REAL

Items where Subject is "L Education / oktatás > LB Theory and practice of education / oktatás elmélete és gyakorlata"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | É
Number of items at this level: 211.

A

Achs, Ágnes (2019) "Játszani is engedd" = Let Them Play Too. GRADUS, 6 (4.). pp. 1-10. ISSN 2064-8014

Ale Ebrahim, Nader (2013) Introduction to the Research Tools Mind Map. Research World, 10 (4). pp. 1-3. ISSN 0974-2379

Ambrus, András (2015) A matematika tanulás-tanítás néhány kognitív pszichológiai kérdése = Some Cognitive Psychological Question in Mathematics Education. GRADUS, 2 (2). pp. 63-73. ISSN 2064-8014

András, Ferenc (2016) Egymás szemében. ISKOLAKULTÚRA, 26 (1). pp. 3-8. ISSN 1215-5233

Andrásné Teleki, Judit (2017) A gyógytestnevelés feladata, jelenlegi helyzete az oktatás rendszerében = Task of Adapted PE and its Present Position in Education. Testnevelés, sport, tudomány, 2 (1-2). pp. 15-18. ISSN 2498-7646

Antalné Szabó, Ágnes (2018) Elmélet és gyakorlat az Anyanyelv-pedagógiában. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (1). pp. 99-109. ISSN 2060-0623

B

Bardocz-Bencsik, Mariann and Dóczi, Tamás (2017) A „Sport a Fejlődésért és a Békéért” (SDP) mint új tudományterület bemutatása a kambodzsai iskolai testnevelés újjáépítésére kialakított program esettanulmányán keresztül = “Sport for Development and Peace” (SDP) as a New Field of Science – a Case Study of a PE development program in Cambodia. Testnevelés, sport, tudomány, 2 (1-2). pp. 19-23. ISSN 2498-7646

Barrett, K. C. and Józsa, Krisztián and Morgan, G. A. (2017) New computer-based mastery motivation and executive function tasks for school readiness and school success in 3 to 8 year-old children. HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 7 (2). pp. 86-105. ISSN 2062-9605

Bedzsula, Balint and Tanács, János (2019) Együtt könnyebb - Hallgatói részvétel a felsőoktatási oktatásfejlesztésben = Together is Easier - Student Participation in Improvement of Higher Education. GRADUS, 6 (2). pp. 198-203. ISSN 2064-8014

Benedek, András, G. (2016) Networked Knowledge Architectures : Tools versus Standards of Learning Design. In: New methods and technologies in education and practice: XXIX. DIDMATTECH 2016. ELTE Informatikai Kar, Budapest, pp. 257-264. ISBN 978-963-284-799-3

Beregszászi, Anikó and Kolozsvári-Nagy, Enikő (2019) Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban = Learning to read and write in Transcarpathian schools with Hungarian language instruction. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 151-172. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Berlinger, Edina (2018) Pénzügyi laboratóriumok az Egyesült Államokban és a Corvinus-on. Controller info, 6 (2). pp. 2-7. ISSN 2063-9309

Bicsák, Zsanett Ágnes (2016) Vált(akozó) olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában. Gondolat, Budapest. ISBN 978-963-693-719-5

Bodó, Julianna (2016) Határátlépések, térbeélések. Migránsok a transznacionális térben. ISKOLAKULTÚRA, 26 (1). pp. 20-30. ISSN 1215-5233

Bogdán, Péter (2014) MONITOR Live - Egy kritikai műhely állásfoglalása és javaslatai a romák tankönyvi megjelenéséről. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 2014 (9-10). pp. 84-88. ISSN 1215-1807

Borda-Fazekas, Adrienn and D. Molnár, Éva (2012) Diszlexiás és többségi tanulók szövegértése és olvasási motivációja. In: XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2012. november 08-10., Budapest, Magyarország.

Boreczky, Ágnes and Fenyves, Márk (2017) Dienes Valéria bécsi évei és az Orkesztika Iskola. In: Továbbélő utópiák – magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Neveléstudomány-történeti tanulmányok . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 122-140. ISBN 978-963-693-738-6

Boros, Éva Klára (2019) Individuality, cooperation, community: a guideline for organizing open-air schools. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (3). pp. 147-171. ISSN 2560-5429

Borosán, Lívia and Budainé Csepela, Yvette (2017) A szabadidős tevékenységek személyiségfejlesztési lehetőségei = Leisure-time Activity in Personality Development. Testnevelés, sport, tudomány, 2 (1-2). pp. 24-29. ISSN 2498-7646

Borsodi L., László (2016) A költői nyelv haláltánca Baka István Halál-boleró című versciklusáról. ISKOLAKULTÚRA, 26 (4). pp. 37-46. ISSN 1215-5233

Borszéki, Judit (2019) E-learning anyagok használata az angol rendészeti szakmai nyelv oktatásában. RENDŐRSÉGI TANULMÁNYOK (3). pp. 115-149. ISSN 2630-8002

Borszéki, Judit (2016) Training border policing experts in English for specific purposes (ESP): Uniform Trends in EU Member States. In: Sisekaitseakadeemia Teadusartiklid : Valikkogu. Sisekaitseakadeemia, Tallinn, pp. 31-65. ISBN 978-9985-67-269-3

Borszéki, Judit (2017) A határrendészeti tisztképzés negyedszázada egy nyelvtanár szemével. In: A határrendészeti tisztképzés negyedszázada. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 87-99. ISBN 9786155680342

Borszéki, Judit (2013) The principles of modern language teaching represented in an EU training tool for border guards I. = A modern nyelvpedagógia elveinek megjelenése egy uniós határrendészeti tananyagban I. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 6 (3). pp. 109-118. ISSN 2060-0437

Borszéki, Judit (2014) The principles of modern language teaching represented in an EU training tool for border guards II. = A modern nyelvpedagógia elveinek megjelenése egy uniós határrendészeti tananyagban II. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 7 (2). pp. 106-122. ISSN 2060-0437

Budainé Csepela, Yvette and Borosán, Lívia (2017) A sport szerepe a napközi otthoni nevelésben = Role of Sport in Afternoon School Activity (in Day Care Centers). Testnevelés, sport, tudomány, 2 (1-2). pp. 30-35. ISSN 2498-7646

Bálint, Kinga Lujza (2019) A játékosítás lehetőségei a szakgimnáziumi irodalomoktatásban = Gamification Possibilities of Literature Teaching in Vocational High Schools. GRADUS, 6 (4.). pp. 11-16. ISSN 2064-8014

C

Cs. Czachesz, Erzsébet and Molnár, Edit Katalin and Vidákovich, Tibor (2008) Olvasásmegértés, műfajismeret és jelentéskonstrukció. (A műfajok és szerepük az olvasásmegértésben és a jelentéskonstrukcióban 10-18 éves korban) = Reading comprehension, genre and the construction of meaning. Project Report. OTKA.

Csaba, Zágon and Dézsi, Zsolt and Szabó, Andrea (2020) Kompetenciaalapú vámügyi felsőoktatás az EU tagállamokban. In: Közös kihívások – egykor és most : Tanulmánykötet. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, pp. 35-53. ISBN 978-615-81441-1-7

Csabai, Sarolta (2019) Az irodalom és az idegennyelv-oktatás lehetséges metszéspontjai = Literary Texts in Foreign Language Learning. GRADUS, 6 (2). pp. 153-157. ISSN 2064-8014

Csapó, Benő (2001) Az induktív gondolkodás fejlődésének elemzése országos reprezentatív felmérés alapján. MAGYAR PEDAGÓGIA (3). pp. 373-391. ISSN 0025-0260

Csapó, Benő (1998) Iskolai tudás és vizsgarendszer. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 48 (2). pp. 51-60. ISSN 1215-1807

Csapó, Benő (2008) Tudásakkumuláció a közoktatásban. In: Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 95-108. ISBN 978-963-682-608-6

Csapó, Benő (2001) A kombinatív képesség fejlődésének elemzése országos reprezentatív felmérés alapján. MAGYAR PEDAGÓGIA (4). pp. 511-530. ISSN 0025-0260

Csapó, Benő (2002) A képességek fejlődési ütemének egységes kifejezése: a gamma koefficiens. MAGYAR PEDAGÓGIA (3). pp. 391-410. ISSN 0025-0260

Csapó, Benő (2008) A taneszközfejlesztés megalapozása: a tudásról való tudás. In: Tankönyvdialógusok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 11-21. ISBN 978-963-682-608-6

Csapó, Benő (2016) A tanárképzés és az oktatás fejlesztésnek tudományos háttere. ISKOLAKULTÚRA, 26 (2). pp. 3-18. ISSN 1215-5233

Csapó, Benő and Bogárné Németh, Mária and Korom, Erzsébet and Molnár, Gyöngyvér and Nagy, Lászlóné (2008) Az iskolában elsajátított tudás minőségének értékelése = Evaluation of the quality of students' knowledge. Project Report. OTKA.

Csapó, Benő and Molnár, Gyöngyvér and R. Tóth, Krisztina (2008) A papíralapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig. ISKOLAKULTÚRA (3-4). pp. 3-16. ISSN 1215-5233

Csehy, Zoltán (2016) A térré lett idő. Metaforikus és konkrét térátlépési stratégiák a modern klasszikus zenében, különös tekintettel a lírai szövegek metamorfózisaira. ISKOLAKULTÚRA, 26 (1). pp. 31-38. ISSN 1215-5233

Csernicskó, István (2015) Az ukrán mint államnyelv oktatása Kárpátalján: helyzet, problémák és feladatok. In: Nyelvtanulás - nyelvtanítás. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, pp. 11-22. ISBN 978-80-558-0762-1

Csernicskó, István (2015) Teaching Ukrainian as a State Language in Subcarpathia: situation, problems and tasks. In: Language learning and teaching: state language teaching for minorities. Constantine the Philosopher University, Nitra, pp. 11-23. ISBN 978-80-558-0761-4

Csullog, Krisztina and D. Molnár, Éva and Herczeg, Bálint and Lannert, Judit and Nahalka, István and Zempléni, András (2014) Hatások és különbségek. Másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján. Oktatási Hivatal, Budapest. ISBN 978-615-80018-0-9

Csullog, Krisztina and D. Molnár, Éva and Lannert, Judit (2014) A tanulók matematikai teljesítményét befolyásoló motívumok és stratégiák vizsgálata a 2003-as és 2012-es PISA-mérésekben. In: Hatások és különbségek. Másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján. Oktatási hivatal, Budapest, pp. 165-211. ISBN 978-615-80018-0-9

Csépe, Valéria (2014) Kép, szókép, hívókép. In: A kép – sokféle nézetben. Tudományos témák találkozásai (ISSN 2064-552X) . Archaeolingua Alapítvány, Budapest, pp. 45-62. ISBN 978-963-9911-51-2

Csíkos, Csaba and Molnár, Éva and Tarkó, Klára and Zsigmond, István (2007) A metakogníció iskolai fejlesztésének alapjai = Foundations for developing students` metacognition. Project Report. OTKA.

D

D. Molnár, Éva (2016) Az önszabályozott tanulás mérése. Working Paper. Oktatáselméleti Kutatócsoport . (Unpublished)

D. Molnár, Éva (2014) Az önszabályozott tanulás pedagógiai jelentősége. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013. Tanulás és környezete. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, pp. 29-54. ISBN 978-963-508-751-8

D. Molnár, Éva (2015) Családi és iskolai környezeti hatások érvényesülése az önszabályozott tanulás működésében. Iskolakultúra. (Submitted)

D. Molnár, Éva (2015) Családi és iskolai környezeti hatások érvényesülése az önszabályozott tanulás működésében. ISKOLAKULTÚRA, 25. pp. 21-35. ISSN 1215-5233

D. Molnár, Éva (2016) Erőfeszítés-alapú kontroll és végrehajtó funkciók az önszabályozásban. Magyar Pszichológiai Szemle. pp. 1-15. ISSN 0025-0279 (Submitted)

D. Molnár, Éva (2015) Magyar tanulók matematikai énképe és önhatékonysága a PISA-mérések alapján. In: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2015. április 23-25, Szeged, Magyarország.

D. Molnár, Éva (2013) Tudatos fejlődés. Az önszabályozott tanulás elmélete és gyakorlata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9400 4

D. Molnár, Éva (2014) A naplózás módszerének lehetőségei az önszabályozott tanulás vizsgálatában. In: XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2014. május 1-3., Szeged, Magyarország.

D. Molnár, Éva (2014) A tanulási motívumok és stratégiák szerepe a magyar tanulók teljesítményében a PISA-mérések alapján. In: XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014. november 6-8., Debrecen, Magyarország.

D. Molnár, Éva and Kovács, Dénes (2014) Tanulási stratégiák és motívumok daganatos betegségből gyógyult gyerekek és osztálytársaik körében. In: XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014. november 6-8. , Debrecen, Magyarország.

D. Molnár, Éva and Molnár, Edit Katalin (2013) A szövegalkotás és a szövegértés összefüggései egy 9. évfolyamos mintán. In: XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2013. április 11-13., Szeged, Magyarország.

D. Molnár, Éva and Molnár, Edit Katalin and Józsa, Krisztián (2012) Az olvasásvizsgálatok eredményei. In: Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 17-82. ISBN 978-963-19-7233-7

Dancs, Katinka and Kinyó, László (2018) Patterns of Hungarian 11-12-year-old students' national enculturation – strength of national identification and national symbols. In: 20th Annual Children's Identity and Citizenship European Association and Joint CitizED Association Conference Citizenship & Identity in a Post-Truth World, 2018. május 10-12., Varsó.

Denton, Paul and Stevenson, John and McMurray, Andy (2018) MARSRENGÉSEK Szeizmológia más bolygókon. MTA CSFK GGI, Budapest. ISBN 978-963-8381-39-2

E

Engler, Ágnes (2013) The Attitude of Men and Women in Higher Education towards Life-Long Learning. In: Students in a Cross-Border Region Higher Education for Regional Social Cohesion. University of Oradea Press, Oradea, pp. 97-107.

Eplényi, Anna and Al Basha, Nawarah and Khadour, Nebras (2020) Historic Public Park Design – A Case Study on Complex Landscape History Education : Südpark Kleinburg Breslau = Egy közparkpályázat a múltból, mint esettanulmány a kerttörténet oktatásához : Südpark Kleinburg Breslau. 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (55-56). pp. 156-167. ISSN 1787-6613

F

Faragó, Boglárka and Soltész, Péter and Pléh, Csaba (2015) A vizsgára készülés és az IKT-használat kölcsönhatásainak vizsgálata kérdőíves módszerrel. Iskolakultúra, 25 (5-6). pp. 15-32. ISSN 1215-5233

Faragó, Kornélia (2016) Közelségek és distanciák. A térbeli létérzés határ(talanság)airól. ISKOLAKULTÚRA, 26 (1). pp. 39-46. ISSN 1215-5233

Farkas, Katalin (2015) Tudományos tudásátadás a történelemoktatásban. ISKOLAKULTÚRA, 25 (7-8). pp. 68-73. ISSN 1215-5233

Fejes, József Balázs (2018) Az osztálytársak szerepe a motivációs klíma észlelésében. Iskolakultúra. (In Press)

Fejes, József Balázs and Karácsonyi, Zsuzsanna (2018) Az osztályterem motivációs jellemzőinek társas vetülete – egy kvalitatív vizsgálat általánosíthatóságának ellenőrzése. In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2017. november 9-11., Nyíregyháza.

Felföldi, Péter and Major, Róbert and Mészáros, Gábor (2020) Rendészeti képzés és a közlekedésrendészet egyes kérdései Szlovákiában = Particular Questions of Law Enforcement Training and Traffic Policing in Slovakia. Belügyi Szemle, 68 (6). pp. 89-103. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Fenyves, Márk and Pethő, Villő (2017) Dienes Valéria és Bárdos Lajos misztériumjátékai Orkesztika és kórusmozgalom, hatások, intézményesülési lehetőségek. In: Továbbélő utópiák -- magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Neveléstudomány-történeti tanulmányok . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 81-121. ISBN 978-963-693-738-6

Fodor, Péter (2018) Az allokúciótól a konverzációig. In: Digitális kultúra és szövegkultúra a felsőoktatásban, 2017. 01. 12., ELTE. (In Press)

Fábián, Attila (2020) Gondolatok a magyar regionális tudomány margóján = Thoughts on the margin of Hungarian regional science. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 31-36. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Földes, Györgyi (2016) A nyelv mint ellenség. Agota Kristof szövegei. ISKOLAKULTÚRA, 26 (1). pp. 47-54. ISSN 1215-5233

Földiné Irtl, Melinda and Komár, Lajos (2017) Az indo-tibeti hatások és a két világháború közötti magyar életreform. In: Továbbélő utópiák – magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Neveléstudomány-történeti tanulmányok . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 190-214. ISBN 978-963-693-738-6

G

Galuska, László Pál (2019) Bábjáték a gyermekkultúrában...dramaturgiai nézőpontból = Puppet Play in Children's Culture… From A Dramaturgy Perspective. GRADUS, 6 (4.). pp. 28-37. ISSN 2064-8014

Golden, Dániel (2014) Amit a színházi nevelésről tudni kell. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 64 (5-6). pp. 121-126. ISSN 1215-1807

Gurzó, Klára and Horn, Dániel (2015) A korai iskolai szelekció hosszú távú hatása. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 62 (10). pp. 1070-1096. ISSN 0023-4346

Gyarmathy, Éva (2013) Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején Magyarországon. Neveléstudomány Online.

Gyarmathy, Éva (2013) A tehetséggondozás változási kényszere. ISKOLAKULTÚRA (3-4). pp. 101-109. ISSN 1215-5233

Gyöngyösi-Wiersum, Erika and Czapné Makó, Zita and Makrides, Gregory (2019) Situation games to ease transition between abstract and real life mathematics for primary school student teachers. Annales Mathematicae et Informaticae, 50. pp. 205-216. ISSN 1787-5021 (Print) 1787-6117 (Online)

Győry, Ákos and Kónya, Eszter (2019) Proving skills in geometry of secondary grammar school leavers specialized in mathematics. Annales Mathematicae et Informaticae, 50. pp. 217-236. ISSN 1787-5021 (Print) 1787-6117 (Online)

Gönczy, László (2015) A zenei nevelés közoktatási funkcióit és programját meghatározó oktatáspolitikai és pedagógiai tévképzetek = Educational Policy Concepts about the Function and Programme of Music Education. GRADUS, 2 (1). pp. 135-143. ISSN 2064-8014

H

H. Tóth, István (2016) 9–10 és 11–12 éves tanulók viszonyulása közmondásainkhoz, szólásainkhoz, szóláshasonlatainkhoz. Különleges Bánásmód, 2 (2). pp. 23-39. ISSN 2498-5368

Habók, Anita and Magyar, Andrea (2020) The role of students’ approaches in foreign language learning. COGENT EDUCATION, 7. pp. 1-21. ISSN 2331-186X

Habók, Anita and Novák, Csilla and Szűcs, Éva and Korom, Erzsébet (2020) A projektmódszer alkalmazása óvodás és kisiskoláskorban: Egy óvodai egészségfejlesztő jó gyakorlat bemutatása. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT, 31 (1-3). pp. 162-169. ISSN 0866-2495

Hardi, Judit (2015) An Overview of Metacognitive Strategies in Young Learners' Vocabulary Learning. GRADUS, 2 (1). pp. 46-60. ISSN 2064-8014

Hardi, Judit (2017) Self-Regulation in Young Learners’ Vocabulary learning. GRADUS, 4 (1). pp. 165-173. ISSN 2064-8014

Hardi, Judit (2014) Általános iskolai tanulók szótanulása iskolán kívüli tevékenységeik során. GRADUS, 1 (1). pp. 90-96. ISSN 2064-8014

Hardi, Judit (2015) Általános iskolások idegen nyelvi szótanulási stratégiái = Primary School Learners’ Vocabulary Learning Strategies. GRADUS, 2 (1). pp. 61-72. ISSN 2064-8014

Hargitai, Veronika (2019) A civiljogi tárgyak oktatásának gyakorlati problémái = The Problems and Practical Experiences of Teaching Civil Law Subjects. MAGYAR RENDÉSZET, 19 (4). pp. 97-104. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (online)

Hatvani, Erzsébet and Hegedűs, Judit (2015) A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Documentation. Nagykanizsai Javítóintézet. (Submitted)

Hegedűs, Judit and Fekete, Márta (2014) Korai iskolaelhagyás és a kriminalitás kapcsolata, kezelésének lehetőségei. Project Report. Tempus Közalapítvány.

Horn, Dániel (2011) Az oktatási elszámoltathatósági rendszerek elmélete. MŰHELYTANULMÁNYOK = DISCUSSION PAPERS (MT-DP – 2011/13) . MTA Közgazdaságtudományi Intézet (KTI), Budapest. ISBN 978-615-5024-44-3

Horn, Dániel and Kiss, Hubert János (2017) Which preferences associate with school performance? : Lessons from a university classroom experiment = Melyik preferenciák függnek össze az iskolai teljesítménnyel? : Tanulságok egy egyetemi kísérletből. Budapest Munkagazdaságtani Füzetek = Budapest Working Papers on the Labour Market (BWP – 2017/8) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5754-07-4

Horotán, Katalin and Varga, János (2019) Opportunities to prepare forest school activities in biology teacher education. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (3). pp. 133-146. ISSN 2560-5429

Horváth, Cintia and Bognár, József (2019) Egy folyamatorientált egészségfejlesztési intervenciós modell : Az elmélet és a gyakorlat találkozása. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei.Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport, 46. pp. 83-92. ISSN 2677-0105

Horváth, Cintia and H. Ekler, Judit (2019) Tanítási stílusok alkalmazása és bemutatása az IPOO modellen keresztül a testnevelésben = Using Different Teaching Styles and the IPOO Model. Különleges Bánásmód, 5 (3). pp. 39-47. ISSN 2498-5368

Horváth, Endre and Szekeres, Ágota (2017) SMETRY: Társas kapcsolatok digitális elemzésének rendszere. Líceum Kiadó. (In Press)

Horváth, Ágnes (2017) Az ifjúságsegítő képzés tudományági orientációja szakmai és képzési követelmények tükrében = The Disciplinary Orientation of the Youth Worker Training Determined By the Professional Requirements. GRADUS, 4 (1). pp. 198-204. ISSN 2064-8014

Horváth, Ágnes (2015) Egy európai portfólió = A European Portfolio. GRADUS, 2 (1). pp. 73-80. ISSN 2064-8014

Huszthy, Alma (2018) La Gestione della Classe: Interazioni e Sviluppo della Produzione Orale. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 15. pp. 261-276. ISSN 2064-1346

Hwang, A -W. and Wang, J. and Józsa, Krisztián and Wang, P-J. and Liao, H-F. (2017) Cross cultural invariance and comparisons of Hungarian, Chinese, and English-speaking Children leading to the Revised Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ 18). HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 7 (2). pp. 32-47. ISSN 2062-9605

J

Johnston, Marston and Stevens, Rodney (2016) A systematic approach to analyzing environmental issues involving complex systems (a web-based course). ECOCYCLES, 1 (2). pp. 46-50. ISSN 2416-2140

Juhász, István and Boda, Eszter and Bíró, Melinda and Müller, Anetta (2017) Célzásbiztonsági vizsgálatok a „Kézilabda az iskolában” programban résztvevő tanulók körében. Testnevelés, sport, tudomány, 2 (1-2). pp. 44-48. ISSN 2498-7646

Jánk, István (2019) Lingvicizmus a Kárpát-medence négy országának gyakorló és leendő magyartanárainál = Linguistic discrimination among practising Hungarian teachers and teacher trainees of four countries in the Carpathian Basin. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 31-46. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Jánk, István (2016) Vančo Ildikó – Kozmács István (szerk.): Nyelvtanulás – nyelvtanítás. Fókuszban az államnyelv oktatása kisebbségek számára. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 509-511. ISSN 0025-0236

Józsa, Krisztián (2016) Kihívások és lehetőségek az óvodai fejlesztésben. ISKOLAKULTÚRA, 26 (4). pp. 59-74. ISSN 1215-5233

Józsa, Krisztián and D. Molnár, Éva (2013) The relationship between mastery motivation, self-regulated learning and school success: A Hungarian and European perspectiv. In: Handbook of self-regulatory processes in development: New directions and international perspectives. Taylor and Francis, London, pp. 265-304.

Józsa, Krisztián and Kis, Noémi and Huang, S -Y. (2017) Mastery motivation in school subjects in Hungary and Taiwan. HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 7 (2). pp. 158-177. ISSN 2062-9605

K

K. Nagy, Emese (2015) A Komplex Instrukciós Program, mint státuszkezelő eljárás. Iskolakultúra, 2015.5 (10.175). p. 33. ISSN 1215-5233

Karikó, Sándor (2015) Nevelésfilozófiai kérdések a pedagógiai kudarcról. ISKOLAKULTÚRA, 25 (9). pp. 90-99. ISSN 1215-5233

Kelecsényi, Klára (2019) Nem-standard adatábrázolási módszerek a statisztikai alapképzésben = Non-Standard Data Visualization Methods in Undergraduate Statistics Education. GRADUS, 6 (4). pp. 54-63. ISSN 2064-8014

Kerekes, Judit (2017) Inclusive Classroom Experiences in New York City. GRADUS, 4 (1). pp. 205-215. ISSN 2064-8014

Kerekes, Pál and Kiszl, Péter (2015) Az elektronikus könyvről - oktatáson innen és túl. Iskolakultúra, 25 (3). pp. 56-71. ISSN 1215-5233

Kinyó, László and Dancs, Katinka (2018) How do children perceive their peers? Commonalities of external and internal features perceived of other children in the responses of 10-11-year-old pupils. In: 20th Annual Childrens Identity and Citizenship European Association and Joint CitizED Association Conference Citizenship & Identity in a Post-Truth World, 2018. május 10-12., Varsó. (Submitted)

Kinyó, László and Tóth, Edit (2017) Hogyan látják kortársaikat a gyermekek? : Gyermekekről feltételezett közös tulajdonságok 10-11 éves diákok válaszaiban. In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2017. november 9-11., Nyíregyháza.

Kis, Márta (2019) Velünk játék a tanulás = Learning is A Game with Us. GRADUS, 6 (4). pp. 48-53. ISSN 2064-8014

Kissné Gera, Ágnes (2016) Élmények és értékek a kutatásalapú tanulás kipróbálása során. ISKOLAKULTÚRA, 26 (3). pp. 89-100. ISSN 1215-5233

Knapp, Éva (2000) Az emblematika oktatásának forrásai a magyarországi jezsuita kollégiumokban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 116. pp. 1-26. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1995) Az ifjú Theodosius. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1033-1044.

Knapp, Éva (1995) Demetrius. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 972-975.

Knapp, Éva (1995) Fridericus. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1088-1093.

Knapp, Éva (1995) Joacház. In: Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 929-930.

Knapp, Éva (1995) Joannes Cantacuzenus. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1058-1059.

Knapp, Éva (1993) Tamerlán (A lappangó pápai pálos iskoladráma magyar nyelvű programja 1761- ből). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 97 (4). pp. 537-540.

Knapp, Éva (2000) A nagyszebeni jezsuita iskolai színjátszás első szöveges emléke: Szent Alexius (1709). In: Demeter Júlia (szerk.): A magyar színház születése I. A régi magyar színház . Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 221-230. ISBN 963 661 407 5

Knapp, Éva (1995) A szeretet és erősség ritka példája. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 985-995.

Kocziszky, György (2020) Hogyan tovább? Adalékok a regionális tudomány hazai jövőképéhez = Quo vadis? Contributions to the domestic vision of regional science. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 28-30. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Kopasz, Adrien Réka (2019) Methodology tools in forest school and their impact on the development of ecological identity. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (3). pp. 91-116. ISSN 2560-5429

Kotschy, Andrásné (2000) A keresztény pedagógus és iskola. VIGILIA, 64 (5). pp. 345-354. ISSN 0042-6024

Kovács, Gábor (2014) Idegennyelv-elsajátítás. In: Pszicholingvisztika 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 593-674. ISBN 978 963 05 9499 8

Kovács, Hajnalka (2015) Hagyományértelmezés a vizuális kultúra tanításában = Interpretation of Tradition in Teaching Visual Culture. GRADUS, 2 (1). pp. 159-166. ISSN 2064-8014

Kovács, Réka (2015) Az e-nyelvtanulás jelenéről és jövőjéről a slovake.eu többnyelvű, szlováknyelv-oktató weboldal tükrében. ECONOMICA (SZOLNOK), 7 (4). pp. 105-114. ISSN 1585-6216

Kálmán, Orsolya and Horváth, László and Rapos, Nóra and Salát, Magdolna (2018) Co-developing educational programmes as a means of academic professional development. In: European Association for Institutional Research 40th Annual Forum, 26-29 August 2018, Budapest CEU.

Kárpáti, Andrea and D. Molnár, Éva and Munkácsy, Katalin (2014) Pedagogising Knowledge in Multigrade Roma Schools: potentials and tensions of innovation. European Educational Research Journal, 13 (3). pp. 325-337.

Köböl, Erika and Vidákovich, Tibor (2015) A mérési körülmények hatása a tanulásban akadályozott tanulók olvasás-szövegértés teljesítményére. Iskolakultúra, 25 (4). pp. 3-17. ISSN 1215-5233

L

Lengyel, Balázs (2020) Generációváltás és nemzetközi teljesítmény a hazai regionális tudományban = Generational change and international performance in Hungarian regional science. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 41-43. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Láng, Éva (2019) A tánctanítás módszertani keretei. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport, 46. pp. 73-82. ISSN 22677-0105

Lükő, István (2006) Berufspädagogische Experimente in der holztechnischen Fachausbildung. In: 35. Internationalen IGIP Symposium, 2006.09.18-2006.09.21, Tallin.

Lükő, István (2007) Egy tankönyvkutatási beszámoló részletei : A tankönyvek hatásvizsgálata a környezeti nevelésben. ISKOLAKULTÚRA, 17 (8-10). pp. 80-91. ISSN 1215-5233

Lükő, István (2007) Engineer-training with system-aspect for the future: the system-aspect and the EQF are in the centre. In: Joint forces in engineering education towards exellence, 2007.07.04-2007.07.07, Miskolc.

M

Marton, Árpád and D. Molnár, Éva (2014) Tisztelet, öröm és hatékonyság. D. Molnár Éva az önszabályozott tanulásról. Új Köznevelés, 70 (5). pp. 18-20. ISSN 2064-0625

Maróti, Andor (2015) A tanuló felnőtt. ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány. ISBN 9789638943231

Mező, Ferenc and Mező, Katalin (2019) Művészeti diagnosztikai eszközök a művészettel nevelés szolgálatában = Art Diagnostic Instruments for Education with Arts. Különleges Bánásmód, 5 (3). pp. 91-102. ISSN 2498-5368

Mező, Ferenc and Mező, Katalin and Mező, Lilla Dóra (2018) Képességfejlesztő játékok az IPOO-modell aspektusából: a fejlesztésbe integrált diagnosztika lehetősége = Ability Development Games from Aspects of IPOO-Modell: The Possibility Of Diagnostics Integrated in Development. Különleges Bánásmód, 4 (2). pp. 55-66. ISSN 2498-5368

Molnár, György (2019) Kihívások és lehetőségek a 21. század technológiaalapú világában, különös tekintettel a szakmai tanárképzésre. In: Tanügy, Oktatás, Pályakép Konferencia. Neveléstudományi Egyesület, pp. 175-181. ISBN 978-615-5840-06-7

Molnár, Éva (2013) Az önszabályozott tanulás szerepe daganatos betegségből gyógyult gyerekek iskolai reintegrációjában. In: Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek tudása, Budapest, pp. 47-64. ISBN 978 - 963 - 19 - 7494 -2

Molnár Lengyel, Tünde (2019) Changing reading habits and methodological options resulting from digital transformation. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (4). pp. 27-42. ISSN 2560-5429

Muha, Lajos (2007) Az informatikai biztonság oktatása. In: Felsőoktatási matematikai-, fizika- és számítástechnika oktatók XXXI. Konferenciája. Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, Dunaújváros, pp. 202-205. ISBN 978-963-216-270-6

Mátés, Gábor (2019) Gondolatok a jó és a rossz oktatásról – A pedagógia szerepe a felsőoktatásban = Thoughts about Good and Bad Education – The Role of Pedagogy in Higher Education. MAGYAR RENDÉSZET, 19 (4). pp. 61-67. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (online)

Märcz, Róbert (2015) Az ECL nyelvvizsga vizsgázókra gyakorolt hatása. Egy kérdőíves felmérés eredményei. Iskolakultúra, 25 (2). pp. 48-57. ISSN 1215-5233

N

Nagy, Andrea and Németh, András (2017) Az osztrák-német életreform-törekvések magyar recepciója a szentendrei Bubán-kolónia és az Életreform című folyóirat példája alapján. In: Továbbélő utópiák -- magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 9-34. ISBN 978-963-693-738-6

Nagy, Gyula (2016) Tudománymetria és neveléstudomány. ISKOLAKULTÚRA, 26 (2). pp. 50-62. ISSN 1215-5233

Nagy, Róbert (2018) Az m-learning értelmezési lehetőségei az IPOO-modell segítségével. Különleges Bánásmód, 4 (2). pp. 37-43. ISSN 2498-5368

Nagy, Zsuzsa and Müller, Anetta (2017) Középiskolai tanulók terhelhetőségének mérése egy röplabda tanítási egység közben = Measuring Loadability of Secondary School Students during a Teaching Unit of Volleyball. Testnevelés, sport, tudomány, 2 (1-2). pp. 36-43. ISSN 2498-7646

Nagy, Ádám (2018) A táborozáspedagógia és helye a pedagógiai rendszertanban – A hidden extracurriculum körvonalai. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 5-6. p. 52. ISSN 1215-1807

Nemes, Magdolna and Nagy, Anikó (2018) A korai nyelvtanítás története Nyíregyházán a rendszerváltástól napjainkig. Különleges Bánásmód, 4 (1). pp. 7-18. ISSN 2498-5368

Németh, Zoltán (2016) A migráns irodalom lehetőségei a közép-európai irodalmakban. ISKOLAKULTÚRA, 26 (1). pp. 63-69. ISSN 1215-5233

Nógrádi, Stella (2016) A matematikai kompetencia elemeinek alkalmazása a történelmi feladatok megoldásában. ISKOLAKULTÚRA, 26 (2). pp. 63-79. ISSN 1215-5233

P

Papp, Bendegúz (2018) A jūdō és a jiu-jitsu csatája – városi legenda vagy sporttörténeti tény? = The Battle of Jūdō and Jiu-jitsu – An Urban Legend or a Historical Fact? Testnevelés, sport, tudomány, 3 (3-4). pp. 30-35. ISSN 2560-0346 (nyomtatott); 2498-7646 (online)

Pető, Ildikó (2019) Halmozottan hátrányos helyzetűek oktatása Izraelben = Education for Multiple Disadvantaged Students in Israel. Különleges Bánásmód, 5 (2). pp. 31-40. ISSN 2498-5368

Pintér-Keresztes, Ildikó (2018) Elmélet és gyakorlat kapcsolata 2012 után az ének-zeneoktatásban = The Connection of Theory and Practice in Music Education After 2012. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 16 (2). pp. 137-146. ISSN 1589-519X

Pléh, Csaba (2014) Az ént körülvevő hálózatok meghatározói. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2013. EKF Líceum Kiadó, Eger, pp. 193-205.

Pléh, Csaba (2014) A nevelés biológiai és pszichológiai alapjairól. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013. Tanulás és környezete. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, pp. 11-29.

Pléh, Csaba and RÁCZ, ANNA and SOLTÉSZ, PÉTER and KARDOS, PÉTER and BERÁN, ESZTER (2014) A LÉLEK A WEB VILÁGÁBAN: KAPCSOLATOK ÉS TANULÁS AZ ÚJ IKT KÖZEGÉBEN. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 69 (4). pp. 679-705. ISSN 0025-0279

Pohl, Árpád (2019) A magyar tisztképzés előtt álló kihívások = Challenges of the Hungarian Officer Education. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 223-234. ISSN 2060-0437

Polónyi, István (2016) A neveléstudomány helyzetéről. ISKOLAKULTÚRA, 26 (4). pp. 3-19. ISSN 1215-5233

Polónyi, István and Tímár, János (2008) A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai = The Development of the Hungarian Higher Education; Experiences and Conclusions. Project Report. OTKA.

Pénzes, Dávid (2019) Tanárképzés, történeti reflexiókkal. PER ASPERA AD ASTRA: A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVELŐDÉS- ÉS EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI, 6 (2). pp. 130-138. ISSN 2064-6038

R

Rási, Szilvia (2019) A címadás problematikája és a tudományos szövegalkotás oktatása az IPOO-modell alapján = The Problem of Titles in Students´ Written Works and Teaching of Academic Writing based on the IPOO-Modell. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 1 (3). pp. 25-38. ISSN 2676-8771

Révay, Edit and Bozsonyi, Károly (2010) Az egyházi felsőktatási intézmények érték és normaközvetítése = Delivery of values and norms at Denominational Universities. Project Report. OTKA.

S

Salamon, József Imre (2015) Az Excel “rejtett” erőforrásainak felhasználása az oktatásban = Application of the ‘Hidden’ Resources of Excel in Education. GRADUS, 2 (2). pp. 94-103. ISSN 2064-8014

Simon-Ugron, Ágnes (2017) Statikus és dinamikus egyensúly fejlesztése lovasterápiával 8-9 éves lányoknál = Developing Static and Dynamic Equilibrium of 8-9 Year Old Girls with Hippotherapy. Testnevelés, sport, tudomány, 2 (1-2). pp. 136-141. ISSN 2498-7646

Simon-Ugron, Ágnes and Boros-Bálint, Iuliana (2017) Egyensúlyfejlesztés játékos mozgásprogrammal hallássérülteknél = Equilibrium Development of Hearing-impaired Children with Playful Movement Programs. Testnevelés, sport, tudomány, 2 (1-2). pp. 142-147. ISSN 2498-7646

Sivadó, Ákos (2016) Világátlépések: hogyan kondicionálja a cselekvési tér a társadalomtudományos magyarázatokat. ISKOLAKULTÚRA, 26 (1). pp. 70-81. ISSN 1215-5233

Smuta, Attila and Buzás, Zsuzsa (2017) Aspects of Kodály’s Music Pedagogy. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (Spec.). pp. 357-370. ISSN 1786-6553

Somogyi, Ágota (2016) A SAILS projekt tapasztalatai a pedagógus szemszögéből: a kutatásalapú tanulás szervezésének és értékelésének hatása a pedagógus attitűdjére. ISKOLAKULTÚRA, 26 (3). pp. 101-108. ISSN 1215-5233

Soós, Róbert and Balogh, Bence and Dobos, Gergely and Szávai, Szabolcs and Dudra, Judit (2019) Innovative technologies in training and education for maintenance team of NPPs. EPJ NUCLEAR SCIENCES & TECHNOLOGIES, 5. pp. 1-5. ISSN 2491-9292

Szabó, András and Németh, András (2019) A katonai műszaki képzés rendszerének kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai = Challenges and Solutions of the Military Technical Education. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 261-288. ISSN 2060-0437

Szabó, Bence (2017) A kertészeti képzés gyökerei Kecskeméten = The Roots of Horticulture Studies in Kecskemét. GRADUS, 4 (2). pp. 250-268. ISSN 2064-8014

Szabó, Diána (2016) Látlelet a pedagógusok befogadó neveléshez-oktatáshoz való hozzáállásáról. ISKOLAKULTÚRA, 26 (4). pp. 21-36. ISSN 1215-5233

Szabó, Ildikó and Devosa, Iván and Lipóczi-Csabai, Sarolta and Varga, Szilvia (2017) Output No 1 and 2 of AduLeT Project (Advanced Use of Learning Technologies in Higher Education) in Hungary. GRADUS, 4 (2). pp. 48-54. ISSN 2064-8014

Szabó, Éva and Zsadányi, Zsuzsa and Szabó Hangya, Lilla (2015) Ki szeret iskolába járni? : Az iskolai kötődés, a motiváció, az énhatékonyság és a tanulmányifelelősség-vállalás vizsgálata. ISKOLAKULTÚRA, 25 (10). pp. 5-20. ISSN 1215-5233

Szente, Dorina (2017) A Gyöngyösbokréta mozgalom rituális világa : A hagyomány őrzésének árnyoldalai. In: Továbbélő utópiák – magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Neveléstudomány-történeti tanulmányok . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 141-159. ISBN 978-963-693-738-6

Szilágyi, Szilvia and Körei, Attila and Árvai-Homolya, Szilvia (2019) Brainbox — Függvények = Brainbox – Functions. GRADUS, 6 (4). pp. 38-47. ISSN 2064-8014

Szombathelyiné Nyitrai, Ágnes Anikó (2016) Mese és mesélés. ISKOLAKULTÚRA, 26 (4). pp. 75-83. ISSN 1215-5233

Sztankai, Krisztián (2019) A társadalomtudományok nélkülözhetetlensége a jövő tisztképzésében = The Social Sciences are Essential to the Future of Officer Training. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (1). pp. 216-232. ISSN 2060-0437

Szántó, Bíborka (2019) Az iskola-előkészítő osztály szerepe az olvasási képesség alapozásában = The Role of School-Preparatory Class in the Development of Reading Capacity. GRADUS, 6 (2). pp. 139-152. ISSN 2064-8014

Székely, Miklós (2016) Az egykori Zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipariskola gipszgyűjteménye. Ars Hungarica, 2016 (2). pp. 169-182. ISSN 0133-1531

Székely, Miklós (2013) A mit, a hogyan és a miért kérdése a művészettörténész-muzeológus képzésben. In: Als Ich Can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület, Budapest, pp. 225-234. ISBN 978-963-88825-4-7

Szélpál, Szilveszter and Kopasz, Katalin (2016) A kutatásalapú tanulás alkalmazása a tehetséggondozásban. ISKOLAKULTÚRA, 26 (3). pp. 109-116. ISSN 1215-5233

Széplaki, Valéria (2004) Transnational Curriculum for Tomorrow's Lawyers, Curricular Approaches: Business Law. In: Conference on Educating Lawyers for Transnational Challenges, May 26-29, 2004, Oahu,Hawaii, USA.

Szűcs, Éva (2014) Teacher Foreign Language Competences in European Literacy and Citizenship Education. GRADUS, 1 (1). pp. 97-101. ISSN 2064-8014

Szűcs, Éva (2015) A nyelvoktatás fejlesztésének lehetőségei a Kecskeméti Főiskolán hallgatói interjúk alapján. GRADUS, 2 (1). pp. 112-119. ISSN 2064-8014

Sági, Norberta (2020) A partnerségi és hagyományos képzésű hallgatók életpályaképe a képzés elején = Professional Image of Students Taking Part in the Traditional and Partnership Training at the Beginning of the Training. GRADUS, 7 (2). pp. 324-329. ISSN 2064-8014

Sági, Éva (2019) Játéknap a Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumban = Game Day at Szent-Györgyi Albert Secondary Vocational School. GRADUS, 6 (4). pp. 64-68. ISSN 2064-8014

Sándor, Imola and Birkás, Emma and Győrffy, Zsuzsa (2015) The effects of dissection-room experiences and related coping strategies among Hungarian medical students. BMC MEDICAL EDUCATION, 15. p. 73.

Sántha, Kálmán (2015) Kvalitatív Komparatív Analízis a pedagógiai térábrázolásban. Iskolakultúra, 15 (3). pp. 3-14. ISSN 1215-5233

T

Takács, Nikolett (2017) A gyakorlati képzés mint a pályaszocializáció alappillére a tanítóképzők és a "képzettek" szemével = Practical Training as the Ground of Career Socialization with the Eyes of Instructors and Graduated Students. GRADUS, 4 (2). pp. 27-34. ISSN 2064-8014

Tolcsvai Nagy, Gábor (2019) Az államnyelv oktatása, az írás és az olvasás tanítása a határon túli magyar régiókban. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 133-137. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Tolcsvai Nagy, Gábor (2019) A módszertan, amint elnyom vagy felszabadít : Írás- és olvasástanítás, államnyelv-elsajátítás a határon túli magyarok körében = The methodology as oppressor and emancipator. Teaching to read and write, state language acquisition among minority Hungarians in Central Europe. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 196-209. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Tészabó, Júlia (2017) Fiatal nők az iparművészetben és a dilettantizmus problémája Magyarországon, a 20. század első felében. In: Továbbélő utópiák – magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Neveléstudomány-történeti tanulmányok . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 160-189. ISBN 978 963 693 738 6

Tódor, Erika-Mária (2019) Nyelvi alapkészségek kialakítása a romániai magyar tannyelvű iskolákban = Development of basic skills in Hungarian medium schools in Rumania. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 173-183. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Tóth, Zoltán and Kluknavszky, Ágnes and Sebestyén, Annamária (2010) A tanulók fogalmi fejlődése és fogalmi váltása a kémia tanítási-tanulási folyamatában = Student's conceptual development and conceptual change in chemical education. Project Report. OTKA.

V

Vidákovich, Tibor and Csíkos, Csaba and Kontra, József (2006) A matematikai alapképességek, a matematikai gondolkodás fejlődése 6-18 éves korban = Development of basic mathematical skills and mathematical thinking of 6-18-year-olds. Project Report. OTKA.

Vámos, Ágnes (1999) Az iskolai értékelés. ISKOLAKULTÚRA, 9. szá. pp. 71-75. ISSN 1215-5233

Z

Z. Karvalics, László (1995) Az általános iskolai informatikaoktatás helyzetének és fejlesztésének általános kérdései. Javaslat egy korszerű informatikai műveltséganyag összetevőire : Kutatási zárótanulmány. Project Report. UNSPECIFIED, Budapest.

Z. Karvalics, László and Székely, Iván (1995) Informatics and informaticians: Changing concepts and a realized example of teaching and understanding informatics beyond computer technology = Informatika és informatikus: változó koncepciók és egy megvalósított példa a számítástechnikán túlmutató informatika tanításában és értelmezésében. In: Key players in the introduction of information technology: their social responsibilities and professional training, 1995. július 5-7., Namur.

Zentai, Gabriella (2016) Óvoda és nevelés a 21. században. ISKOLAKULTÚRA, 26 (4). pp. 55-58. ISSN 1215-5233

Zéman, Zoltán (2017) The New Hungarian Model in Hungarian Economic Science Higher Education. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13. pp. 271-280. ISSN 1786-6553

É

Éberhardt, Gábor (2016) A határrendészeti tisztképzés elmúlt negyedszázada : Múlt, jelen, jövő. In: A határrendészeti tisztképzés negyedszázada. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 173-181. ISBN 9786155680342

Érfalvy, Livia (2016) Imitáció és önazonosság Móricz Zsigmond Rokonok című művében. ISKOLAKULTÚRA, 26 (4). pp. 47-54. ISSN 1215-5233

This list was generated on Fri Sep 25 01:45:59 2020 CEST.