REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HT Communities. Classes. Races / társadalmi rétegződés"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items at this level: 168.

A

Abduletif, Abdulkadr Ahmed (2019) BENEFITS AND CHALLENGES OF PASTORALISM SYSTEM IN ETHIOPIA. Studia Mundi – Economica, 6 (3). pp. 56-67. ISSN 2415-9395

Andorka, Rudolf (1975) Paraszti családszervezet a XVIII-XIX. században. Alsónyék és Kölked adatai nemzetközi összehasonlításban (2 képpel, 5 táblázattal). ETHNOGRAPHIA, 86 (2-3). pp. 340-367. ISSN 0014-1798

András, Edit (2015) Wer ist der Fremde, wer der Andere in der postsozialistischen, nationalistischen ungarishen (Kunst-)Szene? Springerin (3). pp. 28-35. ISSN 2029-1830

Artner, Annamária (2013) Is Youth Unemployment Really the Major Worry? Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 21 (2). pp. 183-205. ISSN 0965-156X

Artner, Annamária (2014) Tőkemegtérülés, bérmunka és demokrácia. MŰHELYTANULMÁNYOK (104). pp. 1-46. ISSN ISSN 1417-2720

B

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor (2004) Nyelvhatár-változás, asszimilációs helyzetek és a statisztika megbízhatósága Zemplén megye példáján. TISICUM : JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE, XIV. pp. 359-383. ISSN 1217-4165

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor (2006) A földrajzi adottságok szerepe a közösségek közötti kapcsolattartásban és a peremvidékek asszimilációjában Sáros megye példáján. TISICUM : JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE, XV. pp. 207-223. ISSN 1217-4165

Balogh, Géza Attila and Péli, László and Ritter, Krisztián (2020) Veresegyház és Erdőkertes agglomerációs problémái és megoldási javaslatuk = Agglomeration Problems and Suggested Solutions in Veresegyház and Erdőkertes. Studia Mundi – Economica, 7 (4). pp. 3-15. ISSN 2415-9395

Balázs, Ferenc (2019) SOPRONBÓL ÁTTEKINTVE: MAGYAR MUNKAVÁLLALÁSI TENDENCIÁK AUSZTRIÁBAN = OVERVIEW FROM SOPRON: HUNGARIAN EMPLOYMENT TRENDS IN AUSTRIA. Studia Mundi – Economica, 6 (3). pp. 2-17. ISSN 2415-9395

Bartha, Eszter (2013) "Ez a piacgazdaság minket padlóra küldött" : Munkásság és munkástudat a mai Magyarországon. REPLIKA (83). pp. 61-76. ISSN 0865-8188

Bauer, Zsófia and Husz, Ildikó and Szontágh, Éva (2015) Handling Long-standing Inequalities with Short-term Projects: Some Results and Challenges of the Implementation of the “Give Kids a Chance” Programme. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (4). pp. 5-29. ISSN 1216-2051

Bednárik, János (2015) A második generáció magyarsága Svájcban. KISEBBSÉGKUTATÁS, 2015/2. pp. 164-168. ISSN 1215-2684

Bene, Bence (2020) Hajléktalan emberek térbeli mobilitása - térképalapú elemzés a Práter utcai nappali melegedőben felvett kérdőívek alapján = Spatial Mobility of Homeless People - Map analysis based on questionnaires from the Práter street’s day center. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 193-223. ISSN 0237-7683

Benkő, Melinda (2015) Budapest’s large prefab housing estates: Urban values of yesterday, today and tomorrow. Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 21-36. ISSN 0236-6568

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2010) Направление языковой политики украины как фактор этнических и языковых конфликтов. In: Язык и общество в современной России и других странах = Language and society in present-day Russia and other countries. Rossijskaya Akademiya Nauk, Moszkva, pp. 227-230. ISBN 9785984211031

Berki, Boglárka and Málovics, György (2020) Városi deszegregáció, társadalmilag heterogén lakóközösségek, társadalmi tőke – egy hazai városi szegregátum felszámolásának tapasztalatai = The Role of Social Capital in Urban Desegregation Processes. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (2). pp. 35-66. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Bigazzi, Sára and Csertő, István (2016) MMinority Identity Strategies Bound by Prejudice: Restricted Perspectives of People Categorized as Gypsies in Hungary. JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY. pp. 1-18. ISSN 1052-9284

Biró, A. Zoltán (1993) Valami történik. REPLIKA (11-12). pp. 52-69. ISSN 0865-8188

Bogdán, Péter (2010) Budaörsi pedagógusok a cigányságról. ISKOLAKULTÚRA, XX (1). pp. 157-160. ISSN 1215-5233

Bogdán, Péter (2014) MONITOR Live - Egy kritikai műhely állásfoglalása és javaslatai a romák tankönyvi megjelenéséről. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 2014 (9-10). pp. 84-88. ISSN 1215-1807

Bogdán, Péter (2003) Madarakból lettünk. Iskolakultúra, XIII (6-7). pp. 189-193. ISSN 1215-5233

Bogdán, Péter (2009) Roma Mentor Projekt. TANÍ-TANI: PEDAGÓGIAI PERIODIKA, 14. (51.). pp. 32-35. ISSN 1417-3638

Bogdán, Péter (2006) A "kulturális másság" antológiája. ISKOLAKULTÚRA, XVI (1). pp. 103-111. ISSN 1215-5233

Bottoni, Stefano (2014) Integration, collaboration, resistance. The Hungarian minority in Transylvania and the Romanian state security. In: Die Securitate in Siebenbürgen. Böhlau Verlag, Köln; Weimar; Berlin, pp. 189-213. ISBN 978-3-412-22253-6

Brown, Karl (2023) Luxury and the Ruling Elite in Socialist Hungary: Villas, Hunts, and Soccer Games. By György Majtényi. Translated by Thomas Cooper.Studies in Hungarian History Series. Bloomington: Indiana University Press, 2021. 366 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (1). pp. 166-168. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Bruder, Emese and Obádovics, Csilla (2012) Working but poor - countries with different path in European integration. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (1-2.). pp. 88-97. ISSN 0865-7823

Bruder, Emese and Obádovics, Csilla (2012) A dolgozó szegények jellemzői az egyéni jövedelmek alapján. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (4). pp. 85-98. ISSN 0865-7823

Burdzik, Tomasz (2013) Między indywidualizmem a zbiorowością – globalizacja a tożsamość. Horyzonty Wychowania, 12 (24). pp. 59-73. ISSN 1643-9171

Bálint, Csaba (2019) A BETÖLTETLEN HÁZIORVOSI ÉS HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEK TERÜLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI = TERRITORIAL INTERRELATIONS OF THE VACANT GENERAL PRACTITIONER AND FAMILY PAEDIATRICIAN DISTRICTS. Studia Mundi – Economica, 6 (2). pp. 15-36. ISSN 2415-9395

Bányai, Viktória and Gombocz, Eszter (2015) Budapesti zsidó iskolák a holokauszt után, 1945-48. ÚJ Pedegógiai Szemle, 65 (7-8). pp. 57-76. ISSN 1215-1807 ; ESSN: 1788-2400

Bárdi, Nándor (2014) Otthon és haza. Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda.

Bárdi, Nándor (2014) Overview of Hungarian minority situations. In: HUNGARIAN MINORITIES IN A EUROPEAN CONTEXT: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES, 13 July 2014, Tom Lantos Institute.

Bárdi, Nándor (2013) A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája. Önálló kiadványok. Other. Kodolányi János Főiskola, Budapest.

Bóné, Dalma and Rébay, Magdolna (2016) Az Esterházy és a Festetics család néhány tagjának neveltetése a dualizmus korában. In: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, pp. 17-29. ISBN 978-963-473-929-6

C

Cseres-Gergely, Zsombor (2013) Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 60 (7-8). pp. 837-864. ISSN 0023-4346

Csernicskó, István (2013) Ruszin nyelv Kárpátalján: tudományos kérdés ez? In: A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Kalligram Kiadó, Pozsony, pp. 293-313. ISBN 978-80-8101-730-8

Csernicskó, István (2013) A végek dicsérete. EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA, 2013 (4). pp. 62-65.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2006) A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése. PoliPrint, Ungvár. ISBN 966 7966 36 4

Czuba, Michal (2019) Effects of initiatives related to the sharing economy on the ecological security of urban residents - Polish experiences. ECOCYCLES, 5 (1). pp. 1-6. ISSN 2416-2140

D

Demeter, Gábor (2013) Szvetla Janeva: A bolgár adóbérlők (csorbadzsik) szerepének újraértékelése a bolgár szakirodalomban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 22 (2). pp. 92-99. ISSN 1216-2965

Dobos, Balázs (2014) Between Importing and Exporting Minority Rights : The Minority Self-Governments in Hungary. In: Autonomy arrangements in the world. Comparative analysis of starred and lesser known. Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj, pp. 275-298.

Dobos, Balázs (2014) Roma Responses to Recent Challenges: Roma Political Parties in the Times of Crisis. In: Annual Conference of the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), 4-5 December 2014. , Stockholm.

Dobos, Balázs (2015) Roma politikai pártok Magyarországon. MTA TK. (Unpublished)

Dominkovits, Péter and D. Szakács, Anita (2017) Adalékok és források a soproni evangélikus városvezető és szellemi elit 17–18. századi társadalomtörténeti kutatásokhoz. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Dupcsik, Csaba (2015) Képek, keretek, korszakok - vázlat a magyarországi cigányok történetéhez. In: A romológia alapjai. Wlislocki Henrik Szakkollégium, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Romológiai Kutatóközpont, Pécs, pp. 49-78. ISBN 978-963-642-821-1

Dupcsik, Csaba (2015) A cigányok társadalomtörténete a 19-20. század fordulóján. In: Alapirodalmak a hazai cigány, roma népességre vonatkozó társadalomtörténet, társadalomismeret oktatásához. Gypsy Studies - Cigány Tanulmányok, 36 . PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, pp. 295-328. ISBN 978-963-642-867-9

Durst, Judit (2015) Juggling with Debts, Moneylenders and Local Petty Monarchs: Banking the Unbanked in ‘Shanty-villages’ in Hungary. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (4). pp. 30-57. ISSN 1216-2051

Dévényi, Anna (2020) A középfokú oktatás társadalompolitikai vetületei a Horthy-korszakban. SZÁZADOK (1). pp. 81-106. ISSN 0039-8098

E

Erőss, Gábor and Berényi, Eszter and Berkovics, Balázs (2008) Oktatás és politika. Kőbányai kutatás a hatalom új formáiról: helyi politika, iskolába ''rendezett'' gyerekek és nyilvánosság. = Education and Politics. Study on the new forms of power in the 10th District of Budapest: local government, the ''classified'' child and the public sphere. Project Report. OTKA.

F

Farkas, Zoltán (2015) A társadalmi struktúra fogalmának értelmezései. I. rész. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA, 4 (2). pp. 97-117. ISSN 0209-584X

Fedinec, Csilla (2011) The Creation of Hungarian Minority Groups - Czechoslovakia: Transcarpathia. In: Minority Hungarian communities in the twentieth century. East European monographs (774). Atlantic Research and Publications, Boulder, pp. 62-64. ISBN 978-0-88033-677-2

Fedinec, Csilla (2010) Cum să fie autonomia rusinilor? Cauza voievodatului subcarpatic. In: 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; Kriterion, Kolozsvár, pp. 159-177. ISBN 978 606 92512 8 7

Fedinec, Csilla (2011) Hol a hazám? Ki a népem? (A kárpátaljai ember himnuszai). Hitel, 24 (9). pp. 98-101. ISSN 0238-9908

Fedinec, Csilla (2008) A kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének változásai Ukrajnában. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 346-353. ISBN 978 963 693 082 0

Fehér, Katalin and Németh, Krisztina and Zsibók, Zsuzsanna (2016) Társadalmi egyenlőtlenségek városi terekben. Beszámoló a Társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhely panelkonferenciájáról = Social differences in urban spaces. A report on the Panel conference of the Socio-spatial inequalities horizontal research network. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 153-160. ISSN 2062-9923

Fekete, Dalma Eszter and Baranyai, Eszter (2024) A 2022-es energiaválság hatása az energiatanúsítványok ingatlanpiaci jelentőségére. HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 23 (1). pp. 106-134. ISSN 1588-6883

Fekete, Dalma Eszter and Baranyai, Eszter (2024) Impact of the 2022 Energy Crisis on the Importance of Energy Performance Certificates for the Real Estate Market. FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 23 (1). pp. 106-134. ISSN 2415-9271

Ferwagner, Péter Ákos (2020) Az egyiptomi munkásmozgalom az 1919-es forradalomban. A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL 2019, 2020. pp. 24-35. ISSN 0133-476X

Fiala-Butora, János (2017) The CRPD and Legal Capacity Reform in Hungary: Compromise of What? In: Disability Law and Policy. Clarus Press, Dublin, pp. 127-136.

Finta, István (2022) A többszintű kormányzás gyakorlati tapasztalatai a LEADER fejlesztési módszer tükrében Magyarországon. In: A vidéki Magyarország a pandémia korában : IX. Falukonferencia. KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs, pp. 69-77. ISBN 9786155949111; 9786155949104

Frauhammer, Krisztina (2014) Imakönyvek : feltáratlan források. In: Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (39, 7). SZTE BTK Néprajzi és Kultúrális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 67-89. ISBN 978-963-306-257-9

Fáber, Ágoston (2007) A kapitalizmus új szelleme – a társadalmi egyenlőtlenségek új dimenziói : Elméleti áttekintés és kizsákmányolásalapú rétegződésmodell. REPLIKA (60). pp. 147-162. ISSN 0865-8188

Fábián, Gabriella (2015) The Sacrifice of Atonement in Roman Catholic Communities in the Székelyföld Region. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 58-86.

Füzér, Katalin and Berger, Viktor and Huszár, Ákos (2015) Elismerés: normák és osztályok filozófiai és szociológiai szempontból. REPLIKA (92-93). pp. 25-30. ISSN 0865-8188

Fűrész, Edina and Szabóné Tóth, Éva and Tóth, Krisztina and Amariei, Daniel (2023) Adult education’s role in rural development and women’s empowerment in Tunisia and Hungary: exploring cross-regional collaboration, growth opportunities, and gender-inclusive strategies. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 10 (1). pp. 14-25. ISSN 2415-9395

G

Gayer, Veronika (2014) Az eperjesi Városi Polgári Párt és Flórián Károly az 1920-as években. In: Szlovákia.

Gayer, Veronika (2014) Magyar aktivizmus a két világháború között. KISEBBSÉGKUTATÁS, 23 (2). pp. 177-180. ISSN 1215-2684 (Submitted)

Gyöngyössy, Orsolya (2015) Conflicts in Religious Life in Csongrád in the Early 19th Century. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 25-39.

Gyöngyössy, Orsolya (2015) A vallási élet konfliktusai Csongrádon a 19. század elején. Reakciók és megoldási kísérletek. In: Oppidum Csongrád 2015. Oppidum Csongrád Alapítvány, Csongrád, pp. 70-82.

György, Eszter (2020) Köztes terek : A rendszerváltás utáni nyócker identitása. Humaniórák . L'Harmattan, Budapest. ISBN 9789634146704

Gács, Anna (2017) Amatőr testünk : a profi és a laikus Jo Spence és Horváth M. Judit betegséget dokumentáló fotósorozataiban. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 60 (3). pp. 321-328. ISSN 0447-6425

Gárdos, Judit and Kovács, Éva and Vajda, Róza (2020) Önszociológiák? Új kihívások a kvalitatív módszereket alkalmazó kutatásokban és archiválásukban. In: Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére. Társadalomtudományi Kutatóközpont, Magyar Szociológiai Társaság, Budapest, pp. 123-140. ISBN 9789634180296

H

Hadas, Miklós (1996) Bartók, the scientist. REPLIKA. pp. 59-71. ISSN 0865-8188

Harcsa, István (2021) A társadalmi tagolódás sémájának újragondolása. A tagolódás rendszereken átívelő trendjei : Az Andorka-séma nyomdokain. REPLIKA (121). pp. 251-275. ISSN 0865-8188

Hofmeister Tóth, Ágnes and Neulinger, Ágnes (2021) Az idősek iránti attitűd és az idős fogyasztók ábrázolása a tv reklámokban Magyarországon. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 10 (2). pp. 65-80. ISSN 0209-584X

Hohmann, Balázs (2021) A nemzetiségi civil szervezetek hatósági eljárásban való részvétele. Waclaw Felczak Alapítvány, Budapest.

Horeczki, Réka (2023) A szegénység kisvárosi dimenziói Magyarországon. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 5 (2). pp. 16-30. ISSN 2676-9468

I

Immler, Nicole and Kovács, Éva (2022) Zum politischen Anspruch der Oral History. Über dasepistemische Schweigen und die ontologische Taubheit der Mehrheitsgesellschaft. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 23 (2). pp. 1-32. ISSN 1438-5627

J

Jelinek, Csaba and Pósfai, Zsuzsanna (2020) A bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon. Periféria Tanulmányok, 1 . Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-615-00-7740-6

Jelinek, Csaba and Szabó, Linda (2011) Térkép e táj? : Bevezető a Fordulat 13. számához. FORDULAT : TÁRSADALOMELMÉLETI FOLYÓIRAT (13). pp. 9-13. ISSN 1585-0560 (nyomtatott); 2498-9347 (elektronikus)

Járdány, Krisztián (2021) Spatial Analysis of Certain Population Processes in the Danube Wine Region. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 8 (3). pp. 143-155. ISSN 2415-9395

Jász, Krisztina (2004) A társadalmi kirekesztettség: a perifériára szorult társadalmi csoportok az átmenet időszakában. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 43-56. ISSN 0237-7683

Jóvér, Vanda (2022) Reed-Danahay, D. (2020): Bourdieu and Social Space. Mobilities, Trajectories, Emplacements (Worlds in Motion 6., Berghahn Books, New York, 161 pp). Tér és Társadalom, 36 (3). pp. 194-197. ISSN 0237-7683

K

Kanalas, Imre (2000) Az információs-kommunikációs technikák terjedésének regionális különbségei Magyarországon. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 159-172. ISSN 0237-7683

Kassai, Zsuzsanna and Áldorfainé Czabadai, Lilla (2017) AZ IMMATERIÁLIS TŐKE VIZSGÁLATA A HAZAI LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOKBAN = THE EXAMINATION OF IMMATERIAL CAPITAL IN THE HUNGARIAN LEADER LOCAL ACTION GROUPS. Studia Mundi – Economica, 4 (4). pp. 12-28. ISSN 2415-9395

Katona, Csaba (2015) A választás béklyójában. Gondolatok a 19. századi szlovák és magyar nacionalizmusokhoz. ÉLETÜNK, 53 (6). pp. 51-59. ISSN 0133-4751

Kertesi, Gábor and Kézdi, Gábor (2014) On the test score gap between Roma and non-Roma students in Hungary and its potential causes. Budapest Working Papers on t he Labour Market, 2014 (1). pp. 1-52. ISSN 1785 378

Klement, Judit (2006) Nagypolgárság a két világháború közötti Magyarországon? : Egy társadalmi réteg meghatározásának lehetőségeiről. In: Zsombékok. Századvég Kiadó, Budapest, pp. 195-232. ISBN 963 7340 21 1

Konrád, Miklós (2018) Kultúrával az identitásért. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 19 (74). pp. 70-92. ISSN 1586-2410

Konrád, Miklós (2021) A zsidó Budapest kultúrtörténeti megvilágításban. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 36 (4). pp. 171-175. ISSN 0237-7934

Kovách, Imre (2012) A VIDÉK AZ EZREDFORDULÓN. Argumentum - MTA szociológiai Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-446-679-6

Kovách, Imre and Szabari, Vera and Kristóf, Luca and Légmán, Anna and Tóth, Ágnes and Vékás, János and Papp Z., Attila and Mészáros, Magdolna and Csurgó, Bernadett and Megyesi, Boldizsár and Fényes Zs., Hajnalka and Bányai, Borbála and Girst, Noémi and Keil, András and Czibere, Ibolya and Lampl, Zsuzsanna and Márton, János (2011) Elitek a válság korában. Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Argumentum, MTA Politikatudományi Intézet, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest. ISBN 978-963-446-605-5

Kovács, Erno and Bacsi, Zsuzsanna and Bokor, Ibolya and Loke, Zsuzsanna Katalin (2008) Lomizók és lomok az Európai Unió perifériáján - A szegénység fogyasztói társadalma = Junk and Jumble Pickers in the Periphery of the European Union - the Consumer Society of Poverty. Project Report. OTKA.

Kovács, Éva (2021) Parallele Lesungen: Erzählungen von Trauma und sexualisierter Gewalt. In: Biographie und Kollektivgeschichte. Beltz/Juventa, Weinheim, pp. 56-72. ISBN 978-3-7799-6106-2

Koós, Bálint (2020) A koronavírus-járvány társadalmi-területi aspektusai Magyarországon = Socio-Spatial Aspects of the Covid-19 Pandemic in Hungary. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (2). pp. 171-177. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Koós, Bálint (2015) A szegénység és depriváció a magyar településállományban az ezredfordulót követően – avagy kísérlet a települési deprivációs index létrehozására. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 53-68. ISSN 2062-9923

Kristó, Gyula (1990) Módszertani megjegyzések a vármegyék kialakulásához. ÉLETÜNK, 28 (9). pp. 796-799. ISSN 0133-4751

Kubinyi, András (1999) Központi helyek a középkor végi Abaúj, Borsod, Heves és Torna megyékben. HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 37. pp. 499-518. ISSN 0544-4225

Kulcsár, László (2011) Az új paraszti társadalmak a globalizáció korában. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (2). pp. 115-118. ISSN 0865-7823

L

Laczkovits-Takács, Tímea (2019) Idősügy a győri Egészséges Városok Program tükrében = Elderly Policy in the Framework of the Healthy Cities Project in Győr. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 238-254. ISSN 1786-6553

M

Marchut, Réka (2014) Töréspontok. A Budapestkörnyéki németség második világháborút követő felelősségre vonása és annak előzményei (1920-1948)). MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont - Magyar Történelmi Társulat - Budaörsi Passió Egyesület, Budapest. ISBN 978-963-08-8451-8

Megyesi, Gergely Boldizsár (2020) Zalaszentgrót: a civil társadalom szerepe egy aprófalvas térség integrációjában. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG, 11 (2). pp. 99-117. ISSN 0133-2597

Merenics, Éva (2012) A Nemesis hadművelet : egy korai terroristacsoport működésének szüksége és elegendő feltételei. PRO MINORITATE, 2012 (2). pp. 15-30. ISSN 1216-9927

Morauszki, András (2014) A kapcsolathálózat-elemzés alkalmazási lehetőségei a kisebbségi civil társadalmak kutatásában. In: Kötő-jelek. ELTE Társadalomtudományi Kar Doktori Iskola. (Unpublished)

Málovics, György and Mihók, Barbara and Pataki, György and Szentistványi, István and Roboz, Ágnes and Balázs, Bálint and Nyakas, Szabolcs (2014) Részvételi akciókutatással a társadalmi kirekesztés ellen: egy szegedi példa tanulságai = Participatory action research and social integration: conclusions of a case study in Szeged. Tér és Társadalom, 28 (3). pp. 66-84. ISSN 2062-9923

Máté, Dezső (2015) Faced with Multiple ‘Values’ - From the Perspective of the Roma LGBTQ Community. ROMA RIGHTS Journal of Europrean Roma Rights Centre, 2015 (2). pp. 93-97.

Mészáros, Csaba and Vargyas, Gábor (2016) Gyűjtés és terepmunka a néprajztudományban. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33. pp. 9-17. ISSN 1787-9396

Mészáros, György and Bogdán, Péter and Csereklye, Erzsébet (2012) Társadalmi sokféleség, interkulturalitás. „Az ifjúságsegítés rangjáért” (8). Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét. ISBN 978-615-5192-12-8

N

Nagy, Erika and Virág, Tünde (2015) A tér szerepe az egyenlőtlenségek kutatásában. Jegyzetek az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelyének megalakulásához = The role of space in studying inequalities. Notes on the formation of the new horizontal group on socio-spatial inequalities at the Institute for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. Tér és Társadalom, 29 (3). pp. 172-177. ISSN 2062-9923

Nemes, Gusztáv and Fazekas, Zsuzsanna and Gonzáles Márquez, Abel (2013) Vidékfejlesztés valódi decentralizációval: a LEADER Program megvalósítása Spanyolország Andalúzia tartományában. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (2013/1). MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5243-44-8

P

Pakot, Levente and Ori, Péter (2015) Socioeconomic and religious differentials in marital fertility during the fertility transition: a micro-level study from Western Hungary, 1850-1939. Demográfia English Edition, 58 (5). pp. 5-37. ISSN 1787-940X

Pap, Norbert (2007) Kuba változás előtt (mozaikkockák). MODERN GEOGRÁFIA, 2 (3). pp. 6-13. ISSN 2062-1655

Papp Z., Attila and Kállai, Ernő and Keresztes-Takács, Orsolya (2015) Az iskolai teljesítmény és a helyi társadalmi viszonyok összefüggései Kunhegyesen. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 23 (4). pp. 115-152. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Patakfalvi-Czirják, Ágnes (2017) A felelősségtől a hitelességig : Az erdélyi magyar értelmiségi szerepek átalakulása. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 61 (4). pp. 109-136. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Patkós, Csaba and Kovács, Enikő (2014) LEADER akciócsoportok intézményesülése Európában és Magyarországon. In: VII. Magyar Földrajzi Konferencia, 2014.09.02-2014.09.04, Miskolc-Lillafüred.

Posta, Anna (2022) Martonfalvi Tóth György és id. Köleséri Sámuel kapcsolatai a halálukra összeállított versgyűjtemények tükrében. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 5-34. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

R

Rambousková, Barbora and Martykánová, Darina (2023) Social Class in the Czech Physicians’ Quest for Professional Authority and Social Acknowledgement, 1830s–1930s. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (3). pp. 363-394. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Rechnitzer, János and Dőry, Tibor and Grosz, András and Lados, Mihály and Lengyel, Imre (2007) Regionális különbségek változása az átmenetben. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatainak értékelő elemzése. = Changing of regional differences in the transition. Evaluation analysis of the Hungarian spatial processes in the 1990`s. Project Report. OTKA.

Rébay, Magdolna (2015) Arisztokrata jelenlét a pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban a dualizmus korában. In: Nem ismert. Nem ismert. (Unpublished)

Rébay, Magdolna (2016) A Batthyány és a Zichy család egyes tagjainak neveltetése a dualizmus korában. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (In Press)

Rébay, Magdolna (2016) Gróf Széchényi Dénes (1828–1892) gyermekeinek nevelése a családi levelezés tükrében. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Submitted)

Rébay, Magdolna (2016) Négy erdélyi arisztokrata család/nemzetség (Jósika, Klebelsberg, Majthényi, Mikes) tagjai a kalksburgi jezsuita kollégiumban és a bécsi Theresianumban a dualizmus korában. In: A PEDAGÓGUSKÉPZÉS XXI. SZÁZADI PERSPEKTÍVÁI. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Doceo Egyesület, Kolozsvár. (Submitted)

Rébay, Magdolna (2016) A nevelés-oktatás három arisztokrata (Teleki, Vay, Wesselényi) családban a dualizmus korában. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Submitted)

Róbert, Péter (2015) Osztály- és rétegződéskutatási dilemmák a magyar társadalomban. REPLIKA, 92-93 (3-4). pp. 77-93. ISSN 0865-8188

S

Schetsche, Christian and Jaume, Luis Carlos and Gago-Galvagno, Lucas and Elgier, Angel Manuel (2021) Living in Cohousing Communities: Personality Traits and Trait Emotional Intelligence. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 16 (2). pp. 170-183. ISSN 1788-7119

Siposné Nándori, Eszter (2020) Novel Solutions in Poverty Alleviation in Hungary, with Special Regard to Regional Differences. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 16 (01). pp. 41-52. ISSN 1589-3413

Siskáné Szilasi, Beáta and Halász, Levente and Gál-Szabó, Lajos (2017) A magyar fiatalok erősödő kivándorlási szándékának kiváltó okai és jellemzői. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 131-147. ISSN 2062-9923

Siskáné Szilasi, Beáta and Halász, Levente and Vadnai, Péter (2017) Az emigráns magyarok életkörülményei és -stratégiái a legfontosabb európai migrációs célországokban. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 148-163. ISSN 2062-9923

Song, Gui and Cai, Jing and Fu, Yingjie (2023) Regional development study how to develop a small city affected by siphoning: A case of a Chinese city. PROSPERITAS, 10 (3). No.-1. ISSN 2064-759X

Stipta, István (2015) The connection between the Roma and the public administration in Hungary. In: The Roma and Public Administration in Hungary. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely, Budapest, pp. 11-19.

Szablics, Bálint (2017) Quo vadis, avagy a nemzetgazdaság és társadalom fejlõdésének stratégiai kérdései = Quo Vadis: The Strategic Issues of the Development of the National Economy and Society. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 72-82. ISSN 1786-6553

Szabó, Barna (2021) Liberális-, VS. regulációs integrációelméletek, azaz konvergencia, vagy divergencia = Liberal vs. Regulatory Integration Theories, i.e. Convergence or Divergence. MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK (2). pp. 95-123. ISSN 2630-886X

Szalai, Andrea (2014) Ideologies of social differentiation among Transylvanian Gabor Roma. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 85-112. ISSN 1216-9803

Szalai, Andrea (2014) Pragmatikai érték és társadalmi nem. Átok és eskü erdélyi gábor roma közösségek nyelvi ideológiájában és nyelvhasználatában. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Szarvák, Tibor (2000) Egyes leszakadó társadalmi csoportok modernizációs törekvései. Tér és Társadalom, 14 (1). pp. 51-68. ISSN 0237-7683

Szendi, Dóra (2021) The connection of smart cities approach and social innovation. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 11 (2). pp. 241-246. ISSN 2062-9737

Szombathelyi, Sándor (2021) Typing the Settlements of Homokhátság. Studia Mundi – Economica, 8 (2). pp. 84-93. ISSN 2415-9395

Szűcs, Róbert Sándor and Csapó, Zsolt (2010) Reducing Consumption Of Food With High Level Of Fat, Sugar And/Or Salt Among Young Generation. APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE, 4 (1-2). pp. 85-91. ISSN 1789-221X

T

Tamáska, Máté (2016) Komárom Duna-partjának várostörténete a kezdetektől 1945-ig. Építés - Építészettudomány, 44 (1-2). pp. 107-128. ISSN 0013-9661

Teveli-Horváth, Dorottya and Varga, Virág (2023) A magyar kreatív fiatalok lakóhelyválasztási preferenciái és annak változása a COVID-19 fényében = Housing preferences of the Hungarian creative youth and its changes in the light of COVID-19 – results of a longitudinal focus group study. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 37 (1). pp. 71-91. ISSN 0237-7683

Timár, Judit (2019) „Államosított tértermelés” a kiszorítottak perspektívájából egy dzsentrifikálódó városrészben = The “nationalised production of space” from the perspective of displaced people in an urban district undergoing gentrification. Tér és Társadalom, 33 (4). pp. 38-60. ISSN 0237-7683

Topa, Zoltán (2016) A VÁROSSZÉTFOLYÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN = THE IMPORTANCE OF HALTING URBAN SPRAWLS IN REGIONAL DEVELOPMENT. Studia Mundi – Economica, 3 (2). pp. 90-100. ISSN 2415-9395

Tánczos, Levente-József (2021) Hargita megye gazdaságának térségi szintű elemzése a vállalkozások alapvető adatai alapján = Territorial Analysis of Harghita County’s Economy on the Basis of Basic Data of Enterprises. Studia Mundi – Economica, 8 (2). pp. 60-73. ISSN 2415-9395

Tóth, Ágnes (2015) Struktur und Tätigkeit der Leitung des Minderheietenunterrichts in Ungarn in der ersten Hälfte der 1950er Jahre. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde, 56. pp. 157-172. ISSN 0949-3409

U

Urbánné Treutz, Ágnes (2016) Három település marketingtevékenységének vizsgálata. Studia Mundi – Economica, 3 (1). pp. 157-166. ISSN 2415-9395

Utasi, Ágnes (1995) A kisvárosi elit eredete és vagyona. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 191-205. ISSN 0237-7683

Utasi, Ágnes and Fekete, Judit and Juhász, Erika and Nagy, Ildikó and Szogyi, Lenke (2008) Az emberi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre = Subjective Quality of Life and the Effect of Social Network. Project Report. OTKA.

V

Vajda, András (2007) „...akkor is magyar cigány vagyok!” Kísérlet egy roma identitásért folyó harcának elemzésére. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 127-137. ISBN 978–973–8439–32–0.

Varga, Aranka (2017) Inkluzivitás napjainkban: hátrányos helyzetű, roma/cigány fiatalok életútja. EDUCATIO, 26 (3). pp. 418-430. ISSN 1216-3384

Varga, Gergő (2020) A roma népesség munkaerőpiaci-területi esélyei a Nagykanizsai járás területén. MODERN GEOGRÁFIA, 15 (3). pp. 1-15. ISSN 2062-1655

Vastagh, Zoltán (2015) Rétegződés és iskolázottság. In: A társadalom rétegződése. 2011. évi népszámlálás, 15 . Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, pp. 55-69. ISBN 978-963-235-475-0

Vehrer, Adél and Papp, Bálint (2020) Területi alapon szerveződő közösségek a Rábavidéken = Communities Organised on a Geographic Basis in the River Rába Region. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 315-326. ISSN 1786-6553

Vidra, Zsuzsanna (2013) Local Governments and Benefit Recipients under Pressure by Workfare. In: The Effects of Reducing the Social Allowance in Rural Hungary. Pro-Cserehát Association, Budapest. ISBN 978-963-08-7334-5

Vidra, Zsuzsanna (2013) Rethinking Roma Migration in the Light of Recent Flow of Refugees to Canada from Three Central Eastern European Countries the Czech Republic, Hungary and Slovakia. International Journal of Arts and Sciences, 6 (3). pp. 529-540. ISSN 1944-6934

Vidra, Zsuzsanna (2013) A szakképzetlen bérmunka szerepe falusi romák megélhetési stratégiáiban. In: Hátrányban vidéken. Argumentum, Budapest, pp. 57-74. ISBN 978-963-446-682-6

Vidra, Zsuzsanna and Fox, Jon (2013) Applying Tolerance Indicators: Roma School Segregation. Other. European University Institute, San Domenico di Fiesole.

Vincze, János (2016) Jó-e, ha mindenki kap nyugdíjat? In: Simonovits 70. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 95-106. ISBN 978-615-5594-72-4

Vizi, Balázs (2015) Kisebbségek politikai szerepe és a nemzetközi szervezetek Európában. KISEBBSÉGKUTATÁS, 24 (4). pp. 124-141. ISSN 1215-2684

Váradi, Mónika Mária (2020) Az (im)mobilitás dinamikái vidéki terekben - szakirodalmi kitekintés, empirikus kiegészítésekkel = The dynamics of (im)mobility in rural areas – literature review and some empirical comments. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 114-141. ISSN 2062-9923

Váradi, Mónika Mária (2015) Szegénység, projektek, közpolitikák. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 69-96. ISSN 2062-9923

Várkonyi-Nickel, Réka Zsuzsanna (2017) Rimaiak a gyárak völgyében : Egy salgótarjáni munkáskolónia társadalma az államosítás előtt. Néprajzi Értekezések (6). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-2-5

Vértesy, László (2012) A középosztály szegénysége = Poor Middle Class. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (3-4). pp. 3-16. ISSN 0865-7823

W

Wolski, Aleksander and Jankowski, Grzegorz (2019) Riverside space and local communities. Selected theoretical aspects. ECOCYCLES, 5 (2). pp. 33-38. ISSN 2416-2140

Z

Z. Karvalics, László (2019) Realista jövővízió - a városkormányzás egy új dokumentumtípusának szükségessége, funkciója és néhány kulcsjellemzője. VEZETÉSTUDOMÁNY, 50 (2). pp. 32-40. ISSN 0133-0179

Zoltán, András (2015) A lengyelek Kalmükföld etnoszociális térségében. KISEBBSÉGKUTATÁS, 24 (4). pp. 193-196. ISSN 1215-2684

Zombory, Máté (2014) Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika. In: Transznacionális politika és a holokauszt emlékezettörténete. Befejezetlen Múlt Alapítvány, Budapest, pp. 6-21.

Á

Áldorfainé Czabadai, Lilla and Topa, Zoltán and Áldorfai, György (2017) INCOME POTENTIAL INDEX ANALYSIS OF HUNGARIAN CITIES AND TOWNS = JÖVEDELEM POTENCIÁL INDEX VIZSGÁLAT A MAGYAR VÁROSOKBAN. Studia Mundi – Economica, 4 (5). pp. 2-11. ISSN 2415-9395

Ö

Ö. Kovács, József and Csíki, Tamás (2009) Vidéki társadalmak Magyarországon 1930-1960. Struktúra- és tapasztalattörténet. = Rural societies in Hungary 1930-1960. Project Report. OTKA.

This list was generated on Fri Jul 12 19:20:23 2024 CEST.