REAL

Items where Year is 1955

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 130.

Article

UNSPECIFIED (1955) Vannak-e szófajok a kínai nyelvben? А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (3). pp. 339-346.

ARANY, SÁNDOR (1955) Öntözõvizek a tiszalöki öntözõrendszerben. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 97-118.

Ahmanova, O. Sz. (1955) A nyelvi kategóriák "Izomorfizmusának" fogalmáról ("a szókincstani kutatások módszertani problémáival kapcsolatosan). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (3). pp. 302-320.

Alexits, György (1955) Eine Bemerkung zur starken Summierbarkeit der Orthogonalreihen. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM (SZEGED), 16 (1-2). pp. 127-129. ISSN 0001-6969

Avanyeszov, R. I. (1955) Az össznépi nyelv és a helyi nyelvjárások a társadalmi fejlődés különféle szakaszaiban. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (2). pp. 139-159.

BALLENEGGER, RÓBERT (1955) A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 193-194.

BALLENEGGER, RÓBERT (1955) A magyar talajkutatók és a Nemzetközi Talajtani Társaság. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 279-285.

BALLENEGGER, RÓBERT (1955) A talajtan az Országos Mezõgazdasági Minõségvizsgáló Intézet Évkönyvében. Agrokémia és talajtan, 4 (4). p. 385.

BOTVAY, KÁROLY (1955) Adatok az alföldi homoktalajaink kapilláris vízemelõképességének értékeléséhez. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 119-132.

Beke, Ödön (1955) Ismeretlen és ritka névszóképzők a mari és a permi nyelvekben : A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 1953. december 21-i felolvasó ülésén tartott előadás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 1-8.

Benda, Kálmán (1955) A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára. LEVÉLTÁRI HÍRADÓ, 5 (3-4). pp. 367-371. ISSN 0200-240X

Benkő, Loránd (1955) Megjegyzések Derne Lászlónak „A magyar nyelvjárások néhány kérdése" című tanulmányához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 500-523.

Boros, Ádám and Garay, András (1955) Anyarozsoltási kísérletek különböző pázsitfűfélékkel. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 46. (1-2). pp. 83-95. ISSN 0006-8144

Borzsák, István (1955) Arany János és Johannes Auratus. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 1 (4). pp. 545-546. ISSN 0015-1785

Borzsák, István (1955) Az És mégis mozog a föld új kiadásának jegyzeteiről. IRODALOMTÖRTÉNET, 43 (1). pp. 65-66. ISSN 0324-4970

Borzsák, István (1955) Otium Catullianum. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 2. pp. 233-238. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1955) Tacitus Magyarországon. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 2 (1-3). pp. 181-188. ISSN 0003-567X

Csáki, Frigyes (1955) Szikraközök soros kondenzátor védelmére. ELEKTROTECHNIKA, 48 (9). pp. 261-269. ISSN 0367-0708

DARAB, KATALIN (1955) A vetésforgó néhány növényének hatása tiszántúli talajaink szikesedési viszonyaira. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 305-312.

DOBY, GÉZA (1955) Barta Károly: Enzimek. Agrokémia és talajtan, 4 (4). p. 386.

Deme, László (1955) Néhány reflexió Benkő Lorándnak „A magyar nyelvjárások néhány kérdése" című munkámról írt bírálatára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 523-535.

EIFERTNÉ MILLNER, ANNA (1955) Kataláz aktivitás változása citrom-félék leveleiben. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 217-224.

Elekfi, László (1955) P. Sz. Popov: Sztálin tanítása а nyelv, és a gondolkodás egységéről - és a logika feladatai (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (1). pp. 61-63.

Erdei, Ferenc (1955) A kukoricatermelés néhány kérdéséről. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 2 (11). pp. 1295-1309. ISSN 0023-4346

Erdey, László and Szabadváry, Ferenc (1955) Variaminkék (4-metoxidifenilamin) mint kolorimetriás reagens II. : Jódmeghatározás. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 61 (11). pp. 341-345. ISSN 0025-0155

FARKAS, GÁBOR and KIRÁLY, ZOLTÁN (1955) Légzésvizsgálatok obligát parazitákkal fertõzött búzanövényeken. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 335-346.

GYÕRI, DÁNIEL (1955) A derecskei szikesek és keletkezésük. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 39-48.

Garas, Klára (1955) Ein unbekanntes Porträt der Familie Rubens auf einem Gemälde Van Dycks. Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 190-200.

Grétsy, László (1955) Guggol, gúnyol. MAGYAR NYELV, 51 (3). pp. 318-323. ISSN 0025-0228

Gáldi, László (1955) A Magyar Nyelvatlasz munkamódszere. Tanulmánygyűjtemény. Szerkesztette Bárczi Géza. Budapest, 1955. Akadémiai Kiadó. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 485-499.

Hajdú, Péter (1955) Etimológiai megjegyzések. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 57. pp. 250-259. ISSN 0029-6791

Harmatta, János (1955) Irano-Elamica. III. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 2. pp. 199-206. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1955) A hyperboreus-mítosz eredetének kérdéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 2 (1-3). pp. 25-29. ISSN 0003-567X

Hegedüs, Lajos (1955) O. Sz. Ahmanova: Fonológia (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (1). pp. 47-51.

Herczeg, Gyula (1955) Észrevételek Koltay-Kastner Jenőnek az Olasz-magyar szótárról írt bírálatához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 184-192.

Horn, Artúr (1955) Contribution to the economic, biological and zootechnical problems of commercial crossing with special reference to the results of research work in Hungary. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 5 (3-4). pp. 451-489. ISSN 0001-513X

Iordan, Iorgu (1955) A román nyelv kialakulása és alkotóelemei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 371-404.

Jakucs, Pál (1955) Geobotanische Untersuchungen und die Karstaufforstung in Nordungarn. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 2 (1-2). 89-131 +2 melléklet. ISSN 0236-6495

Juhász, József (1955) B. A. Szerebrennyikov: A nyelvek kölcsönhatásáról. A szubsztrátum-kérdés (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (1). pp. 51-56.

KERESZTÉNY, BÉLA (1955) Törvényszerûségek a mûtrágyahatásokban. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 365-384.

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1955) Aljtrágyázott homok tápanyagviszonyai és földmûvelési vonatkozásai. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 313-334.

KORPÁCZY, ISTVÁN (1955) Burgonyagumók arginintartalmának meghatározása. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 81-86.

KROLL, LÁSZLÓ and KRÁMER, MIHÁLY and LÕRINCZ, ERZSÉBET (1955) Fenilfoszfátos enzimanalízis alkalmazása talajok és trágyák vizsgálatára. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 173-182.

KRÁMER, MIHÁLY (1955) A talajmorzsa tartósító szerek hazai alkalmazásának lehetõségei. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 94-96.

Kardos, Tibor (1955) A régi magyar színjátszás néhány kérdéséhez. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 17-64.

Kardos, Tibor (1955) A trufa : egy régi magyar irodalmi műfaj jellege és európai összefüggései. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 1 (2). pp. 111-138. ISSN 0015-1785

Klaniczay, Tibor (1955) Garas Klára: Magyarországi festészet a XVII. században. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 59 (3). pp. 382-386. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1955) Magyar nyelvű verses kéziratok Csehszlovákia könyvtáraiban és levéltáraiban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 429-442.

Klaniczay, Tibor (1955) A magyar irodalomtörténetírás mai helyzete. Társadalmi Szemle, 10 (9). pp. 84-107.

Kniezsa, István (1955) A magyar állami és jogi terminológia eredete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 237-266.

Kodály, Zoltán (1955) Népzenekutatásunk tennivalói. Felszólalás Budapesten, 1955. ápr. 1-én. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (1890-1955), 62. pp. 206-207. ISSN 0200-0326

Kodály, Zoltán (1955) Szentirmaytól Bartókig. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 223-135.

Kubinyi, András (1955) Tállya mezőváros levéltára. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 26 (1). pp. 80-89. ISSN 0024-1512

Kubinyi, András (1955) A mezővárosi levéltárak rendezéséhez. LEVÉLTÁRI HÍRADÓ, 5 (1-2). pp. 173-175. ISSN 0200-240X

Kurylowicz, I. (1955) Megjegyzések a szó jelentéséről. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (3). pp. 290-301.

Köpeczi, Béla (1955) Bethlen Miklós francia emlékiratai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 59 (3). pp. 296-304. ISSN 0021-1486

Lakó, György (1955) Válasz az 1954. évi osztálytitkári beszámolóhoz fűzött hozzászólásokra. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 9-15.

Levin, V. D. and Mucsnyik, I. P. (1955) R.I. Avanyeszov: Az össznépi nyelv és a helyi nyelvjárások с. tanulmányának ismertetése. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (2). pp. 160-165.

LÓZSA, ALBERT and KOLLER, KATALIN (1955) A B1-vitamin tartalom,valamint a peroxidáz és kataláz aktivitás tárolás alatti változása hazai rizsekben. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 1-18.

Lázár, Ferencné (1955) D. Macrea: Az új román akadémiai nyelvtan (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (1). pp. 63-67.

Marx, György (1955) A mechanika törvényei a természettudományok oktatásában. FIZIKAI SZEMLE, 5. pp. 69-74. ISSN 0015-3257

Marx, György and Károlyházy, Frigyes (1955) Rf. fotonok abszorpciója szabad elektronokon. FIZIKAI SZEMLE, 5. p. 188. ISSN 0015-3257

Marx, György and Szamosi, Géza (1955) Nukleon mozgása skaláris mezontérben. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 3 (2). pp. 141-156. ISSN 0025-0104

Mráz, Andrej (1955) A kritikai realizmus a szlovák irodalom fejlődésében. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 405-428.

MÁRKUS, LÁSZLÓ (1955) Vizsgálatok a búzaliszt fehérjéirõl. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 195-206.

MÁRKUS, LÁSZLÓNÉ (1955) Szénhidrátok meghatározása növényi anyagokban antron reagenssel. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 207-216.

MÁTÉ, FERENC (1955) Adatok tiszántúli réti talajaink genetikájához. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 133-146.

MÁTÉ, FERENC (1955) Szabolcs István: Hortobágy talajai. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 289-290.

MÁTÉ, FERENC (1955) A magnézium ionok felhalmozódása a tiszántúli réti talajok adszorbciós komplexusában. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 291-296.

MÁTÉ, FERENC and SZABOLCS, ISTVÁN (1955) A talajok redox viszonyainak vizsgálata modellkísérletekben. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 297-304.

Mócsy, András (1955) A Százhalombatta-Dunafüredi tábor és település = Roman Camp and Settlement at Százhalombatta. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 82 (1). pp. 59-69. ISSN 0003-8032

NEHÉZ, RUDOLF (1955) Adatok a talaj szerves anyagainak kémiai-fizikai tulajdonságairól. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 19-30.

NEHÉZ, RUDOLF (1955) Talajok szerkezetének megjavítása szintetikus szerves anyagokkal. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 92-94.

Nagy, Miklós (1955) Két százéves Jókai-regény : az "Egy magyar nábob" és a "Kárpáthy Zoltán". A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 65-89.

Niederhauser, Emil (1955) A bolgár történettudomány fejlődése. SZÁZADOK, 89 (2). pp. 270-286. ISSN 0039-8098

NÉMETH, GYÖRGY and SVÁB, JÁNOSNÉ (1955) Csillagfürt alkaloidatartalmának mennyiségi mikromeghatározása reakcióvégpont módszerrel. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 87-91.

Németh, G. Béla (1955) Sárosi Gyula kisebb költeményei, prózai munkái és levelezése. IRODALOMTÖRTÉNET, 43 (2). pp. 206-214. ISSN 0324-4970

PAZONYI, BÉLA and MÁRKUS, LÁSZLÓNÉ (1955) Az élesztõk szénhidrátjainak szétválasztása és átcsoportosulásuk vizsgálata a nemzedékváltakozással kapcsolatban. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 225-236.

PRETTENHOFFER, IMRE (1955) Tiszántúli szikesgyepjavítási kísérletek eddigi eredményei. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 165-172.

PRETTENHOFFER, IMRE and KERTÉSZ, LAJOS (1955) Az 1949-51. évi rizsmûtrágyázási kísérleteink eredményei. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 49-56.

Pach, Zsigmond Pál (1955) A dualizmus rendszerének első évei Magyarországon. SZÁZADOK, 89 (1). pp. 34-74. ISSN 0039-8098

Pais, Dezső and Bárczi, Géza and Benkő, Loránd (1955) A magyar "ly" hang kérdéséhez : Benkő Loránd "A magyar »LY«-hang története" című munkájának megvitatása a Nyelvtudományi Főbizottság 1954. november 30-i ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 103-151.

Polinszky, Károly (1955) Az I. Magyar-Csehszlovák Polarográfiai Konferencia. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 10 (9). pp. 293-294. ISSN 0025-0163

Polinszky, Károly (1955) A vegyészfelsőoktatás jelenlegi helyzete és aktuális kérdései. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 10 (5). pp. 134-138. ISSN 0025-0163

Poucha, Pavel (1955) A csehszlovák orientalisztika munkája, célkitűzései és szervezete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 91-101.

Pécsi, Márton (1955) Eróziós és korráziós völgyek és vízmosások képződése a Duna völgyében Dunaalmás és Nyergesújfalu között. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 4 (1). pp. 41-54. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1955) Földrajzi Kongresszus Budapesten (Előzetes jelentés). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 79 (3). pp. 281-282. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1955) Hírek a Magyar Tudományos Akadémia Földrajzi Főbizottságának munkájából. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 4 (2). pp. 254-256. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1955) Magyar Földrajzi Kongresszus Budapesten (Előzetes jelentés). FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 4 (3). pp. 385-386. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1955) Morfológiai adatok a Móri árok kavicsainak keletkezési körülményeihez. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 4 (4). pp. 395-402. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1955) A Mosoni-Dunaág. Bp. 1954, Vízgazdálkodási Tud. Kut. Int., 273p, 3t, 14 térk. - 30 cm. (Magyarország Hidrológiai Atlasza 1. Folyóink vízgyűjtője, 4. sz.). FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 4 (3). p. 387. ISSN 0015-5403

REMENYIK, ISTVÁN (1955) N. Sz. Avdonyin: Szemcsézett trágyák. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 191-192.

SARKADI, JÁNOS and HORVÁTH, FERENC (1955) Nagyüzemi istállótrágyakezelési kísérletek. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 147-164.

SARKADI, JÁNOS and PERCZEL, ISTVÁN and BELEA, GYÖNGYI and LATORCZAI, GYULA and LEGÉNY, BÉLÁNÉ (1955) Szervestrágyák "összes"-nitrogén,foszfor és kálium tartalmának gyors meghatározási módszere. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 71-80.

STEFANOVITS, PÁL (1955) A talajok szabad alumínium- és vastartalmának meghatározása komplexonnal. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 265-272.

SZABOLCS, ISTVÁN and DARAB, KATALIN (1955) Az oldható sók dinamikája öntözött talajokban. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 251-264.

SZABOLCS, ISTVÁN and MÁTÉ, FERENC (1955) A hortobágyi szikes talajok genetikájának kérdései. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 31-38.

SZABÓ, ISTVÁN (1955) A talajenzimológia eredményeinek kritikai összefoglalása. Agrokémia és talajtan, 4 (2). pp. 183-191.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1955) A sugárgombák kölcsönös antagonizmusa. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 237-250.

SZENDE, KÁLMÁN (1955) A kukorica golyvás üszöggombája,Ustilago maydis légzésének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 347-354.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1955) Komplexometriás és aszkorbinsavas eljárások alkalmazása talajvizsgálatoknál. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 273-278.

Schulek, Elemér and Burger, Kálmán (1955) Új jodometriás eljárás a fenol meghatározására redukáló anyagok jelenlétében. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 61 (11). pp. 359-362. ISSN 0025-0155

Somogyi, Joseph (1955) Theodor Nöldekes Belegwörterbuch zur klassischen arabischen Sprache. Bearbeitet und herausgegeben von Jörg Kraemer, Two issues, Berlin 1952, 1954 [Review with selected insertions of I. G. into his copy of "Freytag" (letter alif), ed. J. Somogyi]. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 4. pp. 318-321. ISSN 0001-6446

Szabolcsi, Miklós (1955) Adalékok József Attila verseihez. IRODALOMTÖRTÉNET, 43 (2). pp. 190-191. ISSN 0324-4970

Szabó, Árpád (1955) Az Odysseia-költő osztálytudatának kérdéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 2 (1-3). pp. 1-8. ISSN 0003-567X

Szabó, Árpád (1955) Eleatica. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 3 (1-2). pp. 67-103. ISSN 0044-5975

Szabó, Árpád (1955) Roma Quadrata. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 2 (4). pp. 217-232. ISSN 0003-567X

Szentmihályi, János (1955) Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája 1953. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 535-539.

Szmirnyickij, A. I. (1955) A nyelv létezése objektív valóság. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (1). pp. 20-44.

Szmirnyickij, A. I. (1955) A szó jelentéséről. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (3). pp. 276-289.

Szász, Ferenc Andor (1955) Csoportokról, amelyeknek összes nem-triviális hatványai ciklikus alcsoportok = On groups of which all non-trivial powers are cyclic subgroups. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5. pp. 491-492. ISSN 0025-035X

Szász, Ferenc Andor (1955) On groups every cyclic subgroup of which is a power of the group. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 6 (3-4). pp. 475-477. ISSN 0001-5954

T. Sós, Vera and Turán, P. (1955) On some new theorems in the theory of diophantine approximations. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 6 (3-4). pp. 241-255. ISSN 0001-5954

Tarján, Imre and Mátrainé Kardos, Margit (1955) Demonstrálás függőleges síkban. FIZIKAI SZEMLE, 5 (4). pp. 116-117. ISSN 0015-3257

Tarján, Imre and Ujhelyi, Sándor (1955) Antracén egykristályok előállítása. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 3 (4). pp. 363-368. ISSN 0025-0104

Tarján, Imre and Voszka, Rudolf (1955) Megjegyzések elektromos kályhák hőmérsékletszabályozásához. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 3 (4). pp. 411-415. ISSN 0025-0104

Tarnai, Andor (1955) Bél Mátyás ismeretlen művei. Magyar Könyvszemle, 71. pp. 123-128.

Turóczi-Trostler, József (1955) Petőfi világirodalmi jelentőségéhez. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 267-370.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1955) Preparatív eljárások a fluorapatit laboratóriumi elõállítására. Agrokémia és talajtan, 4 (4). pp. 355-364.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1955) Sugárzó foszforizotópot tartalmazó foszformûtrágyák alkalmazása az agrokémiai és talajtani kutatásokban. Agrokémia és talajtan, 4 (3). pp. 285-289.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1955) A humuszanyagok kioldása kolloidkémiai megvilágításban és a trágyahumusz kioldásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 4 (1). pp. 57-70.

Tőkei, Ferenc (1955) Sur le term nong-fou dans le Che king. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 5. pp. 123-141. ISSN 0001-6446

Uray, Géza (1955) Ju. V. Knorozov: Közép-Amerika régi írásbelisége (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (1). pp. 57-60.

Varga, József (1955) Beszámoló romániai tanulmányutamról : Adalékok a XIX. század második fele és a XX. század magyar irodalmának történetéhez: Arany, Petelei, Mikszáth, Ady, Szép Ernő, Emil Isac, Móricz, Kosztolányi, Babits, Emőd Tamás, Ignotus, Oláh Gábor és Szabó Dezső levelek publikálása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 443-472.

Vinogradov, V. V. (1955) Az orosz szintaxis alapelvei az új orosz akadémiai leíró nyelvtanban. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (1). pp. 7-19.

Wéber, Antal (1955) Gálos Dezső: Kármán József [Művelt Nép Könyvkiadó : 1954. 193 o.]. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 181-184.

Zambó, János (1955) Aknák, folyosók körüli feszültségállapot. BÁNYÁSZATI LAPOK, 88 (7-8). pp. 353-370. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1955) Lágy feküre laposan települt szénelőfordulások leművelése. BÁNYÁSZATI LAPOK, 88 (1). pp. 1-24. ISSN 0365-9003

Zgenincev, V. A. (1955) A jelentéstan helye a nyelvészeti diszciplínák sorában. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (3). pp. 267-275.

Ábrahám, Ambrus (1955) Über die Stelle und Struktur der Rezeptoren im Aortenbogen des Rindes. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 1 (4). pp. 125-159. ISSN 0563-0592

This list was generated on Mon Jun 17 09:30:39 2024 CEST.