REAL

Items where Subject is "J Political Science / politológia > J0 General legislative and executive papers / állam- és jogelmélet általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 297.

A

Almaaitah, Meera (2023) Meera Alma’aitah: The laws and policies regarding refugees in Jordan. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (3). pp. 79-86. ISSN 2060-4580

Antal, Attila (2023) A kivételes jogrend és a demokrácia. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 32 (3). pp. 29-52. ISSN 1216-1438 (Submitted)

Antal, Attila (2023) A kivételes kormányzás és demokrácia a válságok korszakában. Kivételes kormányzás a 2010 utáni Magyarországon. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (Unpublished)

Artner, Annamária (2014) Tőkemegtérülés, bérmunka és demokrácia. MŰHELYTANULMÁNYOK (104). pp. 1-46. ISSN ISSN 1417-2720

B

Babos, Tibor (2015) Állam-tudomány: Fiatal Kutatók Szakértői Rendszer. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (2). pp. 94-113. ISSN 2063-9058

Badiou, Alain (2009) A kommunizmus múltja, jelene és jövője. FORDULAT (5). pp. 95-108. ISSN 1585-0560 (nyomtatott); 2498-9347 (elektronikus)

Balogh, Margit (2010) Mindszenty József prímás-érsek és az államforma kérdése 1945-1946-ban. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 22 (3-4). pp. 111-126. ISSN 0865-5227

Balogh-Békesi, Nóra (2014) Szuverenitásféltés és alkotmány. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (57). pp. 1-15. ISSN 2064-4515

Balázs, István (2021) A "service public" eszméje, avagy az eltűnt idők nyomában? In: Ünnepi tanulmányok a 80 éves TAMÁS ANDRÁS tiszteletére. Semper ad perfectum. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, pp. 33-42. ISBN 9789635315048; 9789635315062; 9789635315055

Balázs, Zoltán (2013) The Instantiation of Values. SPRINGERPLUS (2). pp. 1-14.

Bartha, Ildikó (2016) Case Comment on Case C-366/10, Air Transport Association of America and others v. Secretary of State for Energy and Climate Change. International Law Journal of London, 3. pp. 1-30. ISSN 2376-0109

Bartha, Ildikó (2018) Közszolgáltatási kivételek az Európai Unió kereskedelmi megállapodásaiban. In: Európai uniós erőforrások és tagállami államháztartás. Dialóg Campus, Budapest, pp. 168-185. (In Press)

Bartóki-Gönczy, Balázs (2023) Vihar előtti csend ötven év hibernáció után? : Előszó „Az ötvenéves űrkárfelelősségi egyezmény” című tanulmányblokkhoz. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (4). pp. 3-5. ISSN 0002-564X

Beláz, Annamária (2019) A közigazgatás információbiztonsága: megjósolhatók az incidensek? HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 29 (3). pp. 92-104. ISSN 1215-4121

Bene, Márton (2017) Sharing is Caring! Investigating the Most Unexpectedly Successful Posts on Politicians' Facebook Pages during 2014 General Election Campaign in Hungary. Journal of Information Technology & Politics, 14 (4). 387 -402. ISSN 1933-1681 (Print) ; 1933-169X (Online)

Beretka, Katinka and Dobos, Balázs (2023) The Legal and Institutional Context of NTA. In: Non-Territorial Autonomy. Springer Nature Switzerland, Cham, pp. 145-163. ISBN 9783031316081; 9783031316098

Berkes, Lilla and Fekete, Balázs (2017) Nemzeti Hitvallás: csupán díszítő szavak? KÖZJOGI SZEMLE, 10 (1). pp. 15-25. ISSN 1789-6991

Besenyei, Mónika (2024) The Application of ESG in the Public Sector - Measuring the Sustainability of the Public Administration Sector. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (1). pp. 181-210. ISSN 2060-4580

Beér, János (1951) Sztálin tanításai alapján az államelmélet néhány kérdéséről (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. december 12-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI ÖSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 97-112.

Bischof, Péter (2021) A német civil hatalom sajátos megjelenési formája: a pártalapítvány = The Specific Presence of the German Civilian Power: the Political Foundation. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (1). pp. 91-120. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (online)

Blutman, László (2014) Milyen feltételekkel beszélhetünk értelmesen a szuverenitásról? Egy metaelmélet kiindulópontjai. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (17). pp. 1-15. ISSN 2064-4515

Boda, Mihály (2022) Az igazságos háború elmélete az antik államelméletekben = Just War Theory in the Ancient Theories of State. HADTUDOMÁNYI SZEMLE : A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTIKÉPZŐ KARÁNAK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 15 (1). pp. 99-113. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (elektronikus)

Bodnár, András (2022) Vízkonfliktus a Nílus völgyében. HONVÉDSÉGI SZEMLE, 150 (1). pp. 61-76. ISSN 2060-1506 (nyomtatott); 2732-3226 (elektronikus)

Bordás, Péter (2018) Fiscal Decentralization in Hungary. CURENTUL JURIDIC, 21 (4). pp. 88-96. ISSN 1224-9173

Bruhács, János and Bognerné dr. Karátson, Eszter and Fenyvesi, József Bulcsú and Rixer, Ádám (2006) A környezeti károk miatti nemzetközi felelősség = International responsibility and liability for environmental damages. Project Report. OTKA.

Bull, Malcolm (2009) Kell egy kis államszünet? FORDULAT (6). pp. 162-180. ISSN 1585-0560 (nyomtatott); 2498-9347 (elektronikus)

Bíró-Nagy, András (2013) Hungary. In: The Palgrave Handbook of Social Democracy in the European Union. Palgrave, Houndmills [et al.], pp. 452-470. ISBN 978-1-13-729379-4

Bíró-Nagy, András and Laki, Gergely (2021) Ajánlások és teljesülésük : A V4-ek országspecifikus ajánlásai európai kontextusban. Politikatudományi Szemle, 30 (1). pp. 7-34. ISSN 1216-1438

Bódi, Stefánia (2014) Szuverenitás és az állam lakossága: állampolgárok és külföldiek. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (45). pp. 1-25. ISSN 2064-4515

C

Chronowski, Nóra (2015) Alkotmányossági válság az európai alkotmányos térségben. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (4). pp. 67-70. ISSN 1789-6991

Chronowski, Nóra (2015) Globális vagy lokális alkotmányosság? JOGELMÉLETI SZEMLE, 16 (4). pp. 19-31. ISSN 1588-080X

Chronowski, Nóra (2014) A magyar alkotmánybíráskodás és a közös európai alkotmányos standardok. JURA, 2. pp. 26-38. ISSN 1218-0793

Cicero, Quintus Tullius and Nótári, Tamás (2006) Hogyan nyerjük meg a választásokat? Lectum Kiadó, Szeged. ISBN 9639640034

Cs. Kiss, Lajos (2017) Államelméleti helyzetkép = State Theories – an overview. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 4-47. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Csapó, Zsuzsanna (2014) A környezet védelme fegyveres konfliktus idején - nemzetközi szokásjogi alapok. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (3). pp. 3-21. ISSN 0002-564X

Csefkó, Ferenc (1993) Kormányzati struktúra racionalizálása a jogállamiság nevében. Tér és Társadalom, 7 (3-4). pp. 135-150. ISSN 0237-7683

Csevár, Nóra (2023) A kálvini hagyomány továbbélése, azaz a kálvini jog szerepe az alkotmányjog fejlődésében = The Perpetration of the Calvinist Tradition or the Role of Calvinist Law in the Development of Constitutional Law. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 19 (1-3). pp. 415-425. ISSN 1786-6553

Csink, Lóránt and Fröhlich, Johanna (2017) Mire lehet alkotmányjogi panaszt alapítani? : A jogvédelem alapjául szolgáló alaptörvényellenesség és az Alaptörvényben biztosított jog fogalma. MTA LAW WORKING PAPERS, 4 (25). ISSN 2064-4515

Cvetkovic, Srdjan and Šarenac, Danilo (2023) Great Theorists of Central European Integration in Serbia. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 199-246. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Czeglédy, Tamás (2012) Gondolatok a kormányzásról globálisan és nemzetközi összehasonlításban. E-CONOM, 1 (1). pp. 1-11. ISSN 2063-644X

Czibrik, Eszter (2024) Recenzió Hohmann Balázs: Az átláthatóság értelmezése és követelményrendszere a közigazgatási hatósági eljárások tükrében című monográfiájáról = Review of Balázs Hohmann’s monograph: Interpretation and requirements of transparency in the light of administrative procedures. BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 72 (4). pp. 757-761. ISSN 2062-9494

D

Demeter, M. Attila (2016) Politikai nemzet versus nemzetiség - 1848, 1861, 1868. In: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában, 2015. december 8., Budapest.

Dessewffy, Emil (1843) Parlagi eszmék, igénytelen nézetek, szerénytelen tervek a' függő kérdések 's az országgyülés körül. Landerer és Heckenast, Pest.

Domaniczky, Endre (2021) Határterületeken : Válogatott állam- és jogtudományi írások (2010–2020). Mádl Ferenc Intézet Tudományos Közleményei (2). Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-01-0427-0 (nyomtatott); 978-615-01-0787-5 (e-könyv)

Drinóczi, Timea (2017) A 22/2016 (XII. 5.) AB határozat: mit (nem) tartalmaz, és mi következik belőle : Az identitásvizsgálat és az ultra vires közös hatáskörgyakorlás összehasonlító elemzésben. MTA LAW WORKING PAPERS, 4 (1). ISSN 2064-4515

Drinóczi, Timea (2016) Az alkotmányos identitásról. Mi lehet az értelme az alkotmányos identitás alkotmányjogi fogalmának? MTA LAW WORKING PAPERS, 3 (15). pp. 1-42. ISSN 2064-4515

Drinóczi, Timea (2014) A párbeszéd hatása az állami szuverenitásra. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (27). pp. 1-20. ISSN 2064-4515

Drinóczi, Tímea (2015) Alkotmányos párbeszéd és hatalommegosztás. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (1). pp. 19-43. ISSN 0002-564X

d'Aquino, Tommaso and Varga, Csaba and Tudós Takács, János (2011) A Summa theologiae kérdései a jogról. Jogfilozófiák . Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. ISBN 978 963 277 240 0

E

Eckhart, Ferenc (1951) Sztálin tanítása és a magyar állam- és jogtörténet (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. december 11-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 123-131.

Egedy, Gergely (2023) A brit monarchia. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 11 (4). pp. 5-18. ISSN 0866-6628

El Beheiri, Nadja and Fenzl, Annemarie and Ziegerhofer, Anita (2023) Austrian Theorists of Central European Integration. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 21-73. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

F

Farkas, Eszter (2021) Discussing immigration in an illiberal media environment: Hungarian political scientists about the migration crisis in online public discourses. EUROPEAN POLITICAL SCIENCE (Spec i). ISSN 1680-4333

Farkas, Xénia and Burai, Krisztina and Bene, Márton (2024) Shocking Experience: How Politicians’ Issue Strategies Are Shaped by an External Shock During Campaigns. POLITICS AND GOVERNANCE, 12 (2024). No.-8077. ISSN 2183-2463

Farkas, Ádám (2015) A totális államtól a totális háborún át a totális védelemig. MTA LAW WORKING PAPERS, 2 (34). pp. 1-20. ISSN 2064-4515

Fazakas, Zoltán József (2023) A vallásszabadság és az államnacionalizmus kapcsolata a Román Királyság 1866. évi és 1923. évi Alkotmányaiban. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 377-396.

Fazekas, Csaba (2024) Harsányi Pál a reformkori egyházpolitikában = Pál Harsányi in Church Policy of the Hungarian ‘Reform Era’. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 25 (1). pp. 37-53. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Fedinec, Csilla (2012) A 2012-es parlamenti választások Ukrajnában. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, XXV (4). pp. 27-39. ISSN 0238-9266

Fedinec, Csilla (2016) Az oszthatatlan Ukrajna. ÚJ EGYENLÍTŐ, 16 (5). pp. 22-24. ISSN 2064-0439

Fedinec, Csilla (1999) Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből, 1938-1991. Officina Hungarica (8.). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963-8425-11-3

Fedinec, Csilla (2023) Great Theorists of Central European Integration in Ukraine. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 393-442. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Fedinec, Csilla (2007) Pártok és ideológiák Ukrajnában. Az egypártrendszertől a politikai tömörülésekig. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (7). pp. 69-94. ISSN 0865-557X

Fedinec, Csilla (2004) Ungvár és vonzáskörzete betagozódása a csehszlovák államba 1918-1928. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, 3. pp. 101-112. ISSN 0238-9266

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2020) Nyelvi jogok Ukrajnában: parlamenti és alkotmánybírósági jogforrások, 1997–2019. PARLAMENTI SZEMLE, 5 (2). pp. 79-103. ISSN 2498-597X

Fekete, Balázs and Hörcher, Ferenc (2015) Péter László öröksége: eszmetörténti szemlélet az állam és a politika kutatásában. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (4). pp. 9-12. ISSN 1789-6991

Finszter, Géza (2020) A modern rendészet : A rendészettudomány hazai kísérletei. MAGYAR RENDÉSZET, 20 (3). pp. 91-118. ISSN 1586-2895

Fodor, László (2016) Verfassungsrechtlicher Rahmen für Umweltschutz im neuen ungarischen Grundgesetz. In: Umwelt–Hochschule–Staat. Festschrift für Franz-Joseph Peine zum 70. Geburtstag. Duncker & Humblot, Berlin, pp. 69-83. ISBN 978-3-428-14736-6

Frivaldszky, János (2009) Politikai barátság és jogi viszony. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 5 (4). pp. 5-52. ISSN 1787-3223

Förköli, Gábor (2021) Shifting from Aristotelianism to Modern Theories: Lessons on Ethics and State Power by Johann Weiss, Professor of Ethics and Politics at Giessen. In: History of Universities : Teaching Ethics in Early Modern Europe. History of Universities (34/2). Oxford University Press, Oxford, pp. 82-96.

G

Gajduschek, György (2016) Empirikus jogtudat kutatás Magyarországon 1990 után. MTA LAW WORKING PAPERS, 3 (11). ISSN 2064-4515

Gajduschek, György (2019) Közigazgatás és politika. KÖZJOGI SZEMLE, 2019 (1). pp. 9-16. ISSN 1789-6991

Ganczer, Mónika (2015) Az államutódlás – Az államok továbbélése és megszűnése Közép- és Kelet-Európában a kétpólusú világrend megszűnését követően. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 7 (4). pp. 6-22. ISSN 2060-4580

Ganczer, Mónika (2023) Honosság szerepe a világűrjogi felelősségben és kárfelelősségben. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (4). pp. 31-51. ISSN 0002-564X

Garayová, Lilla (2019) Information Security Awareness in Public Administrations at an International Level. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 4 (2). pp. 30-51. ISSN 2498-6275

Gedeon, Magdolna (2023) German Plans for Central Europe. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 443-462. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Gedeon, Magdolna (2023) Introduction. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 11-19. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Gellén, Márton (2023) A demokrácia eredete: Az intervencionista és az organikus elképzelés az Európai Unióról szóló Egyezmény 7. Cikk kapcsán. DELIBERATIONES, 16 (1). pp. 26-48. ISSN 1789-8919

Glatz, Ferenc (2006) A desztalinizáció második hulláma. Magyarország a XX. kongresszus után. História, 28 (6-7). pp. 77-83. ISSN 0139-2409

Győry, Csaba (2023) Szilágyi Péter: Hermann Heller Államelmélete (Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó 2020). ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 64 (2). pp. 98-107. ISSN 0002-564X

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2011) Az actio popularis jelene és jövője az Alkotmánybíróság gyakorlatában. JOGI IRÁNYTŰ, 2 (1). ISSN 2063-8841

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2005) Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 5 (2 (18)). pp. 5-11. ISSN 1585-7182

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2013) Az új polgári jogi gyűlöletbeszéd szabályozásról. FUNDAMENTUM, 17 (4). pp. 21-37. ISSN 1417-2844

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2008) Constitutional rights: horizontal effect and anti-discrimination law in Hungary. ACTA JURIDICA HUNGARICA, 49 (1). pp. 111-136. ISSN 1216-2574

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2020) Covid-19 and the responsiveness of the Hungarian constitutional system. In: Covid-19 and Constitutional Law. Covid-19 et droit constitutionnel. UNAM, Ciudad de México, pp. 157-165.

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2007) Polgári joggal a gyűlöletbeszéd ellen. BESZÉLŐ, 12 (10). pp. 49-57. ISSN 0865-4093

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2015) Preliminary Reference and the Hungarian Constitutional Court: A Context of Non-Reference. GERMAN LAW JOURNAL, 16 (6). pp. 1569-1590. ISSN 2071-8322

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2015) The Regulation of Offensive Speech in the New Hungarian Civil Code. ELTE LAW JOURNAL (1). pp. 103-123. ISSN 2064-4965

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2011) Sajó András: Constitutional sentiments. Yale University Press, 2011. JOGI IRÁNYTŰ, 2 (3). p. 3. ISSN 2063-8841

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2021) Two Influential Concepts: Socialist Legality and Constitutional Identity and Their Impact on the Independence of the Judiciary. GERMAN LAW JOURNAL, 22 (7). pp. 1327-1343. ISSN 2071-8322

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2011) A bíróságok sajátos kötelezettségei és ennek korlátai az alapjogérvényesítésben. DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 5 (2). pp. 76-95. ISSN 1789-0446

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2008) The underpinning of the protection of fundamental rights provided by the Hungarian constitution: Article 8 paragraph (1). ACTA JURIDICA HUNGARICA, 49 (4). pp. 377-408. ISSN 1216-2574

Gárdos-Orosz, Fruzsina and Chronowski, Nóra (2017) The Hungarian Constitutional Court and the Financial Crisis. HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES, 58 (2). pp. 139-154. ISSN 2498-5473

H

H. Szilágyi, István (2016) A jogtudat-kutatások elméleti kérdései. MTA LAW WORKING PAPERS, 3 (12). ISSN 2064-4515

Habermas, Jürgen (2009) Inklúzió - Bevonás vagy bezárás?; Harc az elismerésért a demokratikus jogállamban; A demokrácia három normatív modellje; A jogállam és a demokrácia belső összefüggéséről. FORDULAT (5). pp. 10-87. ISSN 1585-0560 (nyomtatott); 2498-9347 (elektronikus)

Haitas, Daniel (2018) Eurasian Integration and Ukraine. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 10 (2). pp. 179-192. ISSN 2060-4580

Hajnal, György (2014) Coordination Practices in Hungary: The Case of Széll Kálmán Working Group. In: Organizing for Coordination in the Public Sector. Practices and Lessons from 12 European Countries. Palgrave, Basingstoke; New York, pp. 225-236.

Halász, Iván (2015) Julia V. Zaparij (szerk.): Konsztytucionalizm v szovremennoj mirovoj i rosszijszkoj isztoriji. Vtorije jelcinszkije cstyenyija (Jekatyerinburg: Uralszkij fegyeralnij unyiverszityet – Fond Jelcina 2014) 161. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 102-106. ISSN 0002-564X

Halász, Iván (2014) Václav Pavlíček (szerk.): Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky (Praha: Leges 2011) 1120. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (3). pp. 86-90. ISSN 0002-564X

Herczegh, Géza Gábor (1969) Az államközi kapcsolatok tudományos vizsgálatának eddigi útjai. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 12 (2). pp. 237-261. ISSN 0002-564X

Hollán, Miklós and Venczel, Timea (2021) Bűn – tudat : A magyarok büntetőjogi ismeretei és véleményei. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 10 (2). pp. 1-21. ISSN 0209-584X

Hopkó, Iván (2014) Hamvas Ákos, Keményné Koncz Ildikó, Molnár György, Schneider Magdolna, Szabó Hajnalka: Az önkormányzati rendszert érintő változások és az adósságrendezés gyakorlata (Complex Kiadó, Budapest, 2013. 220 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 28 (1). pp. 195-200. ISSN 0237-7683

Hoppál, Bulcsú (2019) Scruton konzervativizmusa. A szemantikai higiénia kívánalma = Scruton’s Conservatism The Requirement of Semantic Hygiene. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 271-283. ISSN 1786-6553

Horváth, Anett and Straub, Zsolt and Szabó, Tamás (2023) A közpolitikai változás és krízis értelmezése a Magyarországon a Covid-19 koronavírus- járvány időszakában bevezetett digitális oktatás tükrében. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (2). pp. 113-133. ISSN 2060-4580

Horváth, Attila (2022) Zárt pártrendszerek, nyitott kérdések (Fernando Casal Bértoa – Zsolt Enyedi: Party System Closure: Party Alliances, Government Alternatives, and Democracy in Europe). POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 31 (2). pp. 115-123. ISSN 1216-1438

Horváth, Barna and Varga, Csaba (2006) The Bases of Law = A jog alapjai. Philosophiae iuris . Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. ISBN 963-361-297-7

Horváth M., Tamás (2018) Evaluation of an Anti-Monopoly Programme in Hungarian Public Utilities. In: Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe : More Evidence for Better Results. Governance and Public Management . Springer, pp. 279-296. ISBN 978-3-319-61091-7

Horváth M., Tamás (2015) Magasfeszültség. Városi szolgáltatások. Dialóg Campus Szakkönyvek Közszektor-olvasmányok . Dialóg Campus, Budapest–Pécs. ISBN 978-615-5376-60-3

Horváth M., Tamás and Bartha, Ildikó (2018) EU-Compatible State Measures and Member States Interests in Public Services: Lessons from the Case of Hungary. INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, 16 (1-2). pp. 99-121. ISSN 2335-3414

Horváth M., Tamás and Józsa, Zoltán (2016) Az államigazgatás helyi és területi szervei: koncentráció és koncentrátum. In: A magyar jogrendszer állapota. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet, Budapest, pp. 564-582. ISBN 78-963-418-006-7

Horváth M., Tamás and Szilágyi, János Ede and Bartha, Ildikó (2018) Hó és sár: a víz mint érték vagy érdek : Képzelt beszélgetés a víz jogalanyisága felvetésének ürügyén. KÖZJOGI SZEMLE, 11 (3). pp. 14-19. ISSN 1789-6991

Horváth. M., Tamás (2016) A fáraó varázsol. A rezsicsökkentés beágyazottsága. Politikatudományi Szemle, 25 (3). pp. 135-146. ISSN 1216-1438

Háromszéki, Bence (2023) A rendszerváltoztatás utáni jogtudatkutatásokról röviden. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (3). pp. 87-102. ISSN 2060-4580

Hörcher, Ferenc and Fekete, Balázs (2016) Péter László öröksége: az újragondolt alkotmánytörténet. KÖZJOGI SZEMLE, 9 (2). pp. 12-13. ISSN 1789-6991

J

Jakab, András (2016) Az európai alkotmányjog nyelve. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. ISBN 9786155527654

Jakab, András (2016) European Constitutional Language. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 9781316532324

Jakab, András (2015) Martje de Visser, Constitutional Review in Europe. A Comparative Analysis; Werner Heun, Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit im Vergleich. PUBLIC LAW, 1. pp. 516-518. ISSN 0033-3565

Jakab, András (2015) Staatslehre – Eine deutsche Kuriosität. In: Der „German Approach“. Die Staatsrechtslehre im Wissenschaftsvergleich, mit Kommentaren von Atsushi Takada und András Jakab. Fundamenta Juris Publici (4.). Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, pp. 75-121.

Jakab, András (2014) Tania Groppi – Marie-Claire Ponthoreau (eds): The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges, Hart Publishing 2013, pp. 431. ACTA JURIDICA HUNGARICA: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES, 55 (3). pp. 296-298. ISSN 1216-2574

Jakab, András and Szilágyi, Emese (2015) Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. MTA LAW WORKING PAPERS, 2 (32). pp. 2-63. ISSN 2064-4515

Juhász, Ágnes (2023) Time for Rethinking? Non-Fungible Tokens and Ownership Rights from the Hungarian Point of View. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 13 (3). pp. 36-46. ISSN 2062-9737

K

Karsai, Dániel and Mihály, Eszter (2017) Elefántsirató – a sikeres alkotmányjogi panaszok utóélete közös hatáskörgyakorlás összehasonlító elemzésben. MTA LAW WORKING PAPERS, 4 (21). ISSN 2064-4515

Karsai, László (2016) Szálasi Ferenc. Politikai életrajz. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-976-7

Kis, Norbert and Kaiser, Tamás and Báger, Gusztáv and Bukovics, István and Csath, Magdolna and Cserny, Ákos and Fejes, Zsuzsanna and Gárdos-Orosz, Fruzsina and Kádár, Krisztián (2014) A jó állam mérhetősége. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 2 (2). pp. 4-29. ISSN 2063-9058

Kiss, Balázs and Burján, Evelin (2021) Gondolatok négy Istvánt olvasva : Recenzió Kukorelli István: Három István, három nemzeti ünnep, három példakép című könyvéről = Thoughts of Reading Four Istváns : Review of István Kukorelli’s Book Entitled Three Istváns, Three National Holidays, Three Role Models. PRO PUBLICO BONO - MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 9 (3). pp. 154-163. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2786-0760 (elektronikus)

Kiss, László and Ring, Orsolya (2022) A Kádár-korszak "arcai". Magyar politikusok médiareprezentációja 1957és 1989/90 között. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 31 (4). pp. 78-102. ISSN 1216-1438

Kiss, Mátyás (2023) Kiberműveletek a beavatkozás tilalma mint nemzetközi jogi alapelv tükrében. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (4). pp. 67-88. ISSN 0002-564X

Kljaić, Stipe (2023) Theories of Central European Integration in Croatian Politics and Culture (1848–1971). In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 175-198. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Koi, Gyula (2018) Egyed István és a magyar közigazgatási jog. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 7 (2). pp. 95-106. ISSN 2063-9058

Koi, Gyula (2015) Magyary Zoltán életműve. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS: A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 3 (2). pp. 123-139. ISSN 2063-9058

Koltay, András (2023) Censorship as a Tool Against State Disinformation: The Freedom of Expression Implications of the Russian-Ukrainian War. JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDIA AND ENTERTAINMENT LAW, 10 (1). pp. 1-53. ISSN 1556-875X

Koltay, András (2022) Előszó helyett - Néhány gondolat a cenzúrafogalom használhatatlanságáról a jogban. In: A velünk élő történelmi cenzúra. Jogtörténeti értekezések (54). Gondolat Publishers, Budapest, pp. 9-13. ISBN 9789635562565

Koltay, András (2022) Social Media and Freedom of Speech in Employment: Limitations on Employees’ Right to Self-Expression. In: Decent Work in the Digital Age: European and Comparative Perspectives. Hart Publishing Ltd., London, pp. 331-345. ISBN 9781509958238

Koltay, András and Szikora, Tamás (2022) Véleménynyilvánítási szabadság a választási kampányban : Az Alkotmánybíróság gyakorlatának elemzése. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE, 14 (1). pp. 2-14. ISSN 2061-5582

Komáromi, László (2014) A népszavazásra vonatkozó szabályozás változásai az Alaptörvényben és az új népszavazási törvényben. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (35). pp. 1-30. ISSN 2064-4515

Kondor, Zsuzsanna (2021) Járt utat a járatlanért... : Könyvismertetés Halmai Péter (szerk.) A brexit forgatókönyvei és hatásai című tanulmánykötetéről. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 24 (1). pp. 149-162. ISSN 1416-6151

Kovács, Krisztina and Körtvélyesi, Zsolt and Nagy, Alíz (2015) Margins of Nationality. Perspectives on Federalism, 7 (1). pp. 85-116. ISSN 2036-5438

Kovács, Nándor Erik (2011) „Panaszok könyve.” Szempontok a sikájet defterik meghatározásához. KELETKUTATÁS: TANULMÁNYOK AZ ORIENTALISZTIKA KÖRÉBŐL. pp. 65-90. ISSN 0133-4778

Kovács, Orsolya and Darai, Péter (2023) Fedezetcsere az adóvégrehajtásban. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (2). pp. 135-152. ISSN 2060-4580

Kukorelli, István (2013) Az Alaptörvény és az Európai Unió. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 4-11. ISSN 2063-9058

Kukorelli, István (2023) Gondolatok a Sólyom-bíróságról szóló könyvről. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (2). pp. 153-158. ISSN 2060-4580

Képes, György (2023) Az alkotmányos monarchia létrejötte és a parlamentáris kormányforma kifejlődése Dániában. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 11 (4). pp. 19-33. ISSN 0866-6628

Kóczy, Á. László (2013) Power indices when players can commit to reject coalitions. Working Paper Series (1401). Keleti Károly Faculty of Business and Management, Óbuda University, Budapest.

Kóczy, Á. László and Biró, Péter and Sziklai, Balázs (2013) Fair Apportionment in the View of the Venice Commission's Recommendation. Working Paper Series (1302). Keleti Károly Faculty of Business and Management, Óbuda University, Budapest.

Kókai, Dániel (2019) A közvetlen demokrácia, mint a képviseleti demokrácia igazolásából eredő problémákra adott lehetséges válasz. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 16 (3). pp. 32-36. ISSN 1786-1594

Könczöl, Miklós (2016) Fairness, Definition and the Legislator’s Intent: Arguments from Epieikeia in Aristotle’s Rhetoric. In: Argumentation and Reasoned Action. College Publications, London, pp. 319-341. ISBN 978-1-84890-211-4

Könczöl, Miklós (2015) Méltányossági érvek a Rétorikában. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 11 (1). pp. 111-124. ISSN 1787-3223

Kőszegi, Margit (2018) Konferencia a nemzetállami lét kérdéseiről Kelet-Európában, Oroszországban és Eurázsiában = Conference on nation statehood in Eastern Europe, Russia and Eurasia (Third Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies – University of Tartu, 10–12 June 2018). Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 129-133. ISSN 2062-9923

L

Lazarević, Žarko (2023) Between Central Europe and Europe (Slovenians and European concepts). In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 247-271. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Lentner, Csaba (2020) The Discreet Charm of Market Economy. Welcome by the Editor-in-Chief. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 11-14. ISSN 1786-6553

Lentner, Csaba (2020) A piacgazdaság diszkrét bája. Főszerkesztői beköszöntő. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 7-10. ISSN 1786-6553

Levendel, Júlia (2023) „Minden elvi engedmény nélkül”. JOG, ÁLLAM, POLITIKA, 15 (3). pp. 129-140. ISSN 20604580

Lovas, Dóra (2018) Állami támogatások uniós jogi szabályozása különös tekintettel az energiaszektorra. Európai Jog, 18 (2). pp. 24-31. ISSN 1587-2769

M

M. Nyitrai, Péter and Bartkó, Róbert and Kovács, Gábor and Németh, Imre (2012) A terrorizmus elleni fellépés eszközrendszerének fejlődése, különös tekintettel a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre = The development of measures for combating terrorism with special respect to the fight against financing terrorism. Project Report. OTKA.

Majtényi, Balázs (2015) The Nation’s Will as Trump in the Hungarian Fundamental Law. In: European Yearbook on Human Rights 15. Intersentia, Cambridge, pp. 247-260. ISBN 978-3-7083-1040-4

Marchut, Réka (2015) Határsértések: a tudomány és a politika határán. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 23 (3). pp. 199-205. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Moór, Gyula and Varga, Csaba (2006) Schriften zur Rechtsphilosophie. Philosophiae iuris . Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. ISBN 963-3618-0-88

Máthé, Gábor (2013) Szuverenitás – Jogállam. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 14-25. ISSN 2063-9058

Máthé, Gábor (2019) A posztmodern jogállam = Post-Modern Rule of Law. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 193-203. ISSN 1786-6553

Mécs, János Elek (2020) Az állami szervek kommunikációs semlegessége a kampányban – egy eltűnő alapelv? MTA LAW WORKING PAPERS, 7 (29). pp. 1-17. ISSN 2064-4515

Mészáros, Gábor (2020) Carl Schmitt in Hungary: Constitutional Crisis in the Shadow of Covid-19. MTA LAW WORKING PAPERS, 7 (17). pp. 1-17. ISSN 2064-4515

Müller, György and Cserny, Ákos and Máthé, Gábor and Tamás, András (2013) A magyar kormányzati modell = The Hungarian Governmental Model. Project Report. OTKA.

N

Nagy, Csilla and Tamás, Veronika (2004) Helyi népszavazások Magyarországon. Politikatudományi Szemle, 13 (4). pp. 197-221. ISSN 1216-1438

Nastasă-Kovacs, Lucian (2023) Romanian Theorists of Central European Integration. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 131-174. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Nyikos, Györgyi and Erdei-Derschner, Katalin (2020) A 2021–2027 programozási időszak EU-forrásai és a lehetséges magyar allokáció. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 23 (3). pp. 5-26. ISSN 1416-6151

Nótári, Tamás (2012) Lex Baiuvariorum - jogfelfogás és társadalomkép a kora középkorban = Lex Baiuvariorum - Legal Order and Social Structure in Early Middle Ages. Project Report. OTKA.

P

Pallai, László (2023) Great Theorists of Central European Integration in Hungary. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 75-130. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Pallo, József (2007) Gondolatok a rendészet fogalmi és alkalmazási kérdéseiről. BÖRTÖNÜGYI SZEMLE, 26 (2). pp. 33-40. ISSN 1417-4758

Palágyi, Menyhért (2017) Észlelés és fantázia. ergo . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-693-794-2

Pap, András László (2015) „Intimate citizenship” a Nemzeti Együttműködés Rendszerében: Az Alaptörvény preferenciái feminista nézőpontból. TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT, 5 (2). pp. 83-101. ISSN 2062-7084

Pap, András László (2016) Romaintegráció és rendészet: esszencializmus és kulturalizmus a nemzeti együttműködés rendszerében. In: Egy jobb világot hátrahagyni... Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Büntetőjogi Tanszék, Pécs, pp. 504-517. ISBN 978-963-429-035-3

Pap, András László and Fiala-Butora, János (2017) Illiberal relations: The individual, the state and the dignity of communities under the Hungarian and Slovak constitutions. ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY SRODKOWO-WSCHODNIEJ / YEARBOOK OF THE INSTITUTE OF EAST-CENTRAL EUROPE, 15 (2). pp. 57-77. ISSN 1732-1395

Patyi, András and Christián, László and Gerencsér, Balázs Szabolcs and Gyurita, Rita and Hulkó, Gábor and Lapsánszky, András and Varga, Zs. András (2012) Közigazgatási autonómiák – autonóm közigazgatások = Autonomy in public administration - autonomous public administration. Project Report. OTKA.

Pesci, Marco (2019) A Római Statútum rendelkezései harmadik államok vonatkozásában. Külügyi Műhely, 2019 (1). pp. 44-63. ISSN 2677-0288

Petri, Bernadett (2020) Az Európai Parlament működése a koronavírus-járvány idején: valódi megoldás-e a távmegoldás? EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 23 (3). pp. 75-93. ISSN 1416-6151

Pongrácz, Alex (2014) A globalizált világ aktuális kérdései: államelhalás vagy államépítés? MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (18). pp. 1-19. ISSN 2064-4515

Pongrácz, Alex and Rada, Péter (2023) Az államépítés relevanciája a 21. század harmadik évtizedében = The Relevance of State-Building in the Third Decade of the 21st Century. KÜLÜGYI SZEMLE, 22 (2). pp. 78-94. ISSN 1587-9089

Pozsár-Szentmiklósy, Zoltán (2014) Alapjogok az új választójogi szabályozásban. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (16). pp. 1-11. ISSN 2064-4515

Princzinger, Péter and Kisfaludy, László (2015) A jó állam alapköve: a közszolgálati továbbképzés rendszere​​​​​​​. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 134-149. ISSN 2063-9058

Prugberger, Tamás (2023) Szalma József: A kárfelelősség alapelvei (Budapest: KRE ÁJK – L’Harmattan 2023) 376. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (4). pp. 101-108. ISSN 0002-564X

Pál, Gábor (2014) Politikai közösség, politikai felelősség, politikai stratégia. A külhoni magyarok szavazójogával kapcsolatos közéleti vitát keretbe foglaló politikai diskurzusok elemzése. In: "Határtalan választások". Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 171-195. ISBN 978-615-5305-71-9

Pálffy, Géza (2013) A Szent Korona a 17. századi Sopronban. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 67 (4). pp. 400-411. ISSN 0133-0748

Pápai-Tarr, Ágnes (2024) Gondolatok az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabásának tapasztalatairól. JOG-ÁLLAM-POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (1). pp. 3-24. ISSN 2060-4580

Pásztor, Szabolcs (2021) Kettős küldetésben: Mélyülés és integrálódás a Gazdasági és Monetáris Unióban : Könyvismertetés Halmai Péter Mélyintegráció – A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája című könyvéről. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 24 (1). pp. 169-172. ISSN 1416-6151

Pókecz Kovács, Attila (2023) Great Theorists of Central European Integration in France. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 463-473. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Pókecz Kovács, Attila (2022) A monarchiák bukásainak alkotmánytörténeti előzményei és közjogi következményei Franciaországban = Constitutional Antecedents and Public Law Consequences of the Fall of Monarchies in France. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 10 (3). pp. 92-101. ISSN 2063-9058

R

Ress, Imre (2023) A horvát 1861. évi LXII. törvénycikk királyi szentesítésének legendája és legitimációs funkciója. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 65 (1). pp. 29-42. ISSN 0040-9634

Rosenbaum, Stephen A. (2017) Bureaucratic legalism: A proposal for inquisitorial decisionmaking in determining educational benefits and services. MTA LAW WORKING PAPERS, 4 (2). pp. 1-19. ISSN 2064-4515

Ránki, Sára (2019) Bevezetés az igazságügyi nyelvészetbe. Belügyi Szemle, 67 (3). pp. 76-90. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

S

Schweitzer, Gábor (2016) Jogegyenlőség versus jogfosztás : A magyarországi alkotmányjog-tudomány és az úgynevezett zsidótörvények kora. In: A nagypolitikától a hétköznapokig. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 157-169. ISBN 978-963-506-994-1

Schweitzer, Gábor (2015) Molnár Kálmán és a két világháború közötti alkotmányjog-tudomány dilemmái. MTA LAW WORKING PAPERS, 2 (33). pp. 1-14. ISSN 2064-4515

Sebők, Miklós and Kiss, Rebeka and Kovács, Ádám (2023) The Concept and Measurement of Legislative Backsliding. PARLIAMENTARY AFFAIRS. pp. 1-32. ISSN 0031-2290 (In Press)

Shupitskaya, Aksana (2018) The Constitution and Public Administration. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (2). pp. 81-89. ISSN 2498-6275

Skinner, Quentin (2014) A machiavellista fejedelem erényei : Mennyire volt machiavellista Machiavelli? OBELISCUS: A KORAÚJKOR FOLYÓIRATA, 1 (1). pp. 23-44. ISSN 2064-8669

Skorka, Tamás (2024) Szabálysértési "kontra" közigazgatási bírság = Misdemenour fine and administrative fine. BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 72 (5). pp. 849-870. ISSN 2062-9494

Smuk, Péter (2014) A szuverenitás jelképei és alkotmányos védelmük. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (37). pp. 1-8. ISSN 2064-4515

Smyk, Grzegorz (2023) Polish Precursors of United Europe. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 357-391. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Somló, Felix (1999) Schriften zur Rechtsphilosophie. Philosophiae iuris . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630576619

Sulyok, Gábor (2023) Egyezmény az űrobjektumok által okozott károkért való felelősségről: kidolgozás, tartalom és az alkalmazás hiánya. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (4). pp. 6-30. ISSN 0002-564X

Sulyok, Gábor (2014) II. Ramses és III. Hattušiliš szerződése az örök békéről és testvériségről. Állam- és Jogtudomány, 6 (2). pp. 3-21. ISSN 0002-564X

Szabadfalvi, József (2014) Kísérlet egy „realista jogfilozófiai rendszer” megalkotására - Losonczy István jogbölcseleti munkássága. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, LV (3). pp. 22-35. ISSN 0002-564X

Szabó, Andrea (2013) Mozaik2011: Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Belvedere Meridionale, Budapest.

Szabó, Imre (1951) I. V. Sztálin tanítása és a jogelmélet kérdései (A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályán 1951. december 11-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 113-122.

Szabó, Patrik (2019) Under the skin. Additives to the theoretical and dogmatic problems of constitutional identity. MTA LAW WORKING PAPERS, 6 (9). ISSN 2064-4515

Szakály, Zsuzsa (2015) A történeti alkotmány és az alkotmányos identitás az Alaptörvény tükrében​​​​​​​. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (2). pp. 24-38. ISSN 2063-9058

Szaniszló, Krisztián Gábor (2016) A hatalommegosztás államelméleti előképei – Hatalomkorlátozás az európai állambölcseletben az antikvitás korától a felvilágosodásig. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 3 (1). pp. 63-88. ISSN 0866-6628

Szaniszló, Krisztián Gábor (2017) Államszervezeti fogalmak útvesztőjében. JURA, 23 (2). pp. 421-434. ISSN 1218-0793

Szekeres, Diána (2011) Comparing Bismarck's policies with those of Castlereagh and Palmerston. In: Pénz és társadalom. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, Budapest, pp. 281-290. ISBN 978-963-7167-09-6

Szenes, Zoltán (2021) A hibrid fenyegetések elleni szakpolitika Magyarországon = Governmental Policy against hybrid threats in Hungary. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 31 (4). pp. 39-56. ISSN 1215-4121

Szente, Zoltán (2020) A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái. MTA LAW WORKING PAPERS, 9 (7). pp. 1-24. ISSN 2064-4515

Szente, Zoltán (2023) Apologetikus alkotmánytörténet újratöltve? : Megjegyzések A magyar történeti alkotmány: korszakok és kihívások című kötethez. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (4). pp. 89-100. ISSN 0002-564X

Szente, Zoltán (2014) Az alkotmány(osság) stabilitása. In: Alkotmány - alkotmányosság. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 171-184. ISBN 9789639987142

Szente, Zoltán (2018) Die ungarische Verfassung von 1949/1989 und von 2011. In: Freiheit und Verantwortung:. Universitätsverlag Winter, Heidelberg, pp. 16-34. ISBN 978-3-825-368-88-3

Szente, Zoltán (2006) Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 1945-től napjainkig = European constitutional and parliamentary history from 1945 up to now. Project Report. OTKA.

Szesztay, András (2024) „Ki feszül fel a szivárványra?” – Bibó István első emléktáblájának avatása (1989). JOG, ÁLLAM, POLITIKA, 16 (1). pp. 109-112. ISSN 20604580

Szigeti, Péter (2024) A könnyű és nehéz esetek közötti tartomány: a normálforma beiktatása (Vázlat). JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (1). pp. 25-32. ISSN 2060-4580

Szigeti, Péter (2014) A nemzetállami szuverenitás közjogi fogalmának védhetősége és ami azon túl van…. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (15). pp. 1-10. ISSN 2064-4515

Szilágyi, Emese (2017) Az Alaptörvény gyakorlata és az európai konstitutcionalizmus. KÖZJAVAK, 3 (2). pp. 30-33. ISSN 2498-7190

Szilágyi, Emese (2015) Az Alkotmánybíróság az alkotmánykonform bírói jogértelmezésről - terítéken az Alaptörvény 28. cikke. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (1). pp. 66-68. ISSN 1789-6991

Szilágyi, Emese (2017) Az alkotmányjogi oktatás nehézségeiről. KÖZJAVAK, 3 (3). pp. 3-6. ISSN 2498-7190

Szilágyi, Emese (2016) Kormánykampány – Avagy megszólalhatnak-e az államhatalom szervei népszavazási kampány során? KÖZJAVAK, 2 (4). pp. 3-6. ISSN 2498-7190

Szilágyi, Emese (2016) A közhatalmi szervek politikai véleménye. KÖZJAVAK, 2 (4). pp. 10-14. ISSN 2498-7190

Szilágyi, István (1996) Európai Unió: alkotmányfejlődés és regionalizmus. Tér és Társadalom, 10 (1). pp. 95-110. ISSN 0237-7683

Szuromi, Szabolcs and Ferenczy, Rita and Körmendy, Kinga (2009) A középkori kánonjogi gyüjtemények és az európai ius commune = The Medieval Canon Law Collections and the European ius commune. Project Report. OTKA.

Szántó, András (2019) Politikai szofisztikáltság a demokráciaelméletben : Állampolgári kogníciók az episztemikus–schumpeteri skála tükrében. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 28 (1). pp. 77-95. ISSN 1216-1438 (nyomtatott); 2064-6550 (online)

Szücs, László Gergely (2012) Hogyan lehetséges egy nemzet nélküli jogállam? VALÓSÁG : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 55 (6). pp. 97-109. ISSN 0324-7228

Szücs, László Gergely (2011) A diskurzuselv mint a jogállamiság garanciája : Vizsgálódások egy radikális Habermas-kritika kapcsán. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 55 (2). pp. 75-96. ISSN 0025-0090

Szűcs, Zoltán Gábor (2014) Alkotmány és értelmezés. In: Kolnai-díj átadója. (Unpublished)

Szűcs, Zoltán Gábor (2012) Az alkotmányosság diskurzusai. Esettanulmány a 1994-1998 közötti alkotmányozási kísérletről. In: Alkotmányozás Magyarországon és máshol: politikatudományi és alkotmányjogi megközelítések. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet - Új Mandátum Kiadó. ISBN 978-963-287-051-9

Szűcs, Zoltán Gábor (2014) The abortion of a 'conservative’ constitution-making. A discourse analysis of the 1994-1998 failed Hungarian constitution-making enterprise. Other. [s.n.]. (Unpublished)

Szűcs, Zoltán Gábor (2017) A politika lelke : A politikai realizmus elméleti és eszmetörténeti nézőpontból. MTA TK PTI, Budapest. ISBN 978-963-418-017-3 (Unpublished)

Szűcs Lászlóné Siska, Katalin (2022) Akiért a harang szól – Osman Kavala. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 10 (3). pp. 161-179. ISSN 0866-6628

Ságvári, Bence and Dessewffy, Tibor (2014) Dzsingisz kán a Parlamentben, avagy elterjedhetnek-e a toxikus vezetők a demokráciákban? MOZGÓ VILÁG, 2014 (2). pp. 1-19. ISSN 0324-4601

Sólyom, Péter (2020) Az általános államelmélet lehetősége: államelmélet mint kultúratudomány. In: Ünnepi kötet Takács Péter 65. születésnapjára. Gondolat, pp. 149-162. (Submitted)

T

Takács, Albert (2016) Az alkotmány és az állam fogalmának historikus szemlélete - avagy a hagyomány mint politikai és erkölcsi érték Egyed István alkotmánytanában = A Historic Approach to the Notions of Constitution and State, Tradition as a Political and Moral Value in István Egyed’s Constitutional Theory. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (4). pp. 56-71. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Takács, Albert (2015) Az ombudsman-eszme és megvalósulásának formái. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (2). pp. 39-61. ISSN 2063-9058

Takács, Péter (2014) Az állam fogalma. In: Alkotmányjog I. : alkotmányos fogalmak és eljárások : egyetemi jegyzet. Universitas Győr, Győr, pp. 28-48. ISBN 978-615-5298-31-8

Takács, Péter (2023) Az államok rendszertana és tipológiája : Államelméleti elemzés. Florilegium . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 9789635564767

Takács, Péter (2013) Egy jogász-festőművész élete és munkássága - Ruttkay György: Két világ, két úr – két élet? MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 8 (2). pp. 5-22. ISSN 1788-0386

Takács, Péter (1990) H. D. Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelezettségről. A gazdaságról [recenzió]. BUKSZ, 2 (4). pp. 487-489. ISSN 0865-4247

Takács, Péter (2019) On State-form of Hungary between 1920 and 1944. Applicability of the Term „Monarchy without a King”. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 10 (2). pp. 139-148. ISSN 2042-6402

Takács, Péter (2014) Szabó József szuverenitás-elméletének értékeléséhez : Hogyan szökken szárba az elmélet, ha magja magyar földbe hull? In: „Most megint Európában vagyunk…”. Szabó József emlékkönyv. Szerk.: Révész Béla. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 69-79. ISBN 978 615 5300 21 9

Takács, Péter (2011) A közjóról - a Pro Publico Bono elé. PRO PUBLICO BONO: ÁLLAM- ÉS KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 2011 (1). pp. 8-16. ISSN 2062-7165

Takács, Péter (2011) Államelmélet a XIX. században : Georg Jellinek elmélete. Pro Publico Bono Online. Állam- és Közigazgatás-tudományi Szemle, 1 (2). pp. 1-7. ISSN ISSN 2062-9966

Takács, Péter (2011) Államelmélet a XX. században. A jogi, a társadalmi és a politikai államfogalom : Hans Kelsen elmélete és a jogi államfogalom. Max Weber elmélete és az állam társadalmi fogalma. C. Schmitt és R. Smend elmélete és az állam politikai fogalma. Prp Publico Bono Online. Állam- és Közigazgatás-tudományi Szemle, 1 (2). pp. 1-35. ISSN ISSN 2062-9966

Takács, Péter (2023) Államforma. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. ORAC Kiadó Kft.; Eötvös Loránd Research Network Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies, Budapest, pp. 1-56. ISBN 9789633083079

Takács, Péter (2022) Államforma: Különleges, vegyes államformák – régen és ma. In: Kukorelli-kommentár. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 38-49. ISBN 9789635562497

Takács, Péter (2015) A magyar állam átnevezéséről. MTA LAW WORKING PAPERS, 2 (7). pp. 1-68. ISSN 2064-4515

Takács, Péter (2022) A „modern állam”. Egy különös fogalom értelme és államelméleti kontextusa. JOGELMÉLETI SZEMLE, 23 (4). pp. 196-236. ISSN 1588-080X

Takács, Péter (1986) A politikai és jogi konstrukciók megalapozottságának kérdése Arisztotelész Politikájában. Magyar Filozófiai Szemle, 30 (3-4). pp. 307-325. ISSN 0025-0090.

Takács, Péter (2022) Értékek és államformák a koramodern politikai gondolkodásban. In: Gubernatio, Constitutio, Communitas. Ünnepi írások a 65 éves Stumpf István tiszteletére. Századvég Kiadó, Budapest, pp. 459-471. ISBN 9786156436108

Takács, Péter (2022) Észrevételek az államforma fogalmához. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 12 (ksz). pp. 365-389. ISSN 2060-4580

Takács, Péter and Szegedi, László and Mónus, Ildikó and Grósz, Tamás and Balogh, Gergely (2011) A jó közigazgatás. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága CM/Rec(2007)7. számú ajánlásának magyar szövege. [jogi dokumentum fordítása]. Pro Publico Bono. Állam- és Közigazgatástudományi Szemle, 1 (1). pp. 97-104. ISSN 2062-7165

Takó, Dalma (2023) Az űrkárfelelősség kérdését szabályozó általános és különös nemzetközi szerződések. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (4). pp. 52-66. ISSN 0002-564X

Tattay, Szilárd (2016) Making Sense of a Nonsense : Representation of the ‘Rights’ of Future Generations. In: Global governance and its effects on state and law. Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook (6). Peter Lang GmbH ; Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, pp. 195-210. ISBN 978-363-167-308-9

Tattay, Szilárd (2015) A személyes "államtól" az állam "személyéig" : Az állam fogalma a szuverenitás klasszikus elméleteiben. In: Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Gondolat Kiadói Kör ; MTA Jogtudományi Intézet, Budapest ; Győr, pp. 435-449. ISBN 978-963-693-599-3

Tauchen, Jaromir and Kolumber, David (2023) Great Theorists of Central European Integration in the Czech Republic. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 273-311. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Teleki, Bálint (2021) A többsebességes Európa az ajtónkon kopogtat : Könyvismertetés Halmai Péter: Tagállami integrációs modellek – A gazdasági kormányzás új dimenziói az Európai Unióban című tanulmánykötetéről. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 24 (1). pp. 163-167. ISSN 1416-6151

Till, Szabolcs Péter (2014) Tézisek az Alaptörvény és a honvédelem sarkalatos törvényi szintjének összefüggéseiről. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (42). pp. 1-22. ISSN 2064-4515

Tribl, Norbert and Mercz, Mónika (2021) European Realities in the 21st Century : Comments on a ‘European Review’. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 24 (1). pp. 173-183. ISSN 1416-6151

Téglási, András (2014) Azért a nép az úr? : A népszavazás aktuális alkotmányjogi kérdései az Alaptörvény elfogadása óta. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (19). pp. 1-34. ISSN 2064-4515

Tóth, András (2013) The Collapse of the Post-Socialist Industrial Relations System in Hungary. South-East European Review for Labour and Social Affairs (1). pp. 5-19.

Tóth, Tihamér (2020) Állami támogatások versenyjoga a vírusválság idején. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 3 (23). pp. 55-73. ISSN 1416-6151

Tóth, Tihamér and Bassola, Bálint and Dedics, Zsigmond and Nagy, Csongor István and Szilágyi, Pál Béla and Tari, Zsófia (2012) A verseny szerepe és felfogása Magyarországon = The role and appreciation of competition in Hungary. Project Report. OTKA.

Tóth J., Zoltán (2024) Alkotmányértelmezési módszerek a közép-európai alkotmánybíróságok gyakorlatában – jog-összehasonlító megközelítésben. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (1). pp. 33-54. ISSN 2060-4580

Tóth J., Zoltán (2020) Demokrácia, jogállamiság és alkotmánybíráskodás. Patrocinium, Budapest. (In Press)

Tóth J., Zoltán (2020) Rule of law vs. democracy - With Special Regard to the Case of Hungary. In: Populist Constitutionalism and Illiberal Democracies: between Constitutional Imagination, Normative Entrenchment and Political Reality. Intersentia, Cambridge, UK. (In Press)

Török, Gábor and Tényi, Géza (2011) Személyiségi jogok az információs társadalomban = Personal rights in the information society. Project Report. OTKA.

V

Varga, Csaba (1994) Право: Теория и философия. Philosophiae iuris . Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963 462 850 8

Varga, Csaba (1982) Algunas cuestiones metodológicas de la formación de los conceptos en ciencias jurídicas. Cuaderno de trabajo (32). Instituto de Filosofia del Derecho LUZ, Maracaibo.

Varga, Csaba (2011) Codifcation as a social-historical phenomenon. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. ISBN 978 963 361 911 7

Varga, Csaba (2011) Codification as a Socio-historical Phenomenon. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. ISBN 9789633619117

Varga, Csaba (2012) Comparative legal cultures : On traditions classified, their rapprochement & transfer, and the anarchy of hyper-rationalism with appendix on legal ethnography. Philosophiae iuris . Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. ISBN 9789632773377

Varga, Csaba (2013) Contemporary legal philosophising : Schmitt, Kelsen, Lukács, Hart & law and literature, with Marxism's dark legacy in Central Europe : on teaching legal philosophy in appendix. Philosophiae iuris . Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. ISBN 9789632770369

Varga, Csaba (2004) Jogfilozófia az ezredfordulón. Jogfilozófiák . Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. ISBN 9633616360; 9789633616369

Varga, Csaba (1994) Law and Philosophy: Selected Papers in Legal Theory. Philosophiae iuris . Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963 462 848 6

Varga, Csaba (2012) The Paradigms of Legal Thinking. Philosophiae iuris . Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. ISBN 978 963 277 299 8

Varga, Csaba (1995) Transition to rule of law : on the democratic transformation in Hungary. Philosophiae iuris . Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 963-463-011-1

Varga, Csaba (1995) Transition to the Rule of Law : On the Democratic Transformation in Hungary. Akaprint Nyomdaipari Kft., Budapest. ISBN 963-463-011-1

Varga, Csaba (2008) Transition? To rule of law? : constitutionalism and transitional justice challenged in Central & Eastern Europe. Polisz (6). Kráter Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 9735 44 6

Varga, Csaba (2019) Порівняльнe правознавство як Фiлософiя права – Фiлософiя права як Порівняльнe правознавство [Porìvnâl'ne pravoznavstvo âk fìlosofìâ prava – fìlosofìâ prava âk porìvnâl'ne pravoznavstvo]. Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest. ISBN 9789634174301

Varga, Csaba (2002) A jog mint folyamat. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. ISBN 963 361 321 8

Varga, Csaba (2000) A jog mint logika, rendszer és technika. Jogfilozófiák . PPKE JÁK, Budapest. ISBN 963 929 620 1

Varga, Csaba (2002) A jog társadalomelmélete felé. Jogfilozófiák . Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. ISBN 963361371X

Varga, Csaba (2006) A jogi gondolkodás paradigmái. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. ISBN 9633615585

Varga, Csaba (2014) A rendszerváltozás sorsfordító évei : Antall József miniszterelnök – egy valahai jogfilozófus munkatárs szemével. HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP, 27 (4). pp. 34-49. ISSN 0238-9908

Varga, Csaba (2015) Ősnépeink jogszemlélete. HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP, 28 (11). pp. 83-96. ISSN 0238-9908

Varju, Márton and Chronowski, Nóra and Sulyok, Gábor and Bárd, Petra (2016) Hungary: Constitutional (R)evolution or Regression? In: The role of national constitutions in European and global governance. T.M.C. Asser Press, Hága; Cambridge, pp. 1-41.

Vincze, Attila (2014) Odahull az eszme és a valóság közé: az árnyék az szuverenitás-átruházás az alkotmánybíróság esetjogában. MTA LAW WORKING PAPERS, 1 (23). pp. 1-15. ISSN 2064-4515

Várnay, Ernő (2023) Orbán Endre: Alkotmányos identitás az Európai Unióban (Budapest: TK JTI 2020) 224. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (1). pp. 97-105. ISSN 0002-564X

W

Wiener A., Imre and Hollán, Miklós and Ligeti, Katalin and Végvári, Réka (2006) A korrupció elleni küzdelem nemzetközi és hazai büntetőjogi aspektusai = Aspects of international and domestic criminal law in supressing corruption. Project Report. OTKA.

Z

Zalahegyi, Zoltán (2023) Győr mint a magyarországi keresztényszocializmus bölcsője. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (4). pp. 165-173. ISSN 2060-4580

Zsiger, Ádám (2021) A velünk maradó ellenség (Horváth Szilvia–Gyulai Attila (szerk.): Dialógus, vita, diskurzus: Tanulmányok Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról). POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 30 (2). pp. 123-130. ISSN 1216-1438

Zsolt, Péter (2015) A magyar közszolgálati „Etika és integritás”, valamint az „Integritásmenedzsment” tréningek hatásvizsgálata. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 150-166. ISSN 2063-9058

Zéman, Zoltán and Kerekes, Etelka (2019) A belső ellenőri jelentések etikus információ tartalma és közzétételének jogi szempontjai. JURA, 2019 (2). pp. 325-331. ISSN 1218-0793

Ződi, Zsolt (2020) Az Alkotmánybírósági ítéletek hálózatának elemzése. MTA LAW WORKING PAPERS, 7 (22). pp. 1-35. ISSN 2064-4515

Á

Ádám, Antal and Csefkó, Ferenc (1989) Az alkotmányreformról. Beszélgetés dr. Ádám Antallal, a Janus Pannonius Tudományegyetem alkotmányjogász professzorával. Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 76-85. ISSN 0237-7683

Ásványi, Zsófia (2020) Adatvédelem a foglalkoztatásban. VEZETÉSTUDOMÁNY, 51 (12). pp. 17-30. ISSN 0133-0179

This list was generated on Sat Jul 20 17:36:14 2024 CEST.