REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DB Austria / Ausztria > DB1 Austro-Hungarian Monarchy / Osztrák-Magyar Monarchia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Á
Number of items at this level: 76.

A

Alpárné Szála, Erzsébet and Alpár, Geyza and Gazda, István (2017) Hat korai magyar szabadalom (1782–1796). In: Fejezetek a magyar szabadalomtörténetből. Régi magyar ipari szabadalmak Kempelen Farkas korától a reformkor végéig. 1782–1848. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (31). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Nyugat-Magyarországi Egyetem, Budapest - Sopron, pp. 1-46. ISBN 963-9276-26-X

Ambrus, László (2018) Austria-Hungary and the American Belligerence in World War One. Pro&Contra, 2. (2.). pp. 5-24. ISSN 2630-8916

Artner, Ramona (2014) Az osztrák csendőrség 1848-1938. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 15-22. ISSN 1216-6774

B

Bagi, Zoltán Péter (2017) Egy friuli nemes a Habsburg Monarchia szolgálatában Germanico Strassoldo életpályája 1597-ben és 1598-ban. In: Egyéni érdek és közérdek. Egri Esterházy Károly Egyetem. (Submitted)

Békéssy, Lili Veronika (2018) A Nemzeti Színház ünnepei : Az intézmény és a Habsburg-dinasztia. In: Emlékező rítusok és ünneplés. Évfordulók, jubileumok, szent évek. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Budapest, pp. 187-208.

C

Cieger, András (2017) Deák Ferenc írásban és képben: Miként ábrázolható a kiegyezés? SZÁZADOK, 151 (6). pp. 1247-1268. ISSN 0039-8098

Csaplár-Degovics, Krisztián (2015) Humanitaere Aktionen Österreich-Ungarns im Jahr 1913. In: Festschrift für István Fazekas (munkacím). in press, pp. 375-383. (In Press)

D

Demeter, Gábor (2016) Apple of Discord: The “Hungarian Factor” in Austro–Serbian Relations, 1867–1881. By Ian D. Armour. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 5 (2). pp. 430-433. ISSN 2063-8647

E

Egry, Gábor (2019) Negotiating Post-Imperial Transitions: Local Societies and Nationalizing States in East Central Europe. In: Embers of Empire. Continuity and Rupture in the Habsburg Successor States after 1918. Austrian and Habsburg Studies . Berghahn, New York, pp. 15-42. ISBN 9781789200225

Egry, Gábor and Takács, Róbert (2015) Az I. világháború közép- és kelet-európai emlékezetének mozaikdarabkáiról. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 59 (1). pp. 165-174. ISSN 1586-2410

Erdélyi, Mátyás (2020) The Habsburg Civil Service and Beyond: Bureaucracy and Civil Servants from the Vormärz to the Inter-War Years. Edited by Franz Adlgasser and Fredrik Lindström. Vienna: Austrian Academy of Sciences Press, 2019. 300 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 355-357. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

F

Fazekas, Csaba (2008) The Super-Ego of the Empire: Church and State. In: The Austro-Hungarian Dual Monarchy (1867-1918). New Holland, London, pp. 152-175. ISBN 978-1-847730-07-7

Földvári, Sándor (2019) The Way of an Exemplar of the First Book of the Suprasl Typography to the Habsburg Empire = Droga egzemplarza pierwszej książki drukarni supraskiej do Cesarstwa Hasburskiego. Orthódoxi Evrópi : Studia do dziejów Kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej = Orthodox Europe : Studies for the history of the Orthodox Church in Eastern Europe, 2. pp. 9-16. ISSN 2545-3823

G

Ganczer, Mónika (2017) The Effects of the Differences between the Austrian and the Hungarian Regulation of the Rights of Citizenship in a Commune (Heimatrecht, Indigénat, Pertinenza, Illetőség) on the Nationality of the Successor States of the Austro-Hungarian Monarchy. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 8 (2). pp. 100-107. ISSN 2042-6402

Gazda, István (1988) Az 1889. január 30-án elhunyt Habsburg–Lotaringiai Rudolf trónörökös haláláról megjelent egykorú magyarországi újságcikkekből. In: John T. Salvendy: Rudolf. Egy lázadó Habsburg lélektani tükörben. Tudomány-könyvtár . Computerworld Informatikai Kft. - Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Minerva, Budapest, pp. 296-307. ISBN 963-223-359-x

Gazda, István (2015) Semmelweis Ignác nyomtatásban megjelent önálló művei. In: Semmelweis. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (109). MTA Orvostörténeti Munkabizottsága - Magyar Tudománytörténeti Intézet - Kőbánya Önkormányzata, Budapest, pp. 61-70. ISBN 978-615-5365-11-9

Gazda, István (1977) Über die ungarischen Mitglieder der europäischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaften im 18. Jahrhundert. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 21 (3-4). pp. 303-307. ISSN 0324-6051

Gazda, István and Kapronczay, Károly and Szállási, Árpád (2003) Az orvos Batthyány-Strattmann László. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 39 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium - SOMKL, Budapest. ISBN 963 9276 29 4

Glässer, Norbert (2016) ››Bless Our King, Who You Sent Like Moses‹‹ : Jewish religious interpretations of loyalty to hungarian King Francis Joseph. In: Religion, Culture, Society 3. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 76-95.

Glässer, Norbert and Zima, András (2015) The emperor-king’s Hungarian Maccabees: the components of Hungarian Jewish First World War propaganda. In: Information History of the First World War. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 149-168. ISBN 978-963-414-035-1

Guitman, Barnabás and Bogár, Judit and Martí, Tibor (2019) La defensa de las fronteras orientales de la Casa de Austria: Fernando I de Habsburgo y la organización del sistema de defensa contra el Imperio Otomano. In: IV. Simposio Internacional de Historia Comunera. La Mujer en las Comunidades de Castilla : En Memoria de María Pacheco. Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 37-55.

Gyarmati, Enikő (2015) Az Osztrák-Magyar Monarchia az I. világháború centenáriumának angolszász történeti szakirodalmában = Austria-Hungary in the First World War - In the Recent English Language Scholarly Literature. VILÁGTÖRTÉNET, 5 (37) (2). pp. 193-215. ISSN 0083-6265

H

Haid, Elisabeth (2018) Die „polnische Frage“ im Umbruch? Innenpolitische Debatten im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn in den Jahren 1917/18. Nordost-Archiv, 27. pp. 1-22. ISSN 0029-1595

Hende, Fanni (2016) Az uralkodó bevonulásán elhangzott köszöntőbeszédek mint politikai reprezentációk. In: Hatalmi diskurzusok. Bibliotheca Scientiae et Artis (8). Bibliotheca Nationalis Hungariae; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 63-71. ISBN 978 963 200 655 0

Horváth, Gergely Krisztián (2013) Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-909-5

J

Jakab, Albert Zsolt (2013) Megemlékezési ünnepségek Kolozsváron a dualizmus korában. In: Kulturális gyakorlat és reprezentáció. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve (21). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 35-59. ISBN 9789738439733

K

Kenyeres, István (2013) A Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság pénzügyei és hadi költségei a 16. század közepétől a 17. század első harmadáig. Történelmi Szemle, 2013 (4). pp. 541-568. ISSN 0040-9634

Khavanova, Olga (2018) Fascination with uniform? Choosing between military and civil careers in the eighteenth-century Habsburg Monarchy. Hungarian Studies, 32 (1). pp. 113-130. ISSN 0236-6568

Klestenitz, Tibor István (2018) Hiperlojalitástól a királysértésekig. Ferenc József ábrázolása a dualizmus korának magyar sajtójában. In: VERITAS Évkönyv 2017. Magyar Napló; Veritas Történetkutató Intézet, Budapest, pp. 41-56.

Klestenitz, Tibor István (2018) Modern katolicizmus? : Vallási megújulás és politikai törekvések a dualizmus korában. In: Modernizáció és nemzetállam-építés. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 263-281. ISBN 978-963-4670-31-5

L

Lengyel, Réka (2016) Mi maradt meg a dégi Festetics-levéltár szabadkőműves forrásanyagából? Az MNL OL P 1134, Vegyes iratok, 1. tétel, 18. szám alatti iratanyag tartalma. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE. pp. 625-639. ISSN 0017-999X

Ligeti, Dávid Ádám (2017) "Ausztriának nemcsak magtára, hanem kaszárnyája is vagyunk!" A Bruszilov-offenzíva magyarországi következményei 1916-ban. VERITAS ÉVKÖNYV, 3. pp. 129-146. ISSN 2416-0687

Ligeti, Dávid Ádám (2009) Der Zusammenbruch des österreichisch–ungarischen Heeres im Jahre 1918 laut den Bestätigungspapiere von Arthur Arz von Straussenburg. ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, 7. pp. 279-294. ISSN 1589-3839

Ligeti, Dávid Ádám (2015) Egy tábornagy bukása - Gondolatok Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök 1917. évi leváltásáról. In: Sorsok, frontok, eszmék. ELTE BTK, Budapest, pp. 167-180. ISBN 978-963-284-582-1

Ligeti, Dávid Ádám (2014) Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök második bukása 1917-ben. TRIANONI SZEMLE, 6 (3-4). pp. 77-84. ISSN 2060-2502

Ligeti, Dávid Ádám (2010) A Monarchia béketörekvései 1917–18-ban Arz tábornok emlékiratainak tükrében. In: Nemzetek és birodalmak. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, pp. 393-406. ISBN 978-963-284-163-2

Ligeti, Dávid Ádám (2012) A Stubenringtől Limanowáig. In: Háborúk, békék, terroristák. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, pp. 353-366. ISBN 978-963-284-277-6

Lázár, Balázs (2020) A császári-királyi hadsereg ellátási rendszere a Magyar Királyságban az 1751. évi szabályzattól 1815-ig = The Provision System of the Imperial-Royal Army in the Hungarian Kingdom from the 1751 Regulation to 1815. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (4). pp. 549-564. ISSN 0040-9634

M

M. Zemplén, Jolán (2016) A felvidéki fizika története 1850-ig. A szerző 1973-ban készült kéziratát új jegyzetekkel, illusztrációkkal és online hivatkozásokkal 2016-ban kiegészítette: Gazda István. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (8). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Makkai, Béla (2019) Chopping Hungary Up by the 1920 Peace Dictate of Trianon. Causes, Events and Consequences. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 204-225. ISSN 1786-6553

N

Németh, István (2012) Kriegführung und Staatsfinanzen. Die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische Reich vom Dreissigjährigen Krieg bis zum Ende des habsburgischen Kaisertums 1740. Rauscher, Peter (szerk.) Aschendorff Verlag, Münster, 2010. 623 p. (Geschichte in der Epoche Karls V., 10.). LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 1-2. pp. 371-379. ISSN 0024-1512

P

PARÁDI, Ákos (2015) Bosznia-Hercegovina csendőrsége az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (47-50). pp. 45-50. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2016) Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. Rendvédelem-történeti Füzetek (52). pp. 71-82. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2014) A Császári Királyi Csendőrség Magyarországon. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 61-70. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2017) Hírszerzés és határőrizet az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában. Rendvédelem-történeti Füzetek (53). pp. 53-84. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2018) A Magyar Királyi Csendőrség határőrizeti szolgálati ágának és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének együttműködése 1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (56). pp. 97-130. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2018) A dualizmuskori Magyar Királyi Pénzügyőrség határőrizeti szolgálata. In: Emlékkönyv Őry Károly születésének 85. évfordulója tiszteletére. Salutem (6). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 89-118. ISBN 978-615-80-3095-3

Parádi, József (2014) A dualizmuskori és a két világháború közötti Magyar Királyság határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 71-80. ISSN 1216-6774

Peterecz, Zoltán (2020) Vienna and Budapest in American Secret Diaries in Early 1919. Eger Journal of American Studies, 16. pp. 79-88. ISSN 1786-2337

Pollmann, Ferenc (2018) Jön a muszka! Megy a muszka? : Az oroszországi forradalmak hatása a Monarchia hadviselésére a keleti fronton 1917-ben = There Comes The Russian! There Goes The Russian? : The Impact of the Russian Revolutions on the Warfare of the Austro-Hungarian Monarchy on the Eastern Front in 1917. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 399-406. ISSN 0040-9634

Pálffy, Géza (2014) Die Türkenabwehr und die Militärkartographie der Habsburgermonarchie in Ungarn und Kroatien–Slawonien im 16. Jh. HISTORICNI SEMINAR, 11. pp. 37-70.

Péteri, Lóránt (2015) Idyllic Masks of Death: References to Orphée aux Enfers in “Das himmlische Leben”. In: Rethinking Mahler. Oxford University Press, New York, USA. (In Press)

Péteri, Lóránt (2015) Kulturális vonzások és társadalmi választások: a személyes identitás, a zenei stílus és a karmesteri tevékenység összefüggései Gustav Mahlernél. Other. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest. (Unpublished)

Péteri, Lóránt (2013) Mennyei élet és alvilág: Offenbach-utalás Mahler dalában. In: Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére: Tanulmányok, emlékírások, hommage-ok. Magyar Tudományos Akadémia -- Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem -- MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont -- L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 167-178. ISBN 978 963 236 784 2

Péteri, Lóránt (2015) Tört tükröződések: Mahler – zene – recepció – identitás. In: Identitások és váltások. Identitások és médiák (1). MTA BTK - Gondolat, Budapest, pp. 147-170. ISBN 978 963 693 611 2

R

Rostás, Péter (2013) DIE RESTAURIERUNG DES SCHLOSSES ESTERHÁZY IN ESZTERHÁZA UND SEINE INTERIEURSREPRODUKTIONEN IN BUDAPEST UND WIEN AM ENDE DES 19. JAHRHUNDERTS. Acta Historiae Artium, 54. pp. 73-93. ISSN 0001-5830

Rózsa, Mária (2020) Media and Literature in Multilingual Hungary 1770‒1820, ed. by Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros, Gábor Vaderna, Budapest, reciti, 2019 (Reciti Conference Books, 3). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 167-171. ISSN 0025-0171

S

SZABÓ, Szilárd (2015) Az Evidenzbureau. Az Osztrák-Magyar Monarchia felderítő szervezete 1850-1919. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (43-46). pp. 127-170. ISSN 1216-6774

Schimpf, Gerald (2014) A bécsi tűzoltóság 1683-1948. Rendvédelem-történeti Füzetek, 24 (35-38). pp. 119-124. ISSN 1216-6774

Som, Krisztián (2016) Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvédelem-történeti Füzetek (52). pp. 95-138. ISSN 1216-6774

Somogyi, Éva (2014) A levél történeti forrásértéke. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 56 (1). pp. 119-132. ISSN 0040-9634

Somogyi, Éva and Fónagy, Zoltán and Heiszler, Vilmos and Ress, Imre (2011) Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztertanácsi jegyzőkönyveinek kiadása = The Editing of the Protocol of the Common Council of Ministers of the Austro-Hungarian Monarchy. Project Report. OTKA.

Szabadi, Ernő Lóránd (2019) Székelyföld közigazgatásának alakulása és ennek a kisebbségekre gyakorolt hatása a kiegyezést követően az 1925. évi romániai egységesítő közigazgatási törvény hatálybalépéséig = The Development of the Public Administration of Szeklerland and Its Impact on the Local Minority Following the Austro–Hungarian Compromise, until the Entry into Force of the Romanian Law of Administrative Unification of 1925. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 130-141. ISSN 2063-9058

Szabó, Szilárd (2016) Az Evidenzbüro és az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminisztériumának kapcsolata. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 26 (51-52). pp. 198-204. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Szabó, Szilárd (2018) Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvédelem-történeti Füzetek (55). pp. 87-94. ISSN 1216-6774

Szabó, Szilárd (2015) Egy horvát az Osztrák-Magyar Monarchia katonai titkosszolgálata élén: Oskar Hranilovic von Czvetassin (1867-1933) katonai pályafutása. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 24-25 (47-50). pp. 275-280. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Szulovszky, János (2014) Das Rauchfangkehrergewerbe als Indikator der Urbanisierung Ungarns. In: Zünftiges Handwerk. Tagungsband der 22. Schlaininger Gespräche 2002 (30. September – 3. Oktober 2002). Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) (117). Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt, pp. 134-151. ISBN 978-3-85405-160-2

Székely, Miklós (2012) Az ország tükrei : Magyar építészet és művészet szerepe a nemzeti reprenzentációban az Osztrák-Magyar Monarchia korának világkiállításain. CentrArt Egyesület, Budapest. ISBN 978-963-88825-2-3

T

Tamás, Máté (2020) "Moses Lackenbacher & Compagnie": Business and Kinship in the Early 19th-Century Habsburg Monarchy. PARDES: ZEITSCHRIFT DER VEREINIGUNG FUR JUDISCHE STUDIEN, 26. pp. 75-88. ISSN 1614-6492 (print); 1862-7684 (online)

Turbucz, Dávid (2016) "Ferenc Jóska azt üzente". Uralkodói születés- és névnapok az I. világháború alatt. Történelmi Szemle, 58 (4). pp. 603-614. ISSN 0040-9634

Tóth, Ferenc (2016) Habsbourg et Ottomans (1520–1918). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 129 (4). pp. 1237-1238. ISSN 0017-6540

Tóth G., Péter (2002) Struktúra és városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában = Struktur und Stadtbild. Bürgerliche Gesellschaft in Transdanubien zur zeit des Dualismus. Veszprémi Múzeumi Konferenciák . Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém. ISBN 963 7208 77 1

V

Vedó, Attila (2016) Csendőrök a dualista Magyarország kishatárforgalmának ellenőrzésében 1914-ig. Rendvédelem-történeti Füzetek (51). pp. 87-108. ISSN 1216-6774

Vér, Eszter Virág (2019) „… egy új köteléket fog fűzni magas családja s a nemzet között…” Az uralkodócsalád tagjai Magyarországon (1867–1868). AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 34 (2). pp. 5-36. ISSN 0237-7934

Á

Ábrahám, Barna (2013) Modernization and Ethnicity. Slovaks and Transylvanian Romanians in the Dualist Period. In: Hungary and Romania Beyond National Narratives: Comparisons and Entanglements. Peter Lang Academic Publishers, Bern; Berlin; Brussels; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien, pp. 203-237.

Ács, Tibor and Gazda, István (2004) Bolyai János új arca – a hadi mérnök. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (30). Akadémiai Kiadó - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 963-05-8010-1

This list was generated on Thu Feb 25 19:38:33 2021 CET.