REAL

Items where Year is 1987

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Е
Number of items: 242.

A

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN, SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA (1987) A Szerkesztő Bizottság közleménye. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Abonyiné Palotás, Jolán (1987) Nyitrai Ferencné: Prioritások gazdaságunk fejlesztésében. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 107-108. ISSN 0237-7683

Andorka, Rudolf (1987) Gazdasági nehézségek - gazdasági reform - társadalmi hatások és előfeltételek. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 34 (11). pp. 1361-1369. ISSN 0023-4346

Angelova, G. (1987) Циклические и ршиклические схемы реляционных бнз ппнных = Cyclic and acyclic relational database schemes = Ciklikus és aciklikus relációs adat-bázis sémák. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 36. pp. 5-29. ISSN 0133-7459

B

BACZÓ, GÁBORNÉ (1987) Zavaró hatások vizsgálata ammóniumlaktátos talajkivonatok kalciumtartalmának meghatározásánál. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Bacsa, István and Bondár, István and Meskó, Attila (1987) Szeizmikus attributumok számítása. MAGYAR GEOFIZIKA, 28 (2-3). pp. 53-74. ISSN 0025-0120

Bakonyi, Géza and Bakonyiné Ficzkó, Ildikó and Borsos, Márta and Gábor, Kálmánné and Kokas, Károly and Monok, István (1987) Társadalomtudományok. Bibliográfiai kalauz / József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára (1). József Attila Tudományegyetem (JATE), Szeged. ISBN 963-481-622-3

Balázs, Mihály and Monok, István (1987) Történetírók Báthory Zsigmond udvarában (Szamosközy István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről). In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 249-262. ISBN 963-281-796-6

Bankovics, Attila (1987) Két új gerinces faj az Aggteleki Nemzeti Park faunájában. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 105-106. ISSN 0134-1243

Barsi, Béla (1987) A cardiopulmonális reanimáció lehetőségei és határai a mentőgyakorlatban = Poddibilities and limits of carfiopulmonary reanimation in the ambulance practice. MAGYAR MENTÉSÜGY, 7 (2). pp. 69-77. ISSN 0209-7060

Barta, Györgyi (1987) A termelés térbeli szétterjedése és a szervezet területi centralizációja a magyar iparban. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 5-18. ISSN 0237-7683

Barta, Györgyi and Stöhr, Walter B. (1987) A területfejlesztési stratégiák változó külső feltételei és új koncepciói. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 96-112. ISSN 0237-7683

Bartke, István (1987) A területi hatékonyság és jövedelemtermelő képesség változásának számítása az iparban. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 3-22. ISSN 0237-7683

Bartók, Mihály and Pálinkó, István and Molnár, Árpád (1987) Ring opening of alkyl-substituted cyclopropanes in the presence of hydrogen on copper. Journal of the Chemical Society, Chemical Communications, 1987 (12). pp. 953-954. ISSN 0022-4936

Baráth, Etele (1987) Egy térszerkezeti modell : Elvi, módszertani vázlat a települések rendszerének elemzéséhez. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 23-44. ISSN 0237-7683

Belin, E. and Traverse, A. and Szász, András (1987) Densities of states in amorphous Ni-P alloys. Influence of medium-range over. JOURNAL OF PHYSICS F- METAL PHYSICS, 17. pp. 1913-1923. ISSN 0305-4608

Beluszky, Pál (1987) Településpolitikai viták után – cselekvés közben – új vizsgálódások előtt. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 76-86. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál (1987) A Tér és Társadalom kérdése – a tanácsi gazdálkodásról. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 77-78. ISSN 0237-7683

Benedek, Ottó and Zay, Andrea (1987) Adatok a Heves megyei Észak-Tarnavidék flórájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 19-20. ISSN 0134-1243

Benkő, János (1987) Algoritmus a járatszerkesztési probléma számításigényének csökkentésére. ANYAGMOZGATÁS-CSOMAGOLÁS, 32 (5). pp. 134-136. ISSN 0003-6242

Biskup, Joachim and Rasch, Uwe (1987) The equivalence problem for relational database schemes. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 36. pp. 49-78. ISSN 0133-7459

Bondár, Mária (1987) Későrézkori kemence Esztergom-Diósvölgyben | Spätkupferzeitliche Ofen in Esztergom-Diósvölgy. Communicationes Archeologicae Hungariae. pp. 31-44. ISSN 0231-133X

Bondár, Mária (1987) Újabb adatok a későrézkori badeni kultúra temetkezéseihez | Neuere Beiträge zu Bestattungen der Badener Kultur. Zalai Múzeum, 1. pp. 47-58.

Bonn, D. A. and Greedan, J. E. and Stager, C. V. and Kamarás, Katalin (1987) Far-Infrared Conductivity of the High-T(C) Superconductor YBa(2)Cu(3)O(7). PHYSICAL REVIEW LETTERS, 58 (21). pp. 2249-2250. ISSN 0031-9007

Bonn, D. A. and Greedan, J. E. and Stager, C. V. and Kamarás, Katalin (1987) Far-infrared measurement of the gap of the high-T(C) superconductor La(1.85)Sr(0.15)CuO(4)-chi. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS, 35 (16). pp. 8843-8845. ISSN 1098-0121

Borzsák, István (1987) Angyal Dávid "Emlékezései" és a hazai klasszika-filológia története. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 33 (2). pp. 215-217. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1987) Fabius Pictor redivivus. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 33 (2). pp. 135-143. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1987) A klasszikus tyrannos-kép keleti (perzsa) előzményei. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 33 (2). pp. 97-103. ISSN 0003-567X

Burger, Kálmán and Véber, Margit and Sipos, Pál Miklós and Galbács, Zoltán and Horváth, István and Szepesi, Gábor and Takácsi Nagy, Géza and Siemroth, Jürgen (1987) A vinkrisztin kalcium-, magnézium- és cinkion-koordinációja. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 93 (3). pp. 112-116. ISSN 0025-0155

Burosch, G. and Demetrovics, János and Katona, Gyula (1987) The Poset of Closures AS A Model of Changing Databases. ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS, 4 (2). pp. 127-142. ISSN 0167-8094

Buschmann, Ferenc (1987) Újabb adatok Jászberény és környéke nagylepkéinek ismereté­hez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 69-70. ISSN 0134-1243

Bánlaky, Pál (1987) Kisvárosaink – A településhálózat köztes helyzetében (Előtanulmány és hipotézis). Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 31-45. ISSN 0237-7683

Bárd, Károly (1987) A büntető hatalom megosztásának buktatói : Értekezés a bírósági tárgyalás jövőjéről = Probleme der Teilung der Strafmacht : Eine Abhandlung über die Zukunft der Gerichtsverhandlung. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. ISBN 963-222-012-9

Bóna, István (1987) Javarézkori aranyleleteinkről : Fejezetek a magyar ősrégészet múlt századi-századeleji történetéből = Über die Goldfunde aus der Hochkupferzeit. A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI, 18. pp. 21-81. ISSN 0237-9589

Bőhm, Antal (1987) A helyi hatalom és a lakossági részvétel esélyei. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 17-30. ISSN 0237-7683

C

Chikán, Attila and Vastag, Gyula (1987) Analysis of a Multi-Echelon Production-Inventory System with Random Supply. ENGINEERING COSTS AND PRODUCTION ECONOMICS, 12 (1-4). pp. 275-281. ISSN 0167-188X

Csatári, Bálint (1987) P. J. Cloke–C. C. Park: Falusi erőforrások feltárási lehetőségei. Tér és Társadalom, 1 (1). p. 118. ISSN 0237-7683

Csatári, Bálint (1987) Új, csoportos falusi települések Bács-Kiskun megyében. Beszámoló egy kecskeméti tanácskozásról. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 113-115. ISSN 0237-7683

Csefkó, Ferenc (1987) Egy tanácskozás margójára (Bihari emlékülés, Pécs). Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 113-117. ISSN 0237-7683

Cseh-Szombathy, László (1987) A rokonság szerepe a mai társadalomban. MAGYAR TUDOMÁNY, 94 (5). pp. 348-358. ISSN 0025-0325

Czajlik, Péter (1987) Adatok három ritka denevér faj észak magyarországi előfordulásához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 129-132. ISSN 0134-1243

Czajlik, Péter (1987) The description of Talpa romána ehiki п. subsp., and the biometrical analysis of skull measurements = A Talpa romana ehiki n. subsp. leírása, koponya méreteinek biometriai elemzése. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 133-157. ISSN 0134-1243

D

DARAB, KATALIN (1987) Nemzetközi Szimpózium a szolonyec talajok tulajdonságairól és hasznosításáról. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and CSILLAG, JULIANNA (1987) Kalciumszulfát tartalmú anyagok oldódásának vizsgálata és számítása számítógépes modellel. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1987) A szolonyec talajok kémiai tulajdonságai és meghatározásuk módszerei. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Demidenko, V. S. and Szász, András and Aysawi, M. A. (1987) On the Model Calculation of the Excitonic-Like States and Their Possible Role in Autocatalytic Processes. PHYSICA STATUS SOLIDI, 140. pp. 121-126. ISSN 0031-8957

Duró, Annamária (1987) Szenti Tibor: Parasztvallomások. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 118-120. ISSN 0237-7683

DÖMSÖDI, JÁNOS (1987) Változások a tőzeglápokon. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

E

ELEK, ÉVA and DEBRECZENI, BÉLÁNÉ (1987) W. BERGMANN: A kultúrnövények táplálkozási zavarai - Kialakulás, látható és analitikai diagnózis (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

EMTSEV, V.T. (1987) SZEGI JÓZSEF (Szerk.): Proceedings of the 9th International Symposium on Soil Biology and Conservation of the Biosphere (Könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Endes, Mihály (1987) A Gyöngyös-Tarna hordalékkúp-síkság gerincesállat-világa. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 107-117. ISSN 0134-1243

Endes, Mihály (1987) A Mátra és a Mátra-alja halfaunája. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 81-85. ISSN 0134-1243

Endes, Mihály (1987) A Tápió-Galga-Zagyva hordalékkúp-síkság gerincesállat-világa. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 119-127. ISSN 0134-1243

Engel, Pál (1987) Temetkezések a középkori székesfehérvári bazilikában. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA, 121 (4). pp. 613-637. ISSN 0039-8098

Enyedi, György (1987) Köszöntjük az olvasót! Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 3-4. ISSN 0237-7683

Erdős, Pál and Sárközy, András and T. Sós, Vera (1987) Problems and results on additive properties of general sequences, III. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 22 (1-4). pp. 53-63. ISSN 0081-6906

Erdős, Péter and Katona, Gyula (1987) A 3-part Sperner theorem. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 22. pp. 383-393. ISSN 0081-6906

Erdősi, Ferenc (1987) Területi érdek és a vasúti közlekedés. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 46-65. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (1987) Területi és ágazati érdekek a szocialista közlekedéshálózat alakulásában. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 45-60. ISSN 0237-7683

F

FEKETE, JÓZSEF and SZALAI, GYÖRGY (1987) A melioráció hatásának vizsgálata szikes, réti és öntés talajokon. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1987) A talajsavanyúság formáinak és a talaj sav-bázis pufferoló hatásának értelmezése. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Falusné Szikra, Katalin (1987) Bérarányaink a nemzetközi összehasonlítás tükrében. MAGYAR TUDOMÁNY, 32 (2). pp. 89-102. ISSN 0025-0325

Falusné Szikra, Katalin (1987) Hungarian wage relations: an international comparison. ACTA OECONOMICA, 38 (1-2). pp. 61-77. ISSN 0001-6373

Falusné Szikra, Katalin and Molnárné Venyige, Júlia (1987) A nyugdíjas kutatók munkakörülményeiről. MAGYAR TUDOMÁNY, 32 (10). pp. 798-804. ISSN 0025-0325

Faragó, László (1987) A területfejlesztés fogalmáról. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 6-16. ISSN 0237-7683

Fleischer, Tamás (1987) Az aprófalvakban élő fiatalok közege és kilátásai. IFJÚSÁGI SZEMLE, 7 (3). pp. 69-81. ISSN 0230-2446

Fleischer, Tamás (1987) Érdekeltség és vállalati struktúra. SZAKSZERVEZETI SZEMLE, 16 (2). pp. 23-29. ISSN 0133-2813

Fonfria Atan, M. and Bragado Bretana, M.E. (1987) About a methodology to select a DBMS. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 36. pp. 31-47. ISSN 0133-7459

Fülöp, Mihály (1987) The Berlin (Potsdam) Conference and European Peace. KÜLPOLITIKA : A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA (SP). pp. 133-147. ISSN 0238-2938

Fűköh, Levente (1987) Megemlékezés Andreánszky Gáborról (1895-1967). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 5-6. ISSN 0134-1243

Fűköh, Levente (1987) A Rejtek I.-kőfülke és a Petényi-barlang (Bükk-hegység) Mollusca faunájának malakosztratigráfiai vizsgálata. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 9-13. ISSN 0134-1243

G

Gesztelyl, Ernő (1987) A mathematical theory of processors I. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 37. pp. 21-61. ISSN 0133-7459

Glatz, Ferenc and Benda, Kálmán (1987) Egy történész életútja. FORRÁS : SZÉPIRODALMI, SZOCIOGRÁFIAI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 19 (5). pp. 1-14. ISSN 0133-056X

Goetze, B. and Nehrlich, W. (1987) Scaling of random variables and arrangement problems in layout design. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 37. pp. 63-96. ISSN 0133-7459

Györffy, György (1987) A steppei nomádoktól a magyar államig. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 30 (4). ISSN 0040-9634

H

H. Gyürky, Katalin (1987) Mittelalterliche Glasfunde aus dem Vorhof des Königlichen Palastes von Buda. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 39 (1/2). pp. 47-68. ISSN 0001-5210

H. Gyürky, Katalin (1987) A középkori Buda Szent István külvárosa a régészeti kutatások tükrében. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 114-11 (1). pp. 62-79. ISSN 0003-8032

Ha, Hoang Hop (1987) Pess - A prolog expert system shell using inexact reasoning. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 37. pp. 117-124. ISSN 0133-7459

Hajdú, Péter (1987) Budenz-problémák. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 89. pp. 125-166. ISSN 0029-6791

Hajdú, Zoltán (1987) Vonzáskörzetkutatás a felszabadulás előtti magyar földrajztudományban. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 87-95. ISSN 0237-7683

Heppes, A. (1987) On the destiny of translates of a domain. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 36. pp. 93-97. ISSN 0133-7459

Herr, S. L. and Kamarás, Katalin and Porter, C. D. (1987) Optical properties of La(1.85)Sr(0.15)CuO(4) - Evidence for strong electron-phonon and electron-electron interactions. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER, 36 (1). pp. 733-735. ISSN 0163-1829

Holl, Imre (1987) Zinn im spätmittelalterlichen Ungarn (Einige historische Angaben und Funde). ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 39. pp. 313-336. ISSN 0001-5210

Holl, Imre (1987) A budai várpalota egy középkori rétegsorának elemzése. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (114-11). pp. 183-198. ISSN 0003-8032

Horváth, Attila (1987) Hexen in Ungarn : (Hexenprozesse in Ungarn 1529-1768 / veröffentlicht durch Ferenc Schram. -Budapest : Akadémiai Kiadó, 1970 (B. I-II.), 1982 (B. III.)). JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 2 (2). pp. 134-135. ISSN 0237-7284

Horváth, Gyula (1987) Gian Franco Elia: A szocialista város. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 119-120. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (1987) Területi termelési komplexumok Dél-Közép-Bulgáriában (R. Najdenova szerk.). Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 120-121. ISSN 0237-7683

Horváth, János (1987) Frisnyák Sándor: Történeti földrajz. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 120-121. ISSN 0237-7683

Hwang, F. K. and T. Sós, Vera (1987) Non-adaptive hypergeometric group testing. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 22. pp. 257-263. ISSN 0081-6906

Húbert, Ildikó (1987) Sóvári Soós Kristóf (1566–1620). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (5-6). pp. 617-626. ISSN 0021-1486

I

IZSÁKI, ZOLTÁN (1987) A nitrogéntrágyázás hatása a cukorrépára. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Illés-Almár, Erzsébet and Almár, Iván and Bencze, P. and Horváth, A. (1987) Investigation of the thermosphere-ionosphere interaction by means of the neutral post-storm effect,. Advances in Space Research, 7 (8). pp. 53-57. ISSN 0273-1177

Iványi, Antal (1987) On the d-complexity of words. ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EOTVOS NOMINATAE SECTIO COMPUTATORICA, 8. pp. 69-90. ISSN 0138-9491

J

Jakab, Ágnes (1987) Computing in Hungary: John von Neumann Society for Computing Sciences. Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Budapest.

Jancsó, Ferencné (1987) Számítógépes grafika a műszaki tervezésben. UVATERV Műszaki Közlemények, 19. pp. 67-70. ISSN 0133-3208

Jankovics, József (1987) Önéletírás és történeti hitelesség – művészet és valóság viszonyának kérdése a Bethlen Miklós-levelezés tükrében. In: Bethlen Miklós levelei. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 15-28.

Jármai, K. (1987) Recent research and development of polymer-concrete-steel composite structures. In: International Symposium on Composite Steel Concrete Structures, 1987.05.12-1987.05.14, Pozsony.

Jármai, Károly (1987) Számítógépi programcsomag minimális költségű aszimmetrikus szekrényszelvényű futódaruhidak tervezésére. In: VI. Anyagmozgatási Konferencia, 1987.07.01-1987.07.03, Miskolc.

K

K. Földessy, Mariann (1987) Adatok a Mátra-hegység Heteroptera faunájához I. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 47-52. ISSN 0134-1243

Kamarás, Katalin and Porter, C. D. and Doss, M. G. (1987) Excitonic Absorption and Superconductivity in YBa(2)Cu(3)O(7)-gamma. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 59 (8). pp. 919-922. ISSN 0031-9007

Katona, T. and Pálinkó, István (1987) The ZX 81 as an integrator. ACTA PHYSICA ET CHEMICA, 33. pp. 131-144. ISSN 0001-6721

Keresztury, Dezső (1987) A "Toldi szerelme" (tanulmány). PALÓCFÖLD, 21 (1). pp. 38-55. ISSN 0555-8867

Kerékfy, P. and Ruda, M. and Alexics, Gy. and Gál, A. and Kovács, K. and Lengyel, T. and Rákóczi, F. (1987) Lan based integrated hospital information system. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 36. pp. 99-103. ISSN 0133-7459

Kiss, Lajos (1987) Berrár Jolán - Károly Sándor (szerk.) : Régi magyar glosszárium. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 89 (1). pp. 219-225. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1987) Joachim Herrmann (szerk.) : Die Slawen in Deutschland. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 89 (1). pp. 251-253. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1987) Magyar helységnevek a Keleti-Kárpátokon túl. MAGYAR NYELVŐR, 111 (2). pp. 215-233. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1987) Paczolay Gyula: Magyar-észt-német--angol-finn-latin közmondások és szólások cseremisz és zürjén függelékkel. MAGYAR NYELVŐR, 111 (4). pp. 502-504. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1987) Tolna megye földrajzi nevei [Geographische Namen des Komitats Tolnau]. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 33. pp. 400-403. ISSN 0039-3363

Klaniczay, Tibor (1987) Hungaria és Pannonia a reneszánsz korban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 91-92 (1-2). pp. 1-19. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1987) Korszerű politikai gondolkodás és nemzetközi látókör Zrínyi műveiben. In: Irodalom és ideológia a 16-17. században. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 337-400.

Knapp, Éva and Tüskés, Gábor (1987) "Öltöztetve vagyon vörös bársonyba ...". Feldíszített katakombaszent ereklyék Magyarországon. In: Devóció és dekoráció. 18. és 19. századi kolostormunkák Magyarországon. Studia Agriensia (7). Dobó István Vármúzeum, Eger, pp. 25-44.

Kornai, András (1987) HUNGARIAN VOWEL HARMONY. In: PROCEEDINGS OF THE 6TH WEST COAST CONFERENCE ON FORMAL LINGUISTICS. CSLI Publications, Stanford (California), pp. 147-161. ISBN 0937073318

Kosáry, Domokos (1987) A 18. századi Magyarország - európai perspektívában. MAGYAR TUDOMÁNY, 32 (11). pp. 825-831. ISSN 0025-0325

Kovács, Teréz (1987) Generációs különbségek a szakszövetkezeti tagság körében (Egy kerekegyházi vizsgálat eredményei alapján). Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 49-62. ISSN 0237-7683

Kristó, Gyula (1987) Az Árpád-kor háborúi (Borosy András) (recenzió). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 100 (3). pp. 539-541. ISSN 0017-6540

Kristó, Gyula (1987) Árpád fejedelemutódai. ACTA HISTORICA (SZEGED), 84. pp. 11-21. ISSN 0324-6965

Krsmanović, Ljubica and Purger, J. J. (1987) Some small mammals from Doroslovo (west Bačka) with special reference to genus Apodemus. BULLETIN DU MUSÉUM D HISTOIRE NATURELLE DE BELGRADE - SÉRIE B SCIENCES BIOLOGIQUES, B 42. pp. 129-139. ISSN 0373-2134

Kubinyi, András (1987) A nagybirtok és jobbágyai a középkor végén az 1478-as Garai-Szécsi birtokfelosztás alapján = Der Grossgrundbesitz und seine hörigen im Spiegel der Garai-Szécsi Teilungsurkunde von 1478. A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI, 18. pp. 197-226. ISSN 0237-9589

Kuhl, J. and Serényi, Miklós and Gobel, E. O. (1987) BANDWIDTH-LIMITED PICOSECOND PULSE GENERATION IN AN ACTIVELY MODE-LOCKED GAAS-LASER WITH INTRACAVITY CHIRP COMPENSATION. OPTICS LETTERS, 12 (5). pp. 334-336. ISSN 0146-9592

KÁDÁR, IMRE (1987) A meszezés és műtrágyázás hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. II. Növényvizsgálati és tápanyagforgalmi elemzések. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and ELEK, ÉVA (1987) Összefüggés-vizsgálatok néhány talajtulajdonság, valamint a búza és kukorica jellemzői között. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and PUSZTAI, ANTAL and SULYOK, LAJOS (1987) A meszezés és műtágyázás hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. I. Talajvizsgálati- és terméseredmények. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

KÖVES-PÉCHY, KRISZTINA and BREZOVCSIKNÉ ANTAL, MÁRIA (1987) 2. Mikrobenökologischen Symposium. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Kákosy, László (1987) A magical amulet from Pusztaszabolcs. ALBA REGIA: ANNALES MUSEI STEPHANI REGIS: AZ ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1987 (23). pp. 241-242. ISSN 0324-542X

Köpeczi, Béla (1987) Baloldaliság, humanizmus, megújuló szocializmus. FILMKULTÚRA: FILMELMÉLETI ÉS FILMMŰVÉSZETI SZEMLE, 23 (1). pp. 40-43. ISSN 0015-1580

Köpeczi, Béla (1987) César de Saussure, Rákóczis Hofmann. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 29. pp. 297-303. ISSN 0567-7661

Köpeczi, Béla (1987) Introducing a new History of Transylvania. NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 28 (105). pp. 31-39. ISSN 0028-5390

L

LAL, P. and SINGH, H. and CHHIPA, B.R. (1987) Az öntözővíz minőségének hatása mustárnövények fejlődésére indiai szikes talajon. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Lackó, László (1987) Import avagy hazai (Válasz kísértet-ügyben). Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 61-66. ISSN 0237-7683

Lackó, László (1987) A területi fejlődés egységes értelmezése. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 67-75. ISSN 0237-7683

Le, Thanh Hai and Nguyen, Quang Minh (1987) The classes of languages can be identified in the limit from text presentations. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 37. pp. 97-116. ISSN 0133-7459

Le, Tien Vuong and Но, Thuan (1987) Retrieval from fuzzy database by fuzzy relational algebra. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 37. pp. 223-248. ISSN 0133-7459

LÁSZTITY, BORIVOJ (1987) A Jugoszláv Talajtani Társaság VIII. Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ (1987) A műtrágyázás hatása a triticale szárazanyag-felhalmozására és tápelemtartalmára. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ (1987) A műtrágyázás hatása az őszi búza tápelemtartalom-változására a tenyészidő folyamán. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and BICZÓK, GYULA (1987) A műtrágyázás hatása a triticale tápelemfelvételének dinamikájára. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Lőcs, Gyula (1987) Hol a hasznos hozam? Új Impulzus, 3 (1). p. 1.

M

MURÁNYI, ATTILA (1987) Hozzászólás KÁDÁR IMRE és ELEK ÉVA: "Összefüggés-vizsgálatok néhány talajtulajdonság, valamint a búza és a kukorica jellemzői között" című cikkéhez. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

MURÁNYI, ATTILA (1987) Savkezelés hatása a talajsavanyúság különböző formáira. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Makó, Csaba (1987) Az összehasonlító kutatások néhány módszertani problémája. Társadalomkutatás (2). pp. 72-77. ISSN 0231-2522

Makó, Csaba (1987) Enterprise councils in Hungary: Tools of management or tools of workers? Kosmas, Czechoslovak and Central European Journal. pp. 25-39.

Makó, Csaba and Gyekiczky, Tamás (1987) Szociológiai szempontok a munkafegyelem problémáinak elemzéséhez. Közgazdasági Szemle, 34 (5). pp. 562-576. ISSN 0023-4346

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1987) Can Taylorism be applied in Hungary? In: The Present Situation and Problems of Applied Industrial Sociology in the Countries of Eastern Europe and in the Federal Republic of Germany. Arbeitsgruppe für sozialwissenschaftliche Industrieforschung ASIF GmbH, Bielefeld, pp. 105-119. ISBN 3 925135 01 4

Marx, György (1987) Bölcsőnk az Univerzum. FIZIKAI SZEMLE, 37. (3.). pp. 94-99. ISSN 0015-3257

Matula, Vladimír and Niederhauser, Emil (1987) A Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság negyedszázada. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA, 121 (6). pp. 1199-1211. ISSN 0039-8098

Matyikó, Tibor (1987) A Heves-Borsodi dombság madárfaunájának alapvetése (1982-85). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 93-103. ISSN 0134-1243

Molnár, Kálmán and Baska, Ferenc and Székely, Csaba (1987) Fumagillin, an efficacious drug against renal sphaerosporosis of the common carp Cyprinus carpio. Diseases of Aquatic Organisms, 2 (3). pp. 187-190. ISSN 0177-5103 (print), 1616-1580 (online)

Monok, István (1987) Jankovich Miklós a gyűjtő és mecénás (1772–1846). HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). pp. 67-68. ISSN 0209-4800

Monok, István (1987) Két belgiumi Zrínyi-emlék. In: Zrínyi-dolgozatok 4. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 151-172.

Monok, István (1987) Levelek id. Szilágyi Ferenchez (1794–1826). HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). pp. 91-92. ISSN 0209-4800

Monok, István (1987) Tótfalusi Kis Miklós: Apologia Bibliorum. – A Biblia védelmezése. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). p. 163. ISSN 0209-4800

Monok, István (1987) Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703–1708. II. 1707–1708. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). p. 173. ISSN 0209-4800

Monok, István (1987) Zrínyi Miklós könyvtára és a többi horvátországi magángyűjtemény a 17. században. In: Adalékok a 16-20. századi magyar művelődés történetéhez. Országos Széchényi Könyvtár kiadványai (2). OSZK, Budapest, pp. 55-63. ISBN 963 200 032 3

Mucsi, János and Mucsi, László (1987) A Hajnóczy-barlang mikroklímájának hatása egészséges populáció légzésfunkcióira. BALNEOLÓGIA, GYÓGYFÜRDŐÜGY, GYÓGYIDEGENFORGALOM, 1987 (2). pp. 93-99. ISSN 0865-9222

Mócsy, András (1987) Még egyszer Attila sírjáról. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 114-15 (2). pp. 243-244. ISSN 0003-8032

Mócsy, András (1987) A dunai-balkáni térség romanizációja. VILÁGTÖRTÉNET, 9 (3). pp. 3-17. ISSN 0083-6265

Mócsy, András (1987) A felkelő pannonok római műveltsége. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 33 (1). pp. 1-8. ISSN 0003-567X

N

NOVÁK, JÁNOS (1987) A talajvízszint ingadozásának becslése klimatológiai adatok alapján Kecskemét-Katonatelepre. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Nagy, László and Burger, Kálmán and Kürti, Jenő and Mostafa, M. Ali and Korecz, László and Kiricsi, Imre (1987) A vas(III)ion cukortípusú ligandumokkal képzett komplexeiről. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 93 (7). pp. 289-293. ISSN 0025-0155

Nagy, László and Gajda, Tamás and Burger, Kálmán and Páli, Tibor (1987) A szaharóz különböző oxidációs állapotú mangánnal képzett komplexei. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 93 (5). pp. 193-199. ISSN 0025-0155

Negm, N. Z. and Watson, L. M. and Norris, P. R. and Szász, András (1987) The N6,7 soft x-ray emission spectra of paltinum-gold alloys. JOURNAL OF PHYSICS F- METAL PHYSICS, 17. pp. 2295-2301. ISSN 0305-4608

Negm, N. Z. and Watson, L. M. and Szász, András (1987) A soft x-ray investigation of the electronic states of metastable phases in Al-Ag alloys. JOURNAL DE PHYSIQUE (PARIS), 12. pp. 1033-1036. ISSN 0302-0738

Niederhauser, Emil (1987) Formirovanie finanszovogo Kapitala v Roszszii - Konec XIX V. - 1908 G. (A finánctöke Kialakulása Oroszországban a 19 sz végétől 1908-ig). AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTÖRTÉNETI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 29 (3-4). pp. 529-531. ISSN 0002-1105

Niederhauser, Emil (1987) Szocialno-ékonomicseszkoe Razvitie Roszszii : Szbornik sztatej k 100-letiju szo dnja rozsdenija Nikolaja Mihajiovicsa Druzsinina (Oroszország társadalmi-gazdasági fejlődése. Tanulmánygyűjtemény N. M. Druzsinyin születésének 100. évfordulójára). AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTÖRTÉNETI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 29 (3-4). pp. 526-529. ISSN 0002-1105

NÉMETH, TAMÁS (1987) Az őszi káposztarepce tápelemfelvétele és trágyázása. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

NÉMETH, TAMÁS and KOVÁCS, GÉZA and KÁDÁR, IMRE (1987) A NO3-,SO4- és a sóbemosódás vizsgálata műtrágyázsái tratamkísérletben. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Nádasi, Éva (1987) Falu és közösség (Kutatási hipotézis). Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 67-76. ISSN 0237-7683

Németh, G. Béla (1987) Intelligentsia and reduced Bourgeois transformation in the second half of the 19th century. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 29. pp. 185-207. ISSN 0567-7661

Németh, G. Béla (1987) Kassák klasszicizálódása. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 1987 (7-8). pp. 671-676. ISSN 0447-6425

Németh, G. Béla (1987) Közös korszak, kétféle variációval. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 1987 (1). pp. 43-49. ISSN 0447-6425

Nógrádi U., Sára and Uherkovich, Ákos (1987) Supplement to the knowledge of the caddisfly fauna (Trichoptera) of Slovakia = Kiegészítések Szlovákia tegzes faunájának (Trichoptera) ismeretéhez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 53-68. ISSN 0134-1243

O

OBREGÓN, A.S. (1987) A sós talajok elterjedése és a másodlagos sófelhalmozódás néhány kérdése Kubában. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Oláh, Mihály (1987) A fűrészlábú szöcske [(Saga pedo (PALLAS)] újabb előfordulása a Mátra-hegységben. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 43-45. ISSN 0134-1243

Orosz, Éva (1987) Joseph, Alun E.–Phillips, David R.: Egészségügyi ellátás a földrajz látószögéből. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 116-118. ISSN 0237-7683

P

PETRASOVITS, IMRE and FOGARASI, MÁRTON (1987) A vízgazdálkodás (öntözés, vízrendezés) lehetséges jövőbeli alternatívái, különös tekintettel a földhasználatra. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Pach, Zsigmond Pál (1987) A békeeszme történetéből : Comenius Magyarországon. MAGYAR TUDOMÁNY, 94 (12). pp. 905-910. ISSN 0025-0325

Pajorin, Klára (1987) A magyar humanizmus Zsigmond-kori alapjai. In: Művészet Zsigmond király korában. 1387‒1437. Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 193-211.

Pham, The Que (1987) The relation between anti keys and m-minimal covers in the relation schemes. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 36. pp. 105-121. ISSN 0133-7459

Phan, Dang Cau (1987) On moving average composition and predictive deconvolution of long-run stationary time series. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 37. pp. 5-19. ISSN 0133-7459

Phan, Dang Cau (1987) On predictive deconvolution of long-run stationary time series. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 36. pp. 79-92. ISSN 0133-7459

Phan, The Que (1987) M-minimal covers and Spredner systems with application to the key finding problem for relation scheme. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 37. pp. 125-149. ISSN 0133-7459

Puky, Miklós (1987) Toads on roads campaign. HERPETOFAUNA NEWS, 1 (10). p. 3. ISSN 0269-8498

Puky, Miklós (1987) Varangy akció. TERMÉSZETVEDELEM, 17. pp. 22-23.

Puky, Miklós and Oertel, Nándor (1987) Schwermetallakkumulation in Fröschen, die in mit Donauwasser Gespeisten Fischteichen Leben. In: 26. Arbeitstagung der IAD, 1987.09.14-1987.09.18, Passau.

Purger, J. J. (1987) Građa za ornitofaunu Kučajskih planina (Istočna Srbija) = Materials on ornitofauna of the Kučaj Mountains (East Serbia). BULLETIN DU MUSÉUM D HISTOIRE NATURELLE DE BELGRADE - SÉRIE B SCIENCES BIOLOGIQUES, B 42. pp. 119-127. ISSN 0373-2134

PÉTERFALVI, ANDOR and DEBRECZENI, BÉLA (1987) Nyersfoszfáttartalmú szuperfoszfátok. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Pálné Kovács, Ilona (1987) Hermann Korte: Stadtsoziologie. Forschungsprobleme und Forschungsergebnisse der 70-er Jahre. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 103-105. ISSN 0237-7683

Pécsi, Márton (1987) Geraszimov, I. P.-Galabov, I.: Bolsoj Kavkaz - Stara Planina (Balkan). FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 36 (3-4). pp. 279-280. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1987) A földrajz és a geográfiai kutatások időszerű kérdései Magyarországon = Topical Issues of Geography in Hungary. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 111 (3–4). pp. 113-121. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1987) A kínai löszkutatások legújabb eredményei. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 36 (1-2). pp. 153-168. ISSN 0015-5403

R

RAJKAI, KÁLMÁN (1987) A talaj víztartó képessége és különböző tulajdonságok összefüggésének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Rechnitzer, János and Enyedi, György (1987) Az innovációk térbeli terjedése a magyar mezőgazdaságban. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 31-48. ISSN 0237-7683

Rudl, József (1987) Enciklopédikus demográfiai szótár (D.I. Valentej szerk.). Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 105-106. ISSN 0237-7683

Ruttkay, Éva and Nemes Nagy, József (1987) A műszaki innováció néhány földrajzi jellemzője Magyarországon. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 19-30. ISSN 0237-7683

Rácz, István (1987) Causal Boundary of Spacetimes. PHYSICAL REVIEW D PARTICLES FIELDS GRAVITATION AND COSMOLOGY, 36. pp. 1673-1675. ISSN 1550-7998

Rácz, István (1987) Distinguishing Properties of Causality Conditions. GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION, 19. pp. 1025-1031. ISSN 0001-7701

Réger, Zita (1987) Nyelvi szocializáció és nyelvhasználat a magyarországi cigány nyelvi közösségekben. MŰHELYMUNKÁK A NYELVÉSZET ÉS TÁRSTUDOMÁNYAI KÖRÉBŐL (3). pp. 31-89. ISSN 0237-4226

S

SZABOLCS, ISTVÁN (1987) 50 éves a Lengyel Talajtani Társaság. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

SZEGI, JÓZSEF (1987) OLÁH JÁNOS 1923-1988. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1987) E. A. SZULTANBAJEV: Észak-Kazahsztán csernozjom talajainak ásványtani jellemzése (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

SZILI-KOVÁCS, TIBOR (1987) SZABÓ ISTVÁN MIHÁKY: Az általános talajtan biológiai alapjai (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Smith, G. V. and Ostgard, D. and Notheisz, Ferenc and Zsigmond, Ágnes and Pálinkó, István and Bartók, Mihály (1987) Carbon disulfide titration of active sites on platinum catalysts. In: 6th International Symposium, 1987.09.08-1987.09.12., Bourges, Bulgária.

Solt, Péter (1987) Legányi Ferenc nyomában Mátraszőlősön a Procarcharodonok lelőhelyén. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 15-18. ISSN 0134-1243

Solti, Béla (1987) Adatok a kék vércse (Falco v. vespertinus L.) tojásméretéhez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. p. 104. ISSN 0134-1243

Springsteel, F.N. (1987) A restricted design methodology to allow testing for BCNF in polynomial time. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 37. pp. 151-170. ISSN 0133-7459

Standovár, Tibor (1987) A Mátrai Tájvédelmi Körzet nyugati felének védett virágos és edényes virágtalan növényei. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 21-22. ISSN 0134-1243

Steller, Lea-Katharina (1987) Az opál mezők lovasa. EGYETEMI LAPOK-ELTE, XXIX (16). p. 7. ISSN 0230-7650

Szafranski, B. (1987) Mathematical models of data security process in centralized and distributed data base systems. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 36. pp. 123-144. ISSN 0133-7459

Szigeti, Jenő and Nagy, Bertalan (1987) Linear extensions of partial orders preserving monotonicity. ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS, 4 (1). pp. 31-35. ISSN 0167-8094

Szilárdfy, Zoltán and Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1987) Barokk kori kisgrafikai ábrázolások magyarországi búcsújáróhelyekről. Egyetemi Könyvtár, Budapest. ISBN 9630174812

Szász, András (1987) The Exact Solution of the Real Square-Lattice-Gas System. PHYSICA STATUS SOLIDI, 140. pp. 415-420. ISSN 0031-8957

Szász, András and Bánkuti, J. (1987) Are the stability and the superconductivity of alloys connected? ACTA PHYSICA HUNGARICA, 62. pp. 93-96. ISSN 0231-4428

Szász, András and Kojnok, J. and Belin, E. (1987) Occupied electronic distributions of phosphorus in electroless deposited amorphous Ni-P alloys. SOLID STATE COMMUNICATIONS, 64. pp. 775-777. ISSN 0038-1098

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán (1987) Mebendazole is an efficacious drug against pseudodactylogyrosis in the European eel (Anguilla anguilla) | Mebendazol als wirksames Medikament gegen die Pseudodactylogyrosis des Europaischen Aals (Anguilla anguilla) | Le mebendazole comme medicament efficace contre la pseudodactylogyrose de l’anguille europeenne (Anguilla anguilla). Journal of Applied Ichthyology, 3 (4). pp. 183-186. ISSN 0175-8659 (print), 1439-0426 (online)

Sándor, Klára (1987) „Kutyafejű tatárok” vagy Tengri küldöttei? AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 5. pp. 135-141. ISSN 0237-7934

Sőtér, István (1987) Aurelien Sauvageot emlékei. FORRÁS : SZÉPIRODALMI, SZOCIOGRÁFIAI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 19 (4). pp. 59-62. ISSN 0133-056X

Sőtér, István (1987) Budapest három arca. BUDAPEST: A SZÉKESFŐVÁROS TÖRTÉNETI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI KÉPES FOLYÓIRATA, 25 (1). pp. 29-32. ISSN 0007-2885

Sőtér, István (1987) A tanyák lelke : Tömörkény Istvánról. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 41 (4). pp. 43-48. ISSN 0133-1167

T

THAMM, FRIGYESNÉ (1987) Növényminták nitráttartalmának meghatározása. Agrokémia és talajtan, 36-37 (1). ISSN 0002-1873

Tarnai, Andor (1987) Deutschland als Zentrum der internationalen lateinischen Dichtung im Späthumanismus. In: Das Ende der Renaissance: Europäische Kultur um 1600. Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung (6). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 155-164.

Tarnai, Andor (1987) V. Kovács Sándor (1931–1986). Irodalomtörténeti Közlemények, 91. p. 385.

Thalheim, B. (1987) Design tools for large relational database systems. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 37. pp. 171-183. ISSN 0133-7459

Thiele, H. (1987) Searching and retrieval in databases by trees. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 37. pp. 185-200. ISSN 0133-7459

Timár, Judit (1987) Őrszigethy Erzsébet: Asszonyok férfisorban. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 108-110. ISSN 0237-7683

Tiner, Tibor and Hrubi, László (1987) Konferencia a sajátos helyzetű térségek fejlesztési gondjairól. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 99-102. ISSN 0237-7683

Trong, N. (1987) О случайных зависимостях данных в базах данных реляционного типа = On random dependencies of data in relational data bases = A relációs adatbázis adatainak véletlen függőségeiről. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 36. pp. 145-172. ISSN 0133-7459

Tóth, Sándor (1987) A Mátra Múzeum fürkészlégy gyűjteménye (Diptera: Tachinidae). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 71-80. ISSN 0134-1243

Tóth, Sándor (1987) A Mátra-hegység szitakötő (Odonata) faunája. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 23-42. ISSN 0134-1243

Tüskés, Gábor (1987) A protestáns közösségek népi kultúrájának néhány kérdése. In: Népi Kultúra – Népi Társadalom. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 215-233.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1987) Alltägliche Krisensituationen der Altersstufen im Spiegel der barockzeitlichen Mirakelliteratur in Ungarn. In: The life cycle. Institutet för Folklivsforskning, Stockholm, Zürich, pp. 1-24.

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1987) Die Verehrung des Heiligen Blutes in Ungarn : Ein Überblick. JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE. pp. 179-201. ISSN 0171-9904

U

Uhrin, B. (1987) The measure of covering Rn by lattice translates of a set. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 37. pp. 201-221. ISSN 0133-7459

Uhrin, B. (1987) A reduction theorem for the measures of sum-sets in Rn. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 36. pp. 173-196. ISSN 0133-7459

V

Varga, András (1987) Gyűjteményalapítóink: Gotthárd Dénes. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 7-8. ISSN 0134-1243

Varga, András (1987) Újabb adatok a Mátra-hegység kétéltű és hüllő faunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 12. pp. 87-92. ISSN 0134-1243

Vonneuman, Nicholas A. (1987) John von Neumann as seen by his brother. N.A. Vonneuman, Meadowbrook (Pa.). ISBN 0 9619681 0 9

Vuong, Lien Tien and Thuan, Ho (1987) An extended relational database by application of fuzzy set theory and linguistic variable. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 36. pp. 197-222. ISSN 0133-7459

Vági, Gábor (1987) Válasz a TéT kérdésére. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 78-90. ISSN 0237-7683

Vámos, Éva and Szabadváry, Ferenc (1987) A Societät der Bergbaukunde megalakulása és működése. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-KOHÁSZAT, 120 (5). pp. 271-273. ISSN 0005-5670

Vértesy, Gábor and Tomas, I. and Pust, L. (1987) The dependence of coercivity on domain-structure and domain-wall energy of LPE garnet-films. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 20 (8). pp. 1088-1090. ISSN 0022-3727

Z

Zoltán, András (1987) Се азъ... RUSSIAN LINGUISTICS, 11. pp. 179-186. ISSN 0304-3487

Е

Егорычев, Г. П. and Iványi, Antal and Макоснй, А. И. (1987) Анализ двух комбинаторных сумм, характеризующих скорохть эвм с блочной памятью. ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EOTVOS NOMINATAE SECTIO COMPUTATORICA, 7. pp. 19-32. ISSN 0138-9491

This list was generated on Tue May 21 19:09:26 2024 CEST.