REAL

Items where Year is 1975

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | O | P | S | T | V | Z | Á
Number of items: 73.

A

Arató, Mátyás (1975) Diffúziós folyamatok ismeretlen paraméterének Bayes-féle becsléséről. ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK, 1. pp. 51-64. ISSN 0133-3399

Arató, Mátyás (1975) On the diffusion approximation of operating systems II. KÖZLEMÉNYEK MTA SZTAKI, 15. pp. 29-41. ISSN 0133-7459

Arató, Mátyás (1975) Operációs rendszerek működésének diffúziós közelítése I. KÖZLEMÉNYEK MTA SZTAKI, 15. pp. 21-28. ISSN 0133-7459

Arató, Mátyás and Benczúr, A. and Krámli, A. and Pergel, J. (1975) Statistical problems of the elementary Gaussian processes : II. Statistics and related problems. TANULMÁNYOK / MTA SZTAKI, 41. pp. 1-66. ISSN 0324-2951

D

DASTIDAR, S.G. and GUPTA, S.K. and GHOSH, K. (1975) Huminsavak adszorpciója levegő-víz és olaj-víz határfelületeken II. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 405-408.

DEBRECZENI, BÉLA (1975) A talaj nedvesség- és nitrogén ellátottságának hatása a zab N-felvételére stabil 15N izotóppal jelzett műtrágyákból. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 4-16.

E

EWEIDA, M.H.T. and METWALLY, M.A. (1975) A foszfortrágyázás és az öntözés hatása a lóbab (Vicia faba L.) technológiai tulajdonságaira. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 46-52.

Erdős, Pál and Simonovits, Miklós and T. Sós, Vera (1975) Anti-Ramsey theorems. In: Infinite and finite sets : To Paul Erdős on his 60th birthday. North-Holland Publishing Company, Amsterdam, pp. 633-643. ISBN 0720428149

F

FARKAS, EDIT and KECSKÉS, MIHÁLY (1975) L. I. MEDVEGYEV (Ed.): Peszticid útmutató. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 462-463.

FERENCZ, KÁLMÁN and KUN, ANDRÁS (1975) Az elektromos vezetőképességi értékek felhasználásának lehetőségei a a hazai talajtani gyakorlatban. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 159-168.

FERNANDEZ, C. (1975) A Beijerinckia genuszhoz tartozó N-kötő baktériumok előfordulása Kuba talajaiban I. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 79-84.

Fleischer, Tamás and Koren, Csaba (1975) Az átépítés hatása a budapesti Rákóczi út-Kossuth Lajos utca útvonal forgalmi viszonyaira. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 15 (1). pp. 29-34. ISSN 0133-0314

Fried, E. and T. Sós, Vera (1975) Weakly associative lattices and projective planes. ALGEBRA UNIVERSALIS, 5 (1). pp. 114-119. ISSN 0002-5240 (print); 1420-8911 (online)

FÜLEKY, GYÖRGY (1975) Fiatal talajtanos és agrokémikus szakemberek tudományos fóruma. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 457-458.

FÜLEKY, GYÖRGY (1975) A Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságának Vándorgyűlése. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 451-456.

FÜLEKY, GYÖRGY (1975) A talaj P-állapotának változása tartamkísérletben II. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 291-302.

FÜLEKY, GYÖRGY and KÁDÁR, IMRE (1975) A talaj P-állapotának változása tartamkísérletben I. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 29-45.

G

GEREI, LÁSZLÓ (1975) A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetének 25 éves jubileuma. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 239-242.

GUPTA, S.K. and GHOSH, K. (1975) Külső fajlagos felület mérése sztearinsav- és jódadszorpcióval néhány jellemző indiai talajon. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 409-412.

Glatz, Ferenc (1975) Bürgerliche Entwicklung, Assimilation und Nationalismus in Ungarn im 19. Jahrhundert. ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 21 (1-2). pp. 153-169. ISSN 0001-5849

Glatz, Ferenc (1975) Legújabbkori helytörténetírásunk néhány kérdéséhez. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 25 (1). pp. 69-76. ISSN 0457-6047

Greene, C. and Katona, Gyula and Kleitman, D. J. (1975) Extensions to the Erdős-Ko-Rado Theorem. In: Recent advances in graph theory. Academia, Prague, pp. 223-231.

H

H. Gyürky, Katalin (1975) A budai domonkos kolostor kutatásai. ARS HUNGARICA, 30. pp. 323-324. ISSN 0133-1531

HLAVAY, JÓZSEF and INCZÉDY, JÁNOS and STEFANOVITS, PÁL (1975) Genetikailag különböző talajtípusok jellemzési infravörös spektrofotometriás módszer segítségével. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 395-404.

Holl, Imre (1975) Angaben zur mittelalterlichen Schwarzhafnerkeramik mit Werkstattmarken. MITTEILUNGEN DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 5. pp. 129-150. ISSN 0133-6924

Holl, Imre (1975) Zur verbreitung Romanischer Tonfliesen in Ungarn. MITTEILUNGEN DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 4. pp. 105-112. ISSN 0133-6924

Holl, Imre (1975) A kaposszentjakabi kályhacsempék. In: Somogyi Múzeumok Közleményei. Somogy M. Múz. Ig. , Kaposvár, pp. 209-216.

Héthy, Lajos and Makó, Csaba (1975) LABOR TURNOVER AND ECONOMIC ORGANIZATION - SOCIOLOGICAL DATA ON APPROACH TO QUESTION. SOCIOLOGICAL REVIEW, 23. pp. 267-285. ISSN 0038-0261

I

IBRAHIM, A.N. and ABDEL-AALL, R.S. and ABDEL-HAKIM, M.A. (1975) A molibdén hatása a lóbab és az alexandriai here gyökérgümő-képződésére,N-kötésére és terméshozamára. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 71-78.

K

KECSKÉS, MIHÁLY (1975) Hetven évvel ezelőtt jelent meg az első "Mezőgazdasági bakteriológia" tan- és kézikönyv. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 464-465.

KECSKÉS, MIHÁLY and PÉCHY-KÖVES, KRISZTINA (1975) A Leningrádi Mezőgazdasági Mikrobiológiai Kutató Intézet. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 459-461.

KOVÁCS, GYÖRGY and PÉCZELY, TIBOR (1975) A talajszelvény víztartóképessége. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 99-120.

KRÁMER, MIHÁLY (1975) Id. Várallyay György munkásságának jelentősége a magyar agrokémiai tudományban és trágyázási gyakorlatban. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 423-425.

Katona, Gyula (1975) The Hamming-sphere has minimum boundary. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 10. pp. 131-140. ISSN 0081-6906

Koren, Csaba (1975) Zusammenhang zwischen Verkehrscharakter und Strassentypens sowie Konsequenzen für den Netzausbau in der Ungarischen Volkrepublkik. DDR-VERKEHR : ZEITSCHRIFT FÜR KOMPLEXE FRAGEN DER PLANUNG UND LEITUNG DES VERKEHRSWESENS, 7 (4). pp. 153-156. ISSN 0011-4820

KÓNYA, JÓZSEF and FILEP, GYÖRGY (1975) Heterogén felületi reakciók tanulmányozása talaj-oldat rendszerekben radioindikáció alkalmazásával. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 382-394.

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1975) NPK-műtrágyahatás vizsgálata kukorica-monokultúrában. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 259-267.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1975) NPK-műtrágyahatás vizsgálata kukorica-monokultúrában II. A trágyában adott és a terméssel kivont tápanyagok mennyisége és az adott tápanyagok érvényesülése. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 268-278.

LÁNG, ISTVÁN (1975) Egerszegi Sándor 1920-1974. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 1-3.

LÁSZTITY, BORIVOJ (1975) A kukoricaszem NPK-tartalmának változása és a műtrágyák érvényesülése meszes homokon. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 279-290.

M

MALIWAL, G.I. (1975) A különböző minőségű öntözővíz hatása a paradicsom termésére, kémiai összetételére és minőségére. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 53-60.

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1975) Iparszociológia. In: A szociológia ágazatai. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, pp. 209-229. ISBN 963 09 0453 5

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1975) L'instabilité de la main-d'oeuvre, et l'organisation économique en Hongrie. Sociologie du Travail, 17 (1). pp. 41-56. ISSN 0038-0296

MÉLYVÖLGYI, JÓZSEF (1975) A nyugat-szudáni Jebel Marra talajviszonyai. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 169-182.

O

OLSON, R.A. (1975) A műtrágyázás összefüggése a világ élelmiszer- és energiaszükségletével, valamint környezetvédelmi problémákkal. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 426-436.

P

POLYÁK, KLÁRA and HALÁSZ, ANDRÁS and SZABÓ, GYÖRGYI (1975) Műtrágyák bórtartalmának meghatározása. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 151-158.

PUSZTAI, ANTAL (1975) Egy erodált csernozjom termékenységének és trágyázásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 325-340.

PUSZTAI, ANTAL and KUDEJAROV, V.N. (1975) Mikrovegetációs műtrágyázási kísérlet egy szürke erdőtalaj különböző mértékben erodált változatain. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 313-324.

PÁTKAI, TAMÁS (1975) A Nemzetközi Ökológiai Társaság I. Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 249-250.

S

SAMIN, A.Q. (1975) A karbamid és a kénnel bevont karbamidműtrágya hatása a búza és kukorica szemtermésére Afganisztánban. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 17-22.

SEN, H.S. and BANDYOPADHYA, A.K.YA. and ROY, P.C. (1975) A víz és sók viszonylagos mozgása a talaj felszíni rétegeiben, változó nedvességszinten. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 365-370.

SHAFSHAK, S.E. and SHAHINE, A.H. and EL-DEBABY, A.S. and SARY, G.A. (1975) A klór-kolin-klorid és a nitrogén-műtrágyázás hatásainak vizsgálata az őszi búza termésére. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 23-28.

SIPOS, SÁNDOR and PATÓCS, IMRE (1975) A műtrágyázás tartós alkalmazásának hatása a talaj néhány kémiai tulajdonáságára és a termésre. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 303-312.

SZABOLCS, ISTVÁN (1975) FERDINAND A. VAN BEREN 1905-1975. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 255-257.

SZABOLCS, ISTVÁN and EGERSZEGI, SÁNDOR and VÁRALLYAY, GYÖRGY and HARGITAI, LÁSZLÓ and DARAB, KATALIN (1975) A Nemzetközi Talajtani Társaság X. Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 187-238.

SZLOVÁK, SÁNDOR (1975) A talajhőmérséklet és a kukorica transzspirációja közötti kapcsolat vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 341-352.

SZŐKE, KÁROLY (1975) Néhány kubai talaj mikroelem-tartalma. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 445-450.

Szász, Ferenc Andor (1975) On hereditary radicals of semigroups with zero. MATHEMATICA JAPONICA, 20 (1). pp. 89-91. ISSN 0025-5513

Szász, Ferenc Andor (1975) The join-representation of some intersections in complete lattices. MATHEMATICA JAPONICA, 20 (spec i). pp. 17-19. ISSN 0025-5513

Szász, Ferenc Andor (1975) A second almost subidempotent radical for rings. To the memory of Professor OTTÓ VARGA (1909–1969). MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 66 (1). pp. 283-289. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor (1975) The solution of a problem on upper radicals of rings. MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 66 (1). p. 101. ISSN 0025-584X

Szász, Ferenc Andor and Wiegandt, Richárd (1975) Correction to our paper "On hereditary radicals". PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA, 6 (1). p. 21. ISSN 0031-5303

SÁMSONI, ZOLTÁN and SZALAY, SÁNDOR and SZILÁGYI, MÁRIA and TÓTH, ANDRÁS (1975) A mikroelemek felvételének tanulmányozása a keszthelyi rétlápon IV. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 61-70.

SÁMSONI, ZOLTÁN and SZALAY, SÁNDOR and SZILÁGYI, MÁRIA and TÓTH, ANDRÁS and MURÁNYI, ERNŐNÉ (1975) Mikroelem-kezelési kísérletek néhány magyarországi tőzeges talajon. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 371-381.

T

TAMIRIE, HAWANDO (1975) Az Alemaya-i tangazdaság talajai és kapcsolatuk Kelet-Etiópia főbb talajtípusaival. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 183-186.

TÍMÁR, M. ÉVA and BARANYI, KATALIN and PÁTKAI, TAMÁS (1975) Mikrobiális közösségek denitrifikáló tagjainak vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 85-98.

TÍMÁR M., ÉVA (1975) Az ökológiai szemlélet és talajtani jelentősége. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 437-444.

V

VARGA, GYULA and BECZNER, KÁLMÁN (1975) Eljárás és berendezés a műtrágya-nitrogén migrációjának vizsgálatához. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 140-150.

VETTER, JÁNOS and HARASZTI, EDE (1975) Növényi ciánglikozidák meghatásozása módosított pikrinsavas módszerrel. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 413-422.

VINKLER, PÉTER and LAKATOS, BÉLA and MEISEL, TIBORNÉ (1975) Biopolimer-fém komplex rendszerek. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 121-139.

VÁRALLYAY, GYÖRGY and KURUCZ, GYULA (1975) KGST együttműködés a "Szikes talajok meliorációja" témakörben. Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 243-248.

Z

ZEIN EL ABEDINE, I.E. and SHAWKY, M.E. and ZAGHLOUL, K.F. (1975) Sivatagi meszes talajok aggregálódása a földhasználat hatására. Agrokémia és talajtan, 24 (3-4). pp. 353-364.

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1975) I. SZABOLCS: Salt Affected Soils in Europe (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 24 (1-2). pp. 251-252.

This list was generated on Tue Apr 20 09:27:03 2021 CEST.