REAL

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan > CD921 Archives / levéltár, levéltári gyűjtemény"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Đ
Number of items at this level: 233.

A

Antal, Tamás (2020) A Magyar Kir. Igazságügyminisztérium bizalmas ügyeiből – I. rész: Hadiállapot, forradalmak, konszolidáció = From the Secret Documents of the Ministry of Justice of the Kingdom of Hungary Part I: War, Revolution, Consolidation. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 144-175. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Antal, Tamás (2020) A Magyar Kir. Igazságügyminisztérium bizalmas ügyeiből – II. rész: A közjogi provizórium első évtizede = From the Secret Documents of the Ministry of Justice of the Kingdom of Hungary Part II: The First Decade of the Public Law Interregnum. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 176-207. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Artner, Edgár and Szovák, Kornél and Török, József and Tusor, Péter (2004) "Magyarország mint a nyugati keresztény művelődés védőbástyája" : a Vatikáni Levértárnak azok az okiratai, melyek őseinknek a Keletről Európát fenyegető veszedelmek ellen kifejtett erőfeszítéseire vonatkoznak : cca 1214-1606 = "Hungary as propugnaculum of Western Christianity" : documents from the Vatican Secret Archives : ca 1214-1606. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (1). Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 963-9296-88-0

B

B. Halász, Éva and Piti, Ferenc (2019) Az Erdődy család bécsi levéltárának középkori oklevélregesztái 1001-1387. Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, Budapest - Szeged. ISBN 978-963-7235-53-5

Babucs, Zoltán (2023) Mircse Dénes honvédszázados naplófeljegyzései 1848–1849-ből = The Diary of Dénes Mircse, Captain of the Hungarian Army, 1848-1849. In: A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 2022. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (62). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 11-42.

Bagi, Zoltán Péter and Kocsis, Zsuzsanna (2016) A dél-dunántúli végvidék hétköznapjai : 1526-1568 Missilisek. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 66 (1). pp. 64-80. ISSN 0457-6047

Bandi, István (2021) Ion Mihai Pacepa szökése és hatása a román hírszerző szolgálatokra = The Escape of Ion Mihai Pacepa and his Impact on the Romanian Intelligence Services. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE, 8 (4). pp. 21-44. ISSN 2064-3756

Benda, Kálmán (1979) "Egy lengyel királyi tanácsos levele" 1710 = "Lettre d'un Ministre de Pologne à un Seigneur de l'Empire sur les affaires de la Hongrie". MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 95 (3). pp. 252-265. ISSN 0025-0171

Benda, Kálmán (1974) A Magyar Országgyűlési Emlékek : beszámoló egy forráskiadvány-sorozat munkálatairól. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 17 (4). pp. 650-655. ISSN 0040-9634

Benda, Kálmán (1975) Pázmány Péter néhány kiadatlan levele. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 79 (5-6). pp. 685-691. ISSN 0021-1486

Benda, Kálmán (1954) Ráday Pál politikai iratai, 1703-1711. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 25 (1). pp. 141-151. ISSN 0024-1512

Benda, Kálmán (1958) Újabb adatok a magyar jakobinusok történetéhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 1 (1-2). pp. 218-220. ISSN 0040-9634

Benda, Kálmán (1972) A királyi Magyarország tiszti címtára, 1607-1608. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 43 (2). pp. 265-325. ISSN 0024-1512

Benda, Kálmán (1957) A magyar történelem forrásai a merseburgi állami levéltárban. SZÁZADOK, 91 (5-6). pp. 917-918. ISSN 0039-8098

Bessenyei, József (2013) Litterae ad Cameram exaratae. A Magyar Kamarához intézett levelek, különös tekintettel a magyar nyelvűekre. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 245-255. ISBN 978-963-87475-3-2

Bogdándi, Zsolt (2023) Egyháztörténeti adatok a kolozsmonostori konvent fejedelemségkori jegyzőkönyveiből : A jezsuiták és a kolozsmonostori egyház = Church Historical Data from the Protocols of the Convent of Cluj-Mănăștur. The Jesuits and the Church of Cluj-Mănăștur. ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 85 (1). pp. 91-102. ISSN 1453-0961 (nyomtatott); 2668-4608 (elektronikus)

Bogdándi, Zsolt (2018) A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei I. 1326-1590. Erdélyi Történelmi Adatok . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-098-8

Bogdándi, Zsolt (2021) A kolozsmonostori konvent és Kolozsvár a fejedelemség korában. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 15. pp. 123-136. ISSN 1787-6753

Bogdándi, Zsolt (2022) Ítélőmesteri jegyzetek és perfolyam a fejedelmi táblán a 16. század második felében. ERDÉLYI MÚZEUM. ISSN 1453-0961

Bolvári, Csaba and Knipl, István (2016) Császártöltés község történeti adattára 1918-1948. In: Császártöltés 2. : Császártöltés története 1918 és 1948 között. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 9-109. ISBN 978-963-12-6821-8

Bándi, András (2019) A Romániai Evangélikus Egyház Gyűjtőlevéltárának a reformációhoz kapcsolódó nyomtatványai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (2). pp. 219-229. ISSN 0025-0171

Bátoriné Halász, Éva (2017) Zágráb vagy Körös? Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, 142. pp. 61-75. ISSN 0324-6965

C

C. Tóth, Norbert (2015) Az egri káptalan archontológiája 1387–1526. TURUL, 88 (2). pp. 48-71. ISSN 1216-7258

C. Tóth, Norbert (2019) Szilágyi Erzsébet debreceni uradalmának ispánjai és leveleik. In: Hunyadi Mátyás és kora. Memoria Hungariae (12.). MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, Debrecen, pp. 120-135. ISBN 9789635089161

C. Tóth, Norbert (2019) A nyitrai székeskáptalan archontológiája 1111–1526 = Archontologia Nitrianskej sídelnej kapituly 1111–1526. Subsidia Ad Historiam Medii Aevi Hungariae Inquirendam (10). Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája, Budapest. ISBN 978-963-508-914-7

C. Tóth, Norbert and Horváth, Terézia (2019) A győri székeskáptalan archontológiája 1200-1458. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások = Publikationen des Diözesanarchivs von Raab - Quellen, Studien (28). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr. ISBN 978-615-5035-16-6

C. Tóth, Norbert and Lakatos, Bálint (2022) Zsigmondkori Oklevéltár XV. (1428). Publicationes Archivi Hungariae Nationalis = A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai; Fontes = Forráskiadványok (2; 61). Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest. ISBN 9789636313265

C. Tóth, Norbert and Lakatos, Bálint and Mikó, Gábor (2020) Zsigmondkori oklevéltár XIV. (1427). Publicationes Archivi Hungariae Nationalis = A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai; Fontes = Forráskiadványok (2; 59). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978-963-631-294-7

C. Tóth, Norbert and Mikó, Gábor and Lakatos, Bálint (2017) Zsigmondkori Oklevéltár XIII. (1426). A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai II. Forráskiadványok (55). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978 963 631 243 5

Ceccarelli, Maurizio (2018) A Charles de Tolnay Fond új része. In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2017. november 30. Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság, Miskolc, pp. 33-40. ISBN 9789633581643

Ceccarelli, Maurizio (2017) Egy levelezés töredéke : Charles De Tolnay tevékenysége az American Council of Learned Societies Protection of Cultural Treasures in War Areas bizottságában. In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2016. november 17.: Bölcsészettudományi Kar szekciókiadványa. Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság, Miskolc, pp. 23-29. ISBN 978-963-358-125-4

Csatáry, György (2020) Kárpátalja levéltárai a Magyar Királysághoz való tartozás idején (1938-1944). In: Kultúra, művelődés, agrárium : Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum historiae Debreceniense, 29 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 327-340. ISBN 9789634902089

Csatáry, György (2020) A Munkácsi Görög katolikus Püspökség Levéltárának iratai (1914-1918) (részlet egy kéziratból). In: Az első világháború és a görögkatolikusok. Collectanea Athanasiana. I., Studia, 11 . Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, Beregszász, pp. 151-178. ISBN 9786155073977

Csatáry, György (2019) A Munkácsi Görögkatolikus Püspökség levéltárának történetéből. In: „…a Munkácsi Egyházmegye fejedelme…” Tanulmányok és források Firczák Gyula munkácsi püspök munkásságának megismeréséhez. Collectanea Athanasiana. I., Studia, 8 . Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, Beregszász, pp. 59-67. ISBN 9786155073786

Csejoszki, Mihály (2022) Secrets of the West About Cardinal Mindszenty. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 2 (2). pp. 115-118. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Csepregi, Zoltán (2020) „…daß er uns einen Correspondenten in Wien ausmache“: Bécsi követségi prédikátorok jelentései = „…daß er uns einen Correspondenten in Wien ausmache“: Reports of Legation Chapels in Vienna. In: Vértelen ellenreformáció. Reformáció Öröksége (2). Károli Gáspár Református Egyetem; Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 186-204. ISBN 978-615-5961-38-0

D

Demeter, Gábor (2023) Püspökség a végvidéken. KLIÓ : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT (3). pp. 22-31. ISSN 1216-2965 (nyomtatott); 1588-0958 (online)

Dominkovits, Péter (2020) Egy korai telepítőlevél és tanúságai. ACTA PAPENSIA, 20 (3-4). pp. 377-384. ISSN 1587-6292

Dreska, Gábor (2013) A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára IV. (1500-1526). A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 19 . Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr. ISBN 978-615-5035-08-1

Duchoňová, Diana and Martí, Tibor (2022) Az Esterházy család hatalmi reprezentációjához: Esterházy Miklós nádor temetésére meghívott személyek jegyzéke = The Representation of Power of the Esterházy Family: List of Persons Invited to Miklós Esterházy's Funeral. ARRABONA : REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS ÉVKÖNYV, 60. pp. 57-96. ISSN 0571-1304

Dudás, Barbara (2021) A színek mestere. Bartha László festőművész és illusztrátor levelezéséből : Bartha László levelei első feleségének, Karácsonyi Irénnek és lányának, Bartha Ágnesnek. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Budapest. ISBN 978-963-416-292-6

Dávid, Géza and Kovács, Nándor Erik (2021) Pertev pasa három jelentése 1566-ból. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 163-177. ISSN 0133-4778

Dévényi, Anna (2020) Kornis Gyula: Napló : Forrásközlés = Gyula Kornis: Diary : Source Publication. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (3). pp. 301-326. ISSN 0040-9634

Dévényi, Kinga (2021) „Az Ön akaratlan személyes hatása indított el pályámon”. Goldziher Ignác és Duncan Black Macdonald levelezése = “Your Unconscious Personal Influence Started Me on My Course”: On the Correspondence of Ignaz Goldziher and Duncan B. Macdonald. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 129-144. ISSN 0133-4778

E

Engel, Pál (1992) Salgai Miklós. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 63. pp. 15-26. ISSN 0024-1512

F

F. Romhányi, Beatrix (2019) A középkori magyar plébániák és a 14. századi pápai tizedjegyzék = The Medieval Hungarian Parishes and the Fourteenth-Century Papal Tithe Register. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 339-360. ISSN 0040-9634

Fajt, Anita (2019) Johann Bruckner Halléból Nagyszebenbe küldött levelei (1737–1739). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 467-506. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Fazekas, István and Kádár, Zsófia (2017) A győri jezsuita templom 17. századi jótevői, a támogatók körének rekonstrukciója = Die Benefaktoren der Raaber Jesuitenkirche im 17. Jahrhundert, eine Rekonstruktion des Kreises Ihrer Wohltäter. In: Jezsuita jelenlét Győrben a 17-18. században : Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez. Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, pp. 13-59.

Fekete, Csaba (2019) Hodászi tételei (1610) : Megjegyzések az RMNy 1009 leírásához. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 91-94. ISSN 0025-0171

Fodor, Pál and Mércz, András (2023) Mi is veszett Mohácsnál? : Oszmán-török veszteséglista az 1526. évi hadjáratról = What is Lost at Mohács? : An Ottoman-Turkish Casualty List of the 1526 Campaign. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 65 (2). pp. 193-235. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Fraknói, Vilmos (1878) Két hét olaszországi könyv- és levéltárakban (1878. májusban). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 3 (3). pp. 121-153. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1892) Nyomozások a pápai levéltárakban : Második és befejező közlemény. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 26 (3). pp. 187-200. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1894) Nyomozások egy középkori magyar tudós élet-viszontagságainak földerítésére. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 28 (5). pp. 387-395. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1882) Pázmány Péter egy ismeretlen levele Bethlen Gáborhoz. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 7 (5-6). pp. 351-356. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1869) Tanulmányaim Spanyolország állami levéltárában. SZÁZADOK, 3 (3). pp. 150-165. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1887) Vitéz János levelei és beszédei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 12 (1-6). pp. 59-62. ISSN 0025-0171

Fuchs, György (2020) A Dolesch-Velich-ügy : Nyilas tisztviselők internálása Pest megye Kiskőrösi járásában 1944 nyarán = The Dolesch–Velich Affair : The Internment of Arrow Cross Officials in the Kiskőrös District of Pest County in the Summer of 1944. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (3). pp. 275-299. ISSN 0040-9634

Fóti, Miklós (2023) Szeged 16. századi szandzsákbégjei = The Sancakbeyis of Szeged in the 16th Century. AETAS : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 39 (4). pp. 5-29. ISSN 0237-7934 (nyomtatott); 1587-1258 (elektronikus)

Fóti, Miklós (2021) A zombori náhije Varjas nevű települései a török defterekben és azok középkori előzményei. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 115-126. ISSN 0133-4778

Fülöp, Tamás (2017) Levéltárak a tudományos kutatások szolgálatában. GRADUS, 4 (1). pp. 5-13. ISSN 2064-8014

Fülöp, Tamás (2017) A közművelődési tevékenységformák jellegzetességei a levéltárakban = Characteristics of Public Education Activities in the Hungarian Archives. GRADUS, 4 (2). pp. 84-90. ISSN 2064-8014

G

Galla, Ferenc and Fazekas, István (2005) Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17-18. században = Franciscan Missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania in the 17th and 18th Centuries. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (2). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 9639296899

Garami, Erika (2023) Vaszary contra Ernst Lajos : Vaszary János perei. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK, 2023/6. ISSN 2939-6921

Gazda, István (1977) Az utópista Bolyai Farkas. Úr-bér, kárpótlás, egyesület. (Egy szó az úrbérről). VILÁGOSSÁG, 18 (7). pp. 443-445. ISSN 0505-5849

Gecsényi, Lajos and Kocsis, Katalin and Kovács, Ferenc and Kulcsár, Krisztina and Szakály, Orsolya (2012) Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I/4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések. Múzeumokban őrzött kéziratos iratanyag. = Introduction to the Sources of and Secondary Literature on Hungarian History. Bibliography. Project Report. OTKA.

Györffy, György (1968) Egy XI. századi magyarországi palimpszeszt. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 39 (1). pp. 3-8. ISSN 0024-1512

Györffy, György (1953) A szávaszentdemeteri görög monostor XII. századi birtokösszeírása II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 69-104.

Györffy, György (1952) A szávaszentdemeteri görög monostor XII. századi birtokösszeírása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 325-362.

H

Hankiss, Ágnes (2012) Lejáratás és bomlasztás. A kommunista állambiztonság eszköztára (1). Európai Néppárt Európai Parlamenti Képviselőcsoportja; Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, Budapest.

Hankiss, Ágnes (2017) Terrorista hálózatok. A C-79-es dosszié. TERROR & ELHÁRÍTÁS, 6 (4). pp. 4-22. ISSN 2064-0374

Haraszti, Viktor (2021) 50 éve hunyt el Kovács Lajos, Budapest Főváros Levéltára egykori főlevéltárosa. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK (18). ISSN 2939-6921

Haraszti, Viktor (2023) Egy megvalósulatlan álom: A fővárosi levéltár elhelyezése 1945 után : Az Úri u. 64-66. sz. épület levéltári célú újjáépítési tervei. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK (1). ISSN 2939-6921

Haán, Lajos and Thaly, Kálmán and Fraknói, Vilmos and Dessewffy, Gyula and Supala, Ferenc (1869) A levéltárvizsgáló bizottságok jelentései : a szent-antal-selmecz-korponai bizottság jelentése. SZÁZADOK, 3 (9). pp. 608-625. ISSN 0039-8098

Hegyi, Géza (2017) Terrae Christianorum. A "keresztény földre" telepedett románok dézsmáltatásának kezdetei. ERDÉLYI MÚZEUM, 79 (1). pp. 61-75. ISSN 1453-0961

Hegyi, Ádám Alex (2014) „…a bé küldött informationak vélünk való nem közlése…”. ÚJ JEL-KÉP: TELEVÍZIÓ RÁDIÓ SAJTÓ, 34 (3). ISSN 0209-584X

Holler, László (2010) Az 1055. évi tihanyi oklevélben említett két birtok lokalizálása : Javaslat a lacus segisti és a bagat mezee határú birtok elhelyezkedésére. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (5). pp. 47-82. ISSN 1789-0128 (nyomtatott); 1417-958X (elektronikus)

Holler, László (2016) Az 1055. évi tihanyi oklevélben szereplő "lólegelő melletti" birtok lokalizálása : Egy jelentős "új" helynévtörténeti forrás a 11. századból = An Important "Newly Discovered" Source Regarding 11th Century Place-Names: Identifying the Location of the Real Estate "situated Next to a Horse Pasture" in the 1055 Tihany Charter. ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK, BÖLCSÉSZET-, NYELV-, ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI, VALAMINT JOG-, KÖZGAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLÖNYE, 78 (3). pp. 51-96. ISSN 1453-0961

Holler, László (2011) Az 1055. évi tihanyi oklevélben szereplő mortis birtok lokalizálása. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (6). pp. 67-110. ISSN 1789-0128 (nyomtatott); 1417-958X (elektronikus)

Horváth, István (2022) Szervezeti változások a levéltárügyben. KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNY, 2 (1). pp. 85-98. ISSN 2786-1910

Horváth, István (2021) A közszolgáltatás-szervezés a levéltári igazgatás területén. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 9 (3). pp. 73-88. ISSN 0866-6628

Horváth, Richárd and C. Tóth, Norbert and Pálosfalvi, Tamás and Neumann, Tibor (2014) Németi Pál budai kanonok, majd bozóki prépost levelesládája. Magyar vonatkozású középkori oklevelek feltárása Morvaországban. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 85-116.

Hubert, Ildikó (1995) Dugonics András levele Gruber Antalhoz a Pannóniai énekről. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99 (1). pp. 95-102. ISSN 0021-1486

Hubert, Ildikó (1991) Gvadányi József levele Nedeczky Elekhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 95 (4). pp. 457-459. ISSN 0021-1486

Hudi, József (2005) Az egyházi levéltárak kiadványai az 1990-es években. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 5 (3-4). pp. 269-287. ISSN 1587-6292

Hudi, József (2005) A pápai városi hadnagy hivatali utasítása a XVIII. századból. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 5 (3-4). pp. 303-312. ISSN 1587-6292

I

Ittzés, Dániel and Szabó, Mária and Zalatnai, Attila and Fogarasi, Katalin (2022) Arányi Lajos és a kórboncolási jegyzőkönyvek az 1860-as években = Lajos Arányi and Post-Mortem Reports in the 1860s. PORTA LINGUA : CIKKEK, TANULMÁNYOK A HAZAI SZAKNYELVOKTATÁSRÓL (2). pp. 45-64. ISSN 2064-3381

Ivancsó, István (2022) "Kegyeskedjék a szent Rendet megalapítani olyképpen, hogy az a gör. kath. nő-ügyet magasabb nívóra emelje" : A máriapócsi Szent Bazil-rendi nővérek letelepítésének indítványa egy családi dokumentum tükrében. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (3). pp. 66-80. ISSN 2786-3905

J

Jakab, Réka (2023) Az ismeretlen hagyaték. Gondolatok a Szendrey Júlia halála után lefolytatott hagyatéki eljárásról. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK, 2023/1. ISSN 2939-6921

Jakab, Réka (2001) Levéltárügy a Dunántúli Egyházkerületben : A veszprémi református egyházmegye levéltára a XIX. században. ACTA PAPENSIA, 1 (3-4). pp. 151-206. ISSN 1587-6292

Jakab, Réka (2023) „...a jobb útra térésnek komoly bizonyítékait vélem fölfedezhetni...” : Petőfi Zoltán életének utolsó hónapjai a hagyatéki iratok tükrében. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK (1). ISSN 2939-6921

Jakó, Klára (2014) A moldvai és havasalföldi vajdák és főtisztségviselők magyar nyelvű levelezésének kutatásáról. In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II. Tanulmánykötet. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (239). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 34-47. ISBN 978-615-5061-05-9

Jakó, Zsigmond (2016) Írás, levéltár, társadalom. Tanulmányok és források Erdély történelméhez. Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes = Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-033-5

K

Kanász, Viktor (2023) A kanizsai Cunctator. Haym Kristóf kanizsai főkapitányságának első hónapjai = The Cunctator of Kanizsa. The First Months of Kristóf Haym as Captain General of Kanizsa. In: A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 2022. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (62). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 219-247.

Karlinszky, Balázs (2008) A veszprémi káptalani gazdaság szervezete a 19. század elején. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 79 (1-2). pp. 147-170. ISSN 0024-1512

Kerepeszki, Róbert and Schrek, Katalin and Fedeles-Czeferner, Dóra and Bodovics, Éva and Sipos, Nikoletta and Takács, Levente and Szendrei, Ákos and Kázmér, László and Novák, Ádám and Kapi, Péter (2023) Bevezetés a történettudományba és a történelemkutatás módszereibe. Kronosz Könyvkiadó, Pécs. ISBN 978 615 6604 15 6

Kiss, Rebeka and Sebők, Miklós (2022) Creating an enhanced infrastructure of parliamentary archives for better democratic transparency and legislative research : Report on the OPTED forum in the European Parliament (Brussels, Belgium, 15 June 2022). INTERNATIONAL JOURNAL OF PARLIAMENTARY STUDIES, 2 (2). pp. 278-284. ISSN 2666-8904

Kocsis, Annamária (2023) A boszorkányság ismeretlen forrásai Szabolcs vármegye levéltárában I. LYMBUS : MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 261-296. ISSN 0865-0632

Koi, Gyula and Schweitzer, Gábor (2020) A levéltári kutatás. In: Empirikus jogi kutatások. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 477-494. ISBN 9789632763842

Kovács, Krisztián (2022) „Bizonyos és eltávozhatatlan szükségeinktől viseltetvén” : 17–19. századi zálogszerződések a Rádayak levelestárából. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 64 (4). pp. 673-687. ISSN 0040-9634

Kozák, Petr and Beke, Márton (2022) Corvin János oklevelei cseh levéltárakban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 64 (1). pp. 69-120. ISSN 0040-9634

Krahulcsán, Zsolt (2020) A Kádár-korszak állambiztonsági szervei. Szervezeti felépítés, működés, állami-és pártirányítás (1956–1990). In: Megvalósult szükségszerűség. Az állami rendőrség megszervezése. Rendészettörténeti Tanulmányok (3). Rendőrség Tudományos Tanácsa, Budapest, pp. 288-348. ISBN 978-615-81484-1-2

Kristó, Gyula (1986) Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék és az erdélyi románság létszáma. ACTA HISTORICA (SZEGED), 83. pp. 41-51. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1974) Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae = A horvát, dalmát és szlavón királyság oklevéltára. SZÁZADOK, 108 (1). pp. 290-291. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1969) Korai levéltári és elbeszélő forrásaink kapcsolatához. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 21. pp. 1-27. ISSN 0586-3708

Kubinyi, András (1955) Tállya mezőváros levéltára. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 26 (1). pp. 80-89. ISSN 0024-1512

Kádár, Zsófia (2021) Az 1634/35. évi soproni országgyűlés meghívottai és résztvevői. LYMBUS : MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 19 (1). pp. 399-466. ISSN 0865-0632 (nyomtatott); 2064-003X (elektronikus)

Kántás, Balázs (2017) Az archivisztika magyarországi szintézise : Megkésett megjegyzések a Levéltári kézikönyvről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3.

Kántás, Balázs (2021) Milicisták, puccsisták, terrorfiúk. Művészeti és Irodalmi Jelen Kft., Budapest. ISBN 9786156285089

Kántás, Balázs (2021) Militiamen, Putschists, Terrorists an Outline of the History of the Activities of Radical Right-Wing Secret Organisations and Paramilitary Formations Connected to Them in the First Years of the Horthy Era in Hungary, 1919–1925. IPRPD International Journal of Arts, Humanities & Social Science, 1 (9). pp. 158-170. ISSN 2693-2547

Kántás, Balázs (2023) Notes from the Drawer of an Archivist : Essays in Archival Studies. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6250-50-6

Kántás, Balázs (2023) Ébredők, kettőskeresztesek, munkavédők, rongyos gárdisták, fehér bajtársak : Szervezettörténeti vázlatok a Horthy-korszak kvázi-állami, irreguláris katonai alakulatainak történetéből. Horthy-korszak Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6250-73-5

Kántás, Balázs (2022) A gyilkosok ideje : Fejezetek az antiszemita indíttatású paramilitáris erőszak magyarországi történetéből, 1919-1925. Horthy-korszak Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6250-42-1

Kántás, Balázs (2023) A két világháború közötti magyar paramilitáris-parapolitikai, kvázi-állami szervezetek történetének bibliográfiája és forrásjegyzéke : Bibliográfia-melléklet a „mellékkormány, árnyékhadsereg, másik államhatalom?” című monográfiához. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6250-59-9

Kántás, Balázs (2023) A polgári csendőrtartalék zászlóaljak : Szakmák szerint szervezett karhatalmi alakulatok az 1920-as években és utóéletük. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6250-78-0

Kántás, Balázs and Szabó, Piroska (2023) A Magyar Királyi Belügyminisztérium politikai rendészeti szerveinek jelentése az illegalitásban működő szabadkőművességről, 1939. Zsolnay Vilmos Kulturális Egyesület, Pécs.

Kántás, Balázs and Szabó, Piroska (2019) A szabadkőműves dosszié : A Magyar Királyi Belügyminisztérium szabadkőművesek megfigyeléséről szóló jelentése, 1938. Nagy Lajos Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5792-02-1

Károlyi, Bálint (2021) Tassy Gáspár ismeretlen levele Melith Péterhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (1). pp. 80-85. ISSN 0025-0171

L

Lakatos, Bálint (2013) Regesta Imperii XI. Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Bd. 1. Die Urkunden und Briefen aus den Archiven und Bibliotheken Mährens und Tschechisch-Schlesiens. Nach Wilhelm Altmann neubearbeitet von Petr Elbel. Wien–Köln–Weimar, Böhlau, 2012. 303 o. [Recenzió]. Történelmi Szemle, 55 (3). pp. 519-525. ISSN 0040-9634

Lakatos, Bálint (2018) Regesta Supplicationum 1522–1523: A VI. Adorján pápa uralkodása alatt elfogadott kérvények. The Supplications Relating to the Kigdom of Hungary Approved under Pope Hadrian VI. Collectanea Vaticana Hungariae, I. 16. . MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Budapest–Róma. ISBN 978-963-508-875-1

Lanszkiné Széles, Gabriella (2016) Cséplő József és Fekete István levelezése (forrásközlés) = Correspondence of István Fekete and József Cséplő. A KAPOSVÁRI RIPPL-RÓNAI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI (4). pp. 351-378. ISSN 2064-1966 (nyomtatott); 2631-0376 (elektronikus)

Lukinich, Imre (1911) Öt erdélyi püspök rangemelése. Levéltári kutatásai alapján írta Temesváry János. Kolozsvár, 1910. SZÁZADOK, 45 (3). pp. 213-214. ISSN 0039-8098

M

M. Szabó, Miklós (2019) Reményi Gyula vezérőrnagy „Munkafüzete” Csehszlovákia megszállásának katonai előkészítéséről = The „Notebook” of General-Major István Reményi on the Military Preparation of the Occupation of Czechoslovakia. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 289-302. ISSN 2060-0437

Markója, Csilla (2015) Van az az ember. Bardoly István köszöntése. Enigma, 21 (82). pp. 184-188. ISSN 1218-8069

Martí, Tibor (2021) Aragóniai Beatrix hozománya : Újabb források Mátyás nápolyi kapcsolatainak történetéhez (1474–1476) = The Dowry of Queen Beatrix of Aragon. New Sources About the Neapolitan Connections of King Matthias Corvinus (1474–1476). TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (4). pp. 605-630. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Martí, Tibor (2020) Az 1625. évi soproni országgyűlés a Habsburg dinasztia spanyol ágának szemével: Ossona gróf bécsi spanyol követ jelentései. In: Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés = Der ungarische Krönungsreichstag in Ödenburg 1625 = The Hungarian Diet and Coronation at Sopron in 1625. Annales Archivi Soproniensis (2). Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Sopron-Budapest, pp. 1-96. (Submitted)

Martí, Tibor (2018) Esterházy Miklós nádor aranygyapjas rendi tagságával összefüggő levéltári források. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 211-243. ISSN 0865-0632

Martí, Tibor (2022) Gr. Esterházy László felvétele az alsó ausztriai rendek közé 1642-ben (forrásközlés). In: Emlékkönyv Dominkovits Péter 60. születésnapja tiszteletére. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, pp. 579-598.

Martí, Tibor (2019) Végrendeletek a pozsonyi káptalan hiteleshelyi levéltárából. LYMBUS : MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 205-247. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Mautner, Zoltán (2024) Vetélkedés az állatkerti igazgatói székért : Serák Károly megválasztása a városligeti zoológiai kert élére (2. rész). BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK, 2024 (3). ISSN 2939-6921

Mikó, Gábor (2020) Andrea Scolari váradi püspök végrendelete és annak hitelesítése : Adatok a hiteleshelyi és közjegyzői intézmények együttműködéséhez. In: Nagyvárad és Bihar a Zsigmond-korban. Tanulmányok Biharország történetéről (8). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 195-226. ISBN 9789730319965

Mikó, Gábor (2023) Egy levéltár régmúltja : A Zarka család középkori okiratai. Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, 15 . HUN-REN – Magyar Nemzeti Levéltár – Szegedi Tudományegyetem Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-615-01-8697-9

Mikó, Árpád (2021) Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem címereslevelei. In: Arte et ingenio : Tanulmányok Kovács András hetvenötödik születésnapjára. Erdélyi Múzeum-Egyesület; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Kolozsvár; Budapest, pp. 469-491.

Molnár, Antal (2022) Az esztergomi érsekség székhelyei a 17. században vatikáni források tükrében. In: Visszatérés a magyar Sionra : Tanulmányok az érseki szék Esztergomba történt visszatérésének 200. évfordulója alkalmából. Strigonium Antiquum (11). Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Prímási Levéltár, Esztergom, pp. 28-71.

Monok, István (2019) Esterhazyana, egy új ikersorozat. In: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Esterhazyana (1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 5-6. ISBN 9789630997249

Monok, István (2017) Farsangi versek, vagy tréfás mulatságok, 1790 : Balogh István kézirata az Országos Széchényi Könyvtárban. In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 333-336.

Monok, István (2020) Treasures of Knowledge: An Inventory of the Ottoman Palace Library (1502/03–1503/04), Vol. I, Essays, Vol. II, Transliteration and Facsimile „Register of Books” (Kitāb al-kutub, MTA Könyvtára, Keleti Gyűjtemény, MS Török F. 59), ed. by Gülru Necipoğlu, Cemal Kafadar, Corell H. Fleischer, Leiden–Boston, Brill, 2019 (Studies and Sources in Islamic Art and Architecture, Supplements to Muqarnas, XIV/I–II.), 1080, 242. 368 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 275-277. ISSN 0025-0171

Mátyás-Rausch, Petra (2011) A nagybányai bányakamara számadásai 1573-ból. FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, XVII (3). pp. 361-388. ISSN 1217-8020

Mészáros, Gábor and Tamás, Máté (2021) Levélből ügyirat : Gróf Festetics János levele XX-nek a Somogy vármegyei tisztújításról (1813) és hivatali visszaélésekről. LYMBUS : MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 19 (1). pp. 615-633. ISSN 0865-0632 (nyomtatott); 2064-003X (elektronikus)

N

Nagy, Katalin (2022) Fraknói Vilmos kutatási kérelmei a Vatikáni Apostoli Levéltárban (1881-1885). In: Magyarország és a római Szentszék III : Exquisitae lucubrationes Cornelio Szovák amicabiliter dicatae. Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae : Ser. 1. : Collectanea Vaticana Hungariae : Classis 1, 21 . Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; BTK Moravcsik Gyula Intézet; Gondolat, Budapest, Roma, pp. 307-321. ISBN 9786156448194

Nagy, Katalin (2022) Periodici nell’archivio della nunziatura apostolica in italia intorno alla metà del xx secolo. In: Giornali italiani dopo il 1950 : Questioni storiche e linguistiche. Edizioni Università per Stranieri di Siena, Siena, pp. 67-79. ISBN 9788832244229

Nemes, Gábor (2021) Biagio Martinelli pápai szertartásmester naplójának magyar vonatkozású bejegyzései 1519-1525. In: Fidelitate et caritate : Ünnepi kötet Németh Ottó 60. születésnapjára. Árgyélus Kiadó; Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, pp. 169-179.

Nemes, Gábor (2011) Verancsics Antal győri irathagyatéka. In: „In labore fructus". A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások (13). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 325-335. ISBN 978-615-5035-01-2

Novák, Attila (2022) Párbeszéd? : Zsidó-keresztény (katolikus) közeledési kísérletek az 1960-as évek Magyarországán – az állambiztonsági dokumentumok tükrében. REGIO : KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (4). pp. 68-91. ISSN 2415-959X

Németh, István (2008) Kassai kvártélyozási listák, 1708-1709. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 9 (33). pp. 81-119. ISSN 1586-2410

Németh S., Katalin (2023) Esterházy Pál és Thököly Éva iratai I. Levelezés, sajtó alá rendezte Viskolcz Noémi és Zvara Edina, Király Péter és Kiss Erika közreműködésével, Budapest, 2022, Kossuth Kiadó, MTA KIK, (Esterhazyana). 352 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV-ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 139 (1). pp. 125-128. ISSN 0025-0171

O

Oláh, Tamás (2020) A pataki diák esete az „üzletemberrel”, avagy Losonczi István volt királyhelmeci iskolamester panaszlevele. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 21 (1). pp. 134-141. ISSN 1585-7476

Orosz, László (2016) Adalékok a két világháború közötti erdélyi szász politikai gondolkodáshoz : Egy kiadatlan forrás és annak kontextusa. In: Historia est lux veritatis : Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. II. kötet. Magyar Napló Kiadó, Budapest, pp. 123-137.

P

Pakó, László (2022) Gyilkos útonállók. Rablók a kora újkori Kolozsvár bírái előtt = Murderous Highwaymen. Robbers at the Judicial Court of Early Modern Cluj. In: Certamen IX. : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 283-304.

Pakó, László (2021) Mérgezés vagy orvoslás? Feleséggyilkossági vád 1572-ben Kolozsváron. In: Arte et ingenio : Tanulmányok Kovács András hetvenötödik születésnapjára. Erdélyi Múzeum-Egyesület; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudomány Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Kolozsvár; Budapest, pp. 561-571.

Papp, Kinga (2013) „Én penig vagyok igaz társad míg él” Kálnoki Sámuel és Lázár Erzsébet levelezése. In: Certamen I. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 67-80. ISBN 978-606-8178-78-3

Papp, Klára (2019) „csak az nagy Correspondentia foly köztünk…” Csáky Kata levelek a Bánffy levéltárból. Új Nézőpont, 6 (3). pp. 64-83. ISSN 2064-7042 (Submitted)

Papp, Viktor (2020) Bakta földbirtokosai a 19. század második felében, a kataszteri iratok tükrében. In: Fejezetek Egerbakta múltjáról és jelenéről. ELTE BTK Tudományos Diákköri Tanács; Egerbakta Község Önkormányzata, Budapest; Egerbakta, pp. 53-86.

Peternák, Anna and Szabó, Ferenc János (2020) Romance "retrouvée". In: Newly Discovered Treasures: Unknown Manuscripts of Published Works by Liszt : Facsimile Edition of the New Manuscripts in the Holdings of the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre, Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest. Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest, pp. 141-178. ISBN 978‑963-7181-69-6

Piti, Ferenc (2014) Anjou-kori Oklevéltár XXX. (1346). Szegedi Középkorász Műhely, Budapest; Szeged. ISBN 978-963-306-335-4

Piti, Ferenc (2022) I. Lajos király kompolti vámoklevele: 1347 vagy 1367? In: Határon innen és túl : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, pp. 3-9.

Piti, Ferenc (2022) Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XXII., XXIX. és XXX. köteteihez (1338, 1345, 1346) = Additions to the Volumes XXII, XXIX and XXX (1338, 1345, 1346) of the Series Charters of the Angevin Era. ACTA HISTORICA, 147 (2). pp. 115-124. ISSN 0324-6965 (nyomtatott); 2676-9832 (elektronikus)

Povedák, Kinga (2020) Rejtett galériák: az üldözött vallásosság képei a titkosszolgálati levéltárakban. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (2). pp. 115-117. ISSN 1786-4062

Prajda, Katalin (2010) Levelező üzletemberek. Századok, 196 (2). pp. 301-334. ISSN 0039-8098

Pázmándi, Ágnes (2021) Az 1665. évi Bécsbe menő török követség: diplomáciai események az oszmán források tükrében = Ottoman Embassy to Vienna in 1665: Diplomatic Events in the Light of Ottoman Sources. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 57-75. ISSN 0133-4778

R

Reisz, T. Csaba (2013) Külföldi mérnökök a magyarországi kataszteri felméréseknél. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 189-215. ISBN 978-963-87475-3-2

Rácz, Attila (2022) Három fogás és a desszert. Családfakutatás a levéltár-pedagógiában. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK, 2022/ (12). ISSN 2939-6921

Réfi, Attila (2023) Báró felsőkubini Meskó József altábornagy visszaemlékezése az 1809. évi háborúra (1811–1813). FONS : FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 30 (2). pp. 225-266. ISSN 1217-8020 (nyomtatott); 1588-0516 (elektronikus)

Rózsa, Mária (2020) Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum levéltárában, közread. Mészáros Andor, Kovács Eszter, Marta Pató, Miloš Sládek, Budapest, ELTE BTK, 2018. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 84-89. ISSN 0025-0171

S

Sarnyai, Vivien (2022) Szent István veszprémi püspökségnek írt adománylevele mint nyelvtörténeti forrás : 2. rész = St. Stephen’s Donation Charter of the Episcopate of Veszprém as a Source of the History of the Hungarian Language. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 444-459. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Schmelczer-Pohánka, Éva (2018) Egy ismeretlen pécsi egyházi könyvgyűjtemény történetének margójára : A pécsi növendékpapság könyvtárának kéziratos forrása a 19. század második harmadából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 457-463. ISSN 0025-0171

Sebestyén, Zsolt (2008) Kárpátalja településeinek történeti helynevei : A kataszteri térképek és birtokrészleti jegyzőkönyvek alapján. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza.

Seres, Attila (2021) Menedék Andersen földjén. A dániai magyar menekültközösség történetének kezdetei magyar levéltári források tükrében 1956-1961. POLYMATHEIA : MŰVELŐDÉS- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 18 (3-4). pp. 104-140. ISSN 2732-2092 (nyomtatott); 2732-2521 (elektronikus)

Seres, Attila (2023) A magyarországi rendszerváltás történetének (1985-1994) hungarikái a kijevi levéltárakban : Kutatási beszámoló, feltárási jegyzékek és válogatott dokumentumok. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, XXI. pp. 919-970. ISSN 0865-0632

Sipos, András (2020) Megkésett tisztelgés vagy szakmai aktualitás? A levéltártan alapművének első magyar kiadásáról = Belated obeisance or highly relevant for our times? The first Hungarian edition of the “Dutch Manual”. Kaleidoscope history, 10 (21). pp. 190-204. ISSN 20622597

Som, Krisztián (2018) Magyar magánútlevelek 1948-1955 között. In: Ünnepi parergák Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére. Salutem (5). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 93-114. ISBN 978-615-80-3096-0

Suszta, Laura (2021) Beszámoló Az üldözött vallásosság képei a titkosszolgálati levéltárakban című előadásról Budapest, 2020. március 4. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (1). pp. 193-194. ISSN 1786-4062

Szabó, András Péter (2007) Beszterce város levéltárának történetéhez. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 78 (1). pp. 99-127. ISSN 0024-1512

Szabó, András Péter (2008) Esterházy Pál nádor néhány erdélyi vonatkozású iratmásolata. Ismeretlen források az 1658-1659. esztendők történetéhez. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 6. p. 63. ISSN 0865-0632

Szabó, András Péter (2020) Evangélikus lelkészcsaládok emlékei a tiszolci evangélikus levéltárban (1657-1719). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 215-299. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Szabó, András Péter (2010) A szécsényi seregszék jegyzőkönyve 1656–1661. Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból (59). Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján.

Szalma, István (2021) A Koháry I. Istvánnak címzett oszmán rabkereskedelemmel kapcsolatos iratok = Ottoman Letters About Captives Addressed to István (Stephanus) I. Koháry. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 57-73. ISSN 0133-4778

Szanto, Ivan (2017) A Kashmiri Manuscript of the Shahnama of Ferdowsi in Budapest. In: Proceedings of International Conference "Persian Manuscripts in the Balkans and Central Europe". Allameh Tabataba’i University, Tehran, pp. 249-261.

Szentmártoni Szabó, Géza (2016) Bajnaky István hat levele Trencsén város levéltárából. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2015. pp. 45-56. ISSN 0865-0632

Szentmártoni Szabó, Géza (2007) Kutatási beszámoló. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2007. pp. 409-410. ISSN 0865-0632

Szigeti Molnár, Dávid (2019) Radecius Bálint deák levele Daniel Mihályhoz = Valentin Radecke’s Letter to Daniel Mihály. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 125 (4). pp. 376-379. ISSN 1222-8370

Szirtes, Zsófia (2017) Új levéltárismertető a brassói és a barcasági szászság történetéhez : Archivführer zur Geschichte der Deutschen in Kronstadt und dem Burzenland. Wegweiser durch die Bestände des Staatsarchivs Kronstadt/Braşov und des Archivs der Honterusgemeinde unter besonderer Berücksichtigung der Handschriften. Bearbeitet von Heigl, Bernhard – Rezac, Petra – Şindilariu, Thomas. München, De Gruyter Oldenourg, 2016 /Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschenim östlichen Europa, 58.), 714 o. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 88. pp. 468-472. ISSN 0024-1512

Szuromi, Szabolcs (2020) Egyházi anyakönyvek. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 1-6. ISBN 978-963-308-307-9

Szász, Anikó (2021) Nagyalmás, egy Kolozs vármegyei birtokközpont (1541–1600) = Almașu, an Administrative Centre in Cluj County (1541–1600). ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 83 (1). pp. 17-31. ISSN 1453-0961 (nyomtatott); 2668-4608 (elektronikus)

Szász, Anikó (2021) Szászrégen mezőváros 1540–1600 között. In: Arte et ingenio : Tanulmányok Kovács András hetvenötödik születésnapjára. Erdélyi Múzeum-Egyesület; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudomány Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Kolozsvár; Budapest, pp. 339-352.

Szőcs, Tibor (2020) Egy prépostállítás buktatói : A Drugetek és a Sztriteiek konfliktusa a leleszi konvent körül. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 35 (2). pp. 142-154. ISSN 0237-7934 (nyomtatott); 1587-1258 (online)

Szőcs, Tibor (2019) Kirendelt alországbírók : Adatok I. Károly kúriai bíráskodásához. In: Szent Márton és Benedek nyomában. Tanulmányok Koszta László emlékére. Fontes et Libri (3). FIKP „Magyarország a középkori Európában”; Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged; Debrecen, pp. 480-498. ISBN 978-963-306 709-3

Szőcs, Tibor (2019) Szabolcs megye archontológiájáról (1310-es évek) = On the Archontology of County Szabolcs in the 1310s. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA HISTORICA, 144. pp. 51-66. ISSN 0324-6965 (nyomtatott); 2676-9832 (online)

Szőcs, Tibor (2018) A királyi különös jelenlét bíróságának Árpád-kori előzményei. In: Urbs, civitas, universitas : Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére. Fontes et Libri (1). Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 283-289. ISBN 978-963-306-643-0

Szőke, Melinda (2021) 11. századi nyomok az 1019. évi hamis Zalavári oklevélben = Clues to the 11th Century from the 1019 Zalavár Charters. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ ELTE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET LEKTORÁLT FOLYÓIRATA, 43. pp. 135-143. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Szűcs, Bernadett (2021) Beszámoló Hevesi Krisztina P. Stras. K 553 and 554: An Unpublished Coptic Magical Text for Agressive Purposes című előadásáról. Budapest, 2020. július 9. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (1). pp. 199-201. ISSN 1786-4062

Szűts-Novák, Rita (2019) Imre Sándor Csiky Kálmánnéhoz írott levele a századfordulós nőnevelés kontextusában. PEDAGÓGIATÖRTÉNETI SZEMLE, 5 (1-2). pp. 28-44. ISSN 2415-9093

Süli, Attila (2019) A Gábor család és a hőskultusz : Gábor Imre berecki polgármester levele a Székelyföld szerkesztőségéhez. Művelődés, 72 (11). pp. 13-16. ISSN 1221-8693

T

Teleki, Krisztina (2019) Inventories of Urga's Temples written in 1909. In: International academic conference 'Bogd Khan-150: History, culture, and heritage', 2019. október 11., Ulaanbaatar, Mongolia.

Teleki, Krisztina (2014) A Mongol Nemzeti Levéltár kolostori anyaga. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 2012 (1-2). pp. 215-237. ISSN 2060-9655

Teleki, Krisztina (2018) A Tan örökké ragyogjon! - A Keleti Gyűjtemény egy tibet-mongol kézirata. In: A Tan örökké ragyogjon! Tanulmányok Sárközi Alice tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, pp. 165-178. ISBN 978-963-236-737-8

Teszelszky, Kees (2014) Wirklichkeitsgetreue Darstellungen der Ungarischen Krone um 1608. In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien,István Fazekas. publikationen der ungarischengeschichtsforschung in wien (X). Institut für Ungarische Geschichtsforschung - Balassi Institut – Collegium Hungaricum - Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp. 21-32. ISBN 978-615-5389-21-4

Tilkovszky, Lóránt (1981) A magyarországi német nemzetiségi kérdés a budapesti osztrák követség jelentéseinek tükrében (1918-1938). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1). pp. 111-124. ISSN 0025-0376

Tringli, István (2008) A Perényi család levéltára,1222-1526. A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. Forráskiadványok (44). Magyar Országos Levéltár; MTA Történettudományi Intézete, Budapest. ISBN 978 963 631 155 1

Turgonyi, Zoltán (2020) Fra integralismo e "proto-aggiornamento" : Il rapporto tra la Chiesa e il mondo moderno nella stampa cattolica ungherese dell’epoca di Rákosi e nei documenti vaticani contemporanei. In: Italia e Ungheria tra pace e guerra fredda (1945-1955). Incroci fra Italia e Ungheria: Storia, Letteratura, Cultura, Idee (3). Centro Ricerche di Scienze Umanistiche, Budapest, pp. 1-14. ISBN 978-963-416-216-2

Tusor, Péter (2020) I. Lipót Szelepchény prímás bécsi házának kirablója? – Forráskritika, textuselemzés, archivisztikai és történeti kontextus. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 146-151. ISSN 0025-0171

Tusor, Péter (2004) Magyar történeti kutatások a Vatikánban = Hungarian Historical Researches in the Vatican. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (exc. 1). Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 963-9296-91-0

Tóth, Ferenc (2020) Egy lehetetlen küldetés iratai : A rodostói magyar emigráció utolsó magyarországi beavatkozási tervei az 1755–1757-es évekből. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 405-448. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Tóth, Gergely (2023) Vizsgálat ifj. Burius János és Bél Mátyás ellen a pietista tanok ügyében (1711) (A vizsgálatról szóló memorandum eredeti szövege és fordítása). LYMBUS : MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 215-259. ISSN 0865-0632

Tóth, Krisztina (2018) Szécsi Dénes érsek építkezései Esztergomban. FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 24 (1). pp. 3-29. ISSN 1217-8020 (In Press)

Tóth, Krisztina and Tusor, Péter (2016) Inventarium Vaticanum I. : a Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára : 1920-1939 = Inventarium Vaticanum I : the archives of the Apostolic Nunciature in Budapest : 1920-1939. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (14). Gondolat; MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 978-963-693-660-0

Tózsa-Rigó, Attila (2008) A pozsonyi Tiltáskönyv (1538-1566) információs bázisa (Különös tekintettel a pozsonyi felső- és középréteg városon túlnyúló kapcsolatrendszerére) = The Information Data Basis of the Prohibition Book of Pozsony (1538-1566) [With Special Regard to the Upper and Middle Layers of Urban Society and Their Extra-Urban Network]. SZÁZADOK, 142 (5). pp. 1135-1186. ISSN 0039-8098

Török, Enikő (2013) Néhány kataszteri irattípus. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, pp. 217-235. ISBN 978-963-87475-3-2

Török, Zsuzsa (2019) Wohl Janka Gyarmathy Zsigáné Hory Etelkának írt levelei. In: Lymbus 2019: Magyarságtudományi Forrásközlemények. Külgazdasági és Külügyminisztérium; Bölcsészettudományi Kutatóközpont; Magyar Nemzeti Levéltár; Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 615-629.

U

Ujvári, Hedvig (2020) Max Nordau és Goldziher Ignác levelezésének kontextualizálása II. KELETKUTATÁS, 2020 (ősz). pp. 55-84. ISSN 0133-4778

Ujváry, Gábor (2012) Requiescat In Pace. Levéltáros nekrológok 1923–2011. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 62 (3). pp. 77-81. ISSN 0457-6047

Ujváry, Gábor (2012) A levéltárak nemzeti hivatásáról. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 62 (2). pp. 17-23. ISSN 0457-6047

Ungváry, Krisztián (2014) Források és alulértékelésük. In: Az ügynök arcai. Libri Kiadó, Budapest, pp. 89-106.

V

Vajda, András (2017) Az archívum mint a kulturális emlékezet és az örökségképzés színtere. In: Örökség, archívum és reprezentáció. Kriza Könyvek, 40. . Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 11-28. ISBN 978-973-8439-89-4.

Varga F., János (1976) Két dokumentum: A galileisták tiltakozása a kommunista vezetők letartóztatása ellen. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (2-3). pp. 325-330.

Vezsenyi, Péter (2022) Dokumentumok Szabó Imre református esperes, Budapest-fasori lelkipásztor 1951-ben történt lemondatásáról = Documents About the Forced Resignation of Imre Szabó, Reformed Deacon, Pastor of the Budapest-Fasor Congregation in 1951. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (1). pp. 102-117. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Viskolcz, Noémi (2020) Az Esterházy hercegi levéltár 20. századi sorsa. In: Bonarum Cultores Artium. Miskolci Egyetem BTK ATTI, Miskolc, pp. 697-703.

Viskolcz, Noémi (2020) The Fate of the Archives of Prince Esterházy Family in the 20th century. In: Bonarum Cultores Artium. Miskolci Egyetem BTK ATTI, Miskolc, pp. 615-621.

Vér, Eszter Virág (2018) Vándorünnep. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 68 (3). pp. 69-75. ISSN 0457-6047

Vörös, Géza (2010) Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban. In: Csapdában. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára; L' Harmattan, Budapest, pp. 281-333. ISBN 978-963-236-254-0

Vörös, Géza (2009) Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 59 (3). pp. 20-45. ISSN 0457-6047

W

W. Kovács, András (2007) Administraţia comitatului Hunedoara în evul mediu = The County Authorities of Hunedoara County in the Middle Ages. SARGETIA. ACTA MUSEI DEVENSIS, 35–36. pp. 203-240. ISSN 1013-4255

W. Kovács, András (2012) Arhondologia voievozilor Transilvaniei (1458-1526). Completări şi precizări = Archontology of The Voivodes of Transylvania (1458–1526). Additions and Clarifications. STUDII SI MATERIALE DE ISTORIE MEDIE, 30. pp. 223-256. ISSN 1222-4766

W. Kovács, András (2022) Az alvajdák megyei bíráskodása Szentimrén = The Judicial Activity of Transylvanian Vice-Voivodes in Sântimbru/Szentimre as Counts (Comites) of Alba/Fehér County. ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 84 (1). pp. 5-18. ISSN 1453-0961 (nyomtatott); 2668-4608 (elektronikus)

W. Kovács, András (2000) Királyi Könyvek. Mohács előtti oklevelek. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1999, 369 MB. MEDIAEVALIA TRANSILVANICA, 4 (1-2). pp. 106-115. ISSN 1453-8520

W. Kovács, András (2001) Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban (1300-1525). KORUNK : FÓRUM, KULTÚRA, TUDOMÁNY, 12 (9). pp. 124-126. ISSN 1222-8338

W. Kovács, András (2000) A Magyar Országos Levéltár két újító segédletéről. ERDÉLYI MÚZEUM, 62 (3-4). pp. 333-340. ISSN 1453-0961

W. Kovács, András (2023) Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában (1841–2022) = Ediții de Documente Medievale Privind Istoria Ungariei Apărute în România (1841–2022). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. (Unpublished)

W. Kovács, András (2021) Posesiunile Ardelene ale lui Nicolae Csupor, Voievodul Transilvaniei (1468-1472). Câteva Documente Inedite = The Transylvanian Estates of the Voivode Nicholas Csupor (1468-1472). Some Unpublished Documents. BANATICA - ISTORIE, 31 (2). pp. 33-63. ISSN 1222-0612

W. Kovács, András (2017) Vármegyei jegyzőkönyv és vármegyei pecsét a középkori Erdélyben? CERTAMEN IV : ELŐADÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET I. SZAKOSZTÁLYÁBAN. pp. 271-285. ISSN 2393 – 4328

W. Kovács, András (2015) A Wass család cegei levéltára (Lappangó középkori oklevelek a nagyszebeni Brukenthal-gyűjteményben. Levéltár-történeti adatok). Certamen, 2. pp. 194-216. ISSN 2393-4328

W. Kovács, András (2003) A levéltárrendező és családtörténész Huszti András. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Societatea Muzeului Ardelean; Transilvanian Museum Society, Kolozsvár, pp. 261-274. ISBN 973-8231-32-9

Z

Zsilák, Mária (2019) 19. századi katonahumor (Chovanyecz Mihály kéziratos katonai naplójából). In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 178-187. ISBN 978-963-489-163-5

Đ

Đukić, Dalibor (2021) The Legal Regulation of Religious Symbols in the Public Sphere in Serbia. In: Religious Symbols in the Public Sphere. Studies of the Central European Professors’ Network . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest, Miskolc, pp. 141-170. ISBN 9786156356062; 9786156356079; 9786150130057; 9786150130064

This list was generated on Thu Apr 18 00:29:02 2024 CEST.