REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy > HD1 Industries / ipar > HD13 Processing industry / feldolgozóipar"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Z
Number of items at this level: 90.

A

Alpárné Szála, Erzsébet and Alpár, Geyza and Gazda, István (2017) Hat korai magyar szabadalom (1782–1796). In: Fejezetek a magyar szabadalomtörténetből. Régi magyar ipari szabadalmak Kempelen Farkas korától a reformkor végéig. 1782–1848. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (31). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Nyugat-Magyarországi Egyetem, Budapest - Sopron, pp. 1-46. ISBN 963-9276-26-X

B

Bakucs, Lajos Zoltán and Falkowski, J. and Fertő, Imre (2012) Does farm and processing industry structure matter for price transmission? Some Evidence From Transition Countries: A Comparison of Dairy Sectors in Hungary and Poland = Befolyásolja-e a mezőgazdasági és feldolgozóipari üzemstruktúra az ártranszmissziót? A magyar és lengyel tejtermelő ágazatok összehasonlítása. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2012/12) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5243-05-9

Balasse, Marie and Gillis, Rosalind and Živaljević, Ivana and Berthon, Rémi and Kovačiková, Lenka and Nyerges, Éva Á. and Bánffy, Eszter and Domboróczki, László and Oross, Krisztián (2021) Seasonal Calving in European Prehistoric Cattle and Its Impacts on Milk Availability and Cheese-Making. SCIENTIFIC REPORTS, 11. pp. 1-11. ISSN 2045-2322

Bartek-Lesi, Mária and Beöthy, Ákos and Kácsor, Enikő and Kerekes, Lajos and Kotek, Péter (2019) Energiaköltségek hatása a feldolgozóipar költség-versenyképességére. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 66 (3). pp. 256-285. ISSN 0023-4346

Bene, Zsuzsanna (2022) Mikrobiológiai stabilizálási lehetőségek stresszhelyzetet szenvedett alapanyagok esetében. SZŐLŐ-LEVÉL : A TOKAJI KUTATÓINTÉZET SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓ NONPROFIT KFT. NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ DIGITÁLIS SZAKMAI FOLYÓIRATA. pp. 1-8. ISSN 2677-1756 (Unpublished)

Benedek, Csilla and Bodor, Zsanett and Merrill, Vanda Tímea and Kókai, Zoltán and Gere, Attila and Kovács, Zoltán and Dalmadi, István and Abrankó, László (2020) Effect of sweeteners and storage on compositional and sensory properties of blackberry jams. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 246. pp. 2187-2204. ISSN 1438-2377 (print); 1438-2385 (online)

Benedek, Zsófia and Fertő, Imre and Szente, Viktória (2020) The Multiplier Effects of Food Relocalization: A Systematic Review. SUSTAINABILITY, 12 (9). pp. 1-18. ISSN 2071-1050

Bereczk, Ádám (2014) Feldolgozóipari beruházások Európában és Magyarországon. In: Szervezetek és vállalatok aktuális kérdései. Kheops Automobil-Kutató Intézet, Mór, pp. 45-52. ISBN 978-963-89779-2-2

Bereczk, Ádám (2013) Létszámváltozási tendenciák a magyar feldolgozóiparban. In: Ekonomické štúdie - teória a prax. International Research Institute, Komárno, pp. 237-244. ISBN 978-80-971251-2-7

Beszédes, Sándor and Jákói, Zoltán Péter (2021) Dohányfeldolgozás. In: Biokatalízis az élelmiszeriparban és a könnyűiparban. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, pp. 93-107. ISBN 978-963-396-1476

Bozsik, Norbert (2014) A magyar élelmiszer-ipari termékek helyzete az Európai Unió piacán. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Békés, Gábor and Muraközy, Balázs (2016) Beszállítói termékek a magyar feldolgozóiparban. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (10). pp. 1046-1073. ISSN 0023-4346

C

Csapó, János and Albert, Csilla and Kiss, Zsuzsanna (2016) Funkcionális élelmiszerek = Functional Foods. Sapientia Tankönyvek - Élelmiszer-tudomány . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-001-8

D

Dobozi, Réka and Jákói, Zoltán and Csanádi, József and Beszédes, Sándor (2021) Tejipari technológiai folyamatoknál alkalmazott műszeres vizsgálati módszerek és dielektromos mérések paramétereinek összefüggés vizsgálata = Investigation of Correlations Between the Parameters of Instrumental Test Methods and Dielectric Measurements in Dairy Technology Processes. ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS, 62 (Ksz 3). pp. 5-33. ISSN 1416-647X (nyomtatott); 2498-907X (elektronikus)

Domokos-Szabolcsy, Éva and Elhawat, Nevien and Domingos, Geraldo and Kovács, Zoltán and Koroknai, Judit and Bodó, Enikő and Fári, Miklós and Alshaal, Tarek and Bákonyi, Nóra (2022) Comparison of Wet Fractionation Methods for Processing Broccoli Agricultural Wastes and Evaluation of the Nutri-Chemical Values of Obtained Products. FOODS, 11 (16). pp. 1-18. ISSN 2304-8158

E

Egyed, Ildikó and Póla, Péter (2019) Fókuszban a dinamikus középvállalatok – a megújuló francia iparpolitika. Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923 (Submitted)

F

Fenyvessy, József and Csanádi, József and Csapó, János and Csapó-Kiss, Zsuzsanna (2014) Tejipari technológia : Tej és tejtermékek a táplálkozásban. Sapientia Tankönyvek - Élelmiszer-tudomány . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-973-1970-80-6

Freund, Anna (2020) A digitalizáció hatása a vállalati teljesítményre a tejiparban. Logisztika Trendek és legjobb gyakorlatok kiadvány, 6 (1). pp. 39-45. ISSN 2416-0555

Friedrich de Oliveira, Henrique and Lengyel, Péter (2021) Industry sector role in the Brazilian GDP and Exportation Share. AGRÁRINFORMATIKA / JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS, 12 (1). pp. 32-40. ISSN 2061-862X

G

Gajzágó, Gergő (2019) A középvállalati szektor jelentősége a városfejlődésben: Dunaújvárosi esettanulmány. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Gajzágó, Gergő (2018) A stratégiai tervezés alakulása Dunaújváros térségében. Területfejlesztés és Innováció, 12 (2). pp. 19-32. ISSN 1789 - 0578

Gajzágó, Éva Judit and Gajzágó, Gergő (2019) Az innováció finanszírozásának lokális vetülete = Local aspects of innovation financing. TERÜLETI STATISZTIKA, 59 (1). pp. 69-96. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Gelencsér, Martin and Szigeti, Orsolya and Szabó-Szentgróti, Gábor (2020) A feldolgozóipari munkavállalók munkaerő-megtartása. VEZETÉSTUDOMÁNY, 51 (9). pp. 67-79. ISSN 0133-0179

Gurály, Roland (2024) Made or Invented in Hungary? : Upgrading Possibilities in Light of Global FDI Tendencies. KÖZ-GAZDASÁG, 19 (2). pp. 36-59. ISSN 1788-0696

Gál, Éva (2023) Jakab Antal személyi hagyatéka a Janus Pannonius Múzeumban. JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 56. pp. 191-212. ISSN 0553-4429

H

Hajas, Lívia and Sipos, László and Csajbókné Csobod, Éva and Veresné Bálint, Márta and Juhász, Réka and Benedek, Csilla (2022) Lentil (Lens culinaris Medik.) Flour Varieties as Promising New Ingredients for Gluten-Free Cookies. FOODS, 11 (14). No. 2028. ISSN 2304-8158

Hegedűs, Dániel and Vasvári, Tamás (2020) Hazai vállalatok az értékláncban : Egy feldolgozóipari vállalat beszállítói kapcsolatainak elemzése. Közgazdasági Szemle, 67 (12). pp. 1245-1270. ISSN 0023-4346 (print); 1588-113X (online)

Hermanucz, P. (2022) Experimental Investigation of Drop-In Application of Natural Refrigerants. HUNGARIAN AGRICULTURAL ENGINEERING : PERIODICAL OF THE COMMITTEE OF AGRICULTURAL AND BIOSYSTEM ENGINEERING OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND HUNGARIAN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES INSTITUTE OF TECHNOLOGY (41). pp. 45-56. ISSN 0864-7410 (print); 2415-9751 (online)

Horeczki, Réka (2019) A középvállalati szektor jövőképe a városhierarchiában. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Horeczki, Réka and Mezei, Cecília (2019) KKV fejlesztés a helyi gazdaság fejlődése érdekében. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

J

Jeney, László and Jakobi, Ákos and Rédei, Mária (2002) Regionális specializáció és a feldolgozóipari tevékenység változása. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 87-108. ISSN 0237-7683

Jámbor, Zsófia and Nagy, Judit (2023) A hazai élelmiszeripari ellátási láncok ellenálló képességének vizsgálata a dinamikus képességek kontextusában = Examining the Resilience of Hungarian Food Industry Supply Chains in the Context of Dynamic Capabilities. KÖZ-GAZDASÁG, 18 (1). pp. 61-79. ISSN 1788-0696

K

Kalmár, Imre and Kalmárné Vass, Eszter and Balog, Katalin and Szabó, Emese and Nagy, Valéria (2009) Technológiafejlesztés ízesített puffasztott termékek előállítására. ECONOMICA (SZOLNOK), 2009 (2). pp. 97-102. ISSN 1585-6216

Kiss, János (2022) Innovatívabbak-e a termelékeny és az exportáló vállalatok? : Egy magyar feldolgozóipari minta elemzése. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (4). pp. 502-516. ISSN 0023-4346 (nyomtatott); 1588-113X (elektronikus)

Kiss, Lívia Benita (2020) A hazai élelmiszeripari beruházások alakulásának ökonómiai kérdései 2013-tól napjainkig = Economic Issues in the Development of Domestic Food Industrial Projects, from 2013 to Date. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 404-413. ISSN 1786-6553

Kiss, Éva and Páger, Balázs (2024) A feldolgozóipar és az Ipar 4.0 technológiák területi összefüggései Magyarországon a negyedik ipari forradalom elején = Territorial relations of manufacturing industry and Industry 4.0 technologies in Hungary at the beginning of the fourth industrial revolution. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 38 (1). pp. 129-154. ISSN 0237-7683

Koppány, Krisztián (2017) A növekedés lehetőségei és kockázatai. Magyarország feldolgozóipari exportteljesítményének és ágazati szerkezetének vizsgálata, 2010–2014. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 64 (1). pp. 17-53. ISSN 0023-4346

Kovács, Szilárd (2019) A Mittelstand szerepe a bajor iparosodásban. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Kovácsné Oskolás, Henriett and Nagy, László and Pepó, Pál (2010) Adalékanyagok hatása az őszi búza-tritikálé lisztből készült kenyerek tulajdonságaira. Növénytermelés, 59 (4). pp. 31-40. ISSN 0546-8191

Kulcsár, Imre Gábor and Nemeslaki, András (2023) A digitalizáció hatása a feldolgozóipari vállalatok üzleti teljesítményére Magyarországon = Effect of Digitalisation on Business Performance of Manufacturing Companies in Hungary. VEZETÉSTUDOMÁNY : A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HAVI SZAKFOLYÓIRATA, 54 (9). pp. 27-43. ISSN 0133-0179

L

Laki, Mihály (2013) Klement Judit : Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 60 (7-8). pp. 920-924. ISSN 0023-4346

Lengyel, Imre and Szakálné Kanó, Izabella and Vas, Zsófia and Lengyel, Balázs (2016) Az újraiparosodás térbeli kérdőjelei Magyarországon. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (6). pp. 615-646. ISSN 0023-4346

Losonci, Dávid and Lőrincz, László and Granát, Marcell and Demeter, Krisztina (2023) Digitalizáció és üzleti teljesítmény – hazai feldolgozóipari tapasztalatok. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 70 (1). pp. 82-102. ISSN 0023-4346

Lux, Gábor (2019) Bevezető. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Lux, Gábor (2015) Endogennoe razvityie : novie vizovi dlja promislennosztyi Centralnoj Evropi = Endogenous Development : The New Challenge for Central European Industry. Region: Ekonomika i Sociologija, 85 (1). pp. 256-274. ISSN 0868-5169

Lux, Gábor (2019) A középvállalati szektor jelentőségéről: Nemzetközi trendek és hazai kihívások. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Lux, Gábor (2019) A középvállalatok fejlődése három ipari térségben. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Lux, Gábor and Páger, Balázs and Kovács, Szilárd (2019) Hazai tulajdonú középvállalatok a magyar feldolgozóiparban. Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923 (Submitted)

Lux, Gábor and Páger, Balázs and Kovács, Szilárd (2020) Hazai tulajdonú középvállalatok a magyar feldolgozóiparban = Medium-sized domestic enterprises in Hungarian manufacturing. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 69-95. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

M

Markovics, Klára (2018) A létesítménygazdálkodás informatikai támogatottsága a magyar feldolgozóipari vállalatoknál. In: Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció. International Research Institute, Komárno, pp. 114-119. ISBN 978-80-89691-56-2

Markó, Gábor and Bejó, László and Takáts, Péter (2015) CLT hazai I-214 olasz nyár faanyagból. FAIPAR, 63 (2). pp. 36-41. ISSN 0014-6897

Mizik, Tamás (2022) A bioetanol-termelés gazdasági és fenntarthatósági vetületei. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (10). pp. 1213-1241. ISSN 0023-4346 (nyomtatott); 1588-113X (elektronikus)

Molnár, Dániel and Csonka, Arnold and Bareith, Tibor (2023) Az exportképesség és jövedelmezőség kapcsolata a dél-dunántúli feldolgozó szektorban 2014 és 2019 között =The Relationship Between Export Performance and Profitability of the Manufacturing Sector in the Southern Transdanubian Region Between 2014 and 2019. KÖZ-GAZDASÁG, 18 (1). pp. 41-60. ISSN 1788-0696

Molnár, Ernő (2014) Az Alföld mint autóipari telephely: délibáb vagy realitás? In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok.

N

Nagy, Eleonóra and Sembery, Péter (2015) A Triticum durum toxintartalmának csökkentése a malomipari folyamatban. GRADUS, 2 (1). pp. 185-190. ISSN 2064-8014

Nagy, Gábor and Bernek, Ágnes and Barta, Györgyi (2003) A külföldi működőtőke-befektetések jelenlegi tendenciái és területi elmozdulásának esélyei Magyarországon. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 173-190. ISSN 0237-7683

Nick, Gábor András (2019) Az ipar 4.0 a modern iparban és a német iparpolitikában. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Nick, Gábor András (2019) Az ipar 4.0 kihívásai és a magyar középvállalatok. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Nick, Gábor András and Gyimesi, Áron and Radácsi, Edit (2019) Az Ipar 4.0 nemzeti stratégiai és irányítási keretrendszerének bemutatása, három élenjáró európai ország, - Németország, Svédország és Ausztria - az Európai Unió stratégiájához illeszkedő legjobb gyakorlatai alapján = The introduction of the framework of Industry 4.0 based on strategies in three frontrunner European countries – Germany, Sweden and Austria. TÉR-GAZDASÁG-EMBER. ISSN 2064-1176 (In Press)

Nikolova, Natalia and Hirota, Kaoru and Kolev, Krasimir and Tenekedjiev, Kiril (2019) Technical diagnostic system in the maintenance of turbomachinery for ammonia synthesis in the process industries. JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES, 58. pp. 102-115. ISSN 0950-4230

O

Osztrovszki, György (1963) Magyarország nyersanyaghelyzete. MAGYAR TUDOMÁNY, 70 (11). pp. 731-739. ISSN 0025-0325

P

Páger, Balázs (2019) A feldolgozóipari kis- és középvállalatok fejlődése a keletnémet tartományokban. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Páger, Balázs and Kovács, Szilárd (2019) A hazai középvállalati szektor kvantitatív elemzése. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Páger, Balázs and Kovács, Szilárd and Nick, Gábor András (2019) Két régió – két eltérő út: A német feldolgozóipari kis- és középvállalatok fejlődése. TERÜLETI STATISZTIKA, 59 (2). pp. 129-151. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Pálné Kovács, Ilona (2019) Kormányzási fordulat a helyi gazdaságfejlesztésben. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Pálné Kovács, Ilona (2019) A magyar önkormányzatok korlátai a helyi gazdaságfejlesztésben. Tér és Társadalom, 33 (2). pp. 3-19. ISSN 2062-9923

Póla, Péter (2019) Az iparvállalatokat támogató helyi intézményrendszer. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Póla, Péter and Egyed, Ildikó (2019) A középvállalatok Franciaországban. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Póla, Péter and Egyed, Ildikó (2019) The main challenges of reindustrialisation in Hungary and France. Annales de Géographie. ISSN 0003-4010, ESSN: 1777-5884 (Submitted)

S

Sebestyén, Z. and Szabó, I. and Schrempf, N. and Korzenszky, P. and Víg, P. and Veres, A. (2022) Fuzzy Arithmetics in the Evaluation of Quality Characteristics of High-Pressure Food Preservation Procedures. HUNGARIAN AGRICULTURAL ENGINEERING : PERIODICAL OF THE COMMITTEE OF AGRICULTURAL AND BIOSYSTEM ENGINEERING OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND HUNGARIAN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES INSTITUTE OF TECHNOLOGY (41). pp. 57-65. ISSN 0864-7410 (print); 2415-9751 (online)

Solymosi, Péter and Varga, Zoltán and Hancsók, Jenő (2013) Investigations of Bio-Gasoil Production. HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRY AND CHEMISTRY, 41 (2). pp. 109-114. ISSN 2450-5102

Somodi, Flóra and Deli, Ádám László and Hegedűs, Szilárd and Kozma, Tímea (2020) A COVID-19 hatása a húsipari ellátási lánc egy szűk szegmensében. Logisztika Trendek és legjobb gyakorlatok kiadvány, 6 (2). pp. 8-12. ISSN 2416-0555

Soós, Károly Attila (2018) Keresetek és képzettségi prémium a külföldi tulajdonú, exportáló feldolgozóipari vállalatoknál Magyarországon = Earnings and Skill Premia at Foreign-Owned and Exporting Firms of Manufacturing Industries In Hungary. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 62 (5-6). pp. 3-33. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Szalavetz, Andrea (2016) Chronicle of a revolution foretold – in Hungary Industry 4.0 technologies and manufacturing subsidiaries. STUDIES IN INTERNATIONAL ECONOMICS : SPECIAL ISSUE OF KŰLGAZDASÁG, 2 (2). pp. 29-51. ISSN 2416-3805

Szalavetz, Andrea (2021) Digitális átalakulás és a feldolgozóipari értékláncok új szereplői. KÜLGAZDASÁG, 65 (1-2). pp. 137-149. ISSN 0324-4202

Szalavetz, Andrea (2016) Egy előre bejelentett forradalom krónikája Magyarországon – Ipar 4.0-technológiák és a hazai feldolgozóipari leányvállalatok. KÜLGAZDASÁG, 60 (9-10). pp. 28-48. ISSN 0324-4202

Szalavetz, Andrea (2019) Globális értékláncok, szakosodás és feljebb lépés : Magyarországi feldolgozóipari leányvállalatok tapasztalatai. Napvilág Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-338-215-8

Szalavetz, Andrea (2017) Ipar 4.0 technológiák és környezeti fenntarthatóság – magyar feldolgozóipari tapasztalatok. KÜLGAZDASÁG, 61 (7-8). pp. 28-45. ISSN 0324-4202

Szalavetz, Andrea (2018) Úton az energiahatékonyságtól az energiarugalmasságig : magyarországi iparvállalatok tapasztalatai. VEZETÉSTUDOMÁNY, 49 (6). pp. 13-21. ISSN 0133-0179

Szerb, András Bence and Horváth, Tamás and Szerb, Boglárka and Csonka, Arnold (2018) Logistic Challenges in the Short Food Supply Chains. REGIONAL AND BUSINESS STUDIES, 10 (2). pp. 19-27. ISSN 2061-2311

Szulovszky, János (2013) A magyarországi pálinkafőzés 19. századi történetéhez. In: Közelítések a pálinkakultúrához. Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft., Budapest, pp. 11-22. ISBN 978-963-89240-6-3

Szűcsné Markovics, Klára (2016) Kik készítik elő a beruházási döntéseket a magyar feldolgozóipari vállalatoknál? In: Társadalom, kulturális háttér, gazdaság. International Research Institute, Komárno, pp. 3-8. ISBN 978-80-89691-33-3

Szűcsné Markovics, Klára (2017) Létesítmény-beruházások döntés-előkészítésének gyakorlati kérdései a hazai feldolgozóiparban. In: „Mérleg és Kihívások” X. Nemzetközi Tudományos Konferencia = „Balance and Challenges” X. International Scientific Conference. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc-Egyetemváros, pp. 588-599. ISBN 978-963-358-140-7

Szűcsné Markovics, Klára (2017) A létesítménygazdálkodás tervezése a magyar feldolgozóipari vállalatoknál. In: Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből. International Research Institute, Komárno, pp. 12-19. ISBN 978-80-89691-46-3

Sági, Zsolt (2000) A külföldi tőke szerepe a budapesti agglomerációs övezet feldolgozó-ipari térszerkezetének kialakításában. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 73-87. ISSN 0237-7683

T

Tóth, István János (1999) A legnagyobb feldolgozóipari cégek helyzete és kilátásai 1998–1999. Konjunktúra Kutatási Füzetek (1). TÁRKI, Budapest.

Tóth, István János (2002) A nagy exportáló feldolgozóipari cégek kilátásai és üzleti kötődései. In: Társadalmi riport, 2002. TÁRKI, Budapest, pp. 173-190.

V

Vachter, Dorina and Bányai, Tamás (2021) A negyedik ipari forradalom hatása az élelmiszeriparra : Perspektívák és gátló tényezők. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 11 (3). pp. 86-93. ISSN 2062-9737 (nyomtatott), 2786-1465 (online)

Z

Zaukuu, John-Lewis Z. and Soós, János and Bodor, Zsanett and Felföldi, József and Magyar, Ildikó and Kovács, Zoltán (2019) Authentication of Tokaj Wine (Hungaricum) with the Electronic Tongue and Near Infrared Spectroscopy. JOURNAL OF FOOD SCIENCE, 84 (12). pp. 3437-3444. ISSN 0022-1147 (print); 1750-3841 (online)

Zinia Zaukuu, John Lewis and Bázár, George and Gillay, Zoltán and Kovács, Zoltán (2019) Emerging trends of advanced sensor based instruments for meat, poultry and fish quality – a review. CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION. pp. 1-18. ISSN 1040-8398 (print); 1549-7852 (online)

This list was generated on Thu Jul 18 22:31:01 2024 CEST.