REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HS Societies secret benevolent etc / szociális szervezetek, mozgalmak, egyesületek"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items at this level: 85.

A

Acsády, Judit (2014) Interetnikai párbeszéd – női kezdeményezések, nőmozgalmak- nemzetközi kontextus. In: Nőképek kisebbségben: Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Phoenix Könyvkiadó, pp. 15-18.

Acsády, Judit and Mészáros, Zsolt (2018) A Balmazújvárosi Szabad Nőszervezet és a Feministák Egyesülete közötti kapcsolat (1908-1929): A női szolidaritás megnyilvánulásai a hazai feminista mozgalomban. TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT, 8 (2). pp. 80-96. ISSN 2062-7084

Artner, Annamária (2006) Globalizáció alulnézetben. Elnyomott csoportok – lázadó mozgalmak. Napvilág Kiadó, Budapest. ISBN 963 9350 66 4

Artner, Annamária (2006) Globalizációt másképpen! Az „antiglobalizációs” mozgalmak céljai és tevékenysége. In: Globalizáció, Tőkekoncentráció, térszerkezet (tanulmánykötet) Szerk.: Bernek Ágnes és Farkas Péter. Harsányi János Főiskola, OTKA, MTA VKI,, Budapest, pp. 281-328. ISBN 963 301 482 4

B

Balogh, Karolina and Gregorits, Péter and Rácz, Andrea (2019) A gyermekvédelmi intézményrendszer működési környezetének vizsgálata a ’gyermekvédelem mint szolgáltatás’ értelmezési keretrendszer tükrében. ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 2019 (3). pp. 26-47. ISSN 0865-0810

Barna, Emília and Csányi, Gergely and Gagyi, Ágnes and Gerőcs, Tamás (2018) A rendszerváltozás utáni magyar feminista mozgalom globális, történeti perspektívából. REPLIKA (108-09). pp. 241-262. ISSN 0865-8188

Biró, Tamás (2012) „A szívnek van két rekesze” : Interjú Schweitzer József professzorral a neológiáról 2012. május. In: "A szívnek van két rekesze" : Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából. Studia Hebraica Hungarica; MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő (2; 19). Magyar Hebraisztikai Társaság; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, Judaisztikai Kutató Csoport; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 9-28. ISBN 978-963-236-608-1

Bálity, Csaba and Duráczky, Bálint (2017) Fertility Desires of Adolescents and Young Adults Living in Large Families: The Role of the Family of Origin and the Cultural Stereotypes. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 1 (12). pp. 41-52. ISSN 1788-4934

C

Csörsz, Rumen István and Hegedüs, Béla and Kiss, Margit and Lengyel, Réka and Tüskés, Gábor (2017) Fénykeresők : Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában : Kommentált forrásgyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeum kamarakiállításához 2017. október = Lichtsucher: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa : Kommentierte Quellensammlung zur Kabinettausstellung des Ungarischen Nationalmuseums, Oktober 2017. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. ISBN 978-615-5478-36-9

D

Dávid, Beáta (2013) Social Network Analysis : Applied Tool to Enhance Effective Collaboration between Child Protection Organisations by Revealing and Strengthening Work Relationships. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 8 (8). pp. 3-28. ISSN 1788-4934

Dézsi, Csaba András and Fekete, Dávid and Szentes, Veronika and Laczkovits-Takács, Tímea (2020) Impact of the Coronavirus Epidemic on Local Social and Healthcare Services through the Example of a Hungarian City. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 157-170. ISSN 1786-6553

F

Falus, Orsolya (2020) Piae Causae Foundations, Waqfs, Trusts. Legal-Historical Interactions. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 353-360. ISSN 1786-6553

Fedinec, Csilla (2010) Magyar nemzeti pártok és társadalmi egyesületek Kárpátalján. In: Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 79-90. ISBN 978-963-446-596-6

Forrai, Judit and Solymossy, József and Csépe, Péter (2007) Közösségfejlesztő és egészségügyi ismeretfejlesztő reprodukciós program. In: Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség. Fundación Secretariado Gitano, Madrid, pp. 84-88. ISBN 978 84 690 6450 4

Fosztó, László (2011) Hol a helye a romáknak az erdélyi egyházakban?: Vallási intézmények és társadalmi integráció. PRO MINORITATE, 2011 (3). pp. 113-122. ISSN 1216-9927

Frauhammer, Krisztina (2014) A Szívgárda kiadványai a gyermeknevelés szolgálatában. In: Lelkiségek és lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-közép-Európában (Spirituality and spiritual movements in Hungary and Easter Central Europe). Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (42, 10). SZTE BTK Néprajzi és Kultúrális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 137-146. ISBN 978-963-306-260-9

G

Gazda, István and Pók, Andrea (2017) Vámos Éva (1950–2015) muzeológus, történész, technikatörténész, kandidátus életmű-bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 86 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gerő, Márton and Fonyó, Attila (2013) Szektor, alszektor vagy nem szektor? SOCIO.HU (1). pp. 34-60. ISSN 2063-0468

Glässerné Nagyillés, Anikó (2011) Időskorúak helyzete egy elöregedő társadalomban. In: Életjel : Tanulmányok az ezredvégi Tiszazug népéletéből. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szolnok, pp. 212-229. ISBN 978 963 9273 64 1

Glässerné Nagyillés, Anikó (2018) Jézus Szíve oltalma alatt. VERITATIS IMAGO: TUDOMÁNYOS, MUZEOLÓGIAI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 2018 (2). pp. 33-41. ISSN 2559-9836

Glässerné Nagyillés, Anikó (2018) Második család és szociális háló. In: Családtörténet, családvédelem, vallás. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 102-112. ISBN 978-963-306-603-4

Gombocz, Eszter (2019) Cserkészliliom és kőtábla : A zsidó identitás újjáépítésének törekvései a két világháború közötti neológiában Vidor Pál életének példáján. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (2). pp. 105-126. ISSN 0865-557X

Gáspár, Ferenc (2018) A Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egylete Somogy vármegyei fiókegyletei és tevékenységük az I. világháború idején = The Branches of the Red Cross Association of the Countries of the Hungarian Holy Crown in Somogy and their Activities during the First World War. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (5). pp. 221-235. ISSN 2631-0376

H

Hohmann, Balázs (2020) Participation of NGOs and Minority NGOs in the Administrative Proceedings in Hungary and Poland. In: IX. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2020 Tanulmánykötet - 9th Interdisciplinary Doctoral Conference 2020 Conference Book. Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, pp. 246-256. ISBN 978-963-429-583-9

Hohmann, Balázs (2018) A hatósági eljárás társadalmi ellenőrzésének lehetőségei. Tudatosan a Környezetünkért Egyesület, Pécs. ISBN 978-615-80220-5-7

Hohmann, Balázs (2021) A nemzetiségi civil szervezetek hatósági eljárásban való részvétele. Waclaw Felczak Alapítvány, Budapest.

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Műhelyek, pályák, módszerek. Szempontok a két világháború közötti falukutatók vizsgálatához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 2016 (3). pp. 1-13. ISSN 0040-9634 (In Press)

Háberman, Zoltán (2012) צדקה és társadalometika. PhD thesis, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem.

Hábermayer, Tamás and Horváth, Péter (2020) Voluntary Rescue Service in Hungary: The HUSZÁR Team. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 19 (1). pp. 45-54. ISSN 2498-5392

I

Illés, László (2016) Volt egyszer egy program : Az áldozatsegítés Tolna megyei mintamodellje. BELÜGYI SZEMLE, 64 (4). pp. 79-93. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online) (In Press)

J

Jackovics, Péter (2012) HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek megalakítása. VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE, 19 (2). pp. 53-56. ISSN 1218-2958

Jackovics, Péter (2016) Robbanás a londoni metróban - EUR gyakorlaton a HUNOR Mentőszervezet. VÉDELEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMLE, 2016 (3). pp. 35-39. ISSN 2064-1559

Jackovics, Péter (2016) Standard of operation for cave rescue in Hungary. INTERNATIONAL FIRE FIGHTER, 2016 (9). pp. 84-86. ISSN 1744-5841

Jackovics, Péter (2007) A társadalmi és civil szervezetek szerepe a polgári-, és katasztrófavédelem tükrében. In: Országos Tűz- és Katasztrófavédelmi Konferencia, 2007. március 9., Siófok.

Jackovics, Péter and Herbák, Dóra (2016) Erős vár - sikeresek az önkéntes mentőszervezetek. VÉDELEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMLE, 2016 (3). pp. 23-25. ISSN 2064-1559

Jackovics, Péter and Keresztesy, Árpád (2017) Najbrži odgovor na katastrofe. ZASTITA, 13. (4.). pp. 24-27. ISSN 1845-7134

Juhász, Zita (2013) A nonprofit szektor: szerepeltérések a világban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (2-3). pp. 39-57. ISSN 0865-7823

K

Kecskés, Gusztáv D. (2014) Collecting money at a global level : The UN fundraising campaign for the 1956 Hungarian refugees. EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES, 2014 (5). pp. 33-60. ISSN 2068-651X

Kecskés D., Gusztáv (2018) Humanitárius segítségnyújtás globális méretekben : A Vöröskereszt Társaságok Ligája és az 1956-os magyar menekültek. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 63 (4). pp. 74-119. ISSN 0864-960X

Kitzinger, Dávid and László, Mónika (2000) A morális pánik motívumai egy magyarországi mozgalomban : A Nagycsaládosok Országos Egyesületének kampányai. REPLIKA (40). pp. 81-95. ISSN 0865-8188

Klement, Judit (2011) A fővárosi vállalkozók és a szociális gondoskodás. In: História mezején. Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, pp. 57-62. ISBN 978-963-7237-83-6

Knipl, István (2016) Adalékok a tűzoltóság történetéhez. In: Császártöltés 2. : Császártöltés története 1918 és 1948 között. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 262-266. ISBN 978-963-12-6821-8

Knipl, István (2016) Leventeegyesület Császártöltésen. In: Császártöltés 2. : Császártöltés története 1918 és 1948 között. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 259-261. ISBN 978-963-12-6821-8

Knipl, István (2004) A Volksbundtól a Waffen-SS-ig (A Volksbund helyi szervezetei és Waffen SS katonák Császártöltés, Hajós és Nemesnádudvar községekben). In: Bács-Kiskun megye múltjából XIX. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét, pp. 465-494.

Knipl, István and Tánczos-Szabó, Ágota (2007) Volksbund szervezetek a Duna-Tisza közén - A zászlóbontástól a megtorlásig = Volksbund-Organisationen im Donau-Theiss-Zwischenstromland - Vom Fahnenweihe bis zur Vergeltung. In: Cumania 23. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét, pp. 321-362.

Knipl, István and Tánczos-Szabó, Ágota (2010) Volksbund-szervezetek megalakulása a mai Bács-Kiskun megye községeiben. MÚZEUMŐR: A MÚZEUMI ISMERETTERJESZTÉS LAPJA, 8 (3). pp. 7-9. ISSN 1786-9277

Kovách, Imre (2012) A VIDÉK AZ EZREDFORDULÓN. Argumentum - MTA szociológiai Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-446-679-6

Kováts, Gergely (2019) The bologna reform in Hungary. In: Higher Education System Reform. An International Comparison after Twenty Years of Bologna. Brill Sense, Leiden - Boston, pp. 197-218. ISBN 978-90-04-40010-8

L

Laczkovits-Takács, Tímea (2018) Győr humánszolgáltatási modelljének egészségügyi pillére 1990-tõl napjainkig. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 90-106. ISSN 1786-6553

Laki, Ildikó (2019) Látlelet az önkéntességről. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 361-369. ISSN 1786-6553

Laki, Ildikó (2018) The Rights of People Living with Disabilities in the 21st Century. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 129-137. ISSN 1786-6553

Lengyel, Réka (2016) Mi maradt meg a dégi Festetics-levéltár szabadkőműves forrásanyagából? Az MNL OL P 1134, Vegyes iratok, 1. tétel, 18. szám alatti iratanyag tartalma. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE. pp. 625-639. ISSN 0017-999X

Lengyel, Réka (2019) What Has Survived of the Masonic Source Documents of the Festetics Archives of Dég? Contents of the MNL OL P 1134, “Unclassified documents”, Series A, Item No. 1, File Nr. 18. In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. De Gruyter, Berlin, Boston, pp. 362-377. ISBN 978-3-11-063764-9

M

Makó, Csaba and Novoszáth, Ágnes (2000) A munkavállalók képviseleti részvételének intézménye: az üzemi tanács. MUNKAÜGYI SZEMLE, 44 (2). pp. 15-19. ISSN 0541-3559

Makó, Csaba and Novoszáth, Ágnes (2000) A munkavállalók képviseleti részvételének intézménye: az üzemi tanács. MUNKAÜGYI SZEMLE, 44 (1). pp. 24-29. ISSN 0541-3559

Markója, Csilla (2014) A Turul szárnyai alatt. Hekler Antal és Zádor Anna kapcsolatáról. Enigma, 21 (80). pp. 18-31. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István and Benova, Katarina (2015) "Ezen tárgyak családi vonatkozása..." A Czóbel-Mednyánszky kör leveleiből (1888-1920). Enigma, 21 (82). pp. 71-86. ISSN 1218-8069

Micsinai, István and Németh, Sarolta (2015) Drivers behind the Formation of Crossborder Inter-organisational Cooperation Links: the Case of the Tri-border Region between Hungary, Slovakia and Ukraine. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (4). pp. 126-143. ISSN 1216-2051

Molnár, Dávid (2020) A Katolikus Egyház és a korai munkásmozgalom kapcsolata Egerben 1890 és 1914 között. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 161-180. ISBN 978-963-496-172-7

Máthé, Réka Zsuzsánna (2019) Társadalmi mozgalmak a visegrádi országokban: konfliktus vagy együttműködés? Empirikus elemzés = Social Movements in the Visegrád Countries: Conflict or Cooperation? An Empirical Analysis. Európai Tükör : A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos folyóirata, 22 (1). pp. 45-66. ISSN 1416-6151

Mátyus, Imre (2018) A kortárs politikai mozgalmak törékenysége : Recenzió Zeynep Tufekci Twitter and Tear Gas című könyvéről. REPLIKA (108-09). pp. 317-322. ISSN 0865-8188

N

Nagyillés, Anikó (2018) Betegség és halál a szívgárdában. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE (2014-), 4. pp. 327-335. ISSN 2064-8480

Neumann, László and Tóth, András (2018) Hungarian unions under political and economic pressure. In: Rough waters. European trade unions in a time of crises. European Trade Union Institute (ETUI), Brussels, pp. 135-159. ISBN 978-2-87452-496-7 (print); 978-2-87452-497-4 (electronic)

Nguyen, Van Chung (2014) Impact of fishery association management on fishery community. Studia Mundi – Economica, 1 (1). pp. 28-37. ISSN 2415-9395

O

Oross, Dániel and Szabó, Andrea (2017) Társadalmi mozgalom-e az országos hallgatói képviselet? EDUCATIO, 26 (1). pp. 15-25. ISSN 1216-3384

Orosz, László (2020) „Célunk nem valamiféle könyörületes jótékonysági intézmény, hanem egy kultúrpolitikai akció beindítása.” : A „magyar korona országaiból való német főiskolások egyesületének” segélykérő felhívása a birodalmi német pángermán körökhöz (1911, Bécs). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 727-759. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Orosz, László (2020) A hazai sváb egyetemisták hallgatói mozgalmának kérdéséhez : Az első világháborút megelőző időszak. In: Trianon és a magyar felsőoktatás III. : A VERITAS Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai. Veritas Könyvek (19). VERITAS Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 43-70. ISBN 978-963-541-029-3

Orosz, Tímea (2020) Az osztrák civil társadalom. Tendenciák és történelmi következmények = Austrian Civil Society. Tendencies and Historical Consequences. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 343-352. ISSN 1786-6553

R

Reisinger, Adrienn (2010) Civil szervezetek és a civil elit szerepe a társadalmi folyamatokban. Tér és Társadalom, 24 (2). pp. 107-119. ISSN 0237-7683

S

Sas, Béla (1988) A szociális infrastruktúra fejlesztésének erőforrásai a Dél-dunántúli régióban 1971–85 között. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 57-65. ISSN 0237-7683

Szabó, Andrea (2020) National Student Advocacy and Societal Movementism. In: Don’t Be Afraid, Mom! : Student Representation Then and Now: The Review of 30 Years. Public Foundation for the Research of Central and East European History and Society, Budapest, pp. 90-103. ISBN 978-615-6200-09-9

Szabó, László András (2020) Szervezetek és együttműködések a migrációkezelésben 2015 után. In: A hadtudománytól a rendészettudományig ̶ Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (22). Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport; Magyar Rendészettudományi Társaság, Pécs, pp. 337-342. ISBN 978-963-89383-2-9

Szalay-Bobrovniczky, Vince and Kecskés, Péter (2020) The CSO Sector in Hungary and Certain European Particularities. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 226-234. ISSN 1786-6553

Szaniszló, Krisztián Gábor (2017) Az állami kulturális mecenatúra: a Nemzeti Kulturális Alap (NKA). In: Acta Periodica : Magyar Tudomány Ünnepe 2016 konferencia kötete. EDUTUS Főiskola, Tatabánya; Budapest, pp. 199-210.

Szente-Varga, Mónika (2020) Latin-amerikai regionális szervezetek válsága. FELDERÍTŐ SZEMLE, 19 (1). pp. 45-61. ISSN 1588-242X

Sólyom, Barbara (2017) Digitális esélyegyenlőség – Az eMultiCoop Szociális Szövetkezet. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (2). pp. 78-90. ISSN 1587-8694

T

Timár, Judit (2019) Feminist Interventions: Central and Eastern Europe. In: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. John Wiley and Sons, Ltd., New York - Oxford, pp. 591-596. ISBN 978-1-118-56845-3

Timár, Lajos (1990) A piacgazdaság és a civil társadalom térbeli dimenziói. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 147-161. ISSN 0237-7683

Tüskés, Gábor (2018) Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Internationale Tagung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Humboldt-Collegs vom 11. bis 15. Oktober 2017 in Budapest. Zeitschrift für Internationale Freimaurer-Forschung, 20 (40). pp. 124-129.

U

Ujváry, Gábor (1989) Egyetemi ifjúság és katolicizmus a "neobarokk társadalomban" : Adatok a Foederatio Emericana történetéhez. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 39 (4). pp. 51-63. ISSN 0457-6047

V

Varga, Csaba (2020) Civil Society Associations vs. So-called Non-governmental Organisations. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 212-225. ISSN 1786-6553

Vehrer, Adél and Papp, Bálint (2020) Területi alapon szerveződő közösségek a Rábavidéken = Communities Organised on a Geographic Basis in the River Rába Region. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 315-326. ISSN 1786-6553

Z

Zaien, Samir (2019) A háború utáni újjáépítés kérdése és a nemzetközi szervezetek szerepe = The Matter of Post-War Reconstruction and the Role of International Organizations. Studia Mundi – Economica, 6 (1). pp. 104-115. ISSN 2415-9395

Závecz, Szilvia (2012) Gazdasági válságból szociális válság? – Új kihívások és megoldásra váró kérdések a szociális ellátások területén = From Economic Crisis into Social Crisis? – New Challenges and Issues to be Resolved in the Field of Social Services. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (különs). pp. 99-117. ISSN 0865-7823

Á

Árva, László and Mádi, László (2017) Az élômunka terheinek csökkentése az egészségbiztosítási rendszer finanszírozásának átalakítása révén = Cutting Labour Costs Through the Transformation of Healthcare Financing. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 98-110. ISSN 1786-6553

This list was generated on Fri Oct 22 04:39:54 2021 CEST.