REAL

Items where Year is 1978

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Á | Š
Number of items: 202.

A

Abaffy, József and Varga, Gyula (1978) Talajmechanikai függvények szintvonal meghatározása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 61-68. ISSN 0133-7459

Ahlswede, R. and Katona, Gyula (1978) Graphs With Maximal Number of Adjacent Pairs of Edges. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 32 (1-2). pp. 97-120. ISSN 0001-5954

Andorka, Rudolf (1978) Magyarország társadalmi fejlődése hosszú távon - társadalmi jelzőszámokkal mérve. MAGYAR TUDOMÁNY, 23(85) (12). pp. 883-893. ISSN 0025-0325

Arató, Mátyás (1978) On the statistical examination of continuous state Markov processes. I. Selected translations in mathematical statistics and probability, 14. pp. 203-225. ISSN 0065-9274

Arató, Mátyás (1978) On the statistical examination of continuous state Markov processes. II. Selected translations in mathematical statistics and probability, 14. pp. 227-251. ISSN 0065-9274

Arató, Mátyás (1978) On the statistical examination of continuous state Markov processes. IV. Selected translations in mathematical statistics and probability, 14. pp. 269-288. ISSN 0065-9274

Arató, Mátyás (1978) On the statistical examination of continuous state Markov processes, III. Selected translations in mathematical statistics and probability, 14. pp. 253-267. ISSN 0065-9274

Arató, Mátyás (1978) A számítástechnika matematikai eszközeiről. INFORMÁCIÓ ELEKTRONIKA, 1978 (2). pp. 89-93. ISSN 0019-9753

B

BUTI, ILONA (1978) A Medicago sativa és a Trifolium alexandrinum rizoplán sugárgomba flórájáról I. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 151-161. ISSN 0002-1873

Bagyinszki, János and Demetrovics, János (1978) The lattice of symmetric languages invariant under inner linear transformations. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 7-16. ISSN 0133-7459

Belke, W. and Kappen, B. and Ettrich, H. (1978) Применение теории размытых множеств в формальной системе классификации = The application of fuzzy set theory in formal systems of classification = Fuzzy-halmazok elméletének alkalmazása klasszifikáció formális rendszerében. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 55-71. ISSN 0133-7459

Benda, Kálmán (1978) A Rákóczi-szabadságharc külpolitikai helyzetéről. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 1978 (3-4). pp. 513-519. ISSN 0040-9634

Benda, Kálmán (1978) Szaniszló József: a közigazgatástudomány oktatásának és tanszékeinek története az ELTE Jog- és Államtudományi Karán 1777-1977 között. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 33. (5.). pp. 292-294. ISSN 0021-7166

Borzsák, István (1978) A Corvin-könyvtár Curtius-kódexeiről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (2). pp. 221-222. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1978) Egy hérodotosi nép irodalmi sorsa. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (2). pp. 164-172. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1978) Lucanus-tanulmányok III. A viharjelenet: Phars. V. 476 skk. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (1). pp. 77-84. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1978) Palaeographico-hermeneutica Horatiana. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (1). pp. 69-76. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1978) Semiramis kertjeitől a Csörsz árkáig. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 427-443. ISSN 0025-0368

Burger, Kálmán and Zay, István and Noszál, Béla (1978) Polipeptidek koordinációs kémiai vizsgálata, IV. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 84 (10). pp. 437-441. ISSN 0025-0155

BÁRDOS, LAJOS (1978) A talajtechnológia rendszerelméleti kérdései. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 451-474. ISSN 0002-1873

Bárd, Károly (1978) A finn büntető törvénykönyv reformja. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 33 (10). pp. 625-630. ISSN 0021-7166

Bárd, Károly and Györgyi, Kálmán (1978) A pénzbüntetés és a kodifikáció. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 33 (1). pp. 10-17. ISSN 0021-7166

Bóna, István (1978) Arpadenzeitliche Kirche und Kirchhof in südlichen Stadtgebiet von Dunaújváros. ALBA REGIA: ANNALES MUSEI STEPHANI REGIS: AZ ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 16. pp. 99-158. ISSN 0324-542X

Bóna, István (1978) Erdélyi gepidák - Tiszamenti gepidák. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 123-170. ISSN 0025-0376

Bóna, István (1978) A kálozi kora császárkori sírok revíziója = Revizion der frühkaiserzeitlichen Gräber von Káloz. ALBA REGIA: ANNALES MUSEI STEPHANI REGIS: AZ ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 16. pp. 269-280. ISSN 0324-542X

Bökönyi, Sándor (1978) Árpád-kori magyar szokás analógiája : kiaggatott lókoponyák közel-keleti falvakban. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 105 (1). pp. 91-94. ISSN 0003-8032

C

COLIBAS, I. and COLIBAS, M. (1978) Mintavételi módszer szolonyecek tulajdonságaio közötti kölcsönhatások és variációk megállapítására. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 379-390. ISSN 0002-1873

CSEH, ERVINNÉ (1978) Szerves és ásványi talajkolloidok adszorpció kapacitásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 319-334. ISSN 0002-1873

CSERHÁTI, TIBOR and VÉGH, ANTAL and KECSKÉS, MIHÁLY (1978) Különböző sterilizálási eljárások hatása a linuron adszorpciójára néhány talajtípusban. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 162-168. ISSN 0002-1873

Chadeev, W. M. and Almásy, Gedeon (1978) Моделирование адаптивной системы с идентификатором = Simulation of an adaptive system with identification = Egy adaptiv identifikátoros rendszer szimulációs vizsgálata. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 79-94. ISSN 0133-7459

Csikós-Nagy, Béla (1978) Contribution to the Theory of price Mechanism. ACTA OECONOMICA, 21 (3). pp. 183-194. ISSN 0001-6373

Csikós-Nagy, Béla (1978) Tízéves a magyar gazdasági reform. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 25 (1). pp. 10-15. ISSN 0023-4346

Csöppüs, István (1978) A magyarországi mező- és erdőgazdasági idénymunkások németországi munkavállalása (1937-1944). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 187-237. ISSN 0025-0376

Csörnyei, Zoltán (1978) Egy módszer assemblerek előállítására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 69-78. ISSN 0133-7459

Czájlik, Péter (1978) A császármadár - Tetrastes bonasia (L.) - az Északi Középhegységben. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 107-138. ISSN 0134-1243

D

DARAB, KATALIN (1978) Megjegyzések Bárdos Lajos: "A talajtechnológia rendszerelméleti kérdései" című tanulmányával kapcsolatban. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 478-482. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and REMÉNYI, MIKLÓSNÉ (1978) Magnézium tartalmú talajok tulajdonságai és mikroásványtani összetétele. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 357-378. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1978) Magyar-Indiai Szeminárium "A szikes talajok és hasznosításuk" témakörben. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 231-237. ISSN 0002-1873

Demetrovics, János (1978) Relációs adatbázis modell. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 20. pp. 21-33. ISSN 0133-7459

Deák, István (1978) A többdimenziós normális eloszlásfüggvény Monte Carlo integrálással történő kiszámításának számitógépes tapasztalatai. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 47-59. ISSN 0133-7459

Dienes, István and Kristó, Gyula (1978) Opponensi vélemények Bálint Csanád Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi értekezéséről. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 105 (1). pp. 107-129. ISSN 0003-8032

Diószegi, István (1978) Somogyi Éva: A birodalmi centralizációtól a dualizmusig (Az osztrák liberálisok útja a kiegyezéshez). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 307-310. ISSN 0025-0376

Do, Long Van and Nguen, Kuok Toan (1978) Квазимодули II. = Quasimodules II. = Kvázimodulok II. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 85-100. ISSN 0133-7459

Do, Long Van and Nguen, Kuok Toan (1978) Квазимодули = Quasimodules = Kvázimodulok. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 73-84. ISSN 0133-7459

DÖMSÖDI, JÁNOS and HAJDU, BÉLA (1978) A tőzeges talajréteg átalakulásának és a tőzegkészlet csökkenésének vizsgálata a Hanságban. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 49-64. ISSN 0002-1873

E

Endrődi, Sebő (1978) A Börzsöny-hegység bogárfaunája VII. Lamellicornia. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 25-37. ISSN 0134-1243

Endrődi, Sebő (1978) A Börzsöny-hegység bogárfaunája VIII. Staphylinoidea II. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 39-44. ISSN 0134-1243

Erdélyi, István (1978) Régészeti kultúra-etnogenezis-etnosz. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 117-121. ISSN 0025-0376

F

FERENCZ, KÁLMÁN (1978) Iráni szoloncsák típusú szikes talajok vizsgálatának és minősítésének néhány tényezője talajtérképezésnél. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 483-490. ISSN 0002-1873

FERENCZ, KÁLMÁN (1978) Szoloncsák típusú szikes talajok javítása sókimosással Irán félsivatagi övezetében. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 491-502. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY (1978) Heteroionos talajoszlopok kationmegkötésének kromatográfiai értelmezése III. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 335-344. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY and KÓNYA, JÓZSEF and HARGITAI, ISTVÁN (1978) Heterogén felületi reakciók tanulmányozása talaj-oldat rendszerekben radioindikáció alkalmazásával. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 345-356. ISSN 0002-1873

Faragó, Tibor (1978) Some remarks on the velocity of flow with friction. IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE, 82. pp. 41-43. ISSN 0324-6329

Farkas, Zoltán (1978) Az "optimalizálás minimális információval” módszer allokációs feladatokra vonatkozó alkalmazásának egy általánosítása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 20. pp. 53-69. ISSN 0133-7459

Fazekas, Imre (1978) A Mátra-hegység nagylepke-faunája I. Geometridae: Eupithecia CURT. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 63-75. ISSN 0134-1243

Fleischer, Tamás (1978) Forgalomszámlálás központi szerepkörű településeink közúthálózatán (1975). VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 18 (1). pp. 12-18. ISSN 0133-0314

Fleischer, Tamás (1978) Javaslat előreváltható parkolási jegyek bevezetésére. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 18 (2). pp. 115-118. ISSN 0133-0314

Fleischer, Tamás (1978) Városok és központi szerepkörű települések közúti forgalomszámlálása 1975, Bevezetés. In: Városok és központi szerepkörű települések közúti forgalomszámlálása 1975. Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet kiadványai, 31 . Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet, Budapest, pp. 7-21. ISBN 963-601-018-8

Fleischer, Tamás and Koren, Csaba (1978) A közlekedésre fordított idő befolyásolása a munkakezdés időpontjának megváltoztatásával. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 18 (4). pp. 280-285. ISSN 0133-0314

FÜLEKY, GYÖRGY (1978) A Talajtani Társaság tevékenysége és Tisztújító Küldöttértekezlete. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 507-514. ISSN 0002-1873

G

G.-Tóth, László and Padisák, Judit (1978) Short-term investigations on the phytoplankton of Lake Balaton at Tihany. ACTA BOTANICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 24 (1-2). pp. 187-204. ISSN 0001-5350

Gerencsér, László (1978) A nemlineáris programozás szekvenciális módszerei. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 20. pp. 71-75. ISSN 0133-7459

Glatz, Ferenc (1978) Domanovszky Sándor helye a magyar történettudományban. SZÁZADOK, 112 (2). pp. 211-234. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1978) Trianon és a magyar történettudomány. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 21 (2). pp. 411-421. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1978) Újkori muzeológia mint történeti forrástan és kultúrtörténet. SZÁZADOK, 112 (1). pp. 134-153. ISSN 0039-8098

Grevich, László (1978) Анализатор для грамматики ван Вейнгаардена = Syntax-parser of W-grammars = Szintaktikai analizátor kétszintű nyelvtanokra. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 7-26. ISSN 0133-7459

Gunda, Béla (1978) A tudományos minősítésről : A tudományos minősítés függvénye tudományos életünk egészének. MAGYAR TUDOMÁNY, 85 (6). pp. 469-472. ISSN 0025-0325

Györffy, György (1978) Arpad : Persönlichkeit und historische Rolle. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 26. pp. 115-136. ISSN 0044-5975

Gárdos, Éva (1978) Az M határérték—logika monoton osztályairól. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 20. pp. 7-20. ISSN 0133-7459

H

H. Gyürky, Katalin (1978) Városfalak a középkori Buda nyugati oldalán. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 105. pp. 30-50. ISSN 0003-8032

Hajdú, Péter (1978) Rekonstrukció az urálisztikában. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 80. pp. 15-29. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1978) A szamojéd tagadó segédige mondattanához. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 12 (1). pp. 121-131. ISSN 0569-1338

Harmatta, János (1978) Mítosz, szimbólum, társadalom. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (2). pp. 129-139. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1978) A földrajzi nevek gyűjtésének helyzete és feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30. pp. 165-169. ISSN 0025-0368

Harmatta, János (1978) Ókor. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 24 (4). pp. 413-426. ISSN 0017-999X

Harmatta, János and Szilágyi, János György (1978) Lénárd Sándor díj. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (1). ISSN 0003-567X

Hegyi, Klára (1978) Simon Róbert: A mekkai kereskedelem kialakulása és jellege (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 305-307. ISSN 0025-0376

Herman, József (1978) Nyelvszerkezet és idő: a nyelvtörténet néhány elméleti kérdése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 80. pp. 3-13. ISSN 0029-6791

Holl, Imre and Parádi, Nándor (1978) Die Ausgrabung des spätmittelalterlichen Dorfes Sarvaly. MITTEILUNGEN DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 8-9. pp. 143-148. ISSN 0133-6924

Horn, Artúr and Bozó, Sándor and Dohy, János and Dunay, Antal (1978) Principles and possibilities of evaluating dairy cattle populations. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 27. pp. 345-349. ISSN 0001-513X

Huszár, Tibor (1978) Megjegyzések a szociológia-kritika helyzetéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 3-10. ISSN 0025-0376

Héthy, Lajos and Makó, Csaba (1978) Workers direct participation in Decisions in Hungarian Factories. PERSONNEL REVIEW, 7 (2). pp. 18-24. ISSN 0048-3486

I

IVÁNCSICS, JÓZSEF (1978) A Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságának Vándorgyűlése. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 505-506. ISSN 0002-1873

Illyés, Sándor (1978) A Ranschburg-laboratórium példája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 99-106. ISSN 0025-0376

J

Jablonkay, József (1978) Tanzániai lepkék a Mátra Múzeumban. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 77-78. ISSN 0134-1243

Jablonkay, József (1978) Újabb adatok a Mátra-hegység lepkefaunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 57-62. ISSN 0134-1243

Jakabffy, Imre and Kovács, Tibor (1978) A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat száz éve. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 239-254. ISSN 0025-0376

Jancsó, Ferencné (1978) A számítóközpont szerepe a műszaki tervezésben. UVATERV Műszaki Közlemények, 10 (1). pp. 9-19. ISSN 0133-3208

Jankovics, József (1978) Kétes provenienciájú Bethlen Miklós-művek. Magyar Könyvszemle, 94 (3-4). pp. 356-359.

Jármai, Károly (1978) Szendvicstartók rezgéscsillapítása. In: Borsodi Műszaki Hetek '78 előadásai, 1978.05.04-1978.05.31, Miskolc.

K

KECSKÉS, MIHÁLY (1978) SZOLNOKI JÁNOS 1920-1978. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 265-266. ISSN 0002-1873

KERÉNYI, ATTILA (1978) Hegyaljai erdőtalajok lejtőhordalékainak genetikája és gazdasági értéke. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 303-318. ISSN 0002-1873

KOZÁK, MÁTYÁS (1978) A Nemzetközi Kálium Intézet 13. Kollokviuma. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 503-504. ISSN 0002-1873

KRÁMER, MIHÁLY (1978) J. SZEGI (Ed.): Soil Biology and Conservation of the Biosphere (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 260-262. ISSN 0002-1873

Kiss, Lajos (1978) Kies, kietlen. MAGYAR NYELVŐR, 102 (4). pp. 470-472. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1978) Lejt, lejtő. MAGYAR NYELVŐR, 102 (1). pp. 109-110. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1978) A Magyar Nyelvjárások Atlasza V. MAGYAR NYELVŐR, 102 (1). pp. 111-112. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1978) A Magyar Nyelvjárások Atlasza VI. MAGYAR NYELVŐR, 102 (4). pp. 480-482. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1978) Sajmeggy; Szőrszálhasogató, hajszálhasogató; Tákol, ták; Rönk. MAGYAR NYELVŐR, 102 (2). pp. 229-233. ISSN 0025-0236

Kiss, Ottó (1978) Occurence of Melarapophylax nepos Mc LACHLAN (syn. Halesus nepos Mc LACHLAN, Trichoptera) in Hungary. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 79-82. ISSN 0134-1243

Klaniczay, Tibor (1978) Reneszánsz. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 24 (4). pp. 438-445. ISSN 0017-999X

Klaniczay, Tibor (1978) A Zrínyi-nyomda mini-hasonmásai a magyar nyomdászat történetéről (A Budai krónika, 1973; M, Tótfalusi Kis Miklós Mentsége, 1974; Bod Péter és a magyar nyomdászat, 1975; Landerer és Heckenast urak metszvényei, 1976; a köteteket bevezette - a két utóbbi esetében válogatta is - Haiman György, a tipográfia és kötésterv Erdélyi János munkája). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 82 (3). p. 406. ISSN 0021-1486

Kosáry, Domokos (1978) Modellalkotás és történettudomány. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 21 (1). pp. 117-157. ISSN 0040-9634

Kosáry, Domokos (1978) A magyar történetírás a "romantika korában". IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 82 (5-6). pp. 540-560. ISSN 0021-1486

Kristó, Gyula (1978) Rómaiak és vlachok Nyesztornál és Anonymusnál = Romains et "Vlach" chez Nestor et Anonymus. SZÁZADOK, 112 (4). pp. 623-661. ISSN 0039-8098

Kubinyi, András (1978) A Szávaszentdemeter-Nagyolaszi győzelem 1523-ban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 91 (2). pp. 194-222. ISSN 0017-6540

Kulcsár, Kálmán (1978) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a társadalomtudományok fejlődése Magyarországon. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 31-36. ISSN 0025-0376

KÓNYA, JÓZSEF and FILEP, GYÖRGY (1978) Heterogén felületi reakciók tanulmányozása talaj-oldat rendszerekben radioindikáció alkalmazásával II. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 65-76. ISSN 0002-1873

Kállay, István (1978) A tisztiszék. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 171-185. ISSN 0025-0376

Kéri, Gerzson (1978) Egy táblázatkitöltési kombinatórikai probléma és különféle témákhoz kapcsolódó ekvivalens változatai. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 29-45. ISSN 0133-7459

Köpeczi, Béla (1978) Gramsci ideológia-felfogása és a művelődéstörténet. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 22 (1). pp. 1-6. ISSN 0025-0090

Köpeczi, Béla (1978) Mi mond a filozófia a tudományról. MAGYAR TUDOMÁNY, 23 (5). p. 337. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1978) A világirodalom története az októberi forradalomtól napjainkig. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 24 (4). pp. 463-466. ISSN 0017-999X

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1978) Az Indian Science Congress Asssociation 64. évi Közgyűlése. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 238-244. ISSN 0002-1873

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1978) A N-transzformációjának tanulmányozása a talajban és a növények által felvehető N-frakciók meghatározása. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 253-256. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and KÁDÁR, IMRE (1978) Adatok a feltöltő PK-műtrágyázás vizsgálatához barna erdőtalajon. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 119-129. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and KÁDÁR, IMRE (1978) Az őszi búza szárazanyag-felhalmozódásának, valamint tápanyagfelvételének tanulmányozása szabadföldi kísérletben. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 429-444. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and KÁDÁR, IMRE and ELEK, ÉVA (1978) A foszfor és kálium műtrágyázás növényra gyakotrolt hatásának vizsgálata karbonátos homokon. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 130-140. ISSN 0002-1873

Láng, István (1978) A szovjet tudomány legújabb eredményeiről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 37-44.

M

MANNINGER, ERNŐ (1978) E. HEINISCH et. al.: Agrochwemikalen in der Umwelt (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 517-520. ISSN 0002-1873

MOAWAD, H. and ASHOUR, N.I. (1978) A mikroelemes és rizóbium baktériumos vetőmagkezelés hatása a lóbab termésére. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 169-173. ISSN 0002-1873

MOAWAD, H. and ASHOUR, N.L. (1978) A lóbab rizoszférájának mikroflórájában bekövetkező változás mikroelemes csávázás hatására. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 174-180. ISSN 0002-1873

Makó, Csaba (1978) Shopfloor Democracy and the Socialist Enterprise, a Hungarian Case Study. Sociological Studies, Series A . University of Turku, Department of Sociology and Political Research, Turku. ISBN 951 641 618 7

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1978) Technology, Work Organization and Industrial Work. In: Hungarian Society and marxist Sociology int the Nineteen-Seventies. Corvina Press, Budapest, pp. 120-133. ISBN 963 13 0378 0

Makó, Csaba and Tahin, Tamás (1978) Intensive Patient Care as Nurses view it. In: Santé, médecin et sociologie: Colloque international de sociologie médicale, Paris, 6-9 juillet 1976. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale , Paris, pp. 181-201. ISBN 2 222 02271 1

Marton, Magda (1978) Kardos Lajos: A neuropszichikus információ eredete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 23-30. ISSN 0025-0376

Miklós, Pál (1978) Szakmai kritika és értékrend a hazai művészettudományban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 12-16. ISSN 0025-0376

Molnárka, D. and Farzan, R.H. and Fái, L. (1978) О применении неявной разностной схемы для решения одномерного дифференциального уравнения параболического типа со слабой нелинейностью = About the implicit difference schemes for the solution of weakly nonlinear parabolic differential equation with one space dimension = Implicit differencia séma a parabolikus, egydimenziós gyöngén nemlineáris parciális egyenlet numerikus megoldására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 43-54. ISSN 0133-7459

Mócsy, András and Galántai, József and Gosiorovsky, M. and Karsai István, István (1978) Búcsú Arató Endre akadémikustól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 299-303. ISSN 0025-0376

N

Niederhauser, Emil (1978) Az 1980-ban Bukarestben megrendezésre kerülő Nemzetközi Történész Kongresszus. SZÁZADOK, 112 (3). pp. 604-605. ISSN 0039-8098

Németh, G. Béla (1978) Expresszionisztikus jegyek Ady kései költészetében. IRODALOMTÖRTÉNET, 10 (3). pp. 674-685. ISSN 0324-4970

Németh, G. Béla (1978) Horváth János und das 19. Jahrhundert. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20 (3-4). pp. 293-301. ISSN 0567-7661

Németh, G. Béla (1978) A románcostól a tragikusig. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 1978 (11). pp. 1058-1065. ISSN 0447-6425

Németh, G. Béla (1978) A tragikum a pozitivizmus korában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 99-104. ISSN 0025-0368

P

PATÓCS, BARBARA and PATÓCS, IMRE (1978) Kétrétegű javítás hatása sztyeppesedő réti szolonyec néhány kísérleti tulajdonságára és a termésre. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 107-118. ISSN 0002-1873

PATÓCS, IMRE and BOCSKAI, JÓZSEF (1978) Sztyeppesedő réti szolonyec talajon végzett többszintű javítás tartamhatásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 95-106. ISSN 0002-1873

PUSZTAI, ANTAL (1978) Intenzív műtrágyázás és a környezetszennyezés. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 219-227. ISSN 0002-1873

Pach, Zsigmond Pál (1978) A Levante-kereskedelem erdélyi útvonala a 15-16. század fordulóján = La Route Transylvanienne du Commerce Levantin au Tournant du XV-XVIe Siècles. SZÁZADOK, 112 (6). pp. 1005-1038. ISSN 0039-8098

Pajorin, Klára (1978) David Verbezius könyvtárának töredéke a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárban. Magyar Könyvszemle, 94. pp. 314-321.

Pajorin, Klára (1978) A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár Ritkasággyűjteménye. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. pp. 111-137.

Papp, Ferenc (1978) Magyar és orosz nyelvű szövegek számítógépes vizsgálata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 365-391. ISSN 0025-0368

Pataki, Ferenc (1978) A 75 év néhány időszerű tanulsága. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 75-86. ISSN 0025-0376

Petrányi, Gyula (1978) A cytostatikus gyógykezelés veszélyei. ORVOSI HETILAP, 119 (2). pp. 63-69. ISSN 0030-6002

Pál, Lajos (1978) Emlékezés Károlyi Mihályra (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 310-312. ISSN 0025-0376

R

R. Farkas, Erzsébet and Gunda, Tamás and Jászberényi, Csaba and Bognár, Rezső (1978) Penicillin-szulfoxidok és észtereik előállítása. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 84 (6). pp. 257-260. ISSN 0025-0155

RAJKAI, KÁLMÁN (1978) R. SOÓ (Szerk.): Bibliograhia Synoecologica Scientifica Hungarica 1900-1972 (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 521-522. ISSN 0002-1873

RAJKAI, KÁLMÁN (1978) A talaj vízgazdálkodása és a természetes vegetáció közötti kölcsönhatás viszgálata a Szilaspatak árterén. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 31-48. ISSN 0002-1873

RAVASZ, TIBOR (1978) Az agronómiai talajparaméterek és az iparszerű termesztés. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 475-477. ISSN 0002-1873

ROY, B.B. and RUDRA, P. (1978) Vörös és laterit talajok tulajdonságai és térszíni elhelyezkedése Nyugat-Bengáliában. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 289-302. ISSN 0002-1873

Rapcsák, Tamás (1978) A SUMT módszer alkalmazása logaritmikusan konkáv feltételi függvényeket tartalmazó nem-lineáris programozási feladat megoldására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 17-28. ISSN 0133-7459

Ratkó, István (1978) Bonyolult logikai kifejezések kiértékelésének számítástechnikai és optimalizálási problémái. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 20. pp. 45-52. ISSN 0133-7459

Ruda, Mihály (1978) Egy széles körben alkalmazható programoptimalizálási módszer. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 20. pp. 35-43. ISSN 0133-7459

Ránki, György (1978) Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 19-22. ISSN 0025-0376

Réger, Zita (1978) Cigányosztály, "vegyes" osztály : a tények tükrében. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 21 (8). pp. 77-89. ISSN 0324-7228

Réger, Zita (1978) A nyelv keletkezése. In: Tanulmányok a nyelvről. OPI, Budapest, pp. 10-20. ISBN 9637801936

S

SINGH, D.V. and PAL, B. (1978) Vízminőség ingadozások és a talaj sóforgalmi együtthatója közötti összefügés vizsgálata az Agra-i terület (India) félsivatagi vidékein. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 391-398. ISSN 0002-1873

SIPOS, SÁNDOR and BIRKÁS, MÁRTA (1978) A talajfizikai állapot és az evaporáció összefüggései. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 417-428. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1978) I. C. GUPTA and K. N. PAHWA: A Century of Soil salinity Research in India (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 515-516. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1978) International Seminar on Soil Environment and fertility Management in Intensive Agriculture (SEFMIA). Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 245-252. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1978) A talajok termékenységét gátló tényezők Magyarországon. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 181-202. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY and MÉLYVÖLGYI, JÓZSEF (1978) Az újszentmargitai talajok és a táj ökológiája. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 1-30. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1978) Az. V. Nemzetközi Talajmikromorfológiai Tudományos Ülés. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 228-230. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1978) Vizsgálatok talajok cirkóniumtartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 77-94. ISSN 0002-1873

Solti, Béla (1978) A madarak méreteihez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 91-105. ISSN 0134-1243

Sváb, Zóra and Kondorosi, Ádám and Orosz, László (1978) Specialized Transduction of a Cysteine Marker by Rhizobium meliloti Phage 16-3. Journal of General Microbiology, 106 (2). pp. 321-327. ISSN 0022-1287

Szabolcsi, Miklós (1978) Múltról és jövőről - Gondolatok a nyelv- és irodalomtudomány 150 évéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 3-10. ISSN 0025-0368

Szabolcsi, Miklós (1978) A Nyugat és a világirodalom. LITERATURA, 5 (3-4). pp. 85-88. ISSN 0133-2368

Szabó, Zoltán Gábor and Wajand, Judit and Ruff, Imre and Burger, Kálmán (1978) Oldatszerkezeti vizsgálatok vízaktivitásmérés útján. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 84 (5). pp. 198-202. ISSN 0025-0155

Szakács, Sándor (1978) Szabó István: Agrárforradalom a Viharsarokban (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 313-314. ISSN 0025-0376

Szalai, Ferenc (1978) Adatok a Mátra-alja madárfaunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 83-90. ISSN 0134-1243

Szathmáry, László (1978) The neolithic skeleton from Zaránk. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 135-146. ISSN 0134-1243

Szent-Györgyi, Albert (1978) Elektron-biológia és a rák. FIZIKAI SZEMLE : AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT LAPJA, 28 (10). pp. 361-366. ISSN 0015-3257

Sztaricskai, Ferenc and Pelyvás, István and Szilágyi, László and Bognár, Rezső and Tamás, József (1978) Az L-risztozamin és C-4 epimerjének szintézise. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 84 (7). pp. 320-326. ISSN 0025-0155

Szörényi, László (1978) A barokk hősi ideál az olasz és a közép-európai latin jezsuita eposzokban. Irodalomtörténeti Közlemények, 82. pp. 529-539.

Szőcs, József (1978) Adatok a Börzsöny-hegység aknázómoly-faunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 45-50. ISSN 0134-1243

SÓS, TIVADAR and KÓNYA, KÁLMÁN (1978) Szója rhizobium oltóanyagokkal Ramann-féle erdőtalajon végzett szabadföldi vizsgálatok. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 445-450. ISSN 0002-1873

Sőtér, István (1978) Bútorok iskolája. BUDAPEST: A SZÉKESFŐVÁROS TÖRTÉNETI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI KÉPES FOLYÓIRATA, 16 (3). pp. 4-7. ISSN 0007-2885

Sőtér, István (1978) Horváth János klasszicizmusa. MAGYAR TUDOMÁNY, 23(85) (9). pp. 645-652. ISSN 0025-0325

Sőtér, István (1978) A Nyugat korszakai. LITERATURA, 5 (3-4). pp. 3-9. ISSN 0133-2368

Sőtér, István (1978) Rónay György emléke. VIGILIA, 43 (6). pp. 361-363. ISSN 0042-6024

Sőtér, István (1978) A tájköltészetről. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 82 (5-6). pp. 607-613. ISSN 0021-1486

T

TIHANYI, ZOLTÁN (1978) Anyagforgalmi vizsgálatok nyárfával végzett szennyvízöntözéses tenyészedény kísérletekben. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 399-416. ISSN 0002-1873

Tarján, Imre (1978) A biológiai sugársérülés molekuláris problémái. FIZIKAI SZEMLE : AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT LAPJA, 28 (2). pp. 41-49. ISSN 0015-3257

TÍMÁR, M. ÉVA (1978) Sterilizált talaj benépesülése baktériumok mono- és vegyestenyészetével. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 141-150. ISSN 0002-1873

Tánczos, Zsolt (1978) Ranschburg munkásságának általános pszichológiai jelentősége. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 87-98.

Tóth, O. and Kövics, György (1978) Az Ascochyta sojaecola Abramov szója kórokozó magyarországi megjelenése. NÖVÉNYVÉDELEM, 24 (7). pp. 299-304. ISSN 0133-0829

V

V. Szabó, Ferenc (1978) A természetvédelem területei és értékei Észak-Magyarországon. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 5-23. ISSN 0134-1243

Varga, András (1978) A Mátra Múzeum tájkutatási programjáról. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 147-149. ISSN 0134-1243

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1978) DÖMSÖDI JÁNOS: Lápi eredetű szervesanyag-tartalékaink mezőgazdasági hasznosítása (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 257-259. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1978) A talajfizika helyzete és jövőbeni feladatai. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 203-218. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY and SZÛCS, LÁSZLÓ (1978) Magyarország új, 1:100 000 méretarányú talajtérképe és alkalmazási lehetőségei. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 267-288. ISSN 0002-1873

Várady, Tamás (1978) Recognition of the change of a stochastic process on the basis of the prediction error. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 27-42. ISSN 0133-7459

Vértes, Attila and Nagyné Czakó, Ilona and Burger, Kálmán (1978) Szolvatációs egyensúlyok Mössbauer vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 84 (5). pp. 202-208. ISSN 0025-0155

Z

Zambó, János (1978) Az útvonaltervezések elméleti alapjairól. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 111. (9). pp. 577-583. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1978) Bányatelepítések elvi alapjai, különös tekintettel az új eocén előfordulásokra. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 111. (2). pp. 73-76. ISSN 0522-3512

Zoltán, András (1978) Славянское языкознание в Венгрии за 1977 г. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 24. pp. 225-227. ISSN 0039-3363

Zoltán, András (1978) Az idegen hatások nyelvhelyességi megítélése a mai lengyel nyelvművelésben. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon - 2, 1978.04.20-1978.04.21, Budapest.

Zoltán, András (1978) Lengyel nyelvművelő könyv az idegen szavakról. MAGYAR NYELVŐR, 102. pp. 409-412. ISSN 0025-0236

Zoltán, András (1978) Náhány gondolat a Pan Tadeusz új fordításáról és az idegen tulajdonnevek helyesírásáról. MAGYAR GRAFIKA, 22 (1). pp. 78-79. ISSN 0479-480X

Zombori, Lajos (1978) Újabb adatok a Mátra Múzeum levéldarázs-gyűjteményéhez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 51-55. ISSN 0134-1243

Á

Ács, Pál (1978) Mágia és pönitencia : Gondolatok a vallásos irodalomban tükröződő mágikus tudatformák értelmezéséhez. VILÁGOSSÁG, 19 (6). pp. 369-376. ISSN 0505-5849

Š

Škoviera, Daniel (1978) Sprüchensammlung Apophthegmata von Erasmus in der Bearbeitung von Leonard Stöckel. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Graecolatina et orientalia, 9-10. pp. 87-112.

This list was generated on Fri Dec 1 11:54:50 2023 CET.