10. 1984. Landesinstitut für Volksbildung und Heimatpflege in Oberösterreich, Linz, pp. 3-12.

U

Ujfalussy, József (1984) Bartha Dénes, a magyar zenetörténet kutatója. MAGYAR ZENE, 25 (2). pp. 195-206. ISSN 0025-0384

V

Varga, András (1984) Adatok a bulgáriai Târgoviste környékének Mollusca faunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 9. pp. 109-114. ISSN 0134-1243

Vastag, Gyula (1984) Inventory Models. In: Proceedings of the Third International Symposium on Inventories, 1984, Budapest.

Vu, Duc Thi (1984) Remarks on closure operations. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 30. pp. 73-88. ISSN 0133-7459

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1984) Magyarországi homoktalajok vízgazdálkodási problémái. Agrokémia és talajtan, 33 (1-2). pp. 159-169. ISSN 0002-1873

Várkonyi, Miklós and Fleischer, Tamás (1984) Magyar tervezők regionális terve az algériai Skikdában: I. Társadalmi-gazdasági háttér, felépítés és helyzetértékelés. VÁROSÉPÍTÉS, 20 (2). pp. 27-29. ISSN 0505-0294

Várkonyi, Zsolt (1984) A szoftvermérnöki tevékenység Magyarországon. Információ és Elektronika, 19 (6). pp. 303-307.

Vértesy, Gábor (1984) A new optical method for determining stripe domain width. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 17 (4). L65-L68. ISSN 0022-3727

Z

ZENTAY, TIBOR and BIDLÓ, GÁBOR (1984) A Duna-Tisza közi homoktalajok és fekvő kőzeteik talajásványtani és kémiai vizsgálata III. Agrokémia és talajtan, 33 (3-4). pp. 487-500. ISSN 0002-1873

Zoltán, András (1984) Megjegyzések az orosz Drakula-történet keletkezéséhez. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 30. pp. 149-164. ISSN 0015-1785

É

É. Kiss, Katalin and Papp, Ferenc (1984) A dz és a dzs státusához a mai magyar fonémarendszerben. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 15 (1). pp. 151-160. ISSN 0569-1338

Н

Но, Thuan and Le, Van Bao (1984) Translations of relational schemas. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 30. pp. 7-36. ISSN 0133-7459

This list was generated on Mon Jul 22 12:23:39 2024 CEST.