REAL

Items where Subject is "L Education / oktatás > LB Theory and practice of education / oktatás elmélete és gyakorlata > LB1603 Secondary Education. High schools / középfokú oktatás"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | G | H | K | L | M | N | P | S | T | V
Number of items at this level: 77.

B

Bajzát, Tünde (2020) Nyelvtanári motivációs stratégiák gyakorisági használata a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei régió néhány középiskolájában. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 419-427. ISBN 978-963-496-168-0

Barta, Edit (2016) Lehűlési folyamat vizsgálata középiskolai módszerekkel. DIMENZIÓK: MATEMATIKAI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 55-59. ISSN 2064-2172

Bertalan, Péter and Petrás, Viktória (2019) Az agrárszakképzés jelenlegi helyzetértékelése, dilemmái a kaposvári FM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma adatai alapján = The Assessment and Questions of the Present Agricultural Education based on the Data of FM DASZK Móricz Zsigmond Agricultural High School, Secondary Technical School and Students’ Hostel. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (2). pp. 161-176. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Bodor, Ákos (2015) A dinamikus egyensúly állapota. Velkey Gábor: Dinamikus egyensúlytalanság. A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs, Békéscsaba, 2013. 213 o.). Tér és Társadalom, 29 (4). pp. 164-168. ISSN 2062-9923

Borbélyné Bacsó, Viktória (2020) Fizikai Innovációs Kutatóműhely–Középiskolás diákok kutatómunkája Debrecenben. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (1). pp. 85-87. ISSN 2676-8771

Borbélyné Bacsó, Viktória (2020) Medgyessys diákok müonkamrát építettek a Debreceni Egyetemen. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (2). pp. 87-90. ISSN 2676-8771

Borza, Endre Márk and Puskás, Bence László (2016) Az oktatási rendszer kiválasztottjainak vélt értékrendi hierarchiája. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (2). pp. 80-89. ISSN 1587-8694

Bujdosó, Zoltán and Kovács, Gyöngyi and Szűcs, Csaba and Domjánné Nyizsalovszki, Rita (2015) Tourists of the future: importance of pro-environmental attitude among secondary school children. ECOCYCLES, 1 (2). pp. 12-21. ISSN 2416-2140

Bálint, Kinga Lujza (2019) A játékosítás lehetőségei a szakgimnáziumi irodalomoktatásban = Gamification Possibilities of Literature Teaching in Vocational High Schools. GRADUS, 6 (4.). pp. 11-16. ISSN 2064-8014

C

Csernicskó, István (2001) A kárpátaljai magyar középiskolások auto- és heterosztereotípiái. Acta Beregsasiensis : a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola évkönyve, 2. pp. 9-13.

Csizér, Kata and Piniel, Katalin (2016) Középiskolás diákok angolnyelv-tanulási motivációjának és nyelvtanulási szorongásának vizsgálata. ISKOLAKULTÚRA, 16 (6). pp. 3-13. ISSN 1215-5233

Csákó, Mihály (2017) Idegenellenesség középfokon. EDUCATIO, 26 (3). pp. 377-387. ISSN 1216-3384

D

D. Molnár, Éva (2016) Az önszabályozott tanulás mérése. Working Paper. Oktatáselméleti Kutatócsoport . (Unpublished)

D. Molnár, Éva (2014) Az önszabályozott tanulás pedagógiai jelentősége. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013. Tanulás és környezete. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, pp. 29-54. ISBN 978-963-508-751-8

D. Molnár, Éva (2013) Tudatos fejlődés. Az önszabályozott tanulás elmélete és gyakorlata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9400 4

Durovics, Alex (2016) Az eperjesi kollégium líceumi hallgatói (1804-1850). GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1-2). pp. 104-120. ISSN 2061-5132

Durovics, Alex (2017) Utak és lehetőségek, Pozsony és Sopron líceumának összehasonlító elemzése. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 220-238. ISSN 2061-5132

Dévényi, Anna (2020) A középfokú oktatás társadalompolitikai vetületei a Horthy-korszakban. SZÁZADOK (1). pp. 81-106. ISSN 0039-8098

G

Garai, Imre and Németh, András (2018) Construction of the national state and the institutionalization processes of the modern Hungarian secondary school teacher training system. ESPACIO TIEMPO Y EDUCACIÓN, 5 (1). pp. 219-232. ISSN 2340-7263

Gazda, István (2016) A Magyar Tudós Társaság elveszettnek hitt 1848-as magyar nyelvtankönyvei. In: Alexander Multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (8). Argumentum, Budapest, pp. 161-167. ISBN 978-963-446-781-6

Gazda, István (1977) Mikor jelent meg az első Ratio Educationis? MAGYAR TUDOMÁNY, 22 (5). pp. 369-371. ISSN 0025-0325

Gündischné Gajzágó, Mária and Szenkovits, Ferenc (2013) Bolyai Farkas fizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó kéziratok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 98 . Magyar Tudománytörténeti Intézet – Teleki–Bolyai Könyvtár, Budapest – Marosvásárhely. ISBN 978-615-5365-01-0

H

Habók, Anita (2016) Tanulási és nyelvtanulási stratégiák használata az általános iskola végén és a középiskola elején. Iskolakultúra, 26 (10). pp. 23-38. ISSN 1215-5233

Hamar, Pál (2018) A testnevelés tantervelmélete (MTA doktori értekezés tézisei) = Curriculum theory of physical education (Theses of academic doctoral dissertation). Testnevelés, Sport, Tudomány, 3 (3-4). pp. 8-18. ISSN 2498-7646

Hegedűs, Réka Dóra and Barth, Anita and Szerdi, Márta and Szőllősi, Gergő József (2020) Fiatalok szexuális magatartásának vizsgálata gimnáziumban tanuló fiatalok körében – egy vizsgálat kezdeti eredményei. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (3). pp. 31-41. ISSN 2676-8771

Hermann, Zoltán (2013) Are you on the right track?: The effect of educational tracks on student achievement in upper-secondary education in Hungary. Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; 2013/16 . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, Budapest. ISBN 978 615 5243 99 8

Hermann, Zoltán (2020) The Impact of School Tracks on Student Performance in Upper-Secondary Education. In: The Hungarian Labour Market 2019. The Hungarian Labour Market . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest, pp. 53-58.

Hermann, Zoltán (2019) A középfokú iskolatípus hatása a tanulói teljesítményekre. In: Munkaerőpiaci tükör 2018. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 53-58.

Hermann, Zoltán (2019) A tankötelezettségi korhatár csökkentésének hatása a lemorzsolódásra. In: Munkaerőpiaci tükör 2018. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 69-75.

Hermann, Zoltán and Horn, Dániel and Tordai, Dániel (2019) A 2013. évi szakképzési reform hatása a tanulók kompetenciáira. In: Munkaerőpiaci tükör 2018. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 63-68.

Hermann, Zoltán and Varga, Júlia (2020) Application to and Admission into Upper-Secondary Education. In: The Hungarian Labour Market 2019. The Hungarian Labour Market . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest, pp. 59-63.

Hermann, Zoltán and Varga, Júlia (2019) Jelentkezés és felvétel a középfokú oktatásba. In: Munkaerőpiaci tükör 2018. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 59-62.

Huszthy, Alma (2020) Tanári beszéd a középiskolai olaszórán: Általánosítható sajátosságok és egyéni stratégiák. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 459-473. ISBN 978-963-496-168-0

K

Kecskeméti, Judit and D. Molnár, Éva (2016) 8. és 9. évfolyamos tanulók földrajztanulásának sajátosságai a tanítási módszerekkel összefüggésben. ISKOLAKULTÚRA. pp. 1-20. ISSN 1215-5233 (In Press)

Kicošev, Saša and Nagy, Imre and Ristić, Dušan (2013) „Hely” és identitás. Egy temerini középiskolások körében végzett vizsgálat tanulságai. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 159-170. ISSN 0237-7683

Kiss, Róbert (2015) Robotika a közoktatásban = Robotics in Public Education. GRADUS, 2 (2). pp. 81-03. ISSN 2064-8014

Kocsis, Zsófia (2019) Középiskolai diákok munkához és továbbtanuláshoz fűződő viszonya. EDUCATIO, 28 (1). pp. 158-165. ISSN 1216-3384

Kádár, Anett and Farsang, Andrea and Gulyás, Ágnes (2018) Általános- és középiskolás diákok éghajlati folyamatokhoz kapcsolódó tévképzeteinek összehasonlító elemzése = Comparative analysis of elementary and secondary school students’ climatic related misconceptions. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (3). pp. 219-234. ISSN 0015-5411

Kárpáti, Andrea and D. Molnár, Éva and Munkácsy, Katalin (2014) Pedagogising Knowledge in Multigrade Roma Schools: potentials and tensions of innovation. European Educational Research Journal, 13 (3). pp. 325-337.

Kázmér, Klára (2020) Írott szövegek megértése komáromi magyar gimnazisták körében. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 97-110. ISBN 978-963-496-168-0

Kónya, György (2018) Environmental education contents in textbooks and output regulators for high school education. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 8 (1). pp. 36-51. ISSN 2560-5429

L

Laczkó, Mária (2015) A beszéd digitális korunkban pedagógusjelölt hallgatók értékítéleteinek tükrében. ISKOLAKULTÚRA, 25 (12). pp. 98-109. ISSN 1215-5233

Lengyelné Molnár, Tünde and Racsko, Réka and Szűts, Zoltán (2020) The development of multiliteracy with LEGO devices. In: XXXIII DIDMATTECH 2020. EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY (ELTE). (In Press)

Lénárt-Muszka, Zsuzsanna (2019) Fostering Innovation through Debating in the Classroom: Lessons from the Development of an E-learning Course for Secondary School Teachers in Hungary. WERKSTATT: ARBEITSPAPIERE ZUR GERMANISTISCHEN SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT, 14. pp. 1-18. ISSN 1585-3667

Lükő, István (2006) Berufspädagogische Experimente in der holztechnischen Fachausbildung. In: 35. Internationalen IGIP Symposium, 2006.09.18-2006.09.21, Tallin.

Lükő, István (2007) Engineer-training with system-aspect for the future: the system-aspect and the EQF are in the centre. In: Joint forces in engineering education towards exellence, 2007.07.04-2007.07.07, Miskolc.

Lőrincz, László (2016) Interethnic dating preferences of Roma and non-Roma secondary school students. JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES, 42 (13). pp. 2244-2262. ISSN 1369-183X

M

M. Zemplén, Jolán (2016) A felvidéki fizika története 1850-ig. A szerző 1973-ban készült kéziratát új jegyzetekkel, illusztrációkkal és online hivatkozásokkal 2016-ban kiegészítette: Gazda István. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (8). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Michalkó, Gábor (1998) Mentális térképek a turizmuskutatásban. A magyar középiskolások Olaszország képe. Tér és Társadalom, 12 (1-2). pp. 111-125. ISSN 0237-7683

Molnár, Gábor Tamás (2015) Az irodalomtanítás elméleti problémái a digitális médiumok korában. Vitairat – Fűzfa Balázs Mentés másként című könyve kapcsán. In: Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. ELTE.

Molnár, Gábor Tamás (2016) Irodalomtörténet fiataloknak? Nényei Pál: Az irodalom visszavág 1. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 67 (11). pp. 90-96. ISSN 0401-3174 (In Press)

Mészáros, Lukács (2015) Pleisztocén paleoökológiai változások kutatása a Crocidura-Sorex (Mammalia, Soricidae) fogarány meghatározás alapján. In: Út a Tudományhoz. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, pp. 32-33.

Mészáros, Lukács (2015) Őslénytani kutatás és tehetséggondozás: Előzetes jelentés az alsó-pleisztocén Somssich-hegy 2-es lelőhely Sorex-Crocidura fog-arány vizsgálatáról. Acta Pintériana, 2015 (1.). pp. 15-24. (In Press)

Mónus, Ferenc (2019) Comparing environmental awareness of Hungarian students in high-schools with different socio-economical background. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (1). pp. 17-27. ISSN 2560-5429

N

Nagy, Natália (2017) A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kárpátaljai megyei döntője. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 68-73. ISSN 2060-0623

P

Pap-Szigeti, Róbert (2017) A programozási készségek vizsgálata középiskolában és a felsőoktatásban = Analysis of Programming Skills in Secondary Schools and Colleges. GRADUS, 4 (1). pp. 216-222. ISSN 2064-8014

Pusztai, Gabriella and Fényes Zs., Hajnalka and Gabóda, Béla and Szilágyi, Györgyi Ilona (2010) Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban = Further study plans of secondary school leavers in a border region. Project Report. OTKA.

S

Sasfi, Csaba (2010) Felekezetiség és a középiskolai szocializáció színterei. SZÁZADOK, 144. pp. 563-593. ISSN 0039-8098

Sasfi, Csaba (2014) Reprodukció és mobilitás. A középfokú oktatás társadalmi funkciói a dualizmusban. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 15 (56). pp. 96-117. ISSN 1586-2410

Sebestyén, Krisztina (2017) Gimnáziumi és szakközépiskolai kétszintű érettségi eredmények vizsgálata német nyelvből. EDUCATIO, 26 (1). pp. 121-128. ISSN 1216-3384

Setényi, János and Fóris Ferenczi, Rita and Mandel, Kinga and Papp, Z. Attila (2006) Minőségkoncepciók a romániai középfokú oktatásban = Quality concepts in the Hungarian secondary education in Romania. Project Report. OTKA.

Simon, Ferenc and Zvara, Edina (1998) A Bethlen Gábor Református Gimnázium 16. századi könyvei. Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-47-5

Simon, Szabolcs (2020) Az anyanyelv, az államnyelv és az idegen nyelvek tanulása kétnyelvű környezetben. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 497-513. ISBN 978-963-496-168-0

Simonovits, András (2019) Matematikai közgazdaságtani modellek középiskolás = Mathematical-economic models at high-school level. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2019/3) . MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest.

Szabó, Csaba and Bereczky-Zámbó, Csilla and Muzsnay, Anna and Szeibert, Janka (2020) Students’ non-development in high school geometry. Annales Mathematicae et Informaticae, 52. pp. 309-319. ISSN 1787-6117

Szabó, Zoltán András (2015) Hivatkozási mintázatok, izoláció és ülésvezetői kontroll az 1924. évi középiskolai törvény nemzetgyűlési vitájában. Iskolakultúra, 25 (4). pp. 78-91. ISSN 1215-5233

Szentgyörgyi, Rudolf (2017) A kétszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga 10 éve (2005–2015). ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 60-69. ISSN 2060-0623

Szimkovics, Tamás and Bujdosó, Gyöngyi (2016) Design informatics special workgroup in view of learner’s fields of interest is secondary schools of Transcarpathia. In: 4th IRI International Educational Conference, 2016.05.29-2016.05.30, Bratislava.

Székely, Miklós (2016) Az egykori Zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipariskola gipszgyűjteménye. Ars Hungarica, 2016 (2). pp. 169-182. ISSN 0133-1531

Sági, Éva (2019) Játéknap a Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumban = Game Day at Szent-Györgyi Albert Secondary Vocational School. GRADUS, 6 (4). pp. 64-68. ISSN 2064-8014

T

T. Szabó, Levente (2020) Klasszikus magyar irodalom az iskolában? MAGISZTER (CSÍKSZEREDA) (2). pp. 35-46. ISSN 1583-6436

Todor, Imre (2019) Középiskolások eredményessége : Pilot kutatás Hargita megyében. EDUCATIO, 28 (1). pp. 166-173. ISSN 1216-3384

Tokai, Dalma and Lendvayné Győrik, Gabriella and Fülöp, Márta (2017) Középiskolás kémiatehetségek versengési attitűdje és viszonya a versenyekhez. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2016. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, pp. 243-267. ISBN 978-963-306-567-9

V

V. Molnár, László (2000) Magyar–orosz kulturális kapcsolatok 1750–1815. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (17). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-00-6

Vakula, Tímea (2016) Konferencia az új magyar nyelvi és irodalmi érettségiről. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 114-119. ISSN 2060-0623

Velkey, Gábor (2013) Dinamikus egyensúlytalanság: A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs ; Békéscsaba. ISBN 978-963-9899-74-2

Velkey, Gábor (2011) A középfokú képzés területi rendszerének változása és továbbfejlesztése. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 60-78. ISSN 0237-7683

This list was generated on Tue Mar 2 15:50:46 2021 CET.