REAL

Items where Year is 1971

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 304.

ABD-EL MALEK, Y. (1971) Az egyiptomi talajok néhány mikrobiológiai sajátossága. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 624-626.

ABDEL SALAM, M.A. and BOULOS, A.I. (1971) Az izotópkicserélődés kinetikája gipszes talajokban. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 531-548.

ADHIKARI, M. and GANGULY, T.K. (1971) A szervesanyag hatása a talajfoszfor oldékonyságára. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 549-558.

ASHAYE, T.I. and OGUNFOWORA, M.A. (1971) Talajképződési folyamatok humid trópusi viszonyok között durvaszemcsés gránit kőzeten. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 83-96.

ASHAYE, T.I. and OGUNFOWORA, M.A. (1971) Talajképződési folyamatok humid trópusi viszonyok között durvaszemcsés gránit kőzeten II. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 97-106.

Abaffy, József (1971) Másodfajú, nemlineáris, elfajult magú integrálegyenlet megoldása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 25-26. ISSN 0133-7459

Almár, Iván and Illés-Almár, Erzsébet (1971) An "equivalent duration" to characterize atmospheric disturbances connected with geomagnetic storms. In: Thirteenth Plenary Meeting of COSPAR, 1970 május, Leningrád.

Almási, Elemér (1971) A kertészeti termékek tárolásának és feldolgozásának problémái Pest megyében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (3). pp. 343-346. ISSN 0002-1113

Antal, József (1971) Növénytermesztés gyengén humuszos karbonátos homokon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 525-532. ISSN 0002-1113

BALLA, ALAJOSNÉ (1971) Néhány adat a magyarországi csapadékvizek nitrogén tartalmához. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 323-328.

BANDYOPADHYA, A.K. (1971) A természetes csapadék hatása indiai szódás-szikes talajokra. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 511-514.

BOROS, ISTVÁN JÓZSEF and LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1971) Talajvizsgálatok a Tihama Alföldön (Jemeni Arab Köztársaság) III. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 217-230.

BRATASEVSZKIJ, A.JU. and GAJDAROV, O.I. and GORDIENKO, SZ.A. and OVCSARENKO, F.D. (1971) A barnaszenekből kinyert huminsavak komplexképzési folyamatának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 31-35.

Bakó, András (1971) Veszteséges hálózat maximális folyam problémája. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 53-57. ISSN 0133-7459

Balla, László (1971) Búzafajták kombinálódó képességének tanulmányozása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 119-128. ISSN 0002-1113

Barabás, Zoltán (1971) Az amerikai nemesítés néhány tanulsága a hazai kutatás számára. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 107-112. ISSN 0002-1113

Bauer, Ferenc (1971) Vetésforgó rendszerű talajerőgazdálkodási kísérletek eredményei Duna—Tisza közi lepelhomok talajon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 555-560. ISSN 0002-1113

Belák, Sándor (1971) A vezetéstudomány jelentősége a mezőgazdasági nagyüzemekben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 37-52. ISSN 0002-1113

Belák, Sándor and Somos, András and Bíró, Ferenc and Gyuró, Ferenc (1971) A kertészeti termékek tárolásának és feldolgozásának problémái Pest megyében - Határozati javaslatok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (3). pp. 357-358. ISSN 0002-1113

Benda, Kálmán (1971) Adalékok Rimay János életéhez és levelezéséhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75. (5). pp. 617-621. ISSN 0021-1486

Benda, Kálmán (1971) A kálvini tanok hatása a magyar rendi ellenállás ideológiájára. HELIKON, 17 (3-4). pp. 322-330. ISSN 0017-999X

Benda, Kálmán (1971) A közép-európai államok fejlődésének sajátosságairól a XVII. században. SZÁZADOK, 105. (2.). pp. 417-419. ISSN 0039-8098

Biró, Péter (1971) Growth investigation of ruffe (Acerina cernuaL.) in Lake Balaton. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 131-142. ISSN 0365-3005

Borzsák, István (1971) Die Achämeniden in der späteren Überlieferung : Zur Geschichte ihres Ruhmes. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 19. pp. 41-51. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (1971) Kemény Zsigmond és Tacitus? (Megjegyzések a Két boldog című novellához). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (3). pp. 317-320. ISSN 0021-1486

Bozai, József (1971) Magyarországi gyümölcskultúrákon károsító takácsatkák. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (3). pp. 417-421. ISSN 0002-1113

Bruder, János (1971) Néhány önköltségcsökkentő technológiai ajánlás a gépesített hagymatermesztés módjához. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 613-617. ISSN 0002-1113

Bujdosó, Gabriella (1971) A tojásgyümölcs hazai termesztési lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 641-644. ISSN 0002-1113

Burger, Kálmán and Liptay, György and Korecz, László and Király, István and Papp-Molnár, Etelka (1971) Fémkomplexek termikus vizsgálata, IV. : A vas—piridin vegyes komplexek és termikus bomlástermékeik Mösslmuer-vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 77 (2). pp. 90-94. ISSN 0025-0155

Burger, Kálmán and Szántóné Horváth, Gabriella and Pappné Molnár, Etelka (1971) Nehéz donoratomú komplexek kémiája, V. : Átmenetifém ekditiooxamidkomplexeinek egyensúlyi vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 77 (9). pp. 475-479. ISSN 0025-0155

Burger, Kálmán and Zelei, Borbála and Szántóné, Horváth Gabriella and Tran, Thi Binh (1971) Oldószer-molekulák donorerősségének vizsgálata a kobalt(II)-dimetil-glioxim referenciaakceptorhoz való koordinációjuk alapján. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 77 (9). pp. 470-475. ISSN 0025-0155

Bíró, Ferenc (1971) A kertészeti termelés néhány közgazdasági problémája Pest megyében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (3). pp. 329-341. ISSN 0002-1113

Bóna, István (1971) Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXII. kötet. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 98. pp. 286-287. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1971) Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, XXI. kötet. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 98. pp. 107-109. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1971) Honfoglaláskori magyar sír Dunaújvárosban. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 98. pp. 170-175. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1971) A kora bronzkori Somogyvári-csoport leletei Nagyvejkéről = Funde der frühbronzezeitlichen Somogyvár-Gruppe aus Nagyvejke. A BÉRI BALOGH ÁDÁM MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 2-3. pp. 3-16. ISSN 0236-9354

Csatári-Szüts, Kálmán (1971) A zöldbab-nemesítés és termesztés helyzete, feladatai tekintettel a gépi betakarítás és a konzervipar követelményeire. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 597-600. ISSN 0002-1113

Csatári-Szüts, Kálmán (1971) A zöldborsó-nemesítés és termesztés helyzete, feladatai tekintettel a feldolgozóipar követelményeire. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 593-596. ISSN 0002-1113

Cselőtei, László (1971) Az öntözés fejlesztésének alapjai a zöldségtermesztésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 53-66. ISSN 0002-1113

Cserni, Imre (1971) A talaj oldható foszfortartalmának évenkénti szezondinamikai változása és a tartalékoló foszfortrágyázás Duna—Tisza közi lepelhomok talajon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 511-514. ISSN 0002-1113

Csáki, Frigyes (1971) Az állapotmódszer alapjai. ELEKTROTECHNIKA, 64. (1-3). pp. 26-38. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1971) A számítástechnika szerepe a korszerű kutatásban. MAGYAR TUDOMÁNY, 78 (2). pp. 91-97. ISSN 0025-0325

DARAB, KATALIN and GEREI, LÁSZLÓ and REMÉNYI, MIKLÓSNÉ and SZENDREI, GÉZA (1971) A talajok különböző szemcsenagyságú mechanikai elemeinek ásványi összetétele. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 119-140.

DARAB, KATALIN and TÖRÖK, ISTVÁN (1971) A Sr-90 mozgását és megkötődését befolyásoló néhány talajtani tényező vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 147-156.

DZUBAY, MIKLÓS (1971) A kémiai talajjavítás hatásának vizsgálata a Cserebökény-i (Szentes) kísérleti telepen. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 261-280.

Daniel, Lajos (1971) A csemegekukorica nemesítése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 637-639. ISSN 0002-1113

Dinya, Zoltán and Makleit, Sándor and Szabó, Sándor and Mile, Teréz and Bognár, Rezső (1971) A morfinszármazékok C-gyűrűjének térszerkezeti adottságai és az infravörös spektrumaik közötti összefüggéseik vizsgálata = The Steric Structure of Ring C of Morphine Derivatives and Its Influence on the IR Spectra. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (4-5). pp. 265-274. ISSN 0025-0155

Dobos, Alajos (1971) Az öntözőberendezések tervezésének színvonala a IV. ötéves terv kezdetén. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 245-251. ISSN 0002-1113

DÖMSÖDI, JÁNOS (1971) Magyarország tőzeg- és lápföldkészletének előzetes felmérése. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 411-418.

Egerszegi, Sándor (1971) A homoktalajok művelésének és termőképességük növelésének főbb szempontjai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 493-505. ISSN 0002-1113

Elekes, Károly and Zs.-Nagy, Imre (1971) Effect of actinomycin-D on the ultrastructure of the central nervous system of fresh-water mussel Anodonta cygnea L. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 11-30. ISSN 0365-3005

Erdei, Ferenc (1971) A pusztaszeri emlékhely. MÚZSÁK (MÚZEUMI MAGAZIN), Honism. pp. 7-10. ISSN 0133-2392

Erdey-Grúz, Tibor and Fodorné Csányi, Piroska and Lévay, Béla and Szilágyiné Győri, Erzsébet (1971) A metanol-víz-kálium-klorid rendszer öndiffúzió-koefficiensei. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 77 (3). pp. 145-149. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Gallyas, Miklós and Szetey, Zoltánné (1971) Az oxigéntúlfeszültség függése a víz aktivitásától, II. : Alkálifémionok hatása kénsavoldatban. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 77 (3). pp. 133-138. ISSN 0025-0155

FERENCZ, KÁLMÁN (1971) Középtiszavidéki talajok vízgazdálkodási sajátságai és egyéb jellemzői különös tekintettel az öntözésre I. Talajviszonyok általános jellemzése. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 433-455.

FERENCZ, KÁLMÁN (1971) Középtiszavidéki talajok vízgazdálkodási sajátságai és egyéb jellemzői különös tekintettel az öntözésre II. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 456-474.

FILEP, GYÖRGY (1971) Kromatográfiai elmélet alkalmazása Na-sóoldattal kezelt talajoszlopok kationeloszlásának leírására. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 157-162.

Falusné Szikra, Katalin (1971) 25 év. Ipar, mezőgazdaság, életszínvonal, kultúra. (25 years. Industry, agriculture, living standards, culture). ACTA OECONOMICA, 6 (1-2). pp. 135-137. ISSN 0001-6373

Farkas, József and Andrásfalvy, András (1971) Néhány időszerű paradicsomnemesítési feladat megoldásának genetikai alapjai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 579-584. ISSN 0002-1113

Farkas, Tibor (1971) A possible explanation for the differences in the fatty acid composition of fresh-water and marine fishes. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 143-152. ISSN 0365-3005

Fekete, István (1971) Új módszerek a mezőgazdasági vízhasznosítás tervezésénél és megvalósításánál a IV. ötéves tervben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 239-244. ISSN 0002-1113

Fekete, István (1971) Öntözés homokon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 521-524. ISSN 0002-1113

Fekete, Zoltán (1971) Homoki ültetvények talajvédelme. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 515-519. ISSN 0002-1113

Fórizs, Józsefné and Máté, Ferenc and Stefanovits, Pál (1971) Talajbonitáció — Földértékelés. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (3). pp. 359-378. ISSN 0002-1113

Földes, Éva and Szent-Györgyi, Albert (1971) Szent-Györgyi Albert 1930-ban elmondott beszédéből. MAGYAR PEDAGÓGIA, 71 (3). pp. 315-318. ISSN 0025-0260

GERASZIMOV, I.P. (1971) A podzol és glej valamint a belőIük származtatott pszeudopodzol és pszeudoglej fogalma az orosz genetikus talajtanban. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 599-604.

GEREI, LÁSZLÓ (1971) Szabolcs I.: European Solonetz Soils and Their Reclamation (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 642-644.

Gaál, György and Kerekes, Péter and Bognár, Rezső (1971) A morfin társalkaloidjairól VI. : Narkotinizomerek előállítása = On Minor Alkaloids of Morphine VI. Preparation of Narcotine Isomers. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (10). pp. 533-535. ISSN 0025-0155

Gaál, György and Kerekes, Péter and Gorecki, Péter and Bognár, Rezső (1971) A morfin társalkaloidjairól V. : Narkotolin-éterek előállításáról és térszerkezetéről = The Minor Alkaloids of Morphine V. Preparation and Stereochemical Structure of Narcotoline Ethers. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (6-7). pp. 286-289. ISSN 0025-0155

Gergely, István (1971) Növénynemesítési Tanácskozás - Megnyitó. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 567-571. ISSN 0002-1113

Gergely, István (1971) Növénynemesítési tanácskozás - Elnöki megnyitó. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 101-105. ISSN 0002-1113

Gergely, János (1971) Egy módszer a hurokképzésre és annak alkalmazása a szállítási feladatnál. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 59-64. ISSN 0133-7459

Glatz, Ferenc (1971) A Gömbös-kormány vidéki sajtópolitikájáról. In: Sajtótudományi Közlemények. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 81-100.

Glatz, Ferenc (1971) Helytörténeti forráskiadásunk módszertani kérdéseiről. SZÁZADOK, 105 (5). pp. 1100-1109. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1971) Historiography, Cultural Policy and the Organisation of Scholarship in Hungary in the 1920s. ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 17. pp. 273-293. ISSN 0001-5849

Glatz, Ferenc and Stier, Miklós (1971) Megyei küzdelmek a gömbösi reformprogram körül. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 14 (1-2). pp. 157-187. ISSN 0040-9634

Gráczol, Géza (1971) Az őszi árpanemesítés helyzete és célkitűzései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 215-221. ISSN 0002-1113

Gunda, Béla (1971) Borbás Vince és a magyar ethnobotanika. ETHNOGRAPHIA, 82 (1). pp. 1-13. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1971) A palóc komatálak analógiái. ETHNOGRAPHIA, 82 (1). pp. 75-76. ISSN 0014-1798

Györffy, György (1971) Szűcs Jenő: A "gentilizmus". A barbár etnikai tudat kérdése (Tézisek és vita). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 14 (1-2). pp. 205-206. ISSN 0040-9634

Györffy, György (1971) A besenyők európai honfoglalásának kérdéséhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 14 (3-4). ISSN 0040-9634

György, Károly and Kovács, Sándor and Pintér, Zoltán (1971) A kertészeti termékek tárolásának és feldolgozásának problémái Pest megyében - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (3). pp. 347-356. ISSN 0002-1113

Gál, János (1971) Homoki erdősítés. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 541-546. ISSN 0002-1113

Gáspár, Sándor (1971) A tetrazolium redukció és az életképesség közötti korreláció vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (3). pp. 423-428. ISSN 0002-1113

Géczy, Károly (1971) Tájékoztató a IV. ötéves terv öntözésfejlesztéséről, valamint a tervezett üzemi vízrendezésekről. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 235-238. ISSN 0002-1113

Görgényi, András and Ivanyos, Lajos and Kalmár, László (1971) Az AC-03 Tip. tranzisztoros ismétlőüzemű analóg számítógép: kézirat gyanánt. Számítástechnikai füzetek . Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, Budapest.

H. Gyürky, Katalin (1971) Glasfunde aus dem 13-14. Jahrhundert im mittelalterlichen Dominikanerkloster von Buda. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 23 (1-4). pp. 199-220. ISSN 0001-5210

H. Gyürky, Katalin (1971) A budavári középkori domonkos kolostor területén végzett régészeti feltárás. BUDAPEST RÉGISÉGEI, 22. pp. 429-435. ISSN 0133-1892

H. Gyürky, Katalin (1971) A koldulórendek városi kolostorai kutatásának szempontjairól és módszereiről. In: Középkori régészeti tudományos ülésszak. Régészeti füzetek Ser 2 (14). Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), Budapest, pp. 67-69.

Hahn, István (1971) Eszkatologikus etika – immanens etika. VIGILIA, 36 (10). pp. 663-672. ISSN 0042-6024

Hahn, István (1971) Homérosz nyomában. MÚZSÁK (MÚZEUMI MAGAZIN), 2 (4). pp. 32-35. ISSN 0133-2392

Harmatta, János (1971) Az Achaimenidák eredete és birodalomalapítása. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 18 (1). pp. 18-28. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1971) Goten und Hunnen in Pannonien. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 19. pp. 293-297. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1971) Kyros és a babiloni Marduk-papság. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 18 (2). pp. 210-221. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1971) Megjegyzések Közép- és Kelet-Európa házi emlősállatainak fejlődéstörténetéhez. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 13 (1-2). pp. 211-217. ISSN 0002-1105

Harmatta, János (1971) Pannonia későantik fejlődésének problémái. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 18 (2). pp. 264-266. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1971) The literary patterns of the Babylonian edict of Cyrus. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 19. pp. 217-231. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1971) The rise of the Old Persian Empire : Cyrus the Great. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 19. pp. 3-15. ISSN 0044-5975

Herczegh, Géza Gábor (1971) A humanitárius nemzetközi jog megerősítésének és továbbfejlesztésének kérdései. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 26 (12). pp. 576-580. ISSN 0021-7166

Hiripi, László and Salánki, János (1971) The role of monoamino oxidase in the inactivation of serotonin in the nervous system and other tissues of Anodonta cygnea L. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 31-38. ISSN 0365-3005

Holl, Imre (1971) Siedlungsarchäologie und Burgenforschung des Mittelalters in Ungarn. VERÖFFENTLICHUNGEN DER ÖSTERREICHISCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR UR- UND FRÜHGESCHICHTE, 5. pp. 51-52. ISSN 0473-8144

Holl, Imre (1971) Sopron középkori városfalai III. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (98). pp. 24-44. ISSN 0003-8032

Holl, Imre (1971) A városkutatás kérdései a középkori régészetben. In: Középkori régészeti tudományos ülésszak. Régészeti füzetek Ser 2 (14). Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), Budapest, pp. 53-57.

Holló, János and Szebényi, Imre and Szabadváry, Ferenc (1971) 100 éves a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kara. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 26 (6). pp. 265-273. ISSN 0025-0163

IBRAHIM, A.N. and KAMEL, M. and EL-SHERBENY, M. (1971) A Tolypothrix tenuis algával történő oltás hatása a rizs termésére és a talaj nitrogénmérlegére. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 389-400.

IBRAHIM, A.N. and KAMEL, M. and SHATA, A.M. (1971) Antagonista mikroorganizmusok előfordulása a Phaseolus vulgaris rhizoszférájában. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 36-44.

Jakab, György (1971) Elektronikus számítógép felhasználása az acélszerkezetek tervezésénél. UVATERV Műszaki Közlemények, 1971 (2). pp. 84-87.

Jakucs, Pál and Marosi, Sándor and Szilárd, Jenő (1971) Adatok a Balaton déli partvidékének mikroklimatikus sajátosságaihoz. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ, 20 (3). pp. 239-259. ISSN 0015-5403

Jancsó, Ferencné and Nagy, László (1971) Tervező - Programozó - Számítógép. UVATERV Műszaki Közlemények, 1971 (2). pp. 80-83.

Jankovics, József (1971) A levélíró Bethlen Miklós arcképéhez. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (10-11). pp. 163-168. ISSN 0586-3708

JÓZSA, SÁNDOR (1971) A korrelációs matrix alkalmazása többváltozós elemzésnél. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 177-186.

Jánossy, Andor (1971) A növénynemesítési alapanyagkutatás Magyarországon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 67-79. ISSN 0002-1113

KOVÁCS, GYÖRGY (1971) Kapcsolat a talajok plaszticitása és agyagásvány tartalma között. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 51-82.

KOVÁCS, GYÖRGY (1971) Szivárgás két- és háromfázisú rétegben. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 475-498.

KOZÁK, MÁTYÁS (1971) Nemzetközi szimpózium a talajtermékenység értékeléséről (New Delhi,1971. febr. 9-14). Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 423-429.

KOZÁK, MÁTYÁS and MÉSZÁROS, ERNŐ (1971) Magyarországi csapadékvizek kémiai összetétele és mezőgazdasági jelentősége. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 329-352.

KRÁMER, MIHÁLY and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1971) Az őszi búza és a kukorica műtrágyázás hatásának vizsgálata tartamkísérletben (1960-1967) II. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 303-322.

Kapeller, Károly (1971) A fűszerpaprika-nemesítés és -termesztés helyzete, jövő feladatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 607-612. ISSN 0002-1113

Kardos, Tibor (1971) Műfordítás és modern filológia. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 17 (1-2). pp. 266-276. ISSN 0015-1785

Karácsonyi, Béla and Kristó, Gyula (1971) Diplomata historiam dominii Matthaei de genere Chak illustrantia = Oklevelek a Csák-territórium történetéhez. ACTA HISTORICA (SZEGED), 36. pp. 1-40. ISSN 0324-6965

Katona, Gyula and Szász, Domokos (1971) Matching problems. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B, 10 (1). pp. 60-92. ISSN 0095-8956

Kerekes, Péter and Bognár, Rezső (1971) A morfin társalkaloidjairól VII. : A gnoszkopin (dl-narkotin) szintézise = The Minor Alkaloids of Morphine VII. Synthesis of Gnoscopine (dl-narcotine). MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (12). pp. 655-659. ISSN 0025-0155

Kersner, Róbert (1971) Nemlineáris elsőrendű parciális differenciál egyenletek. Numerikus megoldások. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 27-31. ISSN 0133-7459

Kiss, István and Salánki, János (1971) The heterogenic chemical sensitivity of the central neurones of Lymnaea stagnalis L. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 39-52. ISSN 0365-3005

Kiss, Lajos (1971) A Magyar Nyelvjárások Atlasza, II. MAGYAR NYELVŐR, 95 (3). pp. 262-269. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1971) Sz. Ilcsev: A bolgár kereszt- és családnevek szótára. MAGYAR NYELVŐR, 95 (2). pp. 226-228. ISSN 0025-0236

Kiss, Árpád (1971) A hexaploid triticale nemesítési problémái. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 187-196. ISSN 0002-1113

Klaniczay, Tibor (1971) Az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz-kutató Csoportjának munkájáról. HELIKON, 17 (3-4). pp. 508-509. ISSN 0017-999X

Klaniczay, Tibor (1971) Az irodalmi korszak fogalmáról. Kritika (1963-1971), 9 (1). pp. 7-11. ISSN 0023-4818

Klaniczay, Tibor (1971) Gerézdi Rabán: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (5). pp. 640-642. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1971) Nicasius Ellebodius és poétikája. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (1-2). pp. 24-34. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1971) A művészet és az irodalom társadalomtörténete. Kritika (1963-1971), 9 (8). pp. 1-6. ISSN 0023-4818

Knuth, Előd (1971) ALGOL és FORTRAN programok összekapcsolása a CDC 3300-as gépen. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 15-23. ISSN 0133-7459

Kosáry, Domokos (1971) Napóleon és Magyarország. SZÁZADOK, 105 (3-4). pp. 545-629. ISSN 0039-8098

Kosáry, Domokos (1971) Néhány módszertani megjegyzés egy régi válaszra. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 14 (1-2). pp. 260-264. ISSN 0040-9634

Kovda, V.A. and Szabolcs, István (1971) Bioszféra és a talajok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 437-450. ISSN 0002-1113

Kovács, Ferenc (1971) Az iparszerű sertéstartás fontosabb környezetélettani kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (3). pp. 403-410. ISSN 0002-1113

Kozák, Mátyás and Mészáros, Ernő (1971) A csapadékvíz kémiai összetételének jelentősége a légkör szennyeződés vizsgálatában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (3). pp. 395-401. ISSN 0002-1113

Kubinyi, András (1971) Budai Kakas János és történeti feljegyzései = Johannes Kakas de Buda und seine historischen Aufzeichnungen. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 18. pp. 59-79. ISSN 0238-5597

Kubinyi, András (1971) Der Besitzer eines Turmes in Neusiedl am See: Wolfgang Hiller von Ofen (1548). BURGENLANDISCHE HEIMATBLATTER, 33. pp. 116-123. ISSN 1018-6107

Kubinyi, András (1971) A budai német patríciátus társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek tükrében a XIII. századtól a XV. század második feléig. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 42 (2). pp. 203-269. ISSN 0024-1512

Kurnik, Ernő (1971) A növénynemesítés és az agrotechnika jelentősége a szántóföldi fehérjetermelésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 81-91. ISSN 0002-1113

Kákosy, László (1971) Dobrovits Aladár (1909-1970). ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 98 (1). pp. 101-102. ISSN 0003-8032

Kákosy, László (1971) Ein magischer Papyrus des Kunsthistorischen Museums in Budapest. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 19. pp. 159-177. ISSN 0044-5975

Káldy, József (1971) A fakitermelés fejlesztésének néhány időszerű kérdése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 475-489. ISSN 0002-1113

Köpeczi, Béla (1971) Az Action Poétique. HELIKON, 17 (2). pp. 192-197. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1971) Irodalomelméleti viták Franciaországban. HELIKON, 17 (2). pp. 125-127. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1971) Réalisme socialiste: légende et vérité. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE. pp. 325-348. ISSN 0567-7661

Köpeczi, Béla (1971) Sozialistischer Realismus - Positionen, Probelem, Perspektiven. Eine Einführung. HELIKON, 17 (2). pp. 268-270. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1971) Studii de literatură comparată. HELIKON, 17 (1). pp. 81-83. ISSN 0017-999X

Körner, Éva (1971) In memoriam. Fülep Lajos emlékezete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (2-3). pp. 273-276.

Kükedi, Endre (1971) A szudáni fű termesztése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (3). pp. 411-415. ISSN 0002-1113

Kőrös, Lajosné and Asztalos, Gyula (1971) Az uborka-nemesítés és-termesztés helyzete, tekintettel a gépi betakarításra. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 625-636. ISSN 0002-1113

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and VARGA, GYULA (1971) A fiatal kukoricanövények ammónium- és nitrát-nitrogén felvételének vizsgálata 15N indikációval. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 559-565.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and VARGA, GYULA and MÁTÉ, FERENC (1971) Nitrogénműtrágyák hasznosulásának vizsgálata 15N indikációval. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 573-580.

Lajos, S. and Szász, Ferenc Andor (1971) Bi-ideals in associative rings. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 32. pp. 185-193. ISSN 0001-6969

Lelley, János (1971) Néhány művelet gépesítésének hatása a szelekció rendszerére búzánál. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 113-118. ISSN 0002-1113

Liptay, György and Burger, Kálmán and Mocsári-Fülöp, Éva and Porubszky, Iván (1971) Fémkomplexek termikus vizsgálata, III. : Piridin-halogenid (pszeudohalogenid) vegyes komplexek termikus bomlásának és bomlástermékeinek vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 77 (2). pp. 84-90. ISSN 0025-0155

Lipták, András and Bognár, Rezső (1971) Aromás oxigénglükozidok optikai forgatása különböző oldószerekben = The Optical Activity of Aromatic O-Glucosides in Different Solvents. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (4-5). pp. 204-210. ISSN 0025-0155

Lipták, András and Bognár, Rezső (1971) N-glikozidok XV. : A Hudson-szabály érvényessége analóg szerkezetű aromás O- és N-glükozidszármazékok körében = N-Glycosides XV. Validity of Hudson's Rule in the Range of Aromatic O- and N-Glucoside Derivatives Having Analogous Structure. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (6-7). pp. 277-281. ISSN 0025-0155

Lipták, András and Bognár, Rezső (1971) N-glikozidok XVI. : Az N-glikozid-metiléterek anomériaviszonyai = N-Glycosides XVI. Anoineric Relations of the N-Glycoside Methyl Ethers. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 77 (6-7). pp. 281-286. ISSN 0025-0155

LÁNG, SÁNDOR (1971) I. F. Garkusa,M. M. Jacjuk: Pocsvovedenije sz osznovami geologii (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). p. 207.

LÁNG, SÁNDOR (1971) V. A. Smirnov, N. I. Sarapo: Klimat i kacsesztvo urozsaja (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). p. 208.

LÁNG, SÁNDOR (1971) V. V. Dobrovol'szkij: Geografija pocsv sz osznovami pocsvovedenija (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). p. 209.

Lábos, Elemér (1971) On the mechanical properties of the hinge ligament of Anodonta cygnea L. (Pelecypoda) in situ. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 53-63. ISSN 0365-3005

Láng, Géza (1971) Az intenzív műtrágyázás néhány növénytermesztési problémája. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 1-15. ISSN 0002-1113

Láng, Géza and Gergely, István (1971) Tájékoztatás - A MÉM és az Akadémia közötti kapcsolatról, különös tekintettel az Országos Távlati Kutatási Tervre. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 275-284. ISSN 0002-1113

Láng, István (1971) A nitrogén és foszfor érvényesülés, valamint kölcsönhatás tartamkísérletek homoktalajon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 507-510. ISSN 0002-1113

Lőrincz, József (1971) A takarmánybázis bővítésének lehetőségei a Duna—Tisza közi homoktalajokon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 533-539. ISSN 0002-1113

MALIWAL, G.L. and PALIWAL, K.V. (1971) A műtrágyázás hatása különböző minőségű vizekkel öntözött árpára. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 163-176.

MOUSTAFA, A.T.A. and ABDALLA, M.M. and ZEIN EL-ABEDINE, A. (1971) Különböző összetételű és töménységű sóoldatok hatása egyiptomi talajok vízvezetőképességére. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 499-510.

Madas, András (1971) A fagazdaság fejlesztésének néhány fő vonása és problémája. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 253-265. ISSN 0002-1113

Magyar, Arnold (1971) Die Ungarischen Reformstatuen von 1454 des Fabian Igali, Vorgeschichte und Auswirkungen der Statuen. Archivum Franciscanum Historicum (Firenze), 64. pp. 71-122.

Magyar, Arnold (1971) A németujvári KÁLVINISTA KÁTÉ a XVI. századból. Magyar Történelmi Szemle, 2 (1). pp. 117-139.

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1971) La rémuneration au rendement dans une entreprise hongroise. Sociologie du Travail, 13 (1). pp. 25-37. ISSN 0038-0296

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1971) Munkateljesítmény, érdek, hatalom, környezet (Az egyengető lakatosok esete). Új Írás, irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat, 11 (2). pp. 90-103.

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1971) Obstacles to the Introduction of Efficient Money Incentives in a Hungarian Factory. Industrial and Labor Relations Review, 24 (4). pp. 541-553.

Manninger, Ernő (1971) Talajmikrobiológiai Szimpózium. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 285-296. ISSN 0002-1113

Manninger, Ernő (1971) A biológiai nitrogénkötésről Wageningenben rendezett nemzetközi szimpózium. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 297-303. ISSN 0002-1113

Manninger, Gusztáv Adolf (1971) A bioszféra mérgezésének csökkentési lehetőségei növényvédelmi prognózissal. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 271-274. ISSN 0002-1113

Manninger, Istvánné (1971) A búzabetegségek leküzdésének jelen feladatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 129-145. ISSN 0002-1113

Marx, György (1971) Oszthatatlanul egységes világképet! MAGYAR TUDOMÁNY, 16 (4). pp. 223-226. ISSN 0025-0325

Maár, András (1971) A homok komplex hasznosításának korszerű ökonómiai értelmezése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 547-550. ISSN 0002-1113

Mesch, József (1971) Fajtagyűjteményes vizsgálatok búzanemesítési alapanyagok kiválasztásához. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 179-186. ISSN 0002-1113

MÉLYVÖLGYI, JÓZSEF (1971) A szovjet genetikus talajklasszifikáció legújabb eredményeiről és fejlődési irányáról. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 194-202.

Máthé, Imre (1971) Növények , növényegyüttesek produkció vizsgálata különböző környezeti körülmények között. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 17-36. ISSN 0002-1113

Máthé, Imre (1971) Újabb adatok az újszentmargitai IBP mintaterület szántóföldjének primér produkciójához. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 451-463. ISSN 0002-1113

Mérei, Gyula (1971) 1870-71 hatása a nemzetközi erőviszonyokra. SZÁZADOK, 105 (6). pp. 1249-1251. ISSN 0039-8098

Mészöly, Gyula (1971) Korai paradicsomtermesztés homoktalajokon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 551-554. ISSN 0002-1113

Mészöly, Gyula and Andrásfalvy, András (1971) A paradicsomfajtákkal szemben támasztott igények, tekintettel a gépi betakarítás lehetőségeire. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 585-592. ISSN 0002-1113

Nagy, György and Balázs, Csaba and Petrányi, Gyula (1971) A chronicus myeloid leukaemia Zitostop kezelése. ORVOSI HETILAP, 112 (39). pp. 2352-2354. ISSN 0030-6002

Nehéz, Rudolf (1971) Szerves anyagok felhalmozódásának néhány törvényszerűsége a kalászos növényekben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 229-234. ISSN 0002-1113

NÉMETH, KÁLMÁN (1971) Talajvizsgálatok elektromos-ultraszűrővel (EUF). Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 515-530.

Németh, G. Béla (1971) Kifejezés és érték : Vonások Barta János tudósi egyéniségéhez és elméleti munkásságához. STUDIA LITTERARIA, 1971 (9). pp. 5-14. ISSN 0562-2867

Németh, G. Béla (1971) Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (6). pp. 760-761. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1971) A kiábrándultság hanghordozása. KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP, 1971 (11-12). pp. 61-70. ISSN 0324-7775

Németh, G. Béla (1971) A magyar kritika története a pozitivizmus korában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (1-2). pp. 148-183. ISSN 0021-1486

OVCSARENKO, F.D. and GORDIENKO, SZ.A. and GLUSCSENKO, T.F. (1971) A huminsavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometrikus és spektrofotometrikus módszerrel. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 23-30.

OVCSARENKO, F.D. and GORDIENKO, SZ.A. and GLUSCSENKO, T.F. (1971) A huminsavak komplexképzésének vizsgálata potenciometrikus módszerrel. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 13-22.

OVCSARENKO, F.D. and GORDIENKO, Sz.A. and GLUSCSENKO, T.F. (1971) A huminsavak komplexképzésének vizsgálata spektrofotometrikus módszerekkel. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 3-12.

Oláh, János (1971) Glass effect and the microbial plankton-seston relation in the water of lakes Balaton and Belső. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 153-160. ISSN 0365-3005

Oláh, János (1971) Weekly changes of the bacterio- and phytoplankton standing stock in Lake Balaton and in the highly eutrophic Lake Belső. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 167-175. ISSN 0365-3005

Oláh, János (1971) The influence of River Zala on the bacteriological condition in Keszthely-Bay (Lake Balaton). A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 161-166. ISSN 0365-3005

Ormos, Imréné and Zatykó, Lajos (1971) Étkezési paprika termesztése és nemesítése, figyelemmel a konzervipar igényére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 601-606. ISSN 0002-1113

P.-Zánkai, Nóra and Ponyi, Jenő (1971) The horizontal distribution of Rotifera plankton in Lake Balaton. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 284-304. ISSN 0365-3005

Pach, Zsigmond Pál (1971) Európa problémái a XVII. században. SZÁZADOK, 105 (2). pp. 402-406. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1971) Közép-Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a XVI—XVIII. században. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (2-3). pp. 249-271.

Pach, Zsigmond Pál (1971) Magyarország nyugati gyapjúszövet-behozatala a XV. és a XVI. század közepén. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 14 (1-2). pp. 24-34. ISSN 0040-9634

Pach, Zsigmond Pál (1971) A kelet-európai "Gutswirtschaft" problematikájához : robotmunka és bérmunka a földesúri majorságokon a XVI-XVII. századi Magyarországon. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 13 (1-2). pp. 1-20. ISSN 0002-1105

Pach, Zsigmond Pál (1971) A társadalomtudományi kutatómunka ideológiai kérdéseihez. MAGYAR TUDOMÁNY, 78 (4). pp. 219-222. ISSN 0025-0325

Papp, Ferenc (1971) A magyar nyelvre irányuló számítógépes vizsgálatok a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 17. pp. 147-158. ISSN 0541-9298

Paveljeva, Elena and P.-Zánkai, Nóra (1971) Quantitative nutritional characteristics of some water mite species. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 177-181. ISSN 0365-3005

Petrányi, Gyula and Szegedi, Gyula and Fekete, Béla (1971) Bőr-allograft immun-rejekciójának gátlása a donorok antithymocyta serum kezelésével. ORVOSI HETILAP, 112 (31). pp. 1852-1853. ISSN 0030-6002

Pfenning, Gyula (1971) A nagyüzemi szőlő- és gyümölcstermesztés helye, szerepe a korszerű homoki gazdálkodásban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 561-566. ISSN 0002-1113

Polinszky, Károly (1971) Megnyitó. MAGYARTANÍTÁS KÜLFÖLDÖN, 3 (1). pp. 1-3.

Polinszky, Károly (1971) A magyar műszaki kémia 100 éve. MAGYAR TUDOMÁNY, 78 (3). pp. 162-169. ISSN 0025-0325

Pollhamer, Ernő (1971) Az árpanemesítés helyzete és feladatai Martonvásáron. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 205-214. ISSN 0002-1113

Ponyi, Jenő (1971) Investigations on crustacean and molluscan remains inthe upper sedimentary layer of Lake Balaton. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 183-197. ISSN 0365-3005

Ponyi, Jenő and Oláh, János and Bíró, Péter and Bíró, Kálmán (1971) Comparative investigations on the benthic fauna at two sewage inflows of Lake Balaton. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 199-226. ISSN 0365-3005

PÁRTAI, GÉZA (1971) Ultrahangos előkészítés mineralógiai vizsgálatokhoz. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 281-290.

PÁRTAY, GÉZA (1971) A talajt alkotó ásványok keletkezése és átalakulása. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 401-410.

PÁTKAI, TAMÁS (1971) Humus et Planta V. Prága,1971 szeptember 13-17. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 635-636.

Pécsi, Márton (1971) Az 1970. évi dunaföldvári földcsuszamlás. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 20 (1-4). pp. 233-238. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1971) A földcsuszamlások főbb típusai = The main types of landslides. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 95 (2). 125-138, 139. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1971) A területi tervezés, a földrajz és a régiótudomány kapcsolata (korreferátum). MTA X. OSZTÁLY KÖZLEMÉNYEI, 4 (2-4). pp. 139-144. ISSN 0580-4787

Ritoókné Szalay, Ágnes (1971) Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 75 (3). pp. 265-277. ISSN 0021-1486

Ritoókné Szalay, Ágnes (1971) Régi magyarországi nyomtatványok 1473–1600. [Recenzió]. MAGYAR TUDOMÁNY, 16(78) (12). pp. 800-802. ISSN 0025-0325

Romány, Pál (1971) A Talajtani Társaság vándorgyűlése - Megnyitó. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 491-492. ISSN 0002-1113

S.-Rózsa, Katalin and V-Szőke, Ida (1971) Characteristics of the resting and action potentials of the heart muscle fibres in some Insecta species. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 65-77. ISSN 0365-3005

S.-Rózsa, Katalin and Véró, Mihály (1971) Electrocardiograms in Insecta and Gastropoda and their changes under experimental conditions. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 79-86. ISSN 0365-3005

SABET, S.A. and ABDEL SALAM, M.A. and EL-BAGOURI, I.H. (1971) Mélyműveléssel talajba kevert és szőnyegszerű rétegben elhelyezett agyag- és szervestrágya keverékek hatásának összehasonlító vizsgálata homoktalajokon. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 291-302.

SALEM, S.H. (1971) Néhány inszekticid hatása a Rhizobium trifolii effektív és ineffektív törzseinek fiziológiai aktivitására. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 368-376.

SALEM, S.H. and GULYÁS, FERENC (1971) Inszekticidek hatása az Azotobacter fiziológiai sajátosságaira. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 377-388.

SALEM, S.H. and SZEGI, JÓZSEF (1971) A Rhizobium phaseoli szaporodása néhány magyarországi talajban különböző hőmérsékleti körülmények között. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 361-367.

SALEM, S.H. and SZEGI, JÓZSEF and GULYÁS, FERENC (1971) Néhány inszekticid hatása a rhizobiumok és pillangósvirágú növények szimbiózisára. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 581-589.

SINGH, R.S. and PATHAK, A.N. (1971) Az Uttar Pradesh állambeli Gorakhpur és Deoria körzetek talajainak agyagásványai. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 141-146.

SIX, LÁSZLÓ (1971) A Kisalföld Duna-,Rába- és Marcal-öntésen kialakult talajai Zn-tartalmának talajkémiai szempontból történő összehasonlító elemzése. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 605-613.

SIX, LÁSZLÓ (1971) A Kisalföld Duna-öntésen kialakult néhány talajszelvényének Zn-tartalom vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 107-118.

SZABOLCS, ISTVÁN (1971) A. A. Rode: A kutatási módszerek rendszere a talajtanban (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 637-638.

SZABOLCS, ISTVÁN (1971) Deserts of the World. An appraisal of research into their physical and biological environments (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 211-212.

SZABOLCS, ISTVÁN (1971) H. J. Fiedler, W. Hunger: Geologische Grundlagen der Bodenkunde und Standortslehre (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). p. 210.

SZABOLCS, ISTVÁN (1971) Soils and Tropical Weathering. Natural Resources XI. UNESCO Paris 1971. (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 639-641.

SZABOLCS, ISTVÁN (1971) A Szovjet Talajtani Társaság IV. Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 627-630.

SZEGI, JÓZSEF and GULYÁS, FERENC (1971) A Gramoxone hatása a cellulóz elbontására talajviszonyok között. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 590-598.

SZEMES, IMRE (1971) A Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságának Vándorgyűlése. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 631-634.

Salánki, János and Varanka, István (1971) Differences in the chemical sensitivity of nerve pathways in the central nervous system of fresh-water mussel (Anodonta cygnea L.). A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 87-96. ISSN 0365-3005

Sebestyén, Olga (1971) Kladocera tanulmányok a Balatonon IV. Negyedkori maradványok balatoni üledékekben III. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 227-268. ISSN 0365-3005

Sologub, M. I. and Kiss, Tibor (1971) Intracellular potentials during protracted recording from the neurones of Hirudo medicinalis. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 97-105. ISSN 0365-3005

Somos, András (1971) Pest megye kertészeti termelésének helyzete és fejlesztésének feladatai, különös tekintettel az élelmiszergazdasági vertikumra. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (3). pp. 319-328. ISSN 0002-1113

Somos, András (1971) Zöldségtermesztésünk időszerű kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 465-474. ISSN 0002-1113

Stefanovits, Pál (1971) A talajtérképezés feladatai a mezőgazdasági tervezésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 93-100. ISSN 0002-1113

Szabolcsi, Miklós (1971) Szocialista közízlés - szocialista tudat. MAGYAR TUDOMÁNY, 16 (2). pp. 98-106. ISSN 0025-0325

Szalay, Dezső (1971) Búza — tarackbúza hibridek felhasználása a búzanemesítésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 169-178. ISSN 0002-1113

Szalay, Ferenc (1971) A vöröshagyma fajták termőképességének értékelése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 619-624. ISSN 0002-1113

Szent-Györgyi, Albert and Blohincev, D. I. and Gábor, Dénes and Sabin, Albert B. and Clausen, Hjalmar (1971) Az MTA tiszteleti tagjai nyilatkoznak: Merre halad a tudomány? MAGYAR TUDOMÁNY, 78 (11). pp. 675-684. ISSN 0025-0325

Szilágyi, Gyula (1971) Búza mutációs kísérletek Martonvásáron. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 157-168. ISSN 0002-1113

Szirmai, János (1971) A hazai növényvírus-kutatás fejlődési szakaszai és várható haladása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (3). pp. 379-394. ISSN 0002-1113

Szirtes, János (1971) Az árpa pollensterilitásának szerepe az additív és nem additív génhatások kihasználásában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 223-228. ISSN 0002-1113

Szász, Ferenc Andor (1971) Almost Right Quasiregular Adjoint Semigroups of Rings. MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 48 (1-6). pp. 309-314. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1971) Further characterizations for the Jacobson radical of a ring. PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES, 47 (I). pp. 810-811. ISSN 0386-2194

Szász, Ferenc Andor (1971) Ideals of a ring with modular intersection. REVUE ROUMAINE DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES / ROMANIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, 16. pp. 609-616. ISSN 0035-3965

Szász, Ferenc Andor (1971) On minimal biideals of rings. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 32. pp. 333-336. ISSN 0001-6969

Szász, Ferenc Andor (1971) On the idealizer of a subring. MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK, 75 (1). pp. 65-68. ISSN 0026-9255

Szász, Ferenc Andor (1971) Rings, which are radical modules. MATHEMATICA JAPONICA, 16. pp. 103-104. ISSN 0025-5513

Szász, Ferenc Andor (1971) A class of regular rings. MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK, 75 (2). pp. 168-172. ISSN 0026-9255

Szász, Ferenc Andor (1971) A criterion for the existence of the twosided unity element of semigroups. PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES, 47 (1). pp. 812-814. ISSN 0386-2194

Szász, Ferenc Andor (1971) Äquivalenzrelation für die charakterisierung des Jacobsonschen radikals. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 22 (1-2). pp. 85-86. ISSN 0001-5954

Szász, Ferenc Andor (1971) The radical property of rings such that every homomorphic image has no nonzero left annihilators. Mathematische Nachrichten, 48 (1-6). pp. 371-375. ISSN 0025-584X

SÁMSONI, ZOLTÁN and SZALAY, SÁNDOR and SZILÁGYI, MÁRIA (1971) Néhány láptalaj és azon termett takarmány nyomtápelem vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 353-360.

Sárkány, Kálmán (1971) Koholmány-e az I. András-korabeli magyar imádság? Magyar Történelmi Szemle, 2 (2). pp. 269-283.

Sólyom, Jenő (1971) Determination of magnetic structures using the landau theory of second order phase transitions. JOURNAL DE PHYSIQUE COLLOQUES, 32. pp. 471-476. ISSN 0449-1947

Sólyom, Jenő and Bergou, János (1971) Reduced zero-point spin contraction in impure antiferromagnets. JOURNAL DE PHYSIQUE COLLOQUES, 32. pp. 89-90. ISSN 0449-1947

Sőtér, István (1971) Bánk tündéri láncai. Kritika (1963-1971), 9 (5). pp. 3-17. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1971) „S mi vagyok én...” Keresztury Dezső Arany-monográfiájáról. Kritika (1963-1971), 9 (8). pp. 28-32. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1971) A közművelés új távlatai. Kritika (1963-1971), 9 (4). pp. 1-5. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1971) A szintézis új lehetőségei. Kritika (1963-1971), 9 (1). pp. 1-7. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1971) A szocializmus ars poeticái. Kritika (1963-1971), 9 (11). pp. 1-4. ISSN 0023-4818

THAMM, FRIGYESNÉ (1971) A titrimetriás Na-tetrafenilborátos (Kalignost) és lángfotometriás K-meghatározás alkalmazása műtrágyák vizsgálatára. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 187-193.

THI DAN, NGUYEN and SZABOLCS, ISTVÁN and LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1971) A rizstermesztés hatása a talaj fizikai tulajdonságaira. Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 231-260.

Tamás, Gizella (1971) Quantitative investigations on microphytobenthos in 25 transversal sections of Lake Balaton. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 268-283. ISSN 0365-3005

Tankó, József (1971) Egyszerű algoritmus véges állapotú Markov-lánc ergodikus osztályainak meghatározására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 3-13. ISSN 0133-7459

Tarnai, Andor (1971) Tudomány- és kritikatörténeti kutatások az Irodalomtudományi Intézetben. Magyar Tudomány, 78. pp. 580-583.

Tarnai, Andor (1971) A felvilágosodás klasszicizmusa : Szauder József, Az estve és Az álom: Felvilágosodás és klasszicizmus (recenzió). Nagyvilág, 16 (12).

Tarnai, Andor (1971) A magyarországi irodalomtörténetírás megindulása. Irodalomtörténeti Közlemények, 75. pp. 35-77.

Toma, László and Török, Szilveszter (1971) A zöldségfélékkel szemben támasztott konzervipari igények. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 573-578. ISSN 0002-1113

TÖLGYESI, GYÖRGY and GELLÉRT, KATALIN (1971) Paprika- és paradicsommagvak fontosabb hamualkotó elemei. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 45-50.

TÖRÖK, ISTVÁN (1971) A 137Cs meghatározása talajokban Ge(Li) detektorral. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 203-204.

TÖRÖK, ISTVÁN (1971) Az infravörös spektroszkópia alkalmazása talajtani vizsgálatoknál. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 614-618.

TÖRÖK, ISTVÁN (1971) Mezőgazdasági jellegű kutatások a Casaccia-i kutatócentrumban. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 205-206.

Tóth, Árpád (1971) Extremális feladatok absztrakt terekben. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 41-52. ISSN 0133-7459

Ubrizsy, Gábor (1971) ,,Az ember természeti környezetének (bioszféra) védelme"(Beköszöntő egy állandó rovathoz). AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 267-270. ISSN 0002-1113

Urbánszki, Ferenc (1971) Speciális időoptimum folyamat szintézistartományára vonatkozó becslés. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 33-40. ISSN 0133-7459

VARGA, GYULA and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and MÁTÉ, FERENC (1971) A foszfor oldhatóságának hatása különböző P-vegyületek érvényesülésére és a talajok AL-oldható foszfortartalmára. Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 566-572.

VARJÚ, MIHÁLY (1971) G. H. MORRISON: Evaluation of lunar elementar analysis (cikkismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 419-420.

VARJÚ, MIHÁLY (1971) V. SAUCHELLI: Trace elements in agriculture (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 20 (3). pp. 421-422.

Viglási, Pál (1971) Az őszi búza makromutánsok fenológiai- és beltartalmi értékelése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 147-155. ISSN 0002-1113

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1971) Fekete Zoltán 60 éves. Agrokémia és talajtan, 20 (1-2). pp. 1-2.

Véró, Mihály (1971) Negative capacitance amplifier for microelectrode investigations. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 107-115. ISSN 0365-3005

Vörös, László (1971) Szent-Györgyi Albert: Egy biológus gondolatai. MAGYAR PEDAGÓGIA, 71. (3). pp. 349-351. ISSN 0025-0260

ZSOLDOS, FERENC (1971) A kálium fiziológiai szerepe (A Nemzetközi Kálium Intézet 8. kollokviuma). Agrokémia és talajtan, 20 (4). pp. 619-623.

Zambó, János (1971) A centrális és diagonális szellőztetés légszökésének összehasonlítása. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 104. (7). pp. 433-441. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1971) A műrevalóság kérdéséről. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 104. (2). pp. 73-77. ISSN 0522-3512

Zs.-Nagy, Imre (1971) Pigmentation and energy dependent Sr⁺⁺-aecumulation of Mol- luscan neurons under anaerobic conditions. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 38. pp. 117-129. ISSN 0365-3005

Őrffy, László (1971) A Lovászpatonán megindult rozsnemesítés irányai, tapasztalatai és jelenlegi céljai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 197-204. ISSN 0002-1113

This list was generated on Sun Jun 23 17:23:10 2024 CEST.