REAL

Items where Subject is "J Political Science / politológia > JC Political theory / politikaelmélet, államtudomány"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ő
Number of items at this level: 225.

A

Adde, Éloïse (2024) The League of Lords between Feudalism and the Modern State: Diversity of State Models, Political Agency, and Opposition in Late Medieval Bohemia (1394–1405). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (2). pp. 213-234. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Antal, Attila (2023) Az alkotmányosság a kivételes jogrend korszakában. In: Ünnepi tanulmányok a 80 éves Bihari Mihály tiszteletére. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar; ELTE Eötvös Kiadó, pp. 13-23. ISBN 978-963-489-600-5

Antal, Attila (2022) The Climate and Ecological Emergency in the Era of State of Exceptions: The Hungarian Case. In: State of Exception, Populisms and the Militarization of Politics in the COVID-19 Pandemic. Casa do Direito, Brazília. ISBN 978-65-5932-221-3 (Unpublished)

Antal, Attila (2022) The Hungarian Authoritarian Populism and Exceptional Governance Before and After the Outbreak of the Pandemic. In: Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook. Peter Lang. (Submitted)

Antal, Attila (2023) A kivételes jogrend és a demokrácia. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 32 (3). pp. 29-52. ISSN 1216-1438 (Submitted)

Antal, Attila (2023) A kivételes kormányzás és demokrácia a válságok korszakában. Kivételes kormányzás a 2010 utáni Magyarországon. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (Unpublished)

Antal, Attila (2022) A rendkívüli kormányzás és a populizmus: magyar esettanulmány (Vázlat). Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

B

Ballabás, Dániel and Pap, József and Pál, Judit (2020) Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon II. : Az országgyűlés tagjainak archontológiája. Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon, 2 . Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger. ISBN 9789634961444

Balogh, Lídia and Dinók, Henriett (2017) Szólásszabadság a neoliberalizmus korában. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 6 (2). pp. 339-360.

Balázs, Zoltán (2022) Does the sovereign exist? Robert Musil’s political theology. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY AND THEOLOGY (ROUTLEDGE), 83 (1-3). pp. 163-179. ISSN 2169-2327

Balázs, Zoltán (2022) The Sovereign’s Beatitude. POLITICAL THEORY, 50 (3). pp. 428-448. ISSN 0090-5917

Bandi, István (2024) Szembenézés a múlttal : Az állambiztonsági örökség feltárásának első lépései Moldovában [Alexandru Malacenco: Instituţionalizarea puterii sovietice în RSS Moldovenească în anii 1944–1946: contribuţia organelor NKGB–MGB1 ]. BETEKINTŐ, 18 (1). pp. 139-145. ISSN 2732-186X

Barcsi, Tamás (2023) Világ autonomista törekvései, egyesüljetek! (Kiss Viktor: Kívül/Belül. Egy új politikai logika) = Stremljenja autonomista svih zemalja, ujedinite se! = Autonomist Aspirations of the World, Unite! TANULMÁNYOK (NOVI SAD), 1. pp. 173-183. ISSN 0354-9690

Bartók, György (1912) Böhm Károly : (Naplójegyzetek). Athenaeum : philosophiai és államtudományi folyóirat, 21 (1). pp. 1-25.

Bayer, József (2019) A megosztott diszciplína : Iskolák és szekták a politikatudományban. In: Elméletek vonzásában : A „határtalan tudomány” kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban. A humán tudományok alapkérdései (5). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 222-247. ISBN 978-963-693-707-2

Bene, Márton (2022) Viral Political Marketing. In: Elgar Encyclopedia of Technology and Politics. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, pp. 257-261. ISBN 9781800374256

Benedek, István (2019) Üdvözlet a győzőnek? A populizmus térhódítása: Szükséges fordulat múló korszellem, vagy autoriter veszélyforrás? = Greetings to the Victorious? The Spread of Populism: A Necessary Turn, a Temporary 'Zeitgeist' or an Authoritarian Threat. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA (2). pp. 26-44. ISSN 0209-584X (nyomtatott); 1588-0761 (elektronikus)

Bischof, Günter and Wineroither, David Martin (2023) Die Außenpolitik gegenüber den Vereinigten Staaten und Kanada. In: Handbuch Außenpolitik Österreichs. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, pp. 629-642. ISBN 9783658372736; 9783658372743

Bordás, Péter (2016) Közjog és közösség! Közjogi albizottság a tudományági együttműködés jegyében. KÖZJOGI SZEMLE, 9 (2). pp. 70-71. ISSN 1789-6991

Buda, Annamária (2024) Diakóniai munka a II. világháború után közvetlenül, az államosítás időszakában és azt követően : A diakóniai munka újjászervezése a megváltozott politikai környezetben. LELKIPÁSZTOR, 99 (5). pp. 243-255. ISSN 0133-2821

Bukovics, István (2017) The “Good State”: Outline of the Last Three Years of Research. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 307-317. ISSN 1786-6553

Busi, Dóra (2023) Conspiracy Theories and Populism: Analyzing the Trumpian Embrace of Conspiracy Narratives as a Political Instrument = Összeesküvés-elméletek és populizmus: az összeesküvés-narratívák trumpi alkalmazásának politikai eszközként való vizsgálata. FOLIA HUMANISTICA ET SOCIALIA : BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 1 (2). pp. 119-134. ISSN 3004-1260

Bán-Forgács, Nóra (2021) Az adatvédelmi ombudsman intézményének politikai-történeti előzményei. MTA LAW WORKING PAPERS, 2021 (13). pp. 1-13. ISSN 2064-4515

C

Cieleszky, Péter (2023) A rendészet rendje 2. : A rend fogalmi rétegei, a társadalmi rend és az igazságosság. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 71 (4). pp. 637-657. ISSN 2062-9494 (nyomtatott), 2677-1632 (online)

Cieleszky, Péter (2023) A rendészet rendje I. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 71 (3). pp. 359-373. ISSN 2062-9494 (nyomtatott), 2677-1632 (online)

Cseh-Zelina, Gergely (2023) Digital Economy and Society Index - from the perspective of Hungary. CURENTUL JURIDIC, 26 (1). pp. 21-34. ISSN 1224-9173

Cservák, Csaba (2017) Német hatás a magyar alkotmányfejlődésre a rendszerváltozást követően. MAGYAR JOG, 64 (9). pp. 567-580. ISSN 0025-0147

Csizmazia, Gábor (2023) Joseph R. Biden elnök külpolitikája : A politikai realitások és az ideológiai megújulás talaján = Foreign Policy of President Joseph R. Biden. On the Ground of Political Realities and Ideological Renewal. KÜLÜGYI SZEMLE, 22 (4). pp. 58-76. ISSN 1587-9089

Csunderlik, Péter (2024) Agitátorok: Kommunista mozgósítás a pártállam kiépítésének mindennapjaiban (1948–1953) [Agitators: Communist mobilization in the everyday life of the construction of the party state, 1948–1953]. By Heléna Huhák. Budapest, Jaffa Kiadó, 2022. 271 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (1). pp. 144-149. ISSN 2063-8647

Czucziné Keresztes, Anita (2021) Tagállami integrációs modellek : Könyvismertetés = Member State Integration Models. PRO PUBLICO BONO - MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 9 (3). pp. 144-153. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2786-0760 (elektronikus)

D

Demeter, M. Attila (2016) Az Európai Unió és politikai közössége. In: Identitás, konfliktus és politikai közösség, 2015. október 24., Kolozsvár.

Demeter, M. Attila (2016) Nacionalizmus és patriotizmus között. Báró Eötvös József a nemzetiségi kérdésről. In: Klasszikus és/vagy modern? A republikanizmus és a politikai gondolkodás Konferencia a republikanizmus eszmetörténeti és filozófiai aspektusairól, 2015. február 6., Budapest. (In Press)

Demeter, M. Attila (2016) Politikai nemzet versus nemzetiség - 1848, 1861, 1868. In: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában, 2015. december 8., Budapest.

Dobák, Imre and Mezei, József and Regényi, Kund Miklós (2020) A konspiráció szempontjainak megjelenése az állambiztonság kapcsolati forrásból származó információgyűjtésének területein. MAGYAR RENDÉSZET, 20 (2). pp. 35-48. ISSN 1586-2895

Dobó, Róbert (2019) A hagyományos politikai skálázás hiányosságai nemzetközi kitekintésben. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 311-320. ISSN 1786-6553

Dragon, Sándor (2022) Az orosz állambiztonság rendszer : az orosz állambiztonsági szervek oktatásának és képzésének fejlődése a történelem és a vezetéselmélet tükrében. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE), 10 (2). pp. 79-90. ISSN 2064-3756

Drinóczi, Timea and Balogh, Lídia (2023) Gender Equality and Constitutional Interpretation. In: The Rights of Women in Comparative Constitutional Law. Routledge Publishing, London, pp. 50-66. ISBN 9781003349488

Dénes, Iván Zoltán (2019) Értelmiségi minták. Kalligram Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-468-112-0

E

Egedy, Gergely (2021) Nation vs. Civilization? The Rise of „Civilizational States”. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 17 (Spec.). pp. 241-250. ISSN 1786-6553

Egyed, Ildikó and Zsibók, Zsuzsanna (2023) A kohéziós politika irányváltásai a hét szűk és hét bő esztendőben = The transition of Cohesion Policy in seven lean and seven good years. COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE, 33 (246). pp. 119-128. ISSN 1215-315X

Erdős, Csaba and Smuk, Péter (2014) Recenzió az Alkotmányozás Magyarországon 2010–2011 című tanulmánykötetről. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 219-225. ISSN 2063-9058

Erdős, Péter (1980) A klasszikus típusú válságok elméletéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 29 (1-2.). pp. 1-9. ISSN 0025-0376

F

Fedinec, Csilla (2010) Made in állampolgárság a keleti szomszédságban. EGYENLITŐ, 8 (7-8). pp. 38-41. ISSN 1589-6714

Fedinec, Csilla (2009) Parlamentarizmus Ukrajnában és a kárpátaljai magyarok. In: Ukrajna színeváltozása 1991–2008. Regio Könyvek . Kalligram, Pozsony, pp. 114-138. ISBN 978 80 8101 124 5

Fedinec, Csilla (2010) A kárpátaljai autonómia kérdése - Teleki Pál kísérlete. In: Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 157-164. ISBN 978-963-446-596-6

Fodor, Gábor (2011) Politikaelméleti paradigmák = The Paradigms of Political Theory. Project Report. OTKA.

Fried, Ilona (2016) Őexcellenciája kívánságára. Színház, kultúra és politika a fasizmus Olaszországában. L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-081-8

Füstös, László and Bőhm, Gergely and Szalma, Ivett and Szoboszlai, György (2012) Konzorcium, fő p.: Az ''Európai Társadalomtudományi Elemzések'' kutatás negyedik adatfelvételi hulláma = Consortional main: Fieldwork and data analysis of the European Social Survey Round 4 (ESS R4). Project Report. OTKA.

G

Gedeon, Béla (2023) Az Amerikai Egyesült Államok és a Fehér Ház nemzetközi megítélése 2023-ban : A Pew globális közvélemény-kutatásának összefoglalása és tanulságai = The International Reputation of the United States and the White House in 2023. Summary and Conclusions of the Global Public Opinion Poll of the Pew Research Center. KÜLÜGYI SZEMLE, 22 (4). pp. 148-159. ISSN 1587-9089

Gellén, Márton (2023) Átvihető-e a demokrácia? : Joseph Ratzinger és a demokrácia forrása = Is Democracy Transferable? : Joseph Ratzinger and the Source of Democracy. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 19 (1-3). pp. 291-306. ISSN 1786-6553

Gellén, Márton and Rácz, Anita Mária (2020) Motivation and Professionalisation in Hungarian Civil Service – an Empirical Analysis on Hungarian Regional Civil Service. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 460-472. ISSN 1786-6553

Gerencsér, Balázs Szabolcs (2014) A nemzetiségi törvény - mint kodifikációs patchwork. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (40). pp. 1-7. ISSN 2064-4515

Gosztonyi, Gergely (2023) A demokrácia legrövidebb története korántsem rövid. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 21 (1). pp. 63-65. ISSN 0237-7284 (nyomtatott); 3004-118X (elektronikus)

Gyene, Pál (2022) Kirgizisztán három forradalma és a kirgiz parlamentáris kísérlet mérlege. KÜLÜGYI SZEMLE, 21 (2). pp. 92-120. ISSN 1587-9089

Gárdos-Orosz, Fruzsina and Szente, Zoltán (2014) A Jó Állam jogállami követelményei. In: A Jó Állam mérhetősége. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szolgáltató Kft., Budapest, pp. 267-290. ISBN 9786155305788

H

Hajdú, Zoltán (2019) Magyarország történeti államföldrajza : Korszakonként változó államterület, határtörténet és határpolitika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. ISBN 9789635310227

Hajdú, Zoltán (2021) Sátoraljaújhely: osztott város a magyar–szlovák államhatár-politikák változó forgatagában, 1993–2020. In: Multidiszciplináris tanulmánykötet a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, pp. 19-28. ISBN 9786155639388; 9786155639395

Hajdú, Zoltán and Rácz, Szilárd (2020) Államtörténeti traumák, társadalmi, gazdasági, politikai rendszerváltások, közigazgatási reformkísérletek a XX. századi Magyarországon II. : A II. világháborús vereségtől az államszocialista rendszer összeomlásáig, 1945–1989/90. COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE, 30 (234). pp. 29-41. ISSN 1215-315X

Halász, Iván (2014) Nemzetközi elem szerepe a balkáni államépítésben tegnap és ma. In: Politikai krízisek Európa peremén: A Kaukázustól a Brit-szigetekig. Magyar Napló Kiadó, Budapest, pp. 273-291. ISBN 978-615-5465-06-2

Halász, Iván (2014) Államfő, parlament, kormány : Az államszervezet fejlődése a visegrádi országokban 1989 után. Lucidus Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9465-87-9

Hamberger, Judit (2011) A visegrádi együttműködés múltja, jelene, buktatói és perspektívái = Past, present, perspectives and fails of Visegrad Cooperation. Project Report. OTKA.

Heka, László (2023) Az elfelejtett hédervári államférfi. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (4). pp. 145-164. ISSN 2060-4580

Hoffman, István (2017) Gondolatok az önkormányzatok (terület)fejlesztési feladatellátásának főbb európai modelljeiről. JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS, 19 (6). pp. 21-25. ISSN 1589-3383

Horváth, Anett and Nagy, Milán (2024) A kartellpártosodás elmélete és koole-i kritikája. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (1). pp. 151-158. ISSN 2060-4580

Horváth, Márk and Lovász, Ádám (2020) A nem-emberi spontaneitása a biopolitikán innen és túl. SIC ITUR AD ASTRA (72). pp. 49-71. ISSN 0238-4779

Horváth, Szilvia (2015) Demokrácia és politikai közösség. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. ISBN 9786155527319

Horváth, Szilvia (2023) Konfliktus és politika : Egy agonizmuselmélet keretei. Posztmodern politológiák . L'Harmattan, Budapest. ISBN 9789634149859

Horváth, Szilvia (2022) Mozgástértől a szabadságig: Hatalmi stratégiák és döntési dilemmák politika és tudomány találkozásakor. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 31 (1). pp. 7-30. ISSN 1216-1438

Horváth, Szilvia (2021) A klasszikus eszméje: A kortárs politikaelmélet egyik forrásáról. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 30 (2). pp. 65-83. ISSN 1216-1438

Horváth, Szilvia (2021) A politikai fogalmának értelmezési lehetőségei a konfliktustól a depolitizálásig. In: Ünnepi tanulmányok a 65 éves Cs. Kiss Lajos tiszteletére : ut vocatio scientia. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, pp. 113-130. ISBN 9789635314669

Horváth, Szilvia (2022) A politikai fogalmától a diszkurzív politikai közösség koncepciójáig. In: Carl Schmitt fogadtatása a társadalomtudományokban I-II. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, pp. 909-926. ISBN 9789635318919

Horváth, Szilvia (2022) A sztaszisz mint politikaelméleti fogalom. In: A vita : Heller Ágnes emlékére. Lábjegyzetek Platónhoz, 19 . Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, Státus Kiadó, Szeged, Budapest, Csíkszereda, pp. 180-188.

Horváth M., Tamás (2016) Eszik vagy isszák? : Az ágazati közszolgáltatások rendszertanáról. In: Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? Közszektor-olvasmányok . Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 25-33. ISBN 978-615-5376-89-4

Horváth M., Tamás (2016) A Szépség és a Szörnyeteg. Közigazgatás és vállalat. Állam- és Jogtudomány, XVII (1). pp. 24-39. ISSN 0002-564X

Horváth M., Tamás (2016) Taxes as intergovernmental revenues. In: Tax authorities in the Visegrad Group countries: Common experience after accession to the European Union. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, pp. 139-152. ISBN 978-83-8061-205-1

Horváth M., Tamás and Józsa, Zoltán (2016) Az államigazgatás helyi és területi szervei: koncentráció és koncentrátum. In: A magyar jogrendszer állapota. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet, Budapest, pp. 564-582. ISBN 78-963-418-006-7

Horváth. M., Tamás (2016) A fáraó varázsol. A rezsicsökkentés beágyazottsága. Politikatudományi Szemle, 25 (3). pp. 135-146. ISSN 1216-1438

I

Illés, Gábor (2021) Blairtől Periklészhez A politikai ítélőképesség kortárs realista felfogása és a „görög realisták”. Politikatudományi Szemle, 2021 (2). pp. 27-46. ISSN 1216-1438

Illés, Gábor (2022) A realista Orbán Viktor. In: Az állandóság változása: Parlamenti választás 2022. Gondolat Kiadó - TK Politikatudományi Intézet, Budapest, pp. 183-198. ISBN 978-963-556-402-6

Illés, Gábor (2021) A realista politikus: A cselekvés perspektívái a realista politikaelméletben. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 556 196 4

Illés, Gábor and Körösényi, András (2021) From the theater to the hippodrome: A critique of Jeffrey Green’s theory of plebiscitary democracy and an alternative. Contemporary Political Theory, - (-). ISSN 1470-8914, ESSN: 1476-9336

Illés, Gábor István (2019) Realizmus, mérséklet, tragédia Szűcs Zoltán Gábor: A politika lelke. A politikai realizmus elméleti és eszmetörténeti nézőpontból. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2018. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 28 (1). pp. 117-123. ISSN 1216-1438

Illés, Gábor István (2023) Versengés és identitás: a plebiszciter képviselet két formájáról. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 32 (4). pp. 85-109. ISSN 1216-1438

Imre, Attila (2021) Politikai és politikával érintkező szakterületek terminusai. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 245-262. ISBN 9789635089680

J

J. Nagy, László (2008) Nacionalizmus, nemzet, (nemzet) állam a Magreb térségben: Algéria = Nationalism, nation, (nation) state in the Maghreb: Algeria. Project Report. OTKA.

Jakab, Éva and Kaiser, Tamás and Kiss, György (2015) Stratégiák és reformok az állam működésében. A „Hungary: Towards a Strategic State Approach” című OECD-országjelentés bemutatása​​​​​​​. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 167-178. ISSN 2063-9058

Jancsó, András (2023) A jó állam keresztény hagyománya. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 11 (1). pp. 100-117. ISSN 2063-9058 (print), 2786-0760 (online)

K

Kajuha, Petra (2022) A közösségi média hatása a döntéshozatali rendszer és az államszervezés tükrében. HONVÉDSÉGI SZEMLE, 150 (3). pp. 46-57. ISSN 2060-1506 (nyomtatott); 2732-3226 (elektronikus)

Kaytchev, Naoum (2023) Perspectives for North Macedonia’s EU Integration after the French EU Framework Solution in 2022. FOREIGN POLICY REVIEW, 16 (1). pp. 146-159. ISSN 1588-7855 (print); 2064-9428 (online)

Kelemen, János and Nagy, József and Mátyus, Norbert and Hoffmann, Béla and Draskóczy, Eszter and Tóth, Tihamér and Berényi, Márk (2019) Dante Alighieri: Komédia I. Pokol. Kommentár. ELTE Eötvös Kiadó, ELTE BTK, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-489-156-7

Kelemen, Roland (2023) A kibertér jellemzőinek biztonság központú vizsgálata. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (1). pp. 75-90. ISSN 2060-4580

Kersák, József Zsolt (2021) Katasztrófavédelmi műveletek elemzés, értékelése a lezárt tűzoltási és műszaki mentési adatlapok alapján = Analysis and evaluation of disaster management operations based on closed firefighting and technical rescue datasheets. HADTUDOMÁNY (ONLINE), 31 (E szám). pp. 84-98. ISSN 1588-0605

Klein, Eckart (2023) What does ‘European Sovereignty’ mean? GLOSSA IURIDICA, 10 (5-6). pp. 9-22. ISSN 2064-6887

Kopper, Ákos and Majtényi, Balázs and Susánszky, Pál (2019) Constitutional othering, ambiguity and subjective risks of mobilization in Hungary: examples from the migration crisis. DEMOCRATIZATION, 26 (2). pp. 173-189. ISSN 1351-0347

Koudela, Pál (2022) Bevándorláspolitikák Kelet-Ázsiában elméleti megközelítésben. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18 (4-6). pp. 263-278. ISSN 1786-6553

Kovács, Éva Margit and Vastag, Gyula (2016) Közmenedzsment: Közigazgatás-tudományi perspektívák és vizsgálati megközelítések egy konferencia tapasztalatai alapján. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 120-137. ISSN 2063-9058

Kozma, Klementina and Stepper, Péter (2023) Az atlantizmus bástyái: Lengyelország és Románia kapcsolatai az Amerikai Egyesült Államokkal a 2020-as években = The Bastions of Atlanticism: American Relations of Poland and Romania in the 2020s. KÜLÜGYI SZEMLE, 22 (4). pp. 96-121. ISSN 1587-9089

Krajnc, Zoltán (2009) A doktrinális irodalom fejlesztésével kapcsolatos lehetséges stratégiák elemzése = Analysis of possible strategies of development of the doctrine system. Project Report. OTKA.

Kántás, Balázs (2024) SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT LEVÉLTITKOK : VÁZLAT A MAGYAR POSTAÜGY ÉS A TITKOSSZOLGÁLATOK KAPCSOLATÁRÓL A 19. SZÁZAD ELEJÉTŐL A SZOCIALISTA KORSZAK VÉGÉIG. Hungarica Electronica, Budapest. ISBN 9786156740441

Képes, György (2023) Kormányforma. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. ORAC Kiadó Kft.; Eötvös Loránd Research Network Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies, Budapest, pp. 1-23. ISBN 9789633083079

Körösényi, András (2015) Alkotmányozás és Alaptörvény. In: A magyar politikai rendszer - negyedszázad után. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 85-107. ISBN 978-963-418-004-3

Körösényi, András (2023) Heresztetika, manipuláció, keretezés: állampolgári heteronómia a demokráciában. In: Homo Politicus. ELTE ÁJK, Budapest, pp. 77-84. ISBN 9789634896005

Körösényi, András (2015) A magyar demokrácia három szakasza és az Orbán-rezsim. In: A magyar politikai rendszer - negyedszázad után. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 401-422. ISBN 978-963-418-004-3

Körösényi, András and Hajdú, András and Ondré, Péter (2015) Politikai vezetők: kormányfői karrier és teljesítmény. In: A magyar politikai rendszer - negyedszázad után. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 35-58. ISBN 978-963-418-004-3

L

Ljuboja, Dušan (2018) Herder’s Ideas and the Pan-Slavism: A Conceptual-Historical Approach. Pro&Contra, 2. (2.). pp. 67-85. ISSN 2630-8916

Lovász, Ádám (2023) Az ökofeminista és a krokodil esete:A „hússá válás” mint extrofenomenológiai redukció. TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT, 12 (2). pp. 80-103. ISSN 2062-7084

Lovász, Ádám (2020) F. A. Hayek demográfiai érve a piaci liberalizmus mellett : egy kritika és egy védelem. In: Tavaszi Szél – Spring Wind 2020. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 388-400. ISBN 978-615-5586-72-9

Ly-Le, Tuong-Minh (2015) Government Crisis Assessment and Reputation Management. A case study of the Vietnam Health Minister’s crises in 2013-2014. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 3 (1). pp. 32-46. ISSN 2063-7330

Lévai, Dániel (2023) Roosevelt és Truman: a második világháborús amerikai külpolitikai tervezés és valóság Kelet-Ázsia kontextusában = Roosevelt and Truman: American Foreign Policy Planning and Reality during World War II in the Context of East Asia. KÜLÜGYI SZEMLE, 22 (4). pp. 7-27. ISSN 1587-9089

M

Magyarics, Tamás (2023) Előszó az Egyesült Államok politikájával foglalkozó tematikus számhoz | Preface to the Thematic Issue on U.S. Politics. KÜLÜGYI SZEMLE, 22 (4). pp. 3-6. ISSN 1587-9089

Makó, Csaba and Illéssy, Miklós (2014) A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben (A jó állam létrehozásának és tartós fenntartásának elhanyagolt dimenziója). PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (4). pp. 4-20. ISSN 2063-9058

Marchut, Réka (2019) Politika, publicisztika, történetírás az önazonosság jegyében. Paál Vince: A politika és a publicisztika vonzásában. Gratz Gusztáv pályafutása. Budapest: Wolters Kluwer Hungary, 2018. 485 oldal. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (4). pp. 192-201. ISSN 0865-557X

Marján, Attila (2013) A föderalizmus fogalmának európai kontextusban való értelmezhetőségéről és néhány ezzel kapcsolatos intézményi kérdésről. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 23-41. ISSN 2063-9058

Menyhárt, Zsolt (2017) Az európai normatív hatalom exportjának kísérlete és kudarcának tényezői az arab tavasz tükrében. ÁLLAMTUDOMÁNYI MŰHELYTANULMÁNYOK (ON-LINE 2016-TÓL), 5 (9). pp. 1-13. ISSN 2498-5627

Merkovity, Norbert (2014) Hungarian MPs' Response Propensity to Emails. In: Political Campaigning in the Information Age. IGI Global, Information Science Reference, Hershey, pp. 305-317.

Mester, Béla (2005) Nyelv és politikai közösség a reformkorban Szontagh Gusztáv gondolkodásának tükrében. Magyar Kisebbség : Nemzetpolitikai Szemle, 9 (3-4). pp. 211-222. ISSN 1224-2292

Mikecz, Dániel (2010) Az európai integráció kritikai elméleti perspektívából. FORDULAT (8). pp. 162-176. ISSN 1585-0560 (nyomtatott); 2498-9347 (elektronikus)

Mikecz, Dániel (2023) A politikai ökológia megjelenése Magyarországon: elmélet és mozgalmi gyakorlat. In: Kádár-rendszerválság. Hungaria Aeterna . Századvég Kiadó, Budapest, pp. 269-287. ISBN 978-615-6436-23-8

Molnár, Attila Károly (2013) Oakeshott és a XX. századi antiracionalizmus = Oakeshott and the antirationalism in the 20th century. Project Report. OTKA.

Molnár, Attila Károly (2019) A kultúrpolitika és a modus vivendi esélye = The Cultural Politics and the Chance of Modus Vivendi. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 255-270. ISSN 1786-6553

Molnárné Balázs, Ágnes (2017) Szólnak a szószólók? : A nemzetiségi szószólók hatása a parlamenti napirendre. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 25 (3). pp. 231-259. ISSN 0865-557X

Morauszki, András and Letenyei, László (2020) Who Reaps The Benefits Of Permeable Borders? : Mental Maps, Networks And Language Skills In The Hungarian-Slovakian Border-Region. In: Mental Mapping. Schenk Verlag, Passau, pp. 71-92. ISBN 783944850788

Mágó, Barbara (2024) „Állampolgárság 30”, avagy a magyar állampolgárságról szóló törvény elmúlt három évtizede = ‘Citizenship 30’, or the last three decades of the Hungarian Citizenship Act. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 72 (1). pp. 41-54. ISSN 2062-9494

Mártonffy, Balázs and Csizmazia, Gábor (2023) Az Egyesült Államok NATO-politikájára gyakorolt kongresszusi hatás: elmélet és gyakorlat = Congressional Influence on U.S. NATO-Policy: Theory and Practice. KÜLÜGYI SZEMLE, 22 (4). pp. 45-57. ISSN 1587-9089

Máthé, Gábor (2015) Szent Szövetség – magyar közjogi formula – kettős monarchia. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (2). pp. 4-11. ISSN 2063-9058

Máté, Anna (2019) Mi fán teremnek a Visegrádi országok? – Az együttműködés országai az alapvető gazdasági mutatók tükrében. Külügyi Műhely, 2019 (1). pp. 143-161. ISSN 2677-0288

N

Nagy, Csongor István (2023) A diszkriminációtilalom diszkriminatív alkalmazása: hogyan hajtott fejet Európa a monoetnikus nemzetállam előtt. FUNDAMENTUM, 27 (2-3). pp. 20-31. ISSN 1417-2844

Nagy, József (2014) Dante eterodosso ed ortodosso. Nuova Corvina (26). pp. 142-145.

Nagy, József (2014) Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere. In: Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere, 2014.03.07, Budapest. (Unpublished)

Nagy, József (2017) Dante és Vico : Dante politikai teológiája : fejezetek a Dante-recepció történetéből. Hungarovox, Budapest. ISBN 978-615-5562-97-6

Nagy, József (2018) Dante és a jog határai. JOGELMÉLETI SZEMLE (4). pp. 275-281. ISSN 1588-080X

Nagy, József (2018) Elementi autoriflessivi in Inferno XI. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2014) Etika és politika a Paradicsomban. In: Vitadélután Nádasdy Ádám Paradicsom-fordításáról. 2., 2014.04.11., Budapest. (Unpublished)

Nagy, József (2014) L’ideale dell’Impero Universale nella Monarchia e nella Commedia. In: Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri, 2012 november 5-7, Madrid.

Nagy, József (2015) Teológia és politika a francia ellenforradalomban. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE. ISSN 0025-0090 (Submitted)

Nagy, József (2014) Vico contra Hobbes. In: Normák, cselekvés, társadalom. Orthmayr Imre hatvanadik születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 29-46. ISBN 978-963-312-197-9

Nagy, József (2013) The philosophy of history and the duty of freedom; Historicism and fascism in modern Italy. Libro aperto, 74 (3). pp. 166-168. ISSN 1121-9661

Nagy, József (2018) The tyranny of the majority. History, concepts, and challenges. Fronesis, 28. pp. 150-153. ISSN 1825-3628

Nagy, Kristóf (2023) A szuverenitás klasszikus elméletei a jog tükrében = Classical Theories of Sovereignty in the Light of Law. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 11 (2). pp. 37-58. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Németh, József Lajos (2021) Defining Strategic Communication: An Almost Impossible Challenge, But Perhaps There Is Still A Solution. HADTUDOMÁNY (ONLINE), 31 (E szám). pp. 162-172. ISSN 1588-0605

Németh, József Lajos (2021) Stratégiai kommunikáció. magánkiadás, Budapest. ISBN 978-615-01-0507-9 [ePUB]

Németh, József Lajos (2021) Stratégiai kommunikáció; haderő és innováció – Interjú dr. Porkoláb Imrével, a Mathias Corvinus Collegium Vezetőképző Akadémiájának igazgatójával. BIZTONSÁGPOLITIKA: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKPORTÁL. ISSN 2062-4379

Németh, József Lajos (2020) Stratégiai kommunikáció; nyilvános diplomácia; kreatív diplomácia – Interjú dr. Fehér Zoltánnal. BIZTONSÁGPOLITIKA: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKPORTÁL. ISSN 2062-4379

Németh, József Lajos (2021) A költő és hadvezér Zrínyi Miklós(1620-1664) stratégiai kommunikációja. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. ISSN 1215-4121 (In Press)

Németh, József Lajos (2020) A stratégiai kommunikáció (hadi)technikai vonatkozásai II. rész. HADITECHNIKA, 2020 (5). pp. 15-19. ISSN 0230-6891 (In Press)

Németh, József Lajos (2020) A stratégiai kommunikáció (hadi)technikai vonatkozásai. HADITECHNIKA, 2020 (4). pp. 13-16. ISSN 0230-6891

Németh, József Lajos (2019) A stratégiai kommunikáció interdiszciplináris megközelítésben. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (1). pp. 157-174. ISSN 2060-0437

Nótári, Tamás (2014) Dignitas und otium – Die Wurzeln zweier konservativer Grundwerte im ciceronianischen Staatsdenken. In: Liebe zu alten Lastern oder Angst vor neuen Fehlern? Nomos, Baden-Baden, pp. 100-116. ISBN 978-3-8487-0829-1

Nótári, Tamás (2014) Handling of Facts and Forensic Tactics in Cicero's Defence Speeches. Schenk Verlag, Passau. ISBN 978-3-944850-22-1

Nótári, Tamás (2014) Quintus Tullius Cicero kampánystratégiai kézikönyve angolul. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 23 (1). pp. 41-47. ISSN 1216-2965

P

Patyi, András (2015) A „Magyary Zoltán összes munkái (1919–1922). Kritikai kiadás” című könyvsorozat első darabjának bemutatása​​​​​​​. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 179-182. ISSN 2063-9058

Petneházi, Gábor (2021) Filozófusok a kormánynál. A republikanizmus esélyei Erdélyben a Báthory-korszakban. In: Klasszikus és modern republikanizmusok : Eszmetörténeti tanulmányok. Ráció, Budapest, pp. 23-40.

Pintér, Tibor (2017) Az európai integráció – gazdasági és politikai alapú elméleti megközelítések = The European Integration – Economic and Political Approaches. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 341-364. ISSN 1786-6553

Pálffy, Géza (2013) Korunovačné zástavy krajín Uhorskej koruny od neskorého stredoveku do začiatku 20. storočia. GALÉRIA : ROCENKA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE V BRATISLAVE, 2011. pp. 7-30.

Pócza, Kálmán and Papp, Zsófia and Dobos, Gábor and Gyulai, Attila (2022) Do constitutional courts restrict government policy? The effects of budgetary implications and bloc-politics in the Hungarian Constitutional Court's decisions between 1990 and 2018. EAST EUROPEAN POLITICS. pp. 1-23. ISSN 2159-9165

R

Rada, Péter (2010) The Rubik’s Cube of Democratic Development. A normative model of statebuilding. TRADECRAFT REVIEW : PERIODICAL OF THE SCIENTIFIC BOARD OF MILITARY SECURITY OFFICE (2012-2014) (2). pp. 77-88. ISSN 2063-2908

Rainer M., János (2023) A szovjet típusú rendszer korszaka Magyarországon – vitatott kérdések, 2022. In: Korokon, tereken túl : Tanulmánykötet Kiss László tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 179-192. ISBN 978-963-496-261-8

Rigó, Balázs (2013) A szociális igazságosság Varga László S.J. munkásságában. In: Történelem és politika régen és ma. Tanulmányok. Modern Minerva Könyvek (6.). Heraldika Kiadó, Budapest, pp. 20-57. ISBN 978-963-9204-77-5

S

Sebők, Miklós (2017) A Nemzeti Együttműködés Rendszere és az organikus államelmélet : Koncepcionális vázlat. In: Unitas multiplex : Ünnepi tanulmányok Szigeti Péter 65. születésnapjára. Gondolat Kiadó; Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest; Győr, pp. 306-315. ISBN 978-963-693-807-9

Sebők, Miklós (2008) A marxista politikatudomány kemény magja. FORDULAT : TÁRSADALOMELMÉLETI FOLYÓIRAT (2). pp. 38-66. ISSN 1585-0560 (print); 2498-9347 (online)

Seidner, Márton (2023) A promising relationship between the visegrad cooperation and the mashrek region. GRADUS, 10 (2). ISSN 2064-8014

Silva e Souza, Cibele (2024) The Evidence of Populism in the Narratives of the President of Brazil during the Covid-19 Pandemic. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 12 (1). pp. 1-30. ISSN 2063-7330

Simon, Attila (2015) Arisztotelész a politikai deliberáció meghatározottságairól. Magyar Filozófiai Szemle. ISSN 0025-0090 (Unpublished)

Simon, Attila (2019) A felvidéki politika szürke eminenciása. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (1). ISSN 0865-557X

Solti, István (2023) Szobalehallgatás és titkos kutatás az állambiztonsági szervek időszakában - Esettanulmány titkos operatív akciók végrehajtásáról és eredményeiről. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE), 11 (3). pp. 69-82. ISSN 2064-3756

Somlyódyné Pfeil, Edit and Bodor, Ákos and Hardi, Tamás and Lux, Gábor and Páger, Balázs and Pálné dr. Kovács, Ilona and Suvák, Andrea (2012) Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései a közigazgatási struktúrán innen és túl = Particular questions of institutionalization of agglomerations among and beyond public administration structures. Project Report. OTKA.

Sonnevend, Pál and Jakab, András and Csink, Lóránt (2015) The Constitution as an Instrument of Everyday Party Politics. In: Constitutional Crisis in the European Constitutional Area. Hart Publishing, Oxford, pp. 33-111. ISBN 9781849464642

Stadler, András (2021) A Magyar Honvédség feladatai és értéktartalma a COVID-19 járvány okozta különleges jogrendben = Tasks and Achievements of the Hungarian Defence Forces during Special Legal Order Caused by the Covid-19 Pandemic. HADTUDOMÁNY (ONLINE), 31 (E szám). pp. 29-45. ISSN 1588-0605

Szabados, György (2013) Magyar államszervezet a X. században. In: Műhelyszemináriumi dolgozatok. SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 85-129. ISBN 978-963-306-187-9

Szabó, István (2013) A Monarchia utódállamainak két világháború közötti államberendezkedése = The legal system of the successor states between the two world wars. Project Report. OTKA.

Szabó, Tamás (2023) A fővárosi agglomeráció szabályozási, közpolitikai és közigazgatási dimenziója a rendszerváltás óta, 2. rész = The dimensions of regulation, public administration and public policy of the agglomeration of the capital since regime change, Part 2. COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE, 33 (245). pp. 5-22. ISSN 1215-315X

Szalai, András (2013) Ami az Alaptörvényből kimaradt: a második kamara, mint a parlamentáris kormányzat ellensúlya. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 71-90. ISSN 2063-9058

Szalai, András (2013) Manipuláció vagy korrekció? A népszavazás mint a parlamentáris kormányzat ellensúlya. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 125-142. ISSN 2063-9058

Szalai, Erzsébet (2023) Szorításban : a tőke-munka viszony a NER-ben, avagy kizsákmányolás a magyarországi újkapitalizmus autoriter korszakában. REPLIKA (128). pp. 191-217. ISSN 0865-8188

Szarka, László (2014) Nemzetállami és államépítő nacionalizmusok. A magyarországi nemzetiségi kérdés átalakulása az első világháború éveiben. In: Regionális kaleidoszkóp. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka, pp. 139-147. ISBN 978-86-86929-05-1

Szekeres, Diána (2011) Comparing Bismarck's policies with those of Castlereagh and Palmerston. In: Pénz és társadalom. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, Budapest, pp. 281-290. ISBN 978-963-7167-09-6

Szente, Zoltán (2022) A populista alkotmányosság mítosza Magyarországon és Lengyelországban. Populista vagy tekintélyelvű alkotmányosság? KÖZJOGI SZEMLE, 15 (1). pp. 11-26. ISSN 1789-6991

Szente, Zoltán and Gárdos-Orosz, Fruzsina (2022) The impact of populism on constitutional interpretation in the EU Member States. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RIGHTS, 26 (7). pp. 1141-1159. ISSN 1364-2987

Szentgáli-Tóth, Boldizsár Artúr and Simonelli, Marco Antonio (2023) Populism and Liberal Constitutionalism : A Proposal to Define the Impact of Populism on the Constitutional Framework. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCES LAW REVIEW, 7 (2). pp. 139-155. ISSN 2498-6275

Szigeti, Péter and Cs. Kiss, Lajos and Fleck, Zoltán and Halmai, Gábor and Horváth, Gergely and Horváthy, Balázs and Patyi, András and Rigó, Anett and Sulyok, Gábor (2008) A Köztársaság jogrendszerének állapota (1989-2004). Komplex jogelméleti, szakjogi és jogszociológiai kutatás = State of the Republic's legal system (1989-2004) Complex research in the field of jurisprudence and legal sociology. Project Report. OTKA.

Szilágyi, Emese (2015) Horváth M. Tamás (szerk.): Külön utak – Közfeladatok megoldásai (Budapest – Pécs: Dialóg Campus 2014) 375. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (1). pp. 119-124. ISSN 0002-564X

Székely, László (2016) Marx és tanítása Palágyi Menyhért szemüvegén keresztül és a Gazdasági-filozófiai kéziratok. In: Elidegenedés és emancipáció: Karl Marx és a Gazdasági-filozófiai kéziratok. L'Harmattan, Budapest, pp. 132-140. ISBN 978-963-414-121-1

Szűcs, Zoltán Gábor (2014) Alkotmány és értelmezés. In: Kolnai-díj átadója. (Unpublished)

Szűcs, Zoltán Gábor (2018) Aristotle’s realist regime theory. European Journal of Political Theory. pp. 1-34. ISSN 1474-8851

Szűcs, Zoltán Gábor (2012) Az alkotmányosság diskurzusai. Esettanulmány a 1994-1998 közötti alkotmányozási kísérletről. In: Alkotmányozás Magyarországon és máshol: politikatudományi és alkotmányjogi megközelítések. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet - Új Mandátum Kiadó. ISBN 978-963-287-051-9

Szűcs, Zoltán Gábor (2022) On the edge of anarchism. Critical Review of International Social and Political Philosophy. ISSN 1369-8230

Szűcs, Zoltán Gábor (2014) The abortion of a 'conservative’ constitution-making. A discourse analysis of the 1994-1998 failed Hungarian constitution-making enterprise. Other. [s.n.]. (Unpublished)

Szűcs, Zoltán Gábor (2023) A realist membership account of political obligation. ETHICAL THEORY AND MORAL PRACTICE. ISSN 1386-2820

Sági, Mirjam Cecília (2019) Az állam szerepe a „közterek hanyatlásában” – történelmi perspektívában = The role of the state in the decline of public space – a historical perspective. Tér és Társadalom, 33 (4). pp. 87-103. ISSN 0237-7683

Sándor, Klára (2007) Borotvaélen. DEBRECENI DISPUTA, 5 (10). pp. 57-61. ISSN 1785-5152

T

Takács, Péter (2015) Az államok nevéről. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (1). pp. 44-74. ISSN 0002-564X

Takács, Péter (2023) Az államok rendszertana és tipológiája : Államelméleti elemzés. Florilegium . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 9789635564767

Takács, Péter (2020) Egy „köztes” államforma-kategória lehetőségének mérlegelése Magyarország 1920 és 1944/46 közötti korszakára vonatkozóan. In: Viginti Quinque Annis II. : Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. jubileumi tanévében. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest, pp. 445-462. ISBN 978-963-308-408-3

Takács, Péter (1990) H. D. Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelezettségről. A gazdaságról [recenzió]. BUKSZ, 2 (4). pp. 487-489. ISSN 0865-4247

Takács, Péter (2019) On State-form of Hungary between 1920 and 1944. Applicability of the Term „Monarchy without a King”. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 10 (2). pp. 139-148. ISSN 2042-6402

Takács, Péter (2020) Renaming States – A Case Study: Changing the Name of the Hungarian State in 2011.: Its Background, Reasons, and Aftermath. INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW-REVUE INTERNATIONALE DE SÉMIOTIQUE JURIDIQUE. ISSN 0952-8059

Takács, Péter (2014) Szabó József szuverenitás-elméletének értékeléséhez : Hogyan szökken szárba az elmélet, ha magja magyar földbe hull? In: „Most megint Európában vagyunk…”. Szabó József emlékkönyv. Szerk.: Révész Béla. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 69-79. ISBN 978 615 5300 21 9

Takács, Péter (2011) A Weimari Köztársaság korának államelmélete. Pro Publico Bono Online. Állam- és Közigazgatás-tudományi Szemle, 2011 (1). pp. 1-18. ISSN 2062-9966

Takács, Péter (2017) A közjó, a közakarat és a közérdek az állam kontextusában. In: Köz/érdek. Elméleti és szakjogi megoldások egy klasszikus problémára. Juris Dictio . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 50-68. ISBN 978 963 693 764 5

Takács, Péter (2023) Államforma. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. ORAC Kiadó Kft.; Eötvös Loránd Research Network Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies, Budapest, pp. 1-56. ISBN 9789633083079

Takács, Péter (1986) A politikai és jogi konstrukciók megalapozottságának kérdése Arisztotelész Politikájában. Magyar Filozófiai Szemle, 30 (3-4). pp. 307-325. ISSN 0025-0090.

Tussay, Ákos (2021) Tarentumi Arkhütasz a nomosz-phüszisz antitézisről. In: Ünnepi tanulmányok a 65 éves Cs. Kiss Lajos tiszteletére : Ut vocatio scientia. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, pp. 525-532. ISBN 9789635314669

Téglási, András and Boros, Luca (2022) Néhány gondolat az alkotmányos identitásról. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (2 (1.). pp. 421-428. ISSN 1788-0386

Téglási, András and Téglásiné Kovács, Júlia (2015) Alkotmánybíráskodás a visegrádi négyek országaiban : Áttekintés a cseh, a lengyel és a szlovák alkotmánybíróság kialakulásának körülményeiről, jogállásáról és eljárási rendjéről. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 90-104. ISSN 2063-9058

Tóth, Zsombor (2013) De Nostalgia: A kora újkori kényszermigráció politikai diskurzusa. In: „Politica philosophiai okoskodás”: Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, pp. 117-136. ISBN 978-963-473-621-9

Tóth, Bence and Lévai, Zsolt (2021) The strategic role of the former railway bridge at Dunaföldvár = Az egykori dunaföldvári vasúti híd stratégiai szerepe. HADTUDOMÁNY (ONLINE), 31 (E szám). pp. 67-83. ISSN 1588-0605

Tóth, Ferenc (2020) Vallási és etnikai kisebbségek az Oszmán Birodalomban egy utazó szemével. In: Oszmán–magyar viszony a 16–18. században. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, pp. 275-291. ISBN 9789632778754

Tóth, Tamás (2021) Fractured implicitness : Why implicit populism matters? KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 9 (2). pp. 35-45. ISSN 2063-7330

Tölgyessy, Péter (2014) 1989 és 1990 két megegyezése a kompromisszumokat kevésre becsülő Magyarországon. In: Kompromisszumok a közép-európai politikai kultúrában. Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, pp. 81-98. ISBN 978-963-89981-1-8

U

Ujlaki, Anna (2021) Miért legyen a migráció politikaelmélete feminista? POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 30 (3). pp. 27-44. ISSN 1216-1438

Ujlaki, Anna (2023) Politikai kötelezettség a globális kihívások tükrében. FUNDAMENTUM, XXVIII (2-3). pp. 32-42. ISSN 1417-2844

Ujlaki, Anna (2022) Rawls és a migráció. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 66 (2). pp. 140-159. ISSN 0025-0090 (In Press)

Urbanovics, Anna (2023) Cybersecurity Strategies in the Visegrád Countries - A Cross-Country Analysis. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 16 (2). pp. 100-113. ISSN 1789-5286

Uriadova, Anna V. (2023) Первые советские конституции в восприятии русских эмигрантов первой волны = First-Wave Russian Émigrés’ Perception of the First Soviet Constitutions. RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (2). pp. 33-45. ISSN 2677-0660

V

Vastag, Gyula (2016) Államtudomány: „what is that?”. ÁLLAMTUDOMÁNYI MŰHELYTANULMÁNYOK, 2016 (15). pp. 1-9. ISSN 2498-5627

Váradi, Monika Mária and Erőss, Ágnes (2013) „Temerin – az én hazám”: változó interetnikus viszonyok magyar szemszögből és rajzban elmesélve. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 171-188. ISSN 0237-7683

W

Wineroither, David Martin and Seeber, Gilg U. H. (2022) A New Chapter in the Evolution of Right-wing Populist Electoral Winning Formulas : The Implementation and Impact of Portfolio Diversification in Austria. POLITOLOGICKY CASOPIS / CZECH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE, 2022 (2). pp. 167-188. ISSN 1211-3247

Z

Zachar, Péter Krisztián (2012) Német-Ausztria keresztény-konzervatív gondolkodói és válaszaik a gazdasági-társadalmi válságperiódusra. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, V. (2.). pp. 29-41. ISSN 1789-6339

Zachar, Péter Krisztián (2013) A liberális gazdaságszervezés alternatívái Közép-Európában a két világháború között. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, VI. (3.). pp. 194-204. ISSN 1789-6339

Zachar, Péter Krisztián (2013) A possible heritage of anti-libertarian political thoughts of the interwar period in Central Europe: the tripartite social dialogue. Central European Political Science Review, 14. (51.). pp. 35-46. ISSN 1586-4197, 1586-7897

Zakariás, Ildikó (2021) Book review : Elżbieta Drążkiewicz (2020) Institutionalised dreams: The art of managing foreign aid. New York and Oxford: Berghahn. 248 pages. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS, 7 (2). pp. 93-99. ISSN 2416-089X

Zombory, Máté (2015) Demokráciavita a katasztrófa után (1945–47). REPLIKA (95). pp. 31-59. ISSN 0865-8188

Zsolt, Péter (2022) A demokrácia szociálpszichológiája. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 2022 (2). pp. 56-67. ISSN 0209-584X

Á

Ádám, István Pál (2023) Anti-Jewish Episodes in Interwar Hungary’s Educational Institutions. HURBÁN : EGYÜTTÉLÉS, ÖSSZEOMLÁS, ÚJRAKEZDÉS, 1 (1). pp. 26-47. ISSN 3004-023X

Ő

Ősze, Áron (2023) Recenzió Gosztonyi Gergely: Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig című könyvéről. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (1). pp. 171-176. ISSN 2060-4580

This list was generated on Sun Jul 21 13:08:51 2024 CEST.