REAL

Items where Subject is "N Fine Arts / képzőművészet > NB Sculpture / szobrászat"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Ú
Number of items at this level: 161.

A

András, Edit (2013) Férfias nemzet, férfias háború, férfias művészet. Maszkulinitás és nacionalizmus (Kis Varsó: Lélekben tomboló háború). Ars Hungarica, 39 (3). pp. 318-333. ISSN 0133-1531

B

Bagi, Zoltán Péter (2021) A 700 éves emlékmű című dombormű rövid története. GYŐRI TANULMÁNYOK (43). pp. 114-127. ISSN 0209-4215

Balogh, Jolán (1951) Középkori faszobraink stílus-eredetéről. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 41-52.

Baranyi, Anna (2018) Telcs Ede allegorikus kompozíciói a Zeneakadémián = Allegorical Compositions of Ede Telcs at the Academy of Music. In: Zenetudományi dolgozatok 2015-2016. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 317-336.

Bencze, Ágnes (2017) Aeginetica Tarentina. Materiali e problemi per la questione del cambiamento di gusto tra età arcaica e classica in Magna Grecia. Atti e Memorie della Società Magna Grecia, 5 (1). pp. 99-122. ISSN 1592-7377

Bencze, Ágnes (2017) Comunicazione per raccconto e per immagine simbolica: modi di lettura dei rilievi narrativi dei sarcofagi romani di età imperiale e tardoantica. Accademia Nazionale dei Lincei. Classe delle scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti, IX/28 (3-4). pp. 327-351.

Bencze, Ágnes (2017) Comunicazione per racconto e per immagine simbolica: modi di lettura dei rilievi narrativi dei sarcofagi romani di età imperiale e tardoantica. Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti, 28 (3-4). (In Press)

Bencze, Ágnes (2017) Egy hullámzó világ képei. Reális, irreális, szürreális tájkép a korai római császárkorban. Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról, XVI (1). pp. 65-74.

Bencze, Ágnes (2016) An Experiment in Stylistic Analysis by Comparison of Virtual 3D Models: The Palagi Head in Bologna and Vincenzo Gemito’s ’Efebo’. Marmora. An International Journal for Archaeology, History and Archaeometry of Marbles and Stones, 2015 (11). pp. 15-24.

Bencze, Ágnes and Gyuris, Péter (2017) Type, Scheme, and Execution: Three Basic Concepts for the Definition of a Personal Style. An Experiment Helped by Virtual 3D-Model Analysis. Marmora: an Internationa Journal for Archaeology History and Archaeometry of Marbles and Stones, 2016 (12). pp. 121-137.

Borivoj, Rusz and Vukoszávlyev, Zorán (2001) Дешчанска српска црква - A deszki szerb templom. In: Дешчанска српска црква - A deszki szerb templom. Дешчанске свеске - Deszki füzetek (7). Bánát Szerb Kultúrális Egyesület, Szeged, pp. 3-12. ISBN 963 8197 00 5

Bubryák, Orsolya (2016) Athleta Christi. Political Propaganda in the Art Patronage of Tamás Erdődy, Ban of Croatia and Slavonia. Acta Historiae Artium, 57. pp. 131-166. ISSN 0001-5830

Bubryák, Orsolya (2016) Észrevételek a Szent István-szarkofág történetéhez. In: Szent István király bazilikájának utóélete. A középkori Romkert 1938-tól napjainkig. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, pp. 22-29. ISBN 978-615-5413-07-0

Bódi, Katalin (2013) Comment voir avec les yeux? (La vue comme activité dans la théorie artistique et scientifique de Diderot et de Winckelmann). In: Traduire Diderot. Felvilágosodás – Lumières – Enlightenment – Aufklärung (2). JATEPress, Szeged, pp. 21-30. ISBN 978-963-315-161-7

Bódi, Katalin (2014) Gólyafészek és angolkert (Az Árkádia-per kontextusai Kazinczy Ferenc folyóiratközleményeiben és levelezésében). Irodalomtörténeti Közlemények. ISSN 0021-1486 (Submitted)

Bódi, Katalin (2014) Jöjj, de hogyan láss? A látás mint tevékenység Diderot és Winckelmann teóriáiban. Irodalomtörténet, 95 (3). pp. 293-310. ISSN 0324-4970

Bódi, Katalin (2016) Kazinczy Ferenc „görög értelemben” vett epigrammái a neoklasszicista művészet kontextusában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. pp. 1-17. ISSN 0021-1486 (In Press)

Bódi, Katalin (2015) Kazinczy a múzeumban - Kazinczy Ferenc képzőművészeti tárgyú cikkeinek értelmezési esélyeiről. Irodalomtörténet. ISSN 0324-4970 (Submitted)

Bódi, Katalin (2014) A médiumváltás és a hagyományfelejtés paradoxonjai a neoklasszicista művészetben – a belvederei Apollón példáján. In: Olvasható kép, látható szöveg. Déri Múzeum, Debrecen, pp. 35-45. ISBN 9789637218903

C

Csatkai, Endre (1951) A nyugatmagyarországi barokkszobrászat problémái. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 91-102.

D

Doma, Petra (2022) A Kabuki Pose in Sculptures of Auguste Rodin = Egy kabukipóz Rodin szobraiban. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 14 (1). pp. 63-74. ISSN 2060-9655 (nyomtatott); 2786-2976 (elektronikus)

Dudás, Barbara (2020) Hincz Gyula művészete: Egy életműkutatás nehézségei. In: Opus Mixtum VI. : A CentrArt Egyesület évkönyve 2020. CentrArt Egyesület, Budapest, pp. 148-158.

Dudás, Barbara (2019) A diadal útján. Hincz Gyula szereplése a XXXV. Velencei Biennálén és a Budapesti Történeti Múzeumban. In: 1971. Párhuzamos Különidők. BTM Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár, tranzit.hu, pp. 84-91. ISBN 978-615-5341-63-2

Dudás, Barbara (2012) A fémhulladék-szobrászat fenegyereke: John Chamberlain: Choices. Balkon. Kortárs művészeti folyóirat (4). pp. 41-43. ISSN 1216-8890

E

Ecsedy, Anna (2013) “Castellum Rákosiense nobiliter exstructum”: A fertőrákosi kastély átépítése gróf Zichy Ferenc püspöksége idején, a levéltári források tükrében. In: Kő kövön : Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Vince kiadó, Budapest, pp. 557-588. ISBN 978-963-303-044-8

Engel, Pál and Lővei, Pál (1983) Székesfehérvári kőfaragványok Györgyi Bodó Miklós prépost címerével. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 32. pp. 1-7. ISSN 0027-5247

Engel, Pál and Lővei, Pál and Varga, Lívia (1981) A tornagörgői, egy bazini és egy ismeretlen helyről származó sírkőről. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 30. pp. 255-259. ISSN 0027-5247

F

Faragó, Sándor (2019) Chernel szobor avatása Agárdon, a Velencei-tónál = Inauguration of István Chernel’s Sculpture in Agárd, at Lake Velence. MAGYAR APRÓVAD KÖZLEMÉNYEK, 14. pp. 201-208. ISSN 1418-284X

Farbakyné Deklava, Lilla (2014) The model of Matthias Church, created by Frigyes Schulek, and its role in the design. Periodica Polytechnica-Architecture, 45 (1). pp. 9-18. ISSN 1789-3437

Fraknói, Vilmos (1891) Mátyás király arczképe Boroszlóban. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 11 (2. (1). pp. 14-17. ISSN 0003-8032

Fülep, Lajos (1954) Izsó Miklós. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 27-33.

G

Gerevich, József (2018) A haldoklás esztétikája – Ferdinand Hodler és Valentine Godé-Darel = The Aesthetics of Dying – Ferdinand Hodler and Valentine Godé-Darel. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 93-99. ISSN 20622597

Gulyás, Borbála (2014) Bocskay György kalligráfus antikva betűs síremlékfeliratai All’antica reprezentáció I. Ferdinánd bécsi udvarában. Művészettörténeti Értesítő, 63 (2). pp. 265-306. ISSN 0027-5247 (Unpublished)

Géger, Melinda (2013) Archaizmusok : Bors István szobrászművész letéti hagyatéka a Rippl-Rónai Múzeumban = Archaisms : The heritage of István Bors sculptor in the Rippl-Rónai Museum. A KAPOSVÁRI RIPPL-RÓNAI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI (1). pp. 315-332. ISSN 2064-1966 (print), 2631-0376 (online)

H

Havasi, Krisztina (2017) Bevezető a székesfehérvári „királyi bazilika” 11. századi márványfaragványainak anyagvizsgálatához. [Introduction to material analysis of the 11th century marble carvings of the Székesfehérvár "royal basilica"]. In: Interdiszciplinaritás. Archeometriai, régészeti és művészettörténeti tanulmányok. Tóth Mária tiszteletére. Magyar Nemzeti Múzeum - Szépművészeti Múzeum, Budapest, pp. 99-115. ISBN 978-615-5209-79-6

Havasi, Krisztina (2015) A Kácsi Bencés Apátság Román Kori Kőfaragványai. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 5-43. ISSN 0027-5247

Havasi, Krisztina (2022) A zalavári 11. századi márványfaragványokról. ARS HUNGARICA, 48 (2). pp. 123-161. ISSN 0133-1531

Havasi, Krisztina and Végh, András (2016) A budavári Nagyboldogasszony-templom középkori kőfaragványainak gipszmásolatai és historizáló gipszminták a Schulek Frigyes-féle helyreállításból. A Nagyboldogasszony templom és a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményei. Állapotfelmérés és katalógus 2006. Ars Hungarica, 42 (3). pp. 245-282. ISSN 0133-1531

J

Jernyei-Kiss, János (2015) A piaristák kecskeméti temploma. In: Koháry István emlékkönyv: a kecskeméti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulójára. Piarista Rend Magyar Tartománya – Piarista Gimnázium, Kollégium, Ált. Iskola és Óvoda, Budapest – Kecskemét, pp. 139-189.

K

Kerny, Terézia (2014) A "Szatmári". ÚJ MŰVÉSZET, 27 (11). p. 81. ISSN 0866-2185

Kincses, Katalin Mária (2020) A Rákóczi-hagyományápolás kulcsmomentumai a XVIII–XIX. század fordulóján. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, XXII (3). pp. 44-55. ISSN 1419-4082

Kincses, Katalin Mária (2020) Rákóczi-szobrok külhonban = Rákóczi Statues Abroad. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (3). pp. 431-465. ISSN 0083-6265

Klaniczay, Tibor (1962) Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. 1-3. köt. Bp, 1959, Akadémiai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 19. (6 (3). ISSN 0021-1486

Kustár, Ágnes (2020) Egy Felső-Tisza-vidéki, rangos, honfoglaló férfi szobrászi arcrekonstrukciója a tuzséri temetőből = Sculptural Reconstruction of a Prestigious Hungarian Conqueror Individual from the Upper Tisza Region from the Tuzsér Cemetery. ANTHROPOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK, 61. pp. 33-42. ISSN 0003-5440 (nyomtatott); 2560-0753 (online)

Körmendy, Imre József (2019) A budapesti Batthyány tér Batthyány-szobráról = The statue of Batthyány in Budapest. 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (52). pp. 32-37. ISSN 1787-6613

L

Langó, Péter (2014) Szobortörténetek. SZÁZADVÉG, 73 (3). pp. 101-125. ISSN 0237-5206

Ligeti, Dávid Ádám (2016) "Fény nevére, áldás emlékére!" Gróf Andrássy Gyula lovasszobrának 1906. évi felavatása. VERITAS ÉVKÖNYV, 2. pp. 61-78. ISSN 2416-0687

Lővei, Pál (2015) Antik habcsók málnaszósszal. Expo 2015: világkiállítás az élelemről. Új Művészet, 24 (8). pp. 30-33. ISSN 0866-2185

Lővei, Pál (2015) A Boldogasszony-plébániatemplom középkori sírköveiről. In: Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246-2013). Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum; Budavári Nagyboldogasszony-templom, Budapest, pp. 89-91. ISBN 978-615-5341-18-2 (Unpublished)

Lővei, Pál (2017) Bíbor Esztergom – a Szent Adalbert-székesegyház, a Bakócz-kápolna és a királyi/érseki palota vörösmárványa. In: Metropolis Hungariæ. Strigonium Antiquum (8). Esztergom Budapesti Főegyházmegye Prímási Levéltára, Esztergom, pp. 96-106. ISBN 978-615-80691-0-6

Lővei, Pál (2015) Das Baumkircherrelief in der Burg Schlaining. Die Geschichte und Herausbildung eines Darstellungstyps. In: Andreas Baumkircher und das ausgehende Mittelalter. Tagungsband der 32. Schlaininger Gespräche 16. bis 20. September 2012. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) (152). Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 – Landesmuseum, Eisenstadt, pp. 193-208. ISBN 978-3-85405-191-6

Lővei, Pál (2019) Der Kaiser und sein Grabmal 1517–2017. Neue Forschungen zum Hochgrab Friedrichs III. im Wiener Stephansdom, hg. von Renate Kohn unter Mitarbeit von Sonja Dünnebeil-Gertrud Mras. Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2017. MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG, 127 (1). pp. 270-272. ISSN 0073-8484

Lővei, Pál (2019) Die Grabplatte des Oberschatzmeisters Nikolaus Kanizsai und Angaben zur mittelalterlichen Grabmalkunst am Westrand des Königreichs Ungarn. In: Die Kanizsai und ihre Zeit : Tagungsband der 38. Schlaininger Gespräche 17. bis 20. September 2018. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) (163). Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt, pp. 95-124. ISBN 978-3-85405-235-7

Lővei, Pál (2019) Edit Tari: Liturgy carved in stone [Hungarian book]. Medieval stone baptismal fonts from the Carpathian Basin | Tari Edit: Kőbe faragott liturgia. A Kárpát-medence középkori kő keresztelőmedencéi. Hungarian Archaeology E-Journal, VIII (2). pp. 10-16. ISSN 2416-0296

Lővei, Pál (2009) Einige Ergebnisse des Forschungsprojektes „Katalog der Grabdenkmäler des mittelalterlichen Ungarn”. In: Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2006-2007. Epigraphica & Sepulcralia (2). Artefactum, Praha, pp. 93-106. ISBN 978-80-86890-19-7

Lővei, Pál (2015) Középkori Sírkőtöredék Kácsról. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 199-208. ISSN 0027-5247

Lővei, Pál (2013) Középkori sírkövek Boroskrakkón. In: A szórvány emlékei. Teleki László Alapítvány, Budapest, pp. 101-104. ISBN 978-963-7081-24-8

Lővei, Pál (2013) Középkori sírkövek: Kisvárda, Szürte, Ungvár. In: Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig. Középkori templomok útja Szabolcsban, Beregben és Kárpátalján. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., Nyíregyháza, pp. 216-223. ISBN 978-963-086373-5

Lővei, Pál (2015) Középkori sírkőtöredék Kácsról. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 199-200. ISSN 0027-5247

Lővei, Pál (2006) Künstlerische Beziehungen in der Grabmalkunst der westlichen und nordwestlichen Gebiete des Königreichs Ungarn im Spätmittelalter. In: Galéria – Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 2004-2005. Slovenská Národná Galéria, Bratislava, pp. 123-138. ISBN 80-8059-111-3

Lővei, Pál (2015) Milánó aranyló Pradát visel. A Fondazione Prada kiállítási központja, Milánó. Régi-új Magyar Építőművészet (7). pp. 44-46. ISSN 1785-282X

Lővei, Pál (2016) „Mint egy halott a kripta mélyiről” – A halál és Clairvaux-i Bernát Selmecbányán a 16. század elején. Ars Hungarica, 42 (4). pp. 353-368. ISSN 0133-1531

Lővei, Pál (2022) Monarchical orders in medieval Hungary: the Orders of Saint George and the Dragon. In: Evul mediu neterminat = A befejezetlen középkor = The unfinished Middle Ages: Omagiu adus profesorului Adrian Andrei Rusu cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani / Tanulmányok Adrian Andrei Rusu professzor köszöntésére 70. születésnapja alkalmából / Stu. Editura Mega, Cluj-Napoca, pp. 95-113. ISBN 9786060205333

Lővei, Pál (2021) Porfír, kő, márvány : Kőanyagok, kőfaragók, kőberakások a középkori Magyarországon. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések = Monumenta Hungariae Historica - Dissertationes . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Budapest. ISBN 978-963-416-289-6 (In Press)

Lővei, Pál (2022) The Reutilisation of Roman Gravestones in Medieval Hungary. In: Georgio Roháček sexagenario oblata. Epigraphica & Sepulcralia (13). Artefactum, Praha, pp. 49-64. ISBN 978-80-88283-74-4

Lővei, Pál (2015) Stiborici II. Stibor (†1434) sírköve. In: Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246-2013). Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum; Budavári Nagyboldogasszony-templom, Budapest, pp. 134-135. ISBN 978-615-5341-18-2 (Unpublished)

Lővei, Pál (2015) Temetők. Szempontok a topográfiai leírás rendszeréhez. Műhelytanulmányok a műemléki topográfiához (3). Enigma 2001 Kiadó, Székesfehérvár. ISBN 978-963-89942-4-2

Lővei, Pál (2019) Tóth Sándor 15. századi főpapi síremlékcsoportjának és a Stibor-síremlékek mestere műhelyének lehetséges összefüggéseiről. In: Művészettörténeti tanulmányok Tóth Sándor emlékére. Thesaurus Mediaevalis (1). Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 109-131. ISBN 978-963-9987-43-2

Lővei, Pál (2020) Vörösmárvány sírkőtöredékek Nagyváradon és a Stibor-síremlékek mestere. In: Nagyvárad és Bihar a Zsigmond-korban. Tanulmányok Biharország történetéről (8). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 227-261. ISBN 978-973-0-31996-5

Lővei, Pál (2015) Zsigmond király Konstanzban, 2014. VILÁGTÖRTÉNET, 5 (37) (1). pp. 145-151. ISSN 0083-6265

Lővei, Pál (2013) A gyulafehérvári székesegyház főszentélye. Műemlékvédelem, 57 (2). pp. 125-131. ISSN 0541-2439

Lővei, Pál (2016) A gótika és a pécsi székesegyház. Középkori síremlékek. In: Echo simul una et quina. Tanulmányok a pécsi székesegyházról. Tóth Melinda emlékére. Kronosz Kiadó; Pécsi Egyházmegye, Pécs, pp. 203-216. ISBN 978-615-5497-89-6

Lővei, Pál (2014) [ismertetés:] Marosi Ernő: A romanika Magyarországon. Műemlékvédelem, 58 (2). pp. 142-146. ISSN 0541-2439

Lővei, Pál (2019) A középkori magyar királyság pálos kolostoraiból ismert síremlékek. In: Építészettörténeti írások Guzsik Tamás emlékére. Középkoron innen és túl. Holnap Kiadó, Budapest, pp. 121-147. ISBN 978-963-349-245-1

Lővei, Pál (2018) A pilisszántói keresztes kő legendája. In: Genius loci. Laszlovszky 60. Archaeolingua Alapítvány, Budapest, pp. 305-310. ISBN 978-615-5766-19-0

Lővei, Pál (2016) „A prépostság temploma mint temetkezőhely / The church of the provostry as a place of burial“ + „Az Anjou-királyok temetkezőhelye / „A place of burial for kings of the Anjou Dynasty“. In: „Örvendezz, királyi város...” A Szűz Mária-prépostság és temploma / "Rejoice, Royal City..." The Provostry and Church of the Virgin Mary. A Szent István Király Múzeum Közleményei D. sorozat (344). Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 14/15-24/27. ISBN 978-615-5413-16-2

Lővei, Pál (2022) A „sárkánylovagok” kőfaragója. In: Pillanatképek a magyar középkorból. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet; Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 124-127. ISBN 978-963-9987-95-1

Lővei, Pál (2017) A „sárkánylovagok” kőfaragója: Egy 15. századi szobrász-vállalkozó műhelye Budán. In: Hatalom, adó, jog: Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 387-485. ISBN 978-963-416-078-6

Lővei, Pál (2017) A tornai római katolikus templom középkori sírkövei. JAMÉ – A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 54 (1). pp. 135-144.

Lővei, Pál and Bozóki, Lajos and Debreczeniné Mezey, Alice (2008) Magyarország építészeti kőtöredékeinek korpusza = Corpus of the Architectural Stone Fragments in Hungary. Project Report. OTKA.

Lővei, Pál and Kovács, Gyöngyi (2010) Régészet és művészettörténet. Feladat, igény és gyakorlat a régészeti és művészettörténeti kutatás határán. In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, Budapest, pp. 919-928. ISBN 978-963-7391-96-5

Lővei, Pál and Pintér, Farkas and Bajnóczi, Bernadett and Tóth, Mária (2007) Vörös és fehér díszítőkövek, kristályos és metamorf mészkövek, márványok : Műemléki kutatások természettudományos diagnosztikai háttérrel 1. Művészettörténeti Értesítő, 56 (1). pp. 75-82. ISSN 0027-5247

M

Mráv, Zsolt (2016) Nagybronz szoborleletek Pannoniában. Rövid áttekintés – Großbronzenfunde aus Pannonien. Ein Überblick. COMMUNICATIONES ARCHAEOLOGICAE HUNGARIAE. pp. 173-208. ISSN 0231-133X

Mérai, Dóra (2024) Az emlékezet mesterei : Az Apafi család síremléke és az erdélyi szász kőfaragás a 17. században. Opitz Historiae Artium (4). Martin Opitz Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-6388-62-9

N

Nagy, Károlyné (2006) A magyar historizmus 11 szobrászának oeuvre-katalógusa = Catalogue raisonné of eleven hungarian sculptors in nineteenth century. Project Report. OTKA.

O

Orbán, János (2017) Teleki Sámuel marosvásárhelyi könyvtáráról és gyűjteményeiről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 427-454. ISSN 0025-0171

P

Papp, Gábor György (2021) The Millennial Monument in Budapest as the Bearer of Memory, National Identity and Self-awareness. RIHA JOURNAL : JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSO­CIATION OF RESEARCH INSTITUTES IN THE HISTORY OF ART (Spec.). No 0268. ISSN 2190-3328

Papp, Júlia (2016) Gipszgyűjteményt cserélünk szakácsnőre. Források az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola gipszgyűjteményének történetéhez. Ars Hungarica, 42 (3). pp. 283-294. ISSN 0133-1531

Papp, Júlia (2022) II. Ulászló szobra az Országház főhomlokzatán. In: A haza építőkövei. Tanulmányok a 19. századi építészet köréből Sisa József tiszteletére. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 481-489. ISBN 9786155133206

Papp, Sára Írisz (2017) A megelevenedett halál. Mimézis és antropomorfizmus Berlinde De Bruyckere egy viaszmásában. SZKHOLION, 2017 (1). pp. 48-54. ISSN 1787-0224

Patay-Horváth, András (2016) A. Master-Hand Attributions of Classical Greek Sculptors by 3D-Analysis at Olympia - Some Preliminary Remarks. In: CAA 2015 KEEP THE REVOLUTION GOING..

Patay-Horváth, András (2016) Der Zeustempel von Olympia. Rekonstruktionen des Tempels und des Ostgiebels im Vergleich. In: 3D-Anwendungen in der Archäologie. Computeranwendungen und quantitative methoden in der Archäologie – Workshop der AG CAA und des Exzellenzclusters TOPOI 2013.

Patay-Horváth, András (2014) Visualizing the History and Analyzing the Sculptural Decoration of the Temple of Zeus at Olympia in Virtual Reality. MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY AND ARCHAEOMETRY, 14 (4). pp. 45-54. ISSN 1108-9628

Patay-Horváth, András and Christiansen, Leif (2017) From Reconstruction to Analysis. Re-use and re-purposing of 3D scan datasets obtained from ancient Greek marble sculpture. Studies in Digital Heritage, 1 (2). pp. 1-10. (In Press)

Pócs, Dániel (2018) Hiányzó láncszemek. Provenienciakutatás a Mátyás-kori humanista könyvkultúra és a reneszánsz szobrászat tárgykörében. Other thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Böcsészettudományi Kar.

Pócs, Dániel (2011) White Marble Sculptures from the Buda Castle. Reconsidering some Facts about an Antique Statue and a Fountain by Verrocchio. In: Italy and Hungary. Humanism and Art in the Early Renaissance. Villa I Tatti Series (27). Officina Libraria - Harvard University Press, Milan, pp. 553-608. ISBN 9780674063464

R

Raffay, Endre (2010) A kalocsai második székesegyház és faragványai : Tanulmányok az 1200 körüli évtizedek magyarországi művészetéről III. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék.

Reich, Szabina and Kulcsár, Mihály and Lángi, József and Bartos, György and Lővei, Pál (2016) Leletek Székesfehérvár középkori Szent Péter-plébániatemplomából. Művészettörténeti Értesítő, 65 (2). pp. 373-381. ISSN 0027-5247

Ritoókné Szalay, Ágnes (2000) Hunyadi János (†1456) gyulafehérvári síremlékének domborművei. In: Történelem – kép : szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2000. március 17–szeptember 24. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai (2000/3). Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, pp. 297-298.

S

Stavilă, Tudor (2020) Moissey Kogan besszarábiai szobrász antik stílusú kisplasztikái és egyéb alkotásai = Античные статуэтки и произведения бессарабского скульптора Моисея Когана. In: I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11. Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Kiadványok (1); Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia (18). Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Martin Opitz Kiadó, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Kutatócsoport, Budapest, pp. 523-532. ISBN 9789639987746

Szentmártoni Szabó, Géza (2023) „Az sárkány ellen nyomoték”. ORSZÁGÚT ONLINE, 2023.

Szentmártoni Szabó, Géza (2021) Kolozsvári Márton és György Szent György-szobrának története. NAPÚT ONLINE, 2021.. ISSN 1588-1466

Szentmártoni Szabó, Géza (2021) Kolozsvári Márton és György Szent György-szobrának története. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 23 (ksz). pp. 102-115. ISSN 1419-4082

Szentmártoni Szabó, Géza (2023) Rejtélyes szarkofág a Sándor-palota díszkertjében. ORSZÁGÚT ONLINE, 2023.

Székely, Miklós (2021) Attila peste oraș : Fațada principală a fostului Muzeu Secuiesc al Industriei din Târgu Mureș. Grup de sculpturi proiectate de József Róna. MARISIA - ARCHAEOLOGIA, HISTORIA, PATRIMONIUM. pp. 1-16. ISSN 2668-7232 (Submitted)

Székely, Miklós (2016) Az egykori Zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipariskola gipszgyűjteménye. Ars Hungarica, 2016 (2). pp. 169-182. ISSN 0133-1531

Székely, Miklós (2012) Az ország tükrei : Magyar építészet és művészet szerepe a nemzeti reprenzentációban az Osztrák-Magyar Monarchia korának világkiállításain. CentrArt Egyesület, Budapest. ISBN 978-963-88825-2-3

Székely, Miklós (2008) Magyar pavilonépítészet a világkiállításokon 1878-1918 között. Magyar Építőművészet, 8 (44). pp. 11-15. ISSN 0025-0082

Székely, Miklós (2016) Árpád helyett Attila: A marosvásárhelyi egykori Székelyföldi Iparmúzeum főhomlokzatának Róna József által tervezett szoborcsoportja. Ars Hungarica, 2016 (4). pp. 347-364. ISSN 0133-1531

T

Takács, Péter (2020) Justitia-ábrázolások magyarországi köztereken, középületeken és közgyűjteményekben. MTA LAW WORKING PAPERS, 7 (27). pp. 1-52. ISSN 2064-4515

Takács, Péter (2020) Magyarországi Justitiák. Az igazságosság megjelenítése magyar köztereken, középületeken és közgyűjteményekben. In: A jog megjelenítése, épített környezete és szimbólumai. A jogi kultúra látható világa. Szerkesztette: Takács Péter. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 98-154.

Tatai, Erzsébet (2015) THE CASE OF A REJECTED DIPLOMA WORK. ILDIKÓ VÁRNAGY, EVE’S FLIGHT FROM PARADISE. ART EDUCATION IN SOCIALIST HUNGARY IN THE SIXTIES FROM A FEMINIST POINT OF VIEW. Acta Historiae Artium, 56. pp. 263-269. ISSN 0001-5830

Tatai, Erzsébet (2023) Elhallgatva : Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete. Budapesti emlékmű-pályázat 2020–2022. TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT, 13 (1). pp. 24-42. ISSN 2062-7084

Tatai, Erzsébet (2023) Laudáció : A Túlélő árnyéka, az El Kazovszkij élet/mű. ENIGMA : MŰVÉSZETELMÉLETI FOLYÓIRAT, 33 (116). pp. 21-26. ISSN 1218-8069

Teleki, Krisztina (2014) The Old Jambal's Account about Certain Artifacts Preserved in Urga. In: New Trends in Mongol Studies II. Conference to mark the 90th birthday of the eminent Mongolist Charles Bawden., 2015. március 21., Ulánbátor, Állami Egyetem.

Terbócs, Attila (2023) Buck József Nepomuki Szent János-szobrainak lehetséges köréről: Egy szokatlan ikonográfiai jegy nyomában. JANUS PANNONIUS MúZEUM ÉVKÖNYVE, 56. pp. 253-271. ISSN 0553-4429

Turcsán-Tóth, Zsuzsanna (2023) Alapvetés az Artemis Ephesia-szobrok ikonográfiai elemzéséhez. Opitz Archaeologica (25). Martin Opitz Kiadó, Budapest. ISBN 9786156388070

Tüskés, Anna (2014) Adalékok Pázmány Péter ikonográfiájához. Orpheus Noster, 6 (3). pp. 91-95. ISSN 2061-456X

Tüskés, Anna (2008) Adatok id. Lucas Cranach Mariahilf képének kultuszához a 17–18. századi Magyarországon. Addenda to the cult of Lucas Cranach the Elder’s Maria-Hilf painting in 17th–18th century Hungary. Művészettörténeti Értesítő (1-2). pp. 149-156. ISSN 0027-5247

Tüskés, Anna (2008) Andrea Pisano: Creazione di Adamo, 1337-1342 Formella esagonale in marmo, a bassorilievo, 80 x 69 x 10,5 cm, Firenze, Museo dell’Opera del Duomo. In: Genesi. Il mistero delle origini. Skira, Milano, p. 115.

Tüskés, Anna (2010) Benedetto Antelami: Arcangelo Michele, Intorno al 1200, Marmo di Luni, altezza 1,75 cm, Parma, Museo Diocesano. In: Angeli. Volti dell’Invisibile. Umberto Allemandi, Torino – Londra – Venezia – New York, p. 189.

Tüskés, Anna (2023) Bocz Gyula. Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Művészettörténet Tanszék, Pécs. ISBN 978-963-626-113-9

Tüskés, Anna (2010) Cerchia di Andrea Pisano: Madonna col Bambino, Legno, alt. 60 -70 cm, Spoleto, collezione Emo Antinori Petrini, Umbria Sud. In: Sacre presenze: Sculture lignee ed opere d’arte dal XIII al XVI secolo. Umbria Sud di Emo Antinori Petrini, Spoleto, pp. 7-8.

Tüskés, Anna (2009) Comprare un pezzo di Venezia: Vere da pozzo nella letteratura e nel commercio d’arte. Zbornik za umetnostno zgodovino, 45. pp. 111-132. ISSN 1580-3767; ISSN 0351-224X

Tüskés, Anna (2010) Deux sculptures vénitiennes dans les collections du musée du Louvre. La revue des musées de France / Revue du Louvre (4). pp. 36-45.

Tüskés, Anna (2006) Il ciborio della Chiesa S. Michele Arcangelo di Metelliano a Cortona: una proposta di ricostruzione. Annuario dell’Accademia Etrusca di Cortona, 31. pp. 75-83.

Tüskés, Anna (2012) Kelemen Mikes in the Fine Arts. In: Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Lang, Bern [etc.], pp. 404-432. ISBN 978-3-0343-1218-9 ; 3-0343-1218-0

Tüskés, Anna (2012) Kelemen Mikes’in Görsel Sanatlardaki Tasviri. In: Tekirdağ Tarihinin Macar Yazarı Kelemen Mikes. Macar–Türk Dostluk Derneğİ, Budapest, pp. 91-127.

Tüskés, Anna (2009) Kálvin János képi ábrázolásai a Kárpát-medencén kívül a 16. század második negyedétől napjainkig. In: Pius efficit ardor. A művészet értékelése Kálvin művében és a református kultúrában. Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, pp. 171-246.

Tüskés, Anna (2010) La Madonna di Andrea Pisano conservata nel Museo di Belle Arti di Budapest : Nuove ricerche. Porta Speciosa, 2. pp. 93-100. ISSN 1789-0322

Tüskés, Anna (2009) La fortuna letteraria e collezionistica delle vere da pozzo veneziane. Nuova Corvina (21). pp. 128-138. ISSN 1218-9472

Tüskés, Anna (2013) La storiografia delle vere da pozzo veneziane. Ateneo Veneto, 200 (12/1). pp. 265-276. ISSN 0004-6558

Tüskés, Anna (2012) Mikes Kelemen képzőművészeti ábrázolásai. In: Író a száműzetésben: Mikes Kelemen. Historia litteraria (28). Universitas, Budapest, pp. 255-266. ISBN 978-963-9671-39-3

Tüskés, Anna (2012) Mikes Kelemen képzőművészeti ábrázolásai. In: Mikes Kelemen Rodostó magyar krónikása. Magyar–Török Baráti Társaság, Budapest, pp. 90-126.

Tüskés, Anna (2013) A Mikes-ikonográfia csomópontjai. In: Fiatal Mővészettörténészek III. Konferenciája, 2011. 10. 18-20., Marosvásárhely.

Tüskés, Anna (2009) A Schmidt-cég „pozzói”-nak problémája | The Well-Heads of the Schmidt Company. In: Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Essays in Honour of Mária Prokopp. CentrArt Egyesület, Budapest, pp. 291-296. ISBN 978-963-06-6502-5

Tüskés, Anna (2010) Velencei kútkávák Magyarországon | Venetian Well-Heads in Hungary. In: Ars perennis : Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája. 2nd Conference of Young Art Historians Budapest, 2009. CentrArt Egyesület, Budapest, pp. 135-139. ISBN 978-963-88825-0-9

Tüskés, Anna (2010) Venetian Well-Head in Bled. Zbornik za umetnostno zgodovino, 46. pp. 324-329. ISSN 1580-3767; ISSN 0351-224X

Tüskés, Anna (2010) Venetian well-heads in nineteenth-century taste. Sculpture Journal, 19 (1). pp. 49-61. ISSN 1366-2724

Tüskés, Anna (2011) Vere da pozzo veneziane in Ungheria. Commentari d’arte, 17 (48). pp. 61-74. ISSN 1974-6385

Tüskés, Anna (2017) Zrínyi Miklós alakja a 20. századi magyarországi festészetben és szobrászatban. In: Határok fölött. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 153-170. ISBN 978-963-416-071-7

Tüskés, Anna (2017) A fóti plébániatemplom építészeti szerkezetének, szobrászati és díszítő elemeinek kapcsolatai. ORPHEUS NOSTER, 9 (3). pp. 62-73. ISSN 2061-456X

Tüskés, Anna (2009) A velencei kútkávák irodalmi említéseinek szerepe a Velence-kultuszban. In: Fiatal kutatók és Olaszország. Tanulmányok. Szerk.: Pál József, Mátyás Dénes, Róth Márton. Szeged, SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. In: Fiatal kutatók és Olaszország, 2008, Szeged.

Tüskés, Gábor (1983) Figures of Rhythm : The Art of András Ősze. NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 24 (91). pp. 177-180. ISSN 0028-5390

Tüskés, Gábor (1984) Skulpturen voll Rhythmus: Die Kunst von András Ősze. DAS MUNSTER: ZEITSCHRIFT FUR CHRISTLICHE KUNST UND KUNSTWISSENSCHAFT, 37 (3). pp. 222-223. ISSN 0027-299X

Tüskés, Gábor (1977) Szervátiusz Jenő szobrai Kaposváron. SOMOGY : IRODALOM MŰVÉSZET KULTÚRA, 6 (1). pp. 92-94. ISSN 0133-0144

Tüskés, Gábor (1997) "A művészet a lélek tápláléka" Ősze András szobrászművésszel Tüskés Gábor beszélget. SOMOGY : IRODALOM MŰVÉSZET KULTÚRA, 25 (2). pp. 181-189. ISSN 0133-0144

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1984) Die barockzeitliche Verehrung des Hl. Johannes von Nepomuk in Ungarn anhand der Freiplastiken. In: Internationale Tagung für Bildstock- und Flurdenkmalforschung in Linz 11.10. - 14.10. 1984. Landesinstitut für Volksbildung und Heimatpflege in Oberösterreich, Linz, pp. 3-12.

U

Ugry, Bálint (2018) Constructio 15: Friedrich August Stüler levele Dessewffy Emilnek a homlokzati szobrok elhelyezésének vázlatával, Berlin, 1864. január 9. In: 150 éves az Akadémia székháza. Épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, p. 57.

Ugry, Bálint (2018) Constructio 17: Ernst March's Thonwaaren-Fabrik: Oroszlánfej az Akadémia palotájának homlokzatáról, 1864. In: 150 éves az Akadémia székháza. Épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, p. 63.

Ugry, Bálint (2018) Constructio 18: Ismeretlen rajzoló után Rusz Károly: Az akad. palota szobrai: II. Történettudomány. In: 150 éves az Akadémia székháza. Épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, p. 63.

Ugry, Bálint (2018) Constructio 19: Székely Bertalan után Rusz Károly: Révai Miklós állószobra a m. akad. palota homlokzatán. Izsó Miklós mintázata után. In: 150 éves az Akadémia székháza. Épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 64-65.

Ugry, Bálint (2015) Esterházy Pál nádor és Esterházy József tumbája a kismartoni családi kriptában = The Tomb of Palatine Pál Esterházy and János Esterházy in the Family Crypt in Eisenstadt. Ars Hungarica (4). pp. 91-101. ISSN 0133-1531

Ugry, Bálint and Bicskei, Éva (2018) Constructio 20: Ismeretlen rajzoló után ismeretlen metsző: A m. akademiai palota homlokzatának álló szobrai. In: 150 éves az Akadémia székháza. Épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, p. 65.

Ugry, Bálint and Galavics, Géza (2017) Auf der Suche nach Räumen und Formen der Memoria: Erscheinungsformen der Gelehrtendenkmäler in Ungarn. In: Der Arkadenhof der Universität Wien und die Tradition der Gelehrtenmemoria in Europa. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte (63-64). Böhlau, Wien, pp. 435-450. ISBN 978-3-205-20147-2

V

Vayer, Lajos (1975) Alexandros és Corvinus. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 24 (1). pp. 25-36. ISSN 0027-5247

Vayer, Lajos (1960) Lorenzo Ghiberti Imago Pietatis-a. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 10 (2-4). pp. 131-138. ISSN 0027-5247

Vekerdi, László and Gazda, István (2009) A XVIII. századi magyarországi és erdélyi pestisjárványokhoz kapcsolódó főbb szakirodalmi források, 1700–1944. In: Vekerdi László: Magyarországi és erdélyi pestisjárványok a XVIII. században. Járványtörténeti bibliográfiai függelékkel. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (81). Magyar Orvostörténelmi Társaság - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 1-38. ISBN 978-963-9276-82-6

Veress, Ferenc (2021) Following the Star : Nativity Scenes and Sacred Drama from the Middle Ages to the Baroque. URANIA: INTERDISCIPLINARY ACADEMIC JOURNAL : THEATRE, CINEMATOGRAPHY, MEDIA, 1 (1). pp. 58-77. ISSN 2786-3263

Veress, Ferenc (2021) A csillag nyomában : Betlehem és szakrális dráma a középkortól a barokkig. URÁNIA : INTERDISZCIPLINÁRIS FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 58-77. ISSN 2786-3255 (nyomtatott); 2939-5291 (elektronikus)

Ú

Újváriné Tüskés, Anna (2022) Szobrok és domborművek Pázmány Péterről. In: Pázmány Péter 450. Universitas Kiadó, Budapest, pp. 203-233. ISBN 978-963-9671-85-0

This list was generated on Mon Jul 15 14:23:28 2024 CEST.