REAL

Items where Subject is "L Education / oktatás > LB Theory and practice of education / oktatás elmélete és gyakorlata > LB1603 Secondary Education. High schools / középfokú oktatás"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | G | H | K | L | M | N | P | S | T | V
Number of items at this level: 92.

B

Bajzát, Tünde (2020) Nyelvtanári motivációs stratégiák gyakorisági használata a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei régió néhány középiskolájában. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 419-427. ISBN 978-963-496-168-0

Barta, Edit (2016) Lehűlési folyamat vizsgálata középiskolai módszerekkel. DIMENZIÓK: MATEMATIKAI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 55-59. ISSN 2064-2172

Bertalan, Péter and Petrás, Viktória (2019) Az agrárszakképzés jelenlegi helyzetértékelése, dilemmái a kaposvári FM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma adatai alapján = The Assessment and Questions of the Present Agricultural Education based on the Data of FM DASZK Móricz Zsigmond Agricultural High School, Secondary Technical School and Students’ Hostel. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (2). pp. 161-176. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Bodor, Ákos (2015) A dinamikus egyensúly állapota. Velkey Gábor: Dinamikus egyensúlytalanság. A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs, Békéscsaba, 2013. 213 o.). Tér és Társadalom, 29 (4). pp. 164-168. ISSN 2062-9923

Borbélyné Bacsó, Viktória (2020) Fizikai Innovációs Kutatóműhely–Középiskolás diákok kutatómunkája Debrecenben. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (1). pp. 85-87. ISSN 2676-8771

Borbélyné Bacsó, Viktória (2020) Medgyessys diákok müonkamrát építettek a Debreceni Egyetemen. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (2). pp. 87-90. ISSN 2676-8771

Borza, Endre Márk and Puskás, Bence László (2016) Az oktatási rendszer kiválasztottjainak vélt értékrendi hierarchiája. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (2). pp. 80-89. ISSN 1587-8694

Bujdosó, Zoltán and Kovács, Gyöngyi and Szűcs, Csaba and Domjánné Nyizsalovszki, Rita (2015) Tourists of the future: importance of pro-environmental attitude among secondary school children. ECOCYCLES, 1 (2). pp. 12-21. ISSN 2416-2140

Bálint, Kinga Lujza (2019) A játékosítás lehetőségei a szakgimnáziumi irodalomoktatásban = Gamification Possibilities of Literature Teaching in Vocational High Schools. GRADUS, 6 (4.). pp. 11-16. ISSN 2064-8014

C

Csernicskó, István (2001) A kárpátaljai magyar középiskolások auto- és heterosztereotípiái. Acta Beregsasiensis : a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola évkönyve, 2. pp. 9-13.

Csizér, Kata and Piniel, Katalin (2016) Középiskolás diákok angolnyelv-tanulási motivációjának és nyelvtanulási szorongásának vizsgálata. ISKOLAKULTÚRA, 16 (6). pp. 3-13. ISSN 1215-5233

Csákó, Mihály (2017) Idegenellenesség középfokon. EDUCATIO, 26 (3). pp. 377-387. ISSN 1216-3384

D

D. Molnár, Éva (2016) Az önszabályozott tanulás mérése. Working Paper. Oktatáselméleti Kutatócsoport . (Unpublished)

D. Molnár, Éva (2014) Az önszabályozott tanulás pedagógiai jelentősége. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013. Tanulás és környezete. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, pp. 29-54. ISBN 978-963-508-751-8

D. Molnár, Éva (2013) Tudatos fejlődés. Az önszabályozott tanulás elmélete és gyakorlata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9400 4

Durovics, Alex (2016) Az eperjesi kollégium líceumi hallgatói (1804-1850). GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1-2). pp. 104-120. ISSN 2061-5132

Durovics, Alex (2017) Utak és lehetőségek, Pozsony és Sopron líceumának összehasonlító elemzése. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 220-238. ISSN 2061-5132

Dévényi, Anna (2020) A középfokú oktatás társadalompolitikai vetületei a Horthy-korszakban. SZÁZADOK (1). pp. 81-106. ISSN 0039-8098

G

Garai, Imre and Németh, András (2018) Construction of the national state and the institutionalization processes of the modern Hungarian secondary school teacher training system. ESPACIO TIEMPO Y EDUCACIÓN, 5 (1). pp. 219-232. ISSN 2340-7263

Gazda, István (2016) A Magyar Tudós Társaság elveszettnek hitt 1848-as magyar nyelvtankönyvei. In: Alexander Multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (8). Argumentum, Budapest, pp. 161-167. ISBN 978-963-446-781-6

Gazda, István (1977) Mikor jelent meg az első Ratio Educationis? MAGYAR TUDOMÁNY, 22 (5). pp. 369-371. ISSN 0025-0325

Gaál, Péter (2020) Középiskolás tanulók szótárhasználati szokásai – egy vas megyei kérdőíves felmérés eredményei. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Gróf, Andrea and Szeidemann, Ákos and Telbisz, Tamás (2020) Challenges in developing an interdisciplinary teaching material on effects related to the Earth’s rotation. Canadian Journal of Physics, 98. pp. 719-725.

Gündischné Gajzágó, Mária and Szenkovits, Ferenc (2013) Bolyai Farkas fizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó kéziratok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 98 . Magyar Tudománytörténeti Intézet – Teleki–Bolyai Könyvtár, Budapest – Marosvásárhely. ISBN 978-615-5365-01-0

Gőgh, Előd and Kővári, Attila (2020) A tanulás önhatékonyságának vizsgálata budapesti műszaki szakgimnáziumok diákjainak körében. In: Új kutatások a szakképzés és a felsőoktatás területén : IX. Trefort Ágoston Szakképzés- és felsőoktatás-pedagógiai konferencia. Tanulmánykötet. Óbudai Egyetem, Budapest, pp. 90-101. ISBN 978-963-449-198-9

H

Habók, Anita (2016) Tanulási és nyelvtanulási stratégiák használata az általános iskola végén és a középiskola elején. Iskolakultúra, 26 (10). pp. 23-38. ISSN 1215-5233

Hajczinger, Krisztina (2020) Mi a pálya? : Gondolatok a középiskolai pályaválasztásról. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 18 (3-4). pp. 279-290. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Hamar, Pál (2018) A testnevelés tantervelmélete (MTA doktori értekezés tézisei) = Curriculum theory of physical education (Theses of academic doctoral dissertation). Testnevelés, Sport, Tudomány, 3 (3-4). pp. 8-18. ISSN 2498-7646

Hegedűs, Réka Dóra and Barth, Anita and Szerdi, Márta and Szőllősi, Gergő József (2020) Fiatalok szexuális magatartásának vizsgálata gimnáziumban tanuló fiatalok körében – egy vizsgálat kezdeti eredményei. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (3). pp. 31-41. ISSN 2676-8771

Hermann, Zoltán (2013) Are you on the right track?: The effect of educational tracks on student achievement in upper-secondary education in Hungary. Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; 2013/16 . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, Budapest. ISBN 978 615 5243 99 8

Hermann, Zoltán (2020) The Impact of School Tracks on Student Performance in Upper-Secondary Education. In: The Hungarian Labour Market 2019. The Hungarian Labour Market . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest, pp. 53-58.

Hermann, Zoltán (2019) A középfokú iskolatípus hatása a tanulói teljesítményekre. In: Munkaerőpiaci tükör 2018. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 53-58.

Hermann, Zoltán (2019) A tankötelezettségi korhatár csökkentésének hatása a lemorzsolódásra. In: Munkaerőpiaci tükör 2018. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 69-75.

Hermann, Zoltán and Horn, Dániel and Tordai, Dániel (2019) A 2013. évi szakképzési reform hatása a tanulók kompetenciáira. In: Munkaerőpiaci tükör 2018. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 63-68.

Hermann, Zoltán and Varga, Júlia (2020) Application to and Admission into Upper-Secondary Education. In: The Hungarian Labour Market 2019. The Hungarian Labour Market . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Budapest, pp. 59-63.

Hermann, Zoltán and Varga, Júlia (2019) Jelentkezés és felvétel a középfokú oktatásba. In: Munkaerőpiaci tükör 2018. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 59-62.

Horn, Dániel and Kiss, Hubert János and Lénárd, Tünde (2020) Economic preferences in the classroom - research documentation. Documentation. UNSPECIFIED, Budapest. (Unpublished)

Horváthné Hidegh, Anikó (2019) Szárnyakkal megkapni és repülve elengedni… avagy biológia tehetségek támogatása a gimnáziumunkban. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (2). pp. 91-106. ISSN 1589-519X

Huszthy, Alma (2020) Tanári beszéd a középiskolai olaszórán: Általánosítható sajátosságok és egyéni stratégiák. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 459-473. ISBN 978-963-496-168-0

K

Kecskeméti, Judit and D. Molnár, Éva (2016) 8. és 9. évfolyamos tanulók földrajztanulásának sajátosságai a tanítási módszerekkel összefüggésben. ISKOLAKULTÚRA. pp. 1-20. ISSN 1215-5233 (In Press)

Kicošev, Saša and Nagy, Imre and Ristić, Dušan (2013) „Hely” és identitás. Egy temerini középiskolások körében végzett vizsgálat tanulságai. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 159-170. ISSN 0237-7683

Kiss, Róbert (2015) Robotika a közoktatásban = Robotics in Public Education. GRADUS, 2 (2). pp. 81-03. ISSN 2064-8014

Kocsis, Zsófia (2019) Középiskolai diákok munkához és továbbtanuláshoz fűződő viszonya. EDUCATIO, 28 (1). pp. 158-165. ISSN 1216-3384

Kádár, Anett and Farsang, Andrea and Gulyás, Ágnes (2018) Általános- és középiskolás diákok éghajlati folyamatokhoz kapcsolódó tévképzeteinek összehasonlító elemzése = Comparative analysis of elementary and secondary school students’ climatic related misconceptions. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (3). pp. 219-234. ISSN 0015-5411

Kárpáti, Andrea and D. Molnár, Éva and Munkácsy, Katalin (2014) Pedagogising Knowledge in Multigrade Roma Schools: potentials and tensions of innovation. European Educational Research Journal, 13 (3). pp. 325-337.

Kázmér, Klára (2020) Írott szövegek megértése komáromi magyar gimnazisták körében. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 97-110. ISBN 978-963-496-168-0

Kónya, György (2018) Environmental education contents in textbooks and output regulators for high school education. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 8 (1). pp. 36-51. ISSN 2560-5429

L

Laczkó, Mária (2015) A beszéd digitális korunkban pedagógusjelölt hallgatók értékítéleteinek tükrében. ISKOLAKULTÚRA, 25 (12). pp. 98-109. ISSN 1215-5233

Lengyelné Molnár, Tünde and Racsko, Réka and Szűts, Zoltán (2020) The development of multiliteracy with LEGO devices. In: XXXIII DIDMATTECH 2020. EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY (ELTE). (In Press)

Lénárt-Muszka, Zsuzsanna (2019) Fostering Innovation through Debating in the Classroom: Lessons from the Development of an E-learning Course for Secondary School Teachers in Hungary. WERKSTATT: ARBEITSPAPIERE ZUR GERMANISTISCHEN SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT, 14. pp. 1-18. ISSN 1585-3667

Lükő, István (2006) Berufspädagogische Experimente in der holztechnischen Fachausbildung. In: 35. Internationalen IGIP Symposium, 2006.09.18-2006.09.21, Tallin.

Lükő, István (2007) Engineer-training with system-aspect for the future: the system-aspect and the EQF are in the centre. In: Joint forces in engineering education towards exellence, 2007.07.04-2007.07.07, Miskolc.

Lőrincz, László (2016) Interethnic dating preferences of Roma and non-Roma secondary school students. JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES, 42 (13). pp. 2244-2262. ISSN 1369-183X

M

M. Zemplén, Jolán (2016) A felvidéki fizika története 1850-ig. A szerző 1973-ban készült kéziratát új jegyzetekkel, illusztrációkkal és online hivatkozásokkal 2016-ban kiegészítette: Gazda István. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (8). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Maguire, Meg and Gewirtz, Sharon and Towers, Emma and Neumann, Eszter (2020) Contextualising policy work: policy enactment and the specificities of English secondary schools. RESEARCH PAPERS IN EDUCATION, 35 (4). pp. 488-509. ISSN 0267-1522 (print); 1470-1146 (online)

Michalkó, Gábor (1998) Mentális térképek a turizmuskutatásban. A magyar középiskolások Olaszország képe. Tér és Társadalom, 12 (1-2). pp. 111-125. ISSN 0237-7683

Molnár, Gábor Tamás (2015) Az irodalomtanítás elméleti problémái a digitális médiumok korában. Vitairat – Fűzfa Balázs Mentés másként című könyve kapcsán. In: Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. ELTE.

Molnár, Gábor Tamás (2016) Irodalomtörténet fiataloknak? Nényei Pál: Az irodalom visszavág 1. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 67 (11). pp. 90-96. ISSN 0401-3174 (In Press)

Mészáros, Lukács (2015) Pleisztocén paleoökológiai változások kutatása a Crocidura-Sorex (Mammalia, Soricidae) fogarány meghatározás alapján. In: Út a Tudományhoz. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, pp. 32-33.

Mészáros, Lukács (2015) Őslénytani kutatás és tehetséggondozás: Előzetes jelentés az alsó-pleisztocén Somssich-hegy 2-es lelőhely Sorex-Crocidura fog-arány vizsgálatáról. Acta Pintériana, 2015 (1.). pp. 15-24. (In Press)

Mónus, Ferenc (2019) Comparing environmental awareness of Hungarian students in high-schools with different socio-economical background. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (1). pp. 17-27. ISSN 2560-5429

N

Nagy, Natália (2017) A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kárpátaljai megyei döntője. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 68-73. ISSN 2060-0623

Nagy, Ágoston (2021) „Puha” és „kemény” diktatúra – a Kádár-korszak szakaszai és a győri bencés gimnázium diáksága az 1970-es években. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 17 (1-3). pp. 295-312. ISSN 1786-6553

Neumann, Eszter and Gewirtz, Sharon and Maguire, Meg and Towers, Emma (2020) Neoconservative education policy and the case of the English Baccalaureate. JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES, 52 (5). pp. 702-719. ISSN 0022-0272 (print); 1366-5839 (online)

P

Pap-Szigeti, Róbert (2017) A programozási készségek vizsgálata középiskolában és a felsőoktatásban = Analysis of Programming Skills in Secondary Schools and Colleges. GRADUS, 4 (1). pp. 216-222. ISSN 2064-8014

Pusztai, Gabriella and Fényes Zs., Hajnalka and Gabóda, Béla and Szilágyi, Györgyi Ilona (2010) Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban = Further study plans of secondary school leavers in a border region. Project Report. OTKA.

S

Sasfi, Csaba (2010) Felekezetiség és a középiskolai szocializáció színterei. SZÁZADOK, 144. pp. 563-593. ISSN 0039-8098

Sasfi, Csaba (2014) Reprodukció és mobilitás. A középfokú oktatás társadalmi funkciói a dualizmusban. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 15 (56). pp. 96-117. ISSN 1586-2410

Sebestyén, Krisztina (2017) Gimnáziumi és szakközépiskolai kétszintű érettségi eredmények vizsgálata német nyelvből. EDUCATIO, 26 (1). pp. 121-128. ISSN 1216-3384

Seres, Zoltán (2021) A földrajz és a történelem tantárgyak kapcsolata a köznevelési rendszer 7–10. évfolyamain = The Connection Between the Subjects Geography and History in Grades 7–10 of the Hungarian Education System. GEOMETODIKA: FÖLDRAJZ SZAKMÓDSZERTANI FOLYÓIRAT, 5 (3). pp. 35-56. ISSN 2560-0745

Setényi, János and Fóris Ferenczi, Rita and Mandel, Kinga and Papp, Z. Attila (2006) Minőségkoncepciók a romániai középfokú oktatásban = Quality concepts in the Hungarian secondary education in Romania. Project Report. OTKA.

Simon, Ferenc and Zvara, Edina (1998) A Bethlen Gábor Református Gimnázium 16. századi könyvei. Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-47-5

Simon, Szabolcs (2020) Az anyanyelv, az államnyelv és az idegen nyelvek tanulása kétnyelvű környezetben. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 497-513. ISBN 978-963-496-168-0

Simonovits, András (2019) Matematikai közgazdaságtani modellek középiskolás = Mathematical-economic models at high-school level. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2019/3) . MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest.

Szabó, Csaba and Bereczky-Zámbó, Csilla and Muzsnay, Anna and Szeibert, Janka (2020) Students’ non-development in high school geometry. Annales Mathematicae et Informaticae, 52. pp. 309-319. ISSN 1787-6117

Szabó, Róbert (2021) Hadiérettségi, hadibizonyítvány. Az első világháborús katona-tanulók iskolai kedvezményei = War graduation, war certificate School Benefits for Soldier-students in World War I. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (1). pp. 119-136. ISSN 0040-9634

Szabó, Zoltán András (2015) Hivatkozási mintázatok, izoláció és ülésvezetői kontroll az 1924. évi középiskolai törvény nemzetgyűlési vitájában. Iskolakultúra, 25 (4). pp. 78-91. ISSN 1215-5233

Szentesi, Balázs (2020) Kívülállók közössége? : A communitas megnyilvánulási formái és funkciója egy alternatív középiskolában. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 30 (3). pp. 27-48. ISSN 1216-2051

Szentgyörgyi, Rudolf (2017) A kétszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga 10 éve (2005–2015). ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 60-69. ISSN 2060-0623

Szimkovics, Tamás and Bujdosó, Gyöngyi (2016) Design informatics special workgroup in view of learner’s fields of interest is secondary schools of Transcarpathia. In: 4th IRI International Educational Conference, 2016.05.29-2016.05.30, Bratislava.

Székely, Miklós (2016) Az egykori Zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipariskola gipszgyűjteménye. Ars Hungarica, 2016 (2). pp. 169-182. ISSN 0133-1531

Sági, Éva (2019) Játéknap a Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumban = Game Day at Szent-Györgyi Albert Secondary Vocational School. GRADUS, 6 (4). pp. 64-68. ISSN 2064-8014

Sütő, Éva and Csima, Melinda (2021) Célorientációk kapcsolata az iskolai motivációval szakképző iskolások aspektusából = Connection Between Goal Orientations and School Motivation from the Aspect of Students Learning in Vocational Training Schools. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 19 (1-2). pp. 129-140. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (elektronikus)

T

T. Szabó, Levente (2020) Klasszikus magyar irodalom az iskolában? MAGISZTER (CSÍKSZEREDA) (2). pp. 35-46. ISSN 1583-6436

Todor, Imre (2019) Középiskolások eredményessége : Pilot kutatás Hargita megyében. EDUCATIO, 28 (1). pp. 166-173. ISSN 1216-3384

Tokai, Dalma and Lendvayné Győrik, Gabriella and Fülöp, Márta (2017) Középiskolás kémiatehetségek versengési attitűdje és viszonya a versenyekhez. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2016. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, pp. 243-267. ISBN 978-963-306-567-9

Tomori, Tímea and Koltay, Tibor and Grigas, Vincas (2021) Középiskolai tanárok információs műveltségi attitűdjei egy nemzetközi kérdőíves vizsgálat eredményeinek tükrében. In: Agria Média 2020. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 300-310.

Tudlik, Csilla (2021) Pályaorientációs szolgáltatások és a pályaválasztási bizonytalanság kapcsolata a gimnáziumban = Relation of Career Services and Career Uncertainty at Secondary School. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 19 (1-2). pp. 163-171. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (elektronikus)

V

V. Molnár, László (2000) Magyar–orosz kulturális kapcsolatok 1750–1815. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (17). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-00-6

Vakula, Tímea (2016) Konferencia az új magyar nyelvi és irodalmi érettségiről. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 114-119. ISSN 2060-0623

Velkey, Gábor (2013) Dinamikus egyensúlytalanság: A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs ; Békéscsaba. ISBN 978-963-9899-74-2

Velkey, Gábor (2011) A középfokú képzés területi rendszerének változása és továbbfejlesztése. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 60-78. ISSN 0237-7683

This list was generated on Tue Oct 19 21:10:02 2021 CEST.