REAL

Items where Year is 1958

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 208.

A

ANTIPOV-KARATÁJEV, I.N. and MAMAEVA, L.Ja. (1958) A kicserélhetõ magnézium szereep a talajok szolonyeces tulajdonságaiban. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 1-14.

B

BALLA, ALAJOSNÉ (1958) Az istállótrágya érvényesülésének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 233-242.

Benda, Kálmán (1958) Henry Wharton: The Life of John Smith English Soldier = John Smith angol katona élete. Translated from the Latin with an Essay by Laura Polanyi Striker. SZÁZADOK, 92. (1-4.). p. 488. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán (1958) Újabb adatok a magyar jakobinusok történetéhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 1 (1-2). pp. 218-220. ISSN 0040-9634

Benda, Kálmán and Dercsényi, Dezső and Póczy, Klára and Tarnai, Andor and Tóth, András (1958) Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára (recenzió). Századok, 92. pp. 434-444.

Benedek, Marcell (1958) Sőtér István: Romantika és realizmus (Irodalmi tanulmányok, Szépirodalmi könyvkiadó, 1956.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 440-444.

Benedek, Pál and Szepesy, László and Nagy, Zoltán (1958) A folytonosüzemű gázkromatográfia (hiperszorpció) technológiai problémái. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 13 (4). pp. 117-123. ISSN 0025-0163

Bobory, Júlia and Petrányi, Gyula (1958) Az LE-sejtjelenség gyakorlati értékéről. ORVOSI HETILAP, 99 (14). pp. 460-465. ISSN 0030-6002

Bognár, Rezső and Farkas, István (1958) Nitrogén-glükozidok VII. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 64 (9). pp. 326-329. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Nánási, Pál (1958) Nitrogén-glükozidok VI. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 64 (2). pp. 66-70. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Rákosi, Miklós (1958) Flavonoidok III. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 64 (3). pp. 106-110. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Rákosi, Miklós (1958) Flavonoidok IV. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 64 (3). pp. 111-117. ISSN 0025-0155

Borzsák, István (1958) Budai Ézsaiás életrajzához. IRODALOMTÖRTÉNET, 46 (3-4). pp. 462-465. ISSN 0324-4970

Borzsák, István (1958) A hónapábrázolások ikonográfiájának kérdéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 5 (3-4). pp. 254-261. ISSN 0003-567X

BÉRES, TIBOR and KIRÁLY, ILONA (1958) A tõzegfulvosavak ferri-ionra kifejtetrt redukáló hatásának vizsgálata II. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 281-286.

BÉRES, TIBOR and KIRÁLY, ILONA (1958) A tõzegfulvosavak ferri-ionra kifejtett redukáló hatásának vizsgálata I. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 151-162.

Bán, Imre (1958) Nemeskürty István: „Bornemisza Péter" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 385-390.

Bóka, László (1958) Horváth János köszöntése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 297-302.

Bóna, István (1958) Bronzkori öntött kardíszek Borsodgesztről. HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE (2). pp. 41-44. ISSN 0544-4225

Bóna, István (1958) Th. Voigt, Das frühbronzezeitliche Gräberfeld von Wahlitz, Kreis Burg. Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. Heft 14. Halle/Saale 1955. Veb Max Niemeyer Verlag. 56 lap és 41 tábla. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 85 (2). pp. 219-220. ISSN 0003-8032

Bökönyi, Sándor (1958) Honfoglaláskori lókoponyák a nyíregyházi múzeumban. NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1. pp. 88-97. ISSN 0547-0196

Bökönyi, Sándor (1958) A tiszaluc-dankadombi bronzkori telep gerinces faunája. HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 2. pp. 19-39. ISSN 0544-4225

C

Csáki, Frigyes (1958) Szinkron generátorok üzemének néhány kérdése. ELEKTROTECHNIKA, 51 (4-6). pp. 204-222. ISSN 0367-0708

Czeglédy, Károly (1958) A szír Nagy Sándor-legenda. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 3-20.

D

DARAB, KATALIN (1958) A tiszántúli öntözött réti talajok másodlagos szikesedése. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 53-64.

DEZSÕ, IMRÉNÉ (1958) Adatok néhány hazai talajtípus képlékenységének és tapadásának tanulmányozásához. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 75-82.

DZUBAY, MIKLÓS (1958) A rizs 1952-1955 évi mûtrágyázási kísérletei Tiszántúlon. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 343-350.

Deme, László (1958) A nyelv működésének és fejlődésének objektív dialektikája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 309-327.

Dobossy, László (1958) A cseh irodalomtörténet korszakolása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 161-178.

E

Erdei, Ferenc (1958) Die Intensität der landwirtschaftlichen Produktion. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 8 (3-4). pp. 285-311. ISSN 0001-513X

Erdei, Ferenc (1958) A magyar tudomány helyzete és fejlesztésének főbb irányai. MAGYAR TUDOMÁNY, 3 (65) (11-12). pp. 495-513. ISSN 0025-0325

Erdei, Ferenc (1958) A mezőgazdasági termelés belterjessége. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 5 (2). pp. 113-132. ISSN 0023-4346

Erdey-Grúz, Tibor and Majthényi, Lajos (1958) A hidrogén- és hidroxilion vándorlási mechanizmusáról II. : A HCl, KOH, KC1 és KF átviteli számai metanol—víz elegyekben 5 és 25 C°-on. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 64 (6). pp. 212-220. ISSN 0025-0155

F

FILEP, GYÖRGY (1958) Öntözõvizek gyors vizsgálata és minõsítése. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 65-74.

FRENYÓ, VILMOS (1958) Növényrészek oldható N,P,K tartalmának gyors meghatározása. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 401-402.

Falvy, Zoltán (1958) Rajeczky Benjámin: Melodiarium Hungariae Medii Aevi I. Hymni et Sequentiae. A forrásokat ismerteti Radó Polikárp. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 464-467.

Falvy, Zoltán (1958) A magyar középkor zenei emlékei Szlovákiában és Ausztriában : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1958. III. 24-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 205-214.

Fodor, István (1958) Antal László: „A fonéma fogalmának tisztázásához" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 361-370.

Fodor, István (1958) Dezső László: „Adalékok a délmármarosi u-zó nyelvjárás XVI—VIII. századi fejlődéséhez" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 354-361.

Fodor, István (1958) Papp Ferenc: „Jelzős szerkezetek főbb kérdései a mai orosz irodalmi nyelvben" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 349-354.

Fokos, Dávid (1958) Lakó György: Északi-mariysi nyelvtanulmányok. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 437-440.

G

GEREI, LÁSZLÓ and REINHOLD, MAGDA (1958) Néhány összefüggés a szikes talajok kolloid frakciójának ásványtani tulajdonságai és vasforgalma között. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 263-270.

GYÕRI, DÁNIEL (1958) Néhány talajtípus mikroelem készlete. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 97-110.

Grétsy, László (1958) Benkő Loránd: Magyar nyelvjárástörténet. MAGYAR NYELVŐR, 82 (3). pp. 381-386. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1958) Tegyünk-e névelőt a birtokosjelzőként álló családnevek elé? MAGYAR NYELV, 54 (2). pp. 360-364. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1958) Tompa József: A névszói kötőhangzó szófaj-megkülönböztető szerepe. MAGYAR NYELVŐR, 82 (2). pp. 240-243. ISSN 0025-0236

Gyergyai, Albert (1958) "Világtájak" : Sőtér István világirodalmi „esszéi és jegyzetei" (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 461-465.

Györffy, György (1958) A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig (I. rész). SZÁZADOK, 92 (1-4). pp. 12-87. ISSN 0039-8098

Györffy, György (1958) A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig (II. rész). SZÁZADOK, 92 (5-6). pp. 565-615. ISSN 0039-8098

GÉCZY, GÁBOR (1958) Mezõgazdák talajismereti és trágyázási útmutatója (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 311-312.

Gáldi, László (1958) Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelö Társaság iratai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 445-451.

Gáldi, László (1958) Kardos László: „Tóth Árpád" című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 303-317.

Gáldi, László (1958) A szlavisztikai jövevényszókutatás néhány problémája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 125-159.

Gáldi, László and Wacha, Imre (1958) Mutatvány az Akadémiai Nagyszótárból. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 329-353.

H

Hajdu, Péter (1958) N. Sebestyén Irén: „Szamojéd jelzős szerkezetek" című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 322-330.

Hajdó, Péter (1958) Kálmán Béla: "A manysi nyelv orosz jövevényszavai" című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 417-419.

Hajdú, Péter (1958) Etimológiai megjegyzések. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 61. pp. 47-50. ISSN 0029-6791

Harmatta, János (1958) Die Parthischen Ostraka aus Dura-Europos. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 6 (1-2). pp. 87-175. ISSN 0044-5975

Harsányi, Zoltán (1958) Riedl Frigyes: Arany János : Gondolat, 1957. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 474-476.

Herczegh, Géza Gábor (1958) Az 1948. évi belgrádi Duna-egyezmény megkötése a nemzetközi jog tükrében. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE, 1 (2). pp. 271-302. ISSN 0200-2744

Horlai, Györgyné (1958) Báránszky Jób László: Arany lírai formanyelvének fejlődéstörténeti helye : Akadémiai Kiadó, 1957. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 476-480.

Horváth, János (1958) A Gellért-legendák forrásértéke. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 21-82.

Horváth, Károly (1958) Hermann István: Arany János esztétikája (Az elveszett alkotmánytól a Buda haláláig). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 456-462.

Horváth, Károly (1958) Waldapfel József: Gorkij és Madách : Irodalomtörténeti füzetek. 14. sz. Akadémiai Kiadó Budapest. 1958. 52 1. 8 képmelléklet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 465-467.

I

Imre, Samu (1958) B. Lőrinczy Éva: "Az -s, -cs képző és a vele alakult képzőbokrok története az ómagyar kor végéig" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 425-429.

Imre, Samu (1958) Hexendorf Edit: „ A szellemi műveltségre vonatkozó magyar nyelvi kifejezéskészlet kialakulásának kezdetei" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 370-374.

Imre, Samu (1958) Végh József: "Őrségi és hetési nyelvatlasz" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 435-440.

K

KAZÓ, BÉLA (1958) Homokfelszín megkötés hazai gyártmányú "Solakrol"-lal. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 141-150.

KAZÓ, BÉLA (1958) A talajszerkezet kolloidikai kérdéseinek ismertetése a münchebergi talajfizikai konferencián. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 199-201.

KERESZTÉNY, BÉLA (1958) A mûtrágyahatás és a talaj könnyen oldható táplálóanyag-tartalma,illetve termõképessége közötti összefüggés. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 127-140.

KERESZTÉNY, BÉLA (1958) A növényfajok és a talajtípusok befolyása a mûtrágyahatásokra. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 331-342.

KERESZTÉNY, BÉLA (1958) A talaj kémhatásának befolyása a mûtrágyahatásokra. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 223-232.

KRÁMER, MIHÁLY (1958) Trágyaerjesztési modell-kísérletek. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 111-118.

KRÁMER, MIHÁLY (1958) A szuperfoszfát adagolás hatása az istállótrágya erjedési veszteségére. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 119-126.

KRÁMER, MIHÁLY and ERDEI, SÁNDORNÉ (1958) A talaj foszfatázaktivitásának vizsgálata dinátriumfenilfoszfáttal. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 361-366.

KUTZ, VASZILIJ (1958) Növény által felvehetõ tápanyagok biológiai úton (Aspergillus niger) való meghatározásának törvényszerûségei. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 83-96.

Kara, György and U. Kőhalmi, Katalin and Róna, Tas András (1958) Jelentés mongóliai tanulmányutunkról : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1957. IX. 16-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 409-414.

Kardos, Tibor (1958) Beszámoló Petrarca-tanulmányokról : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1958. IV. 21-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 267-288.

Kardos, Tibor (1958) Posztillák az olasz irodalom klasszikusainak bevezetéseihez. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 4 (2). pp. 325-333. ISSN 0015-1785

Keresztury, Dezső (1958) Horváth János nyolcvanadik születésnapjára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, LXXIV. (4). pp. 305-306. ISSN 0025-0171

Keresztury, Dezső (1958) Költemények magyarázása. IRODALOMTÖRTÉNET, 46 (3-4). pp. 406-417. ISSN 0324-4970

Kispéter, András (1958) József Farkas: „A magyar Tanácsköztársaság irodalmi előzményei 1914 — 1919" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 343-348.

Kispéter, András (1958) Lengyel Béla: „A szovjet irodalom Magyarországon a felszabadulás előtt" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 336-343.

Kispéter, András (1958) Tóth Dezső: "Vörösmarty Mihály" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 419-425.

Kiss, Lajos (1958) Kátrány. MAGYAR NYELVŐR, 82 (3). pp. 373-376. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1958) Magyar jövevényszavak egy szepesi lengyel falu szókincsében. MAGYAR NYELVŐR, 82 (1). pp. 111-112. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1958) Naszád. MAGYAR NYELVŐR, 82 (4). pp. 486-488. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1958) Nem a törökből származik-e a sisak szavunk? MAGYAR NYELVŐR, 82 (2). pp. 233-235. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1958) Trezina. MAGYAR NYELVŐR, 82 (2). pp. 258-259. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos and O. Nagy, Gábor (1958) Csehül van I-II. MAGYAR NYELVŐR, 82 (1). pp. 101-107. ISSN 0025-0236

Klaniczay, Tibor (1958) Népiesség és romantika. Kortárs, 2 (12). pp. 894-900.

Klaniczay, Tibor (1958) A Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozata. Irodalomtörténeti Közlemények, 62. p. 424.

Klaniczay, Tibor (1958) A Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozata. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 62 (2-3). p. 424. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1958) Tíz esztendő. Irodalomtörténeti Közlemények, 62 (4). pp. 437-439.

Klaniczay, Tibor (1958) Tíz esztendő. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 62 (4). pp. 437-439. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1958) Újfalvi Imre és az 1602 . évi énekeskönyv. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 62 (2-3). pp. 152-169. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1958) Újfalvi Imre és az 1602. évi énekeskönyv. Irodalomtörténeti Közlemények, 62. pp. 152-169.

Kniezsa, István (1958) A magyar szlavisztika problémái és feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 69-124.

Kovács, Kálmán (1958) Osváth Béla: Szigligeti. Művelt Nép, B. 1955. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 472-477.

Kubinyi, András (1958) Rabok feliratai a budai Csonkatoronyban. BUDAPEST RÉGISÉGEI, 18. pp. 519-525. ISSN 0133-1892

Kubinyi, András (1958) A királyi kincstartók oklevéladó működése Mátyástól Mohácsig. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 28 (1). pp. 35-60. ISSN 0024-1512

Kubinyi, László (1958) Nyelvművelő. Szerkesztette Lőrincze Lajos. „Művelt Nép" tudományos és ismeretterjesztő kiadó. Budapest, 1956. — 412 lap. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 467-471.

KÚTHY, SÁNDOR (1958) E. LEDERER - M. LEDERER: Chromatografy. A review of principles and applications (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 201-202.

Kákosy, László (1958) Egyiptomi források a Ptolemaiosok történetéhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 5 (3-4). pp. 330-339. ISSN 0003-567X

Kákosy, László (1958) Kamose király új stéléje. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 5 (1-2). p. 146. ISSN 0003-567X

Kálmán, Béla (1958) Rövid beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 453-456.

Károly, Sándor (1958) Balázs János: "A nyelvtanirodalom alapjai és a magyar nyelvtanirodalom kezdetei" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 409-413.

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1958) Adatok a kukorica mûtrágyázásához. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 205-222.

Lutter, Tibor (1958) Koltay-Kastner Jenő: „Politikai bírálat és társadalmi szatíra az olasz irodalomban Metastasiotól Foscolóig" című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 330-336.

M

MARTON, MÁRIA and SZABÓ, ISTVÁN (1958) Vizsgálatok egy szolonyectalaj degradált (szologyosodott) A-szintjének Actinomyceta-flóráján. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 367-392.

MARTON, ÁDÁM (1958) Korrelációszámítás alkalmazása az agrokémiában. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 303-307.

Marx, György (1958) Nyitott kérdések a β- bomlás elméletében. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 6 (3). pp. 261-272. ISSN 0025-0104

Marx, György (1958) A fermionok másodrendű hullámegyenletéről. MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 6 (5). pp. 384-396. ISSN 0521-4017

Marx, György (1958) Új irányok az elemi részek kutatásában. FIZIKAI SZEMLE, 8 (8). pp. 240-247. ISSN 0015-3257

Marót, Károly (1958) Néhány szó a szólamról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 83-87.

Marót, Károly (1958) Ovidius, a mindenki költője. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 51-64.

MÁTÉ, FERENC (1958) DI GLÉRIA-KLIMES-SZMIK- DVORACSEK: Talajfizika és talajkolloidika (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 203-204.

Mészöly, Gedeon (1958) Nemzetőrségi öltözeti szabályok. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 2. pp. 27-29. ISSN 0586-3716

Mócsy, András (1958) Misztérium-beavatás egy intercisai feliraton. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 5. pp. 91-95. ISSN 0003-567X

N

N. Kakuk, Zsuzsa (1958) Tőkei Ferenc: "Földtulajdon-viszonyok a Csou-kori Kínában" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 414-416.

NAGYMIHÁLY, FERENC and RAÁTZ, ELEMÉR (1958) Gyors CaCO3 meghatározó készülék. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 308-309.

Nagy, János and Tarján, Imre (1958) J131- diagnosztikai készülék pajzsmirigy-vizsgálatokra. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 6 (3). pp. 239-245. ISSN 0025-0104

Nagy, János and Tarján, Imre (1958) Számlálócsöves készülék állati pajzsmirigy J131- tartalmának in vivo-mérésére. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 6 (1). pp. 37-42. ISSN 0025-0104

Niederhauser, Emil (1958) A jobbágyfelszabadítás és a nemzetiségi kérdés Kelet-Európában. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 1 (1-2). pp. 76-90. ISSN 0040-9634

Németh, G. Béla (1958) Egy elfelejtett századvégi folyóirat (Új Nemzedék, 1887) = Une revue oubliée de la fin de siécle. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 62 (2-3). pp. 279-293. ISSN 0021-1486

Németh, Gyula (1958) Egy jász szójegyzék az Országos Levéltárban : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1957 jún. 24.-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 233-259.

Németh, Gyula (1958) Feriz bég : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1958. II. 17-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 89-94.

Németh, Gyula (1958) A Jász Szójegyzékhez. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 485-486.

Németh G., Béla (1958) A próza zeneiségének kérdéséhez (Asbóth János regénye, az Álmok álmodója). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 355-392.

P

Pach, Zsigmond Pál (1958) A földesúri gazdaság "porosz utas" fejlődése Oroszországban a XIX. század második felében. SZÁZADOK, 92 (1-4). pp. 146-173. ISSN 0039-8098

Pais, Dezső (1958) A táltos meg az orvos. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 261-295.

Papp, Ferenc (1958) Az orosz helyesírás fejlődésének fél évszázada és a most megjelent orosz helyesírási szabályzat. MAGYAR NYELVŐR, 82 (2). pp. 149-161. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1958) Kalmár György oroszországi kapcsolatairól. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 4. pp. 346-349. ISSN 0015-1785

Perényi, József (1958) A kárpátaljai ukránok egyházi uniójának kezdete a XVII. század közepén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 179-202.

Petrányi, Gyula (1958) Cardialis elváltozások a collagen betegségekben. ORVOSI HETILAP, 99 (10). pp. 329-334. ISSN 0030-6002

Petrányi, Gyula (1958) Hamman-Rich syndroma. ORVOSI HETILAP, 99 (39). pp. 1354-1357. ISSN 0030-6002

Petrányi, Gyula and Hegedűs, András (1958) A vese tűbiopsziája. ORVOSI HETILAP, 99 (25). pp. 854-857. ISSN 0030-6002

PÁLFALVI, ISTVÁN (1958) Különbözõ mennyiségben adott javítóanyag hatása a Déltiszántúl mészszegény,kötött réti talajain. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 15-34.

Pál, Lénárd and Kiss, I. and Bata, Lajos (1958) A "Dowtherm A" moderátor paramétereinek vizsgálata különböző hőmérsékleteken. MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 6 (4). pp. 207-221. ISSN 0521-4017

Pálffy, Endre (1958) Domokos Sámuel: A román betyárballadák című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 402-409.

Pécsi, Márton (1958) A földfelszín formacsoportjainak ábrázolása (+ orosz és német nyelvű kivonat). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 82 (1). 27-33, 33. ISSN 0015-5411

R

Rejtő, István (1958) Nacsády József: Mikszáth szegedi évei (1878-1880) : Irodalomtörténeti tanulmányok 8. Művelt Nép, Bp., 1956. 160 1. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 480-485.

RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1958) Újabb módszerek a talajok vizes kivonatának elemzésére. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 271-280.

Rónay, György (1958) Bóka László: Tegnaptól máig (Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1958). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 457-461.

S

SZABOLCS, ISTVÁN and ÁBRAHÁM, LAJOS (1958) Kismennyiségû javítóanyagok alkalmazása alföldi szikes talajokon. Agrokémia és talajtan, 7 (1). pp. 35-52.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1958) A Streptomyces vastus és a Streptomyces viridoniger új sugárgomba fajokról. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 243-262.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1958) Vizsgálatok a sugárgombák közöti specifikus gátló hatások természetére vonatkozóan. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 177-188.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1958) A talajlakó,szaprofita sugárgombák azonosításának,ökotípusaik identifikálásának sziszetmatikai-biokémiai alapjai. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 287-302.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA and SZABOLCS, ISTVÁN (1958) Adatok a Streptomyces griseus Waksman et al. ökológiájának ismeretéhez. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 163-176.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1958) Gyors módszer a talajok kémiai elemzésére. Agrokémia és talajtan, 7 (2). pp. 189-198.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1958) PÉCSI,M.,MAROSI,S. és SZILÁRD,J.: Budapest természeti képe (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 403-404.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1958) A marosmenti alluviumok talajföldrajzi törvényszerûségeinek feltárása Makó környékén. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 313-330.

Sallay, Géza (1958) Dante: Isteni színjáték. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 451-456.

Sarkady, János (1958) Szabó Árpád: Homéros – Homérosz világa : Akadémiai Kiadó, 1954, Művelt Nép Kiadó, 1956. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 467-474.

Schulek, Elemér and Burger, Kálmán (1958) Brómklór mérőoldat alkalmazása az analitikában. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 64 (7-8). pp. 241-243. ISSN 0025-0155

Sipos, István (1958) Fodor István: „A nyelvtani nem a szláv nyelvekben" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 317-322.

Sipos, István (1958) Károly Sándor: Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 397-401.

Sipos, István (1958) Népdalok a magyarországi szlovák nyelvjáráskutatásban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 203-232.

Szabolcsi, Miklós (1958) József Attila, Derkovits Gyula, Bartók Béla : Kísérlet = Аттила Йожеф, Дьюла Деркович, Бела Барток. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 62 (4). pp. 440-461. ISSN 0021-1486

Szabó, Árpád (1958) A matematikai "bizonyítás" görög terminus technicusa. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 5 (1-2). pp. 25-43. ISSN 0003-567X

Szendy, Károly and Csáki, Frigyes (1958) A CIGRÉ 1958. évi 17. ülésszaka Párizsban. ELEKTROTECHNIKA, 51 (7-9). pp. 402-406. ISSN 0367-0708

Szepesy, László and Benedek, Pál (1958) A folytonos üzemű gázkromatografáló oszlop (hiperszorber) számítása. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 13 (10-12). pp. 369-372. ISSN 0025-0163

Sziklay, László (1958) Kardos Pál: „Nagy Lajos élete és művei" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 380-385.

Sziklay, László (1958) Pálffy Endre: „Haladó román irodalmi irányzatok a XIX. század második felében" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 374-379.

Szomjas-Schiffert, György (1958) Csallóközi népzenegyűjtés : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1958. III. 24-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 215-245.

Szász, Ferenc Andor (1958) Sur les anneaux infinis ne contenant que des sous-anneaux nontriviaux nontriviaux de l'index fini. BULGAR AKAD NAUK OTDEL MAT FIZ NAUK IZV MAT INST, 3 (1). pp. 29-33.

Szépe, György (1958) A Magyar Nyelv XXVI. — L. évfolyamának mutatója. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 483-487.

SÁROSI, DEZSÕNÉ (1958) Szõlõtalajok aktív mangántartalma. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 351-360.

Sáringer, Gyula (1958) Revision und Ergänzungen zum Homopteren-Teil des Werkes Fauna Regni Hungariae. (Gattung Aphrodes) = A Fauna regni Hungariae Homoptera fejezetének reviziója. (Aphrodes genus). FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA, 11 (2). pp. 479-492. ISSN 0373-9465

Sáringer, Gyula (1958) Életmódtani megfigyelések a mustárdarázson (Athalia glabricollis Thomson, Tenthredinidae, Hymenoptera). FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA, 11 (2). pp. 383-398. ISSN 0373-9465

Sáringer, Gyula (1958) A repcedarázs (Athalia rosae L.) új gazdanövényei. FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA, 11 (2). pp. 507-508. ISSN 0373-9465

Sőtér, István (1958) Arany János. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 33-46.

Sőtér, István (1958) Arany János. MAGYAR TUDOMÁNY, 3 (65) (1-2). pp. 7-18. ISSN 0025-0325

Sőtér, István (1958) Arany János. MAGYAR TUDOMÁNY, 1958 (1-2). pp. 7-18. ISSN 0025-0325

Sőtér, István (1958) Irodalomtudományunk feladatai a népi írók vitájában. MAGYAR TUDOMÁNY, 3 (65) (8-9). ISSN 0025-0325

Sőtér, István (1958) Irodalomtudományunk feladatai a népi írók vitájában. Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 65. pp. 297-304.

Sőtér, István (1958) Toldi és szerelme. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 62 (2-3). pp. 222-230. ISSN 0021-1486

T

T. Sós, Vera (1958) On the theory of diophantine approximations. II (inhomogeneous problems). ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 9 (1-2). pp. 229-241. ISSN 0001-5954

TERTS, ISTVÁN (1958) Többmunkahelyes kaciméter. Agrokémia és talajtan, 7 (3). pp. 309-310.

Tamás, Lajos (1958) Hungaro – Slavo – Rumenica : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1958. V. 19-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 289-308.

Tarján, Imre (1958) Egykristályok előállításának néhány kérdése. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 6 (4). pp. 383-399. ISSN 0025-0104

Tarján, Imre and Turchányi, György and Voszka, Rudolf (1958) Néhány tapasztalat egyes alkalihalogenid kristályok megmunkálása és polirozása tekintetében. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 6 (4). pp. 379-380. ISSN 0025-0104

Tarnai, Andor (1958) Egy tibetinek álcázott laikus erkölcstan a XVIII. századi magyar irodalomban. Irodalomtörténeti Közlemények, 62.

Telegdi, Zsigmond (1958) Harmatta János: "A durai párthus nyelvemlékek" című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 429-435.

Tolnai, Gábor (1958) Molnár Albert éneke (A Faust-monda történetéhez) : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1958. IX. 22-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 95-112.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1958) Cicero és Lucretius : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1958. jan. 20-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 113-170.

Turóczi-Trostler, József (1958) Cibere bán és Konc vajda. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 171-183.

Tőkei, Ferenc (1958) Les Conditions de la Propriété Foncière dans la Chine de l'Époque Tcheou. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 6 (3-4). pp. 245-300. ISSN 0044-5975

Tőkei, Ferenc (1958) Poésie chinoise et poésie des peuples du Nord. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 8. pp. 313-319. ISSN 0001-6446

Tőkei, Ferenc (1958) A propos du genre du Mou t'ien-tseu tchounan. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 8. pp. 45-49. ISSN 0001-6446

V

VARGA, LAJOS (1958) Néhány adat a cukorrépa gyökérzónájában élõ protozoonokról. Agrokémia és talajtan, 7 (4). pp. 393-400.

Vezér, Erzsébet (1958) Gergely Pál: Arany János és az Akadémia (Irodalomtörténeti Füzetek 11. Budapest 1957. Akadémiai Kiadó). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 462-463.

Vikár, László (1958) Népdalgyűjtés Nyitrában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 415-427.

Vikár, László (1958) Népzenei kutatóúton Koreában és Kínában : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1958. III. 24-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 247-265.

Voszka, Rudolf and Tarján, Imre and Turchányi, György (1958) Hidroszkópos kristályok megmunkálására szolgáló szárazkamra. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 6 (4). pp. 375-378. ISSN 0025-0104

W

Wessetzky, Vilmos and Kákosy, László (1958) Az egyiptomi gnosis kérdéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 5 (1-2). pp. 87-89. ISSN 0003-567X

Wéber, Antal (1958) Rejtő István: Iványi Ödön (Művelt Nép, 1955.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 478-483.

Z

Zambó, János (1958) Az aknatelepítés különleges esete. BÁNYÁSZATI LAPOK, 91 (5). pp. 289-294. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1958) Jellemző felületek és görbék az akna helyének függvényében, meredekdőlésű előfordulásoknál. BÁNYÁSZATI LAPOK, 91 (10-11). pp. 649-652. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1958) A fejtési mezők optimális telepítése. BÁNYÁSZATI LAPOK, 91 (2-3). pp. 73-80. ISSN 0365-9003

Zimándi P., István (1958) Péterfy Jenő az Eötvös Collegiumban (életrajz-részletek). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 185-188.

Zolnai, Béla (1958) Megjegyzések Arany "tematikájáról". A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 189-202.

Á

Ábrahám, Ambrus (1958) Az afferentatio morphologiai alapjai az emlősök veséjében. MTA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3). 277-284 + 11 tábla. ISSN 0324-587X

Ábrahám, Ambrus (1958) Beiträge zur Kenntnis der Interozeptoren im Bereiche des cardiovaskulären Systems. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 4 (3-4). pp. 179-202. ISSN 0563-0592

Ábrahám, Ambrus (1958) Vagotomische Untersuchungen an Katzen. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 4 (1-2). pp. 115-119. ISSN 0563-0592

Ábrahám, Ambrus (1958) A magyar biológia problémái. MTA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (4). pp. 453-462. ISSN 0324-587X

Ábrahám, Ambrus (1958) A pusztai varanus (Varanus griseus Daud.) veséjének mikroszkópikus beidegzése. MTA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3). 265-275 + 15 tábla. ISSN 0324-587X

Ábrahám, Ambrus and Minker, Emil (1958) Az orvosi pióca (Hirudo med. L.) bélcsatornájának beidegzése. MTA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). 139-155 + 10 tábla. ISSN 0324-587X

This list was generated on Tue May 21 23:08:57 2024 CEST.