REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom > PH04 Hungarian language and literature / magyar nyelv és irodalom"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú | Ü | Č | Ő | М
Number of items at this level: 4073.

A

A. Jászó, Anna (2015) Jókai és a zárójelek. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 449-456. ISSN 0025-0228

A. Jászó, Anna (2016) Kétszáz éve született Szvorényi József (1816–1892). MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 332-346. ISSN 0025-0228

A. Molnár, Ferenc (2017) Arany János és a magyar református énekek. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 467-472. ISSN 0025-0228

A. Molnár, Ferenc (2021) Megjegyzések a Vizsolyi biblia nyelvéről = Comments on the language of the Bible of Vizsoly. MAGYAR NYELV, 117 (1). pp. 51-60. ISSN 0025-0228

A. Molnár, Ferenc and Fekete, Csaba and M. Nagy, Ilona (2012) A szöveghagyományozódás kérdései a magyar nyelvtörténetben = Changing of texts in the history of Hungarian language. Project Report. OTKA.

Abondolo, Daniel (2019) A stíluson keresztül megközelített személyiség : Szabó Dezső komolyan zavarba ejtő alakjáról. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 45 (1). pp. 9-32. ISSN 0133-2368

Abádi Nagy, Zoltán (2018) A relativizáló modernitás kognitív narratívái. Jonathan Swift és Karinthy Frigyes Gullivere. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 64 (2). pp. 41-68. ISSN 0015-1785

Aczél, Petra Katalin (2016) A retorika tanítása. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (2). pp. 5-16. ISSN 2060-0623

Adamikné Jászó, Anna (2015) Retorikai kutatások Magyarországon. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 257-271. ISSN 0025-0228

Agárdi, Péter (2023) Új, tudományos narratíva József Attiláról. MÚLTUNK : POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (1). pp. 206-219. ISSN 0864-960X (nyomtatott); 2677-156X (elektronikus)

Ajkay, Alinka (2017) „A’ Magyar Nyelvnek polgári nyelvvé emelése felől” : Kazinczy pályaművének kiadás-, kutatás- és recepciótörténete. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 213-236. ISSN 0025-0171

Ajkay, Alinka (2018) „Calvinus megvallja” Pázmány Kálvin-hivatkozásairól. In: A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 267-275. ISBN 978-963-318-751-7

Alberti, Gábor and Farkas, Judit (2015) Az elidegeníthető birtoklást kifejező -j- képző esete a -(Vt)t főnévképzővel és más főnévképzőkkel. JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT, 2. pp. 1-30. ISSN 2064-9940

Aldea, Mária (2005) A nyugati szórványmagyar hallgatók magyar nyelvi képzésének sajátosságai. THL2 (2). pp. 132-137. ISSN 1787-1417

Ambrus, Judit and Bárány, Tibor and Csörsz Rumen, István and Hegedüs, Béla and Vaderna, Gábor (2009) Margonauták: Írások Margócsy István 60. születésnapjára. rec.iti, Budapest. ISBN 978-963-7341-83-0

Andrić, Edit (2016) A magyar nyelv oktatása Vajdaságban. THL2 (1-2). pp. 5-17. ISSN 1787-1417

András, Csaba and Kisantal, Tamás and Szolláth, Dávid and Vilmos, Eszter (2015) Bakelit és Science fiction, Vilmos Eszter beszélgetése Havasréti József Űrérzékeny lelkek című regényéről. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 58 (4). pp. 438-446. ISSN 0447-6425

Angyal, Miklós (2017) Eskütétel és istenítélet : Gondolatok a kriminalisztika mécsese mellől Arany János születésének 200. évfordulója kapcsán = Swear and Ordeal. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 210-219. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Angyalosi, Gergely (2015) Az elvágyódás helye. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66. (1.). 74.-79.. ISSN 0401-3174

Angyalosi, Gergely (2015) Az impresszionizmus mint világnézet és ízlés. In: Az aligtól a túlig. Dupress; Líceum; Kalligram, Debrecen; Eger; Budapest, pp. 323-331. ISBN 9789633184707

Angyalosi, Gergely (2013) "Az én szívemben boldogok a tárgyak" : Nemes Nagy Ágnes tárgyias költészete. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 64 (07). pp. 34-39. ISSN 0401-3174

Angyalosi, Gergely (2014) Az üres ég tanúi. HOLMI, 26 (9). pp. 1097-1103. ISSN 0865-2864

Angyalosi, Gergely (2016) Az „átlépés” poétikája : Jegyzetek Borbély Szilárd novellisztikájáról. Studia Litteraria, 1-2. pp. 192-200. ISSN 0562-2867

Angyalosi, Gergely (2017) Babits, Freud és a "keresztény lélekelemzés". In: "Ki mit lát belőle". MIT-konferenciák (4.). Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, pp. 123-131. ISBN 978-963-89580-8-2

Angyalosi, Gergely (2013) Bizonyosság és agnoszticizmus a Változtatnod nem lehet című kötetben. In: "Semmi sincsen egészen úgy". Fekete Sas Kiadó, Budapest, pp. 37-47. ISBN 978 963 9680 76 0

Angyalosi, Gergely (2013) Egy kultúrmagyar önarcképe. ALBERT PÁL : ALKALMAK, 2. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 64 (11). pp. 118-122. ISSN 0401-3174

Angyalosi, Gergely (2018) A „Haza” megszólítása (Karinthy Frigyes: Hazám és „Hazám”). 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 30 (9). pp. 46-55. ISSN 0864-800X

Angyalosi, Gergely (2014) Krúdy és a beszélő test. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, XXIII.. pp. 87-91. ISSN 1335-1826

Angyalosi, Gergely (2017) Pilinszky alternatív terei. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat, 81 (6.). pp. 22-28. ISSN 0350-9079

Angyalosi, Gergely (2022) Pór Péter: Utolsó útitársak Költők, esztéták. BUKSZ, 2 (34). pp. 171-179. ISSN 0865-4247

Angyalosi, Gergely (2018) Soltész Márton: Csalog Zsolt. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (2). pp. 252-257. ISSN 0021-1486

Angyalosi, Gergely (2020) Szövegek nemezelődése. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 63 (5). pp. 1-4. ISSN 0447-6425

Angyalosi, Gergely (2015) Temps d'or ou Bauda-Pest, femme double et capitale. In: L'univers de Gyula Krúdy. Syrtes, Paris, pp. 88-99. ISBN 978-2-940523-28-3

Angyalosi, Gergely (2013) Teátrális megoldások. Jákfalvi Magdolna: A félrenézés esetei. Jean Racine drámái. HOLMI, XXV. (10). pp. 1326-1330. ISSN 0865-2864

Angyalosi, Gergely (2023) Veres András: És megint elölről… Ady, Kosztolányi, József Attila. Válogatott tanulmányok 1. Budapest: Balassi Kiadó, 2022, 272 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : AZ ELKH BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 127 (6). pp. 786-791. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Angyalosi, Gergely (2016) Változatok disznófejre - Ady és Baudelaire. HÍD: VAJDASÁGI SZERVEZETEK KULTURÁLIS FOLYÓIRATA, 80 (6). pp. 57-64. ISSN 2335-030X

Angyalosi, Gergely (2020) Változóban a világ. ÚJ FORRÁS, 51 (5). pp. 1-9. ISSN 0133-5332

Angyalosi, Gergely (2015) A por metaforái. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 24. (1.). pp. 52-57. ISSN 1335-1826

Angyalosi, Gergely (2013) A székely ember mítosza Wass Albert Tizenhárom almafa és Nyirő József Kopjafák című művében. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, LVI. (1). pp. 69-74. ISSN 0447-6425

Antal, Alexandra (2016) A bécsi Magyar Hírmondó (1789–1803) és Kisfaludy Sándor. In: A két Kisfaludy. Tempevölgy könyvek (21). Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred, pp. 11-18. ISBN 978-963-9990-48-7

Antal, Alexandra (2015) A bécsi Magyar Hírmondó mecenatúrájának ismeretlen forrásai (Berkeny János Sámuel levelei gróf Széchényi Ferenchez). Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények (1). pp. 195-202. ISSN 0865-0632

Antal, Mónika (2007) Az esti tagozatos magyar szakos képzés módszertani és hatékonysági kérdései a varsói Tudományegyetemen. THL2 (1-2). pp. 130-133. ISSN 1787-1417

Antal, Zsófia (2010) A bulgáriai Veliko Tarnovó-i Szent Crill és Metód Egyetem magyar lektorátusának bemutatása. THL2 (1-2). pp. 36-45. ISSN 1787-1417

Antalné Szabó, Ágnes (2022) Az anyanyelvi órák zárása retorikai és szakpedagógiai nézőpontból. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (4). pp. 98-124. ISSN 2060-0623

Antalné Szabó, Ágnes (2017) A húszéves Simonyi-verseny mint lehetőség. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 94-109. ISSN 2060-0623

Aradi, Csenge Eszter and Hámori Nagy, Zsuzsanna and Tüskés, Gábor (2020) A Confessio peccatoris francia fordítás-kézirataihoz. In: Fideliter servanda : II. Scriptorium konferencia, Pannonhalma, 2018. május 7-8. Szent István Társulat, Budapest, pp. 9-29. ISBN 9789632778617

Arany, János (2015) Arany János levelezése (1866-1882). Arany János Összes Művei, 5 (19). Universitas Kiadó; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-9671-51-5

Arany, János and Hász-Fehér, Katalin (2016) Arany János: Lapszéli jegyzetek, Folyóiratok I. S. a. r., bevezető, jegyzetek: Hász-Fehér Katalin (Arany János Munkái, kritikai kiadás, szerk. Korompay H. János), Universitas Kiadó--MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2016. Arany János Munkái, Lapszéli jegyzetek, I. . Universitas Kiadó--MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9671-55-3

Aranyi, Krisztina (2006) Hegedûs Rita: Ungarisch. PONS Kiadó. THL2 (1-2). pp. 203-204. ISSN 1787-1417

Arató, László János (2023) Bodrogi Ferenc Máté: "Minden másképpen van". Műértelmezések és szakkritikák. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (4). pp. 524-530. ISSN 0021-1486

Artner, Ramona (2014) A csendőr(ség) szó eredete és tartalma. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (43-46). pp. 192-199. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Asztalos, Anikó (2017) Zimányi Árpád szerk. A tudományoktól a művészetekig. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 69-73. ISSN 2060-0623

B

B. Fodor, Katalin (2015) Guttmann Miklós 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 114-116. ISSN 0025-0228

B. Lőrinczy, Éva (1963) Ruzsiczky Éva "A szókincs különféle rétegeinek szerepe Kazinczy nyelv- és stílusújításában" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 361-366.

B. Papp, Eszter and Fóris, Ágota and Bölcskei, Andrea (2014) Terminográfiai módszerek és eszközök a terminológusképzésben. In: XIII. Szokoe szaknyelvi konferencia, 2013. november 22-23., Pécs.

Babits, Mihály (2022) Babits Mihály összes versei 2.: 1906–1910. Argumentum Kiadó; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-446-827-1

Bagi, Zsolt (2023) Megfelelés, hasonlítás, tettenérés : Mészöly Miklós prózaetikai kísérletei = Responsibility, Similarity, Catching in the Act – Mészöly Miklós’ Prose-Ethical Experiments. LITERATURA, 49 (1). pp. 39-50. ISSN 0133-2368

Bajzek, Mária (2017) Küzmics István Újszövetség-fordításának lehetséges magyar mintái. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek : Tanulmánykötet. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 113-125. ISBN 978-963-284-924-9

Bajzát, Tímea Borbála (2022) A (pre)modális tartományokkal összefüggő főnévi igeneves mintázatok klaszterezésének lehetősége a történetiség perspektívájában. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 25-43. ISBN 9789633069097

Bajzát, Tímea Borbála and Szemes, Botond Bálint and Szlávich, Eszter (2021) Az ELTE DH Regénykorpusz és lehetőségei. In: Online térben az online térért : Networkshop 30: országos online konferencia. 2021. április 6-9. Eötvös Loránd Tudományegyetem. HUNGARNET Egyesület, Budapest, pp. 63-72. ISBN 9786150129563

Bajzát, Tünde (2006) Angolszász kulturális reáliák tanítása és motivációs jelentősége. Egy vizsgálat eredményei. THL2 (1-2). pp. 159-165. ISSN 1787-1417

Bajáki, Rita (2016) Kalauz, Liber Petri Pazmani Cardinalis Az 1760-ban megjelent egri kiadás sajátosságai. In: Útmutató Tanulmányok Pázmány Péter Kalauzáról. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 173-186. ISBN 978-963-308-287-4

Bajáki, Rita (2018) Klarissenbildung in Ungarn der Barockzeit. Studia Universitatis Babeş-Bolyai : Theologia Catholica Latina, 2018 (2). ISSN 1582-2524 (Submitted)

Bajáki, Rita (2015) Pázmány, a deák nyelv és a citátumok. In: Stephanus noster. Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. reciti, Budapest, pp. 261-268. ISBN 978-615-5478-16-1

Bajáki, Rita (2015) Rimay János(?) imádságai. In: Régi magyar népénekek és imádságok. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (11) . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 9-48. ISBN 978-963-508-812-6

Bajáki, Rita (2015) A nőknek szánt imák tipológiája. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (10) . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 23-29. ISBN 978-963-308-234-8

Bak, Mónika (2015) A magyar mint idegen nyelv a közoktatásban - egy működő iskola példáján keresztül. THL2 (1-2). pp. 84-92. ISSN 1787-1417

Bakonyi, Gábor (2018) Bagyura János, Czerovszki Mariann, Kasza Péter, Pray György: Költemény a solymászatról négy könyvben, Budapest, Magyar Solymász Egyesület, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 247-249. ISSN 0025-0171

Bakró-Nagy, Marianne (2014) Módszerek a nyelvi őstörténet kutatásában. In: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. MTA BTK MŐT Kiadványok (1). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 193-204. ISBN 978-963-9627-87-1

Bakró-Nagy, Marianne and Mus, Nikolett and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Takács, Dávid and Várnai, Zsuzsa (2013) Uráli etimológiák a világhálón. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Balajthy, Ágnes (2023) A lepke érintése : Állat–ember relációk a korai Mészöly-novellisztikában = The Trace of the Butterfly – Animal–Human Relations in the Early Short Stories of Miklós Mészöly. LITERATURA, 49 (1). pp. 112-126. ISSN 0133-2368

Baleczky, Emil (2007) Литературное наследие = Irodalmi örökség. Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyháziensia (20). Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, Nyíregyháza. ISBN 978-963-7336-63-8

Balogh, Andrea (2014) A magyar irodalom román recepciója a kortárs közegben. THL2 (1). pp. 115-128. ISSN 1787-1417

Balogh, Magdolna (2023) Genre-hibridity, Self-discovery and Trauma: Andrea Tompa's The Hangman's House. WORLD LITERATURE STUDIES, 15 (4). pp. 83-95. ISSN 1337-9275 (print); 1335-9690

Balogh, Magdolna (2022) Közép-Európa-diskurzusok Magyarországon 1945 előtt és után avagy: Ma is kell nekünk Közép-Európa. KÖZÖSSÉGI KAPCSOLÓDÁSOK - TANULMÁNYOK KULTÚRÁRÓL ÉS OKTATÁSRÓL, 2 (2). pp. 85-95. ISSN 2786-3484

Balogh, Magdolna (2022) Minoritások Tompa Andrea Fejtől s lábtól: kettő orvos Erdélyben című regényében. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 23 (2). pp. 51-66. ISSN 0350-2430

Balogh, Magdolna (2019) Reportaż i okolice: tradycje i związki dwóch pogranicznych gatunków w literaturze węgierskiej = Reportage and its Surroundings: Traditions and Connections of Two Bordering Genres in Hungarian Literature. In: Reportaż w świecie - Światowość reportażu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Literatura polska w świecie (7). Uniwersytet Śląski w Katowicach Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katowice, pp. 66-76.

Balogh, Magdolna (2017) Sematizmus magyar módra : Sematizmus - a szó jelentése és kontextusa a szocreál irodalomkritikában. PHILOLOGIA (BRATISLAVA), 27 (1). pp. 45-54. ISSN 1339-2026

Balogh, Magdolna (2017) Węgierska twórczość kobieca (w kontekście spóźnionej recepcji krytyki feministycznej). In: Wspólnota wyobrażona. Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa, pp. 189-204. ISBN 979 83 65832 53 5

Balogh, Magdolna (2018) A szabadság dimenziói : Széljegyzetek Bojtrár Endre portréjához. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 44 (3). 309.-323.. ISSN 0133-2368

Balogh, Éva and Dorkota, Dóra and Meleg, Kata (2010) „Hazádnak rendületlenül" Idegenben is: magyar nyelv oktatás és kultúraközvetítés a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetemen. THL2 (1-2). pp. 53-66. ISSN 1787-1417

Balázs, Eszter (2017) „Belevetjük a saját testünket a történelembe”. A saját és a másik test reprezentációi magyar íróknál az első világháborúban, különös tekintettel az ego-dokumentumokra. In: E nagy tivornyán. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 303-325. ISBN 978-963-416-089-2

Balázs, Eszter (2018) The Intellectual’s Body in War: Hungarian Writers’ cases in WWI. In: Intellectuals and the First World War. A Central European Perspective. Jagellonian University Press, Krakow. (Submitted)

Balázs, Eszter (2017) Paris or Weimar? Hungarian Writers’ and intellectuals’ early dilemmas in the construction of their war culture during WWI. Revue des études slaves, 88 (4). pp. 757-781. ISSN 0080-2557

Balázs, Géza (2018) Az elbeszélés posztmodern jelenségei. MAGYAR NYELVŐR, 142 (4). pp. 415-427. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2012) Búcsú Jónás Frigyestől (1944–2012). THL2 (1-2). pp. 132-134. ISSN 1787-1417

Balázs, Géza (2018) Folklórból stilizált világkép : Nyelv és stílus Tamási Áron csonka trilógiájában. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 302-319. ISSN 0025-0228

Balázs, Géza (2016) Magyari Sára: A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 255-257. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2019) Temesi textusok : Temesi Ferenc: 49/49. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 25-30. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2019) Tárgyilagosság, érzékenység, misztikum. Tárnok Zoltán kisepikája = Objectivity, sensibility, and mysticism in Zoltán Tárnok’s short stories. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 210-222. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Balázs, Géza (2017) A legnagyobb költő a legnagyobb magyarról. MAGYAR NYELVŐR, 144 (2). pp. 216-233. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2015) A rézfaszú bagoly. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 99-103. ISSN 0025-0236

Balázs, Imre József (2017) Kassák Lajos és Reiter Róbert. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 71 (12). pp. 57-64. ISSN 0133-1167

Balázs, Imre József (2019) Kassák Lajos és a szürrealizmus. VÁRAD. pp. 1-5. ISSN 1583-0616

Balázs, Imre József (2022) Women writers and the possibility of a women's literary tradition in Transylvanian Hungarian literature. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 66-73. ISSN 0236-6568

Balázs, János (1962) Benkő Loránd „A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában" című doktori értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 289-294.

Balázs, Mihály (2018) Ulrich Andres, Wien, Siebenbürgen – Pionierregion der Religionsfreihet. Luther, Honterus und Wirkungen der Reformation, Bonn–Hermannstadt, Schiller Verlag, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 373-378. ISSN 0025-0171

Balázs, Mihály and Font, Zsuzsanna and Káldos, János and Katona, Tünde and Keserű, Gizella and Kovács, Sándor and Molnár, Lehel and Schaffer, Andrea (2009) Felekezetiség és múltteremtés. = Denominations and the Creation of their Past. Unknown and/or Unpublished Texts from the Prehistory of Transylvanian historia litteraria. Project Report. OTKA.

Balázs, Mihály and Monok, István and Tar, Ibolya (1992) Az első magyar ars historica: Szamoskőzy István Giovanni Michaele Bruto történetírói módszeréről (1594-1598). Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, IV (27). pp. 49-86. ISSN 0865-0632

Balázs Józsefné dr. Fodor, Katalin and Bóna, Judit and Gósy, Mária and Imre, Angéla and Markó, Alexandra and Radványi, Péter (2008) A spontán beszéd fonetikai szerkezeteinek vizsgálata = The analysis of the phonetic structures of spontaneous speech. Project Report. OTKA.

Balázs-Hajdú, Péter (2019) Zsen­gék, tö­re­dé­kek, ké­tes hitelűek : A Madách–Rimay-kódexek Sze­rel­mes éne­kek című fü­ze­té­nek versanyaga. Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek (181). reciti, Budapest. ISBN 978–615-5478–73‑4

Balázsi, József Attila (2014) Kóser vagy tréfli? MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 498-510. ISSN 0025-0228

Balázsi, József Attila (2015) Kóser vagy tréfli? Jiddis szócikkek az Etimológiai Szótárban. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 117-125. ISSN 0025-0228

Baranyiné Kóczy, Judit (2014) Referenciapont-szerkezet és -lánc a népdalok térszemantikai konstrukciójában. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 83-99. ISSN 0025-0236

Bartal, Mária (2021) „húsból sajtolt hangok” : Az erőszak jelentésteremtő közege Borbély Szilárd A Testhez című kötetében. In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 131-142. ISBN 978-963-496-204-5 (nyomtatott); 978-963-496-205-2 (elektronikus)

Bartha, Csilla (2012) Hungary. In: Language Rich Europe. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 138-145.

Bartha, Csilla (2003) A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei és az oktatás. In: NYELVI JOGOK, KISEBBSÉGEK, NYELVPOLITIKA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN. Magyar Kisebbségi Könyvtár sorozat . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 56-75.

Bartha, Csilla and Márku, Anita (2016) Kreatív nyelvhasználat: a kárpátaljai magyarok digitális kommunikációjának néhány példája. In: Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 61-77. ISBN 978-617-7132-49-2

Bartha, Dénes (1953) Arany János népdalgyűjteménye. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 422-429.

Bartha, Katalin Ágnes (2021) Prielle Kornélia bejátszott terei. In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 15-42. ISBN 978-963-496-221-2

Bartók, István (2018) „Atyám tyúkja”. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (4). pp. 471-489. ISSN 0021-1486

Bartók, István (2017) Egy Bezának tulajdonított epigramma a Veszprémi Calepinusban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 121 (3). pp. 398-403. ISSN 0021-1486

Bartók, István (2020) Egy dialógusforma az oktatásban: a katekétikus módszer. Példák a magyar régiség praeceptum-irodalmából. In: A dialógus formái a magyar régiségben. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 359-368. ISBN 9786068886435

Bartók, István (2013) János Sylvester w Krakowie. In: Latinitas Hungarica: Łacina w kulturze Węgierskiej. Wydział Artes Liberales, Varsó, pp. 161-169.

Bartók, István (2013) „Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és meg ßakattanak vala”: Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541). Kaleidoscope, 4 (7). pp. 177-186. ISSN 2062-2597

Bartók, István (2017) Manuductio ad Eloquentiam, 1709 : A nagyszombati retorikai kézikönyv mintája és kiadója. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 121 (6). pp. 816-820. ISSN 0021-1486

Bartók, István (2023) "Nevetheti akár mely Csekély tudományu Deák" : Kopcsányi Márton bírálata Sylvester János Újszövetség-fordításáról = “Any low-skilled student can laugh at this.” Kopcsányi Márton’s Criticism of Sylvester János’s Translation of the New Testament. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : AZ ELKH BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 127 (6). pp. 753-760. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Bartók, István (2017) „Patvaros philosophusok, viszzalkodo, maguk hanio böltsek” : Adalékok az 1530–1580 között keletkezett magyarországi glosszák, szójegyzékek és szótártöredékek kritikatörténeti vonatkozásaihoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 121 (1). pp. 23-60. ISSN 0021-1486

Bartók, István (2013) „Poëtica est…”: Johann Honter latin grammatikájának irodalomelméleti vonatkozásai. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (2). pp. 123-141. ISSN 0021-1486

Bartók, István (2021) Preyss Kristóf elveszett retorikai (?) műve(i?). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 125 (2). pp. 226-230. ISSN 0021-1486

Bartók, István (2013) „Stabat mater”(?): Jegyzetek egy Pázmány-prédikációhoz. In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 35-40.

Bartók, István (2017) A Szelestei-glosszák kritikatörténeti vonatkozásai. In: Lelkiség és irodalom. Pázmány Irodalmi Műhely-Lelkiségtörténeti tanulmányok (17). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 66-71. ISBN 978-963-508-856-0

Bartók, István (2014) Tarnai Andorról és a latin nyelvtanról. In: „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. reciti, Budapest, pp. 87-89.

Bartók, István (2014) Tüskés Gábor, Hagyomány és kritika: Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2013. reciti.

Bartók, István (2020) „...rút genyetség az evesült sebekből...” Gyöngyösi István naturalizmusa. In: Imitáció és parafrázis : Szövegváltozatok a magyar régiségben. Tudományos konferencia Pécs, 2019. május 23–25. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Pécs, pp. 273-284. ISBN 978-963-429-062-9

Bartók, Márton (2016) Magyar állathangutánzó mondatszók strukturális és szupraszegmentális ikonicitásának vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 469-483. ISSN 0025-0236

Bartók, Zsófia Ágnes (2021) Egyházi férfiak magyar nyelvű szövegei: A Pray-kódextől az Érdy-kódexig. Műhelytanulmányok, 7 . Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-824-0

Bartók, Zsófia Ágnes (2023) „Mestereknek gyengyének”: Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára (Szerkesztette Hende Fanni, Kisdi Klára és Korondi Ágnes. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, Szent István Társulat, 2020, 684+XXXII l.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (1). pp. 110-113. ISSN 0021-1486

Baráth, Béla Levente and Bognár, Szabina and Csörsz Rumen, István and Deák, Ágnes and Gábori Kovács, József and Gulyás, Judit and Homoki-Nagy, Mária and Hoppál, Mihály and Imrényi, András and Keczán, Mariann and Nagy, Janka Teodóra and Rajnai, Edit and Sárai Szabó, Katalin and Takáts, József and Tari, Lujza and Völgyesi, Orsolya (2017) „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!”: Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai. MTA BTK; OSZK; Universitas, Budapest. ISBN 978-963-9671-60-7

Bauko, János (2019) Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Magyar Névtani Értekezések, 8 . ELTE BTK -- Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-489-109-3

Bedecs, László (2014) Hogyan tanítsunk irodalmat külföldieknek? THL2 (1). pp. 141-147. ISSN 1787-1417

Bednanics, Gábor (2021) Encomium philogiae : Egy elfeledett életmű kihűlt nyomai. In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 43-51. ISBN 978-963-496-221-2

Bednanics, Gábor (2017) Spatial Memories and Spectacularities in Hungarian Turn-of-the-Century Poetry. In: Myth and Its Discontents. Mythos und Ernüchterung: Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature. Zu Trauma und (fraglicher) Erinnerung in Literaturen des zentralen und östlichen Europa. Preasens, Wien, pp. 91-101. ISBN 9783706909440

Bednanics, Gábor (2022) A századvég és a modernség. Ady indulása és a költészettörténeti folytonosság. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 24. pp. 11-19. ISSN 2676-959X

Beke, András (2018) Kriminalisztikai alapú beszélőiprofil-alkotás. In: XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet, Szeged, pp. 231-244. ISBN 978-963-306-578-5

Beke, András and Gósy, Mária (2014) Phonetic Analysis and Automatic Prediction of Vowel Duration in Hungarian Spontaneous Speech. INTELLIGENT DECISION TECHNOLOGIES : An International Journal, 8 (4). pp. 301-314. ISSN 1872-4981

Beke, András and Neuberger, Tilda (2013) Automatic laughter detection in Hungarian spontaneous speech using GMM/ANN hybrid method. In: New Perspectives on Speech in Action: Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Copenhagen Studies in Language 43., 2013.03.18-2013.03.20., Koppenhága.

Beke, András and Szaszák, György and Váradi, Viola (2013) Automatic phrase segmentation and clustering in spontaneous speech. In: IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2013, December 2-5, 2013., 2013.12.02-2013.12.05., Budapest.

Beke, József (2016) Arany János két versének szövegromlásai. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 485-495. ISSN 0025-0228

Beke, Ödön (1954) Ormánysági szótár. Kiss Géza szótári hagyatékából szerkesztette Keresztes Kálmán. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1952. 612 lap. 181 képpel. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 503-524.

Bella, Mónika (2016) A magyar mint idegen nyelv oktatása a belgrádi hungarológiai tanszéken. THL2 (1-2). pp. 18-25. ISSN 1787-1417

Bencsik, Orsolya (2023) "Афричке песме" Ота Толнаија: Номадолошки и мањински приступ ["Africke pesme" Oto Tolnaija: Nomadoloski i manjinski pristup] = On the "African Poems" of Ottó Tolnai: A Nomadological and Minority Approach. KNJIZEVNA ISTORIJA : CASOPIS ZA NAUKU O KNJIZEVNOSTI, 55 (180). pp. 77-89. ISSN 0350-6428 (print); 2738-151X (online)

Bencsik, Orsolya (2018) Kijárások, kisugárzások a vidékből, köztességek (köztes állomások) és nagyvilági állomáskeresések Juhász Erzsébet írásművészetében = Exits, Irradiance from the Province, the Intermediate (Stations of Intermadiateness) and the Quest for a Station on the (Vast) World in the Art of Writing of Erzsébet Juhász. In: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Magyar Irodalmi Tanszék, Szeged, pp. 221-241.

Bencsik, Orsolya (2016) Mit képzel magáról egy író? : Milbacher Róbert: Szűz Mária jegyese. TISZATÁJ ONLINE. pp. 1-2. ISSN 1786-2140

Bencsik, Orsolya (2017) Ne félj a rizómától! : Tolnai Ottó: Nem könnyű. Versek 2001–2017. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 60 (5). pp. 635-637. ISSN 0447-6425

Bencsik, Orsolya (2019) Nem steril : Sport, nyelv és politika a Szeméremékszerek - A két steril pohár c. regényben. In: Tolnai Laboratórium tanulmánykötet. Porta Novum Nonprofit Kft., Szeged, pp. 9-15.

Bencsik, Orsolya (2019) Nije sterilno : Sport, jezik, i politika u romanu Stidni nakiti - Dve sterilne čaše. In: Tolnai Laboratórium tanulmánykötet. Porta Novum Nonprofit Kft., Szeged, pp. 179-185.

Bencsik, Orsolya (2013) A halál és a vidék találkozása két műkedvelőben : Juhász Erzsébet portalanítja Szenteleky Kornélt. FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 45 (3). pp. 105-112. ISSN 0133-056X

Bencsik, Orsolya (2016) A hüpomnémata-írásban lakozó Juhász Erzsébet. HÍD (9). pp. 81-87. ISSN 0350-9079

Bencsik, Orsolya (2020) A művészet természetrajza : Regény csillagporból, forradalomnyomokból. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 74 (6). pp. 93-95. ISSN 0133-1167

Bencsik, Orsolya (2016) A rák segédigéi : Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló. TISZATÁJ ONLINE. pp. 1-2. ISSN 1786-2140

Benczes, Réka and Ságvári, Bence (2021) Migrants are not welcome. Journal of Language and Politics. ISSN 1569-2159

Benda, Kálmán (1973) Filiczki János levele 1605-ből. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 13. pp. 83-90. ISSN 0586-3708

Benda, Kálmán (1951) Ismeretlen politikai költemény 1790-ből. IRODALOMTÖRTÉNET, 39 (1). pp. 100-105. ISSN 0324-4970

Benda, Mihály (2017) Dátum nélkül íródott naplószerű jegyzetek, avagy diszkontinuitás, töredezettség és csend Illyés Gyula Franciaországi válozatok című műveiben. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016). Selye János Egyetem, Komárno, pp. 162-173. ISBN 978-80-8122-206-1

Benda, Mihály (2015) Hang nélkül avagy a szó, a tipográfia és a fehér lap Illyés Gyula Hangtalan című versének két változatában. In: "...kettős, egymást tükröző világban". Kultúra-Irodalom (3.). Gondolat, Budapest, pp. 45-55. ISBN 978 963 693 612 9

Benda, Mihály (2022) The Perception and Representation of Paris in Modern Fiction by Gyula Illyés, András Hevesi and Jolán Földes. In: Diversity in Narration and Writing. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 205-215. ISBN 9781527577169

Bende Farkas, Ágnes (2020) Csak Kati érkezett elsőnek. A csak, a fókusz és előfeltevéseik. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 32. pp. 265-280. ISSN 0569-1338

Bende-Farkas, Ágnes (2014) Minden valaki – Az ómagyar kori vala- kifejezések értelmezéséhez. In: Nyelvelmélet és diakrónia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék : PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 10-41. ISBN 978-963-308-183-9

Bene, Adrián (2021) A narratív technika funkcionalitása Márai prózapoétikájában. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 47 (2). pp. 251-257. ISSN 0133-2368

Bene, Sándor (2014) Adriai tengernek Syrenaia Groff Zrini Miklos - a kötetkompozíció. IRODALMI MAGAZIN, 2 (4). pp. 47-50. ISSN 2063-8019

Bene, Sándor (2016) Az 1566-os szigetvári ostrom recepciója a 17-18. századi horvát és magyar irodalomban. In: Zrínyi-emlékterem, 2016. szept. 6., Szigetvár, Vár, Andrássy-kastély. (Unpublished)

Bene, Sándor (2016) Az ajándék. In: Művészet és mesterség - Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. L'Harmattan, Budapest, pp. 255-280. ISBN 9789634141334

Bene, Sándor (2007) Az ellenállás hermeneutikája : Egy fejezet a Rákóczi-szabadságharc politikai publicisztikájának történetéből. In: „Nem sűlyed az emberiség…” Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 1035-1058. ISBN 978-963-7341-82-3

Bene, Sándor (2022) Baroque Tradition in Early Romanticism: Grounding the Modern Literary Canon in Hungary. Hungarian Studies, 36 (1-2). pp. 36-45. ISSN 0236-6568

Bene, Sándor (2022) Baroque tradition in early Romanticism. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 36-45. ISSN 0236-6568

Bene, Sándor (2022) Christus medicus. Rimay János versgyűjteményének szubtextusai. In: Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban (1450–1760). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 31-60. ISBN 9786156255556

Bene, Sándor (2015) Constantinus i Victoria: Prića o prvom braku Nikole Zrinskoga. In: A magyar-horvát együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. MTA BTK - Horvát Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 654-665. ISBN 978-963-416-019-9

Bene, Sándor (2015) Constantinus és Victoria (Zrínyi Miklós első házasságának története). In: A magyar-horvát együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. MTA BTK - Horvát Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 618-629. ISBN 978-963-416-019-9

Bene, Sándor (2015) Distancia. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119. pp. 585-612. ISSN 0021-1486

Bene, Sándor (2013) Filológia és hungarológia. In: Intézmények, folyamatok és kutatások a nemzetközi magyarságtudományban : a Jyväskyläi egyetem magyarságtudományi programjának első húsz éve. Spectrum Hungarologicum (7). University of Jyväskylä, Jyväskylä (Finland), pp. 93-105. ISBN 978-951-39-5581-6

Bene, Sándor (2014) Filológia és hungarológia. In: Hungarológia Veszprémben. Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Antropológia és Etika Tanszék Füzetei, 1 . Gondolat Kiadó - Pannon Egyetem MFTK Antropológia és Etika Tanszék, Veszprém, pp. 30-44. ISBN 978 963 693 553 5

Bene, Sándor (2023) Jan Panonije i kulturno prevođenje. In: Glazba cvrčaka : Zbornik radova o mađarskoj kulturi i jeziku u čast Franciski Ćurković-Major. Bibliotheca Hungarologica Zagrabiensis (2). FFPress, Zagreb, pp. 103-111. ISBN 9789533791159

Bene, Sándor (2014) Júlia - avagy az "első vers" legendája. Irodalmi Magazin, 2 (4). pp. 55-58. ISSN 2063-8019

Bene, Sándor (2015) Limits of Tolerance (The topoi of Fornication in the Hungarian Reformation). In: Reformed Majorities in Early Modern Euroe. Refo500 Academic Studies, 23 (23). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 49-71. ISBN 9783525550830

Bene, Sándor (2023) Magyarságtudomány és komparatisztika. In: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság: Múlt és jövő. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, pp. 41-102. ISBN 978-615-5309-13-7

Bene, Sándor (2022) "Mindenütt felyül ég, a föld lészen alsó...": Zrínyi-temetések. In: "Mindenütt felyül ég, a föld lészen alsó..." : Gyász, temetések és újratemetések a magyar kultusz- és irodalomtörténetben. Modus Hodiernus (12). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 87-104. ISBN MTMT: 33593718 (In Press)

Bene, Sándor (2021) „Mindenütt felyül ég, a föld lészen alsó...”: Zrínyi-temetések. In: Gyász, temetések és újratemetések a magyar kultusz- és irodalomtörténetben. Modus Hodiernus (12). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 80-107. ISBN 9786155971037

Bene, Sándor (2019) Műfaji hagyomány és barokk szemlélet Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzában. In: Kötelezők emelt szinten Balassitól Borbély Szilárdig. Károli Könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 135-150. ISBN 978-963-414-585-1

Bene, Sándor (2015) Orfeji na Jadranu (O pjesništvu Nikole i Petra Zrinskog). Književna smotra, 47 (177/3). pp. 31-44. ISSN 0455-0463

Bene, Sándor (2016) Orpheus és Hercules (Francis Bacon, Zrínyi Miklós és a magyar felvilágosodás). In: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650–1750). SZTE Magyar Irodalmi Tanszék, Szeged, pp. 157-172. ISBN 978-963-306-477-1

Bene, Sándor (2021) Relatív bizonyosságaink : Orlovszky Géza Zrínyi-kiadásának tudománytörténeti pozíciója. In: Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban : Tanulmányok Orlovszky Géza emlékére. ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Régi Magyar Irodalom Tanszék, Budapest, pp. 193-212. ISBN 978-963-489-404-9

Bene, Sándor (2012) Rimay vindicatus: Rimay János Justus Lipsiushoz írott leveléről. In: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25-28. Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, pp. 139-188. ISBN 978-963-661-986-2

Bene, Sándor (2017) Szigeti veszedelem: Fikció, valóság és a halál pedagógiája. In: "Vár állott...": Tudományos történeti konferenciák Vajdahunyadvár 2013-2016. LineDesign, Budapest, pp. 131-162. ISBN 9786158010184

Bene, Sándor (2020) Szinkretisták és szamaritánusok: Címszavak a kora újkori magyar politikai szótárból. In: Politikai nyelvek a 17. század első felének Magyarországán. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 327-379. ISBN 9786155478826

Bene, Sándor (2017) Szirének a térképen: Zrínyi Miklós, Zrínyi Péter és az irodalomtörténet földrajza. In: Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 37-78. ISBN 978-963-416-071-7

Bene, Sándor (2021) Szirének, főnixek, könnyek : Zrínyi Miklós költészete a kortárs poétika összefüggésében. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet : Tudományos konferencia Eger, 2020. szeptember 3–5. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 105-135. ISBN 978-963-496-197-0 (In Press)

Bene, Sándor (2017) Szulejmán halála a Zrínyi-eposzokban : Történeti poétikai megközelítés. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 121 (6). pp. 746-779. ISSN 0021-1486

Bene, Sándor (2013) Tamás, Scotus, Petrarca : A humanizmus politikai nyelvei Andreas Pannonius királytükreiben. In: „Politica philosophiai okoskodás” – Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 67-86.

Bene, Sándor (1999) Theatrum politicum : Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a korai újkorban. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium), 19 . Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 963 472 406 X

Bene, Sándor (2016) Valóság és költészet a Szigeti veszedelemben. In: Emlékpajzs Szigetvárnak 1566-2016. Válogatás a 2016-os emlékév történelmi, irodalomtörténeti tanulmányaiból, műalkotásaiból és ünnepi dokumentumaiból. Magyar Napló, Budapest, pp. 182-184. ISBN 978-615-5465-99-4

Bene, Sándor (2014) Vivere all’ indietro: István Kemény e il discorso vivo. Rivista di Studi Ungheresi (Nuova Serie), 13. pp. 117-127. ISSN 1125-520X

Bene, Sándor (2022) Zrínyi Miklós verseskötete a kor európai irodalmában. In: Zrínyi Miklós Emlékkönyv. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, pp. 199-231.

Bene, Sándor (2016) Zrínyi Miklós élete = The Life of Miklós Zrínyi. In: Zrínyi-album / Zrínyi Album. Hadtörténeti Múzeum; Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, pp. 28-57. ISBN 978-963-327-6648

Bene, Sándor (2020) Zrínyi Miklós: Csáktornya, 1620. május 3.-Zrínyifalva, 1664. november 18: Költő, horvát bán, hadvezér, politikus. In: Zrínyi Miklós: Csáktornya, 1620. május 3.-Zrínyifalva, 1664. november 18: Költő, horvát bán, hadvezér, politikus. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 6-9.

Bene, Sándor (2016) A Zrínyi-próza = Zrínyi's Prose Works. In: Zrínyi-album / Zrínyi Album. Hadtörténeti Múzeum; Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, pp. 250-277. ISBN 978-963-327-6648

Bene, Sándor (2020) A harmadik szirén : Zrínyi Miklós verseskötetének díszcímlapja. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 124 (6). pp. 699-722. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Bene, Sándor (2018) A kilencedik útonjáró. Zrínyi Miklós Fantasia poeticája és a Balassi-hagyomány. In: "Az te nagy nevedben én is most, Istenem, kötöttem fel szablyámot" : Végvári élet a hódoltság peremén. Magyar Napló - Fokusz Egyesület, Budapest, pp. 178-217.

Bene, Sándor (2016) A költő Zrínyi Miklós = Miklós Zrínyi, the Poet. In: Zrínyi-album / Zrínyi Album. Hadtörténeti Múzeum; Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, pp. 174-249. ISBN 978-963-327-6648

Bene, Sándor (2014) A költői művek keletkezésének időrendje. Irodalmi Magazin, 2 (4). pp. 44-46. ISSN 2063-8019

Bene, Sándor (2016) A sztoikus Zrínyi. In: MONOKgraphia: Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 69-86. ISBN 978-963-09-8702-8

Bene, Sándor (2014) A vadász és Viola. Irodalmi Magazin, 2 (4). pp. 40-43. ISSN 2063-8019

Bene, Sándor and Kecskeméti, Gábor (2006) Régi ötletek az új irodalomtörténethez (5+1). LITERATURA, 32 (2). pp. 238-251. ISSN 0133-2368

Bene, Sándor and Kiss Farkas, Gábor and Nagy, Levente and Németh S., Katalin (2007) Zrínyi Miklós európai hírnevének dokumentumai = Documents of Miklós Zrínyi`s European fame. Project Report. OTKA.

Bengi, László (2023) Az elbeszélés törése : Modernség és ambivalencia századfordulós magyar novellákban. Ráció-Tudomány (28). Ráció Kiadó Kft, Budapest. ISBN 9786155675782

Bengi, László (2017) „Digitális”: közeg, olvasás vagy szemléletmód? ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 68 (12). pp. 35-43. ISSN 0401-3174

Bengi, László (2012) Elbeszélt halál : Kosztolányi-tanulmányok. Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5047-38-1

Bengi, László (2019) Függő játszma : Az időtapasztalat formái Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba című munkájában. In: "Nincs vége. Ez a befejezés." : Tanulmányok Esterházy Péter műveiről. Petőfi Irodalmi Múzeum; Prae Kiadó, Budapest, pp. 81-91. ISBN 9786155517464

Bengi, László (2019) Hang és törés : Petelei István Őszi éjszaka és Bodor Ádám Behavazott lábnyomok című novellájáról. KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 63 (6). pp. 82-93. ISSN 0023-415X

Bengi, László (2020) Határhelyzet és önmegértés : Allúziók Nádas Péter Minotaurusában. In: Szenvedélyek, formák, vallomások = Passions, formes, confessions. Kalligram, Budapest, pp. 244-249. ISBN 9789634681526

Bengi, László (2010) Keretek költészet és valóság határán : Az Aranysárkány keletkezéstörténetéről. In: "Alszik a fény" : Kosztolányi Dezső és Csáth Géza művészete. Ráció; FISZ, Budapest, pp. 71-156. ISBN 9789637043390

Bengi, László (2010) Kosztolányi (?) újságot ír : A névtelen cikkek azonosításának kérdéséhez. In: "Alszik a fény" : Kosztolányi Dezső és Csáth Géza művészete. Ráció; FISZ, Budapest, pp. 201-269. ISBN 9789637043390

Bengi, László (2018) A Kosztolányi-novella alakváltásai : Mitikusság és ismeretelvűség az elbeszélő diszkurzusban. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 28 (3-4). pp. 39-46. ISSN 1215-5233

Bengi, László (2018) Metadiszkurzus és redukált elbeszélés : Wilde és Kosztolányi. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 24 (3). pp. 87-99. ISSN 0865-6886

Bengi, László (2015) Márton László. Kalligram Kiadó, Pozsony. ISBN 978-80-8101-895-4

Bengi, László (2022) Nézőpontok és valóságszintek Molnár Ferenc század eleji novelláiban. In: "Ha gitt van, akkor..." : Tanulmányok Molnár Ferenc műveiről. MIT-konferenciák (8). Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, pp. 169-176.

Bengi, László (2023) Палимпсестно стварање простора и поетика заокрета: однос имагинације и имагологије у поезији Јаноша Тереија [Palimpsestno stvaranje prostora i poetika zaokreta: odnos imaginacije i imagologije poeziji Janosa Tereija] = Palimpsest Spatial Construction and the Poetics of the Turn: The Interrelationship of Imagination and Imagology in János Térey’s Poems. KNJIZEVNA ISTORIJA : CASOPIS ZA NAUKU O KNJIZEVNOSTI, 55 (180). pp. 117-128. ISSN 0350-6428 (print); 2738-151X (online)

Bengi, László (2016) Példázat és irónia : Kosztolányi harmincas évekbeli elbeszéléspoétikájához. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, 20 (1). pp. 28-34. ISSN 1219-5448

Bengi, László (2017) Rögzítés vagy alkotás? : Képi technikák a századforduló novellisztikájában. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 26 (7-8). pp. 100-105. ISSN 1335-1826

Bengi, László (2019) Rögzítés vagy alkotás? : Képi technikák a századforduló novellisztikájában. In: Narratíva, kánon, fordítás : Tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály emlékére. Kalligram, Budapest, pp. 106-120. ISBN 9789634680987

Bengi, László (2021) Technika és erőszak a századforduló novellisztikájában. In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 165-174. ISBN 978-963-496-204-5 (nyomtatott); 978-963-496-205-2 (elektronikus)

Bengi, László (2023) Varsótól Kalinyingrádig : Tér és idegenség Térey János ezredfordulós költészetében. In: "A szellős térben és a szűk időben" : Tanulmányok Térey Jánosról. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 11-23. ISBN 9786155517921

Bengi, László (2018) A filológiai tudás mint határtapasztalat : Kosztolányi dezső publikálási gyakorlatáról. STUDIA LITTERARIA, 57 (1-2). pp. 42-51. ISSN 0562-2867

Bengi, László (2014) "ha régi portrékat fest, színt, ecsetet a mától lop" : Krúdy Gyula ifjúkori novelláiról. In: Születésnapi kalandok. MIT-konferenciák (1). Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, pp. 251-261. ISBN 978-963-89580-2-0

Bengi, László (2019) A hallgatás technikái Cholnoky Viktor írásaiban. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 70 (4). pp. 99-106. ISSN 0401-3174

Bengi, László (2019) A hallgatás technikái Cholnoky Viktor írásaiban. In: Hallgatás. Poétika, politika, performativitás. Palimpszeszt Kulturális Alapítvány, Budapest, pp. 145-154. ISBN 9786155070723

Bengi, László (2011) Újraközlés és újraolvasás : A kulturális integráció két formája a huszadik század első évtizedeiben. In: Filológia – nyilvánosság – történetiség. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 198-229. ISBN 9786155047428

Bengi, László (2018) A létezők láncolatának torlódásai és szakadásai : Állat, ember és technika együttállásai a századforduló novellisztikájában. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 69 (1). pp. 79-86. ISSN 0401-3174

Bengi, László (2012) Írói hírnév és/vagy újságírói névtelenség : Kosztolányi szövegfogalmának változásáról. In: Esemény - trauma - nyilvánosság. Ráció, Budapest, pp. 277-297. ISBN 9786155047374

Benkő, Loránd (1955) Megjegyzések Derne Lászlónak „A magyar nyelvjárások néhány kérdése" című tanulmányához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 500-523.

Benyovszky, Krisztián (2020) Csodálatos halálkabaré : Elemzési szempontok a Hrussz Krisztina csodálatos látogatása című novellához. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 66 (3). pp. 89-106. ISSN 0015-1785

Benő, Attila (2014) Borbély Anna, Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 479-483. ISSN 0025-0228

Berbić Kolar, Emina (2023) Hungarizmi u sičanskome govoru [Hungarisms in sičan speech]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (2). pp. 21-28. ISSN 2064-1060

Berecz, Ágnes (2023) Thália bűvkörében – Ráday Pál és a színjátszás Pest-Budán. In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 173-180.

Bereczki, Gábor (1965) Búcsú Beke Ödön akadémikustól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-4). pp. 411-413.

Beregszászi, Anikó (2009) Anyanyelv-oktatás hozzáadó (additív) szemléletben: a magyar nyelv tanterv kínálta lehetőségek. In: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye. PoliPrint, Ungvár, pp. 20-25.

Beregszászi, Anikó (1999) Az Ungvári Állami Egyetem magyar szakos hallgatóinak megszólítási szokásai. UNGBEREG, 1 (23). pp. 74-79. ISSN 1419-3086

Beregszászi, Anikó (1996) Language Planning issues of Hungarian Place-names in Subcarpathia. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 43. pp. 1-8. ISSN 1216-8076

Beregszászi, Anikó (1998) Magyar helységnevek Kárpátalján (1988–1995). In: Útközben. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, pp. 85-91.

Beregszászi, Anikó (2003) "...ezerszer jajj a nyelvehagyottnak?". NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK, 2003 (1). pp. 30-38. ISSN 0133-2066

Beregszászi, Anikó (2011) A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás ideológiai és tantárgy-pedagógiai szemléletváltásáról. MODERN NYELVOKTATÁS, 2011 (1). pp. 32-44. ISSN 1219-638X

Beregszászi, Anikó (2000) A kárpátaljai magyar nyelvi tervezés koncepciójáról. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, 1. pp. 8-23.

Beregszászi, Anikó (2016) A magyar mint anyanyelv tantárgy tartalma a kárpátaljai magyar középiskolákban az ukrajnai és magyarországi érettségi rendszer tükrében. In: Értékek és kihívások II. kötet: Történelem- és társadalomtudományok, oktatásmódszertan, irodalomtudomány. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 163-169. ISBN 978-617-7132-50-8

Beregszászi, Anikó (2016) A magyar mint idegen nyelv oktatása Kárpátalján – Elméleti kérdések és gyakorlati problémák. THL2 (1-2). pp. 65-69. ISSN 1787-1417

Beregszászi, Anikó (2016) A magyar mint idegen nyelv oktatása Kárpátalján. THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA, 2016 (1-2). pp. 65-69. ISSN 1787-1417

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2007) A kárpátaljai magyar nyelvjárásokról. In: Hiába repülsz te akárhová... PoliPrint, Ungvár, pp. 7-96.

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2003) A magyar nyelv használatának lehetőségei Kárpátalján de jure és de facto. In: NYELVI JOGOK, KISEBBSÉGEK, NYELVPOLITIKA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN. Magyar Kisebbségi Könyvtár sorozat . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 110-122.

Berkes, Tamás (2019) Endre Bojtár (1940-2018). CESKA LITERATURA, 67 (3). pp. 439-441. ISSN 0009-0468

Berkes, Tamás (2013) István Örkény's Kindred Souls in Central European Literature. HUNGARIAN QUARTERLY, 53 (2). pp. 58-67. ISSN 1217-2545

Berkes, Tamás (2015) Simoná Kolmanová, Maďarští básníci 19. století v českých překladech. RECITI.HU, 2015. pp. 1-8.

Berkes, Tamás (2021) A magyar irodalom csehországi recepciója 1848 előtt. In: Metszéspontok - Magyar-szláv vallási és kulturális kapcsolatok. ELTE Szláv Filológiai Tanszék; Bolgár Kulturális Fórum, Budapest, pp. 197-208.

Bernád, Rita-Magdolna and Muckenhaupt, Erzsébet (2023) Makulatúrából felismert nyomtatott iskoladráma-töredék Csíksomlyóról. In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 25-34.

Bernáth, Magdolna (2016) A szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése az irodalomórákon. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 62-76. ISSN 2060-0623

Bertényi, Iván (1963) A Toldi szerelme heraldikája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 295-325.

Berényi, Mária (2006) Bárdos Jenõ: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2000. 300 oldal. THL2 (1-2). pp. 189-193. ISSN 1787-1417

Bezeczky, Gábor (2020) Ady és Krúdy éjszakái. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 29 (10). pp. 72-84. ISSN 1335-1826

Bezeczky, Gábor (2021) Ady és Krúdy éjszakái. In: „Lennék valakié”. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 61-86. ISBN 9786156255174

Bezeczky, Gábor (2022) Approaches to Literature in Hungary, 1945–1949. In: Regional and Universal in European Modernity. Boyan Penev Publishing House, Szófia, pp. 145-182. ISBN 9786197372557

Bezeczky, Gábor (2022) Az eltűnt miniatűrök : Szépirodalom és időszaki sajtó a kiegyezéstől az első világháborúig. Gépeskönyv Kft., Budapest. ISBN 978-963-87426-3-6

Bezeczky, Gábor (2015) Az időszaki sajtó mint a szépirodalom közege a magyar századfordulón. In: Identitások és médiák II. ergo . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 43-88. ISBN 978 963 693 636 5

Bezeczky, Gábor (2015) Evés vagy szüzesség? In: „Inkább figyeld talán az irodalmat”. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 25-27. ISBN 978-615-5478-14-7

Bezeczky, Gábor (2015) Hankiss Elemér (1928-2015). LITERATURA, 41 (1). pp. 3-6. ISSN 0133-2368

Bezeczky, Gábor (2015) Hankiss Elemér (1928-2015). LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 41 (1). pp. 3-6. ISSN 0133-2368

Bezeczky, Gábor (2016) Krúdy Gyula Elbeszélések 10. Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei (27). Kalligram Könyvkiadó, Pozsony.

Bezeczky, Gábor (2015) Krúdy Gyula Elbeszélések 9. Krúdy Gyula összegyűjtött művei . Kalligram, Pozsony.

Bezeczky, Gábor (2022) Ködlovagok az irodalomtörténet láthatárán. In: „A rejtelem volt az írósága…” : A ködlovag-jelenség történeti, poétikai és biografikus vetületei a századfordulótól napjainkig. Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc, pp. 25-34. ISBN 9789633582732

Bezeczky, Gábor (2016) Szegedy-Maszák Mihály. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 59 (9). pp. 848-854. ISSN 0447-6425

Bezeczky, Gábor (2013) Whodunit. In: "Visszhangot ver az időben" Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 418-426. ISBN 978-80-8101-724-7

Beöthy, Zsolt (1881) Haller János és a Hármas Istoria. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 5 (1). pp. 1-8. ISSN 0200-9285

Beöthy, Zsolt (2000) A magyar irodalom kis-tükre 1896. 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 12 (4). pp. 54-58. ISSN 0864-800X

Biró, Annamária (2019) Batsányi és Johann B.-változatok. Közelítések a nyelvi közeg és a kulturális kontextus problémájához. In: Hermész után szabadon. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. (In Press)

Biró, Annamária (2018) Das Bild des Intellektuellen im deutschsprachigen und im ungarischen Aktivismus. In: Übersetzungsereignisse: Kultur, Wissenschaft, Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Praesens Verlag, Wien, pp. 275-297. ISBN 978-3-7069-1015-6

Biró, Annamária (2018) Erdélyi jelenlét a nyugat-magyarországi sajtótermékekben. Johann Seivert és Benkő József tudósítói tevékenysége. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. ISSN 0586-3708 (Submitted)

Biró, Annamária (2018) Funkcióváltás a 19. század elejének költészetében. ERDÉLYI MÚZEUM, 80 (3). pp. 101-104. ISSN 1453-0961

Biró, Annamária (2017) Hatvany Lajos erdélyi útkeresései. In: Certamen IV. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 115-132.

Biró, Annamária (2018) Intézményszervezési kérdések az Aranka-levelezésben. In: Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 73-88. ISBN 978-606-739-100-8

Biró, Annamária (2017) "A Levél pedig iratik és megyen első tűzzel". In: Hortus Amicorum. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 190-204. ISBN 9786067390773

Biró, Annamária (2019) Réka Lengyel and Gábor Tüskés ed., Learned Societies, Freemasonry, Sciences and Literature in 18th-Century Hungary. A Collection of Documents and Sources (Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, 2017), 247. HELIKON IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE, 2018 (4). pp. 560-561. ISSN 0017-999X

Biró, Annamária (2018) Siebenbürgische Präsenz in der Presse Westungarns. Die Korrespondenten Johann Seivert und József Benkő. In: Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon. (Submitted)

Bitskey, István (2021) A magyar barokk irodalom kezdete a Pázmány-életmű tükrében. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 55-67.

Bitskey, István and Csorba, Dávid and Fazakas, Gergely Tamás and Fekete, Csaba and Gábor, Csilla and Győri, L. János and Imre, Mihály and Luffy, Katalin and Oláh, Szabolcs and Száraz, Orsolya and Tasi, Réka Emese and Tóth, Zsombor (2012) Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében = Models of Identities in Hungary and Confessional System of Early Modern Europe. Project Report. OTKA.

Bitskey, István and Fazakas, Gergely Tamás and Fekete, Csaba and Győri, L. János and Imre, Mihály (2008) A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550-1700) = Methods of communication in the Carpathian Basin during the Reformation: Early Modern European models and Hungarian characteristic (1550-1700). Project Report. OTKA.

Blaho, Sylvia and Szeredi, Dániel (2013) Hungarian neutral vowels. NORDLYD, 40 (1). pp. 20-40. ISSN 0332-7531

Blaskó, Katalin (2023) Karl Maria Kertbeny, ein umstrittener Kulturvermittler aus dem 19. Jahrhundert. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (1). pp. 57-67. ISSN 0236-6568

Bockovac, Tímea (2018) O UGROŽENOSTI JEZIKA HRVATA U MAĐARSKOJ. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 32-38. ISSN 1216-0016

Boda, Miklós (2021) A Syrena-kötet címéről, címlapmetszetéről és pécsi példányáról. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 519-529.

Bodnár, György and Simon, Zsuzsanna (2007) Az MTA Irodalomtudományi Intézet története és dokumentumai = Documents of the establishment and the history of Institute of Literary Studies of H.A.S. Project Report. OTKA.

Bodolay, László (2006) László Bodolay–Beáta Liptai: Interkulturelle Kommunikation (Texte, Aufgaben und Materialien). Német Nyelvi Intézeti Tanszék, Budapest, 2005. THL2 (1-2). pp. 199-201. ISSN 1787-1417

Bodolay, László and Hukné Kiss, Szilvia and Kósik, Ferenc (2006) Az európai kultúra és történelem című előadást kísérő német nyelvű szeminárium új oktatási koncepciója. THL2 (1-2). pp. 171-175. ISSN 1787-1417

Bodrogi, Ferenc Máté (2017) Az Aurora-kör témájának forráskritikai lehetőségeihez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 121. pp. 163-200. ISSN 0021-1486

Bodrogi, Ferenc Máté (2017) Az Aurora. Hazai almanach mint (zseb)könyvtárgy. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT (2). pp. 67-85. ISSN 0401-3174

Bodrogi, Ferenc Máté (2016) Az Aurora. Hazai almanach mint (zseb)könyvtárgy. Az újramondás lehetséges távlataihoz. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT. pp. 1-16. ISSN 0401-3174 (In Press)

Bodrogi, Ferenc Máté (2018) Műfaji alapú szövegmozgások, hagyománymintázatok az Aurora. Hazai Almanach költői zsebkönyveiben (kontinuitás és diszkontinuitás, sémák és keretek). MAGYAR KÖNYVSZEMLE. ISSN 0025-0171 (Submitted)

Bodrogi, Ferenc Máté (2018) Műfaji alapú szövegmozgások, hagyománymintázatok az Aurora. Hazai Almanach költői zsebkönyveiben (Kontinuitás és diszkontinuitás, sémák és keretek). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 300-327. ISSN 0025-0171

Bognár, Szabina and Homoki-Nagy, Mária and Nagy, Janka Teodóra (2017) A népi jogtudat Arany János műveiben. In: „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!”. Universitas ; MTA BTK; OSZK, Budapest, pp. 101-130. ISBN 978-963-9671-60-7

Bogár, Judit (2016) „Fragmenta correspond. Bucholtziana”: Ifj. Buchholtz György (1688–1737) levelezése. In: Magyarországi tudósok levelezése: Tanulmányok. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport , Budapest, pp. 29-40. ISBN 978-963-508-817-1

Bogár, Judit (2015) "Férfias" és "nőies" imádságok? Pázmány Péter és Pongrácz Eszter imakönyve. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (10). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 47-57. ISBN 978-963-308-234-8

Bogár, Judit (2016) Pázmány Péter Imádságos könyvének kiadásai és a reprezentáció. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (12). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 59-77. ISBN 978-963-508-815-7

Bogár, Judit (2016) A felvilágosodás előzményei egy evangélikus tudós tanár, ifj. Buchholtz György munkásságában. In: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750). SZTE Magyar Irodalmi Tanszék, Szeged, pp. 257-264. ISBN 9789633064771

Bogáti Fazakas, Miklós and Szatmári, Áron (2022) 119. zsoltár. VERSO: IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 5 (1). pp. 113-127. ISSN 2630-8479

Bohus, Ágnes (2008) Tankönyvhasználati tapasztalatok, igények és sajátosságok a Balassi Bálint Intézet diákjainak körében végzett felmérés alapján. THL2 (1-2). pp. 77-106. ISSN 1787-1417

Boka, László (2021) Ady nagyváradi kapcsolathálója. Jellemzők, típusok, korszakok. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 4. Reciti Kiadó; Partium Kiadó, Budapest, Nagyvárad, pp. 97-130. ISBN 9786156255280

Boka, László (2019) Az értekező Kuncz Aladár – korai monográfiái fényében. In: "A nekifeszült mentő-akarat". Országos Széchényi Könyvtár (OSZK); MMA, Budapest, pp. 29-46. ISBN 9789632006949

Boka, László (2023) Az önelemző bölcselő-filozófus, a "szellemi ellenállás" költője: Székely János. In: Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és regionális 2. Erdélyi Múzeum-Egyesület; Partium Kiadó, Kolozsvár; Nagyvárad, pp. 157-167. ISBN 978-606-739-238-8

Boka, László (2022) Az önelemző költő-filozófus. ÚJVÁRAD, 2022 (9). pp. 49-52. ISSN 2783-9567

Boka, László (2019) "Csókokban élő csóktalanok" : A mindenség-keresés és a Léda-szerelem fordulópontjai 1908–1909-ben. LÁTÓ : SZÉPIRODALMI FOLYÓIRAT, 30 (1). pp. 22-41. ISSN 1220-5982

Boka, László (2022) Diametrális ellentétek versus árnyalt "szellemi térképvázlat" : A múlt század eleji irodalmi modernség elbeszélhetőségének néhány aspektusáról. IRODALOMTÖRTÉNET : A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG ÉS AZ ELTE BTK IRODALOM ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA (4). pp. 474-486. ISSN 0324-4970

Boka, László (2021) Egy elszalasztott lehetőség? Erdély mint virtuális Közép-Európa. In: Kelet-Közép-Európa mint kulturális konstrukció. Gondolat Publishers, Budapest, pp. 84-100. ISBN 9789635561872

Boka, László (2022) Egy elszalasztott lehetőség? Erdély mint virtuális Közép-Európa. Transzszilvanizmus-formák és esélyeik a két világháború között. In: Kelet-Közép-Európa mint kulturális konstrukció. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 1-13. (Unpublished)

Boka, László (2021) A Holnap korabeli szerepéről, jelentőségéről és egyéniségeiről I. ACTA UNIVERSITATIS CHRISTIANAE PARTIENSIS. STUDIA CULTURALE, 1 (1-2). pp. 3-14. ISSN 2668-3067

Boka, László (2021) A Holnap korabeli szerepéről, jelentőségéről és egyéniségeiről II. ACTA UNIVERSITATIS CHRISTIANAE PARTIENSIS. STUDIA CULTURALE, 1 (3-4). pp. 9-25. ISSN 2668-3067

Boka, László (2022) Irodalmi arcél eszmetörténeti olvasattal. KORUNK : FÓRUM, KULTÚRA, TUDOMÁNY, 33 (5). pp. 109-118. ISSN 1222-8338

Boka, László (2022) Irodalmi lenyomatok, traumák, tanulságok (?). ÚJVÁRAD, 2022 (6). pp. 46-50. ISSN 2783-9567

Boka, László (2022) Kisemberek, életszituációk és Kolozsvár-regények megörökítője. ÚJVÁRAD. pp. 50-52. ISSN 2783-9567

Boka, László (2022) Két ismerten is "ismeretlen" nagyváradi Ady-fotó 1908-ból. In: Museum super omnia. PIM; Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, Budapest, pp. 151-162. ISBN 9786155517778

Boka, László (2022) Modernism, Poetical Revolution, Adyism. On A Holnap [The Tomorrow] and Anthologies and Their Contemporary Role. In: Regional and Universal in European Modernity. Boyan Penev Publishing House, Szófia, pp. 47-81. ISBN 9786197372557

Boka, László (2023) Múltfeltárás, autofikció és újrealista kód a kortárs magyar próza Erdély-vonulatában = Past-exploration, Autofiction and Newrealistic Codes in the Row of ’Transsylvania-novels’ of Contemporary Hungarian Prose Literature. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (2). pp. 3-36. ISSN 0865-557X

Boka, László (2020) Nyugatosok Trianonról. IRODALMI MAGAZIN, 2020 (2). pp. 43-49. ISSN 2063-8019

Boka, László (2020) Nyugatosok Trianonról. A klasszikus modernség vezető orgánumának szerzői és a békediktátum. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 2020 (9). pp. 951-960. ISSN 0447-6425

Boka, László (2018) Peremek és középpontok : Tanulmányok a 20. század első felének magyar irodalmáról. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-027-2

Boka, László (2023) Prózapoétikák, ábrázolásmódok, egyéni stílusjegyek Bálint Tibor műveiben. In: Bálint Tibor 90 - Textusok, kontextusok. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 31-42. ISBN 978-606-739-245-6

Boka, László (2021) Szabadvers és boncasztal (Markó Béla: A haza milyen?). KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 65 (11). pp. 14-20. ISSN 0023-415X

Boka, László (2022) „Szeptemberi verőfény” : Bíró-Balogh Tamás: Ha nem volnátok ti. Kosztolányi utolsó szerelmei, Jaffa Kiadó Budapest, 2019. TISZATÁJ : IRODALMI FOLYÓIRAT, 76 (1). pp. 105-114. ISSN 0133-1167 (nyomtatott); 1786-2140 (elektronikus)

Boka, László (2022) A képekben gondolkodó, szavakban élő költő. TEMPEVÖLGY : KULTÚRA, MŰVÉSZET, TUDOMÁNY (3). pp. 24-29. ISSN 1789-9265 (nyomtatott); 2061-8670 (elektronikus)

Boka, László (2022) Önfeltárulkozás, magány, szeretetéhség – és egy új életszakasz kezdete. In: Szeretném, ha szeretnének... Athenaeum Kiadó, Budapest, pp. 7-22.

Boka, László (2023) „Öntudatlanul és magától érthetően”. Bánffy Miklós erdélyisége (és magyarsága, európaisága). HELIKON (KOLOZSVÁR), 2023 (23). ISSN 1220-6288

Boka, László (2022) Örökös járás és társtalanság a sorsa. ORSZÁGÚT : MŰVÉSZET TUDOMÁNY KÖZÉLET. pp. 39-41. ISSN 2677-0148

Boka, László (2022) Összeérő kezek, választott elődök, követendő Orpheuszok : A fordító Radnóti Miklós. In: A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő. Erdélyi Múzeum-Egyesület; Partium Kiadó, Kolozsvár, Nagyvárad, pp. 183-194. ISBN 9786067392180; 9786069673263

Boka, László and Brok, Bernadett (2019) "A nekifeszült mentő-akarat" : Kuncz emlékkonferencia. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK); MMA, Budapest. ISBN 9789632006949

Bokor, Julianna (2016) A siket közösség és a magyar jelnyelv megjelenése az anyanyelvi órákon. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 45-62. ISSN 2060-0623

Boldog, Anna (2014) Identitásmegőrzés az amerikai magyar diaszpórában - egy ösztöndíjas szemével. THL2 (2). pp. 74-79. ISSN 1787-1417

Boldog-Bernád, István and Mészáros, Gábor (2019) Beöthy Zsigmond Válogatott írások (1839-1849). Kalligram, Budapest. ISBN 978-963-468-100-7

Boldog-Bernád, István and Mészáros, Gábor (2022) An Early Political Comedy : On Zsigmond Beöthy’s Követválasztás (Legate’s Election). In: Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17-19. század) : Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 245-251.

Bolgár, Dániel (2008) Gazdasági mesék a Nyugatban. HOLMI, 20 (1). pp. 128-147. ISSN 0865-2864

Bolonyai, Gábor (2012) Corvina Graeca - A görög irodalom recepciója a 15. század utolsó negyedében Mátyás környezetébe tartozó humanisták munkáin és kéziratain keresztül. Other thesis, ELTE BTK .

Bolyai, Farkas (2002) Gondolatébresztő írások Bolyai Farkastól. In: Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (25). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-49. ISBN 963-05-7909-X

Borbély, Angéla (2012) Nyelvi tudatosság és tudatosítás a hibátlan megnyilatkozásához vezető úton. Oroszok magyarul – elmélet és gyakorlati útkeresés. THL2 (1-2). pp. 61-75. ISSN 1787-1417

Borbély, Anna (2014) Kétnyelvűség : Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. Constructions and Discourses of Multilingualism in East-Central Europe, 2 . L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-723-1

Borbély, Anna (2013) Variabilitate şi schimbare lingvistică – cercetare sociolingvistică cantitativă-calitativă-longitudinală asupra bilingvismului român–maghiar la românii din Ungaria (1990–2000–2010). In: Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora: Simpozion internaţional., 2010.09.22-2010.09.24., Iasi, Románia.

Borgos, Anna (2017) A vadak királynője. Karinthyné Böhm Aranka. In: „Nem való ez, nem is álom…” Válogatás a 15 esztendős Művészet és pszichoanalízis-sorozat előadásaiból. Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 99-114.

Bori, István and Masát, Ádám (2008) Milyen a mai magyar társadalom? Gondolatok egy új tankönyv kapcsán. THL2 (1-2). pp. 119-127. ISSN 1787-1417

Borka, Ferenc (1960) Nyugat repertórium : Összeállította: Galambos Ferenc. Bp. 1959, Akadémiai Kiadó. 571 p. Irodalomtörténeti Bibliográfiák 1. Szerkeszti: Kemény G. Gábor. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 442-446.

Boros, Erika (2006) Külföldi jogászjelöltek nyelvoktatása. THL2 (1-2). pp. 153-158. ISSN 1787-1417

Boros, Oszkár (2015) Az emlékezet mint konstrukció és hagyomány. Iskolakultúra, 2015 (1). pp. 77-99. ISSN 1215-5233

Borsos, Levente (2014) Az extenzív olvasás a magyar mint idegen nyelv tanításában és tanulásában. THL2 (1). pp. 61-80. ISSN 1787-1417

Borsos, Levente (2017) Interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztése IKT eszközökkel – Egy japán–magyar projekt tanulságai. THL2 (1-2). pp. 270-288. ISSN 1787-1417

Borsos, Levente (2013) Miénk a vár! Ünnepeljünk együtt! THL2 (1-2). pp. 143-146. ISSN 1787-1417

Borsos, Levente and Kruzslicz, Tamás (2022) Nyelvtanári szerepek az online térben: a Covid19-járvány alatti távoktatás tanulságai a magyar mint idegen nyelv tanításában. In: A digitális oktatás nyelvi dimenziói : Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból (Kálmán László emlékére). Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 243-254.

Borzsák, István (2002) Nagy Sándor irodalmi képének kétarcúságához. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 106 (1-2). pp. 101-111. ISSN 0021-1486

Borzsák, István (1961) Pannonismus Slavonico-Germanicus. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 65 (1). pp. 50-51. ISSN 0021-1486

Borzsák, István (1962) Perneszith György könyvjegyzékéhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 66 (5). ISSN 0021-1486

Borzsák, István (1969) Sárvári Pál levelezéséből. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 73 (2-3). ISSN 0021-1486

Borzsák, István (1964) Zrínyi forrásaihoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 68 (2). pp. 209-215. ISSN 0021-1486

Botka, Ferenc (2008) Déry Tibor: Összegyüjtött levelek = Tibor Déry: Collected Letters. Project Report. OTKA.

Boukobza, Jean-François (2017) Béla Balázs, Béla Bartók et le théâtre Hongrois. Le cas du Prince de bois. Hungarian Studies, 31 (2). pp. 147-162. ISSN 0236-6568

Bradley, Jeremy and F. Gulyás, Nikolett (2023) Between East and West: Hungarian and the Volga-Kama Sprachbund. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (1). pp. 123-139. ISSN 0236-6568

Brandt, Györgyi (2017) A magyar nyelv és a rokon nyelvek intézményes megismertetésének programja Berlinben, a világ első hungarológiai központjában. THL2 (1-2). pp. 64-74. ISSN 1787-1417

Breuer, Dieter and Tüskés, Gábor and Lengyel, Réka (2019) Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. De Gruyter, Berlin, Boston. ISBN 978-3-11-063764-9

Bucsics, Katalin (2015) About the aspects and roles of phrasemes in Kosztolányi’s Skylark (1924). Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 179-191. ISSN 0236-6568

Bucsics, Katalin (2019) Kosztolányi Dezső: Mindent bevallhatok: Kötetben meg nem jelent írások és más újdonságok. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 29 (4). pp. 127-130. ISSN 0865-6886

Bucsics, Katalin (2018) Kosztolányi Dezső: Publicisztikai írások 1907-1908. Kritikai kiadás. Kalligram. (Unpublished)

Bucsics, Katalin (2020) "elhamarkodva kilobbant" (Katona József: Bánk bán: Eredeti szöveg és mai magyar prózai fordítás. Párhuzamos kiadás). MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 43 (3). pp. 70-73. ISSN 0138-922X

Buda, Attila (2015) Ambrus Zoltán háborús jegyzetei a Nyugat-ban (1915–1917). In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 268-287. ISBN ISBN 978-963-508-814-0

Buda, Attila (2023) "Lennék valakié". Az Ady-kultusz és kisajátítási kísérletei 1906–2018. Szerkesztette Kappanyos András, munkatárs Major Ágnes. Reciti konferenciakötetek (ReKonf) 11. Budapest: Reciti Kiadó, 2021, 331 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : AZ ELKH BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 127 (5). pp. 655-660. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Buda, Attila (2018) „Volt a hazának egy-két énekem” – Arany 200, szerk. Boka László, Rózsafalvi Zsuzsanna, Budapest, OSZK, 2018, (Bibliotheca Scientiae et Artis). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 370-373. ISSN 0025-0171

Buda, Attila (2023) „legárvább három éveim neveltje” : A „Fiamhoz” című vers kéziratai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (1). pp. 82-109. ISSN 0021-1486

Buda, Attila and Borbás, Andrea (2020) A Nyugat Kiadó egyik sorozatáról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (4). pp. 331-349. ISSN 0025-0171

Buda, Villő Katalin (2023) Képzelet és valóság határán : (Névtani adalékok Szabó Magda Tündér Lala című meseregényéhez). FILOLÓGIA.HU, 14 (1–4). pp. 102-113. ISSN 2062-7858

Buday, Bálint Soma (2019) "Vajmi keveset/tudtam meg a *-ról, -ről: A vershez fűzött szerzői lábjegyzet az 1970-es, '80-as és '90-es évek magyar lírájában. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 45 (2). pp. 168-180. ISSN 0133-2368

Bába, Barbara (2021) A jelenkori nyelvjárási adatok történeti dialektológiai forrásértéke = The source value of contemporary dialects in historical dialectology. MAGYAR NYELV, 117 (1). pp. 23-37. ISSN 0025-0228

Bácskai, Mihály (2010) Farkas Mária: « LA CULTURE HONGROISE REFLÉTÉE PAR UNE REVUE OUVERTE À L’OCCIDENT LA NOUVELLE REVUE DE HONGRIE (1932−1944) » A Nouvelle Revue de Hongrie (1932−1944) folyóirat mint magyar kultúraközvetítő Nyugaton című tanulmánykötetéről Université de Strasbourg, 2009, 123 oldal. THL2 (1-2). pp. 200-202. ISSN 1787-1417

Bácskai-Atkári, Júlia (2013) Reanalysis in Hungarian Comparative Subclauses. In: Approaches to Hungarian 13: Papers from the 2011 Lund Conference. Benjamins, Amsterdam, pp. 1-23. ISBN 9781299865259

Bácskai-Atkári, Júlia and Dékány, Éva (2014) From non-finite to finite subordination. The history of embedded clauses. In: The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics 11 . Oxford University Press, Oxford, pp. 148-223. ISBN 978-0-19-870985-5

Bácskai-Atkári, Júlia and Dékány, Éva (2015) A vonatkozó névmások története az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmonyok, 27. pp. 47-69. ISSN 0569-1338

Bán, Imre (1961) Merényi Oszkár „Berzsenyi Dániel élete és müvei" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 311-315.

Bán, Imre (1964) Régi Magyar Költők Tára. XVII. század 2. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 386-391.

Bán, Imre (1961) Régi Magyar Költők Tára. XVII. század, 3. köt. Szerelmi és lakodalmi versek. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 361-369.

Bán, Imre (1961) Régi magyar drámai emlékek I-II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 361-369.

Bándi, András and Szabó, András Péter (2017) Hajdú István törcsvári porkoláb kéziratos kötete : Két ismeretlen magyar vers Báthori Gábor fejedelem korából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 129-155. ISSN 0025-0171

Bándli, Judit (2011) „Igen, De…” A látszólagos egyetértés jelenségének vizsgálata. THL2 (1-2). pp. 29-37. ISSN 1787-1417

Bándli, Judit (2015) (Túl) Direkt stratégiák a célnyelvi kommunikációban. THL2 (1-2). pp. 5-14. ISSN 1787-1417

Bándli, Judit (2017) A műhely, ahol a magyar mint idegen nyelv szakmává vált. THL2 (1-2). pp. 13-28. ISSN 1787-1417

Bándli, Judit (2014) A pragmatikai kompetencia fogalma a nyelvoktatásban. THL2 (1). pp. 34-43. ISSN 1787-1417

Bánhegyi, Mátyás and Nagy, Judit (2014) Magyar kulturális olvasókönyv közvetítőnyelven, összehasonlító megközelítésben. THL2 (1). pp. 148-165. ISSN 1787-1417

Bánhegyi, Zsolt (1994) Transylvania in The New Hungarian Quarterly and The Hungarian Quarterly, 1960-1993 : A Bibliography. HUNGARIAN QUARTERLY, 35 (133). pp. 95-99. ISSN 1217-2545

Bánréti, Zoltán (2021) Kiefer Ferenc (1931-2020). MAGYAR NYELV, 117 (1). pp. 109-112. ISSN 0025-0228

Bánréti, Zoltán (2023) A beszélő nézőpontjai és kötőszavai : A többszörös kötőszók. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 119. pp. 275-303. ISSN 0029-6791

Bányai, Éva (2016) Fordulat-próza. Átmenetnarratívák a kortárs magyar irodalomban. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-037-7

Bányai, Éva (2022) The representation of the 1989 regime change in contemporary Hungarian prose texts. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 93-102. ISSN 0236-6568

Bányai, Éva and Görözdi, Judit and Vincze, Ferenc (2022) Hungarian Literary Culture(s) in Transcultural Perspective (Foreword). HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0236-6568

Bárczi, Géza (1954) A magyar nyelvjáráskutatás időszerű feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (1-2). pp. 59-115.

Bárczi, Ildikó and Enyedi, Krisztina and Gergely, Judit and Kertész, Balázs and Krupp, József and Rajhona, Flóra and Szucsiné Laczkó, Eszter (2007) Későközépkori prédikációirodalmunk latin nyelvű forrásai = Latin sermons of medieval ages. Project Report. OTKA.

Bárczi, Zsófia (2020) Attempts at creating a new concept of literature (The Hungarian literature in Slovakia between the two world wars). HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 7-14. ISSN 0236-6568

Bárczi, Zsófia (2015) Néhány szó a tudományos tudásátadás helyzetéről a szlovákiai magyar irodalomoktatásban. ISKOLAKULTÚRA, 25 (7-8). pp. 55-61. ISSN 1215-5233

Bárdli, Judit (2005) Szili Katalin: Teté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. THL2 (1). pp. 133-134. ISSN 1787-1417

Bárdos, Dóra (2017) Petelei István novellái és a kánonképzés = Canonization and Books – Istvan Petelei’s Short Stories in the 20th Century. GRADUS, 4 (2). pp. 55-83. ISSN 2064-8014

Bárdos, Dóra (2015) Szobák, tárgyak, bútorok - Metaforikusság Petelei István elbeszéléseiben = Key Symbols and Metaphors of István Petelei’s Sixth Book. GRADUS, 2 (1). pp. 1-13. ISSN 2064-8014

Bárdos, Dóra (2016) Változatok egy témára — Megjegyzések Petelei István első és utolsó kötetéhez = Variations on a theme – reflections on Petelei Istvan’s first and last books. GRADUS, 3 (1). pp. 64-68. ISSN 2064-8014

Bárdos, Dóra (2014) A víz mint a halál szimbóluma Petelei István novellisztikájában. GRADUS, 1 (1). pp. 56-66. ISSN 2064-8014

Bárdos, Jenő (2006) Módszertan vagy nyelvpedagógia? THL2 (1-2). pp. 5-14. ISSN 1787-1417

Bárdos, József (2015) Világ és más(ik) világok tündérmesékben = Worlds and Other Worlds in Fairy Tales. GRADUS, 2 (1). pp. 14-20. ISSN 2064-8014

Bárdosi, Vilmos (2015) Egy készülő magyar frazeológiai etimológiai szótár elé. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 1-17. ISSN 0025-0236

Bárdosi, Vilmos (2022) Spoiler – spoilerez. Egy furcsa ige a franciában és a magyarban. MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 210-212. ISSN 0025-0228

Bárkányi, Zsuzsanna and Kiss, Zoltán G. (2021) The perception of voicing contrast in assimilation contexts in minimal pairs: evidence from Hungarian. Acta Linguistica Academica, 68 (1-2). pp. 207-229. ISSN 2559-8201

Bárkányi, Zsuzsanna and Mády, Katalin (2012) The perception of voicing in fricatives. In: 9th Old World Phonology Conference, 2012.01.18, Berlin, Germany.

Bárányné Komári, Erzsébet and Bárány, Adalbert (2020) Лінгвоукраїністика в науковому доробку угорських мовознавців (на матеріалі праць Шандора (Олександра) Бонкала = Ukrainian Language Studies In The Scientific Heritage Of Hungarian Linguists (Based On The Works By Sandor Bonkalo). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство), 2020 (Вип. 3). pp. 13-22. ISSN 2521-1293

Bárányné Komári, Erzsébet and Csernicskó, István (2009) Дослідження українсько-угорських міжмовних контактів у Закарпатському угорському інституті ім. Ференці Ракоці ІI. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, 8 (1). pp. 91-112.

Bárányné Komári, Erzsébet and Gazdag, Vilmos and Libák, Natália (2020) A száz éve született Baleczky Emil pályaképe. EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA, 2020 (6). pp. 65-71.

Báthory, Orsolya (2016) Armamentarium Parochorum - Egy 17. századi Kalauz-kivonat. In: Útmutató: Tanulmányok Pázmány Péter Kalauzáról. Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok , 1 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 187-196. ISBN 978-963-308-287-4

Báthory, Orsolya (2019) Pázmány Péternek szóló latin nyelvű ajánlások. In: Személyek, intézmények szerepe a hívek lelkiségének alakításában. Pázmány Irodalmi Műhely-Lelkiségtörténeti tanulmányok (24). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 27-46. ISBN 978-963-508-927-7

Bátori, Anna (2014) Kompilációs olvasás. In: Textológia – filológia – értelmezés. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) (55). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 268-286. ISBN 9789633184684

Bátori, Anna (2014) Észrevétel a’ Hitelre mellyet irt Gróf Széchényi Istvány. In: Jólét és erény. Hagyományfrissítés (2). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 165-194. ISBN 978 615 5478 00 0

Bátori, Anna (2015) A tudás hálózatai. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon. Convivia Neolatina Hungarica (1.). MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 259-266. ISBN 9786155478154

Bátori, Anna (2016) A tudás hálózatai: Wallaszky Pál historia litterariája és a 18. századi tudástranszfer. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 2016 (3). pp. 35-63. ISSN 0865-6886

Békés, Enikő (2014) Asztrológia, orvoslás és fiziognómia Galeotto Marzio műveiben. Humanizmus és reformáció, 1 (35). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-919-4

Békés, Enikő (2021) Janus Pannonius. In: Démystifier l'Europe Centrale. Boheme, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siecle. Passés Composés/Humensis, Paris, pp. 531-532. ISBN 9782379330179; 9782379330155

Békés, Enikő (2022) Janus Pannonius portréja. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. ISSN 0021-1486

Békési, Imre (2014) A csakhogy kötőszó ürügyén. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 394-405. ISSN 0025-0228

Béres, Norbert (2023) A Csigolya fiú esete Pató Sárival (Petőfi Sándor: A fakó leány és a pej legény). STUDIA LITTERARIA : IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 62 (3–4). pp. 63-75. ISSN 0562-2867 (nyomtatott); 2063–1049 (elektronikus)

Béres, Norbert (2021) „Kilétemet fel nem fedhetem”: Szacsvay Imre: Álarcz és nefelejts. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 32 (3). pp. 32-57. ISSN 0865-6886

Béres, Norbert (2018) Kultivált recepció (Mészáros, Kazinczy, Báróczi). Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társagág Évkönyve, 28. pp. 19-27. ISSN 0237-6237

Béres, Norbert (2023) Nőreprezentációk Madách Imre elbeszéléseiben. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 74 (9). pp. 68-87. ISSN 0401-3174

Béres, Norbert (2018) Verseghy Ferenc szépprózai művei. Csokonai Könyvtár Források, 20 . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978-963-318-722-7

Béres, Norbert (2019) A „gótikus irodalom” korai magyar fogadtatása (1796–1823). IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 30 (3). pp. 4-18. ISSN 0865-6886 (nyomtatott); 2063-0719 (elektronikus)

Béres, Norbert (2022) A hatalom és az identitás torz alakzatai: Szabó Róbert Csaba: Alakváltók. Studia Litteraria, 61 (3–4). pp. 163-174. ISSN 0562-2867

Bíró, Csilla (2014) „Menjünk fel az Úr hegyére!” Eltávolodás és felemelkedés Eötvös József A karthausi című regényében. In: Tér(v)iszonyok, tér-kép(zet)ek. Az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka, 2014. január 24., Budapest.

Bíró, Ferenc (2007) Bessenyei György összes művei (kritikai kiadás), 11. kötet = The complete works of Bessenyei György. Project Report. OTKA.

Bíró, Ferenc (2020) Növénynevek helynevekben a Körösök összefolyásának mentén. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 46. pp. 13-29. ISSN 2631-0198

Bíró-Balogh, Tamás (2023) Kiegészítés egy Csáth-cikkhez. Ismeretlen sorok a fiatal Lukács Györgyről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (139). pp. 281-284. ISSN 0025-0171

Bódai, Dalma (2020) Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése, sajtó alá rendezte Viskolcz Noémi, Zvara Edina, Király Péter és Kiss Erika közreműködésével, Budapest, MTAK, Kossuth, 2018 (Esterhazyana). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 88-91. ISSN 0025-0171

Bódi, Emese (2016) Klasszikus idézetek Bornemissza Péter műveiben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 78-90. ISBN 9786158045902

Bódi, Katalin (2015) Et in Arcadia ego és felboncollak. A vörös postakocsi: online művészeti, tudományos, közéleti folyóirat. ISSN 1789-4697

Bódi, Katalin (2016) Kazinczy Ferenc „görög értelemben” vett epigrammái a neoklasszicista művészet kontextusában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. pp. 1-17. ISSN 0021-1486 (In Press)

Bódi, Katalin (2015) Kazinczy a múzeumban - Kazinczy Ferenc képzőművészeti tárgyú cikkeinek értelmezési esélyeiről. Irodalomtörténet. ISSN 0324-4970 (Submitted)

Bódi, Katalin (2021) Látásgyakorlatok: Kontextusok Kazinczy Ferenc képzőművészeti tárgyú írásaihoz. Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek (184). reciti, Budapest. ISBN 978 615 6255 12 9

Bódi, Katalin (2015) Portré – profil – avatar: az arckép funkciói a 18. századi kultúrában Kazinczy Ferenc példáján. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66 (10). pp. 53-57. ISSN 0401-3174

Bódyné Márkus, Rozália (2010) A magyar irodalom fogadtatása pozsonyi és pest-budai német nyelvű újságok melléklapjaiban 1810 és 1848 között = The reception of Hungarian literature in the supplements of Pressburg And Pest-Buda german language newspapers between 1810 and 1848. Project Report. OTKA.

Bóka, László (1956) Beszámoló a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály munkásságáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 245-267.

Bóka, László (1959) A két világháború közötti magyar líra néhány problémája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 145-201.

Bóka, László (1952) A lírikus Arany : Előadás u Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952. január 21-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 95-177.

Bóna, Judit (2015) 6–13 éves iskolások megakadásai különböző beszédtípusokban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2015 (2). ISSN 2060-0623

Bóna, Judit (2015) Különböző beszédtípusok temporális sajátosságai az életkor és a nem függvényében. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 201-213. ISSN 0025-0236

Bóna, Judit (2014) Temporal characteristics of speech: The effect of age and speech style. Journal of the Acoustical Society of America, 136 (2). EL116-EL121. ISSN 0001-4966

Bóna, Judit (2015) A lexikális hozzáférés nehézsége a spontán beszédben fiatal és idős korban. In: Nyelv - rendszer, használat, alkalmazás. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 5 (168). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 109-124. ISBN 978-963-409-002-1

Bóna, Judit (2017) A szupraszegmentális hangszerkezet szerepe az akcentus megítélésében. THL2 (1-2). pp. 217-225. ISSN 1787-1417

Bóna, Judit and Auszmann, Anita (2014) Voice onset time in language acquisition: Data from Hungarian. In: 10th International Seminar on Speech Production, 5–8. May 2014, Köln, Németország.

Bóna, Judit and Vakula, Tímea (2013) Temporális sajátosságok 90 évesek spontán beszédében. Alkalmazott Nyelvtudomány, 13 (1-2). pp. 1-15. ISSN 1587-1061

Bóta, László (1956) Horváth János : »Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái« című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 305-319.

Bölcskei, Andrea and Németh, Miklós and Pelczéder, Katalin and Rácz, Anita and Sinkovics, Balázs and Terbe, Erika and Tóth, Valéria (2022) A nyelvtörténet digitális tanításának lehetőségei. In: A digitális oktatás nyelvi dimenziói : Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból (Kálmán László emlékére). Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 177-194.

Büky, László (2023) Az ábrázolt tárgyiasságok pointillizmusa – Krúdy Gyula: Női arckép a kisvárosban. MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 318-330. ISSN 0025-0228

Büky, László (2017) Beke József: Arany-szótár. Arany János költői nyelvének szókészlete I. A–Gy, 869 lap; II. H–M, 964 lap; III. 1177 lap. (Szerkesztette: Balázs Géza.) Anyanyelvápolók Szövetsége – Inter, Budapest, 2017. MAGYAR NYELVŐR, 141 (2). pp. 251-258. ISSN 0025-0236

Büky, László (2022) Egy Karinthy-karcolat tartalomszerkesztési eljárása ‒ Nepenthes. MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 203-209. ISSN 0025-0228

Büky, László (2017) Egy Weöres Sándor-vers szövegfölépítéséről – Gravitáció. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 397-403. ISSN 0025-0236

Büky, László (2014) Folyóóra és foliot. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 449-451. ISSN 0025-0228

Büky, László (2015) Kaputziner Fa piklivel. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 221-223. ISSN 0025-0228

Büky, László (2016) Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 257-260. ISSN 0025-0236

Büky, László (2015) Petinét. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 219-222. ISSN 0025-0228

Büky, László (2016) Szilos. MAGYAR NYELV, 112 (2). p. 215. ISSN 0025-0228

Büky, László (2015) "Tenger felhő csillag szántás" A tekhné egy Weöres Sándor-versben. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 68-74. ISSN 0025-0228

Büky, László (2018) Varancsica. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 463-467. ISSN 0025-0228

Büky, László (2021) Vexir és bösztör. MAGYAR NYELV, 117 (2). pp. 193-197. ISSN 0025-0228

Büky, László (2017) Weöres Sándor nyelvköltéséről odda és jaman között. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 179-192. ISSN 0025-0228

C

C. Tóth, Norbert (2016) Garázda Péter – Egy javadalomhalmozó egyházi mint politikai áldozat? MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 1-13. ISSN 0025-0171

C. Vladár, Zsuzsa and Markó, Alexandra (2021) A szegmentumok bemutatása a régi magyar grammatikában 2. rész = Presentation of segments in old Hungarian grammars. MAGYAR NYELV, 117 (2). pp. 174-183. ISSN 0025-0228

Caupenne, Marie-Julie (2021) La traduction chez Dezső Kosztolányi et Jorge Luis Borges: une pensée du décentrement. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 35 (2). pp. 152-169. ISSN 0236-6568

Constantinovits, Milán and Istók, Béla and Ludányi, Zsófia and Schirm, Anita (2022) Digitális tartalmak az anyanyelvi nevelésben. In: A digitális oktatás nyelvi dimenziói : Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból (Kálmán László emlékére). Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 105-135.

Constantinovitsné Vladár, Zsuzsanna and Markó, Alexandra (2021) A szegmentumok bemutatása a régi magyar grammatikákban. 1. rész. MAGYAR NYELV, 117 (1). pp. 38-51. ISSN 0025-0228

Cottier-Fábián, Elisabeth (2020) Résonances littéraires franco-hongroises, 1920–1980. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (2). pp. 295-300. ISSN 0236-6568

Cs. Jónás, Erzsébet (2019) Versvarázslat = Poetic Charm. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (3). pp. 54-57. ISSN 2060-0623

Cs. Nagy, Lajos (2015) Hangtani és alaktani vizsgálatok Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza alapján. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 224-234. ISSN 0025-0228

Cs. Nagy, Lajos (2015) Hangtani és alaktani vizsgálatok Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza alapján. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 80-88. ISSN 0025-0228

Cs. Nagy, Lajos and Nagyné Császi, Ildikó (2009) Medvesalja nyelvjárási atlasza = DIALECT ATLAS OF MEDVESALJA. Project Report. OTKA.

Csanaky, Bettina (2014) HUNGARY INSIDE AND OUT: PUZZLES AND RIDDLES SPRINKLED WITH CURIOSITIES. THL2 (1). pp. 169-170. ISSN 1787-1417

Csapó, Tamás Gábor and Xu, Kele and Deme, Andrea and Gráczi, Tekla Etelka and Markó, Alexandra (2021) Transducer Misalignment in Ultrasound Tongue Imaging. Proceedings of the 12th International Seminar on Speech Production. pp. 166-169.

Csatár, Péter and Farkas, Orsolya and Pethő, Gergely (2007) Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok = Semantic intuitions as linguistic facts. Project Report. OTKA.

Csató, Anita (2020) Hol maradnak a női hősök a középiskolai olvasmányokból? : Az emancipáció arcai Szabó T. Anna Senki madara c. művében. In: Emancipáció – Tegnap és ma. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 267-273. ISBN 978-963-496-165-9

Csehy, Zoltán (2020) Arc­ta­lan­ság, arc­adás, arc­ron­gá­lás Ön­lát­ta­tá­si stra­té­gi­ák és disz­kur­zus­re­to­ri­kák ki­sebb­sé­gi kon­tex­tus­ban. reciti, Budapest. ISBN 978 615 6255 07 5

Csehy, Zoltán (2022) Hungarian queer: The chances of a paradigm in writing Hungarian literary history. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 103-112. ISSN 0236-6568

Csehy, Zoltán (2021) „Róka maga farkát szokta csak dicsérni”. Beniczky Péter a magyar és a szlovák irodalomban. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 313-336.

Csekéné Jónás, Erzsébet (2018) ЖУЖА РАБ – ’ВЕНГЕРСКИЙ ГОЛОС’ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА. (20 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, В 1998 УМEРЛА ПОЭТЕССА И ПЕРЕВОДЧИК). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 47-55. ISSN 1216-0016

Csepregi, Márta (2010) A tárgyas ragozás kialakulásának történetéhez. In: „Végetlen a tér, mely munkára hív”. A Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai (2). Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet, Veszprém, pp. 50-58. ISBN 9789639696976

Csepregi, Zoltán (2007) A reformáció mint nyelvi esemény a Mohács előtti Magyarországon. In: Mindennapi választások: Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 391-406. ISBN 978 963 962 712 3

Csepregi, Zoltán (2013) A reformáció nyelve. Humanizmus és Reformáció (34). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-729-9

Cser, András and Oszkó, Beatrix and Várnai, Zsuzsa (2024) A chapter from the history of labial harmony in Hungarian: A curious case of alternation and variability. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 71 (1-2). pp. 190-201. ISSN 2559-8201

Cser, Erika (2023) Kisfaludy Atala szülőházának kérdéséhez. SOMOGY : A BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 51 (1). pp. 96-105. ISSN 0133-0144

Csernicskó, István (2005) Соціолінгвістичний аспект вивчення українсько-угорських міжмовних контактів і освіта. In: Nyelv és oktatás a 21. század elején. PoliPrint, Ungvár, pp. 153-165. ISBN 966-7966-27-5

Csernicskó, István (2009) Ahol a kéttannyelvű oktatás visszalépés: Ukrajna. In: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada. Mednarodna knjižna zbirka Zora (68). Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Maribor, pp. 295-303. ISBN 978-961-6656-42-9

Csernicskó, István (1997) Amit a kárpátaljai magyar kétnyelvűségről tudunk. In: Szavak - nevek - szótárak. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 88-93. ISBN 963-9074-06-3

Csernicskó, István (2011) Az ukrajnai oktatáspolitika a nyelvi asszimiláció szolgálatában. In: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Gramma Nyelvi Iroda; Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely; Kolozsvár, pp. 259-269. ISBN 978-80-969556-4-0

Csernicskó, István (2006) Az ukrán–orosz nyelvi háború és a kárpátaljai magyarság. KISEBBSÉGKUTATÁS, 4. pp. 764-769. ISSN 1215-2684

Csernicskó, István (2004) Egy megoldatlan probléma: az államnyelv oktatása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. In: Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben. PoliPrint, Ungvár, pp. 113-123. ISBN 966-7966-22-4

Csernicskó, István (2006) Határon túli magyar élőnyelvi kutatások, támogatáspolitika és magyar–magyar tudományos együttműködés. In: Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, pp. 123-132.

Csernicskó, István (2000) Jogok és jogtalanságok. A kisebbségek anyanyelvi oktatásához való jog a nemzetközi és az ukrajnai kisebbségvédelmi dokumentumokban. UNGBEREG, 2. pp. 114-118. ISSN 1419-3086

Csernicskó, István (2005) Kárpátaljai magyar beszélt nyelvi vizsgálatok: előzetes a Kárpátaljai Magyar Hanganyagtár adatbázisából. In: Kárpátalja. MTA ENKI-II. Rákóczi Ferenc Magyar Foiskola, Beregszász; Budapest, pp. 101-114. ISBN 963-508-474-9

Csernicskó, István (2022) Linguistic (Human) Rights and their Violations in Transcarpathia (1944–2022). In: Struggle for Survival: The Transcarpathian Hungarians (1944–2022). Méry Ratio Kiadó, Budapest, pp. 179-220. ISBN 9788090735590

Csernicskó, István (2008) Lőrincze Lajos emlékezete Kárpátalján. MAGYAR NYELV, CIV. pp. 353-354. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István (2008) Nyelv és azonosságtudat összefüggései a kárpátaljai magyar közösségben. In: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, pp. 153-170. ISBN 978 963 508 565 1

Csernicskó, István (2017) Nyelv, nyelvtudás és nyelvhasználat Kárpátalján a Tandem 2016 kutatás adatai alapján. KISEBBSÉGI SZEMLE : A NEMZETPOLITIKAI KUTATÓINTÉZET FOLYÓIRATA, II (2). pp. 41-63. ISSN 2498-8049

Csernicskó, István (2009) Nyelv, oktatás és azonosságtudat összefüggései Ukrajnában. In: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. PoliPrint Kft., Ungvár, pp. 26-33. ISBN 978-966-7966-81-2

Csernicskó, István (2023) Nyelvpolitikai rezsimek a Kárpát-medencében 1920–2022 (a magyar nyelv státusának változásai tükrében). In: A magyar kisebbségek 100 éve: a Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának 2022. szeptember 22-23-ai konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. Komp-Press, Kolozsvár, pp. 57-67. ISBN 9786067730357

Csernicskó, István (1999) Nyelvtervezés Kárpátalján. Egy láthatatlanná tett kisebbség. BESZÉLŐ, IV (12). pp. 69-84. ISSN 0865-4093

Csernicskó, István (2009) „Szépen, igeragozás szerint beszélnek”. In: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (101). MTA Nyelvtudományi Intézet; Gramma Nyelvi Iroda; Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Budapest; Dunaszerdahely; Nyitra, pp. 405-414. ISBN 978-963-9074-51-4

Csernicskó, István (2004) Valóban különleges-e a (fiatal) nagydobronyiak nyelvjárása? In: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (32). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 126-129. ISBN 963-7094-00-8

Csernicskó, István (1999) Vizsgálat a kárpátaljai magyarság nyelvhasználatáról. HATODIK SÍP, XI (1-4). pp. 78-81. ISSN 0865-1590

Csernicskó, István (2000) A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződéséről egy szociolingvisztikai vizsgálat adatai alapján. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, 1. pp. 23-37.

Csernicskó, István (1995) A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993). In: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 129-145. ISBN 963-8461-94-2

Csernicskó, István (2007) A készülő kárpátaljai magyar hanganyagtár egy lehetséges alkalmazása: írott és beszélt nyelvi kutatásokból származó eredmények összevetése. In: Nyelv, területiség, társadalom. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai (228). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 25-32. ISBN 978-963-7530-87-6

Csernicskó, István (1998) A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (I). Osiris Kiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest. ISBN 963 379 464 1

Csernicskó, István (1998) A magyar nyelv helyzete Ukrajnában. In: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, 1997.10.09-1997.10.11, Ada.

Csernicskó, István (2004) A magyar nyelv kárpátaljai helyzetéről. MAGYAR TUDOMÁNY, 2004 (4). pp. 473-480. ISSN 0025-0325

Csernicskó, István (2002) A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában. In: Magyarok és nyelvtörvények. A Magyarságtudomány könyvtára 26. Teleki László Alapítvány, Budapest, pp. 11-23. ISBN 963-86291-3-4

Csernicskó, István (2015) A (nyelvi) béke esélyei Ukrajnában (2015. június). MAGYAR TUDOMÁNY, 2015 (10). pp. 1253-1260. ISSN 0025-0325

Csernicskó, István (2015) The problems of teaching Ukrainian as a State Language in Transcarpathia. In: MODERN TRENDS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 45-52. ISBN 9789662303179

Csernicskó, István (1998) A számok tükrében. In: Útközben. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, pp. 5-12.

Csernicskó, István (2002) A -t végű igék kijelentő módja mint egyetemes változó? MAGYAR NYELV, XCVIII (3). pp. 313-320. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István (2016) A változás megragadása a nyelvi tájképben: Kárpátalja példája. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 50-62. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2003) Дослідження угорсько-українських міжмовних контактів методами соціальної лінгвистики. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, III. pp. 13-17.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2011) Угорсько-українські міжмовні контакти в антропонімії. VISNYK PRYKARPATSKOHO UNIVERSYTETU - FILOLOHIYA / NEWSLETTER PRECARPATHIAN UNIVERSITY - PHILOLOGY, 29-31. pp. 237-241.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2003) Die Möglichkeiten des Gebrauchs der ungarischen Sprache in der Karpatoukraine de jure und de facto. In: Die Sprache und die Kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Begegnungen (21). Europa Institut, Budapest, pp. 101-117. ISBN 963-210-638-5

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2004) ... itt mennyit ér a szó? PoliPrint, Ungvár. ISBN 966 7966 26 7

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2007) A kárpátaljai magyar nyelvjárások és az iskola: elméleti és módszertani kérdések. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, 1. pp. 44-62.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (1996) A magyar nyelv változatai és stílusrétegei a kárpátaljai magyar nyelvtankönyvekben. In: Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 29-38. ISBN 963-85622-0-X

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (1998) A megszólítás változatai az Ungvári Állami Egyetem magyar szakos hallgatóinak körében. In: Nyelvi változó - nyelvi változás. JGYTF Kiadó, Szeged, pp. 171-178. ISBN 963 7171 97 5

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2011) A nyelvjárások és az iskola. In: A csitári hegyek alatt. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, pp. 23-29. ISBN 978-80-8094-852-8

Csernicskó, István and Bárány, Erzsébet (2009) Дослідження українсько-угорських міжмовних контактів у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, 1. pp. 91-112.

Csernicskó, István and Fenyvesi, Anna (2012) Sociolinguistic and Contact-induced Variation in Hungarian Language Use in Subcarpathia, Ukraine. HUNGARIAN CULTURAL STUDIES, 5. p. 33. ISSN 2471-965X

Csernicskó, István and Fenyvesi, Anna (2012) Sociolinguistic and contact-induced variation in Hungarian language use in Subcarpathia, Ukraine. AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION E-JOURNAL, 5 (33). pp. 1-30. ISSN 1936-8879

Csernicskó, István and Ferenc, Viktória (2009) Az ukrajnai oktatáspolitika és a kárpátaljai magyar felsőoktatás. In: Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; Kriterion, Kolozsvár, pp. 25-40. ISBN 978 973 26 0974 3

Csernicskó, István and Kiss, Jenő and Szabómihály, Gizella and Papp, György and Péntek, János (2005) A szomszédos országok magyarnyelvi kutatóállomásairól. MAGYAR NYELV, CI (1). pp. 105-113. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István and Márku, Anita (2001) Hatékonyság a nyelvhelyességi kérdések oktatásában. In: 11. Élőnyelvi Konferencia, 2000.09.20-2000.09.22, Újvidék.

Csernicskó, István and Márku, Anita (2001) Valóban különleges-e a nagydobronyiak nyelvjárása? UNGBEREG, 3. pp. 109-121. ISSN 1419-3086

Csernicskó, István and Orosz, Ildikó (1999) The Hungarians in Transcarpathia. Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 860 130 2

Csernicskó, István and Orosz, Ildikó (2000) A magyar nyelv (és a nyelvet éltető közösség) jelenéért és jövőjéért folytatott tevékenység Kárpátalján. In: Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM), Budapest, pp. 43-60. ISBN 963-00-2742-9

Csernicskó, István and Péntek, János (2011) A határon túli magyar nyelvváltozatok a többségi nyelvpolitikák rendszerében: Románia és Ukrajna példája. In: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Gramma Nyelvi Iroda; Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely; Kolozsvár, pp. 195-218. ISBN 978-80-969556-4-0

Csernicskó, István and Szabómihály, Gizella (2010) Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól. In: Határon túli magyarság a 21. században. Köztársasági Elnöki Hivatal, Budapest, pp. 167-198. ISBN 978-963-06-8928-1

Csernicskó, István and Szabómihály, Gizella (2023) Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól. In: A magyar terminológiastratégia kialakítása : Zöld könyv. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 199-235. ISBN 9789639074958

Csernicskó, István and Tóth, Enikő (2014) Вивчення української мови як іноземної в Угорщині (на Закарпатті) у перший половині ХХ ст. TEORIA I PRAKTYKA VYKLADANNA UKRAINSKOI MOVY IAK INOZEMNOI / THEORY AND PRACTICE OF TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE, 2014 (9). pp. 261-267. ISSN 2078-5119

Csernák-Szuhánszky, Debóra and Haader, Lea and Kocsis, Réka and Korompay, Klára and Madas, Edit and Mohay, Zsuzsanna and Szentgyörgyi, Rudolf and Tóth, Zsuzsanna and Zelliger, Erzsébet (2014) Az Apor-kódex (Bevezetés). In: Az Apor-kódex, 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint a kódex digitalizált változata DVD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (33). Országos Széchényi Könyvtár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 7-102. ISBN 978-963-200-633-8

Csire, Márta and Johanna, Laakso (2014) Származásnyelv mint célnyelv: A bécsi hungarológia-oktatás tapasztalatai. THL2 (2). pp. 18-26. ISSN 1787-1417

Csire, Márta and Seidler, Andrea (2008) Hungarológia Ausztriában: oktatás és kutatás a bécsi egyetemen. THL2 (1-2). pp. 29-36. ISSN 1787-1417

Csirmaz, Anikó (2015) Re Hungarian again. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 62. pp. 263-295. ISSN 1216-8076

Csiszárik, Katalani and Domonkosi, Ágnes (2018) A gyógyító-beteg viszonylat megszólítási változatai egy mozgásszervi rehabilitációs osztály gyakorlatközösségében. ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XLIV. SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA. ISSN 1785-6906 (In Press)

Csizmadia Petres, Gabriella (2020) Transcultural phenomena in contemporary Slovakian Hungarian prose. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 32-46. ISSN 0236-6568

Csizér, Kata (2018) Some components of second language learning experiences: An interview study with English teachers in Hungary. In: UPRT 2017: Empirical studies in English applied linguistics, 2017.06.23, Pécs.

Csonka, Csilla (2005) Módszertani gondolatok a magyar ábécé tanításáról. THL2 (1). pp. 104-112. ISSN 1787-1417

Csonki, Árpád (2014) "Arad munkás 's jó szívű Lantosa". In: Textológia – filológia – értelmezés. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) (55). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 323-350. ISBN 9789633184684

Csonki, Árpád (2019) Az ismeretlen klasszikus: Berzsenyi-tanulmányok. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 31 (4). pp. 110-115. ISSN 0865-6886

Csonki, Árpád (2015) Kánya Emília családi körének nőképe az írónő-vita idején. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, 19 (1). pp. 69-91. ISSN 1219-5448

Csonki, Árpád (2016) Pálóczi Horváth Ádám verses kiadványai (1787–1796), kiad. Tóth Barna, a latin szövegeket ford. Lengyel Réka. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 28 (4). pp. 72-76. ISSN 0865-6886

Csonki, Árpád (2018) „még álla erősen”. A Zalán futása vesztesei és győztesei. In: Kősziklára építve. Built Upon His Rock. ELTE Papers in English Studies . ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 45-53. ISBN 978-963-284-944-7

Csonki, Árpád (2016) "Árpádiást írni egész életében elég egy Kőltőnek" : Epikus témák és epikus tradíciók az Árpád-eposzokban. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 28 (1). pp. 3-23. ISSN 0865-6886

Csontos, Nóra (2023) Az idézés működése a magyar nyelvben : funkcionális kognitív közelítés. Károli könyvek. Monográfia . L'Harmattan; KRE, Budapest. ISBN 9789636460693

Csontos, Nóra (2005) Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. THL2 (1). pp. 131-133. ISSN 1787-1417

Csontos, Nóra (2012) Tátrai Szilárd: BEVEZETÉS A PRAGMATIKÁBA Funkcionális kognitív megközelítés Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2011, 234 oldal. THL2 (1-2). pp. 129-131. ISSN 1787-1417

Csontos, Nóra (2006) Zaicz Gábor (fõszerk.): Etimológiai szótár. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 1024 p. THL2 (1-2). pp. 201-203. ISSN 1787-1417

Csorba, Dávid (2014) Adalékok Debreceni Ember Pál kéziratban maradt szövegeinek irodalmi hagyatékához. Egyháztörténeti Szemle, 15 (4). pp. 51-76. ISSN 1585-7476

Csorba, Dávid (2015) Adalékok Debreceni Ember Pál kéziratban maradt szövegeinek irodalmi hagyatékához. Egyháztörténeti Szemle, 15 (4). pp. 51-76. ISSN 1585-7476

Csorba, Dávid (2017) Csernátoni Pál tudóskatalógusa. MAGYAR KÖNYVSZEMLE. ISSN 0025-0171 (Unpublished)

Csorba, Dávid (2014) Debreceni Ember Pál ellopott és eltűnt könyvei. Magyar Könyvszemle, 130 (2). pp. 204-217. ISSN 0025-0171

Csorba, Dávid (2015) Debreceni Ember Pál fordítási és értelmezési technikái (1702). In: „Nunquam autores, semper interpretes” : A magyarországi fordításirodalom a 18. században. MTA BTK ITI, Budapest. (In Press)

Csorba, Dávid (2016) Debreceni Ember Pál kéziratos prédikációinak tanulságai. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 20 (3). pp. 63-91. ISSN 1416-9878 (In Press)

Csorba, Dávid (2018) Debreceni Ember Pál könyves műveltsége. Nemzet, egyház, művelődés, 9 . Hernád kiadó, Debrecen. (Unpublished)

Csorba, Dávid (2014) Debreceni Ember Pál könyvtára. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 14 (4). ISSN 1585-7182 (Submitted)

Csorba, Dávid (2015) Debreceni Ember Pál mártír-képe. In: Korszerű tudomány, korszerű közoktatás : tanulmányok a nyelv- és irodalomtudományok köréből. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 145-158. ISBN 978 615 5545 04 7

Csorba, Dávid (2014) Debreceni Ember Pál virtuális könyvtárának tanulságai. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 14 (3). pp. 33-47. ISSN 1585-7182

Csorba, Dávid (2014) Debreceni Ember Pál és a pataki szellemiség. Sárospataki Füzetek, 17 (1). pp. 93-107. ISSN 1416-9878

Csorba, Dávid (2015) Die Rezeption des Märtyrertums der ungarischen kalvinistischen Galeerensklaven. In: Erinnerungsorte im Spannungsfeld unterschiedlicher Gedächtnisse: Galeerensklaverei und 1848. Loci Memoriae Hungaricae, 4 . Debrecen University Press, Debrecen. (Submitted)

Csorba, Dávid (2017) Hungarikák Canterbury érsekének könyvtárában. Egyháztörténeti Szemle, 20117 (1). ISSN 1585-7476 (Submitted)

Csorba, Dávid (2016) Metaphern des Gedächtnisses: die Etikettierung der ungarischen calvinistischen Galeerensklaven. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 20 (2). pp. 75-83. ISSN 1416-9878 (In Press)

Csorba, Dávid (2015) Svájci források a magyarországi gályarabok történetének kutatásához. In: Mártírium és emlékezet : Protestáns és katolikus narratívák a 15–19. században. Loci Memoriae Hungaricae, 3 . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 166-178. ISBN 978 963 318 465 3

Csorba, Dávid (2015) Szőlősi P. Pál diák ajándéka. Egyháztörténeti Szemle, 16 (1). pp. 143-144. ISSN 1585-7476

Csorba, Dávid (2017) A gályarabkultusz töredezett emléke. SáROSPATAKI FÜZETEK, 21 (1). pp. 23-32. ISSN 1416-9878 (In Press)

Csorba, Dávid and Mikó, Gyula (2017) A református egyház oszlopai Csernátoni Pál leírásában. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2017. ISSN 0865-0632 (In Press)

Csunderlik, Péter (2022) Az ördögtől a handléig: Kun Béla ábrázolásai a Horthy-kori Tanácsköztársaság-ellenes irodalomban. MÚLT ÉS JÖVŐ, 2022 (1). ISSN 0864-8646

Csunderlik, Péter (2022) A Tanácsköztársaság ábrázolása Horthy-kori regényekben. MÚLTUNK : POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (2). pp. 124-169. ISSN 0864-960X (nyomtatott); 2677-156X (elektronikus)

Csunderlik, Péter (2022) "A bolsevizmus bacilusai". In: Vírusnapló. Válogatás 2020-2021. Magyar Tükör, Budapest-Melbourne, pp. 269-273.

Császtvay, Tünde (2021) Előszó: Arany János, a "sugárzási központ" - Sigray Pál, Arany János tanítványának kéziratos iskolai jegyzetei. In: Arany János jegyzetei: A magyar irodalom története és Aesthetica 1859. Erdélyi Szalon Kiadó, Szentendre, pp. 5-18. ISBN 9786156016645

Császtvay, Tünde (2023) Literature at the End and at the Turn of the Century: Bohemianism and Historicism (1890–1906). In: Psalmus Hungaricus. A Hungarian Cultural History. Volume III: From 1867 to 2000. Research Centre for the Humanities, Budapest, pp. 1055-1060. ISBN 9789634163589

Császtvay, Tünde (2023) Literature in the Age of Capitalism: Literary Battles and Experiments (1877–1890). In: Psalmus Hungaricus. A Hungarian Cultural History. Volume III: From 1867 to 2000. Research Centre for the Humanities, Budapest, pp. 1028-1054. ISBN 9789634163589

Császtvay, Tünde (2023) Literature of the Age of Changes: Disillusionment and new Romanticism (1860s–1877). In: Psalmus Hungaricus. A Hungarian Cultural History. Volume III: From 1867 to 2000. Research Centre for the Humanities, Budapest, pp. 1013-1027. ISBN 9789634163589

Császtvay, Tünde (2022) Mennyi az annyi – és kinek? Új szereplő a vékonydongájú irodalmi mecenatúratérben. In: Adomány, díj, jutalom, segély. A mecenatúra színeváltozásai az irodalomtörténetben. Reciti konferenciakötetek (19). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 155-178. ISBN 9786156255570

Császtvay, Tünde (2021) Mennyi az annyi? Az 1849 utáni írók sokismeretlenes egyenlete – kis módszertani, bevezető gondolatok. STUDIA LITTERARIA, 60 (3-4). pp. 30-52. ISSN 0562-2867 (nyomtatott); 2063–1049 (online)

Császtvay, Tünde (2000) Vas Gereben. In: A márciusi ifjak nemzedéke. Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), Budapest, pp. 449-457. ISBN 9639046566

Császtvay, Tünde (2005) A botos ember receptje: Móra Ferenc és a Petofisták Gyulai-afférja. In: Labor omnia vincit. Balassi Kiadó; MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest, pp. 104-109. ISBN 9635066511

Császtvay, Tünde (2023) A felemelő múlt – összefűző emlékek = The uplifting past – memory bonds. In: "Bárkié is a dicsőség, / A hazáé a haszon!" Magyar Géniusz vándorkiállítás. Szülőföld Könyvkiadó Kft, Gencsapáti, pp. 380-384. ISBN 9786156449870

Császtvay, Tünde (1997) A halottak nem kérdeznek vissza? (Mikszáth Kálmán Jókai-életrajzai). In: Kegyelet és irodalom. Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 60-68. ISBN 9637412697

Császtvay, Tünde and Fodor, Pál (2014) Gárdonyi Géza és műve. MAGYAR TUDOMÁNY, 175 (7). pp. 828-831. ISSN 0025-0325

Csépe, Valéria and Honbolygó, Ferenc and Ragó, Anett and Szucs, Dénes (2008) Neurokognitív integrációs folyamatok, nyelvfejlődés és nyelvi zavarok = Neurocognitive integration processes, language development and language disorders. Project Report. OTKA.

Csépány, Nikoletta (2015) Egy életmódkalauz szövegének retorikai elemzése és a felnőttek szövegértő olvasása. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 86-98. ISSN 0025-0236

Csóra, Karolin and Béládi, Miklósné and Kókay, György (2008) "A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996-2000" című kötet elkészítése = "Bibliography of the Hungarian Literary History 1996-2000". Project Report. OTKA.

Csörsz, Rumen István (2017) Arany János dalgyűjteménye és a debreceni kollégium. In: Arany János és a korabeli magyar művelődéstörténet. Universitas. (Submitted)

Csörsz, Rumen István (2022) Arany János és Angyal Bandi. In: Műfordítás és más extrém sportok. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 373-383. ISBN 9786156255419

Csörsz, Rumen István (2013) Eluntalak nézni, Európábul szömlélni: Wathay Ferenc: Ázsiának földe… In: „…hogy legyen a víznek lefolyása…” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére, szerk. BENŐ Attila, FAZAKAS Emese, KÁDÁR Edit, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013, 89–97. In: „…hogy legyen a víznek lefolyása…” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 89-97. ISBN 978 606 8178 72 1

Csörsz, Rumen István (2023) Enyé­szet­nek ör­vénnyé­ből ki ra­gad­tam : Jan­ko­vich Mik­lós és kora. Reciti konferenciakötetek (21). reciti, Budapest. ISBN 978-615-6255-66-2

Csörsz, Rumen István (2022) “Exile on narrow paths”: The Poetics of Early Hungarian Exile Songs. CENTRAL EUROPEAN CULTURES, 2 (1). pp. 78-96. ISSN 2786-06715

Csörsz, Rumen István (2022) Itália alulnézetben. Magyar katonák közköltészeti emlékei Észak-Itáliából (1760–1825). In: Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században. Reciti konferenciakötetek, 14 . Reciti Kiadó, Budapest, pp. 181-202.

Csörsz, Rumen István (2021) Jobb a pásztorbotom a koronánál : A pásztorok képe a 18-19. századi magyar népszerű irodalomban = My Shepherd Stick is Better than the Crown. TANULMÁNYOK : AZ ÚJVIDÉKI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉKÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (1). pp. 3-16. ISSN 0354-9690 (nyomtatott); 2466-4545 (elektronikus)

Csörsz, Rumen István (2012) Kisbolygók nagy bolygása : A 18. századi magyar közköltészet kritikai kiadásáról. In: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban. Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28. Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, pp. 435-446. ISBN 978-963-661-986-2

Csörsz, Rumen István (2020) Kánaán és Mars-mező : Fazekas Mihály két versének közköltészeti kapcsolatai = Canaan and the Field of Mars : Connections with Popular Poetry in Two Poems of Mihály Fazekas. STUDIA LITTERARIA, 59 (3–4). pp. 103-129. ISSN 0562-2867 (nyomtatott); 2063–1049 (online)

Csörsz, Rumen István (2023) Közös hajóban : Drámakutatás és közköltészet-kutatás. In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 87-105.

Csörsz, Rumen István (2016) Magyar világi ponyvairodalom (1700–1820) Szöveggyűjtemény I. LÍRAI DALOK ÉS VERSEK 2.0. Reciti, Budapest. (Unpublished)

Csörsz, Rumen István (2015) Magyar világi ponyvairodalom (1700–1820). Szöveggyűjtemény I. Lírai dalok és versek (KÉZIRAT). -. (Unpublished)

Csörsz, Rumen István (2020) Magyar világi ponyvairodalom. 1700–1820: II. Oktató és szórakoztató költészet. Re­Tex­tum (11). reciti, Budapest. ISBN 978–615-5478–91‑8

Csörsz, Rumen István (2022) Miklós Jankovich und die Sammlung der Nationallieder. In: The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy, 1750-1820. Praesens Verlag, Wien, pp. 291-304. ISBN 978-3-7069-1150-4

Csörsz, Rumen István (2020) “My shepherd stick is better than the crown” : The Image of the Shepherd in Eighteenth and Nineteenth Century Popular Literature in Hungary. In: Portraying Countryside in Central European Literature. University of Ostrava Faculty of Arts; Slovak Academy of Sciences Institute of Slovak Literature; Eötvös Loránd University Faculty of Humanities, Ostrava, pp. 56-73.

Csörsz, Rumen István (2023) Nagy utak vőlegénye – Kobzos Kiss Tamás életművének sarokpontjai. Valóság : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata, 66 (1). pp. 96-110. ISSN 2062-8900

Csörsz, Rumen István (2013) „Nincs becsületi a katonának”. Egy kuruc vonatkozású szövegcsalád a XVIII–XIX. századból. In: Kuruc(kodó) irodalom. Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 229-247. ISBN 978-963-87917-7-1

Csörsz, Rumen István (2022) Nők a kéziratos hagyományban a 18–19. század fordulóján. In: Női íráshasználat és kéziratos kultúra a hosszú 19. században. Reciti konferenciakötetek . Reciti Kiadó, Budapest, pp. 17-37. ISBN 9786156255471

Csörsz, Rumen István (2023) Petőfi, a nép dalnoka? IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT (2). pp. 45-63. ISSN 0865-6886

Csörsz, Rumen István (2023) Petőfi-versek Arany János dallamaival. SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 22 (1). pp. 70-87. ISSN 1585-3829

Csörsz, Rumen István (2022) Pálóczi Horváth Ádám Napóleon-ciklusa és a közköltészeti hagyomány II. Politikai dalok és indulók. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok 10. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 281-312.

Csörsz, Rumen István (2015) Slovakian-Hungarian Interferences in 18-19th Century Popular Poetry Tunes, Metrical Forms, Texts. In: 44th International Ballad Conference, 2014. június 23-27., Pécs. (Submitted)

Csörsz, Rumen István (2021) Vaderna Gábor: Honnan és hová? Arany János és a nagyszalontai hagyomány. Budapest, reciti, 2020 (Vitae), 260 l. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT (2). pp. 105-109. ISSN 0865-6886 (nyomtatott); 2063-0719 (elektronikus)

Csörsz, Rumen István (2002) Vagy egyképpen, vagy másképp : egy XVIII–XIX. századi mulatónóta variációs rendszere. In: Ünnepi kötet Faragó József 80. születésnapjára. A Néprajzi látóhatár kiskönyvtára, 8 . Györffy István Néprajzi Egyesület, Budapest, pp. 134-174. ISBN 9632044851

Csörsz, Rumen István (2020) Vinum facit rusticum optimum latinum. Latin Convivial Songs in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungarian Popular Poetry. In: Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750–1850. Praesens Verlag, Wien, pp. 239-272.

Csörsz, Rumen István (2016) A nyúl és a pitypalatty. Két moralizáló vers a 17–18. századi magyar közköltészetből. In: Nagy az Isten állatkertje. Irodalmi állatságok. Móricz Zsigmond Társaság. (Submitted)

Csörsz, Rumen István (2019) A nyúl, a farkas és a pitypalatty: Moralizáló versek a XVII.-XVIII. századi magyar közköltészetből. In: Nagy az Isten állatkertje... : Állat(ság)ok a magyar irodalom- és művelődéstörténetben. Modus Hodiernus (9). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 48-74. ISBN 978-615-5971-00-6

Csörsz, Rumen István and Hegedüs, Béla and Kiss, Margit and Lengyel, Réka and Tüskés, Gábor (2017) Fénykeresők : Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában : Kommentált forrásgyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeum kamarakiállításához 2017. október = Lichtsucher: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa : Kommentierte Quellensammlung zur Kabinettausstellung des Ungarischen Nationalmuseums, Oktober 2017. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. ISBN 978-615-5478-36-9

Csörsz, Rumen István and Küllős, Imola (2013) Közköltészet 3/A. Történelem és társadalom. Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század, 14 . Universitas–EditioPrinceps, Budapest. ISBN 978-963-9671-43-0

Csörsz Rumen, István (2017) Arany János dalgyűjteménye és a debreceni kollégium. In: „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!”. Universitas ; MTA BTK; OSZK, Budapest, pp. 9-35. ISBN 978-963-9671-60-7

Csörsz Rumen, István (2017) „HORÁTTZAL EGGYET ÉRTEK” : CSOKONAI ÉS A MAGYAR BORDALHAGYOMÁNY VÁLTOZÁSA. In: Római költők a 18-19. századi magyar irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 115-140. ISBN 978-615-5478-40-6

Csörsz Rumen, István (2019) Jankovich Miklós és a Nemzeti Dalok Gyűjteménye. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT (4). pp. 63-78. ISSN 0865-6886

Csörsz Rumen, István (2017) Kresznerics Ferenc kéziratos versgyűjteménye. VASI SZEMLE, 71 (2). pp. 152-167. ISSN 0505-0332

Csörsz Rumen, István (2014) Pönögei Kis Pál, avagy Petőfi és a közköltészet. In: Ki vagyok én? Nem mondom meg. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 203-226. ISBN 978-963-9401-97-6

Csörsz Rumen, István (2007) Referenciális versformák Balassi Bálint költészetében. In: A szerelem költői. Universitas, Budapest, pp. 97-118. ISBN 978-963-9671-12-6

Csörsz Rumen, István (2018) A Sokféle folyóirat (1791–1808) irodalmi programja. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (6). pp. 757-767. ISSN 0021-1486

Csörsz Rumen, István (2017) Szilágyi Márton: A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói. Budapest, Ráció Kiadó, 2014 (Ligatura), 506 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 121 (3). pp. 421-427. ISSN 0021-1486

Csörsz Rumen, István (2019) Szilágyi Márton: „Mi vagyok én?” Arany János költészete (Budapest: Kalligram Kiadó, 2017), 320 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 123 (6). pp. 857-860. ISSN 0021-1486

Csörsz Rumen, István (2010) Szirmay Antal és a szájhagyomány. In: Folklór és nyelv. Folklór a magyar művelődéstörténetben (5). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 277-296. ISBN 978 963 05 8971 0

Csörsz Rumen, István (2007) Történelmi hősök helyzetdalai a 18-19. századi magyar közköltészetben. In: Folklór és történelem. Folklór a magyar művelődéstörténetben . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 123-138. ISBN 978-963-05-8587-3

Csörsz Rumen, István (2015) A „jámbor puttonos”-tól a „mendikás tónus”-ig. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (1). pp. 71-88. ISSN 0021-1486

Csörsz Rumen, István (2016) A kesergő nimfától a fonóházi dalokig. Irodalomtudomány és Kritika. Tanulmányok . Universitas Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-54-6

Csörsz Rumen, István (2017) „…melyben a dal megfoganhat”. Arany János Dalgyűjteménye (1874) mint ihletforrás. In: „…és palota épül a puszta beszédből”. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 163-212.

Csörsz Rumen, István (2017) A mesterkedő mester : Korai olvasmányok nyomai az Arany-életműben. IRODALOMTÖRTÉNET, 98 (4). pp. 432-449. ISSN 0324-4970

Csörsz Rumen, István (2017) „népdalunk után indulva…”. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 19 (6). pp. 181-197. ISSN 1419-4082

Csörsz Rumen, István and Küllős, Imola (2015) Közköltészet 3/B. Régi Magyar Költők Tára XVIII. század (15). Universitas, Budapest. ISBN 978-963-9671-50-8

Csörsz Rumen, István and Szilágyi N., Zsuzsa (2016) Kintyets Kimpenyesty (1768). In: Nunquam autores, semper interpretes. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 69-93. ISBN 978-615-5478-25-3

Csúr, Gábor Attila (2018) Az Észak-jelenség : A skandináv egzotikum mítosza a Nyugat folyóirat képzetalkotásában. IRODALOMTÖRTÉNET, 99 (4). pp. 425-437. ISSN 0324-4970

Czabán, Katalin (2007) Nyelvtanítás és kultúraközvetítés Magyar nyelv-oktatás arab anyanyelvûeknek. THL2 (1-2). pp. 117-123. ISSN 1787-1417

Czetter, Ibolya (2020) A „megkötöttség” vagy a távozás verse? : Ambivalenciák és paradoxonok Ady Sípja régi babonának című versében = A poem about being bound and/or leaving? : Ambivalences and paradoxes in Ady’s poem ’Sípja régi babonának’. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 3 (2). pp. 3-12. ISSN 2063-2991

Czifra, Mariann (2016) Kazinczy Ferenc grammatikája: helyesírás és kiejtés Szövegkiadás. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2015. pp. 343-367. ISSN 0865-0632

Czifra, Mariann (2014) Kazinczy Ferenc kiadatlan grammatikája: hangtan. Széphalom A Kazinczy Ferenc Társagág Évkönyve, 24. pp. 203-209. ISSN 0237-6237

Czifra, Mariann (2013) Kazinczy Ferenc és az ortológusok – Árnyak és alakok az 1810-es évek nyelvújítási mozgalmában. Ligatura . Ráció, Budapest.

Czifra, Mariann (2016) A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS BIBLIOGRÁFIÁJA 1810 – 1830. Documentation. Debreceni Egyetem. (Unpublished)

Czifra, Mariann (2015) Szógyűjtemények és szótárkezdemények a nyelvújítás korában. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társagág Évkönyve, 25. pp. 47-54. ISSN 0237-6237

Czifra, Mariann (2014) Tudomány és hagyomány A nyelvújítás-kultusz mint kulturális tőke. IRODALOMISMERET, 3. pp. 148-160. ISSN 0865-6886

Czifra, Mariann (2016) A magyar nyelvújítás dokumentumai az interneten* http://deba.unideb.hu/deba/nyelvujitas. Múzsák Kertje, 4. (In Press)

Czifra, Mariann (2016) A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus...-a. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 307-314. ISSN 0025-0228

Czintos, Emese (2017) Példától az olvasmányig : A (szép)história a 16. század magyar irodalmában. Irodalomtörténeti Füzetek (179). Reciti Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5478-42-0

Czintos, Emese (2017) Példától az olvasmányig: A (szép)história a 16. század magyar irodalmában. Irodalomtörténeti füzetek (179). reciti, Budapest. ISBN 978-615-5478-42-0

Czékmány, Orsolya (2008) Fóris Ágota—Tóth Szergej: (szerk.): Ezerarcú lexikon. Terminologia et Corpora — Supplementum 2. — BDF. Szombathely. 2007. THL2 (1-2). pp. 145-146. ISSN 1787-1417

Czövek, Judit (2018) A líra peremvidékén: a bökversek és Arany János = On the Periphery of Lyric Poetry: Light Verses and János Arany. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 35. pp. 165-194. ISSN 1787-9396

D

Dalmi, Grete (2018) Az ember és társai (avagy: Következetes üres alanyt engedélyező nyelv-e a magyar?). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 29-44. ISSN 0029-6791

Danczi, Annamária (2016) Nyelvemlékeink nyomában : A nyelvemlekek.oszk.hu honlap bemutatása. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2016 (2). pp. 76-81. ISSN 2060-0623

Danczi, Annamária (2015) A nyelvjárási ismeretterjesztés útjain. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 360-366. ISSN 0025-0228

Darabos, Enikő (2018) Egy felforgatás kísérlete. dunszt.sk. pp. 1-6. ISSN 2585-8432

Darabos, Enikő (2020) Narratológia és korporealitás Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényében (I. rész). IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA, LXII (2). pp. 33-57. ISSN 1336-5088

Darabos, Enikő (2020) Narratológia és korporealitás Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényében. A regény korporeális szemlélete (3. rész). IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA, LXIII (4). pp. 67-87. ISSN 1336-5088

Darabos, Enikő (2020) Narratológia és korporealitás Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényében. Animalitás vs. hatalom (2. rész). IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA, LXIII (3). pp. 20-41. ISSN 1336-5088

Darabos, Enikő (2019) Nádas Péter novelláinak kritikai fogadtatása. Híd: irodalom – művészet – társadalomtudomány, Novi Sad (10). pp. 68-80. ISSN 0350–9079

Darabos, Enikő (2018) Nádas Péter, a karrier nélküli író. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Reciti, Partium, pp. 395-418. ISBN 978-615-5478-53-6

Darabos, Enikő (2020) Pastiche és test – az Emlékiratok könyve hagyományviszonyai. IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI íRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA. ISSN 1336-5088 (In Press)

Darabos, Enikő (2018) Szexuáletika az ágyban (Balázs Béla és Karin Michaëlis Túl a testen című könyvéről). LITERATURA, 44 (4). pp. 403-413. ISSN 0133-2368

Darabos, Enikő (2018) Társadalmunk testközelből, avagy a hiperrealizmus esete az ágyneműtartóval. MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 63 (067). pp. 83-85. ISSN 1789-1965

Darabos, Enikő (2020) A jelentés válsága Az animális poétika hatásai az Egy családregény végében. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 46 (1). pp. 38-61. ISSN 0133-2368

Darabos, Enikő (2019) A korporealitás poétikája Nádas Péter novelláiban. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat (11). pp. 96-125. ISSN 0350-9079

Darabos, Enikő (2020) A kultusz és az értelmezés toposzai az Emlékiratok könyve kapcsán. ÚJ FORRÁS. ISSN 0133-5332 (Submitted)

Darabos, Enikő (2019) Értesülések a testről – ima és nyersanyag. dunszt.sk. ISSN 2585-8432

Darabos, Enikő (2020) A szemlélet tárgya – a test A testiség szempontja az Emlékiratok könyvében. Acta Philologica. ISSN ISSN 0065–1524 (In Press)

De Bie-Kerékjártó, Ágnes (2017) Látható vagy elmondható világ – Gondolatok a holland kultúráról – a pragmatika határain túlról. THL2 (1-2). pp. 289-296. ISSN 1787-1417

De Montety, Henri (2017) La musique, la structure et l’inactualité dans le Journal de galère d’Imre Kertész. Hungarian Studies, 31 (2). pp. 199-222. ISSN 0236-6568

Debreczeni, Attila (2021) Genetikus elv, medialitás és kommentár. HELIKON : IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 71-83. ISSN 0017-999X (nyomtatott); 2786-1066 (elektronikus)

Debreczeni, Attila (2024) Járt-e Kazinczy a kassai Érzelmek iskolájába? Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 32. pp. 221-240. ISSN 0237-6237

Debreczeni, Attila (2018) Kazinczy Ferenc: Költemények: Jegyzetek. Kazinczy Ferenc művei . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978-963-318-695-4

Debreczeni, Attila (2018) Kazinczy Ferenc: Költemények: Szövegek. Kazinczy Ferenc művei . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978-963-318-695-4

Debreczeni, Attila (2015) Kazinczy fogság előtti költészete és a nyilvánosság fórumai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 184-199. ISSN 0025-0171

Debreczeni, Attila (2015) Kazinczy kiadatlan levele és a Vida Lászlóhoz írott episztola története. In: "Hogy megállítaná a múló időt". Orpheusz Kiadó, Budapest, pp. 25-38. ISBN 978 963 9809 65 9

Debreczeni, Attila (2017) Kazinczy kiadatlan levele és a Vida Lászlóhoz írott episztola története - újraközlés. Széphalom A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 27. pp. 17-25. ISSN 0237-6237

Debreczeni, Attila (2017) Kazinczy versei Toldy Handbuchjában. In: Hortus amicorum. EME, Kolozsvár, pp. 214-221. ISBN 978-606-739-077-3

Debreczeni, Attila (2019) Kiindulópontok és kontextusok Fazekas Mihály életművének újraértelmezéséhez. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT. pp. 49-89. ISSN 0401-3174

Debreczeni, Attila (2020) Szö­veg­há­lót fon az est­ve : Ta­nul­má­nyok. reciti, Budapest. ISBN 978 615 6255 10 5

Debreczeni, Attila (2019) Tantalosz, Endümion és Melinda : Széljegyzet Nádasdy Ádám Bánk bán-fordításához = Tantalus, Endymion, and Melinda : Sidenotes for the Translati of Bánk bán by Ádám Nádasdy. TANULMÁNYOK (2). pp. 3-10. ISSN 0354-9690

Debreczeni, Attila (2015) A kötés napja: Kazinczy Ferenc feleségül kéri Török Sophie-t. Széphalom : A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 25. pp. 95-99. ISSN 0237-6237

Debreczeni, Attila (2015) „szívére szorítja lélekben maga előtt lebegő magyar Dugonittsát". TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 69 (10). Diákmelléklet 1-12. ISSN 0133-1167

Debreczeni, Attila and Borbély, Szilárd and Orbán, László and Orosz, Beáta (2009) Kazinczy Ferenc művei (kritikai kiadás) = Works of Ferenc Kazinczy (critical edition). Project Report. OTKA.

Deczki, Sarolta (2023) Az élet egy road-movie : (Fenyvesi Ottó: Mély vizek, magas hegyek. Utazás a Miljacka, a Drina, a Radika és a Vardar folyókhoz, valamint az Ohridi-tóhoz). TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 77 (7). pp. 152-155. ISSN 0133-1167

Deczki, Sarolta (2022) Az ízlés és a kortárs kritikai gyakorlat. LITERA.HU.

Deczki, Sarolta (2016) Az ügynök teste - Tar Sándorról. IRODALMI SZEMLE, 59 (11). pp. 5-17. ISSN 1336-5088

Deczki, Sarolta (2017) Besúgók, jelentések, irodalom : A megfigyelés anatómiája: Ügynökök az irodalomban. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat (10). pp. 34-54. ISSN 0350-9079

Deczki, Sarolta (2016) Bevezetés a lemurológiába [Garaczi László: Wünsch híd. Budapest, Magvető, 2015. 150 oldal, 2990 Ft.]. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 2016 (11). pp. 1204-1209. ISSN 0447-6425

Deczki, Sarolta (2019) Boszorkánykörben. MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT (71). pp. 79-82. ISSN 1789-1965

Deczki, Sarolta (2016) Bozótvágóval az esőerdőben. LITERATURA, 2016 (4). pp. 378-382. ISSN 0133-2368

Deczki, Sarolta (2015) Béla, az akácfa. PALÓCFÖLD, 2015 (6). pp. 47-54. ISSN 0555-8867

Deczki, Sarolta (2019) Csontig lerágott végnapok : Petri György kései költészetéről. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat, 83 (8). pp. 74-82. ISSN 0350-9079

Deczki, Sarolta (2017) Elfelejtett emberek. In: Könyv, kontextus, medialitás. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 83-91. ISBN 978-615-5621-38-3

Deczki, Sarolta (2022) Elhallgatott történetek. 168 ÓRA, 33 (3). pp. 60-62. ISSN 0864-8581

Deczki, Sarolta (2023) Fejes Endre. In: Nemzeti Évfordulóink 2023. Petőfi Cultural Agency, Budapest, p. 190.

Deczki, Sarolta (2016) Fordított világ. Kritikák, tanulmányok. Műút könyvek, 36. . Szépmesterségek Alapítvány,, Miskolc. ISBN 978-615-5355-18-9

Deczki, Sarolta (2023) Határon: Agota Kristof Trilógiájának recepciója Magyarországon. HÍD (1). pp. 123-132. ISSN 0350-9079

Deczki, Sarolta (2018) Húsz év múlva. HÍD (12). pp. 29-45. ISSN 0350-9079

Deczki, Sarolta (2020) „Jómagyarember” : Magyarságkép Mosonyi Aliz, Parti Nagy Lajos, Esterházy Péter és Krzysztof Varga szatíráiban, paródiáiban. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat (12). pp. 86-95. ISSN 0350-9079

Deczki, Sarolta (2015) Ki kezdte?: A gyerekszegénység Tar Sándor novelláiban. VIGILIA (11). pp. 835-841. ISSN 0042-6024

Deczki, Sarolta (2019) LECSÓKOLBÁSZ ÉS MIGNON. PÉNZ ÉS PÉNZTELENSÉG BARNÁS FERENC A KILENCEDIK CÍMŰ REGÉNYÉBEN. In: Hosszmetszet. Fórum Kiadó, Újvidék, pp. 365-372. ISBN 9788632310964

Deczki, Sarolta (2016) Lecsókolbász és mignon. Pénz és pénztelenség Barnás Ferenc A kilencedik című regényében. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat. pp. 118-126. ISSN 0350-9079

Deczki, Sarolta (2021) Lehetetlen építmény [Schein Gábor: Ó, rinocérosz]. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 72 (10). pp. 121-125. ISSN 0401-3174

Deczki, Sarolta (2019) Milyen lehet négy deci? [Márai Sándor: Szindbád hazamegy]. ÚJ FORRÁS (2). pp. 57-68. ISSN 0133-5332

Deczki, Sarolta (2015) Olümposz Mucsán. ÚJ FORRÁS (8). pp. 49-56. ISSN 0133-5332

Deczki, Sarolta (2016) Rejtő Jenő a Láthatatlan Légióban. ÚJ FORRÁS, 2016 (10). pp. 71-76. ISSN 0133-5332

Deczki, Sarolta (2019) "Rokonsági csoportunk"(Závada Pál: Hajó a ködben). MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT (4). pp. 73-77. ISSN 1789-1965

Deczki, Sarolta (2017) Változatok az otthontalanságra : Albérletek, munkásszállások, ingázás, bejárás. In: Tar Sándor: Tájékoztató. Déri Múzeum, Debrecen, pp. 239-257. ISBN 978 963 7218 71 2

Deczki, Sarolta (2019) Végtelenített ideiglenesség. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 73. (6). pp. 117-120. ISSN 0133-1167

Deczki, Sarolta (2021) A jereváni rádió. Szépmesterségek Alapítvány, Miskolc. ISBN 9786155355394

Deczki, Sarolta (2017) A kizökkent utca (Tar Sándor: A mi utcánk). In: Töredékes dialektika. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 279-285. ISBN 9789634143352

Deczki, Sarolta (2019) A másik nő (A nevelődési regény női változatai a kortárs magyar irodalomban). In: Női reprezentációk. Debreceni Egyetemi Kiadó; Veres Péter Kulturális Központ, Debrecen, Balmazújváros, pp. 103-110. ISBN 978-963-3184-41-7

Deczki, Sarolta (2018) A ponyva megújítója: Rejtő Jenő. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat (2018). pp. 105-113. ISSN 0350-9079

Deczki, Sarolta (2018) A robogó csontváz, vízipók, Nándi néni és a többiek : A nevek poétikája Tar Sándor prózájában. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA (1). pp. 66-76. ISSN 0133-2368

Deczki, Sarolta (2015) A rock and roll az nem egy tánc! TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT (4). pp. 107-109. ISSN 0133-1167

Deczki, Sarolta (2021) Öröm és kihívás. In: Reáliák. Kijárat Kiadó, Budapest, pp. 7-12. ISBN 9786155160875

Deczki, Sarolta (2017) A szabadság tébolyodott szükséglete. ÚJ FORRÁS, 2017 (9). pp. 78-87. ISSN 0133-5332

Deczki, Sarolta (2021) A telep mint metafora. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 47 (2). pp. 215-220. ISSN 0133-2368

Deczki, Sarolta (2015) A zökkenés természetrajza : különös tekintettel Tar Sándor novelláira. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66 (7). pp. 97-103. ISSN 0401-3174

Deme, Andrea (2011) Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése. In: Félúton 6.: A hatodik Félúton konferencia (2010) kiadványa. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 25-42.

Deme, Andrea (2012) Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése. In: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain: 6. Félúton konferencia. ELTE - Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 33-46. ISBN 978 963 312 097 2

Deme, Andrea (2011) Az énekelt magánhangzók észlelése réshangkörnyezetben. In: V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 16-28. ISBN 978-963-9074-576

Deme, Andrea (2014) Björn E. Lindblom 80 éves. BESZÉDKUTATÁS, 22. pp. 277-281. ISSN 1218-8727

Deme, Andrea (2011) Egy nyolcéves gyermek énekelt és beszélt magánhangzóinak akusztikai jellemzői. Esettanulmány. Alkalmazott nyelvtudomány, XI (1-2). pp. 169-188. ISSN 1587-1061

Deme, Andrea (2014) Formant strategies of professional female singers at high fundamental frequencies. Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP). pp. 90-93.

Deme, Andrea (2012) Magánhangzónyújtások gyermekek spontán beszédében. In: VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 24-39. ISBN 978-963-9074-58-3

Deme, Andrea (2014) A MÁSSALHANGZÓ-KÖRNYEZET ÉS A ZÖNGEINDULÁS HATÁSA AZ ÉNEKELT MAGÁNHANGZÓK ÉSZLELÉSÉRE. BESZÉDKUTATÁS, 22. pp. 155-171. ISSN 1218-8727

Deme, Andrea (2013) On the Hungarian sung vowels. PHONETICIAN, 1-2 (105-6). pp. 73-87. ISSN 0741-6164

Deme, Andrea (2013) Pragmatic functions of lengthenings and filled pauses in the adult-directed speech of Hungarian children. In: New Perspectives on Speech in Action: Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Copenhagen Studies in Language (43). Samfundslitteratur, Frederiksberg, pp. 23-40. ISBN 978-87-593-1957-4

Deme, Andrea (2015) Speech perception at its best: Extracting linguistic information from acoustically underspecified input. The case of singing. In: 18th International Congress of Phonetic Sciences, August 2015 , Glasgow.

Deme, Andrea (2011) Zene és nyelv II. - Az énekelt beszéd sajátosságai. In: Nyelvészetről mindenkinek: 77 nyelvészeti összefoglaló. Inter Nonprofit Kft,, Budapest, pp. 374-377. ISBN 978 963 892 400 1 4

Deme, Andrea (2012) Óvodások magánhangzóinak akusztikai jellemzői. In: Beszédtudomány: Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. ELTE és MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, pp. 77-99. ISBN 978-963-284-235-6

Deme, Andrea and Bartók, Márton and Csapó, Tamás Gábor and Gráczi, Tekla Etelka and Markó, Alexandra (2021) Acoustic and articulatory vowel variation as quality shift and increased variance in anticipatory and carryover vowel-to-vowel coarticulation. In: 12th International Seminar on Speech Production, 2020. december 14-18., virtual meeting.

Deme, Andrea and Markó, Alexandra (2013) Lengthenings and filled pauses in Hungarian adults’ and children’s speech. In: Proceedings of DiSS 2013, The 6th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech. TMH-QPSR, 54 (1). KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, pp. 21-24. ISBN 978-91-981276-0-7

Deme, László (1955) Néhány reflexió Benkő Lorándnak „A magyar nyelvjárások néhány kérdése" című munkámról írt bírálatára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 523-535.

Deme, László and Imre, Samu (1956) Megjegyzések Gáldi Lászlónak "A magyar nyelvatlasz munkamódszere" című tanulmánygyűjteményünkről írt bírálatára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 232-241.

Demeter, Júlia (2022) Katona József „elveszett” drámái? In: Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17-19. század) : Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 215-221.

Demeter, Júlia (2023) A csíksomlyói színjátszás ismeretlen fordulatai (A Ferences iskoladrámák V. kötete). In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 69-84.

Deres, Péter (2011) „Trendek és trendetlenek" Áttekintés a kortárs magyar drámaírás állapotáról. THL2 (1-2). pp. 153-161. ISSN 1787-1417

Desmoulière, Paule and Förköli, Gábor (2015) Peiresc emlékezete : Kisvárdai Éh Mihály ismeretlen gyászverse egy poliglott kiadványban (1638). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (3). pp. 387-394. ISSN 0021-1486

Dezső, Kinga Julianna (2022) Az őszinteség-realizmus-áttetszőség koncepciója Révész Imre vallomásaiban. Új Nézőpont, 8 (4). pp. 53-59. ISSN 2064-7042

Dezső, Kinga Julianna (2020) Révész Imre "búcsúja" személyes forrásainak tükrében. ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE SERIES HISTORICA. pp. 213-221. ISSN 0418-4556

Deák, Ágnes (2017) "mint toronyból a bakter" -- Arany János folyóiratai "nemzeti és társadalmi kérdések" erőterében. In: „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!”. Universitas ; MTA BTK; OSZK, Budapest, pp. 153-194. ISBN 978-963-9671-60-7

Deák-Sárosi, László (2016) Major Hajnalka, Retorika és szövegalkotás. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 229-232. ISSN 0025-0228

Diószegi, András (1959) József Attila öröksége és a mai magyar líra. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 65-123.

Dobos, István (2021) Anekdota és színmű: Műfaji határátlépések : Játék és bölcselet. LITERATURA. pp. 402-416. ISSN 0133-2368 (nyomtatott); 2786-1074 (elektronikus) (In Press)

Dobos, István (2015) Az olvasás esemény. Kalligram, Pozsony-Budapest. ISBN 978-615-5603-04-4

Dobos, István (2016) Humanities in Hungary lose a benchmark of a scholar in memoriam Mihály Szegedy-Maszák. Hungarian Studies, 30 (2). pp. 263-266. ISSN 0236-6568

Dobos, István (2015) Történelem és retorika - Kosztolányi háborús írásai a zsidóságról. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 84-105. ISBN 978-963-508-814-0

Dobos, István and Takács, László and Szilágyi, Zsófia and Bengi, László and Győrei, Zsolt and Dobás, Kata and Pintér, Borbála and Parádi, Andrea and Zákány Tóth, Péter and Bucsics, Katalin and Hutvágner, Éva and Varga, Kinga (2017) Kosztolányi színpadi művei: Tanulmányok. MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-839-3

Dobos, István and Veres, András and Bengi, László and Bucsics, Katalin and Győrei, Zsolt and Horváth, Lajos and Szilágyi, Zsófia and Takács, László and Varga, Kinga and Dobás, Kata and Buda, Attila (2018) Kosztolányi és az izmusok : Tanulmányok. Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-615-00-2026-6

Dobszay, Tamás (2010) Emlék, felidézés, önéletírás. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 11 (41). pp. 35-50. ISSN 1586-2410

Dobás, Kata (2016) Sajtó – szöveg: Mándy Iván korai rövidprózáiról a Magyarország című napilapban (1941–1944). In: Leírás és értelmezés. Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben. Ráció, Budapest, pp. 114-121. ISBN 978-615-5047-99-2

Dobó, Gábor and Szeredi, Merse Pál (2020) Network Diagrams in Futurist and other Avant-Garde Magazines: Creating and Self-Positioning an Imaginary Community. In: International Yearbook of Futurism Studie. De Gruyter, Berlin, pp. 68-94. ISBN 9783110702088

Dodé, Réka (2023) Magyar kulcsszavak vizsgálata és kinyerésük eredményeinek összevetése – pilotkutatás. FILOLÓGIA.HU, 14 (1–4). pp. 51-64. ISSN 2062-7858

Doktorcsik, Noémi (2020) A drámai cselekményt szervező elemek: Biológiai és társadalmi determináció Pintér Béla darabjaiban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 35-43. ISSN 2676-959X

Domokos, György and Hegedűs, Attila (2023) A Castaldo-kódex és a benne található magyar nyelvű forrás = A Source in Hungarian in the Castaldo Codex. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (1). pp. 122-127. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Domokos, Mariann (2018) Arany László népmeséi a 19. századi magyar gyermek- és ifjúsági irodalomban = László Arany’s Folktales in 19th-Century Hungarian Children’s and Youth Literature. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 35. pp. 457-513. ISSN 1787-9396

Domokos, Áron (2020) „Mégis románc” Mozaikok a kortárs (magyar) romantikus lektűrről. SOMOGY : IRODALOM MŰVÉSZET KULTÚRA, 48 (3). pp. 30-47. ISSN 0133-0144

Domonkosi, Ágnes (2019) Address forms in conversations on social media. Eruditio - Educatio, 14 (3). pp. 77-87. ISSN 1336-8893

Domonkosi, Ágnes (2018) Aszimmetrikus viszonyok – aszimmetrikus megszólítások A társas deixis szerepe a személyközi viszonyok alakításában. In: XXVI. MANYE KONGRESSZUS, ASZIMMETRIKUS KOMMUNIKÁCIÓ – ASZIMMETRIKUS VISZONYOK, 2017. augusztus 30.szeptember 1., Pécs. (In Press)

Domonkosi, Ágnes (2019) Az egészségügy megszólítási változatai az internetes metadiskurzusok tükrében. In: XXVII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS Nyelv, kultúra, identitás Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben, 2019. április 15-16., Budapest, Károli Gáspár Reformárus Egyetem. (In Press)

Domonkosi, Ágnes (2017) A NYELVI KAPCSOLATTARTÁS ALAPFORMÁI : Megszólítások és köszönések. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 279-298. ISBN ISBN:978 963 693 824 6

Domonkosi, Ágnes (2019) „Hogy tetszik lenni, Kovács néni?” Szabályszerűségek és ellentmondások az egészségügyi megszólítások használatában. AMEGA: ASZTMA ÉS ALLERGIA SZÍNES TÁJÉKOZTATÓ MAGAZIN (3.). pp. 30-32. ISSN 1219-5316

Domonkosi, Ágnes (2019) A KUTATÁSTÓL A TANÁCSADÁSIG, AZ ILLEMTANTÓL AZ ADATOKIG – DISKURZUSOK A NYELVI KAPCSOLATTARTÁSRÓL. FILOLOGIA.HU (1-2). pp. 77-85. ISSN 2062-7858

Domonkosi, Ágnes (2020) Megszólítási gyakorlatok az egri és a komáromi pedagógusképzésben: eltérések és azonosságok. In: Stílus – variativitás – műfordítás. Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, pp. 77-88. ISBN 9788081223501

Domonkosi, Ágnes (2018) Megszólítások a közösségi oldalak társalgásaiban. In: Utak és útkereszteződések.: Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 147-157. ISBN 978-615-5621-76-5

Domonkosi, Ágnes (2020) Metainformációs struktúrák a megszólításokkal kapcsolatos diskurzusokban. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, 24 (1). pp. 114-122. ISSN 1219-543X

Domonkosi, Ágnes (2018) Metaphorical and metonymic motivations behind Hungarian forms of address. In: Polsko-węgierskie Badania Hungarologiczne. Lengyel--magyar hungarológiai kutatások. Jagello University, Kraków, Lengyelország, pp. 129-141. ISBN 978-83-233-4517-6

Domonkosi, Ágnes (2017) „Nem lett volna máskép belőle szép mese” : Népiesség, műfaj, stílus Arany János Rózsa és Ibolya című munkájában. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 406-419. ISSN 0025-0228

Domonkosi, Ágnes (2018) Nyilvánosság és attitűddeixis a közösségi oldalak diskurzusaiban. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK, 13 (2). pp. 63-75. ISSN 1788-9979

Domonkosi, Ágnes (2018) The Socio-Cultural Values of Hungarian V Forms of Address. Eruditio - Educatio, 13 (3). pp. 61-72. ISSN 1336-8893

Domonkosi, Ágnes (2015) Szikszainé Nagy Irma 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 109-112. ISSN 0025-0228

Domonkosi, Ágnes (2019) „Tetszettem volna magamat megvédeni…” A tetszikelő szerkezetek formai és funkcionális lehetőségei. In: Nyelvtan, diskurzus, megismerés. A magyar nyelv funkcionális leírása, 2019. március 28–29., ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

Domonkosi, Ágnes (2020) Tisztelt MTA! És Kedves Egyesület! Intézménynevek és intézményre utaló köznevek a megszólítás műveletében. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE. SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (56). pp. 31-44. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes (2020) Tisztelt MTA! és Kedves Egyesület! Intézménynevek és intézményre utaló köznevek a megszólítás műveletében. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 46. pp. 31-44. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes (2019) „...azt szoktam mondani: én így tudok Önnel dolgozni, magázódva…” Metadiskurzusok a terápiás gyakorlat megszólításairól. In: Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. DiAGram Könyvek (1). Eötvös Collegium, Budapest, pp. 335-357. ISBN 978-615-5897-21-4

Domonkosi, Ágnes (2018) A kutatástól a tanácsadásig, az illemtantól az adatokig: diskurzusok a nyelvi kapcsolattartásról. In: Tudománykommunikáció Konferencia, 2018. május 11., Budapest, Magyarország.

Domonkosi, Ágnes (2018) A megszólítás mint humorforrás. In: Humorrstílusok és -stratégiák. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához . Tinta Kiadó, Budapest, pp. 164-175. ISBN ISBN 978-963-409-169-1 (In Press)

Domonkosi, Ágnes (2018) A megszólítás változatai felsőoktatási gyakorlatközösségekben. In: 20. Élőnyelvi Konferencia: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül, 2018. augusztus 30.- szeptember 1., Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest.

Domonkosi, Ágnes (2018) A megszólítások és a nemi szerepek konstruálása. Performa (7). ISSN ISSN 2498-731X

Domonkosi, Ágnes (2019) „Én vagyok én, te vagy te, ki a szamár?” A társas deixis műveleteinek reflektáltsága és a humor. In: VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia, 2019. október 3-4., Eger, Magyarország.

Domonkosi, Ágnes (2017) A nemtegezés változatainak szociokulturális értéke. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK, 12 (2). pp. 9-21. ISSN 1788-9979

Domonkosi, Ágnes (2019) A nézőpont szerepe az attitűddeixis műveletében. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 45. pp. 75-91. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes (2018) The role of gender in the use of Hungarian address forms. JEZYK KOMUNIKACJA INFORMACJA / LANGUAGE COMMUNICATION INFORMATION (13). pp. 175-187. ISSN 1896-9585

Domonkosi, Ágnes (2018) A személyviszonyok poetizálódása Závada Péter Virályok sijjogása című versében. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 298-309. ISSN 0025-0236

Domonkosi, Ágnes and H. Tomesz, Tímea (2020) Protokoll vs. személyes jelenlét, ünnepélyesség vs. bizalmasság. A társas deixis műveletei egy sportolói díjátadó ünnepségen. In: Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában. A kommunikáció oktatása (12). Hungarovox Kiadó, Budapest, pp. 181-193. ISBN 978-963-534-037-8

Domonkosi, Ágnes and H.Tomesz, Tímea (2020) „...büszkék vagyunk arra, hogy itt lehetünk Önökkel, Veletek!” Az attitűddeixis műveletei közvetített médiaesemények társas viszonyainak alakításában. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 21 (3). ISSN 0350-2430 (In Press)

Domonkosi, Ágnes and Imrényi, András and Jánk, István and Kalcsó, Gyula and Ludányi, Zsófia and Rási, Szilvia and Takács, Judit and H. Tomesz, Tímea (2022) Problémaalapú anyanyelvi nevelés – használatalapú gyakorlatok. In: A digitális oktatás nyelvi dimenziói : Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból (Kálmán László emlékére). Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 13-34.

Domonkosi, Ágnes and Kuna, Ágnes (2015) A tetszikelés szociokulturális értéke. A tetszikelő kapcsolattartás szerepe az orvos-beteg kommunikációban. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 39-63. ISSN 0025-0236

Domonkosi, Ágnes and Kuna, Ágnes (2021) „Útrakeltek a héják”– A személyjelölés konstrukciói a Héjanász az avaron kaleidoszkopikus szövegváltozataiban. In: Líra, poétika, diskurzus. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 213-236. ISBN 9786155897399

Domonkosi, Ágnes and Kuna, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2020) Az írásbeli üzenetváltás szövegtípusainak hálózati jellege. In: Hálózatkutatás : Hálózatok a nyelvben. Magyar szemiotikai tanulmányok (49-50). Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, pp. 141-159. ISBN 9786155597145

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2020) Az életkori szerepek diszkurzív alakítása a hallgató–oktató e-mailezés gyakorlatában. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). pp. 1-25. ISSN 1587-1061

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2019) Generation specific linguistic features in student-teacher e-mail communication. In: Age Talks? – Communicating Ages in the Communication Age, 2019. május 9., Budapesti Corvinus Egyetem.

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2019) Linguistic features of email correspondence between university students and their teachers. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE.SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (45). pp. 117-132. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2019) „További szép estét, Tanárnő!” A nyelvi kapcsolattartás változásai a hallgató-oktató levelezés tükrében. In: Generációs kérdések a kommunikációs készségfejlesztésben. Hungarovox Kiadó, Budapest, pp. 73-89. ISBN 9786155743931

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2018) A TÁRSAS DEIXIS SZOCIALIZÁCIÓS MINTÁI AZ ÓVODAI BÁBJÁTÉKBAN. Egy óvodapedagógus-képzésben zajló kísérlet tanulságai. In: III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia, 2018. június 22-23., Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Románia. (Submitted)

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2020) Társas távolságtartás és nyelvi közeledés. E-mailezési gyakorlatok a koronavírus idején. In: Globális kihívás – lokális válaszok : A koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai. Savaria University Press, Szombathely, pp. 241-260. ISBN 9786155753503

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2020) „Vigyázzatok magatokra! Vigyázzunk egymásra!” E-mail-formulák járvány idején. AMEGA: ASZTMA ÉS ALLERGIA SZÍNES TÁJÉKOZTATÓ MAGAZIN, 27 (3). pp. 34-37. ISSN 1219-5316

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2018) Írásbeli kapcsolattartás a hallgató-oktató viszonyban: szokásrendek és problémák a nyelvi reflexiók tükrében. ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XLIV. SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (44). pp. 89-107. ISSN 1785-6906

Doncsecz, Etelka (2019) Verseghy Ferenc levelezése. Magyar Írók Levelezése . Debrecen Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 9789633184356

Doncsecz, Etelka (2022) Verseghy Ferenc: Pálos pap, nyelvész, író: Szolnok, 1757. április 3. – Buda, 1822. december 15. Nemzeti évfordulóink. ISSN 2786-2429

Doncsecz, Etelka (2016) A pesti Lesegesellschaft szabályzata és tagjai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 337-353. ISSN 0025-0171

Draskóczy, Eszter (2021) Interpretazioni artistiche di Dante nel primo Novecento ungherese: Lajos Gulácsy e Dezső Fáy. STUDI FINNO-UGRICI DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI (1). pp. 1-21. ISSN 1826-753X

Draskóczy, Eszter (2023) Reminiscenze dantesche nelle opere d’arte contemporanee ungheresi. Considerazioni sulla mostra I nostri inferni e quello di Dante. TENZONE : RIVISTA DEL GRUPPO TENZONE (22). pp. 13-33. ISSN 2813-6659

Draskóczy, István (2013) Henri Pirenne (1862–1935) magyarországi recepciója az 1894 és 1945 közötti időszakban. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A kötet az NKA támogatásával jelent meg. (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 433-451. ISBN 978-963-87475-3-2

Druzsin, Ferenc (2021) Folklorizmus : A bolgár népköltészet hatása Nagy László verseiben = Folklorism : The effect of Bulgarian folk poetry in the poems of László Nagy. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 4 (2). pp. 14-20. ISSN 2063-2991

Drávucz, Fanni (2015) A poliszémhálózat funkciója az érzelemfogalmak rendszerében. MAGYAR NYELVŐR, 139 (3). pp. 347-359. ISSN 0025-0236

Duběda, Tomáš and Mády, Katalin (2010) Nucleus position within the intonation phrase : a typological study of English, Czech and Hungarian. In: Interspeech, Makuhari, Japan.

Dudithius, Andreas (2018) Epistulae: 1581–1589. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series Nova, 13 (7). reciti, Budapest. ISBN 978-615-5478-72-7

Dudithius, And­re­as (2019) Epistulae: 1581-1589. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series Nova . reciti, Budapest. ISBN 978–615-5478–72‑7

Dudlák, Tamás (2013) Érdek és érdeklődés : Az utazás és földrajzírás gyakorlati haszna Magyarország XV-XVI. századi ismertetéseiben. In: Ad perpetuam rei memoriam. Eötvös Collegium, Budapest, pp. 101-136. ISBN 978-615-5371-01-1

Dudás, Előd (2019) Mađarski jezični utjecaj u Prekomurskoj pjesmarici. In: Nomadi Margine : Međunarodni znanstveni skup Budimpešta, 24. ožujak 2010. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 113-120. ISBN 978-963-489-082-9

Dudás, Előd (2017) Pretekli časi v Martjanski pesmarici. In: Slovenistika. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 199-207. ISBN 978-963-284-885-3

Dudás, Előd (2016) A magyar jövevényszavak beilleszkedése a muravidéki szlovén irodalmi nyelv rendszerébe. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 444-450. ISSN 0025-0228

Dudás, Mária (2017) Гневът в унгарската и българската фразеология. In: Nexus Linguarum. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 51-61. ISBN 9789632848594

Dudás, Mária (2018) Lógó orral búsul a magyar. In: Velencétől Dubrovnikig : Köszöntő kötet Vig István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 31-38. ISBN 978-963-284-966-9

Dudás, Mária (2021) A férfi nyelvi képe a magyar és bolgár frazeológiában. In: Arcana linguarum : Köszöntő kötet a 80 éves Bańczerowski Janusz professzor tiszteletére. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet; ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 101-109. ISBN 9789634893400

Dukkon, Ágnes (2023) Etnográfiai leírások, kuriózumok és legendák Frölich Dávid boroszlói kalendáriumaiban. In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 147-160.

Dukkon, Ágnes (2016) Ostrosith Mátyás koronaőr naplója, 1673–1675. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 60-71. ISSN 0025-0171

Duray, Zsuzsanna and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Szeverényi, Sándor and Várnai, Zsuzsanna (2013) INNET : Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség, nyelvi diverzitás fogalmak bevezetése a magyar közoktatásba. In: Találkozások az anyanyelvi nevelésben.

Durst, Péter (2009) Egy új bécsi nyelvkönyv. THL2 (1-2). pp. 165-167. ISSN 1787-1417

Durst, Péter (2010) Kutatásmódszertani kérdések a magyar mint idegen nyelv elsajátításának vizsgálatában. THL2 (1-2). pp. 82-89. ISSN 1787-1417

Durst, Péter (2006) A videó szerepe a MID oktatásban. THL2 (1-2). pp. 121-127. ISSN 1787-1417

Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Zsibrita, János (2014) Magyar mint idegen nyelv tankönyvek nyelvi anyagának számítógépes elemzése. THL 2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA, 1. pp. 81-92. ISSN 1787-1417

Durst, Péter and Szabó Martina, Katalin and Vincze, Veronika and Zsibrita, János (2014) Magyar mint idegen nyelv tankönyvek nyelvi anyagának számítógépes elemzése. THL2 (1). pp. 81-92. ISSN 1787-1417

Durst, Péter and Szabó Martina, Katalin and Vincze, Veronika and Zsibrita, János (2013) A „hunlearner" magyar tanulói korpusz fejlesztése és várható hozadékai. THL2 (1-2). pp. 28-41. ISSN 1787-1417

Dán, Róbert (1973) Péchi Simon világképének elemei és forrásai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 81-98. ISSN 0025-0376

Dánél, Mónika (2016) Atmospheric Adaptation as Cultural Translation (Ádám Bodor – Gábor Ferenczi: The Possibilities of Making Friends, 2007). Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. A Biannual Online Journal. ISSN 2498-8901

Dávid, Mária (2005) Nemtegezés a nyelvkönyvekben. THL2 (1). pp. 54-67. ISSN 1787-1417

Dávid, Mária (2005) Varázsüttön. THL2 (2). pp. 20-37. ISSN 1787-1417

Dávidházi, Péter (2013) Hogyan látjuk ma? : Bevezető az akadémiai Sőtér-emléküléshez. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (4). pp. 385-386. ISSN 0021-1486

Dávidházi, Péter (2016) A Hymnus paraklétoszi szerephagyománya. MAGYAR NAPLÓ, III (3). pp. 56-58. ISSN 0865-2910

Dávidházi, Péter (2018) Költészet és emberség iskolája: Beszéd Arany János nagykőrösi szobránál. In: Arany János : Bicentenáriumi konferencia, 2017.10.20, Nagykőrös.

Dávidházi, Péter (2017) „Vagy jőni fog”. Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5675-13-3

Dávidházi, Péter (2017) „ez már nagyon merész inversio”. In: A tudós elhagyott terepén. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 135-148. ISBN 978-615-5478-41-3

Dékány, Éva (2009) Comitative adjuncts: appositives and non-appositives. In: Adverbs and adverbial adjuncts at the interfaces. Interface Explorations (20). Mouton de Gruyter, Berlin, pp. 231-244. ISBN 978-3-11-021403-1

Dékány, Éva (2008) El + verb complex predicates in Hungarian. NORDLYD, 35 (1). pp. 1-17. ISSN 0332-7531

Dékány, Éva (2021) The Hungarian Nominal Functional Sequence. Studies in Natural Language and Linguistic Theory (100). Springer Nature Switzerland AG. (Springer Nature), Cham. ISBN 978-3-030-63439-1 (print); 978-3-030-63441-4 (e-book)

Dékány, Éva (2012) Nem jöttem hínia az igazakat : Az ómagyar anti-egyezetett főnévi igenevekről. Nyelvtudományi Közlemények, 108. pp. 219-252.

Dékány, Éva (2009) Towards a Theory of Hungarian Verbal Particles: a Case Study of El-. In: The 6th METU International Postgraduate Conference in Linguistics and Language Teaching, Ankara.

Dékány, Éva (2008) A mi Jánossal exkluzív és inkluzív olvasatáról. Nyelvtudományi Közlemények, 105. pp. 298-311. ISSN 0029-6791

Dékány, Éva (2009) The nanosyntax of Hungarian postpositions. NORDLYD, 36 (1). pp. 41-76. ISSN 0332-7531

Dékány, Éva (2014) A nem véges alárendelés (az igenevek) története. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 148-223. ISBN 978-963-05-9456-1

Dékány, Éva (2015) The syntax of anaphoric possessives in Hungarian. Natural Language and Linguistic Theory, 33 (4). pp. 1121-1168. ISSN 0167-806X

Dékány, Éva and Csirmaz, Aniko (2014) Hungarian is a classifier language. In: Word classes: nature, typology and representations. Current Issues in Linguistic Theory (332). John Benjamins, Amsterdam, pp. 141-160. ISBN 978-90-27-24851-0

Dékány, Éva and Hegedűs, Veronika (2015) Word order variation in Hungarian PPs. In: Approaches to Hungarian 14. John Benjamins, Amsterdam and Philadelphia, pp. 95-120.

Dékány, Éva Katalin (2017) Anti-agreeing infinitives in Old Hungarian. In: Infinitives at the syntax-semantics interface. Trends in Linguistics (306). De Gruyter Mouton, Berlin, pp. 193-221. ISBN 978-3-11-051847-4

Dékány, Éva Katalin and Csirmaz, Anikó (2017) Numerals and quantifiers. In: Syntax of Hungarian. Nouns and noun phrases. Comprehensive grammar resources . Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 1044-1150. ISBN 978-9462982703

Dér, Csilla Ilona (2012) Az azért és az akkor pragmatikai funkcióiról a mai magyar spontán beszédben. In: Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 154-177.

Dér, Csilla Ilona (2012) Beszélőváltások során használt diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS, 2012 (1). pp. 132-143. ISSN 1218-8727

Dér, Csilla Ilona (2015) Diskurzusjelölők a spontán beszélt nyelvben. -. (Unpublished)

Dér, Csilla Ilona (2012) Hányféle funkciójú az ilyen a mai magyar (írott) beszélt nyelvben? In: Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 70-75.

Dér, Csilla Ilona (2013) Mi számít grammatikalizációnak? Kísérlet a fogalom újradefiniálására. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 17-28. ISBN 978-963-306-249-4

Dér, Csilla Ilona (2014) Milyen funkciójúak a tölteléknek tartott elemek a spontán nyelvhasználatban? In: MANYE XXIII. Nyelv — társadalom — kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I. MANYE - Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 115-121.

Dér, Csilla Ilona (2010) „Töltelékelem” vagy új nyelvi változó? A hát, úgyhogy, így és ilyen újabb funkciójáról a spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS, 2010 (1). pp. 159-170. ISSN 1218-8727

Dér, Csilla Ilona (2015) Udvariassági diskurzusjelölők – léteznek? In: Nyelv, társadalom, kultúra. Tinta Könyvkiadó, Budapest. (Submitted)

Déri, Balázs (2022) Notes a Lírica Hongaresa Dels Nostres Dies. REDUCCIONS : REVISTA DE POESIA (117). pp. 129-133. ISSN 0214-8846 (print); 2385-4634 (online)

Déri, Balázs (2022) «Sobre Nosaltres, Els Hongaresos». REDUCCIONS : REVISTA DE POESIA (117). pp. 137-160. ISSN 0214-8846 (print); 2385-4634 (online)

Déri, Eszter (2015) Asztrológiai szimbólumok Esterházy Pál halotti prédikációjában. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. Reciti Kiadó, pp. 559-570. ISBN 978-963-7341-99-1

Déri, Eszter (2015) Szent Bernát világosvölgyi apátúrnak Az jó életnek módjáról való könyve. Obeliscus: A koraújkor folyórata. pp. 1-2.

Dóbék, Ágnes (2023) Eszterházy Károly egri püspök a 18. század végének irodalmi életében – Kazinczy Ferenccel és Péczeli Józseffel való kapcsolatának tükrében. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (3). pp. 332-342. ISSN 0021-1486

Dóbék, Ágnes (2022) Faludi Ferenc Constantinus-drámájának forrásáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 126 (1). pp. 72-82. ISSN 0021-1486

Dóbék, Ágnes (2020) Révai Miklós pártfogói: irodalmi mecenatúra a 18. század végi Magyarországon = Patrons of Miklós Révai: Literature Patronage in Hungary in the Late 18th Century. TANULMÁNYOK : AZ ÚJVIDÉKI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉKÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2). pp. 3-16. ISSN 0354-9690 (nyomtatott); 2466-4545 (elektronikus)

Dóbék, Ágnes (2022) Vogel Zsu­zsa. Az ol­va­sás út­ja­in, a bi­og­rá­fi­á­tól a köz­köl­té­sze­tig: Fa­lu­di Fe­renc mű­ve­i­nek fo­gad­ta­tá­sa. Er­dé­lyi Tu­do­má­nyos Fü­ze­tek 292. Ko­lozs­vár: Er­dé­lyi Múzeum-Egyesület, 2020. [recenzió]. RECITI.HU.

Dóla, Mónika (2006) Formulaszerű elemsorok a meghívás beszédkutatásban. THL2 (1-2). pp. 41-55. ISSN 1787-1417

Dömötör, Adrienn (2015) A mondván és az úgymond: diskurzusjelölő elemek keletkezése idéző szerkezetekből. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 21-37. ISSN 0025-0228

Dömötör, Adrienne (2018) Három körösztyén leány : Az első magyar nyelvű dráma. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 456 023 4

Dömötör, Adrienne (2007) Nyelvtörténeti kérdések és válaszok a magyar mint idegen nyelv tanításában. THL2 (1-2). pp. 5-15. ISSN 1787-1417

Dömötör, Adrienne (2014) A hogyki és társai: egy sajátos kötőszófajta az ómagyar korból. In: Nyelvelmélet és diakrónia. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék : PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 42-62. ISBN 978-963-308-183-9

Dömötör, Adrienne and Gugán, Katalin and Novák, Attila and Varga, Mónika (2017) Kiútkeresés a morfológiai labirintusból : korpuszépítés ó- és középmagyar kori magánéleti szövegekből. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 87-114. ISSN 0029-6791

Dömötör, Adrienne and Varga, Mónika (2016) Jobbágylevelek a 16. századból. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 375-381. ISSN 0025-0228

Dömötör, Éva (2023) Az azért demonstratívum pragmatikalizálódott használatai konstrukciós megközelítésben II. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 119. pp. 261-273. ISSN 0029-6791

Dömötör, Éva (2012) Mutató névmások a grammatikalizációs ösvényen. In: FÉLÚTON. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 1-13.

den Dikken, Marcel (2023) Associative plurals and their associates : An integrated approach to the nominal plural markers of Hungarian. JOURNAL OF URALIC LINGUISTICS, 2 (1). pp. 50-73. ISSN 2772-3720

E

E Bártfai, László and Kiss, Gábor (2017) Szóbeszéd, búbánat, csicseriborsó. A rokon értelmű főnevekből összetett szavak. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 342-350. ISSN 0025-0228

E. Nagy, Katalin (2021) Bauko János, Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. MAGYAR NYELV, 117 (1). pp. 93-96. ISSN 0025-0228

Easeda, Mika (2008) Magyar oktatás Japánban. THL2 (1-2). pp. 48-50. ISSN 1787-1417

Eckhardt, Sándor (1959) Balassi Bálint szép magyar komédiája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 257-265.

Egedi, Barbara (2009) Adverbial (dis)ambiguities. Syntactic and prosodic features of ambiguous predicational adverbs. In: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Interface Explorations (20). Mouton de Gruyter, Berlin – New York, pp. 103-132. ISBN 978-3-11-021480-2

Egedi, Barbara (2011) Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 35-47. ISBN 978-963-306-115-2

Egedi, Barbara (2014) The DP-cycle in Hungarian and the functional extension of the noun phrase. In: The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics (11). Oxford University Press, Oxford, pp. 56-82. ISBN 9780198709855

Egedi, Barbara (2014) Főnévi kifejezések: határozottság, névelőhasználat, birtokos szerkezetek. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 96-127. ISBN 9789630594561

Egedi, Barbara (2013) Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian. In: Synchrony and Diachrony: a Dynamic Interface. Studies in Language Companion Series (133). John Benjamins, Amsterdam, pp. 367-390.

Egedi, Barbara (2014) Határozottsági ciklus a magyarban. In: Nyelvelmélet és diakrónia 2. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 63-83.

Egedi, Barbara (2011) Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen. In: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 110-127. ISBN 978-606-8178-35-6

Egedi, Barbara (2015) Változó struktúrák, versengő stratégiák: a mutató névmási módosítók esete. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 27. pp. 107-132. ISSN 0569-1338

Egedi, Barbara (2018) Word order change at the left periphery of the Hungarian noun phrase. In: Word Order Change. Oxford University Press, Oxford, pp. 88-103. ISBN 978-0-1987-473-0-7

Egedi, Barbara (2014) A latin forrásszövegek hatása az ómagyar szintaktikai jelenségekre. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 281-286. ISBN 9789630594561

Egedi, Barbara (2009) A magyar kétértelmű mondathatározók és hatókörviszonyaik. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII. Modellek, elméletek és elvek érvényessége nyelvi adatok tükrében. SzTE Általános Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 67-85. ISBN 978-963-306-001-8

Egyed, Emese (2023) Drámai költészet a színpadon: Scipione Maffei egyetemes színháza, 1723–1725. In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 163-172.

Egyed, Emese (2017) "Levéllé válva". Ujfalvi Krisztina verselő köre (1795-1797). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Eisemann, György and Bednanics, Gábor and Rózsafalvi, Zsuzsanna and Tarjányi, Eszter and Tóth, Péter and Török, Lajos and Vaderna, Gábor (2009) Jókai Mór műveinek sajtó alá rendezése a kritikai kiadás számára = Redaction of Works by Mór Jókai to the Critical Edition. Project Report. OTKA.

Eitler, Ágnes (2018) Arany János életének és műveinek „áthangolása” az 1950-es évek népművelésében = The „Re-Tuning” of János Arany’s Life and Work in Popular Education in the 1950s. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 35. pp. 105-136. ISSN 1787-9396

Endrédy, István and Indig, Balázs (2015) HunTag3, a general-purpose, modular sequential tagger - chunking phrases in English and maximal NPs and NER for Hungarian. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 213-218. ISBN 978-83-932640-8-7

Endrédy, István and Novák, Attila (2015) Szótövesítők összehasonlítása és alkalmazásaik. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 15 (1-2). pp. 7-27. ISSN 1587-1061

Endrédy, István and Prószéky, Gábor (2016) A Pázmány Korpusz. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 191-205. ISSN 0029-6791

Enyedi, Éva (2020) A Szürke Galamb Evangéliuma: intertextualitás és parafrázis. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 83-94. ISSN 2676-959X

Erdész, Fanni (2011) Figuratív kifejezések a kétnyelvű mentális lexikonban-az anyatejjel szívjuk magunkba? THL2 (1-2). pp. 56-67. ISSN 1787-1417

Erlinghagen, Erika (2023) Literary prizes as indicators of changing concepts of cultural policy. A case study from Socialist Hungary. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (1). pp. 15-32. ISSN 0236-6568

Etlinger, Mihály (2022) Nyomtatványok, kéziratok és másolói tipológia : A 16–17. századi magyar versek szöveghagyományához. VERSO: IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 5 (2). pp. 37-44. ISSN 2630-8479

Etlinger, Mihály and Szatmári, Áron (2022) Biblical criticism and congregational singing two Unitarian translations of the Book of Psalms in 16–17th-century Transylvani. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (Spec.). pp. 131-148. ISSN 0236-6568

Eőry, Vilma (2006) Lantos Erzsébet: A beszédhez való viszony a magyar felsõoktatásban. HangÁr Hangmûvészeti és Beszédoktató Mûhely, Budapest, 2005. 98 p. THL2 (1-2). pp. 197-198. ISSN 1787-1417

F

F Láncz, Éva (2016) Névtudományi ismeretek a magyar nyelvi órán. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 47-61. ISSN 2060-0623

Fabó, Edit (2018) Boka László, Peremek és középpontok, Tanulmányok a 20. század első felének magyar irodalmáról, Budapest, Balassi Kiadó, 2018. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 508-514. ISSN 0025-0171

Faga-Nagy, Mária and Jakab, Katalin and Kiss, Gabriella (2016) Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Könyvtárának Magyar nyelvtudományi gyűjteménye, a Nyelvészkönyvtár. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 236-241. ISSN 0025-0228

Fajt, Anita (2021) A madrigálforma (magyarországi német barokk) irodalmunkban. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 433-455.

Fancsaly, Éva and Gúti, Erika and Kontra, Miklós and Molnár Ljubić, Mónika and Oszkó, Beatrix and Siklósi, Beáta and Žagar Szentesi, Orsolya (2016) A magyar nyelv Horvátországban. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, V . Gondolat Kiadó - Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet, Budapest - Eszék. ISBN 978 963 693 701 0

Faragó, Sándor (2014) Chernel István naplója nyugat-európai utazásáról, 1891. augusztus 7–30. Magyar Apróvad Közlemények, 12. pp. 1-32. ISSN 1418-284X

Farkas, András and Újváriné Tüskés, Anna (2022) Budapest – Varsó – Párizs: Az angyalföldi nejlonbortól a bordói eleganciáig. BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-308-4

Farkas, Gábor (2018) Andrássy Ignác Thuróczy-krónikája. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 222-227. ISSN 0025-0171

Farkas, Judit (2015) Esettanulmányok egy hatásláncok motiválta thematikus elméletben. In: Motiváltság és nyelvi ikonicitás. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei (IV). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 187-216. ISBN 9786067390230

Farkas, Judit and Alberti, Gábor (2016) Positions for oblique case-marked arguments in Hungarian noun phrases. JEZIKOSLOVLJE, 17 (1-2). pp. 295-319. ISSN 1331-7202

Farkas, Judit and Alberti, Gábor (2016) The relationship between (in)alienable possession and the (three potential) forms of possessed nouns in Hungarian. LINGUISTICA, 56 (1). pp. 111-125. ISSN 1132-0214

Farkas, Mária (2005) A magyar civilizáció oktatása a strasbourgi Marc Bloch Egyetemen. THL2 (2). pp. 117-122. ISSN 1787-1417

Farkas, Mária (2005) A magyar nyelv oktatása Franciaországban: múlt és jelen. THL2 (1). pp. 77-83. ISSN 1787-1417

Farkas, Tamás (2015) Changing names as abolishing the difference. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), 45 (3). pp. 27-39. ISSN 0350-4158

Farkas, Tamás (2015) Családnév és etnikum. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI. Határtalan nyelvföldrajz. Savaria University Press, pp. 187-211.

Farkas, Tamás (2014) Családnév-történeti vizsgálatok. Névtani Értesítő, 36. pp. 201-204. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2014) Dimenzionális szemlélet a névkutatásban : Általános kérdések és a családnévkutatás példája = The dimensional approach in Onomastics : General questions and the example of family-name research. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 36. pp. 9-22. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Farkas, Tamás (2015) Hungarian Names by Tamás Farkas. In: The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford University Press. (In Press)

Farkas, Tamás (2014) In memoriam Hajdú Mihály (1933–2014). Névtani Értesítő, 36. pp. 313-320. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2010) Régi magyar családnevek névvégmutató szótára = A Tergo Dictionary of Old Hungarian Surnames. Project Report. OTKA.

Farkas, Tamás (2015) A magyar családnevek változástipológiájáról. MAGYAR NYELV. ISSN 0025-0228 (Submitted)

Farkas, Tamás (2015) A magyar családnevek változástipológiájáról. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 395-408. ISSN 0025-0228

Farkas, Tamás (2015) A magyar családnévanyag névtörténeti és névrendszertani vizsgálata. Kézirat. (Unpublished)

Farkas, Tamás (2015) The most frequent Hungarian surnames. In: Conventional / Unconventional in Onomastics. Editura Mega. (Submitted)

Farkas, Tamás (2015) A nemzetközi névkutatás és magyar kapcsolatai. In: Magyar névkutatás a 21. század elején. ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 23-47.

Farkas, Tamás (2015) A névtan a felsőoktatásban, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, pp. 358-367.

Farkas, Tamás (2014) The typology of Changes in the History of Hungarian Surnames. In: Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. ICOS. (In Press)

Farkas, Tamás and Fodor, János and Juhász, Dezso and Kozma, István Péter (2009) A magyarországi családnév-változások kutatása 1867-1896 = Research on the Surname in Hungary 1867-1896. Project Report. OTKA.

Farmati, Anna (2018) Reform és reformáció között: a 16. század eleji anyanyelvű katolikus kódexirodalom „reformkészültsége” és reformációképe. Tanulmányok. (In Press)

Fazakas, Emese (2016) A magyar mint idegen nyelv tanítása Kolozsváron. THL2 (1-2). pp. 26-31. ISSN 1787-1417

Fazakas, Gergely Tamás (2018) Mikor és milyen imádságoskönyv jelent meg Árva Bethlen Kata neve alatt? In: Világosító lámpás: Tanulmányok a 60 éves Győri L. János tiszteletére. Tiszántúli Református Egyházkerület - Debreceni Református Kollégium, Debrecen, pp. 131-143. ISBN 978-615-80665-6-3

Fazakas, Gergely Tamás (2018) Árva Bethlen Kata mint autobiográfiai jelenség: Filológiai, retorikai, történeti antropológiai közelítések Bethlen Kata szövegeihez és az árvai énformálás 17–18. századi hagyományához. Other thesis, Debreceni Egyetem.

Fazakas, Noémi (2016) Erdélyi magyar egyetemisták nyelvi és nyelvhasználati attitűdjei. In: Sztenderd – nem sztenderd. Variációk egy nyelv változataira. Antológia Kiadó, Lakitelek, pp. 55-64.

Fazakas, Noémi (2017) Nyelvjárások fordítása és tolmácsolása. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 89-99. ISBN 978-606-739-085-8

Fazekas, Sándor (2021) „Hálát Istennek ad, verssel imádkozik”. Zrínyi Miklós Elégiájának értelmezéséhez. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 233-267.

Fazekas, Sándor (2019) Triptichon : Részlet Shakespeare szonettjeinek új, teljes fordításából. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 2 (1). pp. 24-31. ISSN 2063-2991

Fazekas, Tiborc (1999) Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung, 1774-1999. Eigenverlag des Verfassers, Hamburg.

Fedoszov, Oleg (2018) Венгерские справнительные обороты kevés (vagy), mint X ческо-русской конфронтации. In: Velencétől Dubrovnikig : Köszöntő kötet Vig István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 55-62. ISBN 978-963-284-966-9

Fejes, József Balázs and Hódi, Ágnes and Szenczi, Beáta and Tary, Blanka and Vígh, Tibor (2022) Nem érti, amit olvas! Kinek a feladata az olvasás tanítása? ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (2). pp. 1-17. ISSN 2060-0623

Fejes, László (2017) Dől a fa? MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 54. pp. 95-120. ISSN 0541-9298

Fejes, László (2017) A magyar nyelvtudomány legnagyobb kamuja. In: 70 snippets to mark Ádám Nádasdy’s 70th birthday. Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol–Amerikai Intézet, Budapest, pp. 150-159. ISBN 978-963-284-850-1

Fejes, László and Molnár, Cecília Sarolta and Sass, Bálint (2024) Strange a construction: The “A egy N” in Hungarian. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 71 (1-2). pp. 18-66. ISSN 2559-8201

Fekete, Balázs (2023) A nyugati jog szellemisége és Az elkülönítő: a nyugati jog nyelve mint nyelvi lázadás Hajnóczy Péter prózájában. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (1). pp. 3-17. ISSN 0002-564X

Fekete, István (2013) Hungarian Gyerekestül versus Gyerekkel (‘with [the] kid’). AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION E-JOURNAL, 6. pp. 1-25. ISSN 1936-8879

Fekete, Norbert (2020) A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk 2019-ben: Fekete Norbert, „… a’ névtelenség kárhoztatik főkép…”: A szerzői névhasználat és a magyar kritika intézményesülése a klasszikus századfordulón. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 42. pp. 229-239. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Ferenczi, Zoltán (1894) Döbrentey három levele Cserey Farkashoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 4 (2). pp. 230-234. ISSN 0021-1486

Ferenczi, Zsanett (2021) Finn–magyar fordítási párok kinyerése automatikus módszerekkel. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 131-150. ISBN 9789639074941

Filep, Tamás Gusztáv (2017) Arany az ezüstkorban. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 19 (6). pp. 199-201. ISSN 1419-4082

Filep, Tamás Gusztáv (2022) Cs. Nagy Ibolya: Király László. MMA Kiadó, 2019. KORTÁRS : IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (1). pp. 1-4. ISSN 0023-415X

Filep, Tamás Gusztáv (2021) Kacsó Sándor írásai a Havi Szemle 1943–1944-es évfolyamaiban. 3 Havi Szemle : aradi közművelődési folyóirat, 14 (1). pp. 47-56.

Filep, Tamás Gusztáv (2021) Láger, szkepszis, sztoa. Az aradi Kölcsey Egyesület évkönyve...2019--2020, 3 (1). pp. 33-47. ISSN 1843-8911

Filep, Tamás Gusztáv (2023) Létstilisztikai obligó. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (3). pp. 180-190. ISSN 0865-557X

Filep, Tamás Gusztáv (2022) Maskarák főleg Magyarországon vannak : Bánffy Miklós - Fragmentumok róla és tőle. ORSZÁGÚT : MŰVÉSZET, TUDOMÁNY, KÖZÉLET. pp. 1-4. ISSN 2677-0148 (Unpublished)

Filep, Tamás Gusztáv (2022) Olvasta-e a Nyugatot a pápa? ORSZÁGÚT : MŰVÉSZET, TUDOMÁNY, KÖZÉLET. pp. 1-2. ISSN 2677-0148 (Unpublished)

Filep, Tamás Gusztáv (2021) Szabó Gyula: A Sátán labdái I. In: Magyar irodalmi művek. MMA Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, pp. 348-349. ISBN 9786156192547

Filep, Tamás Gusztáv (2021) Szenczei László a székely pokolban és mennyben. SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, 25 (4). pp. 80-104. ISSN 1453-3871

Filep, Tamás Gusztáv (2021) Tóth László: Istentelen színjáték, 1976-1982. In: Magyar irodalmi művek. MMA Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, pp. 444-445. ISBN 9786156192547

Finta, Gábor and Hörcher, Ferenc and Mazgon, Gábor (2013) Boldogság és közöny I. : Levélbeszélgetés Ottlikról. ÚJ FORRÁS, 3. pp. 84-95. ISSN 0133-5332

Finta, Gábor and Hörcher, Ferenc and Mazgon, Gábor (2013) Boldogság és közöny II. : Levélbeszélgetés Ottlikról. ÚJ FORRÁS, 4. pp. 38-50. ISSN 0133-5332

Fodor, Péter (2018) Arcél, barkácsolás, implicit olvasók. Utazás a tizenhatos mélyére. Prae (1). ISSN 1585-5112 (In Press)

Fodor, Péter (2020) Az atléta halála és a sporttörténeti emlékezet. IRODALMI SZEMLE Online. ISSN 1336-5088

Fodor, Péter (2018) Karika, Bodnár papa és Shelley. Mándy Iván: Tribünök árnyéka. In: Séta közben. Tanulmányok Mándy Iván életművéről. Magyar Irodalomtörténeti Társaság, pp. 127-135. (In Press)

Fodor, Péter (2019) Konzervatív normaszegés. Kukorelly Endre: Pálya, avagy Nyugi, dagi, nem csak foci van a világon. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 70 (8). pp. 94-100. ISSN 0401-3174

Fodor, Péter (2020) Leblokádolt a libamáj. Megjegyzések a Taxidermia értelmezéstörténetéhez. IRODALMI SZEMLE Online. ISSN 1336-5088

Fodor, Péter (2018) Név, emlékezet, futball Mándy Iván szövegeiben. VIGILIA, 83 (4). pp. 261-268. ISSN 0042-6024

Fodor, Péter (2018) Profil, Bricolage, implizite Leser in Deutschlandreise im Strafraum. In: „Später werde ich über das alles Genaueres schreiben.“ Studien zu Péter Esterházys Erzählprosa. Walter de Gruyter, Berlin/Boston. (Submitted)

Fodor, Péter (2019) Sport, emlékezet, politika: irodalmi és filmes változatok. Other thesis, Debreceni Egyetem.

Fodor, Péter (2009) Térfélcsere : A sport irodalmi medialitása a magyar későmodern és posztmodern elbeszélő prózában. Kijárat, Budapest. ISBN 9639529779

Fodor, Péter (2020) Volt vagy kell? Mándy, futball, mozgókép. In: Egy ember álma. Libra Librorum . Ráció, Budapest. (In Press)

Fodor, Péter (2020) Újrajátszás : Adalékok a sport mozgóképi és irodalmi emlékezetéhez. Új Alföld Könyvek, 4 . Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen. ISBN 978-963-9946-10-1

Fodor, Péter and Vigh, Levente (2020) Átmozgatott emlékezet. Interjú Fodor Péter kultúrakutatóval. Kulter.

Forgács, Tamás (2018) Adalékok Simon bíró szólásunk jelentéséhez és keletkezéséhez. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 334-344. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2021) Adalékok egy, a kasza komponens köré épülő szóláscsoport történetéhez. MAGYAR NYELV, 117 (4). pp. 466-472. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2021) Balázs iszákja. Ismeretlen frazémák azonosításának és értelmezésének módszertani kérdései. MAGYAR NYELV, 117 (1). pp. 60-69. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2024) Forgács Tamás: Szólásmagyarázatok a kemencetájékáról [Explanations of idioms around kemence ‘oven’]. MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 71-81. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2007) Frazeológiai kézikönyv megírása és publikálása = Handbook of Phraseology. Project Report. OTKA.

Forgács, Tamás (2015) É. Kiss Katalin (szerk.): Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó. Budapest 2014. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 350-360. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2020) Késsás vagy Kéffás? Öröklődő szövegromlás legrégibb csízióinkban. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 309-315. ISSN 0025-0228

Fábián, Orsolya (2007) Hungarológia a jyvaskylai egyetemen. THL2 (1-2). pp. 151-159. ISSN 1787-1417

Fábián, Pál (1956) A földrajzinév-írás további szabályai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 427-438.

Fábián, Pál (1964) A mai magyar nyelv rendszere (Leíró nyelvtan) II. kötet: Mondattan. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 383-385.

Fábián, Pál (1961) A mai magyar nyelv rendszere (Leíró nyelvtan)n : I. kötet: Bevezetés - Hangtan - Szótan. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 351-358.

Fóris, Ágota (2013) Az analógia szerepe a modern nyelvészeti kutatásokban. In: Analógia és modern nyelvleírás. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 99-113. ISBN ISBN 978-606-8178-74-5

Fóris, Ágota (2013) Lexikológia, lexikográfia a magyar mint idegen nyelv tanárképzésben. THL2, 9 (1-2). pp. 55-65. ISSN 1787-1417

Fóris, Ágota (2013) Lexikológia, lexikográfia magyar mint idegen nyelv tanárképzésében. THL2 (1-2). pp. 55-65. ISSN 1787-1417

Fóris, Ágota (2013) Network Theory and Terminology. Knowledge Organization, 40 (6). pp. 422-429. ISSN 0943-7444

Fóris, Ágota (2015) Osztályozási módszerek a terminológiában, és ezek oktatási vonatkozásai. Szaknyelv és szakfordítás, 13 (1). pp. 27-33. ISSN 1587-4389

Fóris, Ágota (2014) Szinonimák a terminológiában. In: MANYE XXIII. NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák. A MANYE Kongresszusok előadásai, I-II (10). MANYE - Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 279-284. ISBN 978-615-5219-66-5

Fóris, Ágota (2014) Terminology and LSP in higher education in Hungary. In: Terminology – responsibility and awareness. Terminologen (2). Sprakradet, Oslo, pp. 90-100. ISBN 978-82-997266-7-2

Fóris, Ágota (2013) Terminológiai szótárak és adatbázisok tipológiai kérdései. In: Társadalmi változások – nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. A XXII. MANYE Kongresszus előadásai. A MANYE Kongresszusok előadásai, 9 . MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Budapest-Szeged, pp. 433-437. ISBN 978-963-9927-62-9

Fóris, Ágota (2014) Van-e szükség magyar nyelvújításra napjainkban? A terminológia és a fordítás nyelvújítási vonatkozásai. Glossa Iuridica, 1 (1). pp. 49-59. ISSN 2061-0556

Fóris, Ágota (2013) A borkultúra hagyományai a terminológia szemszögéből. In: Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom. Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Agroinform–Magyar Borkultúra Társaság, Budapest, pp. 268-273. ISBN 978-963-08-5828-1

Fóris, Ágota (2012) A lexikon megközelítései. In: Vonzásban és változásban. Nyelvészeti Doktorandusz Füzetek különkiadása . Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs, pp. 277-307. ISBN 978-963-642-504-3

Fóris, Ágota (2013) Írott és íratlan szabályok a kutatásban – a kutatói etika. In: Tudomány és etika. Studia Caroliensia (2012). KRE – L’Harmattan, Budapest, pp. 203-2018. ISBN 1419-1334

Fóris, Ágota (2013) A szaknyelvek szociolingvisztikai és terminológiai megközelítése. In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Gondolat, Budapest, pp. 163-173. ISBN 978 963 693 495 8

Fóris, Ágota (2014) A szaknyelvek terminológiai szempontú megközelítése. In: Tudomány, technolektus, terminológia – a tudományok, szakmák nyelve. Éghajlat, Budapest, pp. 27-36. ISBN ISBN 978-963-9862-63-0

Fóris, Ágota (2012) A szótár fogalma a magyar lexikográfiában. In: Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Grimm Kiadó, Szeged, pp. 22-38. ISBN 978 963 9954 67 0

Fóris, Ágota (2015) A terminológia elmélete. KRE. (Unpublished)

Fóris, Ágota (2015) A terminológia szerepe a többnyelvű Európában. In: Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. A MANYE Kongresszusok előadásai . Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 25-34. ISBN 978-606-739-019-3

Fóris, Ágota (2007) A terminológiai innovációs központ (TermIK) tevékenysége. THL2 (1-2). pp. 169-171. ISSN 1787-1417

Fóris, Ágota and B. Papp, Eszter (2015) Creating an English-Hungarian Termbase for Laser Physics, The DictionELI. Terminologija (Terminology), 22. pp. 26-38. ISSN 1392-267X

Fóris, Ágota and Gaál, Péter (2013) Lexicography, terminography and the role of new mobile devices in teaching terminology. Terminologija (Terminology), 20. pp. 75-81. ISSN 1392-267X

Fórizs, Gergely (2007) Adalékok Berzsenyi líceumi kapcsolataihoz. In: Kolligátum: Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 148-154. ISBN 978-963-960-534-3

Fórizs, Gergely (2008) Berzsenyi Dániel prózai műveinek és levelezésének kritikai kiadásáról. SOMOGY : IRODALOM MŰVÉSZET KULTÚRA, 36 (2). pp. 51-55. ISSN 0133-0144

Fórizs, Gergely (2014) Bodrogi Ferenc Máté: Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve. Egy önreprezentáció diszkurzív háttere. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 118 (5). pp. 729-734. ISSN 0021-1486

Fórizs, Gergely (2021) Landschaftspoesie und anthropologische Poetik. Friedrich von Matthissons Der Genfersee und Dániel Berzsenyis Der Balaton im Kontext. In: Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550-2000). Beihefte zum Euphorion (112). Universitätsverlag Winter, Heidelberg, pp. 185-203. ISBN 978-3-8253-4763-5

Fórizs, Gergely (2021) Nation-Building or Nation-Bricolage? The Making of a National Poet in 19th-Century Hungary. In: Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics 19th to Early 20th Century. National Cultivation of Culture (24). Brill, Leiden. ISBN 978-90-04-39839-9

Fórizs, Gergely (2018) Római költők a 18–19. századi magyarországi irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius [Recenzió]. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (5). pp. 687-692. ISSN 0021-1486

Fórizs, Gergely (2011) Zriny és Zrínyi : Szemere Pál fordítása Theodor Körner Zrinyjéből az Élet és Literatúrában. In: A középkor vetületei: 18–19. századi középkor-értelmezések filozófiai, tudományos és művészeti aspektusai. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 157-170. ISBN 978 963 693 322 7

Fórizs, Gergely (2022) Új Herkules : A válaszúthagyomány változatai a Csongor és Tündében. In: A rokokó arcai : Tanulmányok egy tünékeny fogalom történetéhez. Reciti konferenciakötetek (17). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 163-210. ISBN 9786156255518

Fórizs, Gergely (2003) A kétszemű Küklopsz : A Zalán futása ősmagyar mitológiájának igazolási kísérlete Toldy Aesthetikai leveleiben. klasszikus – magyar – irodalom – történet: tanulmányok 2003, szerk. DAJKÓ Pál és LABÁDI Gergely, Tiszatáj Könyvkiadó, Szeged, 2003.. pp. 309-329. ISSN 1417-314X

Fórizs, Gergely (2009) „Álpeseken Álpesek emelkednek”: A képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben. Klasszikusok . Universitas Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-26-3

Fórizs, Gergely (2019) A széptan és a szépnem. Christian Oeser nőknek szóló esztétikája (1838–1899). In: Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok. reciti, Budapest, pp. 47-76. ISBN 978-615-5478-75-8

Fórizs, Gergely (2022) Áttűnések : Politikai és filozófiai szimbolika Berzsenyi császárverseiben. In: Adomány, díj, jutalom, segély : A mecenatúra színeváltozásai az irodalomtörténetben. Reciti konferenciakötetek (19). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 31-64. ISBN 9786156255570

Fórizs, Gergely and Vaderna, Gábor (2018) Az ismeretlen klasszikus : Berzsenyi-tanulmányok. Reciti Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5478-50-5

Fórizs, Gergely and Vaderna, Gábor (2012) Berzsenyi Dániel levelezésének és költeményeinek kritikai kiadása = Critical edition of Dániel Berzsenyi's correspondence and poems. Project Report. OTKA.

Fórizs, Gergely and Vaderna, Gábor (2018) A szerkesztők előszava. In: Az ismeretlen klasszikus. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 7-10. ISBN 978-615-5478-50-5

Földes, Györgyi (2017) Линии, когато се срещнат. Тела и отношения в „Баркод“ на Кристина Тот. In: Места на срещи: прочити на унгарски книги, преведени на български. Paradigma, Sofia, pp. 133-144. ISBN 978 954 326 328 8

Földes, Györgyi (2023) Akiket nem véd burok : Cser Kovács Ágnes: Zárvatermők kertje. MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 46 (2). pp. 83-84. ISSN 0138-922X

Földes, Györgyi (2021) Avantgárd anziksz : Transznacionális elvek és gyakorlatok az avantgárd és neoavantgárd művészetben. Gondolat, Budapest. ISBN 978 963 556 172 8

Földes, Györgyi (2019) Beigli és főbelövés (Zoltán Gábor: Orgia). HELIKON IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE, 60 (1). pp. 31-38. ISSN 0017-999X

Földes, Györgyi (2021) Bécs: menedék, szellemi műhely, idegen város : József Attila, Bécs és a századelő művészete. Tanulmányok. Szerkesztette: Gintli Tibor, Pesti Brigitta, Tverdota György és Veres András. Budapest: L'Harmattan KIadó, 2020, 312 oldal. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 47 (3). pp. 373-380. ISSN 0133-2368

Földes, Györgyi (2021) Gyergyai, Albert (1893-1981). In: La Vie de L'Esprit en Europe Centrale et Orientale Depuis 1945 : Dictionnaire Encyclopédique. Les Éditions du CERF, Paris, pp. 642-643.

Földes, Györgyi (2022) „Kortárs magyar zsidó irodalom”. SZOMBAT, 34 (11). pp. 18-23. ISSN 0865-3844

Földes, Györgyi (2018) Kés, amint a papírba hasít. Peer Krisztián: 42. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 69 (6). pp. 121-125. ISSN 0401-3174

Földes, Györgyi (2020) Le langage corporel dans Une femme. In: Péter Esterházy et le postmodernisme. Éditions Pétra, Paris, pp. 91-98.

Földes, Györgyi (2021) Lukács, György (1885-1971). In: La Vie de L'esprit en Europe Centrale et Orientale Depuis 1945 : Dictionnaire Encyclopédique. Les Éditions du CERF, Paris, pp. 736-737.

Földes, Györgyi (2020) Magyar „fajiság” és internacionalizmus: A magyar avantgárd látszólagos ellentmondásai. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat (4.). pp. 26-37. ISSN 0350-9079

Földes, Györgyi (2019) Marionett- és Übermarionett-elképzelések Magyarországon az 1910-es , 1920-as években : Avantgárd és gender-vetület. HÍD, 83 (7). ISSN 0350-9079

Földes, Györgyi (2020) Marionett- és Übermarionett-elképzelések Magyarországon az 1910-es, 1920-as években : Avantgárd és gender-vetület. In: Szenvedélyek, formák, vallomások / Passions, formes, confessions : In honorem Szávai János – Írások Szávai János 80. születésnapjára / Hommage à János Szávai – Écrits pour les 80 ans de János Szávai. Kalligram, Budapest, pp. 86-92.

Földes, Györgyi (2022) My little Gólem : A gólemalak megjelenései a magyar irodalomban. HÍD, 78 (2-3). pp. 86-95. ISSN 0350-9079

Földes, Györgyi (2017) Másod- és harmadgenerációs holokauszttrauma feminista vetületben: Marianne Hirsch - Turi Tímea, Csobánka Zsuzsa, Clara Royer. Szombat (8). pp. 18-23. ISSN 0865-3844

Földes, Györgyi (2019) "Nekem a kommunizmus is vallásom..." Balázs Béla 1919-ben. EX SYMPOSION: IRODALOM MŰVÉSZET FILOZÓFIA REFLEXIÓ, 103. pp. 39-45. ISSN 1215-7546

Földes, Györgyi (2017) Nőtörténeti forrásanyag: Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni Naplója. Szombat, 69 (3). pp. 29-32. ISSN 0865-3844

Földes, Györgyi (2019) Profession: traducteur, organisateur littéraire, ange gardien. Correspondance de Lajos Kassák et László Gara. REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES. ISSN 1416-6399

Földes, Györgyi (2016) Tehéntekintet az életfilozófia tükrében. A nő mint Másik Szabó Dezső szövegeiben. IRODALMI SZEMLE, 59 (9). pp. 71-86. ISSN 1336-5088

Földes, Györgyi (2013) Traduction et réception. »Pourquoi les Français se désintéressent-ils de la littérature hongroise«, notamment des œuvres de Zsigmond Móricz? Revue d’Études Françaises, 18 (H.s.). pp. 129-137.

Földes, Györgyi (2016) Transznacionalizmus, határátlépés és műfajiság (Földes Jolán és Agota Kristof). Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2016 (3). pp. 445-454. ISSN 0017-999X

Földes, Györgyi (2018) Trivulzió és társai Wirágh András: Cholnoky Viktor, a szépíró. Írásgyakorlatok – publikálási stratégia – korai recepció. Tempevölgy könyvek 24, Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred, 2017. Séd, 16 (5). pp. 27-28. ISSN 2416-0628

Földes, Györgyi (2017) Törvényen belül, törvényen kívül: határátlépések. In: Könyv, kontextus, medialitás: Tanulmányok a 60 éves Széchenyi Ágnes tiszteletére. EKE Líceum Kiadó, pp. 91-102.

Földes, Györgyi (2022) Valaha volt avantgárd nőírók külföldön, avagy Földes Jolán és Kádár(-Karr) Erzsébet transznacionális érvényesülési stratégiái. KORUNK (KOLOZSVÁR), 87 (11). pp. 24-36. ISSN 1222-8338

Földes, Györgyi (2019) A korai magyar avantgárd és a műfordítás. PARTITÚRA, 14 (1). pp. 51-64. ISSN 1336-7307

Földes, Györgyi (2022) Ártalmatlannak látott „molyolgatók”. LITERA.HU.

Földes, Györgyi (2016) A szegény teste mint abjekt (Tóth Krisztina, Krasznahorkai László). HÍD: VAJDASÁGI SZERVEZETEK KULTURÁLIS FOLYÓIRATA, 80 (7). pp. 1-11. ISSN 2335-030X

Földvári, Miklós (2021) A Varázsfuvola magyar fordításairól. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 150-163. ISBN 9789635089680

Förköli, Gábor (2016) Humanistes du bassin des Carpates II: Johannes Sambucus. Gábor Almási and Farkas Gábor Kiss. Europa Humanistica 14. Turnhout: Brepols, 2014. RENAISSANCE QUARTERLY, 69 (2). pp. 643-644. ISSN 0034-4338

Förköli, Gábor (2016) A Kalauz helye a magyar vallásos antropológia történetében. In: Útmutató. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (14). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 9-29. ISBN 978-963-308-287-4

Förköli, Gábor (2014) Magyar vonatkozású levelek a párizsi Bibliothèque Nationale Boulliau-Niccolò Siri anyagában (1659–1664). Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2. pp. 117-159. ISSN 0865-0632

Förköli, Gábor (2017) Miklós Zrínyi : un tacitiste hongrois et la réception tardive de l'étatisme. In: Tacite et le tacitisme en Europe à l'époque moderne, 2014.10.01, Caen.

Förköli, Gábor (2015) Mklós Zrínyi: La Zrinyiade ou le péril de Sziget. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (5). pp. 696-699. ISSN 0021-1486

Förköli, Gábor (2017) „Virtus Seriniana”: egy iskolai Zrínyi-óda útja Gdańsktól Párizsig (1664). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 156-173. ISSN 0025-0171

Förköli, Gábor (2021) Zrínyi félreismert olvasmánya: Nicolas Caussin. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 269-285. ISBN 9789634961970

Förköli, Gábor (2017) Zrínyi prózája és a közhelyek retorikája. In: Határok fölött. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 419-433. ISBN 978-963-416-071-7

Förköli, Gábor (2021) A várnai csata mint az emlékezet helye : Vallás és háború Magyaritól Zrínyiig. In: Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 158-175. ISBN 9789634894049

Förköli, Gábor and Tubay, Tiziano (2017) Ein in ungarischer Sprache kompiliertes Gedicht mit Szekler Schrift im Florilegium Herzog Augusts des Jüngeres. Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen, 38 (2). pp. 79-98. ISSN 0342-4340

Förköli, Gábor and Tubay, Tiziano (2015) Székely írásos verskompiláció magyar nyelven Ágost wolfenbütteli herceg florilegiumából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 443-459. ISSN 0025-0171

Fülöp, Dorottya (2024) A tizenharmadik : Jókai Mór Életem című verses önéletrajzáról = The Thirteenth. On Jókai Mór’s Poetic Autobiography My Life. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A HUN-REN BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 128 (1). pp. 96-110. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Fülöp, Erzsébet Mária (2006) Idiómák és a nyelvtanítás. THL2 (1-2). pp. 166-170. ISSN 1787-1417

Fülöp, László (2015) Vörös Ferenc: Kis magyar családnévatlasz. Kalligram, Pozsony, 2014. 440 lap. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 126-128. ISSN 0025-0236

Fülöp, Tamás (1991) A lenti laktanya katonáinak nyelvhasználata 1985/86. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok (48). ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék; MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9634626718

Fülöppné dr. Romhányi, Beatrix and Fodor, Nóra and Imregh, Mónika and Kertész, Balázs and Madas, Edit and Rajhona, Flóra (2013) Laskai Osvát Sermones de sanctis c. művének kritikai kiadása = Publication of the Sermones de sanctis of Osvaldus Laskai. Project Report. OTKA.

Fűz, Nóra (2015) Anderseni motívumok Babits Mihály és Nemes Nagy Ágnes művészetében. Iskolakultúra, 25 (1). pp. 100-114. ISSN 1215-5233

G

G. Etényi, Nóra (2021) A politika és a poézis Zrínyi Miklós képe a 17. századi német nyomtatványokban. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 493-517.

G. Szabó, Sára (2021) Álgyerekregény a diktatúráról: Dragomán György: A fehér király = Pseudo Children’s Novel About Dictatorship – György Dragomán: A fehér király (The White King). ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 4 (2). pp. 21-27. ISSN 2063-2991

Galac, Ádám (2017) Komor és komoly szavunk lehetséges szláv eredetéről. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 350-356. ISSN 0025-0228

Gallasy, Magdolna (2023) Anyanyelvünk évszázadai 1–6. MAGYAR NYELV, 119 (2). pp. 233-239. ISSN 0025-0228

Garamvölgyi, József (1957) Kispéter András: "Juhász Gyula" c. kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 245-252.

Garbacik-Balakowicz, Magdalena (2023) Csak az író felesége? Műút, 92. pp. 95-98. (Unpublished)

Garbacik-Balakowicz, Magdalena (2022) Egy bizonyos kapcsolat esete. SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, 26 (7). pp. 124-129. ISSN 1453-3871

Garbacik-Balakowicz, Magdalena (2022) Filozofické souvislosti v literárním díle Sándora Máraiho. Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, Praha, Czechia. ISBN 978-80-246-5034-0

Garbacik-Balakowicz, Magdalena (2022) The Image of Woman by Three Contemporary Hungarian Women Writers: Réka Mán-Várhegyi, Anita Harag, and Rita Halász. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, PHILOLOGICA, 14 (1). pp. 29-44. ISSN 2067-5151

Garbacik-Balakowicz, Magdalena (2023) Individual, Society, and System: Philosophy of History in Sándor Márai’s Late Fiction. Central European Cultures, 3 (2). pp. 79-98.

Garbacik-Balakowicz, Magdalena (2022) Recenzió: Piot­ro­wi­ak-Jun­ki­ert, Kin­ga. Od idyl­li do iro­nii: Li­te­ra­tu­ra wę­gi­ers­ka wo­bec Zagłady w la­tach 1944–1948. RECITI.HU.

Gazda, István (2018) Gyűjtemény Benedek Elek elsősorban álnéven vagy szignóval megjelent írásaiból. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (125). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Gazda, István (2016) A Magyar Tudós Társaság elveszettnek hitt 1848-as magyar nyelvtankönyvei. In: Alexander Multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (8). Argumentum, Budapest, pp. 161-167. ISBN 978-963-446-781-6

Gazda, István and Balog Stemler, Ilona and Danku, György and Grabarits, István and Karasszon, Dénes and Keszthelyi, Sándor and Sragner, Márta and Stemler, Ágnes and Szabó, Péter Gábor and Szabó T., Attila and Szállási, Árpád and Végh, Ferenc and Wirth, Lajos (2005) A korai magyar nyelvű nyomtatott reáltudományi és műszaki könyveink, 16–19. század. In: Pannóniai Féniksz, avagy Hamvából fel-támadott magyar nyelv. Első nyomtatott tudományos könyveink, 16–19. század. OSZK- MTA, Budapest. ISBN 963-200-494-9

Gazdag, Vilmos (2015) Bárány Erzsébet–Csernicskó István (szerk.): Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність/Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Матеріали міжнародної наукової конференції/Nemzetközi tudományos konferencia előadásai. V. Pagyak Kiadója, Ungvár, 2014, 360 p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 176-179. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2013) Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. KISEBBSÉGKUTATÁS, 22. év (2. szá). pp. 66-101. ISSN 1215-2684

Gazdag, Vilmos (2016) Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. In: VI. Dialektológiai Szimpozion. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központját; Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Szombathely; Nyitra, pp. 339-348. ISBN 978 80 558 1186 4

Gazdag, Vilmos (2022) Lektórium. MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 212-216. ISSN 0025-0228

Gazdag, Vilmos (2023) Monográfia egy magyarországi ruszin település nyelvjárásáról. MAGYAR NYELV, 119 (2). pp. 231-233. ISSN 0025-0228

Gazdag, Vilmos (2014) Márku Anita: „Po zákárpátszki” Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. „Líra” Poligráfcentrum, Ungvár, 2013, 244 p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 16 (2). pp. 159-162. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2013) Nyelvhasználati sajátosságok a Beregszászi Járási Kórházban. In: Acta Academiae Beregsasiensis. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 229-238. ISBN 978-617-596-115-5

Gazdag, Vilmos (2017) Nyelvi interferencia a kárpátaljai magyar irodalmi művekben. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 178-185. ISBN 978-617-7404-27-8

Gazdag, Vilmos (2018) Segédkönyv a szláv–magyar nyelvi kapcsolatok tanulmányozásához. RIK-U Kiadó, Beregszász; Ungvár. ISBN 978-617-7404-83-4

Gazdag, Vilmos (2021) A katonai szolgálat során jelentkező államnyelvi hatás tükröződése Vári Fábián László Tábori posta című regényében. EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA (1). pp. 41-53.

Gazdag, Vilmos (2018) A kárpátaljai magyar nyelvjárások keleti szláv kölcsönszavainak szemantikai változásairól. In: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 132-138. ISBN 978-617-7404-84-1

Gazdag, Vilmos (2015) A kárpátaljai magyar nyelvjárások orosz/ukrán kölcsönszavai. In: Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 113-128. ISBN 978-617-7132-21-8

Gazdag, Vilmos (2016) A kárpátaljai magyar nyelvjárások szókészleti sokszínűségéről az ukrán/orosz kölcsönszavak és magyar nyelvi megfelelőik használata kapcsán. In: Értékek és kihívások. I. kötet: Nyelvtudomány. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 43-50. ISBN 978-617-7132-50-8

Gazdag, Vilmos (2014) A szovjet éra hatásának tükröződése a kárpátaljai magyar nyelv szókészletében. In: Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Vydavnyctvo V. Padjaka, Ungvár, pp. 93-108. ISBN 978-966-387-094-6

Genzel, Susanne and Ishihara, Shinichiro and Surányi, Balázs (2015) The prosodic expression of focus, contrast and givenness: A production study of Hungarian. LINGUA (165). pp. 183-204. ISSN 0024-3841

Georgieva, Ekaterina (2017) A nem véges mellékmondatokról: a magyar -ván/-vén képzős határozói igeneves szerkezetek elemzése finnugor és törökségi nyelvek adatainak tükrében. In: Stratégiák és struktúrák. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 55-69. ISBN 978-963-315-329-1

Gera, Judit (2020) A szerelem és az öngyilkosság összekapcsolása a magyar és a holland romantikában. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 66 (4). pp. 40-55. ISSN 0015-1785

Gergely, Pál (1956) Vörösmarty Mihály ismeretlen kéziratai a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 183-193.

Gerstner, Károly (2012) Grammatik im Großwörterbuch des Ungarischen. In: Beitrag zum Workshop Künftige Standards wissenschaftlicher Lexikographie, 2012.03.25-2012.03.27, Berlin.

Gerédné Bereczky, Szilvia (2013) Francia-magyar, magyar -francia tanulószótár. THL2 (1-2). pp. 139-142. ISSN 1787-1417

Gerézdi, Rabán (1964) Mutatvány a Magyar Irodalom Története c. kézikönyvből : Janus Pannonius. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 113-133.

Gerőcs, Mátyás and Pintér, Lilla (2014) Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? In: LingDok13: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 87-107.

Gerőcs, Mátyás and Pintér, Lilla (2014) How do Hungarian preschoolers interpret number words? In: ConSOLE. Leiden University Press, Leiden, pp. 104-122.

Gintli, Tibor (2021) Az erőszak megjelenítésének narratív eljárásai Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében. In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 175-184. ISBN 978-963-496-204-5 (nyomtatott); 978-963-496-205-2 (elektronikus)

Glatz, Ferenc (1997) Anyanyelvünk az Ezredfordulón. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (2). pp. 19-20. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (1997) Tézisek az anyanyelvről, ápolásáról, kutatásáról, korszerűsítéséről. MAGYAR TUDOMÁNY, 42 (10). pp. 1244-1246. ISSN 0025-0325

Goldziher, Ignác (1893) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 1. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 1. pp. 14-800.

Goldziher, Ignác (1895) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 10. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 10. pp. 10-779.

Goldziher, Ignác (1895) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 11. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 11. pp. 114-799.

Goldziher, Ignác (1896) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 12. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 12. pp. 199-970.

Goldziher, Ignác (1896) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 13. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 13. pp. 187-618.

Goldziher, Ignác (1897) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 14. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 14. pp. 234-1098.

Goldziher, Ignác (1897) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 15. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 15. pp. 339-857.

Goldziher, Ignác (1897) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 16. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 16. pp. 3-1187.

Goldziher, Ignác (1900) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 17. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 17. pp. 660-682.

Goldziher, Ignác (1900) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 18. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 18. pp. 280-281.

Goldziher, Ignác (1893) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 2. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 2. pp. 5-763.

Goldziher, Ignác (1893) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 3. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 3. pp. 12-832.

Goldziher, Ignác (1893) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 4. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 4. p. 876.

Goldziher, Ignác (1893) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 5. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 5. pp. 113-813.

Goldziher, Ignác (1894) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 6. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 6. pp. 130-722.

Goldziher, Ignác (1894) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 7. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 7. pp. 170-236.

Goldziher, Ignác (1894) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 8. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 8. pp. 6-752.

Goldziher, Ignác (1895) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 9. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 9. pp. 178-1019.

Gombos, Péter and Németh, Csenge Rózsa (2019) Sárkánykép a magyar népmesekincsben : Egy kontamináció anatómiája. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 2 (1). pp. 3-23. ISSN 2063-2991

Gonda, Zsuzsa (2022) 20 éves a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport : Beszámoló a jubileumi rendezvénysorozatról = Gonda, Zsuzsa: 20 years of the Gyula Szemere research group on mother tongue pedagogy : A report on the jubilee event. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (2). pp. 127-133. ISSN 2060-0623

Gordos, Katalin (2014) Kalandra fel! THL2 (2). pp. 129-132. ISSN 1787-1417

Granasztói, Olga (2014) Diffusion du livre en français en Hongrie: bilan et perspectives des recherches sur les bibliothèques privées de l’aristocratie (1770–1810). Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 10. pp. 181-205. ISSN 1661-4577

Granasztói, Olga (2022) The Indifferent Rich?: Ferenc Kazinczy's Failed Attempt to Found a Literary Society with Prince Lajos Batthyány II as its President. In: The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy : 1750–1820. Verflechtungen und Interferenzen . Praesens Verlag, Wien, pp. 334-343. ISBN 978-3-7069-1150-4

Granasztói, Olga (2021) Kazinczy Ferenc: Pandekták I. Kazinczy Ferenc művei . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978 963 318 940 5 (In Press)

Granasztói, Olga (2023) „Mindegy, hogy mit, csak újdonság legyen”: Eladható könyvek a magyar könyvpiacon 1788-ban. Egy nemzetközi adatbázis tanulságai. In: Az irodalom-üzlet : Vállalkozás és kultúra a könyvkiadásban. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 11-23. ISBN 978-615-5517-94-5

Granasztói, Olga (2017) "Éloge du roi de Prusse". Les connotations politiques d'un succes de librairie. La Hongrie et la Prusse entre 1787-1790. In: Ex Oirente Amicitia, Mélanges offers á Frédéric Barbier á l'occasion de son 65e anniversaire. L’Europe en réseaux, 7 . MTA KIK, Budapest, pp. 267-288. ISBN 978-963-7451-31-7

Grendel, Lajos (2009) A magyar líra és epika a 20. században. THL2 (1-2). pp. 156-164. ISSN 1787-1417

Gráczi, Tekla Etelka and Bárkányi, Zsuzsanna (2013) Voiced fricatives in Hungarian. In: Grammatika és kontextus: Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III.

Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Juhász, Kornélia and Markó, Alexandra (2021) Tongue root position in VC sequences with regard to the phonetic realization of obstruent voicing: A preliminary study on Hungarian. Proceedings of the 12th International Seminar on Speech Production. pp. 198-201.

Gréczi-Zsoldos, Enikő (2021) Pomozi Péter szerk., Palóc olvasókönyv. Nyelvi és irodalmi kalandozások. MAGYAR NYELV, 117 (4). pp. 502-506. ISSN 0025-0228

Gugán, Katalin (2017) Diakrón rondó: tagadás -- hogy-törlés -- igemódosítók -- tagadás. In: Stratégiák és struktúrák. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 71-80. ISBN 978-963-315-329-1

Gugán, Katalin (2015) Hol volt? Hol nem volt? A tagmondattörlő grammatikalizációs folyamatokról a lévén és a lehet grammatikalizációja kapcsán. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 38-53. ISSN 0025-0228

Gugán, Katalin (2017) A magyar tagadó mondatok szórendje és a konstansráta-hipotézis. In: Nyelvelmélet és diakrónia 3. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; Szt. István Társulat, Budapest; Piliscsaba, pp. 91-110. ISBN 978-963-308-299-7

Gulyás, Judit (2018) Arany László meseértelmezése = László Arany’s Interpretation of Folktales. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 35. pp. 405-456. ISSN 1787-9396

Gulyás, Judit (2020) Az „izgalmas és titokzatos példa” : A Lúdas Matyi-mesetípus szóbeli és írásbeli hagyományozódása = The Oral and Written Transmission of a Literary Tale (Lúdas Matyi) in the 19th Century. STUDIA LITTERARIA : IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 59 (3-4). pp. 130-159. ISSN 0562-2867 (nyomtatott); 2063–1049 (elektronikus)

Gulyás, Judit (2016) Egy skót népmesegyűjtemény magyar recepciója (Arany János: Nyugot-felföldi népmondák). ETHNOGRAPHIA, 127. pp. 520-542. ISSN 0014-1798

Gulyás, Judit (2017) A magyar mesekutatás kezdetei. Henszlmann Imre komparatív tipológiai és szimbolikus mitológiai mesetanulmányának koncepciója. In: Mesebeszéd. Minerva Könyvek (8). Fiatal Írók Szövetsége (FISZ), Budapest, pp. 131-168. ISBN 978-615-5729-05-8

Gulyás, László Szabolcs (2015) A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében II. : Személynévadás és kézműipar = Relations of migration and industrial history andmedieval urban development in Hungary in the light of historical anthroponymy II. : Giving personal names and handicraft industry. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 137-156. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Gulyás, Márk (2022) Szerencsegyökér. Berniczky Éva novellájának retorikai elemzése. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (1). pp. 67-76. ISSN 2060-0623

Gunda, Béla (1982) A Puszták népe és a néprajz. DUNATÁJ (SZEKSZÁRD), 5 (3). pp. 23-34. ISSN 0139-3324

Gyarmathy, Dorottya (2013) Hungarikum a nyelvben. In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések. AZ MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, 2012.06.20-2012.06.21., Budapest.

Gyuricza, Katalin (2016) Az intertextualitás tanításának lehetőségei az anyanyelvi oktatásban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 32-46. ISSN 2060-0623

Gyuris, Beáta (2017) New perspectives on bias in polar questions: a study of Hungarian -e. INTERNATIONAL REVIEW OF PRAGMATICS, 9 (1). pp. 1-55. ISSN 1877-3095

Gyuris, Beáta and Molnár, Cecília Sarolta and Mády, Katalin (2017) A magyar eldöntendő kérdő mondatok használatának tanulmányozása kísérletes módszerekkel. In: Általános nyelvészeti tanulmányok 29. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 53-75. ISBN 9789634540724

Gyuris, Beáta and Mády, Katalin (2013) Approaching the prosody of Hungarian wh-exclamatives. In: VLLXX: Papers presented to László Varga on his 70th birthday. ELTE, Budapest, pp. 333-349.

Gyuris, Beáta and Mády, Katalin (2014) Contrastive topics between syntax and pragmatics in Hungarian: an experimental analysis. PROCEEDINGS FROM THE ANNUAL MEETING OF THE CHICAGO LINGUISTIC SOCIETY, 46 (1). pp. 147-162. ISSN 0577-7240

Gyói, Renáta (2017) Rag, ragozás és terminológia az újmagyar kor első felének tudományos grammatikájában. THL2 (1-2). pp. 106-115. ISSN 1787-1417

Gyöngyösi, Lívia (2011) Színes magánhangzók. THL2 (1-2). pp. 68-80. ISSN 1787-1417

Gyöngyösi, Lívia (2015) A nyelvi szinesztézia lehetőségei a magyar mint idegen nyelv oktatásában. THL2 (1-2). pp. 41-52. ISSN 1787-1417

Györffy, György (1972) Abfassungszeit, Autorschaft und Glaubwürdigkeit der Gesta Hungarorum des Anonymen Notars. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20 (1-2). pp. 209-229. ISSN 0044-5975

Györffy, György (1970) Egy Mohács előtti magyar búcsús ima. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 86 (3). pp. 209-214. ISSN 0025-0171

Györffy, Miklós and Kelemen, Pál and Palkó, Gábor and Szirák, Péter (2008) A "prózafordulat" mint korszakalakzat és elemzési szempont = Prosa Turn as epochal figure and analytical aspect. Project Report. OTKA.

Györgyi, Csaba (2021) Aki még a prózát is rímbe szedte: dr. Déri József jogász hivatali csasztuskái. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK, 2021 (28). ISSN 2939-6921

Győrffy, Erzsébet (2013) Jó reggelt! Magyar nyelvkönyv. THL2 (1-2). pp. 147-150. ISSN 1787-1417

Győri, Orsolya (2023) A Fakó foszlányok nagy esők évadján elbeszéléstechnikájáról és intertextusairól = On the Narrative Technique and Intertexts of the Fakó foszlányok nagy esők évadján. LITERATURA, 49 (1). pp. 60-72. ISSN 0133-2368

Gábori Kovács, József (2017) Arany János hivatali levelei az Akadémián. A kritikai (újra)kiadás szükségessége és lehetőségei. In: „…és palota épül a puszta beszédből”. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 213-221.

Gábori Kovács, József (2015) Arany János levelezése (1862-1865). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (5). pp. 704-709. ISSN 0021-1486

Gábori Kovács, József (2018) Arany János, a hivatalnok. In: Önarckép álarcokban. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 350-364. ISBN 9786155517389

Gábori Kovács, József (2013) Ellenzéki párttöredékek közeledése a publicisztika útján 1845-ben. In: A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 261-271. ISBN 978-615-5371-14-1

Gábori Kovács, József (2015) Kemény Zsigmond útja a Pesti Hirlapig. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (4). pp. 501-527. ISSN 0021-1486

Gács, Anna (2016) Hasonló a hasonlónak: A "saját" problémája Nádas Péter Saját halál című önéletrajzi szövegében és Forgács Péter filmadaptációjában. In: Filozófus a műteremben: Írások Radnóti Sándor 70. születésnapjára. ELTE Eötvös, Budapest, pp. 231-238. ISBN 9789632847511

Gáldi, László (1956) Horváth János: Vitás verstani kérdések. Nyelvtudományi Értekezések. 7. sz. Akadémiai Kiadó 1955. 104 lap. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 197-212.

Gáldi, László (1958) Kardos László: „Tóth Árpád" című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 303-317.

Gáldi, László (1955) A Magyar Nyelvatlasz munkamódszere. Tanulmánygyűjtemény. Szerkesztette Bárczi Géza. Budapest, 1955. Akadémiai Kiadó. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 485-499.

Gáldi, László (1956) Szabédi László: A magyar ritmus formái. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 198-207.

Gáldi, László and Benkő, László and Wacha, Imre and Bachát, László (1965) Írói szótáraink fő kérdései, különös tekintettel a Petőfi-szótárra : vitaindító előadás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-4). pp. 369-409.

Gángó, Gábor (2014) Kemény Zsigmond és az „eszmék történészete". In: A sors kísértései. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 85-93. ISBN 978-615-5047-61-9

Gárdosi, Rita (2014) A clevelandi magyar nyelvoktatás múltja és jelenje. THL2 (2). pp. 58-67. ISSN 1787-1417

Gósy, Mária (2013) BEA – A multifunctional Hungarian spoken language database. PHONETICIAN, 105/10. pp. 50-61. ISSN 0741-6164

Gósy, Mária (2013) Vannak-e reáliák a spontán beszédben? In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések. AZ MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, 2012.06.20-2012.06.21., Budapest.

Gósy, Mária and Bóna, Judit (2014) Magánhangzók ejtése fiatalok és idősek spontán beszédében. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 129-143. ISSN 0025-0228

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Imre, Angéla and Kovács, Magdolna and Siptár, Péter (2008) Eltérő fonetikai és fonológiai feldolgozási folyamatok az anyanyelv-elsajátításban = Various phonetic and phonological decoding processes in first language acquisition. Project Report. OTKA.

Gósy, Mária and Gráczi, Tekla Etelka and Gyarmathy, Dorottya and Váradi, Tamás and Veresné Horváth, Viktória (2012) Magyar spontán beszéd adatbázis = Hungarian Spontaneous Speech Corpus. Project Report. OTKA.

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2013) Mondatismétlés, felolvasás és spontán beszéd progresszív afáziában. Alkalmazott nyelvtudomány, 13 (1-2). pp. 91-121. ISSN 1587-1061

Gósy, Mária and Siptár, Péter (2015) Abstractness or complexity? The case of Hungarian /a:/. In: Papers from the 2013 Piliscsaba Conference. Approaches to Hungarian (14). John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 147-165. ISBN 978-90-272-0484-4

Gósy, Mária and Vogel, Irene and Váradi, Viola (2016) Temporal patterns of error repairs and approrpiateness repairs in Hungarian. PHONETICIAN, 113. pp. 61-78. ISSN 0741-6164

Gömöri, György (2021) Istvánffy Miklós és Balassi Bálint. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (4). pp. 571-574. ISSN 0025-0171

Gömöri, György (2015) Szenci Molnár Albert epigrammája a Scandell-antológiában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 204-206. ISSN 0025-0171

Göncz, Lajos (1999) A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (II). Osiris Kiadó - Fórum Könyvkiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest - Újvidék. ISBN 963 379 463 3

Görözdi, Judit (2021) László Krasznahorkai's War and war as an apocalyptic metahistorical novel. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 35 (1). pp. 55-65. ISSN 0236-6568

Görözdi, Judit (2016) “Who is who—the face as a mask” Péter Esterházy’S autobiographical pact with his readers (Celestial Harmonies, Revised Edition). Hungarian Studies, 30 (1). pp. 57-72. ISSN 0236-6568

Görözdi, Judit (2018) The body of history on Parallel Stories, the novel by Péter Nádas. Hungarian Studies, 32 (1). pp. 91-100. ISSN 0236-6568

H

H Bottyánfy, Éva (2016) Az Apor-kódex töredéklapjai. 15.század első fele/15. század vége. Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT), Budapest. ISBN 978 615 5061 09 7

H. Tomesz, Tímea (2020) A kommunikációs készségfejlesztés lehetőségei a felső tagozatos nyelvtankönyvekben. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 46. pp. 149-156. ISSN 2631-0198

H. Tóth, István (2006) Az ÁBÉCÉ tanításának hasznosságáról (A célnyelvû tanítási közeg megteremtésének fontosságáért). THL2 (1-2). pp. 142-152. ISSN 1787-1417

H. Tóth, István (2017) Daniss Győző: Mit jelent? Diákszótár. Nyakhegedű, göreb, ösztöke. 3200 szó magyarázata 40 tematikus csoportban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 64-68. ISSN 2060-0623

H. Tóth, István (2005) Néhány gondolat a magyar igekötőről orosz nyelvi megközelítésből. THL2 (2). pp. 93-101. ISSN 1787-1417

H. Tóth, István (2020) Szókincsfejlesztés és helyesírás-gondozás. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 46. pp. 167-176. ISSN 2631-0198

H. Tóth, István and Radek, Patloka (2009) Tűnődés a szlengről a magyar nyelv évében. THL2 (1-2). pp. 99-105. ISSN 1787-1417

H. Tóth, István and Radek, Patloka (2008) Írásjelek az egyszerű mondat végén (Magyar, orosz és cseh példákkal). THL2 (1-2). pp. 67-76. ISSN 1787-1417

H. Tóth, Tibor and Horváth, Rajmund and Simon, András (2006) Alföld-kutatás II.: A Kiskunság - a Duna-Tisza köze déli része - nyelvi-nyelvföldrajzi vizsgálata, különös tekintettel a nyelvjárásszigetekre, a kun szubsztrátumra és a szóföldrajzi eltérésekre = A geolinguistic research of dialect-islands, Cumanian substrata, and geolinguistic anomalies in the regions of Alföld (Kiskunság, the southern part of Duna-Tisza köze). Project Report. OTKA.

H. Varga, Márta (2012) Alakkiegészülés (szuppletivizmus) a magyarban. THL2 (1-2). pp. 5-14. ISSN 1787-1417

H. Varga, Márta (2013) Barátkozzunk a magyar nyelv hamis barátaival (is)! Javaslat egy szótár összeállítására. THL2 (1-2). pp. 5-14. ISSN 1787-1417

H. Varga, Márta (2019) Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2019. 559 lap. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 499-503. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

H. Varga, Márta (2010) Hány van a magyarban? THL2 (1-2). pp. 186-193. ISSN 1787-1417

H. Varga, Márta (2014) Névszói számjelölés a magyarban. THL2 (1). pp. 44-60. ISSN 1787-1417

H. Varga, Márta (2006) Szili Katalin: Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához. (A magyart idegen nyelvként oktató tanároknak). Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2006. 215 p. THL2 (1-2). pp. 194-196. ISSN 1787-1417

H. Varga, Márta (2007) A 'birtoklás' kifejezőeszközei (funkcionális megközelítésben). THL2 (1-2). pp. 16-24. ISSN 1787-1417

H. Varga, Márta (2006) A grammatikakutatás újabb eredményeinek alkalmazhatósága a „magyar mint idegen nyelv" oktatásában (A rokon funkciójú -(V)z és -(V)l képzők tanítása). THL2 (1-2). pp. 66-71. ISSN 1787-1417

H. Varga, Márta (2005) A számára, részére részeshatározói névutók kialakulásáról. THL2 (1). pp. 31-37. ISSN 1787-1417

H. Varga, Márta (2017) A többes számú első személyű nyelvi formák funkcionális vizsgálata. THL2 (1-2). pp. 133-144. ISSN 1787-1417

H. Varga, Márta and Klettenberg, Reet (2015) A reduplikáció funkciói a magyar és az észt nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 407-425. ISSN 0029-6791

Haader, Lea (2014) Gallasy Magdolna 70 éves. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 124-126. ISSN 0025-0228

Haader, Lea (2015) Régi bor, új tömlő: sokadszor a Halotti beszéd feʒe szaváról. MAGYAR NYELVŐR, 139 (3). pp. 300-308. ISSN 0025-0236

Haader, Lea and Balázs, Judit and Dömötör, Adrienne and Gugán, Katalin Orsolya and Horváth, László and Pólya, Katalin and Wacha, Balázs (2009) A középmagyar kor történeti mondattana = Historical Syntax of Middle Hungarian. Project Report. OTKA.

Haader, Lea and Madas, Edit (2012) Érsekújvári-kódex (Bevezetés). In: Érsekújvári Kódex 1529–1531: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint digitalizált változata CD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (32). MTA Nyelvtudományi Intézet; Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 7-59. ISBN 9786155219238

Hadrovics, László (1960) A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori irodalmunk. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 235-293.

Hafner, Zoltán (2015) A passió jelen ideje. Pilinszky húsvéti írásai. VIGILIA, 80 (4). pp. 252-257. ISSN 0042-6024

Hajdu, Péter (2014) 中国古典小说在匈牙利的翻译. East Journal of Translation, 5 (3). pp. 13-16. ISSN 1674-6686

Hajdu, Péter (2022) Anti-Utopia and Dystopia in Hungarian Modernism. In: Regional and Universal in European Modernity. Boyan Penev Publishing House, Szófia, pp. 32-46. ISBN 9786197372557

Hajdu, Péter (2017) Az elhallgatás poétikája (Bródy Sándor: Kaál Samu). IRODALOMTÖRTÉNET, 98 (2). pp. 224-233. ISSN 0324-4970

Hajdu, Péter (2014) Classical Chinese Novels in Hungarian Translation. Comparative Literature in China, 97 (4). pp. 110-119. ISSN 1006-6101

Hajdu, Péter (2016) "Eszedbe jussak". Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 120 (1). pp. 127-129. ISSN 0021-1486

Hajdu, Péter (2013) Hogyan tárgyalhatók novellák az irodalomtörténetben? In: „VISSZHANGOT VER AZ IDŐBEN”. Kalligram, Pozsony, pp. 466-472. ISBN 978-80-8101-724-7

Hajdu, Péter (2014) Mikszáth és a szatíra. In: Közelítések a szatírához. L'Harmattan, Budapest, pp. 123-140. ISBN 978-963-236-714-9

Hajdu, Péter (2016) Narratológiai közelítések a lírához (különös tekintettel a római szerelmi elégiára). LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 42 (3). pp. 201-217. ISSN 0133-2368

Hajdu, Péter (2017) Románcos történelem némi extrákkal (Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa). TEMPEVÖLGY, 9 (2). pp. 84-91. ISSN 1789-9265

Hajdu, Péter (2018) Románcos történelem némi extrákkal. Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa. In: A kispróza nagymestere. Tempevölgy könyvek (25). Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred, pp. 82-91. ISBN 978-963-9990-57-9

Hajdu, Péter (2014) The memory of national literature in Budapest city centre. Neohelicon, 41 (1). pp. 43-50. ISSN 0324-4652 (print), 1588-2810 (online)

Hajdu, Péter (2017) The rights of the trees: on a Hungarian short story from 1900. NEOHELICON, 44 (2). pp. 389-401. ISSN 0324-4652

Hajdu, Péter (2017) A sorozat mint narratív forma. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 43 (3). pp. 221-229. ISSN 0133-2368

Hajdu, Péter (2013) A történelem fonákja: Mikszáth Kálmán: Gertrudis hátulról. LITERATURA, 39 (1). pp. 27-34. ISSN 0133-2368

Hajdu, Péter and Wang, Yaqiong (2018) 描述在乌托邦写作中的功能 [Miaoshu zai wutuobang xiezuo zhong de gongneng]. Research of Chinese Literature, 34 (2). pp. 1-6. ISSN 1003-7535

Hajdú, Mihály (2009) Határainkon kívüli nyelvjárási és névtani kutatások = Dialectological and onomatological researches out of our borders. Project Report. OTKA.

Hajdú, Mihály (2010) Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévadattárának befejezése = Ending of the historical place names in Erdély of Szabó T. Attila. Project Report. OTKA.

Hajdú, Mihály (2007) Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtemények közzététele = The publication of Szabó T. Attila's Transylvanian historical place names. Project Report. OTKA.

Hajdú, Péter (1951) Adalékok a magyar magánhangzók rendszeréhez. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 53. pp. 220-225. ISSN 0029-6791

Hajnal-Ward, Judit (2005) Hungarológia a XXI. században: Rutgers Egyetem, USA. THL2 (1). pp. 84-92. ISSN 1787-1417

Hajnal-Ward, Judit (2005) Informatika a nyelvoktatásban: Digiclass@Rutgers. THL2 (1). pp. 117-124. ISSN 1787-1417

Hajnal-Ward, Judit and Molnár, Miklós (2005) Kultúrák találkozása az interneten: kísérleti amerikai.magyar program a Fulbright-alapítvány támogatásával. THL2 (2). pp. 108-116. ISSN 1787-1417

Halm, Tamás András (2018) From possessive suffix to affective demonstrative suffix in Hungarian: a grammaticalization analysis. MORPHOLOGY, 28 (4). pp. 359-396. ISSN 1871-5621

Halm, Tamás András (2017) A Review of 'Approaches to Hungarian 15: Papers from the Leiden Conference'. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, 6 (2). pp. 106-133. ISSN 2063-8825

Halácsy, Péter and Kornai, András and Németh, László and Rung, András and Szakadát, István (2003) Szógyakoriság és helyesírás-ellenőrzés [Word frequency and spell-checker accuracy]. In: Proceedings of the First Hungarian Conference on Computational Linguistics, 2003.12.10-2003.12.11, Szeged.

Halász, Iván and Mészáros, Gábor and Vörös, Károly and Schweitzer, Gábor (2016) The rule of Sándor Petőfi in the memory policy of hungarians, slovaks and the members of the hungarian minorty group in Slovakia in the last 150 years. HISTORIA@TEORIA, 1 (1). pp. 121-144. ISSN 2450-8047

Hansági, Ágnes and Hermann, Zoltán (2006) Olvasásmódok a romantikában - Mediális közvetítettség és kanonizáció a romantika recepciójában = Reading Romanticism - Romanticism Reading. Medial Transfer and Canonization in the Reception of (Hungarian) Romanticism. Project Report. OTKA.

Hantó, Réka (2016) Látássérült személyek mentális lexikona a szóasszociációk tükrében. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 419-432. ISSN 0025-0228

Hargittay, Emil (2019) Pázmány Péter írói módszere: A Kalauz és a vitairatok újraírása. Universitas Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-77-5

Hargittay, Emil (2021) „iffiul pro 2bus syllabis Licentia Poetica”. Zrínyi és a magyar nemzeti vers-idom. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 189-203.

Hargittay, Emil and Ajkay, Alinka and Bajáki, Rita and Báthory, Orsolya and Hortobágyi, Katalin and Kecskeméti, Gábor and Nagy, László (2007) Pázmány Péter kritikai kiadás = Critical edition of Péter Pázmány. Project Report. OTKA.

Hargittay, Emil and Ajkay, Alinka and Bogár, Judit and Kecskeméti, Gábor and Magyarné Báthory, Orsolya and Nagy, László (2012) Pázmány Péter kritikai kiadás = Péter Pázmány Critical Edition. Project Report. OTKA.

Hartmann Kakucska, Mária (2009) Orczy Lőrinc hagyatékának feltárása = Research of the Legacy of Lawrence Orczy. Project Report. OTKA.

Hasar, Rahman Veisi and Naghshbandi, Zaniar (2021) A comparative study of possessive construction in Kurdish and Hungarian from a cognitive perspective. Acta Linguistica Academica, 68 (3). pp. 318-349. ISSN 2559-8201

Hausner, Gábor and Klaniczay, Tibor and Kovács, Sándor Iván and Monok, István and Orlovszky, Géza (1991) A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Zrínyi Könyvtár (4). Zrínyi Kiadó, Budapest. ISBN 963-327-002-2

Havasi, Zsuzsanna (2022) Kísérlet egy boszorkányperes kérdéstipológia kialakítására. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 113-133. ISBN 9789633069097

Havasmezői, Gergely (2015) A kép ereje. Visual Learning 4: The Power of the Image. Emotion, Expression, Explanation. Szerk.: Benedek András és Nyíri Kristóf. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2014. 287 oldal. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 242-245. ISSN 0025-0236

Hegedüs, Béla (2019) Bessenyei György az anyanyelvről. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 123 (6). pp. 764-771. ISSN 0021-1486

Hegedüs, Béla (2023) Pietista ismeretelmélet : Kalmár György nyelvelméletének ideológiai alapjaihoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (6). pp. 731-752. ISSN 0021-1486

Hegedüs, Béla (2008) Prodromus. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 9789634465058

Hegedüs, Béla (2018) Érvek az irodalom léte és fennmaradása mellett : A fogság előtti Verseghy a „kompartment”-ként értett irodalomról. In: In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3–4-én rendezett tudományos konferencia anyagából. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok, pp. 54-69. ISBN 978-963-7613-63-0

Hegedűs, Andrea (2016) Egy romániai magyar virtuális nyelvatlasz címszó-egyesítési kérdéseiről. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 163-171. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2014) Alaktörténeti problémák. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 196-202. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2016) Az összetett múlt idők és használatuk a kései ómagyar korban. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 74-80. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2018) Három körösztyén leány. Az első magyar nyelvű dráma. Közreadja Dömötör Adrienne. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 163-165. ISSN 0029-6791

Hegedűs, Attila (2014) P. Lakatos Ilona szerk. Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 107-111. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2016) A fog segédigéről. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 451-457. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila and Gerstner, Károly (2012) A magyar nyelvjárások mondattani alapú elhatárolása = The Distribution of the Hungarian Dialects by Syntax. Project Report. OTKA.

Hegedűs, Nándor and Kovalovszky, Miklós (1957) Az Ady-kutatás új feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 257-263.

Hegedűs, Rita (2017) Az infinitívusz lendülete – A főnévi igeneves mondatbeágyazódás elméleti és gyakorlati megközelítésből. THL2 (1-2). pp. 182-192. ISSN 1787-1417

Hegedűs, Rita (2011) Berlini éjszaka a tudomány jegyében. THL2 (1-2). pp. 178-184. ISSN 1787-1417

Hegedűs, Rita (2005) Kéz a kézben. THL2 (2). pp. 88-92. ISSN 1787-1417

Hegedűs, Rita (2012) Németh Boglárka: AZ ASPEKTUS A MAGYAR NYELVBEN. KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A STATIKUSSÁGRA Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2012. 187 oldal. THL2 (1-2). pp. 126-128. ISSN 1787-1417

Hegedűs, Rita (2011) Tárgyasság a magyar mint idegen nyelv grammatikája szempontjából. THL2 (1-2). pp. 19-28. ISSN 1787-1417

Hegedűs, Rita (2012) „A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?" - A függő Beszéd. THL2 (1-2). pp. 15-23. ISSN 1787-1417

Hegedűs, Rita (2011) A puding próbája...A funkcionális szemlélet egy lehetséges alkalmazása az egyetemi szintű grammatika tanításban Esettanulmány a berlini hungarológia szak nyelvoktató műhelyéből. THL2 (1-2). pp. 5-18. ISSN 1787-1417

Hegedűs, Veronika (2014) The Cyclical Development of Ps in Hungarian. In: The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 122-147.

Hegedűs, Veronika (2006) Hungarian spatial PPs. Nordlyd, 33 (2). pp. 220-233. ISSN 1503-8599

Hegedűs, Veronika (2015) The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian. In: Syntax over Time. Oxford University Press, Oxford, pp. 72-85. ISBN 9780199687923 (In Press)

Hegedűs, Veronika (2014) A névutós kifejezések grammatikalizációja és belső szerkezeti változásai. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 154-176.

Hegedűs, Veronika (2015) A predikátummozgatás megszilárdulása: Az ige-igekötő szórend és igemódosítók az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. pp. 179-200. ISSN 0569-1338

Hegyi, Ádám Alex (2015) „…le fordította és ki is nyomtattatta … de a mellybe sok kárt vallott, nagy részént rajta maradvánn…”. Szalay Pál (1756–1802) fordításai és a 18. századi könyvkiadás. In: Nunquam autores, semper interpretes A magyarországi fordításirodalom a 18. században Tudományos konferencia , 2014. október 1-3., Miskolc. (Unpublished)

Heinrich, Gusztáv (1895) Aranyos-Rákosi Székely Sándor : Első közlemény. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 5 (1). pp. 24-55. ISSN 0021-1486

Heinrich, Gusztáv (1895) Aranyos-Rákosi Székely Sándor : Második, befejező közlemény. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 5 (4). pp. 385-411. ISSN 0021-1486

Heinrich, Gusztáv (1882) Dugonics "Bátori Máriá"-ja. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 6 (7). pp. 453-464. ISSN 0200-9285

Heinrich, Gusztáv (1919) Heinrich Gusztáv : A Don Juan-monda. Második bővített kiadás. Budapest, 1917. K. 8-r. 98. 1. (0. K. 1873—1877 sz.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 29-31 (1). p. 271. ISSN 0021-1486

Heinrich, Gusztáv (1891) Kisfaludy Sándor regéi. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 1 (1). pp. 76-92. ISSN 0021-1486

Heltai, János (2006) A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI.-XVIII. században = The social history, genre system, functions and data base of religious disputes in the 16-18th century in Hungary. Project Report. OTKA.

Heltai, János (2023) Pázmány Péter: Bizonyos okok (1631) és 17. századi értelmezései = Pázmány Péter’s Bizonyos okok (Certain Reasons, 1631) and Its 17th-century Interpretations. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : AZ ELKH BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 127 (6). pp. 697-710. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Heltai, János (2018) Szenci Molnár Albert, Jubileus esztendei prédikáció, Appendix de idolo Lauretano (Oppenheim 1618), A kísérő tanulmányt írta Imre Mihály, Budapest, Balassi – OSZK, 2017 (Bibliotheca Antiqua Hungarica, 45) – Szenci Molnár Albert, Psalterium Hungaricum, Kis katekizmus, (Herborn 1607), A kísérő tanulmányt írta P. Vásárhelyi Judit, Budapest, Balassi – OSZK, 2017, (Bibliotheca Antiqua Hungarica, 46). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 360-367. ISSN 0025-0171

Heltai, János Imre (2014) Nyelvcsere és a nyelvi tervezés lehetőségei Moldvában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (242). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-04-2

Heltainé Nagy, Erzsébet (2018) Gondolatok a helyesírás ünnepére és a hétköznapokra. In: Harminc év a magyar helyesírásért. Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula, Gyula, pp. 45-50. ISBN 9786150013749

Heltainé Nagy, Erzsébet (2021) Két új nyelvművelő gyűjteményről és a nyelvművelésről. MAGYAR NYELV, 117 (1). pp. 70-80. ISSN 0025-0228

Heltainé Nagy, Erzsébet (2016) Köznyelvi és szaknyelvi helyesírási kérdések a gyakorlatban. Szaknyelv és szakfordítás, 16. pp. 22-33. ISSN 1587-4389

Heltainé Nagy, Erzsébet (2015) Sólyom Réka: A mai magyar neologizmusok szemantikája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. Nyelvtudományi Értekezések 165. sz. 126 lap. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 123-126. ISSN 0025-0236

Heltainé Nagy, Erzsébet (2013) Vélemény Albert Nagy Ákos beszédéről. In: Az egyházi retorika: "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizenegyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei.

Heltainé Nagy, Erzsébet (2016) A nyelvi tanácsadás mint az anyanyelvi nevelés és közművelődés lehetősége. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 247-256. ISBN 9789639074644

Heltainé Nagy, Erzsébet (2007) Írói nyelvbölcseletek és a "hiányzó paradigma". MAGYAR NYELV, 103 (2). pp. 199-204. ISSN 0025-0228

Hende, Fanni and Korondi, Ágnes (2016) Gyógyító szavak és füvek: Egy XVI. század eleji kéziratos receptgyűjtemény margójára. In: Alexander multifrons: Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA–R Egyesület Füzetei (8). Argumentum Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 103-108.

Herczeg, Gyula (1955) Észrevételek Koltay-Kastner Jenőnek az Olasz-magyar szótárról írt bírálatához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 184-192.

Hermann, Gusztáv Mihály (2019) Bálámber (Egy dráma születésének háttere) = Bálámber (The Historical Background to the Birth of Drama). GRADUS, 6 (2). pp. 158-163. ISSN 2064-8014

Hernádi, Mária (2023) A lélek égtájai. Spirituális dimenziók Nemes Nagy Ágnes költészetében (Első rész). SAPIENTIANA : A SAPIENTIA HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA FOLYÓIRATA, 16 (1). pp. 36-55. ISSN 2060-3231 (nyomtatott); 2732-0103 (elektronikus)

Hernádi, Mária (2023) A lélek égtájai. Spirituális dimenziók Nemes Nagy Ágnes lírájában. (Második rész). SAPIENTIANA, 16 (2). pp. 57-70. ISSN 2060-3231

Hernádi, Mária and Urbanik, Tímea (2017) Részletek Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Mészöly Miklós és Polcz Alaine levelezéséből. In: „folyékony szobor vagy szilárd szökőkút”. Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 474-497. ISBN 9786155517174

Hernády, Judit (2021) A történeti narratíva megalkotásának retorikus eszközei Esterházy Pál Mars Hungaricusában. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 357-372.

Herédi, Rebeka (2022) A kánon és a kultusz problematikája az irodalomoktatásban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 24. pp. 73-83. ISSN 2676-959X

Hevér, Krisztina (2007) A bolognai típusú képzés tapasztalati az új Sorbonne-on. THL2 (1-2). pp. 140-143. ISSN 1787-1417

Hexendorf, Edit (1954) A nyomatékosítás és tagadás mondatbeli összeszövődésének kérdéséhez. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 379-408.

Hites, Sándor (2015) Az irodalom és a gazdaság valóságáról és fiktivitásáról. In: Tény és fikció. Tanulmányok a nacionalizmus kutúrtörténetéből (1). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 131-163. ISBN 978-963-9627-98-7

Hites, Sándor (2022) A Hitel fikciós példázatai. Két elbeszélés az 1830-as évekből. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 64 (4). ISSN 0040-9634

Hites, Sándor (2017) How to Be an Alien: George Mikes’s Anthropology of Emigration. PRIMERJALNA KNJIZEVNOST, 40 (3). pp. 87-113. ISSN 0351-1189

Hites, Sándor (2014) Komparatisztika és emigráció. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 59 (4). pp. 560-576. ISSN 0017-999X

Hites, Sándor (2015) Magyar irodalom a 19. században: Az új magyar irodalomtörténeti kézikönyv 19. századi köteteinek szinopszisa. Irodalomtörténeti Közlemények, 119 (5). pp. 651-692. ISSN 0021-1486

Hites, Sándor (2015) „Pedig én is ott voltam!” Széchenyi István és a jövő előrejelzése. In: Az idő paradoxonai. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 13-22.

Hites, Sándor (2022) "ökonóm szemmel néz a világra" : A délibábok hőse és a nemzetgazdaságtan. In: Az örökség terhe : Arany László élete és munkássága. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 32-45.

Hites, Sándor Balázs (2013) Anyanyelv és emigráció. In: Az olvasás labirintusában: tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Ráció, Budapest, pp. 604-615. ISBN 978-615-5047-50-3

Hites, Sándor Balázs (2013) A kincstől a tőkéig : kísértettörténet és pénz a korai magyar novellában (Kármán, Fáy, Kölcsey). Literatura, 39 (2). pp. 115-138. ISSN 0133-2368

Hites, Sándor Balázs (2013) A kincstől a tőkéig. Kísértettörténet és pénz a korai magyar novellában (Kármán, Fáy, Kölcsey). LITERATURA, 39 (2). pp. 115-138. ISSN 0133-2368

Hites, Sándor Balázs (2015) A pénz mint papír és írás: Jókai esete a bankjegyekkel 1848-ban. In: Tény és fikció: Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon. (Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből; 1.) . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 63-81. ISBN 978-963-9627-98-7

Hlavay, Lilla (2015) Migráns tanulók szaktárgyi fejlesztésének lehetőségei a szaktanárok nézőpontjából. THL2 (1-2). pp. 124-142. ISSN 1787-1417

Hoffmann, István (2021) Magyar névkutatás: irányok és perspektívák. MAGYAR NYELV, 117 (4). pp. 385-402. ISSN 0025-0228

Hoffmann, István and Győrffy, Erzsébet and Póczos, Rita and Rácz, Anita and Tóth, Valéria (2010) Helynévtörténeti vizsgálatok az ómagyar korból = Onomastic Research of the Old Hungarian Period. Project Report. OTKA.

Hoffmann, István and Tóth, Valéria (2015) Magyar Nemzeti Helynévtár = The Hungarian National Toponym Registry. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 195-202. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Holler, László (2014) Anonymus és a „Fekete-tenger”. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 56-67. ISSN 0025-0228

Holler, László (2012) Az agg és az ó szócsaládjai összetartozásának kérdéséről = Do the word-families of Hung. agg and ó have common origin or not? NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 108. pp. 253-266. ISSN 0029-6791 (print), 2060-7644 (online)

Holler, László (2009) Egy XIII. századi remetekápolna – Idegsÿt Beatae Elizabeth –lokalizálása : Nyelvészeti vizsgálatok a séd és kút szavak körében = The localization of a 13th-century chapel of hermits: Idegsÿt Beatae Elizabeth : An analysis of séd ‘creek’ and kút ‘spring, well’. MAGYAR NYELV, 105 (1). pp. 17-29. ISSN 0025-0228 (nyomtatott), 1588-1210 (online)

Holler, László (2009) Egy XIII. századi remetekápolna – Idegsÿt Beatae Elizabeth –lokalizálása : Nyelvészeti vizsgálatok a séd és kút szavak körében = The localization of a 13th-century chapel of hermits: Idegsÿt Beatae Elizabeth : An analysis of séd ‘creek’ and kút ‘spring, well’. MAGYAR NYELV, 105 (2). pp. 188-202. ISSN 0025-0228 (nyomtatott), 1588-1210 (online)

Holler, László (2013) „Ki miatt ördögök szörnyülének és csodálkodván úgy szólának” : Kronológia és szövegrekonstrukció : a 120 éve felfedezett Königsbergi Szalagok alapkérdéseiről = Chronology and textual reconstruction : revisiting the Königsberg fragments, discovered 120 years ago. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 109. pp. 267-336. ISSN 0029-6791 (print), 2060-7644 (online)

Honti, László (2021) Az engëm(et) és a tégëd(et) g-jének rejtélyéről. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 28. pp. 131-152. ISSN 0239-1953

Honti, László (2016) A Halotti beszéd isa szavának kutatástörténete és etimológiája. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 269-283. ISSN 0025-0228

Honti, László (2017) A magyar és a nyugati ótörök szókészlet kapcsolatairól. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (196). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-114-1

Horlai, Györgyné (1957) Somogyi Sándor: Arany László (Irodalomtörténeti tanulmányok. Művelt Nép. Budapest, 1956.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 469-474.

Horváth, Attila (2011) Arany János jogi esetei. In: Iustitia modellt áll. Szent István Társulat, Budapest, pp. 25-38. ISBN 978-963-277-265-3

Horváth, Csaba (2022) “The inventory of possible realities” – Structures seen from above: Contemporary Hungarian literature and the epimodern theory of Emmanuel Bouju. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 113-125. ISSN 0236-6568

Horváth, Csaba Péter (2023) Az utolsó idők magyarázata a kora újkori magyarországi prédikációirodalomban. AXIS, 4 (1). pp. 105-119. ISSN 2064-7972

Horváth, Judit (2009) Az etimológiai kutatások történetéhez. THL2 (1-2). pp. 28-36. ISSN 1787-1417

Horváth, Judit (2008) A Lappoktól Kelet-Európáig: A hungarológiai oktatás útja az Aarhusi Egyetemen Dániában A magyar nyelvoktatás kezdetei Dániában. THL2 (1-2). pp. 18-28. ISSN 1787-1417

Horváth, Kornélia (2012) Magyar verstani tradíció és a kortárs magyar líra = Hungarian Metrical Tradition and the Contemporary Hungarian Poetry. Project Report. OTKA.

Horváth, Kornélia (2021) A késő modern magyar líra alakzatai. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 9789635562121

Horváth, Kornélia (2016) A versbeszéd egzisztenciál-ontológiai elköteleződéséről (József Attila – Pilinszky János – Petri György). ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 26 (11). pp. 71-81. ISSN 1215-5233

Horváth, Kornélia and Szitár, Katalin (2006) A szó mint trópus a költői szövegben (poétikai elemzések a XX. századi magyar irodalom köréből) = Word as trope in the poetic text (poetic analysis in Hungarian literature of 20th century). Project Report. OTKA.

Horváth, Károly (1961) Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig : Gondolat Kiadó, 1959. 524. l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 369-374.

Horváth, Károly (1957) Sárosi Gyula kisebb költeményei, prózai munkái és levelezése. Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi Bisztray Gyula. Akadémiai Kiadó. 1954. 644. lap. A Magyar Irodalmi T á r sorozatban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 464-468.

Horváth, Károly (1962) A klasszikából a romantikába : irodalmi irányzatok Vörösmarty pályakezdése idején. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 231-266.

Horváth, László (2014) Csudákozó tikták. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 68-73. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2016) Megjegyzések az ered szócsaládjának eredeztetéséhez. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 80-82. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2015) Nem a magyar bánt került az ólengyelbe? MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 346-350. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2017) A Toldi szókészletének eredetéről. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 450-466. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2023) A hogy nélküli lehet használatáról. MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 306-317. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2015) A sakknyelv az Értelmező szótárban. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 63-74. ISSN 0025-0236

Horváth, László (2012) Összes, többi, némely, csupa: számhasználati diakrón korpuszvizsgálat. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., 2012. március 29-30., Szeged.

Horváth, Milán (2014) Magyarok Macedóniában. THL2 (2). pp. 88-95. ISSN 1787-1417

Horváth, Péter and Kundráth, Péter and Indig, Balázs and Fellegi, Zsófia and Szlávich, Eszter and Bajzát, Tímea Borbála and Sárközi-Lindner, Zsófia and Vida, Bence and Karabulut, Aslihan and Timári, Mária and Palkó, Gábor (2022) ELTE Poetry Corpus : A Machine Annotated Database of Canonical Hungarian Poetry. In: Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference. European Language Resources Association (ELRA), Paris, pp. 3471-3478. ISBN 9791095546726

Horváth, Péter and Simon, Gábor and Tátrai, Szilárd (2022) Annotation of person marking constructions in the Corpus of Hungarian Lyrical Poetry: principles and practices. STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA, 34. ISSN 2062-1841

Hosszú, Gábor and Zelliger, Erzsébet (2021) A Szarvasi tűtartó felirata = The inscription of the Szarvas Needle Case. MAGYAR NYELV, 117 (4). pp. 403-430. ISSN 0025-0228

Hosszú, Gábor László and Zelliger, Erzsébet (2019) A Kiskundorozsmai íjmarkolatlemezek feliratának elemzése. In: Rovás kerekasztal-konferencia, 2018. január 25., MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Hovánszki, Mária (2022) Verseghy Ferenc összes költeményei : III. kötet : Dallamok. Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978 963 615 053 2

Hovánszki, Mária (2021) Verseghy Ferenc összes költeményei, I. kötet Szövegek, II. kötet Jegyzetek. Régi Magyar Költők Tára XVIII. század, 18 . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978 963 318 899 6

Hovánszki, Mária (2017) A muzsikus Verseghy, avagy a „Magyar Hárfás” zenei- és énekkeltői munkássága. In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon. Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez (2). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 331-393.

Hovánszki, Mária (2017) Érzékeny énekelt dalköltészet. In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon. Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez (2). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, pp. 303-329.

Hoványi, Márton (2014) Hajnóczy Péter Szent/újraírása. VIGILIA, 79 (11). pp. 821-826. ISSN 0042-6024

Hoványi, Márton (2015) Ki a barbár? In: Móricz a jelenben. MIT-konferenciák (2). Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, pp. 177-186. ISBN 978-963-89580-4-4

Hoványi, Márton (2015) Mámoros kizökken(t)ések. ALFÖLD : IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, LXVI (7). pp. 75-81. ISSN 0401-3174

Hoványi, Márton (2020) Nagy Tamás: Egy arkangyal viszontagságai. Jog, irodalom, intertextualitás Hajnóczy Péter műveiben (Budapest: Gondolat Kiadó 2018) 258. Állam- és Jogtudomány, 61 (1). pp. 100-104. ISSN 0002-564X

Hubert, Gabriella (2015) A Martjanska pesmarica (Martyánci énekeskönyv) és a 16-17. századi magyar gyülekezeti énekek. In: "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem". A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, pp. 368-384. ISBN 978-963-12-1037-8

Hubert, Gabriella and Ecsedi, Zsuzsanna and Vadai, István (2012) 17. századi evangélikus és református énekek kritikai kiadása = Critical edition of the evangelical-lutheran and calvinist hymns in the 17th century. Project Report. OTKA.

Hubert, Ildikó (1995) Dugonics András levele Gruber Antalhoz a Pannóniai énekről. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99 (1). pp. 95-102. ISSN 0021-1486

Hubert, Ildikó (1993) Hrabowszky Dávid Naplója (1848-1852). In: Régi és új peregrináció : magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Scriptum; Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest, Szeged, pp. 775-783. ISBN 9634819230

Hubert, Ildikó (2022) In memoriam Gárdonyi Géza : Bibliai személyekkel társalogva égi és földi témákról 20. század eleji legendamesékben, evangéliumi álmokban. JEL : LELKISÉGI ÉS KULTURÁLIS INTERNETES FOLYÓIRAT. pp. 1-7.

Hubert, Ildikó (1988) A Pápai énekeskönyv-töredék. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 25. pp. 183-189. ISSN 0586-3708

Hubert, Ildikó (2011) Sidronius Hosschius, Szent Péter siralmai. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 2011 (5). pp. 105-110. ISSN 1419-4082

Hubert, Ildikó (2011) „Szent Margit arany szőlő…” : „Szép” litánia és könyörgés. In: Crescit eundo: Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (4). Argumentum Publishing House; OSZK; MTA Irodalomtudományi Intézet; MOKKA-R Egyesület, Budapest, pp. 99-103. ISBN 9789634466390

Hujber, Szabolcs (2017) Pécseli Király Imre, Bevezetés a retorikába két könyvben. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 495-498. ISSN 0025-0228

Huszthy, Bálint (2017) Ómagyar nyelvlecke újmagyaroknak. In: Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája. Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Pécs, pp. 82-91. ISBN 978-963-88289-3-4

Hábn, Judit (2008) Fóris Ágota—Pusztay János: (szerk.) 2006. Utak a terminológiához. Terminologia Et Corpora — Supplementum Tomus 1. Berzsenyi Dániel Fõiskola. Szombathely. 245 oldal. THL2 (1-2). pp. 142-144. ISSN 1787-1417

Hárs, Endre (2019) Literarische Sumpflandschaften. Technischer Fortschritt und Naturgestaltung bei Mór Jókai (1825–1904). Hungarian Studies, 33 (1). pp. 115-134. ISSN 1588-2772

Hárs, Endre (2004) Térképműveletek. Képzeletbeli földrajz és nemzeti paradigma Eötvös Károly útimonográfiáiban. In: Serta Pacifica : Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára. Pompeji Alapítvány, Szeged, pp. 295-303. ISBN 963-482-688-1

Hárs, Endre (2023) Weltuntergang und Doppelmonarchie : Politische Dimensionen des Katastrophendiskurses in Kometenromanen von Maurus Jókai (1874) bis Hannes Stein (2013). HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (1). pp. 85-98. ISSN 0236-6568

Hárs, Endre (2019) „A dualizmus legrokonszenvesebb irodalmi megtestesülése osztrák–magyar hazánkban” : Hevesi Lajos (1843–1910) és a századforduló publicisztikája. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 65 (3). pp. 131-139. ISSN 0015-1785

Hász-Fehér, Katalin (2020) Jegyzetek egy szállóige és a sajtónyelv természetrajzához - Arany János (?): "Gondolta a fene" = Notes on the Nature of an Adage and of the Language of the Press ‒ „The Hell Thought It” by (?) János Arany. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM, 37-38. pp. 107-151. ISSN 0586-3708 (nyomtatott); 2676-9727 (elektronikus)

Hász-Fehér, Katalin (2019) "...hogy Kegyed észre nem vette, csodálom..." : Arany János és a filológiai perspektíva. Tanulmányok. Kortárs Tanulmány . Kortárs Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-435-043-9

Héjjas, Flóra (2024) "New York után, félek, a világ minden más városa vidékinek fog hatni." : Karinthy Ferenc utazásai az Amerikai Egyesült Államokba. In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (20). EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 233-243. ISBN 978-963-496-264-9

Hódosy, Annamária and Ármeán, Otília and Fogarasi, György and Füzi, Izabella and Medgyes, Tamás and Milián, Orsolya and Török, Ervin (2008) Az élő retorika. Retorikai fogalomrendszerek relevanciája az irodalmi művek befogadásában = Living Rhetoric. The Relevance of Rhetoric Concepts in the Interpretation of Literary Texts. Project Report. OTKA.

Hörcher, Ferenc (2022) Közép-Európa büszkesége és balítélete. Eszme- és irodalomtörténeti megfontolások. KORUNK (KOLOZSVÁR), 33 (3). pp. 62-68. ISSN 1222-8338

Hörcher, Ferenc (2017) The Philosophy of Heroic Civility in G. Ottlik’s Novel Buda. SANTALKA: FILOSOFIJA KOMUNIKACIJA / COACTIVITY: PHILOSOPHY, COMMUNICATION, 25. pp. 155-166. ISSN 2029-6320

Húbert, Ildikó (1979) Sóvári Soós Kristóf ismeretlen nyilatkozatai a virágénekekről. Irodalomtörténeti Közlemények, 83 (4). pp. 397-398. ISSN 0021-1486

I

I. G. Teleki, Domokos (2019) A Spanyolok Mexicóba : Szomorú Játék. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-137-4

Iancu, Laura (2018) Arany János „csángója” nyomában = In Pursuit of János Arany’s „Csángó”. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 35. pp. 251-271. ISSN 1787-9396

Illés, László (1964) Szocialista líra a két világháború között. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 183-214.

Illés-Molnár, Márta (2009) Anyanyelv és idegen nyelv között félúton A magyar nyelv oktatása és a németországi magyar diaszpóra. THL2 (1-2). pp. 58-65. ISSN 1787-1417

Illés-Molnár, Márta (2012) Vázlatok a magyar mint származási nyelv tanításához I. A modulkapcsolódási pontok és a nyelvi fejlesztés. THL2 (1-2). pp. 24-35. ISSN 1787-1417

Illés-Molnár, Márta (2013) Vázlatok a magyar mint származási nyelv tanításához II. Szövegek, mondatok, szókapcsolatok, szavak… a magyar származású tanulók szókincsbővítéséhez. THL2 (1-2). pp. 90-101. ISSN 1787-1417

Illés-Molnár, Márta (2010) A magyar mint származási nyelv módszertanához A magyar nyelv és kultúra átadása szórványban élő iskoláskorúaknak**. THL2 (1-2). pp. 67-81. ISSN 1787-1417

Imke, Rulik (2009) Hibaelemzés köztes nyelvi keretben. THL2 (1-2). pp. 106-136. ISSN 1787-1417

Imre, Katalin (1963) Gelléri Andor Endre (1906-1945). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 265-277.

Imre, László (2022) Fél­éves fo­lyó­irat – év­szá­za­dos ta­nul­sá­gok­kal : Szép­iro­dal­mi La­pok (1853). Irodalomtörténeti füzetek (186). reciti, Budapest. ISBN 978-615-6255-49-5

Imre, László (2024) Szilágyi Márton: "Az utolsó magyar". Arany János élete és költészete Osiris irodalomtörténet. Budapest: Osiris Kiadó, 2023, 632 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 128 (2). pp. 252-255. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Imre, Samu (1962) Molnár József "A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására a XVI. században 1527—1576 között" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 298-301.

Imre, Samu (1963) Rácz Endre "A magyar nyelv következményes mondatai" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 379-382.

Imre, Samu (1963) Sebestyén Árpád "Névutórendszerünk főbb kérdései" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 370-373.

Imreh, Réka (2018) Ditrói Eszter, Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben A Magyar Névarchívum Kiadványai 40. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2017. 169 lap. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 494-499. ISSN 0025-0228

Imrényi, András (2021) Egy dalszöveg a pedagógiai nyelvészet szolgálatában. Quimby: Magam adom. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 47. pp. 23-34. ISSN 2631-0198 (In Press)

Imrényi, András (2017) Egymásbaágyazottság a magyar mondat hálózatos szerkezetében A láncoktól a buborékokig. MAGYAR NYELVŐR, 141 (2). pp. 239-249. ISSN 0025-0236

Imrényi, András (2022) 'My enemy's enemy is my friend'. Similarities motivated by contrasts in Hungarian sentence structure. In: Analogy and contrast in language: Perspectives from cognitive linguistics. Human Cognitive Processing . John Benjamins, Amsterdam. (In Press)

Imrényi, András (2020) A Tündöklő Középszer rímei. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 57-67. ISSN 2676-959X

Imrényi, András (2015) Önhasonlóság a magyar elemi mondatban. MAGYAR NYELVŐR, 139 (3). pp. 309-321. ISSN 0025-0236

Irene, Wichmann (2009) Petőfi Sándor költészete a 19. századi finn paratextusok tükrében. THL2 (1-2). pp. 66-78. ISSN 1787-1417

Ittzés, Nóra (2017) Az igekötői szófaj nagyszótári feldolgozásáról, különös tekintettel az el igekötőre. In: Stratégiák és struktúrák. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 81-93. ISBN 978-963-315-329-1

J

Jakab, Réka (2023) Az ismeretlen hagyaték. Gondolatok a Szendrey Júlia halála után lefolytatott hagyatéki eljárásról. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK, 2023/1. ISSN 2939-6921

Jakabffy, Zsolt Attila and Hársony, Ildikó and Taylor, Ágnes and Katona, Valéria and Magyar, Beáta and Taylor, Dániel and Tóth, Tibor (2014) HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA A SAN FERNANDO VÖLGYBEN Hétvégi magyar iskola a San Fernando völgyben. THL2 (2). pp. 51-57. ISSN 1787-1417

Jakubovich, Emil (1931) Honfoglalási hősi énekeink előadásformájához. MAGYAR NYELV, 27 (9-10). pp. 265-276. ISSN 0025-0228

Jankovics, Julianna (2016) Közoktatásban tanuló diákok kommunikációs érzékenyítése a beszédzavarok iránt. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (2). pp. 43-60. ISSN 2060-0623

Jankovics, József (2013) Bethlen Gábor politikájának követését sugalmazó politikai tervezet a 17. század utolsó harmadából. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (1). pp. 109-119. ISSN 0021-1486

Jankovics, József (2013) Bethlenek, Vayak, Dujardinok – Vay Erzsébet életének tükrében. In: Kuruc(kodó) irodalom. Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 87-196. ISBN 978-963-87917-7-1

Jankovics, József and Schiller, Erzsébet (2014) Ányos Pál kiadatlan prédikációja, Mária Terézia búcsúztató verstöredéke és 20. századi portréja. In: "Édes érzékenység". Gondolat, Budapest, pp. 90-102. ISBN 9789636933869

Jankovits, László and Bartók, István and Ötvös, Péter and Pap, Balázs and Szilasi, László (2010) Intézmények és szövegtípusok a XVI. század első felének magyarországi költészetében = Institutions and textual types of the Hungarian poetry in the first half of the XVIth century. Project Report. OTKA.

Janurik, Szabolcs (2017) Angol mintára keletkezett tükörszavak a magyarban és az oroszban. In: Nexus Linguarum. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 147-160. ISBN 9789632848594

Jendraszek, Mónika (2009) Milyen nemű a magyar nyelv őrzője? THL2 (1-2). pp. 137-145. ISSN 1787-1417

Jeney, Éva (2013) „Amikor más üvöltene, én általában mániákusan naplót írok” – Bartis Attila: Károly avagy az irodalom története. LITERATURA, 39 (1). pp. 78-87. ISSN 0133-2368

Jeney, Éva (2016) Biblioterápia, irodalomterápia. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 62 (2). pp. 151-155. ISSN 0017-999X

Jeney, Éva (2014) Fekete irodalom. LITERATURA, 40 (1). pp. 28-42. ISSN 0133-2368

Jeney, Éva (2015) Irodalmi és történelmi sziget, kolostor és várkastély. In: Térérzékelések-térértelmezések. Kijárat Kiadó, Budapest, pp. 235-245. ISBN 9786155160448

Jeney, Éva (2014) Le Monastère noir histoire ou littérature ? LETTRE AUX AMIS, 176 (176). pp. 2-10. ISSN 0248-420X

Jeney, Éva (2016) Littérature mondiale hongroise où littérature du monde hongrois? In: Letteratura ungherese, letterature ungheresi. Sangue e Oro (2). Savaria University Press, Szombathely, pp. 1-6. (Submitted)

Jeney, Éva (2015) Marginália a Fekete kolostorhoz. EX SYMPOSION: IRODALOM MŰVÉSZET FILOZÓFIA REFLEXIÓ, 90 (90). pp. 6-14. ISSN 1215-7546

Joachim, László (2012) Társadalmi ismeretek és szakmák nyelvének oktatása a harmadik világból érkezett migráns felnőttek számára. THL2 (1-2). pp. 36-45. ISSN 1787-1417

Joachim, László (2013) A magyar tanulói szótárak címszókiválasztásának főbb kérdései (és néhány szempont a magyar alapszókincs meghatározásához). THL2 (1-2). pp. 15-27. ISSN 1787-1417

Juhász, Dezso and Friczné Terbe, Erika and Hegedus, Andrea (2007) Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (10. szakasz) = Processing and publishing of the Hungarian dialects in Rumania (10th phase). Project Report. OTKA.

Juhász, Dezső (2022) Füves kertecske avagy vigasztaló szók : Dialektusok és idiolektusok egy 16. századi német könyv magyar fordításaiban. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 159-174. ISBN 9789633069097

Juhász, Dezső (2016) Interpretációs szintek a nyelvemlékek olvasásában és értelmezésében. In: Az ember és a nyelv - térben és időben : emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 183-190. ISBN 9786067390476

Juhász, Dezső (2014) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 109. közgyűlése. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 113-119. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2015) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 110. közgyűlése. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 104-109. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2023) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2022. évet záró közgyűlése. MAGYAR NYELV, 119 (2). pp. 240-246. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2016) A magyar nyelvjárástörténet néhány kérdése. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 257-268. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2016) A magyar történeti dialektológia korszakai. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 17-31. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2016) A romániai magyar nyelvjárások atlasza kiadás- és recepciótörténetéhez. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 129-139. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső and Friczné Terbe, Erika and Hegedűs, Andrea (2011) Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) = Preparation and publication of the 11th volume of „Linguistic Atlas of the Hungarian Dialects of Rumania”. Project Report. OTKA.

Juhász, Dezső and Terbe, Erika (2018) 16. századi magyar nyelvű folyamodványok a Pozsonyi Kamara levéltárából. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 372-383. ISSN 0025-0228

Juhász, György (2007) Labdarúgó EB helyett magyar tanszék? THL2 (1-2). pp. 160-164. ISSN 1787-1417

Juhász, Tibor (2019) "Helyzetjelentés" - Nemzedékiség és térpoétika Bereményi Géza és Cseh Tamás Frontátvonulás című monodrámájában. LITERATURA, 45 (2). pp. 196-208. ISSN 0133-2368

Jákfalvi, Magdolna (2021) Molnár félrenézve : A hiányzó évek emlékezeti keretei. THEATRON, 15 (3). pp. 78-90. ISSN 1418-9941

Jánk, István (2024) The current state and main problems of Hungarian native language education. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 71 (1-2). pp. 219-234. ISSN 2559-8201

Jánk, István (2020) A helyesírás-tanítás helye és szerepe a nyelvtanórán és az iskolában. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 46. pp. 45-56. ISSN 2631-0198

János, Szabolcs (2021) Szász János vagy Sachs von Harteneck? : A nagyszebeni királybíró alakja az erdélyi német és magyar (dráma)irodalomban. In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 93-109. ISBN 978-963-496-221-2

Jónás, Frigyes (2007) Tananyagkészítés a magyar mint idegen nyelvben. THL2 (1-2). pp. 67-75. ISSN 1787-1417

Jónáss, Frigyes (2005) "Szóról szóra" a magyar mint idegen nyelvben. THL2 (1). pp. 68-76. ISSN 1787-1417

Józsa, Krisztián and Fiala, Szilvia and Józsa, Gabriella (2017) A klasszikus és a kortárs szövegek feldolgozásának hatása az olvasás affektív tényezőire: egy irodalomtanítási kísérlet tapasztalatai. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 19-27. ISSN 2060-0623

József, Farkas (1959) Wéber Antal "A magyar regény kezdetei" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 171-176.

József, Farkas and Szabó, György (1963) Kassák Lajos (1887). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 224-241.

K

K. Lengyel, Zsolt (2014) A müncheni magyar intézet nyelvoktatási tevékenysége 2010-2015. THL2 (2). pp. 34-44. ISSN 1787-1417

Kabdebó, Lóránt (2015) „Nyílik a lélek”. Kettős látás a 20. századi lírában. Szabó Lőrinc „rejtekútja”. Ráció, Budapest. ISBN 978-615-5047-80-0

Kabdebó, Lóránt and Ferenczi Fischer, László and Kemény, Aranka and Kiss, Katalin and Kontor, István and Kovács, Béla Lóránt and Porkoláb, Tibor and Sziliné B. Juhász, Erzsébet and Szőke, György (2006) Szabó Lőrinc kritikai kiadás előkészítése című pályázat folytatása, valamint a kritikai kiadás elkezdése = Continuing the application "Preparations for the Lőrinc Szabó critical edition" and starting the critical edition itself. Project Report. OTKA.

Kabdebó, Lóránt and Kiss, Katalin (2010) Szabó Lőrinc kritikai kiadás előkészítésének folytatása, a kritikai kiadás elkezdése = Continuing the Preparations for the Lőrinc Szabó Critical Edition and Starting the Critical Edition itself. Project Report. OTKA.

Kabán, Annamária (2017) Ismétlésalakzatok a versszövegépítésben : Dsida Jenő: Dal az elmaradt vallomásról. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 75-79. ISSN 0025-0228

Kabán, Annamária (2016) „Őszi csodák” : Szövegépítő alakzatok két Reményik Sándor-versben. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 207-214. ISSN 0025-0228

Kajdi, Alexandra (2017) A főnévi többes szám sémájának vizsgálata álszavakon. THL2 (1-2). pp. 193-203. ISSN 1787-1417

Kakuk, Zsuzsa and Gülen, Yilmaz and Tasnádi, Edit and Togay, Gün (2010) TÖRÖK-MAGYAR KÉZISZÓTÁR = TURKISH-HUNGARIAN DICTIONARY. Project Report. OTKA.

Kakuszi, B. Péter and Nádudvari, Gabriella Erika (2007) Márai Sándor publicisztikája 1919 és 1928 között = Sándor Márai's publicism between 1919 and 1928. Project Report. OTKA.

Kalavszky, Zsófia (2021) Метаморфозы украинской песни «Їхав козак за Дунай»:был ли знаком венгерскому графу поэту Ференцу Телеки немецкий перевод Вильгельма Кюхельбекера? In: На перекрестках Востока и Запада : проблемы пограничья в русской и центральноевропейской культурах = At the crossroads of the East and the West : the problems of borderzone in Russian and Central European cultures. Institut Slavianovedenia RAN, Moskva, pp. 327-349. ISBN 9785446530953

Kalivoda, Ágnes and Prószéky, Gábor (2024) Hungarian auxiliaries revisited. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 71 (1-2). pp. 202-218. ISSN 2559-8201

Kalla, Zsuzsa (2010) Bártfay László naplói. Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5047-11-4

Kalla, Zsuzsa (1994) Irodalmi relikviák, világi ereklyék : A Petőfi-relikviák története. In: Tények és legendák, tárgyak és ereklyék. A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei (1). Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 67-91. ISBN 963-7412-52-2

Kalla, Zsuzsa (2000) Jókai Mór relikviái. In: A márciusi ifjak nemzedéke. Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), Budapest, pp. 139-150. ISBN 963 9046 56 6

Kalla, Zsuzsa (2009) „Olvastam fennhangon”. In: Margonauták. rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja, Budapest, pp. 259-273. ISBN 978-963-7341-83-0

Kalla, Zsuzsa (2000) Petőfi Sándor politikusi képe. In: A márciusi ifjak nemzedéke. Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), Budapest, pp. 79-101. ISBN 963 9046 56 6

Kalla, Zsuzsa (2007) A milliomos Petőfi. In: Élet és világ. Déri Múzeum, Debrecen, pp. 111-114.

Kalla, Zsuzsa and Benkő, Andrea (2000) A Petőfi Társaság és a Petőfi Ház. In: Petőfi Irodalmi Múzeum évtizedei. A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei (11). Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 13-16. ISBN 963-7412-86-7

Kalmár, György (2020) Hexameteres magyar költemények: Valóságos magyar abc. P. S. utólírás. Mária Therézsiához buzdúlt alázatos énekem. Régi magyar költők tára. XVIII. század, XVII . Universitas Kiadó – reciti, Budapest. ISBN 9786155478864

Kalmár, György (2020) He­xa­me­te­res ma­gyar köl­te­mé­nyek : Va­ló­sá­gos Ma­gyar ABC – P. S. Utó­lí­rás – Má­ria The­réz­si­á­hoz buz­dúlt alá­za­tos éne­kem. Régi Ma­gyar Köl­tők Tára. XVIII. szá­zad, 17 . reciti, Universitas, Budapest. ISBN 978–615-5478–86‑4

Kaposi, Márton (2001) Un dantista ungherese: Lajos Fülep. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 3 (1). pp. 179-186. ISSN 1585-079X

Kappanyos, András (2016) 1 nap élet – utánaszámolás. In: Turista és zarándok. JAK-füzetek . József Attila Kör (JAK), Budapest, pp. 297-308. ISBN 9786155470042

Kappanyos, András (2018) Arany kudarcai. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA (2). pp. 125-135. ISSN 0133-2368

Kappanyos, András (2018) Az avantgárd újdonságkultusz paradoxona. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat (6–7). pp. 145-153. ISSN 0350-9079

Kappanyos, András (2020) Borsszem Jankó öröksége. HÍD (4). pp. 17-25. ISSN 0350-9079

Kappanyos, András (2019) Karinthy mint fordító és fordított. In: "Itt vagyok én köztetek" Tanulmányok Karinthy Frigyes életművéről. Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, pp. 149-160. ISBN 9786158103633

Kappanyos, András (2016) Líra mint fizetőeszköz : költészet és pénz paradoxona. HÍD: VAJDASÁGI SZERVEZETEK KULTURÁLIS FOLYÓIRATA, 68 (6). pp. 125-132. ISSN 2335-030X

Kappanyos, András (2016) Mihály Biró's Sarcastic Report on the Third Demonstrative Exhibition of Ma (1918). In: International Yearbook of Futurism Studies. International Yearbook of Futurism Studies (6). De Gruyter Verlag, Berlin; Boston, pp. 462-465. ISBN 978-3-11-046253-1

Kappanyos, András (2018) Szellem a dobozban. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 61 (3). pp. 282-288. ISSN 0447-6425

Kappanyos, András (2021) Three Glorious Resumptions : Kassák’s Road to Becoming a Master. THEATRON, 15 (4). pp. 121-125. ISSN 1418-9941

Kappanyos, András (2018) A futurizmus fogadtatása Magyarországon. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (1). pp. 46-66. ISSN 0021-1486

Kappanyos, András (2015) A kizökkentség története : egy verssor utazása a kultúrában. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66 (7). pp. 66-75. ISSN 0401-3174

Kappanyos, András (2015) A kizökkentség története : egy verssor utazása a kultúrában. HÍD: VAJDASÁGI SZERVEZETEK KULTURÁLIS FOLYÓIRATA, 69 (5). pp. 53-64. ISSN 2335-030X

Kappanyos, András (2019) A modernség változatai. Koncepciótanulmány az új magyar irodalomtörténeti kézikönyvhöz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 123 (1.). 33.-88.. ISSN 0021-1486

Kapus, Erika (2014) A női test hangja a 19-20. század fordulójának magyar irodalmában. TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT, 2014 (1). pp. 44-61.

Kapus, Erika (2020) „És oly fontos voltam magamnak akkor, mint fekélyborította sebek.” : Sebek és sebhelyek Kaffka Margit szövegei(be)n. In: Kaffka 100, 2019.03.28., Petőfi Irodalmi Múzeum.

Kara, György (2018) Emészt és enyészik. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 467-470. ISSN 0025-0228

Kara, György (2018) A magyar úr szó török eredeztetéséhez. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 344-346. ISSN 0025-0228

Karafiáth, Judit (2015) L'héritage classique dans l'oeuvre de Tibor Déry. In: L’eredità classica nella cultura italiana e ungherese del Novecento dalle Avanguardie al Postmoderno. Sapienza Università Editrice, Róma, pp. 233-240. ISBN 978-88-98533-47-3

Kardos, László (1954) Tóth Árpád műfordításai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 277-343.

Kardos, Tibor (1957) Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez I. rész. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 3 (2). pp. 210-232. ISSN 0015-1785

Kardos, Tibor (1957) Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez II. rész. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 3 (3-4). pp. 303-338. ISSN 0015-1785

Kardos, Tibor (1968) Arany Dante-ódája keletkezéséhez. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 14 (1-2). pp. 49-74. ISSN 0015-1785

Kardos, Tibor (1954) Horváth János akadémikus hetvenöt éves. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 541-547.

Kardos, Tibor (1959) Jagello kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére). FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 5 (1-2). pp. 143-164. ISSN 0015-1785

Kardos, Tibor (1953) A magyar humanizmus kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 149-231.

Kardos, Tibor (1964) A magyar szentimentalizmus európai kapcsolatairól. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 10 (3-4). pp. 291-312. ISSN 0015-1785

Kardos, Tibor (1955) A trufa : egy régi magyar irodalmi műfaj jellege és európai összefüggései. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 1 (2). pp. 111-138. ISSN 0015-1785

Kardos, Tibor and Koltay-Kastner, Jenő and Mezey, László (1954) Mezey László: "Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei és a középkori laikus mozgalmak" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 467-493.

Karinthy, Ferenc (2016) Karinthy Ferenc levele Szilágyi János Györgynek. Enigma, 23 (88). p. 14. ISSN 1218-8069

Karsay, Orsolya and Andor, Csaba and Babus, Antal and Baróthy, Zoltán and Földesi, Ferenc and Hegyi, Katalin and Méry, Tünde and Nemeskéri, Erika and Pienták, Attila and Rozsondai, Marianne and Szita, Gábor and Weeber, Tibor and Zsupán, Edina (2011) Hungarica Kézirat-kataszter (HKK) = Hungarian Manuscript Database. Project Report. OTKA.

Kas, Bence and Lukács, Ágnes (2013) Focus sensitivity in Hungarian adults and children. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 60 (2). pp. 217-245. ISSN 1216-8076

Kas, Bence and Lukács, Ágnes and Szentkuti-Kiss, Katalin (2016) A szórend és az esetjelölés szerepe specifikus nyelvi zavart mutató gyerekek mondatfeldolgozásában. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 367-381. ISBN 978-963-9074-64-4

Katona, Eszter (2018) A Bernarda Alba háza és Nagy László fordítása. MAGYAR NAPLÓ (12). pp. 46-51. ISSN 0865-2910

Katona, Eszter (2018) A spanyol dráma magyarországi recepciója. In: 25 év - 25 tanulmány. Fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből. 1993-2018. 25 años - 25 ensayos. Capítulos de la historia del Departamento de Estudios Hispánicos. 1993-2018. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 159-172. ISBN 9789633153826

Katona, József (2020) Három színjáték : A' Lutza Széke; Aubigny Clementia; A Rózsa (1812-1814). Katona József korai drámái (2). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-065-4

Katona, József (2021) Vitézi játékok : A' Borzasztó Torony, Monostori Veron'ka, István (1812-1813). Katona József korai drámái (3). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-089-0

Katona, József and Nagy, Imre (2022) Ziska a calice a' táboriták vezére (1813). Katona József korai drámái . Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 9789634561286

Katus, Elvira (2006) A magyar nyelv és civilizáció tanulmányozása a Veliko Tarnovoi Egyetemen. THL2 (1-2). pp. 185-188. ISSN 1787-1417

Kecskeméti, Gábor (2013) Bevezető. In: Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából. Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc, pp. 3-5. ISBN 9789639988538

Kecskeméti, Gábor (2021) Dialógus a régiségben – dialógus a régiségről. In: A dialógus formái a magyar régiségben. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 11-25. ISBN 9786068886435

Kecskeméti, Gábor (2013) Kazanie, retoryka, historia literatury. In: Latinitas Hungarica: Łacina w kulturze węgierskiej. Wydział „Artes Liberales”–Wydawnictwo DiG, Warszawa, Lengyelország, pp. 411-438. ISBN 9788371817977

Kecskeméti, Gábor (2013) Pécseli Király Imre ismeretlen művei: új kontextusok 17. századi irodalom- és eszmetörténetünkhöz. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (1). pp. 88-108. ISSN 0021-1486

Kecskeméti, Gábor (2013) Sőtér István és az Irodalomtudományi Intézet. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (4). pp. 415-421. ISSN 0021-1486

Kecskeméti, Gábor (2020) Tarnai Andor a tudománytörténetben: a magyar irodalomtörténeti gondolkodás szintézistől szintézisig. In: Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet: Tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 11-32. ISBN 9786155478949

Kecskeméti, Gábor (2021) A barokk korszakfogalom a retorikatörténeti kutatások kiteljesedése után. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 15-53.

Kecskeméti, Gábor (2021) A barokk korszakfogalom a retorikatörténeti kutatások kiteljesedése után. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 15-53. ISBN 9789634961970

Kecskeméti, Gábor (2018) A nyugat-európai akadémiai tanulmányok és a magyarországi rámizmus. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 9 (3). pp. 25-50. ISSN 2061-5132

Kecskeméti, Gábor and Papp, Ingrid (2013) A magyarországi szlovakizáló cseh nyelvű halotti beszédek kutatásának helyzete. In: Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából. Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc, pp. 7-14. ISBN 9789639988538

Kecskeméti, Gábor and Szekler, Enikő (2013) Egy Pázmány-exemplum filológiai háttere és intertextuális kapcsolatai. In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, Magyarország, pp. 243-245. ISBN 9789638759665

Kecskés, Judit (2016) Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit – Veszelszki Ágnes szerk. Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 10. (Kecskés Judit). ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (2). pp. 72-75. ISSN 2060-0623

Kelemen, Mária (2005) A magyaros verselés reinkarnációja a német nyelvben József Attila versei Dániel Muth német fordításában Ein wilder Apfelbaum will ich werden. Gedichte 1916-1937 (Szeretném, ha vadalmafa lennék). THL2 (1). pp. 134-137. ISSN 1787-1417

Kelemen, Mária (2017) A németországi egyetemi hungarológiai oktatóhelyek rövid története. THL2 (1-2). pp. 75-82. ISSN 1787-1417

Kelemen, Pál (2015) Miscellanea. Irodalmi és tudománytörténeti tanulmányok. Kijárat, Budapest. ISBN 978-615-5160-51-6

Kelemen, Zoltán (2022) Költészet és sors : Bari Károly összegyűjtött verseiről. LITERATURA, 48 (3). pp. 304-327. ISSN 0133-2368 (nyomtatott); 2786-1074 (elektronikus)

Kelevéz, Ágnes (2022) Les poèmes écrits en français de Babits. REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES, 26. pp. 169-178. ISSN 1416-6399

Keller, Péter (2020) Egy életmentésre szánt regény: Gárdonyi Géza: Szunyoghy Miatyánkja. SOPRONI FÜZETEK, - (1). pp. 77-91. ISSN 0138-9963

Keller, Péter (2019) Gárdonyi Géza legkedvesebb regénye. SOMOGY, 47 (4). pp. 14-24. ISSN 0133-0144

Keller, Péter (2019) Gárdonyi Géza legkedvesebb regénye. VIGILIA, 84 (7). pp. 520-525. ISSN 0042-6024

Keller, Péter (2019) Gárdonyi Géza és Szőlősgyörök. SOMOGY, 47 (1). pp. 43-48. ISSN 0133-0144

Keller, Péter (2016) Gárdonyi Géza és a bor (Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája). VÁR: IRODALMI ÉS KÖZÉLETI FOLYÓIRAT, 12 (3). pp. 82-96. ISSN 1786-738X

Keller, Péter (2016) Irgalmasság és igazságosság. Az Isten rabjai üzenete a mának. In: "Et misericordia motus est" : Az irgalmasság és az igazságosság a keresztény nevelésben. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, pp. 180-192. ISBN 9789637306556

Keller, Péter (2013) Ismerkedésem Dédapámmal. In: "Agyagedénybe zárt Isten-sugár". Hungarovox Bt., Budapest, pp. 217-248. ISBN 9786155153419

Keller, Péter (2008) Ma a jegenyefát ünnepeljük. Gárdonyi Géza emlékezete. SZÉPHALOM: A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE, 18 (1). p. 520. ISSN 0237-6237

Keller, Péter (2021) „A Nemzeti szalóny és Más” Válogatás a szőlősgyöröki Göre Gábor Humorkonferenciák előadásaiból. Magánkiadás, Budapest. ISBN 9786150118529

Keller, Péter (2018) Tettének oka ismeretlen? (Gondolatok Gárdonyi Géza Az öreg tekintetes című kisregényéről). Gárdonyi társadalmi szociális témájú művei. ANYANYELVI ÉS IRODALMI NEVELÉS (3-4). pp. 5-23. ISSN 2631-1488

Keller, Péter (2013) A láthatatlan ember látható arca (Gárdonyi Géza: a Dédapám). In: Csóka úrtól Gáspár atyáig : Ünnepi kötet Csóka Gáspár OSB 75. születésnapjára. Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, pp. 433-440. ISBN 978-963-08-6887-7

Keller, Péter (2021) A másokért felajánlott élet motívuma Gárdonyi nőalakjaiban. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 1 (1). pp. 77-85. ISSN 2786-3905

Keller, Péter and Nagy, János Ádám (2022) Az Egri csillagok szövegváltozatai. MAGYAR NYELVŐR, 146 (3). pp. 371-400. ISSN 0025-0236

Kemény, Gábor (2014) Az antonomázia helye a nyelvi képek családjában. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 385-393. ISSN 0025-0228

Kemény, Gábor (2015) Krúdy Gyula vadszőlőlevelei. Az ellentét szövegszervező funkciója a Vadszőlő három írásában. MAGYAR NYELVŐR, 139 (3). pp. 270-281. ISSN 0025-0236

Kenderesy, Anna (2019) Raumpoetische Aspekte des Transitorischen in Péter Nádas’ Parallelgeschichten. Hungarian Studies, 33 (2). pp. 289-303. ISSN 0236-6568

Kenesei, István (1998) Adjuncts and Arguments in VP-focus in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 45 (1). pp. 61-88. ISSN 1216-8076

Kenesei, István (2001) Criteria for auxiliaries in Hungarian. In: Argument structure in Hungarian. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 73-106. ISBN 9630578131

Kenesei, István (2007) Hungarian as a pluricentric language. In: European Federation of National Institutions for Language Annual Conference 2006, 2006.11.19-2006.11.21, Madrid.

Kenesei, István (2002) Hányféle igazság van? MAGYAR NYELV, 98 (1). pp. 39-49. ISSN 0025-0228

Kenesei, István (1989) Logikus-e a magyar szórend? ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 17. pp. 105-152. ISSN 0569-1338

Kenesei, István (2005) Nonfinite clauses in derived nominals. In: Approaches to Hungarian 9: Papers from the Düsseldorf Conference. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 161-186. ISBN 9630582597

Kenesei, István (1995) On Bracketing Paradoxes in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 43 (1-2). pp. 153-173. ISSN 1216-8076

Kenesei, István (1986) On the role of the agreement morpheme in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 36 (1-4). pp. 109-120. ISSN 1216-8076

Kenesei, István (2000) Van-e segédige a magyarban? : Esettanulmány a grammatikai kategória és a vonzat fogalmáról. In: Igei vonzatszerkezet a magyarban. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 157-196. ISBN 9633799694

Kenesei, István (2015) A főnévi módosító és az -i módosító: két új kategória bemutatása. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 65-86. ISSN 0029-6791

Kenesei, István (2013) A kreativitás mint a nyelvészet kognitív fordulatának kulcseleme. In: A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában. Általános Nyelvészeti Tanulmányok (25). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 17-42. ISBN 978-963-05-9427-1

Kenesei, István and Gerstner, Károly and Ittzés, Nóra and Kiss, Margit and Mártonfi, Attila and Pajzs, Júlia and Pásztor, Virág and Révész, Katalin and Szentgyörgyi, Rudolf (2007) Akadémiai nagyszótár = The Historical Dictionary of Hungarian. Project Report. OTKA.

Kenesei, István and Lipták, Anikó (2016) K. É. Kiss (ed.), The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. LANGUAGE, 92 (4). pp. 997-1000. ISSN 0097-8507

Kenesei, István and Vogel, Irene (1989) Prosodic phonology in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 39. pp. 149-193. ISSN 1216-8076

Kenyeres, István and Sarusi Kiss, Béla (2021) Hiteles-e a nemrég felbukkant József Attila-kézirattal kapcsolatos rendőrségi irat? BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK (11). ISSN 2939-6921

Keresztury, Dezső (1961) Berzsenyi Dániel. IRODALOMTÖRTÉNET, 49 (3). pp. 225-235. ISSN 0324-4970

Keresztély, Kata and Légrády, Orsolya (2014) SZÁRMAZÁSNYELV TANÍTÁSA FRANCIAORSZÁGBAN ÉLŐ MAGYAR(–FRANCIA) GYEREKEKNEK Származásnyelv tanítása Franciaországban élő magyar (-francia) gyerekeknek. THL2 (2). pp. 45-50. ISSN 1787-1417

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2020) Megjegyzések a generatív szintaxis parakonzisztenciájához. In: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 137-153. ISBN 9789634545927

Kertész, Krisztina (2023) Pusztay János: És a magyar nyelv? EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 3 (1). pp. 129-132. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Keserű, Bálint and Font, Zsuzsanna and Juhász, Levente (2007) Hermetikus irodalom Közép-Európában és a Kárpát-medencében = Hermetic Literature in Middle Europe (incl. Hungary). Project Report. OTKA.

Keszler, Borbála (2020) Melyik a helyes megoldás? Az a/az, e/ez mutató névmás + névutós kapcsolatok helyesírásáról. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 46. pp. 57-59. ISSN 2631-0198

Keszler, Borbála and Bartha, Csilla and Kardosné Balogh, Judit and Kugler, Nóra and Laczkó, Krisztina Renáta and Lengyel, Klára (2009) Beszélt nyelvi kutatások = Spoken Language Research. Project Report. OTKA.

Kicsi, Sándor András (2015) Fillmore-nekrológ. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 89-92. ISSN 0025-0228

Kicsi, Sándor András (2016) Kolorádóbogár. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 216-218. ISSN 0025-0228

Kicsi, Sándor András (2021) Pedz. MAGYAR NYELV, 117 (4). pp. 482-484. ISSN 0025-0228

Kicsi, Sándor András (2021) A magyar számlálószókról = On Hungarian classifiers. MAGYAR NYELV, 117 (2). pp. 184-190. ISSN 0025-0228

Kiefer, Ferenc (2009) Types of temporal adverbials and the fine structure of events. In: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Interface Explorations (20). De Gruyter, Berlin, pp. 241-262. ISBN 978-3-11-021480-2

Kiefer, Ferenc (2019) A hatvanas évek magyar nyelvtudománya : Az elméleti nyitás korszaka. In: Elméletek vonzásában : A „határtalan tudomány” kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban. A humán tudományok alapkérdései (5). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 19-49. ISBN 978-963-693-707-2

Kiefer, Ferenc and Bánréti, Zoltán and Gyuris, Beáta and Kenesei, István and Komlósy, András and Kugler, Nóra and Ladányi, Mária and Maleczki, Márta and Petho, Gergely and Pinón, Christopher and Varasdi, Károly (2008) Strukturális magyar nyelvtan. 4. A szótár szerkezete = Structural grammar of Hungarian. 4. The structure of the lexicon. Project Report. OTKA.

Kija, Markus and Vecsernyés, Ildikó and Irene, Wichmann (2014) A migráns tanulók oktatásáról Finnországban. THL2 (2). pp. 106-117. ISSN 1787-1417

Kilián, István and Czibula, Katalin and Demeter, Júlia and Pintér, Márta Zsuzsanna (2012) Drámakéziratok kiadása (1600-1837) = Critical edition of drama manuscripts (1600-1837). Project Report. OTKA.

Kilián, István and Demeter, Júlia and Pintér, Márta Zsuzsanna (2007) Régi Magyar Drámai Emlékek XVII-XVIII. század 7. (Pótkötet. Kritikai kiadás) = Old Hungarian Dramas 17-18th century vol 7. (annotated edition). Project Report. OTKA.

Király, Ildikó and Gergely, György and Ragó, Anett (2008) A célok és céltárgyak szerepe az eseményemlékezet és a fogalomalkotás fejlődésében = The role of goals and goal-objects in the development of event memory and concept formation. Project Report. OTKA.

Király, István (1952) Mikszáth Kálmán. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 279-310.

Király, István (1954) Móricz Zsigmond : Elhangzott, mint opponensi vélemény, Nagy Péter: Móricz Zsigmond c. kandidátusi disszertációjának vitájában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 593-606.

Kis, Domokos Dániel and Eötvös, Loránd (2020) Ahol virág, madár megértenek : Báró Eötvös Loránd versei és fordításai. Unicus Műhely Kiadó, Budapest. ISBN 9786155084751

Kis, János (2014) A’ Magyar Páméla. ReTextum (1). reciti, Budapest. ISBN 978-615-5478-03-1

Kisantal, Tamás (2015) Az auschwitzi gyors - Királyhegyi Pál holokauszt-emlékiratai. In: Holokauszt, generációk, reprezentációk. Fiatal Írók Szövetsége - FISZ-könyvek, Minerva, Budapest. (In Press)

Kisantal, Tamás (2015) Kész kabaré... Királyhegyi Pál: Első kétszáz évem. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 58 (11). pp. 1262-1268. ISSN 0447-6425

Kisantal, Tamás (2016) Módszertani megjegyzések egy magyar holokausztirodalom-történethez. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. ISSN 0237-7934 (In Press)

Kisantal, Tamás (2016) "Nyiszlingtől" az "atomfasizmusig" - Nyiszli Miklós memoárjának olvastai. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT. ISSN 0447-6425 (Submitted)

Kisantal, Tamás (2014) Tanúskodás és értelmezés (Fóthy János szövege elé) Fóthy János: Horthy-liget. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 57 (11). pp. 1160-1172. ISSN 0447-6425

Kisantal, Tamás (2016) A jazzdobos tanulóévei. Örkény István: Bubi. In: Hamlet felnevet: Írások P. Müller Péter hatvanadik születésnapjára. Kronosz, Pécs, pp. 200-205. ISBN 978-615-5497-79-7

Kispál, Dániel (2023) „The Flash Failure – Let The Sunshine In” Közelítések Rakovszky Zsuzsa A Hold a hetedik házban című elbeszéléséhez. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 25. pp. 103-114. ISSN 2676-959X

Kispál, Dániel (2022) Változások az Ady‑recepcióban : Irodalomtanítási paradigmák és az irodalomtankönyvek Ady‑képe. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 24. pp. 85-96. ISSN 2676-959X

Kiss, Angelika (2022) The Hungarian question tag mi? As characterized by dependent and independent commitments. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 69 (2). pp. 206-234. ISSN 2559-8201

Kiss, Attila Gyula (2015) Language Ideologies about Learning Historical Minority Languages. Hungarian in Romania and Swedish in Finland. 2015. Jyväskylä Studies in Humanities 267, Jyväskylän Yliopisto, Jyväskylä. 151 p. THL2 (1-2). pp. 183-185. ISSN 1787-1417

Kiss, Attila Gyula (2012) A magyar mint második nyelv tanításának nehézségei és sikerei Nagyváradon. THL2 (1-2). pp. 97-115. ISSN 1787-1417

Kiss, Farkas Gábor (2017) Elias Corvinus verse Radéczy püspök hársfájáról. In: Lelkiség és irodalom. Pázmány Irodalmi Műhely-Lelkiségtörténeti tanulmányok (17). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 279-284. ISBN 978-963-508-856-0

Kiss, Farkas Gábor (2018) Istvánffy Miklós Oláh-panegyricusa. In: "A magyar történet folytatója" : Tanulmányok Istvánffy Miklósról. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 207-224. ISBN 978-963-416-112-7

Kiss, Farkas Gábor (2021) Zrínyi és Homérosz. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 177-187.

Kiss, Ferenc (1963) Kosztolányi Dezső (1885-1936). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 242-264.

Kiss, Gabriella (2012) Aki keres, az talál, ha mégsem, akkor ír... Gondolatok a tankönyvválasztásról és a tankönyvírásról. THL2 (1-2). pp. 86-96. ISSN 1787-1417

Kiss, Gabriella (2022) The Perils of Creating Reality. THEATRON, 16 (4). pp. 70-80. ISSN 1418-9941

Kiss, Gabriella (2016) Szívvel-lélekkel – dusom i tijelom – Egy hamarosan megjelenő magyar–horvát szomatikus frazeológiai szótár bemutatása. THL2 (1-2). pp. 77-83. ISSN 1787-1417

Kiss, Jenő (2014) Búcsú Hajdú Mihálytól. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 122-124. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2021) Centenáriumi emlékezés Deme Lászlóra, a dialektológusra. MAGYAR NYELV, 117 (2). pp. 199-202. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2024) A Magyar Nyelvőr és a Magyar Nyelv 1905 és 1925 közötti történetéhez [The history of the periodicals Magyar Nyelvőr and Magyar Nyelv between 1905 and 1925]. MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 84-86. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2016) Péntek János, Történések a nyelvben a keleti végeken [Szerk. Biró Annamária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015. I.: 404 lap, II.: 348 lap]. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 462-463. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2015) A kilencvenéves Szathmári István köszöntése a Magyar Nyelvtudományi Tárasaságban. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 244-247. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2017) A magyar mint idegen nyelv oktatása: Néhány észrevétel. THL2 (1-2). pp. 57-63. ISSN 1787-1417

Kiss, Jenő (2017) A magyar nyelv és a reformáció. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 385-393. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2017) A magyar nyelvtörténeti korszakolás kérdésköréhez. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 129-145. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2017) A nyelvjárások. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 199-221. ISBN 978 963 693 824 6

Kiss, Margit (2017) Arany-szótár. Arany János költői nyelvének szókészlete I-III. szerk. Beke József. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 2017 (4). pp. 123-129. ISSN 0865-6886

Kiss, Margit (2023) Az Orthologus és Neologus; nálunk és más Nemzeteknél alakulástörténete. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT (1). pp. 4-24. ISSN 0865-6886 (nyomtatott); 2063-0719 (elektronikus)

Kiss, Margit (2020) Egy nyelvújítási szó rejtőzködő élete: a burkony. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 329-336. ISSN 0025-0228

Kiss, Margit (2014) Mikes életműve szótári feldolgozásban. In: Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig. A VII. NEMZETKÖZI KONFERENCIA KIADVÁNYAI (7). Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 205-211. ISBN 978-606-8145-57-0

Kiss, Margit (2014) Mit tészen ez a szó? In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II. Tanulmánykötet. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (239). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 48-56. ISBN 978-615-5061-05-9

Kiss, Margit and Palkó, Gábor and Szakács, Béla Benedek (2021) Szöveghasonlósági vizsgálatok automatizálása. In: Online térben az online térért : Networkshop 30: országos online konferencia. 2021. április 6-9. Eötvös Loránd Tudományegyetem. HUNGARNET Egyesület, Budapest, pp. 53-62. ISBN 9786150129563

Kiss, Margit and T. Somogyi, Magda (2014) A digitális Mikes-szótár. In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. A MANYE kongresszusok előadásai (10/1-2). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 651-657. ISBN 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2

Kiss, Noémi and Bori, István (2005) "Hungarikum" kutatási program a BBI-ben. THL2 (1). pp. 125-127. ISSN 1787-1417

Kiss, Tímea and Lőrincz, Julianna (2014) Alakzatok a modern és későmodern költészetben és műfordításaikban (Ady Endre és József Attila verseiben). Pandora Könyvek (32). EKF Líceum Kiadó, Eger. ISBN 978-615-5250-45-3

Kiss, Zoltán and Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2006) A phonetically-based approach to the phonology of [v] in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 53 (2). pp. 175-226. ISSN 1216-8076

Kiss Farkas, Gábor (2007) Az imitatio elmélete és gyakorlata a Szigeti Veszedelemben. In: A magyar irodalom történetei 1. A kezdetektől 1800-ig. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 356-372. ISBN 978 963 693 06 7 3

Kiss Farkas, Gábor (2016) Boëthius Besztercén: egy ismeretlen latin költemény a 15. század második feléből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 354-365. ISSN 0025-0171

Kiss Farkas, Gábor (2012) Imagináció és imitáció Zrínyi eposzában. L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 9789632366418

Kiss Farkas, Gábor (2007) Politikai retorika a törökellenes irodalomban. In: A magyar irodalom történetei 1. A kezdetektől 1800-ig. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 185-195. ISBN 978 963 693 06 7 3

Kiss Farkas, Gábor (2014) Poltical Rhetorics in the Anti-Ottoman Literature. In: Ein Raum im Wandel: Die osmanisch-habsburgische Grenzregion vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 141-157. ISBN 978-3-515-10428-9

Kiss Farkas, Gábor (2016) Sylvester János első verse. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 72-74. ISSN 0025-0171

Kiss Farkas, Gábor (2011) Zrínyi, a filológus és a reneszánsz olvasáskultúra. In: "Ritrar parlando il bel". L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 325-345. ISBN 978-963-236-475-9

Klaniczay, Tibor (1954) Hermányi Dienes József ismeretlen munkája. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 58 (1). pp. 58-62. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1957) Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 265-338.

Klaniczay, Tibor (1959) Klaniczay Tibor tanulmányútja Jugoszláviában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 63 (1). pp. 162-164. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1955) Magyar nyelvű verses kéziratok Csehszlovákia könyvtáraiban és levéltáraiban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 429-442.

Klaniczay, Tibor (1983) Manierizmus és barokk - a hagyomány és újítás szemszögéből. LITERATURA, 10 (1-4). pp. 177-183. ISSN 0133-2368

Klaniczay, Tibor (1954) A Rákóczi-szabadságharc legszebb éneke. IRODALOMTÖRTÉNET, 42. pp. 19-22. ISSN 0324-4970

Klaniczay, Tibor (1951) A Szigeti veszedelem. IRODALOMTÖRTÉNET, 39 (4). pp. 411-438. ISSN 0324-4970

Klaniczay, Tibor (1966) Szigetvár irodalmi öröksége. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 9 (12). pp. 1056-1057. ISSN 0447-6425

Klaniczay, Tibor (1961) A magyar irodalom reneszánsz korszaka. IRODALOMTÖRTÉNET, 49 (1). pp. 1-16. ISSN 0324-4970

Klaniczay, Tibor (1956) A magyar irodalomtörténeti kutatások második ötéves terve (1956-1960). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (2). pp. 242-244. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1960) A magyar későreneszánsz problémái. IRODALOMTÖRTÉNET, 48 (1). pp. 41-61. ISSN 0324-4970

Klaniczay, Tibor (1957) A magyar reformáció irodalma. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 61 (1-2). pp. 12-47. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1964) A magyar reneszánsz-kutatás újabb eredményei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 235-265.

Klaniczay, Tibor (1960) A nacionalizmus előzményei a magyar irodalomban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 7-48.

Klaniczay, Tibor (1963) A polgári irodalomtörténetírás öröksége és a marxista irodalomtudomány. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 45-84.

Klaniczay, Tibor (1961) A szerelem költője. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 165-246.

Klaudy, Kinga (2017) A célnyelvi norma változásának nyomon követése egy Agatha Christie-regény újrafordításának elemzésével. THL2 (1-2). pp. 168-181. ISSN 1787-1417

Klemm, Imre (1954) Simonyi Zsigmond mondattani munkásságának értékelése és hatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 483-502.

Klukovitsné Paróczi, Katalin and Rácz, Béláné and Iványi Szabó, Éva (1993) Dézsi Lajos szakirodalmi munkássága. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria (Tomus ). Scriptum, Szeged. ISBN 963-85039-8-X

Knapp, Ilona Éva (2016) Ágoston Péter Martin von Cochem fordításának utóéletéhez. In: In via eruditionis. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 160-171. ISBN 9789633185759

Knapp, Ilona Éva and Tüskés, Gábor (2004) Die Ikonographie des Königs Stephan I. des Heiligen in der Druckgraphik des 18. und 19. Jahrhunderts. In: BAYERISCHES JAHRBUCH FUR VOLKSKUNDE. Institut für Volkskunde, München, pp. 69-78.

Knapp, Ilona Éva and Tüskés, Gábor (1994) Kísérőtanulmány. In: Esterházy Pál: Az egész világon levő csudálatos boldogságos Szűz képeinek rövideden föltett eredeti. Nagyszombat, 1690. (fakszimile kiadás). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 7-27. ISBN 9635060076

Knapp, Ilona Éva and Tüskés, Gábor (2004) A mariazelli mirákulumirodalomról egy magyar nyelvű mirákulumos könyv kapcsán. In: Mariazell és Magyarország: egy zarándokhely emlékezete: kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában, 2004. május 28 - szeptember 12. BTM, Budapest, pp. 333-335. ISBN 9639340340

Knapp, Éva (1995) Az ifjú Theodosius. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1033-1044.

Knapp, Éva (1997) Az irodalmi hagyományozódás rétegei Rimay János Fortuna-Occasio versében. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 101. pp. 470-507. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2006) Berei Farkas András vándorköltő (1770-1832) és a tokaji bor. BACCHUS FÖLDJE, 2. pp. 85-96. ISSN 1787-4386

Knapp, Éva (1981) A Czech-kódex zsoltárfordításai. VIGILIA, 46. pp. 262-264. ISSN 0042-6024

Knapp, Éva (2004) "De jaj keservimben Pennámat szalasztom" Magyarbényei báró Radák (II.) Ádámné, Kemény Druzsiána kesrgő versei (1796-1808). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2004. pp. 187-203. ISSN 0865-0632

Knapp, Éva (1995) Demetrius. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 972-975.

Knapp, Éva (2006) Deményi László retorikai segédletei (1734-1754). In: Historia litteraria a XVIII. században. Irodalomtudomány és Kritika. Tanulmányok . Universitas, Budapest, pp. 250-278. ISBN 9639671010

Knapp, Éva (2003) Egy "rigmuscsináló világ tsaló". PAPÍRLAP, 1. pp. 5-12.

Knapp, Éva (2000) Emblematikus eszközök a XVII-XVIII. századi magyarországi prédikációirodalomban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 104. pp. 1-23. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2006) Et tu Hungaria cum Paulinis crescis - És Te Magyarország a pálosokkal virulsz: Kiállítás a pálos rend történetéről a budapesti Egyetemi Könyvtárban 2006. október 17. - december 22. - History of the Pauline Order: Exhibition in the University Library Budapest 17 October - 22 December 2006. Documentation. Budapesti Egyetemi Könyvtár, Budapest.

Knapp, Éva (2003) Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtári Hálózata - Kézirat- és Ritkaságtár. In: Egyetemi Könyvtárak Magyarországon. Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Budapest, pp. 37-39. ISBN 963-212-517-7

Knapp, Éva (1995) Fridericus. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1088-1093.

Knapp, Éva (1997) Gabriel Dietenshamer: Judit (Patrona Hungariae in coelos Assumpta sub schemate Victricis, Triumphatricis Judith. Nagyszombat, 1649). In: Barokk színház - barokk dráma: Az 1994. évi egri Iskoladráma és barokk című konferencia előadásai. 212 p. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 1994.09.01-1994.09.04. Ethnica Kiadó, Debrecen, pp. 81-99.

Knapp, Éva (2006) Historia Litteraria a XVIII. században. In: Historia litteraria a XVIII. században. Irodalomtudomány és Kritika. Tanulmányok . Universitas, Budapest, pp. 547-566. ISBN 9639671010

Knapp, Éva (1998) II. Rákóczi Ferenc Meditációi. A latin szöveget gondozta és jegyzetelte Déri Balázs, a francia szöveget gondozta Kovács Ilona, a kísérő tanulmányt és a tartalmi összefoglalókat készítette Tüskés Gábor. Budapest 1997. Balassi Kiadó. (Archivum Rákóczianum III. Osztály: Írók, II. Rákóczi Ferenc művei V.). TÁVLATOK, 40. pp. 347-349. ISSN 1215-282X

Knapp, Éva (1993) Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 109 (1). pp. 3-36.

Knapp, Éva (1992) Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. In: Egyházak a változó világban: a Nemzetközi Egyháztörténeti Konferencia előadásai. Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata - József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, pp. 427-430. ISBN 963-7631-45-3

Knapp, Éva (2002) Ismeretlen irodalom- és nyelvelméleti munkák a XVIII. század első feléből (Csete István és Gyalogi János). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 106. pp. 261-294. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (1995) Joacház. In: Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 929-930.

Knapp, Éva (1995) Joannes Cantacuzenus. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1058-1059.

Knapp, Éva (2018) Palingenius Zodiacus vitae-je a régi magyar irodalomban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (2). pp. 127-144. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2013) Poema satyricum. Egy magyar nyelvű alkalmi vers és történeti háttere 1724-ből. In: Doromb : Közköltészeti tanulmányok, 2. rec.iti, Budapest, pp. 49-56.

Knapp, Éva (1992) Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai. Sajtó alá rend. Varga Imre. Budapest 1990. Akadémiai Kiadó. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 96. pp. 707-708.

Knapp, Éva (2009) Rimay János erény-versei és a "virtutes concathenatae". In: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Balassi Kiadó; MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest, pp. 210-222. ISBN 978 963 506 800 5

Knapp, Éva (1993) Tamerlán (A lappangó pápai pálos iskoladráma magyar nyelvű programja 1761- ből). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 97 (4). pp. 537-540.

Knapp, Éva (2014) „Volucris rota, vertitur anni” : Zrínyi Miklós, Listius László és Esterházy Pál szerencse- és évszakverseinek poétikatörténeti hátteréhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 118. pp. 3-30. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2012) „Wirtusfű Wirágból kötöm Wers Rósáit” Egy ismeretlen Berei Farkas András-nyomtatvány 1820-ból. In: Doromb. rec.iti, Budapest, pp. 195-202.

Knapp, Éva (2007) A Zrínyiek és Európa. Kiállítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában, 2007. október 11 - november 16. - Die Zrínyis und Europa Ausstellung in der Bibiliothek der Loránd Eötvös Universität Budapest 11. Oktober - 16. November. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest.

Knapp, Éva (1999) A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek jellemzői. II. In: Szögi László (szerk.) Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 93-129.

Knapp, Éva (2001) A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek jellemzői. III. In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. Budapesti Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 207-233.

Knapp, Éva (2016) Ágoston Péter Mennyei követek (1681) fordításának kiadástörténeti utóéletéhez, 1845–1911. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 133-145. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1995) A jezsuita emblémaelmélet humanista kapcsolatai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99. pp. 599-615. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2004) A "rézmetsző poéta". Grafikák Berei Farkas András életművében. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 53. pp. 81-107. ISSN 0027-5247

Knapp, Éva (1995) A szeretet és erősség ritka példája. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 985-995.

Knapp, Éva and Farkas Wellmann, Endre (2004) "Írt ő a halálnak egy hívó levelet" - még egyszer Radák Polyxénáról. A DUNÁNÁL, 3 (1). pp. 63-69. ISSN 1588-1768

Knapp, Éva and Hegedüs, Béla and Tüskés, Gábor (2008) Historia litteraria. A magyar irodalomtudomány és kritika története 1701-1772 = History of literary scholarship and criticism in Hungary 1701-1772. Project Report. OTKA.

Koch, Valéria and Tüskés, Tibor and Tüskés, Tiborné (2021) "ha nem találkozunk, talán sosem lesz belőlem magyar költő". Válogatás Koch Valéria, Tüskés Tibor és Tüskés Tiborné levelezéséből /1966-1997/. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET. ISSN 1588-1466

Kocsis, Réka (2022) Kódexeink marginálisai mint olvasmánytörténeti fogódzók. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 215-227. ISBN 9789633069097

Kocsis, Zsuzsanna (2017) Fancsaly Éva – Gúti Erika – Kontra Miklós – Molnár Ljubić Mónika – Oszkó Beatrix – Siklósi Beáta – Žagar Szentesi Orsolya, A magyar nyelv Horvátországban. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 238-243. ISSN 0025-0228

Kocsis, Zsuzsanna (2016) Kutatás, oktatás, ismeretterjesztés – a magyar dialektológia műhelyeiből. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 232-235. ISSN 0025-0228

Kocsis, Ágnes (2022) Informatika a nyelvtanórán. In: A digitális oktatás nyelvi dimenziói : Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból (Kálmán László emlékére). Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 85-101.

Kocsány, Piroska (2017) Arany János verseinek német fordításairól. MAGYAR NYELVŐR, 141 (2). pp. 191-206. ISSN 0025-0236

Kodály, Zoltán (1953) Arany János dallamgyűjteménye : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952. okt. 27-én — Arany János halálának 70. évfordulója alkalmából — tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 215-219.

Kohári, Anna (2018) Időzítési mintázatok a magyar beszédben. Beszéd • Kutatás • Alkalmazás (8). ELTE Eötvös Kiadó - MTA, Budapest. ISBN 978-963-312-295-2

Kollár, Zsuzsanna (2020) Politikum a Pintér Béla-drámákban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 15-23. ISSN 2676-959X

Kolláth, Anna (2016) A magyar nyelv és oktatása Szlovéniában. THL2 (1-2). pp. 45-55. ISSN 1787-1417

Kolozsi Kiss, Eszter (2005) A magyar nyelv és kultúra japán barátja: Imaoka Dzsúicsiró. THL2 (2). pp. 123-131. ISSN 1787-1417

Koltai, Kornélia (2021) Pre-expresszionista héber üdvözlőversek – barokk (kori) szerzők tollából. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 457-480.

Koltay-Kastner, Jenő (1954) Batsányi János összes versei. Sajtó alá rendezte Keresztury Dezső és Tarnai Andor, Budapest, Akadémiai Kiadó 1953. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 495-503.

Koltay-Kastner, Jenő (1956) Bornemissza Péter: Ördögi kísértetek. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 224-229.

Koltay-Kastner, Jenő (1954) Herczeg Gyula: Olasz-magyar szótár I-II. Budapest Akadémiai Kiadó, 1952. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 527-541.

Komlós, Aladár (1953) József Attila összes művei I.-II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 415-422.

Komlós, Aladár (1954) Komjáthy Jenő. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 385-459.

Komlós, Aladár (1957) A magyar szocialisztikus líra előzményei és kezdetei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 263-319.

Komlósi, László Imre (2015) A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 239-244. ISSN 0025-0228

Kong, Kun-jü (2008) A magyar tanítás múltja és jelene Pekingben. THL2 (1-2). pp. 44-47. ISSN 1787-1417

Kontra, Miklós (2014) A Hungarian syntax in hiding. ARGUMENTUM, 10. pp. 372-375. ISSN 1787-3606

Kontra, Miklós and Bartha, Csilla and Borbély, Anna and Hattyár, Helga and Váradi, Tamás (2011) Budapesti beszélt nyelvi vizsgálatok = The study of spoken language in Budapest. Project Report. OTKA.

Kornai, András (1987) HUNGARIAN VOWEL HARMONY. In: PROCEEDINGS OF THE 6TH WEST COAST CONFERENCE ON FORMAL LINGUISTICS. CSLI Publications, Stanford (California), pp. 147-161. ISBN 0937073318

Kornai, András (1994) On Hungarian morphology. Linguistica. Series A, Studia et dissertationes (14). MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 963-8461-73-X

Korompay, János (2014) Imre László: Barta János (1901-1988). Debreceni Szemle, 22 (3). pp. 283-286. ISSN 1218-022X

Korompay, János (2016) T. Erdélyi Ilona: Erdélyi János (1814-1868). IRODALOMISMERET, 2016 (1). pp. 75-79. ISSN 0865-6886

Korompay, János (2023) A reformkori divatlapok és Arany költészete. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (4). pp. 401-431. ISSN 0021-1486

Korompay, János and Csörsz, Rumen István and Gönczy, Monika and Hász-Fehér, Katalin and Rudas, Péterné and Szilágyi, Márton and Varga, Pál (2011) Arany János kritikai kiadása = Critical Edition of the Complete Works of János Arany. Project Report. OTKA.

Korompay, János and Gönczy, Monika and Hász, Róbert and Hász-Fehér, Katalin and Új, Imre Attila (2006) Arany János kritikai kiadása = Critical Edition of the Complete Works of János Arany. Project Report. OTKA.

Korompay, Klára (2021) Apor-kódex : Ómagyar zsoltárok. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-104-0

Korompay, Klára (2016) Haader Lea 70 éves. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 372-374. ISSN 0025-0228

Korondi, Ágnes (2017) Codices and Codex Fragments. A Hungarian Workshop of Codicology and Medieval Literature. MUSEIKON: A JOURNAL OF RELIGOUS ART AND CULTURE, 2017 (1). pp. 153-155. ISSN 2601-2200

Korondi, Ágnes (2007) Egy Szent Bernátnak tulajdonított imádság szövegváltozatai és használata a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalomban. In: Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban : a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia előadásai : 2006. május 24-27., Kolozsvár. Egyetemi füzetek (3). Egyetemi Műhely Kiadó, Cluj-Napoca, pp. 109-127. ISBN 978-973-87783-8-2

Korondi, Ágnes (2013) Imitatio, compassio, conformatio – kegyességi modellek a késő középkori magyar nyelvű passiószövegekben. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép-és kora újkorban : VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus : Kolozsvár, 2011. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus kiadványai . Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Cluj-Napoca, pp. 117-127. ISBN 978-606-8145-45-7

Korondi, Ágnes (2017) A Kazinczy-kódex Szent Jeromos hatalmát illusztráló exemplumának forrásáról. In: Lelkiség és irodalom: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (17). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 289-293. ISBN 978-963-508-856-0

Korondi, Ágnes (2016) Misztika a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalomban. Monográfiák (3). Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-85-3

Korondi, Ágnes (2016) Misztika a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalomban: Misztikarecepció avagy irodalmi és kegyességi gyakorlat a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexek devocionális szövegeiben. Monográfiák, 3 . Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-85-3

Korondi, Ágnes (2016) Misztikus szentség a késő középkori magyar nyelvű kódexirodalomban. In: „…sok punctumocskáknak öszvekötött lánca avagy kötele”. Egyetemi Füzetek (33). Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 11-35. ISBN 978-606-8145-96-9

Korondi, Ágnes (2023) Párbeszéd a passióról: az Apor-kódex Pszeudo-Anzelm dialógusa és kelet-közép-európai rokonai. In: Eruditio et magnanimitas. Tanulmányok Gábor Csilla köszöntésére. reciti, Budapest, pp. 117-125. ISBN 978 615 6255 69 3

Korondi, Ágnes (2023) Párbeszéd a passióról: az Apor-kódex Pszeudo-Anzelm dialógusa és kelet-közép-európai rokonai. In: Eruditio et magnanimitas : Tanulmányok Gábor Csilla köszöntésére. Reciti, Budapest, pp. 117-125. ISBN 9786156255693

Korondi, Ágnes (2014) Író és olvasó nők a középkori Magyarországon. In: A zsoltártól a rózsaszín regényig: Fejezetek a magyar női művelődés történetéből. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 43-58. ISBN 978 963 9401 98 3

Kosztolánczy, Tibor and Nemeskéri, Erika (2019) Tessék színt vallani. Gondolat Könyvkiadó; Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 9789636937065

Kosztolányi, Dezső (2015) Kosztolányi Dezső: Béla, a buta. A rossz orvos. Kisregények és elbeszélések. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony. ISBN 978-615-5603-22-8

Kosáry, Domokos (1963) Kemény és Széchenyi 1849 után. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 67 (2). pp. 149-170. ISSN 0021-1486

Koudela, Pál (2019) Literary Societies and Modernism: The Social Composition of the Kazinczy Circle in Kassa at the Turn of the Century. Hungarian Studies, 33 (2). pp. 185-215. ISSN 0236-6568

Koutny, Ilona (2009) Rendszerváltozás-nyelvi változás. THL2 (1-2). pp. 79-90. ISSN 1787-1417

Koutny, Ilona (2010) A poznáni uam magyar szakjának bemutatása. THL2 (1-2). pp. 46-52. ISSN 1787-1417

Kovalovszky, Miklós (1957) Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapján. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 339-344.

Kovács, Andrea (2018) Vergente mundi vespere : Egy ismeretlen Szent László-himnusz a Szepességben és Sittenben = Vergente mundi vespere : Un hymne Saint Ladislas inconnu, retrouvé en pays de Zips et à Sitten. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 125-135. ISSN 0025-0171

Kovács, Csilla (2022) Ady-dalok. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 24. pp. 21-31. ISSN 2676-959X

Kovács, Dominik (2021) Fikció, elhallgatás és traumakultúra Bródy Sándor Tímár Liza című drámájában. THEATRON, 15 (3). pp. 27-37. ISSN 1418-9941

Kovács, Eszter (2023) Cseh és szlovák párbeszédes énekek a 17. századi magyarországi nyomtatványokban. In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 129-135.

Kovács, Eszter (2015) Lajos Hopp: Un épistolier et traducteur à l’orée des Lumières: Kelemen Mikes. Dix-huitieme siecle, 47. pp. 715-717. ISSN 0070-6760

Kovács, Gábor (2020) Az Isten neve Gárdonyi prózaművészetében ("Virradat előtt" - 1915). Communio. ISSN 1217-2456

Kovács, Gábor (2019) Betegek öröme (Gárdonyi Géza: "Ki-ki a párjával"). HUNGAROL�GIAI K�ZLEM�NYEK (�JVID�K). ISSN 0350-2430

Kovács, Gábor (2021) Dosztojevszkij hatása Gárdonyi kisregényeinek prózaművészetére (Gárdonyi Géza: "Ki-ki a párjával"). In: Dosztojevszkij 200. Dosztojevszkij kelet- és közép-európai olvasatai. Gondolat Kiadó, Budapest.

Kovács, Gábor (2020) Gárdonyi Géza és Mark Twain. In: A modern magyar líra/próza világirodalmi kontextusban. Kijárat Kiadó, pp. 400-420.

Kovács, Gábor (2021) A Göre-szövegek világáról. In: "A Nemzeti szalóny és Más". Válogatás a szőlősgyöröki Göre Gábor Humorkonferenciák előadásaiból. Magánkiadás, Budapest, pp. 57-63.

Kovács, Gábor (2020) A betegség metaforái Gárdonyinál (Gárdonyi Géza: "Ki-ki a párjával"). In: Értékmentő és értékteremtő humán tudományok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Gábor (2016) A „valami” jelentése Arany János költészetében. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 26 (11). pp. 61-70. ISSN 1215-5233

Kovács, Janka (2021) Making Sense of Madness: Mental Disorders and the Practices of Case History Writing in the Early Nineteenth Century. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 211-242. ISSN 2063-8647

Kovács, József (2017) Arany János és az akadémiai jutalomtételek. In: „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!” : Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai. Universitas ; MTA BTK; OSZK, Budapest, pp. 265-288. ISBN 978-963-9671-60-7

Kovács, Kálmán (2017) „Zrínyi, Zriny, Zrinski” Szigetvár német–magyar emlékezete 1790–1826. Csokonai Könyvtár. Források, 18 . Debrecen Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978-963-318-700-5

Kovács, Natália (2020) A drámaként olvasás lehetősége : Esterházy Péter három dramolettjéről. THEATRON, 14 (4). pp. 33-44. ISSN 1418-9941

Kovács, Sándor Iván and Kiss Farkas, Gábor and Laczházi, Gyula (2008) XVII-XVIII. századi barokk kutatások és szövegek kiadása; Zrínyi-kutatások = Textual and philological research on baroque poetry of the 17th and 18th centuries. Project Report. OTKA.

Kovács, Tibor Attila (2021) Egy enciklopédikus igényű vállalkozás – Az Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés folyóiratról és feladatairól = An Encyclopaedic Business – About the journal of mother tongue and literary education and tasks related to these. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (2). pp. 87-90. ISSN 2060-0623

Kovács, Tímea (2005) Beragadtam két nemzetiség között. THL2 (2). pp. 138-151. ISSN 1787-1417

Kovács, Tímea (2024) Comparative analysis of lexical simplification in Hungarian-English translated and interpreted texts. PORTA LINGUA (1). pp. 47-56. ISSN 1785-2420

Kovács, Viktor (2021) Intrikus-ábrázolási párhuzamok Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéje és Tóth Ede két népszínműve között. THEATRON, 15 (3). pp. 15-26. ISSN 1418-9941

Kovács, Zoltán (2019) „hát legyen meg” : Az Őszikék mint a humoros ismétlés ciklusa. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 2 (1). pp. 32-42. ISSN 2063-2991

Kovács, Árpád (2016) Altum silentium : Egy gondolkodó irodalmár szellemi portréjához. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 26 (11). pp. 34-50. ISSN 1215-5233

Kovács, Árpád (2018) Regények. Tézisek. Khariszok. Az irányregény revíziója Tolsztoj és Kosztolányi prózájában. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 64 (2). pp. 5-40. ISSN 0015-1785

Kovács, Árpád and Andó, Éva and Hadas, Emese and Hermann, Zoltán and Kalavszky, Zsófia and Selmeczi, János and Szilágyi, Zsófia and Szitár, Katalin and Tegyey, Gabriella (2006) Az elbeszélő diskurzus (elmélet, történet, műfaj) = The narrative discourse (theory, history, genre). Project Report. OTKA.

Kovács, Árpád and Hermann, Zoltán and Horváth, Géza and Kalavszky, Zsófia and Kovács, Gábor and Selmeczi, János and Szilágyi, Zsófia and Szitár, Katalin and Tegyey, Gabriella (2012) Az elbeszélő diszkurzus II. (elmélet, történet, műfaj) = Narrative Discourse II. (theory, history, genre). Project Report. OTKA.

Kovács, Éva (2013) Tudáspróba Magyar nyelvi szókincsfejlesztő tesztek. THL2 (1-2). pp. 136-138. ISSN 1787-1417

Kozmács, István (2020) A receding paradigm as a tool of language discrimination. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 108-119. ISSN 0236-6568

Krepsz, Valéria (2015) A kérés beszédaktusa középmagyar kori főnemesek és közrendűek levelezésében. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 162-173. ISSN 0025-0228

Krepsz, Valéria and Huszár, Anna and Horváth, Viktória (2023) Acoustic realization of prosodic cues in boundary and non-boundary functions in Hungarian. In: Studies in Greek Linguistics 42. Aristotle University of Thessaloniki Faculty of Philosophy,, Thessaloniki, pp. 231-239. ISBN 9789602312100

Kristina, Katalinić and Ana, Sekso (2016) A magyar mint idegen nyelv tanítása a horvát fővárosban. THL2 (1-2). pp. 32-44. ISSN 1787-1417

Krähling, Edit (2024) "Bár együtt lehetnénk most, a midőn életünk legszebb napjait éljük!" : Radnóti Miklós szüleinek nyomában = "Would that we could be together now, in the best days of our lives!" : Tracing Radnóti Miklós’s Parents. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 128 (2). pp. 219-239. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Kubinyi, András (1968) Pesti Gábor családi összeköttetései. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 72 (1). pp. 81-86. ISSN 0021-1486

Kucserka, Zsófia (2020) Friends or Enemies? Sisterhood in Nineteenth-Century Hungarian Novels and Diaries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (4). pp. 650-666. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Kugler, Nóra (2015) Lehetőségek és akadályok a nyelvtanórai tudáskonstruálásban. ISKOLAKULTÚRA ONLINE, 25 (7-8). pp. 28-37. ISSN 1789-5170

Kugler, Nóra (2014) A nyelvi polaritás kifejezésének egy mintázata, avagy milyen a félelmetesen jó? MAGYAR NYELVŐR, 138 (2). pp. 129-139. ISSN 0025-0236

Kugler, Nóra (2017) A szószerkezet-csoportok, illetve a viszonyhálózat („szószerkezet-szövedék”) mintázatainak elkülönítése a magyar leíró nyelvészeti hagyományban. MAGYAR NYELVŐR, 141 (2). pp. 234-239. ISSN 0025-0236

Kugler, Nóra and Tolcsvai Nagy, Gábor and Imrényi, András and Kocsis, Ágnes and Kodácsi, Boglárka and Palágyi, László (2022) A funkcionális kognitív nyelvszemlélet érvényesítése (digitális) nyelvtanórán. In: A digitális oktatás nyelvi dimenziói : Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból (Kálmán László emlékére). Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 35-68.

Kulcsár Szabó, Ernő (2016) Boldogan és megtörötten? A „fenséges” alakzatai a Hajnali részegség esztétikai tapasztalatában. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 67 (8). pp. 48-69. ISSN 0401-3174

Kulcsár Szabó, Ernő (2015) Tárgyi élvezet vagy történő igazság? Az irodalomértés és –oktatás néhány kérdéséhez. ISKOLAKULTÚRA, 25 (7-8.). pp. 38-46. ISSN 1215-5233

Kulcsár Szabó, Ernő (2015) A jelentés történése az irodalmi műalkotásokban. A beszédszerep nyelvi valósága a Ha negyvenéves... esztétikai tapasztalatában. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 183-191. ISSN 0025-0236

Kulcsár-Szabó, Zoltán (2022) Jeltelen felhők között : fejezetek a 20–21. század költészetének alakulástörténetéből. Ráció-tudomány (26). Ráció Kiadó Kft, Budapest. ISBN 9786155675621

Kun, Csilla (2001) In margine ad alcuni tentativi di traduzione del v canto dell'inferno, precedenti la traduzione della Commedia di M. Babits. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 3 (1). pp. 197-204. ISSN 1585-079X

Kuna, Ágnes and Kocsis, Zsuzsanna and Ludányi, Zsófia (2017) A Magyar orvosi nyelvi korpusz 16-17. századi alkorpusza. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 239-253. ISBN 978-963-306-545-7

Kuna, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2018) Terminológiai elvek az orvosi szaknyelvben és a gyógyító kommunikációban. In: Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L' Harmattan Kiadó; Magyar Nyelvstratégiai Intézet, Budapest, pp. 120-139.

Kurcz, Ádám István (2015) A kisebbségi léthelyzet nevekkel kódolt reflexiói Gion Nándor prózájában = Reflections of a minority situation encoded in names within the prose of Nándor Gion. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 169-178. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Kusper, Judit (2023) Autofikció és az önéletrajzi Másik megteremtése Szabó Magda Für Elise című regényében. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 25. pp. 93-102. ISSN 2676-959X

Kusper, Judit (2020) Az abszurditás realitása Pintér Béla Fácántánc című drámájában. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 45-56. ISSN 2676-959X

Kusper, Judit (2021) Erőszak és hallgatás Tersánszky Józsi Jenő Viszontlátásra, drága... című regényében. In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 185-195. ISBN 978-963-496-204-5 (nyomtatott); 978-963-496-205-2 (elektronikus)

Kusper, Judit (2020) Narrative Modality in Magda Szabó’s Novel ’The Door’. Performa : Kultúratudományi és társadalomfilozófiai folyóirat (12). pp. 1-8. ISSN 2498-731X

Kusper, Judit (2022) „Te a királyné s én a király” : Mesei motívumok Ady Endre költészetében. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 24. pp. 39-52. ISSN 2676-959X

Kusper, Judit (2021) A régiség sziréndala : Játék a kimondhatatlannal és a láthatatlannal a Láthatatlan ember kontextusában. In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 155-166. ISBN 978-963-496-221-2

Kustár, Zoltán (2015) A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekintettel a legújabb protestáns bibliafordításainkra = The equivalents of biblical Hebrew names in national Bible translations and the latest Hungarian Protestant Bible translations in particular. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 25-32. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Kuun, Géza (1891) Kisfaludy Sándor két levele Döbrentei Gáborhoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 1 (1). pp. 137-141. ISSN 0021-1486

Kádár, Edit and Kocsis, Ágnes and Szabó, Veronika and Viszket, Anita and Zs. Sejtes, Györgyi (2022) A kutatásalapú anyanyelvi nevelés. In: A digitális oktatás nyelvi dimenziói : Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból (Kálmán László emlékére). Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 69-83.

Kádár, Edit and Köllő, Zsófia and Bartalis, Boróka and Székely, Melinda (2022) Anyanyelv-pedagógia, digitális tankönyvek és távolsági oktatás romániai magyar környezetben. In: A digitális oktatás nyelvi dimenziói : Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból (Kálmán László emlékére). Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 161-176.

Kádár, Zoltán Dániel and Petykó, Márton (2016) A bekiabálás vizsgálata mimetikus és személyközi nézőpontból. ARGUMENTUM, 12. pp. 1-31. ISSN 1787-3606

Kálai, Sándor (2017) Az Albatrosz krimisorozat magyar szerzőinek életútvizsgálata. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások, 2017. szeptember 14-15., Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem. (Unpublished)

Kálai, Sándor (2016) Egy elfelejtett krimiszerző(páros?): Louis Lucien Rogger. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írói csoportosulások 2. Partium kiadó – reciti, pp. 273-281. ISBN 978-615-5478-29-1

Kálai, Sándor (2017) Fekete könyvek, Gúthi Soma bűnügyi elbeszélései. KORUNK (KOLOZSVÁR). ISSN 1222-8338

Kálai, Sándor (2017) Les traductions du roman policier français et francophone en Hongrie sous le régime socialiste. In: Romanesques. n° 9 - Le roman français vu de l’étranger. Éd. Classiques Garnier, pp. 259-273.

Kálai, Sándor (2016) Louis Lucien Rogger bűnügyi regényei. Documentation. -. (Unpublished)

Kálai, Sándor (2018) Szerző, műfaj, szerialitás. A kémregény kódjai Kondor Vilmos krimisorozatában. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT. ISSN 0401-3174 (Submitted)

Kálai, Sándor and Keszeg, Anna (2019) A hard-boiled krimi lehetőségei Magyarországon (Kondor Vilmos: Budapest noir, Gárdos Éva: Budapest noir). APERTÚRA, 14 (4). pp. 1-20. ISSN 1787-7245

Káldi, Tamás and Babarczy, Anna (2016) A magyar fókusz és a skaláris implikatúrák : egy szemmozgás-követéses kutatás eredményei. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 333-346. ISBN 978-963-9074-64-4

Kálecz-Simon, Orsolya (1985-2015) (2019) Vlast, fantastika i utopija Dodirne točke hrvatske i mađarske fantastične književnosti u 20. stoljeću. In: Nomadi Margine : Međunarodni znanstveni skup Budimpešta, 24. ožujak 2010. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 199-217. ISBN 978-963-489-082-9

Káli, Anita (2022) From the puszta : Móricz Zsigmond és angol nyelvű fordításai. In: Műfordítás és más extrém sportok : Írások Kappanyos András 60. születésnapjára. Reciti, Budapest, pp. 295-304.

Káli, Anita (2021) Hiba a térképben : A terek poétikája Szilasi László A harmadik híd című regényében. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 47 (2). pp. 205-214. ISSN 0133-2368

Káli, Anita (2018) "Menetelés a szétrohadt betonon”: A terek poétikája Szilasi László A harmadik híd című regényében. In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2017. november 30. University of Miskolc, Miskolc, pp. 55-61. ISBN 978-963-358-164-3

Káli, Anita (2020) "Mi úgy mondjuk, hogy...". SOMOGY : IRODALOM MŰVÉSZET KULTÚRA, 48 (1). pp. 73-80. ISSN 0133-0144

Káli, Anita (2020) "akinek nejlonból készül ablak". MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 43 (3). pp. 76-77. ISSN 0138-922X

Kálmán, László (2016) Bővítménykeretek mint konstrukciók. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 61-72. ISBN 9789639074644

Kálmán C., György (2014) Alkalmiság és újítás Szép Ernő kisregényeiben. LITERATURA, 40. pp. 325-342. ISSN 0133-2368

Kálmán C., György (2016) Alkalmiság és újítás Szép Ernő kisregényeiben. In: „Álom visszhangja hangom”. PIM Studiolo . Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 23-33. ISBN 978-615-551-714-3

Kálmán C., György (2017) Deczki Sarolta: Fordított világ. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 71 (2). pp. 123-125. ISSN 0133-1167

Kálmán C., György (2017) Folytatás, hasonlóság, vagy szerkezeti azonosság? A „dada” a 70-es években Magyarországon. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 63 (1). pp. 136-142. ISSN 0017-999X

Kálmán C., György (2014) Furfangos panoptikum. Falcsik Mari: Nőket néző képek. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 57 (4). pp. 463-466. ISSN 0447-6425

Kálmán C., György (2015) Hideg-meleg. IRODALMI SZEMLE, 58 (11). pp. 83-85. ISSN 1336-5088

Kálmán C., György (1991) Interpretáczió-mitológiák. 2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 3 (7). pp. 59-62. ISSN 0864-800X

Kálmán C., György (2014) Kálmán C. György: Az idézőjelek közé rekesztett zsidó. Pilpul.net.

Kálmán C., György (2013) Levél egy bergengóc barátnak, Kántor Péterről. PARNASSZUS: KÖLTÉSZETI FOLYÓIRAT, 19 (2). pp. 15-20. ISSN 1219-3275

Kálmán C., György (2015) Mindnyájunk Hunor utcája. IRODALMI SZEMLE, 58 (6). pp. 83-85. ISSN 1336-5088

Kálmán C., György (2017) "Nincski út" (Sajó László: Aszfaltangyal. Képaláírások). JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 60 (2). pp. 255-257. ISSN 0447-6425

Kálmán C., György (2016) Szomorú idő. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 59 (7-8). pp. 807-809. ISSN 0447-6425

Kálmán C., György (2016) Töredékek Mihályról. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 25 (9). pp. 11-17. ISSN 1335-1826

Kálmán C., György (2013) A hagyományos és az újító Csáth. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 1 (2). pp. 57-64. ISSN 2064-1060

Kálmán C., György (2018) A holokauszt és a magyar líra. In: A holokauszt témája az irodalomban. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 65-84. ISBN 9789634670209

Kálmán C., György (2014) A modern konzervativizmus hagyományának kialakulása - Babits vitája az avantgárddal. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 2 (1-2). pp. 85-96. ISSN 2064-1060

Kálnási, Árpád and Jakab, László (2006) Debreceni cívis szótár = Civic dictionary of Debrecen. Project Report. OTKA.

Kántás, Balázs (2011) Aki ifjan kiáll a kortárs líra kereszttüzébe. FÉL ONLINE (12). pp. 1-5.

Kántás, Balázs (2011) Akit az ár végül a felesleges partra vet : Krusovszky Dénes A felesleges part című kötetéről. FÉL ONLINE (11). pp. 1-6.

Kántás, Balázs (2013) Alternatív női irodalomtörténet? APOKRIF ONLINE, 12. pp. 1-6. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2016) Angol és magyar nyelv / irodalom között. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (21).

Kántás, Balázs (2015) Apró részekből a nagy egészet. POLISZ: A JÓZSEF ATTILA KÖR FOLYÓIRATA, 1. online-online. ISSN 0865-4182

Kántás, Balázs (2016) Az egymásba átfolyó emlékek versnaptára: Értékelés Géher István Esztendők éve című v erseskötetről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (45).

Kántás, Balázs (2017) Az ellopott rendszerváltás. IRODALMI JELEN ONLINE, 10. pp. 1-5.

Kántás, Balázs (2015) Az esszé mesterfoka : Kritikafüzér Géher István három szakkönyvéről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 7. pp. 1-7.

Kántás, Balázs (2019) Az irodalmi irónia igazsága : Marczinka Csaba Dévaj Szent Feri és Matyinetti őrmester című verseskötetéről. Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat, 9-10. ISSN 2063-4188

Kántás, Balázs (2013) Az álnépiességtől a metrikai bravúrokig, avagy több, mint irodalmi poén? FÉL ONLINE, 9. pp. 1-5.

Kántás, Balázs (2016) Az öregedő költő fiatalodni vágyik: Megkésett utószó Géher István Anakreóni dalok című verseskötetéhez. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (43).

Kántás, Balázs (2019) (Az) Európa(i) Rádió(s) : Személyesség, közösségi beszédmód, humanizmus és referencialitás Petőcz András ezredforduló utáni (antropológiai posztmodern) költészetében. Vár Ucca Műhely Könyvek (56). Művészetek Háza, Veszprém. ISBN 978-615-5762-13-0

Kántás, Balázs (2010) Bacsó Béla: Az elmélet elmélete. Szépirodalmi Figyelő, 5. pp. 83-84. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2010) Bajnai Nóra Katalin: Ön-zene című verseskötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 6. pp. 75-76. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2011) Borbély András: Versismeretlenek. Szépirodalmi Figyelő, 1. pp. 78-80. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2010) Báthori Csaba Jel a semmiről című verseskötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 3. pp. 93-94. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2016) Bátor szubjektivizmus, áldott eklekticizmus : Kritikafüzér Soltész Márton irodalomtörténészi munkásságáról. AGRIA, 2. pp. 178-188. ISSN 1789-4379

Kántás, Balázs (2016) Bátor szubjektivizmus, áldott eklekticizmus : Kritikafüzér Soltész Márton irodalomtörténészi munkásságáról. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (30). pp. 1-12.

Kántás, Balázs (2015) De hol is van az a senkiföldje? : Megkésett kapcsolódó esszé Bezeczky Gábor Irodalomtörténet a senkiföldjén című monográfiájához. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 12. pp. 1-10.

Kántás, Balázs (2010) Deák László: Fogadom ajándékod, idő című kötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 2010 (4). pp. 75-76. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2014) Dánia helyett Zugló, folyó helyett kád. APOKRIF ONLINE, 5. n-n. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2019) Egy kisszerű I/isten kisszerű világa, amelyben mi magunk is élünk : Kapcsolódó tanulmány A megvénhedt Isten című verseskötethez. Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat, 12. ISSN 2063-4188

Kántás, Balázs (2018) Ember az ürességben, üresség az emberben : Kapcsolódó tanulmány Turczi István Üresség – Elégia a másnapért, hajnaltól hajnalig, négy tételben című hosszúverséhez. VÁR UCCA MŰHELY, 2. pp. 65-81. ISSN 1586-7838

Kántás, Balázs (2011) Erdődi Gábor: A faun örök szerenádja. Szépirodalmi Figyelő, 6. pp. 72-75. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2013) Fantomképek. Napkút Kiadó-Cédrus Művészeti Alapítvány, Budapest. ISBN 9789632633107

Kántás, Balázs (2015) Irodalom – ósdi lom? HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 20. online-online.

Kántás, Balázs (2021) Irodalomtörténeti dokumentumjáték Jókai maszkjában az örök szerelem és az egyetemes emberség nevében : Gondolatfutam Turczi István Tintalovag című drámájáról. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 14.

Kántás, Balázs (2023) Ironikus humanizmus a harmadik évezredben : Műhelytanulmány Marczinka Csaba költészetéről. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 9786156250582

Kántás, Balázs (2010) Kelemen Lajos Föltett igaz című kötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 5. pp. 78-79. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2016) Korszerű és újszerű Kosztolányi-portré : Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi Dezső című monográfiáról. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 31. pp. 1-4.

Kántás, Balázs (2016) Korántsem zöldségeket tartalmazó elektromos zöldség : Bekezdések a Villanyspenót című elektronikus irodalomtörténeti kézikönyvről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (26). pp. 1-5.

Kántás, Balázs (2017) Krasznahorkai regényben és filmen. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 14. online-online.

Kántás, Balázs (2012) Krúdy-utánérzés vagy posztmodern Don Juan-történet? APOKRIF ONLINE, 6. pp. 1-6. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2024) Költészet bélyegeken : a költői szöveg mint motívum a filatéliában. Hungarica Electronica, Budapest. ISBN 9786156740403

Kántás, Balázs (2019) Költői szerep- és világértelmezési lehetőségek az ezredforduló utáni Közép-Kelet-Európában : Megkésett utószó Petőcz András Európa rádió című verseskötethez. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 11.

Kántás, Balázs (2016) Lényegre törő bekezdések egy ígéretes pályakezdésről: Soltész Márton Felhasznált irodalom című tanulmánykötetéről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (36).

Kántás, Balázs (2019) Megúszható kényszerleszállás? IRODALMI JELEN ONLINE (10).

Kántás, Balázs (2012) Milyen esélyekkel indulhat a semmi? : Marno János A semmi esélye című kötetéről. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 10. pp. 1-4. ISSN 2063-8442

Kántás, Balázs (2019) Mégis-morál az elmúlással szemben. IRODALMI JELEN ONLINE (6).

Kántás, Balázs (2013) Nemes Nagy Ágnes Babits-portréja. AGRIA, 4. pp. 235-239. ISSN 1789-4379

Kántás, Balázs (2013) Paul Celan költészetének magyar recepciójának áttekintése, valamint lehetséges hatása a kortárs magyar középnemzedék lírájára. Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat, 1. pp. 1-21. ISSN 2063-4188

Kántás, Balázs (2019) Poetica Humanistica Hungarica Postmoderna (?) : Személyesség, közösségi beszédmód, humanizmus reprezentatív kortárs magyar költők életművében. Művészetek Háza, Veszprém. ISBN 9786155762116

Kántás, Balázs (2013) Pontos pillantás a valóság mögé : Bíró József Backstage című verseskötetéről. Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat, 9. pp. 1-11. ISSN 2063-4188

Kántás, Balázs (2017) Privát feljegyzésekből kordokumentum. IRODALMI JELEN ONLINE, 6. pp. 1-6.

Kántás, Balázs (2010) Prágai Tamás: Kivezetés a költészetből Hogyan olvassunk kortárs verseket? Szépirodalmi Figyelő, 4. pp. 83-85. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2012) Prózaversekbe párolt emlékezet : Turczi István A változás memóriája című kötetéről. FÉL ONLINE (1). pp. 1-4.

Kántás, Balázs (2011) Schein Gábor Éjszaka, utazás című verseskötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 5. pp. 77-78. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2014) Sokszínű tanulmánymozaik negyedszázad irodalmári működéséből : Megkésett utószó Zsávolya Zoltán Gyújtópont – Válogatott tanulmányok című szakkönyvéhez. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 8.

Kántás, Balázs (2010) Summáját írom… (Könyvhét, 2010) – I. APOKRIF ONLINE, 9. online-online. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2010) Summáját írom… (Könyvhét, 2010) – II. APOKRIF ONLINE, 8. online-online. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2016) Szépirodalmi (lírai?) vonások Kosztolányi Dezső 1905-1906-os publicisztikájában. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 47. pp. 1-6.

Kántás, Balázs (2016) Szépség, műveltség és emberség poézise. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 14.

Kántás, Balázs (2014) Túl a verbális fundamentalizmus poétikáján : Zsávolya Zoltán Fagyosztás című verseskötetéről. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 4. ISSN 2063-8442

Kántás, Balázs (2012) Vers-festmények / festmény-versek és az őrült művész apoteózisa. APOKRIF ONLINE, 5. pp. 1-5. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2015) Vonások Prospero arcképéhez (Esszékritika-együttes Géher István lírai életművéről). HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 40. pp. 1-44.

Kántás, Balázs (2016) A XX. század első fele magyar nőirodalmának ösvényein (könyvkritika). APOKRIF ONLINE, 9. pp. 1-3. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2017) A Zsávolya-elbeszélés anatómiája : Állítások Zsávolya Zoltán rövidprózaírói poétikájáról. ÚJNAUTILUS IRODALMI ÉS TÁRSADALMI PORTÁL, 1.

Kántás, Balázs (2015) A biográfia visszatérése az irodalomtörténeti oknyomozás után? ÚJNAUTILUS IRODALMI ÉS TÁRSADALMI PORTÁL, 2.

Kántás, Balázs (2016) A bölcs költő vallomásos feltárulkozása - Reflexiók Géher István mi van, catullus? című verseskötetről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (40). pp. 1-5.

Kántás, Balázs (2016) Édes élet a traumák árnyékban is? Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat, 7. online. ISSN 2063-4188

Kántás, Balázs (2018) Ó, hová levél, képviseletiség,személyesség és jelentés? : Szubjektív esszé a vitaindítás szándékával a képviseleti költészetről — vagy éppen annak hiányáról a kortárs magyar irodalomban. IRODALMI JELEN: A NYUGATI JELEN IRODALMI MELLÉKLETE, 18 (12). pp. 76-137. ISSN 1584-6288

Kántás, Balázs (2013) Ó, hová levél, képviseletiség? : Szubjektív vitaindító esszé a képviseleti költészetről vagy annak hiányáról. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 11. pp. 1-8. ISSN 2063-8442

Kántás, Balázs (2017) A hömpölgyő elmúlás – immár testközelben?: Gondolatok Géher István egy verséről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 41. online.

Kántás, Balázs (2015) A kritikus, aki nem kritikus, mégis határozottan kritizál : Megkésett bekezdések Zsávolya Zoltán A fanyalgás művészete című kritikagyűjteményéről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 29.

Kántás, Balázs (2013) A kulturális transzfer, illetve annak hiánya Marno János Paul Celan-fordításaiban az Atemkristall – Lélegzetkristály című versciklus magyar adaptációjának tükrében. Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat, 7. pp. 1-27. ISSN 2063-4188

Kántás, Balázs (2015) A kétséges faggatása : Bednanics Gábor tanulmánykötetéről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 51. pp. 1-4.

Kántás, Balázs (2016) A költő sem lép kétszer ugyanabba a folyóba. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (39). pp. 1-6.

Kántás, Balázs (2017) A közelmúlt történelmének rejtekútjain. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 15. online-online.

Kántás, Balázs (2015) A legújabb (vers)hangokról. PARNASSZUS: KÖLTÉSZETI FOLYÓIRAT, 2. pp. 58-65. ISSN 1219-3275

Kántás, Balázs (2019) Állati szimbólumba kódolt, nagyon is emberi dolgok : Petőcz András A macska visszatér című verseskötetéről. Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat, 35-36. ISSN 2063-4188

Kántás, Balázs (2017) Élő-beszéd-mód : Esszéisztikus kismonográfia Kemény István költészetéről. Nagy Lajos Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5792-00-7

Kántás, Balázs (2017) A magány, a veszteség és az emlékezés versei : Nyerges Gábor Ádám Az elfelejtett ünnep című verseskötetéről. VÁR UCCA MŰHELY, 54. pp. 70-78. ISSN 1586-7838

Kántás, Balázs (2014) A mértani pontosság poétikája. AGRIA, 1. pp. 242-245. ISSN 1789-4379

Kántás, Balázs (2011) A mű él, a szerző nem kevésbé. FÉL ONLINE (11). pp. 1-6.

Kántás, Balázs (2009) Önként vállalt vakságban : Jónás Tamás Önkéntes vak című kötetéről. APOKRIF ONLINE, 4. pp. 1-6. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2012) A paradigmák fölé emelkedő költő, aki néven nevezi a dolgokat. VÁR UCCA MŰHELY, 2. pp. 101-108. ISSN 1586-7838

Kántás, Balázs (2016) A peremre szorult bölcs palackpostái : Esszékritika Géher István Mondom: szerencséd című kötetről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 38. pp. 1-6.

Kántás, Balázs (2016) A polgári értelmiségi végső számvetése: Lényegre törő bekezdések Géher István Polgár Istók című verseskötetétről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (46).

Kántás, Balázs (2012) A rögtönzés illúziója : Závada Péter Ahol megszakad című verseskötetéről. FÉL ONLINE, 12. pp. 1-6.

Kántás, Balázs (2016) A sodró versfolyam ismétléskényszere: Esszéisztikus bekezdések Géher István „ Új folyam” című verseskötetről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (44).

Kántás, Balázs (2019) A számvetés poézise : Kapcsolódó tanulmány Böszörményi Zoltán Soha véget nem érő szeretkezés című verseskötetéhez. IRODALMI JELEN: A NYUGATI JELEN IRODALMI MELLÉKLETE, 9. pp. 135-149. ISSN 1584-6288

Kántás, Balázs (2016) A szólni nem tudókért szóló (élő)beszéd poézise. Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat, 35. pp. 1-8. ISSN 2063-4188

Kántás, Balázs (2020) A világgal való kíméletlen szembenézés derűje. IRODALMI JELEN ONLINE (10).

Kántás, Balázs and Kunt, Gergely and Szabó, Piroska and Szerényi, Ildikó (2019) ,,Belső várkastély", Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója 1940–1946. A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Kiadványai II. Közlemények (53). Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Nyíregyháza. ISBN 978-963-724092-8

Károly, Krisztina (2014) A retorikai szerkezet újrateremtése a magyar–angol sajtófordításban. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 144-159. ISSN 0025-0228

Kárpáti, László (2015) Blaskó Ágnes – Hamp Gábor: Írás 1.0 – Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Typotex Kiadó, Budapest, 2007, 224 lap. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 240-241. ISSN 0025-0236

Kékesi Kun, Árpád (2010) Játéknyelv és interpretáció. A kortárs (zenés) színház alakzatainak feltáró elemzése = Theatrical Languages and Interpretation. The Analysis of Contemporary (Music) Theatre. Project Report. OTKA.

Kékesi-Kun, Árpád (2021) Milo Rau: Szemelvények a Globális realizmus (Aranykönyv 1) című kötetből. THEATRON, 15 (2). pp. 3-20. ISSN 1418-9941

Kónya, Annamária (2023) Járványok, betegségek a református egyház teológiai irodalmában = Epidemics, Diseases in the Theological Literature of the Reformed Church. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 88-100. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Kónya, Franciska (2014) 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája. 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája. (Submitted)

Kónya, Franciska (2015) Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról Szerk. Maczák Ibolya, Bp., MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2014 (recenzió). OBELISCUS: A KORAÚJKOR FOLYÓIRATA. ISSN 2064-8669

Kónya, Franciska (2016) Magyar nyelvű esküvői beszédek és köszöntők a 16–18. századból. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 209-221. ISBN 978-963-508-815-7

Kónya, Franciska (2016) A Makula nélkül való tükör fohászai és elmélkedései. In: Makulátlan tükör: Tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (13). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 25-33. ISBN 978-963-508-808-9

Kónya, Franciska (2015) Műfaji átjárások a 17-18. századi magyar meditációs irodalomban. In: Régi magyar népénekek és imádságok. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (11). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 129-144. ISBN 978-963-508-812-6

Kónya, Franciska (2013) "Nincs nagyob szükség az halálnál; de nagyob barátság sincsen abban való szólgálatnál." : Halálra való felkészülés Tarnóczy István bestsellerében. In: Az áhitat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 133-144. ISBN 978-963-308-102-0

Kónya, Franciska (2011) Preparation for death in jesuit István Tarnóczy's book : Holtig-való barátság | [Friendship that lasts till death]. Studia Universitatis Babeş-Bolyai : Theologia Catholica Latina, 56 (1). pp. 67-79. ISSN 1582-2524

Kónya, Franciska (2015) Tarnóczy István és a kora újkori meditációs irodalom. Doktori dolgozatok (13). Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-84-6

Kónya, Franciska (2013) „Távoztasd-el töled a’ gonoszt, tégy jót, és egygyezzél-meg az Istennel”. Misztikus megismerés Tarnóczy István meditációs könyveiben. In: Misztika a 16–18. századi Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti tanulmányok (5). PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 169-176. ISBN 978 963 308 125 9

Kónya, Franciska (2015) Viczay Anna Terézia apácáknak fordított elmélkedésgyűjteménye és annak forrása. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (10). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 173-184.

Kósa, Csilla Erika (2015) Szabó Tamás Péter, „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”. A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 366-370. ISSN 0025-0228

Ködöböcz, Gábor (2022) „Az Égből dühödt angyal dobolt / Riadót a szomorú Földre” Az első világháború reflexiója Ady Endre lírájában. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 24. pp. 33-37. ISSN 2676-959X

Köpeczi, Béla (1955) Bethlen Miklós francia emlékiratai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 59 (3). pp. 296-304. ISSN 0021-1486

Köpeczi, Béla (1990) Draskovich János: Horologii Principum, azaz Az fejedelmek órájának második könyve, Grác, 1610. MAGYAR TUDOMÁNY, 35 (11). pp. 1376-1377. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1981) Hunyadi János származása a XVIII. század végének - XIX. század elejének magyar és román történeti és szépirodalmában. LITERATURA, 8 (1-2). pp. 78-89. ISSN 0133-2368

Köpeczi, Béla (1976) Les Mémoires de Francois II. Rákóczi. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 18 (3-4). pp. 349-374. ISSN 0567-7661

Köpeczi, Béla (1965) Vingt années de philologie moderne en Hongrie. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE. pp. 415-430. ISSN 0567-7661

Köpeczi, Béla (1976) A szocialista realizmus fejlődési szakaszai. LITERATURA, 3 (1). pp. 65-72. ISSN 0133-2368

Körmendy, Kinga (2017) A Vörösmarty-gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában és Régi Könyvek Gyűjteményében, Összeállította Horányi Károly, Budapest, MTA KIK, 2016. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 255-257. ISSN 0025-0171

Körömi, Gabriella (2020) Quelques Remarques sur la Traduction des Realia dans la Version Française de La porte de Magda Szabó. Performa : Kultúratudományi és társadalomfilozófiai folyóirat (12). pp. 1-15. ISSN 2498-731X

Köves, Margit (2010) Hungarológia Indiában: Magyar nyelv és kultúra a Delhi Egyetemen. THL2 (1-2). pp. 24-35. ISSN 1787-1417

Köves, Margit (2009) Kazinczyról és a magyar nyelvújításról. THL2 (1-2). pp. 5-14. ISSN 1787-1417

Kühlmann, Wilhelm and Tüskés, Gábor (2020) Vorwort. In: Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550–2000). Beihefte zum Euphorion: Zeitschrift für Literaturgeschichte (112). Universitätsverlag Winter GmbH, Heidelberg, pp. 9-28. ISBN 978-3-8253-4763-5

Küllős, Imola (2023) Populáris kultúra és mindennapi élet a 18. századi ferences passiójátékokban. In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 107-127.

Kürti, László (2016) Öregamerikás irodalom :a nosztalgia, radikalizmus és a komikum határán. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, xx (1). pp. 265-283. ISSN 1219-5448

Kőrösy, László (2016) Diákkori naplóm: Esztergom, 1861-1875. Libri veteres Strigonii (5). Laskai Osvát Antikvárium, Esztergom. ISBN 978-963-89406-6-7

Kőszegfalvi, György (2015) Győr fejlődésének mozgatórugói. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (4). pp. 399-400. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kőszegfalvi, György (2015) Így szemeteltek Budapesten. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (1). pp. 93-94. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kőszegfalvi, György (2015) A városi rendszer működése. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (4). pp. 396-398. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kőszeghy, Ferenc (2021) Posztdigitális állapot és újmediális tapasztalat Kerber Balázs Conquest című művében. LITERATURA. pp. 479-493. ISSN 0133-2368 (nyomtatott); 2786-1074 (elektronikus) (In Press)

Kőszeghy, Péter (2013) Az 1578-as év Balassi Bálint életében. In: Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. Zborník z medzinárodnej konferencie Modrý Kameň, jún 2012. Modrý Kameň. SNM, Modry Kamen /Kékkő, pp. 225-249. ISBN 978-80-8060-308-3

Kőszeghy, Péter (2015) Gömöri György, A rejtőzködő Balassi, Ariadné könyvek, Kolozsvár, Korunk Komp-Press, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 254-255. ISSN 0025-0171

Kőszeghy, Péter (2013) Krucsai János, a halál leánya és a „Rettenetes utolsó szempillantás”. In: Kuruc(kodó) irodalom. Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 56-86. ISBN 978-963-87917-7-1

Kővári, Réka (2021) Mária-siralmak a Ferences iskoladrámák 1-3. köteteiben. In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 135-153. ISBN 978-963-496-221-2

Kővári, Réka (2023) Mária-siralmak a Ferences iskoladrámák IV. kötetében. In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 53-68.

L

L. Varga, Péter (2015) „A papír partján”: Genezisek, archívum és a „köztesség” materializálódása Tőzsér Árpád költészetében. In: A kontextus végtelensége. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Dunaszerdahely, pp. 29-47.

L. Varga, Péter (2017) „ördögök és istenek a gépek”. Ember, technika, költészet. Szabó Lőrinc és Kassák Lajos. OPUS - SZLOVÁKAIAI MAGYAR ÍRÓK FOLYÓIRATA. pp. 54-58. ISSN 1338-0265

Laczházi, Gyula (2018) Allegória és érzelmi hatás Gyöngyösi István Kemény-eposzában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. ISSN 0021-1486 (Submitted)

Laczházi, Gyula (2018) Aranka György "ember esmérete" a felvilágosodás antropológiájának kontextusában. In: Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 19-33.

Laczházi, Gyula (2018) Dialogikusság, érzelemreprezentáció és érzelmi hatás Petrőczi Kata Szidónia költészetében. In: A dialógus formái a magyar régiségben. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. (Submitted)

Laczházi, Gyula (2018) Heroikus énformálás és aszketikus életeszmény Apáczai Csere János műveiben. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Reciti - Partium Kiadó, Budapest -- Nagyvárad, pp. 65-78.

Laczházi, Gyula (2011) Indulat és érzelem között: a szenvedélyelmélet változásai a XVIII. században = Between passion and emotion: changes in the theory of the emotionality in the 18th century. Project Report. OTKA.

Laczházi, Gyula (2017) Zrinyi Miklós Syrena-kötete mint líraelméleti és -történeti probléma. In: Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái. Ráció, Budapest, pp. 43-55. ISBN 978-615-5675-08-9

Laczházi, Gyula (2018) Zrínyi Miklós költészete: a Syrena-kötet és a Szigeti veszedelem. Napkút, Budapest. ISBN 978 963 263 773 0

Laczházi, Gyula (2017) A szenvedélyek szerepe Bethlen Miklós önéletírásának sorsértelmezésében. In: Hírnév és emlékezet. ELTE, Budapest. (Submitted)

Laczházi, Gyula (2018) A szubjektivitás alakzatai és az érzelmi hatás kérdése a kora újkori magyar irodalomban. In: Textológia és interpretáció. ELTE Régi Magyar Irodalom Tanszék, Budapest. (Unpublished)

Laczkó, András (2023) Kávé, cukor, iszony : Barcsay Ábrahám A’ Kávéra című versének kontextusáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (4). pp. 432-469. ISSN 0021-1486

Laczkó, Krisztina (2020) A helyesírási hibák értékelése. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 46. pp. 61-80. ISSN 2631-0198

Laczkó, Mária (2015) Beszédfeldolgozás, jegyzetelés és tanulás. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 282-299. ISSN 0025-0236

Laczkó, Mária (2019) A verbális mondatemlékezet sajátosságai középiskolás korban. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 2 (1). pp. 43-61. ISSN 2063-2991

Laczkó, Mária and Kovácsné Nagy, Ibolya (2017) A digitális technika hatása alsó tagozatosok írási, helyesírási és fogalmazási készségére. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 28-41. ISSN 2060-0623

Laczkó, Tibor and Kardos, Éva Alíz and Rákosi, György and Tóth, Ágoston (2013) A magyar nyelv lexikai-funkcionális megközelítése = A Lexical-Functional Approach to the Hungarian Language. Project Report. OTKA.

Ladányi, István (2023) “Funeral oration and prayer” – From the 12th century to the present. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 22-27. ISSN 0236-6568

Lajtaváryné, Benedek Zsuzsi (2014) A Zrínyi Ifjúsági kör Buenos Airesben. THL2 (2). pp. 68-73. ISSN 1787-1417

Lakatos, Aliz (2021) A nyelvi purizmus érvényesülése az erdélyi magyar fiatalok körében. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 295-311. ISBN 9789635089680

Lakó, György (1956) Zsirai Miklós emlékezete (1892-1955). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 293-298.

Landgraf, Ildikó (2018) Arany János életművének folklorisztikai vonatkozásai. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 35. pp. 13-18. ISSN 1787-9396

Landgraf, Ildikó (2016) Nyelvészeti témájú dolgozatok a néprajzi gyűjtőpályázatokon. (szakmai bevezető). TRADÍCIÓ MAGAZIN, 1 (2). pp. 100-105. ISSN 2498-4779

Landgraf, Ildikó (2018) A „magyar Faust” nyomában. Arany János Hatvani című versének folklorisztikai vonatkozásai = In Search of the ˮHungarian Faust”. Folkloristic Aspects of Hatvani, a Poem by János Arany. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 35. pp. 195-223. ISSN 1787-9396

Landgraf, Ildikó (2017) "…segíts meg utunkon…" Egy I. világháborús hadifogolynapló és utóélete. In: Aranyhíd. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 801-815. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Landgraf, Ildikó (2014) Átjárás a regiszterek között. Jókai Mór képes szórakoztató lapjai. In: A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867-1945. Tanulmányok. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 9-20. ISBN 978-963-9627-69-7

Lanstyák, István (2000) A magyar nyelv Szlovákiában. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (III). Osiris Kiadó - Kalligram Könyvkiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest - Pozsony. ISBN 963 379 827 2

Lanszkiné Széles, Gabriella (2016) Cséplő József és Fekete István levelezése (forrásközlés) = Correspondence of István Fekete and József Cséplő. A KAPOSVÁRI RIPPL-RÓNAI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI (4). pp. 351-378. ISSN 2064-1966 (nyomtatott); 2631-0376 (elektronikus)

Lantay, Gyula (2022) Az általános birtoklásjelölő morféma viselkedése a magyar pc-játékosok nyelvhasználatában. MAGYAR NYELV, 138 (2). pp. 192-202. ISSN 0025-0228

Lantay, Gyula (2017) Idegen eredetű, jelölt mássalhangzó-kapcsolatra végződő tövek tárgyesete a magyar nyelvben. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 478-489. ISSN 0025-0236

Lantos, Erzsébet (2005) A beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásban. THL2 (2). pp. 47-56. ISSN 1787-1417

Latzkovits, Miklós and Katona, Tünde (2007) Album amicorumok magyarországi bejegyzőinek adatbázisa = Database of Hungarian inscribers of album amicorums. Project Report. OTKA.

Latzkovits, Miklós and Katona, Tünde and Schnabel, Werner Wilhelm (2012) 16-18. századi hungarika jellegű albumbejegyzések adatbázisa = Database of 16-18th century album amicorum entries of Hungarian relevance. Project Report. OTKA.

Lauf, Judit (2016) Egy szerzetes írónő kolostori élete : Újfalusi Judit a nagyszombati klarissza kolostorban. In: Makulátlan tükör. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 15-24. ISBN 978-963-508-808-9

Lauf, Judit (2015) Ki jósolta meg II. Ulászló magyar király halálát? In: Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus : Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest, pp. 25-26. ISBN 978-963-12-3172-4

Lauf, Judit (2019) Magyar nyelvemlékszövegek egy 16. század eleji pálos misekönyvben = Old Hungarian Glosses and Texts in an Early 16th-century Pauline Missal. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 18-35. ISSN 0025-0171

Lauf, Judit (2016) Ujfalusi Judith, Makula nélkül való tükör, melly az üdvözitö Jesus Kristusnak, és szent Szüléinek életét, úgy keserves kinszenvedését, és halálát adgya elé. Melly Superiorok Engedelmébül Szüz, Szent Klára Szerzetében lévö Ujfalusi Judith által Cseh nyelvböl, Magyar nyelvre fordittatott. És a tekintetes és Nagysagos Ujfalui Ujfalusi Klára Aszszonynak, tekintetes, és Nagysagos Karancs Berényi György Uram, ö Nagysága kedves Házás-társának költségén ki-bocsáttatott Nagyszombatban, A Jesus Társasága Académiája bötüivel, 1712-Esztendöben [Fakszimile kiadás Frauhammer Krisztina utószavával: A Makula nélkül való tükör magyarországi hatástörténete, Pytheas Könyvmanufaktúra – MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, é. n. 543 p.]. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 115-118. ISSN 0025-0171

Lauf, Judit and Kovács, Eszter (2012) Maďarské rukopisy a české tlače ako čitanie Judit Ujfalusi. In: Studia Bibliographica Posoniensia. Univerzitná knižnica (Bratislava), Bratislava, pp. 97-112. ISBN 978−80−89303−35−9

Lengyel, Emese (2022) Chapters from the history of the Hungarian Playwrights' Union: The Hungarian Playwrights' Association from its conception until its foundation (1898–1904). HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 167-178. ISSN 0236-6568

Lengyel, Emese (2021) The case of an operetta being banned in Hungary in 1928, viewed in the mirror of contemporary press sources. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 35 (1). pp. 30-54. ISSN 0236-6568

Lengyel, Imre Zsolt (2012) Beszélgetés fákról : Irodalomkritikák 2009-2012. Műút-könyvek (8). Szépmesterségek Alapítvány, Miskolc. ISBN 978-963-89104-7-9

Lengyel, Imre Zsolt (2021) Illusio és irónia A Pál utcai fiúkban. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 47 (2). pp. 170-180. ISSN 0133-2368

Lengyel, Réka (2016) Digitized Culture And Erudition: The Library of Farkas Széll (Knihovna Kubelíkova-Széllova) Available on Google Books. In: Výskum dejín knižnej kultúry na slovensku a v stredoeurópskom priestore. Kniha 2016. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry . Slovenská Národná Knižnica, Martin, pp. 277-283. ISBN 978-80-8149-072-9

Lengyel, Réka (2016) Előszó. In: Nunquam autores, semper interpretes: A magyarországi fordításirodalom a 18. században. MTA BTK ITI, Budapest, pp. 7-14. ISBN 978-615-5478-25-3

Lengyel, Réka (2019) The First Student's Guides to Natural Sciences in Eighteenth-Century Hungary: Physicotheology in Translation. In: Ruditatis antidotum Eruditio est. Slovenská národná knižnica, Martin, pp. 103-110.

Lengyel, Réka (2024) Journalism and the Acceleration of Time: Mátyás Rát’s Editorial Practice and the Magyar Hírmondó. In: Zeit und Zeitgeschehen in der periodischen Presse des 17.–19. Jahrhunderts. Peter Lang, Berlin - Bruxelles - Chennai - Lausanne - New York - Oxford, pp. 213-229.

Lengyel, Réka (2016) Kónyi János elcserélt fordítása (A bölcsességnek és jó erkölcsnek könyve, 1774): Robert Dodsley magyarországi recepciójához. In: Nunquam autores, semper interpretes: A magyarországi fordításirodalom a 18. században. MTA BTK ITI, Budapest, pp. 128-145. ISBN 978-615-5478-25-3

Lengyel, Réka (2019) „Mesélő tükrök”. Az ifjabb Hatvani István állatmeséinek forrásai. In: Nagy az Isten állatkertje...: Állatságok a magyar irodalomban. Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 79-96.

Lengyel, Réka (2016) Mi maradt meg a dégi Festetics-levéltár szabadkőműves forrásanyagából? Az MNL OL P 1134, Vegyes iratok, 1. tétel, 18. szám alatti iratanyag tartalma. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE. pp. 625-639. ISSN 0017-999X

Lengyel, Réka (2019) The Newspaper as a Medium for Developing National Language, Literature, and Science: Mátyás Rát and the Magyar Hírmondó between 1780 and 1782. In: Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820. Reciti, Budapest, pp. 87-100. ISBN 978-615-5478-70-3

Lengyel, Réka (2020) Ovidius Est Magister Vitae (et Litterarum). Language, Literature and Life through Ovid in Hungary in the Eighteenth- and Nineteenth Century. In: Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750‒1850. Praesens Verlag, Wien, pp. 293-310.

Lengyel, Réka (2017) Ovidius est magister vitae (et litterarum): Ovidius tanítása nyelvről, irodalomról, életről a 18-19. századi Magyarországon. In: Római költők a 18–19. századi magyarországi irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius. MTA BTK ITI, pp. 1-16. (In Press)

Lengyel, Réka (2020) "Proud, Fierce, Insolent". Images of the Hungarians in Catherine Gore's Novels. In: Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550–2000). Universitätsverlag Winter, Heidelberg, pp. 241-256.

Lengyel, Réka (2020) Sic honor et nomen divinis vatibus atque carminibus venit (Horaz, Ars poetica 400f.) Vorwort. In: Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750‒1850. Praesens Verlag, Wien, pp. 5-11.

Lengyel, Réka (2017) The Sources of Ferenc Verseghy’s Handbook of Aesthetics (Usus aestheticus linguae hungaricae, 1817). In: Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750−1850 – Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750−1850. Bochumer Quellen und Forschungen zum achtzehnten Jahrhundert . Wehrhahn Verlag, pp. 1-14.

Lengyel, Réka (2020) Szőnyi Benjámin, a természettudós fordító : A Gyermekek fisikája ismeretanyagának forrásai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 124 (6). pp. 737-751. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Lengyel, Réka (2018) Verseghy Usus aestheticus linguae hungaricae című kézikönyvének forrásai. In: In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3–4-én rendezett tudományos konferencia anyagából. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok. ISBN 978-963-7613-63-0

Lengyel, Réka (2019) What Has Survived of the Masonic Source Documents of the Festetics Archives of Dég? Contents of the MNL OL P 1134, “Unclassified documents”, Series A, Item No. 1, File Nr. 18. In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. De Gruyter, Berlin, Boston, pp. 362-377. ISBN 978-3-11-063764-9

Lengyel, Réka (2016) „A világosság a tudomány”. A felvilágosodás mint módszer Verestói György halotti beszédeiben. In: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650–1750). SZTE Magyar Irodalmi Tanszék, Szeged, pp. 315-327.

Leposa, Balazs (2020) Martinászok polgári köntösben : A magyar termelési dráma Mándi Éva Hétköznapok hősei című műve alapján. THEATRON, 14 (3). pp. 71-77. ISSN 1418-9941

Liebhardt, Zsolt (2012) „Az vicces ez a kép, mert két ember ül valamilyen dzsungelben." Magyar nyelvkönyv kritika külföldi tanulók beszéd- és írásprodukcióinak tükrében. THL2 (1-2). pp. 46-60. ISSN 1787-1417

Liljána, Lesznicskova (2008) A magyar mint idegen nyelv oktatásában (nem) nélkülözhető fordítási feladatokról (Bolgár tapasztalatok). THL2 (1-2). pp. 112-118. ISSN 1787-1417

Lovas, Borbála (2010) Az utolsó könyv : Egy újrafelfedezett kincs a magyar reneszánszból. RENESZÁNSZ: A RENESZÁNSZ KŐFARAGÓ ZRT MAGAZINJA, Tél (1). pp. 30-35. ISSN 1789-4573

Lovas, Borbála (2017) Bibliafordítások Enyedi György prédikációiban. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 123 (2-3). pp. 429-453. ISSN 1222-8370

Lovas, Borbála (2017) Enyedi György prédikációi 2. MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-852-2

Lovas, Borbála (2016) Enyedi György prédikációskötetének eredeti szerkezete. In: Enyedi 460. MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest, pp. 71-141. ISBN 978-963-508-825-6

Lovas, Borbála (2016) Enyedi György szerkesztett prédikációskötete új megvilágításban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 120 (1). pp. 47-54. ISSN 0021-1486

Lovas, Borbála (2012) Erkölcs és identitás : Pogányság és kiválasztottság Enyedi György prédikációiban. In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 299-310. ISBN 978-963-506-871-5

Lovas, Borbála (2015) Exitus acta probat : Enyedi György a tanítókról és a hallgatóságról. In: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 159-171. ISBN 978-615-5478-16-1

Lovas, Borbála (2014) Másolási stratégiák Enyedi György prédikációinak hagyományozódásában. Studia Litteraria, 2013 (3-4). pp. 79-94. ISSN 0562-2867

Lovas, Borbála (2013) Non multa sed multum : Párhuzamos beszédek Enyedi György prédikációgyűjteményében. ERDÉLYI MÚZEUM, 75 (2013). pp. 71-87. ISSN 1453-0961

Lovas, Borbála (2018) The Posthumous Reception of a Transylvanian Bishop at Home and Abroad. In: The Printed Book in Central Europe. Brill, Leiden, pp. 1-18.

Lovas, Borbála (2008) Szerelmes transzformációk : Enyedi György széphistóriájáról. In: "Mielz valt mesure que ne fait estultie". A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére. Krónika Nova Kiadó, Budapest, pp. 164-170. ISBN 978-963-9423-88-6

Lovas, Borbála (2020) Tóbiás és Kána: Menyegző és házasság két bibliai történet tükrében. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 126 (1-2). pp. 38-63. ISSN 1222-8370

Lovas, Borbála (2016) Tükörben való látás : Egy unitárius püspök prédikációi értelemről, tudásról és sorsról a zűrzavaros 16. század végén. In: Egyediség és véletlen. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 49-63. ISBN 978-606-8145-95-2

Ludmán, Katalin (2023) Deczki Sarolta: Tar Sándor (Budapest: Osiris Kiadó, 2022, 422 l.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (1). pp. 123-126. ISSN 0021-1486

Ludmán, Katalin (2024) Wirágh András: A háló és az olló. Cholnoky László írásstratégiái és publikálási gyakorlata (1900–1929) [Budapest]: Kijárat Kiadó – I. T. E. M. Alapítvány, 2022, 298 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A HUN-REN BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 128 (1). pp. 132-136. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Ludmán, Katalin and Radnai, Dániel Szabolcs (2022) Előszó. In: "A rejtelem volt az írósága…” : A ködlovag-jelenség történeti, poétikai és biografikus vetületei a századfordulótól napjainkig. Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc, pp. 13-23.

Ludányi, Brigitta (2021) Az Érdy-kódex Szent Anna-fejezete. Betűhű közlés jegyzetekkel, olvasattal és értelmezéssel. 1. rész. MAGYAR NYELV, 117 (1). pp. 118-126. ISSN 0025-0228

Ludányi, Brigitta (2021) Az Érdy-kódex Szent Anna-fejezete. Betűhű közlés jegyzetekkel, olvasattal és értelmezéssel. 2. rész. MAGYAR NYELV, 117 (2). pp. 245-255. ISSN 0025-0228

Ludányi, Zsófia (2017) „Az antibiotikum (talán) nem összetett szó”. In: Összetételek és nyelvleírási modellek. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 142-163. ISBN 978-606-739-080-3

Ludányi, Zsófia (2018) Egy sajátos tankönyvtípus, A magyar orvosi nyelv tankönyve nyelvszemlélete a nyelvi ideológiák tükrében. Eruditio - Educatio, 13 (1). pp. 15-24. ISSN 1336-8893

Ludányi, Zsófia (2018) Idegen szavakkal és nyelvi formákkal kapcsolatos nyelvi ideológiák vizsgálata orvosok és orvostanhallgatók nyelvről szóló vélekedéseiben. In: Aszimmetrikus kommunikáció - aszimmetrikus viszonyok. SZAK Kiadó, Bicske, pp. 754-773. ISBN 9789639863576

Ludányi, Zsófia (2017) Korpuszneveink helyesírásáról. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 502-508. ISSN 0025-0236

Ludányi, Zsófia (2018) Nyelvi ideológiák napjaink orvosi szaknyelvi sztenderdizációs tevékenységében. In: Nyelv – nyelvközösség – közösségi perspektíva. Partium Kiadó, Nagyvárad, pp. 103-118. ISBN 9786068156859

Ludányi, Zsófia (2018) Online helyesírási segédeszközök használata az anyanyelvi órán: egy felmérés tanulságai. In: Pedagógiai valóságok. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, pp. 193-200. ISBN 9786155224805

Ludányi, Zsófia (2016) Orvosi nyelvünk fölösleges (?) „töltelékelemeiről”. AMEGA: ASZTMA ÉS ALLERGIA SZÍNES TÁJÉKOZTATÓ MAGAZIN, 23 (5). pp. 38-39. ISSN 1219-5316

Ludányi, Zsófia (2016) Redundancia a magyar orvosi nyelvben: szabad-e vagy kerülendő. AMEGA: ASZTMA ÉS ALLERGIA SZÍNES TÁJÉKOZTATÓ MAGAZIN, 23 (4). pp. 33-35. ISSN 1219-5316

Ludányi, Zsófia (2016) Szaknyelvi helyesírási változások az AkH.12 tükrében, különös tekintettel az orvosi nyelvre. SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS, 16 (16). pp. 34-42. ISSN 1587-4389

Ludányi, Zsófia (2020) Tipikus problémák intézményneveink helyesírásában. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 46. pp. 89-99. ISSN 2631-0198

Ludányi, Zsófia (2016) Tulajdonnevek a magyar orvosi nyelvben 2. AMEGA: ASZTMA ÉS ALLERGIA SZÍNES TÁJÉKOZTATÓ MAGAZIN, 23 (1). pp. 26-27. ISSN 1219-5316

Ludányi, Zsófia (2016) Tulajdonnevek a magyar orvosi nyelvben 3. AMEGA: ASZTMA ÉS ALLERGIA SZÍNES TÁJÉKOZTATÓ MAGAZIN, 23 (3). pp. 37-38. ISSN 1219-5316

Ludányi, Zsófia and Domonkosi, Ágnes (2019) A tanár- és a diákszerep megalkotása a pedagógusképzés e-mailezési gyakorlatában. In: PeLiKon. A nyelv perspektívája az oktatásban. A PeLi 1. oktatásnyelvészeti konferenciája, 2018. november 15-16., Eger, Eszteházy Károly Egyetem. (In Press)

Ludányi, Zsófia and Kádár, Balázs (2014) Ajánlott helyesírási elvek és szabályok. In: Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitális gyakorlatban. TrustAir Kft, Budapest, pp. 553-557. ISBN 978-963-08-8286-6

Lukinich, Imre (1913) Gúnyvers Lorántffy Zsuzsannáról. SZÁZADOK, 47 (1). pp. 56-57. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1914) A kurucz kor költészetéhez. SZÁZADOK, 48 (1). pp. 78-79. ISSN 0039-8098

Lukács, István (2019) Jezična subverzija kao prag postmoderne? In: Nomadi Margine : Međunarodni znanstveni skup Budimpešta, 24. ožujak 2010. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 245-251. ISBN 978-963-489-082-9

Lukács, István (2017) Prešernova in Petőfijeva »Železna cesta« Pot do ljubezni in svobode. In: Slovenistika. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 19-28. ISBN 978-963-284-885-3

Lukács, István and Kálecz-Simon, Orsolya (2018) Az illír mozgalom magyar és horvát tudományos reprezentációjának mérlege. In: Velencétől Dubrovnikig : Köszöntő kötet Vig István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 143-156. ISBN 978-963-284-966-9

Lukács, Ágnes and Kas, Bence and Leonard, Laurence B. (2013) Case Marking in Hungarian Children with Specific Language Impairment. FIRST LANGUAGE, 33 (4). pp. 331-353. ISSN 0142-7237

Lázs, Sándor (2016) Apácaműveltség Magyarországon a XV-XVI. század fordulóján : Az anyanyelvű irodalom kezdetei. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-971-2

Lázs, Sándor (2023) Pico della Mirandola esete a magyar humanizmussal– Esettanulmány a kolostori humanizmus kérdéséről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (139). pp. 154-173. ISSN 0025-0171

Lázs, Sándor (2023) Szerzetesek vetélkedése : fordítások és átdolgozások XVI. század eleji kódexeinkben. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 9789634561316

Lázár Kovács, Ákos (2006) Poszler Györggyel. VIGILIA, 71 (5). pp. 381-389. ISSN 0042-6024

Lénárt, Tamás (2023) Az egerek népétől a geometriai progresszióig : Kafka és Mészöly = From the Mouse Folk to the Geometrical Progression. Kafka and Mészöly. STUDIA LITTERARIA : IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 62 (1-2). pp. 38-46. ISSN 0562-2867 (nyomtatott); 2063–1049 (elektronikus)

Lénárt, Tamás (2021) Az erőszak ára : Ökonómia és trauma. Mikszáth, Polcz Alaine, Petri. In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 157-164. ISBN 978-963-496-204-5 (nyomtatott); 978-963-496-205-2 (elektronikus)

Lénárt, Tamás (2023) Az idegen nyelv. Ágota Kristóf. In: Diaszpóra 2023 - Határtalan közösségek. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs, pp. 1-7. (In Press)

Lénárt, Tamás (2021) Bevezetés a líra (intermediális) olvasásába. Simon Márton: Polaroidok. In: Közelítések a kortárs magyar lírához. Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 1-13.

Lénárt, Tamás (2015) Előtt, között, után - Kép és pillanat Nemes Nagy Ágnes Balaton című versében. In: "...mi szépség volt s csoda" : Az Újhold folyóirat köre - tanulmányok és szövegközlések. Ráció, Budapest, pp. 18-26.

Lénárt, Tamás (2022) Für eine Poetik der Verfremdung: Terézia Mora. ZAGREBER GERMANISTISCHE BEITRÄGE, 31 (1). pp. 143-159. ISSN 1330-0946 (print); 1849-1766 (online)

Lénárt, Tamás (2017) Körmozi és légifelvétel: Adalék a költői kép medialitásához - Nemes Nagy Ágnes: A látvány. In: „folyékony szobor vagy szilárd szökőkút” : Tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és más újholdasokról. PIM, Budapest, pp. 216-230.

Lénárt, Tamás (2021) Literaturgeschichtsschreibung in Ungarn: Ein Überblick. In: Begegnungen zentraleuropäischer Literaturwissenschaft : Norbert Bachleitner zum 65. Geburtstag gewidmet. Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft (210). Weidler Buchverlag, Berlin, pp. 117-129. ISBN 978-3-89693-764-3

Lénárt, Tamás (2023) Vom Familienroman zum Dokumentarismus : Péter Nádas: Aufleuchtende Details. In: An den Rändern der Literatur : Dokument und Literatur in zentraleuropäischen Kulturen = Tracing the Edges of Literature : Documentary Fiction in Central European Cultures. Böhlau Verlag, Wien, pp. 145-154. ISBN 978-3-205-21711-4

Lénárt, Tamás (2021) Állattá válni. A Sorstalanság 7. fejezete. In: Kertész másként. Írói hagyaték és irodalmi örökség. Kijárat Kiadó, Budapest, pp. 1-5.

Lénárt, Tamás (2019) Énvesztés, szótapadás, saját ritmus: Az autizmus emlékezéspoétikája a Világló részletekben. IRODALMI SZEMLE, 2019 (4). ISSN 1336-5088

Lénárt, Tamás (2019) A természeti kép hallgatása. Petőfi Sándor: A Tisza. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 2019 (5). pp. 53-60. ISSN 0401-3174

Lőrincz, Gábor (2016) Adamikné Jászó Anna: Jókai és a retorika. Trezor Kiadó, Budapest, 2016, 263 lap. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 501-506. ISSN 0025-0236

Lőrincz, Gábor and Istók, Béla (2022) Irodalmi mémek a magyarórán. In: A digitális oktatás nyelvi dimenziói : Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból (Kálmán László emlékére). Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 137-144.

Lőrincz, Gábor and Lőrincz, Julianna and Török, Tamás (2022) A határon túli magyar nyelvváltozatok és a nyelvi variativitás = Language variability in trans-border Hungarian dialects. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (3). pp. 257-275. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Lőrincz, Julianna (2020) Petőfi-szövegek és idegen nyelvű szövegvariánsaik egyenértékűségi viszonya. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 46. pp. 81-88. ISSN 2631-0198

Lőrincz, Julianna (2022) A humor és a retorika az irodalomban és az irodalomoktatásban : Adamikné Jászó Anna: Humor és retorika az irodalomtanításban. Az érvelés humora Arany, Jókai, Gárdonyi és Móra műveiben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (2). pp. 105-111. ISSN 2060-0623

M

M. Korchmáros, Valéria (2020) A nyelvtani nem hiányának következményei a magyar nyelvben 2. rész = The results of the absence of gender in the Hungarian language. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 19-31. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and Boda, István Károly (2015) A Margit-legenda digitális konkordancia-szótára, háttere és perspektívái. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 338-346. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and Bényei, Ágnes (2016) Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 500-511. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and Bényei, Ágnes (2017) Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. 3. rész. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 248-254. ISSN 0025-0228

M. Varga, Benedek and Kökényesi, Zsolt and Serfőző, Szabolcs and Maczák, Ibolya and Hegyi, Ádám and Hende, Fanni and Kulcsár, Krisztina and Hubert, Ildikó (2019) Második Mária: Mária Terézia a régi magyarországi kegyességben. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok, 19 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kuatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-904-8

Maczák, Ibolya (2014) Mennyország – két hangon. In: Menny és pokol a barokk kori ember életében. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok (7). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 203-212. ISBN 978-963-308-190-7

Maczák, Ibolya (2017) András Illyés’s St. Martin sermons. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA. ISSN 1585-079X

Maczák, Ibolya (2015) Az eklézsia hajója: Georg Scherer és Káldi György Vízkereszt utáni negyedik vasárnapra írt első prédikációjának összefüggései. In: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. Reciti, pp. 253-259. ISBN 978-615-5478-16-1

Maczák, Ibolya (2017) Der Stein der Hilfe - Über die Quellenverwendung der in Burg Kékkő gehaltenen Rede des Dominikaners Pius Füsi. In: Barokk vallásos közösségek. MTA - PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 145-154.

Maczák, Ibolya (2018) Die Gestalt von Joseph II. in der alten ungarischen Predigtliteratur. In: Die Habsburgische variante des aufgeklärten absolutismus“ : Beiträge zur mitregentschaft Josephs II., 1765–1780. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (16). Institut für Ungarische Geschichtsforschung; Balassi Institut – Collegium Hungaricum; Ungarisches Nationalarchiv; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp. 259-266. ISBN 978-963-631-272-5

Maczák, Ibolya (2018) Főpapi műveltség a XVII. században Illyés András prédikációinak tükrében. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (3). Történészcéh Egyesület és a META-Egyesület, Pécs, pp. 315-328. ISBN 978-615-00-3262-7

Maczák, Ibolya (2014) „Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán” (Kompiláció mint ferences–jezsuita „határvonal”). In: Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (8). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 157-167. ISBN 978-963-508-788-4

Maczák, Ibolya (2018) Illyés András jegyzetgyűjteménye. In: Scriptorium. Szent István Társulat.

Maczák, Ibolya (2017) Jezsuita rendalapító – pálos szemmel. Csúzy Zsigmond beszéde Loyolai Szent Ignácról. In: Lelkiség és irodalom - Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. MTA - PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 305-309.

Maczák, Ibolya (2015) Jóasszony módra: Bibliai nőkép a régi magyarországi temetési beszédekben. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 199-207. ISBN 978-963-308-234-8

Maczák, Ibolya (2016) Kalauzból kompilált szövegrészek két 17. századi szentbeszédben. In: Útmutató - Tanulmányok Pázmány Péter Kalauzáról. MTA - PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 115-128.

Maczák, Ibolya (2021) Kelemen Didák egri kapcsolatai. In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 167-172. ISBN 978-963-496-221-2

Maczák, Ibolya (2015) Koháry István és a régi magyarországi prédikációk. In: Koháry István emlékkönyv: a kecskeméti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulójára. Piarista Rend Magyar Tartománya, pp. 1-10. (Unpublished)

Maczák, Ibolya (2016) Két úrasszony, egy beszéd: Kelemen Didák két temetési beszéde (1718, 1724) = Two ladies one oration: Funeral orations of P. Didacus Kelemen OFMConv. Történelem és Muzeológia, 2016 (1). pp. 58-64.

Maczák, Ibolya (2019) Kölcsönzés és kompozíció: Szövegalkotás 17–18. századi szerzők prédikációiban. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-918-5 (In Press)

Maczák, Ibolya (2017) La compilatio classicista. Aggiunte a questioni inerenti la creazione di testi ecclesiastici del XVIII secolo. Rivista di Studi Ungheresi, 16. pp. 7-19. ISSN 1125-520X

Maczák, Ibolya (2015) Lelki vetekedés: Orlics (Orlitz) Dániel (1698-1758) piarista pályaképe. In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében: A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27-28-án rendezett konferencia előadásai. Veszprémi Érsekség, pp. 1-9. (Unpublished)

Maczák, Ibolya (2016) A Makula nélkül való tükör szövege egy 18. századi prédikációban. In: Makulátlan tükör: Tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport.

Maczák, Ibolya (2022) Maradj otthon! Padányi Bíró Márton pestis idején mondott prédikációja 1739-ből. Performa (13). ISSN 2498731X

Maczák, Ibolya (2022) Maradj otthon!: Padányi Bíró Márton pestis idején mondott prédikációja 1739-ből. Performa : Kultúratudományi és társadalomfilozófiai folyóirat (13). ISSN 2498-731X

Maczák, Ibolya (2019) Megerősített bátorság: Padányi Biró Márton és diétai prédikációi. In: Személyek, intézmények szerepe a hívek lelkiségének alakításában a 17-18. században. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (24). MTA - PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 77-86.

Maczák, Ibolya (2018) Miskolci minoriták az Oltáriszentségről. In: Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 159-166.

Maczák, Ibolya (2022) Mátraverebély-Szentkút a szépirodalomban : Vízfakasztás, patkónyomok. In: Mátraverebély-Szentkút története az írott források tükrében. Fons Sacer, Mátraverebély-Szentkút, pp. 155-174. ISBN 978-615-01-4758-1

Maczák, Ibolya (2017) Piarista szerzők prédikációi a 18. században. In: Hitre, tudásra - a piaristák és a magyar művelődés. Piarista Rend Magyar Tartománya. ISBN 9786158051750

Maczák, Ibolya (2016) Pilinszky János és az iskoladrámák. In: A szövegtől a szcenikáig. Líceum Kiadó.

Maczák, Ibolya (2022) Prédikációszerzési gyakorlat a XVIII. században - néhány jegyzet tükrében. In: Cura scriptorum : III. Scriptorium Konferencia. Szent István Társulat, Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet, Budapest, pp. 143-152.

Maczák, Ibolya (2015) Pázmány Péter: Felelet (1603): Jegyzetek a szövegkiadáshoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. pp. 261-263. ISSN 0021-1486

Maczák, Ibolya (2022) A Pázmány kritikai kiadás 11. kötete: A Posonban lött prédikáció (1610) és Pünkösd után X. vasárnap első prédikáció (1636). In: Pázmány Péter 450 : Tanulmányok Pázmány Péter születésének 450. évfordulója alkalmából. Universitas Könyvkiadó, Budapest, pp. 241-243. ISBN 978-963-9671-85-0

Maczák, Ibolya (2022) A Pázmány kritikai kiadás 12. kötete: Az nagi Calvinvs Ianosnac hiszec egy Istene, az az az Calvinvs ertelme szerent valo igaz magiarazattia az Credonac mely az Caluinus tulaidon könyueiböl hyuen es igazán egybe szedettetet az caluinista atiafiaknac lelki eppületekre es vigasztalasokra. In: Pázmány Péter 450 : Tanulmányok Pázmány Péter születésének 450. évfordulója alkalmából. Universitas Könyvkiadó, Budapest, pp. 244-246. ISBN 978-963-9671-85-0

Maczák, Ibolya (2019) Remegő hattyú: Az Esterházyak családi naplója mint a Tizenhét hattyúk pretextusa. KORTÁRS (6). pp. 94-101. ISSN 0023-415X

Maczák, Ibolya (2018) Róka János Szent István-prédikációi. In: Hármas törekvés : A váci katolikus papság és értelmiség identitáskeresése a 18-19. században. Szent István Társulat, pp. 107-133. ISBN 978-963-277-747-4

Maczák, Ibolya (2015) Rózsák tövis nélkül: Családreprezentáció az Esterházy-apácákhoz (is) kapcsolható temetési beszédekben. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. Reciti, pp. 571-578. ISBN 978-963-7341-99-1

Maczák, Ibolya (2019) Stankovátsi Leopold és Pázmány-kompilációi. In: Átfedések : Szövegalkotás a 16–18. századi irodalomban. Pázmány Irodalmi Műhely : Lelkiségtörténeti tanulmányok (22). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport; MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest, pp. 145-165. ISBN 978-963-508-907-9

Maczák, Ibolya (2017) Szép, eleven, újuló kútforrás - 18. századi magyar nyelvű prédikációk Kalazanci Szent Józsefről. In: Hitre, tudásra - a piaristák és a magyar művelődés. Piarista Rend Magyar Tartománya. ISBN 9786158051750

Maczák, Ibolya (2019) A biblikus mitizáció sajátos formái Mária Terézia halotti reprezentációjában. In: Második Mária - Mária Terézia a régi magyarországi kegyességben. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 43-53. ISBN 978-963-508-904-8

Maczák, Ibolya (2022) „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” : Beythe István prédikációgyűjteményei. In: Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom : A reformáció első generációi. A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Budapest, pp. 175-184. ISBN 978-963-489-509-1

Maczák, Ibolya (2020) Ékes szók a koporsóknál: Horváth János és a prédikációszerzés új irányai. In: Spányi Antal megyés püspök születésének 70. évében, az Úr 2020. esztendejében. A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára . Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal, Székesfehérvár, pp. 12-20.

Maczák, Ibolya (2016) A méhkirálynő édes uralma: Esterházy Krisztina Jozefa felett mondott temetési beszéd a Klimo Könyvtárban. In: Tudomány és kutatás a 240 éves Klimo könyvtárban: "Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal: Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.": A 2014. október 16-17-én rendezett jubileumi tudományos konferencia tanulmányai. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont. ISBN 978-963-429-063-6

Maczák, Ibolya (2022) A premontreiek és a 18. századi magyarországi prédikációirodalom. In: 900 éves a premontrei rend : tanulmányok a rend magyarországi történetéről, kulturális és művelődéstörténeti jelentőségéről. Magyar Premontrei Cirkária, Gödöllő. ISBN 978-615-5993-15-2

Maczák, Ibolya (2019) „...érzem őket és emlékezem” : Adalékok Szabó Magda Kiálts, város! című drámájának forráshasználatához és dramaturgiájához. In: Szabó Magda száz éve. Széphalom Könyvműhely, Orpheusz Kiadó, Budapest, pp. 278-287. ISBN 9786155886102

Madas, Edit (2019) Három körösztyén leány: Az első magyar nyelvű dráma, közreadja Dömötör Adrienne, a latin szöveget átírta, fordította Szentgyörgyi Rudolf, Budapest, Balassi, 2018. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 435-437. ISSN 0025-0171

Madas, Edit (2022) Korompay Klára, Apor-kódex: Ómagyar zsoltárok. Balassi Kiadó, 2021. 216 lap. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 502-507. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Madas, Edit and Boreczky, Anna and Körmendy, Kinga and Lauf, Judit and Sarbak, Gábor and Veszprémy, László and Wehli, Tünde (2013) Magyarországi gyűjteményekben őrzött kódexek és kódextöredékek feltárása és publikálása (Egyházi gyűjtemények, OSzK) = Study and edition of mediaeval manuscripts and manuscript fragments in Hungarian collections. Project Report. OTKA.

Madas, Edit and Sarbak, Gábor and Vizkelety, András (2007) Magyarországi közgyűjteményekben őrzött kódexek, kódextöredékek feltárása és az eredmények publikálása = Study and edition of mediaeval manuscripts and manuscripts fragments in Hungarian public sollections. Project Report. OTKA.

Magyar, Zoltán (2018) Arany Szent Lászlójának néprajzi és művelődéstörténeti háttere = The Ethnographic and Cultural History of Arany’s Saint Ladislaus. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 35. pp. 227-250. ISSN 1787-9396

Magyar, Zoltán (2023) "Népmese" és mondahagyomány : A János vitéz lehetséges mondai forrásai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (5). pp. 559-579. ISSN 0021-1486

Magyari, Sára (2009) Hiedelmek a magyar nyelv körül. THL2 (1-2). pp. 150-155. ISSN 1787-1417

Magyari, Sára (2016) Mid-oktatás Romániában? – Fogalmak, helyzetek, lehetőségek. THL2 (1-2). pp. 70-76. ISSN 1787-1417

Magyari, Sára (2014) A magyar mint idegen nyelv a csinál és a face igék tükrében. THL2 (1). pp. 93-100. ISSN 1787-1417

Magyari, Sára (2015) A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. 2015. Partium Kiadó–Erdélyi Múzeum Egyesület, Nagyvárad–Kolozsvár. 163 p. THL2 (1-2). pp. 186-188. ISSN 1787-1417

Major, Hajnalka (2016) Adamikné Jászó Anna, Jókai és a retorika. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 107-110. ISSN 0025-0228

Major, Ágnes (2022) 146×98 mm : Az Ady Endrének című vers datálásáról. In: "Salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral" : Tanulmányok a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 28-38.

Major, Ágnes (2023) The Afterlife of an Unfinished Musical Play : Géza Csáth’s and Tamás Fodor’s Zách Klára. THEATRON, 17 (4). pp. 85-93. ISSN 1418-9941

Major, Ágnes (2023) Bergsontól József Attiláig: A Cigánydal keletkezés- és hatástörténete. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS: SECTIO PHILOSOPHICA, 27 (1). pp. 65-75. ISSN 1219-5448

Major, Ágnes (2022) Critical edition of Mihály Babits’s poems (1911-1915). An Attempt to Resolve a Dating Problem. STUDI FINNO-UGRICI: ANNALI DELL ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI, 2. pp. 1-16. ISSN 1826-753X

Major, Ágnes (2023) Csáth Géza atipikus kultusza : Biofikciók és adaptációk. Ráció Kiadó Kft, Budapest. ISBN 9786155675805

Major, Ágnes (2023) Csáth Géza és a Nyugat Kiadó : A korai recepció és egy kiadatlan kötet összefüggései. In: „de mi lesz a következő folytatással?". Ráció Kiadó Kft, Budapest, pp. 34-40.

Major, Ágnes (2023) A Csáth-recepció és -kiadástörténet néhány állomása. HÍD (1-2). pp. 100-112. ISSN 0350-9079

Major, Ágnes (2021) Egy befejezetlen melodráma utóélete : Csáth Géza és Fodor Tamás Zách Klárája. LITERATURA. pp. 417-430. ISSN 0133-2368 (nyomtatott); 2786-1074 (elektronikus) (In Press)

Major, Ágnes (2017) Egy kultuszrombolási kísérlet? (Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony) : A Csáth-adaptációk kultuszalakító hatásáról. IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA, 2017 (1). pp. 71-80. ISSN 1336-5088

Major, Ágnes (2023) Esterházy Péter mint Csáth Géza életrajzírója. In: A varázsló kertje : Tanulmányok Csáth Gézáról. A Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos könyvsorozata . Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 72-88. ISBN 9789636580032

Major, Ágnes (2021) Honvágy és hazacsalogatás. '45-ös emigránsok az operettszínpadon. In: SzocOper. Az operett újjáépítése 1949–1956 között. Rózsavölgyi és Társa Kiadó; Theatron Műhely Alapítvány, Budapest, pp. 411-421.

Major, Ágnes (2022) Jól kérdezni annyi, mint sokat tudni. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 48 (3). pp. 336-339. ISSN 0133-2368

Major, Ágnes (2018) Kanonizációs törekvések és a Csáth-kultusz megalapozása a Függőben. IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA, 61.12. pp. 41-49. ISSN 1336-5088

Major, Ágnes (2018) Nem csak érdekes : Válasz Lengyel András Csáth Gézáról szóló feljegyzésére. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 61 (9). pp. 1025-1028. ISSN 0447-6425

Major, Ágnes (2018) Oltótű és töviskorona : Tolnai Ottó árvacsáthja a kultusz jegyében. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat (6-7). pp. 127-134. ISSN 0350-9079

Major, Ágnes (2020) „A kertész diktátora a fának, és olykor zsarnoka” : Modernitás és nemzeti identitás átalakuló fogalmai a Könyvről könyvre cikkeibe. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat, 2020 (12). pp. 67-75. ISSN 0350-9079

Major, Ágnes (2022) A műfordítás mint stílusgyakorlat, avagy Babits Mihály modora. In: Műfordítás és más extrém sportok. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 279-285. ISBN 9786156255419

Major, Ágnes (2021) „végeken túli vidék”. In: Kelet-Közép-Európa mint kulturális konstrukció. Gondolat Publishers, Budapest, pp. 235-242. ISBN 978-963-556-187-2

Majoros, Viktória (2021) A Csalárd Cupido textológiája. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 409-431.

Makra, Hajnalka (2012) Maruszki Judit: SZÓ, AMI SZÓ. MAGYAR – ANGOL TEMATIKUS SZÓLÁSTÁR Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012, 216 oldal. THL2 (1-2). pp. 123-125. ISSN 1787-1417

Mann, Jolán (2019) Enver Čolaković – prešućeni pisac i prevoditelj mađarske književnosti. In: Nomadi Margine : Međunarodni znanstveni skup Budimpešta, 24. ožujak 2010. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 253-277. ISBN 978-963-489-082-9

Markó, Alexandra and Bartók, Márton and Csapó, Tamás Gábor and Gráczi, Tekla Etelka and Deme, Andrea (2020) Az elölségi harmónia a magyarban – artikulációs szempontok. Nyelvtan, diskurzus, megismerés. pp. 379-394.

Markó, Alexandra and Bartók, Márton and Csapó, Tamás Gábor and Gráczi, Tekla Etelka and Deme, Andrea (2021) Subsegmental differences between accented and unaccented vowels in Hungarian. Proceedings of the 12th International Seminar on Speech Production. pp. 84-87.

Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka and Deme, Andrea (2020) ARTICULATORY STUDIES IN HUNGARY – PAST, PRESENT AND FUTURE. STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA, 32. pp. 41-53.

Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka (2020) A beszéd jellemzése az artikulációs vizsgálatok tapasztalatainak tükrében. Logopédia, 4. pp. 19-26.

Markó, Alexandra and Dér, Csilla Ilona (2012) Age-specific features of the use of discourse markers in Hungarian. Język. Komunikacja. Informacja., 7. pp. 61-78. ISSN 1896-9585

Markó, Alexandra and Dér, Csilla Ilona (2012) Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? A hangsúly szerepe a lexikális döntésben. MAGYAR NYELVŐR, 136 (2). pp. 174-196. ISSN 0025-0236

Markó, Alexandra and Dér, Csilla Ilona (2011) Diskurzusjelölők használatának életkori sajátosságai. In: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 49-61.

Markó, Béla and Dachs, Carles and Déri, Balázs and Faluba, Kálmán (2022) Lírica Hongaresa Dels Nostres Dies. REDUCCIONS : REVISTA DE POESIA (117). pp. 49-128. ISSN 0214-8846 (print); 2385-4634 (online)

Marthy, Annamária (2010) Szóasszociációs vizsgálatok a Semmelweis Egyetem külföldi diákjaink körében. THL2 (1-2). pp. 124-134. ISSN 1787-1417

Martí, Tibor (2015) Az aranygyapjas lovag Esterházy Pál. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 49-66. ISBN 978-963-7341-99-1

Martí, Tibor (2007) Magyar nyelvű kéziratos hamvazószerdai prédikáció a 17. század első feléből. In: Summa. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 210-214. ISBN 978-963-9206-42-7

Maruszki, Judit (2008) Burget Lajos: Retró szótár. Korfestõ szavak a második világháborútól a rendszerváltásig. Tinta Kiadó. 2008. THL2 (1-2). pp. 150-151. ISSN 1787-1417

Maruszki, Judit (2005) Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. THL2 (2). pp. 161-163. ISSN 1787-1417

Maruszki, Judit (2008) Eõry Vilma (szerk.): Értelmezõ szótár + Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok. Tinta Könyvkiadó. 2007. 1800 oldal. THL2 (1-2). pp. 147-149. ISSN 1787-1417

Maruszki, Judit (2010) Kiss Gabriella–Molnár Ilona: JÓ SZÓRAKOZÁST MAGYARUL! (Olvasókönyv magyarul tanulóknak) Budapest, Molilla könyv, 2009, 217 oldal. THL2 (1-2). pp. 203-205. ISSN 1787-1417

Maruszki, Judit (2005) Kontráné Hegybíró Edit és Kormos Judit (szerk.): A nyelvtanuló (Sikerek, módszerek, stratégiák). THL2 (2). pp. 156-157. ISSN 1787-1417

Maruszki, Judit (2007) Lázár Ildikó: 33 kulturális játék a nyelvórán. (Segédkönyv tanároknak az interkulturális kompetencia fejlesztéséhez nyelvórákon és kommunikációs tréningeken) OPKM–ECML–Magyarországi Kontaktpont, Budapest, 2006. THL2 (1-2). pp. 172-173. ISSN 1787-1417

Maruszki, Judit (2005) Nyelvtanárok figyelmébe: a Tinta Könyvkiadó könyveiről. THL2 (1). pp. 128-130. ISSN 1787-1417

Maruszki, Judit (2005) Sárközy Mátyás: Mit is jelent? THL2 (2). pp. 160-161. ISSN 1787-1417

Maruzsová Šebová, Katarína (2019) Poetika priestoru v poézii Slovákov v Maďarsku. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba. ISBN 978-615-5330-17-9

Maráczi, Géza (2011) Shelter for the Translator in Dickens’s City. Victorian fiction in the Hungary of the 1950s. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 318-324. ISBN 978-963-284-204-2

Maróthy, János (1964) Falvy Zoltán: „A magyar vonatkozású verses históriák zenei stílusa" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 367-371.

Maróthy, Szilvia (2018) Börtönben koholt versek, versekben koholt börtön : Koháry István költészetéről = About Prison Literature and the Poetry of István Koháry (1649–1731). In: tév/hit : Tévedések és tévesztések a régi irodalomban. Fiatalok Konferenciája 2017. reciti: az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tartalomszolgáltató portálja, Budapest, pp. 9-27. ISBN 978-615-5478-68-0

Maróthy, Szilvia (2018) Czintos Emese: Példától az olvasmányig : A (szép)história a 16. század magyar irodalmában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (6). pp. 809-811. ISSN 0021-1486

Maróthy, Szilvia (2017) Koháry István "paraszt versei". IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 464-472. ISSN 0021-1486

Maróthy, Szilvia (2019) Laczházi Gyula. Zrínyi Miklós költészete: A Syrena-kötet és a Szigeti veszedelem. UniText 1. Budapest: Napkút Kiadó, 2018. RECITI.HU.

Maróthy, Szilvia (2015) Maróthy Szilvia recenziója Pap Balázs könyvéről. RECITI.HU.

Maróthy, Szilvia (2015) Nem csak Szabács kell. Korai verses nyelvemlékeink tagolási rendszerei. In: Információtörténeti Műhely. Arianna Könyvek (8). ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, Budapest, pp. 54-65. ISBN 978-963-284-606-4

Maróthy, Szilvia (2019) Szerelmes, bujdosó és futosó elmék: belső lelki párbeszéd vagy önmegszólító vers? In: A dialógus formái a magyar régiségben. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 427-439. ISBN 9786068886435

Maróthy, Szilvia (2020) Számszimbolika és tipográfia. Adalék a Syrena-kötethez. In: Imitáció és parafrázis : Szövegváltozatok a magyar régiségben. Tudományos konferencia Pécs, 2019. május 23–25. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Pécs, pp. 243-248. ISBN 978-963-429-062-9

Maróti, Orsolya (2005) Hungarológia a XXI. században: Rutgers Egyetem, USA. THL2 (1). pp. 93-99. ISSN 1787-1417

Maróti, Orsolya (2008) Hungarológia a gyakorlatban: Műfordítók a Balassi Intézetben Hungarológia és kultúrakutatás. THL2 (1-2). pp. 107-111. ISSN 1787-1417

Maróti, Orsolya (2017) Semmiből világokat? – 60 éves a Balassi Intézet, a magyar mint idegen nyelvi és származásnyelvi oktatás legtöbb hallgatót fogadó műhelye. THL2 (1-2). pp. 29-45. ISSN 1787-1417

Masát, Ádám (2005) A mai magyar társadalom című tárgy oktatása a Balassi Intézetben. THL2 (2). pp. 57-69. ISSN 1787-1417

Medgyesy, S. Norbert (2023) Andropater és házanépe: megváltásallegóriák a 18. századi Csíksomlyón és párhuzamai a korabeli jezsuita és piarista iskolai színpadon. In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 35-51.

Medgyesy S., Norbert (2021) Vitus, a pintérek védőszentje tiszteletére írt mártírdráma jellegzetességei és forrásai Csíksomlyón (1774). In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 173-195. ISBN 978-963-496-221-2

Medve, A. Zoltán (2022) Bedeutung és sinn : Közép-Európa irodalmainak fordítási gyakorlatai horvát–magyar vonatkozásban. LITERATURA, 48 (3). pp. 285-303. ISSN 0133-2368 (nyomtatott); 2786-1074 (elektronikus)

Mekis, János and H. Nagy, Péter and Sári, László and Varga, Zoltán (2006) Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban = Written and read identity in the autobiographical genres. Project Report. OTKA.

Melhardt, Gergő (2021) Utazás az utazás körül. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 47 (1). pp. 120-126. ISSN 0133-2368

Melhardt, Gergő and Szemes, Botond (2023) A nemzetállam történelmi és imaginárius alternatíváinak eltűnése : A kései Mészöly-próza és a kortárs irodalom = The Disappearance of the Historical and Imaginary Alternatives of the Nation-State – The Late Prose of Miklós Mészöly and Contemporary Hungarian Fiction. LITERATURA, 49 (1). pp. 8-38. ISSN 0133-2368 (nyomtatott); 2786-1074 (elektronikus)

Menyhárt, Krisztina (2021) „Síppal, dobbal, nádi hegedűvel”: hangszerek a magyar és a bolgár frazeológiában etnomuzikológiai és nyelvészeti szemszögből. In: Arcana linguarum : Köszöntő kötet a 80 éves Bańczerowski Janusz professzor tiszteletére. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet; ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 319-330. ISBN 9789634893400

Mercs, István (2021) „Tündér mivoltárul, s forgandóságárul”. Koháry István és a szerencse. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 373-389.

Mersich, Zsuzsanna and Njari, Denis (2018) "OJKONIMI NA PODRUČJU KOROĐANSKOGA VLASTELINSTVA U SREDNJEM VIJEKU". STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 151-161. ISSN 1216-0016

Mester, Béla (2017) Eposz, kulturális emlékezet, nemzeti kultúra : A reformkor és a következő évtizedek nemzeti emlékezetkultúrájáról Arany János ürügyén. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 52 (4). pp. 32-43. ISSN 1216-092X

Mester, Béla (2020) Pessimist Hungarian Utopias in the Interwar Period and after the Second World War. In: Lords and Boors : Westernisers and ‘Narodniks’. Chapters from Polish and Hungarian Intellectual History . Research Centre for the Humanities, Institute of Philosophy; Gondolat Publishers, Budapest, pp. 220-237. ISBN 978-963-556-108-7

Mester, Béla (2022) Pessimistic Utopias of Sándor Szathmári. In: The migration of ideas and the formation of national philosophical traditions: dialogues across the borders. Science and Innovation Center Publishing House, Krasnoyarsk, pp. 9-22. ISBN 9785907208865

Mezei, Gábor (2015) Fordítás és fiziológia: Samuel Taylor Coleridge és Szabó Lőrinc Regéjében. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT. pp. 90-104. ISSN 0401-3174

Mezei, Orsolya (2015) Menekültek középiskolai magyar mint idegen nyelv oktatása. THL2 (1-2). pp. 115-123. ISSN 1787-1417

Mezey, László (1956) A "Báthory-biblia" körül - a mű és szerzője. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 191-221.

Mezey, László (1957) Libri manuseripti Graeci in Bibliotheois Budapestinensibus asservati - Descripsit Maria Kubinyi, Budapestini, MCMLVI. Akadémiai Kiadó. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 475-477.

Mezey, László (1956) Róna Éva "Piers the Plowman" és az 1381-es parasztforradalom című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 403-406.

Michnay, Gyula (2001) Mint Mohamed koporsója : életrajzi írások. Szemtanú. Fiatalok, mint a történelem szereplői (1). Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 963-00-7038-3

Mihalik, Béla Vilmos (2022) A pokol egyik oszlopa : Helyesbítések a Res literaria Hungariae szerzőjének, Árvay Mihálynak az életrajzához = A Pillar of Hell. Corrections to the Biography of Árvay Mihály, Author of Res literaria Hungariae. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : AZ ELKH BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 126 (2). pp. 265-274. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Mikos, Éva (2020) Adalékok Fazekas Mihály költői és szerkesztői munkásságának folklór és populáris irodalmi kapcsolataihoz. Studia Litteraria. ISSN 0562-2867 (Submitted)

Mikos, Éva (2018) Arany János és a hiedelmek = János Arany and Folk Beliefs. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 35. pp. 139-164. ISSN 1787-9396

Mikos, Éva (2020) Regeirodalom és népismeret a 19. század derekának sajtójában – A Családi Lapok (1852–1860). Ethno-Lore, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének évkönyve, 37.. (In Press)

Mikos, Éva and Csörsz, Rumen István (2023) Közelítések a magyarországi ponyvairodalom történetéhez (18–19. század). ETHNOGRAPHIA, 134 (4). pp. 664-689. ISSN 0014-1798

Mikó, Árpád (2013) Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak. Tanulmányok a 15–16. századi magyarországi művelődés történetéből. Balassi Kiadó, Budapest 2012. 398 lap, képmelléklettel. [recenzió]. Művészettörténeti Értesítő, 61 (1). pp. 125-128. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2013) Valkai András (1540–1586) Báthory-genealógiája. Báthory István király mint az Árpádok leszármazottja. Irodalomtörténeti Közlemények, 117. pp. 583-599. ISSN 0021-1486

Milián, Orsolya (2020) Egy bécsi tárgyias dalról (A bábok között... és a Hangya). In: József Attila, Bécs és a századelő művészete. L'Harmattan, Budapest, pp. 153-163. ISBN 978-963-414-630-8

Milián, Orsolya (2019) A falak mögött (Tóth Krisztina: Fehér farkas). MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 64 (71). pp. 70-73. ISSN 1789-1965

Minya, Károly (2020) Szócsokréta – lazán kötve. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 46. pp. 101-107. ISSN 2631-0198

Misad, Katalin (2020) A helyesírás-tanítás tartalmi és didaktikai szempontjai a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolákban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 46. pp. 109-116. ISSN 2631-0198

Misad, Katalin (2011) A magyar mint idegen nyelv/hungarológia oktatása a pozsonyi Comenius Egyetemen. THL2 (1-2). pp. 133-139. ISSN 1787-1417

Mizser, Attila (2018) Ami felette, ami alatta. IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA, 4. pp. 22-29. ISSN 1336-5088

Mizser, Attila (2018) Ami felette, ami alatta. In: Írások mérlegen. Univerzita Komenskeho v Bratislave, Bratislava, pp. 65-73.

Mizser, Attila (2017) Elhagyott emlékezet : Történelmi tapasztalat, trauma és nyelvhasználat Kornis Jenő naplójában és levelezésében (1914–1918). In: E nagy tivornyán, 2016.06.08-2016.06.10, Budapest.

Mizser, Attila (2016) Kifizettem minden tartozásom... TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 6. pp. 5-9. ISSN 0133-1167

Mohay, Zsuzsanna (2015) A nehezteléstől a sértésig. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 174-188. ISSN 0025-0228

Molnár, Dávid (2018) Apácákról, szüzekről, özvegyekről és hurkákról: A szerelmi költészet patogenezise. In: /HI70/Tanítványok. Q. E. D. Kiadó, Budapest, http://hi70.hu/2018/03/09/molnar/-http://hi70.hu/2018/03/09/molnar/. ISBN 978-615-80924-8-7

Molnár, Dávid (2021) Az első magyarországi képvers? MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (3). pp. 297-332. ISSN 0025-0171

Molnár, Dávid (2022) Az ontológia állatkertje : Filozófiai szakszavak fordításkísérlete Lencsés György Ars medicájában. In: Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban (1450 - 1760k.). BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 431-440.

Molnár, Dávid (2015) Báthory Miklós váci püspök filozófiai műveltségének lehetséges nyomai egy Ficino fordításában megjelent 1497-es Iamblikhosz-kiadásban. In: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 41-55. ISBN 978-615-5478-16-1

Molnár, Dávid (2017) Ioannes Pannonius levele: egy irodalmi vagy irodalomtörténeti fikció nyomában. ORPHEUS NOSTER, 2. pp. 181-196. ISSN 2061-456X

Molnár, Dávid (2024) Versőrlő malomkőnek korpája? : Filefalvi Filiczki János költői életműve. Europica varietas Tokajensis. Dissertationes (4). L'Harmattan; Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest, Sárospatak. ISBN 978-963-646-016-7

Molnár, Dávid (2016) A történetírás ártatlanságáról Zsámboky János egyik emblémája kapcsán. In: In via eruditionis. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 373-383. ISBN 978-963-318-575-9

Molnár, Gábor Tamás (2016) Ars poetica: a költőiségen kívül/belül. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 67 (3). pp. 37-54. ISSN 0401-3174

Molnár, Gábor Tamás (2014) Hajótörés olvasóval. Performativitás és nyelvi struktúra Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versében. In: Forradalom -- performativitás -- struktúra. Ráció, Budapest, pp. 270-287.

Molnár, Gábor Tamás (2014) Hangtalan olvasás? Füst Milán A cicisbeo című novellájáról. Irodalomtörténet, 95 (1). pp. 68-89. ISSN 0324-4970

Molnár, Gábor Tamás (2015) Költészet és interpretáció : Kösztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66. (9). pp. 83-104. ISSN 0401-3174

Molnár, Gábor Tamás (2015) Musical Form and the Erotics of Writing in the Essays of Péter Nádas and William Gass. In: Western Canon Through Eastern Authors. Cambridge Scholars, Cambridge. (Submitted)

Molnár, Judit (2011) Magyar-német kétnyelvű iskolások nyelvhasználata egynyelvű nyelvi módban. THL2 (1-2). pp. 81-94. ISSN 1787-1417

Molnár, Péter (2019) Garázda Péter sorsdöntő évei. Irodalomtörténeti Füzetek (182). Reciti Kiadó, Budapest. ISBN 978 615 5478 85 7

Molnár, Péter (2019) Ga­ráz­da Pé­ter sors­dön­tő évei. Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek (182). reciti, Budapest. ISBN 978 615 5478 85 7

Molnár, Zoltán Miklós (2021) Adalékok a leh 'lehelet' főnév újabb magyar kori történetéhez. MAGYAR NYELV, 117 (2). p. 198. ISSN 0025-0228

Monok, István (1985) Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tom. XIX. kötet. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 9-10. ISSN 0209-4800

Monok, István (1994) Alard, Michael. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 23. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1989) A Belga Királyi Könyvtár magyar vonatkozású útleírásai. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 1 (3). pp. 37-76. ISSN 0865-0632

Monok, István (1994) Bethlen Elek. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 221. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Bezerédi Zsigmond. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 227. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1993) Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt: I. Fönnmaradt kötetek, 1. A–J. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). p. 21. ISSN 0209-4800

Monok, István (1994) Cseffei László. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 354. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1985) Dankanits Ádám: A hagyományos világ alkonya Erdélyben. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 44-45. ISSN 0209-4800

Monok, István (1994) Dernschwam, Hans. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 429-430. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1986) Ecsedi Báthori István meditációi. Sajtó alá rend. Erdei Klára, Keveházi Katalin. CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE, 10. pp. 125-127. ISSN 0133-8889

Monok, István (1994) Forgách Mihály, Forgách Zsigmond Ádám. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 607. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Frölich, David. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 626. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (2012) Gondolatok a hungarológiáról. Bevezetés. In: Gondolatok a hungarológiáról. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, pp. 9-15. ISBN 978-963-87595-9-7

Monok, István (1993) Gregorius Gyöngyösi: Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli primi eremitae. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). pp. 49-50. ISSN 0209-4800

Monok, István (1994) Gyulafy Lestár. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 732. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Halicius, Michael. Haller Gábor. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 754. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Hertel, Johann. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 802.

Monok, István (1995) Hungarológia Magyarországon. HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE, 4. pp. 67-71. ISSN 1237-0223

Monok, István (1994) Háportoni Forró Pál. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 762. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1988) Julianus barát és Napkelet fölfedezése. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (1-2). p. 231. ISSN 0021-1486

Monok, István (1994) Kakas István. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 939. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Kassai Zsigmond Dávid. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 980. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Kecskeméti K. Gergely. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 998. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Kecskés János. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 999. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Kornis György. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1099. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1993) Kovács Sándor Iván: Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéi. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3). pp. 81-82. ISSN 0209-4800

Monok, István (1986) Krmann Dániel: Küldetésem története. Itinerarium (1708–1708). Ford. Szabó Zsuzsa. Utószó, jegyzet: Fabiny Tibor, Kiss Gy. Csaba. (Bibliotheca Saeculorum) Bp., 1984. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 90 (1-2). pp. 190-191. ISSN 0021-1486

Monok, István (1987) Két belgiumi Zrínyi-emlék. In: Zrínyi-dolgozatok 4. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 151-172.

Monok, István (1987) Levelek id. Szilágyi Ferenchez (1794–1826). HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). pp. 91-92. ISSN 0209-4800

Monok, István (1994) Mikulich Sándor. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1383. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Nadányi Mihály. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1428. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Pongrácz Imre. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1647. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1993) Pécsi Lukács: Szent Ágoston doktornak elmélkedő, magánbeszélő és naponként való imádsági. Nagyszombat 1591. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). pp. 114-144. ISSN 0209-4800

Monok, István (1994) Révay Ferenc. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1718-1719.

Monok, István (2011) Saktorová, Helena: Turzovské knižnice. Osobné knižné zbierky a knihy dedokované členom rodu Turzovcov. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127 (2). pp. 282-284. ISSN 0025-0171

Monok, István (1994) Schuller, Georg. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1785. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Sennyei László. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1795-1796.

Monok, István (1993) „Szerelmes Orsikám ...” A Nádasdyak és Szegedi Kőrös Gáspár levelezése. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). pp. 141-142. ISSN 0209-4800

Monok, István (1993) Tardy Lajos: Kaukázusi magyar tükör. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12. pp. 148-149. ISSN 0209-4800

Monok, István (1987) Tótfalusi Kis Miklós: Apologia Bibliorum. – A Biblia védelmezése. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). p. 163. ISSN 0209-4800

Monok, István (1988) Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai, 1572–1578. Ford. Kovács József László. Jegyzetek: Fenyvesi László, K. J. L. Bp., 1986. (Magyar Ritkaságok). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (5-6). pp. 751-752. ISSN 0021-1486

Monok, István (1993) Varga Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). p. 161. ISSN 0209-4800

Monok, István (1993) Vörösmarti Mihály kálvinista predikátor megtérése históriája / Sajtó alá rendezte: Jankovics József, Nyerges Judit. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 97 (3). pp. 443-445. ISSN 0021-1486

Monok, István (1987) Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703–1708. II. 1707–1708. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). p. 173. ISSN 0209-4800

Monok, István (1990) Zrínyi-dolgozatok V. kötet. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12. p. 166. ISSN 0209-4800

Monok, István (1994) Ádám János. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 11. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István and Péter, Katalin (1990) Felmérés hithűségről 1638-ban. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, II (14). pp. 111-142. ISSN 0865-0632

Monostori, Máté (2015) Elit kétnyelvűség nyelvtanulói attitűdök egy budapesti gimnáziumban. THL2 (1-2). pp. 93-105. ISSN 1787-1417

Montety, Henri De (2019) Le Sens Des Proportions Dans Une Société En Mutation. Le Rêve Et La Réalité… Derrière Le Dos De Dieu (Un Aspect Du Roman De Zsigmond Móricz). Hungarian Studies, 33 (2). pp. 305-316. ISSN 0236-6568

Mudriczki, Judit (2023) New Hungarian Narratives in the History of English Literature. EGER JOURNAL OF ENGLISH STUDIES, 21. pp. 111-114. ISSN 1786-5638

Muntag, Vince (2021) Az értelmezés kísérlete. A drámaíró Molnár Ferenc alulértelmezettségének okairól hatástörténeti következményeiről és a korrekció feltételeiről. THEATRON, 15 (3). pp. 61-77. ISSN 1418-9941

Muntag, Vince (2022) Az értelmezés kísértete : A drámaíró Molnár Ferenc alulértelmezettségének okairól, hatástörténeti következményeiről és a korrekció feltételeiről. In: "Ha gitt van, akkor...". MIT-konferenciák (8). Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, pp. 45-62. ISBN 9786158103688

Muntag, Vince (2022) Szerelem a senkiföldjén : Liliom – Örkény Színház. SZINHAZ.NET.

Muntag, Vince (2023) A szerző mint dramaturgiai alakzat Molnár Ferenc Játék a kastélyban című drámájában. THEATRON, 17 (3). pp. 180-197. ISSN 1418-9941

Mády, Katalin (2012) Deaccentuation in Hungarian and its logical background. In: 6th Speech Prosody Conference, Shanghai, China.

Mády, Katalin (2010) Hungarian vowel quantity neutralisation as a potential social marker. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2--3). pp. 167-188. ISSN 1216-8076

Mády, Katalin (2012) Implicit and explicit language attitude in a sound change process. In: Proc. 2nd Sound Change Conference, Kloster Seeon, Germany.

Mády, Katalin (2008) Magyar magánhangzók vizsgálata elektromágneses artikulográffal gyors és lassú beszédben. Beszédkutatás. pp. 52-66.

Mády, Katalin (2015) Prosodic (non-)realisation of broad, narrow and contrastive focus in Hungarian: a production and a perception study. In: Interspeech 2015 - Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2015.09.06-2015.09.10, Drezda.

Mády, Katalin (2010) Shortening of long high vowels in Hungarian : a perceptual loss? In: Proc. Sociophonetics at the crossroads of speech variation, processing and communication, Pisa, Italy.

Mády, Katalin (2015) A fogadodban sok a vendég : hosszú magánhangzók egy mezőségi nyelvjárásban. In: Nyelvelmélet és dialektológia 3. Szent István Társulat, Budapest, pp. 196-210. ISBN 978-963-277-545-6

Mády, Katalin (2012) A fókusz prozódiai jelölése felolvasásban és spontán beszédben | [Prosodic marking of focus in read and spontaneous speech]. In: Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 91-107. ISBN 978 963 05 9295 6

Mády, Katalin (2013) A nyelvi attitűd jelentősége a hangváltozási folyamatok vizsgálatában. Édes Anyanyelvünk, 35 (5). p. 17. ISSN 0139-0457

Mády, Katalin and Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2015) Voicing assimilation at accentual phrase boundaries in Hungarian. In: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Department of Management, University of Glasgow, Glasgow, pp. 1-5. ISBN 978-0-85261-941-4

Mády, Katalin and Gyuris, Beáta (2012) Low phrase-initial boundary tone in Hungarian exclamatives. In: Workshop Advancing Prosodic Transcription, Laboratory Phonology Conference, 2012.07.30, Stuttgart, Germany.

Mády, Katalin and Gyuris, Beáta and Szalontai, Ádám (2013) Phrase-initial boundary tones in Hungarian interrogatives and exclamatives. In: Proc. of the Prosody-Discourse Interface Conference 2013 (IDP-2013), Leuven, Belgium, Leuven, Belgium.

Mády, Katalin and Kleber, Felicitas (2010) Variation of pitch accent patterns in Hungarian. In: 5th Speech Prosody Conference, Chicago, USA.

Mády, Katalin and Reichel, Uwe D. and Beňuš, Štefan (2013) Accentual phrase in languages with fixed word stress : a study on Hungarian and Slovak. In: Advancing Prosodic Transcription for Spoken Language Science and Technology II, Lisszabon, Portugália. (Submitted)

Mády, Katalin and Reichel, Uwe D. and Szalontai, Ádám (2017) A prozódiai prominencia (nem-)jelölése a németben és a magyarban. In: Általános nyelvészeti tanulmányok 29. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 77-98. ISBN 9789634540724

Mády, Katalin and Rácz, Péter (2013) Attitude as a dimension of sound change. In: 6th Phonetics and Phonology in Iberia, 2013.06.24, Lisbon, Portugal.

Mády, Katalin and Szalontai, Ádám (2014) Where do questions begin? – phrase-initial boundary tones in Hungarian polar questions. In: 7th International Conference on Speech Prosody, SP 2014, 2014.05.20-2014.05.23, Dublin.

Mády, Katalin and Szalontai, Ádám and Deme, Andrea and Surányi, Balázs (2013) On the interdepencende of prosodic phrasing and prosodic prominence in Hungarian. In: Proc. 11th International Conference on the Structure of Hungarian.

Mády, Katalin and Tronka, Krisztián Z. and Reichel, Uwe D. (2005) Syllable cut and energy contour in vowels : a comparative study in German and Hungarian. ZAS Papers in Linguistics, 42. pp. 197-217. ISSN 1435-9588

Mády, Katalin and White, Laurence and Duběda, Tomáš (2009) Temporal marking of prominence in a typical and an atypical quantity language : a comparative study of Czech and Hungarian. In: Phonetics and Phonology in Iberia, Las Palmas, Gran Canaria, Spain.

Málnási, Ferenc (2015) Benő Attila: Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban. Erdélyi Múzeum- Egyesület, Erdélyi Tudományos Füzetek 281. Kolozsvár, 2014. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 245-247. ISSN 0025-0236

Málnási, Ferenc (2015) Demény Piroska, A szecesszió fő stiláris sajátosságai Bánffy Miklós írásművészetében. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 488-490. ISSN 0025-0228

Márjánovics, Diána (2021) Apánk szétrobbant mája. TISZATÁJ : IRODALMI FOLYÓIRAT, 74 (1). pp. 84-85. ISSN 0133-1167 (nyomtatott); 1786-2140 (elektronikus)

Márjánovics, Diána (2022) Emlékszilánkok csalóka villanása. SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 21 (1). pp. 134-138. ISSN 1585-3829

Márjánovics, Diána (2023) Haldimann-network : Eva Haldimann irodalmi kapcsolati hálója és a Mészöly-recepció. HÍD, 78 (1-2). pp. 28-32. ISSN 0350-9079

Márjánovics, Diána (2021) Hol ér véget az egyik, és hol kezdődik a másik - Kis Tibor Noé: Beláthatatlan táj című kötetéről. PANNON TÜKÖR : KULTURÁLIS FOLYÓIRAT. pp. 1-3. ISSN 1219-6886 (nyomtatott); 2732-0510 (elektronikus)

Márjánovics, Diána (2020) Impressziók hajszolása. A magyar impresszionista kritika komparatív kulturális elemzése. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 45 (3). pp. 300-312. ISSN 0133-2368

Márjánovics, Diána (2022) Kaméleonpróza. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 73 (5). pp. 115-117. ISSN 0401-3174

Márjánovics, Diána (2022) "Kiengedte a vért és kész." Sötét jelek és az uralmi modell. In: A teremtmények arca – Tárgyak, emberek, állatok. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 22-32.

Márjánovics, Diána (2019) Kócolódó ördögcérna. MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT. pp. 69-70. ISSN 0138-922X

Márjánovics, Diána (2022) Lényegük a töredékesség. LITERA.HU.

Márjánovics, Diána (2021) Mindent pontosra írni. ALFÖLD : IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 72 (5). pp. 125-128. ISSN 0401-3174 (nyomtatott); 1586-698X (elektronikus)

Márjánovics, Diána (2020) Musicophilia addictiva (Pintér Tibor: A harmónia tébolya, KrimiMa sorozat, Prae Kiadó, 2019). MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 65 (4). pp. 73-75. ISSN 1789-1965

Márjánovics, Diána (2021) Mészöly [Molnár] Miklós, író. Szekszárd, 1921. január 19.- Budapest, 2001. július 22. In: Nemzeti évfordulóink 2021. Petőfi Irodalmi Múzeum; Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, pp. 52-53.

Márjánovics, Diána (2022) Nem ember: páciens. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 55 (4). pp. 482-484. ISSN 0447-6425

Márjánovics, Diána (2021) Nyugtalanító történetek : Szalay Zoltán: Senki háza. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 64 (11). pp. 1-3. ISSN 0447-6425

Márjánovics, Diána (2020) Ohati kafkaesque (Mészöly Miklós: Magasiskola). MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT (75). pp. 30-36. ISSN 1789-1965

Márjánovics, Diána (2023) Utószó. In: Pontos történetek útközben. Jelenkor Kiadó, Budapest, pp. 355-359. ISBN 9789635181865

Márjánovics, Diána (2023) Zoltán Gábor: Levegőt venni. Kalligram, Budapest, 2022. VIGILIA, 88 (3). pp. 284-285. ISSN 0042-6024

Márjánovics, Diána (2019) „A kétértelműség bölcsessége” – Saulus-pretextusok a Mészöly-hagyatékban. IRODALOMTÖRTÉNET, 100 (1). pp. 448-461. ISSN 0324-4970

Márjánovics, Diána (2020) „A néző tanulsággal távozzék”. MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT (75). pp. 58-61. ISSN 1789-1965

Márjánovics, Diána (2019) „A reális élet által szuggerált anyag”. Mészöly Miklós hagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeumban = “Material that has Suggested Real Life” The Heritage Collection of Mészöly Miklós at the Petőfi Literary Museum. ANAFORA CASOPIS ZA ZNANOST O KNJIZEVNOSTI, 6 (1). pp. 223-240. ISSN 1849-2339 (print); 2459-5160 (online)

Márjánovics, Diána (2021) Örökölt blende. Példázatos irodalom és a Mészöly-hagyaték. Kijárat Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5160-91-2

Márjánovics, Diána (2020) A "szuper-realizmus hitelessége" : A Pontos történetek, útközben olvasatainak kanonizációs stratégiái. In: Kánon és komparatisztika : A kánonok többszólamúsága kelet-közép-európai kontextusban. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 1-13. ISBN 978-963-693-826-0

Márkus, Éva and Baloghné Nagy, Gizella (2024) Kettős tagadás a nagybörzsönyi német nyelvjárásban [Double negation in the German dialect of Deutschpilsen/Nagybörzsöny]. MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 55-70. ISSN 0025-0228

Márton-Simon, Anna (2024) "Ha feltámadnak mind az álmok, ha fölkeresnek mind az árnyak." - Egy életmű utóéletének első száz éve. Tanulmányok Ady Endre halálának századik évfordulójára. Szerkesztette Hansági Ágnes és Mészáros Márton Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2023, 182 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 128 (2). pp. 256-260. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Mártonfi, Attila (2014) Számítógép és írói szótár – különös tekintettel a készülő József Attila szótárra. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 30-46. ISSN 0025-0228

Mátai, Mária and Friczné Terbe, Erika (2007) Általános és magyar szófajtörténet = The history of hungarian wordclasses and its general questions. Project Report. OTKA.

Mátisné Páji, Gréta (2014) Poliszém jelentésszerkezetek Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében = Polysemous meaning structures in the novel Édes Anna by Dezső Kosztolányi. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 36. pp. 159-167. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Mátisné Páji, Gréta (2016) Írói névadási tendenciák és stratégiák Kosztolányi Dezső novellái alapján = Name giving tendencies and strategies in short stories by Dezső Kosztolányi. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 38. pp. 85-99. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Mátyus, Kinga (2013) The (bVn) variable in the speech of five- and ten-year-old Hungarian children. In: Young Linguists’ Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pp. 1-6.

Mátyus, Norbert (2012) Babits Dante-fordításának kritikai kiadása és Dante életműve = Critical edition of the Babits's translation of Dante's Divine Comedy and Dante's poetry. Project Report. OTKA.

Mátyus, Norbert (2015) Babits és Dante : Filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításáho. Szent István Társulat, Budapest. ISBN 9789632775470

Mátyus, Norbert (2015) Babits és Dante. Filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításához. Szent István Társulat, Budapest. ISBN 978 963 277 547 0

Mátyás, Dénes (2013) Due "Discorsi funebri" del Novecento ungherese: Kosztolányi e Márai. In: Sándor Márai e Napoli. Hungarica et Slavica (5). M. D'Auria Editore, Napoli, pp. 157-169. ISBN 978-88-7092-349-0

Mátyás, Dénes (2016) Magyar nyelv és kultúra a Clevelandi Állami Egyetemen: az újraindult magyaroktatás első két éve (2014-2016). HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV, 1 (17). pp. 28-38. ISSN 1585-9673

Mátyás, Dénes (2017) Vizuális anyagok a magyarórán. EDULINGUA, 3 (2). pp. 39-50. ISSN 2415-945X

Máté, Judit Eszter (2009) Egy magyar nyelvkönyv a 19. század végéről. THL2 (1-2). pp. 49-57. ISSN 1787-1417

Máté, Ágnes (2018) Bogáti Fazakas Miklós históriás énekei és bibliai parafrázisai (Énekek éneke, Mózesi diadalversek, Jób könyve), 1575 – 1598, sajtó alá rendezte Ács Pál, Etlinger Mihály, Pap Balázs, Szatmári Áron, Szentmártoni Szabó Géza és Zsupán Edina, Budapest, Balassi Kiadó, 2018 (Régi Magyar Költők Tára XVI. századbeli magyar költők művei, új folyam, sorozatszerk. Szentmártoni Szabó Géza, XIII/A). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 504-507. ISSN 0025-0171

Máté, Ágnes (2018) Egy kora újkori sikerkönyv története : 15-16. századi szövegvariánsok és fordítások Eneas Silvius Piccolomini Historia de duobus amantibus című szerelmes regényéből. reciti, Budapest. ISBN 978-615-5478-51-2

Máté, Ágnes (2022) Il Re Che Parla, il Re Che Tace. La Figura di Luigi il Grande Fra la Tradizione Italiana Trecentesca e l’Epica di János Arany. In: Luigi il Grande Rex Hungariae. Guerre, Arti e Mobilitá Tra Padova, Buda e l'Europa al Tempo dei Carraresi. Viella Libreria Editrice, Roma, pp. 217-231. (In Press)

Máté, Ágnes (2018) Pacorus és az elképzelt régi magyar irodalom néhány 16. századi francia forrása. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 170-184. ISSN 0025-0171

Mészáros, Gábor (2020) Dayka Gábor vagy Horváth Ádám divatcsúfolója? In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok 8. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 271-291.

Mészáros, Gábor (2018) Fut a nemes : Pálóczi Horváth Ádám privát és nyilvános reakciói az inszurrekcióról és a somogyi lázadásról. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok 6. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 151-166.

Mészáros, Gábor (2020) Horváth, Csokonai és a Phaidón: ráció és hit kibékítése. In: A kis világbeli nagy világ. Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 249-264. ISBN 9786156255082

Mészáros, Gábor (2020) Pálóczi Horváth Ádám szerzői hagyománya. TANULMÁNYOK (NOVI SAD), 2020 (2). pp. 17-26. ISSN 0354-9690

Mészáros, Gábor (2022) Societies of Scholars and Patronage in Late Eighteenth Century Hungary Ferenc Széchényi as a Patron of Ádám Pálóczi Horváth. In: The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy, 1750-1820. Praesens Verlag, Wien, pp. 313-323. ISBN 9783706911504

Mészáros, Márton (2022) Csipkébűl tekert gúzs: Ars erotica. TEMPEVÖLGY, 2022 (1). pp. 70-81. ISSN 1789-9265

Mészáros, Márton (2021) Költői erőszak KAF költészetében : Palimpszesztikus paronomázia, félszemrím, szolecizmus. In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 143-156. ISBN 978-963-496-204-5 (nyomtatott); 978-963-496-205-2 (elektronikus)

Mészáros, Márton (2021) Költői erőszak KAF költészetében: Palimpszesztikus paronomázia, félszemrím, szolecizmus Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi. In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi. EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 143-156. ISBN 978-963-496-204-5 (nyomtatott) ; 978-963-496-205-2 (elektronikus)

Mészöly, Miklós (2018) Vadvizek : Novellák. Mészöly Miklós művei . Jelenkor Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-676-639-9

Mód, Aladár (1965) Búcsú Bóka Lászlótól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-4). pp. 413-416.

Móré, Tünde (2019) Egyetemi görbetükör – Mán-várhegyi Réka: Mágneshegy. BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, XXVII. (2.). pp. 98-100. ISSN 1217-3053

Móré, Tünde (2019) Időcsapda – Péterfy Gergely: A golyó, amely megölte Puskint. PANNON TÜKÖR, 24 (4). pp. 85-88. ISSN 1219-6886

Móser, Anna and Szűts, Zoltán (2023) A nyelvtanulást támogató digitális eszközök. MAGYAR NYELVŐR, 147. pp. 164-185. ISSN 0025-0236

Mózes, Huba (2016) Pótlások egy gyűjteményhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 223-224. ISSN 0025-0171

Mózesné Kabán, Annamária (2017) Diszciplináris kölcsönhatások : Emlékezés a 90 éve született és 10 éve elhunyt Szabó Zoltánra. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 357-361. ISSN 0025-0228

Müller, Péter (2021) A Játék a kastélyban metamorfózisa : P. G. Wodehouse fordítása, Tom Stoppard átirata. THEATRON, 15 (3). pp. 91-101. ISSN 1418-9941

Müller, Péter (2022) Prohibition, Toleration, Bewilderment. On the Early Reception of Péter Nádas’ Play Cleaning (1977). THEATRON, 16 (4). pp. 96-106. ISSN 1418-9941

Müllner, András (2009) Erdély Miklós / kritikai monográfia / = Erdély Miklós / critical monography /. Project Report. OTKA.

N

N Császi, Ildikó (2016) Antalné Szabó Ágnes – Laczkó Krisztina – Raátz Judit szerk. Szakpedagógiai körkép 1. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 77-82. ISSN 2060-0623

N. Császi, Ildikó (2016) 35 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke : A tanszék és a magyar lektorátus bemutatása. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 87-99. ISSN 2060-0623

N. Fodor, János (2012) Családnevek történeti tanulságai Partium késő középkori és újkori névanyaga alapján. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (7.). pp. 143-158. ISSN 1789-0128

N. Fodor, János (2015) Fodor Katalin 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 370-374. ISSN 0025-0228

N. Fodor, János (2013) The Geolinguistic Research of Historic Personal Names Found in the Carpathian Basin. In: Proceedings of the Second International Conference on Onomastics "Name and Naming". Onomastics in Contemporary Public Space. Editura Mega, Editura Argonaut, Cluj Napoca, pp. 518-527. ISBN 9786065433434

N. Fodor, János (2012) Megjegyzések népnévi eredetű tulajdonneveinkről. Névtani Értesítő, 34. (2012). pp. 179-191.

N. Fodor, János (2014) Mutatvány a Történeti magyar családnévatlasz lexikális térképlapjaiból. MAGYAR NYELVŐR. ISSN 0025-0236 (Submitted)

N. Fodor, János (2011) Név és etnikum összefüggésének nyelvföldrajzi vonatkozásai a Történeti Magyar Családnévatlasz példaanyagában. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév – helynév – kisebbségek. Savaria University Press, Szombathely, pp. 95-108. ISBN 978-963-9882-80-5

N. Fodor, János (2018) Personal Names and Ethnicity. Geolinguistic Research of Historic Personal Names in Hungary. Onomastica Uralica, 13. ISSN 1586-3719 (Submitted)

N. Fodor, János (2018) Személynevek térben és időben. Other thesis, ELTE.

N. Fodor, János (2015) Történeti személynévkutatás. In: Magyar névkutatás a 21. század elején. Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 115-144. ISBN 978-615-5061-07-3

N. Fodor, János (2012) A természetes személynévadásról. Magyar Nyelvjárások, 50. pp. 37-50.

N. Fodor, János and F. Láncz, Éva (2011) A Történeti magyar családnévatlasz előmunkálatairól. Névtani Értesítő, 33.. pp. 175-190.

N. Kovács, Tímea and Balogh, Sára and Balogh, Sára and Böhm, Gábor and K. Horváth, Zsolt and Mester, Tibor and Parrag, Judit and Rosner, Krisztina (2008) Város és reprezentáció = City, urbanity and representation. Project Report. OTKA.

Nagy, András (2020) Kis magyar patográfia: Pintér Béla drámái. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 7-13. ISSN 2676-959X

Nagy, András (2015) A mérhetetlen elmaradottság mérése. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (1). pp. 88-92. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Nagy, Csilla (2015) Az emberek alkonya. HÍD, 6. pp. 72-80. ISSN 0350-9079

Nagy, Csilla (2014) Bedekker értelmezéshez. MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 048. pp. 82-85. ISSN 1789-1965

Nagy, Csilla (2015) Demóváltozat. MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 051. pp. 62-64. ISSN 1789-1965

Nagy, Csilla (2015) Egy kiállítás tárgyai. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 12. pp. 116-120. ISSN 0401-3174

Nagy, Csilla (2017) Farnbauer Gábor 60. OPUS - SZLOVÁKAIAI MAGYAR ÍRÓK FOLYÓIRATA, 6. pp. 45-48. ISSN 1338-0265

Nagy, Csilla (2016) Fronthatás. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 4. pp. 101-104. ISSN 0401-3174

Nagy, Csilla (2016) "Kérem az előleget!" A megélhetés mintázatai Zs. Nagy Lajos költészetében. HÍD: VAJDASÁGI SZERVEZETEK KULTURÁLIS FOLYÓIRATA, 7. pp. 145-151. ISSN 2335-030X

Nagy, Csilla (2022) Piroska és a Barnamedve : Szerep, megszólalás, mintázat Carol Ann Duffy és Németh Zoltán verseiben. In: Műfordítás és más extrém sportok. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 185-192. ISBN 9786156255419

Nagy, Csilla (2021) Profilok. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 47 (2). pp. 235-241. ISSN 0133-2368

Nagy, Csilla (2015) Schrödinger macskája. MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 052. pp. 60-63. ISSN 1789-1965

Nagy, Csilla (2015) "Semmi sincsen egészen úgy...". IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 425-429. ISSN 0021-1486

Nagy, Csilla (2015) Stúdium az "interbestiálisról". In: Mesterkönyvek faggatása. Ráció-Tudomány (20). Ráció, Budapest, pp. 451-457. ISBN 978-615-5047-70-1

Nagy, Csilla (2017) "Szétritkult éppen megkötött Énem" : Nyelv és identitás Tőzsér Árpád költészetében : A Csatavirág és a Fél nóta verseiről. In: A mittelszolipszizmus terei. Media Nova M, Dunaszerdahely, pp. 74-78. ISBN 9788089734245

Nagy, Csilla (2015) „Szétritkult éppen megkötött énem” : Nyelv és identitás Tőzsér Árpád költészetében A Csatavirág és a Fél nóta verseiről. In: A kontextus végtelensége. Opus Könyvek (5). Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Dunaszerdahely, pp. 109-115. ISBN 978-80-89806-03-4

Nagy, Csilla (2017) Tartalom az Irodalmi Szemle LIX. (2016-os) évfolyamához. IRODALMI SZEMLE, 1. pp. 1-16. ISSN 1336-5088

Nagy, Csilla (2015) Test és hatalom. In: Az irodalmi álnév és maszk értelmezésének elmélete / Teória interpretácie literárnej masky a pseudonymu. Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Banská Bystrica, pp. 61-68. ISBN 978-80-557-0880-5

Nagy, Csilla (2017) Térszerkezet és énkoncepció Kukorelly Endre költészetében. HÍD (6). pp. 83-89. ISSN 0350-9079

Nagy, Csilla (2017) Végrehajtó retorika. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 8. pp. 106-111. ISSN 0401-3174

Nagy, Csilla (2020) "A fájdalom galaxisa" : A haláljáték mint stratégia Németh Zoltán verseskötetében. IRODALMI SZEMLE, 6. pp. 82-92. ISSN 1336-5088

Nagy, Csilla (2014) A "másik" 19. század. MŰÚT, 044. pp. 71-73. ISSN 1789-1965

Nagy, Csilla (2016) Átkötések. Kaleidoszkóp könyvek, 27 . Media Nova M, Dunaszerdahely. ISBN 978-80-89734-15-3

Nagy, Csilla (2015) "A tájkép arcot cserél". ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 4. pp. 73-79. ISSN 0401-3174

Nagy, Csilla (2015) "A tájkép arcot cserél". In: Emlékezés egy nyár-éjszakára. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 243-250. ISBN 978-963-416-017-5

Nagy, Hilda (2019) Medikalizált nézőpont Csáth Géza novellájában. Nevetés, hatalom és erotika a Johannában. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 45 (2). pp. 181-195. ISSN 0133-2368

Nagy, Imre Csaba (2007) Magyar nyelv oktatása orosz anyanyelvűeknek a szentpétervári egyetemen. THL2 (1-2). pp. 124-129. ISSN 1787-1417

Nagy, Irma (2020) Az összehasonlító stíluselemzés. Kosztolányi Dezső Ha negyvenéves elmúltál és Tóth Krisztina Delta című versének összevetése. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 183-191. ISBN 978-963-496-168-0

Nagy, János (2020) Az 1751. évi országgyűlés egyik kollekítv pasquillusa, az In Episcopum Agriensem. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok 8. reciti, Budapest, pp. 255-270.

Nagy, Júlia (2023) Emlékezéstöredékek. In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 19-22.

Nagy, Levente (2021) „Sors bona virtus melior”. Néhány megjegyzés a sztoikus, a heroikus és a desperatus Zrínyiről. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 157-176.

Nagy, Levente (2016) A kegyes hívő, a mártír, és a tudós katona. Önreprezentációs technikák Bethlen Miklós és Luigi Ferdinando Marsigli önéletírásában. Reciti. (Submitted)

Nagy, Levente (2017) A puritán, a karteziánus és a coccejánus Bethlen Miklós. In: Hírnév és emlékezet. Konferencia Bethlen Miklós halálának 300. évfordulójára, 2016. november 16-18, ELTE BTK, Budapest. (In Press)

Nagy, László and Deák, Eszter and Font, Zsuzsanna and Földesi, Ferenc and Hilóczki, Ágnes and Thimár, Attila and Vida, Tivadar (2010) Magyarországi tudósok levelezése, 16-19. század = Correspondence of Scholars of Hungary, 16-19. century. Project Report. OTKA.

Nagy, Miklós (1955) Két százéves Jókai-regény : az "Egy magyar nábob" és a "Kárpáthy Zoltán". A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 65-89.

Nagy, Natália (2020) A szórványban élő iskolások nyelvhasználatának sajátosságai egy kérdőíves kutatás alapján. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 46. pp. 129-142. ISSN 2631-0198

Nagy, Péter (1954) Móricz Zsigmond értékelésének problémái : válasz Király István opponensi bírálatára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 419-432.

Nagy, Péter (2013) A tánc motívuma Nagy László költészetében. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 1. p. 45. ISSN 2060-7148

Nagy J., Béla (1954) Simonyi Zsigmond nyelvművelő munkássága. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 503-520.

Nagy L , János (2016) Békési Imre 80 éves. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 370-371. ISSN 0025-0228

Nagy L., János (2020) Elődök és Tanítványok a magyar helyesírásért... Tisztelet Egernek! Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 46. köt.) = Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica, 46. pp. 117-127. ISSN 2631-0198

Nagy L., János (2016) Péter László 90 éves. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 367-369. ISSN 0025-0228

Nagyházi, Bernadette (2011) Tapogatódzások a magyar szórend tanítása körül-magyartanári szemlélttel. THL2 (1-2). pp. 95-105. ISSN 1787-1417

Nagyházi, Bernadette (2006) A magyar mint idegen nyelv oktatásának nehézségei különleges nyelvtanítási-nyelvtanulási helyzetben Gyermekek nyelvoktatásának tapasztalatai Kaposvárott 1996–2003. THL2 (1-2). pp. 128-136. ISSN 1787-1417

Nagyházi, Bernadette (2007) A magyar nyelv taníthatóságának megítélése főiskolások körében Avagy Aki tudja, tanítja? THL2 (1-2). pp. 97-116. ISSN 1787-1417

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2015) Egy klasszikusról női szemmel... In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 109-123. ISBN 978-963-308-234-8

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2019) Imák és olvasatok : Imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged. ISBN 978-963-306-658-4

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2017) Olvasva imádkozni, imádkozva olvasni : Alfabetizáció és olvasástörténeti adalékok az imakönyv műfaja kapcsán. In: Aranyhíd. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 705-715. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2019) A zsidó asszony : Az írás mint az identitáskeresés és modellalkotás eszköze két századfordulós zsidó nőírónál. In: Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 263-275. ISBN 9786155478758; 9786155478765

Nagyszigethi, Kálmán (1892) Helyreigazítás. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 2 (2). p. 179. ISSN 0021-1486

Naszák, Szilvia (2014) Az Okangan-völgy magyar szíve-Kelowna. THL2 (2). pp. 80-87. ISSN 1787-1417

Nemes Nagy, Ágnes and Újváriné Tüskés, Anna (2022) Les Chevaux et les Anges: Anthologie poétique 1931–1991. La rumeur libre Éditions, Sainte-Colombe-sur-Gand. ISBN 978-2-49318-204-3

Nemesné Matus, Zsanett (2020) Bodroghy Papp István : Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon. Vitae (2). reciti, Budapest. ISBN 978 615 6255 02 0

Neuberger, Tilda (2013) Analógiás jelenségek hat- és hétévesek spontán beszédében. In: Analógia és modern nyelvleírás. EME, Kolozsvár, pp. 200-221. ISBN 978-606-8178-74-5

Neuberger, Tilda (2016) PERCEPTION OF CONSONANT LENGTH OPPOSITION IN HUNGARIAN STOP CONSONANTS. PHONETICIAN. ISSN 0741-6164

Neuberger, Tilda (2022) Perception and Production of Geminate Timing in Hungarian Voiceless Stops. In: Language Use and Linguistic Structure: Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2021. Palacký University Olomouc, pp. 299-313.

Neuberger, Tilda (2021) A rövid és hosszú zöngétlen explozívák észlelése felnőtteknél és kisiskolás gyermekeknél. BESZÉDKUTATÁS. ISSN 1218-8727 (In Press)

Neuberger, Tilda and Beke, András (2013) Automatic laughter detection in spontaneous speech using GMM–SVM method. In: Text, Speech, and Dialogue, September 1-5, 2013, Pilsen.

Neumer, Katalin (2014) Megértés, magyarázat, morál Kemény Zsigmond három regényében. In: A sors kísértései. Tanulmányok Kemény Zsigmond születésének 200. évfordulójára. Ráció, Budapest, pp. 239-286. ISBN 978-615-5047-61-9 (Submitted)

Novák, Attila and Siklósi, Borbála (2015) Automatic Diacritics Restoration for Hungarian. In: Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, Lisbon, pp. 2286-2291. ISBN 978-1-941643-32-7

Nyomárkay, István (2016) Egy téves kritika rövid cáfolata a Tripartium magyar, horvát és német nyelvű fordításának szöveghűségéhez Veres Balázs, Ivan Pergošić és August Wagner fordítása alapján. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 1-7. ISSN 0025-0236

Nyomárkay, István (2015) Közérthetőségre való törekvés a Tripartitum magyar és horvát fordításában. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 129-144. ISSN 0025-0236

Nyomárkay, István and Banczerowski, Janusz and Gadányi, Károly and Mijo, Loncaric and Ráduly, Zsuzsanna (2009) Magyarországi horvát nyelvjárások kutatása = Scientific Research in the Field of Croatian Dialects in Hungary. Project Report. OTKA.

Nádor, Orsolya (2012) Búcsú Szépe Györgytől (1931–2012). THL2 (1-2). pp. 135-138. ISSN 1787-1417

Nádor, Orsolya (2017) Magyar mint idegen nyelv tanárok a tanképzés hullámvasútján. THL2 (1-2). pp. 46-56. ISSN 1787-1417

Nádor, Orsolya (2013) „Magyar" A magyar és nem-magyar mentális lexikonban Egy szóasszociációs vizsgálat tapasztalatai. THL2 (1-2). pp. 42-54. ISSN 1787-1417

Nádor, Orsolya (2014) A diaszpóráról - nyelvpolitikai megközelítésben. THL2 (2). pp. 5-17. ISSN 1787-1417

Nádor, Orsolya (2005) A magyarságtudat alakítása a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet szórványgondozó programjában. THL2 (2). pp. 152-155. ISSN 1787-1417

Négyesy, László (1917) Arany és a magyar nyelv. MAGYAR NYELV, 13 (5). pp. 129-141. ISSN 0025-0228

Négyesy, László (1914) Mennyei kecske. MAGYAR NYELV, 10 (6). pp. 259-262. ISSN 0025-0228

Németh, Dezső and Janacsek, Karolina and Turi, Z. and Lukács, Ágnes and Peckham, Donald William (2015) The Production of Nominal and Verbal Inflection in an Agglutinative Language: Evidence from Hungarian. PLOS ONE, 10 (3). e0119003. ISSN 1932-6203

Németh, Dorottya (2006) Kooperatív tanulási formák a magyar mint idegen nyelvi órákon. THL2 (1-2). pp. 113-120. ISSN 1787-1417

Németh, Dániel (2021) Pusztay János, Még mindig „ugor–török háború”. Fejezetek a magyar nyelvhasonlítás történetéből. MAGYAR NYELV, 117 (2). pp. 217-220. ISSN 0025-0228

Németh, Dániel (2018) Slíz Mariann, Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2017. 179 lap. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 499-503. ISSN 0025-0228

Németh, Dániel (2016) Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 478-484. ISSN 0025-0228

Németh, G. Béla (1995) Akit veszteség volna feledni: Harsányi Lajos. VIGILIA, 60 (2). pp. 103-109. ISSN 0042-6024

Németh, G. Béla (1967) Arany folyóiratainak világirodalmi tájékozódásáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 71 (5-6). pp. 607-615. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1966) Az önmegszólító verstípusról : Különös tekintettel József Attilára. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 70 (5-6). pp. 546-571. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1981) Babits Mihály beszélgetőfüzetei : A szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Belia György. 1938, 1940-1941 I—II. k. Bp. 1980. Szépirodalmi K. 689, 479 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 85 (1). pp. 117-118. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1974) Barátság és alkotás (Kölcsey levelezésének néhány irányzati és jellemrajzi vonása). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 78 (1). pp. 73-79. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1963) Beöthy Zsolt. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 67 (5). pp. 581-590. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1981) Die erste Schule der ungarischen Literaturgeschichte. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 23. pp. 359-380. ISSN 0567-7661

Németh, G. Béla (1981) Die wichtigsten literaturkritischen Strömungen in Ungarn in der Zeit des Positivismus. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 23. pp. 131-138. ISSN 0567-7661

Németh, G. Béla (2001) Egy kitűnő elbeszélés a kora reformkorból: Csató Pál: A fantaszta. IRODALOMTÖRTÉNET, 82 (1). pp. 127-130. ISSN 0324-4970

Németh, G. Béla (1965) Egy népies angol táncdal fordítása Aranynál. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 69 (5). pp. 599-601. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1989) Eötvös József személyisége legbensőbb levelezése tükrében. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 1989 (10). pp. 980-984. ISSN 0447-6425

Németh, G. Béla (1983) Image of the world and conception of literature in Babits' European literary history. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 25 (3-4). pp. 217-235. ISSN 0567-7661

Németh, G. Béla (1987) Kassák klasszicizálódása. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 1987 (7-8). pp. 671-676. ISSN 0447-6425

Németh, G. Béla (1987) Közös korszak, kétféle variációval. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 1987 (1). pp. 43-49. ISSN 0447-6425

Németh, G. Béla (1980) La roi de dire: la vision du monde et la poétique d'Attila József vers la fin de sa vie. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 22 (3-4). pp. 245-267. ISSN 0567-7661

Németh, G. Béla (1994) Petőfi - Ady - József Attila? IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 98 (3). pp. 359-364. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1997) Problémaversek : Szabó Lőrinc emberszemléletének összefoglalása A huszonhatodik év Utóhang-jában. HOLMI, 9 (12). pp. 1757-1762. ISSN 0865-2864

Németh, G. Béla (1990) Radnóti Miklós naplója. HOLMI, 2 (1). pp. 84-87. ISSN 0865-2864

Németh, G. Béla (1985) Szerep és szembenézés. VIGILIA, 50 (6). pp. 471-474. ISSN 0042-6024

Németh, G. Béla (1990) Szociográfia és vallomás: társadalomkritika és személyiségvédelem Márai, Kassák, Illyés. 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP (2). pp. 56-61. ISSN 0864-800X

Németh, G. Béla (1976) Távolodás a romantikától, egy összetettebb személyesség jegyében (Arany János: Évek, ti még jövendő évek). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 80 (2). pp. 210-222. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1974) Választás és vérség : Babits nemzettudatának néhány vonásáról. LITERATURA, 1 (1). pp. 65-71. ISSN 0133-2368

Németh, G. Béla (1962) A drámabíráló Péterfyről. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 66 (4). pp. 421-438. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1969) A "közepes ember" fölmagasztalása : A kiegyezés első polgári védirata az esztétikában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 73 (5). pp. 556-565. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1973) A la renctre de deux époques (A propos de l’anniversaire de Madách). ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE. pp. 271-289. ISSN 0567-7661

Németh, G. Béla (1986) A mindig újra megszeretett költő. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 1986 (4). pp. 362-368. ISSN 0447-6425

Németh, G. Béla (1992) A műfaj álarca mögé rejtett személyesség. LITERATURA, 18 (3). pp. 269-273. ISSN 0133-2368

Németh, G. Béla (1968) A polgári realizmus kritikai kezdeményezői. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 72 (3). pp. 284-309. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1978) A románcostól a tragikusig. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 1978 (11). pp. 1058-1065. ISSN 0447-6425

Németh, G. Béla (1983) A személyiség mint értékcél a századvég magyar lírájában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 87 (1-3). pp. 267-275. ISSN 0021-1486

Németh, Luca Anna (2015) A nyelvi udvariasság kérdése a Magyar Nyelvőr dualizmus korabeli évfolyamaiban. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 189-203. ISSN 0025-0228

Németh, Miklós (2018) A magyar nyelvtörténet kézikönyve. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 385-391. ISSN 0025-0228

Németh, Renáta (2005) Az aspektus a magyar mint idegen nyelv oktatásában. THL2 (1). pp. 22-30. ISSN 1787-1417

Németh, Zoltán (2021) Levels of transculturalism and bilingualism in the Hungarian literature of Slovakia. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 35 (1). pp. 107-117. ISSN 0236-6568

Németh, Zoltán (2022) Mystifications. The role of pseudonyms in postmodern Hungarian literature. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 74-81. ISSN 0236-6568

Németh, Ákos (2019) Az irodalom reklámfőnöke : Szerb Antal. Nagy emberek gyermekcipőben. Rádióelőadások. Budapest: Szépmíves Könyvek, 2017, 213 lap. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 45 (1). pp. 100-108. ISSN 0133-2368

Németh G., Béla (1957) Komlós Aladár: Vajda János c. doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 393-404.

Németh G., Béla (1962) Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk. Akadémiai Kiadó - Bp. 1961. 508. l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 357-361.

Németh S., Katalin (2023) Gömöri György: Elvándorlók és elvágyódók. Esszék, tanulmányok (Szombathely: Savaria University Press, 2021, 244 l.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (1). pp. 114-117. ISSN 0021-1486

Németh S., Katalin (2015) „Jól őrizd helyedet” Emlékezések Tarnai Andorra, Válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, Munkatárs Bretz Annamária, A képeket válogatta Kecskeméti Gábor, Budapest, Reciti, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 239-242. ISSN 0025-0171

Némethy Kesserű, Judit (2011) A Balassi Intézettanulmányi ösztöndíjának szerepe a külföldi magyar cserkésszövetség magyarságnevelő programjában. THL2 (1-2). pp. 114-121. ISSN 1787-1417

O

Ocsenás, Alica (2018) Anyakép(ek) A szív segédigéiben és a Semmi művészetben. In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2017. november 30. Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság, Miskolc, pp. 41-48. ISBN 978-963-358-164-3

Ocsenás, Alica (2017) Apák, anyák és fiaik: Családi minták és gyermeki énkép Esterházy Péter Fancsikó és Pinta című művében. In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2016. november 17.: Bölcsészettudományi Kar szekciókiadványa. Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság, Miskolc, pp. 31-38. ISBN 978-963-358-125-4

Ocsenás, Alica (2015) "Befelé tágított határok": A gótikus irodalmi hagyomány nyomainak vizsgálata 20. század eleji szövegekben. In: Határátlépések. Pro Scientia Füzetek (3). Könyvműhely, Miskolc, pp. 61-67. ISBN 978-963-358-086-8

Ocsenás, Alica (2017) Férfiképek Esterházy Péter Harmonia caelestis című művében. In: Tavaszi Szél = Spring Wind 2017 [tanulmánykötet] 2. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 54-60. ISBN 978-615-5586-18-7

Ocsenás, Alica (2016) Hrabali minták Esterházy Péter Hrabal könyve című művében. In: Doktoranduszok fóruma: Miskolc, 2015. november 19. Bölcsészettudományi Kar Szekciókiadványa. Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály, Miskolc, pp. 75-82. ISBN 978-963-358-107-0

Ocsenás, Alica (2018) Női oldal Esterházy Péter Termelési-regényében - A hiányzó "másik" -. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 44 (4). pp. 414-421. ISSN 0133-2368

Ocsenás, Alica (2018) Wirágh András: Cholnoky Viktor, a szépíró. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT (4). pp. 102-105. ISSN 0865-6886

Olahus, Nicolaus (2018) Epistulae: 1523–1533. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series Nova . reciti, Budapest. ISBN 978-615-5478-61-1

Olaszy, Gábor (2007) A magyar beszédben előforduló mássalhangzó-kapcsolódások rezgésképének és akusztikai szerkezetének kutatása, rendszerezett leírása = Research of the acoustic structure of Hungarian consonant clusters in speech. Project Report. OTKA.

Onder, Csaba (2021) „Költ Crispia’ Várában, a’ nagy Veteményedelem’ mellett” : Adalékok a Mondolat keletkezéséhez. In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 207-232. ISBN 978-963-496-221-2

Onder, Csaba (2021) Természetesen egy kézirat : Kölcsey Ferenc nyelvtudományi értekezésének eltűnéséről = A Manuscript, Naturally: On the Disappearance of Ferenc Kölcsey’s Theoretical Work in Linguistics. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 47 (1). pp. 82-95. ISSN 0133-2368

Onder, Csaba (2020) A verses beszéd funkciójáról Pintér Béla drámáiban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 69-82. ISSN 2676-959X

Oravecz, Csaba and Váradi, Tamás and Sass, Bálint (2014) The Hungarian Gigaword Corpus. In: LREC 2014 Proceedings. ELRA, Reykjavik, pp. 1719-1723. ISBN 978-2-9517408-8-4

Orbán, László (2022) Adalékok Széphalom gazdasági csődjéhez : Kazinczy József levelei Toldy Ferenchez. Széphalom : a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 31. pp. 131-140. ISSN 0237-6237

Orbán, László (2024) Hol nyugszik gróf Török Sophie? Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 32. pp. 249-253. ISSN 0237-6237

Orbán, László (2017) Kazinczy Ferenc: A’ Szent Allianczia Fejedelmei. Bécsben, 1815. Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 27. pp. 26-33. ISSN 0237-6237

Orbán, László (2018) Levelezéshálózatok mintázatai a régi századfordulón. In: Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 399-414. ISBN 978-606-739-100-8

Orbán, László (2014) A mellékszereplők lázadása. Guzmics Izidor és Pázmándi Horváth Endre Kazinczy pannonhalmi útirajzáról. In: Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve. Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, pp. 263-286.

Orosz, Andrea (2021) Ko­váts Jó­zsef : Az élet­rajz és az élet­mű fel­tér­ké­pe­zé­se. Vitae (4). reciti, Budapest. ISBN 978 615 6255 32 7

Orosz, Ildikó and Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István and Bátyi, Szilvia (2011) A magyar oktatás Kárpátalján. In: Nyelv és oktatás kisebbségben. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 213-279. ISBN 978-615-5219-06-1

Országh, László (1954) A magyar szókészlet szótári feldolgozásának kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (1-2). pp. 117-196.

Ortutay, Gyula (1963) A magyar népmesekutatás eredményei és feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 85-113.

Ortutay, Katalin (2006) Pragmatikai és jogi nyelvhasználat. THL2 (1-2). pp. 36-40. ISSN 1787-1417

Oszkó, Beatrix (2012) Durst Péter: HUNGARIAN THE EASY WAY 1. Coursebook with audio CD + Exercise Book with audio CD. Domino nyelvkönyvek. Szeged, Design Kiadó, 2012, 126 + 86 oldal. THL2 (1-2). pp. 116-119. ISSN 1787-1417

Oszkó, Beatrix (2011) Sass Bálint–Váradi Tamás–Pajzs Júlia– Kiss Margit: MAGYAR IGEI SZERKEZETEK A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2011, 508 oldal. THL2 (1-2). pp. 192-195. ISSN 1787-1417

Oszkó, Beatrix (2007) Szintek, követelmények, tananyagkészítés A Magyar mozaik 3. és 4. tankönyvcsomagokról. THL2 (1-2). pp. 42-66. ISSN 1787-1417

Oszkó, Beatrix (2016) A magyar nyelv és az eszéki Josi Juraj Strossmayer Egyetem. THL2 (1-2). pp. 56-64. ISSN 1787-1417

Oszkó, Beatrix and Raátz, Judit (2013) Nyelvtörténeti ismeretek a gyakorlatban. In: Találkozások az anyanyelvi jelentésben.

Oszkó, Beatrix and Tóth, Noémi Evelin and Yang, Zijian Győző (2022) Az általános és középiskolai magyar nyelvtan tananyag elsajátítását segítő alkalmazás. In: A digitális oktatás nyelvi dimenziói : Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból (Kálmán László emlékére). Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 145-157.

Osztroluczky, Sarolta (2006) Színjáték és árnyjáték : Szerepformálás, diszkurzivitás és irónia Németh László Gyász című regényében. IRODALOMTÖRTÉNET, 86 (3). pp. 392-410. ISSN 0324-4970

Ottucsák, Melinda (2014) Migráns gyerekek magyar mint idegen nyelvi oktatása tanodai keret között. THL2 (2). pp. 118-128. ISSN 1787-1417

Ouaknin, Marc-Alain and Jeney, Éva (2016) Virágzó szavak árnyékában. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 62 (2). pp. 168-173. ISSN 0017-999X

Owaimer, Oliver and Radnai, Dániel Szabolcs (2023) Kerényi Ferenc, Margócsy István és a Petőfi-gépezet (Szubjektív megjegyzések a Petőfi-évről). VERSO : IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (2). pp. 87-99. ISSN 2630-8479

P

P. Vásárhelyi, Judit and Borsa, Gedeon and Dörnyei, Sándor (2007) Magyarországi szerzők 1761-1800 között megjelent publikációinak bibliográfiája = Bibliography of Hungarian Authors' Printed Matter in Abroad between 1761-1800. Project Report. OTKA.

Pais, Dezső (1953) A magyar irodalmi nyelv. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (3-4). pp. 425-486.

Pais, Dezső and Bárczi, Géza and Benkő, Loránd (1955) A magyar "ly" hang kérdéséhez : Benkő Loránd "A magyar »LY«-hang története" című munkájának megvitatása a Nyelvtudományi Főbizottság 1954. november 30-i ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 103-151.

Pajzs, Júlia (2014) Nyelvtechnológia a lexikográfia szolgálatában. In: Das Wort - ein weites Feld. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 61-75. ISBN 978 963 236 885 6

Pajzs, Júlia (2015) Tulajdonnevek felismerése az Európai Média Monitor magyar moduljának fejlesztésében = Recognition of proper names in the development of the Hungarian module of the European Media Monitor. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 239-244. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Pajzs, Júlia and Steinberger, R. and Ehrmann, M. and Ebrahim, M. and Della Rocca, L. and Simon, Eszter and Váradi, Tamás (2014) Media monitoring and information extraction for the highly inflected agglutinative language Hungarian. In: LREC 2014 Proceedings. ELRA, Reykjavik, pp. 2049-2056. ISBN 978-2-9517408-8-4

Palágyi, Tivadar (2018) «Les poètes du XIXe siècle»: vies parallèles de Petőfiet de ses contemporains. Hungarian Studies, 32 (1). pp. 51-62. ISSN 0236-6568

Paolo, Driussi (2010) A magyar mint idegen nyelv idegen szemmel. THL2 (1-2). pp. 156-168. ISSN 1787-1417

Pap, Andrea (2017) Jó a vicc! – Az olasz anyanyelvűek ironikus megnyilvánulásai magyarul (bókra adott válaszokban). THL2 (1-2). pp. 125-132. ISSN 1787-1417

Pap, Andrea (2005) Magyar nyelv zsebkönyvben, Magyarország képekben Kaija Márkus, Ildikó Vecsernyés és Irene Wichmann: Unkaria helposti taskukoossa. THL2 (1). pp. 138-139. ISSN 1787-1417

Pap, Balázs (2017) Az 1602. évi énekeskönyv újdonságai. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 2017/2. pp. 227-247. ISSN 1222-8370

Pap, Balázs (2018) Rimay János: Adj már csendességet. Verso, 1 (1).

Papp, Balázs (2023) Sztem­mák : Kéz­ira­tok és nyom­tat­vá­nyok a 16. szá­za­di ma­gyar pro­testáns köl­té­szet­ben. reciti, Budapest. ISBN 978-615-6255-75-4

Papp, Ingrid (2021) Kié Zrínyi Miklós? : Történeti és műformai hagyomány a szlovák nemzeti ideológiában és irodalomban a 19. század közepén. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 547-559.

Papp, Ingrid (2021) Vedecké a literárne myslenie Ladislava Bartholomaeidesa v diele De Sajone amne. In: Podoby slovenskej literatúry na prelome 18. a 19. storočia. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, pp. 126-133. ISBN 9788022351477

Papp, Ingrid (2022) Öt­vös Pé­ter: Az ott­hon el­ha­gyá­sa, fé­le­lem és re­mény­ség: „Elég ne­héz, hogy egye­dül va­gyok” [recenzió]. RECITI.HU.

Papp, István (1956) Hegedűs Lajos "Eszközfonetikai vizsgálatok a magyar nyelvjárások és köznyelv köréből" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 407-413.

Papp, István (2020) A Jurtától a Hősök teréig : Kiss Gy. Csaba: Harminc év után: 1988–1989 Személyes történelem. BETEKINTŐ, 14 (1). pp. 111-122. ISSN 1788-7569

Papp, István (2012) A magyar népi mozgalom története 1920-1990. Jaffa Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5235-11-5

Papp, Júlia (2016) A vitéz szigetvári nő(k) a 16–17. századi hazai irodalomban és történetírásban. In: In via eruditionis. Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 384-393.

Papp, Sára Írisz (2017) Egy listatörténet mámora: Ars memorativa a közép-európai művelődésben. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 2017 (1). pp. 6-11. ISSN 1216-2965

Papp, Sára Írisz (2019) A láttatás szerepe a 18. századi katolikus metszetolvasásban. In: KOR/TÁRS : Kapcsolat, háló(zat) és közösség az 1800 előtti Európában : Fiatalok Konferenciája 2018. Reciti Kiadó, Budapest, Magyarország, pp. 141-154.

Papp, Ágnes (2022) Demeter Júlia–Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század 6/2-3. (Ferences iskoladrámák II-III.) Balassi Kiadó, Budapest, 2021. 887 p. ETHNOGRAPHIA, 133 (4). pp. 725-727. ISSN 0014-1798

Papp, Ágnes (2012) "Epistola és Evangélium szerint való énekek." 18. századi kéziratos katolikus kántorkönyveink tanúsága. In: Zenetudományi Dolgozatok 2011. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 151-176.

Papp, Ágnes (2012) Ki volt az 1674-es kassai Cantus Catholici szerkesztője? In: Tükröződések : ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére. L'Harmattan-Könyvpont, Budapest, pp. 515-533. ISBN 978-963-236-629-6

Papp, Ágnes (2014) Synodenbeschlüsse und Gemeindegesang. Die Cantus Catholici Gesangbücher in Ungarn im 17. Jahrhundert. In: 450 Jahre Concilium Tridentinum: Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. uns 17. Jahrhundert. PPKE-Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Budapest-Tübingen. (Submitted)

Papp, Ágnes (2023) Szekvenciastrófák a 17. századi magyarországi katolikus énekanyagban. In: Fordítás a lelkiségi irodalomban. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok (31). ELKH-PPKE Research Group on Baroque Literature and Spirituality, Budapest, pp. 145-158.

Papp, Ágnes Klára (2022) "Hiszen már nincs is idő" : Mészöly, Mándy és a tárgyak = “After all, there is no more time” : Mészöly, Mándy and the Objects. LITERATURA, 48 (3). pp. 249-268. ISSN 0133-2368

Papp, Ágnes Klára (2015) „Szomorú győztes" A mesei szerepkörök, cselekményszerkezet, elbeszélésmód és világkép összefüggései. THL2 (1-2). pp. 149-159. ISSN 1787-1417

Paraizs, Júlia (2015) „Eszedbe jussak”: Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról. Hagyományfrissítés (3). reciti, Budapest. ISBN 978-615-5478-18-5

Paraizs, Júlia (2014) A többes szerzőség poétikája: Petőfi Coriolanus-fordítása. In: Ki vagyok én? Nem mondom meg. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 58-102. ISBN 978-963-9401-97-6

Parapatics, Andrea (2021) Egy új szombathelyi nyelvészeti sorozat első köteteiről. MAGYAR NYELV, 117 (4). pp. 506-509. ISSN 0025-0228

Parapatics, Andrea (2016) Szabó Magda ifjúsági regényéről – az anyanyelvi órán. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 105-106. ISSN 2060-0623

Parapatics, Andrea (2018) Tízéves az Anyanyelv-pedagógia folyóirat. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-3. ISSN 1587-1061

Parapatics, Andrea (2016) A magyar kultúráról Washingtonban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2016 (2). pp. 86-91. ISSN 2060-0623

Parapatics, Andrea (2016) A magyar nyelvjárásokról a XXI. században. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 88-92. ISSN 2060-0623

Parapatics, Andrea and Veszelszki, Ágnes (2014) A részvételtől a részvétig. A halál megjelenése és gyászmunka a közösségi oldalakon. MAGYAR NYELVŐR, 138 (2). pp. 179-199. ISSN 0025-0236

Pataki, Viktor (2021) A tulajdonnév fordítása mint erőszak : Az erőszak példái Oravecz Imre Kaliforniai fürj című regényében. In: Bia hangja : Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 207-216. ISBN 978-963-496-204-5 (nyomtatott); 978-963-496-205-2 (elektronikus)

Pataky, Adrienn (2020) Elkárhozott nagypapa az unokapokolban : Petri hatása a kortárs lírára. SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 2020 (2). pp. 39-51. ISSN 1585-3829

Pataky, Adrienn (2023) Hangköltészet és vizuális irodalom. Kassáki hagyományok és/avagy neoavantgárd a magyar lírában. IRODALMI MAGAZIN, 2023 (2). pp. 120-125. ISSN 2063-8019

Pataky, Adrienn (2021) Hatásról és kultuszról - Pilinszky. SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 2021 (2). pp. 61-74. ISSN 1585-3829

Pataky, Adrienn (2023) "Nem olvadtunk a kertbe mégsem". Nemes Nagy Ágnes és a kert. IRODALMI MAGAZIN, 2023 (3). pp. 89-95. ISSN 2063-8019

Pataky, Adrienn (2023) A Nyugat világirodalmi identitásának gyökereiről és européer szemléletéről. In: „de mi lesz a következő folytatással?”. A Nyugat Kiadó könyvei és dokumentumai. Ráció, Budapest, pp. 84-109. ISBN 978-615-5675-79-9

Pataky, Adrienn (2023) Regard sur la poésie hongroise contemporaine. Francopolis, 2023 (2). pp. 1-17.

Pataky, Adrienn (2023) A biosz és a zóé rezonálása Nemes Nagy Ágnes 1960 körül keletkezett rövidverseiben (Csigalépcső, [Elvesztett hangok ülnek itt], Fügefák, Majom). IRODALOMTÖRTÉNET, 2023 (1). pp. 65-83. ISSN 0324-4970

Pataky, Adrienn (2022) A bálnák hangja (Bálnadal). AMBROOZIA, 2022 (1). pp. 1-12. ISSN ISSN 2064-3314

Pataky, Adrienn (2021) A hangzatkától a szonettkoszig : A magyar szonett történetéről és nagy pillanatairól. Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5675-57-7

Pataky, Adrienn (2021) A marginalizációtól a fiatal magyar „női líráig”. PRAE, 2021 (4). pp. 16-31. ISSN 1585-5112

Pataky, Adrienn (2022) A paleolit távirat Nemes Nagy Ágnes lírájában : A Fenyő című versről. In: "fényem nő: magam termelem". Bipoétika a 20-21. századi magyar lírában. Prae Kiadó, Budapest, pp. 285-304. ISBN 978-615-6199-56-0

Pataky, Adrienn (2023) „és élsz és élsz és éltek”. A Nemes Nagy – Rónay – Babits-kapcsolat nyomában. IRODALOMTÖRTÉNET, 2023 (3). pp. 335-356. ISSN 0324-4970

Pataky, Adrienn (2023) „a sejt falát nyomonkövettem”. Élet és veszteség Nemes Nagy Ágnes Elégia egy fogolyról című versében. AMBROOZIA, 2023 (4). pp. 1-23. ISSN 2064-3314

Pavičić, Mladen (2017) Esterházy Péter A szív segédigéi című regényének két, Jože Hradil által készített fordítása. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek : Tanulmánykötet. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 145-162. ISBN 978-963-284-924-9

Pelcz, Katalin (2009) A 18-19. századi nyelvismeretek betűtanáról és a helyesírásról. THL2 (1-2). pp. 37-48. ISSN 1787-1417

Pelcz, Katalin (2005) Nemeskéri Kiss Pál, a grammatikaíró és Ferenc József magyartanára. THL2 (2). pp. 70-87. ISSN 1787-1417

Pelcz, Katalin (2007) A megszólítás pragmatikai vizsgálata a 19. század magyar nyelvoktató tankönyvben. THL2 (1-2). pp. 84-96. ISSN 1787-1417

Pelcz, Katalin (2006) A nyelvi minták megjelenési formái a 19. századi magyar nyelvkönyvekben. THL2 (1-2). pp. 93-101. ISSN 1787-1417

Pelcz, Katalin and Szita, Szilvia (2011) Egy szó mint száz. THL2 (1-2). pp. 162-177. ISSN 1787-1417

Pelcz, Katalin and Szita, Szilvia (2015) Hatékony projektmunka tantermen innen és túl. THL2 (1-2). pp. 30-40. ISSN 1787-1417

Pelcz, Katalin and Szita, Szilvia (2013) Szókincsfejlesztés a „magyarok tankönyvcsalád koncepciójának tükrében. THL2 (1-2). pp. 75-89. ISSN 1787-1417

Pelcz, Katalin and Szita, Szilvia (2012) Szókártyák használata a magyar mint idegen nyelv oktatása. THL2 (1-2). pp. 76-85. ISSN 1787-1417

Pelczer, Katalin (2017) Nyelvhasonlítás, nyelvleírás, nyelvtanítás egy különleges beszédhelyzetben – Deskó Endre Vengerszkaja grammatikája (Szentpétervár 1855). THL2 (1-2). pp. 98-105. ISSN 1787-1417

Pelczer, Katalin (2015) A magyar közoktatás „mostohagyermeke": A magyar mint idegen nyelv tanítása. THL2 (1-2). pp. 73-83. ISSN 1787-1417

Pelczéder, Katalin (2021) A séd és ami körülötte folyik. A séd földrajzi köznév etimológiai és történeti vizsgálata. 2. rész. MAGYAR NYELV, 117 (4). pp. 473-482. ISSN 0025-0228

Pesti, János (2016) Az énekléstől a sírásig: a dudol ~ dudul és a tutul tájszavak összefüggéseiről. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 448-460. ISSN 0025-0228

Pesti, János (2016) A dúdol ~ dudul és tutol ~ tutul igék jelentéskapcsolatairól. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 366-367. ISSN 0025-0236

Petelei, István (2015) Egy asszonyért (Regény). ReTextum (3). Reciti Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5478-09-3

Petelei, István (2015) Egy asszonyért (Regény). ReTextum (3). reciti, Budapest. ISBN 978-615-5478-09-3

Peter, Sherwood (2007) A magánhangzó-illeszkedés tanítása. THL2 (1-2). pp. 25-31. ISSN 1787-1417

Peter, Sherwood and Tarsoly, Eszter (2008) A múlt mint előjáték? A hungarológiai studiumok hetven esztendeje Londonban. THL2 (1-2). pp. 5-17. ISSN 1787-1417

Pethő, József (2016) Kemény Gábor, Krúdy körül. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 464-470. ISSN 0025-0228

Pethő, József (2015) Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Osiris Kiadó, Budapest, 2013, 392 lap. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 119-123. ISSN 0025-0236

Pethő, József (2021) Végső búcsú Kemény Gábortól. MAGYAR NYELV, 117 (2). pp. 224-228. ISSN 0025-0228

Pethő, József (2017) A képiség jelentésstilisztikája a Toldi estéjében. MAGYAR NYELVŐR, 141 (2). pp. 127-142. ISSN 0025-0236

Pethő, József (2018) A személyjelölés és az aposztrofé konstrukciói Kosztolányi Dezső Számadás című kötetében. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 260-279. ISSN 0025-0236

Petovská, Flóra (2015) A személynevek fordítása Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényének legújabb szlovák kiadásában = Examining personal names in the latest Slovakian translation of the novel entitled St. Peter’s Umbrella by Kálmán Mikszáth. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 65-76. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Petrőczi, Éva (2023) Bernard Adams : Egy brit műfordító a magyar hitvalló irodalom világában. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 331-339.

Petrőczi, Éva (2021) Kívül a barokk kánonon, belül a hétköznapokon. A tizenhetedik századi magyar puritán költészet. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 481-489.

Pikli, Natália (2011) Elfelejtve/megidézve. A shakespeare-i vesszőparipa (hobby-horse) a kulturális emlékezet tükrében. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 261-277. ISBN 978-963-284-204-2

Pilinszky, János (2015) Pilinszky János összes versei. Magvető Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-143-064-6

Pilinszky, János (2015) Pilinszky János: Széppróza. Magvető Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-143-248-0

Pintér, Borbála (2015) A személyiség önazonosságának kérdése Kosztolányi Dezső Káin-kötetének novelláiban. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 185-213. ISBN 978-963-508-814-0

Pintér, Béla (2020) Az Őrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög (dráma). Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 95-124. ISSN 2676-959X

Pintér, Jenő (2005) Gvadányi József. Érc- és Ásványbányászati Múzeum, Rudabánya. ISBN 963-86575-4-5

Pintér, Lilla (2011) Obviáció a magyar nyelvben. MAGYAR NYELVŐR. pp. 97-106. ISSN 0025-0236

Pintér, Lilla (2011) Obviáció a többszörösen összetett mondatokban. In: Nyelv-Irodalom-Esztétikum. Opuscula Litteraria (3). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, pp. 226-234.

Pintér, Lilla (2016) Preschoolers' interpretation of the focus particle csak 'only' in Hungarian. In: 23rd Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XXIII), 2015. január 7-9., Párizs.

Pintér, Lilla (2016) A csak partikula értelmezése óvodáskorban. In: LingDok 15: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai , 2014. november 20-21., Szeged.

Pintér, Lilla (2017) A fókusz nélküli mondatok kimerítő értelmezése magyar anyanyelvű gyermekeknél és felnőtteknél. In: Általános nyelvészeti tanulmányok 29: Kísérletes nyelvészet. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 287-301. ISBN 978 963 45 4072 4

Pintér, Lilla (2016) A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben. MAGYAR TUDOMÁNY, 177 (7). pp. 790-797. ISSN 0025-0325

Pintér, Lilla (2016) A magyar szerkezeti fókusz kimerítő értelmezésének kísérletes vizsgálata. In: Studia Varia – Tanulmánykötet. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, pp. 191-212.

Pintér, Lilla (2009) A mondatértékű bővítmények típusai a magyar nyelvben. MAGYAR NYELVŐR. pp. 480-491. ISSN 0025-0236

Pintér, Márta Zsuzsanna (2022) Drámafordító színésznők a 18–19. század fordulóján. In: A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Partium Kiadó, Kolozsvár, Nagyvárad, pp. 301-326. ISBN 978-606-739-218-0, 978-606-9673-26-3

Pintér, Márta Zsuzsanna (2023) Kilián István : Egy tudományos pálya állomásai. In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 7-18.

Pintér, Márta Zsuzsanna (2019) Les types du drame historique dans la litterature ancienne hongroise. In: Theory and practice in 17th-19th century theatre. Sources, influences, texts in Latin and in the vernacular, ways towards professional stage. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 111-122. ISBN 978-963-496-129-1

Pintér, Márta Zsuzsanna (2016) A színházi függönyök ikonológiai programja a 18. század végén. In: A szövegtől a szcenikáig : Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből. Régi magyar színház (6). Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 82-96. ISBN 978-615-5621-24-6

Pintér, Márta Zsuzsanna (2021) A verses barokk színjáték poétikája. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 289-311.

Pintér, Tibor (2013) Nyelvtechnológiai segédletek a magyarnyelv-oktatásban. In: Digitális tananyagok : oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. L' Harmattan, Budapest, pp. 88-90.

Pintér, Tibor (2013) Viacjazykovosť cez jazykovú technológiu. Výskumy jazykovej technológie v Jazykovednom ústave Maďarskej Akadémie Vied. In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenciny. Sociolinguistica Slovaca (7.). Veda, Bratislava, pp. 284-290.

Pintér Miklósné dr. Eőry, Vilma (2006) A Csornai járás földrajzi neveinek feldolgozása adattár, térképek és mutató formájában = Elaboration of Csorna district's toponymes in form dates, maps and indexes. Project Report. OTKA.

Piotr, Kowalczyk (2005) Gondolatok a régi magyar irodalom oktatásáról és perspektíváiról a Jagelló Egyetem Magyar Tanszékén. THL2 (1). pp. 113-116. ISSN 1787-1417

Piotr, Kowalczyk (2009) Tadeusz Rózewicz: A magyar nyelvóra — szépirodalmi riport az ötvenes évekbõl. THL2 (1-2). pp. 91-98. ISSN 1787-1417

Pirnát, Antal (2018) Kiadatlan tanulmányok. Reciti Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5478-60-4

Pirnát, Antal (1956) Klaniczay Tibor "Zrínyi Miklós" című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 391-401.

Pléh, Csaba and Lukács, Ágnes (2009) A nyelv mentális reprezentációja. Project Report. nincsen. (Unpublished)

Pogány, György (2016) Mosó Masa és barátai: F. Györffy Anna (1915-2006) grafikusművész, F. Györffy Anna grafikusművész centenáriumi kiállítása, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2015. november 9. – 2016. április 30., a kiállítás kurátora, a katalógust összeállította és szerkesztette, a bevezetést és a tanulmányt írta Farkas Judit Antónia, Budapest, Magvető Könyvkiadó Kft., Line & More Kft., 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 376-378. ISSN 0025-0171

Polgár, Anikó (2023) Antik elemek és időmértékes verstani játékok Petőfi Sándor költészetében. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (5). pp. 541-558. ISSN 0021-1486

Polgár, Anikó (2021) „Az nagy monstrum pedig ráéhült gyomrával”. Mitológiai szörnyek Gyöngyösi István költészetében. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 391-408.

Pomázi, Bence (2021) Grammatikalizációs ösvények a -nak/-nek rag jelentéshálózatában. MAGYAR NYELV, 117 (4). pp. 446-465. ISSN 0025-0228

Pomázi, Bence (2022) A ditranzitív forráskonstrukciójú szerkezetek a -nak/-nek rag grammatikalizációjában. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 341-350. ISBN 9789633069097

Porkoláb, Tibor (2023) A „Petőfit védő társadalom” és a Honderű (Egy miskolci diákcsíny irodalomtörténeti kontextusai). In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 181-190.

Posgay, Ildikó (2015) Csíkány Andrea két könyve a palóc nyelvjárásokról. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 99-101. ISSN 0025-0228

Postma, Ferenc and P. Vásárhelyi, Judit (2011) István Geleji Katona der Jüngere und seine drei ungarisch­sprachigen Gedichte aus dem Jahre 1654. In: Bibliotheca et Universitas : Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére. Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, pp. 273-284. ISBN 978-963-661-972-5

Presinszky, Károly (2016) Az á előtti illabiális ȧ -zás a Csallóközben. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 218-227. ISSN 0025-0228

Presinszky, Károly (2020) Digital methods in researching Slovakia Hungarian regional dialects. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 98-107. ISSN 0236-6568

Propszt, Eszter (2021) Beziehungsräume – Raumkonzepte von Zsuzsa Bánks Heißester Sommer. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 35 (2). pp. 137-151. ISSN 0236-6568

Prószéky, Gábor (2023) Előszó : a Terminológiai Koordinációs Központ létrehozásának előkészítése. In: A magyar terminológiastratégia kialakítása : Zöld könyv. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 5-7. ISBN 9789639074958

Prószéky, Gábor and Indig, Balázs (2015) Magyar szövegek pszicholingvisztikai indíttatású elemzése számítógéppel. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 15 (1-2). pp. 29-44. ISSN 1587-1061

Prószéky, Gábor and Miháltz, Márton and Kuti, Judit (2013) Lexikális szemantika : a számítógépes nyelvészet és a pszicholingvisztika határán. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV. Akadémiai Kiadó, pp. 143-172.

Pusztai-Varga, Ildikó (2021) A műfordító hangja: a kultúraközvetítés személyes motivációi. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 418-431. ISBN 9789635089680

Putz, Mónika (2011) A cselekedve tanulás megvalósulása az orvosképzésben egy hibaelemzés és szükségletelemzés alapján született tananyag segítségével. THL2 (1-2). pp. 106-113. ISSN 1787-1417

Páji, Gréta (2018) A név mint intertextuális nyelvi egység az Esti Kornél-novellákban. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 288-301. ISSN 0025-0228

Páji, Gréta (2016) Írói névadási tendenciák és stratégiák Kosztolányi Dezső novellái alapján. Névtani Értesítő, 38. pp. 85-99. ISSN 0139-2190

Pákozdi, Endre (1956) Az osztályvezetőség beszámolójának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 268-276.

Pál, Helén (2021) Péntek János – Benő Attila: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben). EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 1 (1). pp. 226-229. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Pál, Helén (2021) A nyelvjárások a mai magyar szépirodalomban = Dialects in recent Hungarian works of fiction. MAGYAR NYELV, 117 (1). pp. 81-92. ISSN 0025-0228

Pálfy, Eszter (2016) Gyöngyösi István és Tétsi N. Zakariás – a Murányi Vénus 1702-es kiadásáról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (4). pp. 445-462. ISSN 0025-0171

Pállné Lakatos, Ilona (2018) Két könyv Szeged nyelvéről. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 102-110. ISSN 0025-0228

Pátrovics, Péter Zoltán (2021) A burgenlandi német nyelvjárások magyar lexikai elemeiről. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 410-417. ISBN 9789635089680

Pázmány, Péter (2019) Egy keresztyén prédikátortúl, S.T.D.P.P. Az kassai nevezetes tanítóhoz, Alvinczi Péter uramhoz íratott Öt szép levél (1609) – Egy tudakozó prédikátor nevével íratott Öt levél (1613). Pázmány Péter Művei, Kritikai kiadás, 10 . Universitas Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-76-8

Pázmány, Péter and Báthory, Orsolya (2017) Alvinci Péternek sok tétovázó kerengésekkel és cégéres gyalázatokkal felhalmozott feleletinek rövid és keresztyéni szelídséggel való Megrostálása (1609). Pázmány Péter Művei, Kritikai kiadás, 9 . Universitas Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-64-5

Pázmány, Péter and Báthory, Orsolya (2017) Pázmány Péter: Alvinczi Péternek sok tétovázó kerengésekkel és cégéres gyalázatokkal felhalmozott feleletinek, rövid és keresztyéni szelídséggel való megrostálása (1609). Pázmány Péter Művei, 9 (1). Universitas, Budapest. (Unpublished)

Péntek, János (2015) Nyelvünk táji változatosságának dicsérete. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 75-79. ISSN 0025-0228

Péntek, János (2014) A moldvai magyarokról és a csángó elnevezésről. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 406-416. ISSN 0025-0228

Péter, Mihály (2021) Struktúrája teszi-e a verset műalkotássá? = Does its structure make a poem a work of art? MAGYAR NYELV, 117 (2). pp. 191-192. ISSN 0025-0228

Péter, Mihály (2020) A szókincs alakulásáról a költői beszédben = Lexical change in poetic speech. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 55-61. ISSN 0025-0228

Péterfy, Gergely and Tátrai, Szilárd and Vaderna, Gábor and Beszkid, Judit and Melhardt, Gergő and Gintli, Tibor and Evellei, Kata and Szemes, Botond (2022) Élveboncolás : Pódiumbeszélgetés a Kitömött barbár című regényről. In: Élveboncolás : Közelítések Péterfy Gergely Kitömött barbár című regényéhez. Kalligram Kiadó, Budapest, pp. 13-44.

Péteri, Attila (2015) A valószínűleg mondathatározó szemantikája és szintaxisa kontrasztív kitekintéssel. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 9-20. ISSN 0025-0228

Péteri, Attila and Brdarné Dr. Szabó, Rita and Horváth, Katalin and Kukorelli, Eszter and Nagy, Gizella Mária (2009) Mondatfajták és mondatmodalitás nyelvtipológiai szempontból = Sentence types and modality from a typological perspective. Project Report. OTKA.

Péteri, Attila and Modrián-Horváth, Bernadett and Zakariás, Emese (2012) Mondatfajta mint komplex nyelvi jel. Német-magyar összehasonlító vizsgálatok tipológiai kitekintéssel = Sentence type as a complex linguistic sign. German-Hungarian contrastive researches with a typological perspective. Project Report. OTKA.

Péti, Miklós (2015) 'In Milton's Prison' - Milton in Hungarian Translation. In: Milton in Translation: Theory and Practice. Oxford University press, Oxford. (In Press)

Pócsi, Emese and Viskolcz, Noémi (2022) „Hidd el, életem olyan volt, mint az ezeregy éjnek bármely regénye” : Pulszky Ferenc önéletrajzi levelei 1869-ből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (4). pp. 511-534. ISSN 0025-0171

Pölcz, Ádám (2017) Beke József: Arany-szótár. Arany János költői nyelvének szókészlete I–III. MAGYAR NYELVŐR, 141 (2). pp. 258-262. ISSN 0025-0236

Pődör, Dóra (2017) Az ír nyelvtudás segítségül hívása a magyar mint idegen nyelv oktatásában. THL2 (1-2). pp. 226-237. ISSN 1787-1417

R

R., L. (1964) Baranyi Imre: A fiatal Madách gondolatvilága (Madách és az Athenaeum). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 401-403.

Rab, Gusztáv (2018) Sabaria, avagy Szent Márton köpenye. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5478-52-9

Rab, Gusztáv (2021) Szent Optika, Patak rózsája. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH), Budapest.

Radics, Viktória (2018) Az ellenállás erezete [Esterházy Péter: Az olvasó országa]. MOZGÓ VILÁG, 44 (9). pp. 104-110. ISSN 0324-4601

Radics, Viktória (2019) Bajmok : Danyi Zoltán Füst Milán-díjához. LITERA.HU, 12.

Radics, Viktória (2019) Dokumentumok írókézen. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 65 (3). pp. 374-392. ISSN 0017-999X

Radics, Viktória (2019) Felhők az asztallapon. dunszt.sk, 6. ISSN 2585-8432

Radics, Viktória (2019) Ideát. MOZGÓ VILÁG, 45 (2). pp. 109-113. ISSN 0324-4601

Radics, Viktória (2018) Kritika sötét időkben [Radnóti Sándor: A süketnéma Isten és más bírálatok]. MOZGÓ VILÁG, 44 (12). pp. 100-106. ISSN 0324-4601

Radics, Viktória (2019) Képrombolás Sziveri János költészetében. In: [Szét]tördelt hagyományok. Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, pp. 94-114.

Radics, Viktória (2019) Szappanocska [Bán Zsófia: Lehet lélegezni!]. MOZGÓ VILÁG (1). pp. 115-119. ISSN 0324-4601

Radics, Viktória (2020) A Világló részletek architextuális hálózata. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 46 (1). pp. 62-78. ISSN 0133-2368

Radics, Viktória (2018) A Világló részletek eredet-aspektusa. In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2017. november 30. University of Miskolc, Miskolc, pp. 49-54. ISBN 9789633581643

Radics, Viktória (2019) Wahlverwandtschaften. MOZGÓ VILÁG, 45 (3). pp. 105-110. ISSN 0324-4601

Radnai, Dániel Szabolcs (2022) Az idegenség aktivistája. MŰHELY : KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 45 (2). pp. 64-66. ISSN 0138-922X

Radnai, Dániel Szabolcs (2023) Egy észjárás története (Térey János: Szükséges fölösleg. Összegyűjtött interjúk, szerk. Darvasi Ferenc). ALFÖLD : IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 71 (4). pp. 95-99. ISSN 0401-3174

Radnai, Dániel Szabolcs (2022) Eötvös Károly életművének megközelítési lehetőségei. IRODALOMTÖRTÉNET, 103 (3). pp. 312-333. ISSN 0324-4970

Radnai, Dániel Szabolcs (2022) Hagyomány és hagyaték. Egy nemzedéki élmény dokumentálása és visszavonása Térey János két Termann-kötetében. In: "A rejtelem volt az írósága…” : A ködlovag-jelenség történeti, poétikai és biografikus vetületei a századfordulótól napjainkig. Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc, pp. 183-195.

Radnai, Dániel Szabolcs (2023) Kikötni Kolozsváron (Korpa Tamás: Házsongárd live). MŰHELY : KULTURÁLIS FOLYÓIRAT (2). pp. 80-82. ISSN 0138-922X

Radnai, Dániel Szabolcs (2022) Körkép, 2021. JELENKOR : IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 65 (5). pp. 610-614. ISSN 0447-6425

Radnai, Dániel Szabolcs (2022) "Látod a tárgyak jelene múlt" : Emlékezet és vizualitás Sütő István első verseskötetében. In: A harmadik Forrás-nemzedék viszonyhálózatai : Tanulmánykötet. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, pp. 149-158. ISBN 9786067730333

Radnai, Dániel Szabolcs (2022) Nemzet, tudomány, turizmus : A magyar tenger szókapcsolat jelentésárnyalatai a 19. század közepétől 1920-ig. SIÓPART, 2022 (1). pp. 64-89. ISSN 2416-3031

Radnai, Dániel Szabolcs (2023) Test, táj, trauma : A modern magyar Balaton-irodalom egy sajátos hagyományszála. KALLIGRAM : MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT (12). pp. 68-80. ISSN 1335-1826

Radnai, Dániel Szabolcs (2022) Térey hagyományai : Stílusimitáció, nemzedéki élmény és önéletrajziság Térey János prózájában = Térey’s Testaments : Style Imitation, Generational Experience, and Autobiography in János Térey’s Prose Writing. STUDIA LITTERARIA : IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 61 (3–4). pp. 119-136. ISSN 0562-2867 (nyomtatott); 2063–1049 (elektronikus)

Radnai, Dániel Szabolcs (2022) Vázlat Moldova Györgyről. MAGYAR HANG, 5 (24). p. 25. ISSN 2630-8258

Radnai, Dániel Szabolcs (2022) A fürdőlevél poétikája és szociológiája a 18–19. századi magyar irodalomban. REPLIKA : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (126). pp. 89-107. ISSN 0865-8188

Radnai, Dániel Szabolcs (2022) A hazatalálás történetei – a magyar utazási irodalom átalakulása a 19. század közepén (Vázlat egy műfaj- és médiatörténeti kutatáshoz). VERSO : IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 5 (1). pp. 9-33. ISSN 2630-8479

Radnai, Dániel Szabolcs (2022) A sztereotípiák hasznáról és káráról. ALFÖLD : IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 73 (8). pp. 149-155. ISSN 0401-3174

Radnai, István (2013) Szumátrától az orosz frontig : Radnai István első világháborús naplója. Printart-Press, Debrecen. ISBN 978-963-08-7570-7

Raisz, Rózsa (2017) Szikszainé Nagy Irma: Költészet és játék. A játékosság stíluslehetőségei a magyar költészetben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 70-73. ISSN 2060-0623

Rebrus, Péter and Szigetvári, Péter (2021) Diminutive formation in Hungarian. Acta Linguistica Academica, 68 (1-2). pp. 230-255. ISSN 2559-8201

Rebrus, Péter and Szigetvári, Péter (2016) Diminutives : Exceptions to Harmonic Uniformity. CATALAN JOURNAL OF LINGUISTICS, 15. pp. 101-119. ISSN 1695-6885 ; ESSN 2014-9719

Rebrus, Péter and Szigetvári, Péter and Törkenczy, Miklós (2024) No lowering, only paradigms: A paradigm-based account of linking vowels in Hungarian. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 71 (1-2). pp. 137-170. ISSN 2559-8201

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2021) Harmonic Uniformity and Hungarian front/back harmony. Acta Linguistica Academica, 68 (1-2). pp. 175-206. ISSN 2559-8201

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2016) A Non-cumulative Pattern in Vowel Harmony : a Frequency-Based Account. In: Proceedings of the 2015 Annual Meeting on Phonology. Linguistic Society of America (LSA), Washington, pp. 1-12.

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2016) Types and degrees of vowel neutrality. LINGUISTICA, 56 (1). pp. 239-252. ISSN 1132-0214, ESSN: 2350-420X

Recski, Gábor András and Bolevácz, Attila and Borbély, Gábor (2016) Building definition graphs using monolingual dictionaries of Hungarian. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 15-26. ISBN 978-963-306-450-4

Reet, Klettenberg (2015) A Balassi Intézet műfordítói képzése - egy műfordító szemével 5 év távlatából. THL2 (1-2). pp. 143-148. ISSN 1787-1417

Reichel, Uwe D. and Mády, Katalin (2007) Comparing Human and Machine Vowel Classification. In: 16th International Congress on Phonetic Sciences, Saarbrücken, Germany.

Reichel, Uwe D. and Mády, Katalin (2014) Comparing parameterizations of pitch register and its discontinuities at prosodic boundaries for Hungarian. In: Proceeding Interspeech 2014, 2014.08.14-2014.08.18, Singapore.

Reichel, Uwe Dieter and Mády, Katalin (2013) Parameterization of F0 register and discontinuity to predict prosodic boundary strength in Hungarian spontaneous speech. In: Elektronische Sprachsignalverarbeitung.

Reichert, Gábor (2016) 1956 mint erkölcsi probléma (Déry Tibor Szerelem című novelláskötetéről). IRODALMI SZEMLE, 59 (11). pp. 32-43. ISSN 1336-5088

Reichert, Gábor (2017) Családon belül. IRODALOMTÖRTÉNET, 98 (3). pp. 358-376. ISSN 0324-4970

Reichert, Gábor (2015) Déry Tibor: A befejezetlen mondat. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 61 (3). pp. 289-295. ISSN 0133-2368

Reichert, Gábor (2016) "Egészséges erotika" : A szocialista közerkölcs és a Lila tinta. In: "helyretolni azt". PIM Studiolo . Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 18-42. ISBN 978-615-5517-13-6

Reichert, Gábor (2016) "Jó ember, jó gyerek akar lenni". IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 2016 (4). pp. 38-60. ISSN 0865-6886

Reichert, Gábor (2016) Scheibner Tamás: A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista kritika és intézményei 1945-1953. IRODALOMISMERET, 2016 (2). pp. 100-104. ISSN 0865-6886

Reichert, Gábor (2016) Vörös Boldizsár: Történelemhamisítás és politikai propaganda. Illés Béla elmeszüleményei a magyar szabadságküzdelmek orosz támogatásáról. IRODALOMTÖRTÉNET, 97 (1). pp. 116-121. ISSN 0324-4970

Reichert, Gábor (2018) A termelési-regény és a realista hagyomány. ÚJ FORRÁS, 50 (3). pp. 30-39. ISSN 0133-5332

Rejtő, István (1956) Sziklay László: Gáspár Imre című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 385-390.

Restás, Attila (2023) Zrínyi Miklós pozsonyi csodálói. In: A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 2022. A Magyarságkutató Intézet Évkönyve; A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (62). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 387-414.

Restás, Attila (2023) A főúri kegyes élet reprezentációja: Szentjóbi Nagy István halotti prédikációi cegei Wass György és Wass Ágnes felett (1705). Certamen: Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában, 10. pp. 357-386. ISSN ISSN 2393 – 4328

Reszegi, Katalin (2009) A jelentéshasadás mint helynévalkotási mód. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 4. pp. 35-45. ISSN 1789-0128

Reviczky, Gyula and Császtvay, Tünde (2007) Reviczky Gyula összes verse. OSZK; Argumentum Publishing House, Budapest. ISBN 9634463835

Richly, Gábor (2010) A hungarológiai részképzés feladatai és lehetőségei a változó felsőoktatási környezetben. THL2 (1-2). pp. 5-15. ISSN 1787-1417

Rigó, László (1965) Tamás Attila: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-4). pp. 477-480.

Rigó, László (1964) Varga Zoltán: A Széchenyi-ábrázolás fő irányai a magyar történetírásban (1851-1918). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 395-400.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1994) Aki az északi hegyeken túlról érkezett : Janus Pannonius, a püspök és humanista hadvezér [Interjú]. MAGYAR NEMZET, 57 (219). p. 8.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1980) Albani Csirke György, Melanchthon magyar tanítványa. DIAKONIA: EVANGÉLIKUS SZEMLE : A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA, 2 (1). pp. 15-21. ISSN 0139-1593

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Albani Csirke György, Melanchthon magyar tanítványa. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 289-295. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1996) Az öreg Leó. In: Csonka Ferenc 80. születése napjára. Balassi, Budapest, p. 18. ISBN 963 506 072 6

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Az öreg Leó. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 135-136. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Bakócz Tamás Breviáriumanak kéziratos versei. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 175-190. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (1975) Bakócz Tamás Breviáriumának kéziratos versei. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 79 (5-6). pp. 541-553. ISSN 0021-1486

Ritoókné Szalay, Ágnes (1980) A Balassi comoedia és Karádi Pál. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 86 (1-2). pp. 39-44. ISSN 1222-8370

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) A Balassi-comoedia és Karádi Pál. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 179-184. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Borbála. In: Ámor, álom és mámor : a szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete : tudományos konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26-29. Universitas, Argumentum, Budapest, pp. 369-383. ISBN 963-9104-65-5

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Borbála. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 109-120. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2011) Borbála asszony a rokkánál. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 30. pp. 393-394. ISSN 0586-3708

Ritoókné Szalay, Ágnes (1998) Csezmiczétől Pannóniáig : Janus Pannonius első látogatása Rómában. In: Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány. JPTE, Pécs, pp. 7-12. ISBN 963 641 631 1

Ritoókné Szalay, Ágnes (1984) Dévai Mátyás egy ismeretlen levele? DIAKONIA: EVANGÉLIKUS SZEMLE : A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA, 6 (1). pp. 17-23. ISSN 0139-1593

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Dévai Mátyás egy ismeretlen levele? In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 296-304. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Egy 16. századi vándorliterátor: Bartholomaeus Georgievits. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 312-326. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1992) Ein unbekannter Brief von Mátyás Dévai? : In memoriam Prof Dr. Jenő Sólyom. In: Lutherische Kirche in der Welt : Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes. Martin-Luther-Verl., Erlangen, pp. 71-80.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1980) Eleink szórakoztató olvasmányairól. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 84 (5-6). pp. 650-655. ISSN 0021-1486

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Eleink szórakoztató olvasmányairól. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 191-200. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Flava Thalia: egy kép és egy Janus-vers. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 27-36. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Hortus Musarum: egy irodalmi társaság emlékei. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 219-222. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (1988) Humanista veszprémi főpapok. In: Vetési Albert – Vetési László. Vár ucca tizenhét (1988/1). Művészetek Háza, Veszprém, pp. 7-11. ISBN 963 9105 13 9

Ritoókné Szalay, Ágnes (1976) „Irják gyermek-képben”. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 80 (5-6). pp. 681-684. ISSN 0021-1486

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) „Irják gyermek-képben”. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 185-190. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1981) Ismeretlen XVII. századi versek. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 85 (4). pp. 439-442. ISSN 0021-1486

Ritoókné Szalay, Ágnes (1994) Janus Pannonius [Szócikk]. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon : H-Ő. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 896-898.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Janus Pannonius kiadója, Hilarius Cantiuncula. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 191-205. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2016) Janus Pannonius kéziratainak útja Zágrábtól Gyulafehérvárig. In: Testimonio litterarum : tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 355-364. ISBN 978-606-739-054-4

Ritoókné Szalay, Ágnes (2011) Janus Pannonius leveleinek kézirata a Pray-gyűjteményben. In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, 14–15. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 283-292.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Janus Pannonius versei Battista Guarino egy kódexében. In: Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére = Festschrift zu Ehren von Csaba Csapodi. Argumentum, Budapest, pp. 229-232. ISBN 9789634462064

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Janus Pannonius és Várad. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 37-48. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Juhász László és a Bibliotheca. In: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban : tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25-28. Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, pp. 53-61. ISBN 978-963-661-986-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Juhász László és a Bibliotheca. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 350-359. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1994) Le poesie sconosciute di Ladislao Vetési. In: Matthias Corvinus and the Humanismin Central Europe. Studia Humanitatis (10). Balassi, Budapest, pp. 203-209. ISBN 963 7873 72 4

Ritoókné Szalay, Ágnes (2014) "Mandulafád viruló: őrzik örök tavaszod". JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 57 (5). pp. 578-579. ISSN 0447-6425

Ritoókné Szalay, Ágnes (2009) „Mert azelőtt phoebus mellett nevelkedtem, onnét elszakadván mars szolgája lettem.”. In: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek : [humanizmus és gratuláció]. Balassi, MTA ITI, Budapest, pp. 323-324. ISBN 978-963-506-800-5

Ritoókné Szalay, Ágnes (2015) „More vulgi dicere” : Janus Pannonius a nép között Itáliában. In: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. reciti, Budapest, pp. 31-39. ISBN 978-615-5478-16-1

Ritoókné Szalay, Ágnes (1971) Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (3). pp. 265-277. ISSN 0021-1486

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Rimaiana. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 201-209. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1999) Rimay János verse egy Petrarca-kötetben. In: Jankovics József 50. születésnapjára. Balassi, Budapest, pp. 8-9.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Versek a Radéczy-körből. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 225-241. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Vetési László vershagyatéka. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 109-120. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (1988) Vetési László vershagyatéka 2. rész. In: Vetési Albert – Vetési László. Vár ucca tizenhét (1988/1). Művészetek Háza, Veszprém, pp. 124-129. ISBN 963 9105 13 9

Ritoókné Szalay, Ágnes (1988) Vetési László vershagyatéka 1. rész. In: Vetési Albert – Vetési László. Vár ucca tizenhét (1988/1). Művészetek Háza, Veszprém, pp. 111-116. ISBN 963 9105 13 9

Ritoókné Szalay, Ágnes (1990) Zsámboky János levelei Batthyány Boldizsárhoz. In: Collectanea Tiburtiana : Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (10). József Attila Tudományegyetem, Szeged, pp. 209-213. ISBN 963-481-831-5

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Zsámboky János levelei Batthyány Boldizsárhoz. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 213-217. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (1980) Üdvözlet a nyájas olvasónak! (Bornemisza Péter: Tragődia magyar nyelven az Sophocles Elektrájából című színművének utószava). In: Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei. Magyar Remekírók . Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, pp. 591-599.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2004) A humanizmuskutatás Horváth János nyomában. Irodalomtörténet, 35(85) (1). pp. 10-15. ISSN 0324-4970

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) A humanizmuskutatás Horváth János nyomában. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 344-349. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1982) A magyar irodalom kivirágzása. OLVASÓ NÉP, 4. pp. 72-79. ISSN 0139-2719

Ritoókné Szalay, Ágnes (1994) A veszprémi Camena. In: Klaniczay-emlékkönyv: tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére. MTA Irodalomtudományi Intézete, Balassi, Budapest, pp. 101-109. ISBN 963 7873 58 9

Ritoókné Szalay, Ágnes (1988) A veszprémi Camena. In: Vetési Albert – Vetési László. Vár ucca tizenhét (1988/1). Művészetek Háza, Veszprém, pp. 133-137. ISBN 963 9105 13 9

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) A veszprémi Camena. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 137-145. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2014) A virágba borult mandulafa. ÚJ DUNATÁJ, 19 (3). pp. 49-56. ISSN 1416-1346

Rofrics, Brigitta (2011) E learninges magyar mint idegen nyelv szaknyelvi tananyag (MIG-KOMM – Többnyelvű interkulturális üzleti kommunikáció Európa számára). THL2 (1-2). pp. 188-191. ISSN 1787-1417

Roguska-Németh, Magdalena (2022) The phenomena of transculturalism and translingualism in the context of contemporary Hungarian Literature. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 82-92. ISSN 0236-6568

Rosenberg (Arató), Mátyás (2020) Romani eredetű szavak a magyar anyanyelvű fiatalok nyelvhasználatában. In: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék Lingua Franca Csoport, Pécs, pp. 123-136. ISBN 9789634295341

Rosenberg (Arató), Mátyás (2016) A romani és beás eredetű szavak alapkérdései és alapproblémái a magyar nyelvben. In: Anyanyelvünk évszázadai 2. Department of Hungarian Historical Linguistics, Sociolinguistics and Dialectology, Budapest, pp. 72-82. ISBN 9789632847658

Rácz, Attila (2022) A szerelem, a siker és a pénz Molnár Ferenc és Molnár Erzsébet életében I. rész. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK, 2022/6. ISSN 2939-6921

Rácz, Attila (2022) A szerelem, a siker és a pénz Molnár Ferenc és Molnár Erzsébet életében II. rész. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK, 2022/7. ISSN 2939-6921

Rácz, Attila (2022) A szerelem, a siker és a pénz Molnár Ferenc és Molnár Erzsébet életében III. rész. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK, 2022/8. ISSN 2939-6921

Rácz, János (2015) Gyümölcstermő egzotikus növények nevei I. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 103-118. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2016) Gyümölcstermő pálmák nevei. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 121-126. ISSN 0025-0228

Rácz, János (2016) Kedvelt fajták nevei a Citrus nemzetségben. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 498-500. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2017) A Lippia nemzetség fontosabb fajainak elnevezései. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 113-118. ISSN 0025-0236

Rácz, Lajos (2018) János Jelenések könyve: a modern magyar környezeti irodalom születése = Revelation to John: the birth of modern Hungarian environmental literature. Tér és Társadalom, 32 (1). pp. 131-144. ISSN 2062-9923

Rácz, Péter and Lukács, Ágnes (2024) Variation in the 1sg.indef: More than you wanted to know. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 71 (1-2). pp. 2-17. ISSN 2559-8201

Rádi, Ildikó (2006) Kreatívan használható idegennyelv-tudás megszerzésének nyelvpedagógiája neurolingvisztikai megközelítésében. THL2 (1-2). pp. 86-92. ISSN 1787-1417

Rádi, Ildikó (2010) Tudatosság, emlékezet,. érzelem és nyelvtanulás. THL2 (1-2). pp. 135-155. ISSN 1787-1417

Ráduly, Zsuzsanna (2018) A magyar nyelv olasz eredetű eponimái. In: Velencétől Dubrovnikig : Köszöntő kötet Vig István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 203-212. ISBN 978-963-284-966-9

Rágyanszki, György (2017) János Fliszár in njegov slovensko-madžarski slovar. In: Slovenistika. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 209-216. ISBN 978-963-284-885-3

Rákai, Orsolya (2022) Albatrosz, sirály, pacsirta : A disszonancia mint a modernség poétikai eszköze Ady költészetében. In: Műfordítás és más extrém sportok : Írások Kappanyos András 60. születésnapjára. Reciti, Budapest, pp. 73-79.

Rákai, Orsolya (2022) Az utolsó bujdosó és az irodalomtörténeti fanfiction szabadsága. TISZATÁJ : IRODALMI FOLYÓIRAT (4). pp. 95-97. ISSN 0133-1167 (nyomtatott); 1786-2140 (elektronikus)

Rákai, Orsolya (2023) Habsburg censorship as a multilevel tool in the emergence of modern social subsystems, ca. 1800. NEOHELICON, 2023. pp. 527-542. ISSN 0324-4652 (print); 1588-2810 (online)

Rákai, Orsolya (2019) Haikuk, egysorosok, egyszavasok: az irodalmi megszólalás végső határainak keresése a modern magyar költészetben. Híd: irodalom – művészet – társadalomtudomány, Novi Sad, 2019 (8). pp. 57-65. ISSN ISSN 0350–9079

Rákai, Orsolya (2013) Hatalom és hegemónia: a felemás társadalmi modernizálódás leírása Schöpflinnél. In: Kritikai mintázatok. Tanulmánykötet Angyalosi Gergely 60. születésnapjára. Nagyerdei Almanach könyvek (2.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 361-378. ISBN ISBN 978-963-318-323-6

Rákai, Orsolya (2023) Irodalmi és politikai nyilvánosság konfliktusa Petőfi munkásságában. IRODALMI MAGAZIN, 11 (1). pp. 16-22. ISSN 2063-8019

Rákai, Orsolya (2016) Irodalom és társadalom (alap)viszonyai: még egyszer Horváth János és Thienemann Tivadar koncepciójáról. In: Thienemann Tivadar és a mai szaktudományok: Írások születése 125. évfordulójára. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 47-60. ISBN 978 615 5497 74 4

Rákai, Orsolya (2017) Medrek és árterek: Horváth János és az irodalmi modernség. In: Könyv, kontextus, medialitás. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 219-228. ISBN 978-615-5621-38-3

Rákai, Orsolya (2013) A Napkelet és az irodalmi modernség. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 56 (2). pp. 170-176. ISSN 0447-6425

Rákai, Orsolya (2023) Olvasók, fogyasztók, földi és mennyei ökonómiák. VERSO: IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 2023 (2). pp. 65-75. ISSN 2630-8479

Rákai, Orsolya (2023) "Sas lelkek" és tengersík vidékek: a szabadságkép mint a Petőfi-kultusz tartós problémaforrása. STUDIA LITTERARIA, 62 (3-4). pp. 161-171. ISSN 0562-2867

Rákai, Orsolya (2021) Shelter under the Sun: Poetry of Three Hungarian Women (Borbála Kulin, Zita Izsó, Krisztina Rita Molnár); Preface. In: Shelter under the Sun. Singing Bone Press, pp. 7-10. ISBN 978-0-933439-31-3

Rákai, Orsolya (2004) "This Century Found Its Voice in Him": Some Aspects of the 'Byron Phenomenon' in the Nineteenth-Century Hungarian Literature. In: The Reception of Byron in Europe. The Athlone Critical Tradition Series: The Reception of British Authors in Europe, II. (VI.). Continuum, London and New York, pp. 316-332. ISBN 0-8264-6844-6

Rákai, Orsolya (2013) "Úgy viselkedett, mint aki elvesztette az árnyékát." Tverdota György: Németh Andor [1. Egy közép-európai értelmiségi a XX. század első felében; Változatok az otthontalanságra]). JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 56 (1). pp. 95-98. ISSN 0447-6425

Rákai, Orsolya (2021) A kultikus beavatástól a keresőoptimalizálásig - a Petőfi-kultusz pozíciójának változásai a XXI. század elején. In: Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!: 1848 emlékezete a kultúra különböző regisztereiben. PIM Studiolo . Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 135-160. ISBN 978-615-5517-76-1

Rákai, Orsolya (2018) A spanyolviasz: Affirmativitás és reflexivitás mint az újdonságigény két nyelve a modernség diskurzusában. In: A feltalálás vágya és ígérete: Tanulmányok az invencióról. L'Harmattan, Budapest, pp. 103-119. (In Press)

Rákai, Orsolya (2016) A szférák zenéje és a mocskos anyagiak. Az autonóm és heteronóm hierarchia kérdései a 20. század első harmadának hazai irodalmi életében. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat, 80 (6). pp. 65-73. ISSN 0350-9079

Rákai, Orsolya (2013) A teljes zenekar: Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége. Klasszikusok: az Irodalomtudomány és kritika társsorozata . EditioPrinceps Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-89214-1-3

Rákai, Orsolya (2023) "Üzletes sajtó" és írói szabadság. In: Az irodalom-üzlet: Vállalkozás és kultúra a könyvkiadásban. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 172-201. ISBN ISBN 978-615-5517-94-5 (In Press)

Rákosi, György (2014) Funkcionális és formális megközelítések a magyar birtokosi anafora leírásában. In: Motiváltság és nyelvi ikonicitás. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei IV. Absztraktok, 2014.05.23-2014.05.23, Kolozsvár.

Rákosi, György (2015) Gondolatok a magyar anaforikus névmási birtokosok kiválasztásának motiváltságáról. In: Motiváltság és nyelvi ikonicitás. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei (IV). Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 141-154. ISBN 9786067390230

Rákosi, György (2023) Magam vagy magamat? MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 61. pp. 741-750. ISSN 0541-9298

Rákosi, György (2022) Some notes on the contribution of Hungarian anaphors. PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE. pp. 285-304. ISSN 1098-6782

Rákosi, György and Tóth, Enikő (2016) Magát és esetleg őt is? JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT, 3. pp. 99-116. ISSN 2064-9940

Rákosi, György and Tóth, Enikő (2022) Pushed out of arm's reach: Pronouns and spatial anaphora in Hungarian. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 69 (2). pp. 235-255. ISSN 2559-8201

Rákosi, György and Tóth, Enikő (2016) The pronoun interpretation problem in child Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 63-96. ISSN 1216-8076

Rákosi, György and Tóth, Enikő (2016) The pronoun interpretation problem in child Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 63-96. ISSN 1216-8076

Rédey-Keresztény, János (2022) Szabadkőműves áthallások Agyich István Balassa Ferenc grófhoz címzett latin nyelvű alkalmi költeményében (1785) = Masonic Allusions in a Latin Poem of István Agyich Addressed to Count Ferenc Balassa (1785). MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (2). pp. 176-217. ISSN 0025-0171

Révai, József (1959) József Attila problémák. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 5-34.

Révay, Valéria and Bogár, Edit and Hári, Gyula and Pelczéder, Katalin and S. Novotny, Júlia and Szabó, József (2011) A regionális köznyelviség vizsgálata Veszprém megyében = Survey on the regional use of language in Veszprém country. Project Report. OTKA.

Róna, Judit (2013) Nap nap után: Babits Mihály életének kronológiája 1909–1914. Babits-kronológia, 2 . Balassi, Budapest. ISBN 978-963-506-895-1

Róna, Judit Ágnes (2014) Ba­bits Mi­hály le­ve­le­zése, 1918–1919, sajtó alá ren­dezte Si­pos La­jos, Ar­gu­men­tum, Bu­da­pest, 2011 (Ba­bits Mi­hály mű­ve­i­nek kri­ti­kai ki­adása. Levelezés). REC.ITI-RECENZIOS PORTAL.

Róna, Judit Ágnes (2014) Nap nap után. Babits-kronológia, 3 . Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-947-7

Rózsa, Mária (2024) Christine Schlosser: Das lyrische Werk Sándor Petőfis in deutscher Übersetzung: Eine Bibliographie. Berlin: Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2023, 819 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A HUN-REN BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 128 (1). pp. 129-131. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Rózsa, Mária (2020) Media and Literature in Multilingual Hungary 1770‒1820, ed. by Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros, Gábor Vaderna, Budapest, reciti, 2019 (Reciti Conference Books, 3). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 167-171. ISSN 0025-0171

Rózsa, Mária (2016) Átvételek, kapcsolódások, közös munkatársak reformkori pesti és bécsi szépirodalmi lapokban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 146-156. ISSN 0025-0171

S

Sarbu, Aladár (2020) „Az esztéta vágyódása a kifejező, dekoratív formák után.” Szerb Antal, Walter Pater és a liturgia. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 66 (3). pp. 75-88. ISSN 0015-1785

Sarbu, Aladár (2018) Szerb Antal, W. B. Yeats, Walter Pater és A Pendragon legenda. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 64 (2). ISSN 0015-1785

Sas, Péter (2013) Benedek Elek, Dsida Jenő és Kós Károly ismeretlen levelei Kelemen Lajos levéltáros gyűjteményéből. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (2). pp. 206-220. ISSN 0021-1486

Sass, Bálint (2017) Keresés korpuszban: a kibővített Magyar történeti szövegtár új keresőfelülete. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 267-277. ISBN 978-963-306-545-7

Sass, Bálint and Miháltz, Márton and Kundráth, Péter (2017) Az e-magyar rendszer GATE környezetbe integrált magyar szövegfeldolgozó eszközlánca. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 79-90. ISBN 978-963-306-518-1

Savelieva, Elena (2018) ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 204-213. ISSN 1216-0016

Saáryné Kelemen, Ivett (2022) A koppenhágai Demonstratio. Sajnovics János, Bizonyítás: a magyar és a lapp nyelv azonos. 1770. MAGYAR NYELV, 118 (3). pp. 366-370. ISSN 0025-0228

Scheibner, Tamás (2022) Az érzelmesség társadalmi igazolása : EmIgrácIó és vészkorszak Molnár Ferenc Útitárs a száműzetésben című művében. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 73 (3). pp. 89-101. ISSN 0401-3174

Schein, Gábor (2019) Die Emigration als Strukturproblem der ungarischen Literaturgeschichte. Hungarian Studies, 33 (2). pp. 273-287. ISSN 0236-6568

Schein, Gábor (2019) Zeilen aus dem Grab. Die Struktur der frühen Radnóti-Rezeption. Hungarian Studies, 33 (1). pp. 135-144. ISSN 1588-2772

Schelhammer, Zsófia (2015) Egy ismeretlen 16. századi história a tatárjárásról a Petrovay-énekeskönyvben. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 312-315. ISSN 0025-0171

Schirm, Anita (2019) Beszélt nyelvi jelenségek Balassi korából. Édes Anyanyelvünk, 41 (3). p. 14. ISSN 0139-0457

Schirm, Anita (2018) Diskurzusjelölő-társulások a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (1). pp. 1-16. ISSN 1587-1061

Schirm, Anita (2020) Diskurzusjelölők szövegeken innen és túl. Pragmatika . Loisir Kiadó. (Unpublished)

Schirm, Anita (2019) Egy szövegtípus története a diskurzusjelölők tükrében : A stand-up comedy múltja és jelene. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 285-298. ISBN 978-963-306-677-5

Schirm, Anita (2019) Ha feldobom semmi, ha leesik poén. Nyelv és Tudomány - nyest.hu.

Schirm, Anita (2019) Hát mit ki nem fejezhet egy hát?! Édes Anyanyelvünk, 41 (5). p. 17. ISSN 0139-0457

Schirm, Anita (2019) Pleonazmus és tautológia, A fölöslegesnek tűnő szerkezetek tanításáról. JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT, 6 (2). pp. 145-163. ISSN 2064-9940

Schirm, Anita (2020) A diskurzusjelölők a telefonos ügyfélszolgálati beszélgetésekben. Beszédtudomány - Speech Science, 1. (In Press)

Schirm, Anita (2019) A diskurzusjelölők funkciói a szövegtípusok tükrében. In: Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. DiAGram Könyvek (1). ELTE Eötvös Collegium, Budapest, pp. 265-290. ISBN 978-615-5897-21-4

Schirm, Anita (2018) A diskurzusjelölők manipulatív szerepéről különféle szövegtípusok tükrében. In: Egy- és többértelműség a nyelvben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (205). Kodolányi János Egyetem - Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár - Budapest, pp. 214-220. ISBN 978-963-409-174-5

Schirm, Anita (2017) A diskurzusjelölők vizsgálata a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 55. pp. 5-23. ISSN 0541-9298

Schirm, Anita (2020) The functions of Hungarian discourse markers in different text types. In: Pragmatic Particles in Greek and other Languages. Institute of Modern Greek Studies, Thessaloniki. (In Press)

Schirm, Anita (2020) Új szövegtípusok a nyelvtantanításban - avagy hogyan szerettessük meg a nyelvtant a diákokkal? In: Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség, A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Selye János Egyetem, Komárom. (In Press)

Schirm, Anita and Kocsor, András and Kovács, Kornél and Tormáné Szél, Laura (2020) Telefonos ügyfélszolgálati beszélgetések a diskurzuselemzés szemszögéből. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 2020 (3). ISSN 0350-2430 (In Press)

Schmelczer-Pohánka, Éva (2016) Hallgatói periodikumok a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 185-209. ISSN 0025-0171

Schmidt, Ildikó (2017) Bevándorló tanulók iskolai integrációja Magyarországon– Esettanulmány. THL2 (1-2). pp. 297-306. ISSN 1787-1417

Schmidt, Ildikó (2015) Migráns gyerekek beiskolázásának gyakorlata csoportos esettanulmányon keresztül. THL2 (1-2). pp. 106-114. ISSN 1787-1417

Schmidt, Ildikó (2010) A kettős modell használata a magyar mint idegen nyelv tanításában. THL2 (1-2). pp. 108-123. ISSN 1787-1417

Schmidt, Ildikó (2014) A magyar közoktatásba belépő migráns tanulók komplex nyelvi szintfelmérése. THL2 (1). pp. 22-33. ISSN 1787-1417

Schmidt, Ildikó (2008) A magyar mint idegen nyelv elsajátítása írás- és olvasászavar esetén. THL2 (1-2). pp. 51-57. ISSN 1787-1417

Schmidt, Ildikó (2005) A perifériától a centrumig. Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől. THL2 (2). pp. 163-164. ISSN 1787-1417

Schweitzer, Gábor (2018) Egy végzetes ökölcsapás. In: Iustitia meghallgat. Tanulmányok a "jog és irodalom" köréből. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet, Budapest, pp. 153-161. ISBN 9789634180234; 9789634180241

Schäffer, Anett (2019) Városok, szobák, ruhák: mintázatok Rakovszky Zsuzsa prózájában. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 45 (2). pp. 152-166. ISSN 0133-2368

Schäffer, Anett (2018) Worlds of Hungarian Writing: National Literature as Intercultural Exchange. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE, 30 (2-4). pp. 227-229. ISSN 0865-4247

Schäffer, Anett (2020) A kelet-közép-európai disztópia valósága : Dragomán György: A fehér király. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 46 (2). pp. 196-213. ISSN 0133-2368

Schäffer, Anett (2019) "Általában soha semmi se könnyű" (Rakovszky Zsuzsa: Történések). JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 62 (3). pp. 346-350. ISSN 0447-6425

Schäffer, Anett (2018) "Én mindig annak mutattam magam, aki legbelül vagyok" : Test és identitás Rakovszky Zsuzsa VS című regényében. In: Test-történetek. ELTE BTK Történeti Kollégium, Budapest, pp. 89-107. ISBN 978-963-489-003-4

Schäffer, Anett (2018) A város mint identitásképző elem Rakovszky Zsuzsa prózájában. In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2017. november 30. University of Miskolc, Miskolc, pp. 63-69. ISBN 978-963-358-164-3

Sebők, Melinda (2023) Babits Mihály Berlinben. In: "Gon­dos el­me­rü­lés a rész­le­tek­ben" : Tanulmányok a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről 2. Reciti konferenciakötetek (20). reciti, Budapest, pp. 197-207. ISBN 978-615-6255-64-8 (nyomtatott); 978-615-6255-65-5 (PDF)

Sebők, Melinda (2022) György Oszkár elfeledett költészete. Szonett Gárdonyi Géza emlékének. AGRIA, 16 (3). pp. 156-164. ISSN 1789-4379

Sebők, Melinda (2023) Petőfi útja a Babits-életműben. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 77. (194.). pp. 1-8. ISSN 0133-1167

Sebők, Melinda (2023) Szabó Magda pályakezdése. In: "Nekem is csak maszkjaim voltak" : Tanulmányok Szabó Magda életművéről. MIT-konferenciák tanulmánykötete (9). Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, pp. 9-19. ISBN 978-615-81036-9-5

Sebők, Melinda (2023) Vörösmarty-hagyomány a Babits-életműben. HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP, 36 (9). pp. 88-99. ISSN 0238-9908

Sebők, Szilárd (2021) The handling of issues related to the use of the Hungarian language in Slovakia since the 1990s. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 35 (2). pp. 197-214. ISSN 0236-6568

Seláf, Levente and Bakonyi, Dóra and Gergely, Judit and Haader, Lea and Németh, Katalin and Rajhona, Flóra and Szücsiné Laczkó, Eszter (2011) Sermones compilati = Sermones compilati. Project Report. OTKA.

Seláf, Levente and Maróthy, Szilvia and Plechác, Petr (2021) Rhyming in Sixteenth-Century Hungarian Historical Songs: A Pilot Study. In: Proceedings of Plotting Poetry 4. Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences. (In Press)

Seláf, Levente and Plecháč, Petr and Vigyikán, Villő and Kiss, Margit (2023) A belső formulák a 16. századi históriás énekekben. In: A históriás ének: poétikai és filológiai kérdések. Gépeskönyv, Budapest. ISBN 978-963-87426-4-3

Senga, Toru (2018) Beszermény és besermen : A mohamedánok magyar és szláv elnevezései a mongol hódítás évszázadában. 1. rész. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 447-459. ISSN 0025-0228

Senga, Toru (2021) A románok nevei Anonymus gesztájában és ami körülöttük van 1. rész. MAGYAR NYELV, 117 (1). pp. 10-22. ISSN 0025-0228

Senga, Toru (2021) A románok nevei Anonymus gesztájában és ami körülöttük van 2. rész. MAGYAR NYELV, 117 (2). pp. 144-157. ISSN 0025-0228

Senga, Toru (2021) A románok nevei Anonymus gesztájában és ami körülöttük van 3. rész. MAGYAR NYELV, 117 (3). pp. 309-331. ISSN 0025-0228

Seres, Kristóf (2016) Adamikné Jászó Anna Jókai és a retorika. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 83-87. ISSN 2060-0623

Sherwood, Peter (2017) Adalék Sir John Bowring magyarországi kapcsolataihoz. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 358-359. ISSN 0025-0171

Siklósi, Borbála and Orosz, György and Novák, Attila and Prószéky, Gábor (2012) Automatic structuring and correction suggestion system for Hungarian clinical records. In: 8th SaLTMiL Workshop on Creation and use of basic lexical resources for less-resourced languages, 2012.05.22, Istanbul, Törökország.

Simon, Eszter (2014) Corpus building from Old Hungarian codices. In: The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 224-236. ISBN 978-0-19-870985-5

Simon, Eszter and Vincze, Veronika (2016) Universal Morphology for Old Hungarian. In: Proceedings of the 10th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH 2016). Association for Computational Linguistics, Berlin, pp. 118-127. ISBN 978-1-945626-09-8

Simon, Gábor (2022) Dogs know it, trees wait for it, and the wind snatches it: verbal collexemes and semantic domains of noun + verb personifications in Hungarian. STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA, 34. pp. 5-21. ISSN 2062-1841

Simon, Gábor (2017) „Hová lettél, hová levél” : Az idő nyelvi megformálása Arany János elégikus költészetében*. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 420-432. ISSN 0025-0228

Simon, Gábor (2017) Miért nehéz a szövegelemzést tanulni és tanítani? ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 42-52. ISSN 2060-0623

Simon, Gábor (2022) A megszemélyesítés korpuszvezérelt vizsgálata a magyarban : Egy pilot korpusz elemzésének tanulságai = The Corpus-Driven Investigation of Personifications in Hungarian: The PerSE Corpus. DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET (6). pp. 3-22. ISSN 2630-9696

Simon, Gábor (2018) A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 328-353. ISSN 0025-0236

Simon, Gábor and Tátrai, Szilárd (2017) „Tőlem ne várjon senki dalt” – Az elégikus líramodell kidolgozása Arany János költészetében. MAGYAR NYELVŐR, 141 (2.). pp. 164-190. ISSN 0025-0236

Sipos, István (1965) Sulán Béla: „A cseh szókincs magyar elemeihez" című doktori értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-4). pp. 417-422.

Sipos, Lajos and Csokonai-Illés, Sándor and Kenyeres, Zoltán and Némedi, Dénesné and Szántó, Gábor and Vilcsek, Béla (2012) Babits Mihály Művei Kritikai Kiadásának, a Babits Könyvtárnak és a Babits Kiskönyvtárnak sajtó alá rendezése = Critical Publishing of The Works of Mihály Babits. Project Report. OTKA.

Siptár, Péter (2017) Válsághelyzet leküzdve? In: K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), Budapest, pp. 1-5. ISBN 978-963-9074-73-6

Siptár, Péter (2015) A fonológiatörténet egy elfeledett epizódja. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 1-8. ISSN 0025-0228

Siptár, Péter and Keszler, Borbála and Tóth, Etelka (2016) Kis magyar helyesírás. 100 szabálypont magyarázatokkal és példákkal A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása alapján. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9728 9

Slíz, Mariann (2018) Achilles, Dalma és Anakin: irodalmi és filmes eredetű nevek a magyar keresztnévanyagban. INTERPRESS MAGAZIN, 38 (8). pp. 86-91. ISSN 0133-1639 (Submitted)

Slíz, Mariann (2019) Az Árpád-ház szentjei és a magyar keresztnévadás. INTERPRESS MAGAZIN, 39 (1). pp. 26-32. ISSN 0133-1639

Slíz, Mariann (2017) Between East and West. The influence of the cults of saints on personal name-giving in medieval Hungary. In: Name And Naming. Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Sacred and Profane in Onomastics. Baia Mare, September 5–7, 2017. Editura Mega – Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 372-380.

Slíz, Mariann (2020) Cultural, social and political influences on the frequency of saints’ names. In: The Fifth International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Multiculturalism in Onomastics (ICONN5), 2019. 09. 3–5., Nagybánya, Románia. (Submitted)

Slíz, Mariann (2019) Gyönyörűtől Zoéig. Magyar névtörténet dióhéjban. Utónév Magazin, 2019. pp. 4-7. (In Press)

Slíz, Mariann (2018) Hugó Viktor vagy Victor Hugo, avagy fordítjuk-e a tulajdonneveket? INTERPRESS MAGAZIN, 38 (5). pp. 60-66. ISSN 0133-1639 (Submitted)

Slíz, Mariann (2020) Hungarian non-professional dictionaries of first names. Methodological problems caused by the lack of lexicographic and onomastic knowledge. International Journal of Lexicography. ISSN 0950-3846 (In Press)

Slíz, Mariann (2017) Jolánta, un prénom d’origine française dans la Hongrie médiévale. In: « M’en anei en Ongria » Relations franco-hongroises au Moyen Âge II. Memoria Hungariae (4). Magyar Tudományos Akadémia, Debrecen, pp. 143-156.

Slíz, Mariann (2020) Miről árulkodnak családneveink… és miről nem? INTERPRESS MAGAZIN, 40 (9). pp. 76-80. ISSN 0133-1639 (In Press)

Slíz, Mariann (2020) Multicultural Aspects of Names and Naming in Hungarian anthroponymy. In: Names and Naming: Multicultural Aspects. Palgrave Macmillan. (Submitted)

Slíz, Mariann (2020) Párok és családok, bokrok és fészkek: kapcsolatok a keresztnevek világában. INTERPRESS MAGAZIN, 40. ISSN 0133-1639 (Submitted)

Slíz, Mariann (2017) Szen Domonkos és Szent Margit a magyarországi személy- és helynévadásban. In: Domonkos szentek és szent helyek. Hereditas Graeco-Latinitatis (V.). Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke, Debrecen, pp. 128-147. ISBN 978-963-473-968-5

Slíz, Mariann (2020) Szent György és Szent Demeter kultuszának hatása a magyar személynévadásra. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 292-304. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online) (In Press)

Slíz, Mariann (2018) Szent László kultuszának hatása a magyar személy- és helynévadásra. In: Regum gemma, Ladislae – Szent László király és kultusza, 2017. november 9–10., Vác. (In Press)

Slíz, Mariann (2018) The Translation of Personal Names in Latin, German, and Czech Charters in Medieval Hungary. Onomastica Uralica, 13. ISSN 1586-3719 (Submitted)

Slíz, Mariann (2018) Tulajdonnév-történet. In: A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Kiadó, Budapest, pp. 284-307. ISBN 9789634091189

Slíz, Mariann (2018) The influence of dynastic personal name stocks on name giving in 11–14th-century Hungary. In: Byzance et l’Occident IV. Permanence et migration. Collège Eötvös József ELTE, Budapest, pp. 105-113.

Slíz, Mariann (2018) A laikus keresztnévszótárak. In: Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak, 2017. november 29., ELTE, Budapest. (In Press)

Slíz, Mariann (2018) The legal deficiency of publishing calendars and the problems caused by calendars and dictionaries of given names based on lay ideas in Hungary. Onomastica Uralica, 10. ISSN 1586-3719 (In Press)

Slíz, Mariann (2018) Álmostól Dzsesszikáig: a magyar keresztnevek története. INTERPRESS MAGAZIN, 38 (1). pp. 30-36. ISSN 0133-1639 (In Press)

Slíz, Mariann (2020) A szentek neve mint politikai-ideológiai eszköz. In: XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Alkalmazott névtan műhely, 2019. április 15., Budapest.

Slíz, Mariann (2020) A typology of contact phenomena in medieval personal names (A historical onomastic survey based on medieval documents from Hungary). ACTA ONOMASTICA, 61. pp. 361-374. ISSN 1211-4413 (Submitted)

Slíz, Mariann and Farkas, Tamás (2018) CONNECTIONS OF THE SACRED AND PROFANE IN THE HISTORY OF HUNGARIAN GIVEN NAMES. In: Onomastics between Sacred and Profane. Series in Language and Linguistics . Vernon Press, Malaga, Spain, pp. 279-292. ISBN 978-1-62273-401-6

Slíz, Mariann and Farkas, Tamás (2018) A szakfolyóiratok szerepe a tudományos élet működésében és kommunikációjában, valamint értékelésük és támogatásuk kérdései és lehetőségei. In: Tudománykommunikáció Konferencia, 2018. május 11., BCE, Budapest. (Submitted)

Slíz, Mariann and Farkas, Tamás and P. Tóth, Teodóra (2018) Mitől magyar egy családnév? A családnevek etnikai-nyelvi alapú, többségi és kisebbségi szempontú laikus kategorizációjának vizsgálata kulturális nyelvészeti megközelítésben. In: Név és társadalom a magyar nyelvterület peremén. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IX, 2018. május 24–25., Eszék. (In Press)

Slíz, Marianna Ilona (2017) Személynévadás és névhasználat a kései ómagyar korban. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (39). pp. 191-196. ISSN 0139-2190

Smolej, Tone and Pavičić, Mladen (2017) Josip Ogrinec in Madžarska. In: Slovenistika. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 117-127. ISBN 978-963-284-885-3

Sobczak, Anna (2014) A sárga zolty és a zöld zielony alapszínnevek használata a magyar és a lengyel nyelvben. THL2 (1). pp. 101-114. ISSN 1787-1417

Sohár, Anikó (2023) Kappanyos András: Túl a sövényen (Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2021, 286 l.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (1). pp. 118-122. ISSN 0021-1486

Soltész, Márton (2015) Csalog Zsolt. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-747-2

Somogyi, Sándor (1963) Gyulai Pál (1826-1909). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 195-223.

Somogyi, Sándor (1960) Nacionalizmus az önkényuralom és a dualizmus korának magyar irodalmában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 109-131.

Somos, Júlia (2017) Explicit vagy implicit tanítás? – Az idegen nyelvi pragmatikai kompetencia fejlesztési lehetőségei a tanteremben. THL2 (1-2). pp. 252-261. ISSN 1787-1417

Somos, Júlia (2015) Szintagmatikus kapcsolatok a mentális lexikonban-egy anyanyelvűekkel és magyarul tanuló felnőttekkel végzett szóasszociációs vizsgálat eredményei. THL2 (1-2). pp. 15-29. ISSN 1787-1417

Stauder, Mária (2013) Az Illyés Gyula Archívumról. In: Megőrzés, kutatás, megosztás. Bemutatkoznak az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont archívumai, gyűjteményei, adatbázisai, 2013. január 17-18., Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Suhai, Pál (2021) Egy Zrínyi-kiadás tanulságai. In: Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 531-545.

Surányi, Balázs (2008) Mondattani opcionalitás a magyar nyelvben = Syntactic optionality in Hungarian. Project Report. OTKA.

Sz. Hegedűs, Rita (2005) A birtoklás magyar kifejezési módjai a nyelvtanulóknak készült grammatikák tükrében. THL2 (1). pp. 38-43. ISSN 1787-1417

Szabadhegyi, Anna (2023) A „nézésre kényszerített szem” : Tekintetreprezentációk és nézésaktusok vizsgálata Mándy Iván A Trafik és Mészöly Miklós Szenvtelen följegyzések című művében = The „Eye Forced to Look” – Examining Representations of the Gaze and Acts of Looking in Iván Mándy’s A Trafik and Miklós Mészöly’s Szenvtelen följegyzések. LITERATURA, 49 (1). pp. 99-111. ISSN 0133-2368

Szabados, György (2015) Mítoszok és történetek Álmosról és Árpádról. In: Már a múlt sem régi... A vallási kultúrakutatás könyvei (18). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 84-96. ISBN 978-963-306-426-9

Szabados, György (2017) On the origin-myth of Álmos Great Prince of Hungary. In: Shamanhood and Mythology : Archaic Techniques of Ecstasy and Current Techniques of Research. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, pp. 433-448. ISBN 978-963-87696-8-8

Szabados, György (2017) Országot egy fehér lóért : A „Pannóniai ének” forrásértékéről. In: Dentumoger I. : tanulmányok a korai magyar történelemből. Források és tanulmányok (2). MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, pp. 313-340. ISBN 9789634160960

Szabolcsi, Miklós (1956) Ady Endre összes művei I-II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 208-219.

Szabolcsi, Miklós (1976) Az anarcho-groteszk a fiatal József Attilánál = L'élément Anarcho-Grotesque chez Attila József. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 80 (4). pp. 433-444. ISSN 0021-1486

Szabolcsi, Miklós (1943) Az irodalmi stílusvizsgálat XX. századi módszerei. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 3. pp. 366-383. ISSN 0200-9285

Szabolcsi, Miklós (1964) Balázs Béla. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 161-181.

Szabolcsi, Miklós (1960) Egy fejezet József Attila életéből = Одна Глава из Жизни Аттилы Йожеф. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 64 (5). pp. 525-534. ISSN 0021-1486

Szabolcsi, Miklós (1995) Időszerű-e a Radnóti-magatartás? IRODALOMTÖRTÉNET, 76 (1). pp. 84-91. ISSN 0324-4970

Szabolcsi, Miklós (1974) József Attila Tanítások-ciklusáról. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 28 (4). pp. 59-67. ISSN 0133-1167

Szabolcsi, Miklós (1980) József Attila dans la littérature mondiale de son époque. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 22 (3-4). pp. 233-243. ISSN 0567-7661

Szabolcsi, Miklós (1958) József Attila, Derkovits Gyula, Bartók Béla : Kísérlet = Аттила Йожеф, Дьюла Деркович, Бела Барток. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 62 (4). pp. 440-461. ISSN 0021-1486

Szabolcsi, Miklós (1959) József Attila, Derkovits Gyula, Bartók Béla : kísérlet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 35-63.

Szabolcsi, Miklós (1990) Late Symbolism in Hungarian and Austrian Literature. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1-4.. pp. 369-374. ISSN 0567-7661

Szabolcsi, Miklós (1960) Nacionalizmus és a legújabb magyar irodalom néhány problémája : vitaindító tézisek.