REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | É
Number of items at this level: 172.

A

Agyagási, Klára and Bereczki, Gábor and Grünthal, Riho and Rédei, Károly and Winkler, Eberhard (2010) Cseremisz etimológiai adatbázis = An Etymological Database of Cheremis Language. Project Report. OTKA.

Arany, János and Hász-Fehér, Katalin (2016) Arany János: Lapszéli jegyzetek, Folyóiratok I. S. a. r., bevezető, jegyzetek: Hász-Fehér Katalin (Arany János Munkái, kritikai kiadás, szerk. Korompay H. János), Universitas Kiadó--MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2016. Arany János Munkái, Lapszéli jegyzetek, I. . Universitas Kiadó--MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9671-55-3

Asztalos, Erika (2016) A fejvégű grammatikától a fejkezdetű felé: generációs különbségek a mai udmurt beszélőközösségben a szórendhasználat és -megítélés terén. In: Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Szent István Társulat, Budapest--Piliscsaba, pp. 124-154. ISBN 978 963 277 629 3

Asztalos, Erika Éva (2023) The expression of constituent negation in Udmurt: From scope-ambiguous to scope-transparent constructions. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (2). pp. 248-283. ISSN 2559-8201

Asztalos, Erika Éva and Gugán, Katalin and Mus, Nikolett (2017) Uráli VX szórend: nyenyec, hanti és udmurt mondatszerkezeti változatok. In: Nyelvelmélet és diakrónia 3. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; Szt. István Társulat, Budapest; Piliscsaba, pp. 30-62. ISBN 978-963-308-299-7

B

Bakró-Nagy, Marianne (2003) Az írástudók felelőssége. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 100. pp. 44-62. ISSN 0029-6791

Bakró-Nagy, Marianne (2001) Obi-ugor szótagszerkezeti és hangtörténeti problémák. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 98. pp. 71-118. ISSN 0029-6791

Bakró-Nagy, Marianne and Bíró, Bernadett and Sipőcz, Katalin and Sipos, Mária (2013) Obi-ugor nyelvek: konceptuális struktúrák, lexikon, szerkezetek, kategóriák (A hanti és a manysi leírását szolgáló források létrehozása innovatív módon) = Ob-Ugric languages. Project Report. OTKA.

Bakró-Nagy, Marianne and Laakso, Johanna and Skribnik, Elena (2015) Endangered Uralic languages in the (Bermuda) triangle of documentation, theory, and application. In: 4th International Conference on Language Documentation and Conservation (ICLDC), 2015.02.27, Manoa (HI).

Bakró-Nagy, Marianne and Mus, Nikolett and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Takács, Dávid and Várnai, Zsuzsa (2013) Uráli etimológiák a világhálón. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Beke, Ödön (1954) Újabb finnugor alaktani kutatások : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953. február 16-án tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 39-70.

Biró, Annamária (2018) Das Bild des Intellektuellen im deutschsprachigen und im ungarischen Aktivismus. In: Übersetzungsereignisse: Kultur, Wissenschaft, Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Praesens Verlag, Wien, pp. 275-297. ISBN 978-3-7069-1015-6

Biró, Annamária (2018) Erdélyi jelenlét a nyugat-magyarországi sajtótermékekben. Johann Seivert és Benkő József tudósítói tevékenysége. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. ISSN 0586-3708 (Submitted)

Biró, Annamária (2019) Réka Lengyel and Gábor Tüskés ed., Learned Societies, Freemasonry, Sciences and Literature in 18th-Century Hungary. A Collection of Documents and Sources (Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, 2017), 247. HELIKON IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE, 2018 (4). pp. 560-561. ISSN 0017-999X

Biró, Annamária (2018) Siebenbürgische Präsenz in der Presse Westungarns. Die Korrespondenten Johann Seivert und József Benkő. In: Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon. (Submitted)

Biró, Annamária (2023) Staatspatriotismus, Nationalismus, Internationalismus. Ideologien von der Aufklärung bis zum Aktivismus in Siebenbürgen und Ungarn im langen 19. Jahrhundert (1789–1918). Verflechtungen und Interferenzen. Studien zu den Literaturen und Kulturen im zentraleuropäischen Raum, 10 . Praesens Verlag, Wien. ISBN 978-3-7069-1188-7

Bodó, Csanád (2017) Magdolna Kovács - Petteri Laihonen - Hanna Snellman eds.,Culture, Language and Globalization among the Moldavian Csángós Today. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 96-100. ISSN 0025-0228

Bradley, Jeremy and F. Gulyás, Nikolett (2023) Between East and West: Hungarian and the Volga-Kama Sprachbund. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (1). pp. 123-139. ISSN 0236-6568

Budenz, József (1867) Az ime végű eszköznevekről a finn nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (2). pp. 175-190. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1886) Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Első rész. Az ugor nyelvek szóképzése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (2). pp. 251-305. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1886) Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Első rész. Az ugor nyelvek szóképzése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (3). pp. 401-466. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1867) A magyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések I. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (3). pp. 374-478. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1868) A magyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések II. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1). pp. 1-62. ISSN 0029-6791

Bódi, Katalin (2016) Kazinczy Ferenc „görög értelemben” vett epigrammái a neoklasszicista művészet kontextusában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. pp. 1-17. ISSN 0021-1486 (In Press)

C

Csepregi, Márta (2009) Egy obi-ugor igekötőpár – kognitív szempontból. In: Tanár és tanítvány. Studia Linguistica . Dialóg Campus Kiadó; Pécsi Tudományegyetem BTK, Budapest, Pécs, pp. 146-156. ISBN 9789639950191

Csepregi, Márta (2012) Finnugor nyelvrokonság. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: középkor és kora újkor : 13. köt. Vízkeleti-kódex – Zsombori; Pótlás. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 368-371. ISBN 9789635068814; 9635068816

Csepregi, Márta (2017) In memoriam Vikár László. MAGYAR NYELV, 2017 (3). pp. 374-376. ISSN 0025-0228

Csepregi, Márta (2020) Néprajz és finnugrisztika. In: Számvetés és tervezés: A néprajztudomány helyzete és jövője a 21. században. Summa Ethnographica (3). L'Harmattan; MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, pp. 365-374. ISBN 9789634147497

Csepregi, Márta (2016) Simoncsics Péter 70 éves. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 241-244. ISSN 0025-0228

Csepregi, Márta (2011) Szurguti hanti folklór szövegek. Budapesti Finnugor Füzetek (22). ELTE BTK Finnugor Tanszék, Budapest. ISBN 9789632842189

Csepregi, Márta (2009) The very highly connected nodes in the Ob-Ugrian networks. In: The Quasquicentennial of the Finno-Ugrian Society. Mémoires de la Société Finno-ougrienne (258). Finno-Ugrian Society, Helsinki, pp. 9-32. ISBN 9789525667110

Csepregi, Márta and Salánki, Zsuzsanna (2018) A többnyelvűség dinamikája. ELTE BTK Finnugor Tanszék; Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, BUDAPEST. ISBN 978-963-489-027-0

Csernicskó, István (1997) „Imja otcsesztvo”. In: Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I-II. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (209). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 162-167. ISBN 963 7530 26 6

Csörsz, Rumen István (2015) Magyar világi ponyvairodalom (1700–1820). Szöveggyűjtemény I. Lírai dalok és versek (KÉZIRAT). -. (Unpublished)

Csörsz, Rumen István and Mészáros, Gábor and Vaderna, Gábor (2020) Csokonai és íróbarátai. Egy dunántúli kutatócsoport műhelyéből. In: Ezer éves végvár Csurgó : Csurgói Baksay Népfőiskola Évkönyve 2019/2020. Csurgói Baksay Sándor Alapítvány, Csurgó, pp. 67-91. ISBN 978-615-80837-7-5

Csúcs, Sándor (2015) Voltak-e a finnugor alapnyelvben hosszú magánhangzók? = Did long vowels exist in Proto-Finno-Ugric? NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 277-309. ISSN 0029-6791

Csúcs, Sándor and Fejes, László (2009) Permi nyelvészeti adatbázisok = Permic linguistic databases. Project Report. OTKA.

D

Darabos, Enikő (2018) Társadalmunk testközelből, avagy a hiperrealizmus esete az ágyneműtartóval. MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 63 (067). pp. 83-85. ISSN 1789-1965

Deme, Andrea (2011) Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése. In: Félúton 6.: A hatodik Félúton konferencia (2010) kiadványa. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 25-42.

Deme, Andrea (2012) Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése. In: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain: 6. Félúton konferencia. ELTE - Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 33-46. ISBN 978 963 312 097 2

Deme, Andrea (2014) Björn E. Lindblom 80 éves. BESZÉDKUTATÁS, 22. pp. 277-281. ISSN 1218-8727

Deme, Andrea (2011) Egy nyolcéves gyermek énekelt és beszélt magánhangzóinak akusztikai jellemzői. Esettanulmány. Alkalmazott nyelvtudomány, XI (1-2). pp. 169-188. ISSN 1587-1061

Deme, Andrea (2014) Formant strategies of professional female singers at high fundamental frequencies. Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP). pp. 90-93.

Deme, Andrea (2014) A MÁSSALHANGZÓ-KÖRNYEZET ÉS A ZÖNGEINDULÁS HATÁSA AZ ÉNEKELT MAGÁNHANGZÓK ÉSZLELÉSÉRE. BESZÉDKUTATÁS, 22. pp. 155-171. ISSN 1218-8727

Deme, Andrea (2011) Zene és nyelv II. - Az énekelt beszéd sajátosságai. In: Nyelvészetről mindenkinek: 77 nyelvészeti összefoglaló. Inter Nonprofit Kft,, Budapest, pp. 374-377. ISBN 978 963 892 400 1 4

Domokos, Johanna and Tamás, Ildikó (2017) A számi társadalom kihívásai a kortárs drámák tükrében. In: Szerencsefia. Kortárs számi drámák. Drámatájak (7). Napkút kiadó, Budapest, pp. 5-12.

Domonkosi, Ágnes (2017) A NYELVI KAPCSOLATTARTÁS ALAPFORMÁI : Megszólítások és köszönések. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 279-298. ISBN ISBN:978 963 693 824 6

Domonkosi, Ágnes (2018) A megszólítások és a nemi szerepek konstruálása. Performa (7). ISSN ISSN 2498-731X

Duray, Zsuzsanna (2013) Nyelvi attitűdök Enontekiö és Sodankylä beszélőközösségeiben. NYELVTUDOMÁNY - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS SECTIO LINGUISTICA, 5-6. pp. 55-86. ISSN 1786-7428

Duray, Zsuzsanna and Horváth, Csilla and Várnai, Zsuzsa (2017) Visual multilingualism in the Arctic minority context of indigenous urban communities (Enontekiö, Dudinka and Khanty-Mansiysk). JOURNAL DE LA SOCIETE FINNO OUGRIENNE, 96. pp. 21-54. ISSN 0355-0214

Dyekiss, Virág (2010) Mистические существа : человеческие существа. исследование низших мифологических существ северных самодийских народов (Mističeskie suŝestva : čelovečeskie suŝestva. Issledovanie nizših mifologičeskih suŝestv severnyh samodijskih narodov). In: Енисейская провинция (Enisejskaâ provinciâ). aльманах (al'manah) (5). Литера-принт (Litera-print), Красноярск (Krasnoârsk), pp. 177-181. ISBN 978-5-904896-24-9

Dékány, Éva (2014) Argument structure and functional projections in Old Hungarian gerunds. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 61 (3). pp. 317-361. ISSN 1216-8076

Dékány, Éva (2012) Nem jöttem hínia az igazakat : Az ómagyar anti-egyezetett főnévi igenevekről. Nyelvtudományi Közlemények, 108. pp. 219-252.

Dékány, Éva and Csirmaz, Aniko (2014) Hungarian is a classifier language. In: Word classes: nature, typology and representations. Current Issues in Linguistic Theory (332). John Benjamins, Amsterdam, pp. 141-160. ISBN 978-90-27-24851-0

F

F. Gulyás, Nikolett and Janurik, Boglárka and Mus, Nikolett and Tánczos, Orsolya (2012) The 11th International Congress for Finno-Ugric Studies: Finno-Ugric Peoples and Languages in the 21st Century. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, 1 (1-2). pp. 98-105. ISSN 2063-8825

Farkas, Judit and Alberti, Gábor (2013) The Finnish Voice Continuum. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Fejes, László and Ruttkay Miklián, Eszter and Sipos, Mária (2011) Obi-ugor morfológiai elemzők és korpuszok = Ob-Ugric morphological analyzers and corpora. Project Report. OTKA.

Fejős, Edina (2005) Suomen frekventatiivijohdosten käyttö. In: Tanulmányok nyelvről, kultúráról. A finnugor tanszékek első országos diákkonferenciájának terméséből. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest, pp. 53-61.

Fokos, Dávid (1954) Helyreigazító észrevételek a finnugor szövegkiadványokkal kapcsolatban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 629-632.

Fóris, Ágota (2012) A szótár fogalma a magyar lexikográfiában. In: Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Grimm Kiadó, Szeged, pp. 22-38. ISBN 978 963 9954 67 0

Földes, Györgyi (2023) Akiket nem véd burok : Cser Kovács Ágnes: Zárvatermők kertje. MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 46 (2). pp. 83-84. ISSN 0138-922X

Földes, Györgyi (2020) Le langage corporel dans Une femme. In: Péter Esterházy et le postmodernisme. Éditions Pétra, Paris, pp. 91-98.

Földes, Györgyi (2016) A szegény teste mint abjekt (Tóth Krisztina, Krasznahorkai László). HÍD: VAJDASÁGI SZERVEZETEK KULTURÁLIS FOLYÓIRATA, 80 (7). pp. 1-11. ISSN 2335-030X

Földvári, Sándor (1996) A Baltikum nyelveinek areális (és tipológiai) kapcsolatairól. In: Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, pp. 193-198. ISBN 963 7170 86 3

Földvári, Sándor (1996) Contributions to The Contacts Between Finno-Ugric and Slavic Linguistics in The Late 18th and Early 19th Century. In: Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Pars IV. Sessiones sectionum. University of Jyväskylä, Jyväskylä, pp. 276-278. ISBN 9529073712

G

Georgieva, Ekaterina (2017) Az ’ahelyett, hogy’-mellékmondatok az udmurt nyelvben. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 15-38. ISSN 0239-1953

Georgieva, Ekaterina (2016) Kitett alanyok az udmurt nem véges mellékmondatokban. In: LingDok 15. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 31-50.

Georgieva, Ekaterina (2017) A nem véges mellékmondatokról: a magyar -ván/-vén képzős határozói igeneves szerkezetek elemzése finnugor és törökségi nyelvek adatainak tükrében. In: Stratégiák és struktúrák. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 55-69. ISBN 978-963-315-329-1

Georgieva, Ekaterina and Ótott-Kovács, Eszter (2016) Nem véges alárendelői mellékmondatok a Volga-vidéki nyelvi areában. In: LingDok 15. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 51-67.

Gugán, Katalin (2017) Bakró-Nagy Marianne 70 éves. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 377-378. ISSN 0025-0228

Gács, Anna (2016) Hasonló a hasonlónak: A "saját" problémája Nádas Péter Saját halál című önéletrajzi szövegében és Forgács Péter filmadaptációjában. In: Filozófus a műteremben: Írások Radnóti Sándor 70. születésnapjára. ELTE Eötvös, Budapest, pp. 231-238. ISBN 9789632847511

H

Hajdu, Péter (2014) Bel Ami in the Austro-Hungarian Empire: Sándor Bródy's Novel The Knight of the Day as a Maupassant Adaptation. In: Echilibrul între antiteze: Studii oferite profesorului Paul Cornea cu ocazia celei de 90-a aniversări. Editura universităţii din Bucureşti, Bucureşti, pp. 215-224. ISBN 978-606-16-0502-6

Hajdú, Péter (1952) Az ugor kor helyének és idejének kérdéséhez. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 54. pp. 264-269. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1976) L. Gy. a finnugor hangjelölés jellegéről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 78. pp. 322-327. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1952) Mathias Aleksanteri Castrén. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 54. pp. 3-9. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1951) Obi-ugor szamojéd szómagyarázatok. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 53. pp. 270-273. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1952) Pápai Károly szelkup szójegyzéke. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 54. pp. 141-184. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1978) Rekonstrukció az urálisztikában. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 80. pp. 15-29. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1981) Turkui tapasztalatok. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 83. pp. 169-178. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1953) A másodlagos szókezdő nazálisok a szamojédban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 55. pp. 60-97. ISSN 0029-6791

Halm, Tamás András (2017) A Review of 'Approaches to Hungarian 15: Papers from the Leiden Conference'. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, 6 (2). pp. 106-133. ISSN 2063-8825

Hartmann, Jutta M. and Hegedűs, Veronika and Surányi, Balázs (2013) Pseudoclefts in Hungarian. In: Approaches to Hungarian Volume 13: Papers from the 2011 Lund conference. John Banjamins, Amsterdam, pp. 67-96. ISBN 978-90-272-0483-7

Honti, László (2017) A magyar és a nyugati ótörök szókészlet kapcsolatairól. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (196). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-114-1

Hovánszki, Mária (2017) Faludi Ferenc és Amade László formaújításai, avagy a magyar nyelvű gáláns-rokokó énekköltészet (1730–1770). In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon (Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez 2). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 289-302.

J

Jeney, Éva (2016) Littérature mondiale hongroise où littérature du monde hongrois? In: Letteratura ungherese, letterature ungheresi. Sangue e Oro (2). Savaria University Press, Szombathely, pp. 1-6. (Submitted)

Józan, Ildikó (2019) La Fondation de la chaire des langues finno-ougriennes à l'École des langues orientales vivantes. Hungarian Studies, 33 (2). pp. 367-383. ISSN 0236-6568

K

Klaniczay, Tibor (1967) Kollokvium a finn-ugor és magyar kutatások helyzetéről Franciaországban. MAGYAR TUDOMÁNY, 12(74) (9). ISSN 0025-0325

Kovács, Judit and Vámos, Ágnes (2007) Hungary. In: Windows on CLIL: Content and Language Integrated Learning in the European Spotlight. Hague, European Centre for Modern Languages, pp. 100-107. ISBN 978-90-74220-74-3

Kuzder, Rita (2012) Similarity, difference, and uniqueness in the Hungarian, Macedonian and the Tibetan humorous anecdotes. In: First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, 2012. december 1., Novi Sad. (Submitted)

Kálmán, C. György (2013) Kritikai élet Magyarországon | Kritika na Madžarskem. LUD Literatura. pp. 1-3.

L

Lakó, György (1954) Finnugor nyelvészeti munkálatok és nyelvtudományi nézetek a Szovjetunióban : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953. VI. 15-én tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 183-211.

Lengyel, Réka (2019) The First Student's Guides to Natural Sciences in Eighteenth-Century Hungary: Physicotheology in Translation. In: Ruditatis antidotum Eruditio est. Slovenská národná knižnica, Martin, pp. 103-110.

Lengyel, Réka (2018) Verseghy Usus aestheticus linguae hungaricae című kézikönyvének forrásai. In: In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3–4-én rendezett tudományos konferencia anyagából. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok. ISBN 978-963-7613-63-0

M

Maticsák, Sándor (2022) A magyarországi finnugor nyelvtudomány az ezredforduló után. MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 129-146. ISSN 0025-0228

Mácsai, Boglárka (2017) Létezik-e városkutatás az uralisztikában? FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 91-114. ISSN 0239-1953

Márku, Anita (2019) Outi Tánczos, Magdolna Kovács & Ulriikka Puura (Eds.): Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Mészáros, Edit and Kazajeva, Nyina and Maticsák, Sándor and Motorkina, Szvetlana and Sirmankina, Raisza (2008) Erza-mordvin szótárak = Erza-Mordvin vocabularies. Project Report. OTKA.

N

Nyirkos, István and Hoffmann, István and Maticsák, Sándor and Tóth, Valéria (2008) Névtudományi kutatások az uráli nyelvek körében: Onomastica Uralica 6-11. = Onomastic research in Uralic Languages. Project Report. OTKA.

Németh, G. Béla (1971) Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (6). pp. 760-761. ISSN 0021-1486

O

Oszkó, Beatrix and Ponomareva, Larisza (2017) Kudymkar nyelvi tájképe. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 147-162. ISSN 0239-1953

P

Pachné Heltai, Borbála (2017) Multilingualism and Seasonal Migration : Linguistic Practices of Finnish House Owners in a German Minority Village in Southern Hungary. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 163-178. ISSN 0239-1953

Papp, Ferenc (1957) Mit tudott Lomonoszov a magyar nyelvről és a finnugor nyelvrokonságról? MAGYAR NYELVŐR, 81 (4). pp. 463-468. ISSN 0025-0236

Papp, Sára Írisz (2017) Egy listatörténet mámora: Ars memorativa a közép-európai művelődésben. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 2017 (1). pp. 6-11. ISSN 1216-2965

Papp, Sára Írisz (2014) Gondolatok a képtudományról. Vörös postakocsi online.

Papp, Sára Írisz (2019) A láttatás szerepe a 18. századi katolikus metszetolvasásban. In: KOR/TÁRS : Kapcsolat, háló(zat) és közösség az 1800 előtti Európában : Fiatalok Konferenciája 2018. Reciti Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 141-154.

Pirinen, Tommi A. and Simon, Eszter and Tyers, Francis M. and Vincze, Veronika (2016) Report on the Second International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, 5 (1). pp. 1-5. ISSN 2063-8825

Pusztay, János and Balaskó, Mária and Balázs, Géza and Csire, Márta and Ilves, Marju and Kovács, László (2008) Közép- és kelet-európai nyelvek korpuszalapú többnyelvű terminológiai adatbázisai = Central- and East-European corpus-based multilingual terminological databases. Project Report. OTKA.

R

Ruttkay-Miklián, Eszter (2013) A tisztátalanság eredete: Az állatok szerepe a hanti tisztaság-koncepcióban. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

S

Schirm, Anita (2018) A diskurzusjelölők manipulatív szerepéről különféle szövegtípusok tükrében. In: Egy- és többértelműség a nyelvben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (205). Kodolányi János Egyetem - Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár - Budapest, pp. 214-220. ISBN 978-963-409-174-5

Schmidt, Éva (2023) Tanulmányok az obi-ugor folklór köréből : Schmidt Éva írásai. Schmidt Éva Könyvtár (6.). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont; HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-416-391-6

Simon, Eszter and Benyeda, Ivett Zsuzsanna and Koczka, Péter and Ludányi, Zsófia (2015) Automatic creation of bilingual dictionaries for Finno-Ugric languages. In: Proceedings of the First International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages. University of Tromso, Tromso, pp. 119-131.

Simon, Eszter and Mus, Nikolett (2017) Languages under the influence: Building a database of Uralic languages. In: Proceedings of the Third Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages, 2017.01.23-2017.01.24, Saint Petersburg.

Simon, Zsolt (2020) Urindogermanische Lehnwörter in den uralischen und finno-ugrischen Grundsprachen. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN, 125 (1). pp. 239-265. ISSN 0019-7262

Sipos, János (2013) Finnugor nyelv versus török-mongol népzene. In: Zenei művelődésünk a változó régióban. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 80-95. ISBN 978 606 8178 70 7

Sipos, János (2011) Néhány gondolat a magyar népzene finnugor és török kapcsolatairól. In: Magyarország-Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde, 2010.11.20-2010.11.24, Budapest.

Sipos, Mária (2018) Bilingualism and text edition. VESTNIK UGROVEDENIA, 8 (1). pp. 86-97. ISSN 2220-4156

Sipos, Mária (2018) A TAHI nominalizátor néhány északi hanti nyelvjárásban. In: Языки и культура народов Арктики как полиэтнического региона в условиях глобализаци. Югорский государственный университет, Hanti-Manszijszk, pp. 76-86. ISBN 9785961101454

Sipőcz, Katalin and Dolovai, Dorottya and Kozmács, István and Mészáros, Edit and Wagner-Nagy, Beáta (2006) A Mikola-hagyaték gondozása = Taking care of Mikola-heritage. Project Report. OTKA.

Szarka, Szilvia (2022) Homályba veszett fordítások: Franz Kafka magyar nyelvű recepciójának 1921 és 1957 közötti időszakáról. In: „A rejtelem volt az írósága…” : A ködlovag-jelenség történeti, poétikai és biografikus vetületei a századfordulótól napjainkig. Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc-Egyetemváros, pp. 115-128. ISBN 9789633582732

Szarka, Szilvia (2023) Magdalena Garbacik-Balakowicz: Filozofické souvislosti v literárním díle Sándora Máraiho [Filozófiai összefüggések Márai Sándor irodalmi műveiben], Karolinum, 2022. MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT (92). pp. 98-101. ISSN 1789-1965

Szarka, Szilvia (2023) Magdalena Garbacik-Balakowicz: Filozofické souvislosti v literárním díle Sándora Máraiho [The philosophical context in the literary work of Sándor Márai]. World Literature Studies, 15 (4). pp. 148-150. ISSN 1337-9275

Szelestei Nagy, László (2015) Horányi Elek, a lexikonszerző. VIGILIA, 2015 (1). pp. 20-25. ISSN 0042-6024

Szelestei Nagy, László (2014) Magyar bencések prédikációi a 17–18. század fordulójáról. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti források (3). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-213-3

Szelestei Nagy, László (2014) Pázmány-prédikációk bencés szerzetesek átírásában (1700 körül). In: Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 125-132. ISBN 978-963-508-788-4

Szeverényi, Sándor (2015) Color terms in Nganasan. In: Color Language and Color Categorization. Cambridge Scholar. (Submitted)

Szeverényi, Sándor (2014) Cлово в Cибири. NAUCHNYI VESTNIK NORILSKOGO INDUSTRIALNOGO INSTITUTA, 15. pp. 64-67. ISSN 2074-2509

Szeverényi, Sándor (2014) Derivational suffixes as/or classifiers? – the word-formation of the Nganasan adjectives. Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology, 4 (4). pp. 49-58. ISSN 2307–6119

Szeverényi, Sándor (2016) Egy nganaszan episztenciális finit ige lexikalizációja. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei 9. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei (9.). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 303-317.

Szeverényi, Sándor (2016) Finnugor konteo és a stigmatizált emlékezet. In: Összeesküvés-elméletek. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 1-18. (Submitted)

Szeverényi, Sándor (2014) Hiányosan dokumentált nyelvek relevanciája a lexikai szemantikai kutatásokban, avagy meddig ér a nganaszan takaró? Jelentés és nyelvhasználat, 1 (1). pp. 55-65. ISSN 2064-9940

Szeverényi, Sándor (2017) The Nganasan lexicon from a diachronic onomasiological point of view : the case of metonymy. In: Uralic and Siberia Lexicology and Lexicography. Studia Uralo-Altaica (51). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 107-122. ISBN 978-963-306-549-5

Szeverényi, Sándor (2015) Rendkívül rövid bevezetés a dokumentációs nyelvészetbe. In: Érdekes nyelvészet. JATEPress, Szeged, pp. 145-156.

Szeverényi, Sándor (2015) A finnugor "mítosz". In: Hubbes László - Povedák István (szerk.): Új magyar mitológia. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged. (Submitted)

Szeverényi, Sándor and Várnai, Zsuzsa (2015) Családfa és etimológia összefüggései a szamojéd példa alapján. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 22. pp. 233-254. ISSN 0239-1953

Szolláth, Dávid (2015) Mészöly Miklós prózája. Documentation. MTA BTK. (Unpublished)

Szolláth, Dávid (2021) A fikció terei. LITERATURA (2). pp. 181-182. ISSN 0133-2368

Szolláth, Dávid (2015) A történeti összefüggés rejtélye mint elbeszélő forma (Mészöly Miklós: Film; Nádas Péter: Párhuzamos történetek). JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT. pp. 997-1005. ISSN 0447-6425

T

T. Szabó, Levente (2020) Frédéric Mistral és az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. KORUNK (KOLOZSVÁR), 2019 (11). pp. 3-11. ISSN 1222-8338

T. Szabó, Levente (2023) A Kazinczy-emlékünnepség és a modern irodalmi kultuszünnepségek európai kultusza. In: Eruditio et magnanimitas. Tanulmányok Gábor Csilla köszöntésére. Reciti, Budapest, pp. 233-247.

T. Szabó, Levente (2021) "Kritikai komolysággal tapsol." Gyulai Pál, a színházi kihívások és a színházi hivatásosodás fordulata. VERSO: IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 2021 (2). ISSN 2630-8479 (In Press)

T. Szabó, Levente (2022) A magyar irodalmi-színházi filantrokapitalizmus kezdetei a 19. század közepén. In: Adomány, díj, jutalom, segély A mecenatúra színeváltozásai az irodalomtörténetben. Reciti konferenciakötetek (19). Reciti, Budapest, pp. 109-136. ISBN 978 615 6255 58 7

Tamás, Ildikó (2013) "Few words are sung in it" Questions of Methodology in Studying Sami Yoik Texts. In: L’Image du Sápmi. Humanistic Studies at Örebro University, Örebro, pp. 62-86. ISBN 978-91-7668-944-8

Tánczos, Orsolya (2018) Matti Miestamo et al. (szerk.): Negation in Uralic Languages. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 187-193. ISSN 0029-6791

Tánczos, Orsolya (2012) Szórendi variációk és lehetséges okaik az udmurtban. Nyelvtudományi Közlemények, 107. pp. 218-228. ISSN 0029-6791

Tánczos, Orsolya (2014) Towards an analysis of the causative/non-causative alternation in Udmurt. Acta Linguistica Hungarica, 61 (3). pp. 297-315. ISSN 1216-8076

Tánczos, Orsolya (2013) Winkler, Eberhard: Udmurtische Grammatik Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica Band 81. Nyelvtudományi Közlemények, 108. pp. 495-503. ISSN 0029-6791

Tánczos, Orsolya (2013) A syntactic approach to Udmurt causatives. Bucharest Working Papers in Linguistics, XV (2). pp. 61-76. ISSN 2069-9239

Tóth, Zsolt (2021) Néhány magyar igenévi szerkezet urál-altaji összevetésben. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 1 (1). pp. 193-210. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Tüskés, Gábor (2021) Magyarország képe II. Rákóczi Ferenc önéletrajzi műveiben = The Image of Hungary in the Autobiographic works of Prince Francis II Rákóczi. In: Rákóczi emlékkönyv. Második, átdolgozott kiadás. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, pp. 245-263. ISBN 9786158169417

Tüskés, Gábor and Lengyel, Réka (2021) Teljes odaadásra van szükség. Tüskés Gábor irodalomtörténésszel Lengyel Réka beszélget. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 75 (5). pp. 49-59. ISSN 0133-1167

V

Varga, Ildikó P. (2019) Cultural Policies. The First Decade of the La Fontaine Literature Society (1920–1930). Hungarian Studies, 33 (1). pp. 103-114. ISSN 1588-2772

Veres, András (2013) Az Eszmélet szerkezetéről. In: Eszmélet. A 12 legszebb magyar vers, 1 (11). Savaria University Press, Szombathely, pp. 121-131. ISBN 9786155251160

Veres, András (2013) Kosztolányi Dezső, József Attila, Fejtő Ferenc, Németh G. Béla. In: "Szépet, jót, igazat akarva". Tanulmányok N. Horváth Béla 60. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, pp. 9-16.

Várnai, Zsuzsa (2013) Этническая идентичность и Этнолингвистическая витальность коренных народов Таймыра: методогические подходы к пилотному исследованию. In: Социально-Экономические и этнокултурные проблемы Севера и Сибири как объект изучения современной науки, 2013, Noril'sk.

Várnai, Zsuzsa (2016) Малые языки в процессе урбанизации: Сравнительное исследование городского многоязычия в Арктических аборигенных сообществах. In: Таймырские Чтения 2016, 2016. 03. 14-15., Norilszk.

Várnai, Zsuzsa (2016) Az őslakos kisebbségi identitás vizuális megjelenése egy arktikus szibériai városban. A nyelvi tájkép vizsgálata Dugyinkában. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 1 (23). pp. 275-292. ISSN 0239-1953

Várnai, Zsuzsa (2012) Consonant clusters in four Samoyedic languages. In: Consonant Clusters and Structural Compexity. Interface Explorations (26). Mouton de Guyter, Berlin, pp. 119-154. ISBN 978-1-61451-077-2

Várnai, Zsuzsa (2002) Hangtan. In: Chrestomathia Nganasanica. SUA Supplementum, Szeged, pp. 33-72.

Várnai, Zsuzsa (2016) Kisebbségi identitás vizsgálata arktikus városokban. Édes Anyanyelvünk, 38 (3). pp. 16-17. ISSN 0139-0457

Várnai, Zsuzsa (2019) „Сувениры Севера” Kisebbségi identitás és diskurzus. Őslakos közösségek reprezentációja a tajmiri közösségi médiában. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 1 (26). ISSN 0239-1953 (In Press)

Várnai, Zsuzsa (2018) Kisebbségi nyelvek az urbanizáció folyamatában. A városi többnyelvűség összehasonlító vizsgálata sarkköri őshonos közösségekben – Dugyinka. In: KÉTNYELVŰSÉG – HÁTRÁNY VAGY ESÉLY? Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Újvidék, Újvidék. ISBN 978-86-6065-499-3

Várnai, Zsuzsa (2020) Who am I?” Indigenous identity in arctic urban communities. Sociolinguistic interviews in Dudinka. In: Minority languages in the process of urbanization: A comparative study of urban multilingualism in Arctic indigenous communities. Nyelvtudományi Intézet, pp. 1-20. (Unpublished)

Várnai, Zsuzsa and Dobzhanskaya, Oksana (2018) Язык как фактор сохранения этнокультурных ценностей (венгерско-российское социолингвистическое исследование среди коренных малочисленных народов Таймыра). ВЕСТНИК КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ (13). pp. 108-112. ISSN 2414-0066

Várnai, Zsuzsa and Dobzsanszkaja, O. E. (2013) Современная социолингвистическая ситуация у малочисленных наподов. In: Социально-Экономические и этнокултурные проблемы Севера и Сибири как объект изучения современной науки, 2013, Noril'sk.

Várnai, Zsuzsa and Sipos, Mária (2017) A kazimi magánhangzórendszer újragondolása. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 275-294. ISSN 0239-1953

van Gelderen, Elly (2016) Features and affix-hop. Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 1-22. ISSN 1216-8076

Z

Zimonyi, István (2020) Klára Agyagási, Chuvash Historical Phonetics. An areal linguistic study with an Appendix on the Role of Proto-Mari in the History of Chuvash Vocalism. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (4). pp. 480-487. ISSN 1216-8076

Zsávolya, Zoltán (2013) A nemzeti fordulat kisprózája : Tematikus, narratív és műfaji alakzatok Tormay Cécile húszas években írt elbeszéléseiben. In: "nemcsak a magam terhét hordom" Tormay Cécile és a Napkelet. Orpheusz Kiadó, Budapest, pp. 138-162.

É

É. Kiss, Katalin (2015) Mondattani rekonstrukció nyelvi kövületekből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 27. pp. 107-125. ISSN 0569-1338

É. Kiss, Katalin (2020) What determines the varying relation of case and agreement? : Evidence from the Ugric languages. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (4). pp. 397-429. ISSN 1216-8076

É. Kiss, Katalin (2023) The (non-)finiteness of subordination correlates with basic word order: Evidence from Uralic. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (2). pp. 171-194. ISSN 2559-8201

É. Kiss, Katalin and Tánczos, Orsolya (2018) From possessor agreement to object marking in the evolution of the Udmurt -jez suffix: A grammaticalization approach to morpheme syncretism. LANGUAGE, 94 (4). pp. 733-757. ISSN 0097-8507

This list was generated on Sun Jul 21 19:39:16 2024 CEST.