REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D4 Modern History / új- és legújabb kor története > D501-680 World War I (1914-1918) / I. világháború története"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 99.

A

Ambrus, László (2020) Szemelvények az első világháború angol nyelvű historiográfiájából a 2000-es években. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae, 47. pp. 5-24. ISSN 2560-2144

B

Balla, Tibor (2019) Ausztria-Magyarország első világháborús horvát hadvezére, Svetozar Boroević von Bojna tábornagy = The Croatian First World War Leader of Austria-Hungary, Field Marshal Svetozar Boroević von Bojna. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (1). pp. 6-15. ISSN 2060-0437

Balla, Tibor (2019) A magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémia parancsnokai a Nagy Háború idején = Commanders of the Royal Hungarian Honvéd Ludovika Military Academy at the Time of the Great War. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 17-26. ISSN 2060-0437

Balázs, Eszter (2017) „Belevetjük a saját testünket a történelembe”. A saját és a másik test reprezentációi magyar íróknál az első világháborúban, különös tekintettel az ego-dokumentumokra. In: E nagy tivornyán. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 303-325. ISBN 978-963-416-089-2

Balázs, Eszter (2019) The Image of the Jewish Soldier-Intellectual in Múlt és Jövő, the Hungarian Review promoting Jewish Cultural Renaissance (1914-1918). In: Jewish Soldiers in the Collective Memory of Central Europe. Böhlau Verlag. (Submitted)

Balázs, Eszter (2018) The Intellectual’s Body in War: Hungarian Writers’ cases in WWI. In: Intellectuals and the First World War. A Central European Perspective. Jagellonian University Press, Krakow. (Submitted)

Balázs, Eszter (2017) Szellemi remobilizáció Magyarországon az 1916-os erdélyi román támadást követően. In: 1916 - A fordulat éve? Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 109-155. ISBN 978 963 338 4183

Balázs, Eszter (2018) The image of the Jewish Soldier-Intellectual in Múlt és Jövő, the Hungarian Review with a Cultural Zionist Stance (1914-1918). In: Jewish Soldiers in the Collective Memory of Central Europe. Böhlau Verlag. (Submitted)

Bukovics, István and Zellei, Gábor (2018) Az első világháború és a lakosságot védő hadijog. VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 3 (3). pp. 154-167. ISSN 2498-6194

Bács, Zoltán (2019) Az első világháború néhány következménye a katolikus egyház és Latin-Amerika számára = Some Changes in the Political and Social Influence of the Roman Catholic Church as Consequences of the WW1, in general and Specially for Latin America. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (1). pp. 233-241. ISSN 2060-0437

D

Dezső, Krisztina (2016) ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS A lövészárok higiéniája. A frontvonal közegészségügyének vizsgálata első világháborús hadi naplók alapján = Hygiene of the front-line trench. Examination of sanitary conditions of the frontline by means of 1st World War military diaries. Kaleidoscope history, 7 (13). pp. 262-283. ISSN 20622597

Dudlák, Tamás (2019) A szarajevói merénylet helye a történelemben. VILÁGTÖRTÉNET, 41 (3). pp. 467-484. ISSN 0083-6265

F

Ferwagner, Péter Ákos (2016) Az erőszak első megnyilvánulásai és következményei Palesztinában : Zavargások „nabi Músza” ünnepén és Jaffában (1920–1921). ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 26 (12). pp. 31-45. ISSN 1215-5233

Ferwagner, Péter Ákos (2020) Magyar katonák Palesztinában, 1916–1918. Dél-Dunántúli Hadtörténetírás : Az MTA PAB Hadtörténeti Munkabizottságának Közleményei, 1 (1). pp. 85-102. ISSN 2786-0639

Ferwagner, Péter Ákos (2021) Nacionalizmus, elnyomás, éhínség : Libanon az első világháborúban = Nationalism, Oppression, Famine. Lebanon in the First World War. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 36 (2). pp. 20-40. ISSN 0237-7934 (nyomtatott); 1587-1258 (elektronikus)

Fodor, Gábor (2020) Egy magyar kórház Konstantinápolyban = A Hungarian Hospital in Constantinople. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (3). pp. 217-228. ISSN 0040-9634

Forgács, Balázs (2017) Arábiai Lawrence és az arab felkelés. HADMÉRNÖK, 12 (2). pp. 321-340. ISSN 1788-1919

Formella, Collins Nkapnwo (2021) Unending Wars: Is Nationalism the Snag? ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 9 (1). pp. 105-117. ISSN 0866-6628

Frenyó, Zoltán (2017) Prohászka Ottokár eszmevilága a Nagy Háború idején : Római lelkület, keresztényszocializmus, magyar valóság. In: Prohászka-tanulmányok 2015-2017. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, pp. 374-384. ISBN 978-963-88071-7-5

Frenyó, Zoltán (2017) Spirito romano, social-cristianesimo, realta ungherese : Il pensiero di Ottokár Prohászka durante la Grande Guerra. In: All'ombra della Grande Guerra. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, Budapest, pp. 207-220. ISBN 978-963-416-075-5

G

Gecse, Géza (2020) Győztes vagy vesztes? : Oroszország első világháborús részvételének problematikája és a béketárgyalásokról való kiszorulásának magyarázata = Problems of Russia’s Involvement in World War I and an Explanation how It Was Crowded out of the Negotiations at the Paris Peace Conference. KÜLÜGYI SZEMLE, 19 (3). pp. 78-93. ISSN 1587-9089

Glatz, Ferenc (1978) Trianon és a magyar történettudomány. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 21 (2). pp. 411-421. ISSN 0040-9634

Gyarmati, Enikő (2015) Alan Kramer: Az első világháború legújabb historiográfiája (Recent Historiography of the First World War). KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 24 (2). pp. 81-94. ISSN 1216-2965

Gáspár, Ferenc (2018) A Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egylete Somogy vármegyei fiókegyletei és tevékenységük az I. világháború idején = The Branches of the Red Cross Association of the Countries of the Hungarian Holy Crown in Somogy and their Activities during the First World War. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (5). pp. 221-235. ISSN 2631-0376

H

Hajdú, Zoltán and Pálné Kovács, Ilona (2018) A Magyar Királyság területi fenntarthatóságának kihívásai 1918-ban. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (4). pp. 373-386. ISSN 0015-5411

Hatos, Pál (2021) Rend és rendetlenség 1918-1919-ben. MAGYAR RENDÉSZET, 21 (1). pp. 169-202. ISSN 1586-2895

Horváth, Balázs Zsigmond (2018) Az első világháború szemben álló hatalmainak kórházvonatai = The Hospital Trains of the Opposing Powers During World War I. Kaleidoscope history, 9 (16). pp. 355-362. ISSN 20622597

Horváth, Csaba Sándor (2019) A vasút szerepe a balkáni és keleti frontra való szállításban a Nagy Háború első évében. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 139-153. ISSN 1789-6339

J

Jakab, Albert Zsolt (2019) Az első világháború emlékezete Kolozsváron. Keretek, helyek, alakzatok = The Memory of the World War I in Cluj. Frames, Realms and Figures. In: Aranymadár : Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 437-453. ISBN 978-606-9015-11-7; 978-606-739-129-9

Jakab, Albert Zsolt (2018) A Nagy Háború emlékezete Kolozsváron. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására. A vallási kultúrakutatás könyvei (35). SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 447-471. ISBN 9789633066010

Janka, György (2020) A Hajdúdorogi egyházmegye 1914-ben. In: Az első világháború és a görögkatolikusok. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, pp. 143-150. ISBN 978-615-5073-97-7

Jeličić, Ivan (2020) Is there Space for Remembering Habsburg World War One in Rijeka? : Considerations on the Monument to the Heroic Sailor in Sušak. SPIEGELUNGEN: ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS, 15 (1). pp. 111-121. ISSN 1862-4995

K

Katona, Csaba (2020) Bulgária belépése az első világháborúba a magyar sajtó tükrében = Bulgaria’s Entry to World War I in the Mirror of the Hungarian Press. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (1). pp. 31-55. ISSN 0040-9634

Kecskés, Gusztáv (2016) A kelet-közép-európai nemzetiségek és a francia külpolitika az első világháború idején. PRO MINORITATE, 25 (4). pp. 59-81. ISSN 1216-9927

Kelemen, Roland (2020) Sajtórendészet különleges jogrend idején : Az első világháborús különleges sajtórendészet a külföldi és a hazai szabályok és gyakorlat tükrében. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 9 (2). pp. 280-307. ISSN 2063-6253

Kincses, Katalin Mária (2017) A 82. gyalogezred kötelékében: erdélyi hadszíntér, 1916. október - 1917. január. Részlet Házi Jenő első világháborús naplóiból. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (2). pp. 601-640. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2014) Ferenc József - Adj király katonát! Kiállítások a Királyi Kastélyban és a Gödöllői Városi Múzeumban, 2014. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 127 (3). pp. 845-854. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2018) Frontvonalból a hátországba. Házi Jenő soproni levéltáros első világháborús katonai pályafutásának rendhagyó utolsó szaka. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 63 (2). pp. 63-99. ISSN 0864-960X

Kincses, Katalin Mária (2017) Háborús hétköznapok. Tanulmánykötet. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (2). pp. 668-672. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2019) Házi Jenő első világháborús naplói. MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron. ISBN 978-963-8327-46-8

Kincses, Katalin Mária (2013) LEVÉLTÁR ÉS LEVÉLTÁROS SZÜLETIK. MARKÓ ÁRPÁD VISSZAEMLÉKEZÉSE A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR MEGALAKULÁSÁRA ÉS LEVÉLTÁROSI PÁLYÁJÁRA. Levéltári Közlemények, 84. pp. 187-200. ISSN 0024-1512

Kincses, Katalin Mária (2013) Markó Árpád első világháborús visszaemlékezéseiből. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (3). pp. 854-886. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2016) Markó Árpád hadtörténész visszaemlékezése Rátz Jenő honvédelmi miniszterre. In: Histora lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. VERITAS Történetkutató Intézet-Magyar Napló, Budapest, pp. 253-263. ISBN 878-615-5465-93-2

Kincses, Katalin Mária (2017) Propaganda az I. világháborúban. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2015. október 16. - 2016. április 9. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (1). pp. 217-222. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2017) Propaganda — politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. SZÁZADOK, 151 (6). pp. 1407-1410. ISSN 0039-8098

Kincses, Katalin Mária (2014) Tudós és katona. Markó Árpád visszaemlékezései I. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-7097-66-9

Kincses, Katalin Mária (2017) A nagy háború öröksége. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (2). pp. 673-677. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2016) A przemysli katasztrófa és a gorlicei áttörés, 1915. Nemzetközi tudományos konferencia (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2015. május 14.). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 129 (1). pp. 291-297. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária and Mészáros, Kálmán (2014) Tudós és katona. Markó Árpád visszaemlékezései II. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-7097-70-6

Kiss, Endre (2019) Társadalmi trauma szisztematikus helyéről. Elias Canetti pszichológia és politika között = On Collective Traumas Elias Canetti Between Psychology and Politics. Kaleidoscope History, 10 (19). pp. 252-261. ISSN 20622597

Klestenitz, Tibor István (2016) A Nagy Háború propagandjának megítélése a magyar sajtóban. In: Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest, pp. 287-302. ISBN 978-963-200-660-4

Kérchy, Anna (2015) “Hebrencs kisleányból kötelességtudó honleány. Nőképváltozások a Magyar Lányok hetilap első világháború alatti lapszámaiban.” Médiakutató. 2015 Summer. XVI.2: 81-95. Médiakutató. ISSN 1586-8389

L

Landgraf, Ildikó (2017) "…segíts meg utunkon…" Egy I. világháborús hadifogolynapló és utóélete. In: Aranyhíd. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 801-815. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Lehoczky, Tivadar (2016) Világháborúnk : III-IV. rész. „RIK-U” Kft., Beregszász-Ungvár. ISBN 9786177404223

Lehoczky, Tivadar (2016) Világháborúnk : I–II. rész. „RIK-U” Kft., Beregszász-Ungvár. ISBN 9786177404216

Liffa, Olivér Richárd (2019) Az első világháború balkáni (szerb) és isonzói frontjának hadműveletei = The Operation of the Balkan (Serbian) and Isonzo Front in World War I The role of maps in the operations. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE), 7 (3). pp. 58-69. ISSN 2064-3756

Ligeti, Dávid Ádám (2018) August von Mackensen 1935. évi magyarországi útja. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 2018 (4). pp. 204-218. ISSN 1789-6339

Ligeti, Dávid Ádám (2017) "Ausztriának nemcsak magtára, hanem kaszárnyája is vagyunk!" A Bruszilov-offenzíva magyarországi következményei 1916-ban. VERITAS ÉVKÖNYV, 3. pp. 129-146. ISSN 2416-0687

Ligeti, Dávid Ádám (2014) Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök második bukása 1917-ben. TRIANONI SZEMLE, 6 (3-4). pp. 77-84. ISSN 2060-2502

Ligeti, Dávid Ádám (2014) Gorlicétől Breszt-Litovszkig. Arthur Arz von Straussenburg altábornagy a keleti fronton (1915. május-augusztus). In: Hindu istenek, sziámi tigrisek. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, pp. 357-373. ISBN 978-963-284-502-9

Ligeti, Dávid Ádám (2015) An Ignomious Defeat? The Role of the Hungarian Cavalry During the First Months of WWI. In: Léta do pole okovaná. Ministerstvo obrany Ceské republiky, Praha, pp. 262-266. ISBN 9788072786633

Ligeti, Dávid Ádám (2012) Mackensen az I. világháborúban. In: Memini initii. Acta historica Collegii de Iosepho Eötvös Nominati. Series II. (1). Eötvös Collegium, Budapest, pp. 165-216. ISBN 978-963-89326-5-5

Ligeti, Dávid Ádám (2015) A Monarchia szeptember tizenegyedikéje. A Nagy Háború első hetei a keleti fronton. In: VERITAS Évkönyv 2014. Magyar Napló Kiadó; VERITAS Történetkutató Intézet, Budapest, pp. 81-98.

Ligeti, Dávid Ádám (2018) Nánay Mihály: Habsburg József főherceg. A katona és főherceg, 1914-1924. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 2018 (4). pp. 289-294. ISSN 1789-6339

M

Magyar, László András (2018) Egy vitéz doktor = A brave medical doctor. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 100-104. ISSN 20622597

Mizser, Attila (2017) Elhagyott emlékezet : Történelmi tapasztalat, trauma és nyelvhasználat Kornis Jenő naplójában és levelezésében (1914–1918). In: E nagy tivornyán, 2016.06.08-2016.06.10, Budapest.

Molnár, Zoltán (2021) A járványos megbetegedések elleni harc Magyarországon a Nagy Háború időszakában, 1914-1918 = The Fight against Epidemic Diseases during the Great War, 1914–1918. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 14 (1). pp. 125-138. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (online)

Molnár, Zoltán (2020) A nők szerepe a háborús hátországban Magyarországon, 1914–1918. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 13 (2). pp. 143-154. ISSN 2060-0437

N

Nagy, Csilla (2017) Énkép, ellenségkép és idegenség Hans Carossa 1916. évi háborús naplójában. In: E nagy tivornyán, 2016.06.08-2016.06.10, Budapest.

Nagy, József (2018) Guerre, conflitti, violenza – La cultura dell’odio dal Novecento fino all’11 settembre. olaszissimo.blog.hu.

P

Paál, Vince (2018) Információk az oroszországi forradalmakról - A magyar cenzúrán keresztül : A sajtóellenőrzés Magyarországon az első világháború idején = Information About the Russian Revolutions – Through the Hungarian Censorship. Control of the Press in Hungary During World War I. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 407-416. ISSN 0040-9634

Perjámosi, Sándor (2019) A magyar vasutak helyzete Trianon idején = Hungarian Railways at the Time of the Trianon Peace Treaty. Kaleidoscope History, 10 (19). pp. 59-68. ISSN 20622597

Polgár, Annamária and Mák, Erzsébet (2020) Élelmiszertörténet: az 1900-1950-es évek = Food History in the 1900-1950’s. Kaleidoscope history, 10 (21). pp. 324-333. ISSN 20622597

R

Radnai, István (2013) Szumátrától az orosz frontig : Radnai István első világháborús naplója. Printart-Press, Debrecen. ISBN 978-963-08-7570-7

Révész, Tamás (2020) Men under Fire: Motivation, Morale and Masculinity among Czech Soldiers in the Great War, 1914–1918. By Jiří Hutečka. Oxford–New York: Berghahn, 2019. 288 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 366-368. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

S

Schweitzer, Gábor (2019) Hungarian Neolog (Progressive) Rabbis during the "Great War" (1914-1918). In: Jewish Soldiers in the Collective Memory of Central Europe : The Remembrance of World War I from a Jewish Perspective. Böhlau Verlag, Wien, pp. 111-120. ISBN 9783205207221

Somogyi, László (2020) A Nagy Háború szürke zónája : A váci civil internálótábor működésének története = Insight into the History of the Civilian Internment Camp at Vác. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (3). pp. 203-215. ISSN 0040-9634

Szabó, Ferenc János (2018) A nagy háború = The Great War. In: Egy magyar mester a modernitás és a hagyomány útján. Kodály Zoltán (1882–1967). A Hungarian Master on the Road of Modernity and Tradition. Zoltán Kodály (1882–1967). MTA BTK Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeum, Budaoest, pp. 18-20. ISBN 978-615-5167-13-3

Szabó, Róbert (2021) Hadiérettségi, hadibizonyítvány. Az első világháborús katona-tanulók iskolai kedvezményei = War graduation, war certificate School Benefits for Soldier-students in World War I. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (1). pp. 119-136. ISSN 0040-9634

Szarka, László (2016) Tisza István, a háborús miniszterelnök. In: Tisza István, két korszak határán. Országgyűlés Hivatala, Budapest, pp. 143-163.

Szarka, László (2016) A háborús paktumtól a keleti Svájc tervezetéig. A nemzetiségi kérdés az első világháború magyar kormányzati politikájában. ERUDITIO - EDUCATIO, 11 (4). pp. 19-32. ISSN 1336-8893

Szarka, László (2016) A nemzetiségi kérdés alakváltozatai a Nagy Háború éveiben. PRO MINORITATE, 25 (4). pp. 28-42. ISSN 1216-9927

Szegedy-Maszák, Mihály (2016) A lövészárok irodalma: Az első világháború a prózairodalomban. In: Jelen a múltban, múlt a jelenben. Pesti Kalligram-Kalligram, Budapest-Pozsony, pp. 124-182. ISBN 978-615-5603-37-2

Szegedy-Maszák, Mihály and Dobos, István and Bucsics, Katalin and Fagyas, Róbert and Győrei, Zsolt and Hutvágner, Éva and Pintér, Borbála and Takács, László and Balogh, Gergely and Borbás, Andrea and Buda, Attila and Kelevéz, Ágnes and Molnár, Eszter Edina and Sulyok, Bernadett and Varga, Kinga and Veres, Miklós (2015) Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914--1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-814-0

Szeghy-Gayer, Veronika (2016) Még egyszer a párizsi békeszerződésről. REGIO, 24 (1). pp. 303-307. ISSN 0865-557X

Szilágyi-Kiss, Hajnalka (2021) Az I. világháború hadműveleti változásai = Operational Changes of the First World War. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 14 (1). pp. 139-154. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (online)

Szőts, Zoltán Oszkár and Z. Karvalics, László (2016) Előszó a Kommunikáció és propaganda az első világháborúban tematikus számhoz. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA (1). pp. 1-3. ISSN 0209-584X

Süli, Attila (2020) Az esztergomi katonai egészségügyi szolgálat története a 19. század elejétõl 1918-ig. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA (3). pp. 88-103. ISSN 1215-4121

T

Tamás, Ágnes (2016) „Monsieur János, valójában mit akar? Különben is, a glóbuszát meghagytam Önnek!” : Területveszteségek és gyarapodások élclapok karikatúráin (1919–1921). AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2. pp. 52-69. ISSN 0237-7934

Tamás, Ágnes (2016) A Párizs környéki békék kritikája élclapok karikatúráin (1919–1921). In: A humor nagyítón keresztül. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (188). Tinta Könyvkiadó; Selye János Egyetem; ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 71-79. ISBN 978-963-409-061-8

Turbucz, Dávid (2016) "Ferenc Jóska azt üzente". Uralkodói születés- és névnapok az I. világháború alatt. Történelmi Szemle, 58 (4). pp. 603-614. ISSN 0040-9634

Turbucz, Dávid (2020) Régi források, új értelmezési lehetőség : Horthy Miklós fővezéri tevékenysége. TÉRTÉNELMI SZEMLE, 62 (3). pp. 425-452. ISSN 0040-9634

Turgonyi, Zoltán (2017) "Lo schiaffo wilsoniano alle leggi naturali". Diritto di autodeterminazione e principio di nazionalitá nel pensiero cattolico alla fine della Grande Guerra. In: All'ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, idee (1). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 331-349. ISBN ISBN 978-963-416-075-5

Tóth, Tamás (2015) A Szentszék és az I. világháborút követő politikai változások Magyarországon. In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015. METEM Könyvek (84). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Balassi Intézet – Római Magyar Akadémia; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest–Róma, pp. 61-74. ISBN 978-963-9662-90-2

Tóth, Tamás (2015) A Tanácsköztársaság a Szentszék szemével (1918–1920). In: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt : Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 201-213. ISBN 978-963-9627-92-5

V

Veress, Emőd (2021) Przejęcie struktur sądownictwa w Siedmiogrodzie w 1919 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73 (1). pp. 37-57. ISSN 0070-2471

Vörös, Boldizsár (2016) Frontélmények a hátországból - Szomory Dezső "harctéri levelei". In: Háborús hétköznapok II. Tudományos Konferencia. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest, pp. 49-60. ISBN 978-615-5021-10-7

Z

Z. Karvalics, László (2015) Információtörténeti tárgyú első világháborús fotográfiák és érték-dimenzióik. In: Az első világháború információtörténete fényképeken. Primaware, Szeged, pp. 6-19. ISBN 978-963-306-372-9

Z. Karvalics, László (2014) Szaporodó metszéspontok: Az információtörténelem találkozik a Nagy Háborúval (Bevezető egy úttörő tematikus konferenciához). In: Az I. világháború információtörténetéhez : Előadás-kivonatok. Primaware Kiadó, Szeged, pp. 6-10. ISBN 978-963-306-333-0

This list was generated on Sat Oct 23 06:38:29 2021 CEST.