REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HC Economic History and Conditions / gazdaság története és alapelvek > HC1 History of economic theories / közgazdasági elméletek"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 89.

A

Almadi, Sejla (2020) Theoretical Corpus for an Empirical Subject The Identification of Problems and Gaps in Pygmalion Effect Research = Elméleti korpuszt egy empirikus alanynak Problémák és rések azonosítása a Pygmalion-hatás kutatásában. KÖZ-GAZDASÁG, 15 (1). ISSN 1788-0696

Antal-Pomázi, Krisztina (2016) Vállalati érdek a versenyszabályozásban. In: Verseny és szabályozás, 2016. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 13-32.

Asztalos, László György (2021) Reformer és örök optimista : A Magyar Közgazdasági Társaság és a Pulai Miklós Baráti Társaság emlékkonferenciája. GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 8 (2). pp. 236-239. ISSN 2415-8909

Asztalos, László György (2021) A reformer and forever optimist : Memorial conference by the Miklós Pulai Friendship Society and the Hungarian Economic Association. ECONOMY AND FINANCE: ENGLISH-LANGUAGE EDITION OF GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 8 (2). pp. 228-231. ISSN 2415-9379

Atay, Ata and Núñez, Marina (2018) Core stability and core-like solutions for three-sided assignment games = Magstabilitás és mag-jellegű megoldások háromoldalú hozzárendelési játékokra. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2018/6) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

B

Balogh, Lilla Sarolta (2019) Az igazsággépezet. Michael J. Casey–Paul Vigna: The Truth Machine – The Blockchain and the Future of Everything. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 66 (9). pp. 1005-1009. ISSN 0023-4346

Bekker, Zsuzsa and Hild, Márta and Horváth, László (2008) Magyar közgazdasági gondolkodás története = History of economic thought in Hungary. Project Report. OTKA.

Bencsik, András (2017) A fogyasztóvédelem gazdaságelméleti alapjairól = The Economics of Consumer Protectio. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 276-290. ISSN 1786-6553

Benczes, István (2022) Elmélettörténeten innen és túl… Farkas Beáta: A közgazdasági gondolkodás rövid története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2022, 490 o. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (12). pp. 1597-1604. ISSN 0023-4346

Benczes, István and Szabó, Krisztina (2023) Társadalmi törésvonalak és gazdasági (ir)racionalitások. A közgazdaságtan szerepe és helye a populizmus kutatásában. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 70 (1). pp. 23-54. ISSN 0023-4346

Berács, József (2022) Polányi hatása a marketingelméleti iskolákra. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (12). pp. 1533-1554. ISSN 0023-4346

Botos, Katalin (2019) Egy pénzügyes közgazda gondolatai A közgazdaságtan megváltásáról = Redeeming Economics: A Financial Expert’s Views. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3). pp. 133-144. ISSN 1786-6553

Botos, Katalin (2022) Mit tanulhat az utókor Irving Fishertől? HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 21 (2). pp. 175-187. ISSN 1588-6883

Botos, Katalin (2022) What Can Posterity Learn from Irving Fisher? FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 21 (2). pp. 175-187. ISSN 2415-9271

Bélyácz, Iván and Kovács, Kármen (2021) Az egyén kognitív korlátaitól viselkedésének előrejelezhetőségéig. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 68 (2). pp. 132-149. ISSN 0023-4346

C

Csaba, László (2023) A szellem óriásának magányossága. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 70 (1). pp. 1-22. ISSN 0023-4346

Csató, Katalin (2008) Néhány gondolat a fiziokratákról Navratil Ákos elmélettörténeti fejtegetései kapcsán = Notes on Ákos Navratil’s history of theory especially his relationship to the Physiocracy. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2008/28) . Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789639796461

Csató, László and Petróczy, Dóra Gréta (2022) Hogyan számszerűsíthető az ösztönzéskompatibilitás? Esettanulmány a sport világából. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (7-8). pp. 841-852. ISSN 0023-4346

Cseh, Ágnes and Faenza, Y. and Kavitha, T. and Powers, V. (2020) Understanding popular matchings via stable matchings = Népszerű párosítások megértése stabil párosítások segítségével. KRTK-KTI MŰHELYTANULMÁNYOK = CERS-IE WORKING PAPERS (2020/3) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest.

Cseh, Ágnes and Fleiner, Tamás and Harján, Petra (2020) Pareto optimal coalitions of fixed size = Fix méretű Pareto-optimális koalíciók. KRTK-KTI MŰHELYTANULMÁNYOK = CERS-IE WORKING PAPERS (2020/5) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest.

Cseh, Ágnes and Heeger, Klaus (2020) The stable marriage problem with ties and restricted edges = A stabil párosítás probléma gyengén rendezett listákkal és korlátozott élekkel. KRTK-KTI MŰHELYTANULMÁNYOK = CERS-IE WORKING PAPERS (2020/7) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest.

Cseh, Ágnes and Juhos, Attila (2020) Pairwise preferences in the stable marriage problem = Páronkénti preferenciák a stabil párosítás problémában. KRTK-KTI MŰHELYTANULMÁNYOK = CERS-IE WORKING PAPERS (2020/6) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest.

Cseh, Ágnes and Kavitha, T. (2020) Popular Matchings in Complete Graphs = Népszerű párosítások teljes gráfokban. KRTK-KTI MŰHELYTANULMÁNYOK = CERS-IE WORKING PAPERS (2020/4) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest.

Csóka, Péter and Illés, Ferenc and Solymosi, Tamás (2020) On the Shapley value of liability games = A Shapley-érték a tartozásos játékokban. KRTK-KTI MŰHELYTANULMÁNYOK = CERS-IE WORKING PAPERS (2020/1) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest.

D

Dobák, Miklós and Antal, Zsuzsanna and Kozma, Miklós and Strausz, Péter and Vaszkun, Balázs György and Zachar, Péter Krisztián (2013) Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről. L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-854-2

Dusek, Tamás (2022) Keynes sikerességének és népszerűségének okai Keynes életrajzai szerint. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (9). pp. 1048-1072. ISSN 0023-4346

E

Ernyey, Gyuláné (2008) Fiziokraták versus merkantilisták. Közgazdasági viták a 18. században = Adversaries and Partisans of the Physiocrates. Project Report. OTKA.

F

Farkas, Péter (2017) Az állam szerepével kapcsolatos gazdaságelméletek módosulása a világgazdasági válságok nyomán. KÖZ-GAZDASÁG, 12 (5). pp. 127-149. ISSN 1788-0696

Fazekas, Károly (2018) Vakság és rövidlátás. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2018/2) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Fogarassy, Csaba (2016) A tiszta fejlesztések inkubációjának legjobb gyakorlata inkubátor szervezetek számára. L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 4142 17 1

Fogarassy, Csaba and Bakosné Böröcz, Mária (2016) Tiszta fejlesztések inkubációjának „jó gyakorlata” politikai döntéshozók részére a megfelelő startup környezet kialakításához. Szent István Egyetem, Gödöllő. ISBN 978-963-269-528-0

Fási, Csaba (2020) Az állam versenyképességet befolyásoló szerepével kapcsolatos nézetek változása. In: Versenyképesség: új elméleti és módszertani közelítések. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 187-197. ISBN 9789635312498

G

Galbács, Péter (2019) A chicagonomics és a közgazdaságtan imperializmusa. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 66 (3). pp. 229-255. ISSN 0023-4346

Gazdag, László (2002) A „hiányzó egyenlet” probléma : Milton Friedman Keynes-kritikája. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2002 (2). pp. 5-37. ISSN 0865-7823

Gervai, Pál and Horváth, Anna and Trautmann, László (2023) A körkörös gazdaság iparstratégiai összefüggései. ACTA HUMANA : EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 11 (3). pp. 137-163. ISSN 0866-6628 (nyomtatott); 2786-0728 (elektronikus)

Gilányi, Zsolt (2021) Néhány gondolat Robert Gilpin a szabad nemzetközi kereskedelmet alátámasztó tudományos közgazdasági elmélethez fűzött megjegyzéseihez = Some thoughts on Robert Gilpin’s comments on the scientific economic theory that underpins free international trade. E-CONOM, 10 (1). pp. 65-71. ISSN 2063-644X

Gróf Bethlen, István (2018) The Role of Calvinism in the Development of Modern Economy. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 352-366. ISSN 1786-6553

H

Hervainé Szabó, Gyöngyvér (2020) Stakeholder Capitalism and the EFQM Model 2020 for Corporate Management. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 368-384. ISSN 1786-6553

Hites, Sándor Balázs (2013) Isteni ökonómiák: a klasszikus brit politikai gazdaságtan és a kereszténység kapcsolatáról. In: Gazdasági teológia. et al. — kritikai elmélet online (1). Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, pp. 186-201.

Hites, Sándor Balázs (2013) Richard Bronk, The Romantic Economist. Imagination in Economics. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 59 (2). pp. 285-287. ISSN 0017-999X

Huszti, Ernő (2018) On the Change of Regime in Public Finances and the Theoretical and Practical Features of the Hungarian Method. Reflections on a Book by Csaba Lentner Entitled Change of Regime and Financial Policy. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 456-465. ISSN 1786-6553

K

Kornai, János (2022) Gazdasági rendszerelmélet és általános egyensúlyelmélet. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (1). pp. 3-19. ISSN 0023-4346

Kovács, Eszter (2022) EU-US trade dilemmas in a linear cournot model. KÖZ-GAZDASÁG, 17 (1). pp. 217-233. ISSN 1788-0696

Kovács, Olivér (2020) The Hungarian Eurolessness - From Eulogy to Neutrality and Beyond. In: The Political Economy of the Eurozone in East Central Europe: Why In, Why Out? Routledge Books, London. (In Press)

Kovács, Szilárd and Weber, Erika (2022) Az útfüggőség hatása a gazdaság térbeli fejlődésére [Effect of path dependence on spatial development]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (4). pp. 277-289. ISSN 2064-1060

Kovács, Álmos (2019) Szakolczai György: John Maynard Keynes, a nemzetközi gazdaság keynesi rendje és a Nemzetközi Valutaalap. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 66 (5). pp. 588-594. ISSN 0023-4346

Kozák, Tamás and Fenyvesi, Éva (2022) New application of game theory in supply chain management = A játékelmélet újszerű alkalmazása az ellátási lánc menedzsmentben. MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK (1). pp. 73-98. ISSN 2630-886X

Krémer, Balázs (2016) Az „új közgazdaságtanról” – Polányi Károly kölcsönbe vett szemüvegén keresztül… (Heurisztika és program). SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 26 (1). pp. 49-95. ISSN 1216-2051

Kálmán, Botond and Tóth, Arnold (2021) The Success of Japanese Foreign Market Investments in Hungary. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRADE ECONOMICS & FINANCE, 12 (4). pp. 92-98. ISSN 2010-023X

Kóczy, Á. László (2005) The Core Can Be Accessed with a Bounded Number of Blocks. Research Memorandum (42). Maastricht Research School of Economics of Technology and Organizations (METEOR), Maastricht, pp. 1-15.

Kóczy, Á. László (2005) The Core Can Be Accessed with a Bounded Number of Blocks. Műhelytanulmányok=Discussion Papers (MT-DP – 2005/12) . Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 1-15. ISBN 963 9588 55 5

Kóczy, Á. László and Pintér, Miklós (2010) Az ellenzék ereje. Általános súlyozott szavazási játékok. Working Paper Series (1013). Keleti Károly Faculty of Business and Management, Óbuda University, Budapest, pp. 1-10.

Kónya, István (2017) A magyar növekedésről – egy régimódi megközelítés. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 64 (9). pp. 915-929. ISSN 0023-4346

L

Lentner, Csaba (2020) People Who Will Leave Their Mark on the 21st Century. Welcome by the Editor-in-Chief. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 5-8. ISSN 1786-6553

M

Madarász, Aladár (2008) Kautz Gyulától Mark Blaugig: a közgazdaságtan és történetei = From Kautz to Blaug: economics and its histories. Project Report. OTKA.

Menyhay, Imre (2000) Gazdasági racionalizmus és a szándékolt eredményesség megfordítása. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 11 (3-4). pp. 28-83. ISSN 0865-7823

Meyer, Dietmar (2019) Optimalizáló Nobel-díjasok. HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 18 (1). pp. 128-145. ISSN 1588-68830

Meyer, Dietmar (2019) Optimising Nobel Prize Laureates. FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 18 (1). pp. 125-141. ISSN 2415-9271

Mike, Károly (2016) The Intellectual Orders of a Market Economy. Journal of Institutional Economics. ISSN 1744-1374 (Submitted)

Molnár, Sándor and Szidarovszky, Ferenc (2021) Általánosított Kálmán-féle kritériumok alkalmazása az oligopol problémára. SZIGMA, 52 (2). pp. 79-88. ISSN 0039-8128

N

Neumanné Virág, Ildikó (2016) Analysing EU Sectoral Trade Integration with Gravity Model of Trade. In: ENTRENOVA '16 ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, 8-9, September 2016, Rovinj, Croatia.

Novoszáth, Péter (2018) New Hungarian Economic Philosophy to Improve Households’ Financial Situation. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 47-66. ISSN 1786-6553

O

Oláh, Dániel (2016) Ibn Khaldún helye és szerepe a közgazdasági elmélettörténetben. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (7-8). pp. 819-837. ISSN 0023-4346

P

Pajrok, Andor (2022) Költségszámvitel, költségallokáció és vetítési alapok a magyar szállodaipar szereplőinek körében [Cost allocation practices between participants of the hungarian hotel industry]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (4). pp. 291-302. ISSN 2064-1060

Pekk, Letícia and Háry, András (2021) A tudásmenedzsment szerepe a technológiai kompetenciák menedzselése során = Role of Knowledge Management in Managing Technology Competences. MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK (2). pp. 140-169. ISSN 2630-886X

Pásztor, Szabolcs (2020) Miért (lenne) fontos a közgazdasági elmélettörténet? Linda Yueh: The Great Economists. How Their Ideas Can Help Us Today. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 67 (9). pp. 950-954. ISSN 0023-4346

R

Rab, Virag (2016) A családi kapcsolatok reprezentációja Zsindely Sándor: Hegedüs Loránt élete és munkássága című tanulmányában. In: Az "Ezüst pillanatok" nyomában. Tanulmányok Bekker Zsuzsa emlékére. Kronosz Kiadó. (Submitted)

Rab, Virag (2013) A gazdasági válság és a korabeli gazdasági szakemberek. In: Történelem és politika régen és ma. Tanulmányok. Modern Minerva Könyvek (6.). Heraldika Kiadó, Budapest, pp. 13-19. ISBN 978-963-9204-77-5

Rigó, Balázs (2013) A szociális igazságosság Varga László S.J. munkásságában. In: Történelem és politika régen és ma. Tanulmányok. Modern Minerva Könyvek (6.). Heraldika Kiadó, Budapest, pp. 20-57. ISBN 978-963-9204-77-5

S

Solymosi, Tamás (2019) Weighted nucleoli and dually essential coalitions. INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY, 48 (4). pp. 1087-1109. ISSN 0020-7276

Somogyi, Ferenc (2018) Komparatív előnyök, ökológiai ártalmak, társadalmi károk a világállam és a nemzetállamok világának fényében. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 160-179. ISSN 1786-6553

Staudacher, J. and Kóczy, László Áron and Stach, I. and Filipp, J. and Kramer, M. (2021) Computing power indices for weighted voting games via dynamic programming. OPERATION RESEARCH AND DECISIONS, 31 (2). pp. 123-145. ISSN 2081-8858

Sugden, Robert (2010) Hihető világok : a közgazdaságtani elméleti modellek helyzetéről. FORDULAT (9). pp. 46-79. ISSN 1585-0560 (nyomtatott); 2498-9347 (elektronikus)

Szabó, Barna (2021) Liberális-, VS. regulációs integrációelméletek, azaz konvergencia, vagy divergencia = Liberal vs. Regulatory Integration Theories, i.e. Convergence or Divergence. MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK (2). pp. 95-123. ISSN 2630-886X

Sőreg, Krisztina (2018) A gazdasági felzárkózás nyomában: Marx hagyatéka a 21. században. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 11 (3-4). pp. 143-149. ISSN 0865-7823

T

T. Szabó, Levente (2022) Irodalmi kalózok, iparlovagok, üzérek. A negatív érzelmek szerepe a magyar irodalmi kapitalizmus korai történetében. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 7 (1). pp. 21-45.

T. Szabó, Levente (2022) A magyar irodalmi-színházi filantrokapitalizmus kezdetei a 19. század közepén. In: Adomány, díj, jutalom, segély A mecenatúra színeváltozásai az irodalomtörténetben. Reciti konferenciakötetek (19). Reciti, Budapest, pp. 109-136. ISBN 978 615 6255 58 7

Temesi, József (2021) A fundamentális skála alkalmazásáról döntéselméleti keretben. SZIGMA, 52 (2). pp. 115-126. ISSN 0039-8128

Tóth, András (2021) A nagy átalakulás nagy ellentmondása. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 68 (11). pp. 1191-1209. ISSN 0023-4346

Tóth, Róbert and Mester, Éva and Kozma, Tímea (2016) A megosztásos üzleti modell: a logisztikai vállalkozások új finanszírozási és tranzakciós lehetőségei. Logisztika Trendek és legjobb gyakorlatok kiadvány, 2 (2). pp. 32-35. ISSN 2416-0555

Tóth-Bozó, Brigitta and Meyer, Dietmar Klaus (2024) Darwin, Pearson, Marshall és a várakozások megjelenése a közgazdaságtanban. KÖZ-GAZDASÁG, 19 (2). pp. 83-99. ISSN 1788-0696

Török, Ádám and Nagy, Andrea Magda (2014) Das Problem der „methodologischen Verantwortung” in der Wirtschaftswissenschaft. In: Dogma und Evolution: Beitrage zum 60. Geburtstag von Dietmar Mayer. Metropolis Verlag, Marburg, pp. 149-161. ISBN 978-3-7316-1093-9

Tőkés, László (2022) Hatvanhat éves a Solow-Swan modell. KÖZ-GAZDASÁG, 17 (2). pp. 149-180. ISSN 1788-0696

V

Valentiny, Pál (2004) Árprés és felfaló árazás. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 51 (1). pp. 24-45. ISSN 0023-4346

Vonnák, Dzsamila (2018) Multidimensional global games and some applications. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2018/3) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Z

Zachar, Péter Krisztián (2016) Gazdaság, politika, érdekképviselet: Fejezetek a magyar és európai gazdasági kamarák történetéből. Heraldika Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5592-03-4

Zachar, Péter Krisztián (2012) Német-Ausztria keresztény-konzervatív gondolkodói és válaszaik a gazdasági-társadalmi válságperiódusra. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, V. (2.). pp. 29-41. ISSN 1789-6339

Zachar, Péter Krisztián (2013) A liberális gazdaságszervezés alternatívái Közép-Európában a két világháború között. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, VI. (3.). pp. 194-204. ISSN 1789-6339

Zachar, Péter Krisztián (2013) A possible heritage of anti-libertarian political thoughts of the interwar period in Central Europe: the tripartite social dialogue. Central European Political Science Review, 14. (51.). pp. 35-46. ISSN 1586-4197, 1586-7897

This list was generated on Fri Jul 12 19:38:19 2024 CEST.