REAL

Items where Subject is "J Political Science / politológia > J0 General legislative and executive papers / állam- és jogelmélet általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 184.

A

Artner, Annamária (2014) Tőkemegtérülés, bérmunka és demokrácia. MŰHELYTANULMÁNYOK (104). pp. 1-46. ISSN ISSN 1417-2720

B

Babos, Tibor (2015) Állam-tudomány: Fiatal Kutatók Szakértői Rendszer. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (2). pp. 94-113. ISSN 2063-9058

Balogh, Margit (2010) Mindszenty József prímás-érsek és az államforma kérdése 1945-1946-ban. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 22 (3-4). pp. 111-126. ISSN 0865-5227

Balogh-Békesi, Nóra (2014) Szuverenitásféltés és alkotmány. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (57). pp. 1-15. ISSN 2064-4515

Balázs, István (2021) A "service public" eszméje, avagy az eltűnt idők nyomában? In: Ünnepi tanulmányok a 80 éves TAMÁS ANDRÁS tiszteletére. Semper ad perfectum. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, pp. 33-42. ISBN 9789635315048; 9789635315062; 9789635315055

Balázs, Zoltán (2013) The Instantiation of Values. SPRINGERPLUS (2). pp. 1-14.

Bartha, Ildikó (2016) Case Comment on Case C-366/10, Air Transport Association of America and others v. Secretary of State for Energy and Climate Change. International Law Journal of London, 3. pp. 1-30. ISSN 2376-0109

Bartha, Ildikó (2018) Közszolgáltatási kivételek az Európai Unió kereskedelmi megállapodásaiban. In: Európai uniós erőforrások és tagállami államháztartás. Dialóg Campus, Budapest, pp. 168-185. (In Press)

Beláz, Annamária (2019) A közigazgatás információbiztonsága: megjósolhatók az incidensek? HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 29 (3). pp. 92-104. ISSN 1215-4121

Bene, Márton (2017) Sharing is Caring! Investigating the Most Unexpectedly Successful Posts on Politicians' Facebook Pages during 2014 General Election Campaign in Hungary. Journal of Information Technology & Politics, 14 (4). 387 -402. ISSN 1933-1681 (Print) ; 1933-169X (Online)

Berkes, Lilla and Fekete, Balázs (2017) Nemzeti Hitvallás: csupán díszítő szavak? KÖZJOGI SZEMLE, 10 (1). pp. 15-25. ISSN 1789-6991

Bischof, Péter (2021) A német civil hatalom sajátos megjelenési formája: a pártalapítvány = The Specific Presence of the German Civilian Power: the Political Foundation. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (1). pp. 91-120. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (online)

Blutman, László (2014) Milyen feltételekkel beszélhetünk értelmesen a szuverenitásról? Egy metaelmélet kiindulópontjai. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (17). pp. 1-15. ISSN 2064-4515

Boda, Mihály (2022) Az igazságos háború elmélete az antik államelméletekben = Just War Theory in the Ancient Theories of State. HADTUDOMÁNYI SZEMLE : A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTIKÉPZŐ KARÁNAK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 15 (1). pp. 99-113. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (elektronikus)

Bodnár, András (2022) Vízkonfliktus a Nílus völgyében. HONVÉDSÉGI SZEMLE, 150 (1). pp. 61-76. ISSN 2060-1506 (nyomtatott); 2732-3226 (elektronikus)

Bordás, Péter (2018) Fiscal Decentralization in Hungary. CURENTUL JURIDIC, 21 (4). pp. 88-96. ISSN 1224-9173

Bruhács, János and Bognerné dr. Karátson, Eszter and Fenyvesi, József Bulcsú and Rixer, Ádám (2006) A környezeti károk miatti nemzetközi felelősség = International responsibility and liability for environmental damages. Project Report. OTKA.

Bíró-Nagy, András (2013) Hungary. In: The Palgrave Handbook of Social Democracy in the European Union. Palgrave, Houndmills [et al.], pp. 452-470. ISBN 978-1-13-729379-4

Bíró-Nagy, András and Laki, Gergely (2021) AJÁNLÁSOK ÉS TELJESÜLÉSÜK. A V4-ek országspecifikus ajánlásai európai kontextusban. Politikatudományi Szemle, 30 (1). pp. 7-34. ISSN 1216-1438

Bódi, Stefánia (2014) Szuverenitás és az állam lakossága: állampolgárok és külföldiek. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (45). pp. 1-25. ISSN 2064-4515

C

Chronowski, Nóra (2015) Alkotmányossági válság az európai alkotmányos térségben. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (4). pp. 67-70. ISSN 1789-6991

Chronowski, Nóra (2015) Globális vagy lokális alkotmányosság? JOGELMÉLETI SZEMLE, 16 (4). pp. 19-31. ISSN 1588-080X

Chronowski, Nóra (2014) A magyar alkotmánybíráskodás és a közös európai alkotmányos standardok. JURA, 2. pp. 26-38. ISSN 1218-0793

Cicero, Quintus Tullius and Nótári, Tamás (2006) Hogyan nyerjük meg a választásokat? Lectum Kiadó, Szeged. ISBN 9639640034

Cs. Kiss, Lajos (2017) Államelméleti helyzetkép = State Theories – an overview. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 4-47. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Csapó, Zsuzsanna (2014) A környezet védelme fegyveres konfliktus idején - nemzetközi szokásjogi alapok. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (3). pp. 3-21. ISSN 0002-564X

Csefkó, Ferenc (1993) Kormányzati struktúra racionalizálása a jogállamiság nevében. Tér és Társadalom, 7 (3-4). pp. 135-150. ISSN 0237-7683

Csink, Lóránt and Fröhlich, Johanna (2017) Mire lehet alkotmányjogi panaszt alapítani? : A jogvédelem alapjául szolgáló alaptörvényellenesség és az Alaptörvényben biztosított jog fogalma. MTA LAW WORKING PAPERS, 4 (25). ISSN 2064-4515

Czeglédy, Tamás (2012) Gondolatok a kormányzásról globálisan és nemzetközi összehasonlításban. E-CONOM, 1 (1). pp. 1-11. ISSN 2063-644X

D

Demeter, M. Attila (2016) Politikai nemzet versus nemzetiség - 1848, 1861, 1868. In: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában, 2015. december 8., Budapest.

Domaniczky, Endre (2021) Határterületeken : Válogatott állam- és jogtudományi írások (2010–2020). Mádl Ferenc Intézet Tudományos Közleményei (2). Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-01-0427-0 (nyomtatott); 978-615-01-0787-5 (e-könyv)

Drinóczi, Timea (2017) A 22/2016 (XII. 5.) AB határozat: mit (nem) tartalmaz, és mi következik belőle : Az identitásvizsgálat és az ultra vires közös hatáskörgyakorlás összehasonlító elemzésben. MTA LAW WORKING PAPERS, 4 (1). ISSN 2064-4515

Drinóczi, Timea (2016) Az alkotmányos identitásról. Mi lehet az értelme az alkotmányos identitás alkotmányjogi fogalmának? MTA LAW WORKING PAPERS, 3 (15). pp. 1-42. ISSN 2064-4515

Drinóczi, Timea (2014) A párbeszéd hatása az állami szuverenitásra. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (27). pp. 1-20. ISSN 2064-4515

Drinóczi, Tímea (2015) Alkotmányos párbeszéd és hatalommegosztás. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (1). pp. 19-43. ISSN 0002-564X

F

Farkas, Eszter (2021) Discussing immigration in an illiberal media environment: Hungarian political scientists about the migration crisis in online public discourses. EUROPEAN POLITICAL SCIENCE (Spec i). ISSN 1680-4333

Farkas, Ádám (2015) A totális államtól a totális háborún át a totális védelemig. MTA LAW WORKING PAPERS, 2 (34). pp. 1-20. ISSN 2064-4515

Fedinec, Csilla (2012) A 2012-es parlamenti választások Ukrajnában. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, XXV (4). pp. 27-39. ISSN 0238-9266

Fedinec, Csilla (2016) Az oszthatatlan Ukrajna. ÚJ EGYENLÍTŐ, 16 (5). pp. 22-24. ISSN 2064-0439

Fedinec, Csilla (1999) Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből, 1938-1991. Officina Hungarica (8.). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963-8425-11-3

Fedinec, Csilla (2007) Pártok és ideológiák Ukrajnában. Az egypártrendszertől a politikai tömörülésekig. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (7). pp. 69-94. ISSN 0865-557X

Fedinec, Csilla (2004) Ungvár és vonzáskörzete betagozódása a csehszlovák államba 1918-1928. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, 3. pp. 101-112. ISSN 0238-9266

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2020) Nyelvi jogok Ukrajnában: parlamenti és alkotmánybírósági jogforrások, 1997–2019. PARLAMENTI SZEMLE, 5 (2). pp. 79-103. ISSN 2498-597X

Fekete, Balázs and Hörcher, Ferenc (2015) Péter László öröksége: eszmetörténti szemlélet az állam és a politika kutatásában. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (4). pp. 9-12. ISSN 1789-6991

Finszter, Géza (2020) A modern rendészet : A rendészettudomány hazai kísérletei. MAGYAR RENDÉSZET, 20 (3). pp. 91-118. ISSN 1586-2895

Fodor, László (2016) Verfassungsrechtlicher Rahmen für Umweltschutz im neuen ungarischen Grundgesetz. In: Umwelt–Hochschule–Staat. Festschrift für Franz-Joseph Peine zum 70. Geburtstag. Duncker & Humblot, Berlin, pp. 69-83. ISBN 978-3-428-14736-6

Frivaldszky, János (2009) Politikai barátság és jogi viszony. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 5 (4). pp. 5-52. ISSN 1787-3223

Förköli, Gábor (2021) Shifting from Aristotelianism to Modern Theories: Lessons on Ethics and State Power by Johann Weiss, Professor of Ethics and Politics at Giessen. In: History of Universities : Teaching Ethics in Early Modern Europe. History of Universities (34/2). Oxford University Press, Oxford, pp. 82-96.

G

Gajduschek, György (2016) Empirikus jogtudat kutatás Magyarországon 1990 után. MTA LAW WORKING PAPERS, 3 (11). ISSN 2064-4515

Gajduschek, György (2019) Közigazgatás és politika. KÖZJOGI SZEMLE, 2019 (1). pp. 9-16. ISSN 1789-6991

Ganczer, Mónika (2015) Az államutódlás – Az államok továbbélése és megszűnése Közép- és Kelet-Európában a kétpólusú világrend megszűnését követően. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 7 (4). pp. 6-22. ISSN 2060-4580

Garayová, Lilla (2019) Information Security Awareness in Public Administrations at an International Level. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 4 (2). pp. 30-51. ISSN 2498-6275

Glatz, Ferenc (2006) A desztalinizáció második hulláma. Magyarország a XX. kongresszus után. História, 28 (6-7). pp. 77-83. ISSN 0139-2409

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2015) Preliminary Reference and the Hungarian Constitutional Court: A Context of Non-Reference. GERMAN LAW JOURNAL, 16 (6). pp. 1569-1590. ISSN 2071-8322

H

H. Szilágyi, István (2016) A jogtudat-kutatások elméleti kérdései. MTA LAW WORKING PAPERS, 3 (12). ISSN 2064-4515

Haitas, Daniel (2018) Eurasian Integration and Ukraine. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 10 (2). pp. 179-192. ISSN 2060-4580

Hajnal, György (2014) Coordination Practices in Hungary: The Case of Széll Kálmán Working Group. In: Organizing for Coordination in the Public Sector. Practices and Lessons from 12 European Countries. Palgrave, Basingstoke; New York, pp. 225-236.

Halász, Iván (2015) Julia V. Zaparij (szerk.): Konsztytucionalizm v szovremennoj mirovoj i rosszijszkoj isztoriji. Vtorije jelcinszkije cstyenyija (Jekatyerinburg: Uralszkij fegyeralnij unyiverszityet – Fond Jelcina 2014) 161. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 102-106. ISSN 0002-564X

Halász, Iván (2014) Václav Pavlíček (szerk.): Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky (Praha: Leges 2011) 1120. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (3). pp. 86-90. ISSN 0002-564X

Hopkó, Iván (2014) Hamvas Ákos, Keményné Koncz Ildikó, Molnár György, Schneider Magdolna, Szabó Hajnalka: Az önkormányzati rendszert érintő változások és az adósságrendezés gyakorlata (Complex Kiadó, Budapest, 2013. 220 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 28 (1). pp. 195-200. ISSN 0237-7683

Hoppál, Bulcsú (2019) Scruton konzervativizmusa. A szemantikai higiénia kívánalma = Scruton’s Conservatism The Requirement of Semantic Hygiene. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 271-283. ISSN 1786-6553

Horváth M., Tamás (2018) Evaluation of an Anti-Monopoly Programme in Hungarian Public Utilities. In: Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe : More Evidence for Better Results. Governance and Public Management . Springer, pp. 279-296. ISBN 978-3-319-61091-7

Horváth M., Tamás and Bartha, Ildikó (2018) EU-Compatible State Measures and Member States Interests in Public Services: Lessons from the Case of Hungary. INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, 16 (1-2). pp. 99-121. ISSN 2335-3414

Horváth M., Tamás and Józsa, Zoltán (2016) Az államigazgatás helyi és területi szervei: koncentráció és koncentrátum. In: A magyar jogrendszer állapota. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet, Budapest, pp. 564-582. ISBN 78-963-418-006-7

Horváth M., Tamás and Szilágyi, János Ede and Bartha, Ildikó (2018) Hó és sár: a víz mint érték vagy érdek : Képzelt beszélgetés a víz jogalanyisága felvetésének ürügyén. KÖZJOGI SZEMLE, 11 (3). pp. 14-19. ISSN 1789-6991

Horváth. M., Tamás (2016) A fáraó varázsol. A rezsicsökkentés beágyazottsága. Politikatudományi Szemle, 25 (3). pp. 135-146. ISSN 1216-1438

Hörcher, Ferenc and Fekete, Balázs (2016) Péter László öröksége: az újragondolt alkotmánytörténet. KÖZJOGI SZEMLE, 9 (2). pp. 12-13. ISSN 1789-6991

J

Jakab, András (2016) Az európai alkotmányjog nyelve. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. ISBN 9786155527654

Jakab, András (2016) European Constitutional Language. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 9781316532324

Jakab, András (2015) Martje de Visser, Constitutional Review in Europe. A Comparative Analysis; Werner Heun, Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit im Vergleich. PUBLIC LAW, 1. pp. 516-518. ISSN 0033-3565

Jakab, András (2015) Staatslehre – Eine deutsche Kuriosität. In: Der „German Approach“. Die Staatsrechtslehre im Wissenschaftsvergleich, mit Kommentaren von Atsushi Takada und András Jakab. Fundamenta Juris Publici (4.). Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, pp. 75-121.

Jakab, András (2014) Tania Groppi – Marie-Claire Ponthoreau (eds): The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges, Hart Publishing 2013, pp. 431. ACTA JURIDICA HUNGARICA: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES, 55 (3). pp. 296-298. ISSN 1216-2574

Jakab, András and Szilágyi, Emese (2015) Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. MTA LAW WORKING PAPERS, 2 (32). pp. 2-63. ISSN 2064-4515

K

Karsai, Dániel and Mihály, Eszter (2017) Elefántsirató – a sikeres alkotmányjogi panaszok utóélete közös hatáskörgyakorlás összehasonlító elemzésben. MTA LAW WORKING PAPERS, 4 (21). ISSN 2064-4515

Karsai, László (2016) Szálasi Ferenc. Politikai életrajz. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-976-7

Kiss, Balázs and Burján, Evelin (2021) Gondolatok négy Istvánt olvasva : Recenzió Kukorelli István: Három István, három nemzeti ünnep, három példakép című könyvéről = Thoughts of Reading Four Istváns : Review of István Kukorelli’s Book Entitled Three Istváns, Three National Holidays, Three Role Models. PRO PUBLICO BONO - MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 9 (3). pp. 154-163. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2786-0760 (elektronikus)

Koi, Gyula (2018) Egyed István és a magyar közigazgatási jog. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 7 (2). pp. 95-106. ISSN 2063-9058

Koi, Gyula (2015) Magyary Zoltán életműve. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS: A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 3 (2). pp. 123-139. ISSN 2063-9058

Komáromi, László (2014) A népszavazásra vonatkozó szabályozás változásai az Alaptörvényben és az új népszavazási törvényben. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (35). pp. 1-30. ISSN 2064-4515

Kondor, Zsuzsanna (2021) Járt utat a járatlanért... : Könyvismertetés Halmai Péter (szerk.) A brexit forgatókönyvei és hatásai című tanulmánykötetéről. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 24 (1). pp. 149-162. ISSN 1416-6151

Kovács, Krisztina and Körtvélyesi, Zsolt and Nagy, Alíz (2015) Margins of Nationality. Perspectives on Federalism, 7 (1). pp. 85-116. ISSN 2036-5438

Kukorelli, István (2013) Az Alaptörvény és az Európai Unió. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 4-11. ISSN 2063-9058

Kóczy, Á. László (2013) Power indices when players can commit to reject coalitions. Working Paper Series (1401). Keleti Károly Faculty of Business and Management, Óbuda University, Budapest.

Kóczy, Á. László and Biró, Péter and Sziklai, Balázs (2013) Fair Apportionment in the View of the Venice Commission's Recommendation. Working Paper Series (1302). Keleti Károly Faculty of Business and Management, Óbuda University, Budapest.

Kókai, Dániel (2019) A közvetlen demokrácia, mint a képviseleti demokrácia igazolásából eredő problémákra adott lehetséges válasz. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 16 (3). pp. 32-36. ISSN 1786-1594

Könczöl, Miklós (2016) Fairness, Definition and the Legislator’s Intent: Arguments from Epieikeia in Aristotle’s Rhetoric. In: Argumentation and Reasoned Action. College Publications, London, pp. 319-341. ISBN 978-1-84890-211-4

Könczöl, Miklós (2015) Méltányossági érvek a Rétorikában. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 11 (1). pp. 111-124. ISSN 1787-3223

Kőszegi, Margit (2018) Konferencia a nemzetállami lét kérdéseiről Kelet-Európában, Oroszországban és Eurázsiában = Conference on nation statehood in Eastern Europe, Russia and Eurasia (Third Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies – University of Tartu, 10–12 June 2018). Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 129-133. ISSN 2062-9923

L

Lentner, Csaba (2020) The Discreet Charm of Market Economy. Welcome by the Editor-in-Chief. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 11-14. ISSN 1786-6553

Lentner, Csaba (2020) A piacgazdaság diszkrét bája. Főszerkesztői beköszöntő. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 7-10. ISSN 1786-6553

Lovas, Dóra (2018) Állami támogatások uniós jogi szabályozása különös tekintettel az energiaszektorra. Európai Jog, 18 (2). pp. 24-31. ISSN 1587-2769

M

M. Nyitrai, Péter and Bartkó, Róbert and Kovács, Gábor and Németh, Imre (2012) A terrorizmus elleni fellépés eszközrendszerének fejlődése, különös tekintettel a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre = The development of measures for combating terrorism with special respect to the fight against financing terrorism. Project Report. OTKA.

Majtényi, Balázs (2015) The Nation’s Will as Trump in the Hungarian Fundamental Law. In: European Yearbook on Human Rights 15. Intersentia, Cambridge, pp. 247-260. ISBN 978-3-7083-1040-4

Marchut, Réka (2015) Határsértések: a tudomány és a politika határán. REGIO, 23 (3). pp. 199-205. ISSN 0865-557X

Máthé, Gábor (2013) Szuverenitás – Jogállam. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 14-25. ISSN 2063-9058

Máthé, Gábor (2019) A posztmodern jogállam = Post-Modern Rule of Law. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 193-203. ISSN 1786-6553

Mécs, János Elek (2020) Az állami szervek kommunikációs semlegessége a kampányban – egy eltűnő alapelv? MTA LAW WORKING PAPERS, 7 (29). pp. 1-17. ISSN 2064-4515

Mészáros, Gábor (2020) Carl Schmitt in Hungary: Constitutional Crisis in the Shadow of Covid-19. MTA LAW WORKING PAPERS, 7 (17). pp. 1-17. ISSN 2064-4515

Müller, György and Cserny, Ákos and Máthé, Gábor and Tamás, András (2013) A magyar kormányzati modell = The Hungarian Governmental Model. Project Report. OTKA.

N

Nagy, Csilla and Tamás, Veronika (2004) Helyi népszavazások Magyarországon. Politikatudományi Szemle, 13 (4). pp. 197-221. ISSN 1216-1438

Nyikos, Györgyi and Erdei-Derschner, Katalin (2020) A 2021–2027 programozási időszak EU-forrásai és a lehetséges magyar allokáció. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 23 (3). pp. 5-26. ISSN 1416-6151

Nótári, Tamás (2012) Lex Baiuvariorum - jogfelfogás és társadalomkép a kora középkorban = Lex Baiuvariorum - Legal Order and Social Structure in Early Middle Ages. Project Report. OTKA.

P

Pallo, József (2007) Gondolatok a rendészet fogalmi és alkalmazási kérdéseiről. BÖRTÖNÜGYI SZEMLE, 26 (2). pp. 33-40. ISSN 1417-4758

Palágyi, Menyhért (2017) Észlelés és fantázia. ergo . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-693-794-2

Pap, András László (2015) „Intimate citizenship” a Nemzeti Együttműködés Rendszerében: Az Alaptörvény preferenciái feminista nézőpontból. TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT, 5 (2). pp. 83-101. ISSN 2062-7084

Pap, András László (2016) Romaintegráció és rendészet: esszencializmus és kulturalizmus a nemzeti együttműködés rendszerében. In: Egy jobb világot hátrahagyni... Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Büntetőjogi Tanszék, Pécs, pp. 504-517. ISBN 978-963-429-035-3

Pap, András László and Fiala-Butora, János (2017) Illiberal relations: The individual, the state and the dignity of communities under the Hungarian and Slovak constitutions. ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY SRODKOWO-WSCHODNIEJ / YEARBOOK OF THE INSTITUTE OF EAST-CENTRAL EUROPE, 15 (2). pp. 57-77. ISSN 1732-1395

Patyi, András and Christián, László and Gerencsér, Balázs Szabolcs and Gyurita, Rita and Hulkó, Gábor and Lapsánszky, András and Varga, Zs. András (2012) Közigazgatási autonómiák – autonóm közigazgatások = Autonomy in public administration - autonomous public administration. Project Report. OTKA.

Pesci, Marco (2019) A Római Statútum rendelkezései harmadik államok vonatkozásában. Külügyi Műhely, 2019 (1). pp. 44-63. ISSN 2677-0288

Petri, Bernadett (2020) Az Európai Parlament működése a koronavírus-járvány idején: valódi megoldás-e a távmegoldás? EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 23 (3). pp. 75-93. ISSN 1416-6151

Pongrácz, Alex (2014) A globalizált világ aktuális kérdései: államelhalás vagy államépítés? MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (18). pp. 1-19. ISSN 2064-4515

Pozsár-Szentmiklósy, Zoltán (2014) Alapjogok az új választójogi szabályozásban. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (16). pp. 1-11. ISSN 2064-4515

Princzinger, Péter and Kisfaludy, László (2015) A jó állam alapköve: a közszolgálati továbbképzés rendszere​​​​​​​. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 134-149. ISSN 2063-9058

Pál, Gábor (2014) Politikai közösség, politikai felelősség, politikai stratégia. A külhoni magyarok szavazójogával kapcsolatos közéleti vitát keretbe foglaló politikai diskurzusok elemzése. In: "Határtalan választások". Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 171-195. ISBN 978-615-5305-71-9

Pálffy, Géza (2013) A Szent Korona a 17. századi Sopronban. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 67 (4). pp. 400-411. ISSN 0133-0748

Pásztor, Szabolcs (2021) Kettős küldetésben: Mélyülés és integrálódás a Gazdasági és Monetáris Unióban : Könyvismertetés Halmai Péter Mélyintegráció – A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája című könyvéről. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 24 (1). pp. 169-172. ISSN 1416-6151

R

Rosenbaum, Stephen A. (2017) Bureaucratic legalism: A proposal for inquisitorial decisionmaking in determining educational benefits and services. MTA LAW WORKING PAPERS, 4 (2). pp. 1-19. ISSN 2064-4515

Ránki, Sára (2019) Bevezetés az igazságügyi nyelvészetbe. Belügyi Szemle, 67 (3). pp. 76-90. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

S

Schweitzer, Gábor (2016) Jogegyenlőség versus jogfosztás : A magyarországi alkotmányjog-tudomány és az úgynevezett zsidótörvények kora. In: A nagypolitikától a hétköznapokig. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 157-169. ISBN 978-963-506-994-1

Schweitzer, Gábor (2015) Molnár Kálmán és a két világháború közötti alkotmányjog-tudomány dilemmái. MTA LAW WORKING PAPERS, 2 (33). pp. 1-14. ISSN 2064-4515

Shupitskaya, Aksana (2018) The Constitution and Public Administration. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (2). pp. 81-89. ISSN 2498-6275

Skinner, Quentin (2014) A machiavellista fejedelem erényei : Mennyire volt machiavellista Machiavelli? OBELISCUS: A KORAÚJKOR FOLYÓIRATA, 1 (1). pp. 23-44. ISSN 2064-8669

Smuk, Péter (2014) A szuverenitás jelképei és alkotmányos védelmük. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (37). pp. 1-8. ISSN 2064-4515

Sulyok, Gábor (2014) II. Ramses és III. Hattušiliš szerződése az örök békéről és testvériségről. Állam- és Jogtudomány, 6 (2). pp. 3-21. ISSN 0002-564X

Szabadfalvi, József (2014) Kísérlet egy „realista jogfilozófiai rendszer” megalkotására - Losonczy István jogbölcseleti munkássága. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (3). pp. 22-35. ISSN 0002-564X

Szabó, Andrea (2013) Mozaik2011: Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Belvedere Meridionale, Budapest.

Szabó, Patrik (2019) Under the skin. Additives to the theoretical and dogmatic problems of constitutional identity. MTA LAW WORKING PAPERS, 6 (9). ISSN 2064-4515

Szakály, Zsuzsa (2015) A történeti alkotmány és az alkotmányos identitás az Alaptörvény tükrében​​​​​​​. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (2). pp. 24-38. ISSN 2063-9058

Szaniszló, Krisztián Gábor (2016) A hatalommegosztás államelméleti előképei – Hatalomkorlátozás az európai állambölcseletben az antikvitás korától a felvilágosodásig. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 3 (1). pp. 63-88. ISSN 0866-6628

Szaniszló, Krisztián Gábor (2017) Államszervezeti fogalmak útvesztőjében. JURA, 23 (2). pp. 421-434. ISSN 1218-0793

Szekeres, Diána (2011) Comparing Bismarck's policies with those of Castlereagh and Palmerston. In: Pénz és társadalom. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, Budapest, pp. 281-290. ISBN 978-963-7167-09-6

Szenes, Zoltán (2021) A hibrid fenyegetések elleni szakpolitika Magyarországon = Governmental Policy against hybrid threats in Hungary. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 31 (4). pp. 39-56. ISSN 1215-4121

Szente, Zoltán (2020) A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái. MTA LAW WORKING PAPERS, 9 (7). pp. 1-24. ISSN 2064-4515

Szente, Zoltán (2014) Az alkotmány(osság) stabilitása. In: Alkotmány - alkotmányosság. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 171-184. ISBN 9789639987142

Szente, Zoltán (2018) Die ungarische Verfassung von 1949/1989 und von 2011. In: Freiheit und Verantwortung:. Universitätsverlag Winter, Heidelberg, pp. 16-34. ISBN 978-3-825-368-88-3

Szente, Zoltán (2006) Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 1945-től napjainkig = European constitutional and parliamentary history from 1945 up to now. Project Report. OTKA.

Szigeti, Péter (2014) A nemzetállami szuverenitás közjogi fogalmának védhetősége és ami azon túl van…. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (15). pp. 1-10. ISSN 2064-4515

Szilágyi, Emese (2017) Az Alaptörvény gyakorlata és az európai konstitutcionalizmus. KÖZJAVAK, 3 (2). pp. 30-33. ISSN 2498-7190

Szilágyi, Emese (2015) Az Alkotmánybíróság az alkotmánykonform bírói jogértelmezésről - terítéken az Alaptörvény 28. cikke. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (1). pp. 66-68. ISSN 1789-6991

Szilágyi, Emese (2017) Az alkotmányjogi oktatás nehézségeiről. KÖZJAVAK, 3 (3). pp. 3-6. ISSN 2498-7190

Szilágyi, Emese (2016) Kormánykampány – Avagy megszólalhatnak-e az államhatalom szervei népszavazási kampány során? KÖZJAVAK, 2 (4). pp. 3-6. ISSN 2498-7190

Szilágyi, Emese (2016) A közhatalmi szervek politikai véleménye. KÖZJAVAK, 2 (4). pp. 10-14. ISSN 2498-7190

Szilágyi, István (1996) Európai Unió: alkotmányfejlődés és regionalizmus. Tér és Társadalom, 10 (1). pp. 95-110. ISSN 0237-7683

Szuromi, Szabolcs and Ferenczy, Rita and Körmendy, Kinga (2009) A középkori kánonjogi gyüjtemények és az európai ius commune = The Medieval Canon Law Collections and the European ius commune. Project Report. OTKA.

Szántó, András (2019) Politikai szofisztikáltság a demokráciaelméletben : Állampolgári kogníciók az episztemikus–schumpeteri skála tükrében. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 28 (1). pp. 77-95. ISSN 1216-1438 (nyomtatott); 2064-6550 (online)

Szücs, László Gergely (2012) Hogyan lehetséges egy nemzet nélküli jogállam? VALÓSÁG : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 55 (6). pp. 97-109. ISSN 0324-7228

Szücs, László Gergely (2011) A diskurzuselv mint a jogállamiság garanciája : Vizsgálódások egy radikális Habermas-kritika kapcsán. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 55 (2). pp. 75-96. ISSN 0025-0090

Szűcs, Zoltán Gábor (2014) Alkotmány és értelmezés. In: Kolnai-díj átadója. (Unpublished)

Szűcs, Zoltán Gábor (2012) Az alkotmányosság diskurzusai. Esettanulmány a 1994-1998 közötti alkotmányozási kísérletről. In: Alkotmányozás Magyarországon és máshol: politikatudományi és alkotmányjogi megközelítések. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet - Új Mandátum Kiadó. ISBN 978-963-287-051-9

Szűcs, Zoltán Gábor (2014) The abortion of a 'conservative’ constitution-making. A discourse analysis of the 1994-1998 failed Hungarian constitution-making enterprise. Other. [s.n.]. (Unpublished)

Szűcs, Zoltán Gábor (2017) A politika lelke : A politikai realizmus elméleti és eszmetörténeti nézőpontból. MTA TK PTI, Budapest. ISBN 978-963-418-017-3 (Unpublished)

Ságvári, Bence and Dessewffy, Tibor (2014) Dzsingisz kán a Parlamentben, avagy elterjedhetnek-e a toxikus vezetők a demokráciákban? MOZGÓ VILÁG, 2014 (2). pp. 1-19. ISSN 0324-4601

Sólyom, Péter (2020) Az általános államelmélet lehetősége: államelmélet mint kultúratudomány. In: Ünnepi kötet Takács Péter 65. születésnapjára. Gondolat, pp. 149-162. (Submitted)

T

Takács, Albert (2016) Az alkotmány és az állam fogalmának historikus szemlélete - avagy a hagyomány mint politikai és erkölcsi érték Egyed István alkotmánytanában = A Historic Approach to the Notions of Constitution and State, Tradition as a Political and Moral Value in István Egyed’s Constitutional Theory. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (4). pp. 56-71. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Takács, Albert (2015) Az ombudsman-eszme és megvalósulásának formái. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (2). pp. 39-61. ISSN 2063-9058

Takács, Péter (2014) Az állam fogalma. In: Alkotmányjog I. : alkotmányos fogalmak és eljárások : egyetemi jegyzet. Universitas Győr, Győr, pp. 28-48. ISBN 978-615-5298-31-8

Takács, Péter (2013) Egy jogász-festőművész élete és munkássága - Ruttkay György: Két világ, két úr – két élet? MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 8 (2). pp. 5-22. ISSN 1788-0386

Takács, Péter (1990) H. D. Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelezettségről. A gazdaságról [recenzió]. BUKSZ, 2 (4). pp. 487-489. ISSN 0865-4247

Takács, Péter (2019) On State-form of Hungary between 1920 and 1944. Applicability of the Term „Monarchy without a King”. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 10 (2). pp. 139-148. ISSN 2042-6402

Takács, Péter (2014) Szabó József szuverenitás-elméletének értékeléséhez : Hogyan szökken szárba az elmélet, ha magja magyar földbe hull? In: „Most megint Európában vagyunk…”. Szabó József emlékkönyv. Szerk.: Révész Béla. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 69-79. ISBN 978 615 5300 21 9

Takács, Péter (2011) A közjóról - a Pro Publico Bono elé. PRO PUBLICO BONO: ÁLLAM- ÉS KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 2011 (1). pp. 8-16. ISSN 2062-7165

Takács, Péter (2011) Államelmélet a XIX. században : Georg Jellinek elmélete. Pro Publico Bono Online. Állam- és Közigazgatás-tudományi Szemle, 1 (2). pp. 1-7. ISSN ISSN 2062-9966

Takács, Péter (2011) Államelmélet a XX. században. A jogi, a társadalmi és a politikai államfogalom : Hans Kelsen elmélete és a jogi államfogalom. Max Weber elmélete és az állam társadalmi fogalma. C. Schmitt és R. Smend elmélete és az állam politikai fogalma. Prp Publico Bono Online. Állam- és Közigazgatás-tudományi Szemle, 1 (2). pp. 1-35. ISSN ISSN 2062-9966

Takács, Péter (2015) A magyar állam átnevezéséről. MTA LAW WORKING PAPERS, 2 (7). pp. 1-68. ISSN 2064-4515

Takács, Péter (1986) A politikai és jogi konstrukciók megalapozottságának kérdése Arisztotelész Politikájában. Magyar Filozófiai Szemle, 30 (3-4). pp. 307-325. ISSN 0025-0090.

Takács, Péter and Szegedi, László and Mónus, Ildikó and Grósz, Tamás and Balogh, Gergely (2011) A jó közigazgatás. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága CM/Rec(2007)7. számú ajánlásának magyar szövege. [jogi dokumentum fordítása]. Pro Publico Bono. Állam- és Közigazgatástudományi Szemle, 1 (1). pp. 97-104. ISSN 2062-7165

Tattay, Szilárd (2016) Making Sense of a Nonsense : Representation of the ‘Rights’ of Future Generations. In: Global governance and its effects on state and law. Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook (6). Peter Lang GmbH ; Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, pp. 195-210. ISBN 978-363-167-308-9

Tattay, Szilárd (2015) A személyes "államtól" az állam "személyéig" : Az állam fogalma a szuverenitás klasszikus elméleteiben. In: Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Gondolat Kiadói Kör ; MTA Jogtudományi Intézet, Budapest ; Győr, pp. 435-449. ISBN 978-963-693-599-3

Teleki, Bálint (2021) A többsebességes Európa az ajtónkon kopogtat : Könyvismertetés Halmai Péter: Tagállami integrációs modellek – A gazdasági kormányzás új dimenziói az Európai Unióban című tanulmánykötetéről. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 24 (1). pp. 163-167. ISSN 1416-6151

Till, Szabolcs Péter (2014) Tézisek az Alaptörvény és a honvédelem sarkalatos törvényi szintjének összefüggéseiről. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (42). pp. 1-22. ISSN 2064-4515

Tribl, Norbert and Mercz, Mónika (2021) European Realities in the 21st Century : Comments on a ‘European Review’. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 24 (1). pp. 173-183. ISSN 1416-6151

Téglási, András (2014) Azért a nép az úr? : A népszavazás aktuális alkotmányjogi kérdései az Alaptörvény elfogadása óta. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (19). pp. 1-34. ISSN 2064-4515

Tóth, András (2013) The Collapse of the Post-Socialist Industrial Relations System in Hungary. South-East European Review for Labour and Social Affairs (1). pp. 5-19.

Tóth, Tihamér (2020) Állami támogatások versenyjoga a vírusválság idején. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 3 (23). pp. 55-73. ISSN 1416-6151

Tóth, Tihamér and Bassola, Bálint and Dedics, Zsigmond and Nagy, Csongor István and Szilágyi, Pál Béla and Tari, Zsófia (2012) A verseny szerepe és felfogása Magyarországon = The role and appreciation of competition in Hungary. Project Report. OTKA.

Tóth J., Zoltán (2020) Demokrácia, jogállamiság és alkotmánybíráskodás. Patrocinium, Budapest. (In Press)

Tóth J., Zoltán (2020) Rule of law vs. democracy - With Special Regard to the Case of Hungary. In: Populist Constitutionalism and Illiberal Democracies: between Constitutional Imagination, Normative Entrenchment and Political Reality. Intersentia, Cambridge, UK. (In Press)

Török, Gábor and Tényi, Géza (2011) Személyiségi jogok az információs társadalomban = Personal rights in the information society. Project Report. OTKA.

V

Varju, Márton and Chronowski, Nóra and Sulyok, Gábor and Bárd, Petra (2016) Hungary: Constitutional (R)evolution or Regression? In: The role of national constitutions in European and global governance. T.M.C. Asser Press, Hága; Cambridge, pp. 1-41.

Vincze, Attila (2014) Odahull az eszme és a valóság közé: az árnyék az szuverenitás-átruházás az alkotmánybíróság esetjogában. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (23). pp. 1-15. ISSN 2064-4515

W

Wiener A., Imre and Hollán, Miklós and Ligeti, Katalin and Végvári, Réka (2006) A korrupció elleni küzdelem nemzetközi és hazai büntetőjogi aspektusai = Aspects of international and domestic criminal law in supressing corruption. Project Report. OTKA.

Z

Zsolt, Péter (2015) A magyar közszolgálati „Etika és integritás”, valamint az „Integritásmenedzsment” tréningek hatásvizsgálata. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 150-166. ISSN 2063-9058

Ződi, Zsolt (2020) Az Alkotmánybírósági ítéletek hálózatának elemzése. MTA LAW WORKING PAPERS, 7 (22). pp. 1-35. ISSN 2064-4515

Á

Ádám, Antal and Csefkó, Ferenc (1989) Az alkotmányreformról. Beszélgetés dr. Ádám Antallal, a Janus Pannonius Tudományegyetem alkotmányjogász professzorával. Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 76-85. ISSN 0237-7683

This list was generated on Tue Nov 29 08:10:10 2022 CET.