REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy > HD30.2 Knowledge management. Information technology management / Tudásmenedzsment"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Z
Number of items at this level: 100.

A

Abdul Wahi, Nur Syuhaini and Berényi, László (2023) Applicability of technology adoption propensity instrument for public administration students. Multidiszciplináris tudományok, 13 (1). pp. 3-11. ISSN 2062-9737 (nyomtatott), 2786-1465 (online)

Adam, Diyawu Rahman and Alhaji Husseini, Sadick (2023) Customer Employee Exchange and Firm Innovative Behavior Among SMEs in Ghana : The Mediating Role of Customer Knowledge Management. REGIONAL AND BUSINESS STUDIES, 15 (2). pp. 37-58. ISSN 2061-2311

B

Baksa, Máté and Báder, Nikolett (2020) A tudáskérés és tudásmegosztás feltételei – egy szervezeti tudáshálózat elemzése. VEZETÉSTUDOMÁNY, 51 (1). pp. 32-45. ISSN 0133-0179

Baksa, Máté and Drótos, György (2018) Vállalati közösségi média : a személyközi hálózatok motorja. VEZETÉSTUDOMÁNY, 49 (4). pp. 2-11. ISSN 0133-0179

Banász, Zsuzsanna and Csepregi, Anikó Csilla (2017) A nemzeti kultúra hatása a mikrofinanszírozás sikerességére. VEZETÉSTUDOMÁNY, 48 (3). pp. 56-68. ISSN 0133-0179

Baranyi, Dániel Martin and Horváth, Anna (2021) Innováció és képességhármas : iparpolitika és egyetemi-vállalati együttműködés. KÖZ-GAZDASÁG, 16 (4). pp. 259-264. ISSN 1788-0696

Bartha, Zoltán and Sáfrányné Gubik, Andrea (2019) Fékek és ösztönzők a radikális újításokban = Barriers and incentives of disruptive innovation. MAGYAR TUDOMÁNY, 180 (10). pp. 1461-1470. ISSN 0025-0325

Bazsik, István (2023) Vertikális integráció mint a folyamatos technológiai innováció záloga. GAZDÁLKODÁS, 67 (1). pp. 62-79. ISSN 0046-5518

Bencsik, Andrea and Gódány, Zsuzsanna and Máthé, Márta (2021) Az interim menedzser szerepe a tudásmenedzsment-folyamatban. VEZETÉSTUDOMÁNY, 52 (2). pp. 47-59. ISSN 0133-0179

Bencsik, Andrea and Juhász, Tímea (2018) Tudásorientált szervezetek értékítélete a bizalom gazdasági hatásairól. VEZETÉSTUDOMÁNY, 49 (1). pp. 30-39. ISSN 0133-0179

Berényi, László and Deutsch, Nikolett (2023) Technology adoption among higher education students = Technológiaelfogadás felsőoktatási hallgatók körében. VEZETÉSTUDOMÁNY, 54 (11). pp. 28-39. ISSN 0133-0179

Birkner, Zoltán and Máhr, Tivadar (2016) Interpreting innovation – in another way. VEZETÉSTUDOMÁNY, 47 (10). pp. 39-50. ISSN 0133-0179

Burriel, Charles and Herdon, Miklós and Tamás, János and Várallyai, László (2017) Knowledge databank and repository service for agroforestry. AGRÁRINFORMATIKA / JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS, 8 (3). pp. 33-40. ISSN 2061-862X

Bőgel, György (2018) A dolgok internetének hatása az ellátási láncokra: a mezőgazdaság példája. Logisztika Trendek és legjobb gyakorlatok kiadvány, 4 (2). pp. 23-27. ISSN 2416-0555

C

Cebeci, Zeynel and Yildiz, Figen (2016) Efficiency of Random Sampling Based Data Size Reduction on Computing Time and Validity of Clustering in Data Mining. AGRÁRINFORMATIKA / JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS, 7 (1). pp. 53-64. ISSN 2061-862X

Csath, Magdolna (2023) Iparpolitika helyett strukturális politikára van szükség. KÖZ-GAZDASÁG, 18 (4). pp. 15-34. ISSN 1788-0696

Csedő, Zoltán and Zavarkó, Máté and Sára, Zoltán (2019) Tudásmenedzsment és stratégiai kettős képesség – Felsővezetői döntések elemzése az innovációs stratégia megvalósítása során. VEZETÉSTUDOMÁNY, 50 (3). pp. 36-49. ISSN 0133-0179

Csillag, Sára and Csizmadia, Péter and Hidegh, Anna Laura and Szászvári, Karina Ágnes (2020) A kicsi szép? Tanulás és fejlődés a kisvállalkozásokban. VEZETÉSTUDOMÁNY, 51 (1). pp. 2-15. ISSN 0133-0179

Csizmadia, Péter and Makó, Csaba and Heidrich, Balázs (2016) Managing Succession and Knowledge Transfer in Family Businesses : Lessons from a Comparative Research. VEZETÉSTUDOMÁNY, 47 (11). pp. 59-69. ISSN 0133-0179

Csorba, Zsuzsanna (2021) Milyen problémákkal küzdenek a hazai startupok? JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 10 (4). pp. 73-81. ISSN 0209-584X

Csákné Filep, Judit and Radácsi, László and Timár, Gigi (2020) A magyar startup-vállalkozások túlélését és növekedését befolyásoló tényezők. VEZETÉSTUDOMÁNY, 51 (1). pp. 16-31. ISSN 0133-0179

Csótó, Mihály (2010) Information flow in agriculture – through new channels for improved effectiveness. AGRÁRINFORMATIKA / JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS, 1 (2). pp. 25-34. ISSN 2061-862X

D

Dani, Erzsébet (2023) Az „objektív” tudománymetria alkalmazásának hatásai és ellenhatásai a kutatói teljesítményértékelésben, tudományterületi megközelítésben. EDUCATIO, 32 (3). pp. 454-469. ISSN 1216-3384

Demeter, Krisztina and Qerimi, Detrin and Losonci, Dávid and Keresztély, Tibor (2023) Key drivers of business process innovation : The role of strategic focuses and product innovation = Mi hajtja az üzleti-folyamatinnovációt? : a stratégiai fókuszok és a termékinnováció szerepe. VEZETÉSTUDOMÁNY, 54 (11). pp. 15-27. ISSN 0133-0179

Durgula, Judit (2021) Egészségipari innovatív vállalkozások jellemzői Magyarországon a 2000-es évektől napjainkig. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 14 (3-4). pp. 82-94. ISSN 0865-7823

Dőry, Tibor and Gajzágó, Éva Judit (2015) Vállalkozások és innovációs közreműködő szervezetek együtműködései a Közép-Dunántúlon. VEZETÉSTUDOMÁNY, 46 (2). pp. 47-56. ISSN 0133-0179

F

Fejes, József (2015) Innovációs kalandozások az elmélettől a stratégiáig. VEZETÉSTUDOMÁNY, 46 (6). pp. 58-69. ISSN 0133-0179

Fejes, József (2015) A tudásmenedzsment fejlődési szakaszainak tettenérése a magyar üzleti tanácsadás piacán. VEZETÉSTUDOMÁNY, 46 (8). pp. 24-33. ISSN 0133-0179

Fodor, Szabina and Barna, Balázs (2022) A nagy szabadulás? Csapatépítő megoldások a covid-19 járvány alatt. VEZETÉSTUDOMÁNY, 53 (12). pp. 18-29. ISSN 0133-0179

Forman, Norbert and Kása, Richárd (2022) Az innovációmenedzsment-kutatások térbeli és időbeli szerkezetének változása 1975 és 2021 között. KÜLGAZDASÁG, 66 (9-10). pp. 3-43. ISSN 0324-4202 (print), 2732-0235 (online)

G

Golovics, József (2023) A kapitalizmus örök? : Technológiai változások, kihívások és intézményi válaszok a 21. század gazdasági rendszerében. EDUCATIO, 32 (4). pp. 557-569. ISSN 1216-3384

Gubán, Ákos and Sándor, Ágnes (2021) A KKV-k digitálisérettség-mérésének lehetőségei. VEZETÉSTUDOMÁNY, 52 (3). pp. 13-28. ISSN 0133-0179

H

Halász, Ágnes and Kenesei, Zsófia (2022) Technológiaelfogadás a felsőoktatásban - az interakcióigény és az önszabályozás hatása az online tanulási szándékra. VEZETÉSTUDOMÁNY, 53 (7). pp. 4-18. ISSN 0133-0179

Hampel, György (2010) Információforrások használatának gyakorisága és információs rendszerek az élelmiszeripari társas vállalkozásban - felmérés a Dél-Alföld régió élelmiszeripari társas vállalkozásainak vezetői körében. AGRÁRINFORMATIKA / JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS, 1 (1). pp. 30-39. ISSN 2061-862X

Hartyándi, Mátyás (2022) Játékos megoldások a hibrid humán- és szervezetfejlesztési szolgáltatásokban : Feltáró esettanulmány egy magyar vegyes tanulási platformról. VEZETÉSTUDOMÁNY, 53 (12). pp. 3-17. ISSN 0133-0179

Havas, András and Jánoskuti, Levente and Matécsa, Márta and Vecsernyés, Tamás and Hörcsig, Kata (2023) Start-Up Ecosystem: Proposals for Fuelling the Hungarian Start-Up Scene. FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 22 (3). pp. 5-25. ISSN 2415-9271

Havas, András and Jánoskuti, Levente and Matécsa, Márta and Vecsernyés, Tamás and Hörcsig, Kata (2023) Startup-ökoszisztéma: javaslatok a magyarországi startup környezet fejlesztésére. HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 22 (3). pp. 5-25. ISSN 1588-6883 (nyomtatott); 2416-3201 (online)

Havas, Attila (2023) Social innovation research and innovation studies. In: Encyclopedia of Social Innovation. Elgar Encyclopedias in Business and Management . Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, Northampton (MA), pp. 89-94. ISBN 9781800373341; 9781800373358

Herdon, Miklós and Burriel, Charles and Tamás, János and Várallyai, László and Pancsira, János (2015) ICT based innovative solutions in building agroforestry training and learning support system. AGRÁRINFORMATIKA / JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS, 6 (4). pp. 127-133. ISSN 2061-862X

Herdon, Miklós and Rózsa, Tünde and Szilágyi, Róbert and Lengyel, Péter (2012) Agrárinformatikai kutatási-fejlesztési eredmények disszeminációja = Dissemination of research and development results on agricultural informatics. AGRÁRINFORMATIKA / JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS, 3 (1). pp. 65-78. ISSN 2061-862X

Hortoványi, Lilla and Balaton, Károly (2016) A versenyképesség és az innováció vállalati szintű vizsgálata. VEZETÉSTUDOMÁNY, 47 (12). pp. 38-45. ISSN 0133-0179

Horváth, Klaudia Gabriella (2021) Az innovációs ökoszisztéma-kutatások növekvő fontossága : a téma tudománymetriai elemzése. KÖZ-GAZDASÁG, 16 (4). pp. 237-258. ISSN 1788-0696

Hrubos, Ildikó (2023) A teljesítménykormányzás és -menedzsment újragondolása a felsőoktatásban. EDUCATIO, 32 (3). pp. 545-547. ISSN 1216-3384

Huszák, Loretta and Szitáné Kazai, Ágnes and Andó, Marcell (2022) IT és műszaki tudományok a hazai innováció élvonalában - a vállalatok kutatás-fejlesztési tevékenységének minősítése 2012-2021 között és a minősítés elmulasztásának veszélyei. VEZETÉSTUDOMÁNY, 53 (10). pp. 41-55. ISSN 0133-0179

Huszák, Loretta and Trautmann, László (2023) “Successful entrepreneurs, known for their commitment to honest business conduct, can play an instrumental role as mentors, guiding and motivating the youth.” : Interview With Professor Mladen J. Cudanov, Professor Sandra Jednak and Dr. Nedeljko Milosavljevic From Serbia, University of Belgrade. KÖZ-GAZDASÁG, 18 (3). pp. 11-24. ISSN 1788-0696

Háry, András and Tóth, Csilla (2022) Eltérő innovációs ökoszisztémák sajátosságai. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 15 (1). pp. 28-41. ISSN 0865-7823

I

Imreh-Tóth, Mónika (2015) Vállalkozásoktatási jó gyakorlatok adaptációs lehetőségei a hazai felsőoktatásban – a Szegedi Tudományegyetem példája. VEZETÉSTUDOMÁNY, 46 (2). pp. 57-67. ISSN 0133-0179

J

Jensen, Jody (2016) A New Role for Management of the Social Sciences in an Age of Complexity. VEZETÉSTUDOMÁNY, 47 (10). pp. 51-61. ISSN 0133-0179

Juhász, Judit and Málovics, György and Bajmócy, Zoltán (2021) Co-Creation, Reflection, and Transformation : The Social Impact of a Service-Learning Course at the University of Szeged. VEZETÉSTUDOMÁNY, 52 (7). pp. 6-17. ISSN 0133-0179

Jáki, Erika and Molnár, Endre Mihály and Kádár, Béla (2019) Characteristics and challenges of the Hungarian startup ecosystem. VEZETÉSTUDOMÁNY, 50 (5). pp. 2-12. ISSN 0133-0179

K

Katona, Viktória (2019) Role and positioning of reward based crowdfunding in the funding of technological innovation projects : viewpoint of entrepreneurial financing experts. VEZETÉSTUDOMÁNY, 50 (5). pp. 13-24. ISSN 0133-0179

Kerényi, Ádám and Müller, János (2020) Szép új digitális világ? – A pénzügyi technológia és az információ hatalma. BIZTOSÍTÁS ÉS KOCKÁZAT, 7 (1-2). pp. 68-93. ISSN 2064-9584

Kiss, Gergely (2020) Az információ hatalom? In: Tavaszi Szél 2019 Konferencia = Spring Wind 2019: Konferenciakötet II. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 298-305. ISBN 9786155586613

Kiss, Gergely (2017) Hogyan döntünk? avagy a döntéseinkben rejlő ellentmondások. In: Tavaszi Szél 2017 Konferencia = Spring Wind 2017: Konferenciakötet II. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 266-275. ISBN 9786155586187

Kiss, Gergely (2020) Játék a munkában: Meddig hajtóerő és mikortól teher? In: Jogok és lehetőségek a társadalomban. International Research Institute s.r.o., Komárno, pp. 150-160. ISBN 9788089691692

Kiss, Gergely (2020) A játékosítás alapjai, avagy beszéljünk a gamifikációról! In: Tavaszi Szél 2019 Konferencia = Spring Wind 2019: Konferenciakötet II. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 284-289. ISBN 9786155586613

Kiss, Gergely (2019) A játékosítás és a minőség kapcsolata. In: Műszaki tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2019 : konferencia előadásai. Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottság, Debrecen, pp. 185-188. ISBN 9789637064388

Kiss, János (2021) Milyen tényezők akadályozzák Magyarországon a közép- és nagyvállalati innovációt? VEZETÉSTUDOMÁNY, 52 (11). pp. 2-12. ISSN 0133-0179

Kosztyán, Zsolt Tibor and Sebrek, Szabolcs Szilárd and Csizmadia, Tibor and Kisgyörgy-Pál, Mária (2022) Rugalmas, többszintű projekttervezési és ütemezési technikák. SZIGMA, 53 (1). pp. 33-71. ISSN 0039-8128

Kovács, Erika and Németh, Orsolya (2022) A társadalmi innovációk sikertényezőinek alkalmazási lehetőségei a magyarországi telemedicina fejlesztésekre = Possible application of success factors of social innovation to Hungarian telemedicine developments. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 15 (2). pp. 47-67. ISSN 0865-7823

Kovács, Tünde and Bittner, Beáta and Nábrádi, András (2021) Platform alapú gazdaság megítélése logisztikai vállalatok körében. Logisztika Trendek és legjobb gyakorlatok kiadvány, 7 (1). pp. 37-39. ISSN 2416-0555

Kovács, Zsolt (2024) "Tudásmenedzsment a következő évtized határán" : a MTA GB TM Munkabizottság 20 éves jubileumára készült tanulmánykötet szerk. Prof. Dr. Noszkay Erzsébet : recenzió. ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE, 5 (1). pp. 69-71. ISSN 2677-1306

Kozma, Tamás (2023) A professzori egyetemtől a menedzseri egyetemig. EDUCATIO, 32 (3). pp. 537-541. ISSN 1216-3384

Kozák, Tamás and Fenyvesi, Éva (2020) Készletoptimalizálás a játékelmélet segítségével. Logisztika Trendek és legjobb gyakorlatok kiadvány, 6 (2). pp. 29-34. ISSN 2416-0555

Krivai, Márta (2023) A tehetségmenedzsment fő szereplői és azok dinamikája. ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE, 4 (4). pp. 65-72. ISSN 2677-1306

Kurucz, Attila and Kovács, Eszter (2019) Digitális alapú logisztikai innováció fogadtatása a fiatalok körében. Logisztika Trendek és legjobb gyakorlatok kiadvány, 5 (2). pp. 29-31. ISSN 2416-0555

Kusmangazynova, Aidana and Juhász, Tímea and Czeglédi, Csilla (2023) A hallgatók közötti tudásátadás vetületei egy gazdasági felsőoktatási intézményben. EDUCATIO, 32 (3). pp. 523-536. ISSN 1216-3384

Kádár-Csoboth, Péter and Kováts, Gergely (2023) A teljesítményfinanszírozás kihívásai a szervezeti és egyéni teljesítménymenedzsment-rendszerek kialakítására a modellváltó egyetemeken. EDUCATIO, 32 (3). pp. 470-485. ISSN 1216-3384

Kárpátiné Daróczi, Judit and Vágány, Judit and Fenyvesi, Éva (2016) Fejlődünk, hogy fejlődhessünk? - avagy milyen önképzési módszereket részesítenek előnyben a mikro- és kisvállalkozások vezetői napjainkban Magyarországon? VEZETÉSTUDOMÁNY, 47 (12). pp. 72-82. ISSN 0133-0179

L

Lekics, Valéria Etelka (2023) Fenntarthatósági innováció a szőlő-bor ágazatban = Sustainability Innovation in the Hungarian Wine Sector. KÖZ-GAZDASÁG, 18 (3). pp. 71-96. ISSN 1788-0696

Lukovics, Miklós and Udvari, Beáta and Nádas, Nikoletta (2017) A felelősségteljes innováció és a jövő kutatógenerációja. VEZETÉSTUDOMÁNY, 48 (8-9). pp. 89-100. ISSN 0133-0179

M

Malatyinszki, Szilárd (2015) A menedzsment és az értékek. TUDÁSMENEDZSMENT, 16 (1). pp. 51-55. ISSN 1586-0698

Mursalzade, Hikmat and Molnár, László and Saraswati, Haruming S. (2023) Digitalization and value co-creation in the context of social entrepreneurship = Digitalizáció és közös értékteremtés a társadalmi vállalkozások kontextusában. VEZETÉSTUDOMÁNY, 54 (11). pp. 2-14. ISSN 0133-0179

N

Nagy, Judit and Jámbor, Zsófia (2019) Ipari digitalizáció az élelmiszeriparban – két tejipari esettanulmány. Logisztika Trendek és legjobb gyakorlatok kiadvány, 5 (1). pp. 20-24. ISSN 2416-0555

Nagy, Judit and Pónusz, Mónika (2019) Ipar 4.0 és önvezető járművek alkalmazásának tapasztalatai. Logisztika Trendek és legjobb gyakorlatok kiadvány, 5 (1). pp. 25-28. ISSN 2416-0555

Nagy, Vitéz (2016) E-learning ABC. VEZETÉSTUDOMÁNY, 47 (12). pp. 6-15. ISSN 0133-0179

Nagy, Vivien Ágnes and Kozma, Tímea and Gyenge, Balázs (2019) Információ áramlási folyamat jelentősége egy logisztikai szolgáltató esetében. Logisztika Trendek és legjobb gyakorlatok kiadvány, 5 (1). pp. 4-11. ISSN 2416-0555

Nagy-Borsy, Viktor (2023) A cloud computing elterjedése Magyarországon = Diffusion of Cloud Computing in Hungary. KÖZ-GAZDASÁG, 18 (3). pp. 47-70. ISSN 1788-0696

Németh, Krisztina and Dőry, Tibor (2019) Influencing factors of innovation performance in family firms – Based on an empirical research. VEZETÉSTUDOMÁNY, 50 (5). pp. 58-71. ISSN 0133-0179

O

Ollé, János (2022) The Potential Impact of Chatgpt as a Technological Innovation on the Pedagogical Culture of Formal Educational Institutions. PANNON DIGITÁLIS PEDAGÓGIA, 2 (3-4). pp. 36-49. ISSN 2786-2445

Oláh, Judit and Popp, József and Erdei, Edina (2019) Az Ipar 5.0 megjelenése: ember és robot együttműködése. Logisztika Trendek és legjobb gyakorlatok kiadvány, 5 (1). pp. 12-19. ISSN 2416-0555

Othman, Nechirvan (2023) Knowledge Management in Theory and Practice (Fourth Edition). GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM = JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY, 34 (3). pp. 91-94. ISSN 0865-7823 (nyomtatott); 3004-0876 (elektronikus)

P

Plell, Fanni (2023) A nagyvállalatok jövőállóságának lehetőségei a startup kultúra tükrében. ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE, 4 (4). pp. 73-87. ISSN 2677-1306

Pálvölgyi, Lajos (2018) PMBOK Guide: Tovább épült a projektmenedzsment folyamatmodellje. VEZETÉSTUDOMÁNY, 49 (1). pp. 88-89. ISSN 0133-0179

R

Reisinger, Dávid and Reisinger, Viktor and Nagy, Judit (2022) A mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatása a logisztikai munkakörökre - veszélyben vannak-e a munkahelyek? VEZETÉSTUDOMÁNY, 53 (8-9). pp. 103-114. ISSN 0133-0179

Rimóczi, Martin (2022) Dél-Korea a virtuális valóságot állítja a növekedési potenciálok középpontjába. KÖZ-GAZDASÁG, 17 (1). pp. 39-40. ISSN 1788-0696

S

Scherrer, Maike and Deflorin, Patricia and Szász, Levente and Rácz, Béla-Gergely and Cardos, Ildikó-Réka and Fábián, István (2020) Prerequisites for a beneficial knowledge transfer between manufacturing plants. VEZETÉSTUDOMÁNY, 51 (11). pp. 2-13. ISSN 0133-0179

Shtaltovna, Yuliya and Rodriguez Carreon, Vivianna and Lindencrona, Fredrik and Donald, William E. (2024) Cognitive Skills Within the Inner Development Goals (IDG) Framework : Empowering Sustainable Careers and Sustainable Development. GILE JOURNAL OF SKILLS DEVELOPMENT, 4 (1). pp. 74-94. ISSN 2732-3781

Stavrakaki, Maritina and Manouselis, Nikos and Protonotarios, Vassilis and Kontogiannis, Thodoris and Kastrantas, Kostas (2016) Europeana as a Resource for Social Scientists in Agriculture and Food: a Case Study. AGRÁRINFORMATIKA / JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS, 7 (2). pp. 19-28. ISSN 2061-862X

Stopka, Ondrej and Zitrický, Vladislav and Ľupták, Vladimír and Stopková, Mária (2023) Application of specific tools of the Theory of Constraints – a case study. COGNITIVE SUSTAINABILITY, 2 (1). pp. 16-27. ISSN 2939-5240

Szabó, Lajos (2016) Sustainability, creativity and innovation in project management : Model development for assessing organizational performance through projects. VEZETÉSTUDOMÁNY, 47 (10). pp. 3-18. ISSN 0133-0179

Szilágyi, Róbert and Tóth, Mihály (2015) Development of an open source agricultural mobile data collector system. AGRÁRINFORMATIKA / JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS, 6 (2). pp. 54-61. ISSN 2061-862X

Szűcs, Krisztián and Kemény, Ildikó and Prónay, Szabolcs and Keszey, Tamara (2022) Innovatív technológiák marketingkihívásai és lehetőségei. VEZETÉSTUDOMÁNY, 53 (7). pp. 2-3. ISSN 0133-0179

T

Tari, Ernő (2019) A stratégiai menedzsment nemzetközi fejlődése az utóbbi negyedszázadban: elméleti áramlatok és tudományági perspektívák = Last 25 Years of the Strategic Management’s International Evolution : Theoretical Tendencies and Science Perspectives. VEZETÉSTUDOMÁNY, 50 (12). pp. 74-89. ISSN 0133-0179

Tóth, Arnold and Kálmán, Botond Géza (2020) Jog és innováció = Innovation and Law. In: Válság és kilábalás - innovatív megoldások : Sopron, Hungary 2020. november 5. : konferenciakötet = Crisis and recovery - innovative solutions : conference proceedings. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 150-162. ISBN 9789633343722

Tóth, Eszter (2022) Az USA kiberbiztonsági fejlesztései visszafelé sülhetnek el. KÖZ-GAZDASÁG, 17 (1). pp. 41-42. ISSN 1788-0696

Tóth-Kaszás, Nikoletta and Fehérvölgyi, Beáta (2016) Are you ready for a tender project? : Analysis of organisational project management maturity in the Austrian-Hungarian border region. VEZETÉSTUDOMÁNY, 47 (10). pp. 19-30. ISSN 0133-0179

U

Ujhelyi, Mária and Kun, András István (2017) A változásmenedzsment és a tulajdonosi szerkezet összefüggései - empirikus tapasztalatok. VEZETÉSTUDOMÁNY, 48 (1). pp. 18-29. ISSN 0133-0179

Z

Z. Karvalics, László (2015) Az abduktív menedzsmenttől a tudáskormányzásig = From abductive management to knowledge governance. VEZETÉSTUDOMÁNY, 46 (6). pp. 12-21. ISSN 0133-0179

Zele, Balázs (2015) Az energiabiztonság innovációs területei a villamosenergiatermelő erőművekben : Infokommunikáció- és hálózatközpontú rendszerlogisztika-támogatás az energiatermelő erőművekben [Innovation Aspects of Energy Supply Security Logistics in Power Plants Info-Communication and Network-Focused System Logistics Support in Power Plants]. BOLYAI SZEMLE, 24 (1). pp. 22-31. ISSN 1416-1443

This list was generated on Sat Jul 13 06:37:09 2024 CEST.