REAL

Items where Subject is "J Political Science / politológia > JX International law / nemzetközi jog"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ö
Number of items at this level: 323.

A

Adorjáni, Anna and Bari, Bence (2020) Nemzeti kisebbség – egy gondolati modell születése az Osztrák-Magyar Monarchiában és a nemzetközi jogban. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 28 (2). pp. 5-53. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Alma'Aitah, Meera (2024) The Legal Regulations and Governmental Approaches Towards Refugees in Jordan. ACTA HUMANA : EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 12 (1). pp. 91-105. ISSN 0866-6628 (nyomtatott); 2786-0728 (elektronikus)

Andrássy, György (2021) Freedom of Language as a Partly Territorial Right of Everyone and the Issue of Minority Language Rights. FOREIGN POLICY REVIEW (2). pp. 28-46. ISSN 1588-7855 (print); 2064-9428 (online)

Angyal, Zoltán (2022) A meghallgatáshoz való jog értelmezése az Európai Bíróságon egy lelki zaklatás miatt indított eljárásban. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 21-32. ISSN 1788-0386

Antalóczy, Péter and Gonda, Éva (2022) A családon belüli erőszak az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 70 (8). pp. 1599-1611. ISSN 2062-9494

Aygün, Erhan (2022) The Development of Asylum Law in Turkey Within the Framework of the European Union's Harmonization Process. KÖZ-GAZDASÁG, 17 (2). pp. 259-269. ISSN 1788-0696

B

Bagány, Márton and Dávid, Máté and Fási, Csaba and Kiss, Ottó (2014) Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban című tanulmánykötet bemutatása = Review of the New Hungarian Land Market Regulation in the Law of the European Union. POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT = CIVIC REVIEW : JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES, 10 (1-2). pp. 509-518. ISSN 1786-6553

Bakai, Kristóf Péter and Dézsi, Zsolt and Szabó, Andrea (2024) Vámszakemberek közös képzése az Európai Unióban = Joint training of customs officials in the European Union. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 72 (1). pp. 55-74. ISSN 2062-9494

Balogh, Lídia (2020) The Ratification Status of the Council of Europe's Istanbul Convention Among EU Member States. MTA LAW WORKING PAPERS, 7 (7). pp. 1-20. ISSN 2064-4515

Balázs, István (2015) AZ Európai Közigazgatási Térség változásairól. In: Gazdaság és közigazgatás. Bibliotheca Iuridica. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadványai. Libri Amicorum (44). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 99-107. ISBN 9789633122372

Balázs, István (2015) Az európai közigazgatási jog és közigazgatás értelmezéséről. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei - Tanulmányok (31). Pázmány Press, Budapest, pp. 13-29. ISBN 978-963-308-246-1

Baranyi, Márton (2021) Létezik-e német hegemónia az Európai Parlamentben? = Is There German Hegemony in the European Parliament? KÜLÜGYI SZEMLE, 2021 (4). pp. 3-31. ISSN 1587-9089

Bartl, Bálint (2023) A hibás termékekért való felelősség új irányai. FONTES IURIS : AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI FOLYÓIRATA, 9 (2-4). pp. 24-30. ISSN 2416-2159 (nyomtatott); 2786-4057 (elektronikus)

Benda, Vivien (2022) The EU’s attitude towards the ECHR’s system in light of the EU’s climate ambition. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 25 (1-2). pp. 167-187. ISSN 1416-6151

Benke, József (2023) Az ókori római jogélet 21. századi tanulságai: a hitelezők megkárosítása elleni jogvédelem egyes nemzetközi aktualitásai. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (3). pp. 3-18. ISSN 0002-564X

Berényi, Katalin (2016) (Ott)hontalanul Európában: Uniós jogalkotás a hontalanok védelmében a migrációs kifáradás időszakában. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 64 (1). pp. 30-46. ISSN 2062-9494

Berényi, Márk (2022) Az Olasz Köztársaság választójogi törvényének a külhoni szavazatokra vonatkozó rendelkezései – tanulságok és tapasztalatok Magyarország számára = The Provisions of the Electoral Law of the Italian Republic Regarding Expatriate Italian Constituents – Lessons and Experiences for Hungary. KÜLÜGYI SZEMLE, 21 (3). pp. 53-83. ISSN 1587-9089

Biróné Malustyik, Brigitta (2024) Rules and Practical Challenges of Cross-Border Healthcare in the European Union. ACTA HUMANA : EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 12 (1). pp. 71-89. ISSN 0866-6628 (nyomtatott); 2786-0728 (elektronikus)

Blutman, László (2018) Nemzetközi szokásjog. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-20. ISBN 978-963-308-307-9

Bodzási, Balázs (2010) Az európai jelzálogpiac integrálása és az ehhez kapcsolódó nemzetközi magánjogi kérdések = The Integration of European mortgage markets and its question arising in private international law. KÜLGAZDASÁG, 54 (3-4). pp. 23-46. ISSN 0324-4202

Bojanowski, Tomasz and Łuniewska, Klaudia and Wróbel, Agata and Kosecki, Alan (2022) Report on International Scientific Conferences: ‘The Right to Privacy in the Digital Age – in general terms’ and ‘Content of the right to parental responsibility in the legal orders of Central and Eastern Europe – Selected Problems’. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, 3 (2). pp. 219-231. ISSN 2732-0707 (nyomtatott), 2732-1460 (online)

Bordás, Mária (2014) Current Issues of International Law in Regulating Counter - Insurgency and Counter - Terrorism. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 13 (4). pp. 571-591. ISSN 2498-5392

Brucker, Balázs and Finta, István (2023) Perifériák az Európai Unió perifériáján? Avagy a szubnacionális érdekérvényesítés keretei és korlátai EU szinten = Peripheries on the periphery of the European Union? The framework and limits of subnational interest representation at the EU level. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 37 (3). pp. 32-52. ISSN 0237-7683

Budai, Péter and Fehér, Miklós Zoltán (2023) Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésének jogi aspektusai. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. ORAC Kiadó; Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Budapest, pp. 1-12. ISBN 978-963-308-307-9

Bárd, Petra and Chronowski, Nóra and Fleck, Zoltán (2023) Use, Misuse and Abuse of Constitutional Identity in Europe. In: Research Handbook on the Politics of Constitutional Law. Research Handbooks in Law and Politics . Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham; Northampton (MA), pp. 612-634. ISBN 978-1-83910-163-2; 978-1-83910-164-9

Béres, Nóra (2022) International Aspects of the COVID-19 Health Crisis with Special Regard to Human Rights. In: Emergency Powers in Central and Eastern Europe : From Martial Law to COVID-19. Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 33-70.

Béres, Nóra (2022) Ukrajna esete a Nemzetközi Büntetőbírósággal – Remények és realitások. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 63 (4). pp. 5-24. ISSN 0002-564X

Béres, Nóra (2021) A különleges jogrend nemzetközi jogi dimenziói az emberi jogok derogációja tükrében. In: A különleges jogrend és nemzeti szabályozási modelljei. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, Budapest, pp. 37-51.

C

Chronowski, Nóra and Nagy, Noémi (2023) Kisebbségi választójog az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. KÖZJOGI SZEMLE, 16 (3). pp. 106-110. ISSN 1789-6991

Chronowski, Nóra and Varju, Márton (2017) The Hungarian rule of law crisis and its European context. In: Rule of Law in Europe – Current Challenges. Schulthess Juristische Medien AG, Zurich, pp. 149-168. ISBN 978-372-557-719-4

Csaba, László (2019) Térkép és iránytű nélkül. KÜLGAZDASÁG, 63 (5-6). pp. 4-11. ISSN 0324-4202

Csala, Elvira (2021) Differenciált integráció az Európai Unióban. EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA, 21 (2). pp. 24-30. ISSN 1587-2769

Csapó, Zsuzsanna (2022) Alternatívákban gondolkodhatunk? A Nemzetközi Büntetőbíróság lehetséges kiegészítői/kihívói – az orosz agresszió relációjában. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 63 (4). pp. 25-46. ISSN 0002-564X

Csapó, Zsuzsanna (2024) Dászvidányjá, Oroszország! Az Európa Tanácsból kizárt extagállam és az Emberi Jogok Európai Bírósága. Hogyan tovább válás után? ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 12 (1). pp. 5-22. ISSN 0866-6628

Csatlós, Erzsébet (2012) Az Antarktisz nemzetközi jogi helyzete a XXI. században. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 7 (1). pp. 47-69. ISSN 1788-0386

Csatlós, Erzsébet (2023) Az Európai Unió Bíróságának GM-ügyben hozott döntése : Nemzetbiztonsági okok és eljárási garanciák összecsapása a menekültügyi hatóság határozatában. JOGESETEK MAGYARÁZATA, 14 (4). pp. 57-65. ISSN 2061-4837

Csatlós, Erzsébet (2011) Az Északi-sarkvidék légterének nemzetközi jogi helyzete. JOGELMÉLETI SZEMLE, 12 (2). ISSN 1588-080X

Csatlós, Erzsébet (2016) European Administration of the Danube in Hungary. ACTA IURIS STETINENSIS, 13. pp. 55-78. ISSN 2083-4373

Csatlós, Erzsébet (2014) Hajóroncsok és beruházás-védelem : A Diana ügy lehetséges úttörő szerepe. In: Állam és magánjog : Törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog és polgári eljárásjog keresztmetszetében. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei - Tanulmányok (20). Pázmány Press, Budapest, pp. 375-385. ISBN 978-963-308-179-2

Csatlós, Erzsébet (2010) The Legal Regime of Unilateral Act of States. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 7 (1). pp. 33-66. ISSN 1785-7309

Csatlós, Erzsébet (2016) Perspectives of the Cooperation of National Administrative Authorities in the EU. JOGELMÉLETI SZEMLE (3). pp. 45-55. ISSN 1588-080X

Csatlós, Erzsébet (2018) Térség és terület a nemzetközi jogban. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-37. ISBN 978-963-308-307-9

Csatlós, Erzsébet (2022) A konzuli védelem európai közigazgatása. KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNY, 2 (2). pp. 48-67. ISSN 2786-1910

Czubik, Paweł (2022) Sovereignty in International Law. In: International Law From a Central European Perspective. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 95-116. ISBN 9786156474247; 9786156474254

D

Daczi, Diána and Vári, Péter and Bartóki-Gönczy, Balázs (2024) Verseny a műholdas piacon - zsúfoltság, viták és szűkülő erőforrások. KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNY : SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 4 (1). pp. 19-33. ISSN 2786-1910

Deák, Dániel (2015) Adójogi globalizmus. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 29-54. ISSN 0002-564X

Deák, Dániel (2019) Egy huxit lehetséges jogi következményei. KÜLGAZDASÁG, 63 (5-6). pp. 19-26. ISSN 0324-4202

E

Erdős, Éva and Kiss, Lilla Nóra (2019) Creeping Extension of EU Competences or Textbook Exception That Proves the Rule? Some Remarks on C-591/17., Austria v Germany Case. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 15 (1). pp. 103-111. ISSN 1588-6735

F

Faragó, Tibor (1996) A környezetbiztonság fogalmai, elvei, nemzetközi jogi keretei és programjai. In: Környezetbiztonság: az ENSZ programjai és a hazai feladatok (Environmental security: the UN programmes and the national tasks). Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM), Budapest, pp. 23-30. ISBN 9630341506

Farkas, Ákos and Kis, László and M. Nyitrai, Péter (2010) Nemzetközi büntetőjog és nemzetközi büntető igazságszolgáltatás = International criminal law and international criminal justice. Project Report. OTKA.

Fedinec, Csilla and Tóth, Norbert (2022) Romantikus jog – fapados gyakorlat: A magyar-ukrán szerződéses viszony. TK Kisebbségkutató Intézet; L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-922-4

Fejes, Erik (2023) A hon- és rendvédelmi testületek állományába tartozó személyek véleménynyilvánításhoz való jogának korlátozhatósága az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 2023 (1). pp. 109-137. ISSN 2063-6253

Fekete, Balázs (2016) Alternatív kommentár az EUSz 7. cikkéhez. KÖZJOGI SZEMLE, 9 (2). pp. 1-11. ISSN 1789-6991

Fiala-Butora, János (2019) Az európai kisebbségvédelmi rendszer: rendszerszintű problémák és be nem váltott remények. FUNDAMENTUM, 23 (1-2). ISSN 1417-2844

Fiala-Butora, János (2019) Operationalizing Cultural Autonomy in International Law as a Form of Effective Participation in Decision-Making. INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY, 7 (10). pp. 441-463. ISSN 2328-2134

Fiala-Butora, János (2019) A Polgári törvénykönyv cselekvőképességi szabályainak értékelése a nemzetközi jog és a hazai tapasztalatok szemszögéből. CSALÁDI JOG, 17 (4). ISSN 1589-7516

Finta, István (2023) Comments on the European Court of Auditors’ Special Report on the Leader Programme. EUROPEAN COUNTRYSIDE, 15 (2). pp. 328-345. ISSN 1803-8417

Finta, István (2019) The Planned Legal Regulation of The Eu’s Post-2020 Development Policy – or An Assassination Against the Countryside. EUROPEAN COUNTRYSIDE, 11 (1). pp. 162-177. ISSN 1803-8417

Finta, István (2022) The impact of EU development policy on the governance capability of peripheral regions. EASTERN EUROPEAN COUNTRYSIDE, 28 (1). pp. 25-49. ISSN 1232-8855

Firniksz, Judit (2023) Az interoperabilitásra vonatkozó elvárások a digitális piacok szabályozási kontextusában = Interoperability Requirements in the Regulatory Context of Digital Markets. IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTŐSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 12 (2). pp. 120-145. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

Forstner, Róbert (2022) Az Európai Bűnügyi Együttműködés Nemzetközi Vonatkozásban. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 25 (1-2). pp. 151-166. ISSN 1416-6151

Friedery, Réka (2022) The Interpretation of Migration in the Family Reunification Jurisdiction of the European Court of Human Rights. JOURNAL OF IDENTITY AND MIGRATION STUDIES, 16 (1). pp. 56-66. ISSN 1843-5610

Friedery, Réka (2022) Serving Citizens in the Fight Against Corruption at Supranational Level with the EU Ombudsman. In: Lotta alla Corruzione e Diritti Umani : Teorie, Buone Prassi e Normative a Carattere Internazionale e Regionale. G. Giappichelli Editore, Torino, pp. 49-62.

Friedery, Réka (2015) Unaccompanied Minors in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights. In: Unaccompanied Minors in International, European and National Law. BWV-Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, pp. 51-65. ISBN 9783830535782

Fábián, Adrián and Fábián, Eszter (2024) Európaizáció a közigazgatási eljárásjogban. KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNY : SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 4 (1). pp. 34-47. ISSN 2786-1910

G

Garayová, Lilla (2019) Information Security Awareness in Public Administrations at an International Level. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 4 (2). pp. 30-51. ISSN 2498-6275

Gass, István (2023) Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése a kezdetektől a XX. század végéig – A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján (Budapest: Novissima 2022) 488. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 64 (2). pp. 94-97. ISSN 0002-564X

Glavanits, Judit (2014) Egyes pénzügyi vonatkozású szerződések nemzetközi jogvitájának kollíziós aspektusai. Iustum, Aequum, Salutare, 2014 (2). pp. 119-126. ISSN 1787-3223

Glavanits, Judit (2014) Szerződésszegő magatartások a Bécsi Vételi Egyezményben és az új Ptk-ban. KÜLGAZDASÁG JOGI MELLÉKLETE, 2014 (5-6). pp. 39-60.

Glavanits, Judit (2013) A kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó szindikátusi szerződés a magyar és nemzetközi szerződési gyakorlatban. In: Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, pp. 194-204. ISBN 978-615-5298-08-0

Golovics, József (2015) Az agyelszívási adó relevanciája a XXI. században. In: Tavaszi Szél 2015 / Spring Wind 2015 Konferenciakötet. EKF Líceum Kiadó, Eger, pp. 383-397. ISBN 978-615-5250-11-8

Gombos, Katalin (2023) Digital Services Act és a Digital Markets Act várható kihívásai a jogalkalmazásban = Anticipated Challenges of the Digital Services Act and the Digital Markets Act in Law Enforcement. IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTŐSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 12 (2). pp. 92-119. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

Gosztonyi, Gergely (2022) A kínai internetcenzúra modellje = The Chinese Internet Censorship Model. PRO FUTURO : A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA, 12 (1). pp. 27-36. ISSN 2063-1987 (nyomtatott); 2063-2754 (elektronikus)

Gosztonyi, Gergely (2003) A közszolgálati médiafelügyelet Európában és Magyarországon. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA, 22 (4). pp. 3-25. ISSN 0209-584X

Gosztonyi, Gergely and Huszár, Daniella (2022) Az anonim kommentelés aktuális jogi megítélése az Emberi Jogok Európai Bírósága és az ausztrál legfelső bíróság gyakorlata alapján. IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTŐSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 11 (2). pp. 141-152. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

Gosztonyi, Gergely and Lendvai, Gergely (2024) Deepfake és dezinformáció : Mit tehet a jog a mélyhamisítással készített álhírek ellen? = Deepfake and Disinformation : What Can the Law Do About Fake News Created by Deepfaking? MÉDIAKUTATÓ, 25 (1). pp. 41-49. ISSN 1586-8389 (nyomtatott); 1587-0308 (elektronikus)

Gosztonyi, Gergely and Lendvai, Gergely Ferenc (2023) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarai ítélete a Sanchez kontra Franciaország-ügyben, avagy felelős-e egy politikus a Facebook-falára írt kommentekért. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (3). pp. 33-51. ISSN 0002-564X

Grúber, Károly (2005) Magyarország és az európai alkotmányozási folyamat: az Európai Konvent. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 155-161. ISSN 0237-7683

Gyeney, Laura (2020) Európai uniós polgárság. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 1-35.

Gyeney, Laura (2023) Uniós polgárok kiutasítása más EU-tagállamból az Európai Bíróság legújabb gyakorlatában I. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 71 (2). pp. 201-220. ISSN 2062-9494

Gyeney, Laura (2023) Uniós polgárok kiutasítása más EU-tagállamból az Európai Bíróság legújabb gyakorlatában II. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 71 (3). pp. 395-406. ISSN 2062-9494

Gyetván, Dorina (2023) A Digital Services Act és a Facebook Oversight Board szerepe a jogorvoslat biztosításában a közösségi média vonatkozásában = The Role of the DSA and the Facebook Oversight Board in the Provision of Effective Remedy on Social Media. IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTŐSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 12 (2). pp. 190-208. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

Gyulavári, Tamás (2022) A „worker” fogalma az Európai Bíróság esetjogában. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 141-149. ISSN 1788-0386

Gálik, Zoltán (2019) A brexit tanulságai a huxit számára. KÜLGAZDASÁG, 63 (5-6). pp. 27-33. ISSN 0324-4202

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2009) Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. cikkének kiterjesztő értelmezése a magyar vonatkozású ügyek kapcsán. FÖLD-RÉSZ: NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI JOGI SZEMLE, 2 (2). pp. 42-47. ISSN 2060-3568

H

Hajdu, Gábor (2022) Helyi közösségek és civil szervezetek érdekellentéte a külföldi beruházásvédelemmel. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (2). pp. 53-67. ISSN 0002-564X

Hajnal, Zsolt (2023) Az Európai Bíróság ítélete a joghatósági kikötések engedményezés útján történő jogutódlásának és tisztességtelenségének egyes kérdéseiről. Nemzetközi magánjogi évkönyv 2023 = Hungarian Yearbook of Private International Law 2023 (2). pp. 149-159. ISSN 2786-4332

Hardi, Tamás and Patay, Tünde (2018) Bevándorláspolitika és többszintű kormányzás: osztrák tapasztalatok = Immigration policy and multilevel governance – Austrian experiences. Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 135-150. ISSN 2062-9923

Harkai, István (2015) Violation of Humanitarian Law and Infringement of Human Rights in the Last “Colony” of Africa. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 14 (1). pp. 79-90. ISSN 2498-5392

Harsányi, András (2022) Szexuális bűncselekmények mint nemzetközi bűncselekmények az egyes nemzetközi büntetőtörvényszékek gyakorlatában – Különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság ítéleteire. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (4). pp. 47-63. ISSN 0002-564X

Hassanová, Rebecca Lilla (2023) Balance of the Principles of Military Necessity and Humanity in International Humanitarian Law. Young Researchers’ Monographs (1). Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest. ISBN 978-615-6474-42-1 (print); 978-615-6474-43-8 (pdf); 978-615-6474-44-5 (epub)

Hassanová, Rebecca Lilla (2023) The Prohibition of Torture and its Implications in the European Legal Sphere. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, 4 (1). pp. 51-71. ISSN 2732-0707 (print); 2732-1460 (online)

Hegedűs, Szilárd and Kardos, Barbara and Győri, Zsuzsanna (2023) A nem pénzügyi információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó EU-s szabályozás alkalmazása a magyar tőzsdén jegyzett cégek esetében 2019 és 2022 között = Application of EU Non-Financial Disclosure Rules to Hungarian Listed Companies Between 2019 and 2022. VEZETÉSTUDOMÁNY : A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HAVI SZAKFOLYÓIRATA, 54 (12). pp. 24-39. ISSN 0133-0179

Herczegh, Géza Gábor (1972) A bakteriológiai fegyverek nemzetközi jogi tilalmáról. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 27 (4). pp. 143-149. ISSN 0021-7166

Herczegh, Géza Gábor (1961) A békés együttélés és a nemzetközi jog fejlődése. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 16 (10). pp. 505-510. ISSN 0021-7166

Herczegh, Géza Gábor (1973) A humanitárius nemzetközi jog fogalma és helye a nemzetközi közjog rendszerében. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 16 (1). pp. 23-38. ISSN 0002-564X

Herczegh, Géza Gábor (1971) A humanitárius nemzetközi jog megerősítésének és továbbfejlesztésének kérdései. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 26 (12). pp. 576-580. ISSN 0021-7166

Herczegh, Géza Gábor (1968) A nemzetközi folyóvizek hasznosításának néhány jogi kérdése. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 11 (1). pp. 12-30. ISSN 0002-564X

Herczegh, Géza Gábor (1972) A nemzetközi kapcsolatok vizsgálata az Amerikai Egyesült Államokban. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 15 (1). pp. 3-35. ISSN 0002-564X

Herczegh, Géza Gábor (1967) A nácizmus magyarországi üldözötteinek nyújtandó kártalanítás néhány nemzetközi jogi kérdése. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 10 (1). pp. 25-44. ISSN 0002-564X

Hoffmann, Tamás (2017) Az állami közreműködéssel szerzett tulajdon elvonásának lehetősége a nemzetközi és európai emberi jogi sztenderdek fényében. MTA LAW WORKING PAPERS, 4 (17). pp. 1-16. ISSN 2064-4515

Hoffmann, Tamás (2016) The Concept of the Standard of Civilization in International Law. MTA LAW WORKING PAPERS, 3 (17). pp. 1-11. ISSN 2064-4515

Hoffmann, Tamás (2022) Túl a szélmalomharcon? A Nemzetközi Büntetőbíróság és az orosz–ukrán konfliktus – Előszó a „A Nemzetközi Büntetőbíróság 20 éve” című tematikus számhoz. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 63 (4). pp. 3-4. ISSN 0002-564X

Hoffmann, Tamás (2023) A polgári lakosság evakuálása Ukrajnából – Nemzetközi bűncselekmény vagy humanitárius segítség? In: Az orosz-ukrán háború nemzetközi és európai jogi kihívásai. HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet; Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Európa-tanulmányok Központ, Budapest; Győr, pp. 11-30. ISBN 9789637311895

Hohmann, Balázs (2023) A Digital Services Act és a Digital Markets Act termékekre és digitális szolgáltatásokra irányuló fogyasztói jogviszonyokat érintő rendelkezései = Provisions of the DSA and DMA Regulations Affecting Consumer Contractual Relations Concerning Digital Goods and Services. IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTŐSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 12 (2). pp. 69-91. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

Horváth, Marcell and Boros, Eszter and Puhl, Györgyi (2022) Eurázsia kora és a globális megatrendek szerepe = The Age of Eurasia and Global Megatrends in the Context of Eurasian Cooperation. KÜLÜGYI SZEMLE, 2022 (3). pp. 114-141. ISSN 1587-9089

Horváth, Valéria (2021) The Right to Seek Asylum of ‘Climate Refugees’. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 9 (1). pp. 119-136. ISSN 0866-6628

Horváthy, Balázs (2018) The Values-Driven Trade Policy of the European Union. EU Business Law Working Papers, 1 (3). pp. 1-21. ISSN 2631–0348

Hrecska-Kovács, Renáta (2022) Nemzetközi közszolgálati pragmatika és az ENSZ foglalkoztatási joga. Mádl Ferenc Intézet Tudományos Közleményei, 7 . Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, Budapest. ISBN 9786156356161; 9786156356178

Hárs, András (2024) Conceptual Difficulties in the Transformation of Human Rights to the Realm of Artificial Intelligence. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 12 (2). pp. 123-135. ISSN 0866-6628

Héregi, Erika (2022) A meghagyás jelenlegi helyzete, a jogharmonizáció hiányának következményei = Current Situation of the Injunction, Consequences of the Lack of Harmonisation. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 15 (4). pp. 111-117. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (online)

J

Jakab, Nóra (2023) Comparative Analysis of the Sustainability of the Social Security Systems in Central Europe. In: Sustainability of the Social Security System : Demographic Challenges and Answers in Central Europe. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 221-254. ISBN 978-615-6474-36-0; 978-615-6474-37-7; 978-615-6474-38-4

Jakab, Nóra and Solymosi-Szekeres, Bernadett (2023) The Theoretical Issue of Social Security — International and European Perspectives. In: Sustainability of the Social Security System : Demographic Challenges and Answers in Central Europe. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 19-50. ISBN 978-615-6474-36-0; 978-615-6474-37-7; 978-615-6474-38-4

Jantsan, Otgongerel (2022) Decisions of the Court of Justice of the European Union in Actio Pauliana Disputes. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES, 18 (2). pp. 24-32. ISSN 1588-6735

Juhász, Ágnes (2015) The New Rules of the European Public Procurement Law. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 11 (1). pp. 25-38. ISSN 1588-6735

Juhász, Ágnes (2018) Towards a European Regulation of Autonomous Vehicles - EU Perspectives and the German Model. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 14 (1). pp. 47-57. ISSN 1588-6735

Juhász, Ágnes and Kriston, Edit (2017) Foreign Exchange Loan Contracts and Unfair Terms - Discussing the CJEU's Judgement in the Andriciuc Case. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 13 (1). pp. 34-45. ISSN 1588-6735

Jánosi, Andrea (2022) Bűnüldözési célú adatkezelés – releváns EU jogforrások, az EU rendszereinek interoperabilitása. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (5). pp. 151-161. ISSN 1788-0386

K

Kardos, Gábor (2021) The Need for Minority Language Rights: Some Theoretical and International Legal Considerations. FOREIGN POLICY REVIEW (2). pp. 11-27. ISSN 1588-7855 (print); 2064-9428 (online)

Karsai, Krisztina (2023) Európai büntetőjog. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. ORAC Kiadó; Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete, Budapest, pp. 1-17.

Karsai, Krisztina (2019) External Effects of the European Public Prosecutor's Office Regime. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 14 (2). pp. 461-470. ISSN 1788-0386

Karska, Elżbieta (2022) International Cooperation — International Organizations. In: International Law From a Central European Perspective. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 117-132. ISBN 9786156474247; 9786156474254

Kawczyńska, Monika (2021) Combating the constitutional crisis in Poland – Can the European Union provide an effective remedy? HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES, 61 (2). pp. 229-253. ISSN 2498-5473

Kecskés, Gusztáv (2012) Pénzgyűjtés és propaganda. SZÁZADOK, 146 (1). pp. 109-145. ISSN 0039-8098

Kecskés, Gábor (2016) Environmental Migrants: A Term and Global Challenge to Learn? In: Migrants and Refugees in Hungary. Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely . Károli Gáspár Református Egyetem (KGRE), Budapest, pp. 129-137. ISBN 9789639808713

Kecskés, Gábor (2015) A Nemzetközi Bíróság ítélkezési gyakorlata a környezeti tárgyú ügyekben. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 55-79. ISSN 0002-564X

Kecskés D., Gusztáv (2021) Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és az 1956-os magyar menekültek nemzetközi jogvédelme. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 62 (2). pp. 55-83. ISSN 0002-564X

Kecskés D., Gusztáv (2010) Egy humanitárius csoda anatómiája – az 1956-os magyar menekültek nyugati befogadása. KÜLÜGYI SZEMLE, 9 (4). pp. 158-168. ISSN 1587-9089

Kengyel, Ákos (2019) Európa választása. A Centre for European Policy Studies Europe’s Choice címen megrendezett, 2019. évi Ideas Lab konferenciája. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 66 (4). pp. 459-466. ISSN 0023-4346

Kirs, Eszter (2006) Baltic Yearbook of International Law. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 3 (2). pp. 55-56. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2005) Bridge between the Period of Violence and the Peaceful Living Together. Thoughts on the Reconciliation Process in South Africa. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 2 (3). pp. 40-51. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2007) Contours of the mandate of truth commissions. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1). pp. 107-112. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2008) Cross road of criminal justice and reconciliation in post-conflict societies. MISCELLANEA IURIS GENTIUM, 2007 (10-11). n.a. ISSN 0867-6062

Kirs, Eszter (2005) Dinah L. Shelton: Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 2 (2). pp. 60-61. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2008) Gondolatok a Nemzetközi Büntetőbíróság komplementaritás kritériumainak rugalmas értelmezése kapcsán. In: Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 2007. november 13., 2007.11.13, Miskolc.

Kirs, Eszter (2005) H. Fisher: Yearbook of International Humanitarian Law. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 2 (3). pp. 71-72. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2006) How Does International Law Protect the Children of a Revolution or a War? MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 3 (3). pp. 56-63. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2008) Introduction and critical remarks regarding the Gacaca system in Rwanda. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 5 (1). pp. 50-56. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2005) Justice or Just Transition? Thoughts on the South African Reconciliation Process. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 2 (1). pp. 120-125. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2006) Louis-Philippe F. Rouillard: Precise of the Laws of Armed Conflicts. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 3 (1). pp. 54-55. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2008) A Nemzetközi Büntetőbíróság helye az átmeneti igazságszolgáltatásban, különös tekintettel az észak-ugandai eseményekre. KÖZJOGI SZEMLE, 1 (3). pp. 50-58. ISSN 1789-6991

Kirs, Eszter (2009) A Nemzetközi Büntetőbíróság és a tényfeltáró és békéltető bizottságok kapcsolata egy összetett átmeneti igazságszolgáltatási rendszerben. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 27 (2). pp. 331-344. ISSN 0866-6032

Kirs, Eszter (2010) Possible models for the regulation of simultaneous functioning of Truth and Reconciliation Commissions and criminal courts. In: The Rules and Institutions of International Humanitarian Law put to Test in Recent Armed Conflicts. Brill Academic Publishers, La Haye, pp. 821-862. ISBN 9789004172838

Kirs, Eszter (2006) Problems related to the Establishment and Relation of the Special Court and the Truth and Reconciliation Commission for Sierra Leone. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 3 (2). pp. 41-50. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2004) Reflection of the European Union to the US Bilateral Immunity Agreements. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, Vol. 1. pp. 19-24. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2006) Save the Children of War! Thoughts on Child Recruitment. ACTA SOCIETATIS MARTENSIS, 2. pp. 93-107. ISSN 1736-3918

Kirs, Eszter (2008) A büntetőjogi felelősségre vonás békéltetési folyamatban betöltött szerepe, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróságra. In: Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium, 9. köt . Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 229-242. ISBN ISSN: 1588-7901

Kirs, Eszter (2006) A legitimitás és elismertség problémakörei a volt jugoszláv területeken elkövetett emberiség elleni bűntetteket vizsgáló törvényszék esetében. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 24. pp. 239-252. ISSN 0866-6032

Kirs, Eszter (2009) A nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás és a békéltetés közötti határvonalak az átmeneti igazságszolgáltatás rendszerében. In: Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban. Studia Iuris Gentium Miskolcinensia, TOMUS . Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 77-90. ISBN 978-963-9634-94-7

Kirs, Eszter (2006) A ruandai gacaca eljárás, avagy egy elhibázott igazságszolgáltatási kísérlet. In: Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2005. november 9., 2005.11.09, Miskolc.

Kirs, Eszter and Pap, András László (2016) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a gyűlölet-bűncselekmények esetén folytatott nyomozásról : Az előítéletes motiváció feltárásának kötelezettsége a Balázs kontra Magyarország ügyben hozott ítélet szerint. Jogesetek Magyarázata (JeMa), 7 (3). pp. 69-78. ISSN 2061-4837

Király, Miklós (2023) Előszó a második kiadáshoz. In: Az Európai Gazdasági Közösség joga a vállalatok, beruházások, a tőkepiac, a gazdasági verseny és az állam gazdasági szerepének integrációs szabályozásában. Mádl Ferenc emléksorozat . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, pp. 13-25. ISBN 9786156356307; 9786156356314

Király, Péter Bálint (2019) A blokklánc-technológia nemzetközi kereskedelmi jogi összefüggései. KÜLGAZDASÁG, 63 (3-4). pp. 19-31. ISSN 0324-4202

Kis, Kelemen Bence (2022) Bartóki-Gönczy Balázs - Sulyok Gábor: Világűrjog (BUDAPEST: LUDOVIKA EGYETEMI KIADÓ 2022) 352. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 63 (4). pp. 91-100. ISSN 0002-564X

Kiss, Amarilla (2024) Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights at Sea. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 12 (2). pp. 59-73. ISSN 0866-6628

Kiss, Lilla Nóra (2015) A Landmark-Decision: The Laval-Case and Its Further Judicial Questions. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 11 (1). pp. 71-80. ISSN 1588-6735

Kiss, Mátyás (2023) Kis Kelemen Bence: Célzott likvidálás a nemzetközi jogban, különös tekintettel a felfegyverzett, pilóta nélküli repülőgépek alkalmazására (Pécs: Publikon 2023) 287. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (3). pp. 76-82. ISSN 0002-564X

Knapp, László (2018) Az Európai Unió nemzetközi jogi felelősségéről = On Responsibility of the European Union Under International Law. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 62 (9-10). pp. 131-151. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Koi, Gyula (2023) Többnyelvű ünnepi kötet az EU közigazgatási jog neves francia kutatójának tiszteletére : Jacques Ziller, az európai tudós = Multilingual Essays in Honour of the Notable French Researcher of the EU Administrative Law. Jacques Ziller, the European Scholar. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 16 (2). pp. 85-93. ISSN 2060-4599

Koller, Boglárka and Ördögh, Tibor (2023) Rule of Law as the Hard Condition for Accession : Analysing the Current Preparedness of the Candidates in the Fields of the Judiciary and Fundamental Rights and Justice, Freedom and Security. EURÓPAI TÜKÖR : A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 16 (2). pp. 7-28. ISSN 1416-6151 (nyomtatott); 2560-287X (elektronikus)

Koltay, András (2011) A semleges Európa és a kereszténység : A Lautsi and Others v. Italy ügy tanulságai. KOMMENTÁR : KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT. pp. 1-14. ISSN 1787-6974

Kondorosi, Ferenc (2017) Megjegyzések az egységes európai titkosszolgálathoz. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 65 (9). pp. 124-133. ISSN 2062-9494

Korom, Ágoston (2022) The European Union’s Legal Framework on the Member State’s Margin of Appreciation in Land Policy – The CJEU’s Case Law After the "KOB" SIA Case. In: Acquisition of Agricultural Lands : Cross-Border Issues from a Central European Perspective. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 77-90.

Kovács, György (2023) Az európai unió hatáskörei az egészséghez való jog, egészségügyi ellátások területén : Úton az európai egészségügyi unió felé? GLOSSA IURIDICA, 10 (7). pp. 55-68. ISSN 2064-6887

Kovács, Péter (2022) A Római Statútum és a nem részes államok. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (4). pp. 64-90. ISSN 0002-564X

Kovács Szitkay, Eszter and Pap, András L. (2022) Race, Ethnicity, Biotechnology and the Law: Potentiality and Challenges for Law Enforcement in the Digital Age. EUROPEAN LAW ENFORCEMENT RESEARCH BULLETIN, SP (6). pp. 1-9. ISSN 2599-5855 (print); 2599-5863 (online)

Kálmán, Kinga (2023) Ződi Zsolt: Platformjog (Budapest, Ludovika, 2023, ISBN 978-615-6598-45-5, 272 oldal). IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTŐSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 12 (2). pp. 209-213. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

Kártyás, Gábor (2022) Munkavédelmi felelősség az uniós és a magyar jogban. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 198-206. ISSN 1788-0386

Kókai-Kunné Szabó, Ágnes (2022) A földrajzi árujelzők uniós oltalmának tervezett új szabályozása. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 218-227. ISSN 1788-0386

Kühn, Zdeněk and Matczak, Marcin and Bencze, Mátyás (2015) EU Law and Central European Judges. In: Central European Judges under the European Influence. EU Law in the Member States (2). Hart Publishing, Oxford, pp. 43-71. ISBN 9781849467742

L

Lakatos, István (2022) Érdekek kontra értékek avagy az emberi jogi diplomácia fejlődése az ENSZ alapítása óta : Több szereplő, nagyobb hatékonyság? ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 63 (3). pp. 55-79. ISSN 0002-564X

Lamm, Vanda (2023) Az ukrajnai háború a nemzetközi jog tükrében = The War in Ukraine in the Reflection of International Law. MAGYAR TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA, 184 (9). pp. 1120-1129. ISSN 0025-0325 (nyomtatott); 1588-1245 (elektronikus)

Lamm, Vanda (2022) Nemzetközi bíráskodás. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. ORAC Kiadó; Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Budapest, pp. 1-39.

Lamm, Vanda (2023) The Obligations of the States in Respect of Climate Change Before the International Court of Justice. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW, 35. pp. 1-7. ISSN 0952-8873 (print); 1464-374X (online) (In Press)

Lamm, Vanda (2023) Some Thoughts on the Proliferation of International Courts and Tribunals. In: Salus Vocalis. Csegöldi indulás - Győri érkezés : Ünnepi tanulmányok Fazekas Judit tiszteletére. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, pp. 414-424. ISBN 978-615-6491-12-1

Lamm, Vanda (2009) Srebrenica a hágai Békepalotából nézve. In: Annus Horribilis : Ünnepi tanulmányok Sajó András 60. születésnapjára. Prime Rate Kft., Budapest, pp. 85-107.

Lapsánszky, András (2021) A hírközlési piacszabályozás hazai alapintézményei és uniós szabályozási reformja. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 10 (2). pp. 235-250. ISSN 2063-6253

Lendvai, Gergely Ferenc and Gosztonyi, Gergely (2024) "Access Denied" – Interpreting the Digital Divide by Examining the Right of Prisoners to Access the Internet in the Case Law of the European Court of Human Rights. BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS : A JOURNAL OF VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY, 17 (1). pp. 223-237. ISSN 2029-0454

Lichtenstein, András (2023) A vád eredményessége Európában = Prosecutorial Performance and Conviction Rates in Europe. MAGYAR RENDÉSZET : A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 23 (2). pp. 141-155. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (elektronikus)

Lukić Radović, Maja (2023) The Interaction Between the Rule of Law, Fundamental Rights, and the Supremacy of EU Law. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, 4 (2). pp. 117-142. ISSN 2732-0707 (print); 2732-1460 (online)

Lukács, Krisztina (2022) The System of Sources of Law. In: Comparative Constitutionalism in Central Europe : Analysis on Certain Central and Eastern European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 255-272.

Lux, Ágnes (2022) Gyermekjogok és kereszténység: a Szentszék nemzetközi gyermekjogi kötelezettségei. ORAC; Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789632585543

M

Majtényi, Balázs (2017) Alkotmányos értékek játszmája az Európai Unióban: egytől a huszonnyolcig. MTA LAW WORKING PAPERS, 4 (14). pp. 1-24. ISSN 2064-4515

Marinkás, György (2022) Dealing with the COVID‑19 Pandemic on the EU Level: Introducing the “Web of Competencies” Theory. In: Emergency Powers in Central and Eastern Europe : From Martial Law to COVID-19. Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 71-95.

Marinkás, György (2021) Gondolatok az EUB „kóservágás” ügyével kapcsolatban. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 16 (4). pp. 117-136. ISSN 1788-0386

Marinkás, György (2022) Human Rights Aspects of the Acquisition of Agricultural Lands with Special Regard to the ECtHR Practice Concerning the So-Called “Visegrád Countries”, Romania, Slovenia, Croatia and Serbia. In: Acquisition of Agricultural Lands : Cross-Border Issues from a Central European Perspective. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 25-53.

Marinkás, György and Jecs, Franciska (2022) A horvát-szlovén határvita a Pirani-öböl kapcsán nemzetközi és uniós jogi kontextusban. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (4). pp. 96-117. ISSN 1788-0386

Mezei, Kitti (2023) A mesterséges intelligencia jogi szabályozásának aktuális kérdései az Európai Unióban = Current Issues in the Regulation of Artificial Intelligence in the European Union. IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTŐSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 12 (1). pp. 53-70. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

Mohay, Ágoston (2022) Tamás Molnár: The Interplay Between the EU’s Return Acquis and International Law (Cheltenham: Edward Elgar 2021) 272. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (1). pp. 130-133. ISSN 0002-564X

Molnár, Tamás (2019) A migráció nemzetközi jogi szabályozása. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-22. ISBN 978-963-308-307-9

Molnár, Tamás (2019) A nemzetközi jog és a belső jog viszonya. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. PPKE JÁK, Budapest, pp. 1-29. ISBN 978-963-3083079

Munkácsi, Péter (2023) Nemzetközi szerzői és szomszédos jogi egyezmények. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. ORAC Kiadó Kft.; Eötvös Loránd Research Network Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies, Budapest, pp. 1-36. ISBN 9789633083079

Mádl, Ferenc (2023) Az Európai Gazdasági Közösség joga a vállalatok, beruházások, a tőkepiac, a gazdasági verseny és az állam gazdasági szerepének integrációs szabályozásában. Mádl Ferenc emléksorozat . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest. ISBN 9786156356307; 9786156356314

Márton, Balázs (2023) Az Európai Ügyészség mint magyar nyomozó hatóság? BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 71 (2). pp. 287-302. ISSN 2062-9494

Márton, Balázs (2023) Cooperation of the European Public Prosecutor’s Office with third countries, in particular the Swiss Confederation. GLOSSA IURIDICA, 10 (5-6). pp. 47-61. ISSN 2064-6887

Máthé, Gábor (2019) A posztmodern jogállam = Post-Modern Rule of Law. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 193-203. ISSN 1786-6553

Mészáros, István (2023) Comparison of the Protection of Critical Healthcare Infrastructures in Germany and Hungary. HADMÉRNÖK : KATONAI MŰSZAKI TUDOMÁNYOK ONLINE FOLYÓIRATA, 18 (4). pp. 97-107. ISSN 1788-1919

Mészáros, Árpád (2022) A kiküldetésre vonatkozó szociális biztonsági szabályok uniós jogi jogfejlődésének kihívásai. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 25 (3-4). pp. 61-91. ISSN 1416-6151 (nyomtatott); 2560-287X (elektronikus)

Móré, Sándor (2023) Collective redress mechanisms in minority protection: the case of Hungary. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC LAW AND POLICY, 9 (4). pp. 453-471. ISSN 2044-7663

N

Nagy, Anita (2005) Az európai unió és a büntetőeljárásjog kapcsolatának főbb kérdései. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 23 (1). pp. 205-227. ISSN 0866-6032

Nagy, Anita (2008) Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkalmazásban. Bíbor Kiadó, Miskolc. ISBN 9789639634718

Nagy, Anita (2017) EU Guidelines on Freedom of Religion or Belief in Prison. European Integration Studies, 13 (1). pp. 5-9. ISSN 1588-6735

Nagy, Anita (2015) A feltételes szabadságra bocsátás és nemzetközi szabályozása. In: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 1-75. ISBN 978-615-5536-12-0

Nagy, Anita (2011) A tisztességes eljáráshoz való jog az Emberi Jogok Európai Bírósága Magyarországgal kapcsolatos gyakorlatában, különös tekintettel az ésszerű határidő követelményére = Right to the fair trial in the case-law of the European Court of Human Rights against Hungary, with special regard to the requirement of reasonable period of time. DEBRECENI JOGI MŰHELY (3). pp. 1-9. ISSN 1787-775X

Nagy, Boldizsár (2020) Magyarország bírái előtt. Menekültügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságán, az Európai Unió Bíróságán és más fórumokon. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 60 (4). pp. 120-134. ISSN 0002-564X

Nagy, Csongor István (2022) Die EU-Richtlinie über Verbandsklagen : Die Verwandlung von "Sein" in "Sollen"? EUROPÄISCHE ZEITSCHRIFT FÜR WIRTSCHAFTSRECHT, 33 (14). pp. 637-642. ISSN 0937-7204

Nagy, Csongor István (2022) Dogmatik und EU-Kartellrecht: Der Begriff der Bezweckten Wettbewerbsbeschränkungen. NZKART : NEUE ZEITSCHRIFT FÜR KARTELLRECHT. pp. 1-14. ISSN 2195-2833 (Unpublished)

Nagy, Csongor István (2022) EU Choice-of-Law Rules Before Hungarian Courts: Contractual and Non-Contractual Obligations. IUSTUM AEQUUM SALUTARE : JOGTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 18 (2). pp. 101-119. ISSN 1787-3223 (nyomtatott); 2498-535X (elektronikus)

Nagy, Csongor István (2015) The European Collective Redress Debate after the European Commission’s Recommendation: One Step Forward, Two Steps Back? MAASTRICHT JOURNAL OF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW, 9 (4). pp. 530-552. ISSN 1023-263X

Nagy, Csongor István (2015) The new concept of anti-competitive object: a loose cannon in EU competition law. ECLR: EUROPEAN COMPETITION LAW REVIEW, 36 (4). pp. 154-159. ISSN 0144-3054

Nagy, Zsófia (2014) Egy konfliktus konstrukciói. Térértelmezések Bős kapcsán = Constructs of a conflict. Spatial interpretations of the Bős case. Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 62-83. ISSN 2062-9923

Navracsics, Tibor (2021) Europeanisation or simply institutional change? The impact of the EU membership on the polity of Hungary. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 9 (4). pp. 6-19. ISSN 2063-9058

Nádasi, Levente and Trón, Zsuzsanna (2023) How Decisive are the Copenhagen Criteria for EU Enlargement? EURÓPAI TÜKÖR : A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 16 (2). pp. 49-71. ISSN 1416-6151 (nyomtatott); 2560-287X (elektronikus)

O

Orbán, Endre (2022) Sergio Bartole: The Internationalisation of Constitutional Law. A View from the Venice Commission (Oxford: Hart Publishing 2020) 140. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (1). pp. 134-140. ISSN 0002-564X

P

Palásti, Gábor Péter (2021) Harmadik államok imperatív szabályai, mint a szerződés érvényességét befolyásoló tényező. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 16 (3). pp. 154-170. ISSN 1788-0386

Papp, Mónika (2022) Az európai integráció állami támogatási közpolitikájának fejlődése. Honnan hová? In: A titokzatos kastély : Ünnepi tanulmányok Mádl Ferenc emlékére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 165-187.

Papp, Mónika (2023) Az állami támogatások uniós jogi megítélése. In: Magyarázat az Európai Unió jogáról. Wolters Kluwer N.V., Budapest, pp. 865-932. (In Press)

Papp, Mónika (2016) Kivel szemben tisztességtelen? : Gondolatok az európai uniós fogyasztói képről és az Európai Unió Bírósága által biztosított jogvédelem szintjéről. VERSENYTÜKÖR: A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK LAPJA, 12 (1). pp. 28-37. ISSN 1787-5196

Papp, Mónika (2023) Matteo Bonelli – Mariolina Eliantonio – Guilia Gentile (szerk.): Article 47 of the EU Charter and Effective Judicial Protection, Volume 1 (Hart Publishing, 2022) 299. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (3). pp. 83-86. ISSN 0002-564X

Papp, Mónika (2016) Procedural Fairness in the European Commission’s Competition Procedure. Recent Case-Law on the ECJ’s Review of Inspections. In: The Procedural Aspects of the Application of Competition Law. Europa Law Publishing, Groningen, pp. 57-80. ISBN 9789089521873

Pareek, Nikhil (2020) India in a changing Arctic: an appraisal. ECOCYCLES, 6 (1). pp. 1-9. ISSN 2416-2140

Pastuszko, Grzegorz (2023) The European Parliament Against the Background of the Rule of Law and the Standards of a Parliamentary System: Selected Issues. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, 4 (2). pp. 215-232. ISSN 2732-0707 (print); 2732-1460 (online)

Pellet, Philippe (2022) Evolution of the Right to Life : Consequences of this Evolution on Human Rights and Freedoms : French Case Study. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 25 (1-2). pp. 189-205. ISSN 1416-6151

Pfeffer, Zsolt (2022) A társasági adó a nemzetközi és az uniós jogi környezetben. KÜLÜGYI MŰHELY, 4 (1). pp. 67-96. ISSN 2677-0288

Prisznyák, Alexandra (2023) Ethical AI: Proposal to bridge the gap in EU regulation on trustworthy AI and to support practical implementation of ethical perspectives. ECONOMY AND FINANCE: ENGLISH-LANGUAGE EDITION OF GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 10 (2). pp. 163-188. ISSN 2415-9379

Prisznyák, Alexandra (2023) Etikus AI: Javaslat az európai uniós megbízható AI-szabályozás hiányosságainak áthidalására és a gyakorlati implementáció támogatására. GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 10 (2). pp. 169-195. ISSN 2415-8909

Prugberger, Tamás and Szekeres, Bernadett (2022) Az új típusú foglalkoztatási formák és azok kihatása a tevékenységgel összefüggő szerződések dogmatikájára. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (2). pp. 68-83. ISSN 0002-564X

Puskás, Tamás (2022) Nemzetközi kitekintés a post-mortem adatvédelemre = An International Perspective on Post-Mortem Data Protection. KÖZIGAZGATÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOGI PHD TANULMÁNYOK, 3 (1). pp. 37-47. ISSN 2732-0731

Pusztahelyi, Réka (2023) A személyes adatok üzleti célú megszerzésére alkalmazott "sötét minták" elleni fellépés lehetséges formái : Platformjog és adatvédelem = Dark Patterns in Online Platforms: Illegal Methods for Retrieving Personal Data and the Possible Remedies. IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTŐSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 12 (2). pp. 146-168. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

Páll, Imre Borisz (2024) From Vision to Practice - Observations on Buttarelli’s Privacy 2030 in the Context Of Data Protection in Hungary. PRO PUBLICO BONO - PUBLIC ADMINISTRATION, 12 (1). pp. 237-261. ISSN 2063-9058 (print); 2786-0760 (online)

Pék, Tamás (2022) Overview of the Defifinitions of Terrorism in International Criminal Law. MAGYAR RENDÉSZET : A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 22 (1). pp. 65-78. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (elektronikus)

Pünkösty, András (2018) Frank Hyneman Knight: The Ethics of Competition. VERSENYTÜKÖR: A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK LAPJA, 14 (1). pp. 123-126. ISSN 1787-5196

Pünkösty, András (2012) Renan McCrea: Religion and the Public Order of the European Union. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 8 (2). pp. 267-273. ISSN 1787-3223

Pünkösty, András (2021) Versenyjogi megfontolások a technológiai óriások szabályozásával kapcsolatban : Az egyesült államokbeli és európai megoldási kísérletek összehasonlító elemzése. IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 10 (2). 251.-272.. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

R

Raffai, Katalin (2017) A magyar nemzetközi magánjog megújulása - néhány észrevétel a nemzetközi magánjogi törvény újrakodifikálásáról, különös tekintettel a törvény általános részére = The Renewal of Hungarian PIL – Some Observation in connection with Redrafting of the Hungarian PIL Law Act, Especially Regarding of Its General Part. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 61 (5-6). pp. 53-67. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Raffai, Katalin and Dudás, Krisztina (2019) Uniós és magyar nemzetközi magánjog az új Kódex tükrében. KÜLGAZDASÁG, 63 (3-4). pp. 32-45. ISSN 0324-4202

Raisz, Anikó (2021) Gondolatok a nemzetközi jog egyes aktuális kérdéseiről a közép-kelet-európai országok szemszögéből avagy alkotmányos identitás a nemzetközi jog szemüvegén át. In: Liber Amicorum László Trócsányi : Tanulmánykötet Trócsányi László 65. születésnapja alkalmából. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete, Szeged, pp. 575-581.

Riczu, Zsófia (2022) A távmunkára vonatkozó hazai munkajogi szabályozás a jogharmonizáció tükrében. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 25 (1-2). pp. 137-149. ISSN 1416-6151

Ritó, Evelin (2018) Élhetőbb város – avagy Smart City = Smart cities for a better world. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 2 (41). pp. 42-53. ISSN 1789-6339

S

Sancin, Vasilka and Juhart, Miha (2023) The Right to Safe Drinking Water in International Law and in Slovenia’s legal framework and implementation. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG / JOURNAL OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL LAW, 18 (34). pp. 106-124. ISSN 1788-6171

Schubert, Bálint (2022) Az autonóm fegyverrendszerekkel szemben támasztott követelmények a humanitárius nemzetközi jog tükrében. HONVÉDSÉGI SZEMLE, 150 (3). pp. 20-30. ISSN 2060-1506 (nyomtatott); 2732-3226 (elektronikus)

Schultz, Márton (2021) Az Infotv. nemzetközi szerződésbe ütköző rendelkezései : A Tromsøi Egyezmény Magyarországon, különös tekintettel a személyes adatok védelmére. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 11 (1). pp. 31-48. ISSN 2063-6253

Sebők, Miklós and Proksch, Sven-Oliver and Rauh, Christian and Visnovitz, Péter and Balázs, Gergő (2023) Comparative European Legislative Research in the Age of Large-Scale Computational Text Analysis – A Review Article. INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW. pp. 1-38. ISSN 0192-5121 (print); 1460-373X (online)

Sehnálek, David (2023) Sharenting and Children’s Privacy Protection in International, EU, and Czech Law: Parents, Stop Sharing! Thank You, Your Children. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, 4 (1). pp. 111-132. ISSN 2732-0707 (print); 2732-1460 (online)

Somai, Miklós (2020) The Brexit process and its impact on EU policies and institutions. In: European Union and its law, policy and economy. Wydawnictwo Cedewu, Warsaw, pp. 21-29. ISBN 9788381023719

Somssich, Réka (2023) Jogharmonizáció. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. ORAC Kiadó Kft.; Eötvös Loránd Research Network Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies, Budapest, pp. 1-11. ISBN 9789633083079

Sorbán, Kinga (2024) A jogellenes tartalomközléssel megvalósított kiberbűncselekmények elleni fellépés eljárásjogi dilemmái a nemzetközi együttműködésben = Procedural dilemmas of cybercrimes involving illegal content dissemination in cross-border situations. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 72 (1). pp. 7-26. ISSN 2062-9494

Sorbán, Kinga (2021) A játék joga : A videójáték-ipar közvetítő szolgáltatóival összefüggő jogi dilemmák az Európai Unióban. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 10 (1). pp. 71-89. ISSN 2063-6253

Sulyok, Gábor (2018) Breach of Treaties in the Ancient Near East. JOURNAL OF THE HISTORY OF INTERNATIONAL LAW, 20 (1). pp. 1-26. ISSN 1388-199X

Sulyok, Tamás and Csillik, Kristóf and Deli, Gergely (2022) Az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága kapcsolata. In: Az alkotmánybírósági törvény kommentárja. Pázmány Press, Budapest, pp. 109-123. ISBN 9789633084205; 9789633084212

Szabados, Tamás (2024) Járt utat el ne hagyj? : A lopott dolgok és a jogellenesen kivitt kulturális javak kollíziós szabályozása a nemzetközi magánjogi törvényben. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 65 (1). pp. 62-85. ISSN 0002-564X

Szabó, Sarolta (2018) A magyar „máltai eset”, cirkuszi artisták, bűvészek és részvények: régi ügyek az új nemzetközi magánjogi törvény egyes általános részi szabályainak kodifikációja apropóján = The Hungarian “Maltese Marriage Case”, Circus Artists, Magicians and Shares: Old Cases in the Light of the Codification of Some General Part Rules of the New Private International Law Act. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 62 (5-6). pp. 53-75. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Szabó, Sarolta (2017) A nemzetközi szerződésekre alkalmazandó jog meghatározása, különös tekintettel a Róma I. rendelet alkalmazási körére és a jogválasztásra. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 61 (3-4). pp. 24-50. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Szalai, Ildikó (2021) A nemzetközi beruházási konfliktusok vitarendezésének sajátos útja: az Achmea-ügy és hatása = The unique process of dispute settlement on international investment conflicts: the Achmea case and its impact. KÜLGAZDASÁG, 65 (5-6). pp. 106-121. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Szalma, József (2022) Die Bedingung und die Wirkung des Rechtsgeschäfts nach ungarischem und europäischem Recht. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES, 18 (2). pp. 73-112. ISSN 1588-6735

Szalma, József (2023) A szerződés hatályáról – az európai és a magyar jogban = Condition and Effect of the Legal Transaction according to Hungarian and European Law. MISKOLCI JOGI SZEMLE : A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 18 (3). pp. 127-154. ISSN 1788-0386

Szentgáli-Tóth, Boldizsár (2022) A Concept at the Edge of National and European Constitutional Law: Different Understandings Within the Same Region. Constitutional Identity in Poland and Hungary. CONTEMPORARY CENTRAL & EAST EUROPEAN LAW (1). pp. 1-20. ISSN 0070-7325 (print); 2719-4256 (online)

Szentgáli-Tóth, Boldizsár (2022) La Diffusion de la Loi Qualifiée dans les Régions d’Europe Centrale et de L’Est. L’Importation d’Une Idée Constitutionnelle Pendant la Transition Démocratique. LETTRE DE L'EST (29). pp. 3-18. ISSN 2428-4718

Szentpáli-Gavallér, Pál (2023) A jogszabály-előkészítés során alkalmazott hatásvizsgálati rendszerek jogi szabályozásának közép-európai fókuszú komparatív elemzése. FONTES IURIS: AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI FOLYÓIRATA, 9 (1). pp. 20-25. ISSN 2416-2159

Szijártó, István (2023) Az alapjogvédelem előtérbe kerülése az európai nyomozási határozat és a kölcsönös elismerés elve kontextusában. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 64 (3). pp. 52-70. ISSN 0002-564X

Szilágyi, Emese (2017) Nem tréfadolog - Karikatúra-ügyek a strasbourgi mérlegen. MTA LAW WORKING PAPERS, 4 (10). pp. 1-10. ISSN 2064-4515

Szilágyi, István (1996) Európai Unió: alkotmányfejlődés és regionalizmus. Tér és Társadalom, 10 (1). pp. 95-110. ISSN 0237-7683

Szilágyi, János Ede (2022) Introduction to Land Regulation in Central European Countries. In: Acquisition of Agricultural Lands : Cross-Border Issues from a Central European Perspective. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 11-21.

Szilágyi, János Ede and Szinek Csütörtöki, Hajnalka (2022) Conclusions on Cross-border Acquisition of Agricultural Lands in Certain Central European Countries. In: Acquisition of Agricultural Lands : Cross-Border Issues from a Central European Perspective. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 335-374.

Szép, Viktor (2015) Az Európai Unió által Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciók hatékonysága. KÜLGAZDASÁG, 59 (11-12). pp. 191-203. ISSN 0324-4202

Szűcs Lászlóné Siska, Katalin (2019) A török nők emancipációja. Lélektan és hadviselés, 1 (1). pp. 73-83. ISSN 2676-9964

Sándor, Zsolt and Pusztai, Máté (2022) Pilóta nélküli légi járművek a mezőgazdaság szolgálatában – a hazai hatósági szabályozási keretrendszer = Unmanned Aerial Vehicles in the Service of Agriculture – The Hungarian National Agricultural Regulatory Framework. REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTIKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS KIADVÁNYA, 34 (3). pp. 47-57. ISSN 1417-0604 (nyomtatott); 1789-770X (elektronikus)

Sántha, Ferenc (2018) Protection of Currency by the European and Domestic Criminal Law. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 14 (1). pp. 18-29. ISSN 1588-6735

Sántha, Ferenc (2022) A gazdasági társaságok, egyéb szervezetek felelőssége a nemzetközi büntetőjogban. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (5). pp. 127-137. ISSN 1788-0386

Sápi, Edit (2017) Copyright Protection of Dramatic Works in the Law of the European Union. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 13 (1). pp. 74-89. ISSN 1588-6735

T

Tahyné Kovács, Ágnes (2023) A jelen és jövő generációk egészségének védelme és a génmódosítás szabályozása : Deregularizáció előtt áll-e az Európai Unió biotechnológiára vonatkozó szabályozása? = Protecting the Health of Present and Future Generations and Regulating Genetic Modification : Is EU Biotechnology Regulation on the Verge of Deregulation? GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT, 10 (7). pp. 117-148. ISSN 2064-6887

Takó, Dalma (2021) Plurilaterális nemzetközi szerződések a Kereskedelmi Világszervezet rendszerében. KÜLGAZDASÁG, 65 (3-4). pp. 104-122. ISSN 0324-4202

Takó, Dalma (2023) Választási jogot biztosító klauzulák a nemzetközi szerződésekben. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2023 (4). pp. 75-89. ISSN 2060-4580

Takó, Dalma (2022) A nemzetközi szerződések integritása. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2022 (4). pp. 23-42. ISSN 2060-4580

Teke, András (2020) Emberi biztonság és migráció = Human Security and Migration. Magyar Rendészettudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-81441-2-4

Tilinger, Krisztina (2024) Attila Sipos: International Aviation Law – Regulations in Three Dimensions (Cham: Springer 2024) 440. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 65 (1). pp. 127-134. ISSN 0002-564X

Torma, András and Ritó, Evelin (2021) Az EU intézményrendszer és működés XXI. századi sajátosságai magyar közjogi nézőpontból. KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNY, 1 (1). pp. 104-115. ISSN 2786-1910

Traser, Julianna Sára (2023) Az uniós jogalkotási aktusok jogalapjának megválasztásával – beleértve az ún. rugalmassági klauzula, és a belső piaci jogalap alkalmazhatóságával – szemben támasztott feltételek az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában. FONTES IURIS : AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI FOLYÓIRATA, 9 (2-4). pp. 49-54. ISSN 2416-2159 (nyomtatott); 2786-4057 (elektronikus)

Traser, Julianna Sára (2023) Az átalányösszegű és a kényszerítő bírság alkalmazásának feltételei a tagállami átültető intézkedések bejelentésének hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárásokban. FONTES IURIS: AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI FOLYÓIRATA, 9 (1). pp. 46-51. ISSN 2416-2159

Turcsiné Czapári, Dóra (2022) Személyes adatok védelméhez való jog a hasznosítás alkotmányjogi akadálya? = Is the Right to the Protection of Personal Data a Constitutional Barrier to Exploitation? KÖZIGAZGATÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOGI PHD TANULMÁNYOK, 3 (1). pp. 63-73. ISSN 2732-0731

Tóth, András (2022) Az online platformok európai szabályozása. IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTŐSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 11 (2). pp. 78-102. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

Tóth, András (2023) A Digital Services Act és az EU fogyasztóvédelmi joga. KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNY, 3 (2). pp. 24-34. ISSN 2786-1910

Tóth, András and Szabó, Endre Győző and Németh, Szabolcs and Rudics, Regina and Rideg, Gergely (2023) A GDPR és a Digital Markets Act viszonyának tisztázása = A Clarification of the Relationship Between GDPR and DMA. IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTŐSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 12 (2). pp. 45-68. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

Tóth, Barbara (2021) A Brüsszel IIa rendelet szülői felelősséget és a jogellenes gyermekelvitelt érintő felülvizsgálata. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 11 (2). pp. 278-283. ISSN 2062-9737

Tóth, Barbara (2019) The Revision of Brussels IIa Regulation on Questions of Parental Responsibility and Child Abduction. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 15 (1). pp. 84-95. ISSN 1588-6735

Tóth, Ágnes (2018) A német-magyar államközi kapcsolatok és a Német Szövetség (1950-1970). In: Globális vetületek. PTE BTK Történettudományi Intézet, Budapest, Pécs, pp. 315-324. ISBN 978-615-5848-03-2

Tóthné Ferenci, Adrienn Mária (2022) Az emberi jogi szervezet esete a nagyhatalmi politikával: Az Európa Tanács dilemmája és döntése Oroszország kizárásáról = The Case of the Human Rights Organization with Great Power Politics. The Dilemma and Decision of the Council of Europe Regarding the Exclusion of Russia. KÜLÜGYI SZEMLE, 21 (3). pp. 19-52. ISSN 1587-9089

U

Udvarhelyi, Bence (2015) Criminal Law Competences of the European Union Before and After the Treaty of Lisbon. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 11 (1). pp. 46-59. ISSN 1588-6735

Udvarhelyi, Bence (2023) Development Tendencies and Latest Results of the Environmental Criminal Law of the European Union. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG / JOURNAL OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL LAW, 18 (34). pp. 159-170. ISSN 1788-6171

Udvarhelyi, Bence (2019) The European Public Prosecutor’s Office – From Myth to Reality. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 15 (1). pp. 123-135. ISSN 1588-6735

Udvarhelyi, Bence (2021) A társadalmi innováció és pénzügyi alapjai, mint sajátos (szupranacionális) jogi tárgy büntetőjogi védelme az Európai Unióban és Magyarországon. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 11 (2). pp. 291-297. ISSN 2062-9737

V

Vadász, Vanda (2018) Burián László – Raffai Katalin – Szabó Sarolta: Nemzetközi magánjog. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 62 (3-4). pp. 42-51. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Vadász, Vanda (2020) Új szakasz a magyar nemzetközi magánjogban. A Kódex mint a kollíziós jog reagálóképességének mérőeszköze. MTA LAW WORKING PAPERS, 7 (28). pp. 1-17. ISSN 2064-4515

Varga, Zoltán (2018) Legal Cases Before the European Court of Justice in connection with the Finances of the Old-Age Pensions in the Coordination Regulations. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 14 (1). pp. 30-46. ISSN 1588-6735

Varju, Márton (2017) Conflict and Complementarity: EU Obligations, Member State Interests and Services of General Interest. EUROPEAN PUBLIC LAW, 23 (2). pp. 347-364. ISSN 1354-3725

Varju, Márton (2023) The Right to Judicial Protection and Administration on the EU Periphery: The Fading Mirage of European Legal Convergence. In: Public Law in a Troubled Era : A Tribute to Professor Patrick Birkinshaw. Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, pp. 227-237. ISBN 9789403535760

Veress, Emőd (2022) Development of Contract Law in East Central Europe. In: Contract Law in East Central Europe. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 13-34.

Veress, Emőd (2022) Romania: Between Scylla of EU Law and Charybdis of National Interest – Belated Restrictions in the Land Market. In: Acquisition of Agricultural Lands : Cross-Border Issues from a Central European Perspective. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 219-248.

Vigh, Beáta (2020) Az európai uniós védjegy (EUTM) kizáró lajstromozási kritériumai módosulásának hatása a vállalkozások védjegyválasztására = The Impact of Changes of the Absolute Grounds in EUTM Registration on the Trademark Choices of Businesses. KÜLÜGYI MŰHELY, 2 (1). pp. 75-96. ISSN 2677-0288

Vizi, Balázs (2023) NTA and International Minority Rights. In: Non-Territorial Autonomy. Springer Nature Switzerland, Cham, pp. 49-64. ISBN 9783031316081; 9783031316098

Vizi, Balázs (2019) Odgovornost matične države in dvostranski sporazumi o varstvu manjšin v mednarodnem pravu. In: BILATERALNI SPORAZUMI KOT OBLIKA UREJANJA VARSTVA NARODNIH MANJŠIN. L' Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 48-67. ISBN 978-963-414-505-9

Vizi, Balázs (2015) Political Participation of Minorities in the International Arena: Opportunities and Procedures in a European Context. In: Thucydides vs. Kant in our time : reconsidering the concepts of war and piece: essays in honor of Professor Dr. Gáspár Bíró. University American College, Skopje, pp. 111-130. ISBN 9786084607335

Vizi, Balázs and Dobos, Edgár and Nagy, Noémi (2022) Inclusion and mobility in the multilingual region of Vojvodina. In: Advances in Interdisciplinary Language Policy. John Benjamins, Amsterdam, pp. 88-107. ISBN 9789027210159 (In Press)

Vizi, Balázs and Vila Maior, Paulo and Rámos, Claudia and Cafaro, Susanna and Costa Leite, Isabel (2023) International Governance: Multilateral Institutions and the European Union. In: Security, Resilience and Sustainability of the European Union. Ludovika Press, Budapest, pp. 47-62. ISBN 9786156598042

Váradi, Ágnes (2020) Defining the Role of the Aarhus Convention as Part of National, International and EU Law. In: Hungarian Yearbook of International law and European Law (2019). Eleven International Publishing, Den Haag, pp. 121-138. ISBN 9789462369795

Váradi, Ágnes (2023) Promoting a More Effective Legal Protection for Individuals and Business Actors: Applying the Concept of Fair Trial to Constitutional Court Procedures. In: Proceedings of VIAC 2023. Czech Institute of Academic Education z.s., Prague, pp. 31-36.

Várhomoki-Molnár, Márta (2022) Egy uniós bírósági ítélet tanulságai – Az Európai Unió Bíróságának a C‑927/19. számú, Klaipėdos ügyben hozott ítélete. KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ PLUSZ, 4 (7). pp. 51-62. ISSN 2676-8860

Várnay, Ernő (2019) Az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság. Együttműködő alkotmánybíráskodás? ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 60 (2). pp. 63-91. ISSN 0002-564X

Várnay, Ernő (2023) Az uniós jog kikényszerítése. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. ORAC Kiadó Kft.; Eötvös Loránd Research Network Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies, Budapest, pp. 1-15. ISBN 9789633083079

Várnay, Ernő and Papp, Mónika (2005) A tagállamokra vonatkozó versenyjogi szabályok. In: Az Európai Unió joga. KJK-KERSZÖV, Budapest, pp. 687-780. ISBN 963-224-746-9

Várnay, Ernő and Papp, Mónika (2016) A vállalkozásokra vonatkozó versenyjogi szabályok. In: Az Európai Unió joga. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 707-1003. ISBN 978 963 295 525 4

Vígh, Beáta (2022) Az európai uniós védjegy földrajzi jelzéseken alapuló abszolút kizáró lajstromozási kritériumai az Európai Bíróság joggyakorlatában. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (4). pp. 172-182. ISSN 1788-0386

W

Wankhede, Asang (2023) The Potential and Limitations of the Treatment of Caste Discrimination in International Human Rights Law. ACTA HUMANA : EMBERI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1). pp. 49-66. ISSN 0866-6628 (nyomtatott); 2786-0728 (elektronikus)

Wedeł-Domaradzka, Agnieszka (2022) On the Need To Protect Cemeteries and Memorials in Europe : The Perspective of the Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage and Hungarian and Polish Regulations. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, 3 (2). pp. 201-216. ISSN 2732-0707 (nyomtatott), 2732-1460 (online)

Wopera, Zsuzsa (2022) Az uniós jog válaszai a nemzetközi párok házasság felbontását érintő aktuális kérdésekre. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (1). pp. 51-63. ISSN 1788-0386

Z

Zaccaria, Márton Leó (2022) Ki nevel a végén? Fragmentumok a munka és családi élet egyensúlyát elősegítő új uniós jogi szabályozásból. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 495-505. ISSN 1788-0386

Ziegler, Dezső Tamás (2019) Az akadémiai szabadság elvének közvetlen alkalmazhatósága az EU jogában. MTA LAW WORKING PAPERS, 6 (4). pp. 1-19. ISSN 2064-4515

Zsuffa, István and Szöllősi-Nagy, András and Bogárdi, János József (2023) Insula Insolita – Szigetköz és Bős-Nagymaros párhuzamos története. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY, 103 (2). pp. 4-23. ISSN 0018-1323

Zsákai, Lénárd (2022) Schengen Stratégia – úton egy erősebb és ellenállóbb schengeni térség felé? = Schengen Strategy – Towards a Stronger and More Resilient Schengen Area? BELÜGYI SZEMLE : A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 70 (7). pp. 1551-1565. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (elektronikus)

Ződi, Zsolt (2022) Az európai platformszabályozás jellegzetességei : Platformjog és felhasználóvédelem. IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 11 (1). pp. 66-82. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

Ződi, Zsolt (2024) A Legal Theory of Platform Law. PRO PUBLICO BONO - PUBLIC ADMINISTRATION, 12 (1). pp. 101-125. ISSN 2063-9058 (print); 2786-0760 (online)

Ződi, Zsolt (2023) Átláthatósági és indokolási követelmények az európai platformjogban = Transparency and Explainability Requirements in the European Platform Law. IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTŐSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 12 (2). pp. 5-24. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

Ö

Ördögh, Tibor (2015) A balkáni migrációs útvonal. Mediterrán Világ (33-34). pp. 108-125. ISSN 1787-7350

This list was generated on Fri Jul 19 23:23:02 2024 CEST.