REAL

Items where Subject is "L Education / oktatás > LB Theory and practice of education / oktatás elmélete és gyakorlata > LB1603 Secondary Education. High schools / középfokú oktatás"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 141.

A

Angyal, László (2023) Szlovákiai magyar gimnazisták és szakközépiskolások névtani ismeretei = Onomastics Knowledges of Hungarian High School and Vocational School Students in Slovakia. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA, 48. pp. 99-110. ISSN 2631-0198

Apáti, Norbert and Pénzes, János (2023) A középfokú oktatási ingázás vizsgálata Magyarországon a 2010-es években. EDUCATIO, 32 (2). pp. 207-227. ISSN 1216-3384

Asante, Gabriel and Bartha, Attila (2022) The Positive Externality of Education on Crime: Insights from Sub-Saharan Africa. COGENT SOCIAL SCIENCES, 8 (1). pp. 1-24. ISSN 2331-1886

B

Bajzát, Tünde (2020) Nyelvtanári motivációs stratégiák gyakorisági használata a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei régió néhány középiskolájában. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 419-427. ISBN 978-963-496-168-0

Balogh, Judit and Horn, Ildikó (2021) Fejedelmi oktatáspolitika és az erdélyi középfokú oktatás = Princely Education Policy and Secondary Education in Transylvania. In: Oktatás Erdélyben – az elmélettől a gyakorlatig, a középkortól a 20. századig. Erdélyi évszázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve (6). Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 63-114.

Barna, Gergő (2019) A magyar nyelvű oktatás versenyképessége Romániában. Érettségi eredmények, 2012–2016. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (4). pp. 142-178. ISSN 0865-557X

Barta, Edit (2016) Lehűlési folyamat vizsgálata középiskolai módszerekkel. DIMENZIÓK: MATEMATIKAI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 55-59. ISSN 2064-2172

Bertalan, Péter and Petrás, Viktória (2019) Az agrárszakképzés jelenlegi helyzetértékelése, dilemmái a kaposvári FM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma adatai alapján = The Assessment and Questions of the Present Agricultural Education based on the Data of FM DASZK Móricz Zsigmond Agricultural High School, Secondary Technical School and Students’ Hostel. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (2). pp. 161-176. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Berényi, Eszter (2022) Számít a fenntartó? Egyházi „kisgimnáziumok” és felvételizőik. EDUCATIO, 31 (3). pp. 374-391. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Bodor, Ákos (2015) A dinamikus egyensúly állapota. Velkey Gábor: Dinamikus egyensúlytalanság. A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs, Békéscsaba, 2013. 213 o.). Tér és Társadalom, 29 (4). pp. 164-168. ISSN 2062-9923

Borbélyné Bacsó, Viktória (2020) Fizikai Innovációs Kutatóműhely–Középiskolás diákok kutatómunkája Debrecenben. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (1). pp. 85-87. ISSN 2676-8771

Borbélyné Bacsó, Viktória (2023) Kreatív – STEM középiskolai tehetséggondozó innovatív műhely. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 5 (3). pp. 77-89. ISSN 2676-8771

Borbélyné Bacsó, Viktória (2020) Medgyessys diákok müonkamrát építettek a Debreceni Egyetemen. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (2). pp. 87-90. ISSN 2676-8771

Borbélyné Bacsó, Viktória (2022) STEM középiskolai tehetséggondozó innovatív műhely = Stem High School Talent Care Innovative Workshop. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 4 (2). pp. 83-88. ISSN 2676-8771

Borza, Endre Márk and Puskás, Bence László (2016) Az oktatási rendszer kiválasztottjainak vélt értékrendi hierarchiája. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (2). pp. 80-89. ISSN 1587-8694

Bujdosó, Zoltán and Kovács, Gyöngyi and Szűcs, Csaba and Domjánné Nyizsalovszki, Rita (2015) Tourists of the future: importance of pro-environmental attitude among secondary school children. ECOCYCLES, 1 (2). pp. 12-21. ISSN 2416-2140

Bálint, Kinga Lujza (2019) A játékosítás lehetőségei a szakgimnáziumi irodalomoktatásban = Gamification Possibilities of Literature Teaching in Vocational High Schools. GRADUS, 6 (4.). pp. 11-16. ISSN 2064-8014

Bárány, Edit (2022) A modern ökológiai szemlélet bemutatása az erasdg living lab projekt kapcsán. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 5 (1). pp. 69-77. ISSN 2676-8771

Bárány, Edit (2021) A projektoktatás lehetőségei szakképző iskolákban, különös tekintettel a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : SECTIO PAEDAGOGICA, 44. pp. 149-161. ISSN 2630-9742

C

Csernicskó, István (2001) A kárpátaljai magyar középiskolások auto- és heterosztereotípiái. Acta Beregsasiensis : a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola évkönyve, 2. pp. 9-13.

Csizér, Kata and Piniel, Katalin (2016) Középiskolás diákok angolnyelv-tanulási motivációjának és nyelvtanulási szorongásának vizsgálata. ISKOLAKULTÚRA, 16 (6). pp. 3-13. ISSN 1215-5233

Csákó, Mihály (2017) Idegenellenesség középfokon. EDUCATIO, 26 (3). pp. 377-387. ISSN 1216-3384

D

D. Molnár, Éva (2016) Az önszabályozott tanulás mérése. Working Paper. Oktatáselméleti Kutatócsoport . (Unpublished)

D. Molnár, Éva (2014) Az önszabályozott tanulás pedagógiai jelentősége. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013. Tanulás és környezete. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, pp. 29-54. ISBN 978-963-508-751-8

D. Molnár, Éva (2013) Tudatos fejlődés. Az önszabályozott tanulás elmélete és gyakorlata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9400 4

Dančo Jakab, Veronika (2021) Eltérő nyelvszemléletek egy szlovákiai magyar középiskola anyanyelvóráin. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 108-130. ISBN 9789639074941

Durovics, Alex (2016) Az eperjesi kollégium líceumi hallgatói (1804-1850). GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1-2). pp. 104-120. ISSN 2061-5132

Durovics, Alex (2017) Utak és lehetőségek, Pozsony és Sopron líceumának összehasonlító elemzése. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 220-238. ISSN 2061-5132

Dévényi, Anna (2020) A középfokú oktatás társadalompolitikai vetületei a Horthy-korszakban. SZÁZADOK (1). pp. 81-106. ISSN 0039-8098

F

Fajt, Balázs (2022) Hungarian Secondary School EFL Teachers’ Perceptions of Their Students’ Individual Differences: A Validation Study. PORTA LINGUA : CIKKEK, TANULMÁNYOK A HAZAI SZAKNYELVOKTATÁSRÓL (2). pp. 93-100. ISSN 2064-3381

G

Garai, Imre and Németh, András (2018) Construction of the national state and the institutionalization processes of the modern Hungarian secondary school teacher training system. ESPACIO TIEMPO Y EDUCACIÓN, 5 (1). pp. 219-232. ISSN 2340-7263

Gazda, István (2016) A Magyar Tudós Társaság elveszettnek hitt 1848-as magyar nyelvtankönyvei. In: Alexander Multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (8). Argumentum, Budapest, pp. 161-167. ISBN 978-963-446-781-6

Gazda, István (1977) Mikor jelent meg az első Ratio Educationis? MAGYAR TUDOMÁNY, 22 (5). pp. 369-371. ISSN 0025-0325

Gaál, Péter (2020) Középiskolás tanulók szótárhasználati szokásai – egy vas megyei kérdőíves felmérés eredményei. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Grund, Ágnes (2019) Az anyanyelvi érettségi Olaszországban = First Language Exam in the School-Leaving Examination in Italy. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (2). pp. 61-68. ISSN 2060-0623

Gróf, Andrea and Szeidemann, Ákos and Telbisz, Tamás (2020) Challenges in developing an interdisciplinary teaching material on effects related to the Earth’s rotation. Canadian Journal of Physics, 98. pp. 719-725.

Gündischné Gajzágó, Mária and Szenkovits, Ferenc (2013) Bolyai Farkas fizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó kéziratok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 98 . Magyar Tudománytörténeti Intézet – Teleki–Bolyai Könyvtár, Budapest – Marosvásárhely. ISBN 978-615-5365-01-0

Gőgh, Előd and Kővári, Attila (2020) A tanulás önhatékonyságának vizsgálata budapesti műszaki szakgimnáziumok diákjainak körében. In: Új kutatások a szakképzés és a felsőoktatás területén : IX. Trefort Ágoston Szakképzés- és felsőoktatás-pedagógiai konferencia. Tanulmánykötet. Óbudai Egyetem, Budapest, pp. 90-101. ISBN 978-963-449-198-9

H

Habók, Anita (2016) Tanulási és nyelvtanulási stratégiák használata az általános iskola végén és a középiskola elején. Iskolakultúra, 26 (10). pp. 23-38. ISSN 1215-5233

Hajczinger, Krisztina (2020) Mi a pálya? : Gondolatok a középiskolai pályaválasztásról. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 18 (3-4). pp. 279-290. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Hajdarović, Miljenko (2023) Europske vrijednosti u hrvatskom kurikulumu povijesti. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (2). pp. 81-90. ISSN 2064-1060

Hamar, Pál (2018) A testnevelés tantervelmélete (MTA doktori értekezés tézisei) = Curriculum theory of physical education (Theses of academic doctoral dissertation). Testnevelés, Sport, Tudomány, 3 (3-4). pp. 8-18. ISSN 2498-7646

Hatos, Hajnalka (2022) Fenntarthatóság a szakképzésben – két középiskola példáján. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 15 (1). pp. 98-110. ISSN 0865-7823

Havasi, Zsuzsanna (2023) Metaforikusság és szövegértés: metaforaazonosítás magyar mint idegen nyelvi érettségi vizsgaszövegekben = Metaphoricity and Reading Comprehension: Metaphor Identification in Hungarian as a Foreign Language Maturity Exam Texts. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 23 (3). pp. 125-142. ISSN 1587-1061 (nyomtatott); 2498-4442 (elektronikus)

Hegedűs, Réka Dóra and Barth, Anita and Szerdi, Márta and Szőllősi, Gergő József (2020) Fiatalok szexuális magatartásának vizsgálata gimnáziumban tanuló fiatalok körében – egy vizsgálat kezdeti eredményei. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (3). pp. 31-41. ISSN 2676-8771

Hermann, Zoltán (2013) Are you on the right track?: The effect of educational tracks on student achievement in upper-secondary education in Hungary. Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; 2013/16 . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, Budapest. ISBN 978 615 5243 99 8

Hermann, Zoltán (2020) The Impact of School Tracks on Student Performance in Upper-Secondary Education. In: The Hungarian Labour Market 2019. The Hungarian Labour Market . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest, pp. 53-58.

Hermann, Zoltán (2019) A középfokú iskolatípus hatása a tanulói teljesítményekre. In: Munkaerőpiaci tükör 2018. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 53-58.

Hermann, Zoltán (2019) A tankötelezettségi korhatár csökkentésének hatása a lemorzsolódásra. In: Munkaerőpiaci tükör 2018. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 69-75.

Hermann, Zoltán and Horn, Dániel and Tordai, Dániel (2019) A 2013. évi szakképzési reform hatása a tanulók kompetenciáira. In: Munkaerőpiaci tükör 2018. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 63-68.

Hermann, Zoltán and Varga, Júlia (2020) Application to and Admission into Upper-Secondary Education. In: The Hungarian Labour Market 2019. The Hungarian Labour Market . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest, pp. 59-63.

Hermann, Zoltán and Varga, Júlia (2019) Jelentkezés és felvétel a középfokú oktatásba. In: Munkaerőpiaci tükör 2018. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 59-62.

Horn, Dániel (2023) A hatosztályos gimnáziumi szelekció és eredményesség. In: Munkaerőpiaci tükör 2022. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet, HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, Budapest, pp. 97-102.

Horn, Dániel and Kiss, Hubert János and Lénárd, Tünde (2020) Economic preferences in the classroom - research documentation. Documentation. UNSPECIFIED, Budapest. (Unpublished)

Horváthné Hidegh, Anikó (2019) Szárnyakkal megkapni és repülve elengedni… avagy biológia tehetségek támogatása a gimnáziumunkban. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (2). pp. 91-106. ISSN 1589-519X

Hovanecz, Fruzsina (2023) A drámajáték mint léthermeneutikai tapasztalat. Mikszáth Szegény Gélyi János lovai című novellájának dramatikus feldolgozása. In: Olvasatok és módszerek. IrKa Könyvek - Tanulmányok a magyartanítás módszertanáról (2). EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 111-116.

Huszthy, Alma (2020) Tanári beszéd a középiskolai olaszórán: Általánosítható sajátosságok és egyéni stratégiák. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 459-473. ISBN 978-963-496-168-0

I

Illik, Péter (2023) Hősnarratívák és hősképzés: végváriak a hazai középiskolai tankönyvekben = Hero Narratives and the Formation of Heroes: Warriors of the Hungarian Frontier Castles in Hungarian Secondary School Textbooks. In: A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 2022. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (62). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 165-196.

K

Kaján, Anna and Deme, Andrea (2020) Nyelvi attitűdvizsgálat iskolások körében = Language Attitude Test Among Fifth-Grade and Twelfth-Grade Students. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 13 (3). pp. 23-48. ISSN 2060-0623

Kaposvári, Boglárka and Mrázik, István (2021) A beszédhanghibákkal rendelkező diákok értékelése a köznevelésben = Assessment of Students with Articulation Disorders in Public Education. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 14 (4). pp. 44-58. ISSN 2060-0623

Kecskeméti, Judit and D. Molnár, Éva (2016) 8. és 9. évfolyamos tanulók földrajztanulásának sajátosságai a tanítási módszerekkel összefüggésben. ISKOLAKULTÚRA. pp. 1-20. ISSN 1215-5233 (In Press)

Kicošev, Saša and Nagy, Imre and Ristić, Dušan (2013) „Hely” és identitás. Egy temerini középiskolások körében végzett vizsgálat tanulságai. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 159-170. ISSN 0237-7683

Kiss, Róbert (2015) Robotika a közoktatásban = Robotics in Public Education. GRADUS, 2 (2). pp. 81-03. ISSN 2064-8014

Kocsis, Zsófia (2019) Középiskolai diákok munkához és továbbtanuláshoz fűződő viszonya. EDUCATIO, 28 (1). pp. 158-165. ISSN 1216-3384

Kovács, Zoltán and Törőné Dunay, Anna and Vinogradov, Szergej and Nagy, Katalin and Illés, Bálint Csaba (2021) Végzős középiskolások pénzügyi kultúrával és öngondoskodással kapcsolatos ismeretei Magyarországon. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 14 (3-4). pp. 123-150. ISSN 0865-7823

Kulman, Katalin (2021) Középiskolás diákok ismerete egyes nemzetgazdasági ágak és a háztartások üvegházhatásúgáz-kibocsátásáról. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 8 (5). pp. 47-58. ISSN 2415-9395

Kusper, Judit (2023) A mítoszok terei. Az antik irodalom tapasztalata Szakács Eszter A Szelek Tornya című regényében. In: Olvasatok és módszerek. IrKa Könyvek - Tanulmányok a magyartanítás módszertanáról (2). EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 117-131.

Kádár, Anett and Farsang, Andrea and Gulyás, Ágnes (2018) Általános- és középiskolás diákok éghajlati folyamatokhoz kapcsolódó tévképzeteinek összehasonlító elemzése = Comparative analysis of elementary and secondary school students’ climatic related misconceptions. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (3). pp. 219-234. ISSN 0015-5411

Kálmán, László and Molnár, Cecília Sarolta (2009) A nyelvi nevelés módszertana. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest.

Kárpáti, Andrea and D. Molnár, Éva and Munkácsy, Katalin (2014) Pedagogising Knowledge in Multigrade Roma Schools: potentials and tensions of innovation. European Educational Research Journal, 13 (3). pp. 325-337.

Kázmér, Klára (2020) Írott szövegek megértése komáromi magyar gimnazisták körében. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 97-110. ISBN 978-963-496-168-0

Kónya, György (2018) Environmental education contents in textbooks and output regulators for high school education. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 8 (1). pp. 36-51. ISSN 2560-5429

L

Laczkó, Mária (2021) Kommunikációs jellemzők tizenévesek kötött témájú képleírásában = Communication Characteristics in a Subject-Specific Picture Description Task for Teenagers. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 14 (4). pp. 27-43. ISSN 2060-0623

Laczkó, Mária (2015) A beszéd digitális korunkban pedagógusjelölt hallgatók értékítéleteinek tükrében. ISKOLAKULTÚRA, 25 (12). pp. 98-109. ISSN 1215-5233

Lengyelné Molnár, Tünde and Racsko, Réka and Szűts, Zoltán (2020) The development of multiliteracy with LEGO devices. In: XXXIII DIDMATTECH 2020. EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY (ELTE). (In Press)

Lengyelné Szilágyi, Szilvia and Szepesiné Medve, Judit (2021) Az MTMI tudományterület iránti érdeklődés változásának vizsgálata digitális tanulási környezetben. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 11 (4). pp. 157-168. ISSN 2062-9737 (nyomtatott), 2786-1465 (online)

Lipcsei, Imre (2021) Tantervi változások Békés vármegye középfokú iskoláiban, az 1920-30-as években = Curricular Changes in Secondary Education of Békés County in the 1920s and 1930s. DELIBERATIONES : A GÁL FERENC EGYETEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 14 (1). pp. 48-58. ISSN 1789-8919 (nyomtatott); 2786-1562 (elektronikus)

Ludányi, Zsófia and Domonkosi, Ágnes (2021) Nyelvi tudatosságot fejlesztő pályázat középiskolásoknak = Language Awareness Competition for Secondary School Students. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (47). pp. 73-89. ISSN 2631-0198

Lénárt-Muszka, Zsuzsanna (2019) Fostering Innovation through Debating in the Classroom: Lessons from the Development of an E-learning Course for Secondary School Teachers in Hungary. WERKSTATT: ARBEITSPAPIERE ZUR GERMANISTISCHEN SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT, 14. pp. 1-18. ISSN 1585-3667

Lükő, István (2006) Berufspädagogische Experimente in der holztechnischen Fachausbildung. In: 35. Internationalen IGIP Symposium, 2006.09.18-2006.09.21, Tallin.

Lükő, István (2007) Engineer-training with system-aspect for the future: the system-aspect and the EQF are in the centre. In: Joint forces in engineering education towards exellence, 2007.07.04-2007.07.07, Miskolc.

Lőrincz, László (2016) Interethnic dating preferences of Roma and non-Roma secondary school students. JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES, 42 (13). pp. 2244-2262. ISSN 1369-183X

M

M. Zemplén, Jolán (2016) A felvidéki fizika története 1850-ig. A szerző 1973-ban készült kéziratát új jegyzetekkel, illusztrációkkal és online hivatkozásokkal 2016-ban kiegészítette: Gazda István. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (8). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Maguire, Meg and Gewirtz, Sharon and Towers, Emma and Neumann, Eszter (2020) Contextualising policy work: policy enactment and the specificities of English secondary schools. RESEARCH PAPERS IN EDUCATION, 35 (4). pp. 488-509. ISSN 0267-1522 (print); 1470-1146 (online)

Michalkó, Gábor (1998) Mentális térképek a turizmuskutatásban. A magyar középiskolások Olaszország képe. Tér és Társadalom, 12 (1-2). pp. 111-125. ISSN 0237-7683

Mohammed, Saif Husam and Kinyó, László (2022) The cross-cultural validation of the technology-enhanced social constructivist learning environment questionnaire in the Iraqi Kurdistan Region. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 17. pp. 1-25. ISSN 1793-7078

Molnár, Gábor Tamás (2015) Az irodalomtanítás elméleti problémái a digitális médiumok korában. Vitairat – Fűzfa Balázs Mentés másként című könyve kapcsán. In: Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. ELTE.

Molnár, Gábor Tamás (2016) Irodalomtörténet fiataloknak? Nényei Pál: Az irodalom visszavág 1. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 67 (11). pp. 90-96. ISSN 0401-3174 (In Press)

Mészáros, Lukács (2015) Pleisztocén paleoökológiai változások kutatása a Crocidura-Sorex (Mammalia, Soricidae) fogarány meghatározás alapján. In: Út a Tudományhoz. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, pp. 32-33.

Mészáros, Lukács (2015) Őslénytani kutatás és tehetséggondozás: Előzetes jelentés az alsó-pleisztocén Somssich-hegy 2-es lelőhely Sorex-Crocidura fog-arány vizsgálatáról. Acta Pintériana, 2015 (1.). pp. 15-24. (In Press)

Mónus, Ferenc (2019) Comparing environmental awareness of Hungarian students in high-schools with different socio-economical background. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (1). pp. 17-27. ISSN 2560-5429

N

Nagy, Natália (2017) A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kárpátaljai megyei döntője. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 68-73. ISSN 2060-0623

Nagy, Ágoston (2021) „Puha” és „kemény” diktatúra – a Kádár-korszak szakaszai és a győri bencés gimnázium diáksága az 1970-es években. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 17 (1-3). pp. 295-312. ISSN 1786-6553

Neumann, Eszter and Gewirtz, Sharon and Maguire, Meg and Towers, Emma (2020) Neoconservative education policy and the case of the English Baccalaureate. JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES, 52 (5). pp. 702-719. ISSN 0022-0272 (print); 1366-5839 (online)

Novák, Ildikó (2021) Középiskolások nyelvtanulásának eredményessége az anyagi, kulturális és társadalmi tőke tükrében. EDUCATIO, 30 (2). pp. 344-352. ISSN 1216-3384

P

P. Miklós, Tamás (2021) „…a mívelődésért hőszívvel buzogtak” : A kővágóörsi evangélikus algimnázium története (1841-1873). Polymatheia, 18 (1-2). pp. 108-127. ISSN 27322092

Pap-Szigeti, Róbert (2017) A programozási készségek vizsgálata középiskolában és a felsőoktatásban = Analysis of Programming Skills in Secondary Schools and Colleges. GRADUS, 4 (1). pp. 216-222. ISSN 2064-8014

Pikó, Bettina and Pinczés, Tamás (2015) Autonomy support or direct control? High School Students’ Experience of their Teacher’s Behaviour. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 10 (1). pp. 106-117. ISSN 1788-4934

Pusztai, Gabriella and Bacskai, Katinka and Morvai, Laura (2021) Religious Values and Educational Norms among Catholic and Protestant Teachers in Hungary. RELIGIONS, 12 (10). No-805. ISSN 2077-1444

Pusztai, Gabriella and Fényes Zs., Hajnalka and Gabóda, Béla and Szilágyi, Györgyi Ilona (2010) Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban = Further study plans of secondary school leavers in a border region. Project Report. OTKA.

R

Rashid, Md. Mamunur and M M Abdullah Al Mamun, Sony and Aninda, Sadman Joa (2023) State of knowledge on emergency response and crisis management: evidence of sample secondary students of Bangladesh. GILE JOURNAL OF SKILLS DEVELOPMENT, 3 (1). pp. 57-74. ISSN 2732-3781

S

Sasfi, Csaba (2010) Felekezetiség és a középiskolai szocializáció színterei. SZÁZADOK, 144. pp. 563-593. ISSN 0039-8098

Sasfi, Csaba (2014) Reprodukció és mobilitás. A középfokú oktatás társadalmi funkciói a dualizmusban. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 15 (56). pp. 96-117. ISSN 1586-2410

Sebestyén, Krisztina (2023) 11. évfolyamosok nyelvtanulásának és jövőterveinek vizsgálata Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. EDUCATIO, 32 (2). pp. 318-329. ISSN 1216-3384

Sebestyén, Krisztina (2017) Gimnáziumi és szakközépiskolai kétszintű érettségi eredmények vizsgálata német nyelvből. EDUCATIO, 26 (1). pp. 121-128. ISSN 1216-3384

Seres, Zoltán (2021) A földrajz és a történelem tantárgyak kapcsolata a köznevelési rendszer 7–10. évfolyamain = The Connection Between the Subjects Geography and History in Grades 7–10 of the Hungarian Education System. GEOMETODIKA: FÖLDRAJZ SZAKMÓDSZERTANI FOLYÓIRAT, 5 (3). pp. 35-56. ISSN 2560-0745

Setényi, János and Fóris Ferenczi, Rita and Mandel, Kinga and Papp, Z. Attila (2006) Minőségkoncepciók a romániai középfokú oktatásban = Quality concepts in the Hungarian secondary education in Romania. Project Report. OTKA.

Simon, Ferenc and Zvara, Edina (1998) A Bethlen Gábor Református Gimnázium 16. századi könyvei. Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-47-5

Simon, Szabolcs (2020) Az anyanyelv, az államnyelv és az idegen nyelvek tanulása kétnyelvű környezetben. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 497-513. ISBN 978-963-496-168-0

Simon, Viktória (2021) A szövegértés mérése a történelemórán feldolgozandó szövegtípusokon 11. évfolyamos tanulók körében = Measuring Reading Comprehension on History Classes. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (2). pp. 38-49. ISSN 2060-0623

Simonovits, András (2019) Matematikai közgazdaságtani modellek középiskolás = Mathematical-economic models at high-school level. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2019/3) . MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest.

Smagul, Aidana (2023) Perception of Translation Tasks by Kazakhstani Secondary School EFL Learners. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 23 (3). pp. 89-107. ISSN 1587-1061 (nyomtatott); 2498-4442 (elektronikus)

Sopronyi, Gréta and Kürtös, Adria Mária (2023) A Quantitative Comparison of Hungarian High School Students’ Language Learning Motivation. Exploring Regional Differences. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 23 (3). pp. 35-46. ISSN 1587-1061 (nyomtatott); 2498-4442 (elektronikus)

Stonawski, Tamás and Balla, Csaba (2022) Az aranymetszés középiskolai alkalmazása. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 4 (1). pp. 37-47. ISSN 2676-8771

Szabó, Csaba and Bereczky-Zámbó, Csilla and Muzsnay, Anna and Szeibert, Janka (2020) Students’ non-development in high school geometry. Annales Mathematicae et Informaticae, 52. pp. 309-319. ISSN 1787-6117

Szabó, Róbert (2021) Hadiérettségi, hadibizonyítvány. Az első világháborús katona-tanulók iskolai kedvezményei = War graduation, war certificate School Benefits for Soldier-students in World War I. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (1). pp. 119-136. ISSN 0040-9634

Szabó, Zoltán András (2015) Hivatkozási mintázatok, izoláció és ülésvezetői kontroll az 1924. évi középiskolai törvény nemzetgyűlési vitájában. Iskolakultúra, 25 (4). pp. 78-91. ISSN 1215-5233

Szalai, Béla (2009) Mozaik: Pannonhalma, 1956. Publikus Bt., Budapest.

Szalai, Béla (2014) A pannonhalmi gimnázium és diákotthon története. Szalai B., Budapest. ISBN 978-963-08-9031-1 , 978 963 12 3858 7

Szentesi, Balázs (2020) Kívülállók közössége? : A communitas megnyilvánulási formái és funkciója egy alternatív középiskolában. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 30 (3). pp. 27-48. ISSN 1216-2051

Szentgyörgyi, Rudolf (2017) A kétszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga 10 éve (2005–2015). ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 60-69. ISSN 2060-0623

Szerb, Katalin and Szerb, György (2023) Új edzéseszközökkel és mozgásformákkal a középiskolások elhízása ellen. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (3). pp. 85-100. ISSN 2064-1060

Szimkovics, Tamás and Bujdosó, Gyöngyi (2016) Design informatics special workgroup in view of learner’s fields of interest is secondary schools of Transcarpathia. In: 4th IRI International Educational Conference, 2016.05.29-2016.05.30, Bratislava.

Székely, Miklós (2016) Az egykori Zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipariskola gipszgyűjteménye. Ars Hungarica, 2016 (2). pp. 169-182. ISSN 0133-1531

Szűts, Zoltán (2021) Az oktatás eszközei és digitális technikái. In: Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 335-353. ISBN 9789634547211

Sági, Éva (2019) Játéknap a Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumban = Game Day at Szent-Györgyi Albert Secondary Vocational School. GRADUS, 6 (4). pp. 64-68. ISSN 2064-8014

Sütő, Éva and Csima, Melinda (2021) Célorientációk kapcsolata az iskolai motivációval szakképző iskolások aspektusából = Connection Between Goal Orientations and School Motivation from the Aspect of Students Learning in Vocational Training Schools. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 19 (1-2). pp. 129-140. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (elektronikus)

T

T. Szabó, Levente (2020) Klasszikus magyar irodalom az iskolában? MAGISZTER (CSÍKSZEREDA) (2). pp. 35-46. ISSN 1583-6436

Todor, Imre (2019) Középiskolások eredményessége : Pilot kutatás Hargita megyében. EDUCATIO, 28 (1). pp. 166-173. ISSN 1216-3384

Tokai, Dalma and Lendvayné Győrik, Gabriella and Fülöp, Márta (2017) Középiskolás kémiatehetségek versengési attitűdje és viszonya a versenyekhez. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2016. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, pp. 243-267. ISBN 978-963-306-567-9

Tomori, Tímea and Koltay, Tibor and Grigas, Vincas (2021) Középiskolai tanárok információs műveltségi attitűdjei egy nemzetközi kérdőíves vizsgálat eredményeinek tükrében. In: Agria Média 2020. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 300-310.

Tuba, Márta (2020) Az értékelés és a vizsga motiváló ereje = The Motivational Force of Evaluation and Examination. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 13 (3). pp. 49-59. ISSN 2060-0623

Tudlik, Csilla (2021) Pályaorientációs szolgáltatások és a pályaválasztási bizonytalanság kapcsolata a gimnáziumban = Relation of Career Services and Career Uncertainty at Secondary School. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 19 (1-2). pp. 163-171. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (elektronikus)

Tudlik, Csilla (2021) A pályaérdeklődés három konstruktuma, amely segíti a gimnáziumi tanulók megismerését = Three Constructs of Career Interest That Help High School Students get to know Each Other. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT : A MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM KAPOSVÁR CAMPUS NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉS A SOPRONI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KARÁNAK NEVELÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 19 (3-4). pp. 85-95. ISSN 1589-519-x (nyomtatott); 2064-4027 (online)

V

V. Molnár, László (2000) Magyar–orosz kulturális kapcsolatok 1750–1815. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (17). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-00-6

Vakula, Tímea (2016) Konferencia az új magyar nyelvi és irodalmi érettségiről. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 114-119. ISSN 2060-0623

Velkey, Gábor (2013) Dinamikus egyensúlytalanság: A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs ; Békéscsaba. ISBN 978-963-9899-74-2

Velkey, Gábor (2011) A középfokú képzés területi rendszerének változása és továbbfejlesztése. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 60-78. ISSN 0237-7683

Váncsa, Mariann (2022) A hátrányos helyzet területi és fogalmi elemeinek megjelenése a középiskolások kognitív térismeretében = Spatial and Conceptual Elements of Territorial Disadvantage in the Cognitive Maps of Secondary School Students. MODERN GEOGRÁFIA, 17 (3). pp. 71-90. ISSN 2062-1655

Váradi, Judit and Kerekes, Rita and Pótfi, Melinda and Radócz, József Miklós (2023) A zeneművészeti szakgimnazisták pályaválasztásának meghatározó tényezői. EDUCATIO, 32 (4). pp. 655-664. ISSN 1216-3384

Z

Zagyváné Szűcs, Ida (2022) Középiskolás diákok önszabályozásának fejlesztése önértékeléssel. In: Reflexiók a neveléstudomány legújabb problémáira : Válogatás a Pedagógiai Szakbizottság tagjainak a munkáiból. Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága. EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 105-119.

This list was generated on Sun May 19 08:39:12 2024 CEST.