REAL

Items where Year is 1978

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 79.

A

Ahlswede, R. and Katona, Gyula (1978) Graphs With Maximal Number of Adjacent Pairs of Edges. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 32 (1-2). pp. 97-120. ISSN 0001-5954

Arató, Mátyás (1978) On the statistical examination of continuous state Markov processes. I. Selected translations in mathematical statistics and probability, 14. pp. 203-225. ISSN 0065-9274

Arató, Mátyás (1978) On the statistical examination of continuous state Markov processes. II. Selected translations in mathematical statistics and probability, 14. pp. 227-251. ISSN 0065-9274

Arató, Mátyás (1978) On the statistical examination of continuous state Markov processes. IV. Selected translations in mathematical statistics and probability, 14. pp. 269-288. ISSN 0065-9274

Arató, Mátyás (1978) On the statistical examination of continuous state Markov processes, III. Selected translations in mathematical statistics and probability, 14. pp. 253-267. ISSN 0065-9274

Arató, Mátyás (1978) A számítástechnika matematikai eszközeiről. INFORMÁCIÓ ELEKTRONIKA, 1978 (2). pp. 89-93. ISSN 0019-9753

B

BUTI, ILONA (1978) A Medicago sativa és a Trifolium alexandrinum rizoplán sugárgomba flórájáról I. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 151-161. ISSN 0002-1873

BÁRDOS, LAJOS (1978) A talajtechnológia rendszerelméleti kérdései. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 451-474. ISSN 0002-1873

Bárd, Károly (1978) A finn büntető törvénykönyv reformja. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 33 (10). pp. 625-630. ISSN 0021-7166

Bárd, Károly and Györgyi, Kálmán (1978) A pénzbüntetés és a kodifikáció. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 33 (1). pp. 10-17. ISSN 0021-7166

C

COLIBAS, I. and COLIBAS, M. (1978) Mintavételi módszer szolonyecek tulajdonságaio közötti kölcsönhatások és variációk megállapítására. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 379-390. ISSN 0002-1873

CSEH, ERVINNÉ (1978) Szerves és ásványi talajkolloidok adszorpció kapacitásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 319-334. ISSN 0002-1873

CSERHÁTI, TIBOR and VÉGH, ANTAL and KECSKÉS, MIHÁLY (1978) Különböző sterilizálási eljárások hatása a linuron adszorpciójára néhány talajtípusban. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 162-168. ISSN 0002-1873

D

DARAB, KATALIN (1978) Megjegyzések Bárdos Lajos: "A talajtechnológia rendszerelméleti kérdései" című tanulmányával kapcsolatban. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 478-482. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and REMÉNYI, MIKLÓSNÉ (1978) Magnézium tartalmú talajok tulajdonságai és mikroásványtani összetétele. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 357-378. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1978) Magyar-Indiai Szeminárium "A szikes talajok és hasznosításuk" témakörben. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 231-237. ISSN 0002-1873

DÖMSÖDI, JÁNOS and HAJDU, BÉLA (1978) A tőzeges talajréteg átalakulásának és a tőzegkészlet csökkenésének vizsgálata a Hanságban. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 49-64. ISSN 0002-1873

F

FERENCZ, KÁLMÁN (1978) Iráni szoloncsák típusú szikes talajok vizsgálatának és minősítésének néhány tényezője talajtérképezésnél. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 483-490. ISSN 0002-1873

FERENCZ, KÁLMÁN (1978) Szoloncsák típusú szikes talajok javítása sókimosással Irán félsivatagi övezetében. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 491-502. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY (1978) Heteroionos talajoszlopok kationmegkötésének kromatográfiai értelmezése III. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 335-344. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY and KÓNYA, JÓZSEF and HARGITAI, ISTVÁN (1978) Heterogén felületi reakciók tanulmányozása talaj-oldat rendszerekben radioindikáció alkalmazásával. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 345-356. ISSN 0002-1873

Fleischer, Tamás (1978) Forgalomszámlálás központi szerepkörű településeink közúthálózatán (1975). VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 18 (1). pp. 12-18. ISSN 0133-0314

Fleischer, Tamás (1978) Javaslat előreváltható parkolási jegyek bevezetésére. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 18 (2). pp. 115-118. ISSN 0133-0314

Fleischer, Tamás (1978) Városok és központi szerepkörű települések közúti forgalomszámlálása 1975, Bevezetés. In: Városok és központi szerepkörű települések közúti forgalomszámlálása 1975. Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet kiadványai, 31 . Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet, Budapest, pp. 7-21. ISBN 963-601-018-8

Fleischer, Tamás and Koren, Csaba (1978) A közlekedésre fordított idő befolyásolása a munkakezdés időpontjának megváltoztatásával. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 18 (4). pp. 280-285. ISSN 0133-0314

FÜLEKY, GYÖRGY (1978) A Talajtani Társaság tevékenysége és Tisztújító Küldöttértekezlete. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 507-514. ISSN 0002-1873

G

G.-Tóth, László and Padisák, Judit (1978) Short-term investigations on the phytoplankton of Lake Balaton at Tihany. ACTA BOTANICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 24 (1-2). pp. 187-204. ISSN 0001-5350

Glatz, Ferenc (1978) Domanovszky Sándor helye a magyar történettudományban. SZÁZADOK, 112 (2). pp. 211-234. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1978) Trianon és a magyar történettudomány. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 21 (2). pp. 411-421. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1978) Újkori muzeológia mint történeti forrástan és kultúrtörténet. SZÁZADOK, 112 (1). pp. 134-153. ISSN 0039-8098

H

H. Gyürky, Katalin (1978) Városfalak a középkori Buda nyugati oldalán. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 105. pp. 30-50. ISSN 0003-8032

Holl, Imre and Parádi, Nándor (1978) Die Ausgrabung des spätmittelalterlichen Dorfes Sarvaly. MITTEILUNGEN DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 8-9. pp. 143-148. ISSN 0133-6924

Héthy, Lajos and Makó, Csaba (1978) Workers direct participation in Decisions in Hungarian Factories. PERSONNEL REVIEW, 7 (2). pp. 18-24. ISSN 0048-3486

I

IVÁNCSICS, JÓZSEF (1978) A Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságának Vándorgyűlése. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 505-506. ISSN 0002-1873

J

Jármai, Károly (1978) Szendvicstartók rezgéscsillapítása. In: Borsodi Műszaki Hetek '78 előadásai, 1978.05.04-1978.05.31, Miskolc.

K

KECSKÉS, MIHÁLY (1978) SZOLNOKI JÁNOS 1920-1978. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 265-266. ISSN 0002-1873

KERÉNYI, ATTILA (1978) Hegyaljai erdőtalajok lejtőhordalékainak genetikája és gazdasági értéke. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 303-318. ISSN 0002-1873

KOZÁK, MÁTYÁS (1978) A Nemzetközi Kálium Intézet 13. Kollokviuma. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 503-504. ISSN 0002-1873

KRÁMER, MIHÁLY (1978) J. SZEGI (Ed.): Soil Biology and Conservation of the Biosphere (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 260-262. ISSN 0002-1873

KÓNYA, JÓZSEF and FILEP, GYÖRGY (1978) Heterogén felületi reakciók tanulmányozása talaj-oldat rendszerekben radioindikáció alkalmazásával II. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 65-76. ISSN 0002-1873

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1978) Az Indian Science Congress Asssociation 64. évi Közgyűlése. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 238-244. ISSN 0002-1873

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1978) A N-transzformációjának tanulmányozása a talajban és a növények által felvehető N-frakciók meghatározása. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 253-256. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and KÁDÁR, IMRE (1978) Adatok a feltöltő PK-műtrágyázás vizsgálatához barna erdőtalajon. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 119-129. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and KÁDÁR, IMRE (1978) Az őszi búza szárazanyag-felhalmozódásának, valamint tápanyagfelvételének tanulmányozása szabadföldi kísérletben. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 429-444. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and KÁDÁR, IMRE and ELEK, ÉVA (1978) A foszfor és kálium műtrágyázás növényra gyakotrolt hatásának vizsgálata karbonátos homokon. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 130-140. ISSN 0002-1873

M

MANNINGER, ERNŐ (1978) E. HEINISCH et. al.: Agrochwemikalen in der Umwelt (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 517-520. ISSN 0002-1873

MOAWAD, H. and ASHOUR, N.I. (1978) A mikroelemes és rizóbium baktériumos vetőmagkezelés hatása a lóbab termésére. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 169-173. ISSN 0002-1873

MOAWAD, H. and ASHOUR, N.L. (1978) A lóbab rizoszférájának mikroflórájában bekövetkező változás mikroelemes csávázás hatására. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 174-180. ISSN 0002-1873

Makó, Csaba (1978) Shopfloor Democracy and the Socialist Enterprise, a Hungarian Case Study. Sociological Studies, Series A . University of Turku, Department of Sociology and Political Research, Turku. ISBN 951 641 618 7

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1978) Technology, Work Organization and Industrial Work. In: Hungarian Society and marxist Sociology int the Nineteen-Seventies. Corvina Press, Budapest, pp. 120-133. ISBN 963 13 0378 0

Makó, Csaba and Tahin, Tamás (1978) Intensive Patient Care as Nurses view it. In: Santé, médecin et sociologie: Colloque international de sociologie médicale, Paris, 6-9 juillet 1976. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale , Paris, pp. 181-201. ISBN 2 222 02271 1

P

PATÓCS, BARBARA and PATÓCS, IMRE (1978) Kétrétegű javítás hatása sztyeppesedő réti szolonyec néhány kísérleti tulajdonságára és a termésre. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 107-118. ISSN 0002-1873

PATÓCS, IMRE and BOCSKAI, JÓZSEF (1978) Sztyeppesedő réti szolonyec talajon végzett többszintű javítás tartamhatásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 95-106. ISSN 0002-1873

PUSZTAI, ANTAL (1978) Intenzív műtrágyázás és a környezetszennyezés. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 219-227. ISSN 0002-1873

R

RAJKAI, KÁLMÁN (1978) R. SOÓ (Szerk.): Bibliograhia Synoecologica Scientifica Hungarica 1900-1972 (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 521-522. ISSN 0002-1873

RAJKAI, KÁLMÁN (1978) A talaj vízgazdálkodása és a természetes vegetáció közötti kölcsönhatás viszgálata a Szilaspatak árterén. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 31-48. ISSN 0002-1873

RAVASZ, TIBOR (1978) Az agronómiai talajparaméterek és az iparszerű termesztés. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 475-477. ISSN 0002-1873

ROY, B.B. and RUDRA, P. (1978) Vörös és laterit talajok tulajdonságai és térszíni elhelyezkedése Nyugat-Bengáliában. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 289-302. ISSN 0002-1873

S

SINGH, D.V. and PAL, B. (1978) Vízminőség ingadozások és a talaj sóforgalmi együtthatója közötti összefügés vizsgálata az Agra-i terület (India) félsivatagi vidékein. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 391-398. ISSN 0002-1873

SIPOS, SÁNDOR and BIRKÁS, MÁRTA (1978) A talajfizikai állapot és az evaporáció összefüggései. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 417-428. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1978) I. C. GUPTA and K. N. PAHWA: A Century of Soil salinity Research in India (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 515-516. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1978) International Seminar on Soil Environment and fertility Management in Intensive Agriculture (SEFMIA). Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 245-252. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1978) A talajok termékenységét gátló tényezők Magyarországon. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 181-202. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY and MÉLYVÖLGYI, JÓZSEF (1978) Az újszentmargitai talajok és a táj ökológiája. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 1-30. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1978) Az. V. Nemzetközi Talajmikromorfológiai Tudományos Ülés. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 228-230. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1978) Vizsgálatok talajok cirkóniumtartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 77-94. ISSN 0002-1873

Sváb, Zóra and Kondorosi, Ádám and Orosz, László (1978) Specialized Transduction of a Cysteine Marker by Rhizobium meliloti Phage 16-3. Journal of General Microbiology, 106 (2). pp. 321-327. ISSN 0022-1287

SÓS, TIVADAR and KÓNYA, KÁLMÁN (1978) Szója rhizobium oltóanyagokkal Ramann-féle erdőtalajon végzett szabadföldi vizsgálatok. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 445-450. ISSN 0002-1873

T

TIHANYI, ZOLTÁN (1978) Anyagforgalmi vizsgálatok nyárfával végzett szennyvízöntözéses tenyészedény kísérletekben. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 399-416. ISSN 0002-1873

TÍMÁR, M. ÉVA (1978) Sterilizált talaj benépesülése baktériumok mono- és vegyestenyészetével. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 141-150. ISSN 0002-1873

Tóth, O. and Kövics, György (1978) Az Ascochyta sojaecola Abramov szója kórokozó magyarországi megjelenése. NÖVÉNYVÉDELEM, 24 (7). pp. 299-304. ISSN 0133-0829

V

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1978) DÖMSÖDI JÁNOS: Lápi eredetű szervesanyag-tartalékaink mezőgazdasági hasznosítása (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 257-259. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1978) A talajfizika helyzete és jövőbeni feladatai. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 203-218. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY and SZÛCS, LÁSZLÓ (1978) Magyarország új, 1:100 000 méretarányú talajtérképe és alkalmazási lehetőségei. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 267-288. ISSN 0002-1873

Z

Zoltán, András (1978) Славянское языкознание в Венгрии за 1977 г. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 24. pp. 225-227. ISSN 0039-3363

Zoltán, András (1978) Az idegen hatások nyelvhelyességi megítélése a mai lengyel nyelvművelésben. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon - 2, 1978.04.20-1978.04.21, Budapest.

Zoltán, András (1978) Lengyel nyelvművelő könyv az idegen szavakról. MAGYAR NYELVŐR, 102. pp. 409-412. ISSN 0025-0236

Zoltán, András (1978) Náhány gondolat a Pan Tadeusz új fordításáról és az idegen tulajdonnevek helyesírásáról. MAGYAR GRAFIKA, 22 (1). pp. 78-79. ISSN 0479-480X

Á

Ács, Pál (1978) Mágia és pönitencia : Gondolatok a vallásos irodalomban tükröződő mágikus tudatformák értelmezéséhez. VILÁGOSSÁG, 19 (6). pp. 369-376. ISSN 0505-5849

This list was generated on Wed Feb 24 21:32:20 2021 CET.