REAL

Items where Year is 1995

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 438.

Monok, István, ed. (1995) Erdélyi könyvesházak III. 1563–1757. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (16/3). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-20-3

UNSPECIFIED (1995) Kaán Károly emlékének = To the memory of Károly Kaán. Kanitzia, 3. ISSN 1216-2272

Faragó, Tibor and Horváth, Alojzia, eds. (1995) Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest. ISBN 963-03-4001-1

Bajza, János and Tóth, Beatrix, eds. (1995) Networkshop '95 : országos konferencia : [Gödöllő, 1995. április 19-21.] : [konferencia anyag]. NIIF Koordinációs Iroda, Budapest. ISBN 963 04 8492 7

Kovács, Teréz, ed. (1995) A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig: III. Falukonferencia. KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs. ISBN 963-8540-97-4

A. Gergely, András (1995) Budapesti hétköznapok – ünnepélyesen. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 141-143. ISSN 0237-7683

A. Gergely, András (1995) „Megalopolitika”, mikropolitika és virtuális kisebbség : Hozzászólás Gombár Csaba tanulmányhoz. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (2). pp. 87-101. ISSN 1216-1438

A. Gergely, András (1995) Politológia versus politikai antropológia? : A szemléletmódról - Bevezetőkén. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (1). pp. 139-166. ISSN 1216-1438

A. Gergely, András (1995) Térségi innováció vagy periferizálódás. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 144-146. ISSN 0237-7683

Ahlswede, R. and Erdős, Péter and Graham, N. (1995) A splitting property of maximal antichains. COMBINATORICA, 15 (4). pp. 475-480. ISSN 0209-9683

Ambrus, András and Bánkuti, Károly and Kovács, Tibor (1995) A Bereg-Szatmári-sík Odonata faunája. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 63-83. ISSN 0134-1243

Andorka, Rudolf (1995) Az ország jövője - a könyvtár jövője. KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, 4 (12). pp. 3-6. ISSN 1216-6804

Andorka, Rudolf (1995) Értékek a szociálpolitikában : egyetemi beszélgetőkör, 1995. szeptember. LELKIPÁSZTOR, 70 (10). pp. 361-363. ISSN 0133-2821

Angelusz, Róbert and Tardos, Róbert (1995) A választói magatartás egy mögöttes pillére : Az egykori MSZMP-tagság szerepe. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (3). pp. 5-18. ISSN 1216-1438

Apor, Éva (1995) Stein Aurél hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. TÖRÖK FÜZETEK, 3 (2). pp. 6-7.

BARCZI, ATTILA and CZINKOTA, IMRE and GENTISCHER, PÉTER (1995) Talajtani és eróziós hatások kimutatása a természetes növénytakaró változásában a kesztölci Fehér-szirt példáján. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 514-520. ISSN 0002-1873

BAYOUMI HAMUDA, H.E.F.A. and BALÁZSY, SÁNDOR and KECSKÉS, MIHÁLY and VÁRADY, GYÖRGY and KISS, ZITA (1995) Lóbab Rhizobium törzsek talajfungicid-érzékenysége. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 473-480. ISSN 0002-1873

BAYOUMI HAMUDA, H.E.F.A. and KECSKÉS, MIHÁLY and KISS, ZITA and VÁRADY, GYÖRGY and BALÁZSY, SÁNDOR (1995) Különböző talajtényezők hatása a Rhizobium leguminosarum törzsek szaporodására és túlélésére. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 463-472. ISSN 0002-1873

BAYOUMI HAMUDA, H.E.F.A. and KUCSMA, NÓRA and VÁRADY, GYÖRGY and KISS, ZITA and BALÁZSY, SÁNDOR (1995) Néhány alumínium-vegyület hatása különböző Rhizobium fajokhoz tartozó törzsek szaporodására. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 481-490. ISSN 0002-1873

BLASKÓ, LAJOS and KARUCZKA, ANTAL and NYIRI, LÁSZLÓ and ZSEMBELI, JÓZSEF (1995) Kötött talajok széleróziós érzékenységének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 497-503. ISSN 0002-1873

Balogh, István (1995) Alkotmányozó társadalom? : Az alkotmányozás mint diskurzus. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (4). pp. 99-105. ISSN 1216-1438

Balázs, Zoltán (1995) Szézám – és ami benne van. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (4). pp. 171-185. ISSN 1216-1438

Barsony, J. and Rényi, Imre and McKoy, W. and Kang, H. C. and Haugland, R. P. (1995) Development of a biologically active fluorescent-labeled calcitriol and its use to study hormone binding to the vitamin D receptor. ANALYTICAL BIOCHEMISTRY, 229 (1). pp. 68-79. ISSN 0003-2697

Bartha, Csilla (1995) Social and linguistic characteristics of immigrant language shift : the case of Hungarian in Detroit. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 43 (3-4). pp. 405-431. ISSN 1216-8076

Benda, Kálmán (1995) Unitáriusok a hódoltság-kori Dél-Baranyában. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 101 (3). pp. 207-217. ISSN 1222-8370

Benkő, János (1995) Particle model for description of operation of screw conveyors. BULLETIN OF THE SZENT ISTVÁN UNIVERSITY (GÖDÖLLŐ), 1995-1 (1). pp. 271-283. ISSN 1586-4502

Benkő, János (1995) A minimális költségű folyam probléma megoldása hálózati szimplex módszerrel. In: Nemzetközi Logisztikai Tudományos Konferencia, 1995.06.07-1995.06.08, Budapest.

Benkő, Loránd (1995) Régi magyar iskolai Georgica-fordítás (recenzió). Antik Tanulmányok, 39 (1-2). pp. 154-157.

Beszteri, Béla (1995) Az átmenet avagy Veszprém megye a rendszerváltás időszakában. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 222-224. ISSN 0237-7683

Biczók, László and LINSCHITZ, H. (1995) CONCERTED ELECTRON AND PROTON MOVEMENT IN QUENCHING OF TRIPLET C-60 AND TETRACENE FLUORESCENCE BY HYDROGEN-BONDED PHENOL-BASE PAIRS. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY US, 99 (7). pp. 1843-1845. ISSN 0022-3654

Bokor, Mónika Zsuzsanna and Marek, T. and Süvegh, K. and Konkoly Thege, I. and Vértes, Attila (1995) A positron annihilation study on phase transitions in trans-stilbene single crystal. JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 200 (3). pp. 265-275. ISSN 0236-5731 (print), 1588-2780 (online)

Bondár, Mária (1995) The settlement of the Lengyel Culture at Zalaszentbalázs. Antaeus, 22. pp. 51-70.

Bondár, Mária and Korek, József (1995) A Hódmezővásárhely-kishomoki rézkori temető és település. — Gräberfeld und Siedlung aus der Kupferzeit in Hódmezővásárhely-Kishomok. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve - Studia Archaeologica, 1. pp. 25-47. ISSN 1219-0918

Borzsák, István (1995) Poppaea megkoronázása. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 39 (1-2). pp. 143-146. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1995) Superis deorum gratus et imis (Hor., C. I 10). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 39 (1-2). pp. 41-48. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1995) A római "uralkodótükör" fonákja. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 39 (1-2). pp. 49-54. ISSN 0003-567X

Bozóki, András (1995) Hódolat Parsonsnak. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (1). pp. 167-179. ISSN 1216-1438

Braun, Tibor (1995) A Magyar Természettudományos Alapkutatás Publikációs Adatbankja. FIZIKAI SZEMLE, 45 (11). p. 376. ISSN 0015-3257

Bruszt, László (1995) Miért támogatnák a kapitalizmust a kelet-európaiak : Kapitalizmus, demokrácia és közvélemény. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (3). pp. 41-77. ISSN 1216-1438

Burger, Kálmán and Nemesvetessy, Z. and Vankó, György and Homonnay, Zoltán and Vértes, Attila and Dékány, Imre and Szekeres, Márta (1995) Szilárd szerves mikroemulzióban rögzített vas(II)aszkorbát-oldat Mössbauer-vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 101 (11). pp. 483-487. ISSN 0025-0155

BÁLINT, ÁGNES and NÓTÁS, ERIKA and HELTAI, GYÖRGY and KECSKÉS, MIHÁLY and JUNG, KLAUS (1995) Ammónium-nitrát műtrágya transzformációjának nyomon követése barna erdőtalajban 15N-izotóp indikációval. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 529-538. ISSN 0002-1873

Bánkuti, Károly and Vojtkó, András (1995) Adatok a Sonchus palustris L. elterjedéséhez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 49-50. ISSN 0134-1243

Bárd, Károly (1995) Die strafrechtliche Aufarbeitung von staatlich gesteuertem Unrecht in Ungarn. ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STRAFRECHTSWISSENSCHAFT, 107 (1). pp. 119-133. ISSN 0084-5310

Bárd, Károly (1995) Európai büntetőpolitika. In: Tények és kilátások : tanulmányok Király Tibor tiszteletére. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, pp. 149-158. ISBN 9632228936

Bíró, Gáspár and Garai, László and Balassa, Péter (1995) Etnikai pártok, állampolgárság, lojalitás, etnopolitika. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (1). pp. 95-117. ISSN 1216-1438

Bíró, Péter and B. Muskó, Ilona (1995) Population dynamics and food of bleak (Alburnus alburnus L.) in the littoral zone of Lake Balaton, Hungary. HYDROBIOLOGIA, 310 (2). pp. 139-149. ISSN 0018-8158 (print), 1573-5117 (online)

Bódi, Viktor (1995) Twisted group rings whose units form an FC-group. Canadian Journal of Mathematics, 47 (2). pp. 274-289. ISSN 0008-414X

Bókay, Antal (1995) Nietzsche és Freud. REPLIKA (19-20). pp. 55-67. ISSN 0865-8188

Bóna, István (1995) Dienes István (1929-1995). NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 37-38. pp. 11-33. ISSN 0547-0196

Bóna, István (1995) Nagy Sándor pestszenterzsébeti freskóinak restaurálása. MŰTÁRGYVÉDELEM, 1995 (24). pp. 21-33. ISSN 1216-1195

Bökönyi, Sándor (1995) Problems with using osteological materials of wild animals for comparisons in archaeozoology. ANTHROPOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK, 37. pp. 3-11. ISSN 0003-5440

Böröcz, József (1995) Színlelt nagy átalakulás : Informális kiút az államszocializmusból. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (3). pp. 19-40. ISSN 1216-1438

CSERNI, IMRE (1995) Az ökológiai adottságokhoz alkalmazkodó gazdálkodás távlatai a Duna-Tisza közén. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 539-544. ISSN 0002-1873

CSITÁRI, GÁBOR and SISÁK, ISTVÁN and DEBRECZENI, BÉLÁNÉ (1995) Herbicidek hatása a talaj különböző nitrogénformáira. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 504-510. ISSN 0002-1873

Coenen, R. and György, K. and Havas, Attila and Hindenes, T. and Williams, Gary (1995) Report on the NATO Advanced Research Workshop : "Knowledge, Technology Transfer and Forecasting", October, 1995. TECHNIKFOLGENABSCHAETZUNG: THEORIE UND PRAXIS, 4 (4). pp. 44-48. ISSN 1619-7623

Cseh-Szombathy, László (1995) A társadalmi normák változása és a családi élet alakulása. MAGYAR TUDOMÁNY, 102. pp. 521-531. ISSN 0025-0325

Csernicskó, István (1995) A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993). In: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 129-145. ISBN 963-8461-94-2

Csikós-Nagy, Béla (1995) Gazdaságpolitikai elképzelések a II. világháború utánra. MAGYAR TUDOMÁNY, 102 (2). pp. 121-133. ISSN 0025-0325

Csébfalvi, Károly (1995) A NIM Számolóközpontja. In: NJSZT VI. kongresszusa II. kötet Előadások. NJSZT, Budapest, pp. 939-941.

Csóka, György and Id. Kovács, Tibor and Kovács, Tibor (1995) Adatok a Meszes-tető (Mátraverebély, Szentkút) tölgyeken előforduló Cynipida-gubacsainak ismeretéhez (Hymenoptera). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 145-152. ISSN 0134-1243

DEBRECZENI, BÉLÁNÉ (1995) A nitrogén-műtrágyázás hatása a talajlevegő nitrogéngáz-összetételére. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 299-306. ISSN 0002-1873

DOMBOVÁRI, JÁNOS (1995) A radioaktív szennyeződés és a mezőgazdasági környezet kapcsolata. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 491-496. ISSN 0002-1873

Deuber, W. A. and Simonovits, Miklós and T. Sós, Vera (1995) A note on paradoxical metric spaces (Annotated version, 2004). STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 30 (1-2). pp. 17-23. ISSN 0081-6906

Deul, E.R. and Holl, András and Borsenberger, J. and deBatz, B. and Bertin, E. (1995) Data Processing for the DENIS project. MEMORIE DELLA SOCIETA ASTRONOMICA ITALIANA - JOURAL OF THE ITALIAN ASTRONOMICAL SOCIETY, 66 (3). pp. 549-566. ISSN 0037-8720

Deák, Péter and Hajnal, Zoltán and Stutzmann, Martin and Fuchs, Heinz D. (1995) Correlation between the luminescence and Raman peaks in quantum-confined systems. Thin Solid Films, 255 (1-2). pp. 241-245. ISSN 0040-6090

Dobránszky, János and Precskó, J. (1995) Antimonos ólomrácsok szilárdságnövelése. ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA, 5 (1). pp. 19-20. ISSN 1215-8410

Dromzée, Y. and Kossanyi, J. and Wintgens, V. and Valat, P. and Biczók, László and Demeter, Attila and Bérces, Tibor (1995) Crystal and molecular structure ofN-phenyl substituted 1,2-, 2,3- and 1,8-naphthalimides. Zeitschrift für Kristallographie, 210 (10). pp. 760-765. ISSN 0044-2968

Dulai, Alfréd (1995) Preliminary notes on Early and Middle Jurassic corals of the Bakony Mountains (Hungary). Hantkeniana, 1. pp. 49-58. ISSN 1219-3933

E. Kovács, Péter (1995) Miksa magyarországi hadjárata. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 37 (1). pp. 35-49. ISSN 0040-9634

Elmi, R. and Rulleau, L. (1995) Données nouvelles sur la répartition des Phymatoceratinae (Ammonitina, Toarcien) Exemples de convergences et d’évolution itérative. Hantkeniana, 1. pp. 83-96. ISSN 1219-3933

Engel, Pál (1995) Egy bácskai jobbágynévsor 1525-ből. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 37 (3). pp. 353-365. ISSN 0040-9634

Enyedi, György (1995) Városverseny, várospolitika, városmarketing. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 1-3. ISSN 0237-7683

Enyedi, Zsolt (1995) Az ésszerűen nem-racionális párt. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (3). pp. 139-156. ISSN 1216-1438

Enyedi, Zsolt (1995) A katolikus-keresztény szubkultúra fejlődése : A magyar kereszténydemokrácia szerevezeti összefügéssei. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (4). pp. 27-50. ISSN 1216-1438

Erdős, Gabriella (1995) Hungarian planning uncertainty. INTERNATIONAL TAX REVIEW, 6 (3). pp. 22-23. ISSN 0958-7594

Erdős, Pál and Füredi, Zoltán and Loebl, M. and T. Sós, Vera (1995) Discrepancy of trees. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 30 (1-2). pp. 47-57. ISSN 0081-6906

Erdős, Pál and Sárközy, András and T. Sós, Vera (1995) ON Product Representations of Powers, I. EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 16 (6). pp. 567-588. ISSN 0195-6698

Erdős, Pál and Sárközy, András and T. Sós, Vera (1995) On Sum Sets of Sidon Sets II. ISRAEL JOURNAL OF MATHEMATICS, 90 (1-3). pp. 221-233. ISSN 0021-2172

Erdős, Péter and Faigle, U. and Kern, W. (1995) On the Average Rank of LYM-sets. DISCRETE MATHEMATICS, 144 (1-3). pp. 11-22. ISSN 0012-365X

Erős, Ferenc (1995) Vázlat az analitikus szociálpszichológiáról. REPLIKA (19-20). pp. 81-90. ISSN 0865-8188

FEJES, IMRE and KUTI, LÁSZLÓ and SIMON, ANDRÁS (1995) Geofizikai módszerek és eszközök lehetőségei a talaj - alapkőzet - talajvíz rendszer kutatásában és az agrárkörnyezetvédelemben. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 317-325. ISSN 0002-1873

FEKETE, JÓZSEF (1995) Nemzetközi Szimpózium a lagúnák szikes talajairól (International Symposium on Salt-Affected Lagoon Ecosystems, Valencia, 1995. szeptember 18-25.). Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 573-576. ISSN 0002-1873

Faragó, László (1995) Kína a növekedési pólus elmélet gyakorlati megvalósítója. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 179-189. ISSN 0237-7683

Farkas, J. and Jármai, K. (1995) Multiobjective optimal design of welded box beams. MICROCOMPUTERS IN CIVIL ENGINEERING, 10 (4). pp. 249-255. ISSN 0885-9507

Farkas, József and Jármai, Károly (1995) Fabrication cost calculation and optimum design of welded steel silos. In: 48th Annual Assembly of International Institute of Welding, 1995.06.10-1995.06.17, Stockholm.

Farkas, József and Jármai, Károly (1995) Fabrication cost calculations and minimum cost design of welded structural parts. WELDING IN THE WORLD, 35 (6). pp. 400-406. ISSN 0043-2288

Farkas, József and Jármai, Károly (1995) Minimum cost design of welded steel silos. In: The First World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, 1995.05.28-1995.06.02, Goslar.

Farkas, József and Jármai, Károly (1995) Optimum design of aluminium compressed struts and box beams. In: The IXth International Conference on Metal Structures, 1995.06.26-1995.06.30, Kraków.

Farkas, József and Jármai, Károly (1995) Stability constraints in the optimum design of tubular trusses. In: Stability of steel structures international colloquium European session. Technical University of Budapest, Budapest, pp. 187-194. ISBN 963-420-503-8

Fazekas, Imre (1995) Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (5.): Pterophorus obsoletus Zeller 1841 (Microlepidoptera: Pterophoridae). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 115-122. ISSN 0134-1243

Fazekas, Imre (1995) Ergänzungen zu Landkarten des Werkes "Verbreitungsatlas Zygaena" (Lepidoptera: Zygaenidae). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 123-127. ISSN 0134-1243

Fedinec, Csilla (1995) Kárpátalja főbb iskolatípusai 1938-1944 között. PEDAGÓGIAI MŰHELY (NYÍREGYHÁZA), 1. pp. 45-49. ISSN 0133-8951

Fehér M., István (1995) Heidegger's Understanding of the Atheism of Philosophy: Philosophy, Theology, and Religion in his Early Lecture Courses up to Being and Time. American Catholic Philosophical Quarterly, 69 (2). pp. 189-228. ISSN 1051-3558 (print), 2153-8441 (online)

Fehér M., István (1995) Sartre and hermeneutics. Man and World, 28 (1). pp. 65-81. ISSN 0025-1534

Fleischer, Tamás (1995) The Challenge of an Intelligent Collective Transportation Mode. In: International Conference on Engineering and Urban Sustainability Beyond 2000, 1995 október 2-4, Budapest.

Fleischer, Tamás (1995) Environment and Labour Policy: Ch.2.1. In: Hungary: Towards Strategy Planning for Sustainable Development: National information to the United Nations Commission on Sustainable Development. Sustainable Development and Environment (2). Hungarian Commission on Sustainable Development, Budapest, pp. 11-18. ISBN 963-04-4233-7

Fleischer, Tamás (1995) Integrált válaszkísérlet a közlekedéssel szemben támasztott kihívásokra: (Magyar közlekedéspolitikai koncepció környezetorientált értékrendben III.). KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 45 (12). pp. 425-430. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1995) La privatisation des services urbains en Hongrie. In: La privatisation des services urbains en Europe. Recherches . La Découverte, Paris, pp. 181-197. ISBN 2-7071-2431-1

Fleischer, Tamás (1995) Magyar közlekedéspolitikai koncepció környezetorientált értékrendben (I. rész). KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 45 (10). pp. 345-355. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1995) Meggondolások egy infrastruktúra-orientált gazdaságfejlesztési stratégia előnyeiről és hátrányairól | Considerations on advantages and drawbacks of an infrastructure-oriented development strategy. TÁRSADALMI SZEMLE, 50 (2). pp. 16-26. ISSN 0039-971X

Fleischer, Tamás (1995) A hagyományos közlekedéstervezés mítoszai: (Magyar közlekedés-politikai koncepció környezetorientált értékrendben. II.). KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 45 (11). pp. 385-392. ISSN 0023-4362

Forrai, Gábor (1995) Karl Popper (1902-1994). REPLIKA (17-18). pp. 7-19. ISSN 0865-8188

Fullér, Róbert (1995) Neural Fuzzy Systems. Meddelanden Från Ekonomisk-Statsvetenskapliga Fakulteten vid Åbo Akademi, A:443 . Abo Akademi University, Turku. ISBN 951-650-624-0

Futó, János (1995) A tervezett Balatonfelvidéki Nemzeti Park geológiai-geomorfológiai viszonyai és földtani értékei. Kanitzia, 3. pp. 21-32. ISSN 1216-2272

FÜLEKY, GYÖRGY (1995) A mezőgazdasági termelés és a talaj környezetvédelme. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 284-292. ISSN 0002-1873

Fábián, F. and Fülöp, L. and Sajgó, M. (1995) The Limited Proteolysis as a Potential Tool for Screening and Detection of Special Antinutritive Factors. BULLETIN OF THE SZENT ISTVÁN UNIVERSITY - A SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖZLÖNYE. pp. 87-93. ISSN 1586-4502

Fábián, György and Kovács, László Imre (1995) Az arányosság újabb dimenziói : Az 1990-es és az 1994-es magyar választások eredményeinek összehasonlító elemzése. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (2). pp. 67-86. ISSN 1216-1438

Fáth, Gábor and Sólyom, Jenő (1995) Search for the nondimerized quantum nematic phase in the spin-1 chain. PHYSICAL REVIEW B, 51. pp. 3620-3625. ISSN 2469-9950

Földessy, Mariann and Varga, János (1995) Contribution to the knowledge of the zoogeographical investigation of Heteroptera communities of North-Hungarian Medium High Mountain Ranges. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 91-98. ISSN 0134-1243

Földvári, Sándor (1995) Egy, a Székesfehérvári Püspöki Könyvtárban őrzött szerb kéziratos Oktoich provenienciája. In: Az ortodoxia története Magyarországon a XVIII. századig. JATE Szláv Filológiai Tanszék, Szeged, pp. 71-75. ISBN 963-482-086-7

Földvári, Sándor (1995) Staropečatnye knigi kirillovskogo i glagoličeskogo šriftov Egerskoj arhiepiskopskoj biblioteki. SLAVICA, 27. pp. 83-94. ISSN 0583-5356

Főzy, István (1995) Upper Jurassic ammonites from Seno di Guidaloca (Western Sicily). Hantkeniana, 1. pp. 131-143. ISSN 1219-3933

GALÓ, MIKLÓS and MARGITTAY, MIKLÓS (1995) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térségének talajai és a tájgazdálkodás. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 521-528. ISSN 0002-1873

Galácz, András (1995) Revision of the Middle Jurassic ammonite fauna from Csóka-hegy, Vértes Hills (Transdanubian Hungary). Hantkeniana, 1. pp. 119-129. ISSN 1219-3933

Gasztonyi, B. and Karádi, O. and Mózsik, Gy. (1995) New simple experimental method for measuring the changes of gastrointestinal motility in rats. Zeitschrift für Gastroenterologie, 33 (5). p. 287. ISSN 0044-2771

Glatz, Ferenc (1995) Ember, település, természet. História, 17 (4). pp. 29-32. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1995) Europa der freien Bürger. In: Europäische Visionen. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (1). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-16.

Glatz, Ferenc (1995) "Forradalom után". História, 17 (9-10). pp. 64-66. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1995) Nemzeti kisebbség, tudomány, tudománypolitika. História, 17 (3). pp. 23-24. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1995) Reform und Systemwechsel in Ungarn 1989 bis 1993. In: Revolutionen in Ostmitteleuropa 1789-1989 : Schwerpunkt Ungarn. Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts (23). Verlag für Geschichte und Politik : Oldenbourg, Wien ; München, pp. 159-173. ISBN 3-7028-0336-X 020 ; 3-486-56118-9

Glatz, Ferenc (1995) Rendszerváltás. Kérdések a jövőről. In: A magyarok krónikája. Magyar Könyvklub-Officina nova, Budapest, pp. 788-789. ISBN 963-477-052-5 (hibás ISBN 963-548-265-5)

Glatz, Ferenc (1995) Trianon tegnap és ma. História, 17 (5-6). pp. 42-44. ISSN 0139-2409

Gombár, Csaba (1995) Szóra szó : Válasz a hozzászólásokra. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (3). pp. 128-137. ISSN 1216-1438

Goy, Antonio and Martínez, Gemma and Ureta, Soledad (1995) Ammonitina (Hammatoceratidae) of the Toarcian and Aalenian in the Serra de Llevant (Isié of Mallorca, Spain). Hantkeniana, 1. pp. 97-104. ISSN 1219-3933

Greskovits, Béla (1995) Latin-Amerika sorsára jut-e Kelet-Közép-Európa? : Gazdasági reform és politikai stabilitás az új demokráciába. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (1). pp. 63-94. ISSN 1216-1438

Gruyter, J. de and Marcinkowska, J. and Kövics, György (1995) Isozyme analysis of some Phoma - like fungi. In: 10. Mikrobiológiai Tudományos Ülés, Nyíregyháza, 1995, 1995.10.06-1995.10.07, Nyíregyháza.

Gubicza, Jenő (1995) CHARACTERIZATION OF GLASSES AND CERAMICS BY CONTINUOUS INDENTATION TESTS. Key Engineering Materials, 103. pp. 217-220. ISSN 1013-9826

Gárdos, László and Rubecz, István (1995) Lélegeztetett újszülöttek légzésmechanikai monitorizálása - lehetőségek és korlátok -. Gyermekgyógyászat, 46 (6). pp. 553-561. ISSN 0017-5900

Gönczöl, Éva and Berencsi, K. and Pincus, S. and Endrész, Valéria (1995) Preclinical evaluation of an ALVAC (canarypox)-human cytomegalovirus glycoprotein B vaccine candidate. VACCINE, 13 (12). pp. 1080-1085. ISSN 0264-410X

Görög, Ágnes (1995) Early Pliensbachian foraminifera from Szentgál, Bakony Mountains (Hungary). Hantkeniana, 1. pp. 27-47. ISSN 1219-3933

HANGYEL, LÁSZLÓ and KRISZTIÁN, JÓZSEF (1995) Települési szennyvíziszap hasznosítása külszíni szénbányák meddőhányójának rekultivációjára Visontán és Ecséden. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 399-402. ISSN 0002-1873

HARGITAI, LÁSZLÓ (1995) A Talajkémiai Bizottság tevékenysége a Nemzetközi Talajtani Társaság XV. Kongresszusán (Acapulco, Mexikó, 1994. július 10-16.). Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 263-266. ISSN 0002-1873

HARGITAINÉ TÓTH, ÁGNES (1995) A Mn és a Cd kémiai formái Ca-bentonit,Ca-kaolinit/Mn(Cl04)2 és Ca-bentonit/Cd(Cl04)2,CdCl2 rendszerekben. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 409-418. ISSN 0002-1873

HARMATI, ISTVÁN (1995) Dzubay Miklós 1920-1994. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0002-1873

HARMATI, ISTVÁN (1995) A kukorica nitrogén és foszfor műtrágyázása meszes réti talajon. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 31-39. ISSN 0002-1873

HELMECZI, BALÁZS and KÁTAI, JÁNOS and BESSENYEI, MIHÁLY and ZSUPOSNÉ OLÁH, ÁGNES and SINKA, IMRE (1995) Sörgyári szennyvíz hatása a talaj mikroflórájára. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 449-456. ISSN 0002-1873

Hadas, Miklós and Karady, Victor (1995) Futball és társadalmi identitás. REPLIKA (17-18). pp. 89-120. ISSN 0865-8188

Hajdú, Zoltán (1995) A magyar államtér változásainak történeti és politikai földrajzi szemlélete a magyar földrajztudományban 1948-ig. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 111-132. ISSN 0237-7683

Halmai, Gábor (1995) Hozzászólás Kende Péter "Működik-e a demokrácia intézményrendszere Magyarországon" című vitacikkéhez. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (1). pp. 125-131. ISSN 1216-1438

Harcos, Gergely (1995) On power sums of complex numbers whose sum is 0. Acta Mathematica Hungarica, 66 (1-2). pp. 51-60. ISSN 0236-5294 (print), 1588-2632 (online)

Harmatta, János (1995) A Nagy Sándor-fal és a limes Sasanicus. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 39 (1-2). pp. 91-98. ISSN 0003-567X

Havas, Attila (1995) Hungarian car parts industry at a cross-roads. EMERGO - JOURNAL OF TRANSFORMING ECONOMIES AND SOCIETIES, 2 (3). pp. 33-55. ISSN 1233-3115

Herdon, Miklós (1995) Input-output modellek alkalmazása mezőgazdasági mikrogazdasági rendszerekben. DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI-STUDIA UNIVERSITATIS SCIENCIARUM AGRICULTURAE DEBRECENIENSIS, 1995. pp. 405-421. ISSN 0230-5720

Hering, A. and Misiek, R. and Gyulai, Ákos and Ormos, Tamás and Dobróka, Mihály and Dresen, L. (1995) A joint inversion algorithm to process geoelectric and sutface wave seismic data. Part I: basic ideas. Geophysical Prospecting, 43 (2). pp. 135-156. ISSN 0016-8025 (print), 1365-2478 (online)

Holl, Imre (1995) Mittelalterarchäologie in Ungarn. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, 1995 (9). pp. 165-189.

Holl, Imre (1995) Neutronenaktivisierungsanalyse mittelalterlicher Ofenkacheln 2. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 47 (1-4). pp. 257-294. ISSN 0001-5210

Horvatovich, Sándor (1995) A "Keleméri Mohos-tavak" természetvédelmi terület bogárfaunájáról. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 153-161. ISSN 0134-1243

Horváth, Gyula and Faragó, László (1995) A Dél-Dunántúl területfejlesztési koncepciójának alapelemei. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 47-78. ISSN 0237-7683

Hubert, Ildikó (1995) Dugonics András levele Gruber Antalhoz a Pannóniai énekről. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99 (1). pp. 95-102. ISSN 0021-1486

Hubert, Ildikó (1995) A hangos olvasás szükségességéről. KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, 4 (5). pp. 40-44. ISSN 1216-6804

Hárs, Endre (1995) Entgrenzung des Kanons. Das Kanonproblem als Romanthema in Péter Esterházys Das Buch Hrabals. In: Kulturelle Grenzen. Grenzüberschreitende Kulturen. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Torun, pp. 119-131. ISBN 83-231-0689-4

Hárs, György Péter (1995) Pszichoanalízis – túl a modern tudományosság “öröm”-elvén. REPLIKA (19-20). pp. 69-79. ISSN 0865-8188

Hír, János (1995) The results of the paleontological excavation in the Lök-völgyi Cave (North Hungary, Bükk Mountains). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 31-48. ISSN 0134-1243

Istvánovics, Vera and Padisák, Judit (1995) A Gloeotrichia echinulata N2-kötő, kolóniás-fonalas kékalga foszfor felvételi és növekedési stratégiája. In: 37. Hidrobiológus Napok, 1995. szeptember 20-22., Tihany, Hungary.

JOLÁNKAI, MÁRTON (1995) A CIEC IX. Szimpóziuma (Soil Fertility and Fertilization Management - Bridge Between Science,Industry and Practice (Kusadasi,Törökország, 1995. szeptember 25-30.). Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 577-580. ISSN 0002-1873

Johancsik, János (1995) Pártok a modern közpolitikában. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (2). pp. 163-177. ISSN 1216-1438

KADLICSKÓ, BÉLA (1995) A barna erdőtalajok krónikus elsavanyodásának megakadályozása, a talajjavítás hatása mezőgazdasági területeken. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 329-336. ISSN 0002-1873

KAHN, S. and SINGH, J. (1995) A műtrágyák és fenolvegyületek hatása a nehézfémek mozgására Aligarh-i talajokban. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 243-248. ISSN 0002-1873

KAZÓ, BÉLA (1995) A talajok hasznosítható vízkészletének csökkenése vályog és agyagos vályog talajok esetében 33 év talajművelésének tükrében. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 387-394. ISSN 0002-1873

KECSKÉS, MIHÁLY (1995) III. Országos Konferencia a talaj környezetvédelmének problémáiról. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 277-278. ISSN 0002-1873

KOBLINGERNÉ BOKORI, EDIT and SZERBIN, PAVEL and KOBLINGER, LÁSZLÓ and UGRON, ÁGOTA and STÚR, DÉNES (1995) 137Cs és 90Sr izotópok vándorlásának vizsgálata különböző hazai talajtípusokon. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 125-138. ISSN 0002-1873

KOVÁCS, GÉZA J. and NÉMETH, TAMÁS (1995) Nitrogénforgalom modellezése tartamkísérletek adatbázisán. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 545-551. ISSN 0002-1873

KOVÁCS, GÉZA JÁNOS (1995) A CERES modell felhasználása szakterületünkön. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 249-262. ISSN 0002-1873

KOVÁCS, GÉZA JÁNOS and NÉMETH, TAMÁS (1995) Termés- és nitrátfelhalmozódás modellezése tartamkísérletben. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 89-100. ISSN 0002-1873

KRISZTIÁN, JÓZSEF and HANGYEL, LÁSZLÓ (1995) A vízerózió hatása a talaj termékenységére észak-magyarországi agyagbemosódásos barna erdőtalajon. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 511-513. ISSN 0002-1873

KRISZTIÁN, JÓZSEF and KADLICSKÓ, BÉLA and HOLLÓ, SÁNDOR (1995) Barna erdőtalajok krónikus elsavanyodása. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 326-328. ISSN 0002-1873

Kamarás, Katalin and Barth, K. L. and Keilmann, F. (1995) The low-temperature infrared optical functions of SrTIO3 determined by reflectance spectroscopy and spectroscopic ellipsometry. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 78 (2). pp. 1235-1240. ISSN 0021-8979

Kamarás, Katalin and Gránásy, László and Tanner, D. B. and Forró, L. (1995) Infrared and differential-scanning-calorimetry study of the room-temperature cubic phase of RbC60. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS, 52. pp. 11488-11491. ISSN 1098-0121

Kamarás, Katalin and Tanner, D. B. and Forró, L. and Martin, M. C. and Mihály, L. and Klos, H. and Gotschy, B. (1995) Optical spectroscopy on monomeric and polymeric 1:1 fulleride salts. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY, 8. pp. 621-622. ISSN 0896-1107

Katona, Márta and Gál, Tibor and Kertész, Erzsébet and Lupkovics, Géza (1995) Ballonos valvuloplastica hemodinamikai hatásainak nyomon követése doppler echokardiográfiával congenitális vitiumokban. Gyermekgyógyászat, 46 (5.mel.). pp. 55-57. ISSN 0017-5900

Katona, Tamás János and Ratkai, S. and Delinic, K. and Zeitner, W. (1995) Reduction of operational vibration and seismic design of the feed-water piping system of the VVER-440/213 at Paks. In: Transactions of the 13th international conference on structural mechanics in reactor technology (SMiRT-13), 1995.08.13-1995.08.18, Porto Alegre.

Kecskeméti, Gábor (1995) 16 billió disztichon: Papp Tibor, Disztichon alfa: Első magyar automatikus versgenerátor (recenzió). Magyar Napló, 7 (2). pp. 30-31.

Kecskeméti, Gábor (1995) Retorikák, poétikák, drámaelméletek. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99. pp. 681-682.

Kecskeméti, Gábor (1995) A történeti kommunikációelmélet lehetőségei. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99. pp. 561-576.

Kecskeméti, Gábor and Kovács, Sándor Iván (1995) A kötetünkben használt címleírási alapelvek. In: Tájékoztató: A magyar irodalom szakos vizsgakövetelmények (Tételek és szakirodalom): Nappali tagozat. Universitas Könyvkiadó, Budapest, pp. 11-17.

Kende, Péter (1995) Etnikum és politikum : Hozzászólás Gombár Csaba írásához. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (3). pp. 123-127. ISSN 1216-1438

Kende, Péter (1995) Válasz a hozzászólásokra. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (1). pp. 132-138. ISSN 1216-1438

Kenesei, István (1995) On Bracketing Paradoxes in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 43 (1-2). pp. 153-173. ISSN 1216-8076

Kenesei, István (1995) Történeti nyelvtan: elmélet és gyakorlat. MAGYAR NYELV, 91. pp. 281-291. ISSN 0025-0228

Keresztély, Krisztina (1995) A várospolitika változása és az elővárosok helyzete Párizsban és Budapesten (1850–1949). Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 83-103. ISSN 0237-7683

Kincses, Katalin Mária (1995) „Magas, szálas erdőség” (A Sopron környéki erdők védelméről). SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 49 (4). pp. 48-51. ISSN 0133-0748

Kiss, Endre and Salamon, Konrád and Gerő, András and Tőkéczki, László (1995) Előre hátra - hátra előre, a történelmi lecke változatlan : Megjegyzések Tőkéczki László Magyar eszmetörténeti vázlat című anyagához. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (3). pp. 99-122. ISSN 1216-1438

Kiss, György (1995) Verhältnis des Tarifsystems zur Betreiebsverfasung im Ungarischen Arbeitsrecht. In: Eurpäische Integration un nationale Rechtskulturen. Internatiomale Fachgespräche . Carl Heymanns Verlag KG Köln, Bomm, Berlin, München, Köln, pp. 419-434. ISBN 3-452-23230-1

Kiss T., János and Pálinkó, István (1995) Interactions of methyloxirane with silica-supported Pd and Rh catalysts and its adsorption induced surface oxidation studied by IR spectroscopy. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 349. pp. 81-84. ISSN 0022-2860

Klaniczay, Tibor (1995) The Concepts of Hungária and Pannónia in the Age of the Renaissance. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 10 (2). pp. 173-189. ISSN 0236-6568

Knapp, Éva (1995) Az ifjú Theodosius. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1033-1044.

Knapp, Éva (1995) Demetrius. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 972-975.

Knapp, Éva (1995) Fridericus. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1088-1093.

Knapp, Éva (1995) Joacház. In: Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 929-930.

Knapp, Éva (1995) Joannes Cantacuzenus. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1058-1059.

Knapp, Éva (1995) Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai. IV. Mutatók. Összeáll., szerk. H. Takács Marianna. Budapest 1994. MTA Könyvtára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 111. pp. 111-113. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1995) Vallásos társulatok, rekatolizáció és társadalmi átalakulás Kassán a XVII-XVIII. században. SZÁZADOK, 129. pp. 791-814. ISSN 0039-8098

Knapp, Éva (1995) A jezsuita emblémaelmélet humanista kapcsolatai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99. pp. 599-615. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (1995) A szeretet és erősség ritka példája. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 985-995.

Knyihar-Csillik, E. and Tajti, J. and Mohtasham, S. and Sáry, Gyula and Vécsei, L. (1995) Electrical stimulation of the Gasserian Ganglion induces structural alterations of calcitonin gene-related peptide-immunoreactive perivascular sensory nerve terminals in the rat cerebral dura mater: a possible model of migraine headache. NEUROSCIENCE LETTERS, 184. pp. 189-192. ISSN 0304-3940

Kosáry, Domokos (1995) 5 x 5 tézis a tudománypolitika feladatairól. MAGYAR TUDOMÁNY, 40 (5). pp. 505-511. ISSN 0025-0325

Kovalcsik, Katalin and Réger, Zita (1995) A tudomány mint naiv művészet. KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP, 24 (2). pp. 31-34. ISSN 0324-7775

Kovács, András (1995) Előítéletes projekció-e a becslés? REPLIKA (17-18). pp. 241-245. ISSN 0865-8188

Kovács, Győző (1995) Az elektronizált kormányzás : Beszélgetés Horváth János kormányfőtanácsadóval, az Informatikai Tárcaközi Bizottság titkárával. VGA Monitor, 1995. -. ISSN 1215-1548

Kovács, J. Attila (1995) Védett növények listája a tervezett Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén. Kanitzia, 3. pp. 159-166. ISSN 1216-2272

Kovács, J. Attila and Takács, Béla (1995) A Balatonfelvidék bazaltvulkáni növényzetének sajátosságairól. Kanitzia, 3. pp. 51-96. ISSN 1216-2272

Kovács, J. Attila and Takács, Béla (1995) A Sümeg-tapolcai hát és a Déli-Bakony néhány dolomitos felszínének botanikai értékei. Kanitzia, 3. pp. 97-124. ISSN 1216-2272

Kovács, J. Attila and Takács, Béla and Takács, G. (1995) Egyes Ophrys előfordulások a Balaton-felvidéken. Kanitzia, 3. pp. 137-142. ISSN 1216-2272

Kovács, Tibor and Hegyessy, Gábor (1995) Magyarországi cincér tápnövények (Coleoptera, Cerambycidae). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 185-197. ISSN 0134-1243

Kovács, Tibor and Hegyessy, Gábor and Soltész, György (1995) Debrecen és környéke cincérfaunája (Coleoptera, Cerambicydae). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 175-184. ISSN 0134-1243

Kovács, Tibor and Id. Kovács, Tibor (1995) Két év eredményei Kisterenye és környéke cincérfaurtájának vizsgálatában (Coleoptera, Cerambicydae). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 163-173. ISSN 0134-1243

Kovács, Éva (1995) „Itt a piros hol a piros?” : Kizáró eljárások a magyar igazságtételi vitában 1990-1992. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (3). pp. 75-88. ISSN 1216-1438

Kozma, Gábor (1995) Városmarketing mint a helyi gazdaságfejlesztés egyik lehetséges eszköze. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 37-54. ISSN 0237-7683

Krausz, Tamás (1995) Az orosz sajátszerűség ideológiáiról. REPLIKA (19-20). pp. 165-177. ISSN 0865-8188

Kristó, Gyula (1995) Mikor lett fejedelem Géza? ACTA HISTORICA (SZEGED), 102. pp. 11-23. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1995) A honfoglaló magyarok életmódjáról. SZÁZADOK, 129 (1). pp. 3-62. ISSN 0039-8098

Krokovay, Zsolt (1995) A szólásszabadság elve a polgárjogok egy rendszerében. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (3). pp. 89-98. ISSN 1216-1438

Kubinyi, András (1995) A magyarországi zsidóság története a középkorban. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 49 (1). pp. 2-17. ISSN 0133-0748

Kulcsár, Kálmán (1995) Néhány gondolat a demokratikus intézményrendszer működéséről. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (1). pp. 118-124. ISSN 1216-1438

KÖLES, PÉTER (1995) A közúti közlekedés során kibocsátott nehézfémek hatása a környezetre. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 441-448. ISSN 0002-1873

Kádár, Imre (1995) A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. Környezet- és természetvédelmi kutatások . KTM; MTA TAKI, Budapest.

Káldor, M. and Dobránszky, János (1995) Austenitization of Spheroidal Eutectoid Steels. ZEITSCHRIFT FÜR METALLKUNDE, 86 (5). pp. 359-361. ISSN 0044-3093

Kázmér, Miklós (1995) Professor Barnabás Géczy: a bibliography of his works from 1951 to 1995. Hantkeniana, 1. pp. 3-11. ISSN 1219-3933

Köpeczi, Béla (1995) A megújhodott Akadémia. MAGYAR TUDOMÁNY, 40 (1). pp. 1-2. ISSN 0025-0325

Kövics, György (1995) Megjegyzések az Ascochyta - Phoma - Phyllosticta növénypatogén gombák taxonómiai kérdéseihez. NÖVÉNYVÉDELEM, 31 (7). pp. 307-315. ISSN 0133-0829

Kövics, György and Gruyter, J. de (1995) Észrevételek néhány, a szóján előforduló piknídiumos gombához. In: 41. Növényvédelmi Tudományos Napok, 1995.02.21-1995.02.22, Budapest.

Kövics, György and Gruyter, J. de (1995) A szóján előforduló néhány Phoma faj észteráz izoenzim mintázatának összehasonlító vizsgálata. DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI-STUDIA UNIVERSITATIS SCIENCIARUM AGRICULTURAE DEBRECENIENSIS, 31. pp. 191-207. ISSN 0230-5720

Kövics, György and Székely, Z. and Deadman, M. L. (1995) Examinations of take-all, foot-rot and eyespot diseases of winter wheat, their causal organisms and possibilities for monitoring symptomless infections. DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI-STUDIA UNIVERSITATIS SCIENCIARUM AGRICULTURAE DEBRECENIENSIS, 31. pp. 223-233. ISSN 0230-5720

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1995) A monoammónium (MAP)- és a diammónium-foszfát (DAP) hatásának tanulmányozása mikro-tenyészedény kísérletben 15N stabil izotópjelzéssel. I. A MAP és DAP hatása az angolperje szárazanyag hozamára és tápelemfelvételére I. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 71-88. ISSN 0002-1873

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and FÜLEKY, GYÖRGY (1995) 15N izotóppal jelzett ammónium-nitrát transzformációja réti talajon. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 61-70. ISSN 0002-1873

LAZÁNYI, JÁNOS (1995) Alternatív tápanyaggazdálkodás a Westsik vetésforgó-kísérlet tapasztalatai alapján. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 307-316. ISSN 0002-1873

LENTI, ISTVÁN (1995) Különböző N2-műtrágyák hatása a lóbab (Vicis faba L.) gyökérgümő baktériumaira. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 428-434. ISSN 0002-1873

Lewis, J. and Skarek, P. and Varga, László Zsolt (1995) A Rule-Based Consultant for Accelerator Beam Scheduling Used in the CERN PS Complex. In: International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems: ICALEPCS 95, 1995.10.30-1995.11.03., Chicago, Amerikai Egyesült Államok.

LÁSZTITY, BORIVOJ (1995) Csathó Péter: A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés -Átfogó tematikus szakirodalmi szemle (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 581-582. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and CSATHÓ, PÉTER (1995) NPK-műtrágyázás hatásának vizsgálata tartamkísérletben mezőföldi csernozjom talajon. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 47-60. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and JÁKI, ISTVÁN and BICZÓK, GYULA (1995) Kálium deszorpciós vizsgálatok karbonátos homokon. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 40-46. ISSN 0002-1873

Lájer, Konrád (1995) Gondolatok a természetvédelem és társadalom kapcsolatáról a Duna–Dráva Nemzeti Park létesítése kapcsán. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 79-90. ISSN 0237-7683

Lánczi, András (1995) Az autentikus és a radikális. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (2). pp. 131-137. ISSN 1216-1438

László, Mária (1995) Az önkormányzatok vagyonosodási folyamata. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 228-232. ISSN 0237-7683

László, Mária (1995) Központi-helyi költségvetési kapcsolatok. Elvek és módszerek. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 219-221. ISSN 0237-7683

Légrády, György and Kárász, Imre and Varga, J. and Naár, Z. and Hangyel, L. (1995) Néhány hazai zonális erdőtársulás talajának összehasonlító vizsgálata. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 51-62. ISSN 0134-1243

Lőrinczi, József (1995) Quasilocality of projected Gibbs measures through analyticity techniques. HELVETICA PHYSICA ACTA, 68 (7-8). pp. 605-626. ISSN 0018-0238

MAKÓ, ANDRÁS (1995) Szerves folyadékokkal telített talajok hidraulikus vezetőképessége II. A becslés lehetőségei. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 203-220. ISSN 0002-1873

MAKÓ, ANDRÁS (1995) Szerves folyadékokkal telített talajok hidraulikus vezetőképessége. I. Összehasonlító vizsgálatok. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 181-202. ISSN 0002-1873

MAKÓ, ANDRÁS and MÁTÉ, FERENC and MARTELLI, GRAZIA and CIET, PIETRO (1995) Szénhidrogének gőzadszorpciója különféle talajokon. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 153-180. ISSN 0002-1873

Majdán, János (1995) A Dunántúl szolgálatában. Előadások Rúzsás Lajos emlékének. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 225-228. ISSN 0237-7683

Makó, Csaba (1995) Szervezeti kultúra nemzetközi összehasonlító perspektívában. Személyügyi Hírlevél (9). pp. 12-19. ISSN 1215-7554

Makó, Csaba and Novoszáth, Péter (1995) Employment Relations in Multinational Companies: the Hungarian Case. In: Industrial Transformation in Europe: Process and Contexts. Sage, London, pp. 255-276. ISBN 0-8039-7488-4

Makó, Csaba and Novoszáth, Péter (1995) Generalists versus Specialists: Skill Use in Comparative Perspective. In: Work and Network in Changing Societies. University of Turku, Turku, pp. 17-31.

Makó, Csaba and Novoszáth, Péter (1995) A multinacionális vállalatok és a munkaügyi kapcsolatok heterogenitása. VEZETÉSTUDOMÁNY, 26 (4-5). pp. 54-65. ISSN 0133-0179

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1995) Központosított alkuk és a munkahelyi részvétel. TÁRSADALMI SZEMLE, 50 (6). pp. 18-27. ISSN 0039-971X

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1995) Participation at the Firm Level in the Transformation Process (Three blank slips of paper and a pigeon feather). In: Social Change and Modernization (Lessons from Eastern Europe). de Gruyter Studies in Organization, International management, Organization and Policy Analysis . Walter de Gruyter, Berlin, pp. 181-196. ISBN 3-11-01490-5

Marx, György and Székely G., Tibor (1995) Bátorító tekintettel csodát lehetne itt tenni! - Marx György akadémikussal beszélget Székely G. Tibor. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 45 (12). pp. 68-74. ISSN 1215-1807

Meer, Ania van der and Paszkowska, Krok and Muyzenberg, Laurens van den (1995) A parlamenti párt szerepe az új demokráciákban : Magyarország és Lengyelország esete. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (4). pp. 79-98. ISSN 1216-1438

Meister, Christian (1995) Essai de correlations au Lias moyen (Sinemurien supérieur et Carixien) entre les Pontides et les principales regions adjacentes de la Téthys occidentale et de l’Europe du nord-ouest. Hantkeniana, 1. pp. 75-82. ISSN 1219-3933

Mihalikova, Silvia (1995) Demokratikus politikai kultúra - álom vagy valóság? : Szlovákia 1989 után. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (2). pp. 43-66. ISSN 1216-1438

Mokány, K (1995) Набюдения над Венгерской Диалектной Терминологией Животноводства IX. = Beobachtungen zur ungarischen mundartlichen Viehzuchtterminologie IX. Linguistica Uralica, 31 (2). p. 112. ISSN 0868-4731

Molnár, A. and Sulyok, J. and Vidéki, R. (1995) A Gladiolus palustris gaud. előfordulása a Bakonyalján és a Tapolcai-medencében. Kanitzia, 3. pp. 125-136. ISSN 1216-2272

Molnár, Kálmán and Székely, Csaba (1995) A Balaton néhány fontosabb halfajának parazitológiai vizsgálata. Halászat, 88. pp. 19-23. ISSN 0133-1922

Molnár, Kálmán and Székely, Csaba (1995) Parasitological survey of some important fish species of Lake Balaton. Parasitologia Hungarica, 28. pp. 63-82. ISSN 0303-688X

Monok, István (1995) Azonosságok és különbségek három nyugat-magyarországi város XVI–XVII. századi olvasmányaiban. HUNGAROLÓGIA, 1995 (6). pp. 231-244. ISSN 1217-4343

Monok, István (1995) Bechtel, Guy: Gutenberg et l'invention de l'imprimerie. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 111 (2). pp. 211-212. ISSN 0025-0171

Monok, István (1995) Hungarológia Magyarországon. HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE, 4. pp. 67-71. ISSN 1237-0223

Monok, István (1995) Jean-François Van de Velde (1743–1823) kézirathagyatékának magyar vonatkozású iratai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 110 (1). pp. 106-108. ISSN 0025-0171

Monok, István (1995) La présence des auteurs français dans les lectures de la noblesse hongroise entre 1526 et 1671. CAHIERS D'ETUDES HONGROISES, 7. pp. 38-50. ISSN 1149-6525

Monok, István (1995) Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99 (3-4). pp. 427-429. ISSN 0021-1486

Monok, István (1995) Private Libraries in Renaissance England: A Collection and Catalogue of Tudor and Early Stuart Book-list. I–III. Volumes. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 111 (1). pp. 117-118. ISSN 0025-0171

Monok, István (1995) The Seventeenth-Century Orange-Nassau Library. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 111 (2). pp. 210-211. ISSN 0025-0171

Monostori, Miklós (1995) Bajocian ostracods from the Som Hill (Bakony Mts, Hungary). Hantkeniana, 1. pp. 155-161. ISSN 1219-3933

MÁTÉ, FERENC (1995) A talajvédelem - talajjavítás - vízminőségvédelem hármas feladatának összekapcsolása a Balaton térségében. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 395-398. ISSN 0002-1873

NAÁR, ZOLTÁN and KECSKÉS, MIHÁLY (1995) Trichoderma gombafajok talajban való megtelepedését befolyásoló néhány tényező. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 221-230. ISSN 0002-1873

NAÁR, ZOLTÁN and VÁRADY, GYÖRGY and KISS, ZITA and KUCSMA, NÓRA and KECSKÉS, MIHÁLY (1995) Különböző fajokhoz tartozó Trichoderma törzsek kadmium-érzékenysége. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 457-462. ISSN 0002-1873

Nagy, Erika (1995) Várospusztulás és felújítás Budapesten. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 147-149. ISSN 0237-7683

Nagy, Gábor (1995) Kazincbarcika – Zsákutca vagy útelágazás. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 149-152. ISSN 0237-7683

Nagy, Gábor (1995) A külföldi tőke szerepe és térbeli terjedése Magyarországon. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 55-82. ISSN 0237-7683

Nagy, J. B. and Bertrand, J. C. and Pálinkó, István and Kiricsi, Imre (1995) On the feasibility of iron or chromium substitution for aluminium in the Al13-Keggin ion. JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-CHEMICAL COMMUNICATIONS (22). pp. 2269-2270. ISSN 0022-4936

Nicklas, Thomas (1995) Um Macht und Einheit des Reiches : Konzeption und Wirklichkeit der Politik bei Lazarus von Schwendi (1522-1583). Matthiesen, Husum. ISBN 3-7868-1442-2

Németh, G. Béla (1995) Akit veszteség volna feledni: Harsányi Lajos. VIGILIA, 60 (2). pp. 103-109. ISSN 0042-6024

Németh, G. Béla (1995) Köpeczi Béla: A bujdosó Rákóczi [ismertetés]. MAGYAR TUDOMÁNY, 40 (3). pp. 349-352. ISSN 0025-0325

Oneill, T.W. and Marsden, D. and Matthis, C. and Raspe, H. and Silman, A. J. and Poór, Gyula (1995) Survey response rates: national and regional differences in a European multicentre study of vertebral osteoporosis. JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH, 49 (1). pp. 87-93. ISSN 0143-005X

P. Holl, Adrien (1995) Ötfajta cellulózból készült öntött papírok összehasonlítása. PAPÍRIPAR, 39 (1-2). pp. 29-31. ISSN 0031-1448

PANKOVA, E.I. and KOROLUK, T.V. and JAMNOVA, I.A. (1995) A Kaspi-tenger szintemelkedésének hatása a parti talajok szikesedésére. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 231-242. ISSN 0002-1873

PEPÓ, PÉTER (1995) A trágyázás környezetvédelmi összefüggései csernozjom talajon. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 367-373. ISSN 0002-1873

PROKISCH, JÓZSEF and KOVÁCS, BÉLA and GYŐRI, ZOLTÁN and LOCH, JAKAB (1995) A talajban zajló króm(VI) redukció tanulmányozása ICP-hez kapcsolt ionkromatográffal. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 101-109. ISSN 0002-1873

Pach, Zsigmond Pál (1995) Hogyan lett a harmincadvámból huszad? (1436-1457). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 37 (3). pp. 257-276. ISSN 0040-9634

Pach, Zsigmond Pál (1995) Széljegyzet a boldogság-ideológiákhoz. MAGYAR TUDOMÁNY, 102 (1). pp. 61-63. ISSN 0025-0325

Pach, Zsigmond Pál (1995) A debreceni posztószövők legrégibb céhszabadalma. SZÁZADOK, 129 (1). pp. 63-100. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1995) A közép-kelet-európai régió és Csehország. Kora újkori előzmények. MAGYAR TUDOMÁNY, 40. pp. 512-520. ISSN 0025-0325

Padisák, Judit (1995) Long-term changes of phytoplankton in the northeastern Siófok Basin of Lake Balaton, Hungary, between 1933 and 1994. In: 6th International Conference on the Conservation and management of lakes - Kasumiguara'95: Harmonizing Human Life with Lakes, 1995. október, Tsukuba, Japan.

Padisák, Judit and Istvánovics, Vera (1995) Hogyan magyarázhatók a rendszertelen Cylindrospermopsis raciborskii tömegprodukciók a Balatonban - egy nullhipotézis. In: 37. Hidrobiológus Napok, 1995. szeptember 20-22., Tihany, Hungary.

Pajorin, Klára (1995) Domovina Ivana Česmičkog–Janusa Pannoniusa. In: Hrvatska/Mađarska. Stoljetne književne i likovno-umjetničke veze. The Croatian Writers'Association, Zagreb, pp. 85-92.

Pajorin, Klára (1995) Horvátország/Magyarország. Évszázados irodalmi és képzőművészeti kapcsolatok. In: Hrvatska/Mađarska. Stoljetne književne i likovno-umjetničke veze. The Croatian Writers'Association, Zagreb, pp. 349-357.

Pap, Gyula and van Zuijlen, Martien C. A. (1995) The stringer bound in case of uniform taintings. Computers and Mathematics with Applications, 29 (10). pp. 51-59. ISSN 0898-1221

Papp, Ferenc (1995) Lomonoszov és a magyar nyelv. MAGYAR TUDOMÁNY, 40. pp. 225-228. ISSN 0025-0325

Pardavi-Horvath, Martha and Vértesy, Gábor (1995) Temperature-dependence of switching properties of a 2-d array of preisach-type particles. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 21 (6). pp. 2910-2912. ISSN 0018-9464

Paulovits, Gábor and Bíró, Péter and Varanka, István (1995) A halszerkezet változásai a Kis-Balaton víztározón. In: Biomonitorozás-biodiverzitás : 37. Hidrobiológus Napok. Magyar Hidrológiai Társaság Limnológiai Szakosztálya; MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet; MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Budapest; Tihany; Veszprém, pp. 57-61. ISBN 963-7385-36-3

Plasser, Fritz and Ulram, Peter A. (1995) Demokratikus konszolidáció Kelet-Közép-Európában : Politikai bizalom és rendszertámogatottság. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (1). pp. 21-42. ISSN 1216-1438

Poszmik, Erzsébet and Barta, Györgyi (1995) A gyógyszer-kereskedelem privatizációja. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 127-140. ISSN 0237-7683

Puky, Miklós (1995) A barrier-corridor study: The effect of dike construction on leech communities of the Danube. In: Functioning and dynamics of natural and perturbed ecosystems : 6e Congrès européen d'écologie = 6th European Ecological Congress, ... organisé par European Ecological Federation. Lavoisier Publ., Paris, pp. 800-806. ISBN 1898298378

Purger, Jenő (1995) Breeding success of Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in Banat (Voivodina, Yugoslavia) based on ringing data. ORNIS HUNGARICA, 5 (1-2). pp. 67-68. ISSN 1215-1610

Purger, Jenő (1995) Gniježđenje žute pčelarice, Merops apiaster Linnaeus 1758, kod Nina [Breeding of Bee-eater, Merops apiaster Linnaeus 1758, near Nin]. TROGLODYTES, 8. p. 75. ISSN 1330-0385

Pálffy, Géza (1995) Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI-XVII. században. Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltár, Győr. ISBN 963-7228-02-0

Pálfy, József (1995) Development of the Jurassic geochronologic scale. Hantkeniana, 1. pp. 13-25. ISSN 1219-3933

Pálinkó, István (1995) Effects of surface modifiers on the liquid-phase hydrogenation of alkenes over silica-supported platinum, palladium and rhodium catalysts I. Quinoline and carbon tetrachloride. APPLIED CATALYSIS A-GENERAL, 126 (1). pp. 39-49. ISSN 0926-860X

Pálinkó, István and Tasi, Gyula and Török, B. (1995) Bond order calculations on neutral molecules and radical cations: Predicting fragmentation patterns of alpha-phenylcinnamic acid silylesters on electron impact ionization. In: QSAR and Molecular Modelling: Concepts, Computational Tools and Biological Applications: Proceedings of the 10th European Symposium on Structure-Activity Relationships, QSAR and Molecular Modelling. Prous Science Publishers, Barcelona, pp. 305-307. ISBN 9788481240795

Pálinkó, István and Török, B. and Rózsa-Tarjányi, M. and Kiss T., János and Tasi, Gyula (1995) Hydrogen bonding interactions of alpha-phenylcinnamic acid isomers in the liquid phase studied by IR and NMR spectroscopies and computational methods. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 348. pp. 57-60. ISSN 0022-2860

Pécsi, Márton (1995) Bora Gyula - Nemerkényi Antal: Magyarország földrajza. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 119 (2). pp. 207-209. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1995) Cloke, P.-Philo, Ch.-Sadler D.: Approaching human geography : An introduction to contemporary theoretical debates. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 44 (3-4). ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1995) A svéd iskolarendszer és a földrajztanítás. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 119 (2). pp. 163-169. ISSN 0015-5411

Pósfai, Mihály and Anderson, James R. and Buseck, Peter R. and Sievering, Herman (1995) Compositional variations of sea-salt-mode aerosol particles from the North Atlantic. Journal of Geophysical Research, 100 (D11). pp. 23063-23074. ISSN 2169-897X

R. VÉGH, KRISZTINA and FÜLEKY, GYÖRGY (1995) Nitrátmozgás vizsgálata szántóföldi tartamkísérletben dinamikus szimulációval. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 361-366. ISSN 0002-1873

RAJKAI, KÁLMÁN (1995) Várallyay György 60 éves. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 269-272. ISSN 0002-1873

Raffay, Zoltán (1995) Tanulmányok az európai regionális fejlődésről. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 211-218. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (1995) Töprengések a területi szintű stratégiai tervezésről. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 91-109. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (1995) Vázlatpontok a településmarketing értelmezéséhez és kidolgozásához. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 5-16. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János and Pálné Kovács, Ilona and Illés, Iván and Hrubi, László and Horváth, Gyula and Faragó, László and Csefkó, Ferenc and Barta, Györgyi (1995) Nemzeti Területfejlesztési Koncepció: rövidített változat. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 1-45. ISSN 0237-7683

Retallack, G. J. and Mindszenty, Andrea (1995) Well preserved late precambrian paleosols from Northwest Scotland - Reply. Journal of Sedimentary Research. Section A - Sedimentary Petrology and Process, 65 (2). p. 445. ISSN 1073-130X

Réger, Zita (1995) Az utánzás szerepe az anyanyelv elsajátításában. In: Nyelvészet és pszichológia. Általános nyelvészeti tanulmányok (18). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 191-208. ISBN 9630567687

Réger, Zita (1995) Cigány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 5 (24). pp. 102-106. ISSN 1215-5233

Révész, Gábor and Szigeti, Jenő (1995) Eulerian trace identities. DISCRETE MATHEMATICS, 147 (1-3). pp. 313-319. ISSN 0012-365X

Révész, Gábor and Szigeti, Jenő (1995) Identities of symmetric and skew-symmetric matrices in characteristic p. RENDICONTI DEL CIRCOLO MATEMATICO DI PALERMO, 44 (1). pp. 94-106. ISSN 0009-725X

Róbert, Péter (1995) Nemzetiségi és etnikai csoportok társadalmi észlelése. REPLIKA (17-18). pp. 274-281. ISSN 0865-8188

Rózsa, György (1995) Ahogy lehet(ett). KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, 4 (11). pp. 39-41. ISSN 1216-6804

Rózsa, György (1995) Ahogy lehet(ett) 2. KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, 4 (12). pp. 46-49. ISSN 1216-6804

Rózsa, György (1995) Chiorean, Ioan: De la umanism la luminism. A humanizmustól a felvilágosodásig (könyvismertető). MAGYAR TUDOMÁNY, 40 (10 (10). pp. 1266-1267. ISSN 0025-0325

Rózsa, György (1995) "Könyvtárak: az 'információs autósztráda' szervízállomásai vagy bázisintézményei?". KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, 4 (6). pp. 15-19. ISSN 1216-6804

Rózsa, György (1995) A Nemzetközi Bibliológiai Társaságról. KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, 4 (6). pp. 26-27. ISSN 1216-6804

Rózsa, György (1995) Némely másként gondolkodás könyvtárügyünk egyes kérdéseiről. KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, 4 (7). pp. 3-6. ISSN 1216-6804

Rózsa, György (1995) A fin de siecle kínálata a könyvtáraknak: az 'információs autósztráda' szervizállomásai vagy bázisintézményei lesznek-e? MAGYAR TUDOMÁNY, 40 (10 (8). pp. 894-897. ISSN 0025-0325

Rózsa, György (1995) A teve orra és a könyvtárszakma gondterheltsége. KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, 4 (9). pp. 31-34. ISSN 1216-6804

SARKADI, JÁNOS (1995) Szerves és műtrágyák tápelerntartalmának érvényesülése tartamkísérletekben II. P-forgalom. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 5-17. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, PÁL (1995) Talaj és környezet - a talaj környezeti tompítóképessége. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 279-283. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1995) Petrasovits Imre 1925-1995. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 3-4. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1995) Térképek Mongólia talajairól és ökológiai viszonyairól (Könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 583-584. ISSN 0002-1873

SZABÓ, GYULA and GUCZI, JUDIT and VALYON, JÓZSEF and BULMAN, A.ROBERT (1995) Néhány talajalkotórész hatása az 110Ag szorpciójára. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 110-124. ISSN 0002-1873

SZABÓ, LAJOS (1995) Az erózió mértékének meghatározása Dél-Afrikában Angola példáján. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 563-572. ISSN 0002-1873

SZABÓ, PÉTER and FEKETE, JÓZSEF and SZŐKÉNÉ GALAMBOSI, MÁRTA (1995) Az apaji hulladéktároló okozta környezeti ártalmak helyreállítása. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 557-562. ISSN 0002-1873

SZALAI, TAMÁS and NYÁRAI, H.FERENC and HOLLÓ, SÁNDOR and BIRKÁS, MÁRTA (1995) Különböző növénytermesztési és talajművelési rendszerek hatása a talaj néhány kémiai és mechanikai jellemzőjére. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 374-380. ISSN 0002-1873

Schmidt, Péter (1995) A hatalmi ágak megosztásának aktuális problémáiról. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (2). pp. 5-18. ISSN 1216-1438

Seregélyes, T. and S. Csomós, Á. (1995) A sásdi-rétek (Káli-medence) botanikai értékei és élőhely- rekonstrukciója (1995). Kanitzia, 3. pp. 33-50. ISSN 1216-2272

Sik, Endre (1995) Az XXXellenesség Magyarországon 1994-ben. REPLIKA (17-18). pp. 282-290. ISSN 0865-8188

Simon, János (1995) Mit jelent a demokrácia a magyarok számára? POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (1). pp. 43-62. ISSN 1216-1438

Somló, Bódog (1995) Jogbölcsészet. Bíbor Kiadó, Miskolc. ISBN 963-85387-2-4

Somogyi, Zs. and Jármai, K. (1995) Futódaru-főtartók méretezési eljárásának összehasonlítása különféle szabványok alapján. In: Géptervezők és Termékfejlesztők X. Országos Szemináriuma, 1995.05.29-1995.05.30, Miskolc.

Sonnevend, I. (1995) A természetvédelem éve a Közép-Dunántúlon. Kanitzia, 3. pp. 9-20. ISSN 1216-2272

Specziár, András (1995) Effects of the diversion of the Danube on two ruffe species in the Szigetköz area. Miscellanea Zoologica Hungarica, 10. pp. 99-102. ISSN 0230-9017

Specziár, András and Vida, A. (1995) Comparative study of Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) and G. baloni Holcik & Hensel, 1974 (Pisces, Percidae). Miscellanea Zoologica Hungarica, 10. pp. 103-116. ISSN 0230-9017

Sz. Kristóf, Ildikó (1995) "Istenes könyvek, ördöngös könyvek." Az olvasási kultúra nyomai kora újkori falvainkban és mezővárosainkban a boszorkányperek alapján. In: Népi Kultúra - Népi Társadalom 17. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 67-104.

Szabadváry, Ferenc (1995) Wilhelm Conrád Röntgen és a röntgen. MAGYAR TUDOMÁNY, 40 (9). pp. 1019-1023. ISSN 0025-0325

Szabolcsi, Miklós (1995) Időszerű-e a Radnóti-magatartás? IRODALOMTÖRTÉNET, 76 (1). pp. 84-91. ISSN 0324-4970

Szabó, János (1995) Eucyclidae (Eucycloidea, Gastropoda) as a Liassic palaeoecological index in the Transdanubian Central Rangé (Hungary). Hantkeniana, 1. pp. 67-74. ISSN 1219-3933

Szabó, Márton (1995) A magyar demokratikus ellenzék húsz éve - Könyvismertető. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (3). pp. 157-165. ISSN 1216-1438

Szabó, Máté (1995) A szabadság rendje. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (4). pp. 51-78. ISSN 1216-1438

Szakál, Gyula (1995) Az image mint a városmarketing eszköze. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 25-31. ISSN 0237-7683

Szakáll, Sándor and Dódony, István and Kovács, Árpád (1995) Volfrámásványok a nagybörzsönyi ércesedésből. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 5-12. ISSN 0134-1243

Szemmelveisz, Tamásné and Jármai, Károly and Szemmelveisz, Tamás (1995) Tűzálló falszerkezetek számítógéppel segített tervezése. PUBLICATIONS OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC SERIES B-METALLURGY, 39 (1). pp. 347-354. ISSN 1219-4255

Szente, István (1995) Bivalves from a Middle Jurassic submarine high (Bajocian, Som Hill, Bakony Mts, Hungary). Hantkeniana, 1. pp. 59-66. ISSN 1219-3933

Szentgyörgyi, Péter (1995) A Putnoki dombság halfaunája. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 205-208. ISSN 0134-1243

Szentmártoni Szabó, Géza (1995) Regensburg régi magyar neve: Rezen. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 17. pp. 128-129. ISSN 0139-2190

Szigeti, Csaba (1995) Az Én, a Művem meg a Történelem : A diszkréció mikéntje az okszitán vidákban és razókban. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 21 (3). pp. 231-245. ISSN 0133-2368

Szigeti, Csaba (1995) The Metrical Heritage of Balassi in Seventeenth-century Hungarian Poetry. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 10 (2). pp. 291-306. ISSN 0236-6568

Szigeti, Csaba (1995) A magyar Múzsa amnéziája. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 2. pp. 157-161. ISSN 0447-6425

Szigeti, Jenő (1995) Eulerian *-polynomial identities on matrix algebras. COMMUNICATIONS IN ALGEBRA, 23 (1). pp. 245-253. ISSN 0092-7872

Szigeti, Péter (1995) Alkotmánybíráskodásunk négy éve: 1990-1993 : Tények - politológiai összefüggések - alkotmányossági értékelések. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (2). pp. 19-42. ISSN 1216-1438

Szilágyi, Ákos (1995) „Virágozzék ezer nemzetállam!” - Véres pöttyök a posztmodern politika palettáján. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (2). pp. 102-110. ISSN 1216-1438

Szoboszlai, György (1995) Az alkotmányozás dilemmái: A hatalommegosztás és a népszuverenitás az alkotmányban. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (4). pp. 116-140. ISSN 1216-1438

Szummer, Csaba (1995) Pszichoanalízis és modernitás. REPLIKA (19-20). pp. 7-9. ISSN 0865-8188

Szummer, Csaba (1995) A csábítási elmélet viszontagságai; a valóság változó státusai a pszichoanalízisben. REPLIKA (19-20). pp. 43-53. ISSN 0865-8188

Székely, Csaba (1995) Dynamics of Anguillicola crassus (Nematoda: Dracunculoidea) larval infection in paratenic host fishes of Lake Balaton, Hungary. Acta Veterinaria Hungarica, 43 (4). pp. 401-422. ISSN 0236-6290 (print), 1588-2705 (online)

Szénási, Éva (1995) A demokrácia illúziója és dezillúziója Georges Sorel elméletében. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (4). pp. 7-26. ISSN 1216-1438

SÁRDI, KATALIN (1995) Talajaink tápanyagforgalmi vizsgálatainak szerepe a talajkímélő trágyázás továbbfejlesztésében. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 353-360. ISSN 0002-1873

SÁRVÁRI, MIHÁLY (1995) Energiatakarékos, környezetkímélő kukoricatermesztési technológia. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 381-386. ISSN 0002-1873

Sándor, Klára (1995) Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE, 1995 (4). pp. 121-148. ISSN 0865-557X

Sándor, Klára and Kontra, Miklós and Pintzuk, Susan and Borbély, Anna (1995) The Effect of the Typewriter on the Hungarian Reading Style. Working papers in Hungarian sociolinguistics . MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 963-9074-11-X

Sár, József (1995) Kétújfalu (Baranya megye) és környéke emlős-, madár- és rovarfészkeinek bogarászati vizsgálata (Coleoptera). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 199-204. ISSN 0134-1243

Süttő, Szilárd and Engel, Pál (1995) Beiträge zur Herkunft und zur Tätigkeit der Familie von Alben in Ungarn. SÜDOST-FORSCHUNGEN, 54. pp. 23-48. ISSN 0081-9077

Sütő, Zoltánné (1995) Dinoflagellaták jelentősége a Pannon-medence globális kapcsolataihoz a mátraaljai Detk-I. sz. fúrás alapján. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 13-29. ISSN 0134-1243

TAMÁS, JÁNOS (1995) A környezeti pufferkapacitás változása szennyvíziszapokkal terhelt talajokon. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 403-408. ISSN 0002-1873

TAMÁS, JÁNOS and FILEP, GYÖRGY (1995) Nehézfémforgalom vizsgálata szennyvíziszapokkal terhelt mezőgazdasági területeken. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 419-427. ISSN 0002-1873

Takács, Béla and Kovács, J. Attila (1995) Tar-hegy botanikai értékei. Kanitzia, 3. pp. 143-158. ISSN 1216-2272

Tasi, Gyula and Pálinkó, István (1995) Using molecular electrostatic potential maps for similarity studies. TOPICS IN CURRENT CHEMISTRY, 174. pp. 45-71. ISSN 0340-1022

Th. Greven, Michael (1995) Demokratizáció és intézményépítés. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (1). pp. 9-20. ISSN 1216-1438

Tolner, László and Füleky, György (1995) Determination of the originally adsorbed phosphorus by modified Freundlich isotherm. COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, 26. pp. 1213-1231. ISSN 0010-3624

Tolvaj, László and Faix, Oskar (1995) ARTIFICIAL AGING OF WOOD MONITORED BY DRIFT SPECTROSCOPY AND CIE Lab COLOR MEASUREMENTS. HOLZFORSCHUNG, 49 (5). pp. 397-404. ISSN 0018-3830

Tomas, I. and Vértesy, Gábor and Metlov, K. L. (1995) ON THE COUPLING BETWEEN THE DOMAIN-WALL COERCIVITY AND SUSCEPTIBILITY. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 150 (1). pp. 75-84. ISSN 0304-8853

Tompai, Géza (1995) Elefántokat a Szigetközbe. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 207-209. ISSN 0237-7683

TÓTH, SEBESTYÉN (1995) A külszíni lignitfejtések meddőhányói biológiai rekultivációjának aktuális szempontjai. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 552-556. ISSN 0002-1873

TÓTHNÉ SURÁNYI, KLÁRA and POLYÁK, DEZSŐ (1995) A kálium-műtrágyázás hatása néhány talajkémiai tulajdonságra szőlőültetvényeken. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 347-352. ISSN 0002-1873

TÖLGYESI, GYÖRGY (1995) Eltérő talajtulajdonságok homok- és löszpusztagyepek növényfajainak gyökérzónájában. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 139-152. ISSN 0002-1873

Tóth, Antal (1995) Helyi hatalom és marketing. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 33-36. ISSN 0237-7683

Tóth, Judit (1995) Hozzászólás a Nemzetiségi és etnikai csoportok társadalmi észlelése a mai Magyarországon című kutatási programhoz. REPLIKA (17-18). pp. 291-294. ISSN 0865-8188

Tóth, Sándor (1995) Adatok a Mátra zengőlégy faunájához (Diptera: Syrphidae), II. Mátrakeresztes. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 129-143. ISSN 0134-1243

Török, Béla and Pálinkó, István and Bartók, Mihály (1995) Hydrogen pressure dependence in the ring-opening reactions of propylcyclobutane over Pd/SiO2 catalyst. CATALYSIS LETTERS, 31 (4). pp. 421-429. ISSN 1011-372X (print) 1572-879X (online)

Török, Tamás (1995) A választások elmélete és magyarországi gyakorlata. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (4). pp. 141-170. ISSN 1216-1438

Törőcsik, Mária (1995) Település- és területidentitás kialakítása marketing eszközökkel. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 17-23. ISSN 0237-7683

Tüskés, Gábor (1995) Bulworks of Christendom. BUKSZ, 5. pp. 38-40. ISSN 0865-4247

Tüskés, Gábor (1995) Franz M. Eybl: Abraham a Sancta Clara. Vom Prediger zum Schriftsteller. Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1992. 553 p. (Frühe Neuzeit, Bd. 6). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 111 (1). pp. 115-117. ISSN 0025-0171

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1995) Der ungarische Atlas Marianus. In: BAYERISCHES JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE. Institut für Volkskunde, München, pp. 35-56.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1995) Kruzifix bestraft (AaTh 1324 A*). In: Enzyklopädie des Märchens. Walter de Gruyter, New York (NY), Berlin, pp. 515-517.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1995) Kruzifix gefüttert (AaTh 767). In: Enzyklopädie des Märchens. Walter de Gruyter, New York (NY), Berlin, pp. 517-521.

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1995) A barokk és a felvilágosodás között: Koptik Odó (1692-1755) = Between Baroque and Enlightenment Odo Koptik (1692-1755). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 37 (1). pp. 69-81. ISSN 0040-9634

Tőkéczki, László (1995) Magyar eszmetörténeti vázlat - A magyar liberalizmus történetéhez. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (2). pp. 111-130. ISSN 1216-1438

Ujvárosi, Lujza and Nógrádi, Sára and Uherkovich, Ákos (1995) Studies on the Trichoptera fauna of the Ciuc Basin and Harghita Mountains, Romania. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 99-113. ISSN 0134-1243

Ujváry, Gábor (1995) Egyetemi ifjúság a "neobarokk társadalomban". In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. 1956 Institute, Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution; Osiris Kiadó, Budapest, pp. 453-459. ISBN 9633791014

Ujváry, Gábor (1995) „Iskola” a határon túl : A Római Magyar Intézet története 1912—1945. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 45 (4). pp. 3-37. ISSN 0457-6047

Ujváry, Gábor (1995) Klebelsberg Kuno tudománypolitikája. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 5 (15-16). pp. 179-188. ISSN 1215-5233

Utasi, Ágnes (1995) A kisvárosi elit eredete és vagyona. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 191-205. ISSN 0237-7683

VERMES, LÁSZLÓ (1995) A talajszennyezettség megelőzésének, illetve felszámolásának jelentősége és lehetőségei. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 293-298. ISSN 0002-1873

Vapa, Lj. and Karanović, I. and Radović, D. and Purger, Jenő and Bokorov, M. (1995) Genetic distance between three species of the genus Apodemus Kaup, 1829. ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA PRIRODNE NAUKE / PROCEEDINGS OF NATURAL SCIENCES, 88. pp. 27-31. ISSN 0352-4906

Varga, András (1995) Kétéltű és hüllő adatok Magyarországról II. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 209-217. ISSN 0134-1243

Varga, Csaba (1995) Aus dem Nachlass von Julius Moór = Moór Gyula hagyatékából. Philosophiae iuris . Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-462-952-0

Varga, Csaba (1995) Transition to rule of law : on the democratic transformation in Hungary. Philosophiae iuris . Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-011-1

Varga, Csaba (1995) Transition to the Rule of Law : On the Democratic Transformation in Hungary. Akaprint Nyomdaipari Kft., Budapest. ISBN 963-463-011-1

Varga, Júlia (1995) Az oktatás megtérülési rátái Magyarországon. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 42 (6). pp. 595-605. ISSN 0023-4346

Vekerdi, László (1995) Fülep Lajos levelezése I-II. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 49 (10). pp. 52-66. ISSN 0133-1167

Vizslán, Tibor and Szentgyörgyi, Péter (1995) Újabb adatok a Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 219-221. ISSN 0134-1243

Vizslán, Tibor and Vizslán, László and Pingitzer, Beáta and Katrics, Krisztina (1995) Adatok Magyarország szitakötő-faunájához (Odonata) I. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 20. pp. 85-89. ISSN 0134-1243

Vogel, Z. and Puky, Miklós (1995) A fast environmental impact assessment method for the evaluation of road construction effects on amphibian communities. In: SCIENTIA HERPETOLOGICA. Assoc. Herpetol. Espanola, Barcelona, pp. 349-351. ISBN 8460535266

VÁGÓ, IMRE and LOCH, JAKAB and GYŐRI, ZOLTÁN (1995) A növények nikkelfelvételének vizsgálata különböző talajokból, tenyészedény-kísérletekben. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 435-440. ISSN 0002-1873

Vékey, Károly (1995) Multiply charged ions. MASS SPECTROMETRY REVIEWS, 14 (3). pp. 195-225. ISSN 0277-7037

Vékony, Tamás (1995) Egy nagy kaland küszöbén : A hónap témája: Az adatországút termináljai. Új alaplap, 13 (4). pp. 1-2. ISSN 1217-7598

Vértesy, Gábor and Tomas, I. (1995) SURVEY OF THE DEPENDENCE ON TEMPERATURE OF THE COERCIVITY OF GARNET-FILMS. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 77 (12). pp. 6426-6431. ISSN 0021-8979

Vértesy, Gábor and Tomas, I. and Pust, L. (1995) PROPERTIES OF COMPENSATION POINT MAGNETIC GARNET-FILMS ER2EUFE4.3GA0.7O12 BETWEEN 60 AND 300 K. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 149 (3). L260-264. ISSN 0304-8853

Vörös, Attila (1995) Extinctions and survivals in a Mediterranean Early Jurassic brachiopod fauna (Bakony Mts, Hungary). Hantkeniana, 1. pp. 145-154. ISSN 1219-3933

Westermann, Gerd E. G. (1995) Mid-Jurassic Ammonitina from the Central Ranges of Irian Jaya and the origin of stephanoceratids. Hantkeniana, 1. pp. 105-118. ISSN 1219-3933

Wu, J. and Garami, Miklós and Cao, L. and Li, Q. and Gardner, D. G. (1995) 1,25(OH)(2)D(3) suppresses expression and secretion of atria1 natriuretic peptide from cardiac myocytes. American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism, 268 (6 Pt1). E1108-E1113. ISSN 0193-1849

Z. Karvalics, László (1995) Az általános iskolai informatikaoktatás helyzetének és fejlesztésének általános kérdései. Javaslat egy korszerű informatikai műveltséganyag összetevőire : Kutatási zárótanulmány. Project Report. UNSPECIFIED, Budapest.

Z. Karvalics, László (1995) A hálózatok szép új világa: Társadalomelméleti és antropológiai közelítések. In: Networkshop 1995, 1995 április 19-21, Gödöllő.

Z. Karvalics, László and Székely, Iván (1995) Informatics and informaticians: Changing concepts and a realized example of teaching and understanding informatics beyond computer technology = Informatika és informatikus: változó koncepciók és egy megvalósított példa a számítástechnikán túlmutató informatika tanításában és értelmezésében. In: Key players in the introduction of information technology: their social responsibilities and professional training, 1995. július 5-7., Namur.

ZSIGRAI, GYÖRGY (1995) A tartós műtrágyahasználat hatása egy csernozjom talaj néhány kémiai tulajdonságára. Agrokémia és talajtan, 44 (3-4). pp. 337-346. ISSN 0002-1873

Zelezny, V. and Tanner, D. B. and Kamarás, Katalin (1995) Anisotropic optical properties of single-crystal GdBa2Cu3O7-delta. ZEITSCHRIFT FÜR PHYSIK B-CONDENSED MATTER, 96 (3). pp. 313-318. ISSN 0722-3277

Zellei, Gábor (1995) Gyermekek és időskorúak magatartásának sajátosságai katasztrófahelyzetben. MAGYAR POLGÁRI VÉDELEM, 37 (9). p. 26. ISSN 1217-0844

Zellei, Gábor (1995) Katasztrófa típusok, veszélyeztető tényezők sajátos lélektani hatásai. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1995-2006), 33 (9). pp. 46-58. ISSN 1218-8956

Zellei, Gábor (1995) Katasztrófapszichológia. Cedit Kft, Budapest. ISBN 963-818-034-X

Zellei, Gábor (1995) A katasztrófák lélektani hatását is befolyásoló néhány hazai körülmény és sajátosság. MAGYAR POLGÁRI VÉDELEM. pp. 25-26. ISSN 1217-0844

Zellei, Gábor (1995) A légoltalom szerepe a vészhelyzeti magatartások kezelésében 1944-ben. MAGYAR POLGÁRI VÉDELEM, 37 (3). pp. 28-29. ISSN 1217-0844

Zellei, Gábor (1995) A magatartás jellegzetességei katasztrófa-szituációk okozta veszélyhelyzetekben. ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007), 49 (11). pp. 76-84. ISSN 1216-7436

Zoltán, András (1995) Egy közép-európai udvariassági kifejezés eredete és kelet-európai kisugárzása. In: Polono–Hungarica 7. Nyelvészet – Irodalom – Történelem – Kultúrtörténet., 1994.05.24-1994.05.25, Budapest.

Zsávolya, Zoltán (1995) Die Lyrik der Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert (als Vorstufe zu Lenaus Schaffen). JAHRBUCH DER UNGARISCHEN GERMANISTIK, 1995. pp. 209-219. ISSN 1217-0216

ÁRENDÁS, TAMÁS (1995) Őszi búza tápláltsági állapotának értékelése különböző trágyázási rendszerekben. Agrokémia és talajtan, 44 (1-2). pp. 18-30. ISSN 0002-1873

Ács, Pál (1995) Ratio e oratio : Tipologie poetiche in János Rimay. ANNALI DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI. STUDI FINNO-UGRICI, 1. pp. 149-172. ISSN 1826-753X

Ágh, Attila (1995) Az európai közpolitika : Az európai közpolitikai rendszer. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 4 (2). pp. 139-162. ISSN 1216-1438

Örkény, Antal (1995) A kisebbségek csipkerózsika álma és a szociológus herceg esete. REPLIKA (17-18). pp. 260-273. ISSN 0865-8188

This list was generated on Sun Jun 23 03:47:22 2024 CEST.