REAL

Items where Subject is "L Education / oktatás > LB Theory and practice of education / oktatás elmélete és gyakorlata > LB1501 Primary Education / alapfokú oktatás"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 186.

A

André, Mária Irén (2020) A majomkenyérfától az ördögbordáig : A gyimesközéploki általános iskolások jelenkori növényismerete = From the Baobab to the Fern. Primary Schoolchildren's Knowledge about Plants in Gyimesközéplok (Lunca de Mijloc). Erdélyi Múzeum, 82 (2). pp. 25-55. ISSN 1453-0961

Antolić, Ivana and Šerbetar, Ivan (2023) Utjecaj neposrednog aerobnog vježbanja na rezultate u igrama pamćenja kod djece u šestoj godini. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (2). pp. 7-20. ISSN 2064-1060

B

Bagi, Márta Anna (2021) A felnőttkor művészetek iránti érzékenységének megalapozási lehetőségei az óvodában. In: Örökség és megújulás. Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28). Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 191-195. ISBN 978-963-496-184-0

Bakos, Katalin (2023) Mesepedagógia az általános iskolában – Tématervek és foglalkozások az alsó és felső tagozat közötti átmenet segítésére a "Népmesekincstár" mesepedagógiai módszer használatával. In: Olvasatok és módszerek. IrKa Könyvek - Tanulmányok a magyartanítás módszertanáról (2). EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 79-99.

Bakos-Karászi, Alexandra and Hegedűs, Roland (2023) Mit tudnak a „nyunyókák”? : Az átmeneti tárgyak jelentősége a kisgyermekek életében. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (3). pp. 45-58. ISSN 2064-1060

Baloghné Bakk, Adrienn and Ponty, Erika (2017) Óvodáskori szájápolás - egy mikro kutatás tükrében = Oral hygiene in kindergarten age in the light of a micro research. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 58 (1). pp. 15-20. ISSN 1786-2434

Balázs, Boróka (2023) Csépány Nikoletta: Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában. Az értő olvasás fejlesztése negyedik osztályban olvasási stratégiák és retorikai szerkezetek segítségével. Akadémiai Kiadó. Budapest. 2021. (elektronikus kiadás) = How to Become a Literate Reader? Reading Literacy at School with the SROF Reading Development Programme. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 16 (3). pp. 108-116. ISSN 2060-0623

Barabási, Tünde and Stark, Gabriella (2023) A romániai bölcsődei nevelési gyakorlat jellemzői az intézményrendszeri változás tükrében = The Romanian Nursery Education Practice in the Light of Recent Institutional Change. MESTER ÉS TANÍTVÁNY, 1 (2). pp. 65-79. ISSN 1785-4342 (nyomtatott); 2939-8649 (elektronikus)

Baranyai, Mihály (2020) Az elveszett iránytű – avagy az osztályozásról, az énképről és a teljesítményről. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 18 (3-4). pp. 227-235. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Baranyai Tünde, Klára (2018) Matematika és környezetismeret tárgyak integrálása elemi osztályokban a romániai tanterv tükrében = Integration of mathematics and environmental studies in elementary school in the light of the lesson plan in Romania. GRADUS, 5 (2). pp. 201-206. ISSN 2064-8014

Barrett, K. C. and Józsa, Krisztián and Morgan, G. A. (2017) New computer-based mastery motivation and executive function tasks for school readiness and school success in 3 to 8 year-old children. HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 7 (2). pp. 86-105. ISSN 2062-9605

Bencéné Fekete, Andrea (2021) Intercultural Education in Early Childhood. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT : A MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM KAPOSVÁR CAMPUS NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉS A SOPRONI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KARÁNAK NEVELÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 19 (3-4). pp. 5-14. ISSN 1589-519-x (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Bencéné Fekete, Anikó Andrea and Pónya, Gréta (2022) A szülői bevonódottság hatása a gyermekek iskolai teljesítésére. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (4). pp. 7-24. ISSN 2064-1060

Birescu, Mihaela (2021) Bilingualism and Creativity = Kétnyelvűség és kreativitás. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 3 (4). pp. 31-37. ISSN 2676-8771

Bodor, Ákos (2015) A dinamikus egyensúly állapota. Velkey Gábor: Dinamikus egyensúlytalanság. A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs, Békéscsaba, 2013. 213 o.). Tér és Társadalom, 29 (4). pp. 164-168. ISSN 2062-9923

Bogdán, Péter (2010) Budaörsi pedagógusok a cigányságról. ISKOLAKULTÚRA, XX (1). pp. 157-160. ISSN 1215-5233

Bogdán, Péter (2011) Cigánygyerekek a Köznevelés című folyóirat tükrében (1978-1982). ISKOLAKULTÚRA, XXI (6-7). pp. 61-70. ISSN 1215-5233

Bogdán, Péter (2003) Madarakból lettünk. Iskolakultúra, XIII (6-7). pp. 189-193. ISSN 1215-5233

Bogdán, Péter (2009) Roma Mentor Projekt. TANÍ-TANI: PEDAGÓGIAI PERIODIKA, 14. (51.). pp. 32-35. ISSN 1417-3638

Bogdán, Péter (2006) A "kulturális másság" antológiája. ISKOLAKULTÚRA, XVI (1). pp. 103-111. ISSN 1215-5233

Borbélyová, Diana (2023) Prechod dieťaťa z materskej školy do základnej školy. MATE Press, Gödöllő. ISBN 978-963-623-081-4; 978-963-623-082-1

Boreczky, Elemérné and Lukács, István and Nahalka, István and Rácz, Sándor (2010) A kultúraazonos pedagógia felé - a családi szocializáció és a kognitív fejlődés sajátosságai roma családokban = Towards culturally responsive teaching - socialization patterns and cognitive development in Roma families. Project Report. OTKA.

Boronkai, Dóra (2022) Játékalapú tanulás és anyanyelvi nevelés az alsófokú pedagógusképzésben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (3). ISSN 2060-0623

Bóna, Judit (2016) Hallásalapú és vizuális alapú közlések vizsgálata 3–7. osztályos korban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 5-20. ISSN 2060-0623

C

Csala, Elvira (2019) Megfelelő alapok? Motiváció- és attitűdkutatás egy roma nemzetiségi iskola tanulóinak körében. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 324-343. ISSN 1786-6553

Csépe, Valéria (2014) Az olvasás zavarai és a diszlexia. In: Pszicholingvisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1325-1343. ISBN 978 963 05 9499 8

D

D. Molnár, Éva (2014) Az önszabályozott tanulás pedagógiai jelentősége. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013. Tanulás és környezete. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, pp. 29-54. ISBN 978-963-508-751-8

D. Molnár, Éva (2013) Tudatos fejlődés. Az önszabályozott tanulás elmélete és gyakorlata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9400 4

D. Molnár, Éva (2016) The level of self-regulation amongst 5-7 years old Hungarian children. In: The 8th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2016, 2016.10.14-15., Prága. (In Press)

Dancs, Katinka and Kinyó, László (2018) Patterns of Hungarian 11-12-year-old students' national enculturation – strength of national identification and national symbols. In: 20th Annual Children's Identity and Citizenship European Association and Joint CitizED Association Conference Citizenship & Identity in a Post-Truth World, 2018. május 10-12., Varsó.

Daróczi, Gabriella (2022) Képeskönyveket az iskolába. In: Reflexiók a neveléstudomány legújabb problémáira : Válogatás a Pedagógiai Szakbizottság tagjainak a munkáiból. Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága. EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 97-104.

Demeter, Gáborné (2023) Kutatási eredményekre épülő pedagógiai módszertan az olvasástanításban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (1). pp. 43-61. ISSN 2060-0623

Dolgosné Kormos, Judit and Dörnyei, Zoltán and Tartsayné Németh, Nóra and Wein Csizér, Katalin (2007) Nyelvtanulási motiváció az általános iskolások körében: kihívások az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt és után = Hungarian school children's language learning motivation: challenges prior and after joining the European Union. Project Report. OTKA.

Drucker, Luca Flóra and Horn, Dániel (2016) Kisebb szelekció – nagyobb kereset. Az 1999-es lengyel oktatási reform hatásának vizsgálata. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (9). pp. 944-965. ISSN 0023-4346

F

Fejes, József Balázs (2018) Az osztálytársak szerepe a motivációs klíma észlelésében. Iskolakultúra. (In Press)

Fejes, József Balázs and Karácsonyi, Zsuzsanna (2018) Az osztályterem motivációs jellemzőinek társas vetülete – egy kvalitatív vizsgálat általánosíthatóságának ellenőrzése. In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2017. november 9-11., Nyíregyháza.

Fenyvessyné Békei, Gabriella (2020) Levél a karanténból = Letter from the Quarantine. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 13 (1). pp. 106-108. ISSN 2060-0623

Fenyő, Imre (2022) A Család és iskola című lap óvodai képanyagának elemzése [Iconological analsys of the journal „Család és iskola”]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (4). pp. 169-188. ISSN 2064-1060

Fest, Sarolta and Kovács-Vida, Júlia (2022) Az általános iskolás tanulók egészségmagatartásának vizsgálata = Health behaviour of primary school students. DELIBERATIONES, 15 (2). pp. 56-65. ISSN 1789-8919

Fodor, Szabina and Zsámbok, István (2018) A testnevelésórák hatékonyságának mérése általános iskolás tanulók körében az atlétika tanítási egység alatt. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 16 (4). pp. 111-121. ISSN 1589-519X

Fügedi, Balázs and Bognár, József and Kovács T., László (2019) A szülői minta szerepe a sportolási szokásokban és a testnevelés megítélésében = The role of parents’ example on the view of sport habits and physical education. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (46. köt.). Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport, 46. pp. 47-55. ISSN 2677-0105

Fülöp, Zsolt (2023) A hamis feltételezések módszerének alkalmazása az általános iskolai oktatásban : Az aritmetikai módszerekről az algebrai módszerekre való áttérés az általános iskolai tanításban [Regula falsi method in lower secondary school education]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (1). pp. 5-22. ISSN 2064-1060

G

Galuska, László Pál (2019) Bábjáték a gyermekkultúrában...dramaturgiai nézőpontból = Puppet Play in Children's Culture… From A Dramaturgy Perspective. GRADUS, 6 (4.). pp. 28-37. ISSN 2064-8014

Gazda, István (1977) Mikor jelent meg az első Ratio Educationis? MAGYAR TUDOMÁNY, 22 (5). pp. 369-371. ISSN 0025-0325

Gurzó, Klára and Horn, Dániel (2015) A korai iskolai szelekció hosszú távú hatása. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 62 (10). pp. 1070-1096. ISSN 0023-4346

Gyeszli, Edit and Sántha, Kálmán (2015) Abdukció az osztálytermi interakcióban. ISKOLAKULTÚRA, 15 (12). pp. 19-27. ISSN 1215-5233

Gyukits, György and Karlovitz, János Tibor and Papp Z., Attila (2015) A középsikola-választás szociális háttere a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nyolcadikos tanulók körében. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY (3-4). pp. 40-65. ISSN 2062-204X

Gál, Zita (2015) Az osztályközösségben mért társas pozíció és a tudatelmélet kapcsolata alsó tagozatos diákok körében. ISKOLAKULTÚRA, 25 (10). pp. 36-47. ISSN 1215-5233

Gáspár, Csaba and Kasik, László (2015) A szociálisprobléma-megoldás, az empátia és a szorongás kapcsolata serdülők körében. ISKOLAKULTÚRA, 25 (10). pp. 48-58. ISSN 1215-5233

H

H. Tóth, István (2016) 9–10 és 11–12 éves tanulók viszonyulása közmondásainkhoz, szólásainkhoz, szóláshasonlatainkhoz. Különleges Bánásmód, 2 (2). pp. 23-39. ISSN 2498-5368

H. Tóth, István (2020) Elvárt követelmény-e az óvodapedagógusoktól a beszédműveltség? OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (2). pp. 65-84. ISSN 2676-8771

Habók, Anita (2016) Tanulási és nyelvtanulási stratégiák használata az általános iskola végén és a középiskola elején. Iskolakultúra, 26 (10). pp. 23-38. ISSN 1215-5233

Habók, Anita and Babarczy, Anna (2018) Perceptions of Learning: Interviews with First and Second Graders in a Hungarian Primary School. EARLY CHILDHOOD EDUCATION JOURNAL, 46. pp. 61-71. ISSN 1082-3301 (print); 1573-1707 (online)

Habók, Anita and Novák, Csilla and Szűcs, Éva and Korom, Erzsébet (2020) A projektmódszer alkalmazása óvodás és kisiskoláskorban: Egy óvodai egészségfejlesztő jó gyakorlat bemutatása. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT, 31 (1-3). pp. 162-169. ISSN 0866-2495

Hajdarović, Miljenko (2023) Europske vrijednosti u hrvatskom kurikulumu povijesti. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (2). pp. 81-90. ISSN 2064-1060

Hajdu, Tamás and Kertesi, Gábor and Kézdi, Gábor (2017) Inter-Ethnic Friendship and Hostility between Roma and Non-Roma Students in Hungary = Roma és nem roma tanulók közti barátságok és ellenségeskedések az általános iskolában. Budapest Munkagazdaságtani Füzetek = Budapest Working Papers on the Labour Market (BWP 2017/10) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5754-22-7

Halvax, Julianna (2020) A motiváció vizsgálata kisiskolás korban. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 18 (3-4). pp. 291-302. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Hamar, Pál (2018) A testnevelés tantervelmélete (MTA doktori értekezés tézisei) = Curriculum theory of physical education (Theses of academic doctoral dissertation). Testnevelés, Sport, Tudomány, 3 (3-4). pp. 8-18. ISSN 2498-7646

Haniczko, Anna (2017) Nyelvjárási jelenségek hatása általános iskolai tanulók írásgyakorlatára Tornalján. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 479-484. ISSN 0025-0228

Hardi, Judit (2014) Általános iskolai tanulók szótanulása iskolán kívüli tevékenységeik során. GRADUS, 1 (1). pp. 90-96. ISSN 2064-8014

Hardi, Judit (2015) Általános iskolások idegen nyelvi szótanulási stratégiái = Primary School Learners’ Vocabulary Learning Strategies. GRADUS, 2 (1). pp. 61-72. ISSN 2064-8014

Hejja, Bella and Szalai, Tamas (2019) Investigating attitudes and musical taste related to music lessons of primary school students in Debrecen. Hungarian Educational Research Journal, 9 (2). pp. 318-331. ISSN 2064-2199

Herbainé Szekeres, Erika and Szekeres, Ágota (2016) Nemi arányok és a rokonszenvi választások kapcsolatának vizsgálata enyhén értelmi fogyatékos tanulókat integráló osztályokban. Különleges Bánásmód, 2 (3). pp. 51-66. ISSN 2498-5368 (Submitted)

Herczegné Goldschmidt, Zsuzsanna (2016) Papíralapú és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata olvasás-szövegértés területén 4. évfolyamos diákok körében. ISKOLAKULTÚRA, 26 (6). pp. 30-43. ISSN 1215-5233

Hermann, Zoltán and Horváth, Hedvig (2022) Tanári eredményesség és tanár–diák összepárosítás az általános iskolákban : Empirikus mintázatok három magyarországi tankerület adatai alapján. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (11). pp. 1377-1406. ISSN 0023-4346

Homoki, Andrea (2021) Útkeresések - óvodai iskolai szociális segítés fejlődése hazánkban. DELIBERATIONES : A GÁL FERENC EGYETEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 14 (2). pp. 64-76. ISSN 1789-8919 (nyomtatott); 2786-1562 (elektronikus)

Homoki, Erika and Séllei-Máté, Laura (2021) Környezeti attitűd mérése néhány egri általános iskola 4. osztályában. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : SECTIO PAEDAGOGICA, 44. pp. 135-148. ISSN 2630-9742

Homoki, Erika and Vasas, Szilvia (2021) A természetjárás szerepe a környezetismeret oktatásában. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : SECTIO PAEDAGOGICA, 44. pp. 163-177. ISSN 2630-9742

Horváth, Endre and Szekeres, Ágota (2015) Tanulói közösségek vizsgálata a Smetry szoftverrel. In: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2015. 04. 23-25., Szeged, Magyarország.

Horváth, Réka (2022) A tehetség felismerése és gondozása : Egy pécsi intézménykomplexum tehetséggondozó munkájának bemutatása óvodás kortól középiskolás korig. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (4). pp. 39-56. ISSN 2064-1060

Horváth, Ádám (2015) A hátrányos helyzetű diákok tanulási motivációi. Studia Mundi – Economica, 2 (3). pp. 97-112. ISSN 2415-9395

Huszka, Noémi and Kinyó, László (2020) A Student-Teacher Relationship Scale mérőeszköz adaptációja és struktúrájának faktoranalitikus vizsgálata = Adaptation of the Student­-Teacher Relationship Scale Questionnaire and the Investigation of Its Structure with Factor Analysis. ISKOLAKULTÚRA : PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 30 (6). pp. 67-81. ISSN 1215-5233 (nyomtatott); 1588-0818 (elektronikus)

Huszka, Noémi and Kinyó, László (2019) A tanító és a tanuló közötti kapcsolat vizsgálatának lehetőségei kisiskolás korban = The Possibilities of Investigating the Relationship Between the Teacher and the Student in Elementary School. ISKOLAKULTÚRA : PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 29 (12). pp. 3-13. ISSN 1215-5233 (nyomtatott); 1588-0818 (elektronikus)

Huszár-Samu, Nóra and Steklács, János (2022) A reciprok tanítási módszer elemeinek jelentősége az olvasás–szövegértés tanítás eredményességének fejlesztésében = The Significance of the Elements of the Reciprocal Teaching Method in the Development of the Efficiency of Reading – Reading Comprehension. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 5 (1). pp. 21-30. ISSN 2063-2991

Hódi, Ágnes and B. Németh, Mária and Korom, Erzsébet and Tóth, Edit (2015) A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén. Iskolakultúra, 25 (4). pp. 18-30. ISSN 1215-5233

I

Ivanović, Josip and Törteli Telek, Márta and Molnár, György and Yoo, Jinil and Szűts, Zoltán (2020) The Impact of Electronic Communication and the Net Language on the Language Use and Linguistic Expressions of Today’s Youth in Hungary = Utjecaj elektroničke komunikacije i internetskoga jezika na uporabu jezika i jezični izričaj današnje mladeži. CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, 22 (4). pp. 1165-1198. ISSN 1848-5189

Iváncsik, Réka and Petőné Csima, Melinda and Molnár, Marcell (2021) A 7-14 éves sérült, fogyatékos gyerekek és a terápiában velük dolgozó lovak stressz-szintváltozása lovasterápiás fejlesztések hatására = Stress Level Changes in Injured, Disabled Children Aged 7-14 Years and Horses Working with Therapy as a Result of Equine Therapy Developments. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT : A MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM KAPOSVÁR CAMPUS NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉS A SOPRONI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KARÁNAK NEVELÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 19 (3-4). pp. 198-211. ISSN 1589-519-x (nyomtatott); 2064-4027 (online)

J

Jagodics, Balázs and Nagy, Katalin and Szénási, Szilvia and Varga, Ramóna and Szabó, Éva (2020) Az iskolai leterheltség és kiégés vizsgálata a Követelmény-Erőforrás Modell segítségével magyar általános iskolások körében. ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 20 (1). pp. 57-81. ISSN 1419-872X

Juhász, Eszter (2022) Egy hon- és népismeret tankönyv néprajzi tájakról szóló fejezetének vizsgálata. BELVEDERE MERIDIONALE, 34 (1). pp. 91-106. ISSN 1419-0222

Juhász, Valéria (2021) A nyelvi tudatosság fejlesztése óvodásoknak és alsó tagozatos tanulóknak dobókockás játékokkal = Developing Language Awareness for Preschoolers and Lower Secondary Students with Dice Games. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT : A MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM KAPOSVÁR CAMPUS NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉS A SOPRONI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KARÁNAK NEVELÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 19 (3-4). pp. 136-148. ISSN 1589-519-x (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Jákli, Eszter and Boromisza, Zsombor (2021) Fővárosi iskolakertek vizsgálata a környezeti nevelés tükrében = Analysis of School Grounds in Budapest, in the Context of Environmental Education. 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (59). pp. 52-71. ISSN 1787-6613

Józsa, Krisztián and Barrett, K. C. and Józsa, Gabriella and Kis, Noémi and Morgan, G. A. (2017) Development and initial evaluation of an individualized moderately challenging computer-tablet mastery motivation measure for 3-8 year-olds. HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 7 (2). pp. 106-126. ISSN 2062-9605

Józsa, Krisztián and Cs. Czachesz, Erzsébet and Józsa, Krisztián and Vidákovich, Tibor (2007) A tudásszerző képesség kritériumorientált fejlesztése tantárgyi tartalmakkal = The criterion referenced development of knowledge acquisition based on curricular contents. Project Report. OTKA.

K

Kaján, Anna and Deme, Andrea (2020) Nyelvi attitűdvizsgálat iskolások körében = Language Attitude Test Among Fifth-Grade and Twelfth-Grade Students. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 13 (3). pp. 23-48. ISSN 2060-0623

Karbowniczek, Jolanta and Tatara, Agata (2019) Selected concepts and contemporary early childhood education program. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (3-4). pp. 63-76. ISSN 1589-519X

Karmacsi, Zoltán (2016) Etnikailag vegyes házasságban nevelkedő óvodáskorú gyermekek nyelvhasználatának jellemzői Nyitra és Párkány környékén. In: Standard - nem standard. Antológia Kiadó, Lakitelek, pp. 89-101. ISBN 978 615 5428 52 4

Kecskés, Mónika and Gáncs, Erzsébet (2021) Digital technologies in music education - The prospects of interactive course development in primary school music education. KÉPZÉS ES GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 19 (1-2). pp. 82-90. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (elektronikus)

Keller, Judit and Szőke, Alexandra (2022) Egyházi óvodák: munkakörülmények és szakmai autonómia óvónői szemmel. EDUCATIO, 31 (3). pp. 409-424. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Keller, Tamás and Kiss, Hubert János (2021) Do Exhausted Primary School Students Cheat More? A Randomized Field Experiment. PLOS ONE, 16 (12). pp. 1-11. ISSN 1932-6203

Keller, Tamás and Kiss, Hubert János and Számadó, Szabolcs (2020) Cheating in Primary School: Experimental Evidence on Egodepletion and Individual Factors = Csalás az általános iskolában: Kísérleti bizonyíték az ego lemerítés és egyéni tényezők hatásáról. CERS-IE Working Papers = KRTK-KTI Műhelytanulmányok (CERS-IE WP – 2020/48) . Institute of Economics Centre for Economic and Regional Studies = Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-Tudományi Intézet, Budapest.

Kerekes, Judit (2017) Inclusive Classroom Experiences in New York City. GRADUS, 4 (1). pp. 205-215. ISSN 2064-8014

Kertész, Csaba and Honbolygó, Ferenc (2021) Tapping to Music Predicts Literacy Skills of First-Grade Children. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 12. pp. 1-8. ISSN 1664-1078

Keserű, Imre (2012) Bejárók és eljárók: A szuburbanizáció és az általános iskolások ingázásának összefüggései Budapest funkcionális várostérségében. Tér és Társadalom, 26 (3). pp. 114-132. ISSN 0237-7683

Kinyó, László (2018) Az egyetemes társadalmi-kulturális jelenségek (humán univerzálék) tanításában rejlő lehetőségek az iskola bevezető és kezdő szakaszában. ISKOLAKULTÚRA : PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 28 (7). pp. 64-79. ISSN 1215-5233 (nyomtatott); 1588-0818 (elektronikus)

Kinyó, László and Bús, Enikő (2015) Az iskolai és iskolán kívüli társas tevékenységek jellemzői és összefüggései az online adatgyűjtésből származó háttéradatokkal 9-12 éves diákok körében. Iskolakultúra, 25 (4). pp. 31-48. ISSN 1215-5233

Kinyó, László and Dancs, Katinka (2020) Elementary school teachers’ beliefs and classroom practices related to teaching cultural universals. In: Citizenship at a Crossroads: Rights, Identity, and Education. Charles University and Children’s Identity and Citizenship European Association, Prague, pp. 190-204. ISBN 978-80-7603-104-3

Kinyó, László and Dancs, Katinka (2018) How do children perceive their peers? Commonalities of external and internal features perceived of other children in the responses of 10-11-year-old pupils. In: 20th Annual Childrens Identity and Citizenship European Association and Joint CitizED Association Conference Citizenship & Identity in a Post-Truth World, 2018. május 10-12., Varsó. (Submitted)

Kinyó, László and Dancs, Katinka and Huszka, Noémi (2020) Tanítók véleménye az emberismereti, társadalmi-kulturális és civilizációs témák tanításának céljairól és tanórai feldolgozásáról. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE : AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM FOLYÓIRATA, 70 (7-8). pp. 47-67. ISSN 1215-1807 (nyomtatott); 1788-2400 (elektronikus)

Kinyó, László and Tóth, Edit (2017) Hogyan látják kortársaikat a gyermekek? : Gyermekekről feltételezett közös tulajdonságok 10-11 éves diákok válaszaiban. In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2017. november 9-11., Nyíregyháza.

Kisfalusi, Dorottya (2023) Are Equally Competent Roma-minority Students Perceived as Less Smart Than Their non-Roma Classmates? Ethnic Differences in Teachers’ Ability Attributions. JOURNAL FOR MULTICULTURAL EDUCATION. pp. 1-29. ISSN 2053-535X (In Press)

Kisfalusi, Dorottya (2023) Roma students’ academic self-assessment and educational aspirations in Hungarian primary schools. BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION. pp. 1-17. ISSN 0142-5692

Kisfalusi, Dorottya and Janky, Béla and Takács, Károly (2021) Grading in Hungarian Primary Schools: Mechanisms of Ethnic Discrimination against Roma Students. EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW. pp. 1-19. ISSN 0266-7215 (print); 1468-2672 (online)

Kisné Bernhardt, Renáta and Furcsa, Laura and Sinka, Annamária and Szaszkó, Rita (2021) Digitális pedagógiai tapasztalatok tanítóként: lehetőségek a karanténpedgógiában. In: Agria Média 2020. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 93-108.

Kiss, Dóra and Szekeres, Ágota (2016) Egy és két enyhén értelmi fogyatékos tanulót integráló osztályközösségek összehasonlítása. Iskolakultúra, 26 (12). pp. 3-15. ISSN 1215-5233 (In Press)

Kissné Zsámboki, Réka (2023) Új szemléletű óvodai matematikai nevelés a kisgyermekkori érés és fejlődés tükrében. In: Neveléstudományi kaleidoszkóp : A Benedek Elek Pedagógiai Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetének tanulmánykötete. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 55-63. ISBN 978-963-334-500-9 (nyomtatott); 978-963-334-504-7 (pdf)

Kolta, Dóra and Farkas, Balázs (2022) Ungarischsprachiger Unterricht Ausserhalb des Mutterlandes: Die Lage der Vilmos-Bálint-Grundschule in Csíkszenttamás = Magyar tannyelvű oktatás az anyaországtól távol: A csíkszenttamási Bálint Vilmos Általános Iskola helyzete. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 9 (4). pp. 50-63. ISSN 2415-9395

Komló-Szabó, Ágnes (2023) Világító szavak – a fiatalok személyes élménykomplexumának megélése Simon Márton költészetének hétköznapi szituációiban. In: Olvasatok és módszerek. IrKa Könyvek - Tanulmányok a magyartanítás módszertanáról (2). EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 157-168.

Kozmács, István (2017) Anyanyelvoktatás — miért és hogyan? A jelenlegi tankönyvek kritikája = Mother Tongue Education - Why and How? Criticism of the Current Textbooks? GRADUS, 4 (1). pp. 174-182. ISSN 2064-8014

Kozmács, István (2019) Az államnyelv oktatása a szlovákiai magyar tannyelvű általános iskolákban = State language education in Hungarian medium primary schools in Slovakia. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 184-195. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Krumes, Irena and Malenica, Valentina (2022) Dramske tehnike i metode kao poticaj razvoja predvještina čitanja i pisanja [Drama techniques and methods as a stimulus for development pre-reading and writing skills]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (3). pp. 93-116. ISSN 2064-1060

Krániczné Szabó, Ágnes (2023) 4-6 éves gyermekek félspontán narratíváinak grammatikai szerkesztettsége = Grammatical Complexity of 4-6-year-old Children′s Semi-Spontaneous Narratives. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 16 (3). pp. 27-46. ISSN 2060-0623

Kulman, Katalin (2021) Examining Primary Education Students’ Expertise Concerning the Environmental Impact of Economic Activities and Environmental Catastrophes. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 19 (1-2). pp. 20-30. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (elektronikus)

Kádár, Anett and Farsang, Andrea and Gulyás, Ágnes (2018) Általános- és középiskolás diákok éghajlati folyamatokhoz kapcsolódó tévképzeteinek összehasonlító elemzése = Comparative analysis of elementary and secondary school students’ climatic related misconceptions. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (3). pp. 219-234. ISSN 0015-5411

Kálmán, László and Molnár, Cecília Sarolta (2009) A nyelvi nevelés módszertana. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest.

Kárpáti, Andrea and D. Molnár, Éva and Munkácsy, Katalin (2014) Pedagogising Knowledge in Multigrade Roma Schools: potentials and tensions of innovation. European Educational Research Journal, 13 (3). pp. 325-337.

Kóger, Yvetta (2022) „Tessék lerajzolni, hogy már négyéves elmúltam.” : A Ludas Matyi óvodaképe az ötvenes évekből. POLYMATHEIA : MŰVELŐDÉS- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 19 (1-2). pp. 210-233. ISSN 2732-2092 (nyomtatott); 2732-2521 (elektronikus)

L

Laczkó, Mária and Kovácsné Nagy, Ibolya (2017) A digitális technika hatása alsó tagozatosok írási, helyesírási és fogalmazási készségére. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 28-41. ISSN 2060-0623

Laoues-Czimbalmos, Nóra and Müller, Anetta and Mező, Katalin and Mercs, Elizabet and Molnár, Anikó (2019) A környezeti nevelés és az egészséges életmód értékpreferenciáinak vizsgálata a „zöld” és „nem zöld” óvódába járó gyermekek szüleinek körében = Research of the Value Preferences of Environmental Education and Healthy Life in Parents of Children Who Go to Green and Non-Green Kindergarten. Acta Carolus Robertus : Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei, 9 (2). pp. 89-108. ISSN 2062-8269 (nyomtatott); 2498-9312 (online)

Legac, Vladimir and Vesenjak, Mia (2022) Familiarity of Croatian 8th graders with the history of the USA in two world wars. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (3). pp. 201-214. ISSN 2064-1060

Lengyelné Molnár, Tünde and Racsko, Réka and Szűts, Zoltán (2020) The development of multiliteracy with LEGO devices. In: XXXIII DIDMATTECH 2020. EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY (ELTE). (In Press)

Lukács, Borbála and Asztalos, Kata and Honbolygó, Ferenc (2021) Longitudinal Associations Between Melodic Auditory-Visual Integration and Reading Precursor Skills in Beginning Readers. COGNITIVE DEVELOPMENT. pp. 1-46. ISSN 0885-2014 (print); 1879-226X (online) (Unpublished)

Lupfer-Juhász, Eszter (2022) Történelmi ismeretek a hon- és népismeret tantárgyban. In: Tánc – tananyag – módszer. Módszertani jegyzet. Studia Folkloristica et Ethnographica 87. Tradíció és edukáció 2. . Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, pp. 106-125. ISBN 978-963-490-453-3

Lupfer-Juhász, Eszter (2022) A „gulyáskommunizmus építészeti folklórjának" megjelenése az alsó tagozatos tankönyvekben. SZOCIÁLPEDAGÓGIA, 20. pp. 40-56. ISSN 2064-2709

Lázár, Endréné (2021) „Varázskuckó”: tehetséggondozás a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményeiben = Talent development in the institutions of the mezőkövesd kindergarten and nursery school. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 3 (1). pp. 111-116. ISSN 2676-8771

Lázár, Katalin (2017) Népi játékok tanítása az óvodában. ÓVÓNŐK LAPJA: ROMÁNIAI MAGYAR ÓVÓNŐK ORSZÁGOS SZAKLAPJA, 6 (31). pp. 7-9. ISSN 2285-3561

Lázár, Katalin (2017) A népi játékok megkülönböztetése a többitől. 1. rész. ÓVÓNŐK LAPJA: ROMÁNIAI MAGYAR ÓVÓNŐK ORSZÁGOS SZAKLAPJA, 6 (32). pp. 6-9. ISSN 2285-3561

M

Maródi, Ágnes (2021) Környezetismeret tankönyvekben található tájékozódási feladatok vizsgálata alsó tagozatos tanulók esetén = Examination of Oriental Tasks in Science Textbooks for Primary School Students. GRADUS, 8 (1). pp. 124-130. ISSN 2064-8014

Medovarszki, István (2024) A kritikus kognitív készségek fejlettségének vizsgálata első osztályos tanulók körében. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica, 45. pp. 99-122. ISSN 26309742

Molnár, Gyöngyvér and Hermann, Zoltán (2023) Short- and Long-Term Effects of COVID-Related Kindergarten and School Closures on First- to Eighth-Grade Students’ School Readiness Skills and Mathematics, Reading and Science Learning. LEARNING AND INSTRUCTION : THE JOURNAL OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR RESEARCH ON LEARNING AND INSTRUCTION (EARLI), 83. pp. 1-13. ISSN 0959-4752

Molnárné Bogáth, Réka (2023) A Hang-lépcső tréningprogram kiadványai = Publications of the Voice-Step Training Programme. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 16 (3). pp. 117-122. ISSN 2060-0623

N

Nagy, Adrienn and Devosa, Iván (2021) A médianevelés egy "Mesés" módja: lapoda mese, mint "Digitális diafilm" = A "Fairy tale" way of media education: the lapoda tale as "Digital slide film". GRADUS, 8 (3). pp. 45-50. ISSN 2064-8014

Nagy, György (2018) A technológiai környezet és az alsó tagozatos környezetismeret oktatása. In: AgriaMedia 2017, 2017.10.11-13., Eger.

Nagyházi, Bernadette (2022) Én, te, ő. Képes meseregény a nyelvtan tanításában = I, You, He, She – A Picture Story-Book for the Teaching of Grammar. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 5 (1). pp. 3-20. ISSN 2063-2991

Nemes, Magdolna and Antal, Viktória (2023) Szülői attitűdök vizsgálata a korai idegennyelv-tanulásra és az óvodai játékos idegen nyelvi foglalkozásra vonatkozóan [Parents’ attitudes towards early english in preschool age in a north-east hungarian city ]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (3). pp. 17-44. ISSN 2064-1060

Neuberger, Tilda (2022) A mássalhangzó-hosszúság észlelése 1. és 2. osztályos tanulóknál: életkori és nemek közötti különbségek = Consonant Duration Perception in 1st- and 2nd-Grade Students: Age and Gender Differences. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 15 (1). pp. 5-23. ISSN 2060-0623

Neumann, Eszter (2022) Problem Students, Problem Classes: Polarization, Differentiation and Language About Disruptive Student Behaviour in Hungarian Primary Schools. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS, 8 (1). pp. 72-89. ISSN 2416-089X

Nánási-Molnár, Anita (2016) Az óvodai nevelési nyelv megválasztásáról Kárpátalján. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 20-35. ISSN 2060-0623

Németh, András (2008) A néptanítói tudás konstrukciója az Elemi népoktatás enciklopédiájában. ISKOLAKULTÚRA (5-6). pp. 86-103. ISSN 1215-5233

Németh, Nikolett (2020) Játék az alsó tagozaton. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Közleményei = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae (43). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 145-153.

O

Olteanu, Lucián Líviusz (2015) Psychological aspects of teaching in primary school. JOURNAL OF PRESCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION, 7 (1). pp. 53-67. ISSN 2084-7998

P

Pajor, Emese and Beke, Anna Mária and Csépe, Valéria (2018) A síkírás és a Braille-írás olvasásakor megjelenő szóhosszúsági hatás fejlődése és ennek relevanciája az olvasás kétutas modellje számára. ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 18 (1). pp. 43-63. ISSN 1419-872X

Papp, Melinda (2023) Hogyan meséljünk az óvodás korosztálynak? A mesemondás hatékony módszerei óvodáskorban = How to Tell Stories to Preschoolers? Effective Methods of Storytelling in Preschool Age. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 16 (3). pp. 5-26. ISSN 2060-0623

Papp, Zoltán and Olteanu, Lucián Líviusz and Beke, Szilvia (2024) A hazai balesetmegelőzésre nevelés, az elsősegélyoktatás és a svédországi elsősegélyoktatás tapasztalatainak összehasonlítása = Comparison of Domestic Accident Prevention Education and First Aid Education with Experiences in Sweden. OXIPO : INTERDISZCIPLINáRIS E-FOLYÓIRAT, 6 (1). pp. 53-62. ISSN 2676-8771

Podráczky, Judit and Hajduné Holló, Katalin and Borbélyová, Diana and Nagyová, Alexandra and Józsa, Krisztián (2022) A magyarországi és szlovákiai óvodai nevelési program összehasonlító elemzése [Comparative analysis of the preschool education program of hungary and slovakia]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (4). pp. 107-132. ISSN 2064-1060

Pálmai, Judit (2018) „Légy jó, szelíd, engedelmes, az ilyen gyermek nagyon kedves”: Erkölcsi nevelés a két világháború közti 1-4. osztályos olvasókönyvekben. MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK: TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA 2012-, 58 (2). pp. 27-39. ISSN 2063-3734

R

Reszegi, Katalin (2023) Óvodás gyerekek névmodellje : Komplex helynévkompetencia-felmérés iskolaköteles korú gyerekek körében = Preschool Children’s Name Model. Complex Place Name Competence Survey Among School-age Children. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 45. pp. 9-30. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Rágyanszki, György (2019) A középfokú nyelvvizsgára való felkészítés módszertani nehézségei a szlovák nemzetiségi általános iskolákban. In: Szláv Metodika I. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 93-103. ISBN 9789634891710

S

Sawangmek, Sureeporn (2019) Trends and Issues on STEM and STEAM Education in Early Childhood. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (3-4). pp. 97-106. ISSN 1589-519X

Seres, Zoltán (2021) A földrajz és a történelem tantárgyak kapcsolata a köznevelési rendszer 7–10. évfolyamain = The Connection Between the Subjects Geography and History in Grades 7–10 of the Hungarian Education System. GEOMETODIKA: FÖLDRAJZ SZAKMÓDSZERTANI FOLYÓIRAT, 5 (3). pp. 35-56. ISSN 2560-0745

Solymosy, József Bonifácz (2016) A korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitika - ismertető = Policy of reducing early school leaving - review. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 57 (4). pp. 64-66. ISSN 24986666

Szabadkai, Vanda (2024) Óvoda-iskola átmenet: nézetek és gyakorlatok az óvodapedagógusok, a tanítók és a szülők szemszögéből. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica, 45. pp. 169-196. ISSN 26309742

Szabadkai, Vanda (2021) A zenei nevelés helyzetének vizsgálata a füzesabonyi kistérség óvodáiban = Investigating music education in the pre-schools of the füzesabony region. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 3 (3). pp. 49-79. ISSN 2676-8771

Szabóné Balogh, Ágota (2024) Felső tagozatos diákok tanulási motivációjának és orientációjának vizsgálata = Examination of Learning Motivation and Learning Orientation of Upper School Students. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 6 (1). pp. 23-38. ISSN 2676-8771

Szabóné Balogh, Ágota (2020) Kognitív képességek informatikai alapú fejlesztésének hatásvizsgálata 5-8. évfolyamon tanulók körében = Effectiveness study of it-based development of cognitive abilities of 5th-8th grade students. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (4). pp. 41-58. ISSN 2676-8771

Szabóné Balogh, Ágota and Lestyán, Erzsébet (2022) Kreativitásfejlesztés az általános iskola felső tagozatában. DELIBERATIONES, 15 (2). pp. 197-217. ISSN 1789-8919

Szekeres, Ágota and Horváth, Endre (2014) Befogadó közösségek szociometriai sajátosságai, fókuszban az enyhén értelmi fogyatékos fiúk és lányok társas helyzetével. In: XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014. 11. 06-08., Debrecen, Magyarország.

Szekeres, Ágota and Horváth, Endre (2015) Enyhe intellektuális képességzavarban érintett tanulókat integráló közösségek utánkövetéses vizsgálata. In: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2015. 05. 28-30., Eger, Magyarország.

Szekeresné Herbai, Erika and Szekeres, Ágota (2016) Enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket integráló „jó” és „rossz” közösségek összehasonlítása. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE (3). pp. 149-167. ISSN 0133-1108

Szendi, Tünde (2016) Anyanyelvi fejlesztéssel a versek megszerettetéséért = First Language Development for Popularizing Poems. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 9 (2). pp. 131-136. ISSN 2060-0623

Szlama, Tiborné (2016) Egy mátraaljai kis faluból a Simonyi-serleg kitüntetésig = From a Small Village in Mátraalja to the Simonyi-Cup Award. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 9 (4). pp. 124-126. ISSN 2060-0623

Sztanáné Babits, Edit (2022) Új intézmény, friss szemlélet : Módszertan az állami tanítóképzés első évtizedeiben a bajai képezdében. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (4). pp. 221-236. ISSN 2064-1060

Szántó, Bíborka (2019) Az iskola-előkészítő osztály szerepe az olvasási képesség alapozásában = The Role of School-Preparatory Class in the Development of Reading Capacity. GRADUS, 6 (2). pp. 139-152. ISSN 2064-8014

Szászi, Brigitta (2024) Környezeti nevelés és fenntarthatóságra oktatás az általános iskolák felső tagozatán – pedagógusok szemszögéből vizsgálva. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica, 45. pp. 213-227. ISSN 26309742

Szűts, Zoltán (2021) Az oktatás eszközei és digitális technikái. In: Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 335-353. ISBN 9789634547211

Sáska, Géza (2016) Az egységes és általános iskola megteremtése. ISKOLAKULTÚRA, 26 (6). pp. 44-66. ISSN 1215-5233

T

Takács, Judit (2022) Az áru- és márkanevek tárgyalásának jellegzetességei az anyanyelvi taneszközökben = Characteristics of the Discussion of Brand and Product Names in Mother Tongue Teaching Materials. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 15 (4). pp. 84-97. ISSN 2060-0623

Takácsné Szabó, Melinda (2019) Az óvodai tehetséggondozásban a stimuláló környezet megteremtése a legfőbb feladat. In: Tehetségek hite : hallgatói tanulmánykötet. Károli könyvek. Tanulmánykötet . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan, Budapest, pp. 27-35. ISBN 9789634145264

Takácsné Szabó, Melinda (2019) Az óvodapedagógus és a család együttműködésének alakítása a differenciált bánásmód tükrében. ÓVODAI NEVELÉS, 72 (8). pp. 26-28. ISSN 0133-1477

Takácsné Szabó, Melinda (2022) Matematikai tehetségígéretek az óvodában (1. rész) — A játék jelentősége. ÓVODAI NEVELÉS, 75 (9). pp. 16-17. ISSN 0133-1477

Takácsné Szabó, Melinda (2022) Matematikai tehetségígéretek az óvodában - A játék jelentősége (2. rész) : Gondolatok az óvodás gyermekek logikai-matematikai tehetséggondozásához. ÓVODAI NEVELÉS, 75 (10). pp. 15-17. ISSN 0133-1477

Takácsné Szabó, Melinda (2020) Mivel kell szembenéznie egy pályakezdő óvodapedagógusnak, avagy a pályaelhagyás azon okai, amikről nem beszélnek! ÓVODAI NEVELÉS, 73 (2). pp. 25-27. ISSN 0133-1477

Tarsoly, Zsófia Dóra (2018) Élménypedagógia a Kaposvári Pécsi Utcai Általános Iskolában. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 16 (4). pp. 133-140. ISSN 1589-519X

Tsekouropoulos, George and Kalouli, Paraskevi and Andreopoulou, Zacharoula S. (2021) Pre-school education close to natural environment: Studying Parameters on Parental Choice and Dedication. AGRÁRINFORMATIKA / JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS, 12 (1). pp. 24-31. ISSN 2061-862X

Táboriné Ungvári, Éva (2020) Kortárs mentorok támogató programja = Support Program of Same Age Mentors. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 13 (4). pp. 108-110. ISSN 2060-0623

Tóth, Attila and Jurík, Tünde (2023) Hogyan segíthetnek a fizikai kísérletek kisiskolás korban a környezetvédelem és a fenntarthatóság megértésében. GRADUS, 10 (2). ISSN 2064-8014

Tóth, Ágnes (2017) A nemzetiségi iskolák szakfelügyelete. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 25 (1). pp. 72-108. ISSN 0865-557X

U

Unger-Király, Tünde Erzsébet and Vass, Dorottea (2021) A mesélő nyelvi közeg hatása a hat-nyolc éves tanulók aktív és passzív szókincsére = The Effect of Storytelling on Six-to-Eight-Year-Old Pupils’ Active and Passive Vocabulary. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 4 (1). pp. 45-56. ISSN 2063-2991

V

Vančo, Ildikó (2019) A szlovák nyelvi készségek kialakítása a szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák alsó tagozatán = Developing Slovak language competencies at the first stage of Hungarian-language primary schools in Slovakia. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 138-150. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Vass, Dorottea (2019) A kisiskolások animációs filmek és olvasás iránti attitűdjének komparatív vizsgálata az olvasás iránti érdeklődés fejlesztésének aspektusából. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 2 (2). pp. 19-32. ISSN 2063-2991

Vass, Rebeka (2021) Az anyanyelvi fejlesztő játékok jelentősége az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelésben. In: Örökség és megújulás. Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28). Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 97-117. ISBN 978-963-496-184-0

Velkey, Gábor (2013) Dinamikus egyensúlytalanság: A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs ; Békéscsaba. ISBN 978-963-9899-74-2

Velkey, Gábor (2019) A térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelésük az alapfokú oktatás hazai rendszerében = Spatial-social inequalities and their reproduction in the Hungarian primary school system. Tér és Társadalom, 33 (4). pp. 104-131. ISSN 0237-7683

Velner, András (2022) Technikai nevelés az új NAT szellemében. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (4). pp. 133-138. ISSN 2064-1060

Viczay, Ildikó and Kontra, József (2015) Kisiskolás korú gyermekek úszástudásának és motoros képességeinek fejlesztése úszó foglalkozásokkal Szlovákiában. Iskolakultúra, 2015 (4). pp. 62-77. ISSN 1215-5233

Z

Z. Karvalics, László (1995) Az általános iskolai informatikaoktatás helyzetének és fejlesztésének általános kérdései. Javaslat egy korszerű informatikai műveltséganyag összetevőire : Kutatási zárótanulmány. Project Report. UNSPECIFIED, Budapest.

Zolnay, János (2022) Oktatási kvázi piac és kistérség: esettanulmány Köményről. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (2). pp. 93-115. ISSN 0865-557X

This list was generated on Fri Jul 19 17:57:43 2024 CEST.