REAL

Items where Year is 1978

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Š
Number of items: 369.

A

Abaffy, József and Varga, Gyula (1978) Talajmechanikai függvények szintvonal meghatározása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 61-68. ISSN 0133-7459

Abddel Menam, Ali Mohamed (1978) Előzetes vizsgálatok Medicago fajok és fajták reakciójáról a Fusuriumos hervadással szemben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 207-209. ISSN 0002-1113

Ahlswede, R. and Katona, Gyula (1978) Graphs With Maximal Number of Adjacent Pairs of Edges. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 32 (1-2). pp. 97-120. ISSN 0001-5954

Andorka, Rudolf (1978) Magyarország társadalmi fejlődése hosszú távon - társadalmi jelzőszámokkal mérve. MAGYAR TUDOMÁNY, 23(85) (12). pp. 883-893. ISSN 0025-0325

Arató, Mátyás (1978) On the statistical examination of continuous state Markov processes. I. Selected translations in mathematical statistics and probability, 14. pp. 203-225. ISSN 0065-9274

Arató, Mátyás (1978) On the statistical examination of continuous state Markov processes. II. Selected translations in mathematical statistics and probability, 14. pp. 227-251. ISSN 0065-9274

Arató, Mátyás (1978) On the statistical examination of continuous state Markov processes. IV. Selected translations in mathematical statistics and probability, 14. pp. 269-288. ISSN 0065-9274

Arató, Mátyás (1978) On the statistical examination of continuous state Markov processes, III. Selected translations in mathematical statistics and probability, 14. pp. 253-267. ISSN 0065-9274

Arató, Mátyás (1978) A számítástechnika matematikai eszközeiről. INFORMÁCIÓ ELEKTRONIKA, 1978 (2). pp. 89-93. ISSN 0019-9753

B

BUTI, ILONA (1978) A Medicago sativa és a Trifolium alexandrinum rizoplán sugárgomba flórájáról I. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 151-161. ISSN 0002-1873

Bagyinszki, János and Demetrovics, János (1978) The lattice of symmetric languages invariant under inner linear transformations. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 7-16. ISSN 0133-7459

Bedő, Zoltán and Kiss, Erzsébet and Bálint, Andor (1978) Rezisztenciavizsgálatok kukorica mutáns alvonalakban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 167-170. ISSN 0002-1113

Belke, W. and Kappen, B. and Ettrich, H. (1978) Применение теории размытых множеств в формальной системе классификации = The application of fuzzy set theory in formal systems of classification = Fuzzy-halmazok elméletének alkalmazása klasszifikáció formális rendszerében. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 55-71. ISSN 0133-7459

Benda, Kálmán (1978) A Rákóczi-szabadságharc külpolitikai helyzetéről. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 1978 (3-4). pp. 513-519. ISSN 0040-9634

Benda, Kálmán (1978) Szaniszló József: a közigazgatástudomány oktatásának és tanszékeinek története az ELTE Jog- és Államtudományi Karán 1777-1977 között. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 33. (5.). pp. 292-294. ISSN 0021-7166

Benedeczky, István and Smith, A.D. and Dubois, Francoise (1978) A plazmamembrán elektronmikroszkópos vizsgálata mellékvese velő mikroszóma frakcióján. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 261-266. ISSN 0025-0333

Benedek, Pál and Váczi, Pál (1978) Komplex reagáló rendszerek szimulációja. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 33 (2-3). pp. 131-137. ISSN 0025-0163

Bertók, Lóránd (1978) Biológiai membránok szerepe az endotoxin sokk patogenezisében. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 169-174. ISSN 0025-0333

Bogardi, János and Petrasovits, Imre (1978) A Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség Magyar Nemzeti Bizottságának 10 éves tevékenysége. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (1-2). pp. 165-175. ISSN 0027-5085

Borzsák, István (1978) A Corvin-könyvtár Curtius-kódexeiről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (2). pp. 221-222. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1978) Egy hérodotosi nép irodalmi sorsa. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (2). pp. 164-172. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1978) Lucanus-tanulmányok III. A viharjelenet: Phars. V. 476 skk. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (1). pp. 77-84. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1978) Palaeographico-hermeneutica Horatiana. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (1). pp. 69-76. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1978) Semiramis kertjeitől a Csörsz árkáig. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 427-443. ISSN 0025-0368

Bosznay, Ádám (1978) Szerkezetek sajátfrekvenciáinak kontinuum-modellt alkalmazó számítása. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (3-4). pp. 249-264. ISSN 0027-5085

Bosznay, Ádám and Richlik, György and Tóth, György (1978) Egyenes tengelyű, a hossza mentén változó jellemzőkkel bíró, hajlító lengést végző rúd saját körfrekvenciáinak javítható közrefogása. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (3-4). pp. 263-268. ISSN 0027-5085

Brezsnyev, D.D. (1978) A növények genetikai készlete a Szovjetunióban és azok hatékony felhasználása a nemesítésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 139-150. ISSN 0002-1113

Burger, Kálmán and Zay, István and Noszál, Béla (1978) Polipeptidek koordinációs kémiai vizsgálata, IV. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 84 (10). pp. 437-441. ISSN 0025-0155

BÁRDOS, LAJOS (1978) A talajtechnológia rendszerelméleti kérdései. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 451-474. ISSN 0002-1873

Bárd, Károly (1978) A finn büntető törvénykönyv reformja. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 33 (10). pp. 625-630. ISSN 0021-7166

Bárd, Károly and Györgyi, Kálmán (1978) A pénzbüntetés és a kodifikáció. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 33 (1). pp. 10-17. ISSN 0021-7166

Bóna, István (1978) Arpadenzeitliche Kirche und Kirchhof in südlichen Stadtgebiet von Dunaújváros. ALBA REGIA: ANNALES MUSEI STEPHANI REGIS: AZ ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 16. pp. 99-158. ISSN 0324-542X

Bóna, István (1978) Erdélyi gepidák - Tiszamenti gepidák. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 123-170. ISSN 0025-0376

Bóna, István (1978) A kálozi kora császárkori sírok revíziója = Revizion der frühkaiserzeitlichen Gräber von Káloz. ALBA REGIA: ANNALES MUSEI STEPHANI REGIS: AZ ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 16. pp. 269-280. ISSN 0324-542X

Bökönyi, Sándor (1978) Árpád-kori magyar szokás analógiája : kiaggatott lókoponyák közel-keleti falvakban. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 105 (1). pp. 91-94. ISSN 0003-8032

C

COLIBAS, I. and COLIBAS, M. (1978) Mintavételi módszer szolonyecek tulajdonságaio közötti kölcsönhatások és variációk megállapítására. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 379-390. ISSN 0002-1873

CSEH, ERVINNÉ (1978) Szerves és ásványi talajkolloidok adszorpció kapacitásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 319-334. ISSN 0002-1873

CSERHÁTI, TIBOR and VÉGH, ANTAL and KECSKÉS, MIHÁLY (1978) Különböző sterilizálási eljárások hatása a linuron adszorpciójára néhány talajtípusban. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 162-168. ISSN 0002-1873

Chadeev, W. M. and Almásy, Gedeon (1978) Моделирование адаптивной системы с идентификатором = Simulation of an adaptive system with identification = Egy adaptiv identifikátoros rendszer szimulációs vizsgálata. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 79-94. ISSN 0133-7459

Cselőtei, László (1978) Új irányok és feladatok a növények vízellátásában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (1). pp. 45-57. ISSN 0002-1113

Csikós-Nagy, Béla (1978) Contribution to the Theory of price Mechanism. ACTA OECONOMICA, 21 (3). pp. 183-194. ISSN 0001-6373

Csikós-Nagy, Béla (1978) Tízéves a magyar gazdasági reform. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 25 (1). pp. 10-15. ISSN 0023-4346

Csizmazia Darab, József (1978) Peronoszpórarezisztens szőlőfajták előállítása és bevezetésük a termesztésbe. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 261-266. ISSN 0002-1113

Csutor, János (1978) Adalékok egy betonanyagú tömegcikk gépsorában rejlő műszaki fejlesztési lehetőségekhez. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (3-4). pp. 355-378. ISSN 0027-5085

Csöppüs, István (1978) A magyarországi mező- és erdőgazdasági idénymunkások németországi munkavállalása (1937-1944). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 187-237. ISSN 0025-0376

Csörnyei, Zoltán (1978) Egy módszer assemblerek előállítására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 69-78. ISSN 0133-7459

Czájlik, Péter (1978) A császármadár - Tetrastes bonasia (L.) - az Északi Középhegységben. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 107-138. ISSN 0134-1243

D

DARAB, KATALIN (1978) Megjegyzések Bárdos Lajos: "A talajtechnológia rendszerelméleti kérdései" című tanulmányával kapcsolatban. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 478-482. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and REMÉNYI, MIKLÓSNÉ (1978) Magnézium tartalmú talajok tulajdonságai és mikroásványtani összetétele. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 357-378. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1978) Magyar-Indiai Szeminárium "A szikes talajok és hasznosításuk" témakörben. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 231-237. ISSN 0002-1873

Darabant, András and Holdas, Sándor and Müller, Ferenc (1978) A kisállatok hústermelésének időszerű takarmányozási kérdései - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 431-441. ISSN 0002-1113

Demetrovics, János (1978) Relációs adatbázis modell. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 20. pp. 21-33. ISSN 0133-7459

Dezső Imréné Szeifrid, Erzsébet (1978) A defláció elleni védelem alapjai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 483-488. ISSN 0002-1113

Deák, István (1978) A többdimenziós normális eloszlásfüggvény Monte Carlo integrálással történő kiszámításának számitógépes tapasztalatai. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 47-59. ISSN 0133-7459

Dienes, István and Kristó, Gyula (1978) Opponensi vélemények Bálint Csanád Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi értekezéséről. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 105 (1). pp. 107-129. ISSN 0003-8032

Diószegi, István (1978) Somogyi Éva: A birodalmi centralizációtól a dualizmusig (Az osztrák liberálisok útja a kiegyezéshez). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 307-310. ISSN 0025-0376

Do, Long Van and Nguen, Kuok Toan (1978) Квазимодули II. = Quasimodules II. = Kvázimodulok II. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 85-100. ISSN 0133-7459

Do, Long Van and Nguen, Kuok Toan (1978) Квазимодули = Quasimodules = Kvázimodulok. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 73-84. ISSN 0133-7459

Dolinka, Bertalan (1978) Rezisztencianemesítés lehetőségei a kukorica kártevőivel szemben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 183-186. ISSN 0002-1113

Domokos, Miklós (1978) Az evapotranspirációval kapcsolatos magyarországi vizsgálatok áttekintése és javaslat folytatásuk megszervezésére. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (3-4). pp. 325-360. ISSN 0027-5085

DÖMSÖDI, JÁNOS and HAJDU, BÉLA (1978) A tőzeges talajréteg átalakulásának és a tőzegkészlet csökkenésének vizsgálata a Hanságban. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 49-64. ISSN 0002-1873

E

Ecsedi, István (1978) Alsó és felső korlát a változó vastagságú körtárcsa húzási merevségére. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (3-4). pp. 445-449. ISSN 0027-5085

Ecsedi, István (1978) Az elasztosztatika egy egyenlőtlenségi relációjáról. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (3-4). pp. 315-324. ISSN 0027-5085

Ecsedi, István (1978) Egy egyenlőtlenségi reláció az alakváltozási energiával kapcsolatban. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (1-2). pp. 193-199. ISSN 0027-5085

Ecsedi, István (1978) Egy felső korlát a heterogén anyagú prizmatikus rudak csavarási merevségére. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (3-4). pp. 367-375. ISSN 0027-5085

Ecsedi, István (1978) Perturbációs módszer a csavarási merevség közelítő értékének számítására. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (1-2). pp. 87-92. ISSN 0027-5085

Endrődi, Sebő (1978) A Börzsöny-hegység bogárfaunája VII. Lamellicornia. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 25-37. ISSN 0134-1243

Endrődi, Sebő (1978) A Börzsöny-hegység bogárfaunája VIII. Staphylinoidea II. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 39-44. ISSN 0134-1243

Erdélyi, István (1978) Régészeti kultúra-etnogenezis-etnosz. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 117-121. ISSN 0025-0376

F

FERENCZ, KÁLMÁN (1978) Iráni szoloncsák típusú szikes talajok vizsgálatának és minősítésének néhány tényezője talajtérképezésnél. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 483-490. ISSN 0002-1873

FERENCZ, KÁLMÁN (1978) Szoloncsák típusú szikes talajok javítása sókimosással Irán félsivatagi övezetében. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 491-502. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY (1978) Heteroionos talajoszlopok kationmegkötésének kromatográfiai értelmezése III. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 335-344. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY and KÓNYA, JÓZSEF and HARGITAI, ISTVÁN (1978) Heterogén felületi reakciók tanulmányozása talaj-oldat rendszerekben radioindikáció alkalmazásával. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 345-356. ISSN 0002-1873

Faragó, Anna (1978) A cAMP-dependens proteinkináz és a cAMP-receptor fehérje lokalizációja humán tonzilla limfocitákban. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 209-216. ISSN 0025-0333

Faragó, Tibor (1978) Some remarks on the velocity of flow with friction. IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE, 82. pp. 41-43. ISSN 0324-6329

Farkas, Zoltán (1978) Az "optimalizálás minimális információval” módszer allokációs feladatokra vonatkozó alkalmazásának egy általánosítása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 20. pp. 53-69. ISSN 0133-7459

Fazekas, Imre (1978) A Mátra-hegység nagylepke-faunája I. Geometridae: Eupithecia CURT. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 63-75. ISSN 0134-1243

Fekete, Lajos (1978) A sertéshústermelés időszerű takarmányozási kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 395-399. ISSN 0002-1113

Fekete, Zoltán (1978) A vízerózió, különös tekintettel az ültetvények talajvédelmére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 475-482. ISSN 0002-1113

Filius, István (1978) Veszprém megye zöldségtermesztésének helyzete és fejlesztésének kédései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 327-332. ISSN 0002-1113

Fleischer, Tamás (1978) Forgalomszámlálás központi szerepkörű településeink közúthálózatán (1975). VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 18 (1). pp. 12-18. ISSN 0133-0314

Fleischer, Tamás (1978) Javaslat előreváltható parkolási jegyek bevezetésére. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 18 (2). pp. 115-118. ISSN 0133-0314

Fleischer, Tamás (1978) Városok és központi szerepkörű települések közúti forgalomszámlálása 1975, Bevezetés. In: Városok és központi szerepkörű települések közúti forgalomszámlálása 1975. Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet kiadványai, 31 . Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet, Budapest, pp. 7-21. ISBN 963-601-018-8

Fleischer, Tamás and Koren, Csaba (1978) A közlekedésre fordított idő befolyásolása a munkakezdés időpontjának megváltoztatásával. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 18 (4). pp. 280-285. ISSN 0133-0314

Fodor, Sándor (1978) Az erdeifenyő-tobozkárosítók elleni szelekció lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 275-277. ISSN 0002-1113

FÜLEKY, GYÖRGY (1978) A Talajtani Társaság tevékenysége és Tisztújító Küldöttértekezlete. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 507-514. ISSN 0002-1873

G

G.-Tóth, László and Padisák, Judit (1978) Short-term investigations on the phytoplankton of Lake Balaton at Tihany. ACTA BOTANICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 24 (1-2). pp. 187-204. ISSN 0001-5350

Gausz, Tamás (1978) Repülőgépszárnyak dinamikai terhelése. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (1-2). pp. 105-113. ISSN 0027-5085

Gerencsér, László (1978) A nemlineáris programozás szekvenciális módszerei. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 20. pp. 71-75. ISSN 0133-7459

Gergácz, József (1978) Az Aigeiros nyárak rezisztenciára nemesítésének lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 271-274. ISSN 0002-1113

Geszti P., Ottó and Tevan, György (1978) A Kron-féle hálózatszámítás lineáris vektorterek elméletén alapuló egyszerű változata. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (3-4). pp. 197-232. ISSN 0027-5085

Glatz, Ferenc (1978) Domanovszky Sándor helye a magyar történettudományban. SZÁZADOK, 112 (2). pp. 211-234. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1978) Trianon és a magyar történettudomány. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 21 (2). pp. 411-421. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1978) Újkori muzeológia mint történeti forrástan és kultúrtörténet. SZÁZADOK, 112 (1). pp. 134-153. ISSN 0039-8098

Grevich, László (1978) Анализатор для грамматики ван Вейнгаардена = Syntax-parser of W-grammars = Szintaktikai analizátor kétszintű nyelvtanokra. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 7-26. ISSN 0133-7459

Grósz, Miklós (1978) Csőhálózatok optimális tervezése egészértékű programozással. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (1-2). pp. 115-126. ISSN 0027-5085

Gunda, Béla (1978) Egy kárpátaljai magyar falu ethnobotanikája. NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1978 (21-23). pp. 25-41. ISSN 0547-0196

Gunda, Béla (1978) A tudományos minősítésről : A tudományos minősítés függvénye tudományos életünk egészének. MAGYAR TUDOMÁNY, 85 (6). pp. 469-472. ISSN 0025-0325

Gyulavári, Oszkár (1978) Kabatiella zeae-vel kapcsolatos növénynemesítői megfigyelések. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 179-182. ISSN 0002-1113

Györffy, György (1978) Arpad : Persönlichkeit und historische Rolle. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 26. pp. 115-136. ISSN 0044-5975

Györffy, György (1978) The History of the Hungarian Crown. From the Árpáds to the Anjous. NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 19 (71). pp. 127-130. ISSN 0028-5390

Györgyi, Sándor (1978) A biológiai membránok alkáliion szelektivitásának fizikai alapjairól. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 217-227. ISSN 0025-0333

Gyúró, Ferenc (1978) Angyal Dezső élete és munkássága. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 489-499. ISSN 0002-1113

Gyúró, Ferenc (1978) Veszprém megye gyümölcstermesztésének helyzete és fejlesztésének kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 341-346. ISSN 0002-1113

Gádor, László (1978) A hálózati feszültségszabályozás néhány kérdése. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (1-2). pp. 59-75. ISSN 0027-5085

Gárdos, Éva (1978) Az M határérték—logika monoton osztályairól. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 20. pp. 7-20. ISSN 0133-7459

Gáspár, Rezső and Damjanovich, Sándor (1978) A biokibernetika néhány aktuális kérdése. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (1). pp. 95-105. ISSN 0025-0333

Gáspár, Zsolt (1978) Terhelt, ideálisan rugalmas térbeli rúd érintő-merevségi mátrixának meghatározása. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (1-2). pp. 77-91. ISSN 0027-5085

H

H. Breuer, Judit (1978) Plazma-membránok lipid összetétele. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 157-162. ISSN 0025-0333

H. Gyürky, Katalin (1978) Városfalak a középkori Buda nyugati oldalán. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 105. pp. 30-50. ISSN 0003-8032

Hajdú, Péter (1978) Rekonstrukció az urálisztikában. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 80. pp. 15-29. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1978) A szamojéd tagadó segédige mondattanához. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 12 (1). pp. 121-131. ISSN 0569-1338

Hajós, Ferenc and Csillag, András (1978) Szinaptoszóma frakciók készítése és funkcionális morfológiai elemzése. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 283-290. ISSN 0025-0333

Halmágyi, Levente and Lengyel, György and Szalay-Marzsó, László (1978) Biopreparátumos vegyszeres védekezési módszerek hatása a gyapjaspillére és a tölgyerdők ökoszisztémájára. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (1). pp. 117-129. ISSN 0002-1113

Halász, Péter (1978) Dombvidéki területek fejlesztésének lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 443-460. ISSN 0002-1113

Harmatta, János (1978) Mítosz, szimbólum, társadalom. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (2). pp. 129-139. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1978) A földrajzi nevek gyűjtésének helyzete és feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30. pp. 165-169. ISSN 0025-0368

Harmatta, János (1978) Ókor. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 24 (4). pp. 413-426. ISSN 0017-999X

Harmatta, János and Szilágyi, János György (1978) Lénárd Sándor díj. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (1). ISSN 0003-567X

Harsányi, Veronika (1978) Trombocita membránok és kontraktilis fehérjerendszer preparatív és vizsgálati módszerei. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 347-355. ISSN 0025-0333

Hasitz, Mária and Szelényi, Judit and Hollán, Zsuzsa (1978) Humán vörösvérsejt membrán fehérjék szolubilizálása. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 321-331. ISSN 0025-0333

Havasi, Ferenc (1978) A tudomány szerepe és felelőssége. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (4). pp. 515-521. ISSN 0002-1113

Hegedűs, István (1978) Mátrix-analitikus módszer szimmetrikus hálózati rendszerű rácshenger erőjátékának vizsgálatára. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (3-4). pp. 431-443. ISSN 0027-5085

Hegyi, Klára (1978) Simon Róbert: A mekkai kereskedelem kialakulása és jellege (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 305-307. ISSN 0025-0376

Herman, József (1978) Nyelvszerkezet és idő: a nyelvtörténet néhány elméleti kérdése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 80. pp. 3-13. ISSN 0029-6791

Herman, József (1978) A Romania születése. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 12 (1). pp. 133-143. ISSN 0569-1338

Holl, Imre and Parádi, Nándor (1978) Die Ausgrabung des spätmittelalterlichen Dorfes Sarvaly. MITTEILUNGEN DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 8-9. pp. 143-148. ISSN 0133-6924

Horn, Artúr and Bozó, Sándor and Dohy, János and Dunay, Antal (1978) Principles and possibilities of evaluating dairy cattle populations. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 27. pp. 345-349. ISSN 0001-513X

Hrabák, András and Szamel, Márta (1978) Limfocita plazmamembránok előállítása. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 333-346. ISSN 0025-0333

Huszár, Tibor (1978) Megjegyzések a szociológia-kritika helyzetéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 3-10. ISSN 0025-0376

Héthy, Lajos and Makó, Csaba (1978) Workers direct participation in Decisions in Hungarian Factories. PERSONNEL REVIEW, 7 (2). pp. 18-24. ISSN 0048-3486

I

IVÁNCSICS, JÓZSEF (1978) A Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságának Vándorgyűlése. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 505-506. ISSN 0002-1873

Ijjas, György (1978) A szál-mátrix tapadási hibák vizsgálata. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (1-2). pp. 147-157. ISSN 0027-5085

Illyés, Sándor (1978) A Ranschburg-laboratórium példája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 99-106. ISSN 0025-0376

J

Jablonkay, József (1978) Tanzániai lepkék a Mátra Múzeumban. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 77-78. ISSN 0134-1243

Jablonkay, József (1978) Újabb adatok a Mátra-hegység lepkefaunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 57-62. ISSN 0134-1243

Jakabffy, Imre and Kovács, Tibor (1978) A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat száz éve. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 239-254. ISSN 0025-0376

Jakucs, Pál (1978) A környezetbiológiai kutatások néhány kérdéséről. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (1). pp. 61-77. ISSN 0025-0333

Jancsó, Ferencné (1978) A számítóközpont szerepe a műszaki tervezésben. UVATERV Műszaki Közlemények, 10 (1). pp. 9-19. ISSN 0133-3208

Jankovics, József (1978) Kétes provenienciájú Bethlen Miklós-művek. Magyar Könyvszemle, 94 (3-4). pp. 356-359.

Jankó, László (1978) Eljárás merev testek "táncolási" rezgését (galloping vibration) megindító legkisebb szélsebesség meghatározására. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (1-2). pp. 93-107. ISSN 0027-5085

Jermy, Tibor (1978) Rovaretológia és növényvédelem. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (1). pp. 79-93. ISSN 0025-0333

Joó, Ferenc and Karnushina, Irina (1978) A kapillárisok pinocitózisának és makromolekuláris transzportjának cAMP-mediált szabályozása. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 299-309. ISSN 0025-0333

Jármai, Károly (1978) Szendvicstartók rezgéscsillapítása. In: Borsodi Műszaki Hetek '78 előadásai, 1978.05.04-1978.05.31, Miskolc.

K

KECSKÉS, MIHÁLY (1978) SZOLNOKI JÁNOS 1920-1978. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 265-266. ISSN 0002-1873

KERÉNYI, ATTILA (1978) Hegyaljai erdőtalajok lejtőhordalékainak genetikája és gazdasági értéke. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 303-318. ISSN 0002-1873

KOZÁK, MÁTYÁS (1978) A Nemzetközi Kálium Intézet 13. Kollokviuma. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 503-504. ISSN 0002-1873

KRÁMER, MIHÁLY (1978) J. SZEGI (Ed.): Soil Biology and Conservation of the Biosphere (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 260-262. ISSN 0002-1873

Kaiser, Géza (1978) Veszprém megye kertészeti ágazatainak helyzete és problémái. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 287-302. ISSN 0002-1113

Kakuk, Tibor and Perényi, Miklós (1978) A kisállatok hústermelésének időszerű takarmányozási kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 425-430. ISSN 0002-1113

Kapeller, Károly and Márkus, Ferenc (1978) A rezisztencianemesítés eredményei és problémái a fűszerpaprikánál. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 233-236. ISSN 0002-1113

Katona, József (1978) A szőlőtermesztés helyzete és fejlesztésének kérdései Veszprém megyében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 303-309. ISSN 0002-1113

Keresztury, Dezső (1978) Régimódi történet: Szabó Magda drámája a Madách Színházban. SZÍNHÁZ (BUDAPEST), 11 (3). pp. 1-3. ISSN 0039-8136

Kiss, Ernő and Hetzer, Tiborné and Poós, Károlyné and Virág, János (1978) A cukorrépa rezisztenciára nemesítésének hazai problémái és eredményei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 211-218. ISSN 0002-1113

Kiss, Lajos (1978) Kies, kietlen. MAGYAR NYELVŐR, 102 (4). pp. 470-472. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1978) Lejt, lejtő. MAGYAR NYELVŐR, 102 (1). pp. 109-110. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1978) A Magyar Nyelvjárások Atlasza V. MAGYAR NYELVŐR, 102 (1). pp. 111-112. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1978) A Magyar Nyelvjárások Atlasza VI. MAGYAR NYELVŐR, 102 (4). pp. 480-482. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1978) Sajmeggy; Szőrszálhasogató, hajszálhasogató; Tákol, ták; Rönk. MAGYAR NYELVŐR, 102 (2). pp. 229-233. ISSN 0025-0236

Kiss, Ottó (1978) Occurence of Melarapophylax nepos Mc LACHLAN (syn. Halesus nepos Mc LACHLAN, Trichoptera) in Hungary. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 79-82. ISSN 0134-1243

Klaniczay, Tibor (1978) Reneszánsz. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 24 (4). pp. 438-445. ISSN 0017-999X

Klaniczay, Tibor (1978) A Zrínyi-nyomda mini-hasonmásai a magyar nyomdászat történetéről (A Budai krónika, 1973; M, Tótfalusi Kis Miklós Mentsége, 1974; Bod Péter és a magyar nyomdászat, 1975; Landerer és Heckenast urak metszvényei, 1976; a köteteket bevezette - a két utóbbi esetében válogatta is - Haiman György, a tipográfia és kötésterv Erdélyi János munkája). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 82 (3). p. 406. ISSN 0021-1486

Kontur, István (1978) Sztochasztikus keveredési modell a Paks alatti Duna-szakaszra. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (3-4). pp. 271-284. ISSN 0027-5085

Kosáry, Domokos (1978) Modellalkotás és történettudomány. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 21 (1). pp. 117-157. ISSN 0040-9634

Kosáry, Domokos (1978) A magyar történetírás a "romantika korában". IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 82 (5-6). pp. 540-560. ISSN 0021-1486

Kotun, Károlyné and Zsebők, Zsigmond (1978) Veszprém megye gyümölcstermesztésének helyzete és fejlesztésének kérdései - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 347-350. ISSN 0002-1113

Kovács, Ferenc (1978) Az állathigiénia szerepe a nagyüzemi állattartásban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (1). pp. 1-11. ISSN 0002-1113

Kovács, Gábor (1978) A szarvasmarhahús-termelés időszerű takarmányozási kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 381-385. ISSN 0002-1113

Kovács, Géza and Szalai, Béla and Sipos, Aladár and Keresztesi, Béla and Papócsi, László and Straub F., Brunó and Láng, István and Szlamenicky, István and Czelnai, Rudolf and Somos, András and Szalay, Sándor and Horn, Artúr and Kiss, Albert and Rajki, Sándor and Balogh, János and Király, Zoltán and Beck, Mihály and Láng, Géza and Holló, János and Osztrovszki, György and Szabó, Kálmán and Kovács, Ferenc and Pécsi, Márton and Szabolcs, István and Szendy, Károly and Vági, Ferenc and Mezey, Barna and Tamássy, István (1978) Agrártermelés — agrárkutatás - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (4). pp. 551-631. ISSN 0002-1113

Kovács, János and Bauer, Gyula (1978) Veszprém megye zöldségtermesztésének helyzete és fejlesztésének kédései - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 333-339. ISSN 0002-1113

Kozma, Pál (1978) Megemlékezés Entz Ferenc halálának 100. évfordulójáról. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 279-282. ISSN 0002-1113

Kozma, Pál (1978) Veszprém megye dísznövénytermesztésének helyzete és fejlesztésének kérdései - Határozati javaslatok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 359-361. ISSN 0002-1113

Kozma, Pál (1978) A plenáris ülés bevezető előadása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 285-286. ISSN 0002-1113

Kristó, Gyula (1978) Rómaiak és vlachok Nyesztornál és Anonymusnál = Romains et "Vlach" chez Nestor et Anonymus. SZÁZADOK, 112 (4). pp. 623-661. ISSN 0039-8098

Kubinyi, András (1978) A Szávaszentdemeter-Nagyolaszi győzelem 1523-ban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 91 (2). pp. 194-222. ISSN 0017-6540

Kubinyi, András (1978) A királyi tanács az 1490. évi interregnum idején : II. Ulászló választási feltételeinek létrejötte. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 48-49. pp. 61-80. ISSN 0024-1512

Kulcsár, Kálmán (1978) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a társadalomtudományok fejlődése Magyarországon. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 31-36. ISSN 0025-0376

Kurnik, Ernő (1978) Energiai-szempontok a növénynemesítésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (1). pp. 59-70. ISSN 0002-1113

Kurnik, Ernő and Lénárth, Judit and Parragh, Judit and Vörös, József (1978) Mesterséges fertőzési módszerek a rezisztencianemesítésben, a napraforgó tő- és tányérrothadásánál. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 229-230. ISSN 0002-1113

Kurucz, Albert and Takács, László and Tóth, Béla and Kiss, Ervin (1978) A szőlőtermesztés helyzete és fejlesztésének kérdései Veszprém megyében - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 310-321. ISSN 0002-1113

KÓNYA, JÓZSEF and FILEP, GYÖRGY (1978) Heterogén felületi reakciók tanulmányozása talaj-oldat rendszerekben radioindikáció alkalmazásával II. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 65-76. ISSN 0002-1873

Kádár, Gyula (1978) Védjük a Veszprém megyei történelmi borvidékek borainak minőségét. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 323-325. ISSN 0002-1113

Kállay, István (1978) A tisztiszék. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 171-185. ISSN 0025-0376

Kéri, Gerzson (1978) Egy táblázatkitöltési kombinatórikai probléma és különféle témákhoz kapcsolódó ekvivalens változatai. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 29-45. ISSN 0133-7459

Kézdi, Árpád (1978) A pórusokban uralkodó víz- és légnyomás mérése a triaxiális nyomókísérletekben. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (1-2). pp. 9-17. ISSN 0027-5085

Köpeczi, Béla (1978) Az európai kultúrális együttműködés történelmi tanulságairól. KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA, 5 (1). pp. 11-17. ISSN 0133-0616

Köpeczi, Béla (1978) Culture and the Socialist Way of Life. NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 19 (70). pp. 122-128. ISSN 0028-5390

Köpeczi, Béla (1978) The French New Philosophers. NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 19 (72). pp. 134-141. ISSN 0028-5390

Köpeczi, Béla (1978) Gramsci ideológia-felfogása és a művelődéstörténet. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 22 (1). pp. 1-6. ISSN 0025-0090

Köpeczi, Béla (1978) Mi mond a filozófia a tudományról. MAGYAR TUDOMÁNY, 23 (5). p. 337. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1978) A világirodalom története az októberi forradalomtól napjainkig. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 24 (4). pp. 463-466. ISSN 0017-999X

Kőrös, Lajosné and Bujdosó, Gabriella (1978) Az uborka lisztharmat-rezisztenciára nemesítése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 251-254. ISSN 0002-1113

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1978) Az Indian Science Congress Asssociation 64. évi Közgyűlése. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 238-244. ISSN 0002-1873

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1978) A N-transzformációjának tanulmányozása a talajban és a növények által felvehető N-frakciók meghatározása. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 253-256. ISSN 0002-1873

Lenkei, Péter (1978) Japán eredmények a dinamikus hatásoknak kitett vasbeton szerkezetek területén. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (1-2). pp. 127-129. ISSN 0027-5085

LÁSZTITY, BORIVOJ and KÁDÁR, IMRE (1978) Adatok a feltöltő PK-műtrágyázás vizsgálatához barna erdőtalajon. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 119-129. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and KÁDÁR, IMRE (1978) Az őszi búza szárazanyag-felhalmozódásának, valamint tápanyagfelvételének tanulmányozása szabadföldi kísérletben. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 429-444. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and KÁDÁR, IMRE and ELEK, ÉVA (1978) A foszfor és kálium műtrágyázás növényra gyakotrolt hatásának vizsgálata karbonátos homokon. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 130-140. ISSN 0002-1873

Láng, István (1978) A Balaton vízgyűjtő területének talaj- és környezetvédelme. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 467-473. ISSN 0002-1113

Láng, István (1978) A szovjet tudomány legújabb eredményeiről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 37-44.

Láng, István and Kurnik, Ernő and Csáky, Csaba and Soós, Gábor and Stefanovits, Pál and Belák, Sándor and Mészáros, János and Kapás, Sándor and Szániel, Imre and Gál, János and Gasztonyi, Kálmán and Szabolcs, István and Kovács, Gábor and Kárpáti, György and Solymos, Rezső and Pais, István and Bányai, Györgyné and Halász, Anna and Kótun, Károlyné and Tamássy, István (1978) Osztályelnöki beszámoló - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (4). pp. 659-707. ISSN 0002-1113

M

MANNINGER, ERNŐ (1978) E. HEINISCH et. al.: Agrochwemikalen in der Umwelt (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 517-520. ISSN 0002-1873

MOAWAD, H. and ASHOUR, N.I. (1978) A mikroelemes és rizóbium baktériumos vetőmagkezelés hatása a lóbab termésére. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 169-173. ISSN 0002-1873

MOAWAD, H. and ASHOUR, N.L. (1978) A lóbab rizoszférájának mikroflórájában bekövetkező változás mikroelemes csávázás hatására. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 174-180. ISSN 0002-1873

Maderspach, Katalin (1978) Membrán receptorok vizsgálata szív, agy és L-sejtek tenyészeteiben. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 201-208. ISSN 0025-0333

Makó, Csaba (1978) Shopfloor Democracy and the Socialist Enterprise, a Hungarian Case Study. Sociological Studies, Series A . University of Turku, Department of Sociology and Political Research, Turku. ISBN 951 641 618 7

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1978) Technology, Work Organization and Industrial Work. In: Hungarian Society and marxist Sociology int the Nineteen-Seventies. Corvina Press, Budapest, pp. 120-133. ISBN 963 13 0378 0

Makó, Csaba and Tahin, Tamás (1978) Intensive Patient Care as Nurses view it. In: Santé, médecin et sociologie: Colloque international de sociologie médicale, Paris, 6-9 juillet 1976. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale , Paris, pp. 181-201. ISBN 2 222 02271 1

Manninger, István (1978) A kukorica rezisztencianemesítése golyvás- és rostosüszöggel, valamint szárkorhadással és csőpenésszel szemben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 175-177. ISSN 0002-1113

Manninger, Istvánné (1978) Búza szár- és levélrozsda-ellenállóságának vizsgálata szántóföldön. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 165-166. ISSN 0002-1113

Manninger, Sándor (1978) A lucernarezisztencia-nemesítésben elért eredmények. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 201-202. ISSN 0002-1113

Marton, Magda (1978) Kardos Lajos: A neuropszichikus információ eredete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 23-30. ISSN 0025-0376

Matolcsy, György (1978) Környezetkímélő peszticidek racionális kutatásának lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (1). pp. 105-115. ISSN 0002-1113

Matolcsy, Tamás and Matolcsy, Mátyás (1978) Párhuzamosan kapcsolt elemek fáradt törésének és élettartamának néhány kérdése. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (1-2). pp. 93-103. ISSN 0027-5085

Medgyesi, György (1978) Limfociták felszínéhez kötött immunglobulinok funkciói. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 163-168. ISSN 0025-0333

Mesterházy, Ákos (1978) Fusarium ellenállósági kutatások búzán. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 161-164. ISSN 0002-1113

Mihálka, Tibor (1978) A juhok takarmányozásának időszerű kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 411-415. ISSN 0002-1113

Miklós, Pál (1978) Szakmai kritika és értékrend a hazai művészettudományban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 12-16. ISSN 0025-0376

Milinkó, István (1978) KCSMV elleni rezisztenciára nemesítés virológiai lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 171-173. ISSN 0002-1113

Molnárka, D. and Farzan, R.H. and Fái, L. (1978) О применении неявной разностной схемы для решения одномерного дифференциального уравнения параболического типа со слабой нелинейностью = About the implicit difference schemes for the solution of weakly nonlinear parabolic differential equation with one space dimension = Implicit differencia séma a parabolikus, egydimenziós gyöngén nemlineáris parciális egyenlet numerikus megoldására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 43-54. ISSN 0133-7459

Mányai, Sándor and Végh, Antalné (1978) Plazmamembránok előállítása és jellemzése. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 249-260. ISSN 0025-0333

Márkus, Gyula (1978) Pereme mentén oszlopokkal alátámasztott körszimmetrikusan terhelt körlemez. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (3-4). pp. 323-354. ISSN 0027-5085

Márkus, Gyula (1978) Periodikusan terhelt kör és körgyűrű alakú lemezek számítása. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (3-4). pp. 361-366. ISSN 0027-5085

Márta, Ferenc (1978) Ünnepi köszöntő. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (1). pp. 1-4. ISSN 0025-0333

Máté, János and Berek, Géza and Pongó, Tivadar and Eilart, K.A. (1978) A sertéshústermelés időszerű takarmányozási kérdései - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 400-410. ISSN 0002-1113

Mészáros, János (1978) A fertőző betegségek elleni védekezést befolyásoló tényezők a nagyüzemi állatállományokban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (1). pp. 35-43. ISSN 0002-1113

Mészáros, János and Stefanovits, Pál and Sali, Emil and Láng, István and Balogh, János and Magyar, Gábor and Sárkány, Pál and Debreczeni, Béla and Kassai, Tibor (1978) Mezőgazdasági kutatásunk feladatai - Osztályelnöki beszámoló - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (1). pp. 83-104. ISSN 0002-1113

Mócsy, András and Galántai, József and Gosiorovsky, M. and Karsai István, István (1978) Búcsú Arató Endre akadémikustól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 299-303. ISSN 0025-0376

N

Nagy, Béla (1978) Veszprém megye dísznövénytermesztésének helyzete és fejlesztésének kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 351-353. ISSN 0002-1113

Nagy, Zoltán and Schmidt, János and Kovács, Miklós (1978) A szarvasmarhahús-termelés időszerű takarmányozási kérdései - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 386-394. ISSN 0002-1113

Nagy, Ágnes (1978) Szinaptikus vezikulumok üveggyöngy kromatográfiás tisztítása. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 291-298. ISSN 0025-0333

Niederhauser, Emil (1978) Az 1980-ban Bukarestben megrendezésre kerülő Nemzetközi Történész Kongresszus. SZÁZADOK, 112 (3). pp. 604-605. ISSN 0039-8098

Nyulász, István and Máté, Ferenc (1978) Veszprém megye dísznövénytermesztésének helyzete és fejlesztésének kérdései - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 354-358. ISSN 0002-1113

Németh, G. Béla (1978) Expresszionisztikus jegyek Ady kései költészetében. IRODALOMTÖRTÉNET, 10 (3). pp. 674-685. ISSN 0324-4970

Németh, G. Béla (1978) Horváth János und das 19. Jahrhundert. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20 (3-4). pp. 293-301. ISSN 0567-7661

Németh, G. Béla (1978) A románcostól a tragikusig. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 1978 (11). pp. 1058-1065. ISSN 0447-6425

Németh, G. Béla (1978) A tragikum a pozitivizmus korában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 99-104. ISSN 0025-0368

O

Ortutay, Miklós and Pethő, Szilveszter (1978) Tromp-függvények új mérőszámai. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (3-4). pp. 303-313. ISSN 0027-5085

P

PATÓCS, BARBARA and PATÓCS, IMRE (1978) Kétrétegű javítás hatása sztyeppesedő réti szolonyec néhány kísérleti tulajdonságára és a termésre. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 107-118. ISSN 0002-1873

PATÓCS, IMRE and BOCSKAI, JÓZSEF (1978) Sztyeppesedő réti szolonyec talajon végzett többszintű javítás tartamhatásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 95-106. ISSN 0002-1873

PUSZTAI, ANTAL (1978) Intenzív műtrágyázás és a környezetszennyezés. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 219-227. ISSN 0002-1873

Pach, Zsigmond Pál (1978) A Levante-kereskedelem erdélyi útvonala a 15-16. század fordulóján = La Route Transylvanienne du Commerce Levantin au Tournant du XV-XVIe Siècles. SZÁZADOK, 112 (6). pp. 1005-1038. ISSN 0039-8098

Pajorin, Klára (1978) David Verbezius könyvtárának töredéke a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárban. Magyar Könyvszemle, 94. pp. 314-321.

Pajorin, Klára (1978) A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár Ritkasággyűjteménye. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. pp. 111-137.

Papp, Ferenc (1978) Magyar és orosz nyelvű szövegek számítógépes vizsgálata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 365-391. ISSN 0025-0368

Papp, Ferenc (1978) Magyar és orosz nyelvű szövegek számítógépes vizsgálata (akadémiai székfoglaló előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV - ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (4). pp. 365-391. ISSN 0025-0368

Pataki, Ferenc (1978) A 75 év néhány időszerű tanulsága. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 75-86. ISSN 0025-0376

Pethő, Szilveszter (1978) Szilárd szemcsék mozgástörvényei centrifugális erőtérben. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (3-4). pp. 265-269. ISSN 0027-5085

Petrasovits, Géza and Soltész, Péter (1978) Kombinált talajmodell alkalmazása síkalapok vizsgálatára, a térbeli feszültségállapot figyelembevételével. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (3-4). pp. 295-313. ISSN 0027-5085

Petrányi, Gyula (1978) A cytostatikus gyógykezelés veszélyei. ORVOSI HETILAP, 119 (2). pp. 63-69. ISSN 0030-6002

Pollhamer, Ernő (1978) Az árpa nemesítése lisztharmat-rezisztenciára. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 191-197. ISSN 0002-1113

Porpáczy, Aladár (1978) A köszméte lisztharmatának ellenálló feketeribiszke-hibridek előállítása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 267-270. ISSN 0002-1113

Prohászka, János (1978) Anyagtudomány, anyagtechnológia, anyagtudományok. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (3-4). pp. 269-293. ISSN 0027-5085

Prohászka, János (1978) Az öntvényminőség javításának természettudományos alapjai. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (3-4). pp. 411-430. ISSN 0027-5085

Prohászka, János and Müller, László (1978) A gyorshőkezelés néhány elméleti és technológiai problémája. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (1-2). pp. 1-17. ISSN 0027-5085

Páczelt, István (1978) Érintkezési feladatok tárgyalása variációs elvekkel. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (3-4). pp. 237-261. ISSN 0027-5085

Páczelt, István and Herpai, Béla (1978) Megjegyzés a feltételes kinematikai kapcsolatokkal rendelkező rúdszerkezetek számításához. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (1-2). pp. 49-85. ISSN 0027-5085

Pál, Lajos (1978) Emlékezés Károlyi Mihályra (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 310-312. ISSN 0025-0376

R

R. Farkas, Erzsébet and Gunda, Tamás and Jászberényi, Csaba and Bognár, Rezső (1978) Penicillin-szulfoxidok és észtereik előállítása. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 84 (6). pp. 257-260. ISSN 0025-0155

RAJKAI, KÁLMÁN (1978) R. SOÓ (Szerk.): Bibliograhia Synoecologica Scientifica Hungarica 1900-1972 (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 521-522. ISSN 0002-1873

RAJKAI, KÁLMÁN (1978) A talaj vízgazdálkodása és a természetes vegetáció közötti kölcsönhatás viszgálata a Szilaspatak árterén. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 31-48. ISSN 0002-1873

RAVASZ, TIBOR (1978) Az agronómiai talajparaméterek és az iparszerű termesztés. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 475-477. ISSN 0002-1873

ROY, B.B. and RUDRA, P. (1978) Vörös és laterit talajok tulajdonságai és térszíni elhelyezkedése Nyugat-Bengáliában. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 289-302. ISSN 0002-1873

Rajki, Sándor (1978) Hibridizáció a búzanemesítésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (1). pp. 25-33. ISSN 0002-1113

Rapcsák, Tamás (1978) A SUMT módszer alkalmazása logaritmikusan konkáv feltételi függvényeket tartalmazó nem-lineáris programozási feladat megoldására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 17-28. ISSN 0133-7459

Ratkó, István (1978) Bonyolult logikai kifejezések kiértékelésének számítástechnikai és optimalizálási problémái. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 20. pp. 45-52. ISSN 0133-7459

Reményi, Károly (1978) A hazai lignitvagyon erőművi felhasználásának kérdéséhez. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (1-2). pp. 109-132. ISSN 0027-5085

Richlik, György and Tóth, György (1978) A Trefftz-Fichera módszer alkalmazása hajlító lengést végző rúd sajátkörfrekvenciáinak javítható behatárolására. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (1-2). pp. 131-142. ISSN 0027-5085

Roller, Béla (1978) A térbeli rúdszerkezetek statikájának áttekintése különös tekintettel a modern numerikus módszerekre. Helyzetkép. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (3-4). pp. 285-301. ISSN 0027-5085

Romány, Pál (1978) Agrártermelés — agrárkutatás. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (4). pp. 543-550. ISSN 0002-1113

Ruda, Mihály (1978) Egy széles körben alkalmazható programoptimalizálási módszer. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 20. pp. 35-43. ISSN 0133-7459

Ránki, György (1978) Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 19-22. ISSN 0025-0376

Réger, Zita (1978) Cigányosztály, "vegyes" osztály : a tények tükrében. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 21 (8). pp. 77-89. ISSN 0324-7228

Réger, Zita (1978) A nyelv keletkezése. In: Tanulmányok a nyelvről. OPI, Budapest, pp. 10-20. ISBN 9637801936

S

SINGH, D.V. and PAL, B. (1978) Vízminőség ingadozások és a talaj sóforgalmi együtthatója közötti összefügés vizsgálata az Agra-i terület (India) félsivatagi vidékein. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 391-398. ISSN 0002-1873

SIPOS, SÁNDOR and BIRKÁS, MÁRTA (1978) A talajfizikai állapot és az evaporáció összefüggései. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 417-428. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1978) I. C. GUPTA and K. N. PAHWA: A Century of Soil salinity Research in India (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 515-516. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1978) International Seminar on Soil Environment and fertility Management in Intensive Agriculture (SEFMIA). Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 245-252. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1978) A talajok termékenységét gátló tényezők Magyarországon. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 181-202. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY and MÉLYVÖLGYI, JÓZSEF (1978) Az újszentmargitai talajok és a táj ökológiája. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 1-30. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1978) Az. V. Nemzetközi Talajmikromorfológiai Tudományos Ülés. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 228-230. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1978) Vizsgálatok talajok cirkóniumtartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 77-94. ISSN 0002-1873

Salánki, János (1978) Az MTA Biológiai Kutatóintézet 50 éve. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (1). pp. 5-13. ISSN 0025-0333

Salánki, János (1978) Elemi neuronális mechanizmusok az idegi szabályozásban. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (1). pp. 37-60. ISSN 0025-0333

Sass, Pál (1978) A szabályozott légterű tárolás eredményei és további lehetőségei hazánkban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 461-466. ISSN 0002-1113

Sasvári, Mária and Staub, Mária and Antoni, Ferenc (1978) Uridin transzport és RNS szintézis. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 127-139. ISSN 0025-0333

Scharle, Péter and Vörös, Gábor (1978) A mechanika variációs elveihez kapcsolódó elméleti és alkalmazott kutatás áttekintése. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (1-2). pp. 133-146. ISSN 0027-5085

Singer, Dénes (1978) Műszaki rendszerek dinamikájának egységes bondgráf reprezentációjáról. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (3-4). pp. 233-248. ISSN 0027-5085

Singer, Dénes (1978) Műszaki rendszerek egységes bondgráf reprezentációja és állapotmodelljeinek előállítása II. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (1-2). pp. 19-38. ISSN 0027-5085

Solti, Béla (1978) A madarak méreteihez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 91-105. ISSN 0134-1243

Somos, András (1978) Mezőgazdasági kutatásunk feladatai - Osztályelnöki beszámoló. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (1). pp. 71-82. ISSN 0002-1113

Stefanovits, Pál (1978) Talaj és környezet. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (1). pp. 13-24. ISSN 0002-1113

Sváb, Zóra and Kondorosi, Ádám and Orosz, László (1978) Specialized Transduction of a Cysteine Marker by Rhizobium meliloti Phage 16-3. Journal of General Microbiology, 106 (2). pp. 321-327. ISSN 0022-1287

Szabolcsi, Miklós (1978) Múltról és jövőről - Gondolatok a nyelv- és irodalomtudomány 150 évéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30 (1-2). pp. 3-10. ISSN 0025-0368

Szabolcsi, Miklós (1978) A Nyugat és a világirodalom. LITERATURA, 5 (3-4). pp. 85-88. ISSN 0133-2368

Szabó, Béla (1978) A kálium ionok dinamikus állapota a harántcsíkolt izomrostokban. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 229-248. ISSN 0025-0333

Szabó, Zoltán Gábor and Wajand, Judit and Ruff, Imre and Burger, Kálmán (1978) Oldatszerkezeti vizsgálatok vízaktivitásmérés útján. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 84 (5). pp. 198-202. ISSN 0025-0155

Szajkó, László (1978) Megemlékezés Cselkó Istvánról születésének 130. évfordulóján. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 365-367. ISSN 0002-1113

Szakács, Sándor (1978) Szabó István: Agrárforradalom a Viharsarokban (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 313-314. ISSN 0025-0376

Szalai, Ferenc (1978) Adatok a Mátra-alja madárfaunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 83-90. ISSN 0134-1243

Szalay, Ferenc and Magony, Jánosné and Barnóczki, Attila (1978) Vöröshagymafajták peronoszpóra ellenállóságának vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 245-249. ISSN 0002-1113

Szarka, János (1978) A babot károsító baktérium fajok hazai felmérése és differenciálási lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 237-241. ISSN 0002-1113

Szathmáry, László (1978) The neolithic skeleton from Zaránk. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 135-146. ISSN 0134-1243

Szelényi, Judit (1978) A vörösvérsejt membrán fehérjeszerkezetéről. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 141-145. ISSN 0025-0333

Szent-Györgyi, Albert (1978) Elektron-biológia és a rák. FIZIKAI SZEMLE : AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT LAPJA, 28 (10). pp. 361-366. ISSN 0015-3257

Szidarovszky, János (1978) Szekrénytartós hidak erőjátéka. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (1-2). pp. 143-168. ISSN 0027-5085

Szidarovszky, János (1978) Szekrénytartós hidak erőjátéka. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (1-2). pp. 143-168. ISSN 0027-5085

Szilágyi, Gyula and Szalay, Dezső (1978) Lisztharmattal szemben mérsékelten ellenálló őszi búza törzsek előállítása indukált mutánsok felhasználásával. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 151-156. ISSN 0002-1113

Szirmai, János (1978) A fűszerpaprika rezisztencianemesítésének módszere hiperszenzitív alapon, a dohánymozaik vírussal szemben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 231-232. ISSN 0002-1113

Sztaricskai, Ferenc and Pelyvás, István and Szilágyi, László and Bognár, Rezső and Tamás, József (1978) Az L-risztozamin és C-4 epimerjének szintézise. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 84 (7). pp. 320-326. ISSN 0025-0155

Szunics, Ludmilla and Szunics, László (1978) A Kavkaz és az Avrora búzafajták lisztharmat-fertőzöttségének okai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 157-160. ISSN 0002-1113

Szász, Ilona (1978) Vörösvérsejt ghostok preparálása és sajátságai. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 311-319. ISSN 0025-0333

Szörényi, László (1978) A barokk hősi ideál az olasz és a közép-európai latin jezsuita eposzokban. Irodalomtörténeti Közlemények, 82. pp. 529-539.

Szőcs, József (1978) Adatok a Börzsöny-hegység aknázómoly-faunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 45-50. ISSN 0134-1243

Szőke, Béla (1978) Példák a tévesen használt elméletre, mint műszaki hibaforrásra. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (3-4). pp. 315-322. ISSN 0027-5085

SÓS, TIVADAR and KÓNYA, KÁLMÁN (1978) Szója rhizobium oltóanyagokkal Ramann-féle erdőtalajon végzett szabadföldi vizsgálatok. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 445-450. ISSN 0002-1873

Sárvári, István (1978) A burgonya rezisztenciára nemesítésének néhány eredménye. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 219-227. ISSN 0002-1113

Sólyom, Jenő (1978) Skálázás és multiplikatív renormálás alkalmazása a szilárdtestfizikában. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 26 (2). pp. 125-244. ISSN 0025-0104

Sőtér, István (1978) Bútorok iskolája. BUDAPEST: A SZÉKESFŐVÁROS TÖRTÉNETI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI KÉPES FOLYÓIRATA, 16 (3). pp. 4-7. ISSN 0007-2885

Sőtér, István (1978) Horváth János klasszicizmusa. MAGYAR TUDOMÁNY, 23(85) (9). pp. 645-652. ISSN 0025-0325

Sőtér, István (1978) A Nyugat korszakai. LITERATURA, 5 (3-4). pp. 3-9. ISSN 0133-2368

Sőtér, István (1978) Rónay György emléke. VIGILIA, 43 (6). pp. 361-363. ISSN 0042-6024

Sőtér, István (1978) A tájköltészetről. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 82 (5-6). pp. 607-613. ISSN 0021-1486

T

TIHANYI, ZOLTÁN (1978) Anyagforgalmi vizsgálatok nyárfával végzett szennyvízöntözéses tenyészedény kísérletekben. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 399-416. ISSN 0002-1873

Tamássy, István (1978) Osztályelnöki beszámoló. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (4). pp. 633-657. ISSN 0002-1113

Tamássy, István (1978) A mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztése és a tudomány feladatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (4). pp. 523-542. ISSN 0002-1113

Tarján, Imre (1978) A biológiai sugársérülés molekuláris problémái. FIZIKAI SZEMLE : AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT LAPJA, 28 (2). pp. 41-49. ISSN 0015-3257

Tarnai, Tibor (1978) Tartók kifordulásának vizsgálata a kvadratikus operátornyalábok elmélete alapján. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (1-2). pp. 39-57. ISSN 0027-5085

Tarnai, Tibor (1978) A héjak membránállapotának létezési és egyértelműségi feltételeiről I. Hiperbolikus héjak. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (1-2). pp. 19-47. ISSN 0027-5085

Tarnai, Tibor (1978) A héjak membránállapotának létezési és egyértelműségi feltételeiről II. Parabolikus héjak. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (1-2). pp. 169-192. ISSN 0027-5085

Tarnai, Tibor (1978) A héjak membránállapotának létezési és egyértelműségi feltételeiről III. Elliptikus héjak. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (3-4). pp. 379-410. ISSN 0027-5085

Terplán, Sándor (1978) Az Otto-motorokkal kapcsolatos hazai fejlesztő tevékenység 1945-ig. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 55 (1-2). pp. 159-164. ISSN 0027-5085

Tigyi, József (1978) Az izom-biofizika alapvető eredményei és perspektívái. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (1). pp. 15-35. ISSN 0025-0333

TÍMÁR, M. ÉVA (1978) Sterilizált talaj benépesülése baktériumok mono- és vegyestenyészetével. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 141-150. ISSN 0002-1873

Tánczos, Zsolt (1978) Ranschburg munkásságának általános pszichológiai jelentősége. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 87-98.

Tóth, O. and Kövics, György (1978) Az Ascochyta sojaecola Abramov szója kórokozó magyarországi megjelenése. NÖVÉNYVÉDELEM, 24 (7). pp. 299-304. ISSN 0133-0829

Tóth, Sándorné and Kovács, Gábor (1978) Verticillium és Fusarium ellenálló lucernafajták és hibridek nemesítése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 199-200. ISSN 0002-1113

U

Ujj Mészáros, Károly (1978) A fehérhere mikoplazma rezisztenciára nemesítés mutagén kezeléssel. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 203-206. ISSN 0002-1113

V

V. Szabó, Ferenc (1978) A természetvédelem területei és értékei Észak-Magyarországon. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 5-23. ISSN 0134-1243

Vajda, Pál (1978) Csonka János és a precíziós gépipar. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (3-4). pp. 219-235. ISSN 0027-5085

Varga, András (1978) A Mátra Múzeum tájkutatási programjáról. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 147-149. ISSN 0134-1243

Varga, János (1978) Cserháti Sándor munkássága. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 501-511. ISSN 0002-1113

Velich, István (1978) A bab rezisztencianemesítés lehetőségei a baktériumos betegségekkel szemben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 243-244. ISSN 0002-1113

Verő, József (1978) Megemlékezés Kerpely Antal tudományos és nemzetgazdasági munkásságáról. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 56 (3-4). pp. 205-218. ISSN 0027-5085

Vinczeffy, Imre and Herold, István and Csizmadia, József (1978) A juhok takarmányozásának időszerű kérdései - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 416-423. ISSN 0002-1113

Vizi, E. Szilveszter and Török, Tamás (1978) (Na+ —K+)-aktiváIta ATPáz szerepe a neurokémiai transzmisszióban. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 357-385. ISSN 0025-0333

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1978) DÖMSÖDI JÁNOS: Lápi eredetű szervesanyag-tartalékaink mezőgazdasági hasznosítása (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 257-259. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1978) A talajfizika helyzete és jövőbeni feladatai. Agrokémia és talajtan, 27 (1-2). pp. 203-218. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY and SZÛCS, LÁSZLÓ (1978) Magyarország új, 1:100 000 méretarányú talajtérképe és alkalmazási lehetőségei. Agrokémia és talajtan, 27 (3-4). pp. 267-288. ISSN 0002-1873

Váncsa, Jenő (1978) Takarmánygazdálkodásunk időszerű kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 369-380. ISSN 0002-1113

Várady, Tamás (1978) Recognition of the change of a stochastic process on the basis of the prediction error. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 27-42. ISSN 0133-7459

Vér, Ágota and Túri, Ágnes (1978) Tapasztalatok a simaizom plazmamembrán izolálásban. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 275-282. ISSN 0025-0333

Vértes, Attila and Nagyné Czakó, Ilona and Burger, Kálmán (1978) Szolvatációs egyensúlyok Mössbauer vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 84 (5). pp. 202-208. ISSN 0025-0155

Vörös, Sándor (1978) Kukoricamoly rezisztenciavizsgálatok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 187-190. ISSN 0002-1113

W

Wollemann, Mária (1978) A biogén aminók receptorai. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (2-3). pp. 175-199. ISSN 0025-0333

Z

Zambó, János (1978) Az útvonaltervezések elméleti alapjairól. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 111. (9). pp. 577-583. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1978) Bányatelepítések elvi alapjai, különös tekintettel az új eocén előfordulásokra. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 111. (2). pp. 73-76. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1978) Néhány gondolat a vízvédelemről az eocénprogrammal kapcsolatosan. NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI BÁNYÁSZAT, 25 (2-4). pp. 167-179. ISSN 0324-6620

Zatykó, Lajos (1978) A vírusrezisztens étkezési paprikafajták előállításában elért eredmények. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 257-259. ISSN 0002-1113

Zatykó, Lajosné (1978) Lisztharmat-ellenálló sárgadinnyefajták nemesítésében elért eredmények. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 37 (2-3). pp. 255-256. ISSN 0002-1113

Zoltán, András (1978) Славянское языкознание в Венгрии за 1977 г. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 24. pp. 225-227. ISSN 0039-3363

Zoltán, András (1978) Az idegen hatások nyelvhelyességi megítélése a mai lengyel nyelvművelésben. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon - 2, 1978.04.20-1978.04.21, Budapest.

Zoltán, András (1978) Lengyel nyelvművelő könyv az idegen szavakról. MAGYAR NYELVŐR, 102. pp. 409-412. ISSN 0025-0236

Zoltán, András (1978) Náhány gondolat a Pan Tadeusz új fordításáról és az idegen tulajdonnevek helyesírásáról. MAGYAR GRAFIKA, 22 (1). pp. 78-79. ISSN 0479-480X

Zombori, Lajos (1978) Újabb adatok a Mátra Múzeum levéldarázs-gyűjteményéhez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 5. pp. 51-55. ISSN 0134-1243

Á

Ábrahám, A. (1978) Light- and Electron-Microscopic Investigations into the Ceroma of Ducks with Particular Regard to the Herbst Corpuscles. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 24 (1-4). pp. 59-88. ISSN 0563-0592

Ábrahám, Ambrus (1978) Megemlékezés Dr. Gelei Józsefről halálának 25 éves évfordulója alkalmából. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 21 (1). pp. 117-126. ISSN 0025-0333

Ács, Pál (1978) Mágia és pönitencia : Gondolatok a vallásos irodalomban tükröződő mágikus tudatformák értelmezéséhez. VILÁGOSSÁG, 19 (6). pp. 369-376. ISSN 0505-5849

Š

Škoviera, Daniel (1978) Sprüchensammlung Apophthegmata von Erasmus in der Bearbeitung von Leonard Stöckel. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Graecolatina et orientalia, 9-10. pp. 87-112.

This list was generated on Mon Jul 22 08:03:16 2024 CEST.