REAL

Items where Subject is "J Political Science / politológia > JC Political theory / politikaelmélet, államtudomány > JC312 Ethnic minorities / kisebbségkutatás, nemzetiségi kérdés"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ö | Č | Ž
Number of items at this level: 790.

A

A. Gergely, András (2022) Elbeszélt etnicitás II. : Kisebbség, szakralitás, mondavilág, képiség. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (3). pp. 249-269. ISSN 0865-557X

A. Sajti, Enikő (2016) Kisebbségpolitika és társadalomszervezés. Várady Imre (1867–1959) bánáti magyar politikus iratai. Forum Könyvkiadó, Újvidék. ISBN 86-323-0966-8

Adorjáni, Anna and Bari, Bence (2020) Nemzeti kisebbség – egy gondolati modell születése az Osztrák-Magyar Monarchiában és a nemzetközi jogban. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 28 (2). pp. 5-53. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Andrássy, György (2021) Freedom of Language as a Partly Territorial Right of Everyone and the Issue of Minority Language Rights. FOREIGN POLICY REVIEW (2). pp. 28-46. ISSN 1588-7855 (print); 2064-9428 (online)

Angyal, Béla (2024) A londoni Beneš vezette emigráció tervei a csehszlovákiai német és magyar kisebbség fölszámolására (1940–1945) I. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 32 (2). pp. 50-71. ISSN 0865-557X

Antal, Róbert-István (2020) Jordáky Lajos politikai karrierjének csúcsán (1944–1945/46). REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 28 (2). pp. 54-102. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Arató, Endre (1974) A magyarországi nemzetiségek polgári nemzeti ideológiájának előzményei a XVIII. században. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1). pp. 51-66. ISSN 0025-0376

B

Babai, Zsófia (2022) Tanulmánykötet a magyarországi németek aktuális kérdésköreiről. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (3). pp. 270-276. ISSN 0865-557X

Bacsi, Zsuzsanna (2017) Megosztottság és sokféleség - a kulturális heterogenitás viszonya az életminőséghez és fejlettséghez. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 64 (7-8). pp. 738-773. ISSN 0023-4346

Bajkó, Árpád (2007) Kamerával a moldvai csodadoktor kútjánál. ERDÉLYI TÁRSADALOM : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKFOLYÓIRAT, 5 (2). pp. 205-207. ISSN 1583-6347

Balatonyi, Judit and Cserti Csapó, Tibor (2016) Részvétel és együttműködés a romák lakhatásával kapcsolatos problémák és javaslatok konstrukciós kísérleteiben : A Wor(l)ds which exclude – Kirekesztő szavak – kizárt világok (2013–2014) projekt példája. REPLIKA (100). pp. 191-204. ISSN 0865-8188

Balizs, Dániel (2016) Mérhetetlen? - módszerek az etnikai asszimiláció nyomonkövetésére. In: Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 62-70. ISBN 978-617-7404-01-8

Balogh, Lídia (2017) Cigányzenész - roma hős? : Romák mint pozitív szereplők a médiában. In: Saját kép – ellenkép. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 229-248. ISBN 978-963-284-946-1

Balogh, Lídia (2022) Políticas de Género Gitanas en Hungría y Alianzas Feministas en la Práctica. In: El Movimiento de Mujeres Romaníes : Luchas y Debates en Europa Central y Oriental. Kaótica Libros, Madrid, pp. 311-334.

Balogh, Lídia (2024) Researching Discrimination and Abuse of Romani Women in Maternity Care : The Relevance of a Fact-finding Investigation in Hungary. In: Gender and Violence in Romani and Traveller Lives : Methods, Ethics and Dilemmas. Routledge, London, pp. 111-127. ISBN 9781032629285

Balogh, Lídia (2022) Uncharted Territories and Cross-Cutting Publics. In: From the Shadow to the Limelight. CEU Press, Budapest, pp. 135-154. ISBN 9786155547096

Balogh, Lídia and Halász, Iván and Pap, András László (2022) Egyenlőség, kisebbségi jogok, nemzetpolitika 2010 és 2018 között. In: A magyar jogrendszer rezilienciája 2010–2020. ORAC Kiadó Kft., Budapest, pp. 266-296. ISBN 9789632585727

Balogh, Lídia and Halász, Iván and Pap, András László (2020) A jogrendszer reagálóképessége 2010–2018:Egyenlőség, kisebbségi jogok, nemzetpolitika. MTA LAW WORKING PAPERS, 7 (20). pp. 1-24. ISSN 2064-4515

Balogh, Róbert (2023) A Mission From the Margins elmélete a Magyarországi Cigánymisszió Valóságában = Mission from the Margins in the Reality of the Gypsy Mission in Hungary. GLOSSA IURIDICA, 10 (4). pp. 273-281. ISSN 2064-6887

Baló, András Márton (2017) Oláh cigány dialektusok Magyarországon. In: Romológia „akkor és most”. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, pp. 1-8.

Bartha, Csilla (2005) Constructing different ethnic identities: Symbolic values, linguistic ideologies and language mantenance in a Hungarian American immigrant community (New Brunswick, NJ). In: Bilingual socialization and Bilingual language acquisition. Proceedings from the Second International Symposium on Bilingualism, 2002, Vigo. Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo, pp. 21-33. ISBN 9788481582802

Bartha, Csilla (2024) Egy országos többnyelvűségi összehasonlító vizsgálat elméleti és kutatásmódszertani alapjai = The Theoretical and Methodological Foundations of a National Comparative Study on Multilingualism. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 11-53. ISBN 978-615-6678-04-1

Bartha, Csilla (2010) „Hasznosnyelvészeti” adalékok a cigány tanulók anyanyelvi nevelésének kérdéséhez. In: Utazás a magyar nyelv körül: írások Kontra Miklós tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (113). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 206-216. ISBN 978 963 9902 64 0

Bartha, Csilla (2000) Kétnyelvűség, oktatás, kétnyelvű oktatás és kisebbségek. EDUCATIO, 9 (4). pp. 761-775. ISSN 1216-3384

Bartha, Csilla (2002) Nyelvhasználat, nyelvmegtartás, nyelvcsere amerikai magyar közösségekben. In: Tér és terep. Az MTA Kisebbségkutató Intézetének évkönyve (1). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 111-136. ISBN 963 05 7932 4

Bartha, Csilla (2015) Nyelvi hátrány, avagy a cigány gyermekek oktatásának elmulasztott lehetőségei. In: Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok (2). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 28-45. ISBN 978-963-284-615-6

Bartha, Csilla (2011) Nyelvpolitika Magyarországon : Középpontban a nyelvi kisebbségek. In: Towards a Language Rich Europe. British Council, Berlin, pp. 44-50.

Bartha, Csilla (1995) Social and linguistic characteristics of immigrant language shift : the case of Hungarian in Detroit. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 43 (3-4). pp. 405-431. ISSN 1216-8076

Bartha, Csilla and Borbély, Anna (2006) Dimensions of Linguistic Otherness : Prospects of Minority Language Maintenance in Hungary. LANGUAGE POLICY, 5 (3). pp. 335-363. ISSN 1568-4555

Bartha, Csilla and Tima, Péter and Tücsök, Dorottya (2020) Cigány nyelvek, közösségek és kultúrák Magyarországon : Multidiszciplináris bibliográfia. Edulingua tematikus füzetek (5.). Nyelvtudományi Intézet, Budapest.

Bartha, Ákos (2021) Fajvédelem és ellenállás. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 29 (2). pp. 251-271. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Bauko, János (2020) Minority language policy and bilingual name semiotic landscape in Slovakia. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 60-72. ISSN 0236-6568

Bayerné Sipos, Mónika (2010) Kupa László (szerk.) : Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában – A múltban és a jelenben. Tér és Társadalom, 24 (2). pp. 161-164. ISSN 0237-7683

Beck-Gernsheim, Elisabeth (2011) Fekete zsidók és görög németek : Az etnikai besorolás kérdése a globalizáció korában. FORDULAT : TÁRSADALOMELMÉLETI FOLYÓIRAT (15). pp. 28-71. ISSN 1585-0560 (nyomtatott); 2498-9347 (elektronikus)

Bednárik, János (2017) Tradierte Zugehörigkeiten. Generationenübergreifende Aspekte ungarndeutscher Identität in Deutschland. In: Brüche - Kontinuitäten - Konstruktionen. New Academic Press, Wien, pp. 211-244. ISBN 978-3-7003-1999-3

Bednárik, János (2017) A kitelepítettek ügyvédje. Egy magyarországi német közösség első négy évtizede Németországban Gödrösy Béla hagyatékának tükrében. In: Örökség, archívum és reprezentáció. Kriza Könyvek (40). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 123-136. ISBN 978-973-8439-89-4

Bencsik, Orsolya (2022) Végel László és a „hontalan lokálpatriotizmus”. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 37-38 (6-7). pp. 7-26. ISSN 0586-3708

Benczi, Melinda (2023) Sustainable cross-border cooperation? A case-study on the role of national minorities. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 20 (4). pp. 74-85. ISSN 1786-1594

Benda, Kálmán (1988) A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században. MAGYAR TUDOMÁNY, 95/33 (7-8). pp. 535-551. ISSN 0025-0325

Benedek, Zsombor (2021) Minority SafePack : Egy történet, amely túlmutat önmagán = Minority SafePack : A Story That Goes Beyond Itself. KÜLÜGYI MŰHELY, 3 (2). pp. 56-89. ISSN 2677-0288

Benkő, Péter (2010) Politikai-történeti régiók a magyar és szerb etnikumok érintkezési zónáiban. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 137-146. ISSN 0237-7683

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2017) Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 292-309. ISSN 0025-0236

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2020) Гроші та (мовна) політика. Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття = Pénz és (nyelv)politika. A nyelvpolitika vizuális konstrukciója a bankjegyeken a mai Kárpátalja területén. Termini Egyesület, Törökbálint. ISBN 978-615-80914-2-8

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2016) A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 16 (1). pp. 1-23. ISSN 1587-1061

Beregszászi, Anikó and Kolozsvári-Nagy, Enikő (2019) Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban = Learning to read and write in Transcarpathian schools with Hungarian language instruction. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 151-172. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Beretka, Katinka and Dobos, Balázs (2023) The Legal and Institutional Context of NTA. In: Non-Territorial Autonomy. Springer Nature Switzerland, Cham, pp. 145-163. ISBN 9783031316081; 9783031316098

Beretka, Katinka and Ferenc, Viktória and Kovács, Eszter and Tóth-Batizán, Emese Emőke (2018) Magasan képzett határon túli és diaszpóra magyarok migrációs útjai. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 26 (4). pp. 180-218. ISSN 0865-557X

Beretzky, Ágnes (2022) Bjørnstjerne Bjørnson és Robert William Seton-Watson: A szlovák egyenjogúság bajnokai. Emlékezetpolitikai tanulságok. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 67 (3). pp. 170-199. ISSN 0864-960X

Bernát, Anikó (2018) A magyarországi romák társadalmi integrációja a 2010-es években. In: Társadalmi Riport 2018. Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt; TÁRKI, Budapest, pp. 144-165.

Berényi, Márk (2020) Regionális nemzetiségi politikai pártok Olaszországban : Tanulságok és tapasztalatok az európai őshonos kisebbségek számára = Regional Ethnic Political Parties in Italy. Lessons and Experiences for Indigenous Minorities in Europe. KÜLÜGYI SZEMLE, 19 (4). pp. 13-31. ISSN 1587-9089

Besenyő, János and Gömöri, Roland (2013) Arab Spring, Christian Fall? The situation of Christian minorities in the Middle East after the Arab Spring. Documentation. UNSPECIFIED.

Bezerédi, Imre (2020) Kisebbségi koordinációs munkacsoportok a rendőrség és a roma kisebbség együttműködésének jegyében = Minority Coordination Working Groups in the Spirit of Cooperation between the Police and the Roma Minority. Belügyi Szemle, 68 (4). pp. 71-88. ISSN 1789-4689

Bindorffer, Györgyi (2007) Az oral history szerepe az antropológiai kisebbségkutatásban. REPLIKA (58). pp. 33-34. ISSN 0865-8188

Biró, A. Zoltán (1993) Valami történik. REPLIKA (11-12). pp. 52-69. ISSN 0865-8188

Bockovac, Tímea (2018) O UGROŽENOSTI JEZIKA HRVATA U MAĐARSKOJ. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 32-38. ISSN 1216-0016

Bodó, Csanád (2019) Kinek a hangján? : A kisebbségi oktatás nyelvi dilemmái. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 269-280. ISSN 0025-0236

Bodó, Csanád and Lajos, Veronika (2020) A moldvai csángó nyelvi revitalizációs folyamatok kutatása : Közösen értelmezett tudások, részvételiség és bevonás. KORUNK (KOLOZSVÁR), 3(31) (9). pp. 42-50. ISSN 1222-8338

Bogdán, Mária (2016) Magyarországi Cigány Párt - etnikai párt a médiában. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG, 7 (3). pp. 27-36. ISSN 0133-2597

Bogdán, Péter (2017) Book Review - Balázs Majtényi and György Majtényi (2016) - A contemporary history of exclusion. The Roma issue in Hungary from 1945 to 2015. Budapest; New York: Central European University Press.242 pages. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS, 3 (1). pp. 170-172. ISSN 2416-089X

Bogdán, Péter and Némethné Végh, Judit (2016) Roma Mentor Projekt: a Barát-modell. Iskolakultúra, 26 (5). pp. 63-76. ISSN 1215-5233

Bogárdi, Dóra and Lakatos, Péter (2017) „De nem lehet romaniul beszélni, mert a gázsók megszólják a romákat” – A nemzetiségi nyelv, mint közösség összetartó tényező. In: III. Fiatalok EUrópában Konferencia. Sopianae Kulturális Egyesület, Pécs, pp. 19-36. ISBN 978-615-80444-4-8

Boka, László (2021) Megpróbáló ajándék, tartalmas búcsú – Horváth Andor-invokációk. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 29 (2). pp. 297-308. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Bolgár, Dániel (2021) "Műveletlen, sötét orthodox zsidótömegek"? : Neológ és ortodox zsidó iskolázottság Székesfehérváron (1880–1886). SZOMBAT. pp. 1-12. ISSN 0865-3844

Bolgár, Dániel (2019) Zsidó vagy neológ felüliskolázottság? Iskolázottsági egyenlőtlenségek a magyarországi zsidóságon belül a dualista korszaktól a holokausztig. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 20 (3). pp. 59-83. ISSN 1585-7476

Bolgár, Dániel (2018) Zsidók a szeren : A zsidó testi kudarc a századfordulós Magyarországon. In: Test-történetek. ELTE BTK Történeti Kollégium, Budapest, pp. 121-129. ISBN 978-963-489-003-4

Bolgár, Dániel (2022) A beilleszkedéstől a térfoglalásig : A zsidókérdés-vita történetének vázlata. In: Hitel és hit : Tanulmányok Halmos Károly tiszteletére. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 187-201.

Borbély, Anna (2024) Román nemzetiség : Nyelvi gyakorlatok, nyelvtudás, attitűdök, fenntartható kétnyelvűség = Naţionalitatea română : Practici şi cunoştinţe lingvistice atitudini faţă de limbă sustenabilitatea bilingvismului. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 184-245. ISBN 978-615-6678-04-1

Borbély, Anna (2024) Összehasonlító elemzések nemzetiségi közösségekben : Nyelvi gyakorlatok, kétnyelvűség és nyelvi tájkép. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 343-395. ISBN 978-615-6678-04-1

Borbély, Sándor (2008) Az idegen/múlt és az etnikus/jelen a kárpátaljai társadalomkutatásban. ANTROPORT.HU. pp. 1-25.

Borbély, Sándor (2016) Kompenzációs mechanizmusok és egyensúlyteremtő stratégiák egy vegyes (magyar–roma) etnikai összetételű határvidéki településen. ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA, 14 (1). pp. 191-216. ISSN 1583-6347

Borbély, Sándor (2009) „Mi egy másik darab szereplői vagyunk" – A "cigány" történeti tapasztalat genealógiája. REGIO, 20 (3). pp. 202-220. ISSN 0865-557X

Borbély, Sándor (2015) Популяризированный национализм и использование языков национальных меньшинств = Nationalism popularized and language usage of the national minorities. VESTNIK UGROVEDENIA, 23 (4). pp. 109-116. ISSN 2220-4156

Borbély, Sándor (2007) Változó „határjelek”: a péterfalvi cigányok kulturális és etnikus identitása. REGIO, 18 (1). pp. 51-83. ISSN 0865-557X

Boreczky, Ágnes and Nguyen Luú Lan, Anh (2017) Budapesti tanárok nézetei a migrációról és a multikulturalizmusról. EDUCATIO, 26 (3). pp. 404-417. ISSN 1216-3384

Bottoni, Stefano (2013) National Projects, Regional Identities, Everyday Compromises. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (3). pp. 477-511. ISSN 2063-8647

Brenzovics, László and Zubánics, László and Orosz, Ildikó and Tóth, Mihály and Darcsi, Karolina and Csernicskó, István (2020) A nyelvi jogok folyamatos szűkítése Ukrajnában : A kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek és kutatók közös alternatív jelentése az Ukrajna által az Európa Tanács Szakértői Bizottságához a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája ukrajnai alkalmazásáról benyújtott negyedik periodikus jelentés kapcsán. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Beregszász; Ungvár.

Bruneau, Emile and Szekeres, Hanna and Kteily, Nour and Tropp, Linda R. and Kende, Anna (2019) Beyond dislike: Blatant dehumanization predicts teacher discrimination. GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS. pp. 1-18. ISSN 1368-4302 (print); 1461-7188 (online)

Bukovszky, László (2023) Egy kukába került kisebbségi törvényjavaslat = A Minority Bill that Went into the Trash. REGIO : KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (2). pp. 151-157. ISSN 2415-959X

Bálint, Lajos (2022) Kísérlet a roma népesség várható élettartamának meghatározására = An Estimation of the Life Expectancy of the Roma population. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 173-209. ISSN 0011-8249

Bányai, Viktória (2019) Liliom és Dávid-csillag: a zsidó cserkészet kezdetei Magyarországon, 1913-1924. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 27 (2). pp. 66-85. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Bányai, Viktória (2019) Shattered Identities : Jewish Children in the Immediate Postwar Period in Hungary. In: Starting Anew. Yad Vashem, Jerusalem, pp. 171-189. ISBN 9789653086104

Bárd, Petra and Szontagh, Veronika Anna (2021) Áldozathibáztatás kisebbségi csoportok sértettjeivel szemben = Victim-blaming against minority crime victims. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 31 (1). pp. 29-56. ISSN 1216-2051 (nyomtatott); 1588-2853 (elektronikus)

Bárdi, Nándor (2020) Kötődéskutatás. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (4). pp. 212-215. ISSN 0865-557X

Bárdi, Nándor and Bottoni, Stefano and Kovács, Eszter and Hámos, László (2019) … azon vagyok, hogy minél inkább segítsek, ha lehet, másokat abban, hogy ők a saját szerepüket minél jobban tudják ellátni.” : Interjú Hámos Lászlóval, 2016. július 5–6. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 27 (2). pp. 154-181. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Bárdi, Nándor and Szabó, Csongor and Simon, Attila and Fedinec, Csilla and Dévavári, Zoltán and Ábrahám, Barna and Bíró, László and Popély, Árpád and Antal, Róbert and Kovács, Szabolcs and Ózer, Ágnes and Pap, József (2022) Nemzetiségi parlamenti képviselet. Nemzetiségi képviselet Magyarországon és az utódállamok parlamentjeiben (1869–1918 / 1920–1990). Országház Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5948-82-4

Bárány, Adalbert and Bárányné Komári, Erzsébet (2016) Засоби покращення результатів ЗНО з української мови та літератури серед учнів шкіл Закарпаття з угорською мовою навчання. TEORIA I PRAKTYKA VYKLADANNA UKRAINSKOI MOVY IAK INOZEMNOI / THEORY AND PRACTICE OF TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE, Випуск. pp. 248-256. ISSN 2078-5119

Bárány, Erzsébet (2018) Javul-e az államnyelv oktatásának minősége Kárpátalja magyar tannyelvű iskoláiban? Tények és remények. In: Az empíriától az elméletig : Tanulmányok a nyelv-és az irodalomtudományok köréből. "RIK-U" Kiadó, Nyíregyháza; Ungvár, pp. 29-39. ISBN 978-617-7404-88-9

Bárány, Erzsébet and Csernicskó, István and Huszti, Ilona (2016) Valóban a két(tan)nyelvű oktatás a legjobb megoldás? In: Nyelvhasználat, kétnyelvűség : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 93-118. ISBN 978-617-7132-49-2

Bárány, Erzsébet and Gazdag, Vilmos (2021) Берегсасі Аніко – Черничко Степан: Гроші та (мовна) політика. Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття. Beregszászi Anikó – Csernicskó István: Pénz és (nyelv)politika. А nyelvpolitika vizuális konstrukciója a bankjegyeken a mai Kárpátalja területén. Termini Egyesület, Törökbálint 2020. 120 lap. MAGYAR NYELVŐR, 145 (2). pp. 249-251. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Bárányné Komári, Erzsébet (2018) Мельник Світлана, Черничко Степан: Етнічне та мовне розмаїття України. Аналітичний огляд ситуації. In: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 211-213. ISBN 9786177404841

Bíró, László (2019) Eszmélés és közösségépítés : Helyzetjelentés a magyar kisebbségi életről a királyi Jugoszláviában : Veremidő. Magyarok a királyi Jugoszláviában (1918–1941). Cikkek, tudósítások, helyzetjelentések a kisebbségi életről. Vál., jegyz., bevez. tanulmány Mák Ferenc. Zenta, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2018. 645 p. (Délvidéki Soroló, 8.). VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (3). pp. 493-496. ISSN 0083-6265

Bóna, László (2020) Contributions to the Ethnic Changes of Késmárk in the 19th Century (Part One). Pro&Contra, 4 (1). pp. 5-29. ISSN 2630-8916

Bóna, László (2020) Contributions to the ethnic changes of Késmárk in the 19th century (Part Two). Pro&Contra, 4 (2). pp. 29-49. ISSN 2630-8916

C

Chronowski, Nóra and Nagy, Noémi (2023) Kisebbségi választójog az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. KÖZJOGI SZEMLE, 16 (3). pp. 106-110. ISSN 1789-6991

Csata, Zsombor (2015) Ethnicity and Economy. A Research Agenda for Transylvania. Transylvanian Society, 13 (3). pp. 31-46. ISSN 1583–6347

Csata, Zsombor (2016) Linguistic Justice and English as a Lingua Franca from a Minority Perspective – The Case of Hungarians in Transylvania. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES, 9 (1). pp. 83-94. ISSN 2066-639X

Csata, Zsombor (2022) Marketizáció és etnikai szegregáció a gazdaságban – magyar példák Erdélyből. In: Palimpesztus : Írások Bárdi Nándor 60. születésnapjára. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet, Kalligram, Budapest, pp. 246-269.

Csata, Zsombor (2016) Reflections on the economic aspects of multilingualism in Transylvania. BELVEDERE MERIDIONALE, 28 (2). pp. 51-65. ISSN 1419-0222

Csata, Zsombor (2022) Vállalati hitelek és betétek alakulása Romániában és Erdélyben. MAGYAR KISEBBSÉG : NEMZETPOLITIKAI SZEMLE, 25 (1-2). pp. 194-208. ISSN 1224-2292

Csata, Zsombor (2016) A nyelvhasználat gazdasági vonatkozásai kisebbségben. In: Nyelvében él a nemzet – Konferenciakötet. ELTE Kollégiumi Hallgatói Alapítvány, Budapest, pp. 120-128. (In Press)

Csata, Zsombor and Barna, Gergő (2022) COVID–19-átoltottság: az első öt hónap eredményei. MAGYAR KISEBBSÉG : NEMZETPOLITIKAI SZEMLE, 25 (1-2). pp. 160-168. ISSN 1224-2292

Csata, Zsombor and Compton, Betty and Liu, Amy H. and Papp Z., Attila (2023) Linguistic Diversity in Media and State Language Proficiencies: Evidence from Hungarian Minority Regions in Central-Eastern Europe. REGIONAL AND FEDERAL STUDIES. pp. 1-26. ISSN 1359-7566 (print); 1743-9434

Csata, Zsombor and Hlatky, Roman and Liu, Amy H. (2022) Ethnic Polarization and Human Development: The Conditional Effects of Minority Language Recognition. STUDIES IN COMPARATIVE INTERNATIONAL DEVELOPMENT. pp. 1-24. ISSN 0039-3606 (print); 1936-6167 (online)

Csepeli, György and Örkény, Antal (2015) Az emancipáció kihívása a mai magyar társadalomban a romák és nem romák viszonyában. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (3). pp. 83-102. ISSN 1216-2051

Csepregi, Zoltán (2016) A magyarországi evangélikusság nyelvi és etnikai viszonyai a 16-17. század fordulóján. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 91-106. ISBN 9786158045902

Csernicskó, István (2017) Дискриминация учащихся школ Украины с венгерским языком обучения. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 223-233. ISBN 978-617-7404-27-8

Csernicskó, István (2018) Державна мова для угорців Закарпаття: чинник інтеграції, сегрегації або асиміляції? STRATEHICNI PRIORYETY (KIEV), 46 (1). pp. 97-101. ISSN 2306-5664

Csernicskó, István (2020) Hogyan váljanak többnyelvűvé a kisebbségek? : Egy (nyelv)pedagógiai kérdés (nyelv)politikai vonatkozásai. In: Kétnyelvűség: Magyar és nem magyar kontextus = Bilingualism: Hungarian and Non-Hungarian Context. Pannon Egyetem, Veszprém, pp. 67-80. ISBN 9789633961490

Csernicskó, István (2021) Languages in Conflict Situations in the Context of the Law of Ukraine “On Education” (2017). In: Language Politics, Language Situations and Conflicts in Multilingual Societies : Case Studies from Contemporary Russia, Ukraine and Belarus. Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa : Schriftenreihe des Gießener Zentrums Östliches Europa (GiZo) (12). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 137-152.

Csernicskó, István (2021) The Law of Ukraine “On education", Language Conflicts, and Linguistic Human Rights. In: Értékmentő és értékteremtő humán tudományok. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-11. ISBN 978-963-454-576-7

Csernicskó, István (2022) Linguistic (Human) Rights and their Violations in Transcarpathia (1944–2022). In: Struggle for Survival: The Transcarpathian Hungarians (1944–2022). Méry Ratio Kiadó, Budapest, pp. 179-220. ISBN 9788090735590

Csernicskó, István (2022) Nyelvi (emberi) jogok, jogsértések és biztonságpolitika összefüggései Oroszország Ukrajna elleni háborúja tükrében = Language (Human) Rights, Violations and Security Policy in the Context of Russia's War Against Ukraine. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 24 (2). pp. 3-30. ISSN 1335-4361

Csernicskó, István (2020) Ukraine’s International Obligations in the Field of Mother-Tongue-Medium Education of Minorities. HUNGARIAN JOURNAL OF MINORITY STUDIES, III. pp. 31-56. ISSN 2560-080X

Csernicskó, István (2016) Veszélyben az anyanyelvi oktatáshoz való jog Ukrajnában? KÖZOKTATÁS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA, 21 (3-4). pp. 7-9.

Csernicskó, István (2016) A magyar (nyelv)politika és a ruszin sztenderd Kárpátalján, 1939–1944. In: Standard - nem standard. Antológia Kiadó, Lakitelek, pp. 153-163. ISBN 978 615 5428 52 4

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2016) Four Language Laws of Ukraine. INTERNATIONAL JOURNAL ON MINORITY AND GROUP RIGHTS, 23 (4). pp. 560-582. ISSN 1385-4879

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2022) Jazyky na papierových platidlách mnohonárodných štátov na príklade Česko-Slovenska a Sovietskeho zväzu = Languages on banknotes of multinational states on the example of Czecho-Slovakia and the Soviet Union. JAZYKOVEDNY CASOPIS, 73 (2). pp. 213-231. ISSN 0021-5597

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2016) Kisebbségek az ukrán tudományosságban. In: A nemzet mint tudományos közösség. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, pp. 114-127. ISBN 978-963-508-818-8

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2020) Користування часовими поясами як вияв фантомної межі у свідомості мешканців Закарпатського пограниччя [Korystuvannja chasovymy pojasamy jak vyjav fantomnoi' mezhi u svidomosti meshkanciv Zakarpats'kogo pogranychchja]. In: Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення : монографія [Uhorsʹko-ukrayinsʹke pohranychchya: etnopolitychni, movni ta relihiyni kryteriyi samoidentyfikatsiyi naselennya : Monohrafiya]. Інститут українознавства НАН України [Instytut ukrayinoznavstva NAN Ukrayiny], Lviv, pp. 56-70.

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2015) Language and Language Policy in Transcarpathia between the Two World Wars. MINORITY STUDIES: DEMOGRAPHY, MINORITY EDUCATION, ETHNOPOLITICS, 18. pp. 93-113. ISSN 2064-227X

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2016) Minorities in Ukrainian science. In: Hungary's Neighbors as Kin-States. Hungarian Science Abroad Presidential Committee of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 30-44. ISBN 978-963-508-821-8

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2019) Podkarpatszka Rusz eszméje a Csehszlovák Köztársaságban és a nyelvi viszonyok. In: „Ruszin voltam, vagyok, leszek...” : Népismereti olvasókönyv. Charta XXI Egyesület; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 117-137. ISBN 978-963-693-792-8

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2019) Time and Space in Between: Time Zones, Languages and Cultures in Transcarpathia (Ukraine). ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA, 11 (2). pp. 7-22. ISSN 2067-5151 (print); 2068-2956 (online)

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2019) A "magyar-oroszok" kérdése. In: „Ruszin voltam, vagyok, leszek...” : Népismereti olvasókönyv. Charta XXI Egyesület; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 147-177. ISBN 978-963-693-792-8

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2018) A mai Kárpátalja területének történeti-nyelvi viszonyai a 19-20. század fordulóján, kitekintéssel a mára. In: "Indivisibiliter ac Inseparabiliter" "Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul". RIK-U Kiadó, Beregszász - Ungvár, pp. 141-182. ISBN 978-617-7692-17-0

Csernicskó, István and Ferenc, Viktória (2010) Education as ideal means to achieve a nation state in Ukraine. In: Concepts & consequences of multilingualism in Europe. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest, pp. 329-349. ISBN 978-963-7340-95-6

Csernicskó, István and Gazdag, Vilmos (2023) Kárpátaljai magyarok nyelvi tapasztalatai Magyarországon = Language Experiences of Transcarpathian Hungarians in Hungary. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (2). pp. 215-225. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Csernicskó, István and Hires-László, Kornélia and Karmacsi, Zoltán and Márku, Anita and Máté, Réka (2021) A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Termini Egyesület, Törökbálint. ISBN 9786158091480

Csernicskó, István and Hires-László, Kornélia and Karmacsi, Zoltán and Márku, Anita and Máté, Réka and Tóth-Orosz, Enikő (2020) Transcarpathia 1920-2020 : Transcarpathian Hungarians in the Last 100 Years. Antal Hodinka Linguistics Research Center, Berehove = Beregszász.

Csernicskó, István and Hires-László, Kornélia and Máté, Réka (2023) Kisebbségi nyelvek Ukrajnában. Magyar Politikatudományi Tanulmányok, 3 (5-6). pp. 65-89. ISSN 2939-7138

Csernicskó, István and Molnár, József and Braun, László (2016) Cigányok Kárpátalján és a régió iskoláiban. KÖZOKTATÁS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA, 21 (2). pp. 11-14.

Csernicskó, István and Márku, Anita (2020) Minority language rights in Ukraine from the point of view of application of the European Charter for Regional or Minority Languages. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). pp. 1-18. ISSN 1587-1061

Csernicskó, István and Tóth, Mihály (2017) Нові засади мовного регулювання в Україні у дзеркалі конституційно-правового аналізу національного законодавства та міжнародних зобов’язань України. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 84-99. ISBN 978-617-7404-27-8

Csernicskó, István and Tóth, Mihály (2021) A kárpátaljai magyar közösség nemzetiségi és nyelvi jogai. Kárpát-medencei magyar kisebbségjogi kalauz (1). Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Budapest. ISBN 978-615-81694-8-6

Csernicskó, István and Tóth-Orosz, Enikő (2020) Az ukrán nyelvpolitika új iránya és az ország nemzetközi kötelezettségvállalásai. EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA, 18 (2). pp. 78-89.

Csernicskó, István and Tóth-Orosz, Enikő (2020) A nyelvi jogok Ukrajnában a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája gyakorlati alkalmazása tükrében. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (3). pp. 126-163. ISSN 0865-557X

Csernus-Lukács, Szilveszter (2017) Felírási javaslat a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában, 1862. SZÁZADOK, 1. pp. 189-200. ISSN 0039-8098

Cserti Csapó, Tibor (2019) Az uniós roma oktatáspolitika – magyar tanulságok. EDUCATIO, 28 (1). pp. 58-74. ISSN 1216-3384

Cserti Csapó, Tibor (2023) A hazai cigányság területi-társadalmi megjelenítése a tankönyvekben. A tankönyvszerző dilemmái. EDUCATIO, 32 (2). pp. 304-317. ISSN 1216-3384

Csákó, Mihály (2017) Idegenellenesség középfokon. EDUCATIO, 26 (3). pp. 377-387. ISSN 1216-3384

Czáboczky, Szabolcs (2024) A Deutscher Kulturverband és a Deutscher Turnverein korai tevékenysége a Szepességen (1922–1935) = The Early Activities of the Deutscher Kulturverband and the Deutscher Turnverein in the Spiš region (1922–1935). REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 32 (1). pp. 3-27. ISSN 2415-959X

D

Deczki, Sarolta (2018) Akaratlan áruló. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 27. (3). pp. 80-85. ISSN 1335-1826

Demeter, Gábor and Bottlik, Zsolt and Karácsonyi, Dávid (2019) Fantomhatárok nyomában a posztszovjet térségben: a regionális egyenlőtlenségek történeti gyökerei és kapcsolata a mai konfliktuszónákkal (1897–2010). Történeti Térinformatikai Tanulmányok (10). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-416-193-6; 978-963-416-194-3

Demeter, M. Attila (2016) Balogh Artúr és a kisebbségi jogok liberális igazolása. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE LEGAL STUDIES, 5 (2). pp. 151-160. ISSN 2285-6293, ESSN 2286-0940

Demeter, M. Attila (2020) Hova, merre Európa? REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 28 (2). pp. 218-228. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Demeter, M. Attila (2016) Nacionalizmus és patriotizmus között. Báró Eötvös József a nemzetiségi kérdésről. In: Klasszikus és/vagy modern? A republikanizmus és a politikai gondolkodás Konferencia a republikanizmus eszmetörténeti és filozófiai aspektusairól, 2015. február 6., Budapest. (In Press)

Demeter, M. Attila (2016) Politikai nemzet versus nemzetiség - 1848, 1861, 1868. In: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában, 2015. december 8., Budapest.

Deák, József (2017) Etnikai-e vagy multikulturális a bűnözés? BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 65 (7-8). pp. 93-107. ISSN 2062-9494

Deáky, Zita (2021) Történeti közelítések a beásokhoz. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 29 (1). pp. 151-155. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Dimény, Hajnalka (2021) A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén című sorozat utolsó kötete = The Last Volume of the Book Series The Hungarian Language in the Carpathian Basin at the End of 20th Century. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 14 (4). pp. 103-110. ISSN 2060-0623

Dobos, Balázs (2020) Autonomies in their Name? National-cultural Autonomies in Croatia and Estonia. ETHIOPIAN CONSTITUTIONAL AND PUBLIC LAW SERIES, 11. pp. 137-172. ISSN 2707-1065

Dobos, Balázs (2023) Az 1993-as kisebbségi törvény előkészítése. PRO MINORITATE. pp. 3-22. ISSN 1216-9927

Dobos, Balázs (2023) Cultural Autonomy, Safe Haven or Window-Dressing? Institutions Maintained by Minority Self-Governments in Hungary. In: Realising Linguistic, Cultural and Educational Rights Through Non-Territorial Autonomy. Palgrave Macmillan, Cham, pp. 155-170.

Dobos, Balázs (2016) ELECTIONS IN A NON-TERRITORIAL AUTONOMOUS SETTING : THE MINORITY SELF-GOVERNMENTS IN HUNGARY. REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE, 20 (2). pp. 87-95. ISSN 1857-2049, ESSN: 2537-6152

Dobos, Balázs (2021) Ethnopolitical Identification and Mobilisation within the Elected Non-Territorial Cultural Autonomies of Central and South-Eastern Europe. In: Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities. MTS Társadalomtudományi Kutatóközpont; University American College Skopje, Budapest, Szkopje, pp. 104-117. ISBN 978-608-4607-53-3

Dobos, Balázs (2021) Ethnopolitical Identification and Mobilisation within the Elected Non-Territorial Cultural Autonomies of Central and South-Eastern Europe. In: Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities. MTS Társadalomtudományi Kutatóközpont; University American College Skopje, Budapest, Szkopje, pp. 104-117. ISBN 9786084607533

Dobos, Balázs (2024) The Formulation of the 1993 Minority Act in Hungary. CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW : QUARTERLY OF CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE ALLIANCE, 25 (95). pp. 105-128. ISSN 1586-4197

Dobos, Balázs (2018) Identitás-meghatározások a közép- és délkelet-európai személyi elvű kisebbségi autonómiákban. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 59 (3). pp. 3-26. ISSN 0002-564X

Dobos, Balázs (2018) Kitartó etnicitás: etnikai pártok Kelet-Közép-Európában. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 26 (2). pp. 245-254. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Dobos, Balázs (2022) Kulturális autonómia - intézmények a nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában Magyarországon. In: Palimpszesztus : Írások Bárdi Nándor 60. születésnapjára. Centre for Social Sciences Institute for Minority Studies; Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft, Budapest, pp. 390-404. ISBN 9789634683582

Dobos, Balázs (2020) Magyarországi nemzetiségek a kommunista rendszer kiépülésétől a rendszerváltásig. In: Az együttélés történelme: nemzetiségi kérdés Magyarországon : Tanulmányok. Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek . Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, pp. 289-308. ISBN 978-963-631-291-6

Dobos, Balázs (2019) Minority Governance Of Whom, By Whom, For Whom? Non-Territorial Autonomies in Central and South East Europe. JAHRBUCH FÜR OSTRECHT, 60 (1). pp. 31-53. ISSN 0075-2746

Dobos, Balázs (2022) The Minority Self-Governments in Hungary. European Academy of Bozen Research; Europäische Akademie Bozen, Bolzano.

Dobos, Balázs (2023) Mobilizáció és demobilizáció : A nemzetiségi részvétel főbb tapasztalatai az országgyűlési választásokon. FUNDAMENTUM : AZ EMBERI JOGOK FOLYÓIRATA, 27 (2-3). pp. 57-61. ISSN 1588-0508

Dobos, Balázs (2022) Non-territorial Autonomy of Whom, by Whom and for Whom? European Non-Territorial Autonomy Network (ENTAN) Policy Paper, 2 (4). pp. 1-7. ISSN 2671-3896

Dobos, Balázs (2023) Non-territorial Autonomy of Whom, by Whom and for Whom? In: Minorities and Non-Territorial Autonomy. UACS, Skopje, pp. 51-57. ISBN 9786084607618

Dobos, Balázs (2020) Német nemzetiségi önkormányzatiság Magyarországon (1994–2014). In: A magyarországi németek elmúlt 100 éve : Helyi közösségek és nemzetiségpolitika. MTA TK Kisebbségkutató Intézet; Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 272-295. ISBN 9789634468172

Dobos, Balázs (2016) Roma pártok és választási mobilizáció Magyarországon. MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE, 81-82 (3-4). pp. 94-119. ISSN 1224-2292

Dobos, Balázs (2019) Ukrán kisebbségi önkormányzatiság Magyarországon. In: "Kijevi csirke" : (Geo)politika a mai Ukrajnában. Pesti Kalligram Kft., Budapest, pp. 237-263.

Dobos, Balázs (2017) Választások és személyi elvű autonómiák. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 25 (3). pp. 203-230. ISSN 0865-557X

Dobos, Balázs (2016) A kisebbségi jogok cserbenhagyása? REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 24 (4). pp. 251-259. ISSN 0865-557X

Dobos, Balázs (2023) A magyarországi német nemzetiségi önkormányzatok. In: Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia. Homo Oecologicus Alapítvány, Dunaharaszti, pp. 79-95. ISBN 9786150163253

Dobos, Balázs (2019) A magyarországi ukrán kisebbség, 1988-2018. In: "Kijevi csirke" : (Geo)politika a mai Ukrajnában. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont; Kalligram Kiadó, Budapest, pp. 265-280.

Dobos, Balázs (2021) A nemzetiségi részvétel jellemzői az országgyűlési választásokon (2014–2018). PARLAMENTI SZEMLE, 6 (2). pp. 53-81. ISSN 2498-597X

Dobos, Balázs (2019) A roma politikai részvétel és képviselet kérdései : Egy roma párt lehetőségével kapcsolatos érvek pro és kontra. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (1). pp. 260-291. ISSN 0865-557X

Dobos, Balázs (2020) A személyi elvű kisebbségi autonómiák Kelet-Közép-Európában. Centre for Social Sciences; Kalligram Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-468-194-6

Dobos, Balázs (2019) A személyi elvű kisebbségi autonómiák belső dinamikája. Kisebbségi választások Közép- és Délkelet-Európa öt országában. Egyeztetés alatt. (Unpublished)

Dobos, Balázs (2018) A választási rendszerek hatásai a közép- és délkelet-európai személyi elvű kisebbségi autonómiákban. KISEBBSÉGKUTATÁS, 27 (1-2). pp. 7-39. ISSN 1215-2684

Dobos, Balázs and Kovács, Attila and Munda Hirnök, Katalin (2024) Narodnostni vidiki parlamentarnih volitev na Madžarskem leta 2022 s posebnim ozirom na slovensko narodnost = Ethnic Aspects of the 2022 Hungarian Parliamentary Elections with Special Reference to the Slovene National Minority. RAZPRAVE IN GRADIVO, REVIJA ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA / TREATISES AND DOCUMENTS, JOURNAL OF ETHNIC STUDIES, 92 (92). pp. 83-103. ISSN 0354-0286

Dobos, Edgár (2008) Etnicizált kategóriák és helyi valóságok : A közösségi határvonalak újrarajzolása Koszovóban. REGIO Kisebbség Kultúra Politika Társadalom, 19 (2). pp. 58-95. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Dobos, Edgár and Vizi, Balázs (2018) How should neighbouring states cooperate in the management of diversity? In: Mobility and Inclusion in Multilingual Europe. MIME Project, Geneva, pp. 74-75. ISBN 978-2-839-924-02-3

Domokos, Áron (2022) “Gypsy in Space”: A Note on the Representation of the Roma in Contemporary Hungarian SF Short Stories. VECTOR. pp. 1-22. ISSN 0505-0448

Donev, Nikola (2023) The Ohrid Framework Agreement and International Law: Twenty Years of Development. ACTA HUMANA : EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1). pp. 67-76. ISSN 0866-6628 (nyomtatott); 2786-0728 (elektronikus)

Dudics Lakatos, Katalin (2021) A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás lehetőségeiről, céljairól = On the Opportunities and Aims of Hungarian Language Education in Trans-Carpathia. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 14 (4). pp. 98-102. ISSN 2060-0623

Dudás, Róbert Gyula (2020) Az amerikai magyar római és görög katolikus lelkipásztorok részvétele az amerikai közéletben. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 16 (1). pp. 61-74. ISSN 1786-4062

Dunajeva, Jekatyerina (2023) Dekolonizace produkce vědění. Kritický obrat v romistických studiích. ROMANO DZANIBEN, 30 (1). pp. 107-117. ISSN 1210-8545

Dunajeva, Jekatyerina (2022) Othering Through textbooks: Teaching About Roma in Contemporary Hungarian Schools. In: Non-Inclusive Education in Central and Eastern Europe : Comparative Studies of Teaching Ethnicity, Religion and Gender. Bloomsbury Publishing, London, pp. 1-21. (Unpublished)

Dunajeva, Jekatyerina (2022) Raluca Bianca Roman, Sofiya Zahova a Aleksandar Marinov (eds.): Roma Writings: Romani Literature and Press in Central, South-Eastern and Eastern Europe from the 19th Century until World War II. Paderborn: Brill, 2021, 276 s., ISBN 978-3-506-70520-4. ROMANO DŽANIBEN : ČASOPIS ROMISTICKÝCH STUDIÍ, 29 (2). pp. 139-143. ISSN 1210-8545

Dunajeva, Jekatyerina and Szilvasi, Marek (2022) Contesting Antigypsyism in Public Policy. In: The Routledge Handbook of International Critical Social Work : New Perspectives and Agendas. Routledge, London, pp. 403-418. (In Press)

Duray, Miklós (2011) Ismerik-e egymást a szétszakított magyar nemzetrészek? Ismerjük-e önmagunkat, mi magyarok? = The Torn-apart Nation of the Carpathian Basin: Do the Hungarians Know Each Other? GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (1). pp. 3-25. ISSN 0865-7823

Duray, Zsuzsa (2018) ”If you don’t speak the language, you’re excluded. You’re a tough one, so to say.” – Conceptions of being a Sámi today as reflected in interviews on language and identity with Sámi people in Enontekiö, Finland. In: Finnisch-Ugrische Mitteilungen. Finnisch-Ugrische Mitteilungen (42). Helmut Buske Verlag GmbH, Hamburg, pp. 1-51. ISBN 978-3-87548-898-2

Duray, Zsuzsa and Horváth, Csilla and Várnai, Zsuzsa (2017) Visual multilingualism in the Arctic minority context of indigenous urban communities (Enontekiö, Dudinka and Khanty-Mansiysk). Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (96). pp. 21-74. ISSN 0355-0214

Durst, Judit (2018) Out of the Frying Pan into the Fire? From Municipal Lords to the Global Assembly Lines – Roma Experiences of Social Im/Mobility Through Migration from North Hungary. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS, 4 (3). pp. 4-28. ISSN 2416-089X

Durst, Judit (2022) A magyarországi alacsony képzettségű romák transznacionális migrációja, periodikus mobilitása: egy etnográfiai kutatás tanulságai Észak-Magyarországról = Transnational Migration and Periodic Mobility of Low-educated Roma in Hungary: Lessons from an Ethnographic Research from Northern Hungary. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 211-233. ISSN 0011-8249

Durst, Judit and Bereményi, Ábel Bálint (2021) “I Felt I Arrived Home”: The Minority Trajectory of Mobility for First-in-Family Hungarian Roma Graduates. In: Social and Economic Vulnerability of Roma People. Springer International Publishing, New York (NY), pp. 229-249. ISBN 9783030525873

de Montety, Henri (2016) Essai d’interpretation metaphorique des memoires de Lujza Esterhazy (1899–1966). Hungarian Studies, 30 (2). pp. 203-217. ISSN 0236-6568

E

Egedy, Gergely (2016) Minorities versus Majorities: Multiculturalism in Retreat. HUNGARIAN REVIEW, 5 (3). pp. 41-51. ISSN 2062-2031

Egry, Gábor (2017) Találkozások a vadonban. Etnicitás és önazonosság Székelyföldön 1918–1940. REPLIKA (105). pp. 91-106. ISSN 0865-8188

Eiler, Ferenc (2018) The Congress of European Nationalities and the International Protection of Minority Rights, 1925–1938. In: Populism, Memory and Minority Rights. Brill, pp. 235-280. ISBN 978-90-04386-41-9

Eiler, Ferenc (2023) Die Nationalitätenpolitik von Ungarn in der kommunistischen Ära am Beispiel eines ungarndeutschen Dorfes. (Hartau, 1945-1990). In: Im Fokus: Deutsche in Ungarn. Zum Gedenken an Otto Heinek. Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Pécs, pp. 131-151. ISBN 9786150169903

Eiler, Ferenc (2020) Egy német énekeskönyv margójára. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (4). pp. 198-200. ISSN 0865-557X

Eiler, Ferenc (2018) Egy új megközelítés eredményei – kérdőjelekkel. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 26 (2). pp. 101-111. ISSN 0865-557X

Eiler, Ferenc (2018) Magyarország nemzetiségpolitikája a két világháború között (1918–1938). KISEBBSÉGKUTATÁS, 21 (2). pp. 40-67. ISSN 1215-2684

Eiler, Ferenc (2024) Népközösség vs. államközösség : Gratz Gusztáv és a német Volksgemeinschaft teóriája. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 32 (2). pp. 11-30. ISSN 0865-557X

Eiler, Ferenc (2023) Ungarns Nationalitatenpolitik von 1918 bis 1990. In: Ungarn-Jahrbuch 38 (2022) - Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologi. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, pp. 127-177. ISBN 9783791733906

Eiler, Ferenc (2018) A magyarországi német szervezetek történelempolitikai törekvései és a német kisebbségi sajtó (1921–1944). In: Ünnep és felejtés. Kalligram Kiadó, Budapest, pp. 20-51.

Ember, Zsolt and Huszti, Éva and Lénárt, Imre (2023) Should I Move? The Benefits and Costs of Spatial Mobility for Different Groups of the Roma Population. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 18. ArtNo: e0010. ISSN 1788-4934 (print); 1788-7119 (online)

Emberi Jogi, Tanács (2022) A kisebbségek oktatása, nyelve és emberi jogai : A kisebbségi különleges jelentéstevő jelentése. ACTA HUMANA : EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 85-117. ISSN 0866-6628 (nyomtatott); 2786-0728 (elektronikus)

Eperjesi, Zoltán (2023) A Bánság német ajkú népessége a 19. és 20. század fordulóján. HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE, 14 (2). pp. 66-84. ISSN 2062-0292

Erb, Maria (2024) Német nemzetiség : Nyelvi gyakorlatok, nyelvtudás, nyelvi attitűdök, sztereotípiák, etnikai és nyelvi identitás = Deutsche Nationalität : Sprachgebrauch, Sprachkompetenzen, Sprachattitüden, Stereotype, ethnische und sprachliche Identität. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 115-183. ISBN 978-615-6678-04-1

Erlinghagen, Erika (2022) Volksgruppenmedien und Digitalisierung : Ein Onlinemedium als Gemeinschaftsprojekt. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 137-153. ISSN 0236-6568

Erős, Vilmos (2019) Szellemtörténet versus népiségtörténet : Szekfű Gyula és Szabó István különböző értelmezései a nemzetiségek magyarországi történetéről az 1940-es évek első felében = Intellectual History [Geistesgeschichte] Versus People’s History [Volksgeschichte] : The Divergent Interpretations of Gyula Szekfű and István Szabó in the early 1940s regarding the Non-Hungarian Ethnic Groups in Historical Hungary. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 479-498. ISSN 0040-9634

Erőss, Ágnes (2020) Akik maradtak: pillanatfelvétel az otthon maradt közösségekről a kárpátaljai magyar szórványban. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 28 (1). pp. 138-170. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Erőss, Ágnes and Ferenc, Viktória and Kovály, Katalin and Orosz, Sándor and Tátrai, Patrik (2020) Helyzetkép a kárpátaljai magyar szórványról. In: Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, pp. 89-133. ISBN 9786158143271

Erőss, Ágnes and Tátrai, Patrik and Takács, Zoltán (2013) A Vajdaságból Magyarországra irányuló tanulmányi célú migráció. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 77-95. ISSN 0237-7683

Erőss, Ágnes and Váradi, Monika Mária (2013) „Kulturálisan vagyunk magyarok, mentalitásban szerbek vagyunk szerintem, igen.” Magyarországon élő vajdasági magyar migránsok és a jugóbuli. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 55-76. ISSN 0237-7683

F

Farkas, György Tamás (2023) A Balkán államainak speciális, kisebbségekre vonatkozó választójogi szabályozása, különös tekintettel a roma kisebbség parlamenti képviseletére = Special Electoral Legislation for Minorities in the Balkan States, with Particular Reference to the Parliamentary Representation of the Roma Minority. GLOSSA IURIDICA, 10 (4). pp. 113-141. ISSN 2064-6887

Farkas, Jenő Zsolt and Lennert, József and Kovács, András Donát and Kanalas, Imre (2017) Impacts and consequences of residential segregation of Roma in urban spaces: Case studies from Hungary = Vplivi in posledice prostorske segregacije Romov na mestnih območjih - madžarske študije primera. URBANI IZZIV, 28 (2). pp. 136-148. ISSN 0353-6483 (print); 1855-8399 (online)

Fazakas, Zoltán József (2021) Nemzet, nemzetiség, kisebbség : A magyar és román nacionalizmus aszimmetriái 1784–1940 között. Mádl Ferenc Intézet Tudományos Közleményei (6). Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, Budapest. ISBN 9786156356123; 9786156356130

Fedinec, Csilla (2015) Вопрос венгерского меньшинства на фоне украинского кризиса =. In: Россия и Центральная Европа в новых геополитических реальностях. 10-ый том. Institute of Europe Russian Academy of Sciences, Moscow, pp. 111-127. ISBN 978-5-98163-067-5

Fedinec, Csilla (1997) Az 1944–1945. tanév a kárpátaljai iskolákban. ACTA HUNGARICA - AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA. pp. 124-129. ISSN 9013-8104

Fedinec, Csilla (2016) Az oszthatatlan Ukrajna. ÚJ EGYENLÍTŐ, 16 (5). pp. 22-24. ISSN 2064-0439

Fedinec, Csilla (2018) Az őslakos státusz Ukrajnában. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 20 (2). pp. 75-86. ISSN 1335-4361

Fedinec, Csilla (2023) Az őslakosokról szóló ukrajnai törvény. PRO MINORITATE (tavasz). pp. 45-64. ISSN 1216-9927

Fedinec, Csilla (2022) The Development of Integration Theories in Ukraine. In: The Development of European and Regional Integration Theories in Central European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 225-243.

Fedinec, Csilla (2018) Gens fidelissima? A ruszin-kérdés Trianontól máig. In: Együtt az úton. Ruszinok és magyarok. Croatica, Nyíregyháza, pp. 51-66. ISBN 978-615-5615-78-8

Fedinec, Csilla (2021) Ha a lehetetlent letetni lehetne. PRO MINORITATE, - (tavasz). pp. 114-117. ISSN 1216-9927

Fedinec, Csilla (2007) Integrális nacionalizmus: Ukrajna. EGYENLITŐ, 11. pp. 28-31. ISSN 1589-6714

Fedinec, Csilla (2012) Kisebbségek a független Ukrajnában. Az oroszoktól a magyarokig. HISTÓRIA: A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA, 34 (1). pp. 19-22. ISSN 0139-2409

Fedinec, Csilla (1995) Kárpátalja főbb iskolatípusai 1938-1944 között. PEDAGÓGIAI MŰHELY (NYÍREGYHÁZA), 1. pp. 45-49. ISSN 0133-8951

Fedinec, Csilla (2004) Kárpátalja kronológia : 1938. szeptember – 1941. december. In: Kárpátalja 1938–1941 : Magyar és ukrán történeti közelítés. REGIO Könyvek . Teleki László Alapítvány, Budapest, pp. 217-275. ISBN 963-7081-03-8

Fedinec, Csilla (2022) Kárpátalja: örökség és társadalom. Új tudományos zsebkönyvtár : Bölcsészet- és társadalomtudományok (1). Typotex Kiadó, Budapest. ISBN 9789634931959

Fedinec, Csilla (2022) Kárpátaljai képviselők a szovjet törvényhozásban: magyar lehetőségek (1945–1991). In: Nemzetiségi parlamenti képviselet : Nemzetiségi képviselet Magyarországon és az utódállamok parlamentjeiben (1869–1918 / 1920–1990. Országház Könyvkiadó, Budapest, pp. 331-344.

Fedinec, Csilla (2022) Kárpátaljai magyar képviselők és szenátorok az első Csehszlovák Köztársaság parlamentjében. In: Nemzetiségi parlamenti képviselet : Nemzetiségi képviselet Magyarországon és az utódállamok parlamentjeiben (1869–1918 / 1920–1990). Országház Könyvkiadó, Budapest, pp. 107-134.

Fedinec, Csilla (2007) Magyar pártok Kárpátalján a két világháború között = Hungarian Parties in Sub−Carpathia between the Two World Wars. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 9 (1). pp. 83-110. ISSN 1335-4361

Fedinec, Csilla (2017) Maďari a Rusíni na Podkarpatskej Rusi a dosah ich vzájomnej koexistencie na etnoidentifikačný proces rusínskeho obyvateľstva = Hungarians and Ruthenians in Subcarpathian and the impact of their mutual coexistence on the process of ethnic identification process of the Ruthenian population. In: Podkarpatská Rus a Etnoidentifikáčné Procesy na jej Území v prvej Polovici 20. storočia : Umenie vo Vojne - Vojna v Umení. Česko-slovenská historická ročenká . Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava, pp. 45-57. ISBN 9788022416368

Fedinec, Csilla (2021) Milyen lett Kárpátalja 2021-re? : Visszatekintés az előretekintésre. KÖZOKTATÁS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA, 25 (1-2). pp. 3-4.

Fedinec, Csilla (2022) Minority Politics and International Relations: The Case of the Ukrainian–Hungarian Joint Commission on National Minorities. HUNGARIAN JOURNAL OF MINORITY STUDIES, 5. pp. 31-47. ISSN 2560-080X

Fedinec, Csilla (2002) Mivel bírunk és merre tartunk? REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 13 (2). pp. 290-293. ISSN 0865-557X

Fedinec, Csilla (2001) Nemzetiségi iskolahálózat és magyaroktatás Kárpátalján. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 3 (1). pp. 63-82. ISSN 1335-4361

Fedinec, Csilla (2020) Nesze neked kisebbségi jog. PRO MINORITATE. pp. 141-144. ISSN 1216-9927

Fedinec, Csilla (2002) Népszámlálás Ukrajnában. PRO MINORITATE (4). pp. 68-75. ISSN 1216-9927

Fedinec, Csilla (2020) Paragrafusok a vártán: Amiből sosem lehet túl sok. KISEBBSÉGI SZEMLE (3). pp. 89-93. ISSN 2498-8049

Fedinec, Csilla (2018) Regionalitás és etnikai jelleg az ukrajnai kisebbségi pártpolitikában. In: Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014. MTA TK Kisebbségkutató Intézet; MTA BTK Történettudományi Intézet; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 453-473. ISBN 978-963-693-819-2

Fedinec, Csilla (2021) Ruszin önmeghatározási kísérletek az 1860-as években. In: Társadalomtudományi Tanulmányok : A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola; RIK-U Kft., Beregszász; Ungvár, pp. 77-92. ISBN 978-617-7868-64-3

Fedinec, Csilla (2019) Ruszinok Kárpátalján. BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, 9 (10). pp. 66-69. ISSN 2062-5200

Fedinec, Csilla (2008) Ruszinok és magyarok Kárpátalján 1918-1921. HISTÓRIA: A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA (6-7). pp. 22-25. ISSN 0139-2409

Fedinec, Csilla (2016) Славянское население Закарпатья в венгерской политической риторике периода ревизии [Slavjanskoe naselenie Zakarpat'ja v vengerskoj politicheskoj ritorike perioda revizii]. In: Имя народа: Украина и ее население в официальных и научных терминах, публицистике и литературе [Imja naroda: Ukraina i jejo naselenie v oficial'nyh i nauchnyh terminah, publicistike i literature]. Nestor-Istoria, Moszkva; Szentpétervár, pp. 171-190. ISBN 978-5-4469-1002-1

Fedinec, Csilla (2003) Tudományosság és műkedvelés között. PRO MINORITATE (4). pp. 226-230. ISSN 1216-9927

Fedinec, Csilla (2000) Tömbösített Kárpátalja. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 3. pp. 259-272. ISSN 0865-557X

Fedinec, Csilla (2023) The Ukrainian Civil Volunteer Movement During Wartime (2014–2022). In: Ukraine's Patronal Democracy and the Russian Invasion. The Russia-Ukraine War (1). Central European University Press, Budapest; Vienna; New York, pp. 331-352. ISBN 978-963-386-663-4; 978-963-386-664-1

Fedinec, Csilla (2018) Vén csáklyások – Nemzedéki kérdés a ruszin politikában a revíziót követően. ARCHIVNET, 18 (4). pp. 1-21.

Fedinec, Csilla (2020) A Zelenszkij-jelenség. BBC Világtörténelem, 10 (10). pp. 82-87.

Fedinec, Csilla (2009) A dél-szlovákiai telepesek története és egykori életének egyéb vonatkozásai. KISEBBSÉGKUTATÁS, 2. pp. 382-387. ISSN 1215-2684

Fedinec, Csilla (2023) A kisebbségi kérdés az ukrán államban: a kárpátaljai magyarok példája. In: A magyar kisebbségek 100 éve. Korunk; Komp-Press, Kolozsvár, pp. 245-253. ISBN 9786067730357

Fedinec, Csilla (2004) Államfordulat a hétköznapokban (Ungvár 1918-1920). In: Nemzet a társadalomban. Teleki László Alapítvány, Budapest, pp. 105-115. ISBN 963708102X

Fedinec, Csilla (1996) A magyar tannyelvű iskolahálózat Kárpátalján 1945-1965 között. PEDAGÓGIAI MŰHELY (NYÍREGYHÁZA) (2). pp. 45-49. ISSN 0133-8951

Fedinec, Csilla (2023) A nemzeti kisebbségekről (közösségekről) szóló ukrajnai törvény: tartalmi elemzés. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 25 (2). pp. 3-26. ISSN 1335-4361

Fedinec, Csilla (2018) Питання угорської меншини Закарпаття на сучасному етапі угорсько-українських дипломатичних відносин = The position of the Hungarian Minority in Transcarpathia in present hungarian-ukrainian diplomatic relationship. STRATEHICNI PRIORYETY (KIEV), 46 (1). pp. 106-110. ISSN 2306-5664

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2018) Hány az óra, Vekker úr? : Időzónák és politika Kárpátalján. In: "Tudjuk a nyelvtant, mégsem tudunk semmit" : Olvasmányok nyelv, társadalom és kultúra összefüggéséről. Károli Könyvek - Magyarnyelv-tanári segédkönyvek . Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 12-39. ISBN 978-963-9808-92-8

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2021) The Informal Use of Time as a Component of Multicultural Regional Identity in Transcarpathia (Ukraine). EAST CENTRAL EUROPE / L'EUROPE DU CENTRE EST, 48 (1). pp. 73-102. ISSN 0094-3037

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2022) Історично-Структурні Чинники Мовного Розвитку Закарпаття в Період Австро-Угорської Монархії [Istorychno-Strukturni Chynnyky Movnoho Rozvytku Zakarpattya v Period Avstro-Uhorskoyi Monarkhiyi] = Historical-Structural Analysis of Linguistic Development of Transcarpathia During the Austro-Hungarian Monarchy (1867–1918). УКРАЇНА : КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ, ДЕРЖАВНІСТЬ [UKRAYINA : KULTURNA SPADSHCHYNA, NATSIONALNA SVIDOMIST, DERZHAVNIST], 35. pp. 63-77. ISSN 2223-1196

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2017) Jazyk ako labyrint etnopolitických vzťahov na Podkarpatskej Rusi = Language as labyrinth of ethnopolitical relations in Carpathian Ruthenia. DEJINY (2). pp. 54-72. ISSN 1337-0707

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2017) Mi lesz velünk, magyarokkal? : Új oktatási törvény Ukrajnában. KÖZOKTATÁS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA, 22 (4). pp. 5-11.

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2021) Мова, політика, ексклюзиви в сучасній Україні [Mova, polityka, eksklyuzyvy v suchasniy Ukrayini]. «Аутдор-Шарк» [«Autdor-Shark»], Ужгород [Uzhhorod]. ISBN 978-617-7796-23-6

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2020) Nyelvi jogok Ukrajnában: parlamenti és alkotmánybírósági jogforrások, 1997–2019. PARLAMENTI SZEMLE, 5 (2). pp. 79-103. ISSN 2498-597X

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2020) Nyelvi kirakós Kárpátaljáról : Történeti és politikai dimenziók (1867-2019). Társadalomtudományi Kutatóközpont; Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-556-081-3

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2016) Széljegyzet egy hivatalos lap margójára : kárpátaljai közlöny (1939–1944). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 18 (2). pp. 73-88. ISSN 1335-4361

Fedinec, Csilla and Gönczi, Andrea (2019) Keleti szomszédunk – Ukrajna : Az ukrán politika és a kárpátaljai magyarság. In: A jövő gyermekkora : Közös dolgaink, 2017- 2018. Közös Dolgaink, Pécs, pp. 233-243. ISBN 978-615-00-5119-2

Fedinec, Csilla and Halász, Iván and Tóth, Mihály (2016) A független Ukrajna : Államépítés, alkotmányozás és elsüllyesztett kincsek. Pesti Kalligram, Budapest. ISBN 978-615-5603-83-9

Fedinec, Csilla and Szakál, Imre (2020) A Hucul Köztársaság. RUBICON, 31 (347). pp. 10-12. ISSN 0865-6347

Fedinec, Csilla and Szakál, Imre and Csernicskó, István (2020) A magyarországi ruszinok és ukránok. Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek . Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 9789636312954

Fehérvári, Anikó and Vajnai, Viktória (2021) Roma diákok iskoláztatása : Válogatás Liskó Ilona munkásságából. EDUCATIO, 30 (3). pp. 558-563. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Feischmidt, Margit (2014) Dampened Voices: A Comparative Look at Roma Adolescents’Discourses on Being ‘Othered’ at School. In: Migrant, Roma and Post-colonial Youth in Education across Europe. Palgrave, London, pp. 120-135. ISBN 978-1-137-30862-7

Feischmidt, Margit (2016) Manipulált félelmek és dehumanizált idegenek : A xenorasszizmus felépítése és társadalmi háttere egy magyarországi faluban. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 24 (4). pp. 5-32. ISSN 0865-557X

Feischmidt, Margit (2017) Nationalismus und die Darstellung der »Anderen« Die diskursive Konstruktion von Rassismus in der ungarischen Provinz. In: Neuer Nationalismus im östlichen Europa Kulturwissenschaftliche Perspektiven. Transcript Verlag, Munich, pp. 245-266. ISBN 978-3-8376-3962-9

Feischmidt, Margit and Szombati, Kristóf (2013) Cigányellenesség és szélsőjobboldali politika a magyar társadalomban. ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 24 (1). pp. 74-100. ISSN 0865-0810

Feischmidt, Margit and Szombati, Kristóf (2018) A szegénység kisajátítása és szimbolikus újrakeretezése: az „érdemtelenek” rasszizálása és az „érdemesek” etnicizálása. Gyöngyöspata tanulságai = Symbolic Appropriation and Political Reframing of Poverty: The Racialization of Undeserving and Etnicization of Deserving Poor. Lessons of the Gyöngyöspata Case 2011. MAGYAR TUDOMÁNY, 179 (6). pp. 885-901. ISSN 0025-0325

Fiala-Butora, János (2019) Az európai kisebbségvédelmi rendszer: rendszerszintű problémák és be nem váltott remények. FUNDAMENTUM, 23 (1-2). ISSN 1417-2844

Fiala-Butora, János (2019) The Controversy Over Ukraine’s New Law on Education: Conflict Prevention and Minority Rights Protection as Divergent Objectives? EUROPEAN YEARBOOK OF MINORITY ISSUES, 17 (1). ISSN 1570-7865

Fiala-Butora, János (2019) Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Language Charter: unified standard or divergence? HUNGARIAN JOURNAL OF MINORITY STUDIES, 2 (1). ISSN 2560-080X

Fiala-Butora, János (2019) Árnyékjelentések Felvidéken. In: Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 2018, 2018.11.22-2018.11.23, Budapest.

Filep, Tamás Gusztáv (2021) Koszorú, hiányzó emléktáblákra. Gondolat Publishers, Budapest. ISBN 9789635562176

Filep, Tamás Gusztáv (2022) Maskarák főleg Magyarországon vannak : Bánffy Miklós - Fragmentumok róla és tőle. ORSZÁGÚT : MŰVÉSZET, TUDOMÁNY, KÖZÉLET. pp. 1-4. ISSN 2677-0148 (Unpublished)

Filep, Tamás Gusztáv (2021) „… Mindennek van »AZONBAN«-ja” : Morfondírozások Paál Árpádról, néhány kortársáról - meg a könyvéről. PRO MINORITATE, 30 (2). pp. 123-134. ISSN 1216-9927

Filep, Tamás Gusztáv and Deák, Ernő (2019) Az egymás elleni áskálódás tönkretesz minket : Filep Tamás Gusztáv beszélgetése Deák Ernővel, a Bécsi Napló főszerkesztőjével. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 27 (2). pp. 246-267. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Fiziker, Róbert (2023) Burgenland 100 : Gondolatok a romantika és a realizmus mikszáthi házasságáról. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 68 (4). pp. 217-226. ISSN 0864-960X (nyomtatott); 2677-156X (online)

Fonyódi, Krisztián and Bednárik, János (2018) Hundreds of Megabytes of Petticoat: A Digital Cross-section of the Object Culture of the Ethnic Germans in Hungary. UNCOMMON CULTURE, 7. pp. 126-133. ISSN 2082-6923

Forrai, Katalin (2022) A roma/cigány társadalom átalakulása. EDUCATIO, 31 (1). pp. 48-55. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Forray, R. Katalin (2021) A cigányság képének változásai a harmincéves Educatió®-ban. EDUCATIO, 30 (3). pp. 419-427. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Forray, R. Katalin (2017) A cigányság középosztályosodása. EDUCATIO, 26 (4). pp. 581-590. ISSN 1216-3384

Forró, János (2010) Cigányság és közbiztonság Székesfehérvárott 1867–1945. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 18 (21). pp. 24-26. ISSN 1216-6774

Forró, Lajos and Cvetković, Srđan (2022) The Birth of Modern Serbia (1804-2004) : Integration, Concepts, Ideas, and Great Powers. In: The Development of European and Regional Integration Theories in Central European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 113-135.

Fülöp, Mihály (1989) A kisebbségi kódex. KÜLPOLITIKA : A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA, 16 (2). pp. 102-145. ISSN 0133-0616

Fülöp, Mihály László (1977) Joó Rudolf: Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés Nyugat-Európában. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1977. 189 l. KÜLPOLITIKA : A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA, 4 (4). pp. 141-144. ISSN 0133-0616

G

Gazdag, Vilmos (2022) Lektórium. MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 212-216. ISSN 0025-0228

Gazdag, Vilmos (2020) Семантичні модифікації східнослов'янських лексичних елементів у закарпатських угорських говорах [Semantičnì modifìkacìï shìdnoslov'âns'kih leksičnih elementìv u zakarpats'kih ugors'kih govorah]. In: Ucrainica IX : Současná ukrajinistika problémy jazyka, literatury a kultury. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, pp. 44-52. ISBN 978-80-244-5744-4 (print); 978-80-244-5745-1 (CD)

Gazdag, Vilmos (2021) Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban : Monográfia = Східнослов’янські Лексичні Елементи В Угорських Говірках Берегівського Району Закарпатської Області [Skhidnoslovyanski Leksychni Elementy v Uhorskykh Hovirkakh Berehivskoho Rayonu Zakarpatskoyi Oblasti]. Termini Egyesület, Törökbálint. ISBN 978-615-80914-9-7

Gazdag, Vilmos (2021) Ukrán–magyar és magyar–ukrán terminológiai szótárak Kárpátalján. BARÁTSÁG – KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI FOLYÓIRAT: MAGYARORSZÁG NÉPEI KÖLCSÖNÖS MEGISMERKEDÉSÉT SZOLGÁLÓ FOLYÓIRAT, 28 (4). pp. 26-29. ISSN 1218-0149 (nyomtatott); 2061-0718 (elektronikus)

Gaál, Veronika (2020) Az 1968-as év egy kisebbségi magyar alkotmányjogász megközelítésében. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 53-83. ISBN 978-963-496-172-7

Gedeon, Magdolna and Halász, Iván (2022) European and Regional Integration Concepts in Poland (1789–2004). In: The Development of European and Regional Integration Theories in Central European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 197-224.

Gedeon, Magdolna and Halász, Iván (2022) Introduction. In: The Development of European and Regional Integration Theories in Central European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 11-23.

Gidó, Attila (2014) Az erdélyi zsidó identitások Nagyromániában. In: Identitás, nemzet, nemzetpolitika, 2012. október 2–4., Csíkszereda.

Gidó, Attila (2016) Identitatea evreilor ardeleni în perioada interbelică. Revista de Istorie a Evreilor din România (1). pp. 52-64.

Gidó, Attila (2015) Kolozsvár zsidó népessége. Urbanizációs szint és lakószerkezet. In: Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához. Mega, Kolozsvár, pp. 40-60.

Gidó, Attila (2016) Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két világháború között. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-057-5

Gidó, Attila (2016) Magyarországi zsidó narratívák és erdélyi párhuzamok (Laczó Ferenc: Felvilágosult vallás és modern katasztrófa közt. Magyar zsidó gondolkodás a Horthy-korban. Osiris Kiadó, Budapest, 2014. 300 oldal.). KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (65). pp. 201-206. ISSN 1586-2410

Gidó, Attila (2016) „Patrie liberă, cămin paşnic”. Mişcarea naţională evreiască din Transilvania şi activitatea pentru construirea noii patrii în Palestina, 1918–1940. In: File din istoria evreimii Clujene IV. Editura Mega, Kolozsvár, pp. 37-57.

Gidó, Attila (2015) Populaţia evreiască a Clujului. Grad de urbanizare şi tipare rezidenţiale. In: File din istoria evreimii clujene. Mega, Kolozsvár, pp. 43-59.

Gidó, Attila (2016) Research of the Holocaust of the Jews of Hungary in Europe – European Scholarly Research: Schools and Researched Topics Romania. In: Trauma and Rehabilitation: Jews and Jewish Life in Hungary After the Holocaust (1945-1957). Yad Vashem, Jerusalem, pp. 1-35. (Submitted)

Gidó, Attila (2019) „Sómérok” a Kárpátokban. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 27 (2). pp. 86-104. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Glatz, Ferenc (2004) Europe’s Future and the Future of National Minorities. In: Innerhalb der Europäischen Union. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (22). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 61-70.

Glatz, Ferenc (1997) Kollektív felelősség - kollektív öngyilkosság. HISTÓRIA, 19 (2). pp. 8-10. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2010) Magyarság, kisebbségpolitika és Európa. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN, 14. pp. 3-9. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (2013) Múltfeltárás, megbékélés, világverseny-képesség. In: Magyarok és szerbek 1918-2012 / Hungarians and Serbs, 1918-2012. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 17-20. ISBN 978-963-9627-56-7

Glatz, Ferenc (2010) Szerb-magyar történelmi repertórium. HISTÓRIA, 32 (1-2). 2,58-61. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1998) Tézisek a kisebbségi kérdésről. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (5). pp. 24-25. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (2013) Történelmi együttélés és európai jövő. In: Magyarok és szerbek 1918-2012 / Hungarians and Serbs, 1918-2012. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 29-39. ISBN 978-963-9627-56-7

Glatz, Ferenc (2010) Történelmi megbékélés a Kárpát-medencében. Szerbekről, magyarokról. HISTÓRIA, 32. pp. 2-3. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1996) Ungarn, die EU und die Nationalitötenfrage. In: Europa und Ungarn. Begegnugen. Schriftreihe des Europa Institutes Budapest (3). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 65-73. ISBN 963-04-6836-0

Glatz, Ferenc (2003) Állami és nemzeti zászló. Tudomásul venni az állami és etnikai határ szétválását. HISTÓRIA, 25 (5-6). pp. 30-33. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2013) Államok közötti magatartáskódex a közép-kelet-európai kisebbségpolitikában. In: Rendszerváltások kortársa és kutatója. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 173-182. ISBN 978-963-284-306-3

Glässer, Norbert (2020) Magyar Vajdaságban : Egy többértelmű fogalom margójára. In: MI a magyar most, Vajdaságban? : Történelem. Mi a magyar most, Vajdaságban? (3). Magyar Szó Lapkiadó Kft., Novi Sad, pp. 45-57. ISBN 9788685459597

Glässer, Norbert (2018) Állami jelképek - liturgikus környezet : Az integráció útjai a modernizálódó társadalomban izraelita történeti példán. In: Schöner Alfréd hetven éves = Essays in Honor of Alfred Schöner. Gabbiano Print Kft., Budapest, pp. 125-138. ISBN 9786155346316

Gulyás, László (2010) A tartományi rendszer és a nemzeti kérdés Romániában 1950-1968. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 163-176. ISSN 0237-7683

Gyetvai, Gellért László and Désfalvi, Judit (2016) Changing Roma Identity: A New Kind of Double Identity and How to Model It. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 11 (1–2). pp. 36-59. ISSN 1788-4934

György, Eszter (2020) Köztes terek : A rendszerváltás utáni nyócker identitása. Humaniórák . L'Harmattan, Budapest. ISBN 9789634146704

György, Eszter (2022) "Nem csak strandolni" – a balatonszemesi cigánytáborok története (1987–2002). REGIO : KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (4). pp. 92-117. ISSN 2415-959X

Gábrity, Eszter (2013) A vajdasági magyar ingázók nyelvi identitása és ideológiái. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 118-130. ISSN 0237-7683

Gábrity Molnár, Irén and Filep, Béla and Wastl-Walter, Doris and Váradi, Monika Mária (2013) Bevezető: utak és úton lévők. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 3-34. ISSN 0237-7683

Gángó, Gábor (2020) Towards the 1868/69 Jewish congress in Hungary: Minister Eötvös’s project of confessional autonomy and the Emancipation Act in 1867. Jewish Culture and History. pp. 1-14. ISSN 1462-169X (print); 2167-9428 (onlline)

Gáspár, Szeréna and Csata, Zsombor and Barna, Gergő (2022) Egészségügyi ellátás és személyzet Erdélyben. MAGYAR KISEBBSÉG : NEMZETPOLITIKAI SZEMLE, 25 (1-2). pp. 118-134. ISSN 1224-2292

Görözdi, Judit (2023) Kisebbségi múlt a jelenben – a szlovákiai magyar prózairodalom tükrében az ezredforduló után. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (2). pp. 37-55. ISSN 0865-557X

H

Haid, Tibor (2013) Changes in Concept of the European Policy of Roma Integration. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 12 (1). pp. 49-58. ISSN 2498-5392 (print); 2786-0744 (online)

Hailu, Yemserach Legesse (2022) Az etiópiai szövetségi kormány nyelvpolitikája és a nyelvtörvény, valamint annak hatásai a tisztességes eljárásra és az amhara nyelvet nem beszélő vádlottak jogaira = The Ethiopian Federal Government’s Language Law and Policy, and Its Implications for Fair Trial and the Rights of Non-Amharic Language Speakers Accused. ACTA HUMANA : EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 65-83. ISSN 0866-6628 (nyomtatott); 2786-0728 (elektronikus)

Haindrich, Helga Anna (2023) A keresztnév mint az identitás szimbolikus jele kisebbségi környezetben = First Name as a Sign of Identity in a Minority Environment. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA, 48. pp. 79-98. ISSN 2631-0198

Hajdu, Tamás and Kertesi, Gábor and Kézdi, Gábor (2017) Health Differences at Birth between Roma and Non-Roma Children in Hungary = Roma és nem roma újszülöttek születéskori fejlődési különbségei Magyarországon, 1981-2010. Budapest Munkagazdaságtani Füzetek = Budapest Working Papers on the Labour Market (BWP – 2017/12) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5754-24-1

Hajdu, Tamás and Kertesi, Gábor and Kézdi, Gábor (2017) Inter-Ethnic Friendship and Hostility between Roma and Non-Roma Students in Hungary = Roma és nem roma tanulók közti barátságok és ellenségeskedések az általános iskolában. Budapest Munkagazdaságtani Füzetek = Budapest Working Papers on the Labour Market (BWP 2017/10) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5754-22-7

Halász, Iván (2016) A 2016. évi szlovákiai parlamenti választások és a magyar kisebbségi pártok. KISEBBSÉGKUTATÁS, 25 (3). pp. 41-59. ISSN 1215-2684

Halász, Iván (2023) National and Ethnic Minorities’ Legal Position in East Central Europe Between 1789 and 1989. In: Lectures on East Central European Legal History (Second, Enlarged Edition). Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 311-342. ISBN 9786156474339; 9786156474346; 9786156474353

Halász, Iván (2022) Representation of National and Ethnic Minorities in the Hungarian Parliament. STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA, 31 (5). pp. 67-84. ISSN 1731-6375

Halász, Iván (2022) The Slovak Concepts of Integration. In: The Development of European and Regional Integration Theories in Central European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 177-195.

Halász, Iván and Mészáros, Gábor and Vörös, Károly and Schweitzer, Gábor (2016) The rule of Sándor Petőfi in the memory policy of hungarians, slovaks and the members of the hungarian minorty group in Slovakia in the last 150 years. HISTORIA@TEORIA, 1 (1). pp. 121-144. ISSN 2450-8047

Hanák, Péter (1952) Csehek, szlovákok, magyarok 1848-1849-ben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 383-407.

Hegedűs, István (2018) Sikertelen kísérlet? Földreform és telepítés a Monarchia romjain : Szakál Imre: Telepesek és telepes falvak a csehszlovák Kárpátalján. MTA TK Kisebbségkutató Intézet – Kalligram, Budapest, 2017. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 26 (1). pp. 120-130. ISSN 0865-557X

Heka, László (2021) A nemzeti kisebbségek parlamenti képviselete Európában, különös tekintettel a Jugoszláv utódállamokra. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 16 (1). pp. 18-39. ISSN 1788-0386

Heltai, János Imre (2020) Dinamika és komplexitás romák etnikai és nyelvi (ön)definícióiban 2. rész = Dynamics and Complexity in the Linguistic and Ethnic Self-Identification of the Roma. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 166-179. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Heltai, János Imre and Kulcsár, Sándorné (2017) A romani beszéd és az óvoda : Beszédfejlesztési stratégiák és integrált kétnyelvűségi ideológiák Tiszavasváriban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 47-59. ISSN 2060-0623

Herczegh, Géza Gábor (1996) Kisebbségben - európai módon. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 7 (1). pp. 87-93. ISSN 0865-557X

Herczegh, Géza Gábor (1991) A kisebbségek védelmének kérdése a nemzetközi jogban. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 2 (1). pp. 88-93. ISSN 0865-557X

Hermanik, Klaus-Jürgen (2013) Arts and Artists as Intermediaries in Identity Management and Ethnomanagement: Examples from the German Minority in Hungary and the Hungarian and German Minorities in Transylvania. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (3). pp. 512-537. ISSN 2063-8647

Hires-László, Kornélia (2010) Az öreg fát már nagyon nehéz kivágni : A nemzeti és lokális identitás faktorai az ezredfordulón a kárpátaljai magyar közösségben. PoliPrint, Ungvár. ISBN 978-966-7966-95-9

Hires-László, Kornélia (2017) Etnikai kategóriák a beregszásziak mindennapi diskurzusaiban. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 121-136. ISBN 978-617-7404-27-8

Hires-László, Kornélia (2013) A kárpátaljai magyarság identitása szociológiai dimenziók mentén. In: Határhelyzetek IV. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Kutatói Szakkollégiumának évkönyve. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, pp. 415-440. ISBN 978-963-87423-7-7

Hires-László, Kornélia and Karmacsi, Zoltán and Márku, Anita and Máté, Réka and Tóth-Orosz, Enikő and Csernicskó, István (2021) Угорці й угорська мова на Закарпатті. Закарпаття 1920–2020 [Hungarians and the Hungarian language in Transcarpathia. Transcarpathia 1920–2020]. Termini Association, Törökbálint. ISBN 9786158183406

Hooker, Lynn M. (2015) From Café to stage to museum: The transformation of the Gypsy music industry in 20th century Hungary. Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 121-134. ISSN 0236-6568

Hornyik, Zsuzsanna (2020) A diagnózisalapú felzárkózási stratégia és annak végrehajtása : Interjú Vecsei Miklós felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztossal. Belügyi Szemle, 68 (3). pp. 113-118. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Horváth, Alpár (2010) Az etnicitás dilemmája a Székelyföld turizmusfejlesztésében. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 147-162. ISSN 0237-7683

Horváth, Attila (2020) Csak a változás állandó. A 2020-as parlamenti választások Szlovákiában. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 28 (2). pp. 169-201. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Horváth, Sz. Ferenc (2024) Kisebbségek madártávlatból. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 32 (1). pp. 262-267. ISSN 0865-557X

Hungler, Sára (2023) Destined to Stay – A Case Study of Roma Refugees from Ukraine. UNIVERSITY OF DETROIT MERCY LAW REVIEW, 100 (477). pp. 477-498. ISSN 1058-4323

Hőnich, Henrik and Nagy, Ágoston (2020) A mérsékelt magyar nemzetiségi politika motívuma Szekfű Gyula "Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez" című munkájának narratívájában. In: Trianon 100 : Tanulmányok a békeszerződés centenáriumára. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, pp. 191-214.

I

I. Tóth, Zoltán (1952) A Szemere-kormány nemzetiségi politikája (A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályán 1952. március 24-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 69-91.

Iancu, Laura (2016) "Bementek a templomba és meghúzták a harangot". Laczkó Mihály: Idegen fődre siettem... Moldvai csángók Baranyában. Budapest, Nap Kiadó, 2015. MOLDVAI MAGYARSÁG, 26 (5). pp. 7-8. ISSN 1222-3794

Iszlai, Ede (2020) Az ukrán nyelvpolitika aktuális kérdései. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 376-381. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

J

Jakab, Albert Zsolt and Peti, Lehel (2019) Migration and Ethnicity : The Czechs from Banat(Romania). In: Departure and Arrival : Departure and Arrival : Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective. Kriza Könyvek (46). L'Harmattan; Hungarian Ethnographical Society; Kriza János Ethnographic Society; Museum of Ethnography, Budapest, Cluj-Napoca, pp. 135-159. ISBN 9786069015070; 9789634145431

Jakab, Albert Zsolt and Peti, Lehel (2010) Minorităţi în zonele de contact interetnic. Kriterion; ISPMN, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-92512-2-5; 978-973-26-1011-4

Jakab, Albert Zsolt and Peti, Lehel (2009) Procese etnoculturale şi integrare – cercetarea minorităţilor naţionale. In: Procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România. Kriterion; ISPMN, Cluj-Napoca, pp. 11-19. ISBN 9786069222355; 9789732609712

Jakab, Albert Zsolt and Peti, Lehel (2023) A bánsági csehek : letelepedés, társadalmi szerveződés és identitás = he Banat Czechs : Colonialisation, Social organisation and Identity. In: Acta Ethnologica Danubiana 25. Forum Minority Research Institute, Komárom-Somorja, pp. 189-214. ISBN 978-80-89978-35-9

Jakab, Albert Zsolt and Peti, Lehel (2005) Átszerveződő identitások a kettős állampolgárság folytán. KORUNK (KOLOZSVÁR), 16 (1). pp. 118-121. ISSN 1222-8338

Jakab, Albert Zsolt and Szabó, Lilla (2018) Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken : Magyar-román-cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken. Dissertationes Ethnographicae Transylvanicae . Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-90150-2-5

Jancsák, Csaba (2015) So keres, SZKRSZ? : A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium felsőoktatási és munkaerő-piaci eredményességhez való hozzájárulása értékszociológiai megközelítésben. Ifjúsági korszakváltás . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-963-9573-53-6

Jani-Demetriou, Bernadett (2020) Kategóriák és társas jelentések: roma diákok beszédmódjainak elemzése a heteroglosszia-elmélet alapján = Categories and Social Meanings: The Analysis of Roma Students’ Speech Modes based on the Theory of Heteroglossia. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 13 (4). pp. 5-21. ISSN 2060-0623

Joncev, Zsolt (2018) A Csehszlovák Légió etnikai dimenziói. VILÁGTÖRTÉNET, 8(40) (4). pp. 537-549. ISSN 0083-6265

Juhász, Bálint (2021) Gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében a vajdasági népesedési folyamatok tükrében = Economic Development in the Carpathian Basin in the Light of Population Trends in Vojvodina. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 8 (3). pp. 46-59. ISSN 2415-9395

Jánosi, Csongor and Pintilescu, Corneliu (2023) A Vasfüggöny átjárhatósága, a Helsinki platform és a romániai disszidencia : Doina Cornea és Cs. Gyimesi Éva a magányos tiltakozás és a szolidaritási hálózatok között. PRO MINORITATE (Tél). pp. 103-134. ISSN 1216-9927

K

K. Nagy, Emese (2020) Development of Low-status Roma Students in a Heterogeneous Group of Students in Terms of Knowledge and Socialization. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (2). pp. 21-31. ISSN 2676-8771

Kappanyos, András (2022) Rémusz bácsi, avagy a mások rasszizmusa. HÍD (2-3). pp. 125-135. ISSN 0350-9079

Kardos, Gábor (2021) The Need for Minority Language Rights: Some Theoretical and International Legal Considerations. FOREIGN POLICY REVIEW (2). pp. 11-27. ISSN 1588-7855 (print); 2064-9428 (online)

Kardos, Laura (2018) Térségi és nemzeti identitás-vizsgálatok az Őrállók földjén. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (1). pp. 36-49. ISSN 0015-5411

Karmacsi, Zoltán (2016) Az etnikailag heterogén családok nyelvi szocializációja a tannyelv-választás tekintetében. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 4 (1). pp. 212-221. ISSN 2063-9945

Karmacsi, Zoltán (2021) Beregszászi Anikó: Alkalmi mondatok zongorára. A magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben. MAGYAR NYELVŐR, 145 (3). pp. 367-371. ISSN 0025-0236 (nyomtatott); 1585-4515 (elektronikus)

Karmacsi, Zoltán (2016) Etnikailag vegyes házasságban nevelkedő óvodáskorú gyermekek nyelvhasználatának jellemzői Nyitra és Párkány környékén. In: Standard - nem standard. Antológia Kiadó, Lakitelek, pp. 89-101. ISBN 978 615 5428 52 4

Karmacsi, Zoltán (2001) Identitásmutatók Tiszaújlak lakosainak körében = The Identity Awareness of the Inhabitants of Tiszaújlak. In: VII. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia, 2001.10.02-2001.10.04, Békéscsaba.

Karmacsi, Zoltán (2018) Kárpátalja turisztikai vonzerőinek nyelvi tájképe = Linguistic Landscape of Turistical Attractions in Transcarpathia. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 7 (1). pp. 91-118. ISSN 2063-6415

Kascian, Kiryl (2023) Evolution of Lithuania’s Approach towards Writing of Personal Names in the Official Documents: On the Verge of Liberalisation? PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCES LAW REVIEW. pp. 1-14. ISSN 2498-6275 (nyomtatott); 2786-0736 (online)

Kascian, Kiryl (2024) Latvia’s Ambiguous Attitude towards the Framework Convention for the Protection of National Minorities: Is Diversity a Threat? PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCES LAW REVIEW, 9 (1). ISSN 2498-6275 (nyomtatott); 2786-0736 (online)

Kecskés, Gusztáv (2016) A kelet-közép-európai nemzetiségek és a francia külpolitika az első világháború idején. PRO MINORITATE, 25 (4). pp. 59-81. ISSN 1216-9927

Keményfi, Róbert (2011) Nemzetiségi térképek mint a hatalmi beszédmód formái (I. rész). Tér és Társadalom, 25 (1). pp. 63-80. ISSN 0237-7683

Keményfi, Róbert (2011) Nemzetiségi térképek mint a hatalmi beszédmód formái (II. rész). Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 69-87. ISSN 0237-7683

Kende, Anna and Hadarics, Márton and Lášticová, Barbara (2017) Anti-Roma Attitudes as Expressions of Dominant Social Norms in Eastern Europe. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS, 60. pp. 12-27. ISSN 0147-1767

Kende, Anna and Lantos, Nóra A. and Krekó, Péter (2018) Endorsing a Civic (vs. an Ethnic) Definition of Citizenship Predicts Higher Pro-minority and Lower Pro-majority Collective Action Intentions. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 9. pp. 1-17. ISSN 1664-1078

Kende, Anna and Tropp, Linda and Lantos, Nóra Anna (2017) Testing a contact intervention based on intergroup friendship between Roma and non-Roma Hungarians: reducing bias through institutional support in a non-supportive societal context. JOURNAL OF APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY, 47 (1). pp. 47-55. ISSN 0021-9029 (print); 1559-1816 (online)

Kertesi, Gábor and Kézdi, Gábor (2016) A roma fiatalok esélyei és az iskolarendszer egyenlőtlensége. Budapest Munkagazdaságtani Füzetek = Budapest working papers on the labour market, BWP 20 . MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5594-39-7

Kertesi, Gábor and Köllő, János and Károlyi, Róbert and Szabó, Lajos Tamás (2022) Hogyan lesz az etnikai előítéletből foglalkoztatási diszkrimináció? A kisvállalatok szerepe. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (11). pp. 1345-1376. ISSN 0023-4346

Kertesi, Gábor and Köllő, János and Károlyi, Róbert and Szabó, Lajos Tamás (2023) Hogyan lesz az etnikai előítéletből foglalkoztatási diszkrimináció? A kisvállalatok szerepe. In: Munkaerőpiaci tükör 2022. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet, HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, Budapest, pp. 146-150.

Kerti, Ibolya (2018) A cigány nyelv helye a közoktatásban = The Place of The Gypsy Language in Public Education. Különleges Bánásmód, 4 (4). pp. 73-81. ISSN 2498-5368

Kicošev, Saša and Nagy, Imre and Ristić, Dušan (2013) „Hely” és identitás. Egy temerini középiskolások körében végzett vizsgálat tanulságai. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 159-170. ISSN 0237-7683

Kicošev, Saša and Nagy, Imre and Ristić, Dušan (2013) Szerb menekültek Temerinben: identitás és integráció. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 147-158. ISSN 0237-7683

Kisfalusi, Dorottya (2023) Are Equally Competent Roma-minority Students Perceived as Less Smart Than Their non-Roma Classmates? Ethnic Differences in Teachers’ Ability Attributions. JOURNAL FOR MULTICULTURAL EDUCATION. pp. 1-29. ISSN 2053-535X (In Press)

Kisfalusi, Dorottya and Janky, Béla and Takács, Károly (2021) Grading in Hungarian Primary Schools: Mechanisms of Ethnic Discrimination against Roma Students. EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW. pp. 1-19. ISSN 0266-7215 (print); 1468-2672 (online)

Kisfalusi, Dorottya and Neumann, Eszter and Takács, Károly (2019) Ethnic Integration and Interethnic Relations in Schools. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS, 5 (4). pp. 4-17. ISSN 2416-089X

Kiss, Adrienn (2016) Konfliktusok és önrendelkezés a Kaukázusban. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 26 (E-szám). pp. 130-138. ISSN 1215-4121

Kiss, Balázs (2021) A bilaterális kisebbségvédelem tapaszta­latai Magyarországon és a szomszédos államokban. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 29 (4). pp. 149-154. ISSN 0865-557X

Klinghammer, István (2020) Lapok a Kárpát-medence etnikai térképezésének történetéből…. KÜLÜGYI SZEMLE, 19 (4). pp. 125-136. ISSN 1587-9089

Knipf-Komlósi, Erzsébet and Müller, Márta (2022) Magyarországi bajor beszélők nyelvi attitűdje = Language Attitudes of Bavarian Speakers in Hungary. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 385-406. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Kocsis, Károly (1996) A magyar etnikai térszerkezet változásai a honfoglalástól napjainkig. Tér és Társadalom, 10 (1). pp. 79-94. ISSN 0237-7683

Kocsis, Károly (2015) A muravidéki népesség nyelvi-etnikai térszerkezetének átalakulása az elmúlt évezredben. In: Geográfus körút 60. Virágmandula Kft., Pécs, pp. 145-160. ISBN 978-615-5497-44-5

Kocsis, Károly and Tátrai, Patrik (2016) Changing ethnic diversity of the Carpathian Basin during the last century. In: Értékek és kihívások II. kötet: Történelem- és társadalomtudományok, oktatásmódszertan, irodalomtudomány. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 82-97. ISBN 978-617-7132-50-8

Kocsis, Károly and Tátrai, Patrik (2015) A Kárpát-medence etnikai térszerkezetének változásai a rendszerváltást követően. In: Otthon a Kárpát-medencében. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 75-92. ISBN 978-963-334-276-3

Kocsis, Károly and Tátrai, Patrik and Bognár, A. and Agárdi, Norbert and Farkas, Z. and Keresztesi, Zoltán and Kovács, Anikó and Szabó, Balázs (2015) A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe 1495 = Ethnic map of the Carpatho−Pannonian area 1495 (1:2 200 000). In: 21st century Hungarian language survival in Transylvania. Helena History Press, Reno. ISBN 978-0-98-59433-8-7

Kocsis, Károly and Tátrai, Patrik and Bognár, A. and Varga, E. Á. and Agárdi, Norbert and Keresztesi, Zoltán and Kovács, Anikó and Szabó, Balázs (2015) A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe 1784 = Ethnic map of the Carpatho−Pannonian area 1784 (1:2 200 000). In: 21st century Hungarian language survival in Transylvania. Helena History Press, Reno. ISBN 978-0-98-59433-8-7

Kocsis, Károly and Tátrai, Patrik and Bottlik, Zsolt and Varga, E. Á. and Agárdi, Norbert and Keresztesi, Zoltán (2015) A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe 1930 = Ethnic map of the Carpatho−Pannonian area 1930 (1: 2 200 000). In: 21st century Hungarian language survival in Transylvania. Helena History Press, Reno. ISBN 978-0-98-59433-8-7

Kocsis, Károly and Tátrai, Patrik and Bottlik, Zsolt and Varga, E. Á. and Agárdi, Norbert and Keresztesi, Zoltán and Kovács, Anikó and Szabó, Balázs (2015) A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe 1910 = Ethnic map of the Carpatho−Pannonian area 1910 (1: 2 200 000). In: 21st century Hungarian language survival in Transylvania. Helena History Press, Reno. ISBN 978-0-98-59433-8-7

Kocsis, Károly and Tátrai, Patrik and Bottlik, Zsolt and Varga, E. Á. and Agárdi, Norbert and Keresztesi, Zoltán and Kovács, Anikó and Szabó, Balázs (2015) A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe 2001 = Ethnic map of the Carpatho−Pannonian area 2001 (1: 2 200 000). In: 21st century Hungarian language survival in Transylvania. Helena History Press, Reno. ISBN 978-0-98-59433-8-7

Kollai, István (2021) Sörissza tudósok a borisszák ellen : Az etnikai konfliktusok spirális jellege a 18. századi magyar-szlovák identitásviták példáján. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 29 (2). pp. 208-233. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Kolta, Dóra and Farkas, Balázs (2022) Ungarischsprachiger Unterricht Ausserhalb des Mutterlandes: Die Lage der Vilmos-Bálint-Grundschule in Csíkszenttamás = Magyar tannyelvű oktatás az anyaországtól távol: A csíkszenttamási Bálint Vilmos Általános Iskola helyzete. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 9 (4). pp. 50-63. ISSN 2415-9395

Komlósiné Knipf, Erzsébet (2020) A sorsdöntő évtized dokumentumai a magyarországi németek életében. Tóth Ágnes (szerk.): Dokumentumok a magyarországi németek történetéhez 1944–1953. Budapest: Argumentum kiadó, 2018. 1424. oldal. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (3). pp. 169-173. ISSN 0865-557X

Komolafe, Cinderella and Csordás, Georgina and Pethesné Dávid, Beáta (2023) Roma – nem roma interetnikus párkapcsolatok és identitás. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 78 (1). pp. 23-42. ISSN 0025-0279

Kondratieva, Natalia (2017) Nemzetiségi oktatás egy oroszországi finnugor köztársaságban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 74-79. ISSN 2060-0623

Konrád, Miklós (2013) Az Államhatalom és a régió más népességeinek viszonya a zsidósághoz. In: Zsidók Kárpátalján. Aposztróf Kiadó, Budapest, pp. 106-125. ISBN 9786155056376

Konrád, Miklós (2021) Disszimiláció az asszimilációpárti zsidóság körében 1848–1914 = Dissimilation Among The ’Assimilationist’ Jews 1848–1914. AETAS : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 36 (2). pp. 94-104. ISSN 0237-7934 (nyomtatott); 1587-1258 (elektronikus)

Konrád, Miklós (2019) Ruszinok és zsidók az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában. In: „Ruszin voltam, vagyok, leszek...”. Gondolat Publishers; Charta XXI Egyesület, Budapest, pp. 84-91. ISBN 9789636937928

Konrád, Miklós (2023) Zsidó nagypolgári mecenatúra és műpártolás a dualizmus idején = Bourgeois Jewish Patrons in the Dualist Era. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA, 157 (6). pp. 1093-1114. ISSN 0039-8098

Kontra, Miklós (2021) (Linguistic) Human Rights and/or Security Policy. FOREIGN POLICY REVIEW, 14 (2). pp. 62-72. ISSN 1588-7855

Korhecz, Tamás (2022) National Minorities – Constitutional Status, Rights and Protection. In: Comparative Constitutionalism in Central Europe : Analysis on Certain Central and Eastern European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 401-421.

Kormos, Szilvia and Bányai, Viktória (2016) A pilisvörösvári zsidó temető. Hungaria Judaica (34). Magyar Hebraisztikai Társaság - MTA TK Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-12-6588-0

Korpics, Fanni (2023) Applying the Logic of Regionalisation in Minority Studies. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 11 (1). pp. 33-48. ISSN 0866-6628

Korpics, Fanni and Vizi, Balázs (2024) The Rights of European Minorities : Participation, Citizenship, and Transfrontier Exchanges — International Developments 2022. In: EUROPEAN YEARBOOK OF MINORITY ISSUES ONLINE. Brill, Leiden, pp. 159-184. (In Press)

Korányi, András (2016) Az evangélikus egyház és a nemzeti, nemzetiségi kérdések a bécsi döntések után. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 107-118. ISBN 9786158045902

Kotics, József (2023) A neoprotestáns kisegyházak szerepe roma lokális közösségek társadalmi integrációjában = The Role of Small Neo-Protestant Churches in the Social Integration of Roma Local Communities. GLOSSA IURIDICA, 10 (4). pp. 261-272. ISSN 2064-6887

Koudela, Pál (2017) A kínai diaszpóra = The Chinese Diaspora. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 370-384. ISSN 1786-6553

Kovács, Eszter (2016) Identitásmintázatok az amerikai magyarok sokadik generációjában. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 24 (4). pp. 140-172. ISSN 0865-557X

Kovács, Eszter (2018) Klasszikus és kelet-európai diaszpórapolitikák. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 26. év (3. sz.). pp. 155-234.

Kovács, Nóra (2019) Transznacionális migráns vállalkozók gyermekgondozási stratégiái a gondozók tükrében: kínai gyerekek magyar otthonokban. REGIO, 27 (3). pp. 149-182. ISSN 0865-557X

Kovács, Szabolcs (2020) Bányai László a Magyar Népi Szövetségben. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 28 (2). pp. 103-142. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Kovács, Éva Judit and Szabari, Vera and Lénárt, András (2016) (Fel)talált tudomány. Az 1971-es Kemény-féle reprezentatív cigánykutatás idején keletkezett kvalitatív szociológiai források utóélete. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat (12). pp. 104-125. ISSN 0350-9079

Kovácsné Henye, Lívia (2013) A jövő: egy multi-etnikus intézmény. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (4). pp. 125-127. ISSN 0865-7823

Kovály, Katalin and Ferenc, Viktória (2020) „Össze vagyunk mi itt keveredve”: etnikailag és felekezetileg vegyes családok döntési stratégiái a kárpátaljai magyar szórványban. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 28 (1). pp. 70-105. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Kozmács, István (2019) Az államnyelv oktatása a szlovákiai magyar tannyelvű általános iskolákban = State language education in Hungarian medium primary schools in Slovakia. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 184-195. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Kristó, Gyula (2003) Románok (újra) Pannóniában? ACTA HISTORICA (SZEGED), 117 (117). pp. 17-25. ISSN 0324-6965

Kránitz, Péter Pál (2021) Örmények Kemál Törökországában : Néhány bizalmas diplomáciai jelentés a kis-ázsiai keresztények helyzetéről (1922–1928). REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 29 (1). pp. 76-94. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Kránitz, Péter Pál (2021) Örményellenes sztereotípiák a dualizmuskori Magyarországon. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 29 (1). pp. 5-60. ISSN 0865-557X

Kugler, József (2009) Kupa László (szerk.): Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában. Tér és Társadalom, 23 (1). pp. 235-238. ISSN 0237-7683

Kugler, József (2003) Szenyéri Zoltán: A Tolna és a Baranya megyei németek sorsa a betelepítésektől napjainkig. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 195-197. ISSN 0237-7683

Kállai, Ernő (2019) Akiket arcul csapott a valóság : Roma közösségeket segítő helyi programok és azok vezetői. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, Budapest. ISBN 9789637372759

Kállai, Ernő (2023) Cigányok/romák Nógrád megyében. SZOCIÁLPEDAGÓGIA, 22. ISSN 2064-2709

Kállai, Ernő (2023) A II. Kisebbségi Kerekasztal működése 2007 és 2011 között. PRO MINORITATE, Tél. pp. 40-60. ISSN 1216-9927

Kállai, Ernő (2023) Nemzetiségi oktatás a magyar iskolarendszerben. REGIO : KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (1). pp. 104-132. ISSN 2415-959X

Kállai, Ernő (2023) Roma nemzetiségi önkormányzatok Magyarországon. In: Nemzetiségi Önkormányzati és Civil Akadémia. Homo Oecologicus Alapítvány, Dunaharaszti, pp. 1-29. ISBN 9786150163253

Kállai, Ernő (2022) A cigányzene fogalmának átalakulása a 20. században. PRO MINORITATE (2). pp. 50-74. ISSN 1216-9927

Kállai, Ernő and Papp Z., Attila and Vizi, Balázs (2017) Túlélés vagy remény? : Pillanatképek a roma közösségek jelenéből. In: Hegymenetben. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 156-176. ISBN 978 963 276 286 9

Kállai, Péter (2023) Minority Rights Index (2020) : A New Attempt to Evaluate Rights of National and Ethnic Minorities through a Quantitative Approach. ELTE POL-IR WORKING PAPER SERIES, 2023 (1). pp. 1-41. ISSN 2677-1357

Kállai, Péter (2022) Szószóló vagy képviselő? – Ritter Imre két ciklusának összehasonlító elemzése. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (3). pp. 78-109. ISSN 0865-557X

Körtvélyesi, Zsolt (2019) Transcending the Collective/Individual Minority Rights Division: A Procedural Proposal. MTA LAW WORKING PAPERS, 6 (15). pp. 1-51. ISSN 2064-4515

L

L. Balogh, Béni (2022) Mintatartomány vagy kifosztott terület? Transznisztria román uralom alatt, 1941‒1944. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (4). pp. 171-178. ISSN 0865-557X

L. Balogh, Béni (2022) "Örömmámor és kétségbeesés". KORUNK (KOLOZSVÁR), XXXIII (12). pp. 41-52. ISSN 1222-8338

Laihonen, Petteri and Csernicskó, István (2019) Expanding Marginality : Linguascaping a Transcarpathian Spa in South-Western Ukraine. In: Language and Culture on the Margins : Global/Local Interactions. Routledge Critical Studies in Multilingualism . Routledge, New York (NY), pp. 145-164. ISBN 978-0-8153-7302-5; 978-1-351-24435-0

Lajos, Veronika (2020) Meeting points : A narrative representation of cultural “otherness” in a Moldavian Csángó village, Luizi-Călugăra, Romania. TABULA (2014-), 21 (1-2). ISSN 2064-7190

Lajos, Veronika and Peti, Lehel (2020) Körkérdések a moldvai csángók kutatásáról és jelenéről. KORUNK (KOLOZSVÁR), 3(31) (9). pp. 3-40. ISSN 1222-8338

Lakatos, Tibor and András, Hanga (2021) Él-e még a magyarnóta? : A muzsikus cigányság asszimilációja. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 10 (4). pp. 31-51. ISSN 0209-584X

Lovra, Éva (2020) Rekonstruált (poszt)jugoszláv valóság – irodalmi térképzetek. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 28 (1). pp. 253-260. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Lukács J., Ágnes and Dávid, Beáta (2023) Connecting for Success: Egocentric Network Types Among Underrepresented Minority Students at College. SOCIAL NETWORKS, 72. pp. 35-43. ISSN 0378-8733 (print); 1879-2111 (online)

Lukács J., Ágnes and Szabó, Tünde and Huszti, Éva and Ember, Zsolt and Pethesné Dávid, Beáta (2022) A roma szakkollégiumok szerepe a hallgatók mindennapjaiban = The Role of Roma Colleges for Advanced Studies in the Everyday Life of University Students. RENDVÉDELEM : A BELÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS ONLINE FOLYÓIRATA, 11 (1). pp. 30-38. ISSN 2560-2349

Lukács J., Ágnes and Szabó, Tünde and Huszti, Éva and Komolafe, Cinderella and Ember, Zsolt and Dávid, Beáta (2023) The Role of Colleges for Advanced studies in Roma Undergraduates’ Adjustment to College in Hungary from a Social Network Perspective. INTERCULTURAL EDUCATION, 34 (1). pp. 22-42. ISSN 1467-5986 (print); 1469-8439 (online)

Láncos, Petra Lea (2021) The Role of Language Technologies in Promoting the Participation of Linguistic Minorities in Social, Political and Economic Life. FOREIGN POLICY REVIEW (2). pp. 73-87. ISSN 1588-7855 (print); 2064-9428 (online)

Láncos, Petra Lea (2022) A nyelvtechnológia szerepe a kisebbségi nyelvek és a nyelvi kisebbségek társadalmi, politikai és gazdasági részvételének elősegítésében. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 11 (2). pp. 67-77. ISSN 2063-6253

László, Andor (2023) Az utcanevek szimbolikus szerepe a dualista korszak Magyarországának nemzetiségek lakta területein = The Symbolic Role of Street Names in the Areas Inhabited by Nationalities in Hungary during the Dualist Era. REGIO : KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (2). pp. 81-100. ISSN 2415-959X

Lőrincz, Borbála (2022) Elnyomó államok, kirekesztő társadalmak és a romák reprezentációja : Jekatyerina Dunajeva: Constructing Identities over Time. “Bad Gypsies” and “Good Roma” in Russia and Hungary. Budapest: Central European University Press, 2021. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (1). pp. 209-213. ISSN 0865-557X

Lőrincz, Gábor (2020) Kisebbségi nyelvváltozatok, nyelvi tévhitek, regionális stílusok és anyanyelvoktatás = Minority Language Varieties, Misconceptions About Language, Regional Styles, and First Language Teaching. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 13 (1). pp. 109-112. ISSN 2060-0623

Lőrincz, László (2016) Interethnic dating preferences of Roma and non-Roma secondary school students. JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES, 42 (13). pp. 2244-2262. ISSN 1369-183X

M

Majtényi, Balázs and Majtényi, György (2019) Shift in the Hungarian Roma Policy after 2010. In: The Rise of Populist Nationalism. CEU Press, Budapest, pp. 143-178. ISBN 9789633863312

Majtényi, Balázs and Majtényi, György (2020) A Transnational Nation : Roma National Identity in the Making. In: Agency in Transnational Memory Politics. Berghahn Books, New York (NY), Oxford, pp. 284-306. ISBN 978-1-78920-695-1

Majtényi, György and Majtényi, Balázs (2016) A Contemporary History of Exclusion : The Roma Issue in Hungary from 1945 to 2015. CEU Press, Budapest; New York. ISBN 978-963-386-123-3

Manz, Adelheid (2022) Hiányzó láncszem a magyarországi nemzetiségi nevelési és képzési struktúrában. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (1-2). pp. 99-110. ISSN 2064-1060

Marchut, Réka (2016) Assimilation und Dissimilation bei den Ungarndeutschen in der Zwischenkriegszeit 1920-1941. In: Nationalsozialismus und Regionalbewußtsein im östlichen Europa. De Gruyter Oldenbourg, München, pp. 47-62. ISBN 9783110349849

Marchut, Réka (2022) The Expulsion of Ethnic Germans from Hungary Considering International Politics. In: Post-WWII Migration in the V4 Countries : Propaganda Analysis of Central +European Migration Flows. Centre of Social Sciences, Institute of Social Sciences Slovak Academy of Sciences; Silesian Museum; Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences;Centre for Social Sciences, Institute for Minority Studies Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 89-110. ISBN 978-80-89524-72-3

Marchut, Réka (2023) Küzdelem a peremen - az ó-romániai magyarság. REGIO : KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (3). pp. 149-158. ISSN 2415-959X

Marchut, Réka (2015) A földreform végrehajtása 1945-ben a Budapest környéki német falvakban. ÖRÖKSÉGÜNK: A NAGY IMRE TÁRSASÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA, 1-2. pp. 15-21.

Marchut, Réka and Tóth, Ágnes (2022) A magyarországi németek II. : A modern nacionalizmus kialakulásától a rendszerváltozásig (1790-1993). Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek . Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978-963-631-327-2

Marinka, Melinda (2020) A gávavencsellői német nemzetiségi örökségesítés. In: Jogok és lehetőségek a társadalomban. International Research Institute s.r.o., Komárno, pp. 185-195. ISBN 978-80-89691-69-2

Marossy, Boglárka (2020) Kétnyelvűség a romániai hétköznapokban = Bilingualism in Everyday Life in Romania. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 13 (4). pp. 88-91. ISSN 2060-0623

Maruszics, Erik (2024) A Volksbund szervezési törekvései Kárpátalján (1938–1944) = Organizational Efforts of the Volksbund in Transcarpathia (1938–1944). REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 32 (1). pp. 28-59. ISSN 2415-959X

Melegh, Attila László (2020) Kirekesztések és rasszista interakciók a kelet/nyugat lejtőn. REPLIKA (115-16). pp. 99-105. ISSN 0865-8188

Menich, Nóra (2024) A fogyatékossággal élő, valamint sajátos nevelési igényű gyerekek és családjaik helyzete a COVID-19 járvány idején Európában. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 32 (1). ISSN 0865-557X

Menyhárt, Krisztina (2021) Magyarországi bolgárok - Néprajz, nyelv, gazdaságtörténet. Bolgár Kulturális Fórum, Budapest. ISBN 978-615-01-2015-7

Menyhárt, Krisztina (2017) A bolgár nemzetiségi nyelv helyzete és a demográfiai és a nyelvészeti kutatások tükrében. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek : Tanulmánykötet. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 127-144. ISBN 978-963-284-924-9

Messing, Vera and Bereményi, Ábel Bálint (2016) Is ethnicity a meaningful category of employment policies for Roma? A comparative case study of Hungary and Spain. ETHNIC AND RACIAL STUDIES. pp. 1-20. ISSN 0141-9870

Mester, Béla (2000) Kisebbségi identitás a hálózottság korában : Előzetes kérdések és dilemmák némely, remélhetőleg majd megvalósuló diskurzushoz. Magyar Kisebbség : Nemzetpolitikai Szemle, 6 (2). pp. 259-265. ISSN 1224-2292

Mező, Ferenc (1999) Etnicitás, időstruktúrák a volt Jugoszlávia geopolitikai rendszerében. Tér és Társadalom, 13 (1-2). pp. 142-159. ISSN 0237-7683

Molnár, Csongor (2021) A bánsági németek mint egy ideológia tárgyai és alanyai. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 29 (2). pp. 319-324. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Molnár, Csongor (2024) „A bánáti kenyérmezők dalolnak, beszélnek, mesélnek”. Nemzetépítési és közösségszervezési diskurzusok a Torontálban 1941–1944. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 32 (2). pp. 110-139. ISSN 0865-557X

Molnár, D. István (2018) Perifériáról perifériára : Kárpátalja népessége 1869-től napjainkig. REGIO Könyvek . MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet; Kalligram Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-468-067-3

Molnár D., István (2022) Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő (2021): A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján (Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Termini Egyesület, Törökbálint, p. 160). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 36 (2). pp. 144-149. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (elektronikus)

Molnárné Balázs, Ágnes (2017) Szólnak a szószólók? : A nemzetiségi szószólók hatása a parlamenti napirendre. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 25 (3). pp. 231-259. ISSN 0865-557X

Molnárné Balázs, Ágnes (2020) A nemzetiségek közéleti részvétele és jogvédelme nyomában. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (4). pp. 226-233. ISSN 0865-557X

Molnárné Balázs, Ágnes (2022) A nemzetiségi szószólók és a nemzetiségi képviselő karrierútjai Magyarországon. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (3). pp. 127-162. ISSN 0865-557X

Morauszki, András (2018) Civil Societies of Ethnic Minorities in Central Europe. In: Models of European Civil Society. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 133-154. ISBN 978-1-5275-1635-9

Morauszki, András (2017) Ethnic Organisations in Central Europe: A Stable Instability? : Ethnic organisations in Košice, Pécs and Timişoara and their conditions of operation. In: Liquid Structures and Cultures. Uniwersytet Szczecinski, Szczecin, pp. 188-203.

Morauszki, András (2020) Határon túli magyar szervezetek nyílt pályázati támogatása: A Bethlen Gábor Alap Magyar kultúráért és oktatásért pályázatainak elemzése (2012-2019). KISEBBSÉGI SZEMLE : A NEMZETPOLITIKAI KUTATÓINTÉZET FOLYÓIRATA, 2020 (1). pp. 7-32. ISSN 2498-8049

Morauszki, András (2020) Kisebbségi szervezetek pályázati támogatásai Szlovákiában (2011-2017) : A Szlovák Kormányhivatal Nemzetiségek kultúrája című kiírásának elemzése. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 22 (1). pp. 3-25. ISSN 1335-4361

Morauszki, András (2022) Systems of Government Support of Minority Activities in Slovakia (2011–2020). INDIVIDUAL AND SOCIETY = ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ : AN ONLINE JOURNAL FOR ORIGINAL THEORETICAL AND RESEARCH STUDIES IN THE SOCIAL SCIENCES, 25 (2). pp. 1-21. ISSN 1335-3608

Morauszki, András (2022) A szlovákiai magyar kultúra állami támogatása : A Kisebbségi Kulturális Alap (2018-2022) pályázatainak vizsgálata. In: Identitás- és támogatáspolitikák, kulturális fogyasztás és médiahasználat. Fórum institút pre výskum mensín, Somorja, pp. 37-62. ISBN 9788089978328

Muka, Viktória (2023) Adalékok a magyarországi német Landsmannschaftok történetéhez és a kettős kötődésű és "német érzelmű" csoportok ideológiai szembenállásához. REGIO : KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (1). pp. 81-103. ISSN 2415-959X

Murányi, István (2017) Azonosság vagy különbözőség: fiatalok nemzeti identitása és előítéletessége négy városban. EDUCATIO, 26 (3). pp. 388-403. ISSN 1216-3384

Márku, Anita (2020) Ferenc Viktória, Kovály Katalin (szerk.) (2020): Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, 148 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (4). pp. 199-203. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (online)

Márkus, Beáta (2023) A német-német kapcsolatok egy sajátos példája: magyarországi németek a Waffen-SS-ben. REGIO : KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (1). pp. 59-80. ISSN 2415-959X

Márkus, Zsuzsanna (2015) A kisebbségi hallgatók tanulmányi elkötelezettsége. In: Ki eredményes a felsőoktatásban? Partium Press, Nagyvárad, pp. 172-182. ISBN 9786068156699

Márton, János (2023) A székelyföldi válaszadók nemzeti azonosságtudatáról a romániai magyar kérdőíves kutatások tükrében = On the identity of the people of Székelyland in the light of Hungarian survey research in Romania. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 31 (4). pp. 37-70. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Máthé, Ilona (2022) A multikulturalitás és interkulturalitás kihívásai a 21. században. DELIBERATIONES, 15 (Klsz.). pp. 55-65. ISSN 1789-8919

Móré, Sándor (2023) Collective redress mechanisms in minority protection: the case of Hungary. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC LAW AND POLICY, 9 (4). pp. 453-471. ISSN 2044-7663

Móré, Sándor (2023) A cigányság parlamenti képviselete 2014 és 2022 között - javaslatok a jövőre nézve = Parliamentary Representation of the Roma Minority Between 2014 and 2022 - Proposals for the Future. GLOSSA IURIDICA, 10 (4). pp. 143-160. ISSN 2064-6887

Móré, Sándor (2022) Érdemi befolyás vagy statisztaszerep? : A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága az Országgyűlésben (2018–2022). REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (3). pp. 110-126. ISSN 0865-557X

Mózes, Noémi and Kocsis, Éva and Feith, Helga Judit (2021) A roma női populáció életkörülményeinek összehasonlító vizsgálata Magyarországon = A Comparative Study of the Living Conditions of Roma Female Population in Hungary. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 62 (2). pp. 13-25. ISSN 1786-2434 (nyomtatott); 2498-6666 (elektronikus)

Müller, Márta (2020) A nemzetiségpolitika tárgyából az alanyává. Eiler Ferenc – Tóth Ágnes (szerk.): A magyarországi németek elmúlt 100 éve. Nemzetiségpolitika és helyi közösségek. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont, Argumentum Kiadó, 2020. 311 oldal. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (3). pp. 174-180. ISSN 0865-557X

N

Nagy, Noémi (2021) A kelet-közép-európai államok által kötött kétoldalú kisebbségi szerződések a Nyelvi Karta és a Keretegyezmény monitoringja tükrében: látszateszközök vagy valódi elköteleződés? In: Magyarország és szomszédai. A kisebbségvédelem kérdései a kétoldalú szerződésekben. Centre for Social Sciences Institute for Minority Studies; L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest, pp. 80-101. ISBN 9789634147664

Nagy, Viktória and Waldhauser, Szimonetta (2020) Spiegelungen 1.20 – Fókuszban a magyarországi németek. Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas. Ungarndeutsche heute – Sprache und Zugehörigkeit. Heft 1/2020 Jg. 15. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (3). pp. 163-168. ISSN 0865-557X

Nagy, Zoltán (2021) Egy folyó több élete : Hantik és oroszok a nyugat-szibériai Vaszjugán mentén = Several Lives of a River : Khanty and Russians along the Vasyugan in Western Siberia. Kultúrák keresztútján . L’Harmattan Kiadó, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, az MTA kiváló kutatóhelye, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest. ISBN 978-963-414-814-2

Nagy, Zoltán (2019) Kisebbségek az etnikus és az állami nacionalizmus erőterében : Sárközi Ildikó Gyöngyvér (2018): A mártírium homályából. Sibe ősök és hősök a kínai nemzetépítés oltárán. [Kultúrák keresztútján 24.] Budapest: MTA BTK Néprajztudományi Intézet – PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan Kiadó. REPLIKA (110). pp. 163-168. ISSN 0865-8188

Nagyné Rózsa, Erzsébet (2022) Iráni közösségek a Perzsa-öböl arab államaiban. EURÁZSIA SZEMLE, 2 (4). pp. 28-42. ISSN 2939-5445

Nyírő, Zsanna and Durst, Judit (2018) Soul Work and Giving Back: Ethnic Support Groups and the Hidden Costs of Social Mobility. Lessons from Hungarian Roma Graduates. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS, 4 (1). pp. 88-108. ISSN 2416-089X

Nándori, Rita (2022) Inuit Nunangat and Cultural Identity: Borders That Unify and Define. EGER JOURNAL OF AMERICAN STUDIES, 17. pp. 93-105. ISSN 1786-2337

O

Obádovics, Csilla (2022) A magyarországi, "roma kötődésű" népesség előreszámítása 2050-ig = Roma Population Forecast in Hungary Until 2050. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 279-309. ISSN 0011-8249

Olasz, Nikolett (2020) Nomen est omen: roma diplomás nővel szembeni diszkrimináció Magyarországon. VEZETÉSTUDOMÁNY, 51 (4). pp. 40-50. ISSN 0133-0179

Oláh, Tamás (2021) Undorító tavasz : A Zitzer Szellemi Köztársaság és a polgári ellenállás szellemi alakzatai. THEATRON, 15 (2). pp. 62-76. ISSN 1418-9941

Orbán, Zsolt (2023) Identitásépítés a székelyeknél 1867–1940 = Identity Building among the Székelys 1867–1940. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 31 (4). pp. 3-36. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Ordasi, Ágnes (2023) A Fiumei Kereskedelmi és Iparkamara szerepe és jelentősége az állam hatalomgyakorlási stratégiájában és a lokális érdekérvényesítésben = The role and importance of the Fiume (Rijeka) Chamber of Commerce and Industry in the state’s strategy for exercising power and its local impact. REGIO : KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (4). pp. 96-130. ISSN 2415-959X

Ordasi, Ágnes (2019) Határokat változtatni, emlékezetet konstruálni? REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 27 (2). pp. 335-346. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Orosz, László (2017) "Az erkölcsi tényezők működése minden cselekvés lényege." : Teleki Pál és a nemzetiségi kérdés = “Every Action Must Be Backed by Moral Authority.” : Pál Teleki and the Nationality Question. In: VERITAS Évkönyv 2016. VERITAS évkönyvek . VERITAS Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 205-225.

Orosz, László (2020) „Célunk nem valamiféle könyörületes jótékonysági intézmény, hanem egy kultúrpolitikai akció beindítása.” : A „magyar korona országaiból való német főiskolások egyesületének” segélykérő felhívása a birodalmi német pángermán körökhöz (1911, Bécs). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 727-759. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Orosz, László (2020) Egy centripetális nemzetiség az impériumváltások korában: a hazai németek magatartása 1918–1919 fordulóján. In: „Valami fáj, ami nincs” : A trianoni békekötés előzményei és következményei. Veritas Könyvek (18). VERITAS Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 362-394. ISBN 978-963-541-028-6

Orosz, László (2019) Magyar statisztikus a német "Volksboden" árnyékában. Kovács Alajos a német népesség dunántúli terjeszkedéséről. In: Tudomány, oktatás, kultúra a két világháború közötti Magyarországon. Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, Szeged, pp. 79-91. ISBN 978-615-00-4685-3

Orosz, László (2020) Világforradalom - nemzeti önrendelkezés - területi integritás : A tanácsköztársaság nemzetiségpolitikai gondolkodásának kérdéséhez. In: „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá” : tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára. Ráció Kiadó Kft, Budapest, pp. 247-255. ISBN 9786155675430

Orosz, László (2022) A budapesti egyetemisták utcai zavargásai Bleyer Jakab 1933. májusi parlamenti beszédét követően. In: Trianon és a magyar felsőoktatás V. VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár; Magyar Napló, Budapest, pp. 191-224.

Orosz, László (2022) A „civitas fidelissima”, mely „[…] nyelvi és faji különbség nélkül az ezeréves magyar államhoz való tántoríthatatlan hűségéről tett bizonyságot.”. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 2022 (3). pp. 226-236. ISSN 0865-557X

Orosz, László (2016) A hazai svábok és a magyar integritás viszonyának kérdéséhez : Bleyer Jakab megnyilatkozásai a Neue Post című napilapban az I. világháború idején = The Hungarian Swabians’ Stance on the Integrity of the Hungarian State : Jakab Bleyer’s Statements in the Neue Post Daily During WWI. In: VERITAS Évkönyv 2015. VERITAS évkönyvek . VERITAS Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 123-145.

Orosz, László (2018) A numerus clausus a Bangha-féle katolikus sajtóbirodalom lapjaiban. In: Trianon és a magyar felsőoktatás I. : A VERITAS Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai. Veritas Könyvek (15). VERITAS Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 159-174. ISBN 978-615-5721-63-2

Orosz, László (2018) "[...] a régi német erények szelleme, az új német hibák nélkül" : A Reichsdeutsche Schule a két világháború közti Budapesten = “[…] The Old German Spirit of Morality without the New German Mistakes.” The Budapest School of the German Empire During the Interwar Era. In: VERITAS Évkönyv 2017. VERITAS évkönyvek . VERITAS Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 171-187.

Orsós, Anna (2024) Beás nemzetiség : Nyelvek ismerete, kétnyelvűség, attitűdök és oktatás = Kum kunastyé lyimbilye áré dauă lyimbé o nu, sjé gîngyesté dă lyimbé, dă învăcálá băjási în Ungureme. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 54-114. ISBN 978-615-6678-04-1

P

P. Lakatos, Ilona (2021) Borbély Anna (szerk.): Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon. Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2020. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 117. pp. 485-493. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Pachné Heltai, Borbála (2017) Multilingualism and Seasonal Migration : Linguistic Practices of Finnish House Owners in a German Minority Village in Southern Hungary. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 163-178. ISSN 0239-1953

Pacsuta, István and Hadnagy, József (2023) A válság hatása a szervezeti célokra az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumában. In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból. EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 251-263. ISBN 978-963-496-263-2

Paksa, Rudolf (2016) A számontartott kisebbség : Antiszemita érvrendszerek intézményesülése a Horthy-korban. In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. II. kötet. Veritas Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 153-164. ISBN 978-615-5465-93-2

Pallai, László (2022) The Development of Integration Theories in Hungary. In: The Development of European and Regional Integration Theories in Central European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 45-66.

Pallay, Katalin (2019) Az ukrán oktatáspolitika hatása a kárpátaljai magyar tannyelvű felsőoktatásra = The Impact of Ukraine's Education Policy on Hungarian Higher Education in Transcarpathia. NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 7 (2). pp. 56-71. ISSN 2063-9546

Pap, András László (2016) Az illiberális multikulturalizmus magyar modellje: A magyar kisebbségi jog változása 2010-2016 (I. rész). KÖZJOGI SZEMLE, 9 (2). pp. 39-47. ISSN 1789-6991

Pap, András László (2016) Az illiberális multikulturalizmus magyar modellje: A magyar kisebbségi jog változása 2010-2016 (II. rész). KÖZJOGI SZEMLE, 9 (3). pp. 31-40. ISSN 1789-6991

Pap, András László (2016) Az illiberális multikulturalizmus magyar modellje: a magyar kisebbségi jog változása 2010-2016 (III. rész). KÖZJOGI SZEMLE, 9 (4). pp. 65-75. ISSN 1789-6991

Pap, András László (2021) Conceptualizing and Operationalizing Identity, Race, Ethnicity, and Nationality by Law. NATIONALITIES PAPERS, 49 (2). pp. 213-220. ISSN 0090-5992

Pap, András László (2021) Innováció és modellmásolás. "Nemzetiségi" és "kisebbségi jogi" konstrukciók 1868 és 2011 között. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE (3). pp. 17-26. ISSN 0237-7284

Pap, András László (2020) Jószándékú jogalkotói populizmus a rendészeti jogban. MAGYAR RENDÉSZET, 20 (3). pp. 179-195. ISSN 1586-2895

Pap, András László (2021) Neglect, Marginalization, and Abuse: Hate Crime Legislation and Practice in the Labyrinth of Identity Politics, Minority Protection, and Penal Populism. NATIONALITIES PAPERS, 49 (2). pp. 221-239. ISSN 0090-5992

Pap, András László (2021) „Nemzetiségi” és „kisebbségi” fogalmi konstrukciók az 1868. évi XLIV. törvényben. In: Kölcsönhatások. Európa és Magyarország a jogtörténelem sodrásában. Gondolat Publishers, Budapest, pp. 260-270. ISBN 9789635562046

Pap, András László (2015) Racial, Ethnic, or National Minority? : Legal Discourses and Policy Frameworks on the Roma in Hungary and Beyond. SOCIAL INCLUSION, 3 (5). pp. 32-47. ISSN 2183-2803

Pap, András László (2016) Romaintegráció és rendészet: esszencializmus és kulturalizmus a nemzeti együttműködés rendszerében. In: Egy jobb világot hátrahagyni... Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Büntetőjogi Tanszék, Pécs, pp. 504-517. ISBN 978-963-429-035-3

Pap, András László (2014) Sarkalatos átalakulások – a nemzetiségekre vonatkozó szabályozás. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (52). ISSN 2064-4515

Pap, András László and Kovács Szitkay, Eszter (2023) Science, identity and the law: Intersecting conceptualization and operationalization of race and ethnicity. SOCIÉTÉS PLURIELLES, L'iden (5). pp. 3-60. ISSN 2557-9959

Pap, Johanna and Vaskó, Ágnes (2017) Hétvégi iskolák mint a magyarságtudat erősítésének a színterei a kanadai magyar diaszpórában. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 84-89. ISSN 2060-0623

Papp, Viktor (2016) Jakab Réka: Bérlőből polgár. Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete, 1748–1848. L’Harmattan – Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Budapest– Veszprém, [2014]. 322 oldal. CD-melléklettel. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (66). pp. 215-220. ISSN 1586-2410

Papp Z, Attila (2020) Az infarktus esztétikája. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (4). pp. 179-181. ISSN 0865-557X

Papp Z, Attila (2019) The Hungarian language in education in Romania. Fryske Akademy, Leeuwarden.

Papp Z, Attila (2021) Roma népesség és oktatástervezés. EDUCATIO, 30 (2). pp. 242-259. ISSN 1216-3384

Papp Z, Attila and Márton, János (2017) ISKOLAI ÚTVONALAK : OKTATÁS SZÓRVÁNYBAN: ISKOLAI ÁTMENET, VIZSGAEREDMÉNYEK ÉS TOVÁBBTANULÁSI ÚTVONALAK BESZTERCE-NASZÓD ÉS SZEBEN MEGYEI MAGYAR DIÁKOK KÖRÉBEN. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-615-5639-11-1

Papp Z., Attila (2014) HIDDEN ETHNIC INEQUALITIES. A POSSIBLE GLOBAL EDUCATIONAL EXPLORATION USING PISA. ETHNICITY, 10. pp. 4-40. ISSN 1691-5844

Papp Z., Attila (2016) Kárpátaljai hallgatók doktori képzésbe kerülésének motivációi. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978-615-80077-3-3

Papp Z., Attila (2015) Nyelvi-etnikai, nem bevándorló kisebbségi tanulók iskolai teljesítménye a PISA felmérésekben. EDUCATIO, 25 (2). pp. 51-64. ISSN 1216-3384

Papp Z., Attila (2015) Oktatás a (nyelv)határon: közelkép a kárpátaljai magyar szórványoktatásról. KISEBBSÉGKUTATÁS, 2015 (3). pp. 129-151. ISSN 1215-2684

Papp Z., Attila (2016) A magyar tudományosságról alkotott koncepciók Vajdaságban. In: Kutatások sodrásában. MTT könyvtár (16). Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, pp. 35-48. ISBN 978-86-84699-69-7

Papp Z., Attila and Kovács, Eszter and Kováts, András (2019) Az új magyar diaszpóra intézményesülése : Hétvégi magyar iskolák az Egyesült Királyságban. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (3). pp. 209-248. ISSN 0865-557X

Papp Z., Attila and Kállai, Ernő and Keresztes-Takács, Orsolya (2015) Az iskolai teljesítmény és a helyi társadalmi viszonyok összefüggései Kunhegyesen. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 23 (4). pp. 115-152. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Papp Z., Attila and Márton, János (2014) Peremoktatásról varázstalanítva : A Csángó Oktatási Program értékelésének tapasztalatai. MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE, 72 (2). pp. 7-32. ISSN 1224-2292

Papp Z., Attila and Neumann, Eszter (2021) Education of Roma and Educational Resilience in Hungary. In: Social and Economic Vulnerability of Roma People : Key Factors for the Success and Continuity of Schooling Levels. Springer Nature Switzerland AG., Cham, pp. 79-95.

Papp Z., Attila and Veres, Valér (2015) A szakválasztás és az iskolai kompetenciák társadalmi háttere és motivációi, nemzetiség szerint, a kolozsvári tudományegyetemek diákjai körében. ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA, 13 (2). pp. 35-64. ISSN 1583-6347

Patai, Noémi and Varga, Valéria (2016) Társadalmi vállalkozások: Kasmírszoknyával és bodaggal a roma integrációért - A Romani Design és a Romani Platni összehasonlító elemzése = Social Enterprises: Cashmere Skirt and Gipsy Bread for Roma Integration – Comparative Analysis of Romani Design and Romani Platni. E-CONOM, 5 (1). pp. 94-108. ISSN 2063-644X

Patakfalvi-Czirják, Ágnes (2019) Székelyföld a kirakatban. Szimbolikus tárgyak és árukörforgásuk. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (1). pp. 81-133. ISSN 0865-557X

Peng, Baiwen (2021) Chinese migrant parents' educational involvement: Shadow education for left-behind children. Hungarian Educational Research Journal, 11 (2). pp. 101-123. ISSN 2064-2199

Perica, Vjekoslav and Szerbhorváth, György (2021) Oszd meg és sajnáld! A balkáni egyházak és nemzetek megbékélésének gyakorlatai 2019 és 2021 között. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 29 (3). pp. 81-104. ISSN 0865-557X

Peti, Lehel and Jakab, Albert Zsolt (2009) Etnokulturális folyamatok és integráció – a romániai nemzeti kisebbségek kutatása. In: Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Kriterion; Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, pp. 11-19. ISBN 9786069222362; 9789732609729

Petres, László (2017) A hintáról = About the Swing. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 10 (4). pp. 106-110. ISSN 2060-0623

Petráš, René (2022) The Czech Concepts of East Central European Integration. In: The Development of European and Regional Integration Theories in Central European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 157-175. ISBN 9786156474049

Pintz, Katalin (2019) Puskás Julianna hagyatéka – Hivatás és identitástudat az amerikai magyar közösségek szolgálatában. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (3). pp. 315-319. ISSN 0865-557X

Povedák, István (2017) Roma példaképek és identifikációs minták. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG (4). pp. 121-130. ISSN 0133-2597

Pritz, Pál (1974) Kende János: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzetiségi politikája 1903-1919. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (2). pp. 332-334. ISSN 0025-0376

Prosser-Schell, Michael and Tóth, Ágnes (2022) Wo wohnen? Rückgabe, Bild und Bedeutung ländlicher Häuser nach der Wiederlagung des status einer Nationalen Minderheit bei den Ungarndeutschen. In: Die Renaissance der ruralen Architektur : Fünf Beiträge zu traditionellen vernakularen Hausformen im östlichen Europa. Waxmann Verlag, Münster, New York, pp. 93-143. ISBN 978-3830943822

Puskás, Fanni (2022) A roma részvételiség, a reprezentáció és a tudástermelés kérdéseiről : Beszámoló az MSZT 2022-es vándorgyűlésének Szociológiai tudás termelése etnikailag megosztott társadalmakban: eltérő pozíciók jelentősége és dialógusa című panelbeszélgetéséről = About Roma Representation and Knowledge Production : Summary of the HSA’s 2022 Annual Conference’s Panel Discussion Called Sociological Knowledge Production In Ethnically Divided Societies: The Importance and Dialogue of Different Positions. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 32 (4). pp. 100-108. ISSN 1216-2051 (nyomtatott); 1588-2853 (elektronikus)

Pásztor, István Zoltán and Pénzes, János (2018) A cigányság lélekszáma és helyzete egy északkelet-magyarországi felmérés tükrében. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (2). pp. 154-169. ISSN 0015-5411

Pásztor, Rita Gizella (2016) Kettős kisebbségi lét ellenére sikeres roma életutak a Bihar megyei Érmelléken. In: Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban” Nemzetközi Tudományos Konferencia – Tanulmánykötet. Selye János Egyetem, Komárno, pp. 136-145. ISBN 978-80-8122-187-3

Péntek, János (2022) Benkő Loránd, az erdélyi magyar nyelvtudomány mentora = Loránd Benkő, Mentor of Hungarian Linguistics in Transylvania. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 21-27. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Pénzes, János and Pásztor, István Zoltán and Tátrai, Patrik and Kóti, Tibor (2019) Roma Population in Hungary – Spatial Distribution and its Temporal Changes. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT, 11 (3). pp. 138-159. ISSN 1821-2506

Pénzes, János and Tátrai, Patrik and Pásztor, István Zoltán (2018) A roma népesség területi megoszlásának változása Magyarországon az elmúlt évtizedekben = Changes in the Spatial Distribution of the Roma Population in Hungary During the Last Decades. TERÜLETI STATISZTIKA, 58 (1). pp. 3-26. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Péti, Márton and Csata, Zsombor and Schwarcz, Gyöngyi and Borbély, Mátyás (2021) Hogy élnek a magyarok?. A Kárpát-medencei magyarság életminőségének átfogó vizsgálata. MAGYAR TUDOMÁNY, 182 (6). pp. 755-768. ISSN 0025-0325

Q

Qechai, Saber (2021) Linguistic Rights of Indigenous Peoples in Canada. PRO&CONTRA : CENTRAL EUROPEAN STUDIES IN HUMANITIES, 5 (2). pp. 57-79. ISSN 2630-8916

R

Reho, Anna (2018) A multikulturális oktatás és az etnikai tolerancia kialakulása Kárpátalja óvodai nevelési intézményeiben = Multicultural Education and Formation of Ethnic Tolerance of Children in Preschool Educational Establishments of Zakarpattia. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 16 (2). pp. 147-154. ISSN 1589-519X

Rosenberg, Mátyás and Mikesy, Gábor (2021) Denumiri Geografice Băieșe în Graiul Muntenesc (Munćan) din Sud-Vestul Ungariei = Place Names in Munćan-Speaking Boyash Communities in South-Western Hungary. STUDIA ROMANICA ET ANGLICA ZAGRABIENSIA : REVUE PUBLIÉE PAR LES SECTIONS ROMANE, ITALIENNE ET ANGLAISE DE LA FACULTÉ DES LETTRES DE L’UNIVERSITÉ DE ZAGREB, 66. pp. 177-185. ISSN 0039-3339 (print); 1849-1421 (online)

Rosenberg (Arató), Mátyás (2014) Cigányok, nyelvek, oktatás és tudomány. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 2014 (9-10). pp. 36-46. ISSN 1215-1807

Rosenberg (Arató), Mátyás (2015) Multikulturális, identitásformáló tartalmi elemek a romani és beás nyelvtankönyvek szövegeiben. ROMOLÓGIA: ROMOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 3 (9). pp. 92-101. ISSN 2064-1257

Rácz, Krisztina (2022) Magunkról másoknak (is): etnikai kisebbségek és társadalmi nem a szerbiai felsőoktatásban. REGIO : KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (4). pp. 179-183. ISSN 2415-959X

Réger, Zita (1995) Cigány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 5 (24). pp. 102-106. ISSN 1215-5233

Réger, Zita (2001) Cigánygyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei. In: Romák és oktatás. Iskolakultúra-könyvek (8). Iskolakultúra Szerkesztőség, Pécs, pp. 85-91. ISBN 9630085178

Réger, Zita (1998) Orális kultúra és nyelvi szocializáció magyarországi cigány nyelvi közösségekben. In: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. Tanítók kiskönyvtára (9). IFA, Budapest, pp. 303-314. ISBN 9638323256

Réger, Zita (1980) A mellérendelés vizsgálata mondatkiegészítési teszttel kétnyelvű cigánygyermekeknél. In: Dialógus és interakció. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, pp. 29-44.

Róbert, Péter (1995) Nemzetiségi és etnikai csoportok társadalmi észlelése. REPLIKA (17-18). pp. 274-281. ISSN 0865-8188

Rózsa, Mária (2018) Német–magyar kulturális szótár, Szász, sváb, landler, cipszer és bukovinai német nyelvű kultúra a történelemben és mindennapokban, szerk. Balogh F. András, Sepsiszentgyögy, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, T 3 Kiadó nyomdája, 2017 (= Kulturális szótárak). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 502-504. ISSN 0025-0171

S

Salat, Levente (2021) Mire jó, és mire nem a személyi elvű kisebbségi autonómia? REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 29 (1). pp. 171-181. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Scharle, Ágota (2020) Schooling and Employment of Roma Youth: Changes Between 2011 and 2016. In: The Hungarian Labour Market 2019. The Hungarian Labour Market . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest, pp. 121-125.

Schiel, Ingrid (2022) Az erdélyi szászok 20. századi története. REGIO, 30 (3). pp. 5-23. ISSN 2415-959X (online)

Shamieh, Luna and Molnár, Dóra (2021) The Impact of Counterinsurgency on Human Security : The case study of Iraq (2003-2011) = Felkelés elleni műveletek hatása a humán biztonságra : Esettanulmány Irak példája alapján (2003–2011). HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 31 (E-szám). pp. 99-117. ISSN 1215-4121

Sik, Endre and Szeitl, Blanka (2015) Quasi-diaspora and Cross-border Diaspora in the Hungarian-Slovak-Ukrainian Triborder Region. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (4). pp. 107-125. ISSN 1216-2051

Simon, Attila (2019) A felvidéki politika szürke eminenciása. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (1). ISSN 0865-557X

Simon, Zoltán (2023) "…a világ legdrágább és legjobb gyülekezete nekem, az a karácsonfalvi cigányoké." : Szempontok a Gábor-cigányok új vallási identitásának vizsgálatához = "…the most precious and the best congregation in the world for me is that of the gypsies of Karácsonfalva" : Considerations for the Study of the New Religious Identity of the Gabor Gypsies. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 101-118. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Simonovits, Gabor and Simonovits, Bori (2022) Csökkenthető-e a diszkrimináció a megosztáson alapuló gazdaságban? Egy magyarországi telekocsioldalon végzett kísérleti kutatás eredményei. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (11). pp. 1457-1474. ISSN 0023-4346

Simonovits, Gábor and Kézdi, Gábor (2016) Az anyagi nehézségek hatása a kisebbségi identitásra. In: Simonovits 70. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 381-397. ISBN 978-615-5594-72-4

Slachta, Krisztina (2017) „Rokonlátogatók”. A magyarországi német nemzetiség kapcsolatainak állambiztonsági ellenőrzése a Kádár-korszakban. In: Epizódok a titkok házából. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára; Kronosz Kiadó, Budapest; Pécs, pp. 253-277. ISBN 9786155497964

Slíz, Mariann and P. Tóth, Teodóra and Farkas, Tamás (2018) Családnév és etnikai kategorizáció : A magyar családnév kategóriája az anyaországban és kisebbségi helyzetben = Surnames and ethnic categorization. The category of “Hungarian surname” in Hungary and in minority status. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (40). pp. 53-75. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Somogyi, Renáta (2023) Poland and the Local Poles in the Free City of Danzig between the two World Wars. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 11 (1). pp. 77-92. ISSN 0866-6628

Spéder, Zsolt (2022) A hazai „roma kötődésű” népesség termékenységi magatartásának egyes jellemzői : (előtanulmány egy népesség-előreszámításhoz) = Fertility Characteristics of the Roma population in Hungary, 2011 : Preliminary Study for a Roma Population Forecast. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 155-172. ISSN 0011-8249

Sváb-Repponi, Felícia Laura (2023) Iskolai diszkrimináció és roma érdekvédelem kapcsolata egy eset bemutatásán keresztül = The Relationship Between School Discrimination and Roma Interest Protection Through the Presentation of a Case. GLOSSA IURIDICA, 10 (4). pp. 211-228. ISSN 2064-6887

Sz. Kristóf, Ildikó (2017) "Visitors Beyond This Point": Rules of Conduct for Tourists in Native American Reservations and Their Cultural-Political Contexts in the USA. In: Confluences: Essays Mapping the Manitoba-Szeged Partnership. Papers in English and American Studies (24). JATE Press Kiadó, Szeged, pp. 123-137. ISBN 978-963-315-338-3

Szabadi, Ernő Lóránd (2019) Székelyföld közigazgatásának alakulása és ennek a kisebbségekre gyakorolt hatása a kiegyezést követően az 1925. évi romániai egységesítő közigazgatási törvény hatálybalépéséig = The Development of the Public Administration of Szeklerland and Its Impact on the Local Minority Following the Austro–Hungarian Compromise, until the Entry into Force of the Romanian Law of Administrative Unification of 1925. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 130-141. ISSN 2063-9058

Szabari, Veronika (2017) A módszertani individualizmus mint a keményi megismerés sajátos formája : A cigánykutatás margójára. REPLIKA (104). pp. 33-46. ISSN 0865-8188

Szabó, Henriett (2023) The Social Integration and Social Mobility: An Example from Hodász = A társadalmi integráció és a társadalmi mobilitás: Hodászi példa. KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD : INTERDISZCIPLINÁRIS FOLYÓIRAT, 9 (1). pp. 89-98. ISSN 2498-5368

Szabó, Laura (2022) Előszó a "roma népesedési viszonyok, 1990-2011" tematikus különszámhoz = Foreword to the Special Edition Demographic Issues og Roma Population from Hungary, 1990–2011. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 103-116. ISSN 0011-8249

Szabó, Laura (2022) Roma-nem roma vegyes párkapcsolatok és etnikai reprodukció a roma nemzetiségű nők körében Magyarországon, 1990, 2011 = Roma – Non-Roma Mixed Ethnic Partnerships and Ethnic Reproduction Among Roma Women in Hungary, in 1990 and 2011. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 235-278. ISSN 0011-8249

Szabó, Laura and Spéder, Zsolt (2022) A roma népesség termékenységének összehasonlító vizsgálata négy kelet-közép-európai országban. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 117-154. ISSN 0011-8249

Szabó, Orsolya Katalin (2021) A kisebbségi nyelvvédelem normatív fejlődése Olaszországban = Normative Development of Minority Language Protection in Italy. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (3). pp. 227-248. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (elektronikus)

Szabó, Tamás (2024) A helyi nemzetiségi önkormányzatok a közös önkormányzati hivatalok és az önkéntes önkormányzati társulások szemszögéből = Analysis of National Minorities’ Local Self-Governments from the Perspective of the Local Governments’ Common Offices and Voluntary Associations of Local Governments. COMITATUS : ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE, 34 (248). pp. 91-108. ISSN 1215-315X (nyomtatott); 2732-1797 (elektronikus)

Szabó, Tünde and Susánszky, Éva and Lukács, Ágnes and Danis, Ildikó and Pethesné Dávid, Beáta (2023) Az Etnikai Csoportok Identitása Kérdőív (MEIM-H) validálása és pszichometriai jellemzői magyarországi roma mintán. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 24 (1). pp. 24-42. ISSN 1419-8126

Szabó-Morvai, Ágnes and Kiss, Hubert János (2022) Különböznek-e a roma és nem roma diákok nem kognitív képességeikben? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (11). pp. 1433-1456. ISSN 0023-4346

Szakolczai, Árpád and Horváth, Ágnes and Papp Z., Attila (2017) Individualization as Depersonalization: Minority Studies and Political Anthropology. NATIONALISM AND ETHNIC POLITICS, 23 (1). pp. 1-17. ISSN 1353-7113

Szakál, Imre (2019) Jászi Oszkár és a ruszinok: a ruszin önrendelkezés esélyei 1918–1919-ben. In: „Ruszin voltam, vagyok, leszek...” : Népismereti olvasókönyv. Gondolat Kiadó, Charta XXI Egyesület, Budapest, pp. 92-116. ISBN 978-963-693-792-8

Szakál, Imre (2016) A Magyarországi Ruszinok Néptanácsának jegyzőkönyvei (1918-1919). ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS, 15. pp. 33-58. ISSN 2310-1954

Szakál, Imre (2017) A Magyarországi Rutének Néptanácsa 1918 - 1919. Közoktatás (1). pp. 33-35. ISSN 1787-6184

Szakál, Imre (2020) Обставини формування закарпатської угорської спільноти після Першої світової війни [Obstavyny formuvannya zakarpat·sʹkoyi uhorsʹkoyi spilʹnoty pislya Pershoyi svitovoyi viyny]. In: Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення : монографія [Uhorsʹko-ukrayinsʹke pohranychchya: etnopolitychni, movni ta relihiyni kryteriyi samoidentyfikatsiyi naselennya : Monohrafiya]. Інститут українознавства НАН України [Instytut ukrayinoznavstva NAN Ukrayiny], Lviv, pp. 106-117.

Szalai, Andrea (2024) Romani interakciós rítusok az online térben. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 98-102. ISBN 978-615-6678-05-8

Szalai, Andrea and Kádár, Zoltán Dániel (2020) A vendéglátás interakciós rítusa roma közösségekben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 263-298. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Szalayné Sándor, Erzsébet (2020) Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 1/2020. számú elvi állásfoglalása a zsámbéki Sváb Öregtemető (Neufriedhof) nemzetiségi kulturális értékének megőrzésével kapcsolatban. Összegzés. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (3). pp. 5-8. ISSN 0865-557X

Szarka, László (2013) Hungarian National Minority Organizations and the Role of Elites between the Two World Wars. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (3). pp. 413-448. ISSN 2063-8647

Szarka, László (2016) A multietnikus nemzetállam 1918–1992 : Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában. Kalligram Kiadó, Pozsony. ISBN 978-80-8101-926-5

Szarka, László (2016) A nemzetiségi kérdés alakváltozatai a Nagy Háború éveiben. PRO MINORITATE, 25 (4). pp. 28-42. ISSN 1216-9927

Szarka, László and K. Lengyel, Zsolt and Filep, Tamás Gusztáv (2022) Haza és szülőföld. Az erdélyiség történeti alakzatai. SZÉKELYFÖLD : KULTURÁLIS FOLYÓIRAT. pp. 1-18. ISSN 1453-3871 (Unpublished)

Szegedi, Bálint and Bányai, Viktória and Vörös, Kata (2019) Zsidó cserkészcsapatok Magyarországon. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 27 (2). pp. 149-153. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Szeghy-Gayer, Veronika (2016) Lojalitásbeli irányváltás – a szlovákiai zsidóság létrejötte. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 24 (2). pp. 223-229. ISSN 0865-557X

Szente-Varga, Mónika (2008) Inmigrantes húngaros en México y la formación de una colonia húngara. DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, 15 (43). pp. 57-86. ISSN 1405-776X

Szente-Varga, Mónika (2004) Magyar zsidók Mexikóban, 1920-1950. In: A zsidóság a hispán világban. Hispánia Kiadó, Szeged, pp. 199-211.

Szente-Varga, Mónika (2008) Roma közösségek Mexikóban. In: A láthatatlan nép : cigányok az Ibériai-félszigeten és Latin-Amerikában. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 75-81. ISBN 978 963 482 904 1

Szente-Varga, Mónika (2012) Una fuerza transnacional: los saharauis en España. HISTORIA ACTUAL ONLINE (29). pp. 117-124. ISSN 1696-2060

Szentgáli-Tóth, Boldizsár and Gera, Anna (2020) Az 1868-as nemzetiségi törvény és a politikai nemzet koncepciójának utólagos értékelése = Post Facto Evaluation of the 1868 Act on National Minorities and the Concept of the Political Nation. Erdélyi Jogélet, 3 (2). pp. 85-106. ISSN 2734-6226 (print); 2734-7095 (online)

Szerbhorváth, György (2016) A szabadkai zsidóság történetéről. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 26 (2). pp. 230-237. ISSN 1219-1701

Szijártó, Zsolt (2018) Új kihívások a városi etnikai közösségkutatások előtt: a digitalizáció és a kollaboráció. REPLIKA (108-09). pp. 195-208. ISSN 0865-8188

Szili, Katalin and Kalmár, Ferenc (2021) A nemzeti kisebbségvédelem javasolt alapelvei Európában : Az Európa Tanács szerepének erősítése a nemzeti kisebbségvédelem területén. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (KSZ). pp. 14-26. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (elektronikus)

Szilágyi, Imre (2019) Déli szomszédaink és az I. világháború végének századik évfordulója, a területi gyarapodás megünneplése. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (3). pp. 283-305. ISSN 0865-557X

Szilágyi, Imre (2019) Muravidéki sorsok a XX. század viharaiban. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 27 (2). pp. 326-334. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Szilágyi, Levente (2017) A deportálások emlékezete és a múlt feldolgozásának alakzatai a szatmári sváboknál. In: Váltóállítás : diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Magyar vidék a 20. században (1). MTA BTK; NEB, Budapest, pp. 323-342. ISBN 978-963-416-053-3

Szombati, Kristóf (2018) The Revolt of the Provinces : Anti-Gypsyism and Right-Wing Politics in Hungary. Berghahn Books, New York (NY). ISBN 9781785338960

Szombati, Kristóf and Feischmidt, Margit (2012) Gyöngyöspata 2011 : A magyarországi szélsőjobboldal laboratóriuma : A politikai mozgósítás és az interetnikus konfliktus elemzése és tanulságai. Ökopolisz Alapítvány, Budapest.

Száraz, Krisztina (2022) A gyermekjóléti szolgáltatás szerepe a roma tanulók korai iskolaelhagyásával kapcsolatos kihívások leküzdésében = The role of child welfare service in addressing the challenges of the early school leaving of Roma students. RENDVÉDELEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT (ON-LINE), 11 (1). pp. 2-29. ISSN 2560-2349

Sárközi, Zoltán (1975) Az erdélyi szászok 1848-1849-ben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 24 (1). pp. 329-331. ISSN 0025-0376

Sós, Gabriella (2020) A magyarországi németek temetőkultúrája – Historiográfiai áttekintés. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (3). pp. 20-39. ISSN 0865-557X

Sütő, Zsuzsanna (2021) A lemorzsolódás és a perzisztencia hatástényezői Közép-Európa kisebbségi magyar felsőoktatási intézményeiben. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 29 (4). pp. 109-127. ISSN 0865-557X

T

Takács, Judit (2018) Személynév – etnikai sztereotípia – előítélet. Egy vizsgálat háttere és tanulságai = Personal name – ethnic stereotypes – prejudices. Findings of an examination. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (40). pp. 77-89. ISSN 0139-2190

Takács, Judit (2020) A kvének önreprezentációja és identitáskonstrukciója. In: Emancipáció – Tegnap és ma. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 275-282. ISBN 978-963-496-165-9

Takács, Katalin and Orosz, László (2019) "Jó tanács néhány könnyezőnek." A Veszprém megyei svábok kitelepítésének előkészítése a helyi sajtóban (1945-1946) = “Good advice for the few who weep…” The Groundwork for the Expulsions of the Swabians from Veszprém County as Presented in the Local Media (1945–46). In: VERITAS Évkönyv 2018. VERITAS évkönyvek . VERITAS Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 221-236.

Takács, Zoltán and Gábrity Molnár, Irén and Kocsis, Károly and Tátrai, Patrik (2013) A Vajdaságot érintő migráció és azok történeti előzményei. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 35-54. ISSN 0237-7683

Tamás, Máté (2018) Gidó Attila: Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két világháború között. Kolozsvár, 2016. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 356 p. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 12. pp. 391-394. ISSN 1787-6753

Tamás, Ágnes (2017) Numerus clausus és a „zsidókérdés” karikatúrákon. In: Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 521-533. ISBN 978-963-89463-5-5

Thomázy, Tímea (2021) Passado - Presente - Futuro? A Manutenção da Língua Húngara no Brasil = Past - Present - Future? Maintenance of the Hungarian Language in Brasil. REVISTA DE LETRAS NORTE@MENTOS : ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS, 14 (37). pp. 283-304. ISSN 1983-8018

Thomázy, Tímea (2002) Putnok és a zsidóság (A zsidóság helye és szerepe Putnok város életében 1848-tól napjainkig) = Putnok and the Judaism (The Place and Role of the Jews in the Life of Putnok). In: A Gömöri Múzeum története és a térség közművelődési életében betöltött szerepe : Tanulmányok Gömör megyéről. A Gömöri Múzeum által 1997. március 27-én szervezett Gömör kutatása konferencián elhangzott előadások. Gömöri Múzeum és Baráti Köre, Putnok, pp. 192-202.

Tilkovszky, Lóránt (1981) A magyarországi német nemzetiségi kérdés a budapesti osztrák követség jelentéseinek tükrében (1918-1938). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1). pp. 111-124. ISSN 0025-0376

Tolcsvai Nagy, Gábor (2019) Az államnyelv oktatása, az írás és az olvasás tanítása a határon túli magyar régiókban. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 133-137. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Tolcsvai Nagy, Gábor (2021) The Indigenous Status of the Hungarian Language Community in the Carpathian Basin : A Historical and Contemporary Interpretation. FOREIGN POLICY REVIEW (2). pp. 47-61. ISSN 1588-7855 (print); 2064-9428 (online)

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Kisebbségiek államnyelvoktatása: amit a nyelvtudomány tehet. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 324-339. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2019) A módszertan, amint elnyom vagy felszabadít : Írás- és olvasástanítás, államnyelv-elsajátítás a határon túli magyarok körében = The methodology as oppressor and emancipator. Teaching to read and write, state language acquisition among minority Hungarians in Central Europe. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 196-209. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Toma, Stefánia and Fosztó, László (2018) Returnees and their neighbors: Migration of the Romanian Roma, networks, social distance, and local development. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 28 (4). pp. 37-60. ISSN 1216-2051

Tubay, Tiziano (2019) Akik öregebbek, mint a történelem. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (1). pp. 325-341. ISSN 0865-557X

Turán, Tamás (2020) Richtmann Mózes vitája Kecskeméti Lipóttal a zsidóság útjáról. In: Magyar-zsidó identitásminták II. Egyéni és kollektív önmeghatározások. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 160-177. ISBN 9786155675447

Tuska, Tünde and Uhrin, Erzsébet (2024) Szlovák nemzetiség : Nyelvek ismerete, kétnyelvűség, attitűdök és nyelvi tájkép = Dimenzie jazykovej inakosti: Možnosti zachovania slovenského jazyka v slovenskom Komlóši. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 283-342. ISBN 978-615-6678-04-1

Tárnok, Balázs (2023) A roma érdekvédelem lehetőségei az Európai Unióban és az EU roma stratégiája = The Opportunities for Roma Advocacy in the EU and the EU Roma Strategy. GLOSSA IURIDICA, 10 (4). pp. 95-111. ISSN 2064-6887

Tátrai, Patrik (2011) Anyanyelv és nemzetiség mint az interetnikus kapcsolatok mutatója Erdély magyar lakosságának példáján. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 48-68. ISSN 0237-7683

Tátrai, Patrik (2016) Changing ethnic geography and changing assimilation patterns in the Nitra District, Slovakia. In: Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 236-243. ISBN 978-617-7404-01-8

Tátrai, Patrik (2015) Fontolva haladás? A hazai etnikai földrajz fejlődése a rendszerváltozás után. MEDITERRÁN ÉS BALKÁN FÓRUM, 9 (4). pp. 79-95. ISSN 1788-8026

Tátrai, Patrik (2020) A kárpátaljai magyar szórvány kutatása. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (1). pp. 5-34. ISSN 2415-959X

Tátrai, Patrik (2020) A kárpátaljai magyar szórvány típusai, tagolási lehetőségei. KISEBBSÉGI SZEMLE : A NEMZETPOLITIKAI KUTATÓINTÉZET FOLYÓIRATA. ISSN 2498-8049 (In Press)

Tátrai, Patrik and Erőss, Ágnes and Kovály, Katalin (2020) „A görögök magyar nyelvű ukránok.” Az etnikai identifikáció és kategorizáció változó mintázatai a kárpátaljai magyar szórványban. REGIO, 28 (1). pp. 106-137. ISSN 0865-557X

Tátrai, Patrik and Molnár, József (2020) Az asszimiláció „helye” a kárpátaljai szórvány népességfejlődésében, recens demográfiai jellemzőiben. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (1). pp. 35-69. ISSN 2415-959X

Tátrai, Patrik and Molnár, József and Molnár, D. István and Kovály, Katalin and Erőss, Ágnes and Ferenc, Viktória and Rákóczi, Krisztián (2018) A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 7 (1). pp. 5-29.

Tátrai, Patrik and Nagy, Imre (2013) A migráció hatása Temerin népességnövekedésére és etnikai szerkezetének átalakulására. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 134-146. ISSN 0237-7683

Tódor, Erika-Mária (2019) Nyelvi alapkészségek kialakítása a romániai magyar tannyelvű iskolákban = Development of basic skills in Hungarian medium schools in Rumania. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 173-183. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Tóth, Andrej and Drábek, Jakub and Tóthová, Valérie and Novotný, Lukáš and Červený, Martin and Hladík, Jan and Betlehem, József (2023) A magyar nemzetiségű orvosok képzésének lehetőségei az első Csehszlovák Köztársaságban (1918–1938). ORVOSI HETILAP, 164 (15). pp. 591-599. ISSN 0030-6002

Tóth, Anikó Nikolett (2020) Slovakian Hungarian prose in Slovakia after the change of regime in 1989. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 15-31. ISSN 0236-6568

Tóth, Enikő (2017) A 2012-es nyelvtörvény adta jogok és lehetőségek gyakorlati megvalósulása Kárpátalja Beregszászi járásának önkormányzati hivatalaiban. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 45-53. ISBN 978-617-7404-27-8

Tóth, Enikő (2013) Márku Anita: Beszél Ön "kárpátaljai magyarul"? KISEBBSÉGKUTATÁS, 22 (4). pp. 194-197. ISSN 1215-2684

Tóth, Ferenc (2023) Kornél, Nagy, Az Ararát hegyéről a Hargitára. Örmények Erdélyben a 17-18. században [Du mont Ararat au mont Hargita. Arméniens en Transylvanie aux xviie-xviiie siècles], Budapest, Libri Kiadó, 2022. DIX-HUITIEME SIECLE, 55 (1). pp. 637-638. ISSN 0070-6760

Tóth, Judit (1995) Hozzászólás a Nemzetiségi és etnikai csoportok társadalmi észlelése a mai Magyarországon című kutatási programhoz. REPLIKA (17-18). pp. 291-294. ISSN 0865-8188

Tóth, Judit (2024) A kisebbségi választójog egyenlősége és hatékonysága sem alapjog. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 32 (1). pp. 247-254. ISSN 2415-959X

Tóth, János (2016) Historical analysis of strategies for assimilation and identity maintenance in dispersed groups of overseas Hungarians and their relevance regarding national policy planning. RESEARCH IDEAS AND OUTCOMES (RIO), 2. pp. 1-6.

Tóth, Norbert (2014) A kisebbségi területi autonómia elmélete és gyakorlata : Nemzetközi jogi és összehasonlító jogi analízis. Nemzetpolitikai Könyvek (2). Nemzetpolitikai Kutatóintézet; L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-868-9

Tóth, Norbert and Pap, Tibor and Beretka, Katinka and Sabic, Norbert and Gruber, Enikő (2018) Vajdaság 2. Variációk autonómiára. Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, Szabadka. ISBN 978-86-89635-10-2

Tóth, Norbert and Vizi, Balázs (2021) "Köztes államiság", avagy mi fán teremnek Koszovó kisebbségi jogokkal kapcsolatos nemzetközi jogi kötelezettségei? In: A nemzetközi jog, az uniós jog és a nemzetközi kapcsolatok szerepe a 21. században. ELTE Eötvös József Kiadó, Budapest, pp. 525-539.

Tóth, Ágnes (2015) Az NDK-ba kitelepített magyarországi németek családegyesítési lehetőségei (1948-1950). FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 47 (7-8). pp. 44-62. ISSN 0133-056X

Tóth, Ágnes (2019) Die Schulen für die deutsche Nationalität Ungarns in den 1950er-Jahren. In: Diversität und Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München (IKGS) (139). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, pp. 151-186. ISBN 978-3-7917-7223-3 (pdf)

Tóth, Ágnes (2022) Einige Fragen der individuellen Entschädigung der Ungarndeutschen (1989–1992) = Some Questions about Individual Compensations for Hungarian Germans (1989–1992). ROCZNIK POLSKO-NIEMIECKI (30). pp. 83-100. ISSN 1230-4360

Tóth, Ágnes (2021) Freies Leben (1954 - 1956). Repertórium. Centre for Social Sciences Institute for Minority Studies, Budapest.

Tóth, Ágnes (2021) Gerhard Seewann, Michael Portmann: Donauschwaben. Deutsche Siedler in Südosteuropa. SPIEGELUNGEN: ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS, 16 (1). pp. 103-105. ISSN 1862-4995

Tóth, Ágnes (2018) Gerhard Seewann: A magyarországi németek története. Budapest, Argumentum Kiadó. 2015. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 7 (1). pp. 170-174. ISSN 2063-8647

Tóth, Ágnes (2018) Gesichtspunkte der Überwachung und überwachte Personen in einer multinationalen Gemeinde : Waschkut (ung. Vaskút) 1950–1957. In: Aus den Giftschränken des Kommunismus. methodische Fragen zum Umgang mit Überwachungsakten in Zentral- und Südosteuropa. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, pp. 271-294.

Tóth, Ágnes (2022) The Impact of the War and Collective Punishment on Ethnic German Families. In: Post-WWII Migration in the V4 Countries : Propaganda Analysis of Central European Migration Flows. Centre for Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Silesian Museum, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Budapest, pp. 111-135. ISBN 978-80-89524-72-3

Tóth, Ágnes (2016) Integration im Prinzip – Diskriminierung in der Praxis. Die Deutschen in Ungarn, 1948-1956. In: Integration oder weitere Diskriminierung? Konrad Adenauer Alapítvány, Budapest, pp. 25-36. ISBN 978-615-80349-4-4

Tóth, Ágnes (2016) Jugosloveni u Mađarskoj 1945-1948. In: Mađari i srbi sa dve strane promenjive granice, 1941-1948. Monumenta Hungariae Historica, Dissertationes . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 315-350. ISBN 978-963-416-044-1

Tóth, Ágnes (2018) Közösségi igények és politikai elvárások között. SZÁZADOK, 152 (4). pp. 841-868. ISSN 0039-8098

Tóth, Ágnes (2022) A Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn törekvései (1969-1971). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 20. pp. 997-1020. ISSN 0865-0632

Tóth, Ágnes (2015) Nemzetiségi oktatás Magyarországon, 1945–1950. In: Szorosadtól Rijekáig. A Magyar Levéltárosok Egye­sü­lete kiadványai (14). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 319-326. ISBN 978-615-80186-9-2

Tóth, Ágnes (2020) Research Questions and Methodological Approaches in the Literature on the History of the German Minority in Hungary between 1945 and 1955. ROCZNIK POLSKO-NIEMIECKI, 28 (28). pp. 35-46. ISSN 1230-4360

Tóth, Ágnes (2022) Stellung und Rolle der Nationalitäten im politischen Machtgefüge Ungarns 1945-1950. UNGARN-JAHRBUCH, 37. pp. 197-215. ISSN 0082-755X

Tóth, Ágnes (2021) "mert ez a mi hazánk és nem Németország". REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (4). pp. 192-194. ISSN 0865-557X

Tóth, Ágnes (2023) „mi itt születtünk, mi itt akarunk élni, ide akarunk visszajönni” : A németországi kitelepítésből hazatért magyarországi németek motivációi. BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 31 (4). pp. 58-68. ISSN 1217-3053

Tóth, Ágnes (2023) „The most important thing we can do for our nationality today” : Some issues of personal amends for the Germans in Hungary (1989-1992). In: Rural society, power and social integration : Festschrift for the seventieth birthday of Imre Kovách. Centre for Social Sciences; Debrecen University Press; LADYSS, Budapest, Debrecen, Párizs, pp. 89-101. ISBN 9789634180555

Tóth, Ágnes (2017) A nemzetiségi iskolák szakfelügyelete. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 25 (1). pp. 72-108. ISSN 0865-557X

Tóth, Ágnes (2017) A nemzetiségpolitika újragondolása (1965-1970). KISEBBSÉGKUTATÁS , 26 (1). pp. 7-31. ISSN 1215-2684

Tóth-Batizán, Emese Emőke and Barna, Gergő and Csata, Zsombor (2022) Halálozások és halálokok Erdélyben, 2012–2018. MAGYAR KISEBBSÉG : NEMZETPOLITIKAI SZEMLE, 25 (1-2). pp. 135-148. ISSN 1224-2292

Tücsök, Dorottya (2024) Szerb nemzetiség : Nyelvek ismerete, kétnyelvűség, attitűdök és identitás = Serbian Nationality : Knowledge of Languages, Bilingualism, Attitudes and Identity. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 246-282. ISBN 978-615-6678-04-1

Tőzsér, Anett (2020) A Kárpát-medencei magyar lakosság identitásának jellemzői = Characteristic Features of Hungarian Identity in the Carpathian Basin. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 327-342. ISSN 1786-6553

U

Ujhelyi, Nelli (2019) Hogyan alakítják és írják újra az ideológiákat az általuk életre hívott jótékonyság során szerzett tapasztalatok? TABULA : A NÉPRAJZI MÚZEUM ONLINE FOLYÓIRATA, 20 (1-2). pp. 1-4. ISSN 2064-7190

V

Valnerné Török, Eszter (2022) Nyelvhasználati szokások az integráció tükrében a Berlinben élő magyar diaszpórában = Language Usage Habits in the Light of Integration in the Hungarian Diaspora Living in Berlin. PORTA LINGUA : CIKKEK, TANULMÁNYOK A HAZAI SZAKNYELVOKTATÁSRÓL (2). pp. 25-32. ISSN 2064-3381

Valuch, Tibor (2020) Kisebbségi lét az államszocializmusban. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (4). pp. 216-219. ISSN 0865-557X

Vančo, Ildikó (2019) A szlovák nyelvi készségek kialakítása a szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák alsó tagozatán = Developing Slovak language competencies at the first stage of Hungarian-language primary schools in Slovakia. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 138-150. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Vančo, Ildikó and Gergelyová, Viktória (2020) A comparative study of reading comprehension skills among Hungarian students in Hungary and Slovakia. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 120-132. ISSN 0236-6568

Varga, Aranka (2017) Inkluzivitás napjainkban: hátrányos helyzetű, roma/cigány fiatalok életútja. EDUCATIO, 26 (3). pp. 418-430. ISSN 1216-3384

Varga, Attila (2019) A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesülése a román alkotmánybírósági esetgyakorlatban. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 7 (3). pp. 87-118. ISSN 0866-6628

Varga, Norbert (2014) Csángók és husziták a Magyar Királyság perifériáin: Migráció az Aranykorban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2014 (2). pp. 3-15. ISSN 0865-7823

Vargha, András and Borbély, Anna (2017) Application of modern classification methods in the study of bilingualism. Glottotheory, 8 (2). pp. 203-216. ISSN 2196-6907

Varjú, Viktor (2011) A környezeti politika fejlesztéspolitikai integráltságnak helyzete az etnikai-politikai válság után Észak-Írországban. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 117-128. ISSN 0237-7683

Vesztróczy, Zsolt (2016) Egy elfelejtett kísérlet : Egy Deák-párti kezdeményezés a nemzetiségi törvény realizálására, 1872–1873. PRO MINORITATE. pp. 61-75. ISSN 1216-9927

Vincze, Enikő (2015) Precarization of Working Class Roma through Spatial Deprivation, Labor Destitution and Racialization. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (4). pp. 58-85. ISSN 1216-2051

Virág, Tünde (2022) A telepfelszámolás és a lakhatási politika szerepe a marginalizált társadalmi csoportok térbeli és társadalmi mobilitásában = The role of settlement rehabilitation programmes and housing policy in the socio-spatial mobility of marginalized groups. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 32 (4). pp. 4-26. ISSN 1216-2051 (nyomtatott); 1588-2853 (elektronikus)

Virág, Ádám (2019) A vidéki Magyarországon élők transznacionális migrációs tapasztalatai [Váradi Monika Mária (szerk.): Migráció alulnézetből]. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 29 (4). pp. 122-127. ISSN 1216-2051

Vizi, Balázs (2021) Az EU bővítéspolitikája és a kisebbségek védelme Szerbiában. In: Az első száz év. A kisebbségi magyar identitás szervezeti és intézményi kontextusa a Vajdaságban. Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K), Szabadka, pp. 80-89. ISBN 9788681896044

Vizi, Balázs (2023) CSCE/OSCE documents. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, p. 366. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2023) Central European Initiative’s (CEI) minority initiative. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, p. 360. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2023) Egy felvidéki jogász elfeledett küzdelmei a kisebbségi jogokért. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (2). pp. 223-227. ISSN 0865-557X

Vizi, Balázs (2023) European Union – Copenhagen criteria. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, pp. 378-379. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2023) European minority protection regime. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, p. 377. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2022) Kisebbségpolitika. In: Az Európai Unió szakpolitikai rendszere. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, pp. 1-16. (Submitted)

Vizi, Balázs (2023) Kisebbségpolitikai rendszerváltás - a Kisebbségi Kerekasztal : Doncsev Tosóval Vízi Balázs beszélget. PRO MINORITATE, 23 (4). pp. 130-142. ISSN 1216-9927

Vizi, Balázs (2023) Minority Intergroup of the European Parliament (Intergroup on Traditional minorities, national communities and languages). In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, p. 395. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2023) NTA and International Minority Rights. In: Non-Territorial Autonomy. Springer Nature Switzerland, Cham, pp. 49-64. ISBN 9783031316081; 9783031316098

Vizi, Balázs (2021) Non-territorial Autonomy as a Form of Minority Self-government in Central Europe. In: Alternative Approaches to Ethno-cultural Diversity Management at Sub-national levels: Ethiopia in Comparative Perspective. School of Law Addis Ababa University, Addis Ababa, pp. 173-216.

Vizi, Balázs (2023) OSCE High Commissioner on National Minorities. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, pp. 405-406. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2019) Odgovornost matične države in dvostranski sporazumi o varstvu manjšin v mednarodnem pravu. In: BILATERALNI SPORAZUMI KOT OBLIKA UREJANJA VARSTVA NARODNIH MANJŠIN. L' Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 48-67. ISBN 978-963-414-505-9

Vizi, Balázs (2022) Participation of Minorities in Public Life: The Political Background and Central Role of Minority Self-Governments in Hungary. In: Minority Recognition and the Diversity Deficit : Comparative Perspectives. Bloomsbury Publishing, London, pp. 1-32. (Submitted)

Vizi, Balázs (2023) UN Declaration on the Rights of Minorities. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, p. 420. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2023) UN Special Rapporteur on Minority Issues. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, p. 421. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2023) UN treaties affecting minorities. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, p. 421. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2018) Why is the visible recognition (e.g. road signs, etc.) of a minority language important? In: Mobility and Inclusion in Multilingual Europe. MIME Project, Geneva, pp. 76-77. ISBN 978-2-839-9240-2-3

Vizi, Balázs (2023) autonomy. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, pp. 358-359. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2023) basic treaties and bilateral minority treaties. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, p. 359. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2023) concept of minority. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, p. 363. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2023) indigenous peoples. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, p. 391. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2017) A kisebbségek védelme az olasz-horvát és az olasz-szlovén kétoldalú kapcsolatokban. KISEBBSÉGI SZEMLE : A NEMZETPOLITIKAI KUTATÓINTÉZET FOLYÓIRATA, 2 (4). pp. 33-48. ISSN 2498-8049

Vizi, Balázs (2023) linguistic landscape. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, p. 395. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs (2023) political parties of ethnic minorities. In: An Encyclopaedia of Diplomacy. Kairosz Kiadó, Budapest, pp. 410-411. ISBN 9789635141746

Vizi, Balázs and Dobos, Balázs and Shikova, Natalija (2021) Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities. MTS Társadalomtudományi Kutatóközpont; University American College Skopje, Budapest, Szkopje. ISBN 9786084607533

Vizi, Balázs and Tove, Malloy (2022) Introduction to the Research Handbook on Minority Politics in the European Union. In: Research Handbook on Minority Politics in the European Union. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, pp. 1-15. ISBN 9781800375925

Vojcek, Eszter and Kéri, Sophia (2004) Magyarság a határon túl. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2004 (1). pp. 61-86. ISSN 0865-7823

Vukman, Péter (2023) Border, identity, everyday life. The Souh Slavs of Gara in state security documents (1945-1956). ÉTUDES SUR LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE – MEDITERRÁN TANULMÁNYOK, 33 (Spec.). pp. 251-264. ISSN 0238-8308

Vukov Raffai, Éva (2022) "Tudom, hogy bolgár vagyok, de magyarnak érzem magam." : A székelykevei bolgárok kétnyelvűsége és nyelvcseréje 2. rész = "I know that I am Bulgarian, but I feel like a Hungarian" : Bilingualism and Language Shift of Bulgarians in Skorenovac (Székelykeve). MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 481-488. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Váradi, Krisztián (2023) A kárpátaljai magyar kisebbség elmúlt száz éve. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 16 (3). pp. 134-137. ISSN 2060-0623

Váradi, Monika Mária (2013) Migrációs történetek, döntések és narratív identitás. A tanulmányi célú migrációról – másként. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 96-117. ISSN 0237-7683

Váradi, Monika Mária and Erőss, Ágnes (2013) „Temerin – az én hazám”: változó interetnikus viszonyok magyar szemszögből és rajzban elmesélve. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 171-188. ISSN 0237-7683

Váradi, Monika Mária and Virág, Tünde (2015) A térbeli kirekesztés változó mintái vidéki terekben. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (1). pp. 89-113. ISSN 1216-2051

Váradi, Natália (2022) Ötven éves az 1972-es Beadvány : A kárpátaljai magyarság 1944 utáni nemzeti újraszerveződése. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 64 (4). pp. 785-804. ISSN 0040-9634

Várnai, Zsuzsa (2016) Az őslakos kisebbségi identitás vizuális megjelenése egy arktikus szibériai városban. A nyelvi tájkép vizsgálata Dugyinkában. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 23. pp. 275-292. ISSN 0239-1953

Várnai, Zsuzsa (2019) „Identitásjáték”. Az etnikus identitás összetevőinek vizsgálata arktikus népeknél. In: A nyelv közösségi perspektívája IV., 2019. június 28-29., Nagyvárad. (Submitted)

Vörös, Kata (2019) Numerus clausustól a numerus nullusig : A zsidó cserkészek kirekesztése a Magyar Cserkészszövetségből. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 27 (2). pp. 127-148. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

W

Wankhede, Asang (2023) The Potential and Limitations of the Treatment of Caste Discrimination in International Human Rights Law. ACTA HUMANA : EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1). pp. 49-66. ISSN 0866-6628 (nyomtatott); 2786-0728 (elektronikus)

Weiss, János (2021) A kisebbségi identitás. In: Az identitás, 16-17 Május 2019, Magyarország, Szeged. (In Press)

Z

Zakariás, Ildikó (2019) Othering and Recognition: National Ideologies in Donor-Recipient Encounters in Hungarian Co-Ethnic Philanthropy = Altérisation et reconnaissance : les idéologies nationales dans les rencontres donateurs-bénéficiaires en philanthropie co-ethnique hongroise. Revue Europeenne des Migrations Internationales, 35 (1-2). pp. 215-237. ISSN 0765-0752 (print); 1777-5418 (online)

Zolnay, János (2022) Oktatási kvázi piac és kistérség: esettanulmány Köményről. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (2). pp. 93-115. ISSN 0865-557X

Zoltán, András (2018) Ранний славяноболгарский вклад в венгерский язы. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 63 (1). pp. 171-180. ISSN 0039-3363

Zoltán, András (2019) A Kárpát-medencei szlávok nyelve a honfoglalás korában. In: „Ruszin voltam, vagyok, leszek...” : Népismereti olvasókönyv. Charta XXI Egyesület; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 27-40. ISBN 978-963-693-792-8

Zsigmond, Csilla (2024) A hátrányos helyzetű tanulók oktatási kihívásai a COVID-19 válság idején – a szakirodalom tükrében. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 32 (1). pp. 85-103. ISSN 0865-557X

Zsigmond, Csilla and Papp Z., Attila (2022) A zártság árnyalatai : Székelyek az EVS kutatásban. In: Palimpszesztus : Írások Bárdi Nándor 60. születésnapjára. Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet; Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft, Budapest, pp. 221-245. ISBN 9789634683582

Zsigmond, Csilla Dalma (2020) „Közösen élünk” – a nemzethez tartozás és a többes nemzeti kötődés mintázatai kisebbségi helyzetben. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (4). pp. 5-43. ISSN 0865-557X

Zsilák, Mária (2018) Olasz és német kőfaragók emlékei egy magyarországi szlovák településen, Tardoson. In: Velencétől Dubrovnikig : Köszöntő kötet Vig István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 265-272. ISBN 978-963-284-966-9

Ö

Ördögh, Tibor (2016) Divide et impera : A határon túli magyar pártok megosztottsága. In: A fenntarthatóság perspektívái a Kárpát-medencében. Multidiszciplináris vizsgálatok. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, pp. 301-319.

Ördögh, Tibor (2015) Kulturális autonómia Szerbiában. In: Nemzeti integráció, autonómia és szakrális múlt a Kárpát-medencében. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Budapest, pp. 57-72.

Ördögh, Tibor (2016) Nacionalizmus és patriotizmus Szerbiában. In: Kis népeskönyv. Europa Varietas Institute, Budapest, pp. 169-209.

Ördögh, Tibor and Palusek, Erik and Trombitás, Tímea and Kovács-Sárkány, Hajnalka and Kovács, Vilmos and Szügyi, Éva and Rózsa, Rita (2017) Vajdaság 1. Vajdaság társadalmi és gazdasági jellemzői. Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, Szabadka. ISBN 978-86-89635-12-6

Örkény, Antal (1995) A kisebbségek csipkerózsika álma és a szociológus herceg esete. REPLIKA (17-18). pp. 260-273. ISSN 0865-8188

Č

Čepulo, Dalibor and Matković, Stjepan (2022) Croatian Concepts of Integration. In: The Development of European and Regional Integration Theories in Central European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 93-112.

Ž

Židek, Peter and Müller, Anetta (2024) The Development of Health Behavior, Physical Activity, and Sports Habits in the Disadvantaged Roma Adult and Child Population. GRADUS, 11 (1). pp. 1-8. ISSN 2064-8014

This list was generated on Mon Jul 22 18:47:58 2024 CEST.