REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DB Austria / Ausztria > DB1 Austro-Hungarian Monarchy / Osztrák-Magyar Monarchia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Á
Number of items at this level: 188.

A

Adorjáni, Anna and Bari, Bence (2020) Nemzeti kisebbség – egy gondolati modell születése az Osztrák-Magyar Monarchiában és a nemzetközi jogban. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 28 (2). pp. 5-53. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Alpárné Szála, Erzsébet and Alpár, Geyza and Gazda, István (2017) Hat korai magyar szabadalom (1782–1796). In: Fejezetek a magyar szabadalomtörténetből. Régi magyar ipari szabadalmak Kempelen Farkas korától a reformkor végéig. 1782–1848. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (31). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Nyugat-Magyarországi Egyetem, Budapest - Sopron, pp. 1-46. ISBN 963-9276-26-X

Ambrus, László (2018) Austria-Hungary and the American Belligerence in World War One. Pro&Contra, 2. (2.). pp. 5-24. ISSN 2630-8916

Artner, Ramona (2014) Az osztrák csendőrség 1848-1938. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 15-22. ISSN 1216-6774

Artner, Ramona (2012) Hírszerzés a dualizmuskori Magyar Királyságban. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 22 (26). pp. 19-26. ISSN 1216-6774

B

Bagi, Zoltán Péter (2017) Egy friuli nemes a Habsburg Monarchia szolgálatában Germanico Strassoldo életpályája 1597-ben és 1598-ban. In: Egyéni érdek és közérdek. Egri Esterházy Károly Egyetem. (Submitted)

Bagi, Zoltán Péter (2021) The History of the Regiment of Johann von Pernstein. In: Fontes et Libri. Szegedi Tudományegyetem. (Submitted)

Bagi, Zoltán Péter (2020) A Magyar Királyság hadügyei a 16. században. In: Magyarország hadtörténete II. : Az oszmán hódítás kora 1526-1718. Zrínyi Kiadó, Budapest, pp. 108-166. ISBN 978-963-327-562-7

Bagi, Zoltán Péter (2020) Mohácstól Zsitvatorokig (1526-1606). In: Magyarország hadtörténete II. : Az oszmán hódítás kora 1526-1718. Zrínyi Kiadó, Budapest, pp. 15-106. ISBN 978-963-327-562-7

Bencsik, Péter (2015) Úti okmányok és határátkelés a cseh (csehszlovák) és a magyar szabályozásban, 1848–1939. Salutem (2). pp. 21-36. ISSN 2416-2078

Benda, Kálmán (1965) A jozefinizmus és jakobinusság kérdései a Habsburg-Monarchiában (Eredmények és feladatok a legújabb kutatások tükrében). TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 8 (4). pp. 388-422. ISSN 0040-9634

Berki, Tímea (2022) Millennium Celebrations in Hungary. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 46-56. ISSN 0236-6568

Bezha, Anastas (2022) The Rise of a National Army or a Colonial One? Albanian Troops in the Austro-Hungarian Army during World War I. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (1). pp. 141-168. ISSN 2063-8647

Boda, József (2015) Az Osztrák-Magyar Monarchia felderítő szervezete. Salutem (2). pp. 37-64. ISSN 2416-2078

Boda, József (2016) Bosznia-Hercegovina XIX-XX. századi rendvédelmi szervezeteinek történelme dióhéjban. Salutem (3). pp. 45-68. ISSN 2416-2078

Borsodi, Csaba (2013) A herceg Esterházy-hitbizomány kismartoni uradalmának tisztviselői, alkalmazottai, szolgái 1770–1780 között. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 689-705. ISBN 978-963-87475-3-2

Békéssy, Lili Veronika (2018) A Nemzeti Színház ünnepei : Az intézmény és a Habsburg-dinasztia. In: Emlékező rítusok és ünneplés. Évfordulók, jubileumok, szent évek. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Budapest, pp. 187-208.

Bóna, László (2020) Contributions to the ethnic changes of Késmárk in the 19th century (Part Two). Pro&Contra, 4 (2). pp. 29-49. ISSN 2630-8916

C

Cieger, András (2017) Deák Ferenc írásban és képben: Miként ábrázolható a kiegyezés? SZÁZADOK, 151 (6). pp. 1247-1268. ISSN 0039-8098

Cieger, András and Matolcsi, Réka (2023) Királyhűség, állampolgári lojalitás, nemzeti identitás : Többes kötődések a dualizmus kori Magyarországon. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 65 (1). pp. 87-97. ISSN 0040-9634

Csaplár-Degovics, Krisztián (2015) Humanitaere Aktionen Österreich-Ungarns im Jahr 1913. In: Festschrift für István Fazekas (munkacím). in press, pp. 375-383. (In Press)

Csapó, Csaba and Parádi, József (2012) Az államfő magyarországi védelme az Osztrák-Magyar Monarchiában. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 22 (26). pp. 27-34. ISSN 1216-6774

D

Demeter, Gábor (2016) Apple of Discord: The “Hungarian Factor” in Austro–Serbian Relations, 1867–1881. By Ian D. Armour. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 5 (2). pp. 430-433. ISSN 2063-8647

Demeter, Gábor (2023) Austrian Plans on the Pacification of the Balkans Before and After the Mürzsteg Convention. MACEDONSKI PREGLED. pp. 49-75. ISSN 0861-2277

Demeter, Gábor (2020) Trends in regional inequalities between 1910 and 1930 in Hungary and the successor states. Wschodnioznawstwo, 14 (1). pp. 95-115. ISSN 2082-7695

Demeter, Gábor and Szulovszky, János and Szilágyi, Zsolt and Pénzes, János (2021) A területi egyenlőtlenségek történeti gyökerei. A dualizmus kori Magyarország – trianoni Magyarország, 1910–1930. In: Ibolyától krizantémig. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, pp. 105-115. ISBN 9786155639333

E

Egry, Gábor (2022) Comparative History of Local Resilience? On the ERC Consolidator Grant Project ‘Negotiating Post-Imperial Transitions: from Remobilization to Nation-State Consolidation (Nepostrans). HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 2 (1). pp. 237-246. ISSN 2786-0930

Egry, Gábor (2022) The Empire’s New Clothes. How Austria-Hungary’s Legacy Kept the Successor States Running. Austrian Studies Lecture . Foundation for Austrian Studies, Leiden. ISBN 9789090337791

Egry, Gábor (2022) Magyar birodalom? Regionális elitek, nacionalista politika, centrum-periféria küzdelem Magyarországon a dualizmus utolsó évtizedeiben című tanulmánya. Sic Itur ad Astra : fiatal történészek folyóirata, 76. pp. 37-60. ISSN 0238-4779

Egry, Gábor (2019) Negotiating Post-Imperial Transitions: Local Societies and Nationalizing States in East Central Europe. In: Embers of Empire. Continuity and Rupture in the Habsburg Successor States after 1918. Austrian and Habsburg Studies . Berghahn, New York, pp. 15-42. ISBN 9781789200225

Egry, Gábor and Takács, Róbert (2015) Az I. világháború közép- és kelet-európai emlékezetének mozaikdarabkáiról. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 59 (1). pp. 165-174. ISSN 1586-2410

Eperjesi, Zoltán (2024) A bánsági hegyvidék háromszáz évre visszatekintő ipartörténete. HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE, 15 (1). pp. 97-113. ISSN 2062-0292

Erdélyi, Mátyás (2020) The Habsburg Civil Service and Beyond: Bureaucracy and Civil Servants from the Vormärz to the Inter-War Years. Edited by Franz Adlgasser and Fredrik Lindström. Vienna: Austrian Academy of Sciences Press, 2019. 300 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 355-357. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Eszik, Veronika (2021) A Small Town’s Quest for Modernity in the Shadow of the Big City : The Case of Senj and Fiume. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (4). pp. 706-736. ISSN 2063-8647

F

Fazakas, László (2020) “The water facility is expected to be our salvation” The Construction of a Water Facility and Sewerage System in Kolozsvár in the Age of Dualism. Pro&Contra, 4 (1). pp. 31-49. ISSN 2630-8916

Fazekas, Csaba (2008) The Super-Ego of the Empire: Church and State. In: The Austro-Hungarian Dual Monarchy (1867-1918). New Holland, London, pp. 152-175. ISBN 978-1-847730-07-7

Forgó, András (2021) Rebellious Priests? The Catholic Clergy and the Diet, 1764-1765. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 73-95. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Földvári, Sándor (2019) The Way of an Exemplar of the First Book of the Suprasl Typography to the Habsburg Empire = Droga egzemplarza pierwszej książki drukarni supraskiej do Cesarstwa Hasburskiego. Orthódoxi Evrópi : Studia do dziejów Kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej = Orthodox Europe : Studies for the history of the Orthodox Church in Eastern Europe, 2. pp. 9-16. ISSN 2545-3823

G

Ganczer, Mónika (2017) The Effects of the Differences between the Austrian and the Hungarian Regulation of the Rights of Citizenship in a Commune (Heimatrecht, Indigénat, Pertinenza, Illetőség) on the Nationality of the Successor States of the Austro-Hungarian Monarchy. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 8 (2). pp. 100-107. ISSN 2042-6402

Gazda, István (1988) Az 1889. január 30-án elhunyt Habsburg–Lotaringiai Rudolf trónörökös haláláról megjelent egykorú magyarországi újságcikkekből. In: John T. Salvendy: Rudolf. Egy lázadó Habsburg lélektani tükörben. Tudomány-könyvtár . Computerworld Informatikai Kft. - Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Minerva, Budapest, pp. 296-307. ISBN 963-223-359-x

Gazda, István (2015) Semmelweis Ignác nyomtatásban megjelent önálló művei. In: Semmelweis. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (109). MTA Orvostörténeti Munkabizottsága - Magyar Tudománytörténeti Intézet - Kőbánya Önkormányzata, Budapest, pp. 61-70. ISBN 978-615-5365-11-9

Gazda, István (1977) Über die ungarischen Mitglieder der europäischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaften im 18. Jahrhundert. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 21 (3-4). pp. 303-307. ISSN 0324-6051

Gazda, István and Kapronczay, Károly and Szállási, Árpád (2003) Az orvos Batthyány-Strattmann László. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 39 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium - SOMKL, Budapest. ISBN 963 9276 29 4

Glässer, Norbert (2016) ››Bless Our King, Who You Sent Like Moses‹‹ : Jewish religious interpretations of loyalty to hungarian King Francis Joseph. In: Religion, Culture, Society 3. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 76-95.

Glässer, Norbert and Zima, András (2015) The emperor-king’s Hungarian Maccabees: the components of Hungarian Jewish First World War propaganda. In: Information History of the First World War. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 149-168. ISBN 978-963-414-035-1

Grúber, Károly (2020) Habsburg geopolitika. KÜLÜGYI SZEMLE, 19 (4). pp. 137-142. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (elektronikus)

Guitman, Barnabás and Bogár, Judit and Martí, Tibor (2019) La defensa de las fronteras orientales de la Casa de Austria: Fernando I de Habsburgo y la organización del sistema de defensa contra el Imperio Otomano. In: IV. Simposio Internacional de Historia Comunera. La Mujer en las Comunidades de Castilla : En Memoria de María Pacheco. Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 37-55.

Gyarmati, Enikő (2015) Az Osztrák-Magyar Monarchia az I. világháború centenáriumának angolszász történeti szakirodalmában = Austria-Hungary in the First World War - In the Recent English Language Scholarly Literature. VILÁGTÖRTÉNET, 5 (37) (2). pp. 193-215. ISSN 0083-6265

H

Haid, Elisabeth (2018) Die „polnische Frage“ im Umbruch? Innenpolitische Debatten im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn in den Jahren 1917/18. Nordost-Archiv, 27. pp. 1-22. ISSN 0029-1595

Haid-Lener, Elisabeth (2024) Lemberg or L’vov : The Symbolic Significance of a City at the Crossroads of the Austrian and the Russian Empires. In: Imperial Cities in the Tsarist, the Habsburg, and the Ottoman Empires. Routledge, New York, pp. 270-297. ISBN 9780367655440

Haid-Lener, Gábor (2023) Zum Wohle der Stadt – im Dienste der Nation : Nationalstaatsbildung und städtische Selbstverwaltung in Ostgalizien, 1914–1927. Jahrbücher für Geschichte Europas, 71 (1). pp. 237-246. ISSN 0021-4019

Hajdú, Zoltán (2020) Structural and administrative implications of the Trianon Peace Treaty, 1920. REGIONAL STATISTICS, 10 (1). pp. 1-20. ISSN 2063-9538

Hajdú, Zoltán (2020) A magyar földrajztudomány és az Osztrák-Magyar Monarchia, 1867-1918. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 13 (2 (49)). pp. 343-356. ISSN 1789-6339

Hende, Fanni (2016) Az uralkodó bevonulásán elhangzott köszöntőbeszédek mint politikai reprezentációk. In: Hatalmi diskurzusok. Bibliotheca Scientiae et Artis (8). Bibliotheca Nationalis Hungariae; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 63-71. ISBN 978 963 200 655 0

Hende, Fanni (2019) Előírások és a valóság : A koronázási szertartásrendek (kon)fúziója Mária Terézia királykoronázásán. In: Második Mária : Mária Terézia a régi magyarországi kegyességben. Pázmány Irodalmi Műhely : Lelkiségtörténeti tanulmányok (19). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 77-87. ISBN 978-963-508-904-8

Hilbert, Bálint (2021) Városi kormányzás történeti perspektívában? A dualizmuskori Bécs és Budapest példája (1867-1918) = Urban governance in a historical perspective? The case studies of Vienna and Budapest during the period of the Austro–Hungarian Monarchy (1867-1918). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 35 (1). pp. 136-157. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (online)

Hoeper, Kevin J. (2022) Nationalizing Habsburg Regimental Tradition in Interwar Czechoslovakia. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (1). pp. 169-204. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Horváth, Gergely Krisztián (2013) Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-909-5

Hárs, Endre (2023) Weltuntergang und Doppelmonarchie : Politische Dimensionen des Katastrophendiskurses in Kometenromanen von Maurus Jókai (1874) bis Hannes Stein (2013). HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (1). pp. 85-98. ISSN 0236-6568

I

Inglis, Cody James (2023) The languages of monarchism in interwar Yugoslavia, 1918–1941: variations on a theme. HISTORY OF EUROPEAN IDEAS. pp. 1-17. ISSN 0191-6599

J

Jakab, Albert Zsolt (2013) Megemlékezési ünnepségek Kolozsváron a dualizmus korában. In: Kulturális gyakorlat és reprezentáció. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve (21). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 35-59. ISBN 9789738439733

Jeličić, Ivan (2022) I migliori elementi d’italianità. Local Political Power Ascension and Italianization during the First Years of Post-world War I in Volosca–Abbazia, 1918–1920. ACTA HISTRIAE, 30 (2). pp. 429-450. ISSN 1318-0185

Judson, Pieter M. and Kovács, Janka (2022) „Ahol a közösség az egyes államoknak életszükséglete...” Gondoljuk újra a Habsburg Monarchia végét! SIC ITUR AD ASTRA (76). pp. 5-36. ISSN 0238-4779

K

Kenyeres, István (2013) A Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság pénzügyei és hadi költségei a 16. század közepétől a 17. század első harmadáig. Történelmi Szemle, 2013 (4). pp. 541-568. ISSN 0040-9634

Khavanova, Olga (2018) Fascination with uniform? Choosing between military and civil careers in the eighteenth-century Habsburg Monarchy. Hungarian Studies, 32 (1). pp. 113-130. ISSN 0236-6568

Kincses, Katalin Mária (2017) A 82. gyalogezred kötelékében: erdélyi hadszíntér, 1916. október - 1917. január. Részlet Házi Jenő első világháborús naplóiból. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (2). pp. 601-640. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2014) Ferenc József - Adj király katonát! Kiállítások a Királyi Kastélyban és a Gödöllői Városi Múzeumban, 2014. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 127 (3). pp. 845-854. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2017) Franz Joseph 1830-1916. Centenáriumi történeti kiállítás Ausztriában négy helyszínen. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (2). pp. 681-684. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2018) Frontvonalból a hátországba. Házi Jenő soproni levéltáros első világháborús katonai pályafutásának rendhagyó utolsó szaka. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 63 (2). pp. 63-99. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Kincses, Katalin Mária (2011) Hadik András műveltsége. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 124 (4). pp. 1051-1099. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2015) Hadtörténeti kiállítás - képzőművészeti eszközökkel: "Európa Bécsben. A bécsi kongresszus, 1814/1815". HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (4). pp. 1207-1211. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2017) Háborús hétköznapok. Tanulmánykötet. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (2). pp. 668-672. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2019) Házi Jenő első világháborús naplói. MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron. ISBN 978-963-8327-46-8

Kincses, Katalin Mária (2019) II. Rákóczi Ferenc újratemetése. RUBICON, 29 (11-12). pp. 106-111. ISSN 0865-6347

Kincses, Katalin Mária (2021) Kurucz György: „KEDVES HAZÁMFIAI, MOZDULNI KELL…” Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején Corvina–Ráday Gyűjtemény, Bp. 2020. 303 oldal. SZÁZADOK, 155 (2). pp. 443-444. ISSN 0039-8098

Kincses, Katalin Mária (2013) LEVÉLTÁR ÉS LEVÉLTÁROS SZÜLETIK. MARKÓ ÁRPÁD VISSZAEMLÉKEZÉSE A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR MEGALAKULÁSÁRA ÉS LEVÉLTÁROSI PÁLYÁJÁRA. Levéltári Közlemények, 84. pp. 187-200. ISSN 0024-1512

Kincses, Katalin Mária (2013) Markó Árpád első világháborús visszaemlékezéseiből. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (3). pp. 854-886. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2016) Markó Árpád hadtörténész visszaemlékezése Rátz Jenő honvédelmi miniszterre. In: Histora lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. VERITAS Történetkutató Intézet-Magyar Napló, Budapest, pp. 253-263. ISBN 878-615-5465-93-2

Kincses, Katalin Mária (2003) „Minden különös ceremonia nélkül" A Rákóczi-kultusz és a fejedelem hamvainak hazahozatala. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 116 (1). pp. 46-76. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2017) Propaganda az I. világháborúban. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2015. október 16. - 2016. április 9. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (1). pp. 217-222. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2020) Rudimenta Militiae. Írások a művelődés és mentalitás hadtörténeti vonatkozásainak témaköréből. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára . HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-519-003-4

Kincses, Katalin Mária (2020) A Rákóczi-hagyományápolás kulcsmomentumai a XVIII–XIX. század fordulóján. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, XXII (3). pp. 44-55. ISSN 1419-4082

Kincses, Katalin Mária (2013) Szellemtörténet és hadtörténetírás. A magyar hadtörténetírás kapcsolódási pontjai, különös tekintettel az 1930-as évekre. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (2). pp. 377-412. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2014) Tudós és katona. Markó Árpád visszaemlékezései I. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-7097-66-9

Kincses, Katalin Mária (2017) Veritas Évkönyv 2015 (szerk. Ujváry Gábor). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (1). pp. 281-286. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2017) A nagy háború öröksége. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (2). pp. 673-677. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2012) A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. SZÁZADOK, 146 (3). pp. 743-749. ISSN 0039-8098

Kincses, Katalin Mária (2016) A przemysli katasztrófa és a gorlicei áttörés, 1915. Nemzetközi tudományos konferencia (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2015. május 14.). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 129 (1). pp. 291-297. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2013) A viaszbábuktól az ezüstérmekig. A bécsi Josephinum és az első katonaorvosi kitüntetés Európában. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (ksz.). pp. 112-124. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária and Mészáros, Kálmán (2014) Tudós és katona. Markó Árpád visszaemlékezései II. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-7097-70-6

Klestenitz, Tibor István (2018) Hiperlojalitástól a királysértésekig. Ferenc József ábrázolása a dualizmus korának magyar sajtójában. In: VERITAS Évkönyv 2017. Magyar Napló; Veritas Történetkutató Intézet, Budapest, pp. 41-56.

Klestenitz, Tibor István (2018) Modern katolicizmus? : Vallási megújulás és politikai törekvések a dualizmus korában. In: Modernizáció és nemzetállam-építés. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 263-281. ISBN 978-963-4670-31-5

Konrád, Miklós (2013) Az Államhatalom és a régió más népességeinek viszonya a zsidósághoz. In: Zsidók Kárpátalján. Aposztróf Kiadó, Budapest, pp. 106-125. ISBN 9786155056376

Konrád, Miklós (2019) Csalódott zsidók a magyar zsidóság aranykorában. In: Az érzelmek története. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 405-421. ISBN 9789638946379

Konrád, Miklós (2013) Demográfiai változások. In: Zsidók Kárpátalján. Aposztróf Kiadó, Budapest, pp. 15-26. ISBN 9786155056376

Konrád, Miklós (2017) Egy kudarc anatómiája : Neológ zsidó vallásoktatás a dualizmus korában. In: Iskola, művelődés, társadalom. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 331-352. ISBN 9789638946355

Konrád, Miklós (2014) Entre émancipation et conversion. Dilemmes juifs en Hongrie dans la première moitié du XIXe siècle. HISTOIRE ECONOMIE ET SOCIETE, 33 (4). pp. 58-74. ISSN 0752-5702

Konrád, Miklós (2016) Hungarian Expectations and Jewish Self-Definitions, 1840–1914. In: Modern Jewish Scholarship in Hungary. Walter de Gruyter, Berlin, Boston (MA), pp. 329-348. ISBN 9783110330731; 9783110330212

Konrád, Miklós (2019) Miért akartak a neológok egyesülni az ortodoxokkal? SZOMBAT, 31 (8). pp. 4-7. ISSN 0865-3844

Konrád, Miklós (2008) Orfeum és zsidó identitás Budapesten a századfordulón. BUDAPESTI NEGYED, 16 (1-2). pp. 351-368. ISSN 1217-5846

Konrád, Miklós (2019) Ruszinok és zsidók az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában. In: „Ruszin voltam, vagyok, leszek...”. Gondolat Publishers; Charta XXI Egyesület, Budapest, pp. 84-91. ISBN 9789636937928

Konrád, Miklós (2010) „Szidur a karácsonyfa alatt!” : Karácsonyi ünnepek és zsidó identitás a dualizmus korában. In: Kép-keret. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, pp. 174-197. ISBN 9789639725294

Konrád, Miklós (2012) Wahrmann Mór és gyermekei : Adalék a dualizmus kori zsidó nagypolgárság történetéhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 54 (3). pp. 441-468. ISSN 0040-9634

Konrád, Miklós (2016) Zsidó nemzet, nép, felekezet, faj? : Keresztény meghatározások és neológ önmeghatározások a reform- és dualizmus kori Magyarországon. In: Nemzet, faj, kultúra. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 93-114. ISBN 9789634160328

Konrád, Miklós (2019) A dualizmus mint magyar zsidó aranykor? : Kortárs zsidó helyzetértékelések. In: Magyar-zsidó identitásminták. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 93-108. ISBN 9786155675263

Kránitz, Péter Pál (2021) Örményellenes sztereotípiák a dualizmuskori Magyarországon. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 29 (1). pp. 5-60. ISSN 0865-557X

L

Lajtai, László (2021) Empty Signs, Historical Imagineries: The Entangled Nationalization of Names and Naming in a Late Habsburg Borderland. By Ágoston Berecz. New York-Oxford: Berghahn, 2020. XIV + 335 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 398-401. ISSN 2063-8647

Lengyel, Réka (2016) Mi maradt meg a dégi Festetics-levéltár szabadkőműves forrásanyagából? Az MNL OL P 1134, Vegyes iratok, 1. tétel, 18. szám alatti iratanyag tartalma. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE. pp. 625-639. ISSN 0017-999X

Ligeti, Dávid Ádám (2017) "Ausztriának nemcsak magtára, hanem kaszárnyája is vagyunk!" A Bruszilov-offenzíva magyarországi következményei 1916-ban. VERITAS ÉVKÖNYV, 3. pp. 129-146. ISSN 2416-0687

Ligeti, Dávid Ádám (2009) Der Zusammenbruch des österreichisch–ungarischen Heeres im Jahre 1918 laut den Bestätigungspapiere von Arthur Arz von Straussenburg. ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, 7. pp. 279-294. ISSN 1589-3839

Ligeti, Dávid Ádám (2015) Egy tábornagy bukása - Gondolatok Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök 1917. évi leváltásáról. In: Sorsok, frontok, eszmék. ELTE BTK, Budapest, pp. 167-180. ISBN 978-963-284-582-1

Ligeti, Dávid Ádám (2014) Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök második bukása 1917-ben. TRIANONI SZEMLE, 6 (3-4). pp. 77-84. ISSN 2060-2502

Ligeti, Dávid Ádám (2010) A Monarchia béketörekvései 1917–18-ban Arz tábornok emlékiratainak tükrében. In: Nemzetek és birodalmak. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, pp. 393-406. ISBN 978-963-284-163-2

Ligeti, Dávid Ádám (2012) A Stubenringtől Limanowáig. In: Háborúk, békék, terroristák. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, pp. 353-366. ISBN 978-963-284-277-6

Liktor, Zoltán Attila (2020) Mégiscsak egy család a kettő? : A Habsburg-ház „két ágának” egysége a 16. század derekán a családi egyezségek és végrendeletek tükrében – és ennek jelentősége a magyar alkotmánytörténet szemszögéből = ¿Dos ramas, una familia? : El vínculo profundo entre las dos ramas de la Casa de Austria en el medio del siglo XVI y su importancia desde el aspecto de Hungría. Pázmány Law Working Papers (15). Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, pp. 1-24.

Lázár, Balázs (2020) A császári-királyi hadsereg ellátási rendszere a Magyar Királyságban az 1751. évi szabályzattól 1815-ig = The Provision System of the Imperial-Royal Army in the Hungarian Kingdom from the 1751 Regulation to 1815. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (4). pp. 549-564. ISSN 0040-9634

M

M. Zemplén, Jolán (2016) A felvidéki fizika története 1850-ig. A szerző 1973-ban készült kéziratát új jegyzetekkel, illusztrációkkal és online hivatkozásokkal 2016-ban kiegészítette: Gazda István. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (8). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Makkai, Béla (2019) Chopping Hungary Up by the 1920 Peace Dictate of Trianon. Causes, Events and Consequences. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 204-225. ISSN 1786-6553

Maxwell, Alexander (2020) Language Diversity in the Late Habsburg Empire. By Markian Prokopovych, Carl Bethke, and Tamara Scheer. Leiden: Brill, 2020. 268 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (4). pp. 739-742. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Mádi, Gabriella (2020) Markian Prokopovych – Carl Bethke – Tamara Scheer (szerk.): Language Diversity in the Late Habsburg Empire. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

N

Németh, István (2012) Kriegführung und Staatsfinanzen. Die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische Reich vom Dreissigjährigen Krieg bis zum Ende des habsburgischen Kaisertums 1740. Rauscher, Peter (szerk.) Aschendorff Verlag, Münster, 2010. 623 p. (Geschichte in der Epoche Karls V., 10.). LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 1-2. pp. 371-379. ISSN 0024-1512

O

Ogoljuk-Berzsenyi, Anett (2021) Járványok és egészségügy a századforduló Budapestjén. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK (17). ISSN 2939-6921

Ordasi, Ágnes (2022) Trieszt föníciai meséje – egy „jól konstruált hazugság” vagy egy eltérő Európa-felfogás a modernista irodalom tükrében? REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (1). pp. 178-188. ISSN 0865-557X

P

PARÁDI, Ákos (2015) Bosznia-Hercegovina csendőrsége az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (47-50). pp. 45-50. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2016) Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. Rendvédelem-történeti Füzetek (52). pp. 71-82. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2012) Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságának határszéli csendőrsége. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 22 (26). pp. 81-104. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2013) Az államfő testőrségei az Osztrák-Magyar Monarchiában. Rendvédelem-történeti Füzetek, 23 (27-30). pp. 155-160. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2014) A Császári Királyi Csendőrség Magyarországon. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 61-70. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2014) Felderítő szolgálat az Osztrák-Magyar Monarchiában. In: 1872 Felderítő-szolgálati utasítás = Anleitung zum Kundschaftsdienste. A magyar rendvédelem-történet hagyatéka (1). Nemzetbiztonsági Szakszolgálat; Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 27-50. ISBN 978-963-89-8284-1

Parádi, József (2017) Hírszerzés és határőrizet az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában. Rendvédelem-történeti Füzetek (53). pp. 53-84. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2014) Kundschaftsdienst in der Österreichisch–Ungarischen Monarchie. In: 1872 Felderítő-szolgálati utasítás = Anleitung zum Kundschaftsdienste. A magyar rendvédelem-történet hagyatéka (1). Nemzetbiztonsági Szakszolgálat; Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 177-204. ISBN 978-963-89-8284-1

Parádi, József (2018) A Magyar Királyi Csendőrség határőrizeti szolgálati ágának és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének együttműködése 1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (56). pp. 97-130. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2020) Vasúti határátkelőhelyek a dualista Magyarország határain. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 30 (59-60). pp. 209-224. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Parádi, József (2011) A csendőrség teendői az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királysága külső határainak őrzésében. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 21 (24). pp. 100-118. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2012) A dualista Magyarország határőrizete a migráció tükrében. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 22 (26). pp. 66-80. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2010) A dualizmus kori magyar rendvédelem. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 18 (21). pp. 66-84. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2018) A dualizmuskori Magyar Királyi Pénzügyőrség határőrizeti szolgálata. In: Emlékkönyv Őry Károly születésének 85. évfordulója tiszteletére. Salutem (6). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 89-118. ISBN 978-615-80-3095-3

Parádi, József (2014) A dualizmuskori és a két világháború közötti Magyar Királyság határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 71-80. ISSN 1216-6774

Peterecz, Zoltán (2020) Vienna and Budapest in American Secret Diaries in Early 1919. Eger Journal of American Studies, 16. pp. 79-88. ISSN 1786-2337

Pollmann, Ferenc (2018) Jön a muszka! Megy a muszka? : Az oroszországi forradalmak hatása a Monarchia hadviselésére a keleti fronton 1917-ben = There Comes The Russian! There Goes The Russian? : The Impact of the Russian Revolutions on the Warfare of the Austro-Hungarian Monarchy on the Eastern Front in 1917. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 399-406. ISSN 0040-9634

Pálffy, Géza (2014) Die Türkenabwehr und die Militärkartographie der Habsburgermonarchie in Ungarn und Kroatien–Slawonien im 16. Jh. HISTORICNI SEMINAR, 11. pp. 37-70.

Péteri, Lóránt (2015) Idyllic Masks of Death: References to Orphée aux Enfers in “Das himmlische Leben”. In: Rethinking Mahler. Oxford University Press, New York, USA. (In Press)

Péteri, Lóránt (2015) Kulturális vonzások és társadalmi választások: a személyes identitás, a zenei stílus és a karmesteri tevékenység összefüggései Gustav Mahlernél. Other. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest. (Unpublished)

Péteri, Lóránt (2013) Mennyei élet és alvilág: Offenbach-utalás Mahler dalában. In: Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére: Tanulmányok, emlékírások, hommage-ok. Magyar Tudományos Akadémia -- Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem -- MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont -- L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 167-178. ISBN 978 963 236 784 2

Péteri, Lóránt (2015) Tört tükröződések: Mahler – zene – recepció – identitás. In: Identitások és váltások. Identitások és médiák (1). MTA BTK - Gondolat, Budapest, pp. 147-170. ISBN 978 963 693 611 2

R

Rachamimov, Alon and Kovács, Janka (2022) Hűségellenőrök. Osztrák–magyar cenzorok az I. világháború idején. SIC ITUR AD ASTRA (76). pp. 61-84. ISSN 0238-4779

Rostás, Péter (2013) DIE RESTAURIERUNG DES SCHLOSSES ESTERHÁZY IN ESZTERHÁZA UND SEINE INTERIEURSREPRODUKTIONEN IN BUDAPEST UND WIEN AM ENDE DES 19. JAHRHUNDERTS. Acta Historiae Artium, 54. pp. 73-93. ISSN 0001-5830

Réfi, Attila (2021) A császári-királyi 12. számú Nádor-huszárezred története alapításától a napóleoni háborúk végéig (1800–1815). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 2021 (4). pp. 805-842. ISSN 0017-6540

Rózsa, Mária (2020) Media and Literature in Multilingual Hungary 1770‒1820, ed. by Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros, Gábor Vaderna, Budapest, reciti, 2019 (Reciti Conference Books, 3). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 167-171. ISSN 0025-0171

S

SZABÓ, Szilárd (2015) Az Evidenzbureau. Az Osztrák-Magyar Monarchia felderítő szervezete 1850-1919. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (43-46). pp. 127-170. ISSN 1216-6774

Schimpf, Gerald (2014) A bécsi tűzoltóság 1683-1948. Rendvédelem-történeti Füzetek, 24 (35-38). pp. 119-124. ISSN 1216-6774

Som, Krisztián (2016) Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvédelem-történeti Füzetek (52). pp. 95-138. ISSN 1216-6774

Som, Krisztián (2020) Állami útlevél-hamisítások történelmi példái. Rendvédelem-történeti Füzetek, 30 (59-60). pp. 157-166. ISSN 1216-6774

Somogyi, László (2020) Az internálás és a rendőri felügyelet jogi háttere Magyarországon az I. világháború alatt. Rendvédelem-történeti Füzetek, 30 (59-60). pp. 167-178. ISSN 1216-6774

Somogyi, Éva (2014) A levél történeti forrásértéke. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 56 (1). pp. 119-132. ISSN 0040-9634

Somogyi, Éva and Fónagy, Zoltán and Heiszler, Vilmos and Ress, Imre (2011) Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztertanácsi jegyzőkönyveinek kiadása = The Editing of the Protocol of the Common Council of Ministers of the Austro-Hungarian Monarchy. Project Report. OTKA.

Suba, János (2015) A Magyar Királyság és az Osztrák Császárság közötti vitás határszakaszok dualizmuskori rendezése. Salutem (1). pp. 121-142. ISSN 2416-2078

Suba, János (2010) A határkiigazítás feltételeinek megteremtése a dualista Magyarországon. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 19 (22). pp. 125-134. ISSN 1216-6774

Szabadi, Ernő Lóránd (2019) Székelyföld közigazgatásának alakulása és ennek a kisebbségekre gyakorolt hatása a kiegyezést követően az 1925. évi romániai egységesítő közigazgatási törvény hatálybalépéséig = The Development of the Public Administration of Szeklerland and Its Impact on the Local Minority Following the Austro–Hungarian Compromise, until the Entry into Force of the Romanian Law of Administrative Unification of 1925. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 130-141. ISSN 2063-9058

Szabó, István (2022) The Legacy of the Habsburg Empire in the Constitutional Traditions of Successor States. In: Comparative Constitutionalism in Central Europe : Analysis on Certain Central and Eastern European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 21-36.

Szabó, Mátyás (2020) A kihágás intézménye az 1852. évi Osztrák Büntető Törvénykönyvben = The Legal Institute of Transgressions in the Austrian Penal Code of 1852. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 130-143. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Szabó, Mátyás (2022) A külügyi szolgálat szervezésének kihívásai az Osztrák–Magyar Monarchiában (1895–1918) = The Challenges of the Foreign Service Organisation in the Austro–Hungarian Monarchy (1895–1918). PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 10 (3). pp. 42-61. ISSN 2063-9058

Szabó, Szilárd (2016) Az Evidenzbüro és az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminisztériumának kapcsolata. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 26 (51-52). pp. 198-204. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Szabó, Szilárd (2018) Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvédelem-történeti Füzetek (55). pp. 87-94. ISSN 1216-6774

Szabó, Szilárd (2016) Az osztrák-magyar katonai titkosszolgálat tehermentesítése: a kémelhárítás helyi intézményrendszerének és szervezetének kiépítése. Salutem (3). pp. 115-132. ISSN 2416-2078

Szabó, Szilárd (2015) Egy horvát az Osztrák-Magyar Monarchia katonai titkosszolgálata élén: Oskar Hranilovic von Czvetassin (1867-1933) katonai pályafutása. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 24-25 (47-50). pp. 275-280. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Szulovszky, János (2014) Das Rauchfangkehrergewerbe als Indikator der Urbanisierung Ungarns. In: Zünftiges Handwerk. Tagungsband der 22. Schlaininger Gespräche 2002 (30. September – 3. Oktober 2002). Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) (117). Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt, pp. 134-151. ISBN 978-3-85405-160-2

Székely, Miklós (2012) Az ország tükrei : Magyar építészet és művészet szerepe a nemzeti reprenzentációban az Osztrák-Magyar Monarchia korának világkiállításain. CentrArt Egyesület, Budapest. ISBN 978-963-88825-2-3

Székely, Tamás (2022) Vihar előtti csend? Nyugat-Magyarország a dualizmus korában. VILÁGTÖRTÉNET, 2022 (2). pp. 185-205. ISSN 0083-6265

T

Tamás, András (2022) Az utolsó interregnum : The Last Interregnum. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 10 (3). pp. 18-27. ISSN 2063-9058

Tamás, Máté (2020) "Moses Lackenbacher & Compagnie": Business and Kinship in the Early 19th-Century Habsburg Monarchy. PARDES: ZEITSCHRIFT DER VEREINIGUNG FUR JUDISCHE STUDIEN, 26. pp. 75-88. ISSN 1614-6492 (print); 1862-7684 (online)

Tamás, Ágnes (2021) Sajtószabadság és sajtóirányítás élclapokbeli megítélése a kiegyezés első éveiben (1867–1868) = The image of the freedom and the direction of the press in satirical papers in the first years of the Austro-Hungarian compromise (1867–1868). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (1). pp. 75-97. ISSN 0040-9634

Tamássy-Lénárt, Orsolya (2020) Graf Johann Mailáths „österreichischer“ Briefwechsel. Eine Bestandsaufnahme. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (2). pp. 239-258. ISSN 0236-6568

Tangl, Balázs (2022) Military Veterans' Associations in the Kingdom of Hungary (1868-1914). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (1). pp. 71-104. ISSN 2063-8647

Tarafás, Imre (2022) "Németnek születtem, de az vagyok-e még mindig?" : Identitásválság-diskurzusok „német-Ausztriában", 1866–1914 = “I Was Born a German, But am I One Still?” : Discourses of Identity Crisis in “German Austria”, 1866–1914. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 12(44) (1). pp. 5-34. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Techet, Péter (2021) Vielfalt ordnen: Das föderale Europa der Habsburgermonarchie (Vormärz bis 1918). By Jana Osterkamp. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020. 531 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (4). pp. 816-818. ISSN 2063-8647

Turbucz, Dávid (2016) "Ferenc Jóska azt üzente". Uralkodói születés- és névnapok az I. világháború alatt. Történelmi Szemle, 58 (4). pp. 603-614. ISSN 0040-9634

Tóth, Ferenc (2016) Habsbourg et Ottomans (1520–1918). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 129 (4). pp. 1237-1238. ISSN 0017-6540

Tóth, Ferenc (2022) Henri Ortholan: L’armée austro-hongroise 1867-1918. Paris, Bernard Giovanangeli Éditeur, 2017. 524 p. ISBN: 978-2-7587-0180-4. NUOVA ANTOLOGIA MILITARE : RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELLA SOCIETA ITALIANA DI STORIA MILITARE, 3 (12). pp. 711-718. ISSN 2704-9795

Tóth G., Péter (2002) Struktúra és városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában = Struktur und Stadtbild. Bürgerliche Gesellschaft in Transdanubien zur zeit des Dualismus. Veszprémi Múzeumi Konferenciák . Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém. ISBN 963 7208 77 1

Tömöry, Miklós Tamás (2023) “Nekünk nincsenek gyarmataink és hódítási szándékaink.” Magyar részvétel a Monarchia gyarmatosítási törekvéseiben a Balkánon (1867–1914) [“We have Neither Colonies, nor Ambitions to Conquer.” Hungarian Participation in the Colonisation Efforts of the Monarchy (1867–1914)]. By Krisztián Csaplár-Degovics. : Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2022. 452 pp. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 231-236. ISSN 2786-0930

U

Ujvári, Hedvig (2023) Die Präsenz von Karl Emil Franzos in den deutschsprachigen Medien Ungarns - Mediales Umfeld und Bestandsaufnahme. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (1). pp. 166-181. ISSN 0236-6568

Ujvári, Hedvig (2022) Die Wiener Weltausstellung 1873 :Die Berichterstattung von Ármin Vámbéry und Max Nordau über die orientalische Ausstellung sowie des Schahbesuchs in der Kaiserstadt. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 154-166. ISSN 0236-6568

V

Vedó, Attila (2016) Csendőrök a dualista Magyarország kishatárforgalmának ellenőrzésében 1914-ig. Rendvédelem-történeti Füzetek (51). pp. 87-108. ISSN 1216-6774

Vedó, Attila (2022) The army’s participation in maintaining the public order in the Kingdom of Hungary between 1867–1918. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 70 (Spec.). pp. 79-96. ISSN 2062-9494

Vér, Eszter Virág (2019) „… egy új köteléket fog fűzni magas családja s a nemzet között…” Az uralkodócsalád tagjai Magyarországon (1867–1868). AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 34 (2). pp. 5-36. ISSN 0237-7934

Á

Ábrahám, Barna (2013) Modernization and Ethnicity. Slovaks and Transylvanian Romanians in the Dualist Period. In: Hungary and Romania Beyond National Narratives: Comparisons and Entanglements. Peter Lang Academic Publishers, Bern; Berlin; Brussels; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien, pp. 203-237.

Ács, Tibor and Gazda, István (2004) Bolyai János új arca – a hadi mérnök. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (30). Akadémiai Kiadó - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 963-05-8010-1

This list was generated on Fri Jul 12 19:37:26 2024 CEST.